DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  


Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Legea 8/2012 pentru aprobarea OG 21/2011 privind infiintarea Autoritatii Metropolitane de Transport Bucuresti. Legea nr. 8/2012Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 20 din 10 ianuarie 2012

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. I
Se aproba Ordonanta Guvernului nr. 21 din 30 august 2011 privind infiintarea Autoritatii Metropolitane de Transport Bucuresti, adoptata in temeiul art. 1 pct.III.7 din Legea nr. 131/2011 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 623 din 1 septembrie 2011, cu urmatoarele modificari si completari:

1. Articolul 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 3
A.M.T.B. este ordonator secundar de credite si se finanteaza de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, din venituri proprii, din fonduri externe si din alte surse legal constituite."

2. La articolul 6 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:
"(2) Modificarea structurii organizatorice a A.M.T.B. se aproba prin ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii."

3. Articolul 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 7
(1) A.M.T.B. are urmatoarele atributii principale:
a) coordonarea unitara a serviciului de transport public de calatori in zona metropolitana;
b) elaboreaza Strategia de dezvoltare a transportului public de calatori si Planul de transport public pentru zona metropolitana pe termen mediu si lung;
c) colaboreaza cu structurile administratiei publice centrale si locale la realizarea programelor de investitii si prioritizarea obiectivelor din cadrul acestor programe;
d) stabileste politica tarifara unica si de taxare in domeniul transportului public de calatori pentru zona metropolitana;
e) monitorizeaza modul de informare a calatorilor, imaginea si marketingul transportului public de calatori, precum si calitatea serviciilor de transport, initiaza masuri de imbunatatire a acestora;
f) realizeaza cercetari de piata privind, cererea, oferta si calitatea serviciilor de transport si, in functie de aceste criterii, stabileste/actualizeaza Programul de transport public local valabil pentru zona metropolitana;
g) face propuneri legislative de reglementare in domeniul transportului public de calatori, cu consultarea administratiilor publice locale aflate in zona metropolitana Bucuresti, concepe norme de aplicare a acestor reglementari in raza de activitate;
h) colaboreaza cu administratorii infrastructurii de transport si cu operatorii de transport la intocmirea programelor de investitii in infrastructura de transport public de calatori si isi exprima avizul consultativ in legatura cu traseele de transport public de calatori;
i) colaboreaza cu structurile de planificare urbana si teritoriala din cadrul autoritatilor administratiei publice centrale si locale pentru corelarea dezvoltarii si planificarii sistemului de transport public de calatori din raza de activitate, cu prevederile documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului;
j) initiaza masuri pentru promovarea transportului public de calatori in comun;
k) colaboreaza la intocmirea de catre administratiile ce detin infrastructura de management al traficului a programelor de investitii in infrastructura de management al traficului si avizarea acestora, pentru partea privind transportul public de calatori.
(2) A.M.T.B. exercita atributiile ce revin potrivit Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, autoritatilor administratiei publice locale, respectiv Consiliului General al Municipiului Bucuresti si Consiliului Judetean Ilfov, referitoare la infiintarea, autorizarea, organizarea, exploatarea, gestionarea si controlul functionarii serviciilor de transport public de persoane prin servicii regulate si servicii regulate speciale intre unitatile administrativ-teritoriale in zona metropolitana.
(3) In realizarea atributiilor prevazute la alin. (2), A.M.T.B. este autoritate de autorizare."

4. Dupa articolul 11 se introduc doua noi articole, articolele 11^1 si 11^2, cu urmatorul cuprins:
"
Art. 11^1
A.M.T.B. realizeaza venituri proprii si din activitati de asistenta tehnica, avizare, autorizare, consultanta si alte activitati economice in domeniul transportului public de calatori. Tarifele aferente prestarii acestor activitati se aproba prin ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii.

Art. 11^2
Programul de transport public local prin curse regulate aplicabil pe raza municipiului Bucuresti si a judetului Ilfov, aprobat potrivit legii pana la data intrarii in vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante, isi mentine valabilitatea."

Art. II
Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 262 din 19 aprilie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

1. La articolul 4 alineatul (1), literele b), c) si g) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"b) se efectueaza pe raza teritorial-administrativa a unei localitati, respectiv pe raza administrativ-teritoriala a zonei metropolitane, sau numai intre localitatile unui judet, in functie de tipul de transport stabilit potrivit legii. In cazul in care traseul transportului pe sina depaseste limita localitatii, acesta va fi considerat transport public local;
c) se executa pe rute si cu programe de circulatie prestabilite de catre autoritatile competente desemnate potrivit legii;
.......................................................
g) transportul cu autobuzele se efectueaza numai pe baza de licente de traseu si caiete de sarcini, elaborate si eliberate in conditiile stabilite prin normele de aplicare elaborate si aprobate prin ordin comun al ministrului administratiei si internelor si ministrului transporturilor si infrastructurii, denumite in continuare Norme."

2. La articolul 4, alineatul (1^1) se abroga.

3. La articolul 5, alineatul (3) se abroga.

4. La articolul 16, alineatul (6) se abroga.

5. La articolul 37, alineatul (11) se abroga.

6. La articolul 45 alineatul (7), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"b) nerespectarea prevederilor art. 5 alin. (2) si ale lit. d) a alin. (4) privind conditiile in care se executa transportul public local de persoane prin curse regulate speciale;"

Art. III

La data intrarii in vigoare a prezentei legi, Ordonanta Guvernului nr. 4/2011 pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 78 din 31 ianuarie 2010, se abroga."


Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.
Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
Legea 53/2017 pentru aprobarea OUG 62/2016 privind infiintarea Autoritatii de Reforma Feroviara
OUG 5/2017 pentru modificarea OUG 63/2015 privind prelungirea valabilitatii licentelor de traseu si a programului de transport in baza carora se efectueaza serviciile regulate de transport de persoane intre municipiul Bucuresti si localitatile judetu
OUG 2/2017 privind unele masuri fiscal-bugetare, precum si modificarea si completarea unor acte normative. Ordonanta de urgenta nr. 2/2017
Legea 94/2016 pentru completarea OG 27/2011 privind transporturile rutiere
Legea 334/2015 pentru prorogarea unor termene privind stabilirea unor masuri pentru asigurarea facilitatilor la transport pentru anumite categorii de persoane
Legea 129/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere. Lege nr. 129/2015
Ordin 42/2015 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind decontarea cheltuielilor de transport in unele situatii in care cadrele militare, politistii si personalul civil se deplaseaza la si de la locul de munca, aprobate prin Ord
Legea 59/2015 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 81/2000 privind certificarea incadrarii vehiculelor inmatriculate sau inregistrate in normele tehnice privind siguranta circulatiei rutiere, protectia mediului si in categoria
OUG 81/2014 pentru prorogarea unor termene privind stabilirea unor masuri pentru asigurarea facilitatilor la transport pentru anumite categorii de persoane. Ordonanta de urgenta 81/2014
OUG 61/2014 pentru modificarea si completarea OUG 47/2013 privind unele masuri in domeniul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii directi finantati din fonduri externe nerambursabile, precum si unele masuri financiare in domeniul ex-ISP
OG 26/2014 pentru modificarea alin. (3) al art. 26 din Regulamentul privind transportul pe caile ferate din Romania, aprobat prin OG 7/2005. Ordonanta 26/2014
Ordin 1148/2014 privind modificarea Ordinului ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei nr. 458/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea pe categorii a autobuzelor si microbuzelor utilizate pentru transportu
Ordin 54/2014 privind unele masuri pentru dezvoltarea pietei gazelor naturale
Legea 109/2014 privind aprobarea OUG 11/2013 pentru modificarea si completarea OG 27/2011 privind transporturile rutiere. Lege nr. 109/2014
Legea 108/2014 privind transportul rutier de produse agricole vegetale pe drumurile publice. Lege nr. 108/2014
OUG 50/2014 privind modificarea si completarea Legii petrolului nr. 238/2004. Ordonanta de urgenta nr. 50/2014
OUG 27/2014 privind unele masuri pentru completarea retelei sanitare proprii a Ministerului Transporturilor si pentru aprobarea unor masuri financiare. Ordonanta de urgenta 27/2014
OUG 14/2014 pentru completarea art. 176 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal. Ordonanta de urgenta nr. 14/2014
Ordin 37/2014 privind autorizarea operatorilor economici pentru desfasurarea activitatii de transport public de pasageri si/sau de marfuri pe cai navigabile interioare
Ordin 7/2014 privind aprobarea tarifului pentru supravegherea mentinerii obiectivelor necesare sigurantei pasagerilor si a procedurii de colectare si distribuire a acestuia si pentru abrogarea Ordinului ministrului transporturilor si infrastructurii
Dreptul transporturilor. Editia 3
Piperea Gheorghe

Pret: 44.9 lei
38.17 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
33 useri online

Useri autentificati: