DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Lege nr. 173/2008 privind interventiile active in atmosfera

[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 715 din 21/10/2008
Capitolul I - Dispozitii generale


Art. 1
(1) Interventiile active in atmosfera reprezinta ansamblul activitatilor de modificare artificiala a vremii prin mijloace specifice.
(2) Activitatile de interventii active in atmosfera, denumite in continuare activitati, sunt de interes public national si se desfasoara potrivit dispozitiilor prezentei legi si in concordanta cu recomandarile Organizatiei Meteorologice Mondiale, respectiv cu conventiile internationale in domeniu la care Romania este parte.
(3) Activitatile sunt complexe, avand caracter de cercetare si de protectie operationala la dezastrele provocate de fenomenele meteorologice periculoase sau daunatoare, in contextul modificarilor climatice mondiale.

Art. 2
Obiectivul activitatilor il constituie:
a) reducerea riscurilor fata de fenomenele meteorologice periculoase pentru populatie, pentru zonele economice si culturi agricole (grindina, ceata densa, tornade locale);
b) cresterea precipitatiilor in zonele de interes ale tarii (ploaie, zapada);
c) participarea activa la programele regionale si internationale din domeniu.

Art. 3
Activitatile cuprind actiuni de:
a) suprimare a grindinei;
b) crestere locala sau extinsa a precipitatiilor, precum si uniformizarea acestora;
c) disipare a cetii dense si a chiciurii;
d) atenuare a fenomenelor meteorologice violente, precum tornade locale, fulgere intense etc.;
e) modificare locala a vremii;
f) alte activitati de modificare a vremii.

Art. 4
Activitatile se desfasoara pentru:
a) prevenirea, diminuarea si/sau eliminarea pagubelor produse de fenomenele meteorologice periculoase, in mod unitar si calificat;
b) satisfacerea nevoilor de apa pentru agricultura, complementar irigatiilor;
c) cresterea rezervelor de apa pentru nevoile economiei si populatiei;
d) cresterea protectiei unor activitati economice si sociale la actiunea unor fenomene meteorologice periculoase: grindina, ceata densa, chiciura, avalanse, tornade locale etc.;
e) imbunatatirea conditiilor meteorologice pentru manifestari festive si sportive nationale;
f) satisfacerea nevoilor de cercetare in domeniu, inclusiv ca urmare a participarii la programe internationale specifice;
g) intocmirea de studii de specialitate in domeniul de competenta;
h) imbunatatirea microclimatului pe zone locale sau extinse in folosul cresterii calitatii vietii populatiei;
i) integrarea Romaniei in programele regionale, europene si internationale in domeniu.

Art. 5
(1) Principiile care stau la baza activitatii sunt:
a) desfasurarea activitatii in mod coerent, unitar, in deplina siguranta, sub controlul unei autoritati publice centrale;
b) desfasurarea activitatii operationale si/sau de cercetare prin operatori de sistem, persoane fizice sau juridice, autorizati conform prezentei legi, pe baza de licenta de operare;
c) participarea statului la activitati prin investitii, administrare, monitorizare, inspectii si asigurarea colaborarii internationale in domeniu;
d) instituirea unui regim de colaborare cu celelalte componente ale supravegherii meteorologice, hidrologice si de mediu ale statului si alte organisme din domeniu;
e) supravegherea de catre beneficiari si organizatii neguvernamentale a acestei activitati si implicarea acestora in luarea deciziilor in domeniu.
(2) Scopurile principale ale legii sunt:
a) reglementarea domeniului de activitate a interventiilor active in atmosfera;
b) reglementarea administrarii, finantarii si inspectiei activitatilor;
c) stabilirea regimului juridic al dreptului de proprietate si folosinta asupra infrastructurii create si asupra terenurilor utilizate pentru desfasurarea acestor activitati;
d) reglementarea modalitatilor de participare a beneficiarilor la aceste activitati;
e) reglementarea atributiilor autoritatilor publice centrale si locale in desfasurarea actiunilor de interventii active in atmosfera;
f) stabilirea sanctiunilor, aplicabile in cazul incalcarii dispozitiilor legii, si modul de aplicare a acestora;
g) reglementarea modalitatilor de participare a organismelor specializate ale societatii civile la supravegherea si monitorizarea activitatilor de interventii active in atmosfera;
h) reglementarea relatiilor si colaborarilor cu organismele internationale in domeniu.

Art. 6
Termenii utilizati si abrevierile din prezenta lege se definesc in anexa nr. 1.


Capitolul II - Organizarea activitatilor de interventii active in atmosfera


SECTIUNEA 1 - Sistemul national antigrindina si de crestere a precipitatiilor


Art. 7
(1) Activitatea de interventii active in atmosfera se desfasoara prin implementarea si exploatarea operationala si/sau de cercetare a Sistemului national antigrindina si de crestere a precipitatiilor, denumit in continuare sistem.
(2) Sistemul reprezinta o conceptie unitara de organizare, monitorizare si gestionare a activitatii, care are ca rezultat realizarea in Romania a unor structuri operationale si/sau de cercetare, coerente, unitare, sigure si eficiente in domeniu.
(3) Implementarea sistemului se face esalonat, pe baza unui program de realizare a Sistemului national antigrindina si de crestere a precipitatiilor, denumit in continuare program.
(4) Activitatile de cercetare, dezvoltare tehnologica si alte actiuni conexe acestora privind sistemul revin gestionarului activitatii, in colaborare cu proiectantul general al acestuia.
(5) Programul este national, strategic, pe termen lung, interdisciplinar, cu caracter bivalent: de cercetare si operational.

Art. 8
(1) Programul se elaboreaza de Administratia Sistemului national antigrindina si de crestere a precipitatiilor, denumita in continuare administratie, si se aproba prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.
(2) Etapele anuale ale programului se stabilesc prin hotarare a Guvernului, prin care se aproba obiectivele si se aloca fondurile necesare acestora, aprobate prin legea bugetului de stat, avand ca ordonator principal de credite si initiator autoritatea coordonatoare a activitatii.
(3) Activitatile principale prevazute in etapele anuale au caracter de cercetare-dezvoltare tehnologica, de proiectare, instruire, atestare si reatestare, investitii, precum si activitati de servicii de protectie in folosul populatiei si al operatorilor economici, dupa caz, si mentionate ca atare.

Art. 9
Programul se realizeaza de catre administratie, cu participarea proiectantului general si a beneficiarilor interni ai acestor activitati, precum si prin colaborare internationala, transfrontaliera, regionala, europeana si mondiala.

Art. 10
Proiectantul general al sistemului, definit in anexa nr. 1 pct. 18, elaboreaza, impreuna cu administratia, conceptia de realizare a acestuia si avizeaza documentele, conform prezentei legi.

Art. 11
(1) Structura sistemului cuprinde:
a) o structura proprie, formata din: centre zonale de coordonare, unitati operationale si/sau de cercetare pentru desfasurarea activitatii, zone de comparatie pentru monitorizarea obiectiva a activitatii si puncte de combatere a grindinei, precum si din orice alte structuri care desfasoara activitati de modificare artificiala a vremii, cu infrastructura informatica, de comunicatii si logistica aferenta;
b) unitati colaboratoare din domeniul meteorologiei, navigatiei aeriene si cercetarii stiintifice.
(2) Structura sistemului se dezvolta treptat, conform prevederilor cuprinse in program si in concordanta cu evolutia tehnico-stiintifica mondiala si cu legislatia in domeniu.
(3) In structura sistemului se includ componentele realizate prin investitii de stat si private, pentru asigurarea unei functionari coerente a acestuia.
(4) Activitatea se desfasoara in exclusivitate in cadrul structurii sistemului, indiferent de forma de proprietate sau de operare a mijloacelor tehnice utilizate sau de organizare existente in Romania si sub controlul autoritatii de coordonare a acesteia.
(5) Structura sistemului, prevazuta prin program, este prezentata in anexa nr. 2.

Art. 12
Componenta economica a programului reprezinta valoarea procentuala a protectiei la fenomenele meteorologice periculoase sau daunatoare, asigurata prin exploatarea sistemului, in beneficiul direct al exploatatiilor agricole. Metodologia de calcul al acesteia se stabileste prin procedurile elaborate de administratie si se aproba odata cu normele de aplicare a legii.

Art. 13
Componenta sociala a programului o reprezinta protectia generala a populatiei la actiunea fenomenelor meteorologice periculoase sau daunatoare. Metodologia de calcul al valorii procentuale a protectiei populatiei se stabileste prin procedurile elaborate de administratie si se aproba odata cu normele de aplicare a prezentei legi.

Art. 14
(1) Finantarea programului se asigura de la bugetul de stat, prin credite externe cu garantie guvernamentala, din surse interne de la societatile de exploatatii agricole si/sau societatile de asigurari si alte surse atrase, astfel:
1. de la bugetul de stat, prin bugetul de venituri si cheltuieli al administratiei, aprobat conform legilor in vigoare, pentru:
a) cheltuieli de investitii, ocazionate de implementarea si dezvoltarea sistemului, inclusiv pentru cele efectuate in acest scop la alte institutii decat administratia (societati comerciale executante ale obiectivelor din program);
b) cheltuieli de functionare a sistemului;
c) cheltuieli proprii administratiei sistemului si unitatilor din structura sa (de personal, autorizari, atestari si reatestari, materiale de intretinere ocazionate de inspectii, monitorizare si relatii internationale);
d) cheltuieli de cercetare-dezvoltare tehnologica, pentru mijloacele tehnice si tehnologiile utilizate, realizate in Romania;
e) cheltuieli de functionare a institutiilor de monitorizare a activitatii din zona de comparatie si zona protejata;
f) cheltuieli pentru organismele consultative;
2. din credite externe, cu sau fara garantie guvernamentala, pentru investitiile ocazionate de implementarea sistemului;
3. de la societatile de asigurari, exploatatiile agricole si/sau de la alti beneficiari, pentru mijloacele tehnice consumate de catre operatorii sistemului la exploatarea acestuia;
4. de la exploatatiile agricole, carora le este asigurata protectia impotriva grindinei, pentru cheltuielile de functionare a grupurilor de combatere a grindinei, care au mijloace tehnice de combatere in proprietate sau primite prin concesionare de la administratie.
(2) Cheltuielile prevazute la alin. (1) pct. 1 lit. b) se asigura integral pentru fiecare unitate timp de 5 ani de la omologarea si punerea in functiune a acesteia.
(3) Nivelul fondurilor destinate obiectivelor din program se solicita de catre administratie, prin Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, anual, prin hotarare a Guvernului, fiind mentionat pentru fiecare obiectiv, si se aproba prin legea bugetului de stat.

Art. 15
(1) Exploatarea sistemului se realizeaza prin operatori de sistem selectati de administratie, care stabileste caietele de sarcini privind exploatarea acestuia, pentru fiecare unitate componenta.
(2) Operatorii sistemului sunt, de regula, societati comerciale cu regim special de functionare, care corespund criteriilor de selectie, licentiere, monitorizare, atestare, garantii si patrimoniu si care presteaza servicii de inteventii active in atmosfera.
(3) Activitatea operatorilor sistemului pentru exploatarea unitatilor din structura sistemului se desfasoara pe baza de contract cu centrele zonale de coordonare, aprobat de administratia sistemului, in conditiile prezentei legi.
(4) Activitatea operatorilor sistemului se evidentiaza prin documente operationale, care constituie acte de certificare a serviciilor prestate.
(5) Eficienta fizica a actiunii de combatere a grindinei, efectuata de operatorii sistemului, este constatata de administratie si/sau de centrele zonale. Rapoartele institutiilor de monitorizare constituie acte opozabile in actiunile juridice ocazionate de neasigurarea protectiei la caderile de grindina.
(6) Eficienta fizica a celorlalte operatiuni specifice domeniului se determina de catre administratie si de catre institutia de monitorizare, precum si de catre beneficiar, dupa caz.
(7) Operatorii sistemului primesc si predau patrimoniul unitatilor din sistem pe baza de proces-verbal, al carui model este prevazut in procedurile administratiei, aprobat prin normele de aplicare a prezentei legi, si asigura utilizarea acestuia exclusiv in scopul actiunii de interventie.
(8) Distrugerile, defectiunile tehnice ori disparitia mijloacelor tehnice si/sau a utilitatilor se constata in comun de reprezentantii administratiei si ai operatorului sistemului, actionand potrivit prevederilor prezentei legi.

Art. 16
(1) Omologarea si punerea in functiune a fiecarei unitati din structura sistemului se prevad in program.
(2) Omologarea si punerea in functiune a unitatii se executa in conformitate cu un program de omologare, elaborat de administratie in colaborare cu proiectantul general al sistemului si/sau cu partenerul extern, si se avizeaza de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile, Ministerul Economiei si Finantelor, Ministerul Transporturilor si Ministerul Internelor si Reformei Administrative, precum si de proiectantul general al sistemului.
(3) Omologarea si punerea in functiune sunt activitati de cercetare stiintifica care includ verificari, teste, simulari si elaborarea tehnologiei si care sunt specifice fiecarei unitati.
(4) Activitatile privind omologarea si punerea in functiune se realizeaza de catre o comisie de omologare numita de administratie, din care fac parte reprezentantii institutiilor prevazute la alin. (2), la nivel de secretar de stat.
(5) Comisia incheie un act de omologare, pe baza dosarului de omologare, care constituie document justificativ pentru inceperea perioadei de 5 ani de exploatare pentru cercetare si/sau de activitate operationala, in care finantarea se asigura de la bugetul de stat.
(6) Modelul programului de omologare, al actului de omologare si cuprinsul dosarului de omologare sunt prevazute in procedurile administratiei si aprobate odata cu normele de aplicare a prezentei legi.

Art. 17
(1) Managementul programului se realizeaza de catre administratie, care colaboreaza in acest scop cu institutiile implicate.
(2) Elaborarea programului se realizeaza de catre administratie, se avizeaza de Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile, Ministerul Economiei si Finantelor, Ministerul Transporturilor, Ministerul Internelor si Reformei Administrative, de proiectantul general al sistemului si de consiliul consultativ si se aproba prin hotarare a Guvernului, la solicitarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.
(3) Programul se elaboreaza pe o perioada de minimum 15 ani, se corecteaza si se precizeaza prin obiective stabilite pentru fiecare etapa anuala de dezvoltare.

Art. 18
(1) Monitorizarea activitatii se realizeaza de catre organizatii neguvernamentale, care opereaza in zona de comparatie si in zona protejata (tinta), organizata pe langa fiecare unitate.
(2) Organizarea, dotarea si exploatarea zonelor de comparatie fac parte integranta din activitatea de implementare a sistemului si se prevad in program prin grija administratiei.
(3) Selectia organizatiei care monitorizeaza activitatea se executa de catre administratie, pe baza de criterii de selectie aprobate odata cu normele de aplicare a prezentei legi.
(4) Documentele monitorizarii sunt opozabile tertilor.
(5) Mijloacele si echipamentele necesare activitatii organizatiilor neguvernamentale de monitorizare se predau si se primesc de catre administratie.
(6) Pentru activitatea de monitorizare, administratia aloca fonduri si mijloace in limita obiectivelor prevazute in program si care se includ in obiectivele etapelor anuale.
(7) Persoanele fizice si juridice sunt obligate sa asigure accesul in zona protejata si in zona de comparatie al personalului si inspectorilor implicati in actiuni de monitorizare, pe baza unei imputerniciri eliberate de administratie, al carei model se prezinta in normele de aplicare a prezentei legi.

SECTIUNEA 2 - Asigurarea functionarii sistemului


Art. 19
(1) Administratia Nationala de Meteorologie furnizeaza produsele meteorologice specializate necesare activitatii, in mod obligatoriu, unitatilor din sistem, prin Centrul National de Prognoza si/sau prin centrele meteorologice regionale.
(2) Furnizarea produselor meteorologice specializate se realizeaza, in mod obligatoriu, pe baza de protocoale de colaborare incheiate intre Administratia Nationala de Meteorologie si administratie, pentru fiecare unitate din structura sistemului, aprobate de secretarul de stat coordonator al domeniului din Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile. Protocoalele se actualizeaza anual pe baza rapoartelor de eficienta economica, a celor de evaluare a impactului asupra fenomenelor meteorologice si a dezvoltarii tehnologiei din domeniu.
(3) Cheltuielile ocazionate de transmiterea produselor meteorologice specializate catre unitatile din structura sistemului se suporta din bugetul administratiei.
(4) Cheltuielile cu echipamentele de comunicatie: achizitie, instalare, exploatare si reparatii necesare transmiterii produselor meteorologice specializate catre unitatile din structura sistemului se suporta din bugetul administratiei.
(5) Produsele meteorologice specializate transmise se arhiveaza in banca de date a administratiei si a furnizorului si constituie documente opozabile in actiunile judiciare vizand activitatea.
(6) Cheltuielile necesare realizarii radiosondajelor aerologice realizate la cererea administratiei se suporta din bugetul administratiei.
(7) Administratia Nationala de Meteorologie nu poate desfiinta, dezafecta sau conserva instalatiile si echipamentele din reteaua S.I.M.I.N., utilizate la elaborarea si furnizarea produselor meteorologice specializate, fara avizul administratiei.
(8) Administratia Nationala de Meteorologie prevede in bugetul propriu de venituri si cheltuieli fondurile necesare pentru cheltuielile de personal si pentru materiale, ocazionate de furnizarea produselor meteorologice specializate si pentru elaborarea rapoartelor de evaluare a impactului activitatii asupra fenomenelor meteorologice, pe care le supune spre avizare administratiei.

Art. 20
(1) Siguranta spatiului aerian pe timpul actiunilor de interventie activa in atmosfera se asigura prin respectarea stricta, de catre toate partile implicate, a protocoalelor privind interventiile active in atmosfera, incheiate intre administratie si institutiile responsabile cu siguranta spatiului aerian.
(2) Protocoalele prevazute la alin. (1) se aproba prin ordin comun al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale si al conducatorilor institutiilor implicate in domeniul sigurantei spatiului aerian.
(3) Protocoalele prevazute la alin. (1) se completeaza si se modifica cu acordul tuturor partilor implicate, pe masura dezvoltarii sistemului si a modificarii legilor si acordurilor in domeniu.

Art. 21
(1) Transportul si depozitarea rachetelor antigrindina si a altor mijloace pirotehnice utilizate in interventiile active in atmosfera, de la furnizor sau depozite, se asigura cu mijloacele de transport special amenajate si echipate, conform legilor in vigoare, apartinand unitatilor din structura administratiei si altor institutii, de catre operatorii atestati ai sistemului, pentru fiecare unitate.
(2) Proiectele de amenajare speciala a mijloacelor de transport destinate acestui scop se elaboreaza si se efectueaza de catre proiectantul mijloacelor tehnice pirotehnice si/sau rachetelor antigrindina utilizate la activitati si avizate de administratie.
(3) Atestarea si reatestarea amenajarilor prevazute la alin. (2) revin proiectantului mijloacelor tehnice sau furnizorului acestora, dupa caz, ca activitate de asistenta tehnica la exploatarea sistemului, contractata cu administratia.
(4) Predarea-preluarea mijloacelor pirotehnice si/sau a rachetelor antigrindina din depozite se face cu respectarea procedurilor stabilite de administratie, pe baza de proces-verbal, in forma stabilita prin normele de aplicare a prezentei legi, incheiat intre administratie si depozitar.
(5) Efectuarea manipularii, transportului si depozitarii rachetelor antigrindina si/sau mijloacelor pirotehnice revine reprezentantului numit de operatorul sistemului, iar monitorizarea acestor activitati se executa de catre reprezentantii desemnati ai unitatii administratiei implicate.
(6) Insotirea transporturilor de rachete antigrindina si/sau de mijloace pirotehnice se executa de militari din unitatile zonale ale jandarmeriei, in mod gratuit, la solicitarea administratiei si/sau a centrelor zonale de coordonare implicate.
(7) Conditiile de depozitare in depozitele proprii sau ale unitatilor din cadrul Ministerului Apararii ori ale Ministerului Internelor si Reformei Administrative, precum si obtinerea avizului de functionare pentru depozitele proprii se stabilesc prin normele de aplicare a prezentei legi.

Art. 22
(1) Asigurarea comunicatiilor, atat cu unitatile proprii, cat si cu institutiile implicate in siguranta spatiului aerian pe timpul interventiilor active se asigura de catre administratie.
(2) Atat echipamentul de receptie, cat si buna lui stare tehnica se asigura de catre fiecare institutie implicata in siguranta spatiului aerian.
(3) Cheltuielile ocazionate de transmiterea informatiilor privind siguranta spatiului aerian se suporta din bugetul administratiei.
(4) Institutiile care poseda, administreaza si/sau coordoneaza canale de comunicatii sunt obligate sa asigure canalele de comunicatii necesare functionarii sistemului, contra cost, potrivit cerintelor tehnice stabilite de proiectantul general al sistemului si potrivit legii.

Art. 23
(1) Atestarea si reatestarea personalului angrenat in manipularea rachetelor antigrindina si/sau a mijloacelor pirotehnice utilizate in interventiile active se asigura de catre proiectantul general al sistemului si/sau de fabricantul acestor mijloace, potrivit procedurii stabilite de proiectantul general si avizate de administratie.
(2) Atestarea si reatestarea personalului operatorilor sistemului se asigura de catre o comisie numita de administratie, avand in componenta si reprezentanti ai proiectantului general al sistemului, si se executa cu cel putin o luna inainte de intrarea in activitate a acestuia.

Art. 24
(1) Administratia are dreptul de a emite atestate profesionale pentru personalul de specialitate al operatorilor sistemului, potrivit legii.
(2) Administratia are dreptul de a propune includerea de noi profesii din domeniul interventiilor active in atmosfera, iar institutiile abilitate au obligatia de a le include in Codul ocupatiilor din Romania si in Clasificarea activitatilor din economia nationala - CAEN, potrivit legii.

Art. 25
Asigurarea pazei obiectivelor din componenta sistemului se executa astfel:
a) depozitele de rachete antigrindina sau de mijloace pirotehnice utilizate la interventii active, de catre fabricant ori de catre unitatea militara din subordinea Ministerului Apararii sau a Ministerului Internelor si Reformei Administrative, pe teritoriul careia acestea se construiesc sau care sunt situate in localitatea de resedinta a acestei unitati, dupa caz, in mod gratuit, pe baza de protocol incheiat intre parti;
b) cu personal propriu atestat al operatorului sistemului, cu firme de paza sau cu politia comunitara, pe baza de protocol si/sau de contract, incheiat intre parti, contra cost din bugetul administratiei, pentru celelalte obiective;
c) politia locala este obligata sa se implice in asigurarea masurilor specifice protectiei acestor obiective, la solicitarea administratiei sau a unitatilor din structura.

Art. 26
(1) Baza de date constituita la exploatarea sistemului constituie proprietatea administratiei si se clasifica potrivit legii.
(2) Protectia datelor se asigura cu mijloace proprii. Datele se pot comunica institutiilor romane si straine implicate in domeniu de catre conducerea administratiei si potrivit legii.

Art. 27
(1) Avizul de mediu pentru exploatarea sistemului se acorda pentru fiecare unitate, la cererea administratiei, potrivit prevederilor prezentei legi.
(2) Avizul de mediu se acorda de autoritatea competenta, pe baza documentelor care atesta lipsa nocivitatii materialelor folosite si/sau rezultate la actiunea mijloacelor pirotehnice si/sau rachetelor antigrindina sau a altor materiale utilizate la interventiile active.
(3) Documentele de atestare se pun la dispozitia administratiei de catre proiectantul si/sau fabricantul rachetelor antigrindina sau al mijloacelor pirotehnice utilizate la interventii active ori al altor materiale si tehnologii folosite.
(4) Refuzul avizului de mediu este acceptat numai pe baza de documente emise de laboratoare autorizate recunoscute international. Procedura refuzului este valabila numai pentru rachetele antigrindina si mijloacele pirotehnice de tip nou, precum si pentru tehnologii neutilizate pe plan international, la data avizului.

Art. 28
(1) Protectia muncii pentru activitatile desfasurate se asigura potrivit legii, astfel:
a) de catre administratie, pentru personalul propriu si al unitatilor din structura;
b) de catre institutia operatorului sistemului, pentru personalul acesteia, pe timpul exploatarii sistemului.
(2) Cheltuielile necesare asigurarii protectiei muncii se asigura de catre administratie si de catre unitatile din structura, in limita normelor si potrivit prevederilor referitoare la dotarea acestora.

SECTIUNEA 3 - Controlul, inspectia, licentierea si interzicerea activitatilor


Art. 29
(1) Controlul activitatii de interventii active in atmosfera se exercita de catre administratie si de catre unitatile din structura, dupa caz.
(2) Controlul se exercita asupra tuturor activitatilor legate de exploatarea sistemului si asupra integritatii patrimoniului administratiei.
(3) Activitatea de interventie activa se apreciaza dupa eficienta fizica a interventiei sau atingerea obiectivelor de cercetare si se evidentiaza in documentele operationale ale fiecarei unitati.
(4) Documentele operationale ale fiecarei unitati se stabilesc de proiectantul general al sistemului, impreuna cu administratia, se elaboreaza, se inregistreaza, se evidentiaza, se pastreaza si se arhiveaza de catre administratie si de catre unitatile din structura, dupa caz.
(5) Documentele operationale constituie baza documentelor pentru receptia serviciului operational si pentru plata catre operatorii sistemului, alaturi de celelalte documente de plata, intocmite potrivit legii.
(6) Documentele operationale constituie documente juridice opozabile in actiunile ce privesc interventia activa efectuata, alaturi de documentele constatatoare elaborate de organizatiile ce monitorizeaza exploatarea sistemului.

Art. 30
(1) Inspectia se exercita de catre administratie, in principal, pentru:
a) constatarea integritatii patrimoniului dat in folosinta operatorilor sistemului;
b) participarea in comisii de cercetare-constatare a unor evenimente ivite in timpul interventiilor active, inclusiv al dezastrelor naturale meteorologice de proportii, cauzate de interventiile active;
c) constatarea nerespectarii normelor de protectia muncii;
d) participarea la constatarea eficientei fizice si economice a activitatii;
e) controlul activitatii operationale desfasurate de operatorii din sistem;
f) participarea la receptii de lucrari, atestari de tehnica si persoane;
g) activitati de arbitraj.
(2) Documentele incheiate in urma inspectiilor devin acte juridice opozabile in actiunile ce privesc domeniul interventiilor active.
(3) Atributiile si activitatea inspectorilor se detaliaza in regulamentul de organizare si functionare a administratiei.

Art. 31
(1) Licentierea are drept scop autorizarea operatorului sistemului de a exploata operational sistemul sau unitati din structura acestuia.
(2) Licentierea se efectueaza prin acordarea licentei de operare, document juridic oficial, modelul fiind prezentat in normele de aplicare a prezentei legi.
(3) Dreptul de a acorda licenta de operare il are in exclusivitate administratia.
(4) Documentele necesare acordarii licentei de operare sunt cele prezentate in normele de aplicare a prezentei legi.
(5) Dreptul de a primi licenta de operare il au operatorii de sistem romani sau straini, potrivit prevederilor prezentei legi.

Art. 32
(1) Administratia acorda licente de operare operatorilor sistemului, selectati potrivit prevederilor prezentei legi.
(2) Valabilitatea licentei de operare este de 5 ani, cu posibilitatea prelungirii acesteia pe intervale de 5 ani.
(3) Licenta se avizeaza anual, avizul acordandu-se dupa finalizarea reatestarii personalului operational.
(4) Licenta de operare are modelul prezentat in normele de aplicare a prezentei legi si se semneaza de conducerea administratiei.
(5) Licenta de operare este document juridic in toate actiunile ce privesc operarea sistemului.
(6) Licenta de operare constituie conditia obligatorie pentru contractarea activitatii de operare a sistemului.

Art. 33
Ridicarea sau suspendarea licentei de operare are loc in conditiile prevazute de procedurile administratiei, stabilite prin normele de aplicare a prezentei legi.

SECTIUNEA 4 - Activitati experimentale si de evaluare a efectelor si riscurilor in domeniu


Art. 34
Activitatile experimentale in domeniul activitatii sunt activitati de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica.

Art. 35
Activitatile experimentale ale administratiei se desfasoara in mod obligatoriu pe baza de programe de experimentare, pe baza unor teme de cercetare stiintifica elaborate de administratie, in colaborare cu institutii romane sau straine din domeniu, in scopul dezvoltarii tehnologiilor, perfectionarii metodologiilor de evaluare a efectelor si a riscurilor activitatii, precum si ca activitate preliminara de exploatare.

Art. 36
Activitatile experimentale de tipul celor mentionate la art. 35 se prevad in mod obligatoriu in program.

Art. 37
Introducerea in dotare a mijloacelor tehnice pentru interventii active, achizitionate din productia interna sau din strainatate, parcurge in mod obligatoriu etapa de activitate experimentala pentru confirmarea calitatii acestora si evaluarea efectelor si a riscurilor lor de utilizare.

Art. 38
Achizitionarea mijloacelor tehnice este conditionata in mod obligatoriu de furnizarea documentatiilor de utilizare, cu descrierea tehnologiei de interventii active in atmosfera si cu aprecieri privind riscurile utilizarii acestora.

Art. 39
(1) Utilizarea agentilor activi de tip nou in domeniu este permisa numai prin prezentarea buletinelor de analize, care sa confirme conformitatea cu normele ecologice si compatibilitatea acestora, cu respectarea prevederilor legale in domeniu.
(2) Buletinele de analiza se emit de laboratoare autorizate international sau de laboratoare nationale acreditate metrologic pentru aceste tipuri de agenti.

Art. 40
(1) Activitatile experimentale trebuie sa fie desfasurate, in mod obligatoriu, cu amploare graduala in cadrul experimentelor stiintifice, parcurgand etapele: simulare in laborator, experiment local de mica amploare si experiment stiintific cu obiectiv functional.
(2) Omologarea tehnologiei rezultate se face dupa procedura utilizata la omologarea unitatilor din sistem, cu concluzii privind evaluarea efectelor si a riscurilor acestor activitati.

Art. 41
Programul experimental cu obiectiv functional va fi avizat de administratie, de consiliul consultativ al acesteia si de proiectantul general al sistemului si se aproba in conformitate cu procedura programului de omologare a unitatilor.

Art. 42
Administratia instiinteaza autoritatile publice locale privind experimentele stiintifice cu obiectiv functional si solicita sprijinul acestora, mentionat in mod expres in documentele privind experimentarea.

Art. 43
Autoritatile publice locale sunt obligate sa acorde sprijin administratiei in domeniul lor de competenta.


Capitolul III - Administratia Sistemului national antigrindina si de crestere a precipitatiilor


Art. 44
(1) In scopul realizarii obiectivelor prezentei legi, se infiinteaza Administratia Sistemului national antigrindina si de crestere a precipitatiilor (administratia) prin preluarea patrimoniului creat si a activitatilor desfasurate in cadrul programului de realizare a sistemului national antigrindina si de crestere a precipitatiilor.
(2) Predarea-preluarea patrimoniului, a contractelor si a obligatiilor se face pe baza de protocol incheiat intre actualii detinatori ai bunurilor, in calitate de predator, si administratia, in calitate de primitor.
(3) In calitate de autoritate publica centrala, administratia este o institutie publica de interes national, cu personalitate juridica, finantata integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, aflata in subordinea acestuia, care raspunde de domeniul interventiilor active in atmosfera.
(4) Sediul central al administratiei este in municipiul Bucuresti, bd. Carol I nr. 17, sectorul 3.
(5) Administratia isi desfasoara activitatea potrivit legii si in conformitate cu regulamentul de organizare si functionare, care se aproba odata cu normele de aplicare a prezentei legi, prin hotarare a Guvernului.
(6) Administratia are in structura sa centre zonale de coordonare cu statut de sucursale, unitati de combatere a caderilor de grindina, unitati de crestere a precipitatiilor, grupuri de combatere independente, alte unitati din domeniu, precum si unitati ce se vor constitui ca urmare a progresului tehnicostiintific. Structura administratiei este prezentata in anexa nr. 3.
(7) Modificarile ulterioare in structura se aproba prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.
(8) Structura trebuie sa corespunda programului aprobat potrivit art. 17 alin. (2).

Art. 45
Domeniul de competenta al administratiei il reprezinta asigurarea dezvoltarii si functionarii sistemului, asigurarea si controlul in domeniul interventiilor active in atmosfera, precum si organizarea colaborarii internationale in domeniu.

Art. 46
Administratia se infiinteaza pentru administrarea, implementarea, dezvoltarea, exploatarea sistemului, controlul functionarii acestuia, precum si pentru organizarea colaborarii internationale in domeniu.

Art. 47
Pentru realizarea scopului sau, administratia desfasoara urmatoarele activitati:
a) elaboreaza si supune spre aprobare programul, etapele anuale ale acestuia si strategiile de dezvoltare in domeniu;
b) elaboreaza si supune spre aprobare actele normative necesare desfasurarii activitatii;
c) asigura coordonarea activitatii cu activitatile de meteorologie, hidrologie, siguranta spatiului aerian si protectia populatiei si a economiei fata de fenomenele meteorologice periculoase sau daunatoare;
d) planifica activitatile de exploatare, intretinere si reparatii ale sistemului;
e) presteaza servicii de interventii active in atmosfera, direct sau prin intermediul operatorilor economici, operatori ai sistemului;
f) coordoneaza activitatea de cercetare in domeniul interventiilor active in atmosfera si supune spre aprobare programe de experimentari stiintifice;
g) asigura instruirea personalului agentilor operatori ai sistemului si atesta capacitatea acestora de a desfasura activitati de interventii active in atmosfera;
h) elaboreaza proiecte de acte normative privind selectia, atestarea si reatestarea operatorilor economici, operatori ai sistemului, asigurarea securitatii spatiului aerian pe durata realizarii activitatilor de interventii active in atmosfera, infiintarea si darea in exploatare a zonelor de comparatie;
i) monitorizeaza pericolele si riscurile specifice, precum si efectele negative ale acestora din zonele de protectie a unitatilor din structura, prin asigurarea functiilor de sprijin pentru gestionarea riscurilor naturale: grindina, tornade locale, seceta severa, inghet, ceata densa locala si avalanse;
j) elaboreaza proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al administratiei si il supune spre aprobare Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale;
k) organizeaza si coordoneaza sistemul national de formare si pregatire profesionala in domeniul interventiilor active in atmosfera, in colaborare cu Administratia Nationala de Meteorologie, potrivit legii;
l) acorda licente, controleaza activitatea operatorilor sistemului si supravegheaza activitatile de interventii active in atmosfera desfasurate de acestia;
m) organizeaza atestarea mijloacelor tehnice si a tehnologiilor utilizate in activitate;
n) organizeaza, doteaza si da in folosinta unor organizatii neguvernamentale abilitate zonele de comparatie;
o) constituie, actualizeaza sistematic si administreaza baza de date pentru interventii active in atmosfera;
p) asigura participarea beneficiarilor, asiguratorilor si a organizatiilor stiintifice din domeniu la stabilirea strategiei de dezvoltare;
q) asigura inspectia in domeniul activitatii;
r) organizeaza activitatea de raportare a activitatilor de interventii active in atmosfera catre Organizatia Meteorologica Mondiala si alte organisme internationale;
s) coordoneaza activitatile transfrontaliere de interventii active in atmosfera;
s) participa, alaturi de Ministerul Afacerilor Externe, la incheierea de acorduri, tratate si conventii in domeniul interventiilor active in atmosfera;
t) coordoneaza activitatea de cooperare tehnico-stiintifica cu organismele nationale si internationale sau cu ale altor tari in domeniu;
t) asigura, in timp util, informarea populatiei si a mass-mediei privind activitatile specifice domeniului de activitate;
u) alte activitati adiacente obiectului sau de activitate.

Art. 48
(1) Activitatea administratiei se finanteaza dupa cum urmeaza:
a) de la bugetul de stat, pentru cheltuielile de personal si de intretinere, atestare, reatestare, scolarizare, cercetaredezvoltare, monitorizare activitati, expertize, taxe, relatii internationale, operatii de branding etc., potrivit legii;
b) de la bugetul de stat, din surse atrase si proprii pentru program, conform celor mentionate in cuprinsul prezentei legi;
c) din alte surse, conform prevederilor prezentei legi.
(2) Alocarea fondurilor de la bugetul de stat pentru acoperirea unor cheltuieli necesare desfasurarii activitatii se face potrivit normelor metodologice, care se aproba prin hotarare a Guvernului, in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.
(3) Bugetul de venituri si cheltuieli se aproba de coordonatorul administratiei.
(4) Administratia poate prevedea cheltuieli social-culturale si sportive, precum si sponsorizari, potrivit legii.

Art. 49
(1) Evidenta activitatii operationale si/sau experimentale a administratiei si a unitatilor din structura, desfasurata potrivit programului, constituie baza justificativa de cheltuieli a acesteia, documente opozabile in actiuni care privesc activitatea, alaturi de alte documente ce se intocmesc potrivit legii.
(2) Nomenclatorul si modelul documentelor de activitate operationala se aproba odata cu normele de aplicare a prezentei legi.

Art. 50
(1) Patrimoniul administratiei se constituie din patrimoniul preluat la infiintare si cel realizat prin implementarea si dezvoltarea sistemului.
(2) Patrimoniul propriu apartine domeniului privat al statului si consta in: cladiri, utilaje, instalatii, mijloace de transport de uz general.
(3) Patrimoniul apartine domeniului public al statului, asupra caruia exercita un drept de administrare, care consta din infrastructura de interventii active in atmosfera.
(4) Bunurile aflate in domeniul public al statului care constituie infrastructura de interventii active in atmosfera sunt prevazute in anexa nr. 4.

Art. 51
(1) Conducerea administratiei se asigura de catre un presedinte cu rang de director general si un vicepresedinte cu rang de director general adjunct, numiti prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale. Functia de director general este functie militara.
(2) Componenta si atributiile conducerii administratiei se aproba odata cu normele de aplicare a prezentei legi.
(3) Structura organizatorica a administratiei si a unitatilor din subordine se aproba prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.
(4) Presedintele conduce activitatea administratiei si o reprezinta in raporturile cu celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale, cu alte persoane juridice si fizice, precum si in justitie. In exercitarea atributiilor sale, presedintele emite decizii.
(5) Presedintele este ordonator secundar de credite si gestioneaza fondurile publice alocate.

Art. 52
(1) Personalul administratiei este stabilit prin statul de functii, numarul acestuia aprobandu-se prin regulamentul de organizare si functionare a acesteia, potrivit prezentei legi.
(2) Personalul administratiei se constituie prin preluarea personalului implicat direct in program din structura Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, a unitatilor din subordinea acestuia, a proiectantului general al sistemului si se completeaza cu specialisti din diverse domenii, potrivit prevederilor prezentei legi si statului de functii.
(3) Personalul implicat in program si preluat de la directiile pentru agricultura si dezvoltare rurala isi desfasoara activitatea la sediile acestora, pana la punerea in functiune a unitatii teritoriale componente a sistemului.
(4) Personalul din cadrul administratiei este format din functionari publici si personal contractual, cu activitate speciala. Salarizarea personalului administratiei este similara salarizarii personalului din aparatul central al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.
(5) Sporurile speciale se acorda potrivit celor practicate in domeniile apararii, ordinii publice si sigurantei nationale.

Art. 53
(1) Organizarea teritoriala a administratiei trebuie sa corespunda structurii sistemului.
(2) Centrele de coordonare zonala tin evidenta contabila pana la nivel de balanta de verificare.
(3) Centrele de coordonare zonala se organizeaza in functie de configuratia geografica, de tipul si de intensitatea fenomenelor meteorologice, precum si de structura informationala a meteorologiei.
(4) Modul de constituire, de desemnare a reprezentantilor si de functionare a consiliilor este prevazut in regulamentul de organizare si functionare a administratiei.

Art. 54
Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale asigura finantarea organizarii si functionarii administratiei pana la asigurarea fondurilor de la bugetul de stat.


Capitolul IV - Dreptul de proprietate si folosinta asupra infrastructurii si asupra terenului inclus in sistem


Art. 55
Patrimoniul realizat din sumele alocate de la bugetul de stat si/sau din credite externe se constituie in proprietate publica sau privata a statului, dupa caz.

Art. 56
Documentatiile, mijloacele tehnice, echipamentele cu softurile aferente, realizate prin cercetare proprie sau achizitionate in cadrul programului, devin proprietatea administratiei, a Administratiei Nationale de Meteorologie sau a altor colaboratori la program, conform destinatiei si utilizarii acestora.

Art. 57
(1) Echipamentele, utilajele si tehnologiile realizate prin program pentru fabricatia de mijloace tehnice in tara raman in proprietatea fabricantului.
(2) Mentionarea proprietarului si a bunurilor prevazute la alin. (1) se consemneaza in hotararea Guvernului prin care se aproba etapele anuale ale programului.

Art. 58
Dreptul de proprietate intelectuala se aplica atat pentru mijloacele tehnice de influenta activa, cat si pentru tehnologiile utilizate, dupa caz.

Art. 59
Patrimoniul realizat in cadrul programului se preia de catre administratie de la directiile pentru agricultura si dezvoltare rurala implicate, in termen de 90 de zile de la infiintarea administratiei, pe baza de protocoale intre parti.

Art. 60
(1) Mijloacele pirotehnice se depoziteaza pana la utilizare in depozitele fabricantului sau ale unitatilor militare apropiate unitatilor din structura administratiei, fara plata, pe baza protocolului incheiat intre parti.
(2) Investitiile necesare depozitarii, intretinerii si reparatiilor spatiilor de depozitare exclusive pentru aceste activitati revin administratiei, care prevede fonduri in buget pentru aceasta destinatie.
(3) Depozitarea si predarea-preluarea mijloacelor prevazute la alin. (1) se efectueaza pe baza de documente, potrivit legii.
(4) Paza si asigurarea integritatii mijloacelor pirotehnice revin detinatorului depozitului si se suporta din fondurile acestuia.
(5) Conservarea mijloacelor pirotehnice se face de catre personalul administratiei sau al fabricantului, dupa caz, pe cheltuiala proprietarului acestora.
(6) Detinatorul depozitului asigura accesul la mijloacele tehnice aflate in depozitare, la solicitarea administratiei.

Art. 61
(1) Mijloacele tehnice, echipamentele si toata logistica aferenta se pun la dispozitia operatorului sistemului de catre administratie, cu cel putin o luna inainte de inceperea activitatilor.
(2) Predarea-preluarea mijloacelor prevazute la alin. (1) in buna stare se face pe baza de documente, al caror model se prezinta in normele de aplicare a prezentei legi.
(3) Cheltuielile de intretinere, reparatii, conservare si deconservare se suporta de catre administratie.
(4) Buna utilizare, incidentele sau deteriorarile tehnice se constata de catre administratie, in cadrul operatiunilor de monitorizare a operatorului sistemului care incheie acte de constatare cu acesta, conform modelului precizat in normele de aplicare a prezentei legi.

Art. 62
Mijloacele tehnice consumate in cadrul activitatii se consemneaza in documentele operationale si se scad din evidenta patrimoniala a administratiei pe baza acestor documente.

Art. 63
(1) Mijloacele tehnice de combatere independenta a grindinei instalate la grupurile de combatere, prin program, se dau in folosinta gratuita beneficiarilor protejati.
(2) Beneficiarii protejati asigura fonduri necesare in exclusivitate pentru agentul activ utilizat, plata personalului de operare utilizat si reparatiile-intretinerile acestor mijloace, precum si cheltuielile cu comunicatiile necesare interventiilor.

Art. 64
Liniile de comunicatii din inzestrarea unitatilor militare necesare administratiei se pun la dispozitia acesteia cu titlu gratuit, in limita posibilitatilor tehnice ale acestora si pe baza de protocol intre parti.

Art. 65
Proiectantul general al sistemului utilizeaza gratuit mijloacele tehnice si infrastructura administratiei pentru activitatile de cercetare-dezvoltare prevazute in program.

Art. 66
Autoritatile publice locale sunt obligate sa puna la dispozitie terenuri proprietate publica in regim de folosinta gratuita si in masura disponibilitatilor pentru realizarea si exploatarea unitatilor din structura administratiei.

Art. 67
Societatile comerciale beneficiare ale activitatii pot da in folosinta gratuita terenuri pentru instalarea unitatilor din structura administratiei si se scutesc, pentru aceste suprafete, de la plata oricaror taxe legate de acestea.

Art. 68
In mod exceptional, administratia poate achizitiona teren pentru dezvoltarea sistemului, potrivit legii.

Art. 69
Licentele de fabricatie, documentatiile, studiile, tehnologiile si brevetele realizate ca urmare a activitatilor de cercetare-dezvoltare, desfasurate prin program, sunt proprietatea administratiei si nu se pot vinde de catre realizatori unor terti fara avizul acesteia, potrivit legii.

Art. 70
(1) Infrastructura realizata prin program poate fi inchiriata altor utilizatori, pe baza incasarii unei redevente, in conditiile legii.
(2) Marimea redeventei se propune de catre administratie si se prevede in bugetul de venituri si cheltuieli al acesteia, potrivit legii.


Capitolul V - Atestarea calitatii activitatilor de interventii active in atmosfera


Art. 71
Atestarea calitatii activitatilor revine administratiei, organizatiilor neguvernamentale de monitorizare definite la pct. 19 din anexa nr. 1 si beneficiarilor, dupa caz, potrivit prezentei legi.

Art. 72
Atestarea calitatii activitatilor de catre administratie se efectueaza in scopul:
a) aprecierii calitative a activitatilor operatorilor din sistem;
b) elaborarii, intocmirii, analizei si arhivarii documentelor de atestare a calitatii activitatii;
c) efectuarii platilor catre operatorii din sistem si catre organizatiile neguvernamentale de monitorizare;
d) aprecierii comparative a activitatii organizatiilor de monitorizare;
e) opozabilitatii stiintifice fata de actiunile ce privesc activitatile de interventii active in tara si in strainatate;
f) constatarii si calificarii dezastrelor naturale meteorologice de proportii.

Art. 73
Atestarea calitatii activitatii de catre organizatiile neguvernamentale de monitorizare se efectueaza in scopul utilizarii unei aprecieri calitative independente a activitatii, credibila si opozabila in actiunile ce privesc activitatile.

Art. 74
Atestarea calitatii activitatii se poate efectua si de catre beneficiari in folos propriu, pentru sustinerea cauzei in actiuni ce privesc activitatea.

Art. 75
(1) Documentele de atestare a calitatii activitatii sunt, in principal:
a) documentele operationale, rapoartele si actele incheiate de administratie;
b) rapoartele de atestare a calitatii, elaborate de organizatiile neguvernamentale;
c) actele de atestare, elaborate de beneficiari, potrivit normelor proprii de functionare;
d) alte acte.
(2) Modelele documentelor mentionate la alin. (1) sunt prezentate in normele de aplicare a prezentei legi.

Art. 76
Finantarea atestarii calitatii revine administratiei sau beneficiarului acestei activitati, dupa caz.

Art. 77
Atestarea calitatii activitatii se refera in exclusivitate la eficienta fizica a interventiilor active in atmosfera.

Art. 78
Documentele elaborate la atestarea calitatii activitatii se pot folosi ca documente opozabile in contestatiile pentru aceste activitati, numai in limita parametrilor tehnici mentionati in documentatii de catre proiectantul general si/sau in contractele incheiate intre partile participante la aceste activitati.

Art. 79
Atestarea calitatii activitatii pentru activitatile proprii desfasurate de operatorii economici beneficiari nu poate fi opozabila in actiunile ce privesc interventiile active in atmosfera.

Art. 80
Documentele de atestare a calitatii sunt, in principal, documente de baza pentru efectuarea platilor pentru actiunile de interventii active in atmosfera in toata structura sistemului, potrivit legii.

Art. 81
Atestarea calitatii activitatii se efectueaza cu mijloace tehnice specifice si in conformitate cu normele, instructiunile, protocoalele si alte documente prevazute in documentatiile tehnice pentru sistem sau unitatile sale din structura.

Art. 82
(1) Atestarea proprie a calitatii activitatii in vederea determinarii eficientei economice a acesteia se face in exclusivitate pentru:
a) studii de dezvoltare a sistemului, a mijloacelor tehnice si a tehnologiilor utilizate in aceste activitati;
b) studii in folosul propriu al administratiei pentru opozabilitate fata de asiguratori, beneficiari sau autoritatile publice centrale si locale;
c) informarea stiintifica a populatiei din zonele de interes.
(2) Cheltuielile pentru activitatile prevazute la alin. (1) se suporta de catre administratie.

Art. 83
(1) Atestarea calitatii in vederea determinarii eficientei economice se raporteaza in exclusivitate la zonele protejate.
(2) Atestarea de acest tip se executa de catre organizatiile neguvernamentale de monitorizare si/sau de administrare, dupa caz.

Art. 84
Contestarea calitatii atestarii de acest tip se poate face pe baza unei evaluari independente efectuate de catre un organism international, printr-un expert independent si autorizat, potrivit legii, si pe cheltuiala contestatarului.


Capitolul VI - Participarea la adoptarea deciziilor strategice in implementarea sistemului


Art. 85
Deciziile strategice pentru implementarea sistemului se iau de catre administratie si cu consultarea proiectantului general, a fabricantului de mijloace tehnice, a beneficiarilor, a asiguratorilor, a organizatiilor neguvernamentale de monitorizare, a institutiilor si asociatiilor stiintifice si profesionale din domeniu.

Art. 86
Participarea proiectantului general, a fabricantului national de mijloace tehnice, a beneficiarilor, a asiguratorilor, a organizatiilor neguvernamentale de monitorizare, a institutiilor si a asociatiilor stiintifice si profesionale din domeniu la adoptarea deciziilor strategice se asigura prin organizarea si functionarea consiliului consultativ de pe langa administratie, numit consiliu consultativ pentru strategia de dezvoltare a activitatilor in Romania, denumit in continuare consiliu consultativ.

Art. 87
Compunerea, organizarea si functionarea consiliului consultativ se aproba odata cu normele de aplicare a prezentei legi.

Art. 88
Cheltuielile si personalul necesar activitatii consiliului consultativ se asigura de catre administratie.

Art. 89
(1) Avizul acestui organism este consultativ in ceea ce priveste forma finala a documentelor privind strategia de dezvoltare.
(2) In cazul refuzului avizului a doua treimi din numarul membrilor consiliului consultativ, documentele supuse avizarii se refac.

Art. 90
Proiectele programelor si/sau strategiilor de dezvoltare a activitatii se transmit de catre administratie membrilor consiliului consultativ spre analiza si completare, cu cel putin 30 de zile inainte de analizarea lor de catre acestia.

Art. 91
Administratia poate plati studii privind strategiile de dezvoltare, la propunerea administratiei sau a institutiilor ai caror reprezentanti fac parte din consiliul consultativ, in limita fondurilor ce se pot aloca acestui scop si care se prevad in program.

Art. 92
(1) Avizul fiecarui membru din consiliul consultativ are la baza un punct de vedere scris, fundamentat stiintific, al institutiilor cu reprezentare in acest organism.
(2) Punctul de vedere mentionat la alin. (1) se refera in exclusivitate la domeniul si competenta proprii ale institutiei reprezentate.

Art. 93
(1) Beneficiarii, in sensul prezentei legi, sunt, in general:
a) societatile comerciale reprezentative din domeniul agricol;
b) autoritatile publice locale;
c) societatile comerciale din domeniul apelor, navigatiei si turismului, dupa caz;
d) societatile de asigurari din domeniul agricol.
(2) Beneficiarii participa la activitatea consiliului consultativ prin reprezentanti alesi de organizatiile profesionale din domeniu si direct prin reprezentantii de drept ai institutiilor, dupa caz.
(3) Domeniul de implicare a acestora il reprezinta necesitatea combaterii grindinei, a altor fenomene meteorologice periculoase sau daunatoare, necesitatea si amploarea activitatii de crestere a precipitatiilor pe plan local, national si regional.
(4) Participarea beneficiarilor se materializeaza prin:
a) prezentarea de documentatii, rapoarte, note privind pagubele produse de fenomenele meteorologice periculoase sau daunatoare;
b) atestari in folos propriu ale eficientei fizice a activitatii si in folosul consiliului consultativ privind eficienta economica a activitatii;
c) sustinerea documentata a prioritatilor in implementarea sistemului atat in consiliul consultativ, cat si la autoritatile publice locale si centrale.

Art. 94
Participarea organizatiilor neguvernamentale de monitorizare a activitatii se exercita atat prin consiliul consultativ, cat si prin rapoartele operationale anuale de monitorizare, prezentate administratiei.

Art. 95
(1) Participarea institutiilor, a organizatiilor stiintifice si a personalitatilor stiintifice din domeniu se asigura prin activitatea consiliului consultativ si a avizelor, dupa caz.
(2) Prin institutii si organizatii stiintifice, in sensul prezentei legi, se inteleg institutiile si organizatiile constituite in domeniile agricol, meteorologic, de mediu si industrial.
(3) Avizele, participarea la consiliul consultativ si documentatiile de sustinere se refera exclusiv la domeniile reprezentate.
(4) Din consiliul consultativ fac parte numai reprezentantii institutiilor si/sau ai organizatiilor stiintifice din domeniile prevazute la alin. (2), legate nemijlocit de activitate si, in mod obligatoriu, reprezentantul proiectantului general al sistemului.
(5) Participarea partenerilor straini si a personalitatilor stiintifice la activitate se asigura in consiliul consultativ prin reprezentantii acestora, care au calitatea de implicati in domeniu, potrivit legii.

Art. 96
(1) Participarea societatilor de asigurare, denumite asiguratori, se realizeaza in consiliul consultativ prin reprezentantii acestora, care au calitatea de implicati in domeniu, potrivit legii.
(2) Asiguratorii pot avea si calitatea de beneficiari ai activitatii, daca sunt parte contractanta in desfasurarea acesteia.


Capitolul VII - Relatiile cu autoritatile publice centrale si locale


Art. 97
(1) In relatiile cu administratia, Guvernul aproba actele si activitatile prevazute de prezenta lege.
(2) Activitatea administratiei este coordonata de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.

Art. 98
Autoritatilor publice locale le revin urmatoarele atributii:
a) asigura relatia de cooperare cu administratia, cu unitatile din structura si cu operatorii din sistem;
b) integreaza sistemul in sistemul national de management al situatiilor de urgenta;
c) pune la dispozitie terenurile necesare administratiei, in limita disponibilitatilor;
d) participa, impreuna cu agentiile neguvernamentale de monitorizare, la informarea populatiei din zonele de protectie si din zonele de comparatie cu privire la activitatile din acest domeniu;
e) acorda prioritate intretinerii cailor de acces la unitatile din zona;
f) sprijina activitatea de selectie a personalului de operare utilizat in zona;
g) participa cu fonduri la actiunile comune stabilite de catre acestea si administratie, la activitatile de implementare si functionare a sistemului in limita disponibilitatilor, pe baza studiilor de fezabilitate elaborate pentru unitatile noi, potrivit legii.


Capitolul VIII - Atributiile administratiei in domeniul interventiilor active in atmosfera, in cadrul relatiilor si colaborarii internationale


Art. 99
In cadrul relatiilor si colaborarii internationale in domeniu, administratia are urmatoarele atributii:
a) avizeaza sau supune aprobarii organelor abilitate, dupa caz, memorandumurile, protocoalele, intelegerile cu parteneri externi cu privire la acest domeniu;
b) propune si/sau aproba proiectele internationale de colaborare tehnico-stiintifica, de dezvoltare si implementare din domeniu, dupa caz;
c) avizeaza proiectele de colaborare tehnico-stiintifica privind mijloacele tehnice si tehnologiile utilizate, initiate de proiectantul general al sistemului sau de alte institute ori societati cu preocupari in domeniu;
d) supune spre aprobare obtinerea de credite externe cu garantie guvernamentala pentru acest domeniu, potrivit legii;
e) participa, alaturi de institutiile de resort, la elaborarea tratatelor sau la avizarea acestora privind colaborarea transfrontaliera, regionala si mondiala in acest domeniu, dupa caz;
f) participa la manifestarile internationale in domeniu;
g) elaboreaza rapoarte privind rezultatele activitatii, potrivit legii, catre institutiile internationale din domeniu;
h) avizeaza orice transfer in strainatate de know-how, realizat in tara sau utilizat in sistem;
i) participa la investitii comune transfrontaliere in domeniu, potrivit legii;
j) avizeaza furnizarea produselor meteo speciale catre institutii din tarile vecine cu activitati in domeniu, potrivit intelegerilor cu acestea;
k) avizeaza proiectele de colaborare externa cu privire la dezvoltarea retelei nationale de meteorologie pentru zonele de interes in desfasurarea activitatii;
l) participa la programele internationale organizate de Organizatia Meteorologica Mondiala in acest domeniu;
m) participa la programe din domeniu, coordonate sau finantate de Uniunea Europeana.


Capitolul IX - Sanctiuni


Art. 100
Incalcarea dispozitiilor prezentei legi atrage raspunderea disciplinara, contraventionala, civila sau penala, dupa caz.

Art. 101
(1) Constituie infractiuni si se pedepsesc urmatoarele fapte:
a) desfasurarea de activitati de interventii active necuprinse in program si/sau desfasurate de operatori economici care nu au primit licenta de operare de la administratie;
b) acordarea de licente de operare fara respectarea prevederilor prezentei legi;
c) nerespectarea tehnologiei de interventii active stabilite prin documentatii si instructiuni de exploatare, daca aceasta a condus la dezastre naturale meteorologice de proportii, calificate ca atare;
d) utilizarea, de catre operatorii sistemului, in actiunile de interventii active, a unor mijloace tehnice neatestate, potrivit prezentei legi;
e) desfasurarea de experiente de cercetare stiintifica si dezvoltare, necuprinse in program si in afara unor programe stiintifice aprobate, care conduc la dezastre naturale meteorologice de proportii, calificate ca atare;
f) nerespectarea regimului de lucru cu explozivi sau alti agenti chimici daunatori pe timpul interventiilor active in atmosfera, daca aceasta a condus la accidente tehnice sau ecologice grave cu pierderi de vieti omenesti;
g) nerespectarea de catre operatorii sistemului a procedurilor, a protocoalelor, a calitatii produselor meteorologice specializate si care prin activitatea acestora a condus la dezastre naturale meteorologice de proportii, calificate ca atare.
h) alte fapte care pot constitui infractiuni, potrivit legii penale.
(2) Infractiunile prevazute la alin. (1) se pedepsesc astfel:
a) cu inchisoare de la 2 la 4 ani, pentru faptele prevazute la lit. a), c) si e);
b) cu inchisoare de la 6 luni la 2 ani pentru faptele prevazute la lit. b), d), f) si g).

Art. 102
Constituie contraventii in domeniul interventiilor active in atmosfera urmatoarele fapte:
a) desfasurarea de actiuni in domeniul activitatii fara obtinerea avizelor mentionate in prezenta lege;
b) nerespectarea prevederilor caietelor de sarcini de catre operatorii sistemului;
c) inexistenta, necompletarea sau incorecta utilizare a documentelor operationale mentionate in prezenta lege de catre operatorul sistemului, administratie, organizatii de monitorizare, dupa caz;
d) nearhivarea produselor meteorologice specializate, a comenzilor, apelurilor, raspunsurilor, rapoartelor legate de activitatea operationala pe toata durata desfasurarii acesteia de catre participantii la activitate, potrivit competentelor personalului implicat;
e) refuzul incheierii protocoalelor, precum si nerespectarea acestora de catre partile implicate in activitate pe toata durata desfasurarii acesteia, potrivit competentelor institutiilor si persoanelor implicate, daca acestea nu au condus la fapte penale;
f) refuzul de a elabora produsele meteorologice specializate necesare sau nefurnizarea acestora in timp util, daca aceasta fapta a condus la imposibilitatea desfasurarii activitatii, fara o determinare de forta majora, si care nu a condus la dezastre naturale meteorologice de proportii;
g) refuzul de a acorda permisiunea de interventie din partea institutiilor implicate in siguranta spatiului aerian, in afara cazurilor de forta majora, si care a condus la imposibilitatea desfasurarii activitatii;
h) refuzul de a acorda avizele mentionate in prezenta lege fara o baza legala si care a condus la imposibilitatea desfasurarii activitatii;
i) nerespectarea clauzelor contractuale privind angajamentul operatorilor sistemului in desfasurarea activitatilor operationale mentionate expres in aceste contracte de operare, daca aceasta nu a condus la dezastre naturale meteorologice de proportii, calificate ca atare;
j) achizitia de mijloace tehnice sau de tehnologii de catre operatorii sistemului sau de catre alte persoane juridice si fizice fara avizul administratiei si al proiectantului general al sistemului;
k) desfasurarea de actiuni in cadrul activitatii, care nu sunt cuprinse in program si/sau in programele de experimentari stiintifice;
l) refuzul sau intarzierea nejustificata a elaborarii, promovarii, avizarii programului, strategiei de dezvoltare, actelor normative si solicitarilor de finantare a activitatii necesare, pe toata durata promovarii, pana la adoptare, potrivit competentei institutiilor si persoanelor si potrivit legii, daca aceasta fapta a condus la imposibilitatea desfasurarii activitatii;
m) impiedicarea, sub orice forma, a desfasurarii activitatii sau refuzul de a sprijini aceasta activitate manifestata din partea autoritatilor publice locale sau a institutiilor descentralizate ale autoritatilor publice centrale, a altor persoane fizice si juridice, daca administratia a intervenit direct, in acest sens, la aceste institutii, potrivit competentei acestora si potrivit legii;
n) neasigurarea canalelor de comunicatii, inclusiv a posibilitatii tehnice de a transmite mesajele operationale in timp util, cuprinse in activitate, de catre operatorii comunicatiilor cu care are contracte sau refuzul de a asigura prin contract aceste comunicatii, potrivit caietului de sarcini transmis de administratie, daca aceasta fapta a condus la imposibilitatea desfasurarii activitatii;
o) impiedicarea, sub orice forma, a exercitarii monitorizarii si inspectiei prevazute in prezenta lege de catre persoanele juridice si fizice, potrivit legii;
p) impiedicarea accesului la obiectivele din structura sistemului, aflate in proprietatea altor institutii si/sau operatori economici, al personalului si al mijloacelor de transport implicate in activitate.

Art. 103
(1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre personalul desemnat din cadrul inspectiei interventiilor active, care face parte din structura administratiei.
(2) Inspectia interventiilor active constata faptele contraventionale cu ocazia efectuarii inspectiilor proprii sau ca urmare a semnalelor, a sesizarilor primite prin actiunea de monitorizare si control al activitatii sau din alte surse.
(3) Inspectia se exercita atat asupra unitatilor din structura administratiei, a operatorilor sistemului licentiati, cat si asupra activitatilor de interventii active desfasurate de operatorii economici autorizati.
(4) Inspectia se exercita asupra oricarei persoane juridice sau fizice care desfasoara ilegal activitati de influenta activa in atmosfera.
(5) Modelele documentelor cu privire la activitatea de inspectie se aproba odata cu normele de aplicare a prezentei legi.

Art. 104
Cercetarea infractiunilor prevazute la art. 101 revine organelor in drept, cu participarea obligatorie a inspectiei interventiilor active din cadrul administratiei.

Art. 105
Inspectia interventiilor active are obligatia sa solicite organelor in drept cercetarea faptelor considerate infractiuni.

Art. 106
La cercetarea infractiunilor prevazute la art. 101 participa organul in drept si inspectia interventiilor active.

Art. 107
Autoritatile publice centrale si locale sunt obligate sa acorde sprijin inspectiei interventiilor active in atmosfera, potrivit legii si competentelor fiecareia.

Art. 108
Contraventiile prevazute la art. 102 se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
a) cu amenda de la 6.000 lei la 10.000 lei, faptele prevazute la lit. a), b), e), f), g), i), k), n) si p);
b) cu amenda de la 3.000 lei la 6.000 lei, faptele prevazute la lit. c), d), h), j), l), m) si o).

Art. 109
(1) Nivelul amenzilor prevazut la art. 108 va fi actualizat prin hotarare a Guvernului.
(2) Dispozitiile art. 102 si 108 referitoare la contraventii se completeaza cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.


Capitolul X - Dispozitii tranzitorii si finale


Art. 110
(1) Normele de aplicare a prezentei legi, documentele mentionate in cuprinsul prezentei legi pentru a fi promovate prin acestea, precum si regulamentul de organizare si functionare a administratiei se aproba prin hotarare a Guvernului, in termen de 60 de zile de la publicarea prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(2) Hotararea Guvernului prevazuta la alin. (1) va contine normele si masurile pentru toate actiunile.
(3) Obiectivele si fondurile necesare etapelor anuale ale programului se aproba prin hotarare a Guvernului.

Art. 111
Anexele nr. 1-4 fac parte integranta din prezenta lege.

Art. 112
In termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale numeste presedintele si vicepresedintele administratiei.

Art. 113
Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale supune aprobarii Guvernului programul, in termen de 120 de zile de la numirea presedintelui administratiei.

Art. 114
In termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile aduc la cunostinta organismelor internationale implicate in domeniu infiintarea si functionarea in Romania a administratiei.

Art. 115
Reprezentantul administratiei face parte de drept din Comitetul national pentru situatii de urgenta si are statut de observator la Organizatia Meteorologica Mondiala.

Art. 116
(1) Documentele operationale ale administratiei si/sau ale unitatilor din structura acesteia nu pot fi ridicate de la sediul acestora pe tot timpul desfasurarii activitatii sub niciun motiv, de catre nicio institutie care ar putea conduce la imposibilitatea desfasurarii interventiilor.
(2) Documentele operationale pot fi puse la dispozitia institutiilor abilitate numai sub forma de copii, iar originalele, in afara sezonului de interventie a activitatii, se pot consulta la sediul unitatii detinatoare.

Art. 117
(1) Dispozitiile prezentei legi modifica in mod corespunzator prevederile legale privind interventiile active in atmosfera.
(2) Prevederile contrare prezentei legi se abroga.


ANEXA Nr. 1 - DEFINITII


1. Interventii active in atmosfera - actiuni de modificare a starii microfizice si macrofizice a atmosferei pentru inlaturarea sau atenuarea efectelor distructive ori daunatoare ale fenomenelor meteorologice prognozate ori constatate cu mijloace tehnico-stiintifice ori pentru obtinerea de conditii meteorologice favorabile. In sinteza se pot defini ca activitati de modificare artificiala a vremii.
2. Sistemul national antigrindina si de crestere a precipitatiilor - ansamblu coerent organizatoric si functional, continand mijloace tehnice si personal specializat in actiuni de interventii active in atmosfera
3. S.I.M.I.N. - Sistemul national meteorologic integrat din structura Administratiei Nationale de Meteorologie
4. Centrul zonal de coordonare - parte a sistemului care coordoneaza actiuni de interventie activa, la care participa mai multe unitati de combatere a caderilor de grindina si/sau unitati de crestere a precipitatiilor si/sau in colaborare cu unitati similare din tarile vecine, intr-o zona geografica si fizica a Romaniei.
5. Unitate de combatere a caderilor de grindina - parte operationala a sistemului, autonoma operational si care inlatura sau atenueaza efectele distructive ale caderilor de grindina din zona sa de protectie.
6. Unitate de crestere a precipitatiilor - parte operationala si/sau de cercetare a sistemului, destinata sa realizeze interventii active in atmosfera, singura sau impreuna cu unitati similare din tara ori din tarile vecine, in scopul modificarii vremii in zona de interes, in cadrul unor programe experimentale ori operationale.
7. Mijloace tehnice de combatere a grindinei - ansambluri complexe mecanice, pirotehnice, chimice, utilizate in unitatile de combatere a caderilor de grindina, conform tehnologiei aplicate
8. Tehnologie de combatere a caderilor de grindina totalitatea metodelor si activitatilor din sistem destinate sa previna sau sa micsoreze pagubele produse de grindina in zonele protejate
9. Produse meteorologice specializate - produsele meteorologice elaborate potrivit normelor stabilite de Administratia Nationala de Meteorologie si de administratie, utilizate in domeniul activitatii
10. Racheta antigrindina - vectorul purtator al agentului activ, utilizat in cadrul tehnologiei de combatere a caderilor de grindina
11. Punct de comanda - centrul decizional al unei unitati, din care se asigura conducerea intregii activitati, in conformitate cu tehnologia de interventii active in atmosfera, combaterea grindinei si/sau cresterea precipitatiilor
12. Punct de lansare - componenta de executie a unitatii, din care se asigura lansarile rachetelor antigrindina la timp si in conditii de siguranta
13. Zona protejata (tinta) - arie stabilita a fi protejata la caderile de grindina
14. Zona cu precipitatii crescute si/sau uniformizate - arie geografica extinsa, in care se executa actiuni de interventie activa pentru cresterea si/sau uniformizarea precipitatiilor, denumita si zona de interes.
15. Zona de comparatie - suprafata adiacenta zonei protejate, stabilita conform criteriilor din domeniu, si in care se executa activitatea de monitorizare a activitatii.
16. Eficienta fizica a interventiei - eficienta acestei activitati, comensurata numai prin elementele definitorii pentru succesul acesteia si calculata ca atare
17. Eficienta economica a interventiei - protectia asigurata operatorilor economici si populatiei din zona protejata/zona de interventie, calculata ca atare
18. Proiectant general al sistemului - persoana juridica romana care elaboreaza conceptia pentru sistem si asigura avizele si activitatile, conform prezentei legi
19. Organizatie neguvernamentala de monitorizare institutia care se ocupa cu supravegherea si evaluarea calitatii interventiilor active in atmosfera
20. Dezastre naturale meteorologice de proportii - caderea de precipitatii in cantitate cel putin tripla fata de cea mai mare valoare istorica, produsa in mod natural, pe bazin hidrografic, care s-a datorat activitatii si care a condus la inundatii de proportii in bazinul respectiv. La combaterea grindinei, se considera dezastru natural meteorologic de proportii atunci cand, ca urmare a activitatii, se produce un strat de grindina de minimum 5 cm pe mai mult de 25% din suprafata zonei protejate.
21. Forta majora la siguranta spatiului aerian - situatia demonstrabila prin probe inregistrate in momentul producerii, in care, din motive tehnice, accidentale, cursul unui zbor nu poate fi scos in afara zonelor in care se executa actiuni de combatere a grindinei
22. Mijloace tehnice de interventii active (altele decat cele de combatere a grindinei) - mijloacele tehnice si echipamentele folosite in interventii active in atmosfera


ANEXA Nr. 2 - STRUCTURA SISTEMULUI NATIONAL ANTIGRINDINA SI DE CRESTERE A PRECIPITATIILOR RELATII DE COORDONARE-STRATEGIE, COLABORARE SI FUNCTIONARE


ANEXA Nr. 3 - STRUCTURA administratiei Sistemului national antigrindina si de crestere a precipitatiilor

   
                                +-----------------------+
                                ¦   ADMINISTRATIA   ¦
                                ¦  APARATUL CENTRAL  ¦
                                +-----------------------+
              +------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------+
+---------------------------------------------+ +---------------------------------------------+ +--------------------------------------------+ +------------+
¦     CENTRUL ZONAL DE COORDONARE     ¦ ¦     CENTRUL ZONAL DE COORDONARE     ¦ ¦    CENTRUL ZONAL DE COORDONARE     ¦ ¦UNITATI NOI,¦
¦         MUNTENIA          ¦ ¦          MOLDOVA          ¦ ¦        TRANSILVANIA        ¦ ¦ UNITATI CU ¦
+---------------------------------------------+ +---------------------------------------------+ +--------------------------------------------+ ¦ TEHNOLOGII ¦
   +------------------------------------+     +------------------------------------+      +-----------------------------------+   ¦ SPECIALE ¦
+----------++----------++---------++----------+ +----------++----------++----------++---------+ +----------++----------++----------++---------+ +------------+
¦     ¦¦     ¦¦ GRUPURI ¦¦UNITATE DE¦ ¦  UCCG  ¦¦  UCCG  ¦¦UNITATE DE¦¦ GRUPURI ¦ ¦     ¦¦     ¦¦     ¦¦ GRUPURI ¦
¦ UPCCG  ¦¦  UCCG  ¦¦  DE  ¦¦CRESTERE A¦ ¦MOLDOVA 1 ¦¦MOLDOVA 2 ¦¦CRESTERE A¦¦  DE  ¦ ¦  UCCG  ¦¦  UCCG  ¦¦  UCCG  ¦¦  DE  ¦
¦ PRAHOVA ¦¦ OLTENIA ¦¦COMBATERE¦¦ PRECIPI- ¦ ¦  IASI  ¦¦ VRANCEA ¦¦ PRECIPI- ¦¦COMBATERE¦ ¦ MURES  ¦¦ TIMIS  ¦¦MARAMURES ¦¦COMBATERE¦
¦     ¦¦     ¦¦ 20-30 ¦¦ TATIILOR ¦ ¦     ¦¦     ¦¦ TATIILOR ¦¦ 10-15 ¦ ¦     ¦¦     ¦¦     ¦¦ 15-20 ¦
+----------++----------++---------++----------+ +----------++----------++----------++---------+ +----------++----------++----------++---------+
+----------++----------+      +----------+ +----------++----------++----------+       +----------++----------++----------+
¦     ¦¦     ¦      ¦  BAZE  ¦ ¦     ¦¦     ¦¦  BAZE  ¦       ¦ ZONA DE ¦¦ ZONA DE ¦¦ ZONA DE ¦
¦ ZONA DE ¦¦ ZONA DE ¦      ¦AERIENE DE¦ ¦ ZONA DE ¦¦ ZONA DE ¦¦AERIENE DE¦       ¦COMPARATIE¦¦COMPARATIE¦¦COMPARATIE¦
¦COMPARATIE¦¦COMPARATIE¦      ¦ OPERARE ¦ ¦COMPARATIE¦¦COMPARATIE¦¦ OPERARE ¦       ¦     ¦¦     ¦¦     ¦
¦     ¦¦     ¦      ¦  4-5  ¦ ¦     ¦¦     ¦¦  2-3  ¦       ¦     ¦¦     ¦¦     ¦
+----------++----------+      +----------+ +----------++----------++----------+       +----------++----------++----------+
 
                                                   ABREVIERI
                                                   UPCCG - Unitate Pilot de Combatere a Caderilor de Grindina
                                                   UCCG - Unitatea de Combatere a Caderilor de GrindinaANEXA Nr. 4 - BUNURILE aflate in domeniul public al statului, care constituie infrastructura de interventii active in atmosfera


1. Infrastructura de comanda
2. Infrastructura de comunicatii
3. Infrastructura de informatica
4. Infrastructura zonelor de comparatie
5. Depozite pentru materiale explozive specifice
6. Mijloace de transport auto speciale
7. Mijloace logistice de aerodrom
8. Laboratoare fixe si mobile pentru analiza fizica si chimica a structurii atmosferei si a poluantilor
9. Reteaua de statii de radiolocatie si retele de echipamente specialePoate fi de interes si:
Hotarare nr. 332/2007 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe masini mobile nerutiere si a motoarelor destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau de marfa si stabilirea masuri
Cererea de deschidere a procedurii insolventei in Noul Cod al insolventei
Dimitriu Alexandru,Dimitriu Alexandru

Pret: 29 lei
24.65 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
55 useri online

Useri autentificati: