DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Legea nr. 84/2008 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuinte sociale destinate chiriasilor evacuati sau care urmeaza a fi evacuati din locuintele retrocedate fostilor proprietari

[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 291 din 15/04/2008Articol unic
Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 74 din 28 iunie 2007 privind asigurarea fondului de locuinte sociale destinate chiriasilor evacuati sau care urmeaza a fi evacuati din locuintele retrocedate fostilor proprietari, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 444 din 29 iunie 2007, cu urmatoarele modificari si completari:
1. La articolul 1, alineatele (1) si (2) si partea introductiva a literei a) a alineatului (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 1. - (1) In cadrul strategiei de dezvoltare a fondului de locuinte, consiliile locale si Consiliul General al Municipiului Bucuresti asigura fondul de locuinte necesar pentru acoperirea cerintelor pe plan local, avand prioritate cererile formulate de chiriasii evacuati sau care urmeaza a fi evacuati din locuintele retrocedate fostilor proprietari.
(2) Fondul de locuinte destinate inchirierii persoanelor si/sau familiilor evacuate sau care urmeaza a fi evacuate din locuintele retrocedate in natura fostilor proprietari se constituie in conformitate cu prevederile art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 68/2006 privind masuri pentru dezvoltarea activitatii in domeniul constructiilor de locuinte prin programe la nivel national, aprobata prin Legea nr. 515/2006, de catre consiliile locale din acele unitati administrativ-teritoriale care au inregistrat cereri formulate de catre persoanele indreptatite, in conditiile prevederilor art. 15 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 40/1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinte, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 241/2001, cu modificarile ulterioare, respectiv de catre Consiliul General al Municipiului Bucuresti.
...............................................................................................................................
a) sunt titulare ale contractelor de inchiriere sau au avut calitatea de chiriasi, dovedita prin acte, ori li s-a anulat prin hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila contractul de vanzare-cumparare a locuintei, la data retrocedarii pe cale administrativa sau judecatoreasca a locuintelor catre fostii proprietari sau mostenitorii acestora, potrivit urmatoarelor acte normative:".
2. La articolul 2 alineatul (2), dupa litera d) se introduce o noua litera, litera e), cu urmatorul cuprins:
"e) venitul pe membru de familie, prevazut la art. 1 alin. (4) lit. a)."
3. La articolul 2, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Comisiile constituite conform alin. (1) vor analiza anual cererile pentru locuinte si vor prezenta spre aprobare consiliilor locale, respectiv Consiliului General al Municipiului Bucuresti, inainte de fundamentarea proiectelor de bugete locale pentru anul urmator, lista cuprinzand solicitantii indreptatiti sa primeasca o locuinta in conditiile si in ordinea de prioritate stabilite potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta. Dupa aprobare, listele se vor afisa la sediile primariilor."
4. La articolul 6, alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(2) Finantarea programelor de investitii in constructia de locuinte sociale se asigura din transferuri de la bugetul de stat, stabilite anual cu aceasta destinatie in bugetul Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor, din bugetele locale in limita sumei prevazute cu aceasta destinatie, precum si din donatii si contributii de la persoane fizice si juridice efectuate conform prevederilor legale in vigoare.
(3) In scopul asigurarii fondurilor necesare pentru cofinantarea constructiilor de locuinte sociale, la fundamentarea proiectelor de bugete locale anuale, consiliile locale si Consiliul General al Municipiului Bucuresti vor prevedea sumele aferente pentru fiecare dintre constructiile respective."
5. La articolul 6, dupa alineatul (3) se introduc doua noi alineate, alineatele (4) si (5), cu urmatorul cuprins:
"(4) Contributia la dezvoltarea fondului de locuinte se poate asigura si prin donatii de imobile edificate de persoane fizice sau juridice.
(5) In situatiile prevazute la alin. (4), prin derogare de la prevederile Codului fiscal, transferul dreptului de proprietate este scutit de la plata taxelor si impozitelor catre stat."
6. La articolul 7, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(4) Alocarea sumelor, pe localitati, pentru finantarea investitiilor in constructia de locuinte sociale se va face pentru fiecare constructie de locuinte, astfel incat sa se asigure finalizarea lucrarilor, cu respectarea termenului de punere in functiune si cu incadrarea in plafonul valoric negociat pe baza de contract."
7. La articolul 15, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Depistarea cazurilor prevazute la alin. (1) si (2) si sesizarea instantelor judecatoresti pentru constatarea nulitatii si restabilirea situatiei anterioare se fac de catre prefect."

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.Nu este


Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica

Coordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
15 useri online

Useri autentificati: