DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Hotararea nr. 15/2011 pentru modificarea si completarea Statutului profesiei de avocatPublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 658 din 15 septembrie 2011

UNIUNEA NATIONALA A BAROURILOR DIN ROMANIA

Modificari ale Statutului profesiei de avocat


In conformitate cu dispozitiile art. 64 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, republicata, cu modificarile ulterioare,
avand in vedere proiectul de modificare si completare a Statutului profesiei de avocat, aprobat de Consiliul Uniunii Nationale a Barourilor din Romania prin Hotararea nr. 258 din data de 9 iunie 2011,
in temeiul prevederilor art. II alin. (1) din Legea nr. 270/2010 privind modificarea si completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat si ale art. 112 lit. b) din Legea nr. 51/1995, republicata, cu modificarile ulterioare,
Congresul Avocatilor, in sedinta din 10—11 iunie 2011, a adoptat urmatoarea hotarare:

Art. I - Statutul profesiei de avocat, adoptat in sedinta Consiliului Uniunii Nationale a Barourilor din Romania din data de 25 septembrie 2004, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 45 din 13 ianuarie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Articolul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 1
(1) Profesia de avocat este libera si independenta, cu organizare, functionare si conducere autonome, stabilite in conditiile prevazute de Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, republicata, cu modificarile ulterioare, denumita in continuare Lege, si ale prezentului statut.
(2) Exercitarea profesiei de avocat este supusa urmatoarelor principii fundamentale:
a) principiul legalitatii;
b) principiul libertatii;
c) principiul independentei;
d) principiul autonomiei si descentralizarii;
e) principiul pastrarii secretului profesional.”

2. La articolul 2, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) In exercitarea dreptului la aparare recunoscut si garantat de Constitutia Romaniei, republicata, de lege, de pactele si de tratatele la care Romania este parte, avocatul are dreptul si obligatia de a starui, prin toate mijloacele legale, pentru realizarea liberului acces la justitie, pentru un proces echitabil si solutionat intr-un termen rezonabil, indiferent de natura cauzei sau de calitatea partilor.”

3. Articolul 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 3
(1) In exercitarea profesiei avocatul este independent si se supune numai legii, prezentului statut al profesiei si codului deontologic.
(2) Profesia de avocat se exercita numai de avocatii inscrisi in Tabloul avocatilor intocmit de baroul din care fac parte.
(3) Un avocat nu poate fi inscris decat intr-un singur barou si nu isi poate exercita concomitent activitatea in doua sau mai multe forme de exercitare a profesiei.
(4) Este interzisa, sub sanctiunile prevazute de lege, exercitarea oricarei activitati specifice profesiei de avocat de catre o persoana fizica ce nu are calitatea de avocat inscris intr-un barou si in Tabloul avocatilor sau, dupa caz, de catre orice persoana juridica, cu exceptia societatii profesionale de avocati cu raspundere limitata.”

4. Articolul 5 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 5
(1) In fiecare judet si in municipiul Bucuresti exista si functioneaza, in temeiul Legii, un singur barou, persoana juridica de interes public. Baroul este constituit din toti avocatii inscrisi in Tabloul avocatilor, care au sediul profesional principal in localitatile de pe raza acestuia.
(2) Toate barourile din Romania, constituite potrivit Legii, sunt membre de drept ale Uniunii Nationale a Barourilor din Romania, denumita in continuare U.N.B.R.
(3) U.N.B.R. este persoana juridica de interes public, infiintata prin Lege. U.N.B.R. este unica succesoare de drept a Uniunii Avocatilor din Romania.
(4) Constituirea si functionarea de barouri in afara U.N.B.R. sunt interzise. Actele de constituire si de inregistrare a barourilor in afara U.N.B.R. sunt nule de drept. Nulitatea poate fi oricand constatata de catre instanta sau alt organ judiciar, la cererea oricarei persoane interesate sau din oficiu.
(5) Sunt interzise, sub sanctiunea prevazuta de Lege, folosirea, fara drept, de catre orice persoana a denumirilor «Barou», «Uniunea Nationala a Barourilor din Romania», «U.N.B.R.» ori «Uniunea Avocatilor din Romania» sau a denumirilor specifice formelor de exercitare a profesiei de avocat, precum si folosirea fara drept a insemnelor specifice profesiei de avocat ori purtarea fara drept a robei.”

5. Articolul 6 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 6
(1) Libertatea si independenta profesiei de avocat sunt principii in baza carora avocatul promoveaza si apara drepturile, libertatile si interesele legitime ale clientilor potrivit Legii si prezentului statut. Aceste principii definesc statutul profesional al avocatului si garanteaza activitatea sa profesionala.
(2) Avocatul este liber sa isi aleaga, sa schimbe si sa dispuna in tot sau in parte de forma de exercitare a profesiei, in conditiile prevazute de Lege si de prezentul statut.
(3) Orice persoana are dreptul sa isi aleaga in mod liber avocatul. Nimeni nu poate impune unei persoane un anumit avocat, cu exceptia cazurilor privitoare la acordarea asistentei judiciare obligatorii sau dispuse de catre organul judiciar, a asistentei judiciare prin avocat ca forma a ajutorului public judiciar si a asistentei gratuite. Orice clauza ori conventie contrara, prohibitiva sau restrictiva, este lovita de nulitate absoluta.
(4) Relatiile dintre avocat si clientii sai se bazeaza pe onestitate, probitate, corectitudine, sinceritate, loialitate si confidentialitate. Drepturile si obligatiile avocatului sunt prevazute de Lege, de prezentul statut, de codul deontologic si de contractul de asistenta juridica legal incheiat.”

6. Articolul 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 7
(1) Intr-o societate intemeiata pe valorile democratiei si ale statului de drept, avocatul are un rol esential. Avocatul este indispensabil justitiei si justitiabililor si are sarcina de a apara drepturile si interesele acestora. El este deopotriva sfatuitorul si aparatorul clientului sau.
(2) Avocatul, exercitand drepturile care ii sunt conferite de Lege si de prezentul statut, isi indeplineste indatoririle si obligatiile fata de client in raporturile cu autoritatile si institutiile in relatie cu care isi asista sau isi reprezinta clientul, fata de profesia sa in general si fata de fiecare confrate in particular, precum si fata de public. Avocatul are indatorirea de a-si indeplini cu constiinciozitate, onoare si probitate profesionala obligatiile fata de client in raporturile cu persoanele fizice, cu autoritatile si institutiile publice sau private, cu alte persoane juridice, cu ceilalti avocati, precum si in relatia sa cu publicul in general.
(3) In exercitarea profesiei, avocatul nu poate fi supus niciunei restrictii, presiuni, constrangeri sau intimidari din partea autoritatilor ori institutiilor publice sau altor persoane fizice ori persoane juridice. Libertatea si independenta avocatului sunt garantate de lege.
(4) Independenta avocatului nu poate prejudicia interesele clientului sau. Avocatul este dator sa dea clientului sfaturi juridice corespunzatoare legii si sa actioneze numai in limitele legii, prezentului statut, codului deontologic, potrivit crezului sau profesional.
(5) Avocatul nu raspunde penal pentru sustinerile facute oral sau in scris in fata instantelor de judecata, a altor organe de jurisdictie, a organelor de urmarire penala sau a altor autoritati, daca aceste sustineri sunt in legatura cu apararea si sunt necesare stabilirii adevarului.
(6) Urmarirea penala si trimiterea in judecata a avocatului pentru fapte penale savarsite in exercitarea profesiei sau in legatura cu aceasta se pot face numai in cazurile si in conditiile prevazute de Lege.”

7. Articolul 14 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 14
(1) Primirea in profesia de avocat se realizeaza numai in baza promovarii examenului organizat de catre U.N.B.R., la nivel national.
(2) Cu titlu de exceptie, in conditiile legii, pot accede in profesie, fara sustinerea examenului, judecatorii Inaltei Curti de Casatie si Justitie carora le-a expirat mandatul pentru care au fost numiti ori, dupa caz, care au fost eliberati din motive neimputabile, precum si, in aceleasi conditii, judecatorii de la instantele internationale.”

8. Articolul 15 se modifica si avea urmatorul cuprins:
"Art. 15
(1) Cererea formulata de persoana care doreste sa fie primita in profesie se adreseaza decanului baroului unde solicitantul intentioneaza sa exercite profesia. Cererea se depune sau, dupa caz, se comunica in doua exemplare si va cuprinde:
a) numele, prenumele si domiciliul solicitantului;
b) locul si data nasterii;
c) elementele actului de identitate si organul emitent;
d) indicarea diplomei de licenta eliberate de o institutie de invatamant superior acreditata in conditiile legii care atesta calitatea de licentiat al unei facultati de drept cu durata stabilita de lege, precum si indicarea, daca este cazul, a indeplinirii functiei de judecator, procuror, notar public, consilier juridic sau jurisconsult timp de 5 ani si a promovarii examenului de definitivat in profesia din care provine ori a indeplinirii conditiilor prevazute la art. 14 alin. (2), dupa caz;
e) declaratia ca nu se afla in vreunul dintre cazurile de nedemnitate prevazute la art. 14 din Lege;
f) declaratia solicitantului ca nu se afla in niciunul dintre cazurile de incompatibilitate prevazute la art. 15 din Lege ori ca intelege sa renunte la orice stare de incompatibilitate, in cel mult doua luni de la data emiterii deciziei de primire in profesia de avocat, si cunoaste intervenirea sanctiunii caducitatii acesteia in caz de neconformare in termen;
g) precizarea ca se solicita dobandirea calitatii de avocat stagiar si angajamentul de a realiza, pe perioada stagiului, formarea profesionala initiala in profesia de avocat, respectiv de a frecventa, ca avocat definitiv, formele de pregatire profesionala continua, in conditiile prevazute de Lege si de prezentul statut;
h) mentiunea, daca este cazul, ca, potrivit Legii, candidatul poate dobandi calitatea de avocat definitiv;
i) declaratia expresa ca nu este sau nu a fost inscris intr-un alt barou din Romania. In caz contrar se vor indica: baroul, perioada, cauzele retragerii sau incetarii activitatii.
(2) Cererea va fi insotita de urmatoarele acte depuse in dublu exemplar:
a) copie de pe actul de identitate si de pe actele de stare civila;
b) copie de pe diploma de licenta si, dupa caz, copii de pe inscrisurile ce dovedesc indeplinirea, timp de cel putin 5 ani, a functiei de judecator, procuror, notar public, consilier juridic sau jurisconsult, precum si promovarea examenului de definitivat in profesia respectiva ori indeplinirea conditiilor prevazute de art. 14 alin. (2). In cazul in care se solicita primirea in profesie pe baza de diplome eliberate de institutiile de invatamant superior din alta tara se va depune si dovada de echivalare, in conditiile legii;
c) copie de pe cazierul judiciar, eliberata cu cel mult 15 zile inainte de data depunerii cererii;
d) certificat privind starea de sanatate a candidatului, eliberat de institutia sanitara stabilita de barou conform hotararii U.N.B.R. Durata de valabilitate a certificatului este de 60 de zile de la data emiterii;
e) certificat eliberat de baroul competent in care solicitantul a mai fost inscris in profesie, care sa ateste cauzele incetarii calitatii de avocat ori, daca este cazul, motivele respingerii unei cereri anterioare de primire in profesie;
f) doua fotografii tip legitimatie.
(3) In cazul prevazut la art. 14 alin. (2), judecatorul care a activat la instante internationale va prezenta o adeverinta in original si in traducere legalizata, eliberata de catre respectiva instanta, atestand ca acesta a indeplinit calitatea de judecator si ca incetarea acestei calitati a avut loc din motive neimputabile.”

9. Articolul 16 se abroga.

10. Articolul 17 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 17
(1) Cererea formulata de membrul unui barou din alta tara in vederea exercitarii profesiei de avocat in Romania se va depune sau, dupa caz, se va comunica in dublu exemplar la baroul in care doreste sa profeseze si va cuprinde:
a) numele, prenumele si domiciliul solicitantului;
b) locul si data nasterii;
c) numarul, data si emitentul pasaportului;
d) indicarea sediului profesional unde solicitantul doreste sa isi exercite profesia;
e) indicarea perioadei si a formei in care a exercitat profesia de avocat in Romania, anterior depunerii cererii (acolo unde este cazul);
f) indicarea formei in care urmeaza sa exercite profesia, conform art. 5 din Lege.
(2) Cererea va fi insotita de urmatoarele acte, depuse in dublu exemplar, traduse in limba romana si certificate:
a) pasaport;
b) o atestare din partea baroului sau a asociatiei profesionale de avocati din tara de origine privind calitatea de avocat cu drept de exercitare a profesiei si starea sa disciplinara.
(3) La cerere se vor atasa:
a) avizul conform eliberat de Comisia permanenta a U.N.B.R.;
b) declaratia expresa a solicitantului ca nu se afla in vreunul dintre cazurile de nedemnitate si incompatibilitate prevazute la art. 14 si 15 din Lege;
c) declaratia expresa a solicitantului ca se obliga sa respecte prevederile Legii, ale prezentului statut si ale codului deontologic;
d) dovada incetarii formei anterioare in care a exercitat profesia de avocat in Romania, conform dispozitiilor art. II din Legea nr. 231/2000 privind modificarea si completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, dupa caz;
e) certificat medical de sanatate, potrivit art. 15 alin. (2) lit. d);
f) doua fotografii tip legitimatie.”

11. Articolul 18 se modifica si avea urmatorul cuprins:
"Art. 18
(1) Cererea de primire in profesie, in forma si insotita de documentatia prevazute in prezentul statut, se depune in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii pe pagina web a U.N.B.R. a organizarii examenului national de primire in profesie. In termen de cel mult 3 zile de la inregistrare cererea de primire in profesie se va comunica de catre barou la U.N.B.R. si se va afisa la sediul baroului si pe pagina web a baroului si a U.N.B.R.
(2) Afisarea cererii la sediul baroului se constata prin proces-verbal.
(3) In termen de 10 zile de la afisarea cererii pe pagina web a baroului si a U.N.B.R. orice persoana poate face opozitie la cererea de primire in profesie, indicand motivele si aratand imprejurarile si probele pe care isi intemeiaza opozitia.
(4) Solutionarea opozitiei este de competenta baroului la care a fost inregistrata cererea de primire in profesie.
(5) In termen de 3 zile de la inregistrarea cererii de primire in profesie decanul baroului va desemna dintre membrii consiliului baroului un avocat-raportor, care va efectua investigatiile necesare cu privire la moralitatea si demnitatea solicitantului, chiar daca nu se face opozitie la inscriere.”

12. Articolul 19 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 19
(1) Avocatul raportor va face toate cercetarile pe care le va considera necesare.
(2) Cercetarile se vor referi la indeplinirea de catre solicitant a conditiilor prevazute de lege si de prezentul statut pentru primirea in profesia de avocat.”

13. Articolul 21 se modifica si avea urmatorul cuprins:
"Art. 21
(1) Dupa depunerea raportului, in termen de cel mult 5 zile, consiliul baroului analizeaza indeplinirea conditiilor pentru primirea in profesie si solutioneaza eventualele opozitii.
(2) Consiliul baroului va pronunta o hotarare motivata asupra cererii de primire in profesie, pe care o va comunica U.N.B.R. in termen de cel mult 10 zile de la expirarea termenului de opozitie.
(3) Hotararea poate fi atacata in termen de 15 zile de la comunicare la Comisia permanenta a U.N.B.R., care va solutiona contestatia cu cel putin 15 zile inainte de data anuntata a examenului national de primire in profesie. In cazul contestatiilor formulate de persoanele prevazute la art. 17 alin. (5) din Lege, termenul de solutionare este de 30 de zile de la data inregistrarii contestatiei. Hotararea Comisiei permanente a U.N.B.R. se va afisa pe pagina web a U.N.B.R.
(4) Se poate prezenta la examenul national de primire in profesie numai candidatul cu privire la care consiliul baroului sau, dupa caz, Comisia permanenta a U.N.B.R. a pronuntat o hotarare favorabila asupra cererii de primire in profesie formulate de acesta. (5) Cel primit in profesia de avocat va fi inscris in Tabloul avocatilor in baza deciziei emise de consiliul baroului, cu respectarea dispozitiilor art. 20 alin. (8), art. 21, 22 si 23 din Lege.”

14. Articolul 23 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 23
Cererea de primire in profesia de avocat in Romania a avocatilor care au obtinut calificarea profesionala in unul dintre statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spatiului Economic European este de competenta Consiliului U.N.B.R., conform art. 66 lit. e) din Lege.”

15. Articolul 24 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 24. — (1) Cererea se depune sau, dupa caz, se comunica in dublu exemplar la secretariatul U.N.B.R. si va cuprinde:
a) numele, prenumele si domiciliul solicitantului;
b) locul si data nasterii;
c) numarul, data si emitentul pasaportului;
d) mentionarea faptului ca intentioneaza exercitarea cu caracter permanent a profesiei in Romania;
e) indicarea perioadei si a formei in care a exercitat profesia de avocat in Romania, anterior depunerii cererii (acolo unde este cazul);
f) indicarea titlului profesional obtinut in statul membru de origine si a gruparii profesionale din care face parte in statul membru de origine sau a autoritatii judiciare in cadrul careia este admis sa isi exercite profesia potrivit legii din statul membru de origine.
(2) Cererea va fi insotita de urmatoarele acte, traduse in limba romana si certificate:
a) pasaport;
b) o atestare din partea autoritatii competente din statul membru privind calitatea de avocat cu drept de exercitare a profesiei si starea sa disciplinara.
(3) La cerere se vor atasa:
a) declaratia expresa a solicitantului ca nu se afla in vreunul dintre cazurile de nedemnitate si incompatibilitate prevazute la art. 14 si 15 din Lege;
b) declaratia expresa a solicitantului ca se obliga sa respecte prevederile Legii, ale prezentului statut si ale codului deontologic;
c) certificat medical de sanatate, potrivit art. 15 alin. (2) lit. d);
d) doua fotografii tip legitimatie;
e) alte documente prevazute in anexa nr. XXXI.”

16. Articolul 25 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 25
(1) Consiliul U.N.B.R. se va pronunta asupra cererii de primire in profesia de avocat dupa sustinerea examenului de verificare a cunostintelor privind dreptul romanesc si de limba romana sau dupa ce comisia de evaluare a decis asupra scutirii solicitantului de a sustine examenul, conform art. 100 si 109 din Lege.
(2) Consiliul U.N.B.R. poate decide si asupra suspendarii analizarii cererii pana la efectuarea de catre solicitant a stagiului de pregatire in domeniul dreptului romanesc, conform art. 100 alin. (2) din Lege.
(3) Decizia este definitiva si se comunica solicitantului.”

17. Articolul 27 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 27
(1) Pentru aplicarea Legii, cazurile de nedemnitate se verifica atat cu ocazia primirii in profesie, cu ocazia reinscrierii in Tabloul avocatilor cu drept de exercitare a profesiei, cat si pe intreaga durata a exercitarii acesteia.
(2) Persoana care solicita primirea in profesia de avocat sau reinscrierea in Tabloul avocatilor cu drept de exercitare a profesiei va infatisa consiliului baroului la care depune cererea inscrisuri din care sa rezulte conditiile de incetare a exercitiului profesiei din care provine, respectiv a celei pe care a exercitat-o in perioada de incompatibilitate. Consiliul baroului va intreprinde cercetari — folosind procedura prevazuta la art. 18 alin. (5), inclusiv in situatia solicitarii de reinscriere in Tabloul avocatilor cu drept de exercitare a profesiei — pentru a verifica daca solicitantul nu se gaseste in cazul de nedemnitate prevazut la art. 14 lit. b) teza a II-a din Lege, respectiv daca a fost exclus din profesia din care provine ca urmare a savarsirii unor abateri disciplinare grave.
(3) Avocatii care se gasesc in unul dintre cazurile de nedemnitate prevazute la art. 14 lit. a), lit. b) teza I, lit. c) si d) din Lege sunt obligati sa prezinte baroului hotararile judecatoresti prin care au fost condamnati definitiv la pedeapsa cu inchisoare pentru savarsirea unei infractiuni intentionate de natura sa aduca atingere prestigiului profesiei, prin care li s-a aplicat pedeapsa interdictiei de a exercita profesia, prin care au fost declarati faliti fraudulosi sau prin care au fost condamnati definitiv pentru fapte savarsite in legatura cu exercitarea profesiei.
(4) Consiliul baroului va examina, in termen de 15 zile, hotararile judecatoresti, respectiv inscrisurile ce privesc conditiile incetarii profesiei practicate de catre avocatul inscris in Tabloul avocatilor incompatibili si va aprecia asupra demnitatii avocatului. Consiliul baroului va hotari, dupa caz, mentinerea in profesie sau incetarea calitatii de avocat potrivit Legii.
(5) Decizia motivata va fi comunicata de indata avocatului in cauza, precum si presedintelui U.N.B.R., impreuna cu hotararea judecatoreasca, respectiv inscrisurile in baza careia/carora a fost verificata starea de nedemnitate.
(6) Decizia consiliului baroului poate fi atacata de presedintele U.N.B.R. si/sau de avocatul in cauza, in termen de 15 zile de la comunicare. Consiliul U.N.B.R. va analiza contestatia si va hotari in conditiile Legii.
(7) Decizia consiliului baroului de incetare a calitatii de avocat este executorie. Despre incetarea calitatii de avocat baroul va face mentiunile corespunzatoare in Tabloul avocatilor.”

18. Articolul 30 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 30
(1) Sunt incompatibile cu exercitarea profesiei de avocat, daca legile speciale nu prevad altfel:
a) faptele personale de comert exercitate cu sau fara autorizatie;
b) calitatea de asociat intr-o societate comerciala in nume colectiv, de comanditar intr-o societate comerciala in comandita simpla sau in comandita pe actiuni;
c) calitatea de administrator intr-o societate comerciala in comandita pe actiuni;
d) calitatea de administrator unic sau — in cazul unei pluralitati de administratori — aceea de administrator cu puteri depline de reprezentare si administrare, de presedinte al consiliului de administratie ori de membru in comitetul de directie al unei societati comerciale cu raspundere limitata;
e) calitatea de presedinte al consiliului de administratie ori al consiliului de supraveghere sau de membru in comitetul de directie ori in directoratul unei societati comerciale pe actiuni.
(2) Avocatul poate fi asociat sau actionar la societatile comerciale cu raspundere limitata ori la cele pe actiuni.
(3) Avocatul poate indeplini functia de membru in consiliul de administratie sau in consiliul de supraveghere al unei societati comerciale pe actiuni sau de membru al consiliului de administratie al unei societati comerciale cu raspundere limitata, cu obligatia de a aduce acest fapt la cunostinta decanului baroului in care isi exercita profesia. Avocatul va furniza toate explicatiile asupra conditiilor in care el exercita functia de membru al consiliului de administratie sau al consiliului de supraveghere si va prezenta toate documentele doveditoare in acest sens, cu respectarea regulilor confidentialitatii.
(4) Daca consiliul baroului apreciaza ca exercitarea functiei de membru al consiliului de administratie sau al consiliului de supraveghere este sau devine incompatibila cu demnitatea si cu regulile de conduita impuse avocatilor poate, in orice moment, sa solicite celui interesat sa paraseasca functia pe care o ocupa. Decizia consiliului baroului va fi comunicata de indata avocatului in cauza. Dispozitiile art. 27 alin. (6) si (7) se aplica in mod corespunzator.
(5) Incalcarea de catre avocat a prevederilor alin. (4) constituie abatere disciplinara grava.”

19. Articolul 31 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 31
(1) Incompatibilitatile prevazute de Lege se verifica si se constata de catre consiliul baroului, chiar si din oficiu.
(2) Avocatul devenit incompatibil are obligatia sa incunostinteze in scris consiliul baroului, solicitand trecerea sa din Tabloul avocatilor cu drept de exercitare a profesiei in Tabloul avocatilor incompatibili.
(3) Continuarea exercitarii profesiei dupa intervenirea cazului de incompatibilitate constituie exercitarea fara drept a profesiei de avocat, cu consecintele prevazute de lege, si constituie abatere disciplinara grava, sanctionata cu excluderea din profesie.”

20. Articolul 32 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 32
(1) In aplicarea art. 25 alin. (1) din Lege, consiliul baroului nu poate emite din oficiu decizie de trecere in Tabloul avocatilor incompatibili fara ascultarea avocatului.
(2) Avocatul va fi convocat in vederea ascultarii prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire. Lipsa nejustificata a avocatului la data indicata in convocare nu impiedica luarea masurii.”

21. Dupa articolul 32 se introduce un nou articol, articolul 32^1, cu urmatorul continut:
"Art. 32^1
(1) In cazul prevazut la art. 25 alin. (2) din Lege si anume atunci cand situatia care determina incompatibilitatea este preexistenta sau survine concomitent cu emiterea deciziei de primire in profesie, efectele acesteia din urma se produc doar sub conditia rezolvarii starii de incompatibilitate.
(2) Starea de incompatibilitate trebuie rezolvata, conform art. 25 alin. (2) din Lege, in termen de doua luni de la data emiterii deciziei de primire in profesie, sub sanctiunea caducitatii acesteia. In toate cazurile, consiliul baroului este obligat sa inscrie pe ordinea de zi a primei sedinte de dupa expirarea celor doua luni verificarea masurii in care, in termen, starea de incompatibilitate a fost rezolvata si sa constate caducitatea deciziei de primire in profesie acolo unde este cazul.”

22. Articolul 33 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 33
(1) Dreptul de primire in profesie se obtine numai pe baza unui examen, cu exceptia cazului prevazut la art. 17 alin. (5) din Lege.
(2) Examenul de primire in profesie se organizeaza, la nivel national, de U.N.B.R, in mod obligatoriu cel putin o data pe an, si se desfasoara, in mod unitar, in centrele teritoriale ale Institutului National pentru Pregatirea si Perfectionarea Avocatilor, denumit in continuare I.N.P.P.A. Examenul va fi anuntat pe pagina web a U.N.B.R. cu cel putin 60 de zile inainte de data sustinerii acestuia.
(3) In vederea asigurarii caracterului unitar al examenului de primire in profesia de avocat, Consiliul U.N.B.R., cu luarea in considerare a propunerilor formulate de I.N.P.P.A., va stabili data examenului, tematica, bibliografia si metodologia de examinare, care vor fi unice la nivelul U.N.B.R. In considerarea numarului de candidati, a zonelor din care provine majoritatea acestora, precum si a eficientei organizarii examenului, Consiliul U.N.B.R. va stabili daca examenul va fi desfasurat in localitatea sediului central al I.N.P.P.A. si/sau, dupa caz, in unul sau mai multe centre teritoriale ale I.N.P.P.A. Examinarea se face la 5 materii de examen, din care cel putin la 3 materii examinarea se face in scris.
(4) Odata cu anuntarea datei examenului de primire in profesie si a locului/locurilor organizarii examenului, Consiliul U.N.B.R. va face publice, prin intermediul paginii web a U.N.B.R., tematica si bibliografia examenului.
(5) Comisia permanenta a U.N.B.R. desemneaza comisia nationala de examinare, ai carei membri vor fi, in majoritate, avocati-cadre didactice universitare cu o vechime in profesia de avocat de cel putin 10 ani. Din randul membrilor comisiei nationale de examinare Comisia permanenta a U.N.B.R. stabileste, cu luarea in considerare a propunerilor barourilor, componenta comisiei/comisiilor teritoriale care este/sunt delegata/delegate la centrul/centrele teritorial/ teritoriale de examen. De asemenea, Comisia permanenta a U.N.B.R. stabileste materiile la care se organizeaza probe scrise, orale si organizeaza activitatea de examen.”

23. Articolul 35 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 35
Metodologia de examinare stabilita de U.N.B.R. va fi adusa la cunostinta celor interesati cu cel putin 30 de zile inainte de data examenului, prin afisare pe pagina web a U.N.B.R.”

24. Articolul 36 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 36
(1) Pentru inscrierea la examen candidatul va depune dosarul de inscriere la baroul in circumscriptia caruia doreste sa isi exercite activitatea, cu indeplinirea prevederilor prezentului statut. Dosarul de inscriere include cererea si actele prevazute la art. 15 si va fi depus in termenul prevazut la art. 18 alin. (1).
(2) Candidatul este obligat sa achite odata cu depunerea dosarului de inscriere o taxa de participare la examen, stabilita de Consiliul U.N.B.R., ce va fi afisata pe pagina web a U.N.B.R.
Din taxa de participare la examen o cota va reveni baroului la care a fost depusa cererea de primire in profesie. Cota cuvenita baroului pentru operatiunile de inregistrare si verificare a cererilor depuse de candidati se stabileste prin hotarare a Consiliului U.N.B.R.
(3) Dosarele de inscriere ale candidatilor vor fi pastrate si arhivate de barourile la care au fost inregistrate cererile acestora de primire in profesie. Pentru candidatii cu privire la care a fost pronuntata, in conditiile prezentului statut, o hotarare favorabila privind cererea de primire in profesie, barourile vor transmite U.N.B.R., cu cel putin 10 zile inaintea datei anuntate a examenului national de primire in profesie, in vederea intocmirii listelor participantilor la examen, o copie a cererii de primire in profesie, insotita de o adresa prin care se confirma ca respectivii candidati intrunesc conditiile prevazute de Lege si de prezentul statut in vederea primirii in profesie si de dovada achitarii taxei de participare. Cota din taxa de participare cuvenita barourilor va fi virata de U.N.B.R. in contul barourilor cel tarziu pana la data examenului, cu exceptia taxei incasate de la acei candidati ale caror cereri de primire in profesie au fost respinse, care va fi restituita acestora.”

25. Articolul 37 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 37
(1) Dupa validarea examenului, Consiliul U.N.B.R. va dispune primirea in profesie a candidatilor admisi si va emite decizia de primire in profesie.
(2) Rezultatele examenului vor fi comunicate barourilor de catre Consiliul U.N.B.R.”

26. Articolul 39 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 39
(1) Avocatii — fosti judecatori nu pot exercita profesia de avocat in fata instantelor unde au functionat, timp de 5 ani de la incetarea functiei detinute. Prin «instante» in intelesul Legii se intelege: judecatoriile, tribunalele, tribunalele specializate, curtile de apel, Inalta Curte de Casatie si Justitie si Curtea Constitutionala, inclusiv instantele militare la care avocatii au functionat ca judecatori, indiferent de sectia la care au functionat.
(2) In cazul in care avocatul a functionat ca judecator la mai multe instante, interdictia opereaza pentru fiecare instanta si se calculeaza distinct de la data incetarii activitatii la instanta respectiva.
(3) Aceeasi interdictie se aplica si magistratilor-asistenti de la Inalta Curte de Casatie si Justitie si de la Curtea Constitutionala, executorilor judecatoresti, grefierilor si personalului auxiliar al instantelor judecatoresti si al Curtii Constitutionale.”

27. Articolul 40 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 40
(1) Avocatii — fosti procurori si cadre de politie nu pot acorda asistenta juridica la organul de urmarire penala la care si-au desfasurat activitatea timp de 5 ani de la incetarea functiei respective. Calculul duratei de interdictie se face conform art. 39 alin. (2).
(2) In cazul in care avocatul — fost procuror sau cadru de politie a functionat si in calitate de judecator, interdictia priveste atat instantele, cat si organele de urmarire si de cercetare penala, durata fiind calculata in mod corespunzator.
(3) Dispozitiile prezentului articol se aplica si personalului auxiliar al organelor de urmarire penala.”

28. Articolul 41 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 41
(1) Interdictia exercitarii profesiei de avocat in cazurile prevazute de art. 21 din Lege priveste in integralitate instantele, parchetele de pe langa acestea, inclusiv Directia Nationala Anticoruptie si Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, si organele de cercetare penala la care lucreaza sotul, ruda sau afinul avocatului pana la gradul al treilea inclusiv, indiferent de sectia, directia, serviciul sau biroul in care isi desfasoara activitatea.
(2) Interdictia exercitarii profesiei de avocat in situatiile stabilite de art. 21 alin. (1) si (2) din Lege nu se aplica formelor colective de exercitare a profesiei, respectiv cabinetului asociat, societatii civile sau societatii cu raspundere limitata in care avocatul caruia i se aplica aceste interdictii este asociat sau angajat, cu conditia informarii de catre forma de exercitare a profesiei, in termen de cel mult 5 zile de la intervenirea situatiei respective, a baroului pe raza caruia aceasta isi are sediul profesional.
(3) Avocatului asociat al avocatului caruia i se aplica interdictiile prevazute la art. 21 din Lege si avocatului colaborator sau salarizat in cadrul profesiei care isi desfasoara activitatea intr-o forma de exercitare a profesiei in care lucreaza un avocat caruia i se aplica interdictiile prevazute la art. 21 din Lege le este interzis sa se foloseasca de forma de organizare profesionala ori de raporturile de conlucrare profesionala stabilite in conditiile legii in scopul eludarii acestor interdictii.”

29. Articolul 43 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 43

Avocatul care nu respecta prevederile art. 39—42 sau care se foloseste de forma de organizare profesionala ori de raporturile de conlucrare profesionala stabilite in conditiile legii, in scopul eludarii interdictiilor prevazute de Lege sau de alte legi speciale, savarseste abatere disciplinara grava. Consiliul baroului se poate sesiza si din oficiu cu privire la aplicarea dispozitiilor art. 39—42.”

30. Articolul 44 se modifica si va avea urmatorul cuprins: "Art. 44
(1) Pana la data de 15 ianuarie a fiecarui an, decanul supune aprobarii consiliului baroului Tabloul avocatilor, alcatuit potrivit anexei nr. VI.
(2) Tabloul avocatilor va cuprinde:
a) numele si prenumele avocatilor definitivi si stagiari cu drept de exercitare a profesiei si sediul profesional al acestora;
b) cabinetele asociate, societatile civile profesionale si societatile profesionale cu raspundere limitata, cu indicarea sediului acestora si a avocatilor care le compun;
c) restrangeri ale dreptului de a profesa, potrivit prevederilor art. 20 alin. (8) si art. 21 din Lege, precum si ale art. 41 alin. (2) din prezentul statut;
d) mentiuni privind incetarea calitatii de avocat, potrivit prevederilor art. 27 alin. (7);
e) situatiile de intrerupere a activitatii profesionale a formelor de exercitare a profesiei;
f) alte mentiuni relevante.
(3) Avocatii straini vor fi mentionati intr-un Tablou special, conform anexei nr. VIII la prezentul statut. Separat se vor mentiona formele de exercitare a profesiei din care acestia fac parte, potrivit prevederilor art. 13 alin. (3) si (6) din Lege. Distinct, sunt evidentiati avocatii straini care provin dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European, care sunt autorizati sa isi desfasoare activitatile profesionale sub titlul profesional corespunzator obtinut intr-un stat membru, indicandu-se si daca acestia desfasoara activitati avocatiale cu caracter permanent pe teritoriul Romaniei si titlul profesional sub care isi desfasoara activitatea.
(4) In cazul avocatilor straini se va mentiona daca acestia sunt autorizati sa acorde consultanta juridica privind dreptul romanesc.
(5) Se va intocmi separat un Tablou al avocatilor incompatibili alcatuit potrivit anexei nr. VII, care se verifica si se reactualizeaza pana la data de 15 ianuarie a fiecarui an.
(6) Tabloul avocatilor cu drept de exercitare a profesiei, Tabloul special al avocatilor straini si Tabloul avocatilor incompatibili se reactualizeaza lunar si se aduc la cunostinta tuturor membrilor baroului.
(7) Tablourile mentionate la alin. (6) vor fi comunicate U.N.B.R., pe cale electronica si in forma stabilita de U.N.B.R., in termen de 5 zile de la actualizare.”

31. Articolul 45 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 45
Tabloul avocatilor definitivi si stagiari, precum si Tabloul special al avocatilor straini se comunica, conform dispozitiilor Legii, cel tarziu pana la data de 31 ianuarie a fiecarui an.”

32. Articolul 46 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 46
Refuzul inscrierii, al reinscrierii sau al mentinerii in Tabloul avocatilor se contesta la consiliul baroului. Decizia consiliului baroului poate fi contestata la Consiliul U.N.B.R. in termen de 15 zile de la data comunicarii. Contestatia este suspensiva de executare.”

33. Articolul 47 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 47
(1) Inscrierea in tablou a avocatilor definitivi si stagiari se face numai dupa depunerea juramantului prevazut de Lege. Juramantul se depune intr-un cadru solemn, in fata consiliului baroului, de catre avocatii nou-inscrisi in barou.
(2) Inscrierea in Tabloul avocatilor dupa primirea in profesie este conditionata de depunerea declaratiei prevazute la art. 5 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului. nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea securitatii, aprobata, cu modificari si completari, prin Legea nr. 293/2008.
Depunerea unei declaratii false atrage consecintele prevazute de lege.”

34. Articolul 48 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 48
(1) Decanul baroului va desemna avocatii responsabili cu verificarea cazurilor de exercitare a activitatii de asistenta juridica de catre persoanele neinscrise in Tabloul avocatilor.
(2) Ori de cate ori va avea informatii cu privire la persoane care exercita nelegal activitati prevazute la art. 3 din Lege, consiliul baroului va sesiza autoritatile competente si va lua masurile legale ce se impun in vederea realizarii drepturilor prevazute de dispozitiile art. 26 alin. (3), (4) si (5) din Lege.”

35. Articolul 49 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 49
(1) Exercitiul profesiei de avocat se suspenda:
a) pe toata durata existentei starii de incompatibilitate;
b) in temeiul unei hotarari judecatoresti sau disciplinare de interdictie temporara de a profesa;
c) in caz de neplata totala sau partiala a taxelor si a contributiilor profesionale catre barou, catre U.N.B.R. si catre sistemul propriu de asigurari sociale timp de 3 luni de la scadenta acestora, pana la lichidarea integrala a datoriilor;
d) la cererea scrisa a avocatului, pentru alte motive decat cele prevazute la lit. a).
(2) In cazul prevazut la alin. (1) lit. a), baroul are obligatia de a verifica trimestrial, precum si inainte de data intocmirii Tabloului anual al avocatilor mentinerea situatiei care a justificat suspendarea. In Tabloul avocatilor, avocatul suspendat la cerere figureaza in sectiunea destinata mentionarii avocatilor fara drept de exercitare a profesiei.”

36. Articolul 58 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 58
(1) Calitatea de avocat inceteaza:
a) prin renuntare scrisa la exercitiul profesiei;
b) prin deces;
c) prin excluderea din profesie, ca sanctiune disciplinara;
d) in cazul in care avocatul a fost condamnat definitiv pentru o fapta prevazuta de legea penala si care il face nedemn de a fi avocat, potrivit legii.
(2) Incetarea calitatii de avocat se constata prin decizie a consiliului baroului si are drept consecinta radierea celui in cauza din Tabloul avocatilor.
(3) Incetarea dreptului de a exercita profesia de avocat prin pensionare nu atrage pierderea calitatii de avocat.”

37. Articolul 62 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 62
Independenta profesiei, autonomia baroului si exercitarea libera a profesiei de avocat nu pot fi ingradite sau limitate prin actele autoritatilor administratiei publice, ale instantelor judecatoresti, ale Ministerului Public sau ale altor autoritati, decat in cazurile si in conditiile expres prevazute de lege.”

38. Articolul 66 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 66
(1) Adunarea generala a baroului poate fi, in conditiile legii, ordinara si extraordinara.
(2) Au dreptul sa participe la sedintele adunarii generale avocatii care sunt inscrisi in Tabloul avocatilor cu drept de exercitare a profesiei si nu se afla in situatii ce atrag incompatibilitatea ori suspendarea dreptului de exercitiu al profesiei.”

39. Articolul 68 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 68
(1) Adunarea generala este legal constituita numai cu participarea majoritatii avocatilor care au dreptul de a participa la adunarea generala.
(2) In cazul in care numarul legal nu este intrunit, prezidiul adunarii generale va consemna aceasta imprejurare intr-un proces-verbal si va stabili data urmatoarei adunari generale in prezenta avocatilor participanti la adunare. Data noii adunari nu va putea fi mai tarziu de 15 zile de la data primei adunari; consiliul baroului va convoca noua adunare generala cu cel putin 7 zile inainte de data fixata.
(3) Cea de-a doua adunare generala, convocata in conditiile alin. (2), este legal constituita cu participarea a cel putin unei treimi din numarul total al membrilor sai.
(4) Dispozitiile alin. (2) si (3) nu se aplica in cazul adunarilor generale de alegere a organelor de conducere ale barourilor care au in evidenta pana la 500 de avocati cu drept de exercitare a profesiei. In cazul acestor barouri, in situatia in care cvorumul adunarii generale de alegere a organelor de conducere ale baroului nu este legal constituit, consiliul baroului va stabili data la care se convoaca o noua adunare generala de alegere a organelor de conducere ale baroului, cu respectarea regulamentului de organizare a alegerilor.
(5) Participarea la adunarea generala de alegere a organelor de conducere ale baroului se face personal. Exercitarea dreptului de vot nu poate fi delegata.
(6) Cu cel putin 60 de zile anterior datei desfasurarii alegerilor, consiliile barourilor vor adopta regulamentul pentru organizarea alegerilor organelor baroului. Regulamentul va ramane definitiv in termen de 15 zile de la data afisarii sale la secretariatul baroului sau/si pe pagina web a baroului.
(7) Hotararile adunarii generale, inclusiv cele ale adunarilor elective se iau cu votul majoritatii membrilor prezenti, in afara de cazurile in care legea prevede alt cvorum de sedinta si de vot.
(8) In regulamentul pentru organizarea adunarii elective se poate prevedea ca exprimarea votului sa poata fi facuta in forma electronica, cu respectarea dispozitiilor legale privind cvorumul.”

40.
Articolul 69 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 69
(1) Secretarul adunarii generale va redacta procesul-verbal, care va cuprinde:
a) modul in care a fost convocata adunarea generala si caracterul ei ordinar sau extraordinar;
b) anul, luna, ziua, ora si locul unde se desfasoara adunarea generala;
c) numarul membrilor prezenti;
d) componenta prezidiului adunarii generale;
e) ordinea de zi votata de adunarea generala;
f) luarile de cuvant;
g) hotararile, rezolutiile si motiunile adoptate;
h) orice alte activitati desfasurate in adunarea generala.
(2) Procesul-verbal va purta semnaturile membrilor prezidiului adunarii generale.
(3) Procesul-verbal va fi inregistrat si depus la barou, putand fi consultat oricand de membrii baroului si de U.N.B.R.”

41. Articolul 70 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 70
(1) Adunarea generala a baroului adopta hotarari care sunt obligatorii pentru membrii baroului, in conditiile prevazute de Lege si de prezentul statut.
(2) De asemenea, adunarea generala poate adopta rezolutii si motiuni.”

42. Articolul 71 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 71
(1) Consiliul baroului este format din 5 pana la 15 membri, alesi pe o perioada de 4 ani dintre avocatii cu o vechime neintrerupta in profesie de cel putin 8 ani. Mandatul lor poate fi reinnoit.
(2) Numarul consilierilor este proportional cu numarul membrilor baroului inscrisi in Tabloul avocatilor, dupa cum urmeaza:
a) 5 consilieri pentru barourile cu mai putin de 50 de avocati;
b) 7 consilieri pentru barourile cu un numar cuprins intre 51 si 100 de avocati;
c) 9 consilieri pentru barourile cu un numar cuprins intre 101 si 200 de avocati;
d) 11 consilieri pentru barourile cu un numar cuprins intre 201 si 500 de avocati;
e) 13 consilieri pentru barourile cu un numar cuprins intre 501 si 1.000 de avocati;
f) 15 consilieri pentru barourile cu peste 1.000 de avocati.
(3) In numarul total al membrilor consiliului sunt cuprinsi decanul si prodecanul.
(4) Fiecare consilier va coordona unul sau mai multe departamente de activitate ale consiliului baroului.
(5) Adunarea generala a baroului poate hotari alegerea unor consilieri supleanti. In caz de incetare a mandatului de consilier ales, consilierii supleanti vor completa consiliul baroului in ordinea numarului de voturi obtinut la alegeri pentru perioada de mandat ramasa vacanta.”

43. Articolul 72 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 72
(1) Comisia de cenzori este formata dintr-un numar impar de membri, dar cel putin 3, alesi pe o perioada de 4 ani dintre avocatii cu o vechime neintrerupta in profesie de cel putin 8 ani. Mandatul lor poate fi reinnoit.
(2) Dispozitiile art. 71 alin. (5) se aplica in mod corespunzator.
(3) Alegerea membrilor comisiei de cenzori va urmari, in masura situatiei concrete a fiecarui barou, ca cel putin unul dintre acestia sa aiba studii economice. Daca volumul de activitate al comisiei de cenzori, propriu baroului, o impune, adunarea generala va stabili si conditiile remunerarii acestora.
(4) Conducerea activitatii si reprezentarea comisiei de cenzori in fata organelor profesiei si in raporturile cu autoritatile publice se fac de catre presedintele acesteia, ales cu majoritate de voturi din randul membrilor sai.
(5) Comisia de cenzori are ca atributii principale supravegherea gestiunii baroului, verificarea legalitatii intocmirii situatiilor financiare si a concordantei lor cu registrele, verificarea regularitatii tinerii acestor registre si verificarea concordantei efectuarii cheltuielilor cu destinatia aprobata de organele profesiei.
(6) In exercitarea atributiilor, comisia de cenzori intocmeste rapoarte, procese-verbale de verificare a gestiunii si note de propuneri, acte ce vor fi prezentate de indata decanului si/sau consiliului baroului.
(7) In situatii de necesitate temeinic argumentata, in exercitarea atributiilor si a indeplinirii sarcinilor sale, comisia de cenzori poate recurge la serviciile unui contabil autorizat, expert contabil sau auditor extern, terti ce isi pot desfasura activitatea individual ori in forme asociative.”

44. Articolul 74 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 74
(1) Decanul baroului este ales de adunarea generala a baroului dintre avocatii definitivi cu o vechime in profesie de cel putin 10 ani. Acesta trebuie sa fie membru al baroului de cel putin 5 ani.
(2) In exercitarea atributiilor sale decanul emite decizii. Acestea se consemneaza intr-un registru special, tinut la sediul baroului, care poate fi consultat de catre orice avocat interesat si de organele U.N.B.R.”

45. Articolul 78 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 78
(1) U.N.B.R. este persoana juridica de interes public, infiintata prin Lege, cu patrimoniu propriu si organizare de sine statatoare.
(2) Bugetul U.N.B.R. se formeaza din contributia barourilor, in cotele stabilite de Congresul avocatilor. Contributia baroului la formarea bugetului U.N.B.R. se stabileste in raport cu numarul avocatilor cu drept de exercitare a profesiei inscrisi in Tabloul avocatilor barourilor si se vireaza lunar in contul special constituit in acest scop din cotele de contributie achitate de avocati in contul barourilor.
(3) Patrimoniul U.N.B.R. poate fi folosit si in activitati producatoare de venituri in conditiile legii.”

46. Articolul 80 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 80
(1) Congresul avocatilor este organul suprem de conducere a profesiei de avocat.
(2) Hotararile adoptate de Congresul avocatilor sunt definitive si obligatorii pentru toate organele profesiei si pentru toti avocatii.”

47. Articolul 81 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 81
(1) Congresul avocatilor se convoaca anual de catre Consiliul U.N.B.R. prin presedintele U.N.B.R.
(2) Congresul extraordinar al avocatilor se convoaca de catre presedintele U.N.B.R. ori de cate ori este nevoie sau la cererea a cel putin o treime din numarul total al barourilor.
(3) Convocarea va cuprinde luna, ziua, ora si locul desfasurarii Congresului avocatilor si ordinea de zi a acestuia.
(4) Decanii barourilor si membrii Consiliului U.N.B.R. sunt membri de drept ai Congresului avocatilor.
(5) Din Congresul avocatilor fac parte si delegatii alesi de adunarile generale ale barourilor, conform normei de reprezentare de un delegat la 200 de avocati.
(6) Numarul de delegati se calculeaza dupa cum urmeaza:
a) un delegat pentru barourile care au pana la 200 de avocati;
b) 2 delegati pentru barourile care au intre 201 si 400 de avocati;
c) 3 delegati pentru barourile care au intre 401 si 600 de avocati si asa mai departe.”

48. Articolul 82 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 82
(1) Lucrarile Congresului avocatilor sunt conduse de catre presedintele U.N.B.R., impreuna cu un prezidiu format din 8 avocati, ales prin vot deschis.
(2) Congresul avocatilor va alege un secretariat compus din 3 avocati, dispozitiile art. 69 aplicandu-se corespunzator.”

49. Articolul 83 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 83
(1) Hotararile, rezolutiile si motiunile se adopta prin vot deschis.
(2) Alegerea organelor profesiei se face prin vot secret. Congresul avocatilor alege o comisie de numarare a voturilor dintre delegatii care nu candideaza, compusa din minimum 5 membri. Votul secret se exprima prin buletine de vot introduse in urne sigilate. Pe buletinul de vot se mentioneaza: numele si prenumele candidatului, functia pentru care candideaza si baroul din care face parte.
(3) Votul «pentru» se realizeaza prin lasarea intacta a numelui si prenumelui candidatului dorit; votul «contra» se exprima prin stergerea numelui si a prenumelui persoanei propuse.
(4) Vor fi nule buletinele de vot care nu corespund modelului stabilit de Congresul avocatilor, cele care nu poarta stampila de control, precum si buletinele pe care numarul candidatilor votati «pentru» este mai mare decat numarul functiilor pentru care se candideaza.”

50. Articolul 126 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 126
(1) Contractul de asistenta juridica este incheiat in forma scrisa, ceruta ad probationem. Acesta trebuie sa indeplineasca toate conditiile cerute de lege pentru incheierea valabila a unei conventii si dobandeste data certa prin inregistrarea sa in registrul oficial de evidenta al avocatului, indiferent de modalitatea in care a fost incheiat.
(2) Contractul de asistenta juridica poate fi incheiat si prin orice mijloc de comunicare la distanta. In acest caz, data incheierii contractului este data la care a intervenit acordul de vointa dintre avocat si client. Se prezuma ca avocatul a luat cunostinta de incheierea contractului la una dintre urmatoarele date:
a) data la care contractul a sosit prin fax sau e-mail (semnatura electronica) la sediul profesional al avocatului; daca transmiterea prin fax are loc dupa ora 19,00 se prezuma ca avocatul a luat cunostinta in ziua lucratoare urmatoare zilei transmiterii;
b) data primirii contractului semnat prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire.
(3) Contractul de asistenta juridica poate lua forma unei scrisori de angajament care sa indice raporturile juridice dintre avocat si destinatarul scrisorii, inclusiv serviciile avocatiale si onorariul, semnata de avocat si transmisa clientului. In cazul in care clientul semneaza scrisoarea sub orice mentiune expresa de accept a continutului scrisorii, aceasta dobandeste valoarea unui contract de asistenta juridica.
(4) Contractul de asistenta juridica se considera a fi fost incheiat in mod tacit daca clientul a achitat onorariul mentionat in cuprinsul acestuia, achitarea acestui onorariu valorand acceptarea contractului de catre client, caz in care data incheierii contractului este considerata a fi data mentionata in cuprinsul contractului.
(5) Contractul de asistenta juridica poate fi incheiat, in mod exceptional, si in forma verbala. In acest caz, ca si in situatia prevazuta la alin. (2), dispozitiile art. 44 din Lege se aplica in mod corespunzator. Contractul in forma scrisa va fi incheiat in cel mai scurt timp posibil.
(6) In cazul in care avocatul si clientul convin, o terta persoana poate fi beneficiarul serviciilor avocatiale stabilite prin contract, daca tertul accepta, chiar si tacit, incheierea contractului in astfel de conditii.
(7) Cu exceptia cazului prevazut la alin. (2), contractul de asistenta juridica se incheie in atatea exemplare cate parti sunt.
Orice exemplar care poarta in original semnaturile partilor va fi considerat exemplar original.
(8) Avocatul va tine o evidenta stricta a contractelor incheiate intr-un registru special si va pastra in arhiva sa un exemplar al fiecarui contract si un duplicat sau o copie de pe orice imputernicire de reprezentare primita in executarea contractelor.”

51. Articolul 127 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 127
(1) Contractul de asistenta juridica trebuie sa cuprinda in mod obligatoriu urmatoarele elemente:
a) datele de identificare ale formei de exercitare a profesiei, denumirea, sediul profesional si reprezentantul acesteia;
b) datele de identificare ale clientului: se indica persoana reprezentantului legal, precum si mandatarul clientului, daca este cazul;
c) obiectul contractului, care poate fi limitat la una sau mai multe dintre activitatile prevazute la art. 3 din Lege ori poate avea caracter general, dand dreptul avocatului la acte de administrare si conservare a patrimoniului clientului;
d) onorariul;
e) atestarea identitatii clientului sau a reprezentantului acestuia;
f) modul de solutionare a litigiilor dintre avocat si client;
g) semnaturile partilor.
(2) Lipsa elementelor prevazute la alin. (1) lit. a), b), c), d), e) si g) atrage nevalabilitatea contractului, daca s-a produs o vatamare ce nu poate fi altfel remediata.
(3) Modelul contractului de asistenta juridica este cuprins in anexa nr. I.
(4) Contractul de asistenta juridica va fi tiparit in formulare tipizate si inseriate ce vor contine sigla U.N.B.R, pe cea a baroului emitent, denumirea «Uniunea Nationala a Barourilor din Romania» si cea a baroului emitent. Seria va avea o componenta literala comuna fiecarui barou in parte si o componenta cifrica formata din 6 cifre, urmata de mentionarea anului emiterii formularelor. Inserierea este rezervata de catre barou fiecarei forme de exercitare a profesiei in parte.
(5) Cu acordul prealabil al baroului de la sediul lor profesional principal si cu respectarea cerintelor prevazute la alin. (4), formele de exercitare a profesiei pot emite si utiliza, pe cheltuiala lor si prin mijloace proprii, formularele mentionate la alin. (4) in mod individual, personalizate cu elementele de identificare ale formei de exercitare a profesiei. In acest caz, formele de exercitare a profesiei vor solicita baroului acordarea de serii unice pentru formularele pe care le vor emite in sistem propriu si personalizat. Aceste serii vor fi inscrise in mod obligatoriu in contractele de asistenta juridica emise de formele de exercitare a profesiei in baza prevederilor prezentului alineat.
(6) Pentru uzul in raporturile cu clientii straini, formularele emise in conditiile alin. (5) vor putea fi redactate intr-o limba de circulatie internationala, cu conditia asigurarii corespondentei depline a traducerii cu modelul cuprins la anexa nr. I.
Raspunderea pentru acuratetea traducerii revine formei de exercitare a profesiei care utilizeaza formularele emise in sistem personalizat.”

52. Articolul 131 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 131
(1) Contractul de asistenta juridica prevede, in mod expres, intinderea puterilor pe care clientul le confera avocatului. In baza acestuia, avocatul se legitimeaza fata de terti prin imputernicirea avocatiala intocmita conform anexei nr. II.
Prevederile art. 127 alin. (4) se aplica in mod corespunzator si formularului imputernicirii avocatiale.
(2) In lipsa unor prevederi contrare, avocatul este imputernicit sa efectueze orice act specific profesiei pe care il considera necesar pentru realizarea intereselor clientului.
(3) Pentru activitatile prevazute expres in cuprinsul obiectului contractului de asistenta juridica, acesta reprezinta un mandat special, in puterea caruia avocatul poate incheia, sub semnatura privata sau in forma autentica, acte de conservare, administrare sau dispozitie in numele si pe seama clientului.”

53. Articolul 134 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 134
(1) Onorariile pot fi stabilite astfel:
a) onorarii orare;
b) onorarii fixe (forfetare);
c) onorarii de succes;
d) onorarii formate din combinarea criteriilor prevazute la lit. a), b) si c);
(2) Onorariul orar este stabilit pe ora de lucru, respectiv o suma fixa de unitati monetare cuvenita avocatului pentru fiecare ora de servicii profesionale pe care o presteaza clientului.
(3) Onorariul fix (forfetar) consta intr-o suma fixa cuvenita avocatului pentru un serviciu profesional sau pentru categorii de astfel de servicii profesionale pe care il presteaza sau, dupa caz, le presteaza clientului.
(4) Onorariul orar si fix (forfetar) se datoreaza avocatului indiferent de rezultatul obtinut prin prestarea serviciilor profesionale.
(5) Avocatul poate sa primeasca de la un client onorarii periodice, inclusiv sub forma forfetara.
(6) Avocatul are dreptul ca in completarea onorariului fixat sa solicite si sa obtina si un onorariu de succes, cu titlu complementar, in functie de rezultat sau de serviciul furnizat.
Onorariul de succes consta intr-o suma fixa sau variabila stabilita pentru atingerea de catre avocat a unui anumit rezultat.
Onorariul de succes poate fi convenit impreuna cu onorariul orar sau fix.
(7) In cauzele penale, onorariul de succes nu poate fi practicat decat in legatura cu latura civila a cauzei.”

54. La articolul 137, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Solutionarea contestatiilor si reclamatiilor se face prin aplicarea principiului medierii si prin incercarea de conciliere a partilor, in termen de cel mult 30 de zile de la data inregistrarii contestatiei sau reclamatiei.”

55. Articolul 139 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 139
(1) Avocatul isi va reprezenta clientul cu diligenta unui bun profesionist, in limitele legii.
(2) Avocatul se va abtine ca, intentionat:
a) sa ignore obiectivele si scopurile reprezentarii stabilite de catre client, astfel incat sa esueze in atingerea lor prin mijloace rezonabile, permise de lege si de statutul profesiei;
b) sa prejudicieze un client pe durata relatiilor profesionale.
(3) Avocatul va actiona cu promptitudine in reprezentarea clientului, potrivit cu natura cauzei. Avocatul nu este obligat sa actioneze exclusiv in obtinerea de avantaje pentru clientul sau in confruntarea cu adversarii. Strategiile si tacticile stabilite de avocat trebuie sa conduca activitatea acestuia pe principiul folosirii demersurilor profesionale in favoarea clientului.
(4) Avocatul este obligat sa respecte secretul profesional in privinta strategiilor, tacticilor si actiunilor preconizate si desfasurate pentru client.
(5) Avocatul va tine permanent sub control gradul sau de ocupare profesionala si extraprofesionala, astfel incat sa poata trata adecvat fiecare cauza, potrivit cu natura imprejurarilor si specificul cauzei. Acesta va fi obligat sa refuze un client ori de cate ori este constient ca nu poate oferi acestuia cu promptitudine serviciul profesional solicitat.
(6) Neglijarea cauzelor clientului, absenta nejustificata in mod repetat, fara asigurarea unei substituiri legale si competente cu acordul prealabil al clientului, constituie abatere disciplinara.
(7) Avocatul va trata cu respect si curtoazie orice persoana implicata in procedurile legale in care asista sau reprezinta clientul si se va abtine de la metode sicanatorii si prejudiciabile pentru terte parti, daca acestea sunt evident indiferente si irelevante intereselor clientului reprezentat.”

56. La subsectiunea "Asistenta judiciara” se introduce partea I intitulata "Cazurile si conditiile de acordare a asistentei judiciare”.

57. Articolul 155 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 155
(1) In sensul Legii si al prezentului statut, prin asistenta judiciara se intelege asistenta juridica acordata prin avocat.
(2) Barourile asigura asistenta judiciara:
a) in cauzele penale in care apararea este obligatorie potrivit dispozitiilor Codului de procedura penala sau potrivit dispozitiilor din legi speciale sau in orice alta situatie in care organul judiciar considera necesara desemnarea unui aparator din oficiu;
b) in orice alte cauze decat cele penale, ca modalitate de acordare a ajutorului public judiciar, in conditiile legii;
c) la solicitarea organelor administratiei publice locale.
(3) In cazuri de exceptie, daca persoana este lipsita de mijloace materiale, iar drepturile ei ar fi prejudiciate prin intarziere, decanul baroului poate aproba acordarea de asistenta judiciara gratuita.”

58. Dupa articolul 155 se introduc sase noi articole, articolele 155^1—155^6, cu urmatorul cuprins:

"Art. 155^1
Ca forma a ajutorului public judiciar, asistenta prin avocat cuprinde:
1. asistenta extrajudiciara, care include acordarea de consultatii in vederea initierii sau solutionarii unui litigiu pentru care legea prevede acordarea ajutorului public judiciar sau, dupa caz, in vederea initierii unei proceduri judiciare, arbitrale ori administrativ-jurisdictionale in cazurile prevazute de lege si prin pregatirea si intocmirea documentelor pentru initierea unei proceduri judiciare, inclusiv a unei proceduri prealabile obligatorii sau facultative, dupa caz;
2. asigurarea reprezentarii si asistentei procesuale in fata instantelor judecatoresti si a altor organe de jurisdictie, in conditiile legii.

Art. 155^2
(1) In cazul in care, potrivit art. 11—19 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar in materie civila, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 193/2008, a fost incuviintata cererea de ajutor public judiciar sub forma asistentei prin avocat, cererea impreuna cu incheierea de incuviintare se trimit de indata decanului baroului din circumscriptia acelei instante.
(2) In termen de 3 zile de la comunicarea incheierii de incuviintare a cererii de ajutor public judiciar, decanul baroului va desemna un avocat inscris in Registrul de asistenta judiciara pentru a asigura asistenta prin avocat solicitata.
(3) Avocatului desemnat i se va comunica de catre decan instiintarea de numire si copie de pe incheierea de incuviintare a cererii de ajutor public judiciar, iar beneficiarul ajutorului judiciar va fi instiintat de indata asupra numelui avocatului desemnat.
(4) In toate cazurile, beneficiarul ajutorului public judiciar poate solicita el insusi desemnarea unui anumit avocat, cu consimtamantul acestuia, in conditiile legii.

Art. 155^3
(1) Avocatul desemnat sa acorde asistenta juridica conform art. 155^2 alin. (2) poate refuza exercitarea mandatului primit numai in caz de conflict de interese sau pentru alte motive justificate.
(2) Refuzul nejustificat al avocatului desemnat de a acorda asistenta judiciara constituie abatere disciplinara.
(3) Beneficiarul care in mod nejustificat refuza sau renunta la serviciile avocatului desemnat pierde ajutorul public judiciar acordat, fara a mai avea dreptul la o noua cerere de ajutor public judiciar in cauza respectiva.
(4) Decanului baroului ii revine competenta de a aprecia asupra caracterului justificat sau nejustificat al refuzului ori renuntarii.

Art. 155^4
(1) La nivelul fiecarui barou se organizeaza Serviciul de asistenta judiciara.
(2) Asistenta extrajudiciara se acorda de catre Serviciul de asistenta judiciara pe baza unei cereri care va cuprinde urmatoarele mentiuni:
a) obiectul si natura solicitarii;
b) identitatea si codul numeric personal ale solicitantului;
c) domiciliul si starea materiala ale solicitantului si ale familiei sale;
d) dovezi privind veniturile solicitantului si ale familiei sale;
e) dovezi cu privire la obligatia de intretinere sau de plata.
(3) Cererea va cuprinde, pe langa mentiunile prevazute la alin. (2), si o declaratie pe propria raspundere a solicitantului in sensul de a preciza daca in cursul ultimelor 12 luni a mai beneficiat de ajutor public judiciar, iar in caz afirmativ, in ce forma, pentru ce cauza si in ce cuantum. Modelul cererii de acordare a asistentei extrajudiciare este cuprins in anexa nr. XXXII.
(4) Dovada starii materiale a solicitantului se face, in principal, cu urmatoarele documente:
a) adeverinta eliberata de autoritatile competente sau de catre angajator, dupa caz, din care sa rezulte veniturile profesionale ale solicitantului si ale celorlalti membri ai familiei, supuse, potrivit legii, impozitului pe venit, realizate in perioada prevazuta de legislatia privind ajutorul public judiciar, sau sumele incasate cu titlu de pensie, indemnizatie de somaj ori asigurari sociale si altele asemenea, incasate pe aceeasi perioada;
b) livretul de familie si, dupa caz, certificatele de nastere ale copiilor;
c) certificatul de persoana cu handicap al solicitantului sau al copilului, dupa caz;
d) declaratie pe propria raspundere din care sa reiasa ca solicitantul si ceilalti membri ai familiei nu beneficiaza de alte venituri suplimentare;
e) declaratie pe propria raspundere privind situatia patrimoniala a solicitantului si a familiei sale;
f) declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca solicitantul si/sau celalalt parinte, natural ori adoptiv, sau, dupa caz, o alta persoana careia i s-a incredintat copilul in vederea adoptiei ori care are copilul in plasament sau in plasament in regim de urgenta ori a fost numita tutore se ocupa de cresterea si ingrijirea copilului si ca acesta nu este incredintat sau dat in plasament niciunui organism privat autorizat ori serviciu public autorizat sau unei persoane juridice;
g) dovada eliberata de autoritatile competente privind situatia bunurilor impozabile ale solicitantului sau, dupa caz, ale celorlalti membri ai familiei;
h) alte acte necesare stabilirii dreptului la acordarea de asistenta judiciara, potrivit legii.
(5) Cererea insotita de documentele justificative se depune la Serviciul de asistenta judiciara si va fi solutionata, in termen de cel mult 15 zile lucratoare de la data inregistrarii, prin decizie de admitere sau de respingere, dupa caz.
(6) In cazul admiterii cererii, decizia va cuprinde urmatoarele:
a) denumirea actului;
b) denumirea organului emitent;
c) temeiul legal si de fapt pentru emiterea deciziei;
d) persoana careia i se acorda asistenta extrajudiciara;
e) tipul sau forma asistentei extrajudiciare acordate;

f) data eliberarii, functia si semnatura persoanei care a eliberat actul respectiv. (7) In baza deciziei de admitere, decanul baroului va desemna un avocat inscris in Registrul de asistenta judiciara.
Decanul baroului poate desemna un avocat ales de catre persoana careia i se acorda asistenta extrajudiciara, daca avocatul este inscris in Registrul de asistenta judiciara, iar avocatul si-a dat acordul pentru numire.
(8) In termen de 5 zile lucratoare de la data emiterii, decizia prevazuta la alin. (5) va fi comunicata solicitantului.
(9) Decizia de respingere poate fi contestata in termen de 5 zile de la comunicare, la consiliul baroului.
(10) Contestatia prevazuta la alin. (9) va fi solutionata de catre consiliul baroului in regim de urgenta in prima sedinta a consiliului baroului de dupa data inregistrarii acesteia.

Art. 155^5
Asistenta extrajudiciara nu se acorda in urmatoarele situatii:
a) atunci cand beneficiul adus solicitantului prin acordarea asistentei nu este justificat;
b) atunci cand pretentia este vadit nejustificata, neintemeiata sau inadmisibila;
c) in cazul cetatenilor straini sau persoanelor juridice straine solicitante, atunci cand legislatia lor nationala nu prevede un tratament similar pentru cetatenii romani;
d) atunci cand solicitantul a fost decazut din dreptul de a beneficia de asistenta judiciara.

Art. 155^6
Avocatul care acorda asistenta judiciara nu are dreptul sa primeasca de la beneficiar niciun fel de sume de bani ori alte recompense, nici chiar cu titlu de acoperire a cheltuielilor.”

59. Dupa articolul 155^6, la subsectiunea "Asistenta judiciara” se introduce partea a II-a intitulata "Organizarea activitatii de acordare a asistentei judiciare”.

60. La partea a II-a intitulata "Organizarea activitatii de acordare a asistentei judiciare” se introduc zece noi articole, articolele 155^7—155^16, cu urmatorul cuprins:

"Art. 155^7
(1) In cadrul U.N.B.R se organizeaza Departamentul de coordonare a asistentei judiciare, organ cu activitate permanenta, coordonat de un vicepresedinte al U.N.B.R. Structura organizatorica a acestui departament se stabileste prin decizie Comisiei permanente a U.N.B.R.
(2) Departamentul de coordonare emite decizii si norme metodologice in limitele atributiilor conferite prin Lege si in conditiile prezentului statut.

Art. 155^8
Departamentul de coordonare a asistentei judiciare exercita, in principal, urmatoarele atributii:
a) desfasoara conducerea metodologica a activitatii de acordare a asistentei judiciare;
b) elaboreaza proiectul de regulament-cadru pentru organizarea serviciilor de asistenta judiciara;
c) propune sau, dupa caz, avizeaza proiecte de protocoale ce se incheie cu autoritatile publice competente in scopul obtinerii mijloacelor financiare necesare pentru organizarea serviciilor de asistenta judiciara;
d) organizeaza Registrul national de asistenta judiciara pe baza registrelor intocmite de barouri;
e) organizeaza si coordoneaza metodologia de plata a onorariilor pentru asistenta judiciara acordata;
f) efectueaza controlul asupra asistentei judiciare acordate;
g) elaboreaza proiecte de acte normative in domeniul asistentei judiciare, pe care le propune Ministerului Justitiei in vederea promovarii;
h) stabileste, impreuna cu Ministerul Justitiei, indicii statistici, tine evidenta statistica a sistemului de asistenta judiciara si analizeaza informatiile necesare pentru planificarea si coordonarea corecta a sistemului de asistenta judiciara;
i) colaboreaza cu Ministerul Justitiei pentru buna functionare si planificarea, inclusiv din punct de vedere bugetar, a sistemului de asistenta judiciara;
j) popularizeaza sistemul de asistenta judiciara;
k) stabileste formularistica utilizata de barouri pentru organizarea activitatii de asistenta judiciara si extrajudiciara, in conditiile legii;
l) reprezinta U.N.B.R. in domeniul asistentei judiciare, in cadrul colaborarii internationale in materie, in conditiile legii sau ale prezentului statut.

Art. 155^9
In vederea organizarii activitatii de asistenta judiciara, barourile indeplinesc urmatoarele atributii:
a) organizeaza serviciile de asistenta judiciara atat la nivelul fiecarui barou, cat si la sediul fiecarei instante judecatoresti;
b) organizeaza si actualizeaza Registrul de asistenta judiciara al fiecarui barou pe baza cererilor avocatilor aprobate de consiliul baroului;
c) desemneaza avocatii inscrisi in Registrul de asistenta judiciara pentru acordarea asistentei judiciare, tinand cont de experienta profesionala si de calificarea avocatului, precum si de natura si complexitatea cazului, de desemnarile anterioare si de gradul de angajare al acestuia;
d) efectueaza controlul asupra acordarii asistentei judiciare de catre avocatii din cadrul baroului;
e) organizeaza si executa programe de popularizare a sistemului de asistenta judiciara;
f) indeplinesc orice alte atributii prevazute de lege sau de Regulamentul-cadru pentru organizarea serviciilor de asistenta judiciara.

Art. 155^10
(1) Baroul organizeaza serviciile de asistenta judiciara la sediile tuturor instantelor judecatoresti din judet, in spatii destinate exclusiv desfasurarii acestei activitati, care se pun la dispozitie in mod obligatoriu si cu titlu gratuit de Ministerul Justitiei sau, dupa caz, de autoritatile administratiei locale.
(2) Serviciile de asistenta prevazute la alin. (1) sunt conduse de un avocat definitiv numit de consiliul baroului si sunt coordonate de un membru al consiliului. Organizarea, functionarea si atributiile serviciilor de asistenta judiciara se realizeaza potrivit regulamentului aprobat de consiliul baroului in baza Regulamentului-cadru pentru organizarea serviciilor de asistenta judiciara aprobat de Consiliul U.N.B.R.
(3) Consiliul baroului poate decide ca serviciul de asistenta judiciara sa fie condus de un director angajat, pe baza de concurs, prin contract individual de munca.
(4) Pentru ocuparea functiei de director poate candida orice persoana fizica ce indeplineste conditiile Regulamentului-cadru pentru organizarea serviciilor de asistenta judiciara prevazute in prezentul statut.

Art. 155^11
(1) Fiecare barou organizeaza Registrul de asistenta judiciara in care sunt inscrisi avocatii ce pot fi desemnati pentru acordarea asistentei judiciare si a asistentei extrajudiciare.
(2) Registrul este public, se pastreaza pe suport hartie si in format electronic si se publica pe pagina web a fiecarui barou.
(3) Actualizarea Registrului de asistenta judiciara pentru urmatorul an calendaristic se efectueaza pana la sfarsitul lunii septembrie a anului calendaristic precedent.
(4) In cazuri exceptionale, in Registrul de asistenta judiciara pot fi operate modificari si in cursul anului, potrivit procedurii prevazute pentru inscrierea in registru.
(5) U.N.B.R. organizeaza Registrul national de asistenta judiciara, constituit din registrele de asistenta judiciara ale tuturor barourilor.
(6) Registrul national de asistenta judiciara se publica pe pagina web a U.N.B.R. si se actualizeaza, in mod automat, odata cu actualizarea datelor din registrul fiecarui barou.

Art. 155^12
(1) Pentru inscrierea in Registrul de asistenta judiciara, avocatul depune o cerere la baroul din care face parte.
(2) Cererea prevazuta la alin. (1) se completeaza conform formularului aprobat de Departamentul de coordonare a asistentei judiciare din cadrul U.N.B.R.
(3) Inscrierea avocatului in Registrul de asistenta judiciara se efectueaza in baza deciziei consiliului baroului.
(4) Consiliul baroului poate, motivat, sa refuze inscrierea in registru sau sa radieze din Registrul de asistenta judiciara un avocat in urmatoarele cazuri:
a) daca avocatului solicitant i s-a aplicat o sanctiune disciplinara;
b) daca avocatul este invinuit pentru savarsirea unei infractiuni de drept comun;
c) daca s-a constatat incalcarea repetata a dispozitiilor legii sau prezentului statut sau calitatea inferioara a asistentei judiciare acordate.
(5) Radierea din Registrul de asistenta judiciara poate fi dispusa pentru o perioada de un an, iar daca se constata savarsirea consecutiva a 3 sau a mai multor abateri de la obligatiile prevazute de Lege sau de prezentul statut, radierea se poate dispune pentru o perioada de pana la 3 ani.
(6) Refuzul baroului de inscriere a avocatului solicitant in Registrul de asistenta judiciara, precum si masura radierii pot fi contestate potrivit procedurii prevazute la cap. VI din Lege.
(7) Decizia de radiere din Registrul de asistenta judiciara se aduce la cunostinta publicului prin afisare pe pagina web a baroului, precum si pe pagina web a U.N.B.R.

Art. 155^13
(1) Pentru asistenta judiciara acordata, avocatul desemnat are dreptul la un onorariu stabilit de organul judiciar, potrivit naturii si volumului activitatii desfasurate, in limitele sumelor stabilite prin protocolul incheiat intre U.N.B.R. si Ministerul Justitiei.
(2) Prin actul de incuviintare a asistentei judiciare, organul judiciar stabileste si valoarea provizorie a onorariului avocatului.
(3) Dupa acordarea asistentei judiciare avocatul intocmeste un referat scris cu privire la prestatia avocatiala efectiva, conform formularului aprobat de Departamentul de coordonare a asistentei judiciare din cadrul U.N.B.R. Referatul este supus confirmarii organului judiciar, care, in functie de volumul si complexitatea activitatii desfasurate de avocat, precum si in raport cu durata, tipul si particularitatile cauzei, poate dispune mentinerea sau majorarea onorariului stabilit initial.
(4) Referatul confirmat potrivit alin. (3) se inainteaza baroului, in vederea efectuarii formalitatilor prevazute de lege pentru plata onorariilor.
(5) In cazul in care avocatul este sanctionat disciplinar potrivit art. 86 alin. (1) din Lege, acesta nu va primi onorariul pentru cazul concret ori pentru activitatea desfasurata.
(6) Avocatului desemnat i se deconteaza sumele necesare pentru cheltuielile de aparare si pentru deplasarea la locul de detentie sau retinere din alta localitate.

Art. 155^14
(1) Plata onorariului pentru asistenta judiciara acordata se face lunar prin virament bancar, pe baza documentelor pentru decontare prevazute la art. 82 alin. (2) si (3) din Lege, avizate de consiliul baroului.
(2) Sumele necesare pentru plata onorariilor sau, dupa caz, a remuneratiilor pentru asistenta judiciara se vireaza lunar intr-un cont distinct deschis de fiecare barou. Respectarea de catre barouri a destinatiei fondurilor astfel virate face si obiect al controlului U.N.B.R., in conditiile stabilite de prezentul statut.

Art. 155^15
U.N.B.R. si barourile conlucreaza cu Ministerul Justitiei, Consiliul Superior al Magistraturii, instantele judecatoresti, precum si cu parchetele de pe langa acestea, in vederea desfasurarii in bune conditii a activitatii de acordare a asistentei judiciare prevazute de prezenta subsectiune.

Art. 155^16
(1) Onorariile pentru asistenta judiciara acordata in oricare dintre formele prevazute de prezentul capitol se stabilesc prin protocolul incheiat intre U.N.B.R. si Ministerul Justitiei, in conditiile legii.
(2) Fondurile necesare pentru plata onorariilor prevazute la alin. (1) se asigura potrivit art. 26 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Pentru cheltuielile curente necesare functionarii serviciilor de asistenta judiciara din cadrul barourilor, din sumele virate lunar pentru plata onorariilor cuvenite pentru asistenta judiciara, fiecare barou isi constituie un fond prin retinerea a 1% din valoarea acestor sume, aprobate si efectiv varsate. Retinerea cotei de 1% se face la achitarea efectiva a onorariului catre avocatul indreptatit.
(4) Onorariile pentru asistenta judiciara acordata in oricare dintre formele prevazute de prezentul capitol, la solicitarea organelor administratiei publice locale, se acorda din fondurile acestor organe, in limitele sumelor stabilite prin protocolul incheiat de fiecare barou cu acestea. In lipsa protocolului sunt aplicabile limitele stabilite prin protocolul prevazut la art. 82 alin. (1) din Lege.”

61. Articolul 156 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 156
(1) Serviciile de asistenta judiciara vor asigura si apararea gratuita, in cazurile prevazute la art. 71 alin. (2) din Lege, pe baza aprobarii date de catre decanul baroului.
(2) Avocatul delegat pentru asigurarea apararii gratuite are drepturile si obligatiile prevazute de Lege si de prezentul statut in indeplinirea mandatului acordat in interesul beneficiarului gratuitatii, pe care trebuie sa il trateze cu atentia cuvenita oricarui client.”

62. Articolul 157 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 157
(1) Acordarea asistentei judiciare obligatorii se face numai ca urmare a solicitarii motivate din partea instantei, a organului de urmarire penala, a organului de cercetare penala sau a organului administratiei publice locale, adresata baroului. Acordarea asistentei judiciare se realizeaza exclusiv in baza delegatiei de avocat eliberate de serviciul de asistenta judiciara.
(2) In cazul in care se solicita acordarea asistentei judiciare gratuite de catre organele prevazute la alin. (1), decanul stabileste valoarea onorariului ce va fi suportat de partea care ar cadea in pretentii, avand in vedere natura cauzei si valoarea obiectului material al acesteia.
(3) Prin decizie decanul poate delega atributiile prevazute la alin. (2) unui consilier al baroului.
(4) Avocatul desemnat sa acorde asistenta judiciara gratuita urmeaza sa isi indeplineasca insarcinarea in conditiile prevazute la art. 82 din Lege.”

63. Articolul 158 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 158
Mandatul avocatului desemnat sa acorde asistenta judiciara obligatorie inceteaza in momentul in care partea isi angajeaza un aparator. Dreptul la onorariu al avocatului inlocuit subzista chiar daca mandatul sau a incetat, cuantumul acestuia fiind proportional cu munca prestata.”

64. Articolul 159 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 159
Avocatul desemnat sa acorde asistenta judiciara obligatorie are dreptul la onorariu stabilit in conditiile prevazute la art. 85 din Lege, in raport cu natura si cu dificultatea cauzei.”

65. Articolul 160 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 160
(1) Serviciile de asistenta judiciara isi desfasoara activitatea in spatiile situate la sediile instantelor, puse la dispozitie de Ministerul Justitiei, in conditiile art. 38 din Lege.
(2) Cheltuielile privind amenajarea si intretinerea spatiilor aflate in situatia prevazuta la art. 38 din Lege sunt suportate in conditiile art. 155^16 alin. (3).”

66. Articolul 161 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 161
(1) Acordarea asistentei judiciare gratuite poate fi retrasa de catre decanul baroului, daca se dovedeste ca:
a) a fost obtinuta prin frauda;
b) starea de nevoie a solicitantului a incetat sau s-a ameliorat si permite plata onorariului.
(2) In conditiile legii, remuneratia cuvenita avocatului va fi suportata de partea care a obtinut ilicit asistenta judiciara gratuita.”

67. Articolul 166 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 166
Este interzisa, sub sanctiunile prevazute la art. 89 din Lege, savarsirea urmatoarelor fapte de concurenta neloiala:
a) folosirea fara drept a unei firme, denumiri, embleme sau marci de natura sa produca confuzie cu cele folosite legitim de un alt avocat sau o alta forma asociativa de exercitare a profesiei;
b) punerea in circulatie de produse, servicii sau publicatii cu continut juridic plagiat, care aduc atingere drepturilor titularului si induc in eroare clientul asupra produsului sau serviciului furnizat;
c) producerea in orice mod, punerea in circulatie, depozitarea, oferirea spre vanzare sau vanzarea unor servicii sau publicatii purtand mentiuni false privind denumirea, firma, emblema sau marca unui avocat ori alte tipuri de proprietate intelectuala, in scopul de a-i induce in eroare pe ceilalti avocati si pe clienti.”

68. Articolul 167 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 167
Sunt interzise, sub sanctiunea prevazuta la art. 89 alin. (1) lit. e) din Lege:
a) incheierea intre avocati de acorduri privind impartirea pietei serviciilor profesionale;
b) participarea, in mod concertat, prin oferte trucate la licitatii sau la orice alte forme de concurs de oferte, pentru achizitionarea de servicii profesionale avocatiale;
c) limitarea sau impiedicarea accesului la clientela si a libertatii exercitarii concurentei profesionale oneste intre avocati.”

69. Articolul 169 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 169
(1) Avocatul poate exercita profesia in una dintre urmatoarele forme:
a) cabinet individual;
b) cabinet asociat;
c) societate civila profesionala;
d) societate profesionala cu raspundere limitata.
(2) In cadrul formelor de exercitare prevazute la alin. (1) isi pot exercita profesia si avocati colaboratori, in baza unui contract de colaborare, sau avocati salarizati, in baza unui contract de salarizare in interiorul profesiei, potrivit prevederilor Legii si ale prezentului statut.”

70. Articolul 171 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 171
(1) Avocatul este liber sa opteze si sa isi schimbe in orice moment optiunea pentru una dintre formele de exercitare a profesiei prevazute de Lege.
(2) Formele de exercitare a profesiei de avocat se pot transforma in oricare dintre formele de exercitare a profesiei prevazute la art. 169 alin. (1), fara a intra in lichidare, cu respectarea prevederilor legii si prezentului statut.
(3) Transformarea se poate realiza separat sau deodata cu reorganizarea formelor de exercitare a profesiei de avocat prin fuziune, absorbtie, divizare totala sau divizare partiala (desprinderea unei parti din patrimoniul de afectatiune profesionala, astfel cum acesta este reflectat in evidentele financiar-contabile ale formei de exercitare a profesiei supuse divizarii partiale).
(4) In cazul transformarii unei forme de exercitare a profesiei, avocatii titulari ai cabinetelor individuale, avocatii asociati ai cabinetelor asociate, ai societatilor civile profesionale si ai societatilor profesionale cu raspundere limitata pot aporta cota-parte indiviza din patrimoniul de afectatiune profesionala, astfel cum acesta este reflectat in evidentele financiar-contabile ale formei de exercitare a profesiei care se transforma, intocmind in acest scop actele financiar-contabile de transfer catre forma de exercitare a profesiei in care au optat sa se transforme. Aporturile transferate se vor opera la valoarea nominala reflectata in evidentele financiar-contabile ale formei de exercitare a profesiei care se transforma.
(5) In cazul constituirii unei societati profesionale cu raspundere limitata de catre avocati care fac parte din alte forme de exercitare a profesiei, dar fara transformarea acestora din urma in societatea nou-constituita, respectivele forme preexistente de exercitare a profesiei pot sa nu fie supuse lichidarii daca fiecare dintre fostii lor titulari — nou-asociati decid astfel.
(6) In situatia prevazuta in alin. (5), forma de exercitare a profesiei din care provine asociatul isi inceteaza activitatea profesionala desfasurata in nume propriu pe perioada in care avocatul titular sau, dupa caz, avocatii titulari ai acesteia au calitatea de asociat in societatea profesionala cu raspundere limitata.
(7) In oricare dintre formele de exercitare a profesiei, avocatul isi va incepe activitatea dupa obtinerea aprobarilor din partea consiliului baroului.
(8) Avocatul este obligat sa instiinteze in scris baroul din care face parte despre orice modificare intervenita in forma de exercitare a profesiei, in cazurile de instrainare prin acte intre vii a formelor de exercitare a profesiei sau de lichidare a acestora, precum si in cazul transformarii sau reorganizarii formelor de exercitare a profesiei in conditiile prevazute in prezentul articol.”

71. Articolul 172 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 172
(1) Toate formele de exercitare a profesiei de avocat sunt supuse urmatoarelor principii:
a) patrimoniul comun este afectat exclusiv activitatii profesionale si are regimul patrimoniului de afectatiune profesionala;
b) titularul cabinetului individual si avocatul asociat nu pot presta activitati profesionale in afara formei de exercitare a profesiei pentru care au optat;
c) avocatul titular al cabinetului individual nu poate avea calitatea de avocat colaborator sau de avocat salarizat in cadrul profesiei;
d) avocatul asociat nu poate avea calitatea de avocat colaborator sau de avocat salarizat in cadrul profesiei;
e) avocatul salarizat in interiorul profesiei si avocatul colaborator nu pot activa, in aceeasi calitate, in mai multe forme de exercitare a profesiei;
f) avocatul colaborator are dreptul de a avea clientela proprie numai prin intermediul formei de exercitare a profesiei la care colaboreaza si cu conditia informarii corespunzatoare a baroului;
g) avocatul salarizat in interiorul profesiei nu are drept la clientela proprie;
h) obligatia de a comunica de indata baroului, in scris, modificarile privind asocierea, colaborarea sau angajarea revine atat avocatului, cat si titularului cabinetului individual ori coordonatorului cabinetelor asociate, societatilor civile profesionale sau al societatilor profesionale cu raspundere limitata;
i) formele de exercitare a profesiei se individualizeaza prin denumire, conform prevederilor Legii si ale prezentului statut. In cazul tuturor formelor de exercitare a profesiei de catre avocatii straini se pot utiliza, la alegere, denumirea si numele formei de exercitare a profesiei din tara sau din strainatate.
(2) In cazul societatilor civile profesionale si al societatilor profesionale cu raspundere limitata, conventia de instrainare a formelor de exercitare a profesiei de avocat, incheiata in conditiile prevazute de Lege, are ca obiect, exclusiv, parti detinute de asociati.
(3) In toate cazurile de instrainare a formelor de exercitare a profesiei de avocat contractele incheiate de transmitator cu avocatii stagiari raman in fiinta pe durata convenita si se preiau de catre dobanditor daca in persoana acestuia se verifica conditiile prevazute de Lege si de prezentul statut.”

72. Articolul 177 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 177
(1) Conventiile de colaborare incheiate de avocat potrivit art. 7 din Lege vor asigura independenta profesionala, patrimoniala si deontologia profesiei de avocat. Verificarea indeplinirii acestor conditii este de competenta consiliului baroului.
(2) In desfasurarea activitatilor prevazute la art. 3 din Lege, avocatul decide unilateral in alegerea notarilor publici, expertilor, traducatorilor, executorilor judecatoresti si a altor specialisti cu care poate sa colaboreze.
(3) Colaborarile avocatului in conditiile art. 7 din Lege se vor desfasura cu respectarea de catre avocat a prevederilor Legii si ale prezentului statut.”

73. Articolul 185 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 185
(1) Societatea civila profesionala este constituita din 2 sau mai multi avocati definitivi care contribuie in natura si/ori in numerar la constituirea unui patrimoniu de afectatiune in vederea desfasurarii activitatii profesionale. Ceilalti avocati activeaza in cadrul societatii civile profesionale fie in calitate de avocati colaboratori, fie in calitate de avocati salarizati in cadrul profesiei.
(2) Raportul juridic civil se naste intre client si societatea civila profesionala, serviciile profesionale urmand sa fie indeplinite de oricare dintre avocatii desemnati de avocatul coordonator fara a se cere optiunea clientului, cu exceptia situatiei in care serviciile profesionale constau in asistenta si reprezentare juridica la instante, parchete, organe de cercetare penala sau alte autoritati, cand in contractul de asistenta juridica se mentioneaza numele avocatului desemnat sau acceptat de client, precum si dreptul ori interdictia de substituire a acestuia.
(3) Pentru litigiile nascute din desfasurarea activitatii profesionale, societatea civila profesionala poate sta in judecata, ca reclamant sau parat, chiar daca nu are personalitate juridica.”

74. Dupa articolul 187, titlul subsectiunii 5 se modifica in "Societatea profesionala cu raspundere limitata”.

75. Articolul 188 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 188
(1) Societatea profesionala cu raspundere limitata este constituita din 2 sau mai multi avocati definitivi, aflati in exercitiul profesiei, are personalitate juridica si un patrimoniu propriu de afectatiune destinat exercitarii profesiei de avocat.
(2) In sensul prevederilor prezentului statut, patrimoniul propriu de afectatiune este alcatuit din bunurile corporale, in numerar sau in natura, si cele incorporale, reprezentand capitalul social, precum si din cele dobandite de societate, cu orice titlu, pe durata functionarii sale. Aportul in industrie constand in activitatea profesionala a avocatului asociat este luat in considerare numai in raporturile dintre asociati.
(3) Obligatiile si raspunderea societatii profesionale cu raspundere limitata sunt garantate cu patrimoniul de afectatiune.
Avocatii asociati care isi exercita profesia in cadrul societatii profesionale cu raspundere limitata raspund personal in limita aportului social al fiecaruia.
(4) Societatea profesionala cu raspundere limitata va avea ca obiect unic de activitate exercitarea profesiei de avocat in conditiile art. 3 din Lege.
(5) Activitatea profesionala se realizeaza de catre avocatii asociati, avocatii colaboratori si avocatii salarizati in interiorul profesiei.”

76. Articolul 189 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 189
(1) Societatea profesionala cu raspundere limitata se individualizeaza printr-o denumire specifica ce cuprinde numele a cel putin unuia dintre asociati, urmat de sintagma «Societate profesionala de avocati cu raspundere limitata» (exemplu: «ION IONESCU — Societate profesionala de avocati cu raspundere limitata» sau «IONESCU, POPESCU — Societate profesionala de avocati cu raspundere limitata»).
(2) Dispozitiile art. 180 alin. (2)—(4) se aplica in mod corespunzator.”

77. Articolul 190 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 190
(1) Actul constitutiv si statutul societatii profesionale cu raspundere limitata sunt incheiate in forma scrisa, cu respectarea anexelor nr. XIV si XV. Actul constitutiv se incheie in forma autentica daca printre bunurile subscrise ca aport la capitalul social se afla si un bun imobil.
(2) Statutul societatii profesionale cu raspundere limitata va cuprinde:
a) numele si prenumele, numele purtate anterior, codul numeric personal, locul si data nasterii si domiciliul asociatilor;
b) data dobandirii calitatii de avocat si data definitivarii in profesie a avocatilor asociati;
c) denumirea, sediul si, daca este cazul, emblema societatii;
d) capitalul social, integral varsat, cu mentionarea aportului fiecarui asociat, in industrie, in bani sau in natura ori de clientela, valoarea aporturilor in industrie, in natura sau in clientela, precum si modul evaluarii lor; aportul in numerar la formarea capitalului social nu va putea fi inferior echivalentului in lei al sumei de 3.000 euro;
e) numarul si valoarea nominala a partilor sociale, precum si numarul partilor sociale atribuite fiecarui asociat pentru aportul sau, respectiv participarea la beneficii si pierderi a fiecarui asociat;
f) asociatii coordonatori care reprezinta si administreaza societatea impreuna cu puterile ce li s-au conferit; daca sunt mai multi administratori si ei formeaza un consiliu de coordonare, se vor preciza regulile de organizare si functionare ale acestui organism;
g) reguli privind transmiterea partilor sociale si conditiile de retragere a asociatilor;
h) durata societatii;
i) modul de transformare, reorganizare, dizolvare si lichidare, inclusiv cu privire la situatia clientelei.
(3) Actul constitutiv si statutul societatii profesionale cu raspundere limitata, incheiate in conditiile Legii si prezentului statut, sunt guvernate de legea civila.
(4) Orice modificare a actului constitutiv si/sau statutului societatii profesionale cu raspundere limitata se poate face numai in scris, cu respectarea legii si a prezentului statut.”

78. Articolul 191 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 191
(1) Societatea profesionala cu raspundere limitata dobandeste personalitate juridica la data inregistrarii ei la barou, in baza deciziei emise de catre consiliul baroului in a carui raza teritoriala se afla sediul sau principal.
(2) Dovada personalitatii juridice in raporturile cu tertii se va face in baza unui certificat de inregistrare, intocmit conform anexei nr. XVI.
(3) Baroul va tine Registrul de evidenta al societatilor profesionale cu raspundere limitata, care are caracter public. Modelul acestuia este prevazut in anexa nr. XXX.”

79. Articolul 192 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 192
Pot avea calitatea de asociati 2 sau mai multi avocati definitivi si aflati in exercitiul profesiei, indiferent daca detin sau nu ori daca apartin sau nu unei alte forme de exercitare a profesiei, inscrisi in acelasi barou ori in barouri diferite. In acest caz societatea isi va stabili sediul principal in circumscriptia unuia dintre barourile de apartenenta al unuia dintre asociatii fondatori. Actul constitutiv al unei asemenea societati se depune spre verificare la consiliul baroului de la sediul principal al societatii. Actul constitutiv se va transmite, exclusiv in scop de informare, si catre toate barourile unde sunt inscrisi asociati ai societatii profesionale cu raspundere limitata, altii decat acela sau aceia care sunt inscrisi in Tabloul avocatilor baroului de la sediul principal al societatii.”

80. Articolul 193 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 193
(1) Capitalul social al societatii profesionale cu raspundere limitata reprezentand echivalentul in lei al minimum 10.000 euro se va varsa la momentul constituirii societatii. Consiliul baroului unde va fi inregistrata societatea este obligat sa verifice varsarea integrala a capitalului social si, daca este cazul, a evaluarii aporturilor in industrie, in natura sau in clientela.
(2) Nu va putea fi inregistrata de catre niciun barou o societate profesionala cu raspundere limitata decat in conditiile varsarii integrale a capitalului social.
(3) Clientela apartine societatii profesionale cu raspundere limitata si nu avocatilor care au calitatea de asociati.
(4) In cazul transmiterii partilor sociale, retragerii sau decesului unui asociat al unei societati profesionale cu raspundere limitata, toate bunurile impreuna cu orice alte drepturi, inclusiv clientela, aportate la capitalul societatii de catre respectivul asociat raman proprietatea societatii, daca prin lege, actul constitutiv sau statutul societatii nu se prevede altfel.
(5) Prevederile art. 181 alin. (2), (3) si (4) se aplica in mod corespunzator.”

81. Articolul 194 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 194
(1) Societatea profesionala cu raspundere limitata este condusa de adunarea generala a asociatilor.
Activitatea executiva este condusa de unul sau mai multi avocati coordonatori alesi de majoritatea avocatilor asociati.
(2) Adunarea generala se convoaca de catre oricare dintre asociati prin orice mijloace care sa poata proba realizarea convocarii.
(3) Adunarea generala se va intruni la sediul principal al societatii sau cu acordul unanim al asociatilor in orice alt loc.”

82. Articolul 196 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 196
(1) Competentele si puterile asociatului coordonator sau, dupa caz, asociatilor coordonatori vor fi stabilite prin actul constitutiv si statutul societatii.
(2) Mandatul asociatului coordonator sau, dupa caz, al asociatilor coordonatori este de 2 ani, daca in statutul societatii nu se prevede o durata mai mare.”

83. Articolul 197 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 197
Asociatii societatii profesionale cu raspundere limitata pot hotari numirea unor cenzori sau a unui auditor.”

84. Articolul 198 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 198
(1) Asociatul care intentioneaza sa transmita partile sociale pe care le detine intr-o societate profesionala cu raspundere limitata este obligat sa notifice aceasta intentie cu minimum 30 de zile anterior transmiterii catre toti ceilalti asociati, indicand persoana sau persoanele catre care doreste sa transmita respectivele parti sociale si pretul.
(2) Transmiterea catre terti poate fi efectuata oricand, cu acordul unanim, exprimat in scris, al celorlalti asociati, sau daca in termenul prevazut la alin. (1) niciun asociat nu si-a exercitat dreptul de preemtiune.
(3) Dreptul de preemptiune la dobandirea partilor sociale ale societatii cu privire la care exista intentia de instrainare apartine asociatilor ramasi in societate. Acesta urmeaza sa fie exercitat proportional cu cota de capital detinuta de fiecare dintre asociatii ramasi si care intentioneaza sa dobandeasca respectivele parti sociale.”

85. Articolul 199 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 199
(1) Asociatul se poate retrage oricand din societate, cu conditia de a notifica, in scris, celorlalti asociati si baroului din care face parte intentia de retragere, cu cel putin 3 luni inainte.
(2) La implinirea termenului prevazut in notificare consiliul baroului va lua act de retragerea asociatului, operand modificarile corespunzatoare in evidentele sale.
(3) In caz de retragere, desocotirea dintre asociati se face in mod amiabil, tinandu-se seama de prevederile din statutul societatii. In caz de neintelegere sunt aplicabile dispozitiile privind arbitrajul din prezentul statut.”

86. Articolul 200 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 200
Daca, din orice motive, in societate ramane un singur asociat, acesta nu poate detine aceasta calitate mai mult de 3 luni. In situatia in care societatea nu este transformata in cabinet individual, aceasta se dizolva de drept si intra in lichidare.”

87. Articolul 201 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 201
Modalitatile de exercitare a profesiei de avocat sunt:
a) avocat titular al cabinetului individual;
b) avocat asociat in cadrul cabinetelor asociate;
c) avocat asociat in cadrul societatii civile profesionale;
d) avocat asociat in cadrul societatii profesionale cu raspundere limitata;
e) avocat colaborator;
f) avocat salarizat in interiorul profesiei.”

88. Articolul 204 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 204
Dobandeste calitatea de avocat asociat, dupa caz:
a) avocatul titular al cabinetului individual care se asociaza potrivit art. 5 alin. (3) din Lege;
b) avocatul asociat intr-o societate civila profesionala;
c) avocatul asociat intr-o societate profesionala cu raspundere limitata;
d) avocatul devenit avocat asociat ca urmare a transformarii sau reorganizarii formei de exercitare a profesiei careia i-a apartinut in calitate de avocat titular al cabinetului individual sau in cadrul unor cabinete asociate ori de avocat asociat intr-o societate civila profesionala.”

89. Articolul 205^1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 205^1
(1) Avocatul colaborator nu are dreptul de a avea clientela personala in afara formei de exercitare a profesiei la care colaboreaza.
(2) Orice client personal trebuie adus la cunostinta avocatului titular/coordonator al formei de exercitare a profesiei la care avocatul colaborator isi desfasoara activitatea.
(3) Lucrarile profesionale efectuate pentru clientela personala a avocatului colaborator se vor efectua prin intermediul formei de exercitare a profesiei, iar in contractul de asistenta juridica se va mentiona expres caracterul de «client personal» al avocatului colaborator.
(4) Rezultatele financiare obtinute de avocatul colaborator din contractele incheiate pentru clientii personali (onorariile) vor fi incasate integral sau partial de avocatul colaborator, dupa caz, in raport cu clauzele contractului de colaborare, fara a se afecta in niciun mod cuantumul retrocedarilor lunare de onorarii, prevazute in contractul de colaborare.
(5) Titularii sau avocatii coordonatori ai formelor de exercitare a profesiei sunt obligati sa permita avocatului colaborator tratarea clientelei personale, in conditiile prevazute in contractul de colaborare.
(6) Pentru clientela personala si activitatea desfasurata in cadrul asistentei judiciare a baroului, avocatul colaborator va utiliza stampila personala, aprobata de forma de exercitare a profesiei, pe care se inscriptioneaza mentiunea «avocat colaborator». ?tampila personala a avocatului colaborator poate fi confectionata si utilizata numai cu acordul formei de exercitare a profesiei, cu respectarea anexei nr. XXI, care se aplica in mod corespunzator.
(7) In activitatea desfasurata pentru clientela personala, avocatul colaborator este raspunzator personal fata de client si are obligatia de a nu prejudicia forma de exercitare a profesiei careia avocatul colaborator ii apartine. In acest scop, in contractul de colaborare se poate prevedea ca, pentru tratarea clientelei proprii prin forma de exercitare a profesiei, avocatul colaborator sa incheie o asigurare de raspundere civila profesionala pentru acoperirea eventualelor prejudicii aduse formei de exercitare a profesiei careia ii apartine si care sa precizeze cuantumul riscului asigurat, distincta de asigurarea pentru raspundere profesionala prevazuta de art. 42 din Lege.
(8) Pentru activitatea desfasurata in cadrul asistentei judiciare a baroului, avocatul colaborator va pastra rezultatele financiare obtinute.”

90. Articolul 211 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 211
(1) Formele de exercitare a profesiei de avocat au dreptul sa isi stabileasca sedii secundare in circumscriptiile barourilor din care nu fac parte.
(2) Infiintarea sediilor secundare se aproba, la cerere, de consiliul baroului in circumscriptia caruia urmeaza sa se deschida sediul secundar. Cererea va mentiona: forma de exercitare a profesiei, adresa sediului secundar, motivul deschiderii acestuia, avocatii care isi vor desfasura activitatea la sediul secundar si vechimea acestora in profesie.
(3) Decizia de aprobare a cererii de infiintare a sediului secundar se comunica baroului de la sediul principal.
(4) Decizia de respingere a cererii de infiintare a sediului secundar poate fi atacata la Consiliul U.N.B.R., in termen de 15 zile de la comunicare.
(5) In urma aprobarii cererii de infiintare a sediului secundar, avocatul/avocatii va/vor achita taxa de inscriere si contributia la bugetul baroului pe raza caruia functioneaza sediul secundar, separat de taxele platite la baroul la care isi are sediul principal. Contributia la fondul Casei de Asigurari a Avocatilor, denumita in continuare C.A.A., se achita de catre fiecare membru al C.A.A. la filiala C.A.A. de pe langa baroul la care este inscris sediul principal.
(6) In cazul acelor forme de exercitare a profesiei de avocat a caror activitate se desfasoara preponderent in circumscriptia unui barou situat pe raza unei alte curti de apel decat aceea in care se afla situat sediul lor principal, stabilirea unui sediu secundar in circumscriptia celui dintai barou este obligatorie.
Nerespectarea acestei obligatii constituie abatere disciplinara grava. In sensul dispozitiilor prezentului alineat, o activitate va fi considerata a fi desfasurata preponderent pe raza altui barou daca aceasta genereaza majoritatea angajamentelor profesionale incheiate in decursul unui semestru calendaristic de catre respectiva forma de exercitare a profesiei. In acest caz, forma de exercitare a profesiei are obligatia de a solicita aprobarea deschiderii sediului secundar in termen de cel mult 15 zile de la inceperea urmatorului semestru.”

91. La capitolul IV, dupa subsectiunea 1 "Drepturile avocatului” din cadrul sectiunii 1 se introduce o noua subsectiune, cu titlul "Subsectiunea 1^1. Recuperarea capacitatii de munca”.

92. Dupa articolul 213, la subsectiunea 1^1, se introduce un nou articol, articolul 213^1, cu urmatorul cuprins:
"Art. 213^1
(1) Avocatul are dreptul la recuperarea capacitatii de munca prin una sau mai multe perioade de repaus in fiecare an. In perioada de repaus avocatul nu presteaza activitatile sale profesionale obisnuite.
(2) Fiecare forma de exercitare a profesiei este libera sa stabileasca perioadele de repaus anual pentru fiecare avocat care activeaza in cadrul sau.
(3) Fiecare forma de exercitare a profesiei are obligatia de a notifica in prealabil baroului pe tabloul caruia este inscrisa, prin orice forma de comunicare care permite confirmarea expedierii, inceperea si durata estimata a fiecarei perioade de repaus pentru fiecare avocat in parte, in scop de evidenta.
(4) Cheltuielile cu recuperarea capacitatii de munca efectuate de avocat includ, nelimitativ, costurile transportului, cazarii, meselor, tratamentului de refacere etc. Toate aceste cheltuieli sunt necesare pentru exercitarea corespunzatoare a profesiei si sunt deductibile in conditiile legii.
(5) Daca prin prevederile contractului de asistenta juridica i s-a acordat avocatului dreptul de a fi substituit, in perioadele de repaus anual avocatul are obligatia sa asigure substituirea sa pentru acele activitati profesionale care nu sufera amanare sau pentru cele in legatura cu care amanarea prejudiciaza interesele clientului.”

93. Articolul 215 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 215
(1) Sediul profesional si celelalte spatii in care avocatul isi desfasoara activitatea profesionala trebuie sa asigure pastrarea secretului profesional.
(2) Secretul profesional vizeaza toate informatiile si datele de orice tip, in orice forma si pe orice suport, furnizate avocatului de catre client in scopul acordarii asistentei juridice si in legatura cu care clientul a solicitat pastrarea confidentialitatii, precum si orice documente redactate de avocat, care contin sau se fundamenteaza pe informatiile ori datele furnizate de client in scopul acordarii asistentei juridice si a caror confidentialitate a fost solicitata de client.
(3) In scopul asigurarii secretului profesional, avocatul pastreaza lucrarile numai la sediul profesional sau in spatiile avizate in acest sens de consiliul baroului. Sediul profesional poate fi situat si in locuinta avocatului.
(4) Actele si lucrarile cu caracter profesional sunt inviolabile. Pentru asigurarea secretului profesional, avocatul are obligatia sa se opuna la perchezitionarea domiciliului, a sediului profesional principal, secundar si a biroului de lucru, precum si la perchezitia corporala, cu privire la actele sau lucrarile cu caracter profesional aflate in locurile sus-mentionate sau asupra sa.
(5) Avocatul este obligat sa se opuna si la ridicarea inscrisurilor si bunurilor constand din acte si lucrari cu caracter profesional daca nu sunt indeplinite conditiile art. 35 din Lege.
Avocatul are obligatia ca, de indata, sa il incunostinteze despre cele intamplate pe decanul baroului.”

94. La articolul 217, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:
"(1^1) Cauzele vor fi repartizate cu precadere avocatilor stagiari si tinerilor avocati, cu respectarea competentei profesionale prevazute de Lege. Refuzul nejustificat de a acorda asistenta juridica gratuita constituie abatere disciplinara, comisia de disciplina urmand a fi sesizata in conditiile dispozitiilor art. 264—274 din prezentul statut.”

95. Articolul 218 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 218
(1) Avocatul are obligatia sa se asigure pentru raspunderea profesionala, in temeiul art. 42 din Lege.
(2) Prin raspundere profesionala se intelege acoperirea daunelor efective suferite de client si rezultate din exercitarea profesiei cu nerespectarea prevederilor Legii, ale prezentului statut si ale regulilor deontologice.
(3) Asigurarea de raspundere profesionala cu caracter minim obligatoriu se incheie cu observarea urmatoarelor reguli:
a) avocatul stagiar se asigura pentru un risc asigurat in
b) avocatul definitiv se asigura pentru un risc asigurat in valoare de minimum 6.000 euro anual.
(4) Asigurarea pentru raspundere profesionala va fi incheiata cel mai tarziu pana la data de 15 decembrie a anului anterior pentru care se incheie si va fi in mod obligatoriu reinnoita anual.
Polita de asigurare, a carei copie este certificata de avocat, va fi depusa la secretariatul baroului cel mai tarziu la data de 28 decembrie a fiecarui an.
(5) Societatea civila profesionala si societatea profesionala cu raspundere limitata pot incheia asigurare profesionala in care sa fie cuprinsi toti avocatii care isi exercita profesia in calitate de asociati, colaboratori sau salarizati in interiorul profesiei.
(6) Primele de asigurare profesionala achitate de avocat sau de formele de exercitare a profesiei reprezinta cheltuieli profesionale obligatorii, legal datorate, integral deductibile pentru anul fiscal in curs, in conditiile legii.
(7) Neindeplinirea obligatiilor prevazute in prezentul articol atrage neinscrierea in Tabloul anual al avocatilor cu drept de exercitare a profesiei.”

96. Articolul 221 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 221
(1) Avocatul are obligatia sa depuna toate diligentele necesare pentru indeplinirea serviciului profesional ce i-a fost incredintat.
(2) In cazul in care avocatul este impiedicat sa indeplineasca serviciul profesional, acesta isi va asigura substituirea, inclusiv printr-un avocat care isi desfasoara activitatea intr-o alta forma de exercitare a profesiei, daca, in prealabil, obtine acordul clientului in acest scop. Modelul delegatiei de substituire este prevazut in anexa nr. V. Prevederile art. 127 alin. (4) se aplica, in mod corespunzator, si formularului delegatiei de substituire.
(3) Pentru activitatea de substituire, avocatul care preia cauza are dreptul la onorariul corespunzator activitatii depuse, in conditiile intelegerii dintre avocati.”

97. Articolul 223 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 223
(1) Avocatul are obligatia sa poarte roba, in conditiile Legii, in fata tuturor instantelor judecatoresti, precum si in fata Curtii Constitutionale din Romania.
(2) Roba poate fi purtata si in fata instantelor judecatoresti din alte state, cu respectarea conditiilor impuse de legislatia nationala a statului in cauza, precum si in fata jurisdictiilor internationale a caror activitate poate fi asimilata cu cea a instantelor judecatoresti, cu respectarea conditiilor impuse de normele specifice ale acestor jurisdictii.
(3) Modelul si caracteristicile robei si ale accesoriilor acesteia sunt cele descrise in anexa nr. XXV.”

98. La articolul 224, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 224
(1) Avocatul are obligatia sa poarte insigna si sa detina legitimatie de avocat, cu care se identifica in fata instantelor judecatoresti, a organelor de urmarire penala, a autoritatilor cu atributii jurisdictionale, a notarilor publici si a executorilor judecatoresti, a organelor administratiei publice si a institutiilor publice, precum si a altor persoane juridice si fizice, inclusiv in fata avocatilor cu care intra in contact in exercitarea activitatilor sale.”

99. La articolul 225, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Mijloacele de publicitate a formelor de exercitare a profesiei sunt reglementate in subsectiunea 3 a prezentei sectiuni.”

100. Articolul 226 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 226
(1) Inscrisurile intocmite de avocat pentru organizarea activitatii si legitimarea sa fata de terti au forta probanta deplina pana la inscrierea in fals; daca nu s-a prevazut altfel prin prezentul statut, acestea vor purta semnatura avocatului si stampila formei de exercitare a profesiei in care isi desfasoara activitatea.
(2) Avocatul este obligat sa tina urmatoarele evidente:
a) contractele de asistenta juridica;
b) registrul de evidenta a contractelor de asistenta juridica, al carui model este prezentat in anexa nr. XVII;
c) registrul de inregistrare a actelor juridice atestate de avocat cu privire la identitatea partilor, continutul si data actelor, in conditiile art. 3 alin. (1) lit. c) din Lege, al carui model este prevazut in anexa nr. XVIII;
d) registrul de inregistrare a activitatilor fiduciare, in conditiile art. 3 alin. (1) lit. g) din Lege, al carui model este prezentat in anexa nr. XIX;
e) registrul de inregistrare a partilor de interes, a partilor sociale si/sau a actiunilor societatilor, in conditiile art. 3 alin. (1) lit. h) din Lege, al carui model este prezentat in anexa nr. XX.
(3) Au caracterul actelor prevazute la alin. (1) si urmatoarele inscrisuri intocmite de avocat:
a) imputernicirea avocatiala;
b) delegatia de substituire;
c) contractul de colaborare;
d) contractul de salarizare in interiorul profesiei;
e) contractul de grupare a cabinetelor individuale.
(4) Consiliul baroului, printr-un consilier delegat, poate verifica evidentele prevazute la alin. (2) lit. b)—e), in vederea stabilirii modului in care avocatul isi indeplineste obligatiile stabilite de Lege, de prezentul statut si de statutul C.A.A.
Nerespectarea de catre avocat a prezentarii evidentelor solicitate reprezinta abatere disciplinara.
(5) In cazul unei anchete disciplinare, verificarea evidentelor prevazute la alin. (2) lit. a) se face numai de decan sau de consilierul desemnat in acest scop.”

101. La articolul 236, alineatul 5 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(5) Pentru indeplinirea conditiilor mentionate la alin. (4), forma de exercitare a profesiei detinatoare a adresei de internet trebuie sa asigure in mod regulat vizitarea si evaluarea paginilor proprii si a paginilor la care este permis accesul pe baza legaturilor realizate prin intermediul adresei proprii si trebuie sa dispuna fara intarziere eliminarea lor, daca continutul si forma acestora sunt contrare principiilor esentiale privind exercitarea profesiei de avocat.”

102. Articolul 252 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 252
(1) Protectia onoarei si prestigiului profesiei, respectarea legii, a statutului profesiei si a deciziilor obligatorii ale organelor profesiei sunt incredintate organelor constituite potrivit dispozitiilor legii.
(2) Fapta savarsita de avocat, prin care se incalca dispozitiile legii, ale statutului profesiei, hotararile obligatorii ale organelor profesiei, ale consiliului baroului in care avocatul este inscris sau in care isi are sediul secundar si care este de natura sa prejudicieze onoarea ori prestigiul profesiei sau al corpului de avocati, constituie abatere disciplinara si se sanctioneaza potrivit art. 89 din Lege.
(3) Constituie abatere disciplinara grava incalcarea dispozitiilor din Lege si din prezentul statut care prevad expres o astfel de calificare.”

103. Articolul 255 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 255
Instantele disciplinare sunt:
a) comisia de disciplina a baroului;
b) Comisia centrala de disciplina;
c) Consiliul U.N.B.R., in plenul sau, constituit conform art. 88 alin. (3) din Lege.”

104. Articolul 256 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 256
(1) In fiecare barou se organizeaza si functioneaza o comisie de disciplina, independenta de organele de conducere ale baroului prevazute la art. 51 din Lege, alcatuita din 5 pana la 11 membri, alesi de adunarea generala a baroului pe o perioada de 4 ani.
(2) Membrii comisiilor de disciplina se aleg dintre avocatii cu o vechime de minimum 10 ani in profesie.”

105. Articolul 259 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 259
(1) In cadrul U.N.B.R. este organizata si functioneaza Comisia centrala de disciplina.
(2) Comisia centrala de disciplina este alcatuita din reprezentantii barourilor desemnati de adunarile generale ale acestora. Fiecare barou are dreptul la cate un reprezentant ales de Congresul avocatilor dintre candidatii desemnati de adunarile generale ale barourilor.
(3) Membrii Comisiei centrale de disciplina se aleg dintre avocatii cu o vechime mai mare de 15 ani in profesie.
(4) Din completele de judecata alcatuite potrivit art. 88 alin. (2) din Lege nu pot face parte sotul sau rudele pana la gradul 4 inclusiv ale membrilor consiliului baroului din care face parte avocatul trimis in judecata, ale membrilor Consiliului U.N.B.R., in cazul prevazut la art. 87 alin. (2) din Lege, precum si sotul sau rudele pana la gradul 4 inclusiv ale partii care a declansat prin plangere procedura disciplinara.
(5) Comisia centrala de disciplina este coordonata de unul dintre membrii acesteia, in calitate de presedinte, desemnat de Congresul avocatilor, in ordinea voturilor obtinute.”

106. Articolul 260 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 260
Comisia centrala de disciplina judeca:
a) ca instanta de fond, in complet de 3 membri, abaterile membrilor Consiliului U.N.B.R. si ale decanilor;
b) in contestatie, in complet de 5 membri, contestatiile declarate de avocatul interesat, de decanul baroului si de presedintele U.N.B.R. impotriva deciziilor pronuntate de comisiile de disciplina ale barourilor si a incheierilor prevazute la art. 90 alin. (1) si (2) din Lege.”

107. Articolul 261 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 261
Comisia centrala de disciplina isi organizeaza, isi tine evidentele si isi desfasoara lucrarile cu sprijinul Comisiei permanente a U.N.B.R. Unul dintre secretarii U.N.B.R., desemnat de catre Comisia permanenta a U.N.B.R., indeplineste functia de grefier al Comisiei centrale de disciplina.”

108. Articolul 262 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 262
(1) Consiliul U.N.B.R., constituit ca instanta disciplinara, in plenul sau, mai putin cel in cauza, judeca recursurile declarate impotriva deciziilor pronuntate de Comisia centrala de disciplina, ca instanta de fond, si a incheierilor prevazute la art. 90 alin. (1) si (2) din Lege.
(2) Unul dintre secretarii U.N.B.R., desemnat de Comisia permanenta a U.N.B.R., indeplineste functia de grefier al Consiliului U.N.B.R., constituit ca instanta disciplinara in conditiile alineatului precedent.”

109. Articolul 264 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 264
(1) Plangerea indreptata impotriva unui avocat se adreseaza consiliului baroului pe al carui tablou avocatul figureaza cu drept de exercitare a profesiei. Daca avocatul este pensionar care isi continua activitatea in profesie, este incompatibil sau s-a retras din profesie, plangerea se adreseaza baroului in care avocatul este sau a fost inscris in Tabloul avocatilor.
(2) Consiliul baroului poate fi sesizat si prin modalitatile prevazute la art. 86 alin. (2) si (3) din Lege sau se poate sesiza din oficiu, prin hotarare consemnata in procesul-verbal de sedinta.
(3) Consiliul baroului procedeaza la anchetarea abaterii indicate in plangere sau in sesizare. In situatiile prevazute la art. 87 alin. (2) din Lege, plangerea sau sesizarea va fi inaintata de indata Consiliului U.N.B.R.”

110. Articolul 269 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 269
(1) Pe durata urmaririi penale sau a judecarii faptei care constituie abatere disciplinara, procedura disciplinara se suspenda, urmand sa fie reluata dupa solutionarea cauzei.
(2) Pe perioada suspendarii procedurii de anchetare si judecata pentru savarsirea unei abateri disciplinare, cursul termenului prevazut la art. 87 alin. (4) din Lege este oprit. Cursul termenului se reia dupa solutionarea definitiva a cauzei.”

111. Articolul 272 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 272
(1) Decizia disciplinara ramasa definitiva are autoritate de lucru judecat fata de parti si de organele profesiei.
(2) Decizia de excludere sau de suspendare din profesie se va comunica avocatului in cauza, baroului in care avocatul este inscris, precum si presedintelui U.N.B.R.
(3) Decizia privind aplicarea celorlalte sanctiuni disciplinare prevazute de lege ori incetarea actiunii disciplinare se comunica, de asemenea, in conditiile alin. (2).
(4) Recursul declarat impotriva masurilor luate prin incheiere in conditiile art. 90 alin. (2) din Lege si impotriva deciziei disciplinare se depune si se inregistreaza la secretariatul baroului, respectiv la secretariatul U.N.B.R. Dupa expirarea termenelor de declarare a recursului, recursul se inregistreaza la comisia de disciplina care a pronuntat hotararea, care il va inainta, de indata, impreuna cu dosarul cauzei, instantei disciplinare competente.”

112. Articolul 273 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 273
Recursul prevazut la art. 88 alin. (3) din Lege este distinct de recursul prevazut la art. 88 alin. (4) din Lege.”

113. Articolul 276 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 276
(1) In vederea pregatirii si formarii profesionale initiale, avocatii stagiari sunt obligati sa urmeze cursurile Institutului National pentru Pregatirea si Perfectionarea Avocatilor, denumit in continuare I.N.P.P.A., in conditiile stabilite de U.N.B.R.
(2) In decursul perioadei de stagiu, pregatirea si formarea profesionala initiala a avocatilor stagiari se realizeaza si prin:
a) indrumare si formare profesionala in cadrul formei de exercitare a profesiei cu care avocatul stagiar se afla in raporturi contractuale de colaborare sau in calitate de salarizat in interiorul profesiei;
b) conferinte de stagiu organizate de consiliul baroului, conform unei programe stabilite de I.N.P.P.A.;
c) alte forme de pregatire profesionala realizate in cadrul unor institutii agreate de U.N.B.R.
(3) In exercitarea atributiilor prevazute la art. 66 lit. f), g), h) din Lege, Consiliul U.N.B.R., la propunerea I.N.P.P.A. si a barourilor, intocmeste si aproba:
a) cadrul unitar al programelor de invatamant pentru pregatirea profesionala a avocatilor stagiari, in cadrul conferintelor de stagiu organizate de barouri;
b) programele si planul de invatamant propuse de I.N.P.P.A.;
c) cota care se vireaza de catre barouri catre I.N.P.P.A. din taxa incasata pentru inscrierea in barou, ca urmare a dobandirii dreptului de primire in profesie.”

114. Articolul 278 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 278
(1) Cererea de inscriere la examenul pentru primirea in profesie cu titlul de avocat stagiar se aproba de consiliul baroului prin hotarare, dupa indeplinirea procedurii prevazute de prezentul statut.
(2) Solicitantul care a promovat examenul de primire in profesie obtine dreptul de a fi inscris in profesie, in baza deciziei de primire in profesie emise de Consiliul U.N.B.R. in urma validarii examenului. La cerere, acesta va fi inscris in Tabloul avocatilor, in conformitate cu procedura prevazuta de prezentul statut, prin hotarare a consiliului baroului. Hotararea va fi comunicata solicitantului si presedintelui U.N.B.R. Hotararea prin care se respinge cererea de inscriere va fi motivata si va fi comunicata solicitantului.
(3) Hotararile consiliului baroului pronuntate in cererile de inscriere la examenul pentru primirea in profesie sau in Tabloul avocatilor pot fi contestate conform prevederilor prezentului statut.”

115. Articolul 280 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 280
(1) Durata stagiului este de 2 ani, calculata de la data inscrierii in Tabloul avocatilor.
(2) Perioada in care avocatul stagiar urmeaza cursurile I.N.P.P.A. se include in durata stagiului.
(3) In perioada stagiului, cu acordul avocatului indrumator, avocatul stagiar poate urma cursuri de masterat, care sunt luate in considerare la aprecierea formarii profesionale initiale in conditiile stabilite de U.N.B.R.”

116. Articolul 281 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 281
(1) Persoana care a promovat examenul de primire in profesia de avocat, organizat pentru persoanele care nu solicita calitatea de avocat stagiar, si care anterior primirii in profesie a fost definitivata, prin examen, in functia juridica de judecator, procuror, notar public, consilier juridic sau jurisconsult, pe care a exercitat-o timp de 5 ani mai inainte de data sustinerii examenului de primire in profesia de avocat, dobandeste calitatea de avocat definitiv fara sustinerea examenului de definitivare prevazut la art. 20 alin. (1) din Lege.
(2) In baza dispozitiilor art. 20 alin. (6) din Lege, are dreptul prevazut la alin. (1) si persoana care a promovat examenul de primire in profesia de avocat si care timp de 5 ani neintrerupti a indeplinit functii de specialitate juridica, prevazute ca atare in organigrama Parlamentului, Administratiei Prezidentiale, Guvernului, Curtii Constitutionale, Avocatului Poporului, Curtii de Conturi si Consiliului Legislativ.
(3) Avocatul stagiar care a exercitat cel putin un mandat de parlamentar, primar, viceprimar, presedinte de consiliu judetean sau vicepresedinte de consiliu judetean dobandeste la cerere calitatea de avocat definitiv.
(4) Cererea adresata consiliului baroului de catre persoana aflata in una dintre situatiile prevazute la alin. (1), (2) sau (3) va trebui sa precizeze temeiul pe baza caruia aceasta solicita acordarea calitatii de avocat definitiv. In afara de actele prevazute la art. 15 alin. (2) lit. a)—d) si f), solicitantul va anexa cererii, dupa caz:
a) copie certificata de pe carnetul de munca sau, dupa caz, o adeverinta echivalenta, in original, eliberata de camera notarilor publici, atestand functia de notar public indeplinita de solicitant si durata acesteia, precum si o adeverinta, in original, certificand faptul ca acesta a promovat examenul de definitivat in acea functie, eliberata de organul competent al profesiei mentionate la alin. (1);
b) adeverinta, in original, privind promovarea examenului de primire in profesia de avocat, eliberata de baroul care a emis hotararea de inscriere a solicitantului in Tabloul avocatilor, precum si o copie certificata de pe carnetul de munca atestand functia de specialitate juridica si perioada exercitarii acesteia, eliberata de una dintre institutiile prevazute la alin. (2);
c) copie de pe cartea de identitate a avocatului, precum si o adeverinta, in original, eliberata de Parlamentul Romaniei, consiliul judetean sau consiliul local, dupa caz, atestand mandatul mentionat la alin. (3) indeplinit de solicitant, precum si durata acestuia.
(5) In termen de 15 zile de la data cererii, solicitantul prevazut la alin. (3) isi va sustine cererea in cadrul unui interviu organizat in acest sens de barou. Din comisia de interviu vor face parte decanul sau prodecanul baroului, care va prezida comisia, precum si 2 consilieri desemnati de consiliul baroului, dintre care unul va indeplini calitatea de secretar. La interviu vor fi verificate in prealabil inscrisurile depuse de solicitant impreuna cu cererea si, daca va fi cazul, vor fi solicitate lamuriri suplimentare privitoare la acestea. Daca dosarul va fi considerat a fi complet, se vor evalua aptitudinile solicitantului prin prisma exigentelor profesionale carora trebuie sa le raspunda avocatii definitivi. In cazul in care se va constata necesitatea completarii dosarului solicitantului cu alte inscrisuri relevante, interviul va fi reprogramat pentru o data care nu va putea depasi 15 zile de la data primului interviu, caz in care verificarea aptitudinilor solicitantului va fi amanata pentru aceasta din urma data.
Interviul va putea fi reprogramat o singura data. Desfasurarea interviului va fi consemnata intr-un proces-verbal intocmit de secretarul comisiei.
(6) In termen de 30 de zile de la data interviului, consiliul baroului va pronunta o hotarare motivata, pe care o va comunica U.N.B.R. impreuna cu copia procesului-verbal incheiat cu prilejul interviului. Hotararea poate fi atacata in termen de 15 zile de la comunicare la Consiliul U.N.B.R.”

117. Articolul 282 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 282
Pentru a fi inscris in Tabloul avocatilor stagiari cu drept de exercitare a profesiei, avocatul stagiar va inregistra la barou un contract de colaborare profesionala sau un contract de salarizare in interiorul profesiei care va cuprinde clauze obligatorii privind formarea profesionala initiala, incheiat cu o forma de exercitare a profesiei sub indrumarea unui avocat care indeplineste conditiile prevazute la art. 19 din Lege.”

118. Articolul 283 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 283
(1) Contractul va mentiona obligatia de a se asigura avocatului stagiar venitul minim garantat pe economia nationala, distinct de veniturile ocazionale ale avocatului stagiar asigurate din asistenta judiciara pentru care a fost desemnat de serviciul de asistenta judiciara al baroului.
(2) Forma de exercitare a profesiei se angajeaza fata de barou:
a) sa asigure executarea contractului de formare profesionala initiala, printr-un avocat indrumator anume desemnat, fiind obligata sa il informeze pe decan, in scris, asupra oricarei cauze de incetare a indrumarii; indrumarea se va realiza conform hotararilor adoptate de Consiliul U.N.B.R. pe baza propunerilor formulate de I.N.P.P.A.;
b) sa asigure plata contributiei la fondul de formare profesionala necesar pentru indeplinirea obligatiilor prevazute la art. 56 alin. (2) lit. j) si art. 66 lit. f) din Lege, conform hotararilor adoptate de Congresul avocatilor, in temeiul art. 64 alin. (1) lit. e) din Lege;
c) sa permita participarea avocatului stagiar la formele de pregatire profesionala initiala organizate in cadrul I.N.P.P.A., cu respectarea programului stabilit de I.N.P.P.A. pentru acestea.
(3) Avocatul indrumator trebuie sa aiba reputatie profesionala nestirbita, vechimea prevazuta de art. 19 din Lege si sa declare expres situatiile in care se afla daca sunt incidente cazurile prevazute la art. 20 alin. (8) si la art. 21 din Lege care vor fi consemnate in contractele prevazute la art. 282 din prezentul statut. Avocatii pot acorda indrumare profesionala numai avocatilor stagiari inscrisi in baroul din care ei fac parte.
(4) Consiliul baroului poate stabili numarul de contracte de colaborare profesionala sau de salarizare in interiorul profesiei pentru formarea profesionala initiala ce pot fi incheiate de un avocat care indeplineste conditiile art. 19 din Lege.
(5) Pot semna contractele de colaborare sau de salarizare in interiorul profesiei numai avocatii titulari ai cabinetelor individuale si avocatii asociati.
(6) Daca, din orice motive obiective, inceteaza indrumarea avocatului titular, toate obligatiile impuse de lege, de prezentul statut si de hotararile consiliului privind indrumarea avocatului stagiar vor fi preluate de catre un alt avocat, iar consiliul baroului va sprijini avocatul stagiar in a-si gasi un indrumator. Pana la gasirea altui indrumator, stagiul se suspenda. Contractul de formare profesionala initiala va cuprinde in mod expres clauze corespunzatoare.
(7) Daca, din orice motive, pe perioada stagiului, avocatul definitiv care incheie contractul de formare profesionala initiala nu isi indeplineste obligatiile asumate, consiliul baroului ii va solicita sa depuna un raport motivat asupra situatiei intervenite.
In cazul in care se constata ca avocatul, cu rea-credinta, nu si-a indeplinit obligatiile asumate prin contractul incheiat cu avocatul stagiar, consiliul baroului va initia procedura disciplinara.
(8) Fiecare barou poate aprecia asupra contractelor de formare profesionala initiala propuse de avocatii straini inscrisi pe Tabloul special al fiecarui barou.”

119. Articolul 284 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 284
(1) Stagiul se suspenda in conditiile art. 18 alin. (4) din Lege. Prin lipsa motivata din profesie, in sensul acestor prevederi legale, se intelege situatia in care avocatul stagiar nu isi poate exercita efectiv stagiul timp de cel putin 30 de zile consecutive din motive de sanatate, atestate cu acte medicale relevante, sau ca urmare a unor acte de autoritate emise de organele competente ale statului, intervenite in legatura cu obligatiile cetatenesti ale avocatului stagiar si independent de culpa acestuia.
(2) Stagiul nu se suspenda in perioada in care avocatul stagiar urmeaza o forma de pregatire si perfectionare profesionala la o institutie de invatamant superior (cursuri cu frecventa) daca forma de exercitare a profesiei cu care stagiarul se afla in raporturi contractuale profesionale atesta baroului acordul pentru frecventarea cursurilor si se obliga sa garanteze plata contributiilor si taxelor prevazute de lege in contul si pentru avocatul stagiar pe perioada cursurilor.
(3) Stagiul se suspenda in cazurile prevazute la art. 28 din Lege.
(4) In situatia in care un avocat stagiar devine incompatibil, acesta nu poate fi inscris in Tabloul avocatilor incompatibili si nu ii poate fi ridicata incompatibilitatea decat daca avocatul care s-a obligat sa asigure formarea profesionala initiala este de acord cu suspendarea stagiului si cu executarea contractului initial dupa ridicarea incompatibilitatii.
(5) In caz contrar, avocatul stagiar devenit incompatibil va trebui sa prezinte un nou contract de colaborare pentru formare profesionala initiala cu un avocat care indeplineste conditiile legale de competenta profesionala pentru a asigura prin indrumare formarea profesionala initiala.”

120. Articolul 285 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 285
(1) Suspendarea se dispune de consiliul baroului, care apreciaza asupra imprejurarilor ce justifica lipsa din profesie, durata suspendarii si intinderea perioadei de stagiu efectuat anterior suspendarii.
(2) Stagiul efectuat anterior suspendarii intra in calculul termenului stabilit la art. 18 alin. (1) din Lege.”

121. La capitolul V, titlul subsectiunii 4 din cadrul sectiunii 1 se modifica in "Conditiile si efectele organizarii pregatirii profesionale pe durata stagiului”.

122. Dupa articolul 285 se introduce un nou articol, articolul 285^1, cu urmatorul cuprins:
"Art. 285^1
(1) Urmarea cursurilor I.N.P.P.A. este obligatorie si reprezinta principalul mijloc de formare profesionala initiala a avocatilor stagiari. Inscrierea in evidentele I.N.P.P.A. se realizeaza de drept, prin efectul inscrierii in barou a avocatului stagiar.
(2) Absenta repetata de la cursurile I.N.P.P.A., precum si orice alte acte de incalcare a statutului si regulamentului acestuia conduc la exmatricularea avocatului stagiar.
Exmatricularea din cadrul I.N.P.P.A. reprezinta o abatere disciplinara grava ce conduce la pierderea calitatii de avocat stagiar.
(3) Cursurile I.N.P.P.A. se desfasoara in localitatea sediului central, in centrele teritoriale ale acestuia sau, in mod exceptional, in alta localitate hotarata de catre conducerea I.N.P.P.A.
(4) Centrele teritoriale ale I.N.P.P.A. pot fi organizate si mentinute potrivit statutului I.N.P.P.A., pentru mai buna implementare a activitatii I.N.P.P.A. in teritoriu si pentru apropierea avocatilor stagiari de institutia responsabila de formarea profesionala initiala. Centrele teritoriale nu au personalitate juridica si reprezinta puncte de activitate ale I.N.P.P.A.
(5) Cursurile I.N.P.P.A. se desfasoara conform unei programe unitare, structura cursurilor si sistemul de evaluare finala stabilite de I.N.P.P.A. fiind unice, aplicabile deopotriva si in centrele teritoriale.
(6) In mod complementar, formarea initiala a avocatilor stagiari se poate realiza si prin organizarea conferintelor de stagiu.
(7) Barourile sunt obligate sa comunice I.N.P.P.A. avocatii stagiari inscrisi in barou in termen de 20 de zile de la inscrierea acestora.”

123. Articolul 286 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 286
(1) In exercitarea atributiilor prevazute de art. 56 alin. (2) lit. j) din Lege, consiliul baroului organizeaza pregatirea profesionala a avocatilor stagiari prin organizarea conferintelor lunare de stagiu, conform programului unitar elaborat de I.N.P.P.A.
(2) Conferinta de stagiu cuprinde: expuneri asupra problemelor juridice, studiul doctrinei juridice si al practicii judiciare, lucrari avocatiale scrise, dezbateri de spete.
(3) Conferintele de stagiu se desfasoara pe baza unui program aprobat anual de I.N.P.P.A.
(4) Consilierul coordonator al stagiului ii va desemna, din randul avocatilor stagiari care s-au remarcat in primul an de stagiu, pe secretarii conferintelor de stagiu, care vor tine evidenta prezentei si a lucrarilor avocatilor stagiari.
(5) Prezenta la conferinta de stagiu va fi constatata prin apel nominal. Consilierul coordonator va informa trimestrial consiliul baroului cu privire la indeplinirea de catre avocatii stagiari a obligatiilor ce le revin.”

124. Articolul 287 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 287
(1) La sfarsitul fiecarui an de stagiu activitatea avocatului stagiar va fi notata cu note intre 1 si 10 de catre consilierul coordonator al stagiului, avandu-se in vedere lucrarile efectuate, participarea la dezbaterea temelor, precum si prezenta la conferintele de stagiu si la manifestarile baroului la care a fost convocat.
(2) Se va avea in vedere raportul intocmit de avocatul indrumator si de coordonatorul serviciului de asistenta judiciara al baroului cu privire la activitatea depusa pentru indeplinirea sarcinilor profesionale.
(3) Notarile vor fi transmise I.N.P.P.A. si, atunci cand este cazul, centrelor teritoriale ale I.N.P.P.A. in vederea inscrierii avocatului stagiar la examenul de absolvire a cursurilor I.N.P.P.A.
(4) Dosarul de inscriere la examenul de definitivare in profesie va contine in mod obligatoriu: raportul intocmit de avocatul indrumator cu privire la activitatea desfasurata de avocatul stagiar, raportul avocatului coordonator al stagiului profesional cu privire la participarea la dezbaterea temelor si lucrarile proprii realizate.
(5) Consiliul baroului, evaluand notarea acordata de consilierul coordonator al stagiului, precum si raportul avocatului indrumator si raportul coordonatorului serviciului de asistenta judiciara, poate dispune motivat prelungirea stagiului cu un an.”

125. Articolul 288 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 288
(1) Indrumarea profesionala a avocatului stagiar este asigurata de avocatul indrumator care a consimtit in acest sens prin contractul incheiat.
(2) Pot asigura indrumarea profesionala a avocatului stagiar doar avocatii care indeplinesc cerintele impuse de art. 19 din Lege, care au achitat la zi taxele si contributiile catre barou si C.A.A., care sunt titulari ai unui contract de asigurare profesionala, precum si cei care indeplinesc conditiile stabilite prin hotararea consiliului baroului si sunt titulari ai unei forme de exercitare a profesiei.
(3) Incetarea indrumarii din orice motive se aduce la cunostinta consiliului baroului, care hotaraste schimbarea indrumatorului.”

126. Articolul 291 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 291
(1) Dupa terminarea stagiului, consiliul baroului, prin decizie motivata, va constata, de la caz la caz, indeplinirea efectiva a stagiului. Constatarea se face pe baza raportului avocatului indrumator si a celui al serviciului de asistenta judiciara, precum si, daca este cazul, a notarilor consilierului coordonator al stagiului profesional.
(2) I.N.P.P.A. va comunica fiecarui barou situatia privind frecventarea cursurilor, inscrierea la examenul de absolvire si rezultatele examenului sustinut de avocatii stagiari.”

127. Articolul 292 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 292
In baza deciziei de constatare a indeplinirii efective a stagiului, avocatul stagiar va solicita consiliului baroului avizul pentru inscrierea la examenul de absolvire a cursurilor I.N.P.P.A.”

128. Articolul 293 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 293
(1) Consiliul baroului va hotari, prin decizie, inscrierea avocatului stagiar pentru sustinerea examenului de definitivat in baza evaluarii activitatii sale de pregatire profesionala.
(2) Evaluarea prevazuta la alin. (1) se va realiza in baza:
a) calificativelor si notelor acordate de consilierul coordonator al conferintelor de stagiu, daca este cazul;
b) raportului avocatului indrumator;
c) referatului consilierului coordonator al serviciului de asistenta judiciara a baroului.”

129. Articolul 294 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 294
(1) La sfarsitul perioadei de stagiu, avocatul este obligat sa sustina examenul de definitivare.
(2) Avocatul stagiar declarat respins sau care nu s-a prezentat la examenul de definitivat, precum si cel care nu a promovat examenul de absolvire al I.N.P.P.A. sunt inscrisi din oficiu in urmatoarea sesiune a examenului de definitivat/absolvire a I.N.P.P.A.
(3) Avocatul stagiar respins sau care nu s-a prezentat la 3 sesiuni ale examenului de definitivat/absolvire I.N.P.P.A. va fi exclus din profesie.”

130. Articolul 295 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 295
(1) Examenul de definitivare in profesia de avocat se organizeaza anual de U.N.B.R., la nivel national, si se desfasoara, in mod unitar, in centrele teritoriale ale I.N.P.P.A., potrivit regulamentului de examen de absolvire a I.N.P.P.A. In vederea asigurarii caracterului unitar al examenului de definitivare, Consiliul U.N.B.R., cu luarea in considerare a propunerilor formulate de I.N.P.P.A., va stabili data examenului, tematica, bibliografia si metodologia de examinare, care vor fi unice la nivelul U.N.B.R. Examinarea candidatilor se va face atat cu privire la pregatirea profesionala generala, cat si cu privire la deprinderile practice specifice profesiei. Prevederile art. 33 alin. (3) privitoare la locul desfasurarii examenului se aplica prin asemanare.
(2) Regulamentul de examen va fi publicat pe pagina web a U.N.B.R. cu minimum 45 de zile anterior datei stabilite pentru desfasurarea examenului national de definitivare.
(3) Prevederile art. 33 alin. (3), (4) si (5) se aplica prin asemanare si examenului de definitivare.
(4) La data inscrierii la examenul de definitivare candidatul este obligat sa depuna o taxa de participare la examen, stabilita de Consiliul U.N.B.R. Dispozitiile art. 36 alin. (2) si (3) privind taxa de participare la examen se aplica in mod corespunzator.”

131. Articolul 296 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 296
(1) Rezultatele examenului vor fi comunicate, spre validare, Comisiei permanente a U.N.B.R. I.N.P.P.A. va comunica, in mod corespunzator, rezultatele examenului de absolvire.
(2) Dupa promovarea examenului, candidatul dobandeste titlul profesional de avocat definitiv. De acelasi drept se bucura si avocatul stagiar care a promovat examenul de absolvire a I.N.P.P.A.
(3) In baza rezultatelor examenului de definitivare, validate potrivit dispozitiilor alin. (1), sau, dupa caz, a rezultatelor examenului de absolvire comunicate de I.N.P.P.A., Comisia permanenta a U.N.B.R. va emite hotararea de constatare a calitatii de avocat definitiv, pe care o va comunica barourilor in vederea efectuarii inscrierii in Tabloul avocatilor definitivi si o va publica pe pagina web a U.N.B.R.
(4) Data dobandirii titlului profesional de avocat definitiv va fi considerata data implinirii termenului stagiului prevazut la art. 18 alin. (1) din Lege, chiar daca promovarea examenului de absolvire a I.N.P.P.A. are loc inainte sau dupa aceasta data. Exercitiul efectiv al drepturilor si obligatiilor aferente acestui titlu profesional va putea avea loc numai cu incepere de la data emiterii hotararii prevazute la alin. (3).
(5) In cazul acordarii calitatii de avocat definitiv in baza prevederilor art. 20 alin. (5)—(7) din Lege, se va aplica procedura reglementata la art. 281 din prezentul statut. In cazul acordarii calitatii de avocat definitiv in baza prevederilor art. 20 alin. (5) si (6) din Lege, data dobandirii calitatii de avocat definitiv va fi data deciziei prevazute la art. 37 alin. (1) din prezentul statut, iar exercitiul efectiv al drepturilor si obligatiilor aferente acestei calitati va avea loc la data inscrierii in Tabloul avocatilor.
In cazul acordarii calitatii de avocat definitiv in baza prevederilor art. 20 alin. (7) din Lege, data dobandirii calitatii de avocat definitiv va fi data aprobarii cererii avocatului stagiar de catre consiliul baroului, data cu incepere de la care va putea avea loc si exercitiul efectiv al drepturilor si obligatiilor aferente acestei calitati.
(6) De la data dobandirii titlului profesional de avocat definitiv curge termenul prevazut la art. 23 alin. (3) din Lege.”

132. Articolul 300 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 300
(1) Avocatii sunt obligati sa isi actualizeze permanent pregatirea lor profesionala, prin mentinerea si diversificarea cunostintelor in domeniile in care isi exercita profesia, si, in acest scop, sa frecventeze formele de pregatire profesionala continua organizate de barou, I.N.P.P.A. sau de formele de exercitare a profesiei, conform dispozitiilor prezentei sectiuni.
(2) Pregatirea profesionala continua presupune largirea cunostintelor si competentelor in noi domenii ale dreptului, largirea cunostintelor in domeniul procedurilor si al legilor aplicate in Uniunea Europeana, precum si dobandirea certificarii pregatirii profesionale continue la standarde compatibile cu pregatirea profesionala a avocatilor din celelalte state membre ale Uniunii Europene.
(3) Pregatirea profesionala continua se realizeaza si prin specializarea impusa de diversificarea si extinderea aplicarii dreptului in raport cu evolutia relatiilor social-economice contemporane.”

133. Articolul 301 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 301
(1) Toate organele profesiei si institutiile ce isi desfasoara activitatea sub autoritatea acestora sunt obligate sa asigure conditiile necesare pregatirii profesionale continue a avocatilor, in raport cu domeniile profesionale de specialitate pentru care avocatii opteaza. Obligatia priveste in mod special si domeniul dreptului Uniunii Europene, insusirea si aplicarea deontologiei si standardelor profesionale in materie.
(2) Pregatirea profesionala continua se realizeaza in cadrul barourilor, al I.N.P.P.A. si al formelor de exercitare a profesiei si are drept scop indeplinirea de catre avocati a obligatiei profesionale de pregatire continua bazata pe o cultura juridica de calitate si o pregatire temeinica pentru indeplinirea corespunzatoare a activitatilor de interes public pe care le implica folosirea titlului profesional de avocat.”

134. Articolul 304 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 304
(1) Avocatii inscrisi in barouri, care figureaza in Tabloul avocatilor cu drept de exercitare a profesiei, avocatii pensionari si urmasii acestora cu drepturi proprii la pensie si ajutoare sociale fac parte de drept din sistemul propriu de asigurari sociale al avocatilor si sunt membri de drept ai C.A.A.
(2) Avocatii inscrisi in barou care nu figureaza in Tabloul avocatilor cu drept de exercitare a profesiei au dreptul la prestatiile de asigurari sociale corespunzator perioadei in care si-au exercitat profesia, in conditiile prevazute de legea si statutul C.A.A.
(3) Perioada in care un avocat a fost suspendat din profesie, in vederea exercitarii unei functii de demnitate publica sau a unei functii asimilate cu functia de demnitate publica, este luata in calcul la stabilirea vechimii in avocatura, in conditiile achitarii cotelor de contributie la C.A.A. Indemnizatia de demnitar si celelalte drepturi banesti incasate, cumulate cu eventualele venituri din activitatea de avocat desfasurata in perioada mandatului de demnitar, se considera venituri din profesie si se iau in calcul atat la stabilirea cotelor de contributie, cat si la stabilirea pensiei de catre C.A.A.”

135. Articolul 308 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 308
(1) Plata contributiei lunare pentru constituirea fondurilor C.A.A. se va efectua prin transfer in contul bancar al filialei in care avocatul este inscris sau la casieria acesteia pana la data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care se face plata.
(2) In cazul achitarii contributiei prin ordin de plata, plata se considera facuta la data debitarii contului bancar al platitorului.
In cazul in care data de 25 a lunii este o zi nelucratoare, plata contributiei se socoteste facuta in termen daca este facuta in ziua lucratoare imediat urmatoare datei de 25.
(3) Depasirea cu cel mult 5 zile a termenului de plata prevazut la alin. (2) atrage obligatia de plata a majorarilor de intarziere in favoarea C.A.A. La achitarea contributiei avocatul este obligat sa ateste, in scris si sub semnatura, veniturile realizate din onorarii in luna pentru care se efectueaza plata si pentru care plateste cota de contributie in conditiile prevazute de statutul C.A.A. Statutul C.A.A. va prevedea forma si modalitatea in care se face si se inregistreaza declaratia.
(4) Avocatul care plateste cota maxima de contributie nu are obligatia de a declara valoarea veniturilor suplimentare cotei platite.”

136. Articolul 309 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 309
(1) Neplata contributiilor lunare in cuantumul si la termenele stabilite atrage aplicarea masurii prevazute la art. 28 lit. c) din Lege.
(2) Filiala va notifica in prealabil avocatul debitor si va sesiza baroul in cazurile in care intarzierea platii este mai mare de 3 luni. La sesizare se va atasa dovada notificarii.
(3) Respectarea procedurii prealabile de notificare prevazute la alin. (2) nu este necesara daca avocatul nu a dat declaratia privind veniturile realizate pe o perioada mai mare de 6 luni si nici nu a platit cotele de contributie la C.A.A.
(4) Incalcarea repetata a obligatiilor prevazute la art. 92 alin. (2) din Lege constituie abatere disciplinara grava.”

137. Articolul 314^1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 314^1
Dispozitiile art. 96—111 din Lege se aplica intotdeauna avandu-se in vedere dispozitiile art. 36 alin. (2) din Legea nr. 200/2004 privind recunoasterea diplomelor si calificarilor profesionale pentru profesiile reglementate din Romania, cu modificarile si completarile ulterioare.”

138. Articolul 314^2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 314^2
(1) Persoanele fizice straine pot dobandi calitatea de membru al unui barou din Romania si pot exercita, in consecinta, profesia de avocat in Romania daca in statul in care isi au domiciliul detin titlul profesional de avocat, certificat de organismele profesionale recunoscute sau de autoritatile publice care le autorizeaza, precum si in conditiile stabilite in acordul incheiat cu Uniunea Europeana, conform prevederilor art. II din Legea nr. 201/2004 privind completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat.
(2) Pentru avocatii din statele membre ale Uniunii Europene nu este necesara existenta unor conventii bilaterale.
(3) Documentatia de evaluare pentru dobandirea calitatii de membru al unui barou din Romania va contine:
a) cererea de evaluare;
b) curriculum vitae si copie a pasaportului;
c) certificatul (atestatul) profesional, in copie legalizata si traducere autorizata, in termen de 3 luni de la eliberarea lui;
d) diploma universitara;
e) certificat de onorabilitate;
f) declaratia de compatibilitate;
g) solicitarea de stagiu de adaptare de 3 ani sau de sustinere a unui examen de verificare a cunostintelor de drept romanesc si de limba romana.
(4) Etapele necesare dobandirii calitatii de membru al unui barou din Romania si documentele aferente sunt cele cuprinse in metodologia prezentata in anexa nr. XXXI.
(5) Conventiile bilaterale incheiate de U.N.B.R. cu organismele similare din statele din care provin petentii, altele decat statele membre ale Uniunii Europene, vor contine in principal elemente din metodologia prezentata in anexa nr. XXXI, precum si conditii privind solutionarea unor litigii in legatura cu activitatea avocatilor.
(6) Dispozitiile prezentului capitol sunt aplicabile si avocatilor care si-au obtinut calificarea profesionala in Confederatia Elvetiana, care isi exercita profesia pe teritoriul Romaniei, in oricare dintre modalitatile prevazute la art. 96 alin. (1) din Lege.”

139. Dupa articolul 314^4 se introduc patru noi articole, articolele 314^5—314^8, cu urmatorul cuprins:

"Art. 314^5
(1) Barourile si U.N.B.R. organizeaza contabilitatea in conformitate cu reglementarile contabile pentru persoanele juridice fara scop patrimonial in vigoare.
(2) Barourile pot infiinta, prin decizie, un departament economic si financiar, condus de un director economic.
(3) Calitatea de director economic detinuta in cadrul unui barou sau la U.N.B.R. este incompatibila cu o functie asemanatoare detinuta in sistemul C.A.A., daca prin decizia prevazuta la alin. (2) nu se prevede altfel.
(4) Activitatea de contabilitate a barourilor si a U.N.B.R. poate fi externalizata, in conditiile legii.

Art. 314^6
Evidenta contabila a barourilor si a U.N.B.R. poate fi tinuta si in format electronic, printr-un program soft compatibil cu cel folosit de sistemul C.A.A.

Art. 314^7
(1) In aplicarea dispozitiilor art. 50 alin. (4) si ale art. 60 alin. (3) din Lege, fiecare barou si U.N.B.R. isi constituie si pot folosi patrimoniul propriu, reflectand in contabilitate urmatoarele venituri:
a) Venituri din activitatile fara scop lucrativ:
— venituri din contributiile banesti si taxele achitate de avocati pentru formarea bugetului baroului si a bugetului U.N.B.R. ori pentru constituirea fondurilor cu destinatie speciala, hotarate de organele profesiei, in conditiile legii (fonduri pentru formarea profesionala initiala, fonduri pentru formarea profesionala continua, fonduri pentru ajutorarea avocatilor tineri etc.);
— venituri din taxele de inregistrare sau de modificare a actelor privind formele de exercitare a profesiei;
— venituri din donatii si sume sau bunuri primite prin sponsorizare;
— venituri din dobanzile si dividendele obtinute din plasarea disponibilitatilor rezultate din activitatile fara scop lucrativ;
— resurse obtinute de la bugetul de stat si/sau de la bugetele locale si subventii pentru venituri;
— venituri din actiuni ocazionale, utilizate in scop social sau profesional, potrivit Legii si prezentului statut;
— venituri rezultate din cedarea folosintei activelor corporale aflate in proprietatea barourilor sau a U.N.B.R., altele decat cele care sunt sau au fost folosite in activitatea economica;
— ajutoare si imprumuturi nerambursabile din tara si din strainatate si subventii pentru realizarea de venituri;
— venituri din despagubiri de asigurare — pagube si din subventii pentru evenimente extraordinare si altele similare;
— venituri din diferente de curs valutar rezultate din activitatile fara scop lucrativ;
— veniturile obtinute din reclama si publicitate, potrivit legislatiei in vigoare;
— alte venituri din activitatile fara scop lucrativ desfasurate potrivit prezentului statut.
b) Venituri din activitati economice, precum:
— venituri din prestarea de servicii realizate pentru avocati, parti sau alte entitati;
— venituri din imobilizari financiare;
— venituri din investitii pe termen scurt;
— venituri din creante imobilizate;
— venituri din investitii financiare cedate;
— venituri din diferente de curs valutar;
— venituri din dobanzi;
— alte venituri financiare;
— venituri rezultate din compensatiile primite pentru cheltuieli sau pierderi din calamitati sau alte evenimente extraordinare.
(2) Veniturile din prestari de servicii se inregistreaza in contabilitate pe masura efectuarii acestora.
(3) Veniturile din dobanzi, redevente si dividende se recunosc astfel:
a) dobanzile se recunosc periodic, in mod proportional, pe masura generarii venitului respectiv, pe baza contabilitatii de angajamente;
b) redeventele se recunosc pe baza contabilitatii de angajamente, conform contractului;
c) dividendele se recunosc atunci cand este stabilit dreptul actionarului de a le incasa.

Art. 314^8
(1) Cheltuielile fiecarui barou si ale U.N.B.R. reprezinta valorile platite sau de platit, aferente activitatilor fara scop patrimonial, activitatilor cu destinatie speciala, potrivit legii si activitatilor economice, pentru:
a) lucrari executate si servicii prestate de care beneficiaza entitatea;
b) cheltuieli cu personalul;
c) executarea unor obligatii legale sau contractuale etc.
(2) In cadrul cheltuielilor exercitiului financiar se cuprind, de asemenea, provizioanele, amortizarile si ajustarile pentru depreciere sau pierdere de valoare reflectate.
(3) Contabilitatea cheltuielilor barourilor si ale U.N.B.R. se tine pe feluri de cheltuieli, dupa natura lor. Cheltuielile efectuate de barouri si de U.N.B.R. cuprind:
a) cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile; costul de achizitie al obiectelor de inventar consumate; costul de achizitie al materialelor nestocate, trecute direct asupra cheltuielilor; contravaloarea energiei si apei consumate;
b) cheltuieli cu lucrarile si serviciile executate de terti, redevente, locatii de gestiune si chirii; prime de asigurare; studii si cercetari; cheltuieli cu alte servicii executate de terti (colaboratori); comisioane si onorarii; cheltuieli de protocol, reclama si publicitate; transportul de bunuri si personal; deplasari, detasari si transferari; cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii, servicii bancare si altele;
c) cheltuieli cu personalul (salariile, asigurarile si protectia sociala si alte cheltuieli cu personalul, suportate de angajator);
d) alte cheltuieli de exploatare (pierderi din creante si debitori diversi; despagubiri, amenzi si penalitati; donatii si alte cheltuieli similare; ajutoare si imprumuturi nerambursabile; cheltuieli privind activele cedate si alte operatii de capital etc.);
e) cheltuieli financiare: pierderi din creante legate de participatii; cheltuieli privind investitiile financiare cedate; diferentele nefavorabile de curs valutar; dobanzile privind exercitiul financiar in curs; pierderi din creante de natura financiara si altele;
f) cheltuieli extraordinare (calamitati si alte evenimente extraordinare);
g) cheltuieli cu provizioanele, amortizarile si ajustarile pentru depreciere sau pierdere de valoare, precum si cheltuielile cu impozitul pe profit si alte impozite, calculate potrivit legii.
(4) In cadrul categoriilor de cheltuieli dupa natura lor, conturile de cheltuieli se dezvolta obligatoriu in analitice distincte pe feluri de activitati, respectiv activitati fara scop patrimonial si activitati economice, iar in continuare se pot dezvolta in analitic in functie de necesitatile impuse de reglementari speciale sau potrivit necesitatilor proprii ale persoanei juridice.
(5) Conturile de venituri se pot dezvolta in conturi analitice, in functie de necesitatile impuse de anumite reglementari sau potrivit necesitatilor proprii ale fiecarui barou sau ale U.N.B.R.”

140. Articolul 315 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 315
(1) In aplicarea dispozitiilor prevazute de Lege, consiliul baroului are dreptul de a incasa si, respectiv, de a colecta taxe pentru:
a) inscrierea in Tabloul avocatilor a avocatilor primiti in profesie, cu examen sau fara examen in cazul prevazut la art. 17 alin. (5) din Lege;
b) acordarea calitatii de avocat definitiv fara sustinerea examenului de definitivare, in cazurile prevazute la art. 20 alin. (5)—(7) din Lege;
c) reinscrierea in Tabloul avocatilor a avocatului suspendat pentru neplata contributiilor profesionale;
d) reinscrierea in Tabloul avocatilor a avocatului incompatibil;
e) transferul avocatului dintr-un barou in altul, taxa ce va fi perceputa de baroul la care avocatul se transfera;
f) infiintarea pe raza baroului a unui sediu secundar sau a unui birou;
g) inscrierea in Tabloul special a avocatului strain;
h) activitati de secretariat si jurisdictie profesionala.
(2) Limitele maxime si scutirile de la taxele prevazute la alin. (1) se stabilesc prin decizie a Consiliului U.N.B.R.”

141. Articolul 319 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 319
Avocatii care se afla in perioada de stagiu la data intrarii in vigoare a prezentului statut si pentru care s-au acordat reduceri ale duratei de stagiu pentru inscrierea la examenul de definitivare in profesie, pana la publicarea Legii nr. 255/2004 privind modificarea si completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, beneficiaza de drepturile acordate. Avocatii care urmeaza cursurile I.N.P.P.A. vor respecta contractele de formare profesionala incheiate cu I.N.P.P.A., iar dupa promovarea examenului de absolvire dobandesc calitatea de avocat definitiv.”

142. Articolul 320 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 320
(1) Denumirile formelor de exercitare a profesiei in vigoare la data adoptarii Legii nr. 255/2004 se pastreaza. In caz de schimbare a formei de exercitare a profesiei de avocat, dispozitiile art. 8 alin. (1) din Lege, precum si cele corespunzatoare din prezentul statut devin aplicabile.
(2) Dispozitiile alin. (1) se aplica in mod corespunzator si in cazul folosirii firmei, stampilei, parafei, antetului si a oricaror elemente de identificare a formelor de exercitare a profesiei.”

143. Dupa articolul 320 se introduce un nou articol, articolul 320^1, cu urmatorul cuprins:
"Art. 320^1
(1) Dispozitiile art. 295 din prezentul statut privind organizarea examenului de dobandire a titlului de avocat definitiv, precum si cele ale art. 287 alin. (2), (4) si (5) se aplica exclusiv, cu caracter tranzitoriu, avocatilor stagiari inscrisi in barou anterior intrarii in vigoare a Legii nr. 270/2010 privind modificarea si completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat. Avocatii stagiari inscrisi in barou dupa data intrarii in vigoare a Legii nr. 270/2010 au obligatia de a urma cursurile I.N.P.P.A., examenul de absolvire a I.N.P.P.A. fiind singura forma de dobandire a titlului profesional de avocat definitiv.
(2) Avocatii stagiari care la data intrarii in vigoare a prezentului statut se afla in cel de-al doilea an de stagiu sunt obligati sa urmeze cursurile I.N.P.P.A. si sa sustina examenul de absolvire a acestora.
(3) Prevederile art. 294 alin. (2) si (3) se aplica si avocatilor stagiari prevazuti la alin. (2).”

144. Articolul 321 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 321
Anexele nr. I—XXXII fac parte integranta din prezentul statut.”

145. Anexele nr. I, VI, IX—XIX, XXIII—XXV, XXVIII—XXXII se modifica si vor avea cuprinsul prevazut in anexele nr. 1—21, care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. II
Statutul profesiei de avocat, adoptat in sedinta Consiliului Uniunii Nationale a Barourilor din Romania din data de 25 septembrie 2004, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 45 din 13 ianuarie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta hotarare, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.


ANEXA nr. 20 (Anexa nr. XXXI) - Metodologie de atestare a calificarii de avocat pentru inscrierea in tabloul unui barou din Romania in situatiile prevazute in cap. VIII din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat*)

----------
*) Pentru avocatii din statele care nu apartin Uniunii Europene, Spatiului Economic European sau Confederatiei Elvetiene, se va mentiona conventia bilaterala incheiata de U.N.B.R cu organismul profesional similar din tara in care solicitantul are domiciliul, iar, in lipsa acesteia, se vor depune documente oficiale care sa ateste existenta si limitele reciprocitatii.

Aprobarea cererii privind exercitarea in Romania a profesiei de avocat si dobandirea dreptului de inscriere in tabloul unui barou din Romania se realizeaza potrivit urmatoarelor 3 etape, in temeiul art. 103 alin. (2) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, republicata, cu modificarile ulterioare, denumita in continuare Lege, si in conformitate cu prevederile Legii nr. 200/2004 privind recunoasterea diplomelor si calificarilor profesionale pentru profesiile reglementate din Romania, cu modificarile si completarile ulterioare.

A. Etapa de informare
Scrisoarea adresata Uniunii Nationale a Barourilor din Romania, denumita in continuare U.N.B.R., de catre solicitant se transmite Secretariatului general al Uniunii, care va furniza datele cu privire la mijloacele de pregatire (cerere-tip de solicitare a accesului la profesie, cu lista documentelor care trebuie sa insoteasca cererea, tematica si bibliografia orientativa pentru proba de aptitudini).

B. Etapa de evaluare
1. cerere de solicitare a accesului la profesia de avocat (formular-tip), in care sunt mentionate documentele necesare care se anexeaza;
2. doua fotografii tip legitimatie;
3. curriculum vitae — original semnat;
4. pasaport — copie xerox (fara legalizare);
5. certificatul (atestatul) organismului profesional sau al autoritatii publice din statul al carui cetatean este solicitantul sau, dupa caz, unde acesta isi are domiciliul ori sediul profesional, cu legalizarea in original efectuata in statul respectiv si cu traducerea autorizata (efectuata de un notar public din Romania), ambele prezentate in termen de 3 luni de la data eliberarii lor;
6. diploma emisa de o universitate sau de un colegiu universitar, prin care se certifica incheierea de catre titular a unui ciclu de studii superioare cu durata minima de 3 ani, in copie legalizata, cu legalizarea in statul respectiv si cu traducerea autorizata (efectuata de un notar public din Romania), ambele prezentate in termen de 3 luni de la data eliberarii lor;
7. certificatul de onorabilitate eliberat de autoritatile profesionale competente sau declaratie data in fata unei autoritati competente din statul de origine ori de provenienta al solicitantului, in copie legalizata, cu legalizarea in original efectuata in statul membru al Uniunii Europene si cu traducerea autorizata (efectuata de un notar public din Romania), ambele prezentate in termen de 3 luni de la data eliberarii lor;
8. declaratie expresa a solicitantului ca nu se afla in vreunul dintre cazurile de nedemnitate si incompatibilitate prevazute la art. 14 si 15 din Lege;
9. declaratie pe propria raspundere data la un notariat din Romania, reprezentand angajamentul de a nu desfasura alte activitati in afara celei de avocat, incompatibile cu exercitarea profesiei de avocat in Romania;
10. indicarea perioadei si a formei in care a exercitat profesia de avocat in Romania, anterior depunerii cererii (acolo unde este cazul).
11. precizarea optiunii solicitantului in legatura cu:
a) efectuarea unui stagiu de adaptare de 3 ani;
b) sustinerea unui examen de verificare a cunostintelor de drept romanesc si de limba romana.
In cazul prevazut la lit. a), cererea va fi insotita de acordul scris al unui avocat roman cu capacitate profesionala deplina sau al unei forme de exercitare a profesiei in grup, care accepta atributiile de indrumator al stagiului de 3 ani al solicitantului. Indrumatorii de stagiu vor fi atestati anual de catre barouri, pe baza optiunii acestora si a activitatii lor profesionale.
Lista indrumatorilor de stagiu atestati va fi publicata pe pagina web a U.N.B.R, www.unbr.ro
Conditiile colaborarii dintre solicitant si indrumator vor face obiectul unui contract intre acestia, care va respecta anexa nr. IX la Statutul profesiei de avocat. Actul este necesar a fi prezentat U.N.B.R.
In timpul stagiului de adaptare, indrumatorul va efectua evaluari preliminare la fiecare 6 luni si o evaluare finala la incheierea stagiului de adaptare, care conditioneaza pastrarea de catre solicitant a calitatii de membru al baroului in care s-a inscris ca avocat stagiar. Evaluarile preliminare si evaluarea finala vor fi depuse la Secretariatul general al U.N.B.R., prin grija solicitantului.
Nedepunerea in termen a evaluarilor preliminare va fi urmata de atentionarea in scris atat a solicitantului, cat si a indrumatorului de stagiu.
In cazul prevazut la lit. b), cererea va fi urmata de programarea probei de cunostinte profesionale, care va avea loc numai dupa achitarea taxei de examinare, comunicata solicitantului prin grija Secretariatului general al U.N.B.R.
Proba de cunostinte profesionale va consta intr-o evaluare orala, precum si intr-o evaluare scrisa sub forma unui test-grila cu cate 3 grupe de subiecte din domeniile de drept prevazute in Regulamentul privind examenul de verificare a cunostintelor de drept romanesc si de limba romana, aprobat de Consiliul U.N.B.R.
Domeniul exceptat va fi cel pentru care solicitantul detine si prezinta diploma de studii superioare potrivit pct. 6. Comisia de evaluare va cuprinde avocatii desemnati de Comisia permanenta a U.N.B.R si poate cuprinde si cadre didactice universitare din domeniile prevazute in programa de evaluare a cunostintelor profesionale.
Comisia de evaluare, tinand seama de tematica si de bibliografia orientativa, va elabora subiectele de evaluare orala, din care fiecare solicitant va extrage un singur subiect, si grila de evaluare scrisa.
Subiectele vor fi redactate atat in limba romana, cat si in traducere in limba engleza sau franceza (la alegerea solicitantului).
Taxa de examinare va trebui sa acopere cheltuielile de organizare a probei de aptitudini, taxa individuala fiind determinata de numarul solicitantilor aferenti unei sesiuni de evaluare organizate in limita termenului stabilit potrivit art. 34 alin. (3) din Legea nr. 200/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
Nota de promovare a probei de aptitudini este 7 (sapte), cu o apreciere de la 1 (unu) la 10 (zece).
Comisia de evaluare intocmeste un proces-verbal care se va atasa, impreuna cu testul-grila si referatul incheiat de comisie in urma examinarii orale, documentelor-anexa la cererea de solicitare a accesului la profesie. In baza acestui document se incheie procedura de examinare a cererii.

C. Etapa inscrierii in tabloul avocatilor unui barou
1. cererea de inscriere in tabloul baroului;
2. depunerea juramantului profesional scris, cu textul prevazut de Lege;
3. atestatul de asigurare profesionala, conform Legii (copie, cu legalizarea in original);
4. achitarea taxei de inscriere in tabloul baroului.


ANEXELE 1 - 20


Anexele 1-20 la Hotararea UNBR nr. 15/2011 privind modificari la Statutul profesiei de avocat


ANEXA Nr. 21 - (Anexa nr. XXXII)


— model —

CERERE DE ACORDARE a asistentei extrajudiciare
1. Obiectul si natura solicitarii:
2. Date despre solicitant:
Numele:
Prenumele:
Data nasterii:
Nationalitatea:
Codul numeric personal:
Adresa si codul postal:
Domiciliul/Resedinta:
Numar de telefon:
Adresa de e-mail:
Dupa caz, reprezentantul legal:
3. Dovezile prevazute de lege privind starea materiala a solicitantului si a familiei sale:
4. Se anexeaza declaratia pe propria raspundere a solicitantului daca in cursul ultimelor 12 luni a mai beneficiat de ajutor public judiciar, in ce forma, pentru ce cauza, precum si cuantumul acestui ajutor
Data
Semnatura
Nu este


Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica

Coordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
19 useri online

Useri autentificati: