DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Legea nr. 111/1996 republicata 2006, privind desfasurarea in siguranta, reglementarea, autorizarea si controlul activitatilor nucleareRepublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 552 din 27/06/2006


Capitolul I - Dispozitii generale


Art. 1
Obiectul prezentei legi il constituie reglementarea, autorizarea si controlul activitatilor nucleare desfasurate in scopuri exclusiv pasnice, astfel incat sa se indeplineasca cerintele de securitate nucleara, de protectie a personalului expus profesional, a pacientului, a mediului, a populatiei si a proprietatii, cu riscuri minime in conformitate cu reglementarile si cu respectarea obligatiilor ce decurg din acordurile si conventiile la care Romania este parte.

Art. 2
Prevederile prezentei legi se aplica urmatoarelor activitati si surse:
a) cercetarea, proiectarea, detinerea, amplasarea, constructia, montajul, punerea in functiune, functionarea de proba, exploatarea, modificarea, conservarea, dezafectarea, importul si exportul instalatiilor nucleare;
b) proiectarea, detinerea, amplasarea, constructia-montajul, punerea in functiune, functionarea, conservarea si dezafectarea instalatiilor de minerit si preparare a minereurilor de uraniu si toriu si a instalatiilor de gospodarire a deseurilor de la mineritul si prepararea minereurilor de uraniu si toriu;
c) producerea, amplasarea si constructia, furnizarea, inchirierea, transferul, manipularea, detinerea, prelucrarea, tratarea, utilizarea, depozitarea temporara sau definitiva, transportul, tranzitul, importul si exportul instalatiilor radiologice, materialelor nucleare si radioactive, inclusiv al combustibilului nuclear, al deseurilor radioactive si al dispozitivelor generatoare de radiatii ionizante;
d) producerea, furnizarea si utilizarea aparaturii de control dozimetric si a sistemelor de detectie a radiatiilor ionizante, a materialelor si dispozitivelor utilizate pentru protectia impotriva radiatiilor ionizante, precum si a mijloacelor de containerizare sau de transport al materialelor radioactive, special amenajate in acest scop;
e) producerea, furnizarea, inchirierea, transferul, detinerea, exportul, importul materialelor, dispozitivelor si echipamentelor prevazute in anexa nr. 1 la prezenta lege;
f) detinerea, transferul, importul si exportul informatiilor nepublicate, aferente materialelor, dispozitivelor si echipamentelor pertinente pentru proliferarea armelor nucleare si a altor dispozitive nucleare explozive, prevazute in anexa nr. 1 la prezenta lege;
g) realizarea produselor si serviciilor destinate instalatiilor nucleare;
h) realizarea produselor si serviciilor destinate surselor de radiatii, aparaturii de control dozimetric, sistemelor de detectie a radiatiilor ionizante, materialelor si dispozitivelor utilizate pentru protectia impotriva radiatiilor ionizante;
i) sursele orfane, de la detectarea acestora pana la depozitarea finala ca deseu radioactiv.

Art. 3
Termenii si expresiile folosite in cuprinsul legii sunt definite in anexa nr. 2 la prezenta lege.

Art. 4
(1) Autoritatea nationala competenta in domeniul nuclear, care exercita atributiile de reglementare, autorizare si control prevazute in prezenta lege, este Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare, institutie publica de interes national, cu personalitate juridica, cu sediul in municipiul Bucuresti, condusa de un presedinte cu rang de secretar de stat, coordonata de primul-ministru, prin Cancelaria Primului-Ministru.
(2) Regulamentul privind organizarea si functionarea Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare, denumita in continuare Comisia, se aproba prin hotarare a Guvernului.
(3) Finantarea Comisiei se asigura integral din venituri proprii, respectiv din tarife percepute pentru autorizarea si controlul activitatilor nucleare, contributii ale organismelor internationale si ale operatorilor economici, dobanzi din disponibilitati si incasari din alte surse, conform prevederilor legale.
(4) Taxele de autorizare a activitatilor prevazute la art. 2 se fac venit la bugetul de stat.
(5) Personalul Comisiei este angajat si eliberat din functie in conformitate cu regulamentul de organizare si functionare al Comisiei, cu contractul colectiv de munca si cu reglementarile legale in vigoare.
(6) Comisia poate avea in subordine institute tehnice-suport, infiintate prin hotarare a Guvernului.

Art. 5
(1) Comisia este abilitata sa emita reglementari pentru detalierea cerintelor generale de securitate nucleara, de protectie impotriva radiatiilor ionizante, de asigurare a calitatii, de control al neproliferarii armelor nucleare, de protectie fizica, de transport al materialelor radioactive, de gestionare a deseurilor radioactive si a combustibilului nuclear ars, de interventie in caz de accident nuclear, inclusiv procedurile de autorizare si control, realizare a produselor si serviciilor destinate instalatiilor nucleare, precum si orice alte reglementari necesare activitatii de autorizare si control in domeniul nuclear.
(2) Comisia elaboreaza strategia si politica de reglementare, autorizare si control in domeniul securitatii, protectia impotriva radiatiilor nucleare, control al neproliferarii armelor nucleare, protectia fizica a materialelor si instalatiilor nucleare, transportului materialelor radioactive si securitatii nucleare a gestionarii deseurilor radioactive si a combustibilului nuclear ars, ca parte a Strategiei nationale de dezvoltare a domeniului nuclear, si se aproba prin hotarare a Guvernului.
(3) Comisia poate emite si reglementari, cu consultarea ministerelor si a altor factori interesati, potrivit responsabilitatilor specifice acestora.
(4) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) reglementarile si atributiile de autorizare si control pentru care prezenta lege contine prevederi exprese de abilitare a altor ministere si organe de specialitate ale administratiei publice centrale.
(5) Comisia, prin reglementarile emise si prin masurile dispuse in cadrul procedurilor de autorizare si control, trebuie sa asigure cadrul adecvat in care persoana fizica sau persoana juridica desfasoara, in conditii de siguranta, activitati supuse prevederilor prezentei legi.
(6) Comisia va revizui reglementarile ori de cate ori este necesar, pentru corelarea cu standardele internationale si cu conventiile internationale ratificate in domeniu si va dispune masurile necesare pentru aplicarea acestora.
(7) Comisia elaboreaza Regulamentul de taxe si tarife pentru autorizarea si controlul activitatilor nucleare, ori de cate ori este necesar, cu avizul Ministerului Finantelor Publice si al Ministerului Economiei si Comertului, care se aproba prin hotarare a Guvernului.

Art. 6
Cercetarea, experimentarea, dezvoltarea, fabricarea, importul, exportul, tranzitul, detinerea sau detonarea unei arme nucleare ori a oricarui dispozitiv exploziv nuclear sunt interzise pe teritoriul Romaniei.

Art. 7
Importul deseurilor radioactive si al combustibilului nuclear ars este interzis, cu exceptia situatiilor in care importul decurge nemijlocit din prelucrarea, in afara teritoriului Romaniei, a unui export, anterior autorizat, de deseuri radioactive sau combustibil nuclear ars, in baza prevederilor unor acorduri internationale sau contracte incheiate cu parteneri comerciali cu sediul in strainatate, in conditiile prevazute de prezenta lege.


Capitolul II - Regimul de autorizare


Sectiunea 1 - Autorizatii si permise de exercitare a activitatilor nucleare in scopuri exclusiv pasnice


Art. 8
(1) Activitatile si sursele prevazute la art. 2, cu exceptia activitatilor de transport al dispozitivelor generatoare de radiatii ionizante, a utilizarii aparaturii de control dozimetric si a sistemelor de detectie a radiatiilor ionizante, precum si a celor prevazute la lit. h) a aceluiasi articol, necesita autorizatie eliberata de Comisie, cu respectarea procedurii de autorizare specifice fiecarui gen de activitate sau surse, in conformitate cu prevederile art. 5.
(2) Autorizatia se elibereaza persoanelor juridice, la cererea acestora, daca fac dovada ca respecta prevederile prezentei legi.
(3) Autorizatia se poate elibera si unitatilor fara personalitate juridica, constituite conform legii, nominalizate in anexa nr. 4 la prezenta lege, daca fac dovada ca respecta prevederile prezentei legi.
(4) Autorizatia eliberata de Comisie se face pe niveluri de exigenta, in functie de riscurile asociate ale activitatii desfasurate in conformitate cu reglementarile specifice elaborate de Comisie in baza prevederilor art. 5.
(5) Autorizatia poate fi folosita numai in scopul pentru care a fost eliberata, cu respectarea limitelor si a conditiilor precizate in aceasta.
(6) Autorizatiile prevazute la alin. (1) se solicita si, respectiv, se elibereaza, simultan ori succesiv, separat pentru fiecare gen de activitate sau pentru fiecare instalatie nucleara ori radiologica cu functionalitate proprie, din patrimoniul solicitantului, sau pentru fiecare tip distinct de material radioactiv, de dispozitiv generator de radiatii ionizante, de aparatura de control dozimetric al radiatiilor ionizante sau al gradului de contaminare radioactiva, de material ori dispozitiv utilizat in scopul protectiei impotriva radiatiilor ionizante, de mijloc de containerizare sau de transport special amenajat in acest scop, pe care solicitantul autorizatiei de producere intentioneaza sa-l realizeze, in vederea utilizarii sau comercializarii.
(7) Autorizarea unei faze de realizare sau de functionare a oricarei instalatii nucleare ori radiologice se poate face numai daca fazele anterioare au primit toate tipurile de autorizatii necesare.
(8) In intelesul prevederilor alin. (7), fazele de autorizare a instalatiilor nucleare sau radiologice sunt, dupa caz, urmatoarele:
a) proiectarea;
b) amplasarea;
c) producerea;
d) constructia si/sau montajul;
e) punerea in functiune;
f) functionarea de proba;
g) exploatarea;
h) repararea si/sau intretinerea;
i) modificarea;
j) conservarea;
k) dezafectarea.
(9) Pentru fazele de realizare sau de functionare a instalatiilor nucleare si radiologice se pot elibera autorizatii partiale.
(10) Autorizatiile partiale, care se elibereaza, simultan sau succesiv, pentru una si aceeasi faza dintre cele prevazute la alin. (8), pot avea caracter de decizie provizorie a Comisiei, daca petitionarul solicita expres aceasta. In acest caz ele au valabilitate pana la eliberarea autorizatiei definitive de acel tip, dar nu mai mult de 2 ani, cu drept de prelungire, la cerere, pentru inca 2 ani, atunci cand nu sunt disponibile toate informatiile necesare in timp util.
(11) Comisia va retrage autorizatia partiala ori de cate ori va constata lipsa de preocupare a titularului autorizatiei pentru completarea informatiilor necesare in sustinerea cererii de eliberare a autorizatiei.

Art. 9
(1) Titularul autorizatiei prevazute la art. 8 va utiliza in activitatile prevazute la art. 2 lit. a)c) numai personal care este posesor al unui permis de exercitare, valabil pentru aceste activitati.
(2) Permisul de exercitare se elibereaza pe baza reglementarilor emise conform prevederilor art. 5.
(3) Permisul de exercitare se elibereaza, in baza unei evaluari si examinari, de catre Comisie sau de catre titularul de autorizatie, numai pentru personalul propriu, conform prevederilor reglementarilor specifice emise de Comisie potrivit dispozitiilor art. 5.
(4) O conditie prealabila eliberarii permisului de exercitare este obtinerea avizului medical specific, in baza reglementarilor emise de Ministerul Sanatatii in conformitate cu prevederile art. 5 alin. (4).
(5) Avizul organelor competente privind siguranta nationala pentru personalul care urmeaza sa desfasoare activitati profesionale, cu caracter permanent sau temporar, in punctele de lucru vitale din cadrul instalatiilor nucleare sau care are acces la documentele cu caracter secret este necesar in conformitate cu dispozitiile legale in domeniu si cu reglementarile specifice emise de Comisie conform prevederilor art. 5.

Art. 10
(1) Autorizatia si permisul de exercitare se elibereaza pe o perioada determinata prin reglementarile emise conform prevederilor art. 5.
(2) In autorizatiile eliberate de Comisie pentru proprietarul, utilizatorul sau operatorul instalatiilor nucleare se va mentiona explicit calitatea acestuia.
(3) Dreptul dobandit pe baza autorizatiei si permisului de exercitare nu poate fi transmis fara acordul emitentului.
(4) Pentru a se elibera autorizatia sau permisul de exercitare, solicitantul trebuie:
a) sa achite in contul Comisiei tarifele pentru autorizarea si controlul activitatilor nucleare, in conformitate cu regulamentul prevazut la art. 5 alin. (7);
b) sa achite la Trezoreria Statului taxele de autorizare, in conformitate cu regulamentul prevazut la art. 5 alin. (7).

Art. 11
Autorizatiile prevazute la art. 8 se suspenda sau se retrag, in parte ori in intregime, de catre emitent, din proprie initiativa sau la sesizarea oricaror persoane fizice ori juridice, in toate cazurile in care Comisia constata ca:
a) titularul autorizatiei nu a respectat prevederile prezentei legi si reglementarile specifice sau limitele si conditiile prevazute in autorizatie;
b) nu sunt indeplinite, integral si la termenul stabilit, masurile dispuse potrivit cap. IV de organele de control abilitate prin prezenta lege;
c) apar situatii noi din punct de vedere tehnic sau de alta natura, necunoscute la data eliberarii autorizatiei, care pot afecta desfasurarea in conditii de siguranta a activitatilor nucleare;
d) titularul autorizatiei nu isi indeplineste obligatiile legale cu privire la constituirea surselor financiare pentru gospodarirea si depozitarea definitiva a deseurilor radioactive si a combustibilului nuclear uzat si dezafectarea instalatiilor nucleare sau asigurare de raspundere civila pentru daune catre terti in caz de accident nuclear;
e) titularul autorizatiei inceteaza de a mai fi legal constituit;
f) titularul autorizatiei isi pierde capacitatea juridica.

Art. 12
Permisul de exercitare prevazut la art. 9 se suspenda sau se retrage de catre emitent, din proprie initiativa sau la sesizarea altor institutii cu atributii de control, potrivit prezentei legi, sau a persoanelor de specialitate, in toate cazurile in care emitentul constata ca:
a) titularul permisului de exercitare nu a respectat prevederile mentionate in reglementarile emise conform prevederilor art. 5;
b) titularul permisului de exercitare inceteaza din viata sau isi pierde capacitatea juridica.

Art. 13
(1) Comisia poate completa, revizui sau modifica, motivat, limitele si conditiile specificate in autorizatiile sau permisele de exercitare.
(2) In cazul in care nu sunt respectate noile conditii impuse potrivit alin. (1), se aplica, dupa caz, dispozitiile art. 11 si 12.

Art. 14
Prelungirea perioadei de valabilitate a autorizatiei sau a permiselor de exercitare, reautorizarea sau eliberarea unui nou permis se fac in conditiile prevazute la art. 810 si la art. 13.

Art. 15
(1) Retragerea, in mod exceptional, a autorizatiei prevazute la art. 8 indreptateste pe titularul autorizatiei la primirea unei compensatii din partea autoritatii care a dispus retragerea autorizatiei. Cuantumul compensatiei se va determina tinand seama atat de interesul public, cat si de cel al titularului autorizatiei retrase, precum si de motivele care au condus la retragerea autorizatiei. Cuantumul compensatiei se stabileste prin intelegerea partilor sau, in caz de neintelegere, de catre instanta judecatoreasca.
(2) Autorizatia se retrage fara compensatie in urmatoarele situatii:
a) titularul autorizatiei a obtinut autorizatia facand uz de declaratii false;
b) titularul autorizatiei a incalcat prevederile prezentei legi, dispozitiile organelor de autorizare si de control in materie sau limitele si conditiile prevazute in autorizatie;
c) retragerea autorizatiei s-a dispus datorita faptului ca personalul titularului, tertii, populatia sau mediul au fost expuse la riscuri peste limitele reglementate, generate de activitatea autorizata.
(3) Prevederile prezentului articol se aplica si in conditiile stabilite potrivit art. 13.

Art. 16
(1) Activitatile in care se utilizeaza materiale cu activitate totala sau cu concentratie masica scazuta, generatorii de radiatii ionizante de tipul aprobat de Comisie si orice tuburi electronice care indeplinesc limitele si criteriile de exceptare prevazute in standardele internationale, astfel incat riscurile aferente activitatii sau sursei sunt minimum acceptate, se excepteaza, in parte sau in totalitate, de la aplicarea regimului de autorizare prevazut in prezenta lege.
(2) Limitele si criteriile detaliate de exceptare partiala sau totala de la aplicarea regimului de autorizare vor fi stabilite prin reglementarile emise in conformitate cu prevederile art. 5.
(3) Exceptarea de la aplicarea regimului de autorizare, prevazuta la alin. (1), nu scuteste pe detinatorul de surse si materiale radioactive exceptate de predarea acestora ca deseu radioactiv dupa incheierea utilizarii, daca instructiunile de utilizare ale producatorului, importatorului sau furnizorului prevad obligativitatea respectarii acestei cerinte.

Art. 17
(1) Persoanele juridice pot sa solicite, pentru activitatile pe care intentioneaza sa le desfasoare, un aviz preliminar de la Comisie, din care, pe baza informatiilor prezentate de solicitant, sa rezulte incadrarea in limitele de exceptare prevazute la art. 16.
(2) In cazul in care avizul preliminar nu confirma incadrarea in limitele de exceptare, solicitantul este obligat sa ceara autorizarea activitatilor respective, in conformitate cu prevederile art. 8.
(3) Raspunderea pentru corectitudinea informatiilor prezentate in sprijinul cererii de aviz preliminar revine solicitantului.

Sectiunea 2 - Conditii de autorizare


Art. 18
(1) Autorizatiile prevazute la art. 8 se elibereaza numai daca solicitantul autorizatiei indeplineste urmatoarele conditii, dupa caz:
a) este in masura sa demonstreze calificarea profesionala, pe functii, a personalului propriu, cunoasterea de catre acesta a cerintelor reglementarilor privind securitatea nucleara si protectia impotriva radiatiilor ionizante, precum si probitatea persoanelor care au autoritate de decizie in conducerea lucrarilor pe timpul constructiei si exploatarii instalatiei nucleare si radiologice sau in conducerea altor activitati nucleare, dintre cele mentionate la acel articol;
b) raspunde ca personalul care desfasoara activitati profesionale, cu caracter permanent sau temporar, in punctele de lucru vitale din cadrul instalatiilor nucleare ori care au acces la documente cu caracter secret sa fie demn de incredere si avizat conform legii de organele competente in domeniul sigurantei nationale;
c) este in masura sa demonstreze ca dispune de dotarile tehnice, tehnologiile si mijloacele materiale necesare desfasurarii activitatilor;
d) da dovada de capacitate organizatorica si responsabilitate in prevenirea si limitarea consecintelor avariilor, cu posibile efecte cu impact negativ asupra vietii si sanatatii personalului propriu, populatiei, mediului, proprietatii tertilor sau asupra patrimoniului propriu;
e) raspunde ca restul personalului propriu, care asigura functionarea instalatiei, sa aiba nivelul necesar de cunostinte specifice functiei pe care o indeplineste, privind exploatarea instalatiei in conditii de securitate nucleare, riscurile asociate si masurile de securitate nucleara aplicabile;
f) ia toate masurile necesare, la nivelul normelor tehnologice si stiintifice in vigoare, pentru a preveni producerea daunelor care ar rezulta in urma constructiei si functionarii instalatiei nucleare sau radiologice;
g) instituie o asigurare sau orice alta garantie financiara care sa-i acopere raspunderea pentru daune nucleare, cuantumul, natura si conditiile asigurarii sau garantiei fiind conforme celor prevazute de lege si de conventiile internationale la care Romania este parte;
h) raspunde de luarea masurilor necesare pentru prevenirea amestecului de orice natura sau pentru inlaturarea perturbarilor datorate oricaror terti in procesul decizional, in timpul constructiei si pe durata functionarii instalatiei nucleare;
i) propune un amplasament al instalatiei nucleare sau radiologice care nu contravine prevederilor legale si intereselor publice prioritare, cu privire la necontaminarea apei, aerului si solului, si nu afecteaza functionarea altor instalatii situate in vecinatate;
j) dispune de aranjamente materiale si financiare corespunzatoare si suficiente pentru colectarea, transportul, tratarea, conditionarea si depozitarea deseurilor radioactive generate din propria activitate, precum si pentru dezafectarea instalatiei nucleare, atunci cand va inceta definitiv activitatea autorizata, si a achitat contributia pentru constituirea surselor financiare pentru gospodarirea si depozitarea definitiva a deseurilor radioactive si a combustibilului nuclear uzat si dezafectarea instalatiilor nucleare;
k) instituie si mentine un sistem conform reglementarilor specifice de protectie impotriva radiatiilor ionizante;
l) instituie si mentine un sistem conform reglementarilor specifice de protectie fizica a combustibilului nuclear, a materialelor nucleare si radioactive, a produselor si deseurilor radioactive, precum si a instalatiilor nucleare, inclusiv a depozitelor de combustibil nuclear, de materiale nucleare si radioactive, de produse si deseuri radioactive;
m) instituie si mentine in activitatea proprie un sistem controlat de management al calitatii, autorizat de Comisie, si se asigura ca atat furnizorii sai de produse si servicii, cat si subfurnizorii acestora, in lant, instituie si mentin propriul lor sistem controlat de management al calitatii;
n) instituie si mentine un sistem propriu, aprobat, de pregatire a interventiei in caz de accident nuclear;
o) instituie si mentine un sistem in conformitate cu reglementarile de aplicare a garantiilor nucleare;
p) detine toate celelalte acorduri, autorizatii si avize prevazute de lege;
q) instituie si mentine un sistem de informare a publicului in conformitate cu reglementarile legale.
(2) Instituirea si mentinerea sistemelor prevazute la alin. (1) se pot face si prin contractarea serviciilor respective cu alti titulari, daca acestia sunt autorizati conform prezentei legi.
(3) Conditiile de autorizare prevazute la alin. (1) si (2) vor fi detaliate in reglementarile emise conform prevederilor art. 5.

Art.19
(1) Combustibilul nuclear poate fi detinut numai de persoane juridice. Se interzice detinerea combustibilului nuclear fara a poseda pentru acesta autorizatia de detinere, precum si una dintre urmatoarele autorizatii: de producere, depozitare, tratare, prelucrare, utilizare, transport, import sau export, in acord cu activitatile pe care le desfasoara, eliberate in conformitate cu prevederile art. 18 si art. 2022.
(2) Combustibilul nuclear detinut ilegal se confisca, devine proprietate publica a statului si se preda unui custode, special desemnat in acest scop.
(3) In cazul in care operatorul economic, detinator al combustibilului nuclear, este in stare de faliment declarat, Guvernul poate decide, in conditiile prezentei legi, transferul acestuia la un operator economic autorizat de Comisie.
(4) In cazul in care operatorul economic, detinator al unor surse de radiatii, materiale nucleare sau generatori de radiatii ionizante, este in stare de faliment declarat, Comisia poate dispune, in conditiile prezentei legi, preluarea gratuita a acestora de catre un operator economic autorizat de Comisie in vederea detinerii, utilizarii, casarii, tratarii si depozitarii definitive a acestora, dupa caz.
(5) Desemnarea unui titular de autorizatie drept custode al combustibilului nuclear se face de catre emitentul autorizatiei prin prevederea expresa in autorizatie a obligatiei de a accepta combustibilul nuclear in custodie, in numele statului.
(6) Obligatiile privind pastrarea in custodie se aplica si combustibilului nuclear ars si altor materiale nucleare, cu exceptia deseurilor radioactive.
(7) Combustibilul nuclear aflat in custodie sau in depozitare autorizata poate fi eliberat numai daca:
a) detinatorul poseda in prealabil una dintre autorizatiile prevazute la alin. (1);
b) combustibilul nuclear urmeaza a fi incredintat unui caraus autorizat, in vederea efectuarii unui transport autorizat catre un destinatar autorizat.
(8) Cheltuielile de custodie ale titularului autorizatiei vor fi suportate de catre detinatorul inscrisurilor de proprietate asupra combustibilului nuclear depus in custodie, in baza unei intelegeri contractuale sau, in caz de neintelegere, in baza unei hotarari judecatoresti.
(9) Combustibilul nuclear nerevendicat prin inscrisuri de proprietate devine, in momentul constatarii, proprietate publica a statului.

Art. 20
(1) Transportul combustibilului nuclear in afara incintei instalatiilor nucleare ori in afara locurilor in care combustibilul nuclear este tinut in custodie se efectueaza numai de catre agenti de transport sau carausi autorizati in acest scop, in conformitate cu prevederile art. 8 si 18.
(2) Autorizatiile prevazute la alin. (1) se elibereaza numai daca sunt indeplinite urmatoarele conditii:
a) combustibilul nuclear este transportat in conformitate cu reglementarile nationale privind transportul materialelor radioactive, emise potrivit prevederilor art. 5, si cu cele internationale privind transportul marfurilor periculoase;
b) alegerea modului, a timpului si a rutei de transport nu contravine interesului public.
(3) Dispozitiile prezentului articol se aplica si combustibilului nuclear ars, produselor si deseurilor radioactive si altor materiale nucleare sau radioactive.

Art. 21
Utilizarea mijloacelor de transport amenajate special pentru transportul combustibilului nuclear, al materialelor nucleare, al produselor radioactive sau al deseurilor radioactive este permisa numai atunci cand carausul autorizat este in posesia unei autorizatii pentru mijlocul de transport respectiv, eliberata de Comisie.

Art. 22
(1) Autorizatia de import, de export sau de tranzit, prevazuta la art. 8, se elibereaza numai in urmatoarele conditii, dupa caz:
a) in activitatea de control decizional asupra operatiunilor de import, de export sau de tranzit, pentru care se solicita eliberarea autorizatiei, solicitantul autorizatiei va utiliza persoane care dovedesc competenta si probitate, in conformitate cu reglementarile in vigoare;
b) in cazul importului, solicitantul autorizatiei se angajeaza sa asigure respectarea prevederilor prezentei legi, a reglementarilor emise in conformitate cu prevederile art. 5 si a angajamentelor internationale asumate de Romania in domeniul energiei nucleare, sa livreze produsele si informatiile numai catre beneficiari autorizati in acest scop, in conformitate cu prevederile art. 8 si 18, si sa raporteze de indata Comisiei asupra intrarii in tara a produselor si informatiilor importate;
c) in cazul exportului, solicitantul autorizatiei obtine de la partenerii sai externi garantiile necesare din care sa rezulte ca acestia nu vor folosi produsele sau informatiile exportate in scopuri care sa prejudicieze obligatiile internationale asumate de Romania ori siguranta nationala. De asemenea, va demonstra ca exportul indeplineste prevederile prezentei legi si alte reglementari specifice.
(2) Exportatorul si importatorul sunt obligati sa raporteze de indata Comisiei asupra iesirii din, respectiv, intrarii in tara a produselor si a informatiilor exportate sau importate.
(3) Titularul autorizatiei de tranzit este obligat sa raporteze de indata Comisiei atat asupra intrarii, cat si asupra iesirii din tara a produselor tranzitate.

Art. 23
(1) Producerea, furnizarea sau importul celor prevazute la art. 8 alin. (6) necesita obtinerea, in prealabil, a unei autorizatii de produs, model sau tip, emisa de Comisie. Autorizatia de produs, model sau tip nu este obligatorie pentru cele prevazute la art. 8 alin. (6), fabricate si/sau comercializate in mod legal intr-un stat membru al Uniunii Europene ori care sunt fabricate in mod legal intr-un stat semnatar al Acordului privind Spatiul Economic European sau intr-un stat cu care Romania a incheiat un acord de recunoastere in acest sens, daca cerintele aplicabile acestora in statul respectiv prezinta garantii echivalente celor pe baza carora se acorda autorizatie de produs in Romania.
(2) Sursele-etalon de radiatii si mijloacele de masurare in domeniul radiatiilor ionizante trebuie sa aiba aprobare de model, eliberata de Biroul Roman de Metrologie Legala, si sa fie verificate metrologic, in conformitate cu dispozitiile legale. Pentru aparatura dozimetrica produsa in Uniunea Europeana se vor accepta etalonarea si verificarea metrologica efectuate de fabricant.
(3) Proiectarea, realizarea, utilizarea, detinerea si verificarea mijloacelor de masurare in domeniul radiatiilor ionizante pentru necesitatile armatei se autorizeaza de catre Ministerul Apararii Nationale.

Art. 24
(1) Este obligatorie autorizarea sistemelor de management al calitatii in domeniul nuclear a activitatilor de proiectare, amplasare, procurare, constructie, montaj, punere in functiune, exploatare, dezafectare sau conservare pentru produsele, serviciile si sistemele care sunt clasificate ca fiind importante pentru securitatea instalatiei nucleare.
(2) Autorizatia se elibereaza de catre Comisie, in conformitate cu prevederile art. 8 si 18 si cu reglementarile specifice referitoare la furnizorii de produse si de servicii din aceste categorii, precum si la subfurnizorii acestora, in lant.
(3) Autorizatia prevazuta la alin. (1) si (2) se elibereaza numai daca solicitantul autorizatiei indeplineste urmatoarele conditii, dupa caz:
a) este in masura sa demonstreze calificarea profesionala, pe functii, a personalului propriu, cunoasterea de catre acesta a cerintelor de securitate nucleara, precum si probitatea persoanelor care au autoritate de decizie in conducerea activitatilor care concura la realizarea produselor, serviciilor si sistemelor care fac obiectul autorizatiei;
b) raspunde ca restul personalului propriu, angrenat in activitatile care concura la realizarea acestor produse, servicii sau sisteme, sa aiba nivelul necesar de cunostinte privind efectele abaterilor de calitate ale acestor produse, servicii sau sisteme asupra securitatii instalatiei nucleare in care urmeaza sa fie incorporate;
c) raspunde de luarea masurilor necesare pentru prevenirea amestecului de orice natura sau pentru inlaturarea perturbarilor datorate oricaror terti in procesul decizional si in desfasurarea activitatilor autorizate;
d) instituie si mentine un sistem controlat de management al calitatii in domeniul nuclear in activitatea proprie si se asigura ca furnizorii sai de produse si de servicii, precum si subfurnizorii acestora, in lant, instituie si mentin propriul lor sistem controlat de management al calitatii.
(4) Conditiile de autorizare prevazute la alin. (3) vor fi detaliate in reglementarile emise in conformitate cu prevederile art. 5.


Capitolul III - Obligatiile titularului autorizatiei si ale altor persoane fizice sau juridice


Art. 25
(1) Titularul autorizatiei eliberate potrivit art. 8 are obligatia si raspunderea de a lua toate masurile necesare pentru:
a) asigurarea si mentinerea:
 • securitatii nucleare, protectiei impotriva radiatiilor ionizante, protectiei fizice, planurilor proprii de interventie in caz de accident nuclear si asigurarii calitatii pentru activitatile desfasurate sau a surselor asociate acestora;
 • evidentei stricte a materialelor nucleare si radioactive, precum si a tuturor surselor utilizate sau produse in activitatea proprie;
  b) respectarea limitelor si conditiilor tehnice prevazute in autorizatie si raportarea oricaror depasiri, conform reglementarilor specifice;
  c) limitarea numai la activitatile pentru care a fost autorizat;
  d) dezvoltarea propriului sistem de cerinte, regulamente si instructiuni care asigura desfasurarea activitatilor autorizate fara riscuri inacceptabile de orice natura.
  (2) Raspunderea pentru daune nucleare, provocate in timpul sau ca urmare a accidentelor ce pot surveni prin desfasurarea activitatilor prevazute in autorizatie ori a altor activitati care au avut ca urmare decesul, vatamarea integritatii corporale sau a sanatatii unei persoane, distrugerea, degradarea ori imposibilitatea temporara de folosire a vreunui bun, revine in intregime titularului autorizatiei, in conditiile stabilite prin lege si prin angajamentele internationale la care Romania este parte.

  Art. 26
  Titularul autorizatiei pentru desfasurarea unei activitati nucleare care genereaza sau a generat deseuri radioactive este obligat:
  a) sa raspunda pentru gospodarirea deseurilor radioactive generate de activitatea proprie;
  b) sa suporte cheltuielile aferente colectarii, manipularii, transportului, tratarii, conditionarii si depozitarii temporare sau definitive a acestor deseuri;
  c) sa achite contributia legala la constituirea surselor financiare pentru gospodarirea si depozitarea definitiva a deseurilor radioactive si a combustibilului nuclear uzat si dezafectarea instalatiilor nucleare.

  Art. 27
  Titularul autorizatiei prevazute la art. 8 este obligat:
  a) sa elaboreze un program de pregatire a dezafectarii si sa-l prezinte spre aprobare Comisiei;
  b) sa faca dovada achitarii contributiei legale la constituirea surselor financiare pentru gospodarirea si depozitarea definitiva a deseurilor radioactive si a combustibilului nuclear uzat si dezafectarea instalatiilor nucleare.

  Art. 28
  (1) Expirarea valabilitatii, suspendarea sau retragerea autorizatiei nu exonereaza pe titularul autorizatiei ori pe cel care a preluat titlul de proprietate asupra materialelor, instalatiilor nucleare sau radiologice, care au fost precizate in autorizatie, de obligatiile prevazute la art. 2527 ori de cele ce decurg din conditiile prevazute in autorizatie.
  (2) La incetarea activitatii sau la dezafectarea instalatiilor nucleare ori radiologice, precum si la transferul, in parte sau in totalitate, al instalatiilor nucleare si radiologice, al produselor radioactive ori materialelor nucleare, titularul autorizatiei este obligat, in prealabil, sa solicite si sa obtina, in conditiile prevazute de lege, autorizatia de detinere, conservare, dezafectare sau transfer, dupa caz.
  (3) Autorizatia sau permisul de exercitare, emis in baza prevederilor prezentei legi, nu il scuteste pe titular de respectarea prevederilor legislatiei in vigoare.
  (4) Incetarea activitatilor nucleare se face in conformitate cu prevederile reglementarilor specifice elaborate de Comisie, potrivit prevederilor art. 5.
  (5) Comisia va stabili, printr-o reglementare specifica emisa in conformitate cu prevederile art. 5 alin. (3), modalitatile concrete de aplicare a prezentei legi ori de cate ori prevederile acesteia nu pot fi aplicate simultan cu prevederile legale de alta natura, cu consultarea autoritatilor administratiei publice in materie, acordand prioritate respectarii conditiilor de desfasurare in siguranta a activitatilor nucleare.

  Art. 29
  (1) Persoanele fizice si persoanele juridice care extrag sau prelucreaza substante minerale asociate in zacamant cu uraniu sau toriu sau substante care in fluxul tehnologic de prelucrare sunt susceptibile de a contine materiale radioactive au obligatia sa ia masuri de verificare a materialelor si a utilajelor pe intregul ciclu de productie, manipulare, transport si depozitare, pentru a constata daca acestea prezinta o concentratie de substante radioactive sau o radioactivitate care depaseste, la un moment dat, limitele de exceptare din reglementarile prevazute la art. 16.
  (2) Persoanele fizice si juridice care desfasoara alte activitati decat cele mentionate la alin. (1), in care lucratorii sau populatia sunt expusi la radon, toron, descendentii acestora sau la alte radiatii ionizante, datorate mediului natural, si persoanele fizice sau juridice care exploateaza avioane au obligatia sa ia masuri de evaluare pentru a constata daca activitatile desfasurate conduc la un moment dat la iradierea lucratorilor sau a populatiei peste limitele admise pentru activitatile respective, conform reglementarilor specifice emise de Comisie potrivit prevederilor art. 5.
  (3) Daca rezultatele evaluarilor prevazute la alin. (1) si (2) arata depasirea limitelor sau criteriilor de exceptare din reglementarile prevazute la art. 16, respectiv a limitelor prevazute la alin. (2), activitatea respectiva este supusa regimului de autorizare si control prevazut de prezenta lege.


  Capitolul IV - Regimul de control


  Art. 30
  (1) Controlul preventiv, operativ-curent si ulterior al respectarii prevederilor prezentei legi si a reglementarilor emise in conformitate cu art. 5 se efectueaza de catre reprezentantii Comisiei, anume imputerniciti, la solicitantii sau la titularii de autorizatii. Controlul se efectueaza in incinta in care acestia desfasoara activitati supuse regimului de autorizare, in orice alt loc care ar putea avea legatura cu aceste activitati sau la oricare alta persoana fizica ori juridica ce ar putea desfasura activitati, detine instalatii nucleare sau radiologice, materiale, alte surse ori informatii prevazute la art. 2, in oricare dintre urmatoarele situatii:
  a) in vederea eliberarii autorizatiei solicitate;
  b) in perioada de valabilitate a autorizatiei, in mod periodic sau inopinat;
  c) pe baza notificarii titularului autorizatiei;
  d) atunci cand ar putea exista instalatii nucleare ori radiologice, materiale, alte surse sau informatii ori s-ar putea desfasura activitati dintre cele prevazute la art. 2.
  (2) In urma controlului efectuat Comisia poate dispune, daca este cazul, suspendarea activitatii desfasurate si indisponibilizarea, prin punerea de sigiliu, a instalatiilor nucleare si radiologice, a materialelor radioactive, a materialelor nucleare, a materialelor de interes nuclear sau a altor materiale, dispozitive, echipamente si informatii pertinente pentru proliferarea armelor nucleare ori a altor dispozitive nucleare explozive, neautorizate sau care prezinta pericol in exploatare ori detinere.

  Art. 31
  (1) Reprezentantii Comisiei, in exercitarea mandatului de control, au urmatoarele drepturi:
  a) sa aiba acces la orice loc in care sa desfasoara activitatile supuse controlului;
  b) sa efectueze masuratorile si sa instaleze echipamentul de supraveghere necesar;
  c) sa solicite prelevarea si sa primeasca esantioane din materialele sau produsele supuse, direct sau indirect, controlului;
  d) sa oblige persoana fizica sau persoana juridica controlata la asigurarea indeplinirii prevederilor mentionate la lit. a)c) si sa mijloceasca extinderea controlului la furnizorii sai de produse si de servicii sau la subfurnizorii acestora;
  e) sa aiba acces la toate informatiile, datele tehnice si contractuale, sub orice forma, necesare pentru indeplinirea obiectivelor controlului, stabilite la art. 30, cu respectarea confidentialitatii, daca detinatorii solicita aceasta;
  f) sa oblige pe titularul autorizatiei sa transmita rapoarte, informatii si notificari, in forma ceruta de reglementari;
  g) sa oblige pe titularul autorizatiei sa mentina evidenta, in forma ceruta de reglementari, a materialelor, a altor surse si activitati supuse controlului si sa controleze aceste evidente;
  h) sa primeasca, prin grija solicitantului sau a titularului autorizatiei, echipamentul de protectie necesar.
  (2) Prevederile alin. (1) se aplica, in masura in care acordurile internationale la care Romania este parte o prevad, si persoanelor aprobate de Guvernul Romaniei, care efectueaza, in prezenta reprezentantilor desemnati de Comisie, controalele prevazute in acele acorduri internationale.
  (3) Personalul Comisiei care prin natura activitatii este expus actiunii radiatiilor ionizante este considerat personal expus profesional si beneficiaza de sporurile ce se acorda pentru conditiile de munca conform prevederilor legii. Lista personalului care indeplineste conditiile de personal expus profesional, potrivit legii, este propusa de Comisie si este avizata de Ministerul Sanatatii Publice si de Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei.

  Art. 32
  (1) Reprezentantii Comisiei au obligatia sa respecte, pe toata durata controlului, conditiile de autorizare aplicabile, asa cum sunt ele impuse personalului titularului autorizatiei.
  (2) Dupa incheierea controlului, reprezentantii Comisiei au urmatoarele atributii:
  a) sa incheie un proces-verbal de control in care sa consemneze rezultatele controlului, actiunile corective dispuse si termenele de rezolvare a acestora;
  b) sa propuna suspendarea sau retragerea autorizatiei sau a permisului de exercitare, in conditiile prevazute de lege;
  c) sa propuna sesizarea organelor de urmarire judiciara, in cazurile si pentru faptele prevazute in prezenta lege;
  d) sa dispuna titularului autorizatiei sanctionarea disciplinara a personalului vinovat, in conditiile prevazute de prezenta lege;
  e) sa aplice titularului autorizatiei, prin persoanele care, potrivit statutului acestuia, il reprezinta in raport cu autoritatile publice, sanctiunile contraventionale prevazute in prezenta lege pentru persoanele fizice sau juridice;
  f) sa aplice sanctiunile contraventionale prevazute in prezenta lege personalului care se face vinovat pentru savarsirea acestor contraventii.

  Art. 33
  Pe toata durata controlului, persoanele fizice si persoanele juridice supuse controlului au obligatia sa ia toate masurile necesare pentru a permite indeplinirea in bune conditii a prevederilor art. 31 si 32.

  Art. 34
  (1) In exercitarea mandatului lor, organele cu drept de control al activitatilor nucleare, prevazute in anexa nr. 3, au drepturile prevazute la art. 31 alin. (1) si obligatiile si atributiile prevazute la art. 32, in limitele competentelor stabilite de lege.
  (2) In caz de nesupunere la control sau de nesupunere fata de dispozitiile legate de domeniul nuclear, Comisia poate cere autoritatilor competente fie sa procedeze la executarea silita, fie sa intreprinda o ancheta. Comisia poate cere interventia reprezentantilor Inspectoratului General al Politiei pentru asigurarea exercitarii mandatului de control prevazut la art. 31 alin. (1).
  (3) In caz de urgenta, Comisia poate intreprinde din proprie initiativa masuri asiguratorii de securitate nucleara, cheltuielile aferente acestei activitati urmand sa fie suportate din bugetul Comisiei si sa fie rambursate de titularul autorizatiei ori de persoana juridica sau fizica prevazuta conform anexei nr. 4, ce detine instalatia radiologica ori sursa de radiatii implicata, de bunavoie sau prin executare silita.


  Capitolul V - Atributii si raspunderi


  Art. 35
  Comisia exercita urmatoarele atributii principale:
  a) initiaza proiectele de acte normative in domeniul sau de competenta si emite reglementarile proprii si comune cu alte autoritati competente, potrivit legii;
  b) avizeaza toate proiectele de acte normative ce au implicatii asupra domeniului nuclear;
  c) aproba, potrivit legii, planurile de interventie pentru cazurile de accident nuclear si participa la realizarea interventiei;
  d) colaboreaza cu autoritatea centrala pentru protectia mediului si controleaza desfasurarea activitatilor retelei de supraveghere a radioactivitatii mediului;
  e) solicita organelor abilitate in domeniul sigurantei nationale verificarea persoanelor cu responsabilitati in domeniul desfasurarii activitatilor nucleare, in conformitate cu reglementarile specifice emise conform art. 5;
  f) in domeniul sau de competente poate initia, cu avizul Ministerului Afacerilor Externe, actiuni de cooperare cu Agentia Internationala pentru Energie Atomica (A.I.E.A.), cu Agentia pentru Energie Nucleara (A.E.N.) si cu alte organizatii internationale specializate;
  g) coopereaza, in conditiile legii, cu institutii similare din alte state;
  h) controleaza, potrivit legii, aplicarea prevederilor tratatelor internationale si a reglementarilor nationale in vigoare privind controlul garantiilor, protectia fizica, traficul ilicit, transportul materialelor nucleare si radioactive, protectia impotriva radiatiilor, asigurarea calitatii in domeniul nuclear, securitatea nucleara a instalatiilor nucleare si radiologice, gospodarirea combustibilului nuclear ars si a deseurilor radioactive si interventia in caz de accident nuclear;
  i) instituie si coordoneaza sistemul national de evidenta si control al materialelor nucleare, sistemul national de evidenta si control al surselor de radiatii si instalatiilor nucleare si radiologice si registrul dozelor de radiatii primite de personalul expus profesional;
  j) coopereaza cu alte organisme care au, potrivit legii, atributii in domeniul functionarii in conditii de siguranta a instalatiilor nucleare si radiologice, in corelatie cu cerintele de protectie a mediului si a populatiei;
  k) asigura informarea publicului asupra aspectelor aflate in competenta Comisiei;
  l) organizeaza dezbateri publice in domeniul sau de competenta, potrivit legii;
  m) constituie punct national de contact pentru garantii nucleare, pentru protectia fizica a materialelor, instalatiilor nucleare si radiologice, pentru prevenirea si combaterea traficului ilicit de materiale nucleare si radioactive si pentru urgentele radiologice;
  n) dispune recuperarea surselor orfane si coordoneaza activitatile de recuperare;
  o) autorizeaza executarea constructiilor cu specific nuclear si exercita controlul de stat asupra calitatii constructiilor din cadrul instalatiilor nucleare, ca exceptie de la Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile ulterioare, care nu se vor aplica in cazul instalatiilor nucleare;
  p) indeplineste orice alte atributii, prevazute de lege, in domeniul reglementarilor si al controlului activitatilor nucleare.

  Art. 36
  Regimul de autorizare si control al instalatiilor nucleare si radiologice sub presiune se stabileste prin prescriptii tehnice specifice, emise de autoritatea nationala pentru cazane si instalatii de ridicat, cu avizul Comisiei, tinand seama de criteriile generale de desfasurare in conditii de siguranta a activitatilor nucleare.

  Art. 37
  (1) Autoritatea centrala pentru protectia mediului organizeaza, potrivit legii, reteaua de supraveghere a radioactivitatii mediului pe teritoriul Romaniei, asigurand fluxul informational necesar sistemului integrat de monitorizare a parametrilor mediului.
  (2) Acordurile si autorizatiile de mediu, prevazute de lege, se vor emite de catre autoritatea centrala pentru protectia mediului, pe baza criteriilor de autorizare si de control prevazute de lege, completate cu criteriile de autorizare si de control specifice, cuprinse in reglementarile emise de aceasta autoritate, conform prevederilor art. 5, cu consultarea Comisiei si a Ministerului Sanatatii Publice, referitor la supravegherea si raportarea evacuarilor de efluenti radioactivi in mediu, precum si a contaminarii radioactive a factorilor de mediu.
  (3) Acordul de mediu, prevazut la alin. (2), este conditie prealabila pentru eliberarea de catre Comisie a autorizatiei de amplasare prevazute la art. 8. Autorizatia de mediu prevazuta la alin. (2) se va elibera dupa obtinerea de la Comisie a autorizatiei de functionare de proba, respectiv dupa eliberarea autorizatiei de functionare prevazute la art. 8, pentru situatiile cand Comisia elibereaza autorizatie de functionare fara ca in prealabil sa fi eliberat o autorizatie de functionare de proba.
  (4) Autoritatea centrala pentru protectia mediului informeaza, ori de cate ori este necesar, Comisia si Ministerul Administratiei si Internelor asupra celor constatate in activitatea de supraveghere exercitata si colaboreaza cu acestea in vederea stabilirii masurilor necesare.

  Art. 38
  (1) Ministerul Sanatatii Publice autorizeaza:
  a) introducerea in circuitul economic si social, in vederea utilizarii sau consumului de catre populatie, a produselor care au fost supuse iradierii sau care contin materiale radioactive;
  b) introducerea in domeniul medical, pentru diagnostic si tratament medical, a surselor inchise, deschise, a dispozitivelor generatoare de radiatii ionizante si a produselor farmaceutice care contin materiale radioactive.
  (2) Cererea de autorizare se face de catre persoanele fizice sau juridice care desfasoara activitatile prevazute la alin. (1).
  (3) Ministerul Sanatatii Publice elaboreaza reglementari proprii de autorizare si de control in acest scop, cu respectarea prevederilor art. 5 si cu consultarea Comisiei si a ministerelor interesate.

  Art. 39
  (1) Ministerul Sanatatii Publice organizeaza:
  a) potrivit legii, reteaua de supraveghere a contaminarii cu materiale radioactive a produselor alimentare, pe intregul circuit alimentar, inclusiv a surselor de apa potabila, precum si a altor bunuri destinate folosirii de catre populatie. Se va asigura astfel activitatea de supraveghere a gradului de contaminare radioactiva a acestor bunuri si produse din tara sau provenite din import, destinate utilizarii pe teritoriul Romaniei;
  b) sistemul epidemiologic de supraveghere a starii de sanatate a personalului expus profesional si a conditiilor de igiena in unitatile in care se desfasoara activitatile nucleare. De asemenea, urmareste influenta acestor activitati asupra sanatatii populatiei si emite avizele prevazute de reglementarile in vigoare.
  (2) Ministerul Sanatatii Publice informeaza, ori de cate ori este necesar, Comisia si alte ministere interesate asupra celor constatate in activitatea de supraveghere si colaboreaza cu acestea pentru stabilirea masurilor comune ce se impun.

  Art. 40
  (1) Coordonarea pregatirilor de interventie in caz de accident nuclear, cu respectarea prevederilor prezentei legi, se asigura, potrivi legii, de catre Comitetul ministerial pentru situatii de urgenta din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor, cu cooperarea tuturor organelor de specialitate ale administratiei publice centrale si locale cu atributii in materie.
  (2) Planul de interventie in caz de accident nuclear pentru amplasamentul instalatiilor nucleare se elaboreaza de catre utilizator, titular de autorizatie, impreuna cu toate autoritatile publice centrale si locale si organizatiile implicate in pregatirea si in desfasurarea interventiei in caz de accident nuclear, in conformitate cu cerintele reglementarilor emise potrivit art. 5.
  (3) Planurile de interventie in cazul urgentelor radiologice, cauzate de accidentele nucleare in instalatii nucleare aflate pe teritoriul altor state, care pot afecta prin efecte transfrontaliere teritoriul Romaniei, precum si planurile generale de interventie in afara amplasamentului instalatiilor nucleare de pe teritoriul Romaniei se elaboreaza prin grija Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor.
  (4) Autoritatile publice centrale si locale cu atributii in domeniul pregatirii si desfasurarii interventiei in caz de accident nuclear isi elaboreaza planuri proprii, corelate cu planul general de interventie.
  (5) Planul de interventie prevazut la alin. (2) se aproba de Comisie, cele prevazute la alin. (3) se aproba de Comitetul ministerial pentru situatii de urgenta din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor, iar cele prevazute la alin. (4) se aproba de catre conducatorii autoritatilor publice centrale si locale, cu avizul Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor.
  (6) Aplicabilitatea planului de interventie se controleaza si se evalueaza periodic: cel prevazut la alin. (2), de catre Comisie, iar cele prevazute la alin. (3) si (4), de catre Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor.

  Art. 41
  Operatiunile de import si de export cu produsele si tehnologiile cu dubla utilizare in domeniul nuclear, prevazute in anexa nr. 1, se aproba, in conditiile legii, de catre Agentia Nationala de Control al Exporturilor, autoritatea nationala in domeniul controlului exporturilor de produse si tehnologii cu dubla utilizare, cu conditia prezentarii autorizatiei de import/export eliberate de Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare.

  Art. 42
  Autoritatea Nationala a Vamilor din Ministerul Finantelor Publice va controla si va admite intrarea in tara sau iesirea din tara, pe baza autorizatiei emise de Comisie, a bunurilor pentru care prezenta lege impune autorizatie.


  Capitolul VI - Sanctiuni


  Art. 43
  Incalcarea dispozitiilor prezentei legi atrage raspunderea materiala, disciplinara, administrativa, penala sau civila, dupa caz.

  Art. 44
  (1) Efectuarea unei activitati dintre cele prevazute la art. 2, la art. 24 alin. (1), la art. 28 alin. (2) si la art. 38 alin. (1), fara a avea autorizatia corespunzatoare prevazuta de lege, constituie infractiune si se pedepseste dupa cum urmeaza:
  a) cu inchisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amenda, activitatile prevazute la: art. 2 lit. a) privitoare la cercetarea, proiectarea, detinerea, amplasarea, constructia sau montajul, conservarea instalatiilor nucleare; art. 2 lit. b); art. 2 lit. d) privitoare la mijloacele de containerizare sau de transport al materialelor radioactive, special amenajate in acest scop; art. 2 lit. g); art. 24 alin. (1) si la art. 38 alin. (1);
  b) cu inchisoare de la 3 la 10 ani si interzicerea unor drepturi, pentru efectuarea neautorizata a unor activitati prevazute la: art. 2 lit. a) privitoare la punerea in functiune, functionarea de proba, exploatarea, modificarea, dezafectarea, importul si exportul instalatiilor nucleare; art. 2 lit. c), daca instalatiile radiologice, materialele nucleare sau radioactive, deseurile radioactive si generatoarele de radiatii prezinta un risc nuclear ori radiologic deosebit; art. 2 lit. e) si f); art. 28 alin. (2), daca materialele nucleare sau radioactive, deseurile radioactive si generatoarele de radiatii prezinta un risc nuclear ori radiologic deosebit.
  (2) Tentativa la infractiunile prevazute la alin. (1) lit. b) se pedepseste.

  Art. 45
  (1) Scoaterea din functiune, in totalitate sau in parte, a echipamentelor de supraveghere si control instalate in conditiile art. 31 alin. (1) lit. b) si alin. (2), fara a avea motive ce decurg din cerintele de securitate nucleara sau de radioprotectie, daca fapta nu constituie o infractiune mai grava, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani.
  (2) Daca fapta prevazuta la alin. (1) este savarsita din culpa, pedeapsa este inchisoarea de la 3 luni la un an sau amenda.
  (3) Impiedicarea prin orice mijloace a accesului reprezentantilor Comisiei la orice loc in care se desfasoara activitatile supuse controlului constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 5 ani sau cu amenda.
  (4) Impiedicarea fara drept in caz de accident nuclear a patrunderii personalului de interventie in perimetrul zonelor in care se desfasoara activitati nucleare constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 10 ani.
  (5) Patrunderea fara drept, in orice mod, intr-un spatiu, incapere sau zona delimitata si marcata in care se desfasoara activitatile nucleare prevazute la art. 2 lit. a)f), fara consimtamantul persoanei care le foloseste, sau refuzul de a le parasi la cererea acesteia constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 5 ani.
  (6) In cazul in care fapta prevazuta la alin. (5) se savarseste de o persoana inarmata, de doua sau mai multe persoane impreuna, in timpul noptii ori prin folosirea de calitati mincinoase, pedeapsa este inchisoare de la 5 la 10 ani.
  (7) Amenintarea unei persoane ori colectivitati, prin orice mijloace, cu raspandirea de materiale radioactive sau folosirea unor instalatii nucleare ori dispozitive generatoare de radiatii ionizante de natura sa puna in pericol sanatatea oamenilor sau a animalelor ori mediul constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 7 ani.
  (8) Alarmarea, fara un motiv intemeiat, a unei persoane sau a publicului, a organelor specializate pentru a interveni in caz de accident nuclear ori a organelor de mentinere a ordinii publice, direct, prin corespondenta, telefon sau orice alte mijloace de transmitere la distanta, care priveste raspandirea sau folosirea unor materiale radioactive ori folosirea unor instalatii nucleare de natura sa puna in pericol sanatatea oamenilor sau a animalelor ori mediul, constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani.

  Art. 46
  (1) Dezvoltarea, fabricarea, detinerea, importul, exportul, tranzitul sau detonarea armelor nucleare sau a oricaror dispozitive explozive nucleare se pedepseste cu inchisoare de la 10 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi.
  (2) Daca faptele prevazute la alin. (1) au avut ca urmare decesul uneia sau mai multor persoane ori alte consecinte deosebit de grave, pedeapsa este detentiunea pe viata sau inchisoarea de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi.
  (3) Tentativa se pedepseste.

  Art. 47
  (1) Urmatoarele fapte constituie acte de terorism in domeniul nuclear si se pedepsesc dupa cum urmeaza:
  a) raspandirea sau introducerea deliberata in atmosfera, apa, pe sol ori in subsol a unor materiale radioactive, de natura sa puna in pericol sanatatea oamenilor sau a animalelor ori mediul, cu inchisoare de la 5 la 20 de ani;
  b) amenintarile cu explozii nucleare sau accident nuclear, daca acestea au ca scop tulburarea grava a ordinii publice prin intimidare, prin teroare sau prin crearea unei stari de panica, cu inchisoare de la 5 la 20 de ani;
  c) utilizarea materialelor radioactive, a instalatiilor nucleare sau a dispozitivelor generatoare de radiatii ionizante in scopul tulburarii grave a ordinii publice prin intimidare, prin teroare sau prin crearea unei stari de panica, cu inchisoare de la 5 la 20 de ani;
  d) distrugerea, degradarea sau aducerea in stare de neintrebuintare a unei instalatii nucleare ori radiologice ce contine materiale radioactive, apartinand faptuitorului sau altuia, ori impiedicarea luarii masurilor de conservare sau de securitate nucleara a unei astfel de instalatii nucleare ori radiologice, atunci cand sunt savarsite in scopul tulburarii grave a ordinii publice prin intimidare, prin teroare sau prin crearea unei stari de panica, cu inchisoare de la 3 la 15 ani;
  e) daca fapta prevazuta la lit. d) se savarseste prin incendiere, explozie sau alt asemenea mijloc si rezulta un pericol public, pedeapsa este inchisoarea de la 5 la 20 de ani.
  (2) Tentativa se pedepseste.
  (3) Se considera tentativa si producerea sau procurarea materialelor ori instalatiilor nucleare sau radiologice, precum si luarea de masuri in vederea comiterii infractiunilor prevazute la alin. (1).

  Art. 48
  Constituie contraventii urmatoarele fapte:
  a) nerespectarea obligatiilor de raportare prevazute la art. 25 alin. (1) lit. b) si la art. 31 alin. (1) lit. f);
  b) nerespectarea limitelor si a conditiilor prevazute in autorizatiile eliberate in conformitate cu prevederile art. 8;
  c) neducerea la indeplinire, in termenul stabilit, a dispozitiilor date in scris, cu confirmare de primire, de catre Comisie, sau prin proces-verbal de control, de catre reprezentantii acesteia;
  d) utilizarea in activitatile prevazute la art. 2 de personal care nu are pregatirea necesara, de personal neverificat sau respins la examenele periodice ori de personal care nu poseda permisul de exercitare corespunzator, prevazut la art. 9;
  e) utilizarea de personal care nu dovedeste cunostintele si aptitudinile necesare sau nu le aplica in activitatea desfasurata, cu implicatii privind functionarea instalatiei nucleare ori radiologice in conditii de securitate nucleara, privind riscurile asociate sau privind masurile de securitate nucleare aplicabile;
  f) incalcarea dispozitiilor prevazute la art. 25 alin. (1) lit. a) de catre persoanele care au drept de control decizional in conducerea lucrarilor, pe timpul realizarii, functionarii sau dezafectarii instalatiei nucleare ori radiologice;
  g) nerespectarea obligatiilor prevazute la art. 25 alin. (1) lit. d), daca prin aceasta se genereaza riscuri inacceptabile de orice natura;
  h) folosirea de catre persoanele autorizate a materialelor radioactive, a dispozitivelor generatoare de radiatii ionizante sau a instalatiilor nucleare incredintate in alte scopuri ori pentru alte operatiuni decat cele stabilite pentru indeplinirea sarcinilor de serviciu;
  i) exercitarea de activitati nucleare fara permisul de exercitare corespunzator prevazut la art. 9;
  j) nesolicitarea reautorizarii, la termenul stabilit prin reglementarile specifice, inainte de expirarea vechii autorizatii;
  k) producerea si furnizarea neautorizata a aparaturii de control dozimetric al radiatiilor ionizante si a materialelor si dispozitivelor utilizate pentru protectia impotriva radiatiilor ionizante;
  l) neanuntarea Comisiei, la termenul stabilit prin reglementarile specifice, a furtului, sustragerii de instalatii radiologice, materiale nucleare si/sau radioactive sau a incidentului ori a accidentului nuclear petrecut in instalatia nucleara sau radiologica;
  m) efectuarea neautorizata a unei activitati prevazute la art. 2 lit. c), in cazul in care Comisia constata ca materialele nucleare sau radioactive, deseurile radioactive si generatoarele de radiatii nu prezinta un risc nuclear sau radiologic deosebit;
  n) incalcarea prevederilor art. 16 alin. (3);
  o) incalcarea prevederilor art. 25 alin. (1) lit. c), ale art. 26 si 27;
  p) incalcarea prevederilor art. 28 alin. (2), in cazurile in care Comisia constata ca materialele nucleare sau radioactive, deseurile radioactive si generatoarele de radiatii nu prezinta un risc nuclear sau radiologic deosebit;
  q) nerespectarea dispozitiilor art. 29;
  r) nerespectarea obligatiilor prevazute la art. 31 alin. (1) lit. e) privind acordarea accesului reprezentantilor Comisiei.

  Art. 49
  (1) Contraventiile prevazute la art. 48 lit. i) si k) se sanctioneaza cu amenda de la 100 lei la 3.000 lei.
  (2) Contraventiile prevazute la art. 48 lit. a), c), d), e), n) si r) se sanctioneaza cu amenda de la 3.000 lei la 10.000 lei.
  (3) Contraventiile prevazute la art. 48 lit. b), f), g), h), j), l), m), o), p) si q) se sanctioneaza cu amenda de la 2.000 lei la 20.000 lei.
  (4) Limitele amenzilor contraventionale se actualizeaza prin hotarare a Guvernului.

  Art. 50
  Constatarea si aplicarea contraventiilor se fac de catre reprezentantii imputerniciti ai Comisiei.

  Art. 51
  Dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia prevederilor art. 28 alin. (1) si (3), precum si ale art. 29, sunt aplicabile contraventiilor prevazute de prezenta lege.

  Art. 52
  Instalatiile nucleare si radiologice, componentele acestora, combustibilul nuclear, produsele radioactive, inclusiv deseurile radioactive, dispozitivele nucleare explozive sau componentele acestora, care au fost supuse confiscarii speciale prin hotarare judecatoreasca, in conditiile prevazute la art. 118 din Codul penal, de la partea vinovata, trebuie sa fie retinute pe cheltuiala fostului proprietar, intr-un loc sigur, sub sigiliul autoritatilor publice, cu respectarea cerintelor de securitate nucleara, astfel incat sa nu lezeze viata sau sanatatea populatiei si sa nu cauzeze deteriorarea mediului sau a proprietatii pana la dispunerea masurilor legale cu privire la acestea.


  Capitolul VII - Dispozitii tranzitorii si finale


  Art. 53
  Ori de cate ori este necesar, din ratiuni de stat, combustibilul nuclear si produsele radioactive pot fi rechizitionate conform legii.

  Art. 54
  Orice persoana fizica sau juridica care a suferit un prejudiciu ca urmare a abuzurilor savarsite de Comisie sau de alt organism prevazut de prezenta lege poate face plangere, in termen de 30 de zile, la instanta de contencios administrativ.

  Art. 55
  (1) Autorizatia si permisele eliberate inainte de intrarea in vigoare a prezentei legi isi mentin valabilitatea pana la termenul prevazut.
  (2) Prevederile prezentei legi se aplica si cererilor de autorizare in curs de solutionare la data intrarii in vigoare a acesteia.
  (3) Orice persoana care la data intrarii in vigoare a prezentei legi desfasoara activitati pentru care se aplica regimul de autorizare si de control prevazut la cap. II, IV si V din prezenta lege, este obligata sa solicite autorizatie, in termen de 6 luni de la intrarea in vigoare a legii, daca acest lucru nu era necesar anterior intrarii in vigoare a prezentei legi.

  Art. 56
  (1) La momentul aderarii Romaniei la Uniunea Europeana se abroga prevederile art. 2 lit. a), c), e) si f) si ale art. 8 din prezenta lege privind importul, exportul si tranzitul inspre si dinspre statele Uniunii Europene.
  (2) La momentul aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, controlul de garantii nucleare se va realiza conform tratatului EURATOM.

  Art. 57
  (1) Pana la intrarea in vigoare a reglementarilor emise conform prevederilor art. 5, se vor aplica prevederile reglementarilor emise anterior intrarii in vigoare a prezentei legi.
  (2) Reglementarile emise potrivit prezentei legi se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

  Art. 58
  Anexele nr. 14 fac parte integranta din prezenta lege.

  Art. 59
  Prezenta lege intra in vigoare la 60 de zile de la publicarea ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

  Art. 60
  Legea nr. 61/1974 cu privire la desfasurarea activitatilor in domeniul nuclear din Romania si Legea nr. 6/1982 privind asigurarea calitatii obiectivelor si instalatiilor nucleare, precum si orice alte dispozitii contrare prezentei legi se abroga, cu exceptia dispozitiilor referitoare la promovarea si desfasurarea activitatii de cercetare stiintifica in domeniul nuclear.


  Anexa nr. 1 - Lista materialelor, dispozitivelor, echipamentelor si informatiilor pertinente pentru proliferarea armelor nucleare si a altor dispozitive nucleare explozive


  1. materiale de interes nuclear pertinente pentru proliferarea armelor nucleare si a altor dispozitive nucleare explozive;
  2. echipamente si componente aferente special concepute sau fabricate pentru reactoare nucleare;
  3. echipamente aferente special concepute si fabricate pentru uzine de reprocesare a combustibilului ars;
  4. echipamente special concepute sau pregatite pentru uzine de conversie a plutoniului;
  5. echipament aferent special conceput sau fabricat pentru fabrici de combustibil nuclear;
  6. echipament aferent special conceput sau fabricat pentru uzine de separare a izotopilor de uraniu;
  7. echipament aferent pentru uzine sau instalatii pentru separarea izotopilor de litiu;
  8. echipamente aferente special concepute pentru uzine, pentru producerea sau concentrarea apei grele, a deuteriului, a tritiului si a compusilor lor;
  9. echipament de testare si masurare folosit la producerea dispozitivelor nucleare explozive;
  10. componente pentru dispozitive nucleare explozive;
  11. echipamente industriale special concepute si pregatite pentru a fi utilizate in fabricarea materialelor, dispozitivelor si echipamentelor mentionate la pct. 110, inclusiv a materialelor nucleare;
  12. informatii specifice nepublicate care se refera la materialele, dispozitivele si echipamentele mentionate la pct. 111.

  Lista detaliata a materialelor, dispozitivelor, echipamentelor si informatiilor pertinente pentru proliferarea armelor nucleare si a altor dispozitive nucleare explozive, prevazute in prezenta anexa, va fi stabilita prin hotarare a Guvernului, cu respectarea prevederilor din tratatele, acordurile, conventiile si intelegerile internationale la care Romania este parte.


  Anexa nr. 2 - Definitiile la care se face referire in art. 3 din lege


  1. accident nuclear evenimentul nuclear care afecteaza instalatia si provoaca iradierea ori contaminarea populatiei sau a mediului peste limitele permise de reglementarile in vigoare;
  2. activitate nucleara orice practica umana care introduce surse sau cai de expunere suplimentare, extinde expunerea la un numar mai mare de persoane sau modifica reteaua de cai de expunere, plecand de la sursele existente, marind astfel expunerea ori probabilitatea expunerii persoanelor sau numarul de persoane expuse;
  3. autoritate nationala competenta in domeniul activitatilor nucleare in scopuri exclusiv pasnice autoritatea, stabilita de lege, cu competenta legala de reglementare a activitatilor nucleare in scopuri exclusiv pasnice, de autorizare a acestor activitati si de control al modului de desfasurare a acestora;
  4. autorizatie document emis de autoritatea nationala competenta in domeniul activitatilor nucleare, in scopuri exclusiv pasnice, in baza unei evaluari de securitate nucleara si control, catre o persoana juridica, la cererea acesteia, pentru desfasurarea unei activitati nucleare;
  5. ciclu de combustibil nuclear ansamblul de operatiuni care cuprinde extractia si prelucrarea minereurilor si imbogatirea uraniului si toriului, fabricarea combustibilului nuclear, exploatarea reactorilor nucleari, retratarea combustibilului nuclear, dezafectarea, orice activitate de gospodarire a deseurilor radioactive sau orice activitate de cercetare-dezvoltare asociata uneia dintre operatiunile sus-mentionate;
  6. combustibil nuclear material sau un ansamblu mecanic care contine materie prima nucleara ori material fisionabil special, special destinat folosirii intr-un reactor nuclear, in scopul producerii energiei nucleare;
  7. deseuri radioactive acele materiale rezultate din activitatile nucleare, pentru care nu s-a prevazut nicio intrebuintare, care contin sau sunt contaminate cu radionuclizi in concentratii superioare limitelor de exceptare;
  8. dispozitive generatoare de radiatii ionizante dispozitivele care produc radiatii X, neutroni sau particule incarcate;
  9. instalatie radiologica generator de radiatie ionizanta, instalatia, aparatul ori dispozitivul care extrage, produce, prelucreaza sau contine materiale radioactive, altele decat cele definite la pct. 10;
  10. instalatie nucleara:
  a) orice reactor nuclear, cu exceptia aceluia cu care este echipat un mijloc de transport maritim ori aerian spre a fi folosit ca o sursa de putere, daca este pentru propulsie sau in orice alt scop;
  b) orice uzina care foloseste combustibil nuclear pentru producerea de materiale nucleare, inclusiv orice uzina de retratare a combustibilului nuclear iradiat;
  c) orice instalatie in care sunt stocate materiale nucleare, cu exceptia depozitarilor in vederea transportului de materiale nucleare. Instalatiile nucleare apartinand unui singur operator, care se afla pe acelasi amplasament, vor fi considerate o singura instalatie nucleara;
  11. institut tehnic-suport unitate cu atributii de expertiza, studii privind amplasamentele instalatiilor nucleare, fizica reactorilor, examinari nedistructive, analize si evaluari de securitate nucleara, dezafectarea instalatiilor nucleare, managementul calitatii in domeniul nuclear, evaluari ale instalatiilor de deseuri radioactive, precum si studii de cercetare-dezvoltare in domeniul securitatii nucleare, radioprotectiei, managementului deseurilor radioactive, radioactivitatii naturale si induse a mediului, radioecologiei si radiobiologiei, urgentelor radiologice in caz de accident nuclear, in conformitate cu cerintele nationale si internationale;
  12. materie prima nucleara uraniu continand un amestec al izotopilor aflat in natura; uraniu saracit in izotopul 235; toriu; orice forma a acestora, metal, aliaj, compozitie chimica sau concentratie;
  13. materiale de interes nuclear apa grea, grafitul, zirconiul si alte materiale care, datorita unor proprietati nucleare specifice, sunt de interes deosebit pentru domeniul nuclear;
  14. material fisionabil special plutoniu, uraniu 233, uraniu imbogatit in izotopul 233 sau in izotopul 235; orice material imbogatit artificial in oricare dintre izotopii mentionati anterior;
  15. material radioactiv orice material, in orice stare de agregare, care prezinta fenomenul de radioactivitate, inclusiv deseurile radioactive;
  16. material nuclear orice materie prima nucleara si orice material fisionabil special;
  17. minereu de uraniu si toriu substanta minerala in zacamant sau extrasa prin metode miniere care are un continut de uraniu si/sau toriu mai mare de 0,004%;
  18. mineritul uraniului si toriului prospectarea, explorarea, deschiderea, pregatirea si exploatarea minereului de uraniu si toriu, conservarea si dezafectarea minelor de uraniu si toriu, inclusiv restaurarea mediului contaminat de mineritul uraniului si toriului;
  19. plan de interventie ansamblul de masuri care se aplica in caz de accident nuclear;
  20. prepararea minereurilor de uraniu si toriu prelucrarea minereurilor de uraniu si toriu in laboratoare de analize fizico-chimice, laboratoare tehnologice, statii-pilot si instalatii industriale, conservarea si dezafectarea instalatiilor de prelucrare, inclusiv depozitarea finala a deseurilor radioactive si restaurarea mediului contaminat;
  21. produs radioactiv orice material radioactiv obtinut in cursul procesului de producere ori de utilizare a unui combustibil nuclear sau orice material care a devenit radioactiv prin expunere la radiatii, cu exceptia radioizotopilor care au atins stadiul final de preparare si sunt susceptibili de a fi utilizati in scopuri stiintifice, medicale, speciale, sociale, comerciale sau industriale;
  22. punct de lucru vital o zona in care se afla materiale nucleare, echipamente, dispozitive sau sisteme care pot fi vulnerabile la actiuni de sabotaj sau furt;
  23. radiatie ionizanta oricare dintre urmatoarele radiatii: alfa, beta, gama, X, neutroni, electroni, protoni sau alte particule incarcate (nu se includ undele radio, radiatiile vizibile, infrarosii, ultraviolete, precum si radiatiile laser, ultrasunetele etc.);
  24. reglementari norme tehnice, metodologice, ghidurile, instructiunile, procedurile sau conditiile tehnico-organizatorice privind autorizarea si controlul activitatilor nucleare, obligatorii in domeniul nuclear, emise de autoritatea competenta conform art. 5 din lege;
  25. risc radiologic deosebit al unei instalatii nucleare, material nuclear, material radioactiv, deseu radioactiv sau generator de radiatii posibilitatea ca in cazul pierderii controlului sa se incaseze in urma unui singur eveniment de acest fel o doza individuala mai mare decat limita anuala de doza pentru o persoana din populatie sau o doza colectiva de zece ori mai mare decat limita anuala de doza pentru o persoana din populatie;
  26. risc nuclear deosebit al unui material nuclear un material nuclear este considerat a avea un risc nuclear daca se afla in cantitati totale ce depasesc de zece ori valorile de exceptare de la autorizare prevazute de Normele fundamentale de securitate radiologica;
  27. securitate nucleara ansamblul de masuri tehnice si organizatorice destinate sa asigure functionarea instalatiilor nucleare in conditii de siguranta, sa previna si sa limiteze deteriorarea acestora si sa asigure protectia personalului ocupat profesional, a populatiei, mediului si bunurilor materiale impotriva iradierii sau a contaminarii radioactive;
  28. sistem controlat de management al calitatii sistemul de management al calitatii instituit si mentinut in conformitate cu reglementarile specifice emise de comisie si care este controlat de aceasta;
  29. surse emitatorul de radiatii ionizante si orice material radioactiv;
  30. surse orfane sursele provenind din practici din trecut, trafic ilicit sau pierdute, care nu se afla sub controlul unui titular de autorizatie;
  31. instalatie de minerit totalitatea lucrarilor miniere si instalatiilor de la suprafata si din subteran, prin care se asigura extractia si transportul minereului si sterilului, aerajul si evacuarea apelor, inclusiv instalatiile de gospodarire a deseurilor asociate, care, impreuna, alcatuiesc o mina sau o cariera;
  32. instalatie de preparare totalitatea constructiilor si instalatiilor existente pe fluxul tehnologic, care contribuie la prepararea minereurilor, inclusiv instalatiile de gospodarire a deseurilor asociate;
  33. instalatie de gospodarire a deseurilor radioactive provenite de la mineritul si prepararea minereurilor de uraniu si toriu totalitatea constructiilor si instalatiilor prin care se asigura colectarea, transportul, procesarea, conditionarea si depozitarea finala a deseurilor radioactive, inclusiv:
  a) halda sau grupul de halde apartinand unei mine de cercetare geologica sau unei mine de extractie a minereului de uraniu si toriu;
  b) instalatia de depoluare radioactiva a efluentilor lichizi proveniti de la mineritul si prepararea minereurilor de uraniu si toriu;
  c) iazul de depozitare finala sau o alta incinta special destinata si amenajata pentru depozitarea finala a deseurilor radioactive provenite de la prepararea minereurilor de uraniu si toriu;
  34. minereu de uraniu substanta in zacamant sau extrasa prin metode miniere, care are un continut de uraniu mai mare de 0,004%;
  35. minereu de toriu substanta in zacamant sau extrasa prin metode miniere, care are un continut de toriu mai mare de 0,012%;
  36. trafic ilicit orice actiune care implica o activitate nucleara neautorizata de detinere, transfer, import si export pentru materiale nucleare, de interes nuclear, materiale radioactive, echipamente si dispozitive pertinente pentru proliferarea armelor nucleare, precum si a instalatiilor nucleare si radiologice.


  Anexa nr. 3 - Organele de control al activitatilor nucleare

  1. Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare.
  2. Autoritatile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti.
  3. Garda Nationala de Mediu.
  4. Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat ISCIR din cadrul Ministerului Economiei si Comertului.
  5. Comitetul ministerial pentru situatii de urgenta din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor.
  6. Inspectoratul General al Politiei din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor.
  7. Inspectia Muncii din cadrul Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei.
  8. Agentia Nationala de Control al Exporturilor.
  9. Autoritatea Nationala a Vamilor din cadrul Ministerului Finantelor Publice.
  10. Biroul Roman de Metrologie Legala.


  Anexa nr. 4 - Lista cuprinzand unitatile fara personalitate juridica ce pot fi autorizate in conditiile art. 8 alin. (3)


  1. Cabinetele medicale constituite conform Ordonantei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
  2. Cabinetele de libera practica pentru servicii publice conexe actului medical, constituite conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 83/2000
  3. Unitatile legal constituite, subordonate unor ministere cu acordul prealabil al persoanei juridice din care fac parte
  4. Unitatile legal constituite din regiile autonome, companiile nationale sau marile societati comerciale, care au obtinut in prealabil acordul persoanei juridice din care fac parte

  Prezenta lista poate fi completata prin hotarare a Guvernului.

  --------------------------------------------------------------------------------

  Republicata in temeiul prevederilor art. II din Legea nr. 63/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 111/1996 privind desfasurarea in siguranta a activitatilor nucleare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 301 din 4 aprilie 2006, dandu-se textelor o noua numerotare.

  Legea nr. 111/1996 privind desfasurarea in siguranta a activitatilor nucleare a fost republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 78 din 18 februarie 1998 si a fost modificata prin:
 • Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 204/2000 pentru modificarea art. 8 din Legea nr. 111/1996 privind desfasurarea in siguranta a activitatilor nucleare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 589 din 21 noiembrie 2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 384/2001, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 400 din 20 iulie 2001 (rectificata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 443 din 23 mai 2006);
 • Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 90/2003 pentru modificarea Legii nr. 141/1997 privind Codul vamal al Romaniei si a art. 16 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor masuri privind infiintarea, organizarea, reorganizarea sau functionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale si a unor institutii publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 712 din 13 octombrie 2003, aprobata cu modificari prin Legea nr. 39/2004, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 238 din 18 martie 2004;
 • Legea nr. 193/2003 pentru modificarea si completarea Legii nr. 111/1996 privind desfasurarea in siguranta a activitatilor nucleare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 343 din 20 mai 2003;
 • Legea nr. 549/2004 pentru modificarea art. 41 din Legea nr. 111/1996 privind desfasurarea in siguranta a activitatilor nucleare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.164 din 8 decembrie 2004.  Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Consiliul Legislativ

  Poate fi de interes si:
  Legea 243/2010 pentru modificarea Legii nr. 111/1996 privind desfasurarea in siguranta, reglementarea, autorizarea si controlul activitatilor nucleare. Lege nr. 243/2010
  OUG nr. 30/2009 pentru modificarea si completarea art. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 80/2006 privind asigurarea productiei de apa grea in vederea punerii in functiune si pentru completarea necesarului tehnologic pe durata de viata a uni
  Impactul coruptiei si al fraudei din achizitiile publice asupra absorbtiei fondurilor europene
  Florin Gheorghe Bene, Mihaela Bene

  Pret: 54 lei
  46 lei
  COMANDA ACUM

  Cautare legislatie:  -------------
  Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
  -------------


  Alte reglementari
  Termeni juridici, grupare tematica
 • Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

  Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobile  Coordonator
  Magdalena Popeanga

  Website administrat de
  Alioth Software
  Politica de securitate
  Termeni si conditii
   RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
  145 useri online

  Useri autentificati: