DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Legea nr. 113/2009 pentru modificarea si completarea Legii nr. 7/2006 privind statutul functionarului public parlamentarPublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 270 din 24 aprilie 2009

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. I
Legea nr. 7/2006 privind statutul functionarului public parlamentar, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 35 din 16 ianuarie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 5, alineatul (2^1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2^1) Persoanele care desfasoara activitati de specialitate la Cancelaria presedintelui, la cabinetele membrilor Biroului permanent, la cabinetele presedintilor comisiilor permanente, la cabinetele liderilor grupurilor parlamentare si la grupurile parlamentare pot fi incadrate ca functionar public parlamentar pe perioada nedeterminata, functionar public parlamentar pe perioada determinata sau personal contractual."

2. Articolul 7^1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 7^1
(1) Se infiinteaza functia de reprezentant permanent al Camerei Deputatilor, respectiv al Senatului pe langa Parlamentul European, ca angajat contractual al Camerei Deputatilor si/sau al Senatului, dupa caz, salarizat la nivelul functiei publice parlamentare de sef departament sau director general.
(2) Pe perioada misiunii sale in strainatate, persoana care are calitatea de reprezentant permanent al Camerei Deputatilor, respectiv al Senatului deconteaza, pe baza de documente justificative, cheltuielile privind chiria si intretinerea spatiului de locuit in strainatate, inclusiv utilitatile aferente, cheltuielile de birou privind telefonul, faxul si internetul, cheltuielile privind asigurarile de sanatate in strainatate si cheltuielile privind biletele de avion - clasa economic - pentru deplasari in interesul serviciului la si de la Parlamentul European.
(3) Se autorizeaza Ministerul Finantelor Publice sa introduca modificarile corespunzatoare in structura bugetelor de venituri si cheltuieli ale Camerei Deputatilor si Senatului."

3. La articolul 17, alineatele (4) si (5) se abroga.

4. La articolul 22, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Metodologia de organizare si desfasurare a examenului sau concursului pentru promovarea intr-o functie parlamentara superioara se aproba de Biroul permanent al Camerei Deputatilor, respectiv de Biroul permanent al Senatului, la propunerea secretarilor generali ai acestora."

5. La articolul 27, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 27
(1) Planul de formare si perfectionare profesionala se aproba de Biroul permanent al fiecarei Camere a Parlamentului, la propunerea secretarului general al fiecarei Camere, cu consultarea sindicatului."

6. La articolul 41 se introduc doua noi alineate, alineatele (2) si (3), cu urmatorul cuprins:
"(2) Secretarilor generali si secretarilor generali adjuncti ai Camerei Deputatilor si Senatului, care nu au domiciliul in municipiul Bucuresti, li se asigura cazare la hotel sau, in cazul in care nu beneficiaza de cazare la hotel, li se acorda, pe noapte, 70% din tariful minim negociat cu unitatile hoteliere pentru cazarea unui deputat sau senator.
(3) Secretarii generali si secretarii generali adjuncti ai Camerei Deputatilor si Senatului, care nu au domiciliul in municipiul Bucuresti, beneficiaza lunar de 4 deplasari dus-intors intre municipiul Bucuresti si localitatea in care isi au domiciliul, cu orice mijloc de transport, ale caror cheltuieli se deconteaza in conditiile legii."

7. La articolul 71, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 71
(1) Functionarii publici parlamentari al caror raport de serviciu a incetat pentru motive neimputabile in conditiile art. 62 lit. d) si ale art. 64 beneficiaza de o indemnizatie egala cu 7 salarii lunare brute, care se impoziteaza potrivit legii. In sensul prezentului articol, prin salariu lunar brut se intelege salariul de baza brut lunar si sporurile din ultima luna de activitate."

8. La articolul 72, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(5) Pensiile de serviciu si pensiile de urmas, stabilite in conditiile prezentei legi, se actualizeaza prin aplicarea la cuantumul pensiei de serviciu aflate in plata a procentului de majorare a salariului de baza de care beneficiaza functionarul public parlamentar aflat in activitate, cu aceeasi vechime, nivel de salarizare si functie publica. Daca in urma actualizarii rezulta o pensie mai mica, se pastreaza pensia aflata in plata."

9. Dupa articolul 73 se introduc doua noi articole, articolele 73^1 si 73^2, cu urmatorul cuprins:
"Art. 73^1
La calculul vechimii in structurile Parlamentului prevazute la art. 72 si 73 se ia in considerare, dupa caz, si perioada in care functionarul public parlamentar a avut calitatea de deputat sau de senator.

Art. 73^2
La indeplinirea conditiilor de pensionare prevazute la art. 72, 73 si 73^1, functionarul public parlamentar opteaza pentru pensia calculata conform prevederilor prezentei legi sau pentru pensia calculata in conditiile Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, ori ale altor legi speciale din cadrul sistemului public."

10. Dupa articolul 91 se introduce un nou articol, articolul 91^1, cu urmatorul cuprins:
"Art. 91^1
Normele cu privire la stabilirea pensiei de serviciu prevazute de prezenta lege vor fi aprobate printr-o conventie incheiata intre secretariatele generale ale celor doua Camere ale Parlamentului, Consiliul Legislativ si Casa Nationala de Pensii si alte Drepturi de Asigurari Sociale, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I."

Art. II
Prevederile alin. (21) al art. 5 din Legea nr. 7/2006 privind statutul functionarului public parlamentar, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel cum au fost modificate prin prezenta lege, se aplica de la data de 1 ianuarie 2010.

Art. III
(1) Prevederile art. 71 alin. (1) din Legea nr. 7/2006 privind statutul functionarului public parlamentar, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta lege se aplica si functionarilor publici parlamentari al caror raport de serviciu a incetat in conditiile art. 62 lit. d) si ale art. 64 din Legea nr. 7/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi.
(2) Cheltuielile suplimentare determinate prin acordarea indemnizatiei potrivit alin. (1) vor fi asigurate prin bugetul Camerei Deputatilor, respectiv al Senatului, in mod esalonat in cursul anilor 2009 si 2010.
(3) Procedura privind plata cheltuielilor care rezulta din aplicarea prevederilor art. 71 alin. (1) din Legea nr. 7/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta lege, se aproba de Biroul permanent al fiecarei Camere, la propunerea secretarilor generali ai acestora.

Art. IV
Se autorizeaza Ministerul Finantelor Publice sa introduca, la propunerea Camerei Deputatilor, respectiv a Senatului modificarile corespunzatoare in volumul si in structura bugetelor celor doua Camere pe anul 2009.

Art. V
Legea nr. 7/2006 privind statutul functionarului public parlamentar, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 35 din 16 ianuarie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta lege, va fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.


Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.