DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Lege nr. 98/1994, republicata in 2008, privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele legale de igiena si sanatate publica

[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Republicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 325 din 24/04/2008


Capitolul I - Dispozitii generale


Art. 1
Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 4.000 lei:
a) absenta avizului sanitar pentru proiecte si documentatii tehnice privind sistematizarea centrelor populate si a teritoriului, amplasarea obiectivelor economice si social-culturale, construirea, transformarea, extinderea, schimbarea destinatiei sau sistematizarea obiectivelor industriale si a oricaror obiective cu impact asupra sanatatii publice si care sunt supuse procedurii de avizare sanitara conform reglementarilor in vigoare;
b) nesolicitarea avizului, absenta notificarii si nerespectarea prevederilor specifice de notificare sau avizare pentru produsele care sunt supuse acestei proceduri.

Art. 2
Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 4.000 lei:
a) nerespectarea cerintelor generale si specifice privind conformitatea produselor, in vederea asigurarii protectiei sanatatii publice;
b) functionarea obiectivelor, din domeniile care necesita autorizare, fara autorizatie sanitara de functionare, precum si functionarea dupa emiterea, in conditiile legii, a deciziei de suspendare a activitatii sau, dupa caz, de retragere a autorizatiei sanitare de functionare;
c) neindeplinirea masurilor prescrise de autoritatea de sanatate publica teritoriala, care au drept scop prevenirea si combaterea bolilor transmisibile, prevenirea accidentarilor si a intoxicatiilor favorizate si intretinute de factorii nocivi, ca urmare a poluarii mediului de munca si de viata;
d) lipsa certificatului de instruire profesionala privind insusirea notiunilor fundamentale de igiena, a personalului care lucreaza in categoriile de unitati prevazute in reglementarile in vigoare;
e) neacceptarea controlului igienico-sanitar sau refuzul colaborarii cu organele de control in efectuarea acestuia.


Capitolul II - Contraventii la normele de igiena referitoare la zonele de locuit


Art. 3
Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 600 lei la 2.000 lei:
a) neaplicarea masurilor corespunzatoare pentru prevenirea emanarii de substante daunatoare sanatatii, peste limitele maxime admise, stabilite de normele in vigoare, precum si a producerii de ape uzate sau deseuri rezultate atat din activitati cu caracter industrial, comercial, prestari de servicii sau din activitatea persoanelor fizice, in zonele locuite, cat si din depozitarea sau prelucrarea de materiale care produc asemenea substante;
b) producerea, in mod repetat, a zgomotelor care depasesc limitele maxime stabilite de normele de igiena si reglementarile in vigoare pentru zonele locuite;
c) nerespectarea de catre persoanele fizice si juridice a normelor de igiena in vigoare referitoare la zonele de locuit, daca aceasta creeaza riscuri pentru sanatatea publica;
d) nerespectarea de catre persoanele fizice si juridice a distantelor minime de protectie sanitara stabilite prin normele de igiena in vigoare referitoare la zonele de locuit;
e) neefectuarea autocontrolului de laborator de catre persoanele juridice din a caror activitate rezulta poluanti de orice natura, in zone de protectie sanitara;
f) depozitarea necontrolata sau in afara locurilor special amenajate a deseurilor solide menajere si a celor rezultate din constructii.


Capitolul III - Contraventii la normele de igiena referitoare la aprovizionarea cu apa a populatiei


Art. 4
Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 400 lei la 2.000 lei:
a) neintocmirea de catre producatorii si distribuitorii de apa din sistemul public a regulamentului de exploatare, functionare si intretinere a instalatiilor centrale de aprovizionare cu apa pentru consum uman, respectiv de asigurare a potabilitatii, precum si nerespectarea prevederilor cu caracter sanitar stabilite prin acest regulament, avizat de autoritatea de sanatate publica teritoriala;
b) neasigurarea mentinerii starii de curatenie pe intreg teritoriul uzinelor/statiilor de producere a apei pentru consum uman, atat in cladirile cu diferite instalatii, cat si pe terenul din zona de protectie sanitara;
c) neanuntarea autoritatii de sanatate publica teritoriala despre producerea de avarii la nivelul uzinelor sau statiilor de producere a apei pentru consum uman, despre interventiile la nivelul retelelor de distributie a apei, oprirea sau intermitenta distributiei apei in retea, precum si neinformarea populatiei despre programul de furnizare a apei;
d) neintocmirea si nerespectarea programului de exploatare a instalatiilor, avizat de autoritatea de sanatate publica teritoriala, privind intretinerea acestora, precum si controlul de calitate a apei pentru consum uman, imbuteliata de catre producatori;
e) neasigurarea monitorizarii de control si de audit a calitatii apei potabile;
f) neasigurarea conformarii la parametrii de calitate a apei potabile;
g) nerespectarea termenelor etapelor planului de conformare, aprobat de catre autoritatea de sanatate publica teritoriala;
h) neefectuarea, de catre producatorii si distribuitorii de apa pentru consum uman in sistem public, a controlului de laborator al calitatii apei, conform reglementarilor legale in vigoare.

Art. 5
Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 600 lei la 1.800 lei:
a) neasigurarea de catre persoanele juridice care produc sau distribuie apa pentru consum uman a calitatii si cantitatii corespunzatoare cerintelor de baut si menajere, precum si transportul si distribuirea acesteia in conditii necorespunzatoare;
b) neasigurarea de catre persoanele juridice care produc si/sau distribuie apa pentru consum uman a rezervei de apa pentru populatie care sa acopere necesarul minim pentru 12 ore in caz de avarie;
c) neasigurarea de catre proprietarii cladirilor sau de catre persoanele fizice si juridice care distribuie apa pentru consum uman a intretinerii instalatiilor interioare de distribuire a apei, astfel incat sa nu se modifice calitatea acesteia si sa nu fie afectata starea de sanatate a consumatorilor;
d) neasigurarea de catre producator sau distribuitor a presiunii necesare ascensiunii apei pana la ultimul nivel al cladirilor sau constructiilor ori neasigurarea de catre proprietarii acestora a instalatiilor necesare (hidrofoare) ascensiunii apei pentru consum uman pana la ultimul nivel ori nefunctionarea acestora;
e) neamenajarea in locuri de mare aglomerare (piete, targuri, parcuri, trasee turistice, strazi cu mare circulatie, gari, autogari, stadioane), precum si in incinta marilor obiective socioculturale, de catre organizatori sau de catre persoanele juridice titulare, a surselor de apa pentru consum uman corespunzatoare calitativ, in conformitate cu normele si reglementarile in vigoare.

Art. 6
Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 3.000 lei:
a) neefectuarea, de catre producatorii de alimente, de bauturi alcoolice si nealcoolice, de produse culinare si de gheata, a controlului de laborator al potabilitatii apei, conform normelor in vigoare;
b) neasigurarea dezinfectiei eficiente a apei produse si/sau distribuite populatiei ca apa pentru consum uman, conform reglementarilor in vigoare;
c) neasigurarea de catre producatori a unei eficiente de 99,9% in tratarea apei, exprimata in grade de turbiditate si in valoarea bacteriilor coliforme, conform reglementarilor in vigoare;
d) neefectuarea dezinfectarii corespunzatoare a apei pentru primele cantitati de apa distribuite, dupa o intrerupere in distributie si in urmatoarele situatii:
- incidente de dare in exploatare a instalatiilor noi, dupa modificari ale procesului tehnologic, dupa remedieri, revizii sau reconditionari;
- cand nu exista garantia securitatii retelei de distributie, ceea ce ar putea conduce la contaminarea apei din retea;
- in situatii epidemiologice cu risc de transmitere a bolilor infectioase;
e) neasigurarea de catre producatorii si distribuitorii de apa pentru consum uman a unei rezerve de substanta dezinfectanta si de coagulant pentru minimum 30 de zile de functionare;
f) utilizarea, de catre producatorii si/sau distribuitorii de apa pentru consum uman, a materialelor de constructie, a tehnologiilor de tratare a reactivilor, a produselor, a conductelor, a tevilor, a accesoriilor si a dispozitivelor, precum si a aparatelor de masurare, fara respectarea reglementarilor legale in vigoare;
g) neremedierea deficientelor tehnice si neintretinerea salubritatii in unitatile de producere sau de distributie a apei pentru consum uman, a rezervoarelor de inmagazinare, a hidrantilor, statiilor de pompare, clorinare, a retelelor de distributie, inclusiv interioarele cladirilor de interes public;
h) utilizarea materialelor de constructie, a reactivilor si a substantelor folosite in instalatiile de producere si imbuteliere a apei pentru consum uman, fara respectarea reglementarilor in vigoare;
i) producerea si imbutelierea apei de baut necorespunzatoare conditiilor de calitate pentru apa de consum uman, precum si neefectuarea controlului calitatii apei de catre producatorii de apa de baut imbuteliata;
j) imbutelierea apei pentru consum uman de catre producatori in conditii neigienice;
k) utilizarea de recipiente returnabile sau din materiale neavizate, conform reglementarilor in vigoare, pentru imbutelierea apei pentru consum uman;
l) neutilizarea, la transportul apei pentru consum uman, a containerelor fabricate din materiale avizate, conform reglementarilor legale in vigoare.

Art. 7
Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 800 lei la 4.000 lei:
a) asigurarea cu apa pentru consum uman a populatiei, care nu corespunde conditiilor de calitate pentru consum uman, conform reglementarilor in vigoare, la locul de munca, in colectivitati temporare sau in caz de calamitati naturale, dezastre si accidente;
b) folosirea unei surse de apa pentru consum uman, care nu indeplineste conditiile de calitate si care, prin tratare, nu garanteaza incadrarea permanenta in limitele stabilite prin reglementarile in vigoare;
c) darea in consum public, ca apa pentru consum uman, a apei care nu corespunde conditiilor de potabilitate prevazute in reglementarile in vigoare;
d) efectuarea de racorduri, comunicatii si legaturi ale retelelor de apa pentru consum uman cu oricare alte retele de apa nepotabila;
e) neasigurarea tehnologiilor de tratare a apelor de suprafata pentru apa data in consum uman;
f) nerespectarea masurilor impuse de prevederile legale privind zonele de protectie sanitara a surselor de apa folosite la producerea apei pentru consum uman, a uzinelor/statiilor de producere, a rezervoarelor de inmagazinare, a aductiunilor, a statiilor de pompare, dezinfectie si a retelelor de distributie;
g) absenta dezinfectantului la intrarea in reteaua de distributie sau la capetele de retea ale sistemelor publice de alimentare cu apa;
h) nemarcarea vizibila a surselor si a retelelor de apa, care nu corespund conditiilor de calitate a apei pentru consum uman, din incinta unitatilor de orice fel si a locurilor publice.


Capitolul IV - Contraventii la normele de igiena privind colectarea si indepartarea reziduurilor


Art. 8
Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 500 lei la 5.000 lei:
a) neintocmirea de catre persoanele juridice care exploateaza retelele stradale de canalizare a regulamentului de exploatare si intretinere a acestora si nerespectarea prevederilor cu caracter sanitar stabilite prin acest regulament;
b) neintretinerea in permanenta stare de functionare si de curatenie a instalatiilor sanitare interioare in unitati, inclusiv in mijloace de transport si locuinte, de catre operatorii economici, precum si de catre asociatiile de locatari/proprietari sau persoane fizice;
c) neasigurarea de catre asociatiile de locatari/proprietari si de locatarii gospodariilor individuale a dotarii cu recipiente ecologice sau neasigurarea de catre proprietarul sau administratorul unitatilor de orice fel a dotarii cu recipiente ecologice pentru colectarea deseurilor menajere, amplasate in spatii special amenajate, camere de gunoi sau platforme racordate la reteaua de apa si canalizare, spalate si dezinfectate, mentinute in buna stare, reparate, suficiente numeric pentru pastrarea reziduurilor timp de maximum 2-3 zile;
d) proiectarea, amplasarea si exploatarea pentru indepartarea si neutralizarea reziduurilor menajere a gropilor de gunoi sau a instalatiilor de incinerare in alte conditii decat cele prevazute de normele de igiena in vigoare;
e) neremedierea operativa de catre proprietarii imobilelor a avariilor instalatiilor de apa si canal din incinta acestora si neevacuarea apelor ce se acumuleaza in subsolurile imobilelor.

Art. 9
Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 500 lei la 2.000 lei:
a) amplasarea closetelor cu groapa simpla la o distanta mai mica fata de sursele de apa decat cea prevazuta prin normele de igiena in vigoare, precum si neintretinerea si nedezinfectarea acestor closete, precum si a altor tipuri de closete fara apa curenta;
b) neevacuarea ritmica si ori de cate ori este necesar a continutului instalatiilor mici de colectare a apelor uzate, precum: haznale, puturi absorbante, closete, administrate de persoane fizice sau juridice;
c) folosirea in alte scopuri a utilajelor si mijloacelor de transport pentru colectarea si transportul reziduurilor solide si a apelor uzate fecaloid-menajere, precum si neintretinerea lor in stare permanenta de functionare prin reparare, spalare si dezinfectie;
d) indepartarea de catre persoane fizice si juridice a apelor uzate fecaloid-menajere si industriale in alte locuri decat in reteaua de canalizare sau, in lipsa acestora, in instalatii proprii pentru colectarea, tratarea si evacuarea apelor uzate;
e) neintretinerea in stare de functionare a instalatiilor mici de colectare a apelor uzate, precum: fose septice vidanjabile, puturi absorbante si altele, de catre detinatorii acestora, si vidanjarea apelor uzate din haznale in canale deschise, in guri de canal sau in rigolele strazilor;
f) neracordarea instalatiei de canalizare interioara a locuintelor de catre proprietarii acestora la reteaua publica de canalizare, acolo unde exista retea, sau neasigurarea colectarii apelor uzate fecaloid-menajere in instalatii proprii;
g) nerespectarea de catre serviciile de salubritate a normelor de igiena privind intretinerea curateniei strazilor, parcurilor, pietelor si a altor locuri publice si neridicarea cu regularitate a deseurilor menajere si stradale;
h) proiectarea, amplasarea si intretinerea instalatiilor de depozitare, prelucrare si neutralizare a deseurilor solide in alte conditii decat cele prevazute de normele sanitare in vigoare;
i) neindepartarea cadavrelor sau a resturilor de animale, in conditiile prevazute de normele in vigoare, de catre detinatorii de animale si/sau de administratia domeniului public;
j) neasigurarea dotarii si amplasarii de WC-uri mobile de tipul tinetelor in locuri aglomerate cu ocazia unor zile festive si serbari campenesti, expozitii, targuri, oboare si altele, care sa fie plasate in apropierea locului de desfasurare a activitatii, usor de transportat la locul de golire, usor de curatat si de dezinfectat.

Art. 10
Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 500 lei la 2.000 lei:
a) utilizarea reziduurilor fecaloid-umane la fertilizarea terenurilor agricole atunci cand pe aceste terenuri se cultiva fructe sau legume care se consuma in stare cruda;
b) neefectuarea epurarii apelor uzate inaintea deversarii lor in bazine naturale;
c) indepartarea vidanjului, reziduurilor solide menajere, industriale, de grajd, de strada, a cadavrelor de animale si a deseurilor toxice si periculoase pe alte locuri decat cele stabilite anume de consiliile locale si prin alte sisteme decat cele admise de normele sanitare in vigoare;
d) neefectuarea periodica, conform normelor de igiena, a dezinsectiei si deratizarii depozitelor de deseuri solide menajere;
e) neutralizarea insuficienta a apelor uzate industriale si epurarea incompleta a apelor fecaloid-menajere;
f) evacuarea apelor uzate provenite din spitale de boli infectioase, laboratoare care lucreaza cu produse patologice, precum si de la orice unitati care prin specificul lor contamineaza aceste ape, fara epurarea biologica si neutralizarea substantelor radioactive sau a substantelor chimice toxice;
g) deversarea in canale deschise care strabat zone locuite a apelor reziduale fecaloid-menajere si a apelor reziduale industriale ce contin substante toxice sau radioactive si neintretinerea acestor canale in stare permanenta de functionare prin curatare si prin repararea defectiunilor;
h) amplasarea si amenajarea de depozite, instalatii de depozitare, prelucrare si neutralizare a deseurilor solide, precum si a celor menajere, industriale, de strada, a vidanjului si a cadavrelor de animale, fara autorizatie sanitara;
i) amplasarea, amenajarea sau extinderea de cimitire umane fara aviz sanitar;
j) desfiintarea si schimbarea destinatiei unui cimitir uman inaintea trecerii unei perioade de 30 de ani de la ultima inhumare, cu stramutarea tuturor osemintelor;
k) indepartarea de catre persoane fizice sau juridice in conditii neigienice si in alte locuri decat cele stabilite anume de catre consiliile locale a resturilor rezultate din taierea animalelor;
l) lipsa dotarii cu grup sanitar a locuintelor si a unitatilor de orice fel;
m) folosirea pe terenurile agricole a deseurilor neautorizate de autoritatile competente pentru protectia mediului, sanatate si agricultura;
n) utilizarea pentru incinerarea deseurilor a instalatiilor neomologate;
o) neevacuarea de catre unitatile de salubritate a reziduurilor menajere in maximum doua zile in perioada 1 aprilie - 1 octombrie si in cel mult 3 zile in restul anului;
p) depunerea deseurilor rezultate din ingrijiri medicale in containerele comune ale cladirilor de locuit;
q) raspandirea neorganizata, direct pe sol sau in bazinele naturale, a apelor uzate menajere si industriale, precum si deversarea acestor ape in zona de protectie sanitara a surselor si instalatiilor centrale de alimentare cu apa;
r) neindepartarea apelor uzate menajere provenite de la locuintele neracordate la un sistem de canalizare prin evacuarea acestora prin fose septice vidanjabile proiectate, executate, amplasate, exploatate si intretinute conform normelor in vigoare, precum si deversarea lor in locuri neautorizate in acest scop.


Capitolul V - Contraventii la normele de igiena privind unitatile de folosinta publica


Art. 11
Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 300 lei la 1.500 lei:
a) admiterea accesului unui numar de persoane mai mare decat permite capacitatea proiectata in salile unitatilor in care se desfasoara activitati recreativ-culturale;
b) neafisarea la loc vizibil a masurilor de igiena ce trebuie respectate de cei care folosesc bazine de inot sau lipsa de supraveghere a respectarii acestor masuri de catre cei care exploateaza bazinele de inot;
c) neintretinerea in permanenta stare de curatenie a echipamentului de lucru folosit de personalul din saloanele de frizerie, coafura, manechiura, pedichiura si cosmetica;
d) nedotarea, de catre proprietar sau administrator, a grupurilor sanitare publice sau din unitatile de folosinta publica, cu materiale si mijloace adecvate pentru igiena individuala a utilizatorilor, precum si neintretinerea acestora.

Art. 12
Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 800 lei la 2.400 lei:
a) neasigurarea, in unitatile furnizoare de servicii de igiena personala, a lenjeriei curatate, dezinfectate si calcate, schimbata dupa fiecare persoana, precum si nerespectarea circuitului acesteia;
b) neintretinerea, de catre proprietar sau administrator, in stare de functionare si curatenie a instalatiilor interioare de distributie a apei potabile si de evacuare a apelor uzate din unitatile de utilitate publica;
c) neasigurarea, in incaperile de dormit ale colectivitatilor temporare, a suprafetei si cubajului de aer pentru un pat, prevazute de normele in vigoare;
d) depasirea capacitatii autorizate a dormitoarelor de orice tip, a internatelor, creselor si colectivitatilor de copii si tineri, precum si neasigurarea pentru fiecare persoana a unui pat individual;
e) neasigurarea in unitatile de cazare a inventarului moale si a lenjeriei de pat necesare pentru persoanele cazate si nerespectarea normelor de igiena in vigoare privind schimbarea lenjeriei si respectarea circuitului acesteia;
f) neintretinerea, de catre detinatori, a plajelor cu destinatie de agrement in permanenta stare de curatenie si neasigurarea cu dotarile sanitare prevazute de normele de igiena in vigoare;
g) proiectarea si amenajarea bazinelor de inot fara respectarea normelor de igiena in vigoare; neintretinerea bazinelor de inot prin spalare si dezinfectare, prin primenirea si dezinfectia apei corespunzator normelor de igiena;
h) functionarea bazinelor de inot si a strandurilor fara anexe, precum vestiare, grupuri sanitare separate pe sexe, conform numarului prevazut de normele in vigoare in raport cu capacitatea unitatii;
i) neefectuarea curatarii si dezinfectiei, dupa fiecare client, a instrumentarului utilizat in unitatile de frizerie, coafura, manichiura, pedichiura si cosmetica sau refolosirea instrumentarului de unica folosinta;
j) servirea in unitatile de frizerie, coafura, manichiura, pedichiura si cosmetica a persoanelor care sufera de boli transmisibile ale pielii, parului sau unghiilor si nesterilizarea instrumentarului utilizat accidental pentru servirea unui client din categoria sus-mentionata;
k) lipsa, din dotarea unitatilor de frizerie, coafura, manichiura, pedichiura si cosmetica, a substantelor dezinfectante pentru instrumentarul utilizat;
l) folosirea instrumentarului taios in unitatile de frizerie, coafura, manichiura, pedichiura, cosmetica, fara sterilizare prealabila;
m) neintretinerea starii de curatenie, neefectuarea reparatiilor necesare bunei functionari, precum si neefectuarea dezinfectiei si dezinsectiei mijloacelor de transport in comun;
n) neasigurarea, in orice fel de unitati si in anexele aferente, a curateniei permanente, a efectuarii operatiunilor de dezinfectie, precum si a indepartarii reziduurilor solide, in conditiile stabilite prin normele de igiena in vigoare;
o) neasigurarea intretinerii constructiilor bailor publice si instalatiilor aferente acestora pentru asigurarea functionarii in permanenta la parametrii proiectati si a mentinerii permanente a starii de curatenie in conditiile stabilite prin normele de igiena in vigoare;
p) neefectuarea de catre unitatile abilitate sau de personalul abilitat a dezinfectiei incaperilor in care au locuit persoane care au decedat prin boli transmisibile;
q) nerespectarea conditiilor igienico-sanitare, prevazute in normele de igiena in vigoare, pentru manipularea, transportul, desfacerea si depozitarea produselor cosmetice, care sa permita mentinerea stabilitatii parametrilor calitativi si a salubritatii acestora;
r) expunerea, spre vanzare sau utilizare, a produselor cosmetice, fara date de identificare sau cu termen de valabilitate expirat;
s) nedotarea unitatilor de folosinta publica cu grupuri sanitare accesibile publicului;
t) neasigurarea apei calde curente si in cantitati suficiente, in conditiile stabilite prin reglementarile in vigoare.

Art. 13
Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 500 lei la 2.000 lei:
a) utilizarea apei care nu corespunde normelor de calitate, conform reglementarilor in vigoare, pentru bazine de inot, bai publice, bai, chiuvete, spalatorii din unitati de folosinta publica, inclusiv mijloace de transport;
b) amenajarea strandurilor si bazinelor de inot fara respectarea conditiilor stabilite prin normele de igiena in vigoare privind amplasarea si dotarea lor;
c) instalarea de campinguri fara respectarea conditiilor stabilite prin normele de igiena in vigoare privind amplasarea si dotarea cu anexe sanitare si capacitatea acestora.


Capitolul VI - Contraventii la normele de igiena pentru unitatile sanitare


Art. 14
Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 600 lei la 1.800 lei:
a) depasirea capacitatii unitatilor sanitare cu paturi privind numarul persoanelor spitalizate si a numarului de paturi in saloane, care determina scaderea cubajului minim de aer prevazut de normele in vigoare, cu exceptia unor situatii deosebite (izbucniri epidemice etc.);
b) neasigurarea, in fiecare sectie de spitalizare, a spatiilor, circuitelor functionale si a conditiilor necesare pentru izolarea bolnavilor care reprezinta surse de boli transmisibile, precum si pentru bolnavii cu receptivitate crescuta la infectii;
c) neasigurarea in unitatile si in spatiile care acorda asistenta medicala si sociala pentru copii a spatiului de cazare si a conditiilor de igiena pentru mame insotitoare, precum si internarea acestora in numar mai mare decat cel stabilit prin structura de paturi aprobata de Ministerul Sanatatii Publice;
d) neasigurarea pentru unitatile sanitare cu paturi, in conditiile stabilite prin normele de igiena in vigoare, a unei rezerve de apa pentru consum uman care sa asigure necesarul pentru o perioada de minimum 12 ore, precum si a cantitatilor de apa calda necesare igienei individuale a bolnavilor si a personalului, precum si pentru igiena spatiilor, spalarea lenjeriei, pregatirea alimentelor etc.;
e) neasigurarea functionarii sistemului de incalzire, in vederea asigurarii confortului termic al bolnavilor, potrivit nevoilor lor specifice;
f) neasigurarea colectarii reziduurilor septice in conditii de siguranta privind riscul transmiterii infectiilor nozocomiale;
g) neasigurarea distrugerii prin spargere a ambalajelor din sticla folosite de bolnavii din spitalele si sectiile de boli infectioase;
h) neraportarea de catre unitatile sanitare a infectiilor nozocomiale la autoritatile de sanatate publica teritoriale;
i) neasigurarea echipamentului de protectie complet pentru personalul medico-sanitar in conformitate cu normele in vigoare, precum si neutilizarea acestuia;
j) nerespectarea masurilor speciale instituite in situatii epidemiologice deosebite.

Art. 15
Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 300 lei la 1.000 lei:
a) neasigurarea apei pentru consum uman distribuite prin sistem public la obiectele sanitare amplasate in fiecare incapere in care se acorda asistenta medicala, in spatiile de deservire sanitara a bolnavilor si in serviciile tehnico-medicale si gospodaresti;
b) neasigurarea, in unitatile sanitare de orice tip, a dotarilor cu obiecte sanitare in numar corespunzator normativului in vigoare;
c) neasigurarea prelucrarii sanitare la internare a pacientilor parazitati, in scopul prevenirii infestarii cu paraziti a colectivitatii;
d) nerespectarea conditiilor tehnice si functionale prevazute in normele privind serviciile de spalatorie pentru unitatile medicale.

Art. 16
Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 500 lei la 1.500 lei:
a) neasigurarea spatiilor si dotarilor necesare colectarii, depozitarii, indepartarii, neutralizarii si incinerarii, dupa caz, a deseurilor potential contaminate, rezultate din activitatile unitatilor sanitare, in conditiile stabilite de normele de igiena in vigoare care sa previna transmiterea infectiilor nozocomiale;
b) neefectuarea in statiile si/sau in punctele de sterilizare din unitatile sanitare a controlului eficientei sterilizarii si neintocmirea documentatiei necesare evidentei sterilizarii, in conformitate cu normele in vigoare;
c) neasigurarea depozitarii si pastrarii in conditii optime a articolelor sterilizate in unitatile sanitare;
d) neasigurarea depozitarii in conditiile cerute de producator a articolelor sterile de unica folosinta;
e) neasigurarea apei sterile la blocurile operatorii si in salile de nastere;
f) utilizarea aparaturii de sterilizare, neautorizate de Ministerul Sanatatii Publice, precum si nerespectarea prevederilor cuprinse in cartea tehnica a fiecarui aparat;
g) neutilizarea, pentru componentele aparaturii de uz medical si ale instrumentelor medicale care nu pot fi supuse sterilizarii prin caldura, a substantelor dezinfectante care asigura sterilizarea chimica sau a altor metode de sterilizare;
h) necunoasterea de catre personalul medico-sanitar si auxiliar sanitar a tehnicilor si procedurilor de pregatire a instrumentarului pentru sterilizare.


Capitolul VII - Contraventii la normele privind prevenirea si combaterea bolilor transmisibile


Art. 17
Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 200 lei la 500 lei:
a) neraportarea cazurilor de boli transmisibile la autoritatea de sanatate publica teritoriala, in conformitate cu normele si instructiunile in vigoare;
b) neizolarea bolnavilor de boli transmisibile cu internare obligatorie si neinstituirea masurilor de prevenire si combatere a extinderii procesului epidemiologic;
c) neefectuarea decontaminarii vehiculelor cu care au fost transportati bolnavi contagiosi de catre unitatea sanitara care asigura izolarea bolnavilor;
d) neefectuarea de catre personalul medico-sanitar a anchetei epidemiologice in focarele de boli transmisibile, in scopul depistarii de noi cazuri de bolnavi contacti, convalescenti si purtatori sanatosi de germeni, precum si neaplicarea masurilor antiepidemice de impiedicare a raspandirii infectiilor;
e) neasigurarea de catre administratiile unitatilor sanitare a aprovizionarii permanente si suficiente cu materiale necesare efectuarii curateniei si operatiunilor de dezinfectie, dezinsectie, deparazitare si deratizare;
f) neaplicarea de catre personalul medico-sanitar din unitatile sanitare a masurilor privind depistarea, prelucrarea si evidenta persoanelor infestate cu paraziti de cap si corp;
g) neasigurarea depozitarii si pastrarii produselor dezinfectante in conditii care sa previna modificarile fizico-chimice si ale proprietatilor biocide ale produselor;
h) utilizarea in unitatile sanitare a dezinfectantelor si antisepticelor, insecticidelor si raticidelor neavizate de Ministerul Sanatatii Publice;
i) neaplicarea prevederilor programului national de imunizari de catre personalul medico-sanitar cu atributii specifice in aceasta activitate, indiferent de forma de organizare in cadrul sistemului public sau privat;
j) neasigurarea conditiilor de transport, depozitare, gestionare si utilizare a produselor biologice si medicamentoase de uz uman si veterinar, prevazute de instructiunile producatorului;
k) neasigurarea dezinfectiei terminale in focare colective de boli transmisibile;
l) nerespectarea de catre persoane fizice, suspecti si convalescenti de boli transmisibile, purtatori sanatosi de germeni patogeni, precum si de catre persoane juridice a masurilor prevazute de normele in vigoare, in scopul prevenirii si combaterii bolilor transmisibile, precum: vaccinari si revaccinari, examene clinice si de laborator, controale periodice ale purtatorilor de germeni patogeni, testari ale starii de imunitate, tratamente profilactice sau alte masuri epidemiologice;
m) modificarea circuitelor in unitatile sanitare, fara avizul autoritatii de sanatate publica teritoriale;
n) neavertizarea de catre personalul medico-sanitar a persoanelor cu risc epidemiologic in legatura cu consecintele medicale si penale ale nerespectarii masurilor antiepidemice, precum si neprecizarea acestor masuri;
o) neinstituirea sau neaplicarea de catre personalul medico-sanitar si administrativ al unitatilor sanitare publice sau private a masurilor care sa previna aparitia sau raspandirea de boli transmisibile la persoanele care beneficiaza de asistenta medicala in aceste unitati;
p) neraportarea vaccinarilor si revaccinarilor efectuate de unitatile sanitare, in cadrul sistemului de supraveghere a bolilor infectioase, la autoritatea de sanatate publica teritoriala;
q) neefectuarea periodica sau dupa necesitate a lucrarilor de igienizare si revizuire a instalatiilor si echipamentelor, precum si a lucrarilor de reconditionare si reparare a cladirilor unitatilor sanitare;
r) refolosirea instrumentarului si a materialelor de unica folosinta;
s) neintretinerea permanenta a starii de curatenie in unitatile sanitare.

Art. 18
Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 300 lei la 1.500 lei:
a) neaplicarea de catre spitalele care elibereaza cadavrele persoanelor decedate prin boli transmisibile a masurilor de prevenire a raspandirii infectiilor;
b) transportul, depunerea la capela si inhumarea cadavrelor persoanelor decedate prin boli transmisibile fara respectarea normelor antiepidemice si de igiena;
c) exhumarea cadavrelor umane inainte de trecerea perioadei de un an de la data inhumarii sau exhumarea cadavrelor umane fara avizul autoritatii de sanatate publica teritoriale in termenul de 1-7 ani de la data inhumarii, precum si exhumarea in alte conditii decat cele stabilite prin avizul autoritatii de sanatate publica teritoriale, cu exceptia cazurilor prevazute de legea penala;
d) nerespectarea instructiunilor Ministerului Sanatatii Publice privind imunizarile obligatorii, masurile de lupta in focar, izolarea bolnavilor cu boli transmisibile si eliberarea avizului epidemiologic;
e) lipsa de colaborare a personalului medico-sanitar din unitatile sanitare cu paturi la efectuarea anchetei epidemiologice si la supravegherea focarului de infectie nozocomiala cu specialisti din autoritatea de sanatate publica teritoriala, precum si neaplicarea masurilor antiepidemice de impiedicare a raspandirii infectiilor;
f) nerespectarea instructiunilor producatorului sau a recomandarilor prevazute in avizul sanitar privind folosirea dezinfectantelor, antisepticelor, insecticidelor si raticidelor utilizate.

Art. 19
Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 500 lei la 2.000 lei:
a) neasigurarea de catre persoanele fizice si juridice care lucreaza cu produse patologice a sterilizarii si/sau incinerarii reziduurilor contaminante si a altor reziduuri care au astfel de indicatii;
b) neasigurarea sterilizarii instrumentarului medico-chirurgical si a materialelor sanitare, precum si utilizarea de materiale nesterile in procesul de ingrijire a bolnavului.


Capitolul VIII - Contraventii la normele igienico-sanitare pentru alimente si la normele de igiena privind productia, prelucrarea, depozitarea, pastrarea, transportul si desfacerea alimentelor


Art. 20
Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 3.000 lei:
a) utilizarea personalului de intretinere a curateniei din anexele sanitare si din curti la manipularea alimentelor ori la intretinerea curateniei utilajelor sau a incaperilor de prelucrare sau de depozitare a alimentelor;
b) utilizarea la intretinerea curateniei din afara salilor de productie, din anexele sanitare, din curti si dependinte a salariatilor care lucreaza in procesele tehnologice de productie alimentara, la prelucrarea sau manipularea alimentelor;
c) neefectuarea operatiunilor de curatenie manuala a locurilor de munca, utilajelor, ustensilelor, suprafetelor de lucru si ambalajelor in conditiile stabilite de normele de igiena in vigoare;
d) depozitarea, chiar si provizorie, a ambalajelor de transport al produselor de panificatie si de cofetarie, a laptelui si produselor lactate, a carnii si preparatelor din carne, a semipreparatelor culinare si a ghetii artificiale, in conditii care pot determina contaminarea sau impurificarea acestora;
e) nerespectarea in unitatile de alimentatie colectiva a obligatiei de a pastra timp de 48 de ore la rece, in recipiente curate, acoperite si etichetate, cate o proba din fiecare fel de mancare servita;
f) neasigurarea dotarii unitatilor de alimentatie colectiva permanente si sezoniere cu vesela si tacamuri in numar cel putin egal cu numarul total de consumatori zilnici;
g) neasigurarea spalarii si dezinfectiei dupa fiecare transport a mijloacelor auto folosite la transportul alimentelor;
h) aprovizionarea unitatilor alimentare de orice fel care produc si prelucreaza alimente usor alterabile in cantitati care depasesc posibilitatile de pastrare si de prelucrare a acestora;
i) neasigurarea echipamentului de protectie sanitara curat si complet pentru personalul care lucreaza in sectoarele de productie, prelucrare, depozitare, transport si desfacere a alimentelor, precum si neutilizarea acestui echipament.

Art. 21
Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 3.000 lei:
a) nerespectarea de catre unitatile sau de persoanele fizice care folosesc carucioare si tonete la comertul stradal a conditiilor igienico-sanitare de desfasurare a acestei activitati;
b) transportarea, depozitarea sau expunerea alimentelor sub forma de materii prime sau semifabricate, impreuna cu produse finite, care se consuma fara prelucrare termica si fara asigurarea conditiilor corespunzatoare pentru fiecare categorie;
c) nerespectarea, de catre conducatorul unitatii alimentare, a obligatiei privind verificarea zilnica a starii de igiena individuala si de sanatate a personalului din subordine, precum si primirea, in unitate, a angajatilor bolnavi sau convalescenti de boli transmisibile;
d) nerespectarea regulilor de igiena individuala in tot timpul programului de lucru de catre persoanele care lucreaza la manipularea, transportul, prelucrarea, sortarea si desfacerea alimentelor;
e) folosirea ghetii naturale la pastrarea alimentelor, cu exceptia pestelui, in unitatile alimentare;
f) pastrarea alimentelor in contact direct cu gheata naturala sau artificiala ori cu apa rezultata din topirea ghetii;
g) servirea bauturilor, fructelor si legumelor racite prin contact direct cu gheata naturala sau artificiala, cu exceptia cuburilor de gheata preparate in congelatoare, din apa pentru consum uman;
h) neizolarea conductelor de canalizare care traverseaza incaperile de productie, preparare, depozitare, servire si desfacere a alimentelor, astfel incat sa se previna contaminarea spatiilor alimentare cu ape uzate, precum si poluarea mediului inconjurator;
i) efectuarea transportului alimentelor cu mijloace de transport neautorizate in acest scop, neamenajate si neechipate in scopul asigurarii, pe toata durata transportului, a pastrarii nemodificate a caracteristicilor nutritive, organoleptice, fizico-chimice si microbiologice, precum si a protectiei impotriva prafului, ploii, insectelor, rozatoarelor si a oricarei posibilitati de poluare, degradare si contaminare a produselor si ambalajelor;
j) neasigurarea si nerespectarea masurilor stabilite de normele in vigoare pentru protectia sanitara a produselor si consumatorilor la punctele fixe de desfacere stradala a alimentelor si bauturilor racoritoare;
k) expunerea spre vanzare sau vanzarea in ambalaje degradate a produselor alimentare preambalate;
l) folosirea in laboratoarele si unitatile de alimentatie publica sau colectiva a oualor de rata la prepararea prajiturilor, cremelor, inghetatei sau a oricaror alte produse;
m) neasigurarea functionarii, in permanenta, a spatiilor frigorifice din unitatile alimentare, neasigurarea controlului si inregistrarii temperaturii si neintretinerea acestor spatii prin efectuarea periodica a reparatiilor si igienizarii;
n) neasigurarea de ustensile adecvate (clesti, linguri, furculite etc.) pentru servirea alimentelor neambalate care se consuma fara prelucrare termica;
o) depozitarea produselor alimentare si a ambalajelor in spatiile de vanzare, productie sau preparare, in spatiile de circulatie, vestiare sau pe trotuarele aferente;
p) folosirea pentru alimentatia colectiva a vaselor si ustensilelor de bucatarie degradate;
q) organizarea deficitara a procesului de productie alimentara, nerealizandu-se orientarea fluxului tehnologic intr-un singur sens si favorizandu-se incrucisarile intre fazele salubre si cele insalubre;
r) neetichetarea produselor alimentare, in conformitate cu normele in vigoare;
s) nemarcarea vizibila a meselor de lucru, a fundurilor de lemn, a manerelor de cutit si a spatiilor frigorifice, pentru identificarea scopului de folosire pe tipuri de alimente.

Art. 22
Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 2.000 lei la 6.000 lei:
a) receptia si introducerea in procesul de productie sau de prelucrare a materiilor prime si auxiliare, semifabricate sau finite, cu modificari si fara constatarea salubritatii lor de catre persoane raspunzatoare, pe baza certificatelor de calitate eliberate de catre furnizori;
b) nerespectarea normelor de igiena in vigoare referitoare la prepararea si pastrarea cremelor de oua, a maionezei si a produselor din carne speciale;
c) nerespectarea masurilor prevazute de normele de igiena in vigoare privind prepararea, pastrarea, transportul si servirea inghetatei;
d) neasigurarea de catre unitatile de desfacere si servire a alimentelor a conditiilor de depozitare, expunere si manipulare pentru pastrarea nemodificata a proprietatilor nutritive, organoleptice, fizice, chimice si microbiologice;
e) neasigurarea dotarii unitatilor alimentare cu utilaje si mobilier tehnologic, fabricate potrivit normelor de igiena in vigoare si intretinute in permanenta stare de functionare;
f) neasigurarea in unitatile de alimentatie publica colective a spatiilor si circuitelor functionale stabilite prin normele de igiena in vigoare pentru depozitare, prelucrare culinara si consum;
g) neasigurarea in toate unitatile alimentare a functionarii corecte si permanente a aparaturii de control si de inregistrare a parametrilor care conditioneaza salubritatea prelucrarii si pastrarii materiilor prime, semifabricatelor si produselor finite prin sterilizare, pasteurizare, refrigerare, congelare si alte proceduri specifice;
h) neasigurarea depozitarii si pastrarii alimentelor in conditii care sa previna modificarile proprietatilor nutritive, organoleptice si fizico-chimice, precum si contaminarea microbiana;
i) neasigurarea, in unitatile din sectorul alimentar de productie, prelucrare, servire, depozitare, transport, vanzare, a apei curente reci pentru consum uman, corespunzatoare calitativ reglementarilor in vigoare, si a apei calde menajere, distribuita in conditii igienice oriunde este necesar si in cantitati suficiente pentru acoperirea nevoilor tehnologice si pentru intretinerea curateniei utilajelor, mobilierului si dotarilor;
j) neefectuarea periodica sau dupa necesitate a lucrarilor de igienizare si de revizuire a instalatiilor si utilajelor, precum si a lucrarilor de reconditionare si de reparare a cladirilor unitatilor alimentare;
k) nerespectarea conditiilor stabilite de normele de igiena in vigoare privind amenajarea, dotarea si intretinerea pietelor alimentare, a targurilor si oboarelor;
l) neasigurarea, in unitatile alimentare, a operatiunilor de curatenie si dezinfectie, precum si neasigurarea dotarii si aprovizionarii unitatii alimentare cu utilaje, ustensile si materiale specifice pentru spalare si dezinfectie;
m) expunerea spre vanzare sau punerea in consum de produse alimentare cu termen de valabilitate expirat;
n) folosirea fara aviz sanitar a cernelurilor si colorantilor utilizati la imprimarea sau la colorarea produselor alimentare, a ambalajelor acestora, precum si contactul direct al alimentelor cu partea imprimata a ambalajelor;
o) utilizarea la fabricarea ambalajelor sau chiar la ambalarea propriu-zisa a produselor alimentare a materialelor neavizate sanitar;
p) pastrarea in vase metalice zincate sau in vase de aluminiu a alimentelor lichide si semilichide, cu exceptia apei, a alcoolului etilic si a grasimilor alimentare;
q) refolosirea si/sau comercializarea veselei, paharelor si a altor materiale de unica folosinta in unitatile de alimentatie publica;
r) utilizarea de catre persoanele fizice si juridice autorizate, la prepararea produselor alimentare, a bauturilor alcoolice si nealcoolice, a produselor culinare, a ghetii, a unor surse de apa, fara a respecta indicatorii de calitate a apei potabile.

Art. 23
Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 2.000 lei la 10.000 lei:
a) punerea in consum a alimentelor care sunt contrafacute sau care prezinta:
I. semne organoleptice de alterare evidente;
II. semne de infestare cu paraziti si insecte, precum si resturi sau semne ale activitatii acestora, cu exceptia unor produse pentru care sunt prevazute limite in normele de igiena sau in reglementarile in vigoare;
III. semne ale contactului cu rozatoare;
IV. miros si gust, straine de natura produsului;
V. gust, miros sau pete de mucegai, cu exceptia mucegaiurilor selectionate admise;
VI. continut de substante chimice neavizate sau peste limitele admise de normele de igiena in vigoare;
VII. continut de corpi straini, cu exceptia cazurilor in care norma prevede o limita maxima admisa;
VIII. continut de alfatoxine B1 peste limitele admise pentru seminte si fainuri de cereale, leguminoase uscate, seminte oleaginoase, arahide, miez de nuca, alune, concentrate si izolate proteice de vegetale si altele;
IX. continut de micotoxine, peste limitele admise pentru seminte si fainuri de cereale, leguminoase uscate, seminte oleaginoase, arahide, miez de nuca, alune, concentrate si izolate proteice de vegetale si alte grupe de produse alimentare;
b) reconditionarea produselor alimentare retrase din consum ca fiind necorespunzatoare conditiilor de calitate;
c) refolosirea ca materie prima a preparatelor culinare finite, amestecarea tocaturilor de carne cruda cu cele tratate termic, precum si folosirea repetata a grasimilor alimentare la operatiunile de prajire si incorporare in preparate a grasimilor folosite la prajire;
d) folosirea la prepararea produselor alimentare a unor adjuvanti sau a altor substante chimice neavizate ori interzise de Ministerul Sanatatii Publice, precum si depasirea concentratiilor in cazul celor avizate;
e) folosirea apei industriale pentru anumite operatiuni tehnologice in unitati de industrie alimentara fara avizul autoritatii de sanatate publica teritoriala;
f) utilizarea materialelor de orice natura folosite la confectionarea ambalajelor si recipientelor de depozitare si transport, precum si a utilajelor, ustensilelor si acoperirilor de protectie anticorosiva, destinate sectorului alimentar care nu prezinta stabilitate fizico-chimica, care influenteaza caracteristicile organoleptice ale produsului alimentar si care nu asigura o protectie eficienta a acestuia;
g) utilizarea ambalajelor, recipientelor, ustensilelor si utilajelor ce nu sunt in perfecta stare de curatenie si igienizare sau utilizarea unor astfel de produse pentru alimente in cazul in care au fost folosite in alte scopuri decat contactul direct cu alimentele;
h) utilizarea la ambalarea produselor alimentare a ambalajelor confectionate din deseuri;
i) utilizarea in compozitia pigmentilor destinati obiectelor de uz gospodaresc a sulfurilor de cadmiu, a oxizilor de mercur, plumb si crom.


Capitolul IX - Contraventii la normele de igiena privind protectia fata de radiatiile nucleare


Art. 24
Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 200 lei la 1.000 lei:
a) nerespectarea sistemului de supraveghere a starii de sanatate a personalului expus profesional si a conditiilor de igiena in unitatile in care se desfasoara activitatile nucleare, in corelare cu nivelul expunerii la radiatii ionizante;
b) neefectuarea controlului medical periodic, conform reglementarilor Ministerului Sanatatii Publice;
c) necompletarea la zi, la toate rubricile, a carnetului individual de supraveghere dozimetrica a persoanelor expuse profesional la radiatii ionizante.

Art. 25
Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 300 lei la 1.000 lei:
a) nerespectarea limitelor impuse prin sistemul de supraveghere a contaminarii radioactive a produselor alimentare, pe intregul circuit alimentar, inclusiv a surselor de apa potabila, precum si a altor bunuri destinate folosirii de catre populatie;
b) introducerea pacientilor care nu sunt supusi imediat investigatiilor sau tratamentului in campul de iradiere si neaplicarea masurilor de protectie la pacientii supusi examinarilor radiologice pentru regiunile anatomice care nu intereseaza procedura respectiva;
c) angajarea unei persoane fara control medical din care sa rezulte ca persoana examinata este apta pentru lucrul in mediu de radiatii sau mentinerea unei persoane intr-un loc de munca cu expunere la radiatii nucleare, pentru care organele sanitare au stabilit o contraindicatie medicala, temporara sau permanenta;
d) nerespectarea masurilor de igiena in unitatile nucleare autorizate;
e) neasigurarea, in unitatile nucleare medicale, de circuite functionale, conform normelor sanitare in vigoare.

Art. 26
Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 4.000 lei:
a) nerespectarea limitelor si a conditiilor prevazute in autorizatiile eliberate in conformitate cu prevederile art. 38 din Legea nr. 111/1996, republicata;
b) nerespectarea masurilor si a prevederilor din avizele eliberate, cu impact asupra sanatatii populatiei, ca urmare a activitatilor nucleare;
c) neluarea masurilor imediate de protejare si asistenta de urgenta a salariatilor si a bolnavilor care au suferit o suprairadiere sau o contaminare radioactiva interna;
d) utilizarea substantelor radioactive in alte scopuri decat cele prevazute in autorizatia sanitara de functionare;
e) nerespectarea instructiunilor Ministerului Sanatatii Publice privind masurile profilactice in situatii de accident nuclear major;
f) nerespectarea de catre conducerea unitatii a masurilor prescrise de organele sanitare de control, in scopul pastrarii starii de sanatate a personalului si populatiei si prevenirii incidentelor si accidentelor nucleare.


Capitolul X - Contraventii la normele de igiena privind conditiile si procesele de munca


Art. 27
Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 200 lei la 600 lei:
a) neluarea masurilor privind programarea salariatilor la controlul medical periodic, potrivit reglementarilor tehnice ale Ministerului Sanatatii Publice, si neurmarirea efectuarii integrale a acestuia;
b) neprezentarea angajatilor din unitatile de orice fel la examinarile medicale periodice stabilite prin instructiunile Ministerului Sanatatii Publice si programate de organele sanitare, potrivit specificului fiecarui loc de munca;
c) nesolicitarea avizului medical la schimbarea locului de munca al unui angajat in aceeasi unitate, daca prin aceasta schimbare se creeaza risc pentru sanatatea persoanei respective;
d) neasigurarea, de catre angajatori, a conditiilor necesare efectuarii examenului medical la angajare, controlului medical periodic si a examenului medical la reluarea activitatii;
e) neasigurarea, de catre angajatori, a supravegherii starii de sanatate si a expunerii profesionale prin servicii medicale de medicina muncii.

Art. 28
Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 500 lei la 2.000 lei:
a) angajarea de catre operatorii economici a personalului fara examen medical prealabil si fara confirmarea scrisa a medicului ca locul de munca sau meseria propriu-zisa nu este contraindicata din punct de vedere medical pentru salariat;
b) mentinerea unei persoane intr-un loc de munca pentru care organele sanitare au stabilit o contraindicatie medicala temporara sau permanenta potrivit instructiunilor Ministerului Sanatatii Publice;
c) depasirea in zonele de munca a limitelor admisibile stabilite prin normele generale de protectia muncii pentru microclimat, cu exceptia cazurilor in care cerintele sau natura procesului tehnologic impun conditii climatice speciale;
d) depasirea in zonele de munca a limitelor admise pentru zgomote si vibratii stabilite prin normele generale de protectie a muncii;
e) neaplicarea masurilor stabilite prin normele generale de protectie a muncii pentru protejarea angajatilor care lucreaza in aer liber in conditii meteorologice nefavorabile;
f) nerespectarea normelor generale de protectie a muncii privind conditiile de iluminare ale locurilor de munca;
g) neacordarea materialelor igienico-sanitare, in scopul asigurarii igienei personale, in completarea masurilor generale luate pentru prevenirea imbolnavirilor profesionale;
h) neacordarea de catre persoanele juridice si fizice, care utilizeaza in activitatea lor salariati, a echipamentului individual de protectie pentru personalul expus riscurilor de accidentare si de imbolnavire profesionala;
i) neasigurarea si nerealizarea conditiilor de intretinere a echipamentului individual de protectie, precum si nepurtarea acestui echipament in cazul in care este corect acordat si in stare de functionare sau utilizarea acestuia in alte scopuri sau conditii decat cele prevazute prin lege;
j) neefectuarea de catre medic a examinarilor in vederea angajarii si a controalelor medicale periodice, cu respectarea normelor in vigoare;
k) neefectuarea de catre medic la angajarea in munca si cu ocazia controlului medical periodic a investigatiilor suplimentare fata de examenul clinic general, pentru persoanele expuse la factori nocivi profesionali, in conformitate cu normele tehnice ale Ministerului Sanatatii Publice pentru depistarea contraindicatiilor medicale, a bolilor profesionale si a bolilor legate de profesiune;
l) nerespectarea recomandarilor medicale ca urmare a examinarilor medicale in vederea angajarii si a controalelor medicale periodice;
m) neanuntarea la autoritatea de sanatate publica teritoriala a cazurilor de boli profesionale acute si a accidentelor colective de munca de catre conducerile unitatilor de orice fel;
n) nerespectarea normelor metodologice privind declararea, confirmarea, inregistrarea, raportarea si evidenta bolilor profesionale, precum si a celorlalti indicatori care definesc morbiditatea profesionala;
o) nerespectarea reglementarilor in vigoare privind munca in schimburi, a timpului de munca, a regimului pauzelor, luand in considerare existenta unor factori de risc in mediul de munca si capacitatea de adaptare a salariatilor;
p) angajarea unor persoane in locuri de munca in care exista riscul de transmitere a unor boli, precum: sectorul alimentar, zootehnic, instalatii de alimentare cu apa potabila, colectivitati de copii si alte unitati de interes public, fara respectarea normelor in vigoare;
q) neaplicarea masurilor speciale de protectie a tegumentului si a mucoaselor pentru substantele ce pot patrunde in organism prin tegument si mucoase intacte;
r) neinstruirea personalului de catre conducatorii unitatilor in vederea cunoasterii riscurilor profesionale si prevenirii imbolnavirilor cauzate de noxele existente la locurile de munca;
s) neacordarea alimentatiei suplimentare, potrivit legii, de catre persoanele juridice si fizice salariatilor care lucreaza in locuri de munca in conditii grele si vatamatoare;
t) repartizarea femeilor gravide in locuri de munca cu expunere la unele substante chimice, precum: plumb, mercur, sulfura de carbon, benzen si alte substante chimice toxice, precum si la trepidatii, radiatii nucleare, ridicare si purtare de greutati si ortostatism prelungit;
u) utilizarea tinerilor sub varsta de 16 ani la efectuarea operatiunilor manuale de incarcare, descarcare si transport si a tinerilor sub varsta de 18 ani la operatiunile cu materiale si produse periculoase foarte toxice si/sau explozive;
v) utilizarea tinerilor sub varsta de 18 ani la locurile de vopsit care implica utilizarea carbonatului bazic de plumb, a sulfatului de plumb sau a miniului de plumb si a tuturor produselor ce contin acesti pigmenti;
w) expunerea salariatilor la substante foarte periculoase, notate cu indicativul Fp si neaplicarea masurilor speciale de protectie impotriva substantelor cancerigene si potential cancerigene;
x) nerespectarea de catre conducerile unitatilor cu orice profil de activitate a masurilor prescrise de organele medicale competente in scopul pastrarii capacitatii de munca si al prevenirii imbolnavirilor;
y) neasigurarea monitorizarii conditiilor de mediu in locurile de munca periculoase, grele sau nocive, de catre persoanele juridice care detin astfel de locuri de munca.

Art. 29
Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 3.000 lei la 5.000 lei:
a) depasirea concentratiilor maxime admise pentru gaze, vapori si pulberi in atmosfera zonelor de munca stabilite prin normele in vigoare, precum si utilizarea unor substante sau procedee tehnologice interzise prin dispozitii legale;
b) neasigurarea de catre operatorii economici din sectoarele public, privat si cooperatist a conditiilor de baza materiala pentru efectuarea unor examinari medicale complete ale angajatilor in mediu cu noxe, conform legii;
c) nerecunoasterea de catre conducatorii unitatilor a cazurilor de boli profesionale si refuzul de a semna procesul-verbal privind cercetarea cazului intocmit de comisia de specialitate constituita legal in lipsa acestora.


Capitolul XI - Contraventii la normele privind organizarea si functionarea institutiilor pentru ocrotirea, educarea si instruirea copiilor si tinerilor


Art. 30
Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 200 lei la 400 lei:
a) primirea in taberele pentru copii si tineri a cadrelor didactice, a personalului medico-sanitar si a personalului administrativ fara dovada examinarilor medicale obligatorii stabilite prin instructiunile Ministerului Sanatatii Publice;
b) neasigurarea de catre medicii de familie, conform instructiunilor Ministerului Sanatatii Publice, a supravegherii epidemiologice a copiilor si tinerilor care urmeaza sa fie trimisi in tabere scolare;
c) primirea in unitatile pentru ocrotirea, educarea si instruirea copiilor si tinerilor fara dovada efectuarii imunizarilor profilactice obligatorii, iar in unitatile cu cabinet medical propriu, fara documentele medicale eliberate de medicul de familie care atesta starea de sanatate a copiilor si tinerilor;
d) neasigurarea de catre conducatorii unitatilor de stat si particulare pentru ocrotirea, educarea si instruirea copiilor si tinerilor a prezentarii cadrelor didactice, prescolarilor si elevilor la examinarile medicale periodice stabilite prin instructiunile Ministerului Sanatatii Publice, precum si a elevilor la triajele epidemiologice care se efectueaza dupa vacantele scolare;
e) nerespectarea de catre conducerile unitatilor pentru ocrotirea, educarea si instruirea copiilor si tinerilor a numarului maxim de copii admisi pentru o grupa in unitatile de copii anteprescolari, prescolari sau dintr-o clasa pentru elevi din ciclul primar, gimnazial si liceal;
f) neasigurarea, de catre unitatile de alimentatie colectiva din colectivitatile de copii si tineri, a necesarului zilnic de calorii si substante nutritive, corespunzator varstei si starii de sanatate;
g) neefectuarea triajului epidemiologic si a examenelor medicale de bilant al starii de sanatate in unitatile pentru ocrotirea, educarea copiilor si tinerilor si neraportarea acestuia la autoritatile de sanatate publica teritoriale, conform instructiunilor Ministerului Sanatatii Publice;
h) neefectuarea, periodica sau dupa necesitate, a lucrarilor de igienizare si revizuire a instalatiilor, precum si a lucrarilor de reconditionare a cladirilor unitatilor de invatamant.

Art. 31
Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 500 lei la 1.000 lei:
a) nerespectarea de catre conducatorii unitatilor de stat si particulare pentru ocrotirea, educarea si instruirea copiilor si tinerilor, precum si de catre administratiile taberelor pentru copii si tineri a normelor de igiena in vigoare specifice fiecarui obiectiv si a conditiilor prevazute in autorizatia sanitara de functionare referitoare la circuite functionale, cubajul minim de aer, microclimat, iluminat, mobilier, obiecte si anexe sanitare, intretinerea curateniei si altele;
b) neasigurarea aprovizionarii cu apa potabila a unitatilor pentru copii si tineri, a taberelor, conform normelor sanitare in vigoare si nerealizarea de instalatii proprii de apa pentru consumul uman la nivelul unitatilor prescolare si scolare care functioneaza in localitati fara un sistem central de aprovizionare cu apa;
c) neasigurarea de vestiare colective, pe sexe, la salile de educatie fizica din scoli;
d) nerespectarea de catre conducerile unitatilor de invatamant, de stat sau particulare ori de catre cadrele didactice a normelor de igiena privind munca intelectuala in procesul instructiv-educativ al prescolarilor, elevilor si studentilor;
e) utilizarea de paturi suprapuse in dormitoarele institutiilor pentru ocrotirea, educarea si instruirea copiilor si tinerilor fara avizul autoritatii de sanatate publica teritoriala;
f) neaplicarea de catre conducerile unitatilor de stat si particulare pentru ocrotirea, educarea si instruirea copiilor si tinerilor a masurilor de prevenire a accidentelor sau a unor imbolnaviri la copii si tineri, inclusiv in orele de educatie fizica si de activitate practica in ateliere si laboratoare;
g) neasigurarea si nedotarea corespunzatoare a unor puncte sanitare de prim ajutor in salile de grupa si de clasa in laboratoare si ateliere scolare si studentesti;
h) neasigurarea pentru institutiile pentru ocrotirea, educarea si instruirea copiilor si tinerilor a conditiilor de igiena privind spalarea si depozitarea rufariei;
i) folosirea de jucarii si materiale didactice care prin natura materialului, greutatea sau prin forma lor constituie un risc pentru sanatatea copiilor.


Capitolul XII - Contraventii la normele de igiena privind infestarea cu insecte vectoare si cu rozatoare, precum si la normele privind regimul pesticidelor


Art. 32
Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 3.000 lei:
a) neaplicarea masurilor de prevenire si combatere a insectelor si rozatoarelor vectoare in unitati de orice tip de catre detinatorii acestora;
b) nerespectarea ritmicitatii actiunilor de combatere a insectelor si rozatoarelor vectoare si producatoare de disconfort in unitati de orice tip.

Art. 33
Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 1.200 lei la 2.400 lei:
a) nerespectarea de catre unitatile prestatoare de servicii de dezinfectie, dezinsectie si deratizare a normelor tehnice de aplicare a produselor pesticide, de neutralizare a reziduurilor si a cadavrelor de rozatoare;
b) nerespectarea de catre persoanele fizice si juridice a normelor legale in vigoare privind regimul pesticidelor;
c) aplicarea tratamentelor cu pesticide din grupele I si II de toxicitate in interioarele unitatilor de orice tip si ale locuintelor;
d) detinerea, utilizarea sau comercializarea de substante pesticide de catre persoane fizice sau juridice fara autorizatie sanitara de functionare;
e) prestarea de servicii de dezinsectie si deratizare de catre persoane neatestate si neautorizate in acest sens de catre autoritatile de sanatate publica teritoriale;
f) depozitarea de produse pesticide in spatii si conditii necorespunzatoare prevederilor normelor legale in vigoare;
g) comercializarea de produse pesticide in ambalaje neautorizate in acest scop si neinsotite de instructiuni de folosire redactate in limba romana;
h) microambalarea pesticidelor fara aprobarile legale prevazute de normele in vigoare;
i) utilizarea ambalajelor pentru produsele pesticide in alte scopuri decat cele autorizate;
j) comercializarea catre populatie a produselor pesticide din grupele I si II de toxicitate;
k) utilizarea pesticidelor cu efect cancerigen asupra sanatatii omului.


Capitolul XIII - Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor


Art. 34
Contraventiile se constata de catre:
a) inspectorii sanitari de stat imputerniciti de Ministerul Sanatatii Publice;
b) personalul incadrat in functii asimilate celor prevazute la lit. a) din directiile, serviciile si unitatile medicale ale ministerelor si ale altor organe centrale cu retea medicala proprie, prevazute in Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, in cazul contraventiilor savarsite in cadrul unitatilor subordonate acestor ministere sau organe centrale.

Art. 35
Guvernul poate stabili, prin hotarare, si alte persoane competente sa constate contraventii si sa aplice sanctiunile prevazute de prezenta lege.

Art. 36
Sanctiunea se aplica de catre:
a) agentul constatator, pentru contraventiile constatate de inspectorii sanitari de stat;
b) persoanele prevazute la art. 34 lit. b).

Art. 37
(1) Impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei si de aplicare a sanctiunii se poate face plangere in termen de 15 zile de la comunicare.
(2) Plangerea se depune la organul din care face parte agentul constatator si va fi insotita de copia procesului-verbal de constatare a contraventiei.

Art. 38
(1) In cazul contraventiilor prevazute de prezenta lege, plangerea se solutioneaza de judecatoria in a carei raza teritoriala a fost savarsita contraventia.
(2) Plangerea depusa la organul din care face parte agentul constatator, insotita de copia procesului-verbal de constatare a contraventiei, impreuna cu dosarul cauzei, se trimite de indata judecatoriei in drept sa o solutioneze.

Art. 39
(1) In masura in care prezenta lege nu dispune altfel, sunt aplicabile prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Contravenientul poate achita, pe loc sau in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia, jumatate din minimul amenzii prevazute in actul normativ, agentul constatator facand mentiune despre aceasta posibilitate in procesul-verbal.

Art. 40
Faptele prevazute la art. 1-33 din prezenta lege constituie contraventii, daca nu au fost savarsite in astfel de conditii, incat, potrivit legii penale, sa fie considerate infractiuni.


Capitolul XIV - Dispozitii finale


Art. 41
(1) In cazul in care conditiile de functionare constituie un risc iminent pentru sanatatea populatiei sau a salariatilor unitatii, inspectorii sanitari de stat imputerniciti aplica masuri de suspendare a activitatii, pana la remedierea deficientelor.
(2) Neacceptarea controlului igienico-sanitar sau refuzul colaborarii cu organele de control in efectuarea acestuia impune decizia de inchidere a unitatii.
(3) Neremedierea deficientelor constatate si care pot aduce atingere sanatatii publice, functionarea in alte conditii decat cele existente la data autorizarii, neindeplinirea conditiilor asumate prin declaratia pe propria raspundere, precum si functionarea unitatilor de orice fel cu incalcarea repetata a normelor legale de igiena atrage anularea autorizatiei sanitare de functionare.
(4) Punerea pe piata a substantei/substantelor sau a produsului/produselor avizate sanitar ori notificate, neconforme cu specificatiile din dosarul tehnic, conduce la retragerea avizului sanitar.

Art. 42
Nerespectarea conformitatilor stabilite prin avizul sanitar pentru proiecte privind amplasarea, construirea, transformarea sau extinderea obiectivelor economice si social-culturale si a oricaror obiective cu impact asupra sanatatii publice atrage anularea acestuia.

Art. 43
(1) Produsele alimentare care nu corespund normelor in vigoare si care constituie risc pentru sanatatea consumatorilor vor fi oprite de la consumul uman.
(2) Produsele nealimentare care nu corespund normelor in vigoare vor fi interzise comercializarii si utilizarii.

Art. 44
In situatii epidemiologice deosebite autoritatea de sanatate publica teritoriala poate dispune masuri speciale: carantina, izolare in spital sau la domiciliu, interdictia accesului la unele locuri de munca, paza speciala a frontierei.

Art. 45
Formularele-model privind procesul-verbal de constatare a contraventiei si procesul-verbal de constatare a conditiilor igienico-sanitare sunt prevazute in anexele nr. 1 si 2, care fac parte integranta din prezenta lege.

Art. 46
Nivelul amenzilor prevazute de prezenta lege se va actualiza prin hotarare a Guvernului, in raport cu rata inflatiei.

Art. 47
In sensul prezentei legi, prin unitati se intelege: institutii publice de orice fel, regii autonome, societati comerciale cu capital de stat, privat sau mixt, organizatii cooperatiste si alte persoane juridice.

Art. 48
Prezenta lege intra in vigoare la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei. Pe aceeasi data se abroga H.C.M. nr. 2.506/1969 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele de igiena si de prevenire si combatere a bolilor transmisibile, precum si orice alte dispozitii contrare.


ANEXA Nr. 1
MINISTERUL SANATATII PUBLICE Institutia ........................................ PROCES-VERBAL de constatare a contraventiei Nr. ........................ Incheiat astazi .............................. la ............................................... (ziua, luna, anul) Subsemnatul/Subsemnata ........................., in calitate de ................ la ..........., am constatat ca ................, cu domiciliul in ................., str. ............... nr. ...., bl. ....., sc. ....., ap. ....., in calitate de .............. la punctul de lucru ................, str. .............. nr. ....., bl. ...., sc. ....., ap. ....., pendinte de ........................, cu sediul in ................., str. ........................ nr. ....., bl. ...., sc. ..., ap. ..., nr. de inmatriculare la registrul comertului ................., codul fiscal nr. .................., ASF nr. ..............., CNP ........................., posesor/posesoare al/a buletinului/cartii de identitate seria ............. nr. ........, emis/emisa de ............... la data de ............., se face vinovat/vinovata de urmatoarea/urmatoarele fapta/fapte: .................................... ..................................................................................................., Savarsita/savarsite la data de ........................, ora ................, in urmatoarele imprejurari: ..................................., contravenind prin aceasta dispozitiilor Legii nr. 98/1994, republicata, care atrag sanctionarea cu amenda: conform art. .......... lit. ............, de la ............... la ............. lei; conform art. .......... lit. ............, de la ............... la ............. lei; conform art. .......... lit. ............, de la ............... la ............. lei. Agent constatator, Am primit copia de pe procesul-verbal ......................................... Contravenient, ....................... Obiectiunile contravenientului si mijloacele de proba de care se va servi in cauza: .................................................. Observatiile agentului constatator: ............................................................. Contravenientul nu este de fata, refuza sau nu poate semna. Martor: Numele ....................... prenumele ........................, domiciliat/domiciliata in ..........................., str. ................... nr. ....., bl. ......, sc. ...., ap. ....., CNP ......................................., posesor/posesoare al/a buletinului/cartii de identitate seria ........ nr. .............., emis/emisa de ..................... la data de ................ . ............................. (semnatura) Martor: Numele ........................ prenumele ......................., domiciliat/domiciliata in ...................., str. ........................ nr. ....., bl. ......, sc. ....., ap. ....., CNP ......................................, posesor/posesoare al/a buletinului/cartii de identitate seria ......... nr. ............., emis/emisa de ............... la data de ...................... . ............................. (semnatura) Rezolutia de aplicare a sanctiunii si instiintarea de plata Subsemnatul/Subsemnata ......................................................................, in calitate de .......................................... la ..................................., aplic contravenientului/contravenientei .................... sus-numit/sus-numite o amenda de ....... lei, conform prezentului procesverbal de constatare a contraventiei nr. ..............., pe care o va achita la ........... in termen de 15 zile de la data comunicarii, urmand ca in acelasi termen sa predea sau sa trimita recomandat prin posta chitanta de plata la ............. In conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, contravenientul se poate angaja sub semnatura sa achite la ................, in cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal de constatare a contraventiei, jumatate din minimul amenzii prevazute de actul normativ pentru fapta savarsita. In caz de neachitare a amenzii la termenul fixat, se va proceda la executarea silita, conform Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare. Impotriva procesului-verbal de constatare si a rezolutiei de aplicare a contraventiei se poate face plangere in termen de 15 zile de la data comunicarii acestora, care va fi depusa impreuna cu copia de pe procesul-verbal de constatare a contraventiei la organul care a aplicat sanctiunea. Prezentul proces-verbal contine doua pagini si a fost intocmit in 3 exemplare, dintre care unul se lasa in primire la ............................................................................ . (semnatura organului care a aplicat sanctiunea) Am luat cunostinta. Contravenient, ...........................


ANEXA Nr. 2
MINISTERUL SANATATII PUBLICE Institutia ...................................... PROCES-VERBAL de constatare a conditiilor igienico-sanitare Astazi .................... 200 ..... Subsemnatul ........................................, indeplinind functia de .................... la Inspectia Sanitara de Stat ......................., insotit de ................................., indeplinind functia de ................................. la ......................................., in urma controlului igienico-sanitar efectuat la unitatea ................................., cu sediul in judetul ..................., localitatea ..............., str. .................. nr. ..., bl. ..., sc. ..., ap. ..., pendinte de ................, cu sediul in localitatea ................., str. ............................. nr. ......, in prezenta domnului/doamnei ......................., in calitate de ....................., am constatat urmatoarele: .................................... .................................................................................................... .................................................................................................... .................................................................................................... In urma celor constatate si in conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica masuri si se formuleaza urmatoarele prescriptii si recomandari: ............................................................ Prezentul proces-verbal contine ........... pagini si a fost intocmit in doua exemplare, dintre care unul ramane la ........... . Organul constatator, Am primit originalul ....................................... .....................................Nu este


Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica

Coordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
23 useri online

Useri autentificati: