DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Legea 189/2003 privind asistenta judiciara internationala in materie civila si comerciala, republicata 2015. Legea 189/2003 republicata 2015Republicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 392 din 4 iunie 2015


______
*) Republicata in temeiul art. II din Legea nr. 61/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 189/2003 privind asistenta judiciara internationala in materie civila si comerciala, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 229 din 3 aprilie 2015, dandu-se textelor o noua numerotare.
Legea nr. 189/2003 a mai fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 543 din 5 august 2009.


Capitolul I - Dispozitii generale


Obiectul reglementarii Art. 1

(1) Asistenta judiciara internationala in materie civila si comerciala se refera la ansamblul procedurilor de cooperare intre autoritatile judiciare romane si straine in vederea solutionarii unui litigiu pe tot parcursul desfasurarii acestuia.

(2) Autoritatile romane abilitate cu aplicarea prezentei legi sunt Ministerul Justitiei si instantele judecatoresti.
(3) Dispozitiile prezentei legi reglementeaza conditiile in care se solutioneaza cererile de asistenta judiciara internationala avand ca obiect:
a) comunicarea de acte judiciare si extrajudiciare in si din strainatate;
b) obtinerea de probe prin comisii rogatorii internationale;
c) transmiterea/obtinerea de informatii asupra dreptului strain.


Domeniul aplicarii Art. 2

(1) Cererile de asistenta internationala in materie civila si comerciala formulate in domeniile reglementate de art. 1 alin. (3) se solutioneaza potrivit dispozitiilor prezentei legi si ale dreptului intern in materie.
(2) Dispozitiile prezentei legi nu aduc atingere prevederilor dreptului Uniunii Europene, conventiilor bilaterale sau multilaterale la care Romania este parte, completand situatiile nereglementate de acestea.
(3) Pentru statele cu care Romania nu are legaturi conventionale, asistenta judiciara internationala in materie civila si comerciala poate fi acordata in baza curtoaziei internationale, sub rezerva principiului reciprocitatii; existenta reciprocitatii de fapt se dovedeste potrivit prevederilor art. 2.561 alin. (2) din Codul civil.


Capitolul II - Comunicarea de acte judiciare si extrajudiciare in si din strainatate


Sectiunea 1 - Dispozitii comune


Definitii Art. 3

(1) Comunicarea de acte judiciare si extrajudiciare in si din strainatate este formalitatea care are drept scop aducerea acestora la cunostinta destinatarilor: parti, martori sau participanti intr-un proces civil ori comercial in statul solicitant.
(2) Actele judiciare sunt cele care se emit in cadrul unui proces civil sau comercial si a caror comunicare are loc potrivit legii, din dispozitia instantei, precum: citatii, cereri de chemare in judecata, hotarari, cereri privind exercitarea cailor de atac si alte asemenea comunicari.
(3) Actele extrajudiciare sunt cele emise de notari publici sau executori judecatoresti si pot fi folosite in cadrul unui proces civil sau comercial.

Comunicarea actelor de stare civila Art. 4

Autoritatile competente romane vor da curs cererilor autoritatilor straine, primite prin intermediul Ministerului Justitiei, de a comunica acte de stare civila romane, precum si copii certificate de pe hotararile pronuntate in mterie de stare civila, daca aceste documente se refera la cetateni ai statului solicitant.

Sectiunea 2 - Comunicarea de acte in strainatate


Rolul Ministerului Justitiei Art. 5

(1) Ministerul Justitiei este autoritatea centrala prin intermediul careia autoritaatile romane solicitante efectueaza comunicarea de acte in strainatate. Dupa caz, autoritatile romane solicitante sunt instantele judectoresti, respectiv notarii publici, executorii judecatoresti, precum si alte autoritati care au, potrivit legii, atributii in comunicarea actelor.
(2) Dupa primirea cererii de asistenta judiciara avand ca obiect comunicarea unor acte judiciare sau extrajudiciare si a documentelor anexate acesteia de la autoritatea romana solicitanta, Ministerul Justitiei efectueaza controlul de regularitate internationala si, dupa caz, le transmite, in functie de exisenta si prevederile unei conventii internationale:
a) autoritatii centrale din statul solicitat; sau
b) misiunii diplomatice sau consulare a Romaniei din statul solicitat, prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe; sau
c) prin posta, direct destinatarului actului.

Controlul de regularitate internationala Art. 6

(1) Controlul de regularitate internationala consta in verificarea conformitatii cererii de asistenta judiciara internationala si a actelor anexate acesteia cu dispozitiile conventiilor, tratatelor bilaterale sau multilaterale aplicabile, inclusiv cu declaratiile formulate de Romania in baza dispozitiilor unor conventii multilaterale.
(2) Ministerul Justitiei efectueaza controlul de regularitate internationala prevazut la alin. (1), pentru a verifica daca:
a) intre Romania si statul solicitat exista norme conventionale ori reciprocitate in domeniul asistentei judiciare internationale si daca acestea sunt invocate ca temei legal al cererii;
b) la cererea de asistenta judiciara internationala, completata pe formularul corespunzator, sunt anexate actele ce urmeaza a fi comunicate in stratinatate; actele judiciare ce urmeaza a fi comunicate destinatarului din strainatate, in functie de emitent, trebuie sa fie semnate sau, dupa caz, sa aiba semnatura si parafa instantei;
c) actele anexate cererii sunt insotite de traduceri, conform prevederilor art. 8.
(3) In cazul in care constata neindeplinirea conditiilor de regularitate internationala prevazute la alin. (2), Ministerul Justitiei restituie, motivat, cererea si actele anexate acesteia.

Continutul si forma cererii Art. 7

(1) Cererea de asistenta judiciara internationala referitoare la comunicarea de acte va cuprinde:
a) denumirea autoritatii solicitante;
b) numele si calitatea partilor;
c) natura actului de transmis;
d) adresa destinatarului;
e) indicarea tuturor documentelor-anexa la actul ce se transmite
f) indicarea termenului fixat de autoritatea solicitanta.
(2) Cererea va fi insotita de actul ce urmeaza a fi comunicat, in dublu exemplar.
(3) La cerere se va anexa si formularul de dovada a comunicarii, care va cuprinde urmatoarele mentiuni:
a) denumirea autoritatii solicitante;
b) actele transmise in vederea comunicarii;
c) numele si domiciliul solicitantului;
d) denumirea autoritatii judiciare solicitate;
e) numele si calitatea persoanei care a primit actele (destinatar, sot, ruda pentru persoanele fizice, sau functia pentru persoanele juridice);
f) semnatura destinatarului (cu aplicarea stampilei, pentru persoanele juridice);
g) data comunicarii actelor;
h) motivele necomunicarii (refuzul destinatarului, adresa schimbata etc.);
i) semnatura agentului de procedura si stampila autoritatii judiciare solicitate.
(4) Cererea si documentele-anexa sunt scutite de orice supralegalizare sau alta formalitate analoaga.

Traducerea cererii si a documentelor-anexa Art. 8

Daca prin conventii internationale nu se prevede altfel, cererea si documentele-anexa vor fi traduse in limba statului solicitat, astfel:
a) cererea de asistenta judiciara internationala prin grija Ministerului Justitiei;
b) documentele anexate cererii prin grija autoritatii solicitante romane si pe cheltuiala partilor interesate, in afara de cazurile in care partilor li s-a aprobat ajutorul public judiciar de catre instanta romana sub forma suportarii cheltuielilor de traducere;
c) formularul de dovada a comunicarii va avea titlul si mentiunile tiparite in limbile franceza, engleza si germana, prin grija Ministerului Justitiei.

Deblocarea cererii de asistenta judiciara Art. 9

(1) Autoritatea solicitanta romana urmareste stadiul de solutionare al cererii de asistenta judiciara internationala avand ca obiect comunicarea unor acte judiciare sau extrajudiciare unei persoane fizice sau juridice cu domiciliul, resedinta sau sediul in strainatate.
(2) In situatia in care autoritatea solicitanta nu primeste rezultatul cererii de asistenta judiciara internationala inaintea termenului indicat in cerere, aceasta poate solicita Ministerului Justitiei, in calitate de autoritate centrala, sa intreprinda demersuri pe langa autoritatea solicitata straina in vederea deblocarii solutionarii cererii de asistenta judiciara internationala.
(3) Ministerul Justitiei va intreprinde demersurile necesare in vederea deblocarii cererii de asistenta judiciara internationala la solicitarea expresa a autoritatii romane solicitante.

Dovada comunicarii Art. 10

(1) Dovada comunicarii de acte in strainatate se face astfel:
a) la comunicarea prin posta, direct destinatarului actului cu dovada de primire a scrisorii recomandate ce contine citatia si documentele-anexa;
b) la comunicarea prin intermediul autoritatii centrale competente a statului solicitat ori a misiunii diplomatice sau consulare a Romaniei din statul solicitat cu formularul prevazut la art. 7 alin. (3) sau cu formularul propriu al autoritatii solicitate, dupa caz.
(2) In cazul in care destinatarul nu locuieste la adresa indicata de reclamant, dupa primirea din strainatate a documentelor ce atesta aceasta situatie, autoritatea judiciara romana va proceda conform normelor relevante din Codul de procedura civila, daca prin conventii sau tratate internationale la care Romania este parte nu se prevede altfel.

Sectiunea 3 - Comunicarea de acte din strainatate


Rolul Ministerului Justitiei Art. 11

(1) Ministerul Justitiei este autoritatea centrala desemnata sa primeasca cererile de asistenta judiciara formulate de autoritati straine avand ca obiect comunicarea unor acte judiciare sau extrajudiciare unor persoane fizice sau juridice cu domiciliul, resedinta sau, dupa caz, sediul in Romania.
(2) Ministerul Justitiei va trimite cererea de asistenta judiciara si documentele anexate acesteia judecatoriei in a carei raza teritoriala domiciliaza sau isi are resedinta ori sediul destinatatrul.
(3) In functie de calea pe care au fost primite cererile direct de la autoritati judiciare straine ori prin intermediul misiunilor diplomatice sau consulare -, actul probator al indeplinirii comunicarii va fi transmis de Ministerul Justitiei pe aceeasi cale.

Rolul instantei judecatoresti Art. 12

(1) Judecatoria romana solicitata va lua de indata masurile necesare in vederea indeplinirii procedurii de comunicare a actelor conform normelor din Codul de procedura civila, daca prin prezenta lege nu se prevede altfel.
(2) Dovada comunicarii se va face prin completarea formularului trimis de autoritatea judiciara solicitanta sau, in lipsa acestuia, prin completarea formularului prevazut la art. 7 alin. (3).

Refuzul executarii cererii Art. 13

(1) Cererea de comunicare de acte poate fi refuzata de catre instantele judecatoresti numai in cazul in care se apreciaza ca executarea acesteia ar aduce atingere suveranitatii sau sigurantei nationale.
(2) In caz de refuz, autoritatea judiciara solicitanta va fi informata fara intarziere, in scris, cu prezentarea motivelor refuzului.

Forma actelor de comunicat Art. 14

(1) Documentele ce se cer a fi comunicate unei persoane fizice sau juridice romane sunt insotite de o traducere in limba romana.
(2) In cazul in care documentele nu sunt traduse, destinatarul poate refuza primirea acestora, cerand ca traducerea sa fie efectuata pe cheltuiala autoritatii judiciare solicitante.

Cheltuieli Art. 15

(1) Indeplinirea procedurii de comunicare de acte din strainatate nu va da loc la rambursarea cheltuielilor efectuate in acest scop, in conditii de reciprocitate.
(2) In cazul in care autoritatile judiciare straine au cerut comunicarea intr-o forma speciala, care nu contravine legislatiei romane, se va putea cere rambursarea cheltuielilor ocazionate de procedura respectiva.


Capitolul III - Comisii rogatorii internationale


Sectiunea 1 - Dispozitii comune


Definitie Art. 16

(1) Comisia rogatorie internationala in materie civila sau comerciala este actul prin care o autoritate judiciara dintr-un stat mandateaza o autoritate judiciara din alt stat sa indeplineasca, in locul si in numele sau, un act judiciar intr-un caz determinat.
(2) Misiunile diplomatice sau consulare pot efectua comisii rogatorii conform cerintelor statului unde acestea urmeaza a fi realizate.
(3) Comisia rogatorie poate fi solicitata pentru a permite partilor sa obtina probe care sunt destinate unei proceduri in curs sau viitoare.

Obiectul Art. 17

Prin comisie rogatorie se poate solicita administrarea unor probe precum: audierea de martori, interogatoriul unei parti, obtinerea de documente sau informatii, efectuarea de expertize, realizarea unor anchete sociale, necesare pentru solutionarea unui caz determinat.

Sectiunea 2 - Solicitarea de comisii rogatorii in strainatate


Rolul instantei judecatoresti Art. 18

(1) La cererea partilor sau din oficiu, autoritatile judiciare romane pot sa solicite efectuarea unei comisii rogatorii in strainatate.
(2) Autoritatile judiciare romane trimit cererea de comisie rogatorie Ministerului Justitiei.

Rolul Ministerului Justitiei Art. 19

(1) Ministerul Justitiei este autoritatea centrala competenta sa transmita in strainatate cererile de comisie rogatorie formulate de instantele judecatoresti romane.
(2) Dupa primirea cererii de comisie rogatorie, Ministerul Justitiei efectueaza controlul de regularitate internationala si transmite cererea de comisie rogatorie, dupa caz, in functie de existenta si prevederile unei conventii internationale:
a) autoritatii centrale competente din statul solicitat; sau
b) misiunii diplomatice sau consulare a Romaniei din statul solicitat, prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe.
(3) Dispozitiile art. 6 referitoare la controlul de regularitate judiciara internationala, precum si cele ale art. 9 privind masurile de deblocare a cererii de asistenta judiciara internationala se aplica, in mod corespunzator, si cererilor de comisie rogatorie formulate de instantele judecatoresti romane.
(4) La cererea instantelor judecatoresti romane, misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Romaniei in strainatate pot sa efectueza comisii rogatorii pentru persoane care au cetatenia romana; aceste persoane pot fi asistate, la cerere, de un aparator.

Continutul cererii Art. 20

(1) Cererea de comisie rogatorie contine urmatoarele mentiuni:
a) autoritatea solicitanta;
b) autoritatea solicitata;
c) identitatea si adresa partilor;
d) obiectul cauzei, cu un scurt rezumat al faptelor;
e) obiectul comisiei rogatorii;
f) numele si adresa persoanelor care urmeaza a fi audiate prin comisie rogatorie;
g) intrebarile care urmeaza a fi puse sau faptele in legatura cu care vor fi puse intrebari;
h) documentele de examinat;
i) precizarea imprejurarii daca depozitia se ia sub juramant sau numai prin afirmatii;
j) alte solicitari speciale.
(2) Nu este necesara nicio supralegalizare sau alta formalitate analoaga.

Traducerea cererii si a raspunsului Art. 21

(1) Cererea de comisie rogatorie este redactata in limba romana de catre instanta judectoreasca solicitanta.
(2) Traducerea oficiala a cererii de comisie rogatorie si a actelor judiciare anexate acesteia in limba autoritatii statului solicitat se asigura de catre Ministerul Justitiei.
(3) Traducerea raspunsului la cererea de comisie rogatorie se efectueaza, prin grija Ministerului Justitiei, de catre un traducator autorizat.

Data si locul Art. 22

(1) Cu ocazia transmiterii cererii de comisie rogatorie in strainatate, se va solicita comunicarea datei si a locului stabilite pentru efectuarea acesteia.
(2) Cu acordul autoritatii judiciare solicitate si cu avizul Ministerului Justitiei, judecatorii romani pot asista la efectuarea comisiilor rogatorii.

Valoarea comisiei rogatorii Art. 23

(1) Odata indeplinita, comisia rogatorie este primita de Ministerul Justitiei, care o va transmite instantei judecatoresti solicitante.
(2) Comisia rogatorie devine proba la dosarul cauzei pentru care a fost solicitata, avand aceeasi valoare ca si cand actul judiciar respectiv ar fi fost indeplinit de catre instanta judecatoreasca romana competenta.

Sectiunea 3 - Comisii rogatorii primite din strainatate


Rolul Ministerului Justitiei Art. 24

(1) Ministerul Justitiei este autoritatea centrala competenta sa primeasca cererile de comisii rogatorii prezentate de autoritatile judiciare din strainatate.
(2) Ministerul Justitiei transmite cererile de comisii rogatorii judecatoriei in a carei raza teritoriala urmeaza a se efectua actul judiciar solicitat.
(3) Documentele prin care se constata indeplinirea comisiei rogatorii se transmit Ministerului Justitiei, care le va transmite, pe aceeasi cale, autoritatii solicitante.

Rolul instantei judecatoresti Art. 25

(1) Autoritatea judiciara solicitata executa comisia rogatorie conform regulilor de procedura din legea romana; totusi, se va lua in considerare, la cererea autoritatii judiciare solicitante, folosirea unei proceduri speciale, cu conditia ca aceasta sa nu contravina legislatiei romane.
(2) Daca comisia rogatorie este transmisa unei autoritati judiciare necompetente, aceasta o trimite, din oficiu, autoritatii competente, notificand Ministerului Justitiei aceasta imprejurare.
(3) Instanta romana va informa autoritatea judiciara solicitanta asupra datei si locului efecuarii comisiei rogatorii, putand permite, la cerere, participarea magistratilor straini.

Refuzul cererii Art. 26

(1) Comisia rogatorie poate fi refuzata in cazul in care
a) executarea acesteia nu intra in sfera de competenta a puterii judecatoresti;
b) executarea acesteia este de natura sa aduca atingere suveranitatii sau sigurantei nationale.
(2) Comisia rogatorie nu va putea fi executata atunci cand persoana care urmeaza a fi audiata nu poate depune marturie datorita unor interdictii existente in legislatia romana sau cand documentele ce urmeaza a fi transmise ori expertizate nu pot fi circulate.
(3) In cazul in care comisia rogatorie nu poate fi executata, in tot sau in parte, autoritatea solicitanta va fi informata neintarziat, prezentandu-i-se si motivele neexecutarii.

Cheltuieli Art. 27

Sub rezerva reciprocitatii, indeplinirea comisiei rogatorii nu va da loc la rambursarea cheltuielilor efectuate, cu exceptia celor determinate de:
a) traducerea cererii si a documentelor-anexa, atunci cand nu au fost primite tranduse in limba romana sau limba franceza ori engleza;
b) folosirea interpretilor;
c) folosirea expertilor.

Rolul misiunilor diplomatice sau consulare straine Art. 28

(1) Misiunile diplomatice sau consulare de pe teritoriul Romaniei pot efectua comisii rogatorii solicitate de autoritatile statului pe care il reprezinta numai pentru cetatenii lor si numai cu autorizarea prealabila a Ministerului Afacerilor Externe, care va solicita si avizul Ministerului Justitiei din Romania.
(2) Cand un agent diplomtic sau functionar consular este autorizat sa treaca la executarea unei comisii rogatorii, acesta va proceda conform regulilor de procedura ale autoritatii competente din statul solicitant, cu conditia ca acestea sa nu fie interzise de legislatia romana.
(3) Cetatenii straini care vor fi audiati la misiunile diplomatice sau consulare vor putea fi asistati de un aparator, la cererea partii interesate.


Capitolul IV - Informatii asupra dreptului strain


Rolul Ministerului Justitiei Art. 29

(1) Ministerul Justitiei este autoritatea centrala care transmite ministerelor de justitie din alte state, la cererea acestora, informatii privind dreptul intern in materie civila si comerciala, precum si in domeniul procedurii civile si comerciale si al organizarii judiciare, pentru cazuri judiciare determinate.
(2) Totodata, Ministerul Justitiei este autoritatea centrala care solicita ministerelor de justitie din alte state informatii de felul celor mentionate la alin. (1), la cererea instantelor judecatoresti romane, pentru cazuri judiciare determinate.

Cererea de informatii asupra dreptului strain Art. 30

(1) Cererea de informatii asupra dreptului strain emana numai de la o autoritate judiciara si cuprinde:
a) denumirea autoritati judiciare de la care emana;
b) natura si stadiul procesului;
c) problemele cu privire la care se cer informatii din dreptul unui alt stat, facandu-se o scurta expunere a contextului in care acestea sunt necesare.
(2) La cerere vor putea fi anexate si unele documente de natura a clarifica intelesul cererii.
(3) Cand cererea nu este formulata de o autoritate judiciara, ci de partile in litigiu, ea va fi insotita de o incheiere de admitere a acesteia.
(4) Cererea de informatii juridice, precum si raspunsul primit din partea statului solicitat vor fi traduse de instanta sau de parti, dupa caz.

Cererea de informatii asupra dreptului roman Art. 31

(1) Atunci cand primeste din strainatate o cerere de informatii asupra dreptului roman, Ministerul Justitiei formuleaza raspunsul sau o transmite unui alt organ competent sa ofere raspunsurile adecvate.
(2) Raspunsul, formulat in mod obiectiv si impartial, va putea fi insotit de documente complementare, cum ar fi extrase din texte de lege sau din lucrari de doctrina.
(3) Ministerul Justitiei va putea refuza sa dea curs cererii de informatii asupra dreptului roman atunci cand apreciaza ca interesele statului roman sunt afectate de litigiul care a ocazionat formularea cererii sau ca raspunsul ar fi de natura sa aduca atingere suveranitatii ori securitatii sale.
(4) Raspunsul la o cerere de informatii asupra dreptului roman se va transmite cat mai curand posibil, tinandu-se seama de termenul mentionat de autoritatea straina solicitanta.
(5) In cazul in care elaborarea raspunsului necesita un timp mai indelungat, Ministerul Justitiei va informa autoritatea solicitanta.


Capitolul V - Dispozitii privind asistenta judiciara dintre Romania si statele membre ale Uniunii Europene


Art. 32

(1) In aplicarea Regulamentului (CE) nr. 1.393/2007 al Parlamentului European si al Consiliului din 13 noiembrie 2007 privind notificarea sau comunicarea in statele membre a actelor judiciare si extrajudiciare in materie civila sau comerciala ("notificarea sau comunicarea actelor") si abrogarea Regulamentului (CE) nr. 1.348/2000*1 al Consiliului, procedura de comunicare a actelor judiciare si extrajudiciare se efectueaza dupa cum urmeaza:
a) instantele romane comunica actele judiciare si extrajudiciare direct catre autoritatile primitoare sau, dupa caz, destinatarilor din statele membre ale Uniunii Europene, cu transmiterea unei copii a cererii de comunicare sau, dupa caz, a unei adrese de informare Ministerului Justitiei, pentru evidenta;
b) notarii, executorii judecatoresti si alte autoritati, in competenta carora intra comunicarea de acte in strainatate, efectueaza transmiterea cererilor prin intermediul judecatoriilor in a caror circumscriptie isi au sediul profesional, dispozitiile lit. a) fiind aplicabile in mod corespunzator;
c) autoritatea romana primitoare a cererii de comunicare de acte judiciare si extrajudiciare din statele membre ale Uniunii Europene este judecatoria in a carei circumscriptie domiciliaza sau isi are sediul destinatarul. La restituirea actelor, judecatoria informeaza Ministerul Justitiei sau transmite o copie a formularelor intocmite, pentru evidenta.
(2) Costurile privind comunicarile actelor prin intermediul unui executor judecatoresc, al unui functionar judiciar sau al unei alte persoane competente, desemnata ca autoritate primitoare in anumite state membre ale Uniunii Europene, se suporta de partea interesata, prin grija instantei, in afara de cazurile in care partii interesate i s-a aprobat de catre instanta ajutorul public judiciar.
(3) Cheltuielile de transmitere prin posta normala sau rapida, fax sau alte mijloace moderne sunt suportate de instanta.
-----
*1 Publicat in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) seria L nr. 324/79 din 10 decembrie 2007.

Art. 33

(1) In aplicarea Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1.206/2001 din 28 mai 2001 privind cooperarea intre instantele statelor membre in domeniul obtinerii de probe in materie civila sau comerciala*), cu modificarile ulterioare, cererile de obtinere a probelor prin comisie rogatorie internationala se efectueaza dupa cum urmeaza:
a) instantele romane transmit cererile direct catre instantele solicitate competente din statele membre ale Uniunii Europene, iar o copie a cererii de obtinere de probe se transmite Ministerului Justitiei, pentru evidenta;
b) de catre judecatoria in a carei circumscriptie urmeaza a se obtine proba solicitata din statele membre ale Uniunii Europene. La restituirea actelor, judecatoria transmite o copie Ministerului Justitiei, pentru evidenta.
(2) Cererea de obtinere de probe si actele judiciare anexate acesteia sunt traduse in limba statului solicitat sau in limba pe care statul a declarat ca o accepta, de catre instanta roganta.
(3) Cheltuielile de transmitere prin posta, fax sau alte mijloace moderne sunt suportate de instanta.
------
*) Publicat in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) seria L nr. 174 din 27 iunie 2001.

Art. 34

In aplicarea dispozitiilor art. 32 alin. (1) lit. a) si b) si ale art. 33 alin. (1) lit. a), pentru a obtine informatii privind limba folosita pentru completarea formularelor, precum si limba folosita pentru traducerea actelor anexate acestora, acceptate si notificate Comisiei Europene de catre statele membre ale Uniunii Europene, autoritatile romane competente acceseaza pagina specializata de internet a Comisiei Europene si consulta punctele de contact ale Retelei Judiciare Europene in materie civila si comerciala.

Art. 35

(1) Ministerul Justitiei este autoritatea centrala romana desemnata in temeiul art. 3 alin. 1 din Regulamentul (CE) nr. 1.393/2007 si al art. 3 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.206/2001, cu modificarile ulterioare.
(2) Ministerul Justitiei efectueaza comunicarile in legatura cu informatiile care sunt necesare in temeiul art. 23 din Regulamentul (CE) nr. 1.393/2007, precum si al art. 22 din Regulamentul (CE) nr. 1.206/2001.
(3) In temeiul art. 3 alin. (3) din Regulamentul (CE) nr. 1.206/2001, Ministerul Justitiei indeplineste atributiile referitoare la luarea unei decizii privind cererile formulate in baza art. 17 din acelasi regulament.


Capitolul VI - Dispozitii finale


Intrarea in vigoare a legii Art. 36

(1) Prezenta lege intra in vigoare la 60 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(2) Actele de asistenta judiciara internationala indeplinite inainte de intrarea in vigoare a prezentei legi raman valabile.
(3) Actele de procedura incepute inainte de intrarea in vigoare a prezentei legi vor fi finalizate conform dispozitiilor in vigoare la data respectiva.

Aplicarea legii Art. 37

Ministerul Justitiei va elabora, in termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, metodologia de aplicare a prevederilor acesteia*), cu exceptia dispozitiilor referitoare la legislatia comunitara.
-------
*) In anul 2003, Ministerul Justitiei a elaborat Metodologia de aplicare a prevederilor Legii nr. 189/2003 privind asistenta judiciara internationala in materie civila si comerciala, aprobata prin Ordinul ministrului justitiei nr. 2.888/C/2003, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 717 din 14 octombrie 2003.
Nu este


Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica

Coordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
20 useri online

Useri autentificati: