DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Lege nr. 303/2008 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 7/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, precum si pentru modificarea Legii nr. 328/2006 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 894 din 30/12/2008Articol unic
Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 7 din 13 februarie 2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, precum si pentru modificarea Legii nr. 328/2006 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 120 din 15 februarie 2008, cu urmatoarele modificari si completari:
1. La articolul I, inaintea punctului 1 se introduc sase noi puncte, cu urmatorul cuprins:
"- La articolul 3, litera i) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
«i) producator executiv - persoana fizica sau juridica angajata de producator, care, in limita bugetului acordat de acesta, ofera consultanta de specialitate, colecteaza, prelucreaza si furnizeaza informatii specifice, coordoneaza si raspunde de realizarea efectiva a filmului in parametrii artistici, financiari si organizatorici stabiliti;».
- Articolul 13 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
«Art. 13. - (1) Fondul cinematografic se constituie din urmatoarele surse:
a) colectarea unei contributii de 3% din pretul de vanzare si/sau de inchiriere al casetelor video inregistrate, al DVD-urilor sau al oricarui suport inregistrat, care poate fi multiplicat video ori digital, care se adauga la pretul acestora, platibila de operatorul economic care face vanzarea si/sau inchirierea angro; operatorii economici distribuitori angro de casete video inregistrate, DVD-uri sau orice alt suport inregistrat, care poate fi multiplicat video ori digital, sunt obligati sa transmita Centrului National al Cinematografiei lista contractelor de vanzare si/sau de inchiriere incheiate, cuprinzand valoarea acestora si datele de identificare a partenerilor contractuali, prezentand si licentele pentru titlurile respective; in cazul filmelor clasificate in Registrul cinematografiei in categoria XXX, cu interdictie de proiectie publica, contributia este de 15%;
b) colectarea unei contributii de 4% din contravaloarea minutelor de publicitate contractate de posturile de televiziune publice si private, contributie care se adauga la acest pret si care se incaseaza de la agentul de publicitate, de la firma intermediara cumparatoare a minutelor de publicitate sau de la operatorul economic cumparator al minutelor de publicitate care este obligat sa transmita Centrului National al Cinematografiei lista cu contractele incheiate, cuprinzand valoarea acestora si denumirea agentilor vanzatori;
c) colectarea unei contributii de 3% din pretul minutelor de publicitate vandute din spatiul programului propriu de catre societatile de televiziune prin cablu, care au licenta pentru productia de programe si care se adauga acestui pret; plata contributiei catre Fondul cinematografic se face de postul de televiziune prin cablu;
d) colectarea unei contributii de 4% din incasarile provenite din exploatarea filmelor cinematografice, de orice gen si pe orice fel de suport, in cinematografe sau in alte spatii destinate vizionarii cu public; obligatia de plata revine exploatantilor;
e) colectarea unei contributii de 1% aplicate asupra veniturilor realizate lunar de operatorii economici pentru retransmisia prin cablu, prin satelit si prin retransmisia digitala a emisiunilor de televiziune;
f) colectarea unei contributii de 4% din profitul anual realizat de operatorii economici care organizeaza jocuri de noroc; plata se va face pana la data de 31 mai a anului in curs pentru anul precedent;
g) dobanda aferenta disponibilitatilor din contul Fondului cinematografic aflat in Trezoreria Statului;
h) colectarea lunara a unei contributii de 3% din pretul filmelor descarcate contra cost prin intermediul serviciilor de transmisie de date, inclusiv prin internet sau telefonie; obligatia de a prezenta documentele care certifica sumele incasate, precum si obligatia de plata a contributiei revin persoanelor juridice care realizeaza aceste venituri;
i) alte venituri dobandite in conditiile legii.
(2) Sumele datorate pentru contributiile stabilite la alin. (1) lit. a)-f) reprezinta cheltuiala deductibila la calculul profitului impozabil al operatorilor economici respectivi, in conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Contributiile prevazute la alin. (1) lit. a)-f) se aplica asupra incasarilor totale realizate, din care s-au dedus TVA aferenta si/sau impozitul pe spectacol, precum si taxa de timbru cinematografic.
(4) Veniturile proprii ale Centrului National al Cinematografiei se constituie din urmatoarele surse:
a) venituri obtinute din administrarea si exploatarea bunurilor din patrimoniul cinematografiei nationale, care se afla in proprietatea publica sau privata a statului, conform prezentei ordonante;
b) venituri obtinute din inchirierea si concesionarea imobilelor sau a altor bunuri aflate in administrarea sa, potrivit prezentei ordonante;
c) tarifele pentru efectuarea operatiunilor de clasificare si inregistrare in cadrul Registrului cinematografiei si costul etichetelor de clasificare pentru filmele destinate comercializarii si/sau inchirierii de videograme se stabilesc si se actualizeaza periodic prin ordin al ministrului culturii si cultelor, la propunerea directorului general al Centrului National al Cinematografiei;
d) colectarea unei contributii de minimum 25% din venitul net realizat din cesiunea acordata pe baza de licitatie, atunci cand este cazul, a drepturilor de difuzare si exploatare a filmelor romanesti din patrimoniul cinematografiei nationale, cu respectarea prevederilor Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare;
e) venituri obtinute din realizarea altor activitati specifice, acceptarea de donatii si sponsorizari, precum si orice alte venituri dobandite in conditiile prezentei ordonante;
f) 5% din Fondul cinematografic, din care 3% pentru Arhiva Nationala de Filme, in vederea conservarii, restaurarii si valorificarii filmelor cinematografice romanesti, si 2% pentru cheltuielile de administrare ale Fondului cinematografic.»
- Articolul 14 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
«Art. 14. - Operatorii economici sunt obligati sa declare si sa vireze Centrului National al Cinematografiei sumele prevazute la art. 13 alin. (1) lit. a)-e) si h) pana la data de 25 a lunii curente pentru luna anterioara, precum si sa depuna lista contractelor incheiate, prevazute la art. 13 alin. (1) lit. a)-c), cu mentionarea valorii acestora.»
- La articolul 16, alineatele (2) si (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
«(2) Persoanele fizice si juridice autorizate, prevazute la art. 13 alin. (1) lit. d), pot opta, dupa notificarea Centrului National al Cinematografiei, pentru finantarea directa, cu pana la jumatate din suma datorata, a productiei si a distribuirii de filme romanesti, in conditiile prezentei ordonante.
.....................................................................................................................
(5) Dupa depunerea notificarilor, conform prevederilor alin. (1)-(3), trimestrial, la Centrul National al Cinematografiei vor fi depuse copiile actelor doveditoare privind efectuarea platilor aferente contractelor incheiate cu operatorii economici. Lipsa documentelor de plata atrage pentru operatorii economici obligativitatea de a vira sumele respective la Fondul cinematografic, in conformitate cu prevederile art. 13.»
- La articolul 28, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
«Art. 28. - (1) Sprijinul financiar automat pentru calitatea artistica a filmului se acorda producatorilor si regizorilor unui film care a fost selectionat ori premiat la premiile OSCAR, ale Academiei Europene de Film (EFA), la festivaluri internationale acreditate de Federatia Internationala a Asociatiilor Producatorilor de Film (F.I.A.P.F.), precum si la alte festivaluri internationale agreate de Centrul National al Cinematografiei.»
- La articolul 35, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
«(2) Concursul de selectie a proiectelor cinematografice se organizeaza in 3 sectiuni:
a) sectiunea filmelor de fictiune de lung sau scurt metraj;
b) sectiunea filmelor documentare;
c) sectiunea filmelor de animatie.»"
2. La articolul I, dupa punctul 1 se introduce un nou punct, punctul 11, cu urmatorul cuprins:
"11. La articolul 39, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
«(4) Selectia proiectelor cinematografice este facuta de 3 comisii, astfel:
a) o comisie formata din 5 membri pentru sectiunea filmelor de fictiune, de lung si scurt metraj;
b) o comisie formata din 3 membri pentru sectiunea filmelor documentare;
c) o comisie formata din 3 membri pentru sectiunea filmelor de animatie.»"
3. La articolul I punctul 3, alineatul (1) al articolului 43 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 43. - (1) Proiectele de film selectionate vor fi clasificate in functie de ordinea descrescatoare a punctajului final obtinut, pe liste separate, pentru urmatoarele categorii de filme, dupa cum urmeaza:
a) lista proiectelor cinematografice selectionate pentru filmele de fictiune de lung metraj;
b) lista proiectelor cinematografice selectionate pentru filmele de fictiune de lung metraj de debut;
c) lista proiectelor cinematografice selectionate pentru filmele de scurt metraj de fictiune;
d) lista proiectelor cinematografice selectionate pentru filmele documentare;
e) lista proiectelor cinematografice selectionate pentru filmele de animatie;
f) lista proiectelor de fictiune selectionate pentru acordarea creditelor de dezvoltare de proiect;
g) lista proiectelor de documentare selectionate pentru acordarea creditelor de dezvoltare de proiect;
h) lista proiectelor de animatie selectionate pentru acordarea creditelor de dezvoltare de proiect."
4. La articolul I punctul 4, alineatele (1) si (2) ale articolului 50 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 50. - (1) Nerespectarea procedurilor prevazute de prezenta ordonanta privind acordarea creditului direct pentru productie si dezvoltare de proiect poate fi contestata, in termen de 30 de zile de la anuntarea rezultatelor sesiunii de concurs, la Ministerul Culturii si Cultelor.
(2) Prin ordin al ministrului culturii si cultelor se numeste o comisie de solutionare a contestatiilor formata din 5 membri."
5. La articolul I, dupa punctul 4 se introduce un nou punct, punctul 41, cu urmatorul cuprins:
"41. La articolul 65, alineatul (1) se abroga."
6. La articolul I, punctul 5 se abroga.
7. La articolul I, dupa punctul 5 se introduc doua noi puncte, punctele 6 si 7, cu urmatorul cuprins:
"6. Articolul 67 se abroga.
7. Dupa articolul 771 se introduce un nou articol, articolul 772, cu urmatorul cuprins:
«Art. 772. - (1) Datorita specificului activitatii, prin derogare de la prevederile art. 111 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare, in cazul angajatilor implicati in productia de film, durata maxima legala a timpului de munca poate depasi 40 de ore pe saptamana, inclusiv orele suplimentare, cu conditia ca aceste ore sa fie compensate cu zilele libere in perioadele in care angajatii nu participa la productia de film sau, daca acest lucru nu este posibil, sa fie compensate in bani, conform prevederilor legale in vigoare.
(2) Pentru angajatii implicati in productia de film, zilele de sambata, duminica si, dupa caz, zilele de sarbatoare legala sunt considerate zile lucratoare, repausul legal putand fi acordat in perioadele in care angajatii nu participa la productii de film.»"
8. La articolul II punctul 1, articolul II se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. II. - 1. La data intrarii in vigoare a prezentei legi, salile si gradinile de spectacol cinematografic, prevazute in anexa nr. 1 la Ordonanta Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 328/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, aflate in domeniul privat al statului si in administrarea Regiei Autonome de Distributie si Exploatare a Filmelor «Romania-Film», impreuna cu terenurile si bunurile mobile aferente, trec in domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale locale, comunale, orasenesti, municipale si al sectoarelor municipiului Bucuresti, dupa caz, si in administrarea consiliilor locale respective.
2. Bunurile mobile aflate in inventarul salilor si gradinilor de spectacol cinematografic trec in proprietatea privata a unitatilor administrativ-teritoriale locale si in administrarea consiliilor locale ale acestora.
3. Odata cu transferul imobilelor prevazute la pct. 1, consiliile locale vor prelua de la Regia Autonoma de Distributie si Exploatare a Filmelor «Romania-Film» personalul aferent, cu respectarea prevederilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare.
4. Odata cu transferul imobilelor prevazute la pct. 1, consiliile locale respective vor prelua activul si pasivul aferente fiecarei sali sau gradini de spectacol cinematografic pe care o primesc in administrare.
5. Punerea in aplicare a dispozitiilor pct. 1-4 se face pe baza unui protocol incheiat intre primarul unitatii administrativ-teritoriale beneficiare si reprezentantul mandatat de catre conducerea Regiei Autonome de Distributie si Exploatare a Filmelor «Romania-Film», in acest scop, in termen de 6 luni de la intrarea in vigoare a prezentei legi. Protocolul incheiat va fi asumat de catre consiliile locale respective prin hotarare.
6. Pentru realizarea interesului public general privind accesul la cultura, autoritatile administratiei publice locale sunt obligate sa asigure, pentru o perioada de minimum 15 ani, cu periodicitatea necesara, difuzarea de film cinematografic - cu prioritate a acelor productii cinematografice realizate in conditiile Ordonantei Guvernului nr. 39/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 328/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si alte activitati culturale.
7. Consiliile locale sunt obligate ca in termen de maximum 4 ani sa asigure prin investitiile necesare reabilitarea, dotarea si modernizarea salilor si gradinilor de spectacol cinematografic preluate.
8. In cazul in care se constata nerespectarea de catre reprezentantii autoritatilor administratiei publice locale a obligatiilor ce le revin, conform protocoalelor de preluare incheiate, precum si conform prevederilor prezentei legi, Ministerul Culturii si Cultelor va initia procedurile necesare pentru trecerea respectivelor imobile din domeniul public local in domeniul privat al statului.
9. Prin derogare de la dispozitiile art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare, se interzice autoritatilor administratiei publice locale trecerea imobilelor preluate in baza prezentei legi din domeniul public in domeniul privat al respectivelor autoritati administrativ-teritoriale.
10. Hotararile emise cu incalcarea dispozitiilor prevazute la pct. 9 sunt nule de drept.
11. In cazul salilor si gradinilor de spectacol cinematografic care la data preluarii fac obiectul unui contract de inchiriere ce prevede in mod expres obligativitatea difuzarii de film cinematografic, autoritatile administratiei publice locale pot initia procedura de privatizare in favoarea contractantului, in baza dispozitiilor Legii nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare, daca difuzarea de film cinematografic s-a facut constant si au fost respectate toate clauzele contractuale.
12. In termen de maximum 30 de zile de la preluarea salilor si gradinilor de spectacol cinematografic, in baza prezentei legi, beneficiarii contractelor de inchiriere pot sa notifice intentia de cumparare consiliului local al autoritatii administrativ-teritoriale respective, cu respectarea prevederilor in vigoare.
13. Dupa finalizarea procesului de transfer al salilor si gradinilor de spectacol cinematografic, Ministerul Culturii si Cultelor va initia procesul de reorganizare a Regiei Autonome de Distributie si Exploatare a Filmelor «Romania-Film», costurile aferente fiind suportate de la bugetul de stat."

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------Poate fi de interes si:
Niciun link inscris in sistemul contextual
Curierul Fiscal, Nr. 2/2015
Editura C.H. Beck

Pret: 31.9 lei
27.2 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:
Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
73 useri online

Useri autentificati: