DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Lege nr. 153/2008 privind efectuarea recensamantului general agricol din Romania[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 544 din 18/07/2008Art. 1
(1) Prezenta lege are ca obiect de reglementare asigurarea cadrului legal necesar efectuarii recensamantului general agricol din Romania.
(2) In perioada 2 decembrie 2010 - 31 ianuarie 2011 se efectueaza in toate unitatile administrativ-teritoriale recensamantul general agricol.
(3) Scopul acestei cercetari statistice de interes national este de a asigura date statistice pentru fundamentarea politicilor nationale in domeniul agricol, in concordanta cu acquis-ul statistic comunitar, comparabile la nivel international, necesare procesului de participare a Romaniei la Politica Agricola Comuna, prin inregistrarea suprafetelor agricole utilizate, a efectivelor de animale pe specii, a masinilor si a echipamentelor agricole, a persoanelor care desfasoara activitati agricole, a metodelor de productie agricola, precum si a dezvoltarii rurale.

Art. 2
(1) La recensamantul general agricol se inregistreaza toate unitatile care desfasoara activitate agricola, indiferent de tipul de proprietate si de forma de organizare.
(2) Unitatea de recenzare, in acceptiunea recensamantului general agricol, este exploatatia agricola individuala, societatea comerciala, societatea/asociatia agricola, precum si alti utilizatori de suprafete agricole si/sau detinatori de animale, care, in urma activitatii desfasurate, obtin produse agricole si/sau pastreaza suprafetele agricole in bune conditii de mediu.

Art. 3
(1) Recensamantul general agricol are ca obiectiv culegerea datelor si obtinerea informatiilor privind principalele caracteristici ale exploatatiilor agricole, cum sunt: identificarea in teritoriu a unitatilor de recenzare si statutul juridic al acestora, utilizarea suprafetelor agricole pe forme de administrare, suprafetele agricole cultivate, plantatiile viti-pomicole, irigatiile, efectivele de animale, utilajele si masinile agricole, constructiile cu destinatie agricola, persoanele care desfasoara activitati agricole.
(2) Concomitent cu recensamantul general agricol se desfasoara o ancheta selectiva speciala privind metodele de productie agricola.
(3) Culegerea datelor in teren se realizeaza prin formulare de inregistrare.

Art. 4
(1) Organizarea si efectuarea recensamantului general agricol se realizeaza de Institutul National de Statistica, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si Ministerul Internelor si Reformei Administrative, sub coordonarea si controlul Comisiei Centrale pentru Recensamantul General Agricol.
(2) In termen de 10 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, se constituie Comisia Centrala pentru Recensamantul General Agricol, in componenta prevazuta in anexa nr. 1, iar nominalizarea persoanelor se face, prin ordin, de catre conducatorul fiecarei institutii implicate.
(3) Comisia Centrala pentru Recensamantul General Agricol raspunde de pregatirea, coordonarea si monitorizarea lucrarilor necesare efectuarii recensamantului, avand urmatoarele atributii principale:
a) aproba programul general de organizare si efectuare a recensamantului general agricol;
b) avizeaza formularele si metodologia de inregistrare si prelucrare a datelor, precum si programul de publicare a rezultatelor;
c) avizeaza clasificarile si nomenclatoarele necesare inregistrarii si prelucrarii datelor de recensamant, cu exceptia celor aprobate prin hotarari ale Guvernului;
d) aproba, daca se considera oportun, organizarea de cercetari statistice selective conexe recensamantului;
e) aproba instructiunile, modul de organizare si indruma actiunile si operatiunile de impartire a teritoriului unitatilor administrativ-teritoriale in sectoare si sectii de recensamant;
f) coordoneaza actiunile de recrutare si instruire a recenzorilor, a recenzorilor-sefi si a coordonatorilor;
g) aproba programul de popularizare a recensamantului general agricol;
h) aproba si prezinta Guvernului rezultatele provizorii ale recensamantului general agricol.
(4) Comisia Centrala pentru Recensamantul General Agricol isi inceteaza activitatea odata cu publicarea rezultatelor provizorii ale recensamantului, iar rezultatele finale si detaliate sunt publicate si difuzate de Institutul National de Statistica.

Art. 5
(1) Pentru efectuarea lucrarilor de pregatire, organizare, prelucrare si publicare a rezultatelor recensamantului, Comisia Centrala pentru Recensamantul General Agricol organizeaza secretariatul tehnic central.
(2) Secretariatul tehnic central pentru recensamantul general agricol functioneaza in cadrul Institutului National de Statistica.
(3) Secretariatul tehnic central pentru recensamantul general agricol are urmatoarele atributii:
a) elaboreaza proiectul programului general de organizare, metodologia de inregistrare si de prelucrare a datelor, precum si de publicare a rezultatelor recensamantului;
b) proiecteaza formularele de inregistrare si instructiunile de completare a acestora;
c) propune clasificarile si nomenclatoarele necesare inregistrarii si prelucrarii datelor de recensamant, cu exceptia celor aprobate prin hotarari ale Guvernului;
d) elaboreaza proiectele instructiunilor si normelor de organizare, indrumare si monitorizare a actiunilor si operatiunilor de impartire a teritoriului unitatilor administrativ-teritoriale in sectoare si sectii de recensamant;
e) monitorizeaza sectorizarea teritoriului localitatilor, care se realizeaza conform listelor unitatilor de recenzare intocmite pe baza registrului agricol, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 175/2007 privind registrul agricol pentru perioada 2007-2011;
f) elaboreaza normele de recrutare si realizeaza actiunile de instruire a intregului personal care participa la efectuarea lucrarilor de recensamant;
g) elaboreaza proiectul programului de popularizare a recensamantului;
h) organizeaza si urmareste procesul de inregistrare a datelor de la unitatile de recenzare;
i) elaboreaza si prezinta Comisiei Centrale pentru Recensamantul General Agricol rapoarte asupra modului de desfasurare a lucrarilor recensamantului;
j) prezinta Comisiei Centrale pentru Recensamantul General Agricol rezultatele provizorii ale recensamantului.

Art. 6
(1) In vederea realizarii lucrarilor de organizare si efectuare a recensamantului in teritoriu, se organizeaza comisii judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, sub coordonarea prefectului, precum si comisii ale municipiilor si sectoarelor municipiului Bucuresti, oraselor, respectiv comunelor, sub coordonarea primarului.
(2) Comisiile judetene, respectiv a municipiului Bucuresti organizeaza secretariatele tehnice.
(3) Componenta si atributiile comisiilor judetene, a municipiului Bucuresti, ale municipiilor, sectoarelor municipiului Bucuresti, oraselor si comunelor, precum si ale secretariatelor tehnice sunt stabilite prin hotarare a Guvernului si sunt reglementate prin norme de functionare aprobate de Comisia Centrala pentru Recensamantul General Agricol.
(4) Comisiile municipale, ale sectoarelor municipiului Bucuresti, ale oraselor si ale comunelor recruteaza recenzorii, recenzorii-sefi si coordonatorii, care primesc indemnizatie pentru activitatea depusa.

Art. 7
(1) Persoanele fizice au obligatia de a furniza recenzorilor date si informatii corecte si complete.
(2) Persoanele juridice au obligatia de a inscrie in formularele de inregistrare date si informatii corecte si complete, sub indrumarea recenzorilor-sefi.
(3) Datele individuale inscrise in formularele de inregistrare sunt confidentiale si sunt utilizate numai in scopuri statistice.
(4) In vederea asigurarii exhaustivitatii inregistrarii exploatatiilor agricole individuale si a calitatii datelor, la recensamant este inregistrat si utilizat codul numeric personal, prin libera declaratie a persoanelor intervievate, in conditiile respectarii prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 8
Pentru efectuarea lucrarilor de pregatire, organizare, culegere, prelucrare a datelor si publicare a rezultatelor recensamantului, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si Institutul National de Statistica angajeaza personal suplimentar cu contract individual de munca pe perioada determinata, cu incadrarea in numarul de posturi prevazut in anexa nr. 2.

Art. 9
In termen de 30 de zile de la data constituirii Comisiei Centrale pentru Recensamantul General Agricol, se elaboreaza proiectul de hotarare a Guvernului privind stabilirea fondurilor necesare pentru organizarea, efectuarea, prelucrarea si tiparirea rezultatelor recensamantului.

Art. 10
Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta lege.


ANEXA Nr. 1 - COMPONENTA Comisiei Centrale pentru Recensamantul General Agricol
presedinte    - ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale;
vicepresedinti: - presedintele Institutului National de Statistica;
         - un secretar de stat al Ministerului Economiei si Finantelor;
         - un secretar de stat al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale;
         - un secretar de stat al Ministerului Internelor si Reformei Administrative;
secretari:    - secretarul general al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale;
         - secretarul general al Institutului National de Statistica;
         - secretarul general al Ministerului Economiei si Finantelor;
membri:     - un vicepresedinte al Institutului National de Statistica;
         - un secretar de stat al Ministerului Internelor si Reformei Administrative;
         - secretarul general al Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti";
         - directorul general adjunct al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara;
         - presedintele Asociatiei Comunelor din Romania;
         - presedintele Asociatiei Oraselor din Romania;
         - presedintele Asociatiei Municipiilor din Romania;
         - presedintele Uniunii Nationale a Consiliilor Judetene din Romania. 

Poate fi de interes si:
Legea 170/2011 privind aprobarea OUG 34/2011 pentru modificarea si completarea OG 36/2007 privind efectuarea recensamantului populatiei si al locuintelor din Romania in anul 2011. Lege nr. 170/2011
HG 922/2011 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.502/2009 privind organizarea si desfasurarea recensamantului populatiei si al locuintelor din Romania in anul 2011
OUG 34/2011 pentru modificarea si completarea OG 36/2007 privind efectuarea recensamantului populatiei si al locuintelor din Romania in anul 2011. Ordonanta de urgenta 34/2011
OUG 20/2010 pentru modificarea art. 1 din OG nr. 36/2007 privind efectuarea recensamantului populatiei si al locuintelor din Romania in anul 2011. Ordonanta de urgenta nr. 20/2010
HG 1502/2009 privind organizarea si desfasurarea recensamantului populatiei si al locuintelor din Romania in anul 2011. Hotararea nr. 1502/2009
OG nr. 36/2007, Ordonanta privind efectuarea recensamantului populatiei si al locuintelor din Romania in anul 2011
Ordonanta privind efectuarea recensamantului populatiei si al locuintelor din Romania in anul 2011, ordonanta nr. 36/2007
Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 36/2007 privind efectuarea recensamantului populatiei si al locuintelor din Romania in anul 2011, legea nr. 5/2008
Drept penal. Partea generala. Conform Noului Cod penal
Mari-Claudia Ivan,Ivan Gheorghe

Pret: 54.9 lei
46.67 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
93 useri online

Useri autentificati: