DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Lege nr. 312/2003 republicata 2007, legea privind producerea si valorificarea legumelor[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 548 din 10/08/2007


Capitolul I - Dispozitii generale


Art. 1
Prezenta lege reglementeaza politica agricola in domeniul legumiculturii, privind producerea si valorificarea legumelor.

Art. 2
Dezvoltarea durabila a legumiculturii in Romania are in vedere functiile economice, ecologice si de sprijinire a activitatilor din zonele rurale.

Art. 3
Organul de specialitate al administratiei publice centrale care asigura reglementarea si implementarea strategiilor si politicilor in domeniul legumiculturii este Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.

Art. 4
Politica agricola in domeniul producerii si valorificarii legumelor, pepenilor si ciupercilor cultivate are in vedere urmatoarele obiective:
a) dezvoltarea durabila a exploatatiilor agricole de profil, prin ameliorarea sistemelor de producere si profit ale producatorilor agricoli;
b) diversificarea productiei din punct de vedere cantitativ si calitativ, pentru satisfacerea nevoilor consumatorilor;
c) intarirea organizatorica a pietei produselor, in sensul repartizarii echitabile a veniturilor intre producatori, procesatori si comercianti;
d) elaborarea strategiilor consolidate si a politicilor structurale, in colaborare cu organizatiile profesionale si interprofesionale si cu autoritatile administratiei publice locale si centrale;
e) constructii institutionale pentru aplicarea mecanismelor de reglementare a pietei;
f) antrenarea cercetarii si a invatamantului in sprijinirea fermierilor legumicultori.

Art. 5
(1) In sensul prezentei legi, productia de legume se realizeaza in urmatoarele sisteme de cultura:
a) legume de camp;
b) legume in spatii protejate: solarii, sere reci si sere incalzite;
c) cultura pepenilor;
d) cultura ciupercilor;
e) producerea rasadurilor;
f) producerea semintelor de legume.
(2) Dupa directiile de valorificare, productia de legume are urmatoarele destinatii:
a) consum in stare proaspata;
b) prelucrare industriala.
(3) Clasificarea legumelor se face potrivit urmatoarelor criterii:
a) botanice:
b) durata vietii plantelor;
c) particularitatile partilor comestibile;
d) cerintele fata de factorii de mediu si tehnologiile aplicate;
e) capacitatea de mentinere a calitatii legumelor proaspete.


Capitolul II - Producerea legumelor


Art. 6
(1) In Romania, cadrul ecologic ofera conditii climatice naturale favorabile pentru sistemele de cultura a legumelor prevazute la art. 5 alin. (1), pe baza carora se stabilesc zonele favorabile de cultivare a legumelor prin operatiunea de zonare.
(2) Zonarea speciilor legumicole reprezinta aprecierea de ansamblu a factorilor climatici, edafici, economici, sociali si de protectie a mediului, care sa orienteze delimitarea teritoriala si amplasarea speciilor, soiurilor si hibrizilor in zonele de cultivare cele mai favorabile.
(3) Zonele favorabile pentru cultura legumelor sunt prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta lege.

Art. 7
(1) Terenul cultivat cu legume se incadreaza la categoria de folosinta "teren arabil".
(2) Fac parte din categoria de folosinta "teren arabil" si suprafetele ocupate cu solarii-tunel, solarii cu acoperis in panta, individuale sau bloc, acoperite cu materiale plastice.

Art. 8
(1) Producatorii agricoli pot infiinta culturi legumicole cu soiurile si hibrizii prevazuti in Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultura al Romaniei, aprobat anual de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, precum si cu soiurile si hibrizii speciilor legumicole, inscrisi in cataloagele tarilor membre ale Uniunii Europene.
(2) Categoriile biologice de seminte si material saditor folosite in cultura legumelor sunt urmatoarele:
a) samanta de prebaza;
b) samanta de baza;
c) samanta certificata;
d) samanta hibrida;
e) rasaduri provenite din semintele prevazute la lit. a)-d).
(3) Producerea, prelucrarea si/sau comercializarea semintelor si a materialului de plantare se realizeaza de operatori economici, persoane fizice sau juridice, autorizati in conditiile legii.
(4) Autorizarea producerii de rasaduri se va asigura, in principal, prin control la locul de cultivare, luandu-se in considerare toate elementele tehnologice ale culturii.


Capitolul III - Siguranta alimentara si calitatea legumelor, pepenilor si ciupercilor cultivate


Art. 9
(1) Legumele, pepenii si ciupercile cultivate, destinate comercializarii in vederea consumului uman in stare proaspata, se clasifica in conformitate cu standardele de comercializare, care au caracter obligatoriu in toate etapele comercializarii pe filiera de produs.
(2) Se excepteaza de la prevederile alin. (1) produsele care:
a) sunt expediate de catre producatori la centrele de sortare, calibrare, ambalare din zona de productie;
b) sunt vandute de producatori in zona de productie, in pietele traditionale, in pietele organizate in anumite zile, in acest scop.
(3) Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale notifica Comisia Europeana cu privire la exceptarile prevazute la alin. (2).
(4) Legumele, pepenii si ciupercile cultivate, comercializate in stare proaspata, destinate consumului uman, se supun controlului de conformitate cu standardele de comercializare.
(5) Controlul de conformitate se efectueaza de catre Inspectia de Stat pentru Controlul Tehnic in Producerea si Valorificarea Legumelor si Fructelor, potrivit atributiilor stabilite.

Art. 10
(1) Legumele proaspete, pepenii si ciupercile destinate consumului uman se comercializeaza in spatii special amenajate, insotite de facturi pe care se inscriu de catre emitent calitatea si conformitatea cu standardele de comercializare.
(2) Facturile pot fi emise de catre comerciant sau de producator, in cazul in care acesta face livrarea directa catre beneficiar.

Art. 11
Micii producatori, persoane fizice, care comercializeaza in conditiile legii legume in pietele stradale sau traditionale se excepteaza de la prevederile art. 10 alin. (2), avand obligatia dovedirii calitatii de producator si a prezentarii produselor in conditii de calitate si igiena.

Art. 12
(1) Se interzice comercializarea legumelor, pepenilor si a ciupercilor cultivate in stare proaspata sau procesata, destinate consumului uman, care contin reziduuri de pesticide si metale grele, azotati, azotiti sau alte produse, care depasesc nivelurile maxime admise stabilite de legislatia in vigoare.
(2) Legumele, pepenii si ciupercile cultivate, in stare proaspata sau procesata, care au caracteristicile prevazute la alin. (1), determinate de laboratoare acreditate, se retrag de pe piata, se confisca si se distrug.
(3) Analizele privind continutul de reziduuri de pesticide, metale grele, azotati, azotiti sau alte produse se fac de laboratoarele acreditate, in conformitate cu legislatia in vigoare, la cererea producatorilor si/sau a comerciantilor.
(4) Comerciantii pot solicita de la producator buletine de analiza eliberate de laboratoare acreditate, pentru produsele proaspete pe care le pun in vanzare pentru consumul uman.

Art. 13
(1) Producatorii agricoli care cultiva legume, pepeni si ciuperci au obligatia de a practica metode de cultivare sanatoase, astfel incat sa asigure siguranta alimentara a consumatorilor, sa respecte normele de mediu, in scopul de a proteja apa si solul si de a tine evidenta tratamentelor fitosanitare si a produselor chimice utilizate in procesul de productie.
(2) Controlul privind respectarea tehnologiilor de productie pentru legume, pepeni si ciuperci de cultura se exercita de personalul de specialitate din cadrul Inspectiei de Stat pentru Controlul Tehnic in Producerea si Valorificarea Legumelor si Fructelor, ale carei organizare si functionare se aproba prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale.

Art. 14
(1) Prelucrarea industriala a legumelor si a ciupercilor cultivate in scop comercial se face in unitati de productie, conform reglementarilor in vigoare.
(2) In sensul prezentei legi, unitati de productie sunt unitatile care prelucreaza, depoziteaza, conditioneaza si transporta legumele, ciupercile cultivate si produsele rezultate prin prelucrarea industriala a acestora, destinate consumului uman.


Capitolul IV - Sanctiuni


Art. 15
Incalcarea dispozitiilor prezentei legi atrage raspunderea civila sau contraventionala, dupa caz.

Art. 16
Constituie contraventii urmatoarele fapte si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
a) nerespectarea prevederilor art. 9 alin. (1), art. 10 alin. (1), art. 11 si art. 13, cu amenda de la 1.000 lei la 5.000 lei;
b) nerespectarea prevederilor art. 12 alin. (1), cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei;
c) refuzul producatorilor agricoli, precum si al comerciantilor de a se supune controlului exercitat de organele abilitate ale statului, cu amenda de la 2.000 lei la 5.000 lei.

Art. 17
Sanctiunile prevazute la art. 16 se aplica atat persoanelor fizice, cat si persoanelor juridice.

Art. 18
Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute de prezenta lege se fac prin proces-verbal incheiat de organele de control abilitate din cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, potrivit atributiilor ce le revin prin lege.

Art. 19
Prevederile prezentei legi, referitoare la contraventii, se completeaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.


Capitolul V - Dispozitii finale


Art. 20
Prezenta lege intra in vigoare la 90 de zile de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


ANEXA


I. Zonarea speciilor legumicole
Definirea zonarii
Prin zonarea speciilor legumicole se intelege repartizarea teritoriala a culturilor de legume pe baza interdependentei unor factori care favorizeaza sau limiteaza posibilitatile de valorificare a potentialului biologic, imprimand legumiculturii un caracter zonal.
In Romania sunt delimitate 3 zone de producere a legumelor:
1. Zona I este cea mai mare - circa 50% din suprafata totala ocupata cu legume - si asigura cele mai bune conditii privind cerintele speciilor, soiurilor si hibrizilor de legume fata de factorii naturali si cuprinde doua subzone:
a) subzona I, cu un climat de stepa, caracterizata prin: 400-500 mm precipitatii anuale, temperatura medie anuala de 10-11?C, cu soluri in cea mai mare parte de tip cernoziom si soluri aluvionare cu fertilitate ridicata sau sol brun-deschis de stepa. Aceasta subzona acopera partea de sud-est a tarii - Campia Bailestiului, Boianului, Burnasului si Baraganului, Lunca Dunarii si Dobrogea si cuprinde judetele Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Calarasi, Ialomita, partea de sud a judetului Buzau, judetele Braila, Galati, Tulcea, Constanta si partea de sud a judetului Mehedinti. Subzona I asigura conditii climatice cu posibilitati de irigare pentru toate speciile legumicole si indeosebi pentru cele pretentioase la caldura: ardei, vinete, tomate, castraveti, pepeni, fasole de gradina, bame si altele;
b) subzona a II-a, caracterizata prin precipitatii medii anuale cuprinse intre 550 si 650 mm, temperaturi medii anuale de 10,5-11?C, umiditate relativa de 65-75% si soluri de tip cernoziom, brun de padure, de lunca, lacovisti si nisipuri solificate. Ocupa Campia de Vest a Banatului si Crisanei, incluzand judetele Timis, Arad si Bihor. In aceasta subzona se poate cultiva majoritatea speciilor legumicole.
2. Zona a II-a cuprinde dealurile subcarpatice joase din nordul Olteniei - partea de nord a judetului Mehedinti, judetele Gorj si Valcea, Muntenia - judetele Arges, Dambovita, Prahova si nordul judetului Buzau, Campia Moldovei cu spatiul cuprins intre Siret si Prut si luncile aflate la confluenta cu unii afluenti ai Siretului - judetele Vrancea, Bacau, Vaslui, Neamt, Iasi, Botosani si Suceava, Lunca Muresului, Ariesului, Somesului, cursul inferior al Tarnavelor, Valea Crisurilor, judetele Caras-Severin, Satu Mare si partial Salaj, Bistrita-Nasaud, Cluj, Alba, Mures si Hunedoara. Din punct de vedere climatic se caracterizeaza prin temperaturi medii anuale de 9-10?C, precipitatii medii anuale de 450-550 mm, umiditate relativa de 65-80%. Solurile predominante sunt cele brune.
Zona a II-a ocupa circa 30% din suprafata totala cultivata de legume, principalele culturi fiind cele din grupa verzei, radacinoasele, bulboasele, mazarea de gradina si tomatele.
3. Zona a III-a ocupa circa 20% din suprafata de legume a Romaniei si se caracterizeaza prin temperaturi medii anuale de 8-8,7?C, precipitatii medii anuale de 600-650 mm si o umiditate relativa medie a aerului cuprinsa intre 57% si 65%.
Zona a III-a acopera regiuni de dealuri din Transilvania - o parte a judetelor Alba, Cluj, Salaj, Bistrita-Nasaud, Mures, Hunedoara si judetele Brasov, Maramures, Sibiu si Covasna. Principalele tipuri de sol sunt cele brune de padure slab sau mediu podzolite si aluvionare. In aceasta zona se cultiva in special legumele radacinoase, varzoase si bulboase, iar in anumite microzone se cultiva si castraveti, fasole de gradina si mazare de gradina, legume din grupa verzei.

II. Microzonarea este un subsistem al zonarii care contureaza arealul unor culturi legumicole la scara redusa. Microzonarea este impusa de amplitudinea variatiei factorilor pedoclimatici si social-economici specifici unei zone.
In cadrul oricarei zone exista suprafete de teren care sunt avantajoase pentru cultura legumelor dintr-o anumita categorie ca urmare a expozitiei sau protejarii naturale.
La stabilirea microzonelor se tine cont, pe langa conditiile de mediu, si de elementele social-economice, deoarece acestea se manifesta pregnant atat prin gradul de specializare a fortei de munca, cat si prin puterea economica a fiecarei proprietati agricole. Lucrarile de zonare stau la baza concentrarii, profilarii si specializarii productiei de legume.

NOTA:
Reproducem mai jos prevederile art. II si III din Legea nr. 112/2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 312/2003 privind producerea si valorificarea legumelor de camp, care nu sunt incorporate in textul republicat al Legii nr. 312/2003 si care se aplica in continuare ca dispozitii proprii ale Legii nr. 112/2007:
"Art. II - In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, prin hotarare a Guvernului, se aproba normele metodologice de aplicare a acesteia.
Art. III - (1) Prezenta lege intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(2) Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi, se abroga Legea nr. 49/2003 privind producerea si valorificarea legumelor, florilor si plantelor ornamentale de sera, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 819 din 19 noiembrie 2003."
Poate fi de interes si:
HG 32/2015 pentru aprobarea sprijinului financiar exceptional cu caracter temporar care se acorda producatorilor agricoli din sectorul fructe si legume. Hotararea 32/2015
Ordin nr. 694/2008 privind conditiile de recunoastere a organizatiilor de producatori si a grupurilor de producatori recunoscute preliminar in sectorul fructe si legume, precum si modul de accesare a sprijinului financiar de catre acestea
Ordin nr. 609/2008 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 1.349/2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea si inregistrarea soiurilor de legume
HG nr. 1195/2008, hotarare privind acordarea de sprijin financiar in sectorul legume-fructe si din agricultura ecologica
Hotarare nr. 1078/2008 privind acordarea de sprijin financiar grupurilor de producatori recunoscute preliminar si organizatiilor de producatori in sectorul fructe si legume
Lege nr. 112/2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 312/2003 privind producerea si valorificarea legumelor de camp
Legislatie rutiera
Tudorache Florian,Grozea Sandu,Anghelache Flavius,Badiceanu Cristinel

Pret: 34.9 lei
29.67 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
69 useri online

Useri autentificati: