DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Lege nr. 170/2009 privind aprobarea OUG nr. 4/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 293/2004 privind Statutul functionarilor publici din Administratia Nationala a PenitenciarelorIMPORTANT! Legea nr. 294/2004 a fost republicata in septembrie 2009, ulterior legii de fata. Textul ei poate fi consultat: Legea 293/2004, Statutul functionarilor publici din Administratia Nationala a Penitenciarelor, republicata 2009


Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 334 din 20 mai 2009

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. I
Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 4 din 6 februarie 2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 293/2004 privind Statutul functionarilor publici din Administratia Nationala a Penitenciarelor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 105 din 11 februarie 2008, cu urmatoarele modificari si completari:

1. La articolul I punctul 7, partea introductiva si litera a) ale alineatului (1) al articolului 13 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 13
(1) Incadrarea ca functionar public cu statut special se face prin urmatoarele modalitati:
a) repartizarea cu prioritate a absolventilor institutiilor de invatamant pentru pregatirea personalului de penitenciare, ofiteri si agenti;"

2. La articolul I, punctul 7, alineatul (4) al articolului 13 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(4) Candidatii declarati «ADMIS» la institutiile de invatamant superior pentru pregatirea personalului de penitenciare semneaza un angajament prin care se obliga sa lucreze cel putin 9 ani in sistemul administratiei penitenciare, dupa absolvirea studiilor."

3. La articolul I dupa punctul 11 se introduce un nou punct, punctul 11^1, cu urmatorul cuprins:
"11^1. La articolul 19, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:
«(4) – Functionarul public cu statut special definitiv din cadrul Ministerului Justitiei si Libertatilor Cetatenesti, depune juramantul de credinta in fata unui reprezentant al Ministerului Justitiei si Libertatilor Cetatenesti, imputernicit prin ordin al ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti.»"

4. La articolul I punctul 13, articolul 20^1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 20^1
Ofiterii se numesc in functiile prevazute in statele de organizare cu grade profesionale egale sau mai mari cu cel mult doua grade fata de cele pe care le au. Numirea ofiterilor in functii prevazute in statele de organizare cu grade profesionale mai mari cu mai mult de doua grade fata de cele pe care le au se poate face numai cu aprobarea ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti."

5. La articolul I punctul 17, alineatele (3) si (5) ale articolului 24 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(3) Avansarea functionarilor publici cu statut special intr-o functie imediat superioara la aceeasi pozitie din stat se face fara examen, pe baza criteriilor stabilite prin ordin al ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti.
.....................................................................................................................
(5) Functionarii publici cu statut special se avanseaza in gradul profesional urmator daca au implinit stagiul minim in gradul profesional detinut si daca au fost apreciati in ultimii doi ani ai stagiului minim in grad cu cel putin calificativul «bun»."

6. La articolul I punctul 18, litera d) a subpunctul B. al articolului 25 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"d) agent de penitenciare 4 ani."

7. La articolul I punctul 20, alineatul (1) al articolului 27 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 27
(1) Trecerea agentilor in corpul ofiterilor din sistemul administratiei penitenciare se realizeaza prin concurs, in limita posturilor prevazute in statele de organizare ale unitatilor de penitenciare, daca sunt indeplinite conditiile prevazute in prezenta lege."

8. La articolul I punctul 21, articolul 28 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 28.
(1) Functiile de executie vacante din sistemul administratiei penitenciare se ocupa prin concurs, la care pot participa persoanele care indeplinesc conditiile prevazute la art. 11.
(2) In situatia neocuparii posturilor vacante prevazute la alin. (1), acestea pot fi ocupate prin transferul cadrelor militare si al functionarilor publici cu statut special din alte institutii publice de aparare, ordine publica si siguranta nationala ale statului si din Ministerul Justitiei si Libertatilor Cetatenesti, daca indeplinesc conditiile prevazute la art. 11.
(3) Functiile de conducere vacante din sistemul administratiei penitenciare se ocupa prin avansarea ofiterilor si agentilor, prin concurs. Pot participa la concurs pentru ocuparea posturilor vacante de conducere persoanele care au o vechime de cel putin 3 ani in sistemul administratiei penitenciare.
(4) Functiile de conducere din sistemul administratiei penitenciare, ramase vacante ca urmare a neocuparii, in conditiile stabilite la alin. (3), se ocupa prin concurs din sursa externa.
(5) In situatia in care posturile raman vacante, ca urmare a neocuparii in conditiile prevazute la alin. (3) si (4), acestea pot fi ocupate prin transferul cadrelor militare si al functionarilor publici cu statut special din alte institutii publice de aparare, ordine publica si siguranta nationala ale statului si din Ministerul Justitiei si Libertatilor Cetatenesti, daca indeplinesc conditiile prevazute la art. 11."

9. La articolul I punctul 22, articolul 29 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 29
Regulamentul privind ocuparea functiilor de conducere si de executie se aproba prin ordin al ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti."

10. La articolul I, dupa punctul 25 se introduce un nou punct, punctul 25^1, cu urmatorul cuprins:
"25^1. La articolul 34, litera n) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
«n) beneficiaza de despagubiri acordate din fondurile bugetare ale Ministerului Justitiei si Libertatilor Cetatenesti, in cazul in care viata, sanatatea ori bunurile sale, ale sotului/sotiei si ale copiilor aflati in intretinerea sa, le sunt afectate in exercitarea atributiilor de serviciu sau in legatura cu acestea. Despagubirile mentionate se acorda in conditiile stabilite prin hotarare a Guvernului;»"

11. La articolul I punctul 25, litera p) a articolului 34 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"p) consultanta juridica prin avocat, asigurata de unitate, la cerere, in cazul cercetarii penale, urmaririi penale sau judecarii sale pentru fapte comise in timpul ori in legatura cu exercitarea atributiilor de serviciu, potrivit metodologiei aprobate prin ordin al ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti."

12. La articolul I, punctul 27 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"27. La articolul 36, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu urmatorul cuprins:
«(11) Functionarii publici cu statut special, titulari ai contractului de inchiriere a locuintei de serviciu, care au lucrat in sistemul administratiei penitenciare peste 15 ani si care s-au pensionat potrivit legii, precum si cei care si-au pierdut total sau partial capacitatea de munca si s-au pensionat pentru invaliditate, in conditiile legii, isi pastreaza dreptul de folosinta asupra locuintei de serviciu si dupa incetarea raporturilor de serviciu prin pensionare. In cazul decesului titularului, sotul/sotia isi pastreaza drepturile locative pe tot parcursul vietii.»"

13. La articolul I punctul 28, alineatul (2) al articolului 37 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) In situatia in care drepturile salariale corespunzatoare functiei pe care este detasat sau, dupa caz, trecut temporar in alta functie sunt mai mari, personalul prevazut la alin. (1) beneficiaza de aceste drepturi salariale."

14. La articolul I punctul 29, articolul 38 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 38
(1) Functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare au dreptul la atribuirea unei locuinte de serviciu daca, in localitatea unde isi desfasoara activitatea, ei sau sotul/sotia nu beneficiaza de locuinta in proprietate ori nu li s-a atribuit locuinta de catre autoritatile administratiei publice locale.
(2) Functionarii publici cu statut special carora nu li s-a acordat locuinta potrivit prevederilor alin. (1) si care, nici ei si nici sotul/sotia nu au in proprietate o locuinta in localitatea unde isi desfasoara activitatea au dreptul la compensarea lunara a chiriei in cuantum de pana la 50% din venitul net realizat lunar, dar nu mai mult decat chiria prevazuta in contractul de inchiriere incheiat in conditiile legii.
(3) Conditiile de acordare a drepturilor prevazute la alin. (1) si (2) se stabilesc prin ordin al ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti.
(4) Functionarii publici cu statut special, inclusiv sotul/sotia acestora, care au instrainat o locuinta proprietate personala, in localitatea in care isi desfasoara activitatea, dupa data incadrarii in sistemul administratiei penitenciare, nu beneficiaza de prevederile alin. (1) si (2).
(5) Nu se acorda compensatia lunara pentru chirie in situatia in care contractul de inchiriere a fost incheiat cu rudele de pana la gradul II inclusiv, ale functionarului public cu statut special ori ale sotiei/sotului acestuia/acesteia.
(6) Functionarii publici cu statut special carora li s-a atribuit o locuinta de serviciu pot solicita schimbarea acesteia si atribuirea unei alte locuinte disponibile in fondul locativ al Administratiei Nationale a Penitenciarelor sau al unitatii penitenciare in cauza, care sa corespunda cerintelor minimale de suprafata locativa astfel cum sunt prevazute de Legea locuintei nr.114/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Cererile de schimb de locuinte se solutioneaza cu prioritate.
(7) Functionarii publici cu statut special, beneficiari ai unei locuinte de serviciu, pot face intre ei schimb de locuinte, cu avizul conducerii unitatii care a aprobat acordarea locuintei de serviciu."

15. La articolul I, dupa punctul 31 se introduce un nou punct, punctul 31^1, cu urmatorul cuprins:
"31^1 – La articolul 42, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11) cu urmatorul cuprins:
«(11) Absolventilor institutiilor de invatamant prevazute la art. 13 alin. (2) si (3), declarati "sef de promotie", li se vor acorda recompense materiale cu ocazia absolvirii, stabilite prin ordin al ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti.»"

16. La articolul I punctul 35, literele q) si r) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"q) sa informeze seful ierarhic despre existenta in unitatea in care isi desfasoara activitatea a unor persoane private de libertate care au calitatea de sot/sotie sau rude pana la gradul II inclusiv cu acesta ori cu sotul/sotia, in situatia in care iau cunostinta de aceste situatii;
r) sa aduca la cunostinta compartimentului resurse umane modificarile privind domiciliul, dupa caz, resedinta, precum si schimbarile intervenite in starea civila sau date relevante din punct de vedere profesional, in termen de 15 zile de la producerea acestora."

17. La articolul I punctul 46, alineatul (3) al articolului 53 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Raportul de serviciu al functionarului public cu statut special se poate suspenda, de drept sau la cerere, cu respectarea prevederilor cuprinse in legislatia muncii."

18. La articolul I punctul 49, articolul 55^1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 55^1
Functionarii publici cu statut special se pot transfera sau detasa in alte institutii publice de aparare, ordine publica si siguranta nationala ale statului, cu respectarea reglementarilor legale specifice institutiei la care solicita transferul sau detasarea."

19. La articolul I punctul 57, articolul 62 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 62
Sanctiunile disciplinare care pot fi aplicate functionarilor publici cu statut special sunt:
a) mustrarea scrisa;
b) diminuarea drepturilor salariale pentru functia indeplinita cu 5 - 10% pe o perioada de 1 - 3 luni;
c) amanarea avansarii in grade profesionale sau functii superioare, pe o perioada de la 1 la 2 ani;
d) trecerea intr-o functie inferioara pana la cel mult nivelul de baza al gradului profesional detinut;
e) revocarea din functia de conducere;
f) destituirea din sistemul administratiei penitenciare."

20. La articolul I, punctul 58 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"58. La articolul 63, alineatele (2) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
«(2) Sanctiunea disciplinara poate fi aplicata numai dupa efectuarea cercetarii prealabile a faptei ce constituie abatere disciplinara savarsita de functionarul public cu statut special in cauza si audierea acestuia de catre comisiile prevazute la art. 67.
.....................................................................................................................
(4) Sanctiunea disciplinara se aplica in maximum 90 de zile calendaristice de la sesizarea abaterii, dar nu mai tarziu de un an de la data comiterii faptei.»"

21. La articolul I, punctul 59 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"59. Articolul 64 se abroga."

22. La articolul I punctul 60, articolul 65 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 65
Sanctiunile disciplinare prevazute la art. 62 se aplica de ministrul justitiei si libertatilor cetatenesti, directorul general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor sau, dupa caz, de conducatorul unitatii din subordinea acesteia, la propunerea comisiei de disciplina, in functie de competentele prevazute la art. 20."

23. La articolul I, dupa punctul 60 se introduce un nou punct, punctul 60^1 cu urmatorul cuprins:
"60^1 La articolul 66, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
«Art. 66. – (1) Sanctiunea disciplinara se aplica prin decizie scrisa, emisa potrivit competentelor prevazute la art. 65, care se comunica functionarului public cu statut special sanctionat, in termen de 5 zile de la data emiterii deciziei.»"

24. La articolul I punctul 61, alineatul (1) al articolului 67 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 67
(1) Comisiile de disciplina se constituie in Ministerul Justitiei si Libertatilor Cetatenesti, in Administratia Nationala a Penitenciarelor si in fiecare unitate de penitenciar si au competenta de a efectua cercetarea faptei ce constituie abatere disciplinara si de a propune, daca se constata vinovatia, una dintre sanctiunile disciplinare ce urmeaza sa fie aplicate persoanei in cauza. Comisia de disciplina din cadrul Ministerului Justitiei si Libertatilor Cetatenesti, constituita prin ordin al ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti, are competenta de a cerceta faptele comise de functionarii publici cu statut special din cadrul Ministerului Justitiei si Libertatilor Cetatenesti si cele comise de functionarii publici cu statut special numiti in functii de director general, director general adjunct, director de directie si director in sistemul administratiei penitenciare. Comisia de disciplina din cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor are competenta de a cerceta faptele comise de functionarii publici cu statut special din cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor si ofiterii numiti in functii publice de conducere din unitatile de penitenciare, cu exceptia celor aflati in competenta comisiei de disciplina din cadrul Ministerului Justitiei si Libertatilor Cetatenesti, iar comisiile de disciplina constituite la nivelul unitatilor de penitenciare au competenta de a cerceta faptele comise de ofiterii care indeplinesc functii de executie si agentii, incadrati in statele de organizare ale unitatii de penitenciare."

25. La articolul I punctul 66, articolul 74 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art.74
(1) Prevederile prezentei legi se aplica si functionarilor publici cu statut special din Ministerul Justitiei si Libertatilor Cetatenesti.
(2) Functionarii publici cu statut special din cadrul sistemului administratiei penitenciare pot fi transferati sau detasati in cadrul Ministerului Justitiei si Libertatilor Cetatenesti. Detasarea se realizeaza pe posturi de functionar public cu statut special ori pe posturi de alta natura, dupa caz, daca pregatirea profesionala corespunde atributiilor si responsabilitatilor functiei pe care sunt detasati, cu pastrarea drepturilor salariale avute la data detasarii. In situatia in care drepturile salariale corespunzatoare functiei pe care este detasat sunt mai mari, personalul beneficiaza de aceste drepturi salariale.
(3) Functionarii publici cu statut special din Ministerul Justitiei si Libertatilor Cetatenesti, pot fi transferati sau detasati in cadrul sistemului administratiei penitenciare. Detasarea se realizeaza pe posturi de functionar public cu statut special ori pe posturi de alta natura, dupa caz, daca pregatirea profesionala corespunde atributiilor si responsabilitatilor functiei pe care sunt detasati, cu pastrarea drepturilor salariale avute la data detasarii. In situatia in care drepturile salariale corespunzatoare functiei pe care este detasat sunt mai mari, personalul beneficiaza de aceste drepturi salariale."

26. La articolul I punctul 71, alineatul (2) al articolului 80^1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Clerul din sistemul administratiei penitenciare este asimilat gradelor profesionale ale ofiterilor corespunzatoare gradelor militare prevazute de Legea nr. 195/2000 privind constituirea si organizarea clerului militar, drepturile salariale si pensionarea fiind similare cu cele ale functionarilor publici cu statut special."

Art. II
(1) Personalul contractual din cadrul sistemului administratiei penitenciare, aflat in functie la data intrarii in vigoare a prezentei legi, care are atributii similare cu functionarii publici cu statut special si indeplineste conditiile Legii nr. 293/2004 privind Statutul functionarilor publici din Administratia Nationala a Penitenciarilor, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta lege, poate dobandi, la cerere, in urma unei examinari, calitatea de functionar public cu statut special in sistemul administratiei penitenciare, posturile transformandu-se in mod corespunzator. Cererea se poate formula in termen de un an de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.
(2) Criteriile pentru dobandirea calitatii de functionar public cu statut special se stabilesc prin ordin al ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti.

Art. III
La data intrarii in vigoare a prezentei legi, personalul contractual care in prezent ocupa o functie de conducere, ramane in continuare in functie.

Art. IV
La data intrarii in vigoare a prezentei legi, Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 194/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 293/2004 privind Statutul functionarilor publici cu statut special din Administratia Nationala a Penitenciarelor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 826 din 9 decembrie 2008, se abroga.

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Camera Deputatilor, Repertoriul Legislativ

Poate fi de interes si:
Legea 161/2015 privind modificarea art. 12 alin. (3) din OUG 5/2010 pentru infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Cetatenie. Lege nr. 161/2015
HG 846/2014 pentru modificarea si completarea HG 1996/2004 privind conditiile de acordare in mod gratuit a asistentei medicale si psihologice, a medicamentelor si protezelor pentru functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei pe
Ordin 3206C/2014 privind aprobarea normelor metodologice de acordare a majorarii pentru lucrari de exceptie sau misiuni speciale, precum si stabilirea conditiilor si activitaatilor in vederea acordarii majorarii pentru activitatea desfasurata in zile
OUG 116/2013 privind masurile necesare pentru functionarea comisiilor de evaluare din penitenciare, din centrele de reeducare si din centrele de retinere si arestare preventiva, precum si pentru stabilirea unor masuri in vederea bunei functionari a i
Legea 374/2013 privind utilizarea sistemelor destinate blocarii si intreruperii radiocomunicatiilor in perimetrele unitatilor din subordinea Administratiei Nationale a Penitenciarelor. Lege nr. 374/2013
HG 836/2013 privind constituirea si atributiile comisiilor de evaluare a incidentei aplicarii legii penale mai favorabile in cazul persoanelor aflate in executarea pedepselor si masurilor educative privative de libertate din perspectiva noilor reglem
Ordin nr. 2908/C/2013 privind aprobarea Regulamentului pentru descrierea, compunerea si modul de purtare a uniformelor si echipamentului specific pentru functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, precum si a regu
Legea 254/2013 privind executarea pedepselor si a masurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal. Lege nr. 254/2013
Ordin 1072C/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind asistenta religioasa a persoanelor private de libertate aflate in custodia Administratiei Nationale a Penitenciarelor
Ordin 511/C/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind drepturile de transport ale functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare
Ordin 3372/2012 privind stabilirea conditiilor pentru sustinerea concursului in vederea trimiterii la cursuri de pregatire si perfectionare in strainatate a functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare
Decizia 679/2012 privind modalitatile de acordare a protectiei pentru functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare impotriva amenintarilor, violentelor si faptelor de ultraj carora le-ar putea fi victime in exercita
Ordin nr. 2398/2012 pentru aprobarea Metodologiei privind conditiile in care functionarii publici cu statut special definitivi din sistemul administratiei penitenciare pot fi schimbati din functiile detinute
Ordin nr. 2397/2012 pentru aprobarea Metodologiei privind conditiile in care functionarii publici cu statut special definitivi din sistemul administratiei penitenciare pot fi mutati in alte unitati ale sistemului administratiei penitenciare
Ordin nr. 405/C/2012 pentru stabilirea activitatilor specifice sistemului penitenciar prevazute la art. 190 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii
Ordin nr. 112/2010 pentru completarea Ordinului nr. M.101/2010 privind aplicarea in Ministerul Apararii Nationale a HG 735/2010 pentru recalcularea pensiilor stabilite potrivit legislatiei privind pensiile militare de stat, a pensiilor de stat ale po
Legea 83/2010 modificarea si completarea Legii nr. 275/2006 privind executarea pedepselor si a masurilor dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal
Decizia 383/2010 privind primirea, cumpararea, pastrarea si folosirea de calculatoare personale de catre persoanele aflate in executarea pedepselor privative de libertate
Ordin nr. 433/2010 pentru aprobarea Normelor minime obligatorii privind conditiile de cazare a persoanelor private de libertate
Ordin nr. 115/2010 pentru modificarea Ordinului ministrului justitiei nr. 1.443/C/2008 privind conditiile de acordare a compensatiei lunare pentru chirie cuvenita functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare
Teoria generala a dreptului. Caiet de seminar. Editia 2
Anghel Elena,Ene-Dinu Cornelia Beatrice Gabriela,Spataru-Negura Laura-Cristiana,Coord. Popa Nicolae

Pret: 44.9 lei
38.17 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:
Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
30 useri online

Useri autentificati: