DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Legea nr. 98/2009 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol


Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 253 din 16 aprilie 2009

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Articol unic
Se aproba Ordonanta Guvernului nr. 28 din 27 august 2008 privind registrul agricol, adoptata in temeiul art. 1 pct. III.10 din Legea nr. 142/2008 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 628 din 29 august 2008, cu urmatoarele modificari si completari:

1. La articolul 1, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 1. - (1) In scopul asigurarii unei evidente unitare cu privire la categoriile de folosinta a terenurilor, a mijloacelor de productie agricola si a efectivelor de animale care contribuie la dezvoltarea agriculturii si buna utilizare a resurselor locale, autoritatile administratiei publice locale ale comunelor, oraselor si municipiilor organizeaza intocmirea si tinerea la zi a registrului agricol, pe suport hartie si in format electronic, conform formularelor registrului agricol aprobate prin hotarare a Guvernului, pe unitati administrativ-teritoriale si pe localitati componente ale acestora."

2. Articolul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 2. - In intelesul prezentei ordonante, prin animale se intelege urmatoarele specii: bovine, porcine, ovine, caprine, cabaline, magari, catari, iepuri de casa, animale de blana, pasari, familii de albine, precum si alte animale domestice sau salbatice crescute in captivitate, in conditiile legii, ce fac obiectul inscrierii in registrul agricol."

3. La articolul 3 alineatul (1), literele c), d), f) si g) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"c) efectivele de animale, pe specii si categorii, existente la inceputul fiecarui an; evolutia anuala a efectivelor de bovine, porcine, ovine, caprine, cabaline, magari, catari, iepuri de casa, animale de blana, pasari, familii de albine, precum si alte animale domestice sau salbatice crescute in captivitate, in conditiile legii, ce fac obiectul inscrierii in registrul agricol;
d) cladirile cu destinatia de locuinta si constructii-anexe;
f) mijloacele de transport cu tractiune mecanica, respectiv: tractoarele, autovehicule pentru transportat marfuri, masinile si utilajele pentru agricultura si silvicultura;
g) orice instalatii pentru agricultura si silvicultura."

4. La articolul 4, litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"a) numarul de gospodarii ale populatiei, de cladiri cu destinatia de locuinta si constructii-anexe, de mijloace de transport cu tractiune mecanica si/sau animala, precum si de utilaje si instalatii pentru agricultura si silvicultura;".

5. La articolul 5, alineatele (2), (3) si (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(2) In registrul agricol se inscriu gospodariile populatiei, cu tot terenul in proprietate si cel pe care il utilizeaza in arenda, in parte, in asociere sau sub alte forme, dupa caz, cladirile cu destinatia de locuinta si constructiile-anexe, animalele pe care le detin pe raza unei localitati, indiferent de domiciliul proprietarului.
(3) La comune se inscriu in registrul agricol toate gospodariile populatiei, chiar daca nu detin terenuri agricole si silvice, animale sau cladiri cu destinatia de locuinta si constructii­anexe. De asemenea, toate gospodariile populatiei din localitati care apartin din punct de vedere administrativ de orase, municipii ori de sectoare ale municipiului Bucuresti, stabilite potrivit legii, se inscriu in registrul agricol detinut de aceste unitati administrativ-teritoriale, respectiv subdiviziuni administrativ-teritoriale ale municipiului Bucuresti.
(5) Persoanele care nu au domiciliul in localitate, inclusiv persoanele cu domiciliul in alta tara, dar care au pe raza localitatii terenuri, animale sau cladiri cu destinatia de locuinta si constructii-anexe vor fi inscrise in registrul agricol dupa gospodariile persoanelor care au domiciliul in localitate si dupa ce s-au lasat file libere pentru gospodariile care se vor forma ulterior datei intocmirii registrului."

6. La articolul 6, alineatele (1) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 6. - (1) Primarii comunelor, oraselor, municipiilor si ai sectoarelor municipiului Bucuresti iau masuri pentru intocmirea si tinerea la zi a registrului agricol, pe suport hartie si in format electronic, in conformitate cu prevederile prezentei ordonante, pentru asigurarea impotriva degradarii, distrugerii sau sustragerii acestuia, precum si pentru furnizarea datelor din registru, cu respectarea prevederilor legale.
(4) Registrul agricol, atat cel pe suport hartie, cat si cel in format electronic, se reinnoieste o data la 5 ani, realizandu-se in mod obligatoriu corespondenta la nivelul aceleiasi autoritati a administratiei publice locale atat cu pozitia din registrul agricol pentru perioada anterioara, cat si cu numarul din rolul nominal unic ce il priveste pe contribuabilul respectiv. In situatia in care in perioada anterioara gospodaria in cauza nu a avut deschisa pozitie in registrul agricol, se face mentiunea «pozitie noua»."

7. La articolul 7, alineatele (1) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 7. - (1) Prefectii si imputernicitii acestora sunt responsabili de respectarea prevederilor legale cu privire la intocmirea si tinerea evidentei registrului agricol, iar primarii si secretarii comunelor, oraselor, municipiului si ai sectoarelor municipiului Bucuresti, dupa caz, sunt responsabili cu privire la inscrierea corecta a datelor inscrise in acestea.
(3) Institutiile publice prevazute la alin. (2) elaboreaza norme tehnice privind completarea registrului agricol, aprobate prin ordin comun al conducatorilor institutiilor respective, in termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante."

8. La articolul 9, alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(2) Secretarul comunei, orasului, municipiului si al sectorului municipiului Bucuresti, dupa caz, coordoneaza, verifica si raspunde de modul de completare si tinere la zi a registrului agricol.
(3) Orice modificare a datelor inscrise in registrul agricol se face numai cu acordul scris al secretarului comunei, orasului, municipiului si al sectorului municipiului Bucuresti, dupa caz."

9. La articolul 10, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) In prezenta celor care fac declaratia privind patrimoniul agricol, persoanele desemnate la alin. (1) vor verifica, prin confruntarea cu evidenta tehnico-operativa de care dispun, exactitatea datelor inscrise in registrul agricol si raspund impreuna cu secretarul comunei, orasului, municipiului si al sectorului municipiului Bucuresti, dupa caz, si cu persoana insarcinata cu completarea registrului agricol de realitatea datelor inregistrate."

10. La articolul 11 alineatul (1), literele a)-c) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"a) 5 ianuarie-1 martie, pentru datele anuale privind membrii gospodariei, terenul aflat in proprietate si cel pe care il utilizeaza, cladirile cu destinatia de locuinta, constructiile-anexe si mijloacele de transport cu tractiune animala si mecanica, masinile, utilajele si instalatiile pentru agricultura si silvicultura, efectivele de animale existente in gospodarie/unitatea cu personalitate juridica la inceputul fiecarui an, precum si modificarile intervenite in cursul anului precedent in efectivele de animale pe care le detin, ca urmare a vanzarii-cumpararii, a produsilor obtinuti, a mortii sau sacrificarii animalelor ori a altor intrari-iesiri;
b) 1-31 mai, pentru datele privind modul de folosinta a terenului, suprafetele cuvenite, numarul pomilor in anul agricol respectiv;
c) persoanele fizice si juridice au obligatia sa declare date pentru a fi inscrise in registrul agricol si in afara acestor intervale de timp, in cazul in care au intervenit modificari in proprietate, in termen de 30 de zile de la aparitia modificarii."

11. La articolul 12, literele a)-c) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"a) pana la 1 martie, pentru datele privind evolutia efectivelor de animale pe intregul an precedent;
b) pana la 31 mai, pentru datele privind constructiile noi (cladiri cu destinatia de locuinta si constructii-anexe), mijloacele de transport, utilajele si instalatiile pentru agricultura si silvicultura;
c) pana la 30 iunie, pentru datele privind modul de folosinta a terenului, suprafetele cultivate si numarul pomilor pentru anul agricol respectiv."

12. Articolul 15 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 15. - Obligatiile cu privire la registrul agricol vor fi aduse la cunostinta cetatenilor prin grija secretarului comunei, orasului, municipiului si al sectorului municipiului Bucuresti, dupa caz."

13. Articolul 16 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 16. - (1) Datele centralizate pe comune, orase, municipii si sectoare ale municipiului Bucuresti se comunica de catre secretarii comunelor, oraselor, municipiilor si ai sectoarelor municipiului Bucuresti si se trimit, dupa caz, atat directiilor teritoriale de statistica, cat si directiilor judetene pentru agricultura si dezvoltare rurala, la termenele prevazute in normele tehnice de completare a registrului agricol, atat pe suport hartie, cat si in format electronic, conform formularelor elaborate de Institutul National de Statistica, dupa caz.
(2) Comunicarea datelor centralizate se face sub semnatura primarului si a secretarului comunei, orasului, municipiului si al sectorului municipiului Bucuresti, dupa caz.
(3) Datele primare inscrise in registrele agricole ale comunelor, oraselor, municipiilor sau ale sectoarelor municipiului Bucuresti se transmit in format electronic atat la directiile teritoriale de statistica, cat si la directiile agricole pentru dezvoltare rurala, la termenele prevazute in normele tehnice."

14. La articolul 20, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:
"(1^1) Neurmarirea de catre secretarul comunei, orasului, municipiului si al sectorului municipiului Bucuresti, dupa caz, a modului cum isi indeplineste sarcinile personalul cu atributii privind completarea datelor in registrul agricol sau a modului de pastrare a acestuia se sanctioneaza cu amenda de la 50 lei la 250 lei."

15. Articolul 21 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 21. - Sumele provenite din aplicarea amenzilor prevazute la art. 20 se fac venit la bugetele locale ale comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor municipiului Bucuresti, dupa caz."

16. Articolul 23 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 23. - Cheltuielile privind tiparirea si difuzarea registrelor agricole se vor suporta din bugetele locale ale comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor municipiului Bucuresti, dupa caz."

17. Articolul 24 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 24. - Legislatia subsecventa Ordonantei Guvernului nr. 1/1992 privind registrul agricol ramane in vigoare pana la inlocuirea acesteia in conditiile prezentei ordonante."


Aceasta lege a fost adaptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilar art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
Legea 87/2016 privind modificarea si completarea Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pietei produselor din sectorul agricol
Legea 269/2015 privind aprobarea OUG 4/2015 pentru modificarea OUG 82/2011 privind unele masuri de organizare a activitatii de imbunatatiri funciare
Legea 168/2015 pentru completarea art. 6 din Legea nr. 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania
Legea 156/2015 privind aprobarea OUG 63/2014 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul agriculturii
Ordin 197/2015 privind Procedura de anulare a impozitului pe venitul din activitati agricole datorat potrivit art. 74 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru anul fiscal 2013, precum si a obliga
HG 32/2015 pentru aprobarea sprijinului financiar exceptional cu caracter temporar care se acorda producatorilor agricoli din sectorul fructe si legume. Hotararea 32/2015
Legea 179/2014 pentru modificarea si completarea OG 37/2005 privind recunoasterea si functionarea grupurilor si organizatiilor de producatori, pentru comercializarea produselor agricole si silvice
Legea 145/2014 pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pietei produselor din sectorul agricol. Lege nr. 145/2014
Ordin 1470/2014 pentru aprobarea Listei obiectivelor de investitii pentru care se acorda microcredite potrivit art. 14 alin. (1) lit. a) din OUG 43/2013 privind unele masuri pentru dezvoltarea si sustinerea fermelor de familie si facilitarea accesulu
OUG 63/2014 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul agriculturii. Ordonanta de urgenta nr. 63/2014
OUG 53/2014 pentru modificarea OG 24/2010 privind controlul operatiunilor care fac parte din sistemul de finantare prin Fondul European de Garantare Agricola. Ordonanta de Urgenta nr. 53/2014
Legea 122/2014 pentru completarea Legii nr.82/1993 privind constituirea Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii. Legea 122/2014
Legea 108/2014 privind transportul rutier de produse agricole vegetale pe drumurile publice. Lege nr. 108/2014
Legea 101/2014 privind masuri de reglementare a depozitarii semintelor de consum si a regimului certificatelor de depozit pentru acestea. Lege nr. 101/2014
UG 36/2014 privind modificarea si completarea Legii nr. 18/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri, precum si pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Le
OUG 26/2014 privind modificarea si completarea OUG 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plati directe si plati nationale directe complementare, care se acorda in agricultura incepand cu anul 2007, si pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/199
Legea 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul si certificarea calitatii, comercializarea semintelor si a materialului saditor, precum si testarea si inregistrarea soiurilor de plante. Lege nr. 266/2002 republicata 2014
HG 330/2014 privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea normelor de venit utilizate la impunerea veniturilor din activitati agricole. Hotarare nr. 330/2014
Ordin nr. 212/361/2014 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale si al ministrului mediului si padurilor nr. 30/147/2010 pentru aprobarea bunelor conditii agricole si de mediu in Romania
Legea 17/2014 privind unele masuri de reglementare a vanzarii-cumpararii terenurilor agricole situate in extravilan si de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate publi
Contabilitatea persoanelor fizice autorizate. Ghid practic
Sorin-Constantin Deaconu

Pret: 34.9 lei
29.67 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
41 useri online

Useri autentificati: