DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Legea nr. 117/2008 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 200/2004 privind recunoasterea diplomelor si calificarilor profesionale pentru profesiile reglementate din Romania[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 410 din 02/06/2008Art. I
Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109 din 10 octombrie 2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 200/2004 privind recunoasterea diplomelor si calificarilor profesionale pentru profesiile reglementate din Romania, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 706 din 18 octombrie 2007, cu urmatoarele modificari si completari:
1. La articolul I, punctul 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"3. Articolul 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
«Art. 3. - (1) Profesia reglementata reprezinta activitatea sau ansamblul de activitati profesionale reglementate conform legii romane, care compun respectiva profesie in Romania.
(2) Lista profesiilor reglementate in Romania este prevazuta in anexa nr. 2.
(3) Autoritatea competenta reprezinta orice autoritate sau instanta autorizata in mod special de un stat membru sa elibereze ori sa primeasca titluri de calificare sau alte documente ori informatii, precum si sa primeasca cereri si sa ia decizii in legatura cu profesiile reglementate din aria lor de competenta.
(4) In Romania, autoritatea competenta corespunzatoare fiecarei profesii reglementate este prevazuta in anexa nr. 3.
(5) De la data aderarii, coordonatorul national comunica Comisiei Europene si statelor membre lista profesiilor reglementate si autoritatile competente corespunzatoare fiecareia.»"
2. La articolul I punctul 4, alineatul (4) al articolului 52 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(4) In cazul in care criteriile stabilite intr-o masura adoptata in conformitate cu alin. (2) nu ofera garantiile adecvate in ceea ce priveste calificarile profesionale, Romania informeaza in acest sens Comisia Europeana care, dupa caz, prezinta un proiect de masuri conform procedurii stabilite la nivel comunitar."
3. La articolul I, dupa punctul 10 se introduce un nou punct, punctul 101, cu urmatorul cuprins:
"101. Dupa articolul 12 se introduce un nou articol, articolul 121, cu urmatorul cuprins:
«Art. 121. - Evaluarea cunostintelor lingvistice nu face parte din procedura de recunoastere.»"
4. La articolul I, punctul 14 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"14. Dupa articolul 30 se introduc doua noi articole, articolele 301 si 302, cu urmatorul cuprins:
«Art. 301. - (1) Persoanele care beneficiaza de recunoasterea calificarilor profesionale trebuie sa aiba cunostintele de limba romana in masura in care sunt necesare exercitarii profesiei respective.
(2) Verificarea cunostintelor lingvistice de catre autoritatile competente trebuie sa respecte principiul proportionalitatii si sa ia in considerare situatia individuala a solicitantului. In acest scop, se accepta orice certificat lingvistic sau orice alt mijloc de proba concludent.
Art. 302. - Evaluarea cunostintelor lingvistice nu face parte din procedura de recunoastere.»"
5. La articolul I punctul 17, alineatele (1) si (2) ale articolului 351 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 351. - (1) Dispozitiile prezentului capitol se aplica exclusiv prestatorilor care se deplaseaza in Romania in scopul exercitarii, in mod temporar si ocazional, a unei profesii reglementate. Caracterul temporar si ocazional al prestarii de servicii se evalueaza de la caz la caz, in special in functie de durata prestarii, frecventa, periodicitatea si continuitatea sa.
(2) Fara a aduce atingere dispozitiilor speciale ale dreptului comunitar si art. 352 si 353, autoritatile romane nu pot restrange, din motive legate de calificarile profesionale, libertatea de a presta servicii pe teritoriul Romaniei:
a) in cazul in care prestatorul este stabilit in mod legal intr-un stat membru in scopul exercitarii acelei profesii, denumit in continuare stat membru de stabilire;
b) in cazul deplasarii prestatorului, daca a exercitat aceasta profesie in statul membru de stabilire pe o perioada de cel putin 2 ani in decursul ultimilor 10 ani anteriori prestarii, atunci cand profesia nu este reglementata in statul respectiv. Conditia de exercitare a profesiei pe o perioada de cel putin 2 ani nu se aplica in cazul in care fie profesia, fie formarea profesionala care da dreptul la exercitarea profesiei este reglementata."
6. La articolul I punctul 17, alineatele (2) si (4) ale articolului 353 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), prin reglementari speciale se poate renunta la conditia depunerii declaratiei.
...............................................................................................................................
(4) Prin exceptie de la prevederile alin. (3), prin reglementari speciale se poate renunta in tot sau in parte la solicitarea acestor documente."
7. La articolul I punctul 18, alineatele (1) si (2) ale articolului 37 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 37. - (1) Autoritatile romane competente prevazute in anexa nr. 3 vor lua masurile necesare pentru aplicarea prezentei legi, informand in acest sens Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului, desemnat coordonator national.
(2) Autoritatile romane prevazute in anexa nr. 3 fac parte din Sistemul informatic pentru piata interna - IMI - si duc la indeplinire obligatiile prevazute in acest sens. Sistemul informatic pentru piata interna reprezinta mecanismul de cooperare administrativa creat, la nivel european, in domeniul pietei interne, aplicabil in cadrul procedurii de recunoastere a calificarilor profesionale."
8. Articolul II se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. II. - Legea nr. 200/2004 privind recunoasterea diplomelor si calificarilor profesionale pentru profesiile reglementate din Romania, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 500 din 3 iunie 2004, cu modificarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dupa aprobarea acesteia prin lege, dandu-se textelor o noua numerotare."
9. La anexa nr. 2 punctul A, dupa litera x) se introduc doua noi litere, literele y) si z), cu urmatorul cuprins:
"y) geodez;
z) interpret limbaj mimico-gestual."
10. La anexa nr. 2 punctul B, litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"c) detectiv particular; agent de paza, control acces, ordine si interventie; agent de protectie, insotire si gardare persoane fizice si valori; tehnician pentru sistemele de detectie, supraveghere video si de monitorizare, control acces si comunicatii; operator dispecer sisteme de monitorizare si pentru aparatura de control; conducator societate de paza si protectie; conducator societate de instalare sisteme de alarma; instructor in poligonul de tir; artificier; pirotehnist pentru focuri de artificii;".
11. La anexa nr. 2 punctul B, dupa litera h) se introduc doua noi litere, literele i) si j), cu urmatorul cuprins:
"i) geodez;
j) interpret limbaj specific persoanei cu surdocecitate."
12. La anexa nr. 3 punctul A, literele f) si s) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"f) Camera Consultantilor Fiscali - consultant fiscal;
...............................................................................................................................
s) Colegiul National al Asistentilor Sociali - asistent social;".
13. La anexa nr. 3 punctul A, dupa litera x) se introduc doua noi litere, literele y) si z), cu urmatorul cuprins:
"y) Ordinul Geodezilor - geodez;
z) Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Handicap - interpret limbaj mimico-gestual."
14. La anexa nr. 3 punctul B, litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"c) Ministerul Internelor si Reformei Administrative - Inspectoratul General al Politiei Romane - detectiv particular; agent de paza, control acces, ordine si interventie; agent de protectie, insotire si gardare persoane fizice si valori; conducator societate de paza si protectie; conducator societate de instalare sisteme de alarma, tehnician pentru sistemele de detectie, supraveghere video si de monitorizare, control acces si comunicatii; operator dispecer sisteme de monitorizare si pentru aparatura de control; instructor in poligonul de tir; artificier; pirotehnist pentru focuri de artificii;".
15. La anexa nr. 3 punctul B, dupa litera h) se introduc doua noi litere, literele i) si j), cu urmatorul cuprins:
"i) Ordinul Geodezilor - geodez;
j) Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Handicap - interpret limbaj specific persoanei cu surdocecitate."

Art. II
Obligatia prevazuta la art. 37 alin. (1) din Legea nr. 200/2004 privind recunoasterea diplomelor si calificarilor profesionale pentru profesiile reglementate din Romania, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta lege, se indeplineste in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.Poate fi de interes si:
Ordin 400/2016 privind modalitatile tehnice de prestare a serviciilor consulare si controlul incasarilor rezultate din aceste servicii la misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei in strainatate
Ordin 3048/2016 privind inregistrarea institutiilor de invatamant superior acreditate din Romania, a Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti si a inspectoratelor scolare judetene in Sistemul de informare al pietei interne - IMI ca autoritati
Legea 291/2015 privind aprobarea OUG 64/2014 pentru modificarea Legii nr. 198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe si nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei in strainatate
Ordin 5269/2015 privind aprobarea Metodologiei de recunoastere si echivalare a diplomelor si certificatelor obtinute la absolvirea studiilor universitare de nivel licenta, master sau postuniversitare la institutii acreditate de invatamant superior di
OUG 94/2014 privind modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011, precum si modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitatii educatiei
Ordin 657/2014 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii in sistemul de invatamant superior
OUG 64/2014 pentru modificarea Legii nr. 198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe si nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei in strainatate. Ordonanta de urgenta nr. 64/2014
Ordin 890/2014 privind aprobarea Codului etic pentru Corpul diplomatic si consular al Romaniei
HG 918/2013 privind aprobarea Cadrului national al calificarilor. Hotararea nr. 918/2013
OUG 96/2013 privind acordarea de drepturi unor membri ai Corpului diplomatic si consular al Romaniei. Ordonanta de urgenta nr. 96/2013
Legea 175/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate
Legea 108/2013 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Franceze privind recunoasterea academica a diplomelor si perioadelor de studii din invatamantul superior. Lege nr. 108/2013
Legea 69/2012 pentru ratificarea Acordului dintre Romania si Canada privind localurile diplomatice, semnat la Bucuresti la 11 martie 2011
Legea 114/2011 pentru ratificarea Conventiei europene privind suprimarea cerintei legalizarii pentru documentele intocmite de agentii diplomatici si functionarii consulari. Lege nr. 114/2011, conventia de la Londra
Legea nr. 9/20111 pentru modificarea Legii nr. 200/2004 privind recunoasterea diplomelor si calificarilor profesionale pentru profesiile reglementate din Romania. Lege nr. 9/2011
HG 1085/2010 pentru modificarea Regulamentului consular, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 760/1999. Hotararea nr. 1085/2010
Legea 222/2010 pentru modificarea anexelor nr. 2 si 3 la Legea nr. 200/2004 privind recunoasterea diplomelor si calificarilor profesionale pentru profesiile reglementate din Romania. Lege nr. 222/2010
Ordinul 1410/2010 pentru revizuirea cuantumului unor taxe din anexa la Legea nr. 198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe si nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei in strainatate
Legea 78/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe si nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei in strainatate
Lege 354/2009 privind aprobarea OUG nr. 36/2009 pentru modificarea si completarea Legii cetateniei romane nr. 21/1991. Legea nr. 354/2009
Drept international public
Trocan Magdalena-Laura

Pret: 49.9 lei
42.42 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
64 useri online

Useri autentificati: