DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Lege nr. 402/2006 privind prevenirea accidentelor si organizarea activitatii de salvare din mediul subteran speologic[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 915 din 10/11/2006
Capitolul I - Organizarea activitatii de salvare din mediul subteran speologic


Art. 1
Prezenta lege reglementeaza prevenirea accidentelor si organizarea activitatii de salvare din mediul subteran speologic pe teritoriul Romaniei.

Art. 2
Activitatea de salvare din mediul subteran speologic, denumita in continuare salvaspeo, cuprinde patrularea preventiva, cautarea persoanelor disparute in mediul subteran speologic, acordarea primului ajutor medical in caz de accidentare, evacuarea accidentatilor si persoanelor decedate sau a celor disparute si gasite pana la suprafata ori la intrarea in cavitate. Aceasta activitate este desfasurata de speologi care au pregatire de salvatori din mediul subteran speologic.

Art. 3
Consiliile judetene in a caror raza administrativ-teritoriala se afla suprafete de teren care cuprind pesteri, avene, alte forme carstice si care, prin vizitarea lor, pot pune in pericol viata turistilor si a vizitatorilor, organizeaza servicii publice judetene salvaspeo, care coordoneaza activitatea de prevenire a accidentelor si de salvare din mediul subteran speologic.

Art. 4
Atributiile serviciilor publice judetene salvaspeo sunt urmatoarele:
a) efectueaza si coordoneaza activitatile de prevenire a accidentelor din mediul subteran speologic;
b) coordoneaza din punct de vedere administrativ si organizatoric activitatea de salvare din mediul subteran speologic;
c) coordoneaza si supravegheaza activitatea de amenajare, intretinere si reabilitare a amenajarilor tehnice din mediul subteran speologic, sens in care vor initia activitati comune cu persoanele juridice care au calitatea de custode/administrator al obiectivului, dupa caz;
d) asigura preluarea apelurilor de urgenta privind accidentele din mediul subteran speologic;
e) organizeaza activitatea de pregatire a speologilor in domeniul salvaspeo;
f) indeplinesc orice alte atributii legate de activitatea de salvare din mediul subteran speologic, prevazute de legislatia in vigoare sau stabilite de consiliul judetean;
g) colaboreaza cu alte institutii similare atat pe plan national, cat si international.

Art. 5
Echipele judetene salvaspeo se constituie astfel:
a) prin incheierea de contracte de colaborare sau contracte de voluntariat cu fiecare salvator, pe baza legislatiei in vigoare;
b) prin incheierea de contracte civile de prestari de servicii cu orice tip de societati sau cu organizatii neguvernamentale care au ca obiect de activitate salvarea speologica si care pun la dispozitie material tehnic, logistic sau uman pentru salvaspeo.

Art. 6
Echipa judeteana salvaspeo este alcatuita din minimum 15 membri atestati ca salvatori din mediul subteran speologic.

Art. 7
Numarul echipelor salvaspeo din fiecare judet este stabilit de consiliul judetean, cu consultarea Corpului Roman Salvaspeo - CORSA, in functie de caracteristicile zonei, de numarul de turisti si de speologi din zona respectiva.

Art. 8
Echipa judeteana salvaspeo are urmatoarele atributii principale:
a) intocmirea unui plan de prevenire a accidentelor si de interventie in cazul producerii unor accidente in mediul subteran speologic;
b) deplasarea de urgenta la locul solicitat, acordarea primului ajutor medical, evacuarea accidentatului, a bolnavului, a persoanei decedate ori a persoanei disparute si gasite, dupa caz, si transportul acestora pentru a fi preluate de echipele specializate de suprafata ale salvamont, de Serviciul Mobil de Urgenta, Reanimare si Descarcerare sau de ambulanta;
c) patrularea preventiva in zonele carstice cu aflux de turisti si cu grad de periculozitate ridicat;
d) orice alte sarcini, pe baza legislatiei in vigoare si care fac obiectul pregatirii echipei judetene salvaspeo.

Art. 9
Echipa judeteana salvaspeo este condusa de un consilier tehnic judetean, numit de Corpul Roman Salvaspeo - CORSA, la propunerea membrilor echipei. Consilierul tehnic judetean are urmatoarele atributii:
a) relationare cu administratia publica locala si cu salvatorii;
b) stabilirea planului de interventie pentru arealul pe care actioneaza;
c) antrenamentul echipelor din centrul judetean pe care il coordoneaza;
d) coordoneaza si gestioneaza operatiunea de salvare subterana;
e) mobilizarea echipei pentru interventie la accidentele din mediul subteran speologic in cel mai scurt timp.

Art. 10
Pentru situatii de indisponibilitate, consilierul tehnic judetean numeste inlocuitori care preiau atributiile acestuia.

Art. 11
Echipa judeteana salvaspeo este dotata de catre consiliul judetean cu materiale de interventie, salvare, evacuare si transport al persoanelor prevazute la art. 8 lit. b), conform baremurilor prevazute in anexa nr. 1. Baremurile pot fi suplimentate la propunerea Corpului Roman Salvaspeo - CORSA. Consilierul tehnic judetean raspunde de folosirea si de pastrarea acestor materiale.

Art. 12
Fiecare membru al echipei judetene salvaspeo este dotat cu echipament individual, conform baremurilor prevazute in anexa nr. 2.

Art. 13
Pentru primul ajutor medical calificat la locul accidentului, membrii echipelor salvaspeo vor participa la cursuri de instruire la nivelul serviciilor de ambulanta judetene sau al unitatilor de primire a urgentelor din cadrul spitalelor judetene.

Art. 14
Insemnele, legitimatiile si culorile distinctive ale echipamentelor membrilor echipelor salvaspeo sunt unice pe intreg teritoriul Romaniei si se stabilesc de Corpul Roman Salvaspeo - CORSA. Utilizarea acestor insemne de catre persoane neautorizate constituie infractiune si se pedepseste conform legislatiei in vigoare.

Art. 15
La actiunile de patrulare preventiva sau la interventiile care necesita acest lucru pot participa ca voluntari si alti speologi, cu acordul consilierului tehnic judetean, care va tine o evidenta stricta a acestora.

Art. 16
Finantarea echipelor judetene salvaspeo si dotarea acestora cu echipament de interventie se fac din bugetul anual alocat centrului judetean salvaspeo de consiliul judetean.

Art. 17
Pentru acordarea de servicii medicale de urgenta dupa producerea accidentelor in mediul subteran speologic, echipele judetene salvaspeo vor colabora cu serviciile publice de salvamont, serviciile de ambulanta judetene/locale sau cu serviciile mobile de urgenta, reanimare si descarcerare.

Art. 18
In cazul producerii de accidente in mediul subteran speologic, echipele judetene salvaspeo apeleaza, dupa caz, la serviciile judetene/locale de ambulanta, la serviciile publice salvamont si la structurile de jandarmi, care au obligatia de a prelua si transporta accidentatii la unitatile spitalicesti.

Art. 19
Membrii echipelor judetene salvaspeo care au incheiat contracte de colaborare sau de voluntariat si care participa la activitatile de prevenire a accidentelor, de supraveghere a activitatii speologice, salvare, pregatire si perfectionare pot fi scosi de la locul de munca pe durata desfasurarii acestora, prin negociere intre Corpul Roman Salvaspeo - CORSA si unitatile/institutiile unde aceste persoane isi desfasoara activitatea. Pentru aceasta perioada, membrii echipelor judetene salvaspeo beneficiaza de mentinerea calitatii de persoana incadrata cu contract individual de munca la unitatile sau institutiile unde acestea isi desfasoara activitatea.

Art. 20
Pentru interventiile la accidentele din mediul subteran speologic, membrii echipelor judetene salvaspeo vor primi indemnizatie de hrana si transport pe toata durata operatiunii de salvare subterana. Aceste indemnizatii vor fi suportate din bugetul anual alocat de consiliul judetean.

Art. 21
Echipele judetene salvaspeo beneficiaza de o frecventa radio de urgenta nationala, care este pusa la dispozitie, in mod gratuit, precum si de o pereche de frecvente de lucru pe repetitor pentru problemele de organizare si coordonare in cazul accidentelor in mediul speologic, care sunt asigurate, de asemenea, gratuit.

Art. 22
Alarmarea echipelor judetene salvaspeo se face prin apelarea unui numar unic de alarmare, valabil pe intreg teritoriul tarii.

Art. 23
Corpul Roman Salvaspeo - CORSA are, in domeniul prevenirii accidentelor si al organizarii activitatii de salvare din mediul subteran speologic, urmatoarele atributii:
a) coordoneaza din punct de vedere tehnic activitatea de salvare din mediul subteran speologic din intreaga tara;
b) emite norme tehnice obligatorii in activitatea de salvare din mediul subteran speologic;
c) stabileste pentru fiecare regiune carstica un plan de interventie in cazul producerii de accidente in mediul subteran speologic;
d) organizeaza formele de pregatire tehnica individuala a membrilor echipelor judetene salvaspeo si asigura instruirea speologilor din aceste echipe;
e) organizeaza examene de atestare tehnica periodica a membrilor echipelor judetene salvaspeo;
f) aplica sanctiuni disciplinare membrilor sai;
g) stabileste normele de salvare din mediul subteran speologic si componenta echipelor judetene salvaspeo, in functie de aria de functionare.

Art. 24
Poate deveni salvator din mediul subteran speologic orice persoana care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
a) are varsta de cel putin 18 ani;
b) este speolog cu o experienta de minimum 3 ani, atestata prin certificatele de absolvire a cursurilor de pregatire in domeniul speologic;
c) nu are antecedente penale;
d) este apta din punct de vedere medical, fapt confirmat prin fisa medicala;
e) a parcurs si a absolvit una dintre formele de pregatire in domeniul salvaspeo, organizate de Corpul Roman Salvaspeo - CORSA;
f) are o conduita demna si morala.

Art. 25
Membrii echipelor judetene salvaspeo au obligatia sa participe la actiuni de interoperabilitate, la antrenamente periodice organizate de Corpul Roman Salvaspeo - CORSA si la cursuri si stagii de perfectionare tehnica.

Art. 26
Mediul subteran speologic poate fi natural - faleze, ravene, grote, canioane, pesteri, avene, abriuri - sau artificial - pesteri interceptate de galerii de mina.

Art. 27
Corpul Roman Salvaspeo - CORSA stabileste prin norme proprii situatiile care determina excluderea membrilor din echipele judetene salvaspeo.


Capitolul II - Prevenirea accidentelor din mediul subteran speologic


Art. 28
Prevenirea accidentelor din mediul subteran speologic are drept scop inlaturarea accidentelor sau a incidentelor, fie ele chiar si minore, care pot duce la vatamarea persoanelor ce patrund in acest mediu.

Art. 29
Criteriile de clasificare a mediului subteran speologic in functie de gradul de dificultate sunt prevazute in anexa nr. 3.

Art. 30
Persoanele fizice sau juridice care organizeaza actiuni turistice ori de vizitare in mediul subteran speologic au urmatoarele obligatii principale:
a) sa utilizeze ghizi calificati cu specializarea speologie, dotati cu mijloace de comunicatie, capabili sa asigure alarmarea echipelor judetene salvaspeo;
b) sa informeze turistii despre echipamentul necesar pentru vizitarea mediului subteran speologic;
c) sa aleaga cavitatile in care organizeaza vizitele, in functie de componenta grupului si de nivelul de pregatire a membrilor grupului;
d) sa se informeze asupra conditiilor meteorologice, in special in zonele unde exista riscul aparitiei viiturilor.

Art. 31
Persoanele juridice care au in custodie sau administreaza cavitati subterane au obligatia sa afiseze la intrarea in aceste cavitati semne de avertizare pe care sa fie trecute numerele de alarmare a echipei judetene salvaspeo in a carei raza teritoriala se gasesc aceste cavitati si sa includa in proiectul de management al cavitatii un plan de interventie, in cazul producerii unui accident.

Art. 32
Fiecare centru judetean salvaspeo are obligatia sa realizeze, pentru zonele in care actioneaza, un plan de prevenire a accidentelor si de interventie in cazul producerii unui accident.

Art. 33
Constituie contraventii urmatoarele fapte:
a) nerespectarea de catre persoanele juridice sau fizice a obligatiilor prevazute la art. 30 si 31;
b) nerespectarea prevederilor art. 32;
c) neorganizarea echipelor judetene salvaspeo in zonele in care se afla suprafetele de teren care cuprind pesteri, avene si alte forme carstice.

Art. 34
Contraventiile prevazute la art. 33 se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
a) cu amenda de la 2.000 lei la 5.000 lei, pentru faptele prevazute la art. 33 lit. a) si b);
b) cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei, pentru faptele prevazute la art. 33 lit. c).

Art. 35
Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre Autoritatea Nationala pentru Turism.

Art. 36
Contraventiilor prevazute la art. 33 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.


Capitolul III - Dispozitii finale


Art. 37
Anexele nr. 1-3 fac parte integranta din prezenta lege.

Art. 38
Prezenta lege intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2007.


ANEXA Nr. 1 - BAREMURI DE DOTARI


A. Baremul de dotare a unui centru judetean salvaspeo cu echipament si materiale de interventie in mediul subteran speologic:
1. trusa (poseta) de spituri - 10 bucati;
2. sac pentru transportul echipamentului (banane) - 30 de bucati;
3. bidon etans pentru transportul echipamentului (6 litri) - 10 bucati;
4. bidon etans pentru transportul echipamentului (26 litri) - 5 bucati;
5. bucle chinga (diverse marimi) - 50 de bucati;
6. coarda statica cu diametrul de 10,5 mm - 500 m;
7. coarda statica cu diametrul de 9,5 mm - 500 m;
8. repartitoare pentru coarda statica cu diametrul de 10,5 mm - 50 de bucati;
9. bucle de coarda dinamica (diverse marimi) - 70 de bucati;
10. perie pentru curatat coarda - 5 bucati;
11. carabiniere fara siguranta - 60 de bucati;
12. carabiniere cu siguranta asimetrice - 60 de bucati;
13. carabiniere cu siguranta simetrice - 60 de bucati;
14. carabiniere cu siguranta auto-lock - 20 de bucati;
15. verigi rapide pentru amaraj, model GO 7 - 100 de bucati;
16. blocatoare BASIC - 30 de bucati;
17. scripeti pe rulment - 50 de bucati;
18. scripeti ficsi - 30 de bucati;
19. plachete (diverse modele) - 100 de bucati;
20. inele - 100 de bucati;
21. pitoane cu expansiune (spituri) - 200 de bucati;
22. tamponor - 10 bucati;
23. cheie fixa 13 mm - 10 bucati;
24. cheie fixa 17 mm - 10 bucati;
25. ciocan pentru spituri - 10 bucati;
26. perforator electric cu acumulatori - 2 bucati;
27. burghiu 10 mm - 5 bucati;
28. burghiu 12 mm - 5 bucati;
29. sursa de incalzire primus - 5 bucati;
30. targa speciala pentru salvare din pestera - 1 bucata;
31. corturi - 2 bucati;
32. generator de curent electric - 1 bucata;
33. suflanta aer cald - 2 bucati;
34. sisteme de comunicatie - 15 bucati;
35. echipament pentru punctul cald:
a) folii pentru supravietuire - 5 bucati;
b) cordelina 5 mm - 30 m;
c) cleme - 10 bucati;
d) bidon etans (6 litri) - 1 bucata;
36. echipament pentru protectia victimei:
a) casca cu viziera;
b) costum de protectie termica pentru victima;
37. echipament pentru dezobstructie/derocare:
a) ciocan - 5 bucati;
b) dalta si spit - 10 bucati;
c) perforator - 2 bucati;
d) burghiu 8 mm - 5 bucati;
e) burghiu 10 mm - 5 bucati;
f) burghiu 12 mm - 5 bucati;
38. mijloc de transport, optional - 1 bucata;
39. sisteme de iluminat - 4 bucati.

B. Baremul de dotare a unei echipe salvaspeo din cadrul unui centru judetean salvaspeo cu echipament si materiale de interventie in mediul subteran si suprateran acvatic:
1. compresor de aer atmosferic/amestec trimix - 1 bucata;
2. labe de inot tip papuc - 4 perechi;
3. masca faciala - 4 bucati;
4. tub respirator - 4 bucati;
5. detentor principal - 4 bucati;
6. detentor octopus - 4 bucati;
7. butelie de aluminiu pentru aer de 300 de atmosfere (10 litri) - 8 bucati;
8. centura pentru lest - 4 bucati;
9. vesta compensatoare tip BCS cu lest - 4 bucati;
10. computer - 4 bucati;
11. program computer - 1 bucata;
12. costum neopren umed din doua piese, cu grosimea de 8 mm - 4 bucati;
13. costum neopren uscat, cu grosimea de 8 mm - 4 bucati;
14. surse de lumina - 10 bucati;
15. manusi de neopren cu insertie de titan - 4 perechi;
16. cizme de neopren - 4 perechi;
17. cagula de neopren - 4 bucati;
18. fir ghid - 300 m;
19. barca din cauciuc - 1 bucata;
20. batimetru - 4 bucati;
21. busola - 4 bucati;
22. manometru - 4 bucati;
23. cutit tip scafandru - 4 bucati;
24. casca pentru scufundari - 4 bucati;
25. rotopercutor pneumatic mic - 2 bucati;
26. camera decompresie mobila - 1 bucata.

C. Baremul de dotare cu materiale si echipamente pentru asistenta medicala a persoanelor in mediul subteran speologic:
a) Aparatura medicala:
1. aparat EKG (monitor) portabil, autonom, cu accesorii si consumabile proprii;
2. tensiometru;
3. stetoscop;
4. aparat de oxigenoterapie portabil;
5. pulsoximetru portabil;
6. termometru digital (1 sec.);
7. defibrilator semiautomat.
b) Material moale/imobilizare:
1. atele vacuum pentru membrele inferioare;
2. atele vacuum pentru membrele superioare;
3. pompa mecanica sau electrica pentru vidarea saltelei si atelelor vacuum;
4. gulere cervicale de diverse marimi (sau cu marime ajustabila);
5. bandaje;
6. fese;
7. material de fixare si imobilizare pe targa/saltea vacuum (chingi, curele, perne);
8. comprese sterile de diferite dimensiuni;
9. comprese mari pentru arsuri;
10. baticuri triunghiulare (batista salvatorului);
11. sonde orofaringiene (pipe Guedel) de diferite marimi;
12. foarfece pentru haine si pansamente.
c) Material de unica folosinta:
1. seringi de unica folosinta - 2 ml, 5 ml, 10 ml si 20 ml;
2. ace de unica folosinta pentru seringi;
3. comprese sterile de diferite dimensiuni;
4. canule pentru abord venos (branule) de minimum 3 dimensiuni;
5. truse de perfuzie (minimum 3 bucati in plus fata de numarul de flacoane perfuzabile);
6. leucoplast superaderent;
7. garou pentru abordul venos;
8. material dezinfectant - betadina;
9. dezinfectant fara iod;
10. manusi de unica folosinta nesterile;
11. manusi sterile, diferite dimensiuni (individualizat);
12. alte materiale consumabile de unica folosinta.
d) Medicamente (barem minim, lista poate fi extinsa/modificata dupa nevoie):
- solutii perfuzabile: NaCl 0,9% (ser fiziologic), solutie Ringer lactat, solutii macromoleculare (HAES), Mannitol.
e) Echipament antihipotermic:
1. folii de aluminiu bistratificate pentru protectia antihipotermica (folie Sirius);
2. incalzitoare pentru maini.


ANEXA Nr. 2 - BAREMURI DE DOTARI


A. Baremul de dotare a fiecarui membru din cadrul centrului judetean salvaspeo cu echipament individual si materiale necesare pentru interventia in mediul subteran speologic:
1. casca de protectie cu fixarea in "Y" a venei jugulare;
2. ecleraj dublu functional: acetilenic si electric;
3. accesorii pentru buna functionare a eclerajelor (brener, desfundator, baterii);
4. combinezon de protectie;
5. lenjerie de corp corespunzatoare (subcombinezon, ciorapi de lana);
6. cizme din cauciuc;
7. ham speologic ajustabil;
8. veriga rapida de tip demirond;
9. lonja dubla din coarda dinamica cu diametrul minim de 9 mm;
10. blocatoare (blocator ventral si blocator cu maner pentru metoda DED);
11. coborator cu role (simplu sau autoblocant);
12. pedala pentru blocatorul cu maner;
13. carabiniere (2 bucati cu siguranta si 5 bucati fara siguranta);
14. folie de supravietuire;
15. sac pentru transport echipament;
16. bidon pentru carbid si punga pentru reziduuri;
17. carlig "goutte d0*eau";
18. vesta pentru blocatorul ventral;
19. manusi de protectie;
20. lampa cu carbid;
21. costum complet de neopren (bluza, pantaloni, ciorapi);
22. cheie 13 mm;
23. garou;
24. briceag;
25. trusa de spituri (tamponor, ciocan, banana);
26. sac de dormit;
27. izolir;
28. telefon mobil.


ANEXA Nr. 3 - CRITERIILE de clasificare a mediului subteran speologic in functie de gradul de dificultate


Gradul 1
- pesteri amenajate turistic.

Gradul 2
a) pesteri orizontale sau in panta cu stramtori, tarasuri, ramonaje si/sau traversari;
b) nu necesita echipament special;
c) pot avea cursuri de apa lente si de mica adancime;
d) nu exista pericolul de cadere in apa sau de inundare la viituri.

Gradul 3
a) pesteri sau avene la care suma verticalelor este de ordinul zecilor de metri;
b) necesita echipament tehnic individual si cunoasterea tehnicilor de speologie alpina (TSA);
c) pot fi active, dar nu exista pericolul de cadere in apa sau de inundare totala a galeriilor pesterii la viitura;
d) pot avea traverseuri si/sau saritori pozitive, ce trebuie urcate, dar acestea din urma nu necesita echipament de escalada; ele pot fi urcate fara echipament de escalada in conditii de securitate.

Gradul 4
a) pesteri sau avene care au suma verticalelor de ordinul sutelor de metri;
b) ele pot fi si active, existand riscul de inundare totala a unor portiuni ale galeriilor, cursul de apa fiind periculos si neputand fi evitat, cunoasterea inotului fiind obligatorie;
c) pot fi intalnite, de asemenea, si verticale pozitive, ce necesita echipament de escalada;
d) tot in aceasta categorie intra si pesterile foarte lungi, pentru a caror parcurgere este nevoie de unul sau mai multe bivuacuri.

Gradul 5
a) pesteri total sau partial inundate;
b) pentru parcurgerea acestor pesteri se vor utiliza tehnicile si echipamentul de scufundare.Nu este


Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica

Coordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
19 useri online

Useri autentificati: