DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Lege nr. 35/1994, republicata 2008, privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii si de divertisment[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Republicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 507 din 07/07/2008Art. 1
(1) Cele 8 categorii de timbre ce formeaza obiectul prezentei legi se stabilesc astfel:
a) timbrul literar, in valoare de 2% din pretul de vânzare a unei carti si care se adauga acestui pret;
b) timbrul cinematografic, in valoare de 2% din pretul unui bilet si care se adauga acestui pret;
c) timbrul teatral, in valoare de 5% din pretul unui bilet si care se adauga acestui pret;
d) timbrul muzical, in valoare de 5% din pretul unui bilet si 2% din pretul fiecarui disc, fiecarei tiparituri, casete video si audio inregistrate, cu caracter muzical, altele decât cele folclorice, si care se adauga acestor preturi;
e) timbrul folcloric, in valoare de 5% din pretul unui bilet si 2% din pretul fiecarui disc, fiecarei tiparituri, casete video si audio folclorice inregistrate si care se adauga acestor preturi;
f) timbrul artelor plastice, in valoare de 0,5% din pretul de vânzare a operei de arta si care se adauga acestui pret**);
g) timbrul arhitecturii, in valoare de 0,5 0/00 din valoarea investitiei, indiferent de beneficiarul sau de destinatia acesteia;
h) timbrul de divertisment, in valoare de 3% din pretul unui bilet si care se adauga acestui pret.
(2) Timbrul literar se aplica pentru fiecare exemplar din cartile beletristice vândute prin unitatile de orice fel, editate sau nu in România.
(3) Timbrele prevazute la alin. (1) lit. b)-e) se aplica pe fiecare bilet vândut la spectacolele cinematografice, teatrale, muzicale si folclorice organizate in tara si se adauga la pretul de vânzare a biletului.
(4) Timbrul prevazut la alin. (1) lit. g) se adauga la valoarea investitiei si se achita odata cu taxa pentru autorizatia de constructie.
(5) Timbrul prevazut la alin. (1) lit. h) se aplica pe fiecare bilet vândut la spectacolele artistico-sportive, altele decât cele la care se aplica alte timbre, si la spectacolele de circ organizate in tara si se adauga la pretul de vânzare a biletului.
___________
**) A se vedea anexa nr. 6 la Normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului culturii si cultelor si al ministrului finantelor publice nr. 2.823/1.566/2003.

Art. 2
(1) Sumele incasate, reprezentând valoarea timbrului, se vor vira lunar de unitatile care le incaseaza, in conturile organizatiilor de creatori, potrivit normelor metodologice elaborate de Ministerul Culturii si Cultelor, in colaborare cu Ministerul Finantelor Publice***) si cu consultarea organizatiilor de creatori.
(2) In cazul in care pentru un domeniu cultural exista mai multe organizatii de creatori constituite potrivit dispozitiilor legale, sumele incasate se vor repartiza organizatiilor de creatori, in functie de optiunile titularilor de drepturi de autor sau titularilor de drepturi conexe dreptului de autor ori, dupa caz, mostenitorilor acestora. Pentru operele clasice sau traducerile ale caror drepturi de autor nu se mai afla in perioada de protectie legala destinatia sumelor incasate din aplicarea timbrului literar va fi hotarâta de catre editor. Pentru operele clasice ale caror drepturi de autor nu se mai afla in perioada de protectie legala destinatia timbrului muzical, platit de distribuitor, va fi hotarâta astfel:
a) in cazul filmului strain, contravaloarea timbrului se varsa la Fondul cinematografic;
b) in cazul inregistrarilor muzicale, de catre producator;
c) in cazul spectacolelor organizate in tara, de catre producator, pentru partea aferenta dreptului de autor, care nu se mai afla in perioada de protectie legala, si de catre titularii celorlalte drepturi de autor, sau drepturi conexe dreptului de autor ori, dupa caz, de mostenitorii acestora.
(3) Fiecare organizatie de creatori este obligata sa-si constituie un organism financiar pentru timbrul respectiv.
(4) Pentru a beneficia de sumele reprezentând valoarea timbrului, organizatiile de creatori trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
a) cel putin 90% din numarul membrilor acestora trebuie sa fie titulari de drepturi de autor sau titulari de drepturi conexe dreptului de autor ori persoane care, prin profesiunea lor, participa nemijlocit la crearea operei din domeniul pentru care se colecteaza timbrul;
b) in obiectivele stabilite prin statut sa se regaseasca activitati prevazute la art. 3.
(5) Verificarea indeplinirii conditiilor prevazute la alin. (4) de catre organizatiile de creatori ce pot beneficia de sumele reprezentând valoarea timbrelor se va realiza de catre o comisie constituita prin ordin al ministrului culturii si cultelor.
___________
***) A se vedea Ordinul ministrului culturii si cultelor si al ministrului finantelor publice nr. 2.823/1.566/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind perceperea, incasarea, utilizarea, evidenta si controlul destinatiei sumelor rezultate din aplicarea timbrului literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii si de divertisment, precum si procedura de solicitare si comunicare a optiunilor titularilor de drepturi de autor sau ale titularilor de drepturi conexe dreptului de autor ori, dupa caz, ale mostenitorilor acestora, publicat in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 873 din 9 decembrie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
Conform art. 15 lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2007 privind stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale, aprobata prin Legea nr. 98/2008, denumirea Ministerul Finantelor Publice a fost inlocuita cu denumirea Ministerul Economiei si Finantelor.

Art. 3
Sumele care se cuvin organizatiilor de creatori vor fi utilizate pentru:
a) sustinerea unor proiecte culturale de interes national;
b) participarea la concursuri de interpretare si creatie in tara si in strainatate;
c) promovarea unor actiuni cu participarea românilor de peste hotare;
d) sustinerea si protejarea artei cinematografice, teatrale si muzicale;
e) completarea fondurilor destinate sustinerii activitatii tinerilor creatori, interpreti si executanti;
f) sprijinirea materiala a creatorilor, interpretilor si executantilor pensionari;
g) sprijinirea materiala a revistelor de specialitate apartinând uniunilor de creatie;
h) sprijinirea inscrierii in circuitul national si international a operelor artistice de valoare;
i) cinstirea si perpetuarea memoriei personalitatilor culturii românesti si ale minoritatilor nationale, atât in tara, cât si in strainatate;
j) punerea in valoare a patrimoniului folcloric si etnografic din România;
k) sustinerea financiara a spectacolelor in care sunt prezentate opere de creatie ai caror autori sunt români sau reprezentanti ai minoritatilor nationale din România;
l) sustinerea financiara a premiilor acordate creatorilor si interpretilor.

Art. 4
Incasarile rezultate din aplicarea timbrului literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii si de divertisment nu sunt impozabile.

Art. 5
(1) Constituie contraventii, daca nu sunt savârsite astfel incât, potrivit legii penale, sa constituie infractiuni, si se sanctioneaza cu amenda de la 500 de lei la 1.000 de lei*) urmatoarele fapte:
a) nesolicitarea optiunilor titularilor de drepturi de autor sau ale titularilor de drepturi conexe dreptului de autor ori, dupa caz, ale mostenitorilor acestora, de catre persoanele fizice sau juridice care au aceasta obligatie;
b) nerespectarea optiunilor titularilor de drepturi de autor sau ale titularilor de drepturi conexe dreptului de autor ori, dupa caz, ale mostenitorilor acestora, de catre persoanele fizice sau juridice care au aceasta obligatie;
c) neperceperea si nevirarea contravalorii timbrelor prevazute in prezenta lege, de catre persoanele juridice sau fizice care au aceasta obligatie.
(2) Utilizarea sumelor reprezentând contravaloarea timbrelor in alte scopuri decât cele prevazute la art. 3 constituie contraventie, daca nu este savârsita astfel incât, potrivit legii penale, sa constituie infractiune, si se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 de lei la 4.000 de lei*).
(3) In cazul nevirarii la termen a sumelor incasate si datorate se aplica o penalizare de 0,2% pentru fiecare zi de intârziere, care se face venit la bugetul de stat.
(4) Prevederile prezentului articol referitoare la contraventii se completeaza cu cele ale Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia art. 28 si 29.
___________
*) Amenzile sunt exprimate in moneda noua, potrivit dispozitiilor Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei nationale, publicata in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 664 din 23 iulie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 6
(1) Constatarea si sanctionarea contraventiilor prevazute la art. 5 se fac de catre organele de specialitate ale Ministerului Economiei si Finantelor.
(2) Reprezentantii mandatati ai organizatiilor de creatori, precum si reprezentantii serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si reprezentantii Oficiului Român pentru Drepturile de Autor pot verifica modul in care persoanele fizice sau juridice care au aceste obligatii au solicitat si au respectat optiunile titularilor de drepturi de autor sau ale titularilor de drepturi conexe dreptului de autor ori, dupa caz, ale mostenitorilor acestora, precum si corectitudinea operatiunilor de percepere si virare a contravalorii timbrelor, cu obligatia de a sesiza organele abilitate cu constatarea si sanctionarea contraventiilor atunci când se evidentiaza existenta unor nereguli.
(3) Imputernicitii Ministerului Culturii si Cultelor vor verifica utilizarea, potrivit destinatiilor prevazute la art. 3, a sumelor incasate de catre organizatiile de creatori din aplicarea timbrelor.

Art. 7
Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga Decretul nr. 262/1957 privind modificarea articolului III din Decretul nr. 31/1949 pentru stimularea activitatii stiintifice, literare si artistice, precum si pentru infiintarea timbrului literar al scriitorilor; Decretul nr. 977/1968 pentru modificarea alineatului 2 din articolul 2 din Decretul nr. 262/1957; Decretul-lege nr. 93/1990 privind modificarea articolului 2 din Decretul nr. 262/1957; Decretul-lege nr. 94/1990 privind instituirea "Timbrului teatral"; Decretul-lege nr. 142/1990 privind instituirea "Timbrului cinematografic"; Legea nr. 62/1991 privind instituirea "Timbrului muzical"; Legea nr. 63/1991 privind instituirea "Timbrului folcloric".

Art. 8
Prezenta lege intra in vigoare dupa 90 de zile de la publicarea ei in Monitorul Oficial al României, Partea I.