DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Hotararea UNBR 852/2013 privind modificarea si completarea Statutului profesiei de avocatPublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 33 din 16 ianuarie 2014

UNIUNEA NATIONALA A BAROURILOR DIN ROMANIA

Avand in vedere dezbaterile din sedinta Consiliului Uniunii Nationale a Barourilor din Romania referitoare la necesitatea modificarii si completarii Statutului profesiei de avocat,
in temeiul prevederilor art. 2 din Hotararea Congresului avocatilor nr. 6 din 29-30 martie 2013 privind mandatarea Consiliului Uniunii Nationale a Barourilor din Romania de a indeplini atributiunea prevazuta la art. 64 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 51/1995,
Consiliul Uniunii Nationale a Barourilor din Romania hotaraste:

Art. I
Statutul profesiei de avocat, adoptat prin Hotararea Consiliului Uniunii Nationale a Barourilor din Romania nr. 64/2011, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 898 din 19 decembrie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 24, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Decizia este definitiva si se comunica solicitantului in termen de 30 de3 zile de la data emiterii."


2. La articolul 26, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(5) Decizia motivata se comunica in termen de 15 zile avocatului in cauza, precum si presedintelui U.N.B.R., impreuna cu hotararea judecatoreasca si inscrisurile in baza carora a fost verificata starea de nedemnitate."

3. La articolul 66, alineatul (2) se abroga.

4. La articolul 69, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Procesul-verbal va fi inregistrat si depus la barou, putand fi consultat de membrii baroului si de U.N.B.R."

5. Dupa articolul 88 se introduce un nou articol, articolul 88^1, cu urmatorul cuprins:
"Art. 88^1
La cererea avocatului, Comisia permanenta a U.N.B.R. are obligatia sa apere reputatia profesionala a acestuia, daca cererile intreprinse si propunerile inaintate de consiliul baroului din care face parte avocatul fundamenteaza acest demers."


6. Dupa articolul 91 se introduce o noua subsectiune, subsectiunea a 2^1-a, cuprinzand articolul 91^1, cu urmatorul cuprins:
"SUBSECTIUNEA 2^1 - Activitatea de curator special


Art. 91^1
(1) Avocatul poate indeplini activitatea de curator special, in conditiile legii. In cadrul activitatii judiciare, in indeplinirea acestei sarcini, avocatul are toate drepturile si obligatiile reprezentantului legal.
(2) Dispozitiile art. 108-119 se aplica in mod corespunzator si avocatului care indeplineste functia de curator special.
(3) Fiecare barou organizeaza un Registru al avocatilor care pot fi desemnati de instantele judecaroresti, in conditiile legii, in calitate de curatori speciali, in care sunt inregistrati toti avocatii care au consimtit sa indeplineasca activitatea de curator special. U.N.B.R. centralizeaza registrele barourilor si tine evidenta Registrului national al avocatilor care pot fi desemnati de instantele judecatoresti, in conditiile legii, in calitatea de curatori speciali. Dispozitiile art. 161 si 162 se aplica in mod corespunzator.
(4) Avocatului desemnat i se vor comunica de catre decan instiintarea de numire, precum si copia incheierii prin care a fost numit curator special. Dispozitiile art. 153 alin. (1) si (2) se aplica in mod corespunzator.
(5) Plata remuneratiei pentru activitatea de curatela care se suporta din bugetul statului se efectueaza numai prin barou. Sumele destinate platii remuneratiilor pentru activitatea de curatela, stabilite prin incheierea instantei, se vireaza intr-un cont deschis de fiecare barou. Baroul va comunica instantei detaliile contului bancar aflat la dispozitia sa in vederea platii sumelor stabilite prin incheiere cu titlul de remuneratie a curatorului special. Dispozitiile art. 85 alin. (3) din Lege se aplica in mod corespunzator. Respectarea de catre barouri a destinatiei acestor fonduri este supusa si controlului U.N.B.R."

7. La articolul 92, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Avocatul este obligat sa tina evidenta actelor intocmite conform art. 3 alin. (1) lit. c) din Lege si sa le pastreze in arhiva sa profesionala, in ordinea intocmirii lor. In termen de cel mult 3 zile de la data intocmirii actelor prevazute la alin. (1), sub sanctiunea inopozabilitatii fata de terti, avocatul este obligat sa inregistreze operatiunea in Registrul electronic al actelor intocmite de avodat potrivit art. 3 alin. (1) lit. c) din Lege in conformitate cu procedura prevazuta in Regulamentul de organizare si functionare a registrului, aprobat de Consiliul U.N.B.R."

8. La articolul 162 alineatul (4), dupa litera c) se introduce o noua litera, litera d), cu urmatorul cuprins:
"d) daca a refuzat sa indeplineasca activitatea de curator dupa ce a fost numit sau a fost inlocuit din aceasta calitate din motive imputabile acestuia."

9. La articolul 180, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
"(3) La constituirea formelor de exercitare a profesiei, precum si ulterior acestui moment, avocatii au dreptul sa stabileasca patrimonoul afectat exercitarii profesiei, in conditiile legii, cu respectarea procedurii reglementate de Consiliul U.N.B.R. cu privire la constituirea Registrului electronic al evidentei patrimoniului de afectatiune al avocatilor. Inscrierea efectuata in registru are efecte de opozabilitate fata de terti in conditiile prevazute de lege."

10. La articolul 185, alineatul (3) se abroga.

11. La articolul 223, alineatul (6) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(6) In cazul acelor forme de exercitare a profesiei de avocat a caror activitate se desfasoara preponderent in circumscriptia unui barou situat pe raza altui judet decat cel in care se afla situat sediul lor principal, stabilirea unui sediu secundar in circumscriptia celui dintai barou este obligatorie. Nerespectarea acestei obligatii constituie abatere disciplinara grava. In sensul dispozitiilor prezentului alineat, o activitate va fi considerata a fi desfasurata preponderent pe raza altui barou daca aceasta genereaza majoritatea angajamentelor profesionale incheiate in decursul unui semestru calendaristic de catre respectiva forma de exercitare a profesiei. In acest caz, forma de exercitare a profesiei are obligatia de a solicita aprobarea deschiderii sediului secundar in termen de cel mult 15 zile de la inceperea urmatorului semestru."

12. La articolul 231, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(4) Asigurarea pentru raspundere profesionala va fi incheiata pentru un an de zile si va fi reinnoita in mod obligatoriu anual. Polita de asigurare se depune, in copie certificata de avocat, la secretariatul baroului in termen de 15 zile de la data emiterii acesteia."

13. Dupa articolul 242 se introduce un nou articol, articolul 242^1, cu urmatorul cuprins:
"Art. 242^1
(1) Avocatul este oblgiat sa se abtina de la desfasurarea unor activitati de natura a aduce atingere drepturilor profesionale rezervate avocatilor prin lege si statutul profesiei.
(2) Nerespectarea acestor obligatii constituie abatere disciplinara grava."

14. Articolul 243 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 243
(1) Publicitatea formelor de exercitare a profesiei este distincta de publicitatea profesionala, care urmareste promovarea profesiei de avocat.
(2) Publicitatea formelor de exercitare este constituita din orice forma de comunicare publica, indiferent de mijloacele utilizate, care urmareste sa aduca la cunostinta publicului informatii asupra naturii ori calitatii practicii profesionale.
(3) Publicitatea profesionala are drept obiect promovarea profesiei de avocat si se realizeaza in exclusivitate de catre organele profesiei sau la cererea si sub supravegherea acestora.
(4) Mijloacele de publicitate a formelor de exercitare a profesiei nu pot fi folosite ca reclama in scopul dobandirii de clientela."

15. Articolul 244 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 244
(1) Formele de exercitare a profesiei de avocat pot utiliza una sau mai multe mijloace publicitare, respectiv:
a) amplasarea unei firme conforme cu prevederile art. 245;
b) anunturi de publicitate potrivit prezentului statut;
c) anunturi si mentiuni in anuare si carti de telefon;
d) invitatii, brosuri si anunturi de participare la conferinte, colocvii etc. profesionale ori cu o componenta de specialitate juridica;
e) corespondenta profesionala si carti de vizita profesionale;
f) domeniu de internet si adrese de e-mail;
g) pagina web;
h) publicarea de articole in reviste sau alte publicatii de specialitate ori care nu sunt destinate publicului larg.

(2) Nu este permisa utilizarea urmatoarelor forme de publicitate:
a) racolarea clientelei, constand in oferirea serviciilor prin prezentare proprie sau prin intermediar, la domiciliul sau resedinta unei persoane sau intr-un loc public, ori in propunerea personalizata de prestari de servicii efectuata de o forma de exercitare a profesiei, fara ca aceasta sa fi fost in prealabil solicitata in acest sens. Se considera racolare si adresarea personala si prin terti catre victimele accidentelor sau catre mostenitorii acestora, aflati in imposibilitate de a alege un avocat;
b) acordarea de consultatii si/sau redactarea de acte juridice, realizate pe orice suport material, precum si prin orice alt mijloc de comunicare in masa, inclusiv prin emisiuni radiofonice sau televizate, cu exceptia publicatiilor care contin o rubrica de consultanta juridica;
c) publicarea unor materiale cu continut publicitar in publicatii, altele decat cele de specialitate ori care nu sunt destinate publicului larg;
d) aducerea la cunostinta publicului, prin orice mijloace, a donatiilor sau altor liberalitati acordate de forma de exercitare a profesiei sau de avocatii din cadrul acesteia, cu exceptia sponsorizarilor de conferine, colocvii etc. profesionale ori cu o componenta de specialitate juridica, ori a unor alte evenimente sau actiuni care nu sunt destinate publicului larg;
e) utilizarea, in scopul realizarii corespondentei prin e-mail sau al postarii unei pagini web, a unui domeniu de internet rezervat de un operator economic in scopul prezentarii sale;
f) prezentarea formei de exercitare a profesiei sau a avocatilor care functioneaza in cadrul acesteia prin orice mijloace de publicitate realizate sau asociate cu numele si denumirea unui operator economic sau cu domeniul de internet rezervat de acesta in scopul prezentarii sale;
g) promiterea obtinerii unor rezultate profesionale care nu depind exclusiv de activitatea formei de exercitare a profesiei;
h) comunicarea publica a functiilor detinute anterior in cadrul unei autoritati, de catre avocatii inclusi in forma de exercitare a profesiei;
i) incitarea publica la initierea unui litigiu sau a unui conflict sau la amplificarea acestora.
(3) In raporturile sale cu mijloacele de comunicare in masa, avocatul este obligat sa respecte interesele clientului sau, onoarea si reputatia profesiei, precum si obligatiile profesionale. In exercitarea mandatului sau sunt permise luari de pozitie publice, prin mijloace de comunicare in masa, daca acestea nu contravin interesului clientului si daca exista permisiune expresa din partea acestuia.
(4) Barourile, U.N.B.R. si organele profesiei nu raspund pentru opinia sau activitatea avocatului reflectata in mijloacele de comunicare in masa."

16. Articolul 247 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 247
(1) Invitatiile si anunturile de participare la intruniri si colocviile de specialitate pot mentiona denumirea formei de exercitare a profesiei si baroul din care aceasta face parte.
(2) In vederea participarii la manifestarile mentionate la alin. (1), formele de exercitare a profesiei pot edita brosuri de prezentare generala, ale caror forma si continut trebuie transmise, in prealabil, consiliului baroului, in vederea autorizarii comunicarii acestora catre public.
(3) Brosura de prezentare generala nu poate face referire la:
a) numele clinentilor formei de exercitare a profesiei. Prin exceptie, brosura poate indica doar numele clientilor care si-au dat acordul in acest sens;
b) activitati care nu au legatura cu exercitarea profesiei.
(4) Formele de exercitare a profesiei pot difuza brosuri de prezentare generala catre toate categoriile de public numai la manifestarile prevazute la alin. (1) si in conditiile stabilite de alin. (2). Difuzarea poate fi realizata numai de catre forma de exercitare a profesiei, fara posibilitatea de a depune in locurile publice sau de a le transmite tertilor in vederea difuzarii, cu exceptia serviciilor postale."

17. Articolul 248 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 248
(1) Corespondenta formei de exercitare a profesiei poate cuprinde:
a) numarul de telefon, telefax, adresa de internet si adresa electronica (e-mail);
b) indicarea sediului principal si, dupa caz, a sediului secundar si/sau a biroului de lucru;
c) sigla formei de exercitare a profesiei, avizata, in prealabil, de consiliul baroului.
(2) Cartile de vizita profesionale ale avocatului care isi desfasoara activitatea in cadrul formei de exercitare a profesiei pot cuprinde mentiunile permise corespondentei, precum si titlul de asociat, colaborator sau salarizat si, daca este cazul, titlurile stiintifice si/sau profesionale dobandite in tara sau in strainatate, precum si ariile de practica ale acestuia."

18. Articolul 249 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 249
(1) Formele de exercitare a profesiei pot avea adresa proprie de internet, care poate cuprinde mentiuni referitaore la activitatea desfasurata, la avocatii care isi desfasoara activitatea in cadrul acestora, precum si la modul de realizare a corespondentei.
(2) Continutul si modul de prezentare a adresei de internet se avizeaza, in prealabil, de consiliul baroului si trebuie sa respecte demnitatea si onoarea profesiei, precum si secretul profesional.
(3) Adresa de internet nu poate cuprinde nicio intercalare cu caracter de reclama sau mentiune publicitara pentru un produs sau serviciu diferit de activitatile prevazute la art. 3 alin. (1) din Lege.
(4) Adresa de internet nu poate contine legaturi catre alte adrese de internet (linkuri) al caror continut ar fi contrar principiilor esentiale ale profesiei de avocat. Este admisa includerea unor legaturi care sa peremita accesarea paginilor de internet ale entitatilor cu care sunt incheiate conventii de conlucrare profesionala avizate de consiliul baroului, ale conferintelor sau altor manifestari profesionale organizate de forma de exercitare a profesiei sau cu participarea acesteia, a articolelor publicate in reviste de specialitate juridica.
(5) Pentru indeplinirea conditiilor mentionate la alin. (4), forma de exercitare a profesiei detinatoare a adresei de internet trebuie sa asigure in mod regulat vizitarea si evaluarea paginilor proprii si a paginilor la care este permis accesul pe baza legaturilor realizate prin intermediul adresei proprii, la cererea organelor profesiei. Consiliul baroului poate dispune eliminarea de indata a mentiunilor si legaturilor ale caror continut si forma sunt contrare principiilor esentiale ale profesiei de avocat."

19. Dupa articolul 249 se introduce un nou articol, articolul 249^1, cu urmatorul cuprins:
"Art. 249^1
(1) Mijloacele de publicitate a formelor de exercitare a profesiei nu pot fi folosite ca reclama in scopul dobandirii de clientela.
(2) Indiferent de mijlocul de publicitate utilizat, sunt interzise:
a) mentiunile autolaudative sau comparative;
b) nominalizarea clientilor din portofoliu sau indicarea litigiilor in care forma de exercitare a profesiei a fost sau este implicata;
c) informatiile privind realizarile de ordin financiar, cifra de afaceri sau succesele profesionale;
d) furnizarea de informatii in vederea includerii in clasamente intocmite pe criterii financiare;
e) mentiunile referitoare la valoarea serviciilor oferite de avocat, la gratuitati sau la modalitatea de plata si care constituie politici de dumping;
f) orice afirmatii contrare demnitatii persoanelor, profesiei sau justitiei;
g) orice forme de publicitate realizate de catre terti."

20. Articolul 250 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 250
Nerespectarea obligatiilor prevazute de Lege si de prezentul statut privind publicitatea formelor de exercitare a profesiei de avocat prin fapte savarsite in nume propriu sau in numele si pentru forma de exercitare a profesiei din care avocatul face parte constituie abatere disciplinara grava."

21. La articolul 265, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Fapta savarsita de avocat, in nume propriu sau in numele si pentru forma de exercitare a profesiei din care face parte, prin care se incalca dispozitiile legii, ale statutului profesiei, deciziile obligatorii ale organelor profesiei la nivel national sau ale consiliu;ui baroului in care avocatul este inscris sau in care acesta isi are sediul secundar si care este de natura sa prejudicieze onoarea ori prestigiul profesiei sau al corpului de avocati constituie abatere disciplinara si se sanctioneaza potrivit art. 89 din Lege."

22. Anexa nr. XXVI se modifica si se inlocuieste cu anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. II
Dispozitiile art. 92 alin. (2) din Statutul profesiei de avocat adoptat prin Hotararea Consiliului Uniunii Nationale a Barourilor din Romania nr. 64/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, privitoare la Registrul electronic al actelor intocmite de avocat potrivit art. 3 alin. (1) lit. c) din Lege se pun in aplicare dupa aprobarea de catre Consiliul U.N.B.R. a Regulamentului de organizare si functionare a registrului.

Art. III
Pezenta hotarare se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si pe pagina web www.unbr.ro

Art. IV
Prezenta hotarare se comunica decanilor barourilor si presedintelui Comisiei Centrale de Disciplina, care vor lua masuri de incunostintare a avocatilor si a comisiilor de disciplina din cadrul barourilor pentru punerea in aplicare a acesteia.

Art. V
Statutul profesiei de avocat, adoptat prin Hotararea Consiliului Uniunii Nationale a Barourilor din Romania nr. 64/2011, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 898 din 19 decembrie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta hotarare, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.


ANEXA (Anexa nr. XXVI la statut)


MODELUL LEGITIMATIEI DE AVOCAT

I. Formele legitimatiei de avocat
Legitimatia de avocat prevazuta la art. 237 din Statutul profesiei de avocat, adoptat prin Hotararea Consiliului Uniunii Nationale a Barourilor din Romania, nr. 64/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, se prezinta sub doua forma distincte, in functie de calitatea de avocat definitiv sau stagiar a detinatorului, dupa cum urmeaza:
a) in cazul avocatilor definitivi, legitimatia are forma de legitimatie tip card prevazut cu cip de proximitate, conform modelului prevazut in prezenta anexa;
b) in cazul avocatilor stagiari, legitimatia are forma de legitimatie pe suport hartie (care poate fi inlocuita cu legitimatie tip card fara cip de proximitate, pentru barourile care au optat pentru aceasta modalitate de legitimare).

II. Legitimatia dip card prevazut cu cip de proximitate
Avocatii definitivi se legitimeaza, in toate cazurile, cu un card prevazut cu cip de proximitate, conform modelului prevazut in contractul de licenta incheiat intre Uniunea Nationala a Barourilor din Romania (U.N.B.R.) si Consiliul Barourilor Europene (denumit in continuare C.C.B.E.) in calitatea acestuia de titular al drepturilor privitoare la detinerea si utilizarea cardului european de identitate pentru avocati si care va cuprinde in mod obligatoriu, potrivit formatului corespunzator al acestuia, cel putin urmatoarele mentiuni:
a) Uniunea Nationala a Barourilor din Romania U.N.B.R.;
b) sigla U.N.B.R.;
c) baroul;
d) numele, prenumele, fotografia si titlul profesional al avocatului;
e) numarul cardului corespunzator codului unic al avocatului din sistemul de evidenta oficiala al avocatilor denumit "Tabloul national al avocatilor".
f) data inscrierii in barou;
g) data definitivarii in profesie;
h) durata de valabilitate, care nu poate depasi 5 ani de la data emiterii.
In spatiul de deasupra fotografiei de pe fata 2 se aplica de catre baroul in tabloul caruia este inscris avocatul viza anuala, sub forma de timbru holgrafic, cu inscriptia "Vizat ..." (se indica anul), si care atesta ca avocatul este inscris in Tabloul avocatilor cu drept de exercitare a profesiei din barou in anul pentru care s-a aplicat viza.
Aplicarea vizei anuale se face dupa verificarea indeplinirii conditiilor prevazute de lege, de statutul profesiei si de hotararile consiliului baroului.
La eliberarea cardului se va achita de catre avocat suma necesara confectionarii si implementarii sistemului informatic de gestionare a acestuia, care a fost avansata de catre U.N.B.R.
Modelele de legitimatie vechi aflate in circulatie si care sunt in vigoare potrivit vizelor aplicate de catre barou sunt valabile pana la data inlocuirii cu formele de legitimatie prevazute de prezenta anexa. In cazul barourilor Bucuresti, Dolj si Ilfov, data-limita prevazuta pentru inlocuirea modelelor de legitimatie vechi aflate in circulatie va fi stabilita prin hotararea consiliului baroului.


Pentru

Modelul exemplificativ, Legitimatia pe suport hartie sau tip card fara chip de proximitate si Legitimatia tip card fara cip de proximitate:

click pt vizualizare