DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Lege nr. 384/2009 privind aprobarea OUG nr. 97/2009 pentru modificarea Legii invatamantului nr. 84/1995. Legea 384/2009Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 870 din 14 decembrie 2009

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Articol unic
Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97 din 9 septembrie 2009 pentru modificarea Legii invatamantului nr. 84/1995, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 618 din 14 septembrie 2009, cu urmatoarele modificari si completari:

1. Titlul ordonantei de urgenta se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Ordonanta de Urgenta privind reglementarea unor masuri pentru organizarea examenului national de bacalaureat in anul scolar 2009—2010"

2. Articolul I devine articolul 1 si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 1
(1) Examenul national de bacalaureat consta in sustinerea urmatoarelor probe:

A. proba de evaluare a competentelor lingvistice de comunicare orala in limba romana;
B. proba de evaluare a competentelor lingvistice de comunicare orala in limba materna, pentru elevii care au urmat studiile liceale intr-o limba a minoritatilor nationale;
C. proba de evaluare a competentei lingvistice intr-o limba de circulatie internationala studiata pe parcursul invatamantului liceal.
Rezultatul evaluarii se exprima prin nivelul de competenta corespunzator Cadrului european comun de referinta pentru limbi. Elevii care promoveaza pe parcursul invatamantului preuniversitar examene cu recunoastere internationala pentru certificarea competentelor lingvistice in limbi straine au dreptul la recunoasterea si echivalarea rezultatelor obtinute la aceste examene, la cerere si conform unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii si inovarii;
D. proba de evaluare a competentelor digitale.
Rezultatul evaluarii se exprima prin nivelul de competenta, in raport cu standardele europene recunoscute in domeniu. Elevii care promoveaza pe parcursul invatamantului preuniversitar examene cu recunoastere europeana pentru certificarea competentelor digitale au dreptul la recunoasterea si echivalarea rezultatelor obtinute la aceste examene, la cerere si conform unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii si inovarii;
E. probe scrise de evaluare a competentelor formate pe durata invatamantului liceal, dupa cum urmeaza:
a) proba scrisa la limba si literatura romana — proba comuna pentru elevii de la toate filierele, profilurile si specializarile;
b) proba scrisa la limba si literatura materna — proba comuna pentru elevii de la toate filierele, profilurile si specializarile care au urmat studiile liceale intr-o limba a minoritatilor nationale;
c) o proba scrisa, diferentiata in functie de filiera, profil si specializare, dupa cum urmeaza:
 • matematica — pentru profilul real din filiera teoretica, pentru filiera tehnologica sau, dupa caz, pentru filiera vocationala;
 • istorie — pentru profilul umanist din filiera teoretica sau, dupa caz, pentru filiera vocationala;
  d) o proba scrisa la care elevul poate opta, in conformitate cu filiera, profilul si specializarea urmate, pentru una dintre disciplinele cuprinse in urmatoarele doua grupe de discipline:
 • fizica, chimie, biologie sau informatica;
 • geografie, filozofie, logica si argumentare, economie, psihologie si, dupa caz, sociologie;
  (2) Examenul national de bacalaureat se considera promovat de catre absolventii invatamantului secundar superior liceal care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
  a) au sustinut probele prevazute la alin. (1) lit. A—D;
  b) au sustinut toate probele scrise prevazute la alin. (1) lit. E si au obtinut cel putin nota 5 la fiecare dintre acestea;
  c) media aritmetica, calculata cu doua zecimale exacte, a notelor obtinute la probele scrise precizate la alin. (1) lit. E este cel putin 6.
  (3) Media obtinuta la examenul national de bacalaureat este media aritmetica, calculata cu doua zecimale exacte, a notelor obtinute la probele scrise prevazute la alin. (1) lit. E.
  (4) In urma promovarii examenului national de bacalaureat, absolventului i se elibereaza diploma de bacalaureat.
  (5) Absolventilor clasei a XII-a sau a XIII-a care au sustinut evaluarile prevazute la alin. (1) lit. A—D li se elibereaza certificate care atesta nivelul de competenta lingvistica, respectiv nivelul de competenta digitala. Eliberarea acestor certificate nu este conditionata de promovarea probelor scrise prevazute la alin. (1) lit. E.
  (6) In cazul nepromovarii examenului national de bacalaureat, pot fi recunoscute in sesiunile urmatoare, la cerere, rezultatele evaluarilor sustinute conform alin. (1) lit. A—D, respectiv rezultatele probelor scrise prevazute la alin. (1) lit. E care au fost promovate cu cel putin nota 5.
  (7) In decursul unui an scolar se organizeaza doua sesiuni ale examenului national de bacalaureat.
  (8) Candidatii proveniti din invatamantul preuniversitar de stat pot sustine examenul national de bacalaureat si examenul de certificare a competentelor profesionale fara taxa de cel mult doua ori. Prezentarile ulterioare la aceste examene sunt conditionate de achitarea unor taxe stabilite de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii.
  (9) Evaluarile prevazute la alin. (1) lit. A—D se organizeaza si se desfasoara la nivelul unitatii de invatamant, pe parcursul clasei terminale de liceu, in fata unei comisii prezidate de directorul unitatii de invatamant si numite prin decizie a inspectorului scolar general.
  (10) Probele scrise din examenul national de bacalaureat, prevazute la alin. (1) lit. E, se sustin dupa incheierea anului scolar, in fata unei comisii stabilite de inspectoratul scolar.
  (11) Comisia prevazuta la alin. (10) este condusa de un presedinte, numit prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii si inovarii dintre cadrele didactice universitare de predare, avand titlul stiintific de doctor. În situatii bine justificate, poate fi numit in functia de presedinte si un cadru didactic din invatamantul liceal, avand gradul didactic I si performante profesionale deosebite, titular in alta unitate de invatamant decat cea din care provin elevii care sustin probele scrise ale examenului national de bacalaureat.
  (12) Comisia prevazuta la alin. (10) este alcatuita din profesori de la alte unitati de invatamant decat cele din care provin elevii care sustin probele scrise ale examenului national de bacalaureat.
  (13) Numarul comisiilor prevazute la alin. (10) si numarul unitatilor de invatamant in care se desfasoara probele scrise din examenul national de bacalaureat se stabilesc de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii, la propunerea inspectoratelor scolare.
  (14) Rezultatele examenului national de bacalaureat sunt publice."

  3. Dupa articolul 1 se introduce un nou articol, articolul 1^1, cu urmatorul cuprins:
  "Art. 1^1
  (1) Absolventii din promotiile anterioare datei intrarii in vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgenta care nu au sustinut sau nu au promovat examenul national de bacalaureat si/sau examenele de certificare a calificarii profesionale pot sustine aceste examene conform unei metodologii speciale elaborate de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii si aprobate prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii si inovarii.
  (2) Examenele prevazute la alin. (1) se sustin in sesiuni speciale organizate in anul scolar 2009—2010."

  4. Articolul II devine articolul 2.


  Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata
  Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

  Poate fi de interes si:
  OUG 58/2020 privind luarea unor masuri pentru buna functionare a sistemului de invatamant. Ordonanta de Urgenta 58/2020
  OUG 12/2017 pentru modificarea si completarea OUG 57/2015 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2016, prorogarea unor termene, precum si unele masuri fiscal-bugetare. Ordonanta de urgenta nr. 12/2017
  OUG 81/2016 privind modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011. Ordonanta de urgenta nr. 81/2016
  Legea 85/2016 privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 – 13 mai 2011
  Ordin 3048/2016 privind inregistrarea institutiilor de invatamant superior acreditate din Romania, a Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti si a inspectoratelor scolare judetene in Sistemul de informare al pietei interne - IMI ca autoritati
  Legea 6/2016 pentru completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011
  Legea 248/2015 privind stimularea participarii in invatamantul prescolar a copiilor provenind din familii defavorizate. Lege nr. 248/2015
  Ordin 5269/2015 privind aprobarea Metodologiei de recunoastere si echivalare a diplomelor si certificatelor obtinute la absolvirea studiilor universitare de nivel licenta, master sau postuniversitare la institutii acreditate de invatamant superior di
  Ordin 5232/2015 privind aprobarea Metodologiei de organizare a predarii disciplinei Religie in invatamantul preuniversitar
  Legea 220/2015 pentru modificarea si completarea art. 36 din OUG 83/2014 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2015, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice. Lege nr. 220/2015
  Legea 142/2015 pentru aprobarea OG 27/2014 privind finantarea institutiilor de invatamant superior militar, de informatii, de ordine publica si de securitate nationala
  Ordin 3165/2015 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii in ciclurile de studii universitare de licenta, de master si de doctorat pentru anul universitar 2015-2016
  Ordin nr. 3171/2015 privind aprobarea Calendarului si a Metodologiei de inscriere a copiilor in invatamantul primar pentru anul scolar 2015-2016
  OUG 94/2014 privind modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011, precum si modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitatii educatiei
  Legea 168/2014 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 29/2013 privind reglementarea unor masuri bugetare. Legea 168/2014
  Ordin 657/2014 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii in sistemul de invatamant superior
  Ordin 650/2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea si functionarea centrelor de consiliere si orientare in cariera in sistemul de invatamant superior din Romania
  Ordin nr. 1654/960/1356/2014 pentru modificarea si completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice, al ministrului fondurilor europene si al ministrului finantelor publice nr. 336/128/634/2014 pri
  Ordin 4802/2014 privind aprobarea Metodologiei de organizare si desfasurare a examenului national de definitivare in invatamant
  Ordin 4435/2014 privind aprobarea Metodologiei de organizare si desfasurare a examenului de certificare a calificarii profesionale pentru absolventii invatamantului profesional cu durata de 3 ani
  Teoria generala a dreptului. Editia 5
  Popa Nicolae

  Pret: 54.9 lei
  46.67 lei
  COMANDA ACUM

  Cautare legislatie:  -------------
  Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
  -------------


  Alte reglementari
  Termeni juridici, grupare tematica
 • Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

  Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobile  Coordonator
  Magdalena Popeanga

  Website administrat de
  Alioth Software
  Politica de securitate
  Termeni si conditii
   RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
  44 useri online

  Useri autentificati: