DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Legea 119/1996 cu privire la actele de stare civila, republicata 2012Republicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 339 din 18 mai 2012

Republicata in temeiul art. V din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 80/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 694 din 30 septembrie 2011, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 61/2012, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 257 din 18 aprilie 2012, dandu-se textelor o noua numerotare.
Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de sare civila a fost republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 743 din 2 noiembrie 2009 si, ulterior, a mai fost modificata si completata prin:
 • Legea nr. 236/2010 pentru modificarea alin. (5) al art. 44 din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 831 din 13 decembrie 2010;
 • Legea nr. 71/2011 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, publicata in Monitorul oficial al Romaniei, Partea I, nr. 409 din 10 iunie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 271/2011 pentru modificarea alin. (3) al art. 26 din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 873 din 12 decembrie 2011;
 • Legea nr. 272/2011 pentru modificarea alin. (3) al art. 3 din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 873 din 12 decembrie 2011.


  Capitolul I - Dispozitii generale


  Sectiunea 1 - Actele de stare civila si persoanele care le intocmesc


  Art. 1
  Actele de stare civila sunt inscrisuri autentice prin care se dovedeste nasterea, casatoria sau decesul unei persoane. Acestea se intocmesc in interesul statului si al persoanei si servesc la cunoasterea numarului si structurii populatiei, a situatiei demografice, la apararea drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor.

  Art. 2
  (1) Actele de nastere, de casatorie si de deces se intocmesc in registre de stare civila, in doua exemplare, ambele originale, si se completeaza manual, cu cerneala speciala de culoare neagra.
  (2) De la daa asigurarii infrastructurii informatice necesare, al doilea exemplar al actelor de stare civila, precum si mentiunile ulterioare vor fi intocmite in format electronic.

  Art. 3
  (1) Atributiile de stare civila se indeplinesc de consiliile judetene, respectiv de Consiliul General al Municipiului Bucuresti, de serviciile publice comunitare locale de evidenta a persoanelor, in unitatile administrativ-teritoriale unde acestea sunt constituite, precum si de ofiterii de stare civila din cadrul primariilor unitatilor administrativ-teritoriale in care nu functioneaza servicii publice comunitare locale de evidenta a persoanelor.
  (2) Sunt ofiteri de stare civila:
  a) primarii municipiilor, sectoarelor municipiului Bucuresti, oraselor si comunelor;
  b) sefii misiunilor diplomatice si ai oficiilor consulare de cariera ale Romaniei;
  c) comandantii de nave si aeronave;
  d) ofiterii de stare civila desemnati prin ordin al ministrului apararii nationale sau, dupa caz, al ministrului administratiei si internelor, potrivit prevederilor art. 7 alin. (7).

  (3) Primarii si sefii misiunilor diplomatice si ai oficiilor consulare de cariera ale Romaniei pot delega sau retrage, dupa caz, exercitarea atributiilor de ofiter de stare civila viceprimarului, secretarului unitatii administrativ-teritoriale sau altor functionari publici din aparatul propriu cu competenta in acest domeniu, respectiv agentului dipl.omatic care indeplineste functii consulare sau unuia dintre functionarii consulari.
  (4) Ofiterul de stare civila nu poate intocmi acte de stare civila cand este parte sau declarant. In asemenea cazuri, el va delega o alta persoana, in conditiile legii.

  Art. 4
  (1) Cetatenii straini care au domiciliul sau se afla temporar in Romania pot cere inregistrarea actelor si faptelor de stare civila in aceleasi conditii ca si cetatenii romani.
  (2) Persoanele fara cetatenie sunt obligate sa solicite inregistrarea actelor si faptelor de stare civila la serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor sau, dupa caz, la primaria competenta.
  (3) Cetatenii straini pot cere, iar persoanele fara cetatenie sunt obligate sa solicite inscrierea de mentiuni pe actele de stare civila intocmite in registrele de stare civila romane.
  (4) Daca un cetatean strain s-a casatorit sau a decedat pe teritoriul Romaniei, ofiterul de stare civila care a intocmit actul va trimite, in termen de 5 zile de la inregistrare, un extras de pe actul respectiv organului competent al Ministerului Administratiei si Internelor, care il va transmite misiunii diplomatice sau oficiului consular al tarii respective acreditate in Romania, potrivit obligatiilor izvorate din tratate, acorduri sau conventii la care Romania este parte sau pe baza de reciprocitate.

  Art. 5
  (1) Inregistrarea actelor si faptelor de stare civila si inscrierea mentiunilor se fac la cedrere, pe baza declaratiei persoanei obligate la aceasta, sau din oficiu, in conditiile prevazute de prezenta lege.
  (2) Numele de familie si prenumele se scriu asa cum rezulta din actele de identitate, din certificatele de stare civila si din alte inscrisuri prezentate de declarant sau primite de la autoritatile prevazute de lege.
  (3) Intocmirea actelor de stare civila, precum si inscrierea mentiunilor se fac in limba romana, folosindu-se alfabetul latin.

  Art. 6
  (1) Ofiterul de stare civila este obligat sa verifice realitatea continutului declaratiei si concordanta acesteia cu actele de identitate, certificatele de stare civila si cu celelalte inscrisuri prezentate de declarant.
  (2) Actul de stare civila, intocmit in temeiul declaratiei, se semneaza de catre ofiterul de stare civila si de catre declarant.
  (3) In cazul in care declarantul nu poate semna, ofiterul de stare civila mentioneaza aceasta pe actul de stare civila, pe care il semneaza.
  (4) Este interzis sa se faca stersaturi, razuiri, prescurtari si adaugiri in actele de stare civila.

  Art. 7
  (1) Daca nasterea sau decesul are loc in tren, pe o nava sau aeronava, ori intr-un alt mijloc de transport in timpul calatoriei pe teritoriul Romaniei, intocmirea actului de stare civila se face la serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor al locului de coborare sau de debarcare ori, dupa caz, de ofiterul de stare civila din cadrul primariei unitatii administrativ-teritoriale pe a carei raza are loc coborarea sau debarcarea.
  (2) In cazul in care nasterea, casatoria sau decesul are loc pe o nava, in timpul unei calatorii in afara apelor teritoriale romane, evenimentul se inregistreaza in jurnalul de bord de catre comandantul navei.
  (3) Comandantul navei poate incheia casatorii numai intre persoane de cetatenie romana. El poate aproba, pentru motive temeinice, reducerea termenului prevazut la art. 27 alin. (1).
  (4) Daca nasterea sau decesul are loc pe o aeronava, in timpul unei calatorii in afara teritoriului Romaniei, evenimentul se inregistreaza de comandantul aeronavei in carnetul de drum.
  (5) Inregistrarile facute in jurnalul de bord sau in carnetul de drum, potrivit alin. (2) si (4), vor cuprinde toate datele necesare intocmirii actului de stare civila, precum si semnaturile cerute de lege, ele facand dovada evenimentului pana la intocmirea actului in conditiile prevazute de alin. (6).
  (6) Comandantul navei sau al aeronavei elibereaza persoanelor indreptatite o dovada cu privire la inregistrarea facuta, iar la sosirea in tara inainteaza prin capitania portului, respectiv prin comandantul aeroportului, un extras de pe jurnalul de bord sau de pe carnetul de drum, la serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor al sectorului 1 al municipiului Bucuresti, care va intocmi actul de stare civila.
  (7) In caz de mobilizare, razboi, participare a fortelor armate la misiuni in afara teritoriului statului roman, Ministerul Apararii Nationale sau, dupa caz, Ministerul Administratiei si Internelor, pentru efectivele proprii, desemneaza ofiterii de stare civila care inregistreaza actele si faptele de stare civila ale militarilor, ale personalului civil, precum si ale altor categorii de participanti si le comunica serviciului public comunitar local de evidenta a persoanelor sau, dupa caz, ofiterului de stare civila din cadrul primariei unitatii administrativ-teritoriale competente.

  Art. 8
  (1) Orice modificare intervenita in statutul civil al unei persoane, fie ca urmare a intocmirii unui act de stare civila, fie dispusa printr-o hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila ori printr-un act administrativ, se comunica din oficiu, in termen de 10 zile, serviciului public comunitar local de evidenta a persoanelor sau, dupa caz, ofiterului de stare civila din cadrul primariei unitatii administrativ-teritoriale care a intocmit actul de nastere, de casatorie sau de deces al persoanei la care aceasta modificare se refera, in vederea inscrierii mentiunilor corespunzatoare.
  (2) Daca modificarea a fost dispusa printr-o hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila sau prin orice alt inscris prevazut de lege, aceasta se comunica din oficiu, in termenul prevazut la alin. (1).
  (3) Inscrierea in actele de stare civila, pe baza documentelor prevazute la alin. (1), a mentiunilor referitoare la modificarea intervenita in statutul civil se poate face si la cererea persoanei interesate.

  Art. 9
  In cazul in care ofiterul de stare civila refuza sa intocmeasca un act sau sa inscrie o mentiune ce intra in atributiile sale, persoana nemultumita poate sesiza judecatoria in raza careia domiciliaza.

  Art. 10
  (1) Pe baza actelor de stare civila se elibereaza certificatele de nastere si de casatorie ale titularilor sau reprezentantilor legali ai acestora, iar certificatele de deces, membrilor familiei sau altor persoane indreptatite. Certificatele de stare civila se pot elibera si altor persoane imputernicite prin procura speciala. In certificatele de stare civila nu vor fi preluate titlurile de noblete, chiar daca au fost inscrise in unele acte de stare civila.
  (2) In cazul in care certificatul de stare civila nu a fost eliberat la data intocmirii actului, eliberarea acestuia se face la cererea scrisa a persoanei indreptatite.
  (3) Cererea se depune la serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor sau, dupa caz, la primaria unitatii administrativ-teritoriale care are in pastrare registrul de stare civila sau de la domiciliul ori resedinta petitionarului. In cazul in care registrul de stare civila nu se afla in pastrarea autoritatii la care s-a depus cererea, aceasta ii solicita serviciului public comunitar local de evidenta a persoanelor sau, dupa caz, primarului unitatii administrativ-teritoriale competente, in termen de 3 zile. In situatia in care exemplarul 1 al actului de stare civila lipseste ori actele au fost predate Arhivelor Nationale, serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor sau primaria competenta, care primeste cererea, solicita extras, dupa caz, de pe actul ce se gaseste in pastrarea consiliului judetean, a Consiliului General al Municipiului Bucuresti ori a Arhivelor Nationale, pe baza caruia intocmeste si elibereaza certificatul de stare civila. Eliberarea extraselor de pe actele de stare civila aflate in pastrarea Arhivelor Nationale la cererea oficiilor de stare civila si a structurilor competente ale Ministerului Administratiei si Internelor, precum si a altor autoritati publice se face gratuit.
  (4) Eliberarea altor certificate in locul celor pierdute, sustrase, distruse sau deteriorate este supusa taxei de timbru, potrivit legii.
  (5) Cererile privind procurarea si eliberarea certificatelor de stare civila ale cetatenilor straini ale caror acte si fapte de stare civila s-au produs si s-au inregistrat in Romania, adresate misiunilor diplomatice si oficiilor consulare ale acestor tari, acreditate in Romania, precum si ale cetatenilor romani aflati in strainatate, adresate misiunilor diplomatice si oficiilor consulare de cariera ale Romaniei sau Ministerului Administratiei si Internelor, vor fi solutionate de Inspectoratul National pentru Evidenta Persoanelor din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor.
  (6) Transmiterea acestor documente se va face, dupa caz, prin Ministerul Afacerilor Externe, daca actele au fost solicitate prin misiunile diplomatice si oficiile consulare de cariera ale Romaniei, prin misiunile diplomatice si oficiile consulare acreditae in Romania sau prin Ministerul Administratiei si Internelor, potrivit conventiilor la care tara noastra este parte.
  (7) Certificatele de stare civila eliberate de serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor sau, dupa caz, de ofiterul de stare civila din cadrul primariei unitatii administrativ-teritoriale care a inregistrat actele si faptele de stare civila sunt valabile si in strainatate.
  (8) Certificatele de stare civila se completeaza cu cerneala speciala de culoare neagra, precum si, dupa caz, in sistem informatic, in conditiile legii.

  Art. 11
  (1) Este interzisa retinerea certificatelor de stare civila de catre orice persoana, cu exceptia cazurilor prevazute de lege.
  (2) In cazul in care autoritatile investite cu atributii de stare civila constata ca unele date din cuprinsul unui certificat de stare civila nu corespund cu cele din actul pe baza caruia a fost eliberat, certificatul se retine si se sesizeaza serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor sau, dupa caz, ofiterul de stare civila din cadrul primariei unitatii administrativ-teritoriale competente, in vederea anularii si eliberarii unui nou certificat.

  Sectiunea 2 - Dovada starii civile


  Art. 12
  Starea civila se dovedeste cu acele intocmite in registrele de stare civila, precum si cu certificatele de stare civila eliberate pe baza acestora.

  Art. 13
  (1) In cazul prevazut la art. 9, starea civila se poate dovedi prin orice mijloace de proba in fata instantei judecatoresti, in situatiile prevazute la art. 103 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare.
  (2) Prevederile art. 103 din Legea nr. 287/2009, republicata, cu modificarile ulterioare, cu privire la dovada starii civile sunt aplicabile si in cazul in care se solicita serviciilor publice comunitare locale de evidenta a persoanelor sau ofiterului de stare civila din cadrul primariei unitatii administrativ-teritoriale competente reconstituirea sau intocmirea ulterioara a actelor de stare civila.


  Capitolul II - Intocmirea actelor de stare civila


  Sectiunea 1 - Intocmirea actului de nastere


  Art. 14
  (1) Intocmirea actului de nastere se face la serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor sau, dupa caz, de ofiterul de stare civila din cadrul primariei unitatii administrativ-teritoriale in a carei raza s-a produs evenimentul, pe baza declaratiei verbale a persoanelor prevazute la art. 16, a actului de identitate al mamei si al declarantului, a certificatului medical constatator al nasterii si, dupa caz, a certificatului de casatorie al parintilor.
  (2) Daca declaratia priveste pe un copil din afara casatoriei, iar recunoasterea paternitatii are loc in momentul declararii nasterii, datele privind pe tatal copilului se inscriu in rubricile corespunzatoare din cuprinsul actului de nastere ce se intocmeste.
  (3) Declararea nasterii se face in termen de 15 zile pentru copilul nascut viu si in termen de 3 zile pentru copilul nascut mort. Termenele se socotesc de la data nasterii. In cazul in care copilul nascut viu a decedat inauntrul termenului de 15 zile, declararea nasterii se face in termen de 24 de ore de la data decesului. Pentru copilul nascut mort se intocmeste numai actul de nastere.

  Art. 15
  (1) Numele de familie si prenumele copilului se stabilesc potrivit art. 84 din Legea nr. 287/2009, republicata, cu modificarile ulterioare.
  (2) Ofiterul de stare civila are obligatia de a refuza motivat, comunicand in scris declarantului, inregistrarea prenumelor formate din cuvinte indecente, ridicole ori altele asemenea, de natura a afecta ordinea publica si bunele moravuri sau interesele copilului, dupa caz.
  (3) Daca parintii nu au nume de familie comun sau exista neconcordanta intre prenumele copilului trecut in certificatul medical constatator al nasterii si declaratia verbala a declarantului, intocmirea actului de nastere se face pe baza declaratiei scrise si semnate de ambii parinti, din care sa rezulte numele de familie si prenumele copilului. In lipsa acordului parintilor cu privire la numele de familie, instanta de tutela hotaraste si comunica de indata hotararea ramasa definitiva si irevocabila serviciului public comunitar local de evidenta a persoanelor sau, dupa caz, ofiterului de stare civila din cadrul primariei unitatii administrativ-teritoriale unde s-a produs evenimentul, in vederea intocmirii actului de nastere.

  Art. 16
  Au obligatia de a face declaratia de nastere oricare dintre parinti, iar daca, din diferite msdotive, nu o pot face, obligatia declararii revine medicului, persoanelor care au fost de fata la nastere, personalului desemnat din unitatea sanitara in care a avut loc nasterea sau oricarei persoane care a luat cunostinta despre nasterea copilului.

  Art. 17
  (1) Cand declaratia de nastere a fost facuta dupa expirarea termenlor prevazute de art. 14 alin. (3), inauntrul termenului de un an de la nastere, intocmirea actului de nastere se face cu aprobarea primarului, respectiv a sefului misiunii diplomatice sau al oficiului consular de cariera.
  (2) Daca nasterea s-a produs in strainatate si intocmirea actului nu a fost facuta la misiunea diplomatica sau la oficiul consular de cariera al Romaniei ori la autoritatea locala din strainatate, intocmirea actului de nastere se face in tara, la serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor sau, dupa caz, de ofiterul de stare civila din cadrul primariei unitatii administrativ-teritoriale pe a carei raza se afla domiciliul parintilor, dupa ce Ministerul Administratiei si Internelor verifica, prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe, daca nasterea nu a fost inregistrata in strainatate.

  Art. 18
  (1) Cand declaratia a fost facuta dupa trecerea unui an de la data nasterii, intocmirea actului se face in baza hotararii judecatoresti definitive si irevocabile, care trebuie sa contina toate datele necesare intocmirii actului de nastere.
  (2) Actiunea se introduce la judecatoria in a carei raza teritoriala are domiciliul persoana interesata sau unde are sediul serviciul de protectie speciala a copilului. Cererea se solutioneaza potrivit dispozitiilor privind procedura necontencioasa din Codul de procedura civila. In vederea solutionarii, instanta solicita serviciului public comunitar de evidenta a persoanelor in a carei raza administrativ-teritoriala are domiciliul persoana interesata sau se afla sediul serviciului de protectie speciala a copilului verificari pentru stabilirea identitatii, precum si avizul medicului legist cu privire la varsta si sexul persoanei al carei act de nastere se cere a fi intocmit. Judecarea cauzei se face cu participarea procurorului.
  (3) Dispozitiile alin. (1) si (2) sunt aplicabile in mod corespunzator si in cazul in care nasterea unui cetatean roman s-a produs in strainatate, iar declaratia de nastere se face in tara.

  Art. 19
  (1) Orice persoana care a gasit un copil ale carui date de identificare nu se cunosc este obligata sa anunte cea mai apropiata unitate de politie in termen de 24 de ore.
  (2) Intocmirea actului de nastere al copilului gasit se face in termen de 30 de zile de la data gasirii acestuia, de catre serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor in a carui raza administrativ-teritoriala a fost gasit copilul, pe baza unui proces-verbal intocmit si semnat de reprezentantul serviciului public de asistenta sociala, de reprezentantul unitatii de politie competente si de medic.
  (3) In procesul-verbal prevazut la alin. (2), care se intocmeste in termen de 3 zile de la data gasirii copilului, trebuie sa se mentioneze data, locul si imprejurarile in care a fost gasit copilul, sexul si data presupusa a nasterii acestuia, stabilita de medic.
  (4) Obligatia de a face demersurile necesare in vederea inregistrarii nasterii copilului revine serviciului public de asistenta sociala in a carui raza administrativ-teritoriala a fost gasit acesta.

  Art. 20
  (1) Intocmriea actului de nastere, in cazul copilului parasit de mama in unitati sanitare, se face imediat dupa implinirea termenului de 30 de zile de la intocmirea procesului-verbal de constatare a parasirii copilului, semnat de reprezentantul directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului, de reprezentantul politiei si de cel al unitatii sanitare.
  (2) Daca identitatea mamei nu a fost stabilita in termenul prevazut la alin. (1), serviciul public de asistenta sociala in a carui raza administrativ-teritoriala a fost gasit copilul, pe baza documentatiei transmise de directia generala de asistenta sociala siprotectia copilului, are obligatia sa solicite, in termen de 48 de ore, primarului competent sa intocmeasca actul de nastere dispozitia privind stabilirea numelui si prenumelui copilului si sa faca declaratia de inregistrae a nasterii la serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor. Dispozitia privind stabilirea numelui si prenumelui copilului se emite de catre primar in termen de 5 zile de la data solicitarii.
  (3) Intocmirea actului de nastere se face pe baza procesului-verbal prevazut la alin. (1), a certificatului medical constatator al nasterii, a autorizarii instantei de tutela in a carei circumscriptie a fost gasit copilul, cu privire la masura plasamentului in regim de urgenta, a raspunsului politiei cu privire la rezultatul verificarilor privind identitatea mamei, a dispozitiei de stabilire a numelui si prenumelui copilului si a declaratiei de inregistrare a nasterii.

  Art. 21
  In cazurile prevazute la art. 19 si 20, daca nu se cunosc numele de familie si prenumele copilului, acestea se stabilesc, prin dispozitie, de catre primarul unitatii administrativ-teritoriale unde se inregistreaza nasterea.

  Art. 22
  La inregistrarea nasterii, ofiterul de stare civila atribuie si inscrie codul numeric personal, care se mentioneaza in certificatul de nastere, precum si in toate celelalte acte care privesc persoana in cauza.

  Art. 23
  (1) In cazul adoptiei se va intocmi un nou act de nastere de catre serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor sau, dupa caz, de ofiterul de stare civila din cadrul primariei unitatii administrativ-teritoriale in raza careia se afla domiciliul adoptatorului ori sediul institutiei de ocrotire in ingrijirea careia se gaseste adoptatul.
  (2) In situatia in care adoptatorii sunt cetateni straini ori cetateni romani cu domiciliul sau cu resedinta in strainatate, noul act de nastere se va intocmi de serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor sau, dupa caz, de ofiterul de stare civila din cadrul primariei unitatii administrativ-teritoriale in raza careia se afla domiciliul celui adoptat ori sediul institutiei de ocrotire, in cazul copiilor aflati in ingrijirea acesteia.
  (3) In noul act de nastere intocmit, rubrica "Locul nasterii" se va completa cu datele din actul de nastere initial.

  Sectiunea 2 - Intocmirea actului de casatorie


  Art. 24
  (1) Casatoria se incheie de catre ofiterul de stare civila la sediul serviciului public comunitar local de evidenta a persoanelor, al primariei in a carei raza de competenta teritoriala isi are domiciliul ori resedinta unul dintre viitorii soti sau, dupa caz, la un sediu destinat acestui scop, stabilit de primarul unitatii administrativ-teritoriale respective.
  (2) Casatoria se poate incheia in afara sediului serviciului public comunitar local de evidenta a persoanelor sau, dupa caz, al primariei competente, cu aprobarea primarului.
  (3) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), casatoria poate fi incheiata la serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor sau, dupa caz, la o alta primarie decat cea in a carei raza teritoriala domiciliaza sau isi au resedinta viitorii soti, cu aprobarea primarului unitatii administrativ-teritoriale unde se incheie casatoria.
  (4) Serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor ori primaria unde urmeaza sa se incheie casatoria va instiinta, de indata, primaria de domiciliu sau de resedinta a viitorilor soti, in vederea publicarii declaratiei de casatorie.

  Art. 25
  (1) Declaratia de casatorie se face personal de catre viitorii soti, in scris, la serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor sau, dupa caz, la primaria competenta, misiunea diplomatica ori oficiul consular unde urmeaza a se incheia casatoria. In declaratia de casatorie, viitorii soti vor arata ca nu exista niciun impediment legal la casatorie si vor mentiona numele de familie pe care il vor purta in timpul casatoriei, precum si regimul matrimonial ales.
  (2) Pentru motive temeinice, daca unul dintre viitorii soti se afla in imposibilitatea de a se deplasa la sediul serviciului public comunitar local de evidenta a persoanelor sau, dupa caz, al primariei competente, declaratia de casatorie se poate face si in afara sediului acestuia/acesteia, in fata ofiterului de stare civila.
  (3) Ofiterul de stare civila care primeste declaratia de casatorie solicita viitorilor soti sa prezinte actele de identitate, certificatele de nastere, certificatele medicale privind starea sanatatii acestora, precum si:
  a) autorizarea instantei de tutela in a carei circumscriptie isi are domiciliul cel care cere incuviintarea pentru incheierea casatoriei, in cazul existentei unor impedimente rezultate din conditiile de rudenie fireasca sau adptie, in conditiile prevazute de lege;
  b) avizul medical, dovada incuviintarii parintilor ori, dupa caz, a tutorelui si autorizarea instantei de tutela in a carei circumscriptie minorul isi are domiciliul pentru incheierea casatoriei, in cazul existentei unor impedimente legate de varsta matrimoniala; dispozitiile art. 272 alin. (2) ultima teza si alin. (3)-(5) din Legea nr. 287/2009, republicata, cu modificarile ulterioare, se aplica in mod corespunzator.
  (4) Daca unul dintre viitorii soti, parintii sau tutorele nu se afla in unitatea administrativ-teritoriala unde urmeaza a se incheia casatoria, ei pot face declaratia de casatorie, respectiv pot depune dovada incuviintarii prevazute la alin. (3) lit. b) la serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor sau, dupa caz, la primaria unitatii administrativ-teritoriale unde au domiciliul sau resedinta, care o transmite in termen de 48 de ore serviciului public comunitar local de evidenta a persoanelor sau, dupa caz, primariei unde urmeaza a se incheia casatoria.

  Art. 26
  Ofiterul de stare civila dispune publicarea declaratiei de casatorie in ziua primirii acesteia, prin afisarea in extras intr-un loc special amenajat la sediul serviciului public comunitar local de evidenta a persoanelor sau al primariei, respectiv al misiunii diplomatice sau al oficiului consular unde urmeaza sa se incheie casatoria, precum si pe pagina de internet a acestuia/acesteia. Dupa caz, declaratia de casatorie se afiseaza si la sediul serviciului public comunitar local de evidenta a persoanelor sau al primariei unde celalalt sot isi are domiciliul sau resedinta.

  Art. 27
  (1) Casatoria se incheie dupa 10 zile de la afisarea declaratiei de casatorie, termen in care se cuprind atat data afisarii, cat si data incheierii casatoriei.
  (2) Primarul municipiului, al sectorului municipiului Bucuresti, al orasului sau al comunei unde urmeaza a se incheia casatoria poate sa incuviinteze, pentru motive temeinice, incheierea casatoriei inainte de implinirea termenului prevazut la alin. (1).
  (3) Daca de la data depunerii declaratiei de casatorie au trecut 30 de zile si casatoria nu a fost incheiata ori daca viitorii soti doresc sa modifice declaratia initiala, acestia vor face o noua declaratie de casatorie. Dispozitiile alin. (1) si (2) si ale art. 26 se aplica in mod corespunzator.

  Art. 28
  (1) In cazul in care constata ca nu sunt indeplinite cerintele prevazute de lege pentru incheierea casatoriei, ofiterul de stare civila refuza sa incheie casatoria si consemneaza refuzul intr-un proces-verbal.
  (2) In cazul refuzului ofiterului de stare civila de a incheia casatoria, persoana nemultumita poate sesiza instanta de tutela in raza careia domiciliaza.

  Art. 29
  (1) La incheierea casatoriei, ofiterul de stare civila ia consimtamantul viitorilor soti, liber si deplin exprimat, in prezenta a 2 martori, dupa care ii declara casatoriti, le citeste dispozitiile privind drepturile si indatoririle sotilor din Legea nr. 287/2009, republicata, cu modificarile ulterioare, si intocmeste, de indata, actul de casatorie.
  (2) Actul de casatorie se semneaza de catre soti, cu numele de familie pe care au convenit sa il poarte in timpul casatoriei, de cei 2 martori si de catre ofiterul de stare civila.

  Art. 30
  La incheierea casatoriei intre cetateni straini sau intre acestia si cetateni romani, daca nu cunosc limba romana, precum si in cazul in care unul sau ambii soti sunt surdomuti, se va folosi interpret autorizat, incheindu-se in acest sens un proces-verbal.

  Art. 31
  (1) Ofiterul de stare civila poate incheia casatoria intre cetateni straini sau intre acestia si cetateni romani numai daca, pe langa actele prevazute la art. 25, viitorii soti cetateni straini prezinta dovezi eliberate de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale tarilor ai caror cetateni sunt, din care sa rezulte ca sunt indeplinite conditiile de fond, cerute de legea lor nationala, pentru incheierea casatoriei. Dispozitiile art. 277 alin. (1) din Legea nr. 287/2009, republicata, cu modificarile ulterioare, se aplica in mod corespunzator.
  (2) Cetatenii statelor cu care Romania a incheiat traate/conventii/acorduri de asistenta juridica in materie civila sau de drept al familie, precum si cetatenii statelor care nu au misiune diplomatica acreditata in Romania fac dovada indeplinirii conditiilor de fond cerute de legea lor nationala pentru incheierea casatoriei, cu documente justificative eliberate de autoritatile competente ale statului de cetatenie.
  (3) Documentele prevazute la alin. (1) si (2) trebuie sa fie insotite de declaratii notariale ale viitorilor soti din care sa rezulte ca indeplinesc conditiile necesare incheierii casatoriei in Romania.

  Sectiunea 3 - Intocmirea actului de deces


  Art. 32
  (1) Intocmirea actului de deces se face la serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor sau, dupa caz, de ofiterul de stare civila din cadrul primariei unitatii administrativ-teritoriale in a carei raza s-a produs decesul, pe baza certificatului medical constatator al decesului si a declaratiei verbale facute de membrii familiei decedatului sau, in lipsa acestora, de una dintre urmatoarele persoane:
  a) medicul sau alt cadru din unitatea sanitara unde s-a produs decesul;
  b) orice persoana care are cunostinta despre deces.
  (2) Declarantul va depune certificatul medical constatator al decesului, documentul de identitate si, dupa caz, documentul de evidenta militara ale celui decedat.

  Art. 33
  (1) Declararea decesului se face in termen de 3 zile de la data incetarii din viata a persoanei. In acest termen se cuprind atat ziua in care s-a produs decesul, cat si ziua in care se face declaratia.
  (2) Cand decesul se datoreaza unei sinucideri, unui accident sau altor cauze violente, precum si in cazul gasirii unui cadavru, declararea se face in termen de 48 de ore, socotit din momentul decesului sau al gasirii cadavrului.
  (3) In cazurile prevazute la alin. (2), pentru intocmirea actului de deces este necesara si dovada eliberata de politie sau de parchet, din care sa rezulte ca una dintre aceste autoritati a fost sesizata despre deces.
  (4) In cazul in care decesul nu a fost declarat in termenul prevazut la alin. (1) sau, dupa caz, la alin. (2), intocmirea actului de deces se face cu aprobarea parchetului.

  Art. 34
  In cazul in care se declara decesul unui copil nascut viu, care a incetat din viata fara ca declararea nasterii sa fi fost facuta in termenele prevazute de lege, ofiterul de stare civila va intocmi mai intai actul e nastere si apoi pe cel de deces. Daca, din motive temeinice, actul de nastere nu poate fi intocmit, ofiterul de stare civila intocmeste actul de deces si ulterior urmareste inregistrarea nasterii.

  Art. 35
  (1) Certificatul medical constatator al decesului, in care se consemneaza cauza decesului, se intocmeste si se semneaza de catre medic sau, in lipsa acestuia, de catre un cadru medical sanitar care a facut constatarea.
  (2) Daca decesul s-a produs pe o nava sau pe o aeronava si nu exista medic la bord, constatarea decesului se va face in primul port sau aeroport de escala, de catre un medic.
  (3) In situatia cand durata calatoriei navei pana la primul port de escala este mai mare de 24 de ore, constatarea decesului se face de catre comandant, impreuna cu consiliul de bord, si se consemneaza in jurnalul de bord. In caz de moarte violenta, comandantul navei va efectua cercetari, potrivit legii.

  Art. 36
  (1) Documentul cu care se face dovada identitatii persoanei decesate si documentele de evidenta militara ale acesteia, dupa caz, se retin de catre ofiterul de stare civila si se inainteaza serviciului public comunitar de evidenta a persoanelor la care este arondata unitatea administrativ-teritoriala, respectiv centru militar zonal/judetean/de sector, pe raza careia/caruia persoana decedata a avut ultimul domiciliu, in termen de 10 zile de la data inregistrarii decesului.
  (2) In cazul misiunilor diplomatice si oficiilor consulare ale Romaniei, documentul cu care se face dovada identitatii persoanei decesate se transmite cu primul curier diplomatic, organizat de la data inregistrarii decesului.
  (3) In cazurile in care declarantul nu poate prezenta documentul prevazut la alin. (1) si (2), precizeaza in scris motivul neprezentarii acestuia si datele de stare civila ale decedatului. Declaratia se inainteaza autoritatii prevazute la alin. (1).
  (4) Structura de stare civila din cadrul serviciului public comunitar local de evidenta a persoanelor sau, dupa caz, ofiterul de stare civila din cadrul primariei unitatii administrativ-teritoriale in a carei raza se afla ultimul domiciliu al defunctului are obligatia de a comunica, in scris, camerei notarilor publici in a carei raza administrativ-teritoriala se afla lista actualizata a actelor de deces intocmite. Lista se transmite lunar si va cuprinde in mod obligatoriu numele, prenumele si ultimul domiciliu al defunctului.
  (5) Misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei acreditate in strainatate comunica lista prevazuta la alin. (4) Ministerului Afacerilor Externe, care o transmite Camerei Notarilor Publici Bucuresti.

  Art. 37
  (1) Intocmirea actului de deces privind un cadavru gasit se face la serviciul public comunitar localde evidenta a persoanelor sau, dupa caz, de ofiterul de stare civila din cadrul primariei unitatii administrativ-teritoriale in a carei raza a fost gasit.
  (2) Inregistrarea cadavrului neidentificat se va face in baza documentelor prevazute la art. 32 si la art. 33 alin. (3), precum si a procesului-verbal intocmit de medic, care va cuprinde varsta, sexul, locul unde a fost gasit cadavrul, data si cauza decesului.
  (3) Datele privind identitatea cadavrului, stabilite ulterior de politie, se inscriu prin mentiune pe actul respectiv. Mentiunea se comunica serviciului public comunitar local de evidenta a persoanelor sau primariei care are in pastrare actul de nastere si, dupa caz, comandamentului militar.

  Art. 38
  (1) Ofiterul de stare civila, dupa intocmirea actuli de deces, elibereaza declarantului o adeverinta de inhumare sau de incinerare a cadavrului.
  (2) Inhumarea sau incinerarea unui cetatean roman al carui deces s-a produs si s-a inregistrat in strainatate se face pe baza adeverintei elierate de serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor sau de ofiterul de stare civila din cadrul primariei unitatii administrativ-teritoriale in a carei raza urmeaza sa se faca inhumarea sau incinerarea. Adeverinta se intocmeste pe baza certificatului de deces eliberat de autoritatile straine, precum si a traducerii legalizate a acestuia. Cand decesul cetateanului roman s-a inregistrat la misiunea diplomatica a Romaniei, adeverinta se intocmeste pe baza certificatului de deces emis de misiunea diplomatica sau de oficiul consular de cariera.
  (3) Adeverinta prevazuta la alin. (1) si (2) se elibereaza intr-un singur exemplar. In cazul in care declarantul decesului nu mai detine adeverinta de inhumare sau de incinerare, la solicitarea acestuia, autoritatile prevazute la alin. (1) si (2) ii elibereaza un duplicat.
  (4) Daca decesul unui cetatean roman s-a produs pe o aeronava aflata in afara teritoriului Romaniei sau pe o nava aflata in afara apelor teritoriale romane, iar cadavrul este transportat in tara, inhumarea sau incinerarea se face pe baza dovezii eliberate de comandantul navei sau al aeronavei, potririt art. 7 alin. (6).

  Art. 39
  Intocmirea actului de deces, in baza unei hotarari judecatoresti definitive declarative de moarte, se face din oficiu sau la cererea persoanei interesate, dupa caz, de catre serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor sau ofiterul de stare civila din cadrul primariei unitatii administrativ-teritoriale de la:
  a) locul nasterii al celui declarat mort;
  b) domiciliul celui declarat mort, in cazul cand actul de nastere a fost intocmit de autoritatile locale din strainatate;
  c) domiciliul persoanei care a solicitat declararea judecatoreasca a mortii, in situatia in care locul nasterii si domiciliul decedatului sunt necunoscute.

  Sectiunea 4 - Intocmirea actelor de stare civila ale cetatenilor romani aflati in strainatate


  Art. 40
  (1) Intocmireda actelor de stare civila privind cetatenii romani aflati in strainatate se face la misiunile diplomatice, la oficiile consulare de cariera ale Romaniei sau la autoritatile locale competente.
  (2) Cetatenii romani aflati in strainatate pot solicita inscrierea in registrele de stare civila romane, de la misiunile diplomatice sau oficiile consulare de cariera ale Romaniei, a certificatelor de stare civila eliberate de autoritatile straine, care ii priveste, in cazul in care inregistrarea actului sau faptului de stare civila a fost facuta in prealabil la autoritatea din statul in care acestia se afla; inscrierea se face cu aprobarea sefilor misiunilor diplomatice sau ai oficiilor consulare, iar refuzul acestora se motiveaza.
  (3) Autoritatea competenta in materie de evidenta a populatiei repartizeaza misiunilor diplomaatice si oficiilor consulare ale Romaniei liste cu coduri numerice precalculate in vederea inscrierii lor in actele de nastere intocmite si in certificatele eliberate in baza acestora.

  Art. 41
  (1) Sefii misisunilor diplomatice si ai oficiilor consulare de cariera ale Romaniei incheie casatorii intre cetateni romani sau daca unul dintre viitorii soti este cetatean roman, daca aceasta este in concordanta cu legislatia tarii in care sunt acreditati si daca cel putin unul dintre viitorii soti, cetatean roman, are domiciliul sau resedinta in circumscriptia consulara a misiunii diplomatice ori a oficiului consular.
  (2) Misiunile diplomatice si oficiile consulare de cariera ale Romaniei trimit, prin Ministerul Afacerilor Externe, actele din primul exemplar al registrelor de stare civila, pe masura completarii lor, la Directia Publica de Evidenta a Persoanelor si Stare Civila a Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti, impreuna cu documentele primare pe baza carora s-a intocmit actul. Al doilea exemplar al actelor din registrele de stare civila se trimite, in termen de 30 de zile de la data cand toate actele au fost completate, la Directia Generala de Evidenta a Persoanelor a Municipiului Bucuresti.
  (3) Actele de stare civila ale cetatenilor romani, intocmite de autoritatile straine, au putere doveditoare in tara numai daca sunt inscrise sau transcrise in registrele de stare civila romane. Transcrierea certificatelor si a extraselor de stare civila se efectueaza cu aprobarea primarului unitatii administrativ-teritoriale de la locul de domiciliu al solicitantului, cu avizul prealabil al serviciului public comunitar judetean de evidenta a persoanei. Cetateanul roman este obligat ca, in termen de 6 luni de la intoarcerea in tara sau de la primirea din strainatate a certificatului sau a extrasului de stare civila, sa ceara transcrierea acestor acte la serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor sau la primaria unitatii administrativ-teritoriale in a carei raza domiciliaza.
  (4) Inscrierea sau transcrierea in registrele de stare civila romane a certificatelor sau a extraselor de stare vicila eliberate de autoritatile straine, cre nu contin toate rubricile prevazute de certificatele de stare civila romane, se efectueaza pe baza documentului original emis de autoritatile straine si a altor inscrisuri autentice, emise de autoritatile publice competente romane sau, dupa caz, straine, care fac dovada datelor ce trebuie inscrise la rubricile respective, prezentate de solicitant.
  (5) Transcrierea certificatelor si a extraselor de stare civila privind cetatenii romani care nu au avut niciodata domiciliul in Romania se face cu aprobarea primarului sectorului 1 al municipiului Bucuresti si cu avizul prealabil al sefului Directiei Publice de Evidenta a Persoanelor si Stare Civila a Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti in termen de 60 de zile de la data depunerii cererii de transcriere.
  (6) Cetatenii romani ale caror acte de stare civila au fost inregistrate in localitati care au apartinut Romaniei, iar in prezent se gasesc pe teritoriul altor state, pot solicita intocmirea actelor de stare civila la serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor sau la primaria unitatii administrativ-teritoriale in a carei raza isi au domiciliul, pe baza extrasului de pe actul de stare civila ce se gaseste in pastrarea Arhivelor Nationale, cu aplicarea prevederilor art. 10 alin. (3). Transcrierea acestor extrase in registrele de stare civila se face cu aprobarea primarului unitatii administrativ-teritoriale de la locul de domiciliu al solicitantului si cu avizul prealabil al serviciului public comunitar judetean de evidenta a persoanelor sau, dupa caz, al Directiei Generale de Evidenta a Persoanelor a Municipiului Bucuresti.
  (7) Este interzisa transcrierea/inscrierea certificatelor sau extraselor de stare civila emise de autoritatile straine privind casatoria dintre persoane de acelasi sex ori a parteneriatelor civile, incheiate sau contractate in strainatate, fie de cetateni romani, fie de cetateni straini.

  Art. 42
  (1) Registrul national de evidenta a persoanelor este actualizat prin mijloace informatice cu date continute de certificatele sau extrasele de stare civila eliberate cetatenilor romani de autoritatile straine care au fost inscrise/transcrise in registrele de stare civila, astfel:
  a) in cazul unitatilor administrativ-teritoriale unde functioneaza servicii publice comunitare locale de evidenta a persoanelor, primarul dispune serviciului public comunitar local de evidenta a persoanelor actualizarea componentei locale a Registrului national de evidenta a persoanelor;
  b) in cazul unitatilor administrativ-teritoriale unde nu functioneaza servicii publice comunitare locale de evidenta a persoanelor, primarul sau persoana delegata de acesta sa indeplineasca atributiile de ofiter de stare civila actualizeaza Registrul national de evidenta a persoanelor;
  c) serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor al sectorului 1 al municipiului Bucuresti actualizeaza, prin mijloace informatice, Registrul national de evidenta a persoanelor cu datele continute de actele de stare civila eliberate cetatenilor romani de autoritatile straine, inscrise in conditiile prevazute la art. 40 alin. (2) in registrele de stare civila romane de la misiunile diplomatice sau oficiile consulare de cariera ale Romaniei.
  (2) Pana la asigurarea infrastructurii informatice necesre indeplinirii obligatiei prevazute la alin. (1) lit. b), primarul care a aprobat transcrierea sau persoana delegata de acesta sa indeplineasca atributiile de ofiter de stare civila transmite extrase pentru uz oficial de pe certificatele sau extrasele de stare civila transcrise la serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor la care este arondata unitatea administrativ-teritoriala pe raza careia domiciliaza titularul actului transcris, in vederea actualizarii componentei locale a Registrului national de evidenta a persoanelor.
  (3) Pe masura asigurarii infrastructurii informatice necesare, serviciile publice comunitare locale de evidenta a persoanelor efectueaza activitatile de actualizare direct in Registrul national de evidenta a persoanelor.


  Capitolul III - Inscrierea mentiunilor in actele de stare civila


  Art. 43
  In actele de nastere si, atunci cand este cazul, in cele de casatorie sau de deces se inscriu mentiuni cu privire la modificarile intervenite in starea civila a persoanei, in urmatoarele cazuri:
  a) stabilirea filiatiei prin recunoastere sau hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila si incuviintarea purtarii numelui;
  b) contestarea recunoasterii sau tagaduirea paternitatii;
  c) casatorie, desfacerea, incetarea sau anularea casatoriei;
  d) adoptie, desfacerea, incetarea sau anularea adoptiei;
  e) pierderea sau dobandirea cetateniei romane;
  f) schimbarea numelui;
  g) deces;
  h) rectificare, completare sau anulare a actelor de stare civila ori a mentiunilor inscrise pe ele;
  i) schimbarea sexului, dupa ramanerea definitiva si irevocabila a hotararii judecatoresti.

  Art. 44
  Modificarile intervenite in statutul civil al cetatenilor romani aflati in strainatate se inscriu de ofiterul de stare civila prin mentiune pe marginea actelor de stare civila, cu aprobarea Inspectoratului National pentru Evidenta Persoanelor.

  Art. 45
  Pe masura asigurarii infrastructurii informatice necesare, comunicarile privind faptele de stare civila, precum si cele referitoare la inscrierea mentiunilor in actele de stare civila se realizeaza si in sistem informatic.

  Art. 46
  Inscrierea mentiunii de stabilire a filiatiei pe actul de nastere si, dupa caz, de casatorie si de deces se face din oficiu sau la cererea celui interesat, pe baza actului de recunoastere intocmit potrivit legii sau a hotararii judecatoresti definitive si irevocabile. In situatia in care, ulterior, prin hotarare definitiva si irevocabila s-a incuviintat purtarea numelui de familie al parintelui fata de care s-a stabilit filiatia, mentiunea se inscrie si pe actele de nastere ale copiilor minori, iar in cazul copiilor majori, numai la cererea acestora.

  Art. 47
  Desfacerea, an ularea sau constatarea nulitatii adoptiei, dispusa prin hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila, se inscrie, prin mentiune, pe actul de nastere initial si, dupa caz, pe cel intocmit in urma adoptiei, pe actul de caatorie sipe actele de nastere ale copiilor minori ai celui adoptat, iar in cazul copiilor majori, numai la cererea acestora. Mentiunea se inscrie, din oficiu sau la cererea persoanei interesate, pe baza hotararii judecatoresti definitive si irevocabile.

  Art. 48
  Incetarea casatoriei prin decesul sau prin declararea judecatoreasca a mortii unuia dintre soti, constatarea nulitatii, anulararea sau desfacerea casatoriei se inscrie prin mentiune pe actul de castorie si pe cele de nastere a fostilor soti. Mentiunea se inscrie, din oficiu, pe baza comun icarii primite de la ofiterul de stare civila care a intocmit actul de deces, a hotararii judecatoresti definitive si irevocabile, a certificatului de divort transmis de ofiterul de stare civila sau de notarul public ori la cererea persoanei interesate.

  Art. 49
  Mentiunea privitoare la schimbarea numelui se inscrie pe actele de stare civila ale persoanei in cauza, potrivit legii.

  Art. 50
  Mentiunile privind acordarea sau pierderea cetateniei romane se inscriu pe actul de nastere si, daca este cazul, pe cel de casatorie, pe baza comunicarii transmise de Ministerul Administratiei si Internelor.

  Art. 51
  La cerere, persoanelor indreptatite li se se pot elibera, potrivit art. 10, certificate de stare civila cu mentiunile inscrise in actele de stare civila. Certificatele de stare civila eliberate anterior se retrag si se anuleaza.


  Capitolul IV - Reconstituirea si intocmirea ulterioara a actelor de stare civila


  Art. 52
  Reconstituirea actelor de stare civila se poate face, la cerere, daca:
  a) registrele de stare civila au fost pierdute sau distruse, in totalitate ori in parte;
  b) actul de stare civila a fost intocmit in strainatate si nu poate fi procurat certificatul ori extrasul de pe acest act.

  Art. 53
  Intocmirea ulterioara a actelor de stare civila se poate cere daca:
  a) intocmirea actului de nastere sau de deces a fost omisa ori refuzata, desi au fost depuse actele necesare intocmirii acestuia;
  b) intocmirea actului de casatorie a fost omisa sau refuzata, desi a fost luat consimtamantul sotilor de catre ofiterul de stare civila.

  Art. 54
  (1) Cererea de reconstituire sau de intocmire ulteioara a unui act de stare civila, insotita de documentele doveditoare, se depune la serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor sau la ofiterul de stare civila din cadrul primariei unitatii administrativ-teritoriale competente sa intocmeasca actul. In situatiile prevazute la art. 52 lit. b), cererea se depune la serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor sau la ofiterul de stare civila din cadrul primariei unitatii administrativ-teritoriale pe a carei raza se afla domiciliul persoanei interesate. Cererea se solutioneaza in termen de 30 de zile, cu avizul prealabil al serviciului public comunitar judetean de evidenta a persoanei, prin dispozitie a primarului, care se comunica solicitantului in termen de 10 zile de la emitere.
  (2) Dispozitia prevazuta la alin. (1) poate fi contestata la instanta judecatoreasca in a carei raza teritoriala isi are sediul autoritatea emitenta.

  Art. 55
  Dispozitiile art. 52-54 se aplica, in mod corespunzator, persoanelor fara cetatenie, care au domiciliul in Romania.

  Art. 56
  In cazul in care unul dintre exemplarele registrului de stare civila este pierdut sau distrus, in totalitate ori in parte, acesta se inlocuieste printr-o copie intocmita de pe registrul existent, care se certifica pentru conformitate de catre ofiterul de stare civila.


  Capitolul V - Anularea, modificarea, rectificarea sau completarea actelor de stare civila si a mentiunilor


  Art. 57
  (1) Anularea, completarea sau modificarea actelor de stare civila si a mentiunilor inscrise pe acestea se poate face numai in temeiul unei hotarari judecatoresti definitive si irevocabile.
  (2) In cazul anularii, completarii si modificarii actelor de stare civila, sesizarea instantei judecatoresti se face de catre persoana interesata, de structurile de stare civila din cadrul serviciilor publice comunitare locale sau judetene de evidenta a persoanelor ori de catre parchet. Cererea se solutioneaza de judecatoria in a carei raza teritoriala se afla domiciliul sau sediul acestora, pe baza verificarilor efectuate de serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor si a concluziilor procurorului.
  (3) Solutionarea cererilor de anulare, completare si modificare a actelor de stare civila formulate de cetatenii romani cu domiciliul in strainatate si de straini este de competenta Judecatoriei Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti.
  (4) Hotararea judecatoreasca prevazuta la alin. (1), precum si inregistrarea facuta in temeiul acesteia sunt opozabile oricarei alte persoane, atata timp cat printr-o noua hotarare nu s-a stabilit contrariul.

  Art. 58
  (1) Rectificarea actelor de stare civila si a mentiunilor inscrise pe marginea acestora se face in temeiul dispozitiei primarului unitatii administrativ-teritoriale care are in pastrare actul de stare civila, din oficiu sau la cererea persoanei interesate, cu avizul prealabil al serviciului public comunitar judetean de evidenta a persoanei.
  (2) Cererile inregistrate la serviciile de stare civila ale sectoarelor municipiului Bucuresti se avizeaza in prealabil de catre seful serviciului public comunitar local de evidenta a persoanelor.
  (3) Cererea de rectificare a actelor de stare civila si a mentiunilor inscrise pe acestea, insotita de actele doveditoare, se depune la serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor sau la primaria unitatii administrativ-teritoriale care are in pastrare actul de stare civila ori, dupa caz, la serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor sau la primaria de la locul de domiciliu. Cererea se solutioneaza in termen de 30 de zile prin emiterea dispozitiei prevazute la alin. (1), care se comunica solicitantului in termen de 10 zile de la data emiterii.
  (4) Dispozitia prevazuta la alin. (1), precum si inregistrarea facuta in baza acesteia sunt opozabile oricarei persoane pana la proba contrara.
  (5) Dispozitia prevazuta la alin. (1) poate fi contestata la instanta judecatoreasca in a carei raza teritoriala isi are sediul autoritatea emitenta, in conditiile legii.

  Art. 59
  Anularea, completarea si modificarea unui act de stare civila sau a unei mentiuni inscrise pe acesta, dispuse prin hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila, precum si rectificarea unui act de stare civila ori a mentiunilor inscrise pe acesta, aprobate prin dispozitie a primarului, se inscriu numai prin mentiune pe marginea actului de stare civila corespunzatoare.


  Capitolul VI - Continutul si forma actelor de stare civila. Pastrarea registrelor de stare civila


  Art. 60
  (1) Continutul si forma actelor de nastere, de casatorie si de deces sunt prevazute in anexele nr. 1A, 1B, 1C, 2A, 2B si 2C.
  (2) Actele de stare civila vor fi tiparite pe ambele fete, cu exceptia celor pentru misiunile diplomatice si oficiile cosulare de cariea ale Romaniei, care vor fi tiparite pe o singura fata, in registre confectionate din hartie speciala si compactate cu panza.
  (3) Pe actele de stare civila se va imprima o tenta de culoare, astfel: albastra pe cele de nastere, roz pe cele de casatorie si cenusie pe cele de deces, avand la mijloc stema Romaniei.

  Art. 61
  (1) Numerotarea actelor se face pe an calendaristic. Registrele de stare civila, precum si fiecare an calendaristic se vizeaza, pentru deschidere si inchidere, de catre primar.
  (2) Primul exemplar al registrelor de stare civila se pastreaza la serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor sau la primaria unitatii administrativ-teritoriale unde s-a intocmit, iar al doilea exemplar se inainteaza consiliului judetean sau Consiliului General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, in termen de 30 de zile de la data cand toate filele din registru au fost completate.
  (3) Ambele exemplare ale registrelor de stare civila se trimit Arhivelor Natinale, dupa trecerea a 100 de ani de la data completarii lor.

  Art. 62
  Serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor sau primaria unitatii administrativ-teritoriale care are in pastrare registre de stare civila este obligata sa asigure conservarea si securitatea acestora, cu respectarea legislatiei arhivistice in vigoare si a normelor interne de evidenta si pastrare a arhivelor.


  Capitolul VII - Contraventii


  Art. 63
  (1) Constituie contraventii la regimul actelor de stare civila urmatoarele fapte, daca nu sunt savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sunt considerate infractiuni:
  a) detinerea fara drept a certificatului de stare civila apartinand altei persoane;
  b) nedeclararea nasterii sau decesului in conditiile si in termenele prevazute de lege;
  c) neasigurarea conservarii si securitatii registrelor si certificatelor de stare civila, potrivit normelor privind evidenta si pastrarea acestora, sau netrimiterea la Arhivele Nationale a registrelor de stare civila, dupa trecerea termenului legal de pastrare;
  d) necomunicarea la serviciile publice comunitare locale de evidenta a persoanelor ori, dupa caz, la primariile competente, de catre ofiterul de stare civila, a mentiunilor, a copiilor de pe deciziile de admitere a schimbarii numelui, neinscrierea mentiunilor pe actele de stare civila ori netransmiterea celui de-al doilea exemplar al registrelor de stare civila la consiliul judetean sau la Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, in termen de 30 de zile de la data cand toate filele au fost completate;
  e) neprezentarea certificatelor de stare civila sau a extraselor eliberate de autoritatile straine ofiterului de stare civila de la locul de domiciliu, pentru transcriere in registrele de stare civila romane, in termenul prevazut a art. 41 alin. (2);
  f) omiterea declararii, in fata ofiterului de stare civila, a unor date referitoare la starea civila a persoanelor sau declararea lor in mod inexact;
  g) neverificarea de catre ofiterul de stare civila a realitatii continutului declaratiei si a concordantei acesteia cu actele de identitate, certificatele de stare civila si celelalte inscrisuri prezentate;
  h) comunicarea datelor inscrise in actele de stare civila in alte conditii decat cele prevazute la art. 70;
  i) neeliberarea de catre personalul medico-sanitar competent, in termenele legale de declarare a nasterii si a decesului, a certificatelor medicale constatatoare ale acestor fapte;
  j) pierderea sau deteriorarea certificatelor de stare civila;
  k) oficierrea de catre deserventii cultelor a serviciului religios in cazul casatoriilor sau in vederea inhumarii sau incinerarii fara a li se fi prezentat certificatul de casatorie si, respectiv, documentul prevazut la art. 38;
  l) inregistrarea unui act de stare civila cu incalcarea competentei teritoriale prevazute de prezenta lege;
  m) efectuarea de razuiri, stersaturi in cuprinsul actelor de stare civila;
  n) netransmiterea comunicarilor cu privire la inregistrarea nasterii cetatenilor romani cu domiciliul in Romania ori a modificarilor intervenite in statutul civil al persoanelor, a actelor de identitate ale persoanelor decedate serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor competente;
  o) nerespectarea termenului prevazut de lege privind sesizarea politiei despre gasirea unui copil;
  p) inhumarea sau incinerarea cadavrului fara prezentarea documentului prevazut la art. 38;
  r) nerespectarea de catre ofiterul de stare civila a dispozitiilor prevazute la art. 26 si 29.
  (2) Contraventiile prevazute la lit. a)-c) se sanctioneaza cu amenda de la 50 lei la 150 lei, iar cele prevazute la lit. d)-r), cu amenda de la 100 lei la 200 lei.

  Art. 64
  Constatarea contraventiilor si aplicaea sanctiunilor se fac de catre primari, persoanele imputernicite prin dispozitie a presedintelui consiliului judetean, respectiv a primarului general al municipiului Bucuresti, precum si de persoana imputernicita din cadrul serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor si politisti anume desemnati.

  Art. 65
  Dispozitiile cuprinse in acest capitol se completeaza cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.


  Capitolul VIII - Dispozitii finale si tranzitorii


  Art. 66
  (1) La intocmirea actului de nastere, precum si a celorlalte acte de stare civila, numele de familie si prenumele titularului se scriu in limba materna, folosindu-se alfabetul latin.
  (2) Numele sau prenumele formate din doua sau mai multe cuvinte se scriu cu cratima.

  Art. 67
  Serviciile publice comunitare de evidenta a persoanelor au obligatia de a actualiza permanent, in cadrul Sistemului national informatic de evidenta a persoanelor, baza de date a populatiei.

  Art. 68
  Certificatele ori, dupa caz, hotararile judecatoresti de adoptie, despartirile si deciziile de infiere si de schimbare a numelui, eliberate potrivit legilor anterioare, extrasele de pe actele de stare civila ce au fost eliberate de autoritatile militare in baza legii, precum si deciziile emise in baza Decretului nr. 432/1949 pot servi drept temei, la cererea celui indreptatit, pentru intocmirea actului ori pentru inscrierea mentiunilor pe actele de stare civila, cu avizul Ministerului Administratiei si Internelor.

  Art. 69
  (1) La cererea scrisa a Inspectoratului National pentru Evidenta Persoanelor, a serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor, a instantelor judecatoresti, a parchetelor sau a politiei, se pot transmite extrase pentru uz oficial, insotite de copii ale inscrisurilor care au stat la baza intocmirii actelor de stare civila, iar pentru motive temeinice, la cererea serviciului public comunitar local de evidenta a persoanelor, a oficiilor de stare civila din cadrul primariilor unitatilor administrativ-teritoriale unde nu functioneaza serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor, a unitatilor din sistemul de ordine si siguranta publica din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor, a institutiilor responsabile cu asistenta sociala si protectia drepturilor copilului, precum si a notarilor publici, se elibereaza gratuit extrase pentru uz oficial de pe actele de stare civila aflate in arhiva proprie.
  (2) Prevederile alin. (2) se aplica si in cazul solicitarilor adresate directiilor judetene si a municipiului Bucuresti ale Arhivelor Nationale, pentru actele aflate in pastrarea acestora, cu respectarea dispozitiilor art. 10 alin. (3).

  Art. 70
  Comunicarea datelor inscrise in actele de stare civila se poate face, in cazuri temeinic justificate, la cererea autoritatilor publice, altele decat cele cu atributii legale in materie, cu aprobarea primarului unitatii administrativ-teritoriale care are in pastrare actul.

  Art. 71
  Ministerul Sanatatii, cu avizul Ministerului Administratiei si Internelor, va stabili, potrivit legii, continutul si forma certificatelor medicale de constatare a nasterii, a decesului, precum si a celor privind starea sanatatii viitorilor soti si va asigura tiparirea acestora.

  Art. 72
  (1) Serviciile publice comunitare locale de evidenta a persoanelor si ofiterii de stare civila din cadrul primariilor intocmesc buletine statistice de nastere, de casatorie, de divort si de deces, iar instanta de tutela, buletine statistice de divort.
  (2) Institutul National de Statistica, cu avizul Ministerului Administratiei si Internelor si a Ministerului Sanatatii, stabileste continutul si forma buletinelor statistice de nastere, de casatorie si de deces, iar cu avizul Ministerului Justitiei, ale buletinelor statistice de divort; asigura tiparirea lor si emite norme referitoare la modul de completare si transmitere a acestora.

  Art. 73
  (1) Ministerul Administratiei si Internelor indruma si controleaza, in conditiile legii, activitatea serviciilor publice comunitare locale de evidenta a persoanelor, in domeniul starii civile.
  (2) Presedintii comsiliilor judetene si primarul general al municipiului Bucuresti, prin serviciile publice comunitare judetene de evidenta a persoanelor, respectiv prin Directia Generala de Evidenta a Persoanelor a Municipiului Bucuresti, organizeaza indrumarea si controlul metodologic al activitatii de stare civila a persoanelor de pe raza judetului, respectiv a municipiului Bucuresti, si iau masuri privind conservarea si securitatea documentelor de stare civila.

  Art. 74
  (1) Ministerul Administratiei si Internelor asigura cerneala speciala pentru completarea actelor de stare civila si distribuirea, contra cost, a acestora serviciilor publice comunitare judetene de evidenta a persoanelor si a municipiului Bucuresti, precum si Ministerului Afacerilor Externe. Celelalte imprimate auxiliare vor fi tiparite prin grija consiliilor judetene si a Consiliului General al Municipiului Bucuresti.
  (2) Serviciile publice comunitare judetene de evidenta a persoanelor, respectiv Directia Generala de Evidenta a Persoanelor a Municipiului Bucuresti asigura distribuirea, contra cost, catre serviciile publice comunitare locale de evidenta a persoanelor de pe raza judetului, respectiv a municipiului Bucuresti a registrelor si a certificatelor de stare civila, a cernelii speciale si a formularelor auxiliare.

  Art. 75
  Dispozitiile prezentei legi, referitoare la intocmirea actelor de stare civila, eliberarea certificatelor, inscrierea si comunicarea mentiunilor, in raporturile cu alte state, sunt aplicabile in masura in care nu se prevede altfel prin acorduri, tratate si conventii la care Romania este parte.

  Art. 76
  Anexele nr. 1A, 1B, 1C, 2A, 2B si 2C fac parte integranta din prezenta lege.

  Art. 77
  (1) Prezenta lege intra in vigoare dupa 90 de zile de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei.
  (2) Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga Decretul nr. 278/1960 cu privire la actele de stare civila, H.C.M. nr. 1.090/1960 privind aprobarea modelelor registrelor de stare civila, H.C.M. nr. 2.290/1969 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la regimul actelor de stare civila, modificata prin Hotararea Guvernului nr. 616/1993, precum si orice alte dispozitii contrare.


  Anexele nr. 1A, 1B, 1C, 2A, 2B si 2C


  Anexele nr. 1A, 1B, 1C, 2A, 2B si 2C la Legea 119/1996 republicata 2012


  NOTA:
  Reproducem mai jos prevederile art. III din Lega nr. 201/2009 pentru modificarea si completarea Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila si prevederile art. II si IV din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 80/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 61/2012, care nu sunt incorporate in forma republicata a Legii nr. 119/1996 si care se aplica, in continuare, ca dispozitii proprii ale actelor modificatoare:
 • art. III din Legea nr. 201/2009:
  "Art. III
  Asigurarea suportului tehnic necesar actualizarii, prin mijloace informatice, a Registrului national de evidenta a persoanelor cu datele continute de certificatele sau extrasele de stare civila eliberate cetatenilor romani de autgoritatile straine care au fost inscrise/transcrise in registrele de stare civila romane se realizeaza esalonat, de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, dupa cum urmeaza:
  a) la nivelul serviciilor comunitare locale de evidenta a persoanelor, in termen de 2 ani;
  b) la nivelul primariilor din unitatile administrativ-teritoriale in care nu functioneaza servicii publice comunitare locale de evidenta a persoanelor, in termen de 34 ani.";
 • art. II si IV din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 80/2011:

  "Art. II
  Odata cu asigurarea suportului tehnic necesar informatizarii activitatii de stare civila vor fi furnizate servicii electronice privind informatii si documente cetatenilor ale caror acte si fapte de stare civila au fost inregistrate in Romania.
  ......

  Art. IV
  Prezenta ordonanta de urgenta intra in vigoare la data intrarii in vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata."

  -------------
  Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
  -------------