DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Lege privind asigurarea continuitatii asistentei medicale primare prin centrele de permanenta, legea nr. 263/2004

[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 568 din 28/06/2004Modificari si completari
 • Ordonanta nr. 32/2005
 • Ordonanta nr. 11/2008
 • Legea nr. 14/2006

  Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.


  Capitolul I - Dispozitii generale


  Art. 1
  Prezenta lege reglementeaza asigurarea continuitatii asistentei medicale primare a colectivitatilor locale arondate, denumite in continuare centre de permanenta.

  Art. 2
  Centrele de permanenta sunt unitati sanitare, fara personalitate juridica, care functioneaza in afara programului normal de lucru al cabinetelor medicale individuale, deservite de medici de familie si care asigura continuitatea asistentei medicale primare.

  Art. 3
  Centrele de permanenta se organizeaza in zone izolate sau greu accesibile ori in localitatile care nu pot asigura continuitatea asistentei medicale primare.

  Art. 4
  Zonele in care se infiinteaza centre de permanenta sunt stabilite de directiile de sanatate publica, cu acordul caselor de asigurari sociale de sanatate si al consiliilor locale.


  Capitolul II - Infiintarea, organizarea si functionarea centrelor de permanenta


  Art. 5
  (1) Atributiile directiilor de sanatate publica privind functionarea centrelor de permanenta sunt urmatoarele:
  a) arondarea teritoriala a localitatilor la centrele de permanenta;
  b) asigurarea dotarii truselor de urgenta cu medicamente si materiale sanitare;
  c) instruirea personalului medico-sanitar cu privire la acordarea asistentei medicale de urgenta;
  d) controlul organizarii si desfasurarii activitatii.
  (2) Costurile medicamentelor si ale materialelor sanitare necesare pentru trusele de urgenta ale centrelor de permanenta se suporta din fondurile alocate programului national de sanatate privind reabilitarea serviciilor de urgenta prespitaliceasca.

  Art. 6
  Atributiile consiliilor locale privind functionarea centrelor de permanenta constau in:
  a) asigurarea spatiilor necesare desfasurarii activitatii centrelor de permanenta;
  b) asigurarea personalului auxiliar;
  c) asigurarea dotarii minimale necesare functionarii centrelor de permanenta, stabilita prin ordin al ministrului sanatatii;
  d) asigurarea utilitatilor necesare functionarii centrelor de permanenta.

  Art. 7
  Continuitatea asistentei medicale primare este asigurata de:
  a) medicii de familie asociati din mai multe localitati in centre de permanenta, care vor functiona in regim de camera de garda, in conformitate cu reglementarile legale in vigoare, rezolvand situatiile de urgenta si acordand, dupa caz si cu precadere, solicitantilor din teritoriul arondat, servicii medicale in pachetul de servicii medicale de baza prevazut in normele metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale primare in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate in asistenta medicala primara;
  b) medicii de familie care domiciliaza in localitatea respectiva in zonele in care nu exista posibilitatea asocierii medicilor in vederea organizarii unui centru de permanenta, precum localitati izolate, greu accesibile, cu un numar mic de locuitori si cu numar redus de medici.

  Art. 8
  (1) Centrele de permanenta vor functiona cu un numar de minimum 5 medici de familie, care isi desfasoara activitatea in cabinetele medicale din teritoriul arondat centrului respectiv.
  (2) In situatia in care medicii de familie nu pot fi asigurati din unitatile administrativ-teritoriale respective, pot participa la asociere medici din unitatile scolare si/sau de la unitatile administrativ-teritoriale, altele decat cele arondate centrului.
  (3) Directiile de sanatate publica numesc pentru fiecare centru de permanenta un medic coordonator dintre medicii de familie asociati.

  Art. 9
  (1) Personalul mediu sanitar este asigurat de medicii de familie asociati, conform unui grafic stabilit de comun acord.
  (2) Plata personalului mediu sanitar prevazut la alin. (1) se face de catre medicul de familie, prin tariful orar stabilit in functie de salariul negociat pentru orele efectiv prestate in afara programului de lucru stabilit, finantat din fondul special prevazut in contractul-cadru pentru acoperirea cheltuielilor asistentei medicale in regim de continuitate.

  Art. 10
  Centrul de permanenta este deservit de ambulantele celei mai apropiate substatii a serviciului judetean de ambulanta.

  Art. 11
  Programul de functionare a centrelor de permanenta se stabileste intre orele 15,00-8,00 in zilele lucratoare si permanent, in zilele nelucratoare.


  Capitolul III - Dispozitii tranzitorii si finale


  Art. 12
  Medicii de familie asociati in centre de permanenta au obligatia de a afisa la cabinetul medical individual in care isi desfasoara activitatea in timpul programului de lucru urmatoarele date:
  a) centrul de permanenta care asigura rezolvarea situatiilor de urgenta in afara programului de activitate;
  b) numarul de telefon al centrului de permanenta;
  c) programul fiecaruia dintre medicii asociati;
  d) numarul de telefon al substatiei serviciului judetean de ambulanta.

  Art. 13
  (1) In situatia in care nu exista spatiu disponibil pentru organizarea unui centru de permanenta independent, rezolvarea situatiilor de urgenta in afara programului de activitate poate fi asigurata prin rotatie de catre medicii de familie asociati in acest scop, la sediul fiecarui cabinet medical individual.
  (2) In situatiile prevazute la alin. (1) fiecare medic de familie are obligatia de a afisa la cabinetul medical individual programarea si locul unde se asigura rezolvarea situatiilor de urgenta, numele medicului, numarul de telefon al cabinetului medical individual programat, precum si numarul de telefon la care poate fi apelata substatia serviciului judetean de ambulanta.

  Art. 14
  Centrele de permanenta infiintate pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi isi vor reorganiza activitatea conform prevederilor acesteia.

  Art. 15
  Pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi se vor elabora de catre Ministerul Sanatatii, impreuna cu Ministerul Administratiei si Internelor, normele metodologice cu privire la asigurarea continuitatii asistentei medicale primare prin centrele de permanenta si se vor publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

  Art. 16
  (1) Prezenta lege intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2005.
  (2) Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi, orice dispozitii contrare se abroga. Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.  Poate fi de interes si:
  Hotararea 24/2020 privind aprobarea instituirii starii de alerta la nivel national si a masurilor de prevenire si control a infectiilor, in contextul situatiei epidemiologice generate de virusul SARSCoV-2
  OUG 18/2017 privind asistenta medicala comunitara. Ordonanta de urgenta nr 18/2017
  Legea 50/2016 pentru modificarea art. 12 din Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003
  Legea 9/2016 pentru ratificarea Protocolului aditional la Conventia europeana pentru protectia drepturilor omului si a demnitatii fiintei umane fata de aplicatiile biologiei si medicinei, referitor la transplantul de organe si tesuturi de origine uma
  Ordin 1255/2015 pentru modificarea si completarea Normelor minime privind aptitudinile fizice si mentale necesare pentru conducerea unui autovehicul, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii nr. 1.162/2010
  HG 49/2015 pentru modificarea si completarea HG 900/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la cardul national de asigurari sociale de sanatate din titlul IX Cardul european si cardul national de asigurari s
  HG 34/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea de utilizare si completare a dosarului electronic de sanatate al pacientului. Hotararea 34/2015
  Legea 166/2014 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Moldova privind ajutorul reciproc pentru interventiile transfrontaliere in caz de urgente medicale, semnat la Chisinau la 21 februarie 2014
  Legea 154/2014 pentru modificarea art. 184 alin. (6) si (11) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii. Lege nr. 154/2014
  OUG 70/2014 privind salarizarea personalului din cadrul sistemului public sanitar si sistemului public de asistenta sociala in anul 2015. Ordonanta de urgenta nr. 70/2014
  OUG 68/2014 privind modificarea si completarea unor acte normative. Ordonanta de urgenta nr. 68/2014
  Legea 149/2014 privind unele masuri referitoare la veniturile medicilor de familie care asigura continuitatea asistentei medicale in centrele de permanenta
  HG 846/2014 pentru modificarea si completarea HG 1996/2004 privind conditiile de acordare in mod gratuit a asistentei medicale si psihologice, a medicamentelor si protezelor pentru functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei pe
  Legea 132/2014 privind aprobarea OUG 2/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative. Lege nr. 132/2014
  Legea 113/2014 privind aprobarea OUG nr. 35/2012 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul sanitar. Lege nr. 113/2014
  Ordin nr. 620/362/2014 privind aprobarea criteriilor ce stau la baza indeplinirii atributiilor comisiilor constituite in baza prevederilor Hotararii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglemen
  OUG 23/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii si pentru modificarea unor acte normative in domeniul sanatatii. Ordonanta de Urgenta nr. 23/2014
  Legea 65/2014 privind modificarea OG 14/2007 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, precum si pentru stabilirea altor masuri. Lege nr. 65/2014
  Legea 104/2003 privind manipularea cadavrelor umane si prelevarea organelor si tesuturilor de la cadavre in vederea transplantului republicata 2014. Lege nr. 104/2003 republicata 2014
  Legea 282/2005 privind organizarea activitatii de transfuzie sanguina, donarea de sange si componente sanguine de origine umana, precum si asigurarea calitatii si securitatii sanitare, in vederea utilizarii lor terapeutice, republicata 2014. Lege nr.
  Contractul de fideiusiune
  Veress Emod

  Pret: 54.9 lei
  46.7 lei
  COMANDA ACUM

  Cautare legislatie:  -------------
  Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
  -------------


  Alte reglementari
  Termeni juridici, grupare tematica
 • Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

  Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobile  Coordonator
  Magdalena Popeanga

  Website administrat de
  Alioth Software
  Politica de securitate
  Termeni si conditii
   RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
  70 useri online

  Useri autentificati: