DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Hotarare pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 121/2006 privind regimul juridic al precursorilor de droguri, precum si pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 1.489/2002 privind infiintarea Agentiei Nationale Antidrog, hotarare nr. 358/2008

[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 269 din 04/04/2008

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, precum si al art. 10 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 121/2006 privind regimul juridic al precursorilor de droguri, aprobata cu modificari prin Legea nr. 186/2007, Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Art. I
Se aproba Regulamentul de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 121/2006 privind regimul juridic al precursorilor de droguri, aprobata cu modificari prin Legea nr. 186/2007, prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. II
Hotararea Guvernului nr. 1.489/2002 privind infiintarea Agentiei Nationale Antidrog, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 956 din 27 decembrie 2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
1La articolul 7, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
"(2) Numarul maxim de posturi stabilit pentru Agentie este de 369, exclusiv demnitarul."
2. In anexa la Hotararea Guvernului nr. 1.489/2002, mentiunea "Numarul maxim de posturi = 347" se inlocuieste cu "Numarul maxim de posturi = 369".

Art. III
Majorarea numarului de posturi se asigura prin redistribuire, cu incadrarea in numarul maxim de posturi aprobate Ministerului Internelor si Reformei Administrative si in numarul maxim de posturi aprobat in finantare pentru Agentia Nationala Antidrog.

Art. IV
Prezenta hotarare intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


ANEXA - REGULAMENT de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 121/2006 privind regimul juridic al precursorilor de droguri


Art. 1
(1) Autorizatia prevazuta la art. 5 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 121/2006 privind regimul juridic al precursorilor de droguri, aprobata cu modificari prin Legea nr. 186/2007, se elibereaza de Agentia Nationala Antidrog in termenul si conditiile prevazute la art. 7 alin. (1) si (2) din Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1.277/2005 de stabilire a normelor de punere in aplicare a Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului (CE) nr. 273/2004 privind precursorii de droguri si a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 111/2005 privind supravegherea comertului cu precursori de droguri intre Comunitate si statele terte si este valabila pentru toate locatiile, substantele clasificate si operatiunile inscrise in aceasta.
(2) In vederea eliberarii autorizatiei prevazute la alin. (1), operatorul depune o cerere scrisa, care cuprinde datele prevazute la art. 5 alin. (1) din Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1.277/2005. Modelul cererii este prevazut in anexa nr. 1, care face parte integranta din prezentul regulament.
(3) Odata cu cererea, operatorul depune documentele sau declaratiile din care rezulta indeplinirea conditiilor prevazute la art. 5 alin. (1) lit. e), f), j) si k) din Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1.277/2005, certificatul de cazier judiciar al persoanei responsabile de activitatea cu substante clasificate, precum si documente din care rezulta procesul tehnologic utilizat pentru efectuarea operatiunilor de fabricare, producere, testare, sinteza, extractie, conditionare sau folosire, care sa cuprinda in mod obligatoriu mentiuni cu privire la cantitatile de materie prima ce se utilizeaza si randamentul procesului tehnologic pentru un ciclu al operatiunilor cu substante clasificate din categoria 1 pentru care se solicita autorizarea.
(4) Cererea si documentele prevazute la alin. (2) si (3) se depun la Agentia Nationala Antidrog.

Art. 2
(1) In vederea eliberarii autorizatiei prevazute la art. 1 alin. (1), formatiunea antidrog din cadrul Politiei Romane competenta teritorial comunica Agentiei Nationale Antidrog avizul formulat in urma verificarilor.
(2) Pe baza informatiilor cuprinse in avizul prevazut la alin. (1) si a informatiilor rezultate din verificarile proprii, Agentia Nationala Antidrog stabileste daca exista sau nu motive intemeiate pe baza carora se suspecteaza ca substantele clasificate sunt destinate productiei ilegale de stupefiante sau de substante psihotrope.
(3) In situatia in care autorizatia este compusa din mai multe pagini, fiecare pagina va fi numerotata, semnata, stampilata si se va aplica timbrul sec.

Art. 3
(1) Suspendarea sau revocarea autorizatiei in cazurile prevazute la art. 11 din Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1.277/2005 se face motivat, prin dispozitie scrisa a presedintelui Agentiei Nationale Antidrog, si se comunica de indata operatorului prin orice mijloc de comunicare ce asigura transmiterea dispozitiei si confirmarea primirii acesteia.
(2) Suspendarea opereaza pana la incetarea motivelor care au determinat dispunerea acestei masuri.
(3) Operatorul caruia i-a fost revocata autorizatia pentru operatiuni cu precursori din categoria 1 este obligat sa o depuna in original la Agentia Nationala Antidrog, in termen de 5 zile de la data comunicarii dispozitiei de revocare.
(4) Nerespectarea obligatiei prevazute la alin. (3) constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 4.000 lei la 10.000 lei.

Art. 4
(1) Solicitarea unei noi autorizatii in cazurile prevazute la art. 10 alin. (2) din Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1.277/2005 se face cu respectarea prevederilor art. 1.
(2) Noua autorizatie se elibereaza dupa predarea autorizatiei anterioare, in original, Agentiei Nationale Antidrog.
(3) Modificarea datelor furnizate cu ocazia solicitarii autorizatiei, altele decat cele care impun solicitarea unei noi autorizatii, se comunica Agentiei Nationale Antidrog in termenul stabilit de art. 10 alin. (3) din Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1.277/2005.

Art. 5
(1) Pentru obtinerea autorizatiei speciale, categoriile de persoane prevazute la art. 3 alin. (2) din Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului (CE) nr. 273/2004 depun la Agentia Nationala Antidrog o cerere, conform modelului prevazut in anexa nr. 1, sub semnatura reprezentantilor legali ai acestora.
(2) Farmaciile si farmaciile veterinare prezinta odata cu cererea pentru eliberarea autorizatiei speciale autorizatia de functionare eliberata de Ministerul Sanatatii Publice.
(3) Cererea pentru laboratoarele si unitatile apartinand Politiei Romane, Politiei de Frontiera, Autoritatii Nationale a Vamilor, Ministerului Justitiei sau Ministerului Apararii va avea mentiunea scrisa, semnata si stampilata privind acordul conducatorilor acestor institutii.

Art. 6
(1) In vederea certificarii mentinerii conditiilor existente la data eliberarii autorizatiei, la fiecare 3 ani, operatorul formuleaza o cerere de vizare a autorizatiei, adresata Agentiei Nationale Antidrog, in care declara pe propria raspundere ca datele furnizate cu ocazia autorizarii nu s-au schimbat.
(2) Pentru obtinerea vizei, operatorul depune cererea de vizare, insotita de originalul autorizatiei, la Agentia Nationala Antidrog, cu cel putin 30 de zile inainte de implinirea termenului de 3 ani de la data eliberarii autorizatiei sau de la data obtinerii ultimei vize, dupa caz.
(3) Valabilitatea autorizatiei inceteaza la implinirea termenului de 3 ani de la data eliberarii autorizatiei sau de la data obtinerii ultimei vize, daca operatorul nu depune cererea de vizare pana la acel moment.

Art. 7
(1) In vederea inregistrarii prevazute la art. 7 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 121/2006, aprobata cu modificari prin Legea nr. 186/2007, operatorul depune la Agentia Nationala Antidrog o cerere scrisa, dupa modelul prevazut in anexa nr. 2, care face parte integranta din prezentul regulament, la care anexeaza copii ale certificatului de inregistrare fiscala si certificatului de inmatriculare, inclusiv dovada inscrierii sediilor secundare in registrul comertului, precum si un memoriu privind modul de asigurare a securitatii fizice a substantelor si documentatie privind utilizarea substantei.
(2) Solicitantului i se elibereaza o dovada de inregistrare in termen de 30 de zile de la data solicitarii. Inregistrarea este valabila pentru toate locatiile, substantele clasificate si operatiunile declarate la data solicitarii.

Art. 8
(1) Pentru inregistrarea speciala, categoriile de persoane prevazute la art. 3 alin. (2) din Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului (CE) nr. 273/2004 completeaza cererea prevazuta la art. 7 alin. (1).
(2) Cererea pentru laboratoarele si unitatile apartinand Politiei Romane, Autoritatii Nationale a Vamilor, Ministerului Justitiei sau Ministerului Apararii va avea mentiunea scrisa, semnata si stampilata privind acordul conducatorilor acestor institutii.

Art. 9
(1) Orice modificare a datelor mentionate in documentele prevazute la art. 7 alin. (1) se comunica Agentiei Nationale Antidrog in maximum 10 zile de la intervenirea modificarii.
(2) Operatorul solicita o noua inregistrare in situatiile prevazute la art. 10 alin. (2) din Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1.277/2005.
(3) In vederea efectuarii unei noi inregistrari, operatorul demonstreaza ca toate celelalte conditii existente la data primei inregistrari nu s-au schimbat si anexeaza un memoriu privind modul de asigurare a securitatii fizice a substantelor si documentatie privind utilizarea substantei.
(4) Noul document se elibereaza dupa predarea dovezii de inregistrare anterioare la Agentia Nationala Antidrog sau la formatiunile teritoriale ale acesteia.

Art. 10
(1) In scopul certificarii mentinerii conditiilor existente la data efectuarii inregistrarii, la fiecare 3 ani, operatorul adreseaza Agentiei Nationale Antidrog o cerere de vizare a inregistrarii, in care declara pe propria raspundere ca datele furnizate cu ocazia inregistrarii nu s-au schimbat.
(2) Pentru obtinerea vizei, operatorul prezinta cererea de vizare, insotita de originalul dovezii de inregistrare, cu cel putin 30 de zile inainte de expirarea termenului de 3 ani de la data primei inregistrari sau de la data obtinerii ultimei vize, dupa caz.
(3) Valabilitatea inregistrarii inceteaza la implinirea termenului de 3 ani de la data primei inregistrari sau de la data obtinerii ultimei vize, daca operatorul nu depune cererea de vizare pana la acel moment.

Art. 11
(1) Transmiterea declaratiei locatiilor prevazute la art. 28 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 121/2006, aprobata cu modificari prin Legea nr. 186/2007, se face potrivit modelului prevazut in anexa nr. 3, care face parte integranta din prezentul regulament.
(2) Declaratia locatiilor prevazuta la alin. (1) se retransmite ori de cate ori datele continute in cuprinsul sau se schimba.
(3) In cazul in care in anul in curs operatorii cu substante clasificate in categoriile 2 si 3 depasesc limitele anuale prevazute in anexa II la Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului (CE) nr. 273/2004 sau efectueaza operatiunile prevazute la art. 7 alin. (1) si (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 121/2006, aprobata cu modificari prin Legea nr. 186/2007, solicita de indata inregistrarea potrivit art. 7.

Art. 12
(1) Pentru autorizarea unei operatiuni de export de substante clasificate, operatorul depune la Agentia Nationala Antidrog o cerere care contine datele prevazute la art. 13 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 111/2005, dupa modelul prezentat in anexa nr. 4, care face parte integranta din prezentul regulament.
(2) Operatorul anexeaza la cererea prevazuta la alin. (1) copia autorizatiei de import emise de autoritatea competenta a partenerului extern sau a confirmarii din partea autoritatii competente din tara importatoare ca o autorizatie de import pentru substanta clasificata in cantitatea respectiva nu este necesara. Documentele trebuie sa fie insotite de traducerea in limba romana efectuata de un traducator autorizat.
(3) In cazul in care operatorul este titularul unei autorizatii eliberate potrivit Legii nr. 300/2002 privind regimul juridic al precursorilor folositi la fabricarea ilicita a drogurilor, cu modificarile si completarile ulterioare, aflata in termenul de valabilitate conform art. 28 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 121/2006, aprobata cu modificari prin Legea nr. 186/2007, anexeaza la cererea prevazuta la alin. (1) o copie a respectivei autorizatii.

Art. 13
(1) Dupa primirea cererii de export, Agentia Nationala Antidrog realizeaza prenotificarea exportului, conform prevederilor art. 11 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 111/2005.
(2) Agentia Nationala Antidrog emite autorizatia de export in termenele si in conditiile prevazute la art. 13 alin. (2) din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 111/2005.
(3) Agentia Nationala Antidrog instiinteaza operatorul in situatia in care este necesara prelungirea acestui termen.

Art. 14
(1) Autorizatia de export este valabila pana la finalizarea operatiunii de export, dar nu mai mult decat termenul prevazut la art. 18 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 111/2005. Pentru prelungirea in mod exceptional a valabilitatii autorizatiei, operatorul poate depune o cerere la Agentia Nationala Antidrog, in cuprinsul careia mentioneaza motivele pentru care solicita prelungirea.
(2) Exemplarele autorizatiei de export se utilizeaza potrivit prevederilor art. 23 alin. (2) din Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1.277/2005.
(3) Suspendarea sau revocarea autorizatiei de export in cazurile prevazute la art. 16 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 111/2005 se face motivat, prin dispozitie scrisa a presedintelui Agentiei Nationale Antidrog, si se comunica de indata operatorului prin orice mijloc de comunicare ce asigura transmiterea dispozitiei si confirmarea primirii acesteia.

Art. 15
(1) Pentru autorizarea unei operatiuni de import de substante clasificate din categoria 1, operatorul depune la Agentia Nationala Antidrog o cerere care contine datele prevazute la art. 21 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 111/2005, conform modelului prevazut in anexa nr. 5, care face parte integranta din prezentul regulament.
(2) In cazul in care operatorul este titularul unei autorizatii eliberate potrivit Legii nr. 300/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, aflata in termenul de valabilitate conform art. 28 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 121/2006, aprobata cu modificari prin Legea nr. 186/2007, anexeaza la cererea prevazuta la alin. (1) o copie a respectivei autorizatii.

Art. 16
(1) Agentia Nationala Antidrog transmite cererea prevazuta la art. 15 formatiunii antidrog centrale si/sau teritoriale din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane pentru verificarea legalitatii acestei operatiuni, care comunica raspunsul in cel mult 4 zile de la solicitare. Daca in acest termen nu se primeste un raspuns oficial, se considera ca nu sunt obiectii, autorizatia putand fi eliberata.
(2) Agentia Nationala Antidrog emite autorizatia de import in termenele si in conditiile prevazute la art. 21 alin. (2) din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 111/2005.
(3) Agentia Nationala Antidrog instiinteaza operatorul in situatia in care este necesara prelungirea acestui termen.

Art. 17
(1) La primirea unei notificari prealabile transmise de autoritatea competenta a tarii de export, Agentia Nationala Antidrog solicita formatiunii centrale antidrog din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane efectuarea de verificari privind legalitatea operatiunii pe teritoriul Romaniei si raspunde, in termen de maximum 15 zile lucratoare, mentionand daca sunt sau nu obiectii asupra operatiunii notificate.
(2) Daca Agentia Nationala Antidrog nu primeste de la Inspectoratul General al Politiei Romane un raspuns oficial in termenul solicitat, se considera ca nu sunt obiectii asupra operatiunii.

Art. 18
(1) Autorizatia de import este valabila pana la finalizarea operatiunii de import, dar nu mai mult decat termenul prevazut la art. 25 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 111/2005. Pentru prelungirea in mod exceptional a valabilitatii autorizatiei, operatorul poate depune o cerere la Agentia Nationala Antidrog, in cuprinsul careia mentioneaza motivele pentru care solicita prelungirea.
(2) Exemplarele autorizatiei de import se utilizeaza potrivit prevederilor art. 23 alin. (3) din Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1.277/2005.
(3) Suspendarea sau revocarea autorizatiei de import in cazurile prevazute la art. 24 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 111/2005 se face motivat, prin dispozitie scrisa a presedintelui Agentiei Nationale Antidrog, si se comunica de indata operatorului prin orice mijloc de comunicare ce asigura transmiterea dispozitiei si confirmarea primirii acesteia.

Art. 19
(1) Pentru transportatorul care actioneaza exclusiv in aceasta calitate nu este necesara autorizarea sau inregistrarea conform legislatiei privind regimul juridic al precursorilor de droguri.
(2) Transportatorii mentionati la alin. (1), precum si operatorii cu precursori care efectueaza si transportul acestor substante se supun dispozitiilor legale privind transportul marfurilor periculoase pe drumurile publice.

Art. 20
Orice operator care furnizeaza precursori de categoria 1 sau 2 are obligatia de a certifica o copie a declaratiei de utilizare, prezentata de cumparator, prin aplicarea stampilei si inscrierea datei prezentarii, in scopul prevenirii modificarii ori inlocuirii sale. Aceasta copie certificata insoteste precursorii respectivi pe toata durata transportului pe teritoriul Uniunii Europene si se prezinta, la cerere, autoritatilor competente.

Art. 21
(1) Sunt exceptate, conform definitiei precursorilor de la art. 2 din Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului (CE) nr. 273/2004, orice operatiune putandu-se derula fara nicio formalitate, amestecurile substantelor din categoria 3, precum si substantele din categoria 3 existente in diferite dispozitive astfel create de producator incat separarea, recuperarea sau utilizarea pentru productia ilicita de droguri este practic imposibila ori nerentabila.
(2) In cazul in care se contesta incadrarea unui amestec in exceptia prevazuta la art. 2 lit. a) din Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului (CE) nr. 273/2004, autoritatile competente, precum si persoanele in cauza pot solicita formatiunii centrale antidrog din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane sa se pronunte asupra incadrarii.
(3) Solicitarea se face in scris si este insotita de fisa tehnica, certificatul de calitate, certificatul de conformitate si certificatul de analiza, precum si de instructiunile de utilizare a produsului.

Art. 22
Comunicarea informatiilor potrivit art. 15 alin. (1) si (2) si art. 16 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 121/2006, aprobata cu modificari prin Legea nr. 186/2007, se face potrivit modelelor de raportare prevazute in anexa nr. 6, care face parte integranta din prezentul regulament.

Art. 23
Se excepteaza de la obligatia raportarii potrivit prevederilor art. 22 unitatile de invatamant publice si private in care functioneaza laboratoare, institutiile si unitatile de cercetare stiintifica, unitatile spitalicesti, laboratoarele sau unitatile politiei, autoritatii vamale, justitiei si armatei, pentru substantele clasificate din categoria 3.

Art. 24
(1) Precursorii ridicati in vederea confiscarii se depoziteaza la camera de corpuri delicte cea mai apropiata de locul ridicarii sau la cel mai apropiat operator care indeplineste conditiile de primire in custodie. Dupa intrarea in proprietatea privata a statului, precursorii care indeplinesc conditiile de calitate se valorifica, potrivit Ordonantei Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, aprobata cu modificari prin Legea nr. 274/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, de catre organele de valorificare, direct de la locul depozitarii, numai catre operatori autorizati sau inregistrati pentru desfasurarea de operatiuni cu substante clasificate din categoria carora apartin precursorii.
(2) Pentru realizarea valorificarii, organul care a constatat contraventia sau organul de urmarire penala care a ridicat precursorii in vederea confiscarii transmite in scris, de indata, organului de valorificare, conform Ordonantei Guvernului nr. 14/2007, aprobata cu modificari prin Legea nr. 274/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, documentul in baza caruia s-a dispus confiscarea.
(3) Precursorii destinati valorificarii se pastreaza in camera de corpuri delicte sau la custode pana la stabilirea cumparatorului si achitarea contravalorii acestor substante.
(4) Evaluarea precursorilor se face la locul de depozitare de catre comisia constituita potrivit Ordonantei Guvernului nr. 14/2007, aprobata cu modificari prin Legea nr. 274/2007, cu modificarile si completarile ulterioare.
(5) In situatia in care cu ocazia evaluarii se constata ca precursorii nu indeplinesc conditiile calitative pentru a fi valorificati, comisia de evaluare comunica acest fapt formatiunii antidrog competente teritorial, in vederea efectuarii formalitatilor pentru distrugere, potrivit art. 26 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 121/2006, aprobata cu modificari prin Legea nr. 186/2007.

Art. 25
Sumele reprezentand cheltuielile de distrugere a precursorilor se suporta potrivit prevederilor art. 1 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 14/2007, aprobata cu modificari prin Legea nr. 274/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, si sunt confirmate de catre comisia prevazuta la art. 26 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 121/2006, aprobata cu modificari prin Legea nr. 186/2007.

Art. 26
Precursorii depreciati calitativ detinuti de operatori se distrug de catre acestia sau de catre alt operator autorizat sau inregistrat, in conditii ecologice, in prezenta comisiei prevazute la art. 26 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 121/2006, aprobata cu modificari prin Legea nr. 186/2007.

Art. 27
(1) Baza nationala centralizata de date in domeniul precursorilor, prevazuta de art. 3 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 121/2006, aprobata cu modificari prin Legea nr. 186/2007, se alimenteaza, gestioneaza si exploateaza de catre Agentia Nationala Antidrog si formatiunea centrala antidrog din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane.
(2) In vederea constituirii bazei nationale centralizate de date si pentru monitorizarea operatiunilor cu precursori, Autoritatea Nationala a Vamilor comunica Agentiei Nationale Antidrog, on-line, la data efectuarii, intrarile si iesirile de substante clasificate pe si de pe teritoriul Romaniei.
(3) Transmiterea prin mijloace electronice a datelor privind operatiunile vamale potrivit alin. (2) se va efectua dupa indeplinirea conditiilor tehnice necesare.

Art. 28
Controlul respectarii dispozitiilor privind regimul juridic al precursorilor de droguri poate fi efectuat si in comun, prin echipe mixte formate din reprezentanti ai structurilor cu competente in materie de precursori ale autoritatilor prevazute la art. 17 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 121/2006, aprobata cu modificari prin Legea nr. 186/2007.

Art. 29
In vederea verificarii veridicitatii datelor cuprinse in cererile formulate de catre operatori, Agentia Nationala Antidrog poate solicita date oricarei institutii publice sau private care are competenta de a pune la dispozitie astfel de date.

Art. 30
(1) Constatarea contraventiei si aplicarea sanctiunii prevazute la art. 3 alin. (4) se fac de catre personalul Agentiei Nationale Antidrog desemnat prin dispozitie a presedintelui acestei institutii.
(2) Prevederile art. 3 alin. (4) se completeaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 31
Agentia Nationala Antidrog transmite Comisiei Europene comunicarile prevazute la art. 32 alin. (1) din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 111/2005, art. 13 alin. (1) si art. 16 alin. (1) din Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului (CE) nr. 273/2004, precum si la art. 29 din Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1.277/2005.


ANEXA Nr. 1 la regulament


Antet
Nr. ............/.................

CERERE
pentru solicitarea autorizatiei prevazute la art. 5 din Ordonanta
de urgenta a Guvernului nr. 121/2006

Operatorul ...................................., cu adresa/sediul social in ....................., str. ................ nr. ......, judetul/sectorul ............, infiintat prin ....................../inregistrat la oficiul registrului comertului sub nr. ......................., cod unic de inregistrare ........, obiect de activitate principal ........................., secundar ........................ telefon/fax ...................., e-mail ............................., prin reprezentant legal ............., solicita acordarea AUTORIZATIEI pentru desfasurarea de operatiuni cu substante clasificate din categoria 1, dupa cum urmeaza:
a) Substantele clasificate ................................................. (denumirea si codul NC; denumirea amestecului sau a produsului natural, denumirea si codul NC ale substantelor clasificate continute in amestec sau in produsul natural, procentajul maxim al substantei clasificate continute in amestecul sau produsul natural)
b) Operatiunile desfasurate, conform art. 2 din Regulamentul nr. 273/2004 si, dupa caz, art. 6 paragraful 1 din Regulamentul nr. 111/2005, pentru fiecare substanta sunt urmatoarele:
- substanta ................................., cod NC ......................; operatiuni: .......................... [exemplu: ................... procurare din tara/UE/extracomunitar, stocare, comercializare in tara/UE/extracomunitar, utilizare in scopul etc.*)
c) Locatiile in care se desfasoara activitati cu substantele clasificate:
1. sediu social [se mentioneaza natura: de exemplu, depozit, laborator, fabrica etc.*)]: .............
2. sedii secundare:
- punct de lucru/sucursala (se mentioneaza natura: de exemplu, depozit, laborator, fabrica etc.), cu adresa in .............................................., inregistrat la registrul comertului sub nr. (unde este cazul) ........................, cod unic de inregistrare .................., telefon/fax:............, e-mail: ................
d) Estimare cantitate anuala necesara/procurata/folosita:
- substanta ......, cantitate: .......
Declaram ca persoana responsabila este (nume si prenume) ..........................., cu domiciliul in .............................., telefon ........./ fax: ..........., e-mail: ................................, desemnata prin ............................................., ale carei functii si responsabilitati sunt: .............................................. (descriere).
Ne asumam raspunderea, potrivit legii penale, ca informatiile furnizate corespund realitatii, iar documentele prezentate in copie sunt conforme cu originalul.
Reprezentant legal, Data .............
.............................
(numele, semnatura si stampila)

___________
*) Se indica doar datele care corespund activitatii operatorului, fara a mentine datele cu titlu de exemplu.


ANEXA Nr. 2 la regulament


Antet
Nr. ............/.................
CERERE
pentru realizarea inregistrarii prevazute la art. 7 din Ordonanta
de urgenta a Guvernului nr. 121/2006

Operatorul .................................................., cu adresa/sediul social in ....................., str. ................ nr. ......, judetul/sectorul ............, inregistrat la oficiul registrului comertului sub nr. ............., cod unic de inregistrare ........................, telefon/fax ...................., e-mail ..........................., prin reprezentant legal .................., solicita INREGISTRAREA pentru desfasurarea de operatiuni cu substante clasificate din categoria 2/3:
a) Substantele clasificate ....................................... (denumirea si codul NC; denumirea amestecului sau a produsului natural, denumirea si codul NC ale substantelor clasificate continute in amestec sau in produsul natural, procentajul maxim al substantei clasificate continute in amestecul sau produsul natural).
b) Operatiunile desfasurate, conform art. 2 din Regulamentul nr. 273/2004 si, dupa caz, art. 6 paragraful 1 din Regulamentul nr. 111/2005, dupa cum urmeaza:
- substanta .............., cod NC ..........; operatiuni: ............................... [exemplu: .................. procurare din tara/UE/extracomunitar, stocare, comercializare in tara/UE/extracomunitar, utilizare in scopul etc.*)].
c) Locatiile in care se desfasoara activitati cu substantele clasificate:
1. sediu social [sa se mentioneze natura: de exemplu, depozit, laborator, fabrica etc.*)]: ...............................................
2. sedii secundare:
- punct de lucru/sucursala (sa se mentioneze natura: de exemplu, depozit, laborator, fabrica etc.), cu adresa in ..............., inregistrat la registrul comertului sub nr. (unde este cazul) ........................, cod unic de inregistrare .................., tel/fax:............, e-mail: .......................
d) Estimare cantitate anuala necesara/procurata/folosita:
- substanta ...............: ........../............../.................
- substanta ...............: ........../............../.................
Declaram ca persoana responsabila este (nume si prenume) ................................, cu domiciliul in ..................., telefon ......................, e-mail: ................................, numita prin ............................................., ale carei functii si responsabilitati sunt: .............................................. (descriere).
Declaram ca au fost luate urmatoarele masuri de protectie fizica a substantelor (descriere):
...............................................................................................................................
Ne asumam raspunderea, potrivit legii penale, ca informatiile furnizate corespund realitatii, iar documentele prezentate in copie sunt conforme cu originalul.
Reprezentant legal, Data .............
.............................
(numele, semnatura si stampila)

___________
*) Se indica doar datele care corespund activitatii operatorului, fara a mentine datele cu titlu de exemplu.


ANEXA Nr. 3 la regulament


Antet
Nr. ............/.................

DECLARATIA LOCATIILOR
prevazuta la art. 28 alin. (2) din Ordonanta de urgenta
a Guvernului nr. 121/2006

Operatorul ......................................................, cu adresa/sediul social in ....................., str. ................ nr. ......, judetul/sectorul ............, inregistrat la oficiul registrului comertului sub nr. ............., cod unic de inregistrare ........................, telefon/fax ...................., e-mail ..........................., prin reprezentant legal .................., DECLARA urmatoarele:
a) Substantele clasificate ................................................................... (denumirea si codul NC; denumirea amestecului sau a produsului natural, denumirea si codul NC ale substantelor clasificate continute in amestec sau in produsul natural, procentajul maxim al substantei clasificate continute in amestecul sau produsul natural).
b) Operatiunile desfasurate, conform art. 2 din Regulamentul nr. 273/2004 si, dupa caz, art. 6 paragraful 1 din Regulamentul nr. 111/2005, dupa cum urmeaza:
- substanta ............................, cod NC ......................; operatiuni: .......................... (exemplu: procurare din tara/UE, stocare, comercializare in tara/UE, utilizare in scopul)
c) Locatiile in care se desfasoara activitati cu substantele clasificate:
1. sediu social (sa se mentioneze natura: de exemplu, depozit, laborator, fabrica etc.) ...................................................
2. sedii secundare:
- punct de lucru/sucursala (sa se mentioneze natura: de exemplu, depozit, laborator, fabrica etc.), cu adresa in ........................................, inregistrat la registrul comertului sub nr. (unde este cazul) ....................................., cod unic de inregistrare .................., tel/fax:............, e-mail:...........
d) Estimare cantitate anuala necesara/procurata/utilizata:
- substanta ...............: ........../............../.................
- substanta ...............: ........../............../.................
Declaram ca au fost luate urmatoarele masuri de protectie fizica a substantelor clasificate (descriere):
...............................................................................................................................
Ne asumam raspunderea, potrivit legii penale, ca informatiile furnizate corespund realitatii, iar documentele prezentate in copie sunt conforme cu originalul.
Reprezentant legal, Data .............
.............................
(numele, semnatura si stampila)


ANEXA Nr. 4 la regulament


Antet
Nr. ............/.................

CERERE PENTRU ACORDAREA AUTORIZATIEI DE EXPORT
prevazuta la art. 8 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 121/2006

Operatorul ..............................., adresa/sediul social .............., str. ................... nr. ...., judetul/sectorul .................., inregistrat la oficiul registrului comertului sub nr. ...., cod unic de inregistrare .........., telefon/fax .............., posesor al autorizatiei pentru operatiuni cu substante clasificate/inregistrare nr......................./din .........., prin reprezentant legal ................ .........., avand functia de .............., solicita autorizarea operatiunii de EXPORT urmatoare:
Substanta:
1. ........................................................................................................................
2. ........................................................................................................................
(se indica substanta clasificata asa cum figureaza in anexa sau, atunci cand este vorba de un amestec sau de un produs natural, denumirea sa si codul NC, precum si denumirea care figureaza in anexa a oricarei substante clasificate prezente in amestec sau in produsul natural)
Cantitatea:
1. .......................................................................................................................
2. .......................................................................................................................
(cantitatea si greutatea substantei clasificate si, atunci cand este vorba de un amestec sau de un produs natural, cantitatea, greutatea si procentajul oricarei substante clasificate pe care o contine)
Catre importatorul: denumire ........................., adresa ..........................., reprezentant legal ......................................., telefon/fax .................................. si alte date de identificare .........................................................................., posesor al autorizatiei nr. ................. (nr. autorizatiei de import eliberate de tara de destinatie) ........................, eliberata de ..................................................
Alti operatori implicati in operatiunea de export: denumire ............................................, adresa ...................................., reprezentant legal ................................., telefon/fax ........................... si alte date de identificare ..........................................................
Destinatar final: denumire ......................................................, adresa ......................................, reprezentant legal .............................................................., telefon/fax .............. si alte date de identificare ..........................................................
Transportul se va efectua cu................................., la data de ........................... (detalii privind modalitatile de transport, precum data prevazuta a expedierii, modul de transport si identificarea mijlocului de transport), iar declaratia vamala se face in: ........................... (indicarea biroului vamal in care trebuie facuta declaratia vamala).
Itinerarul este urmatorul ..............................., iesirea de pe teritoriul vamal al Comunitatii facandu-se prin ......................., iar intrarea in tara importatoare prin ...................... (daca aceste informatii nu sunt cunoscute in acest stadiu, se mentioneaza ca vor fi furnizate in momentul depunerii declaratiei vamale).
Ne asumam raspunderea, potrivit legii penale, ca informatiile furnizate corespund realitatii si documentele prezentate in copie sunt conforme cu originalul.
Reprezentant legal, Data .............
.............................
(numele, semnatura si stampila)


ANEXA Nr. 5 la regulament


Antet
Nr. ............/.................

CERERE PENTRU ACORDAREA AUTORIZATIEI DE IMPORT
prevazuta la art. 8 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 121/2006

Operatorul ........................................, adresa/sediul social .........................................., str. ....................... nr. ...., judetul/sectorul .................., inregistrat la oficiul registrului comertului sub nr. ......., cod unic de inregistrare ..................., telefon/fax ......., .............., posesor al Autorizatiei pentru operatiuni cu substante clasificate /Inregistrarii nr. .................../ din .........., prin reprezentant legal ...................., avand functia de ......................, solicita autorizarea operatiunii de IMPORT urmatoare:
Substanta:
1. ............................................................................................................................
2. ............................................................................................................................
(se indica substanta clasificata asa cum figureaza in anexa sau, atunci cand este vorba de un amestec sau de un produs natural, denumirea sa si codul NC, precum si denumirea care figureaza in anexa a oricarei substante clasificate prezente in amestec sau in produsul natural)
Cantitatea:
1. ............................................................................................................................
2. ............................................................................................................................
(cantitatea si greutatea substantei clasificate si, atunci cand este vorba de un amestec sau de un produs natural, cantitatea, greutatea si, daca este cunoscut, procentajul oricarei substante clasificate pe care o contine)
De la exportatorul: denumire ................................., adresa ......................................, reprezentant legal .........................................................., telefon/fax ............................. si alte date de identificare ..........................................................................
Alti operatori implicati in operatiunea de import: denumire ..........................., adresa ..............................., reprezentant legal ............................................., telefon/fax ............................. si alte date de identificare .............................................
Destinatar final: denumire ..........................., adresa ......................................, reprezentant legal ......................................................................., telefon/fax ......................................................... si alte date de identificare ......................................................... in scopul (se mentioneaza destinatia substantei) .............................................
Transportul se va efectua cu ..........................., la data de ...............(detalii privind modalitatile de transport, precum data prevazuta a expedierii, modul de transport si identificarea mijlocului de transport) ............, iar declaratia vamala se face in: ................................... (indicarea biroului vamal in care trebuie facuta declaratia vamala).
Intrarea pe teritoriul vamal al Comunitatii se face prin ......................., iar intrarea in tara prin ...................... (daca aceste informatii nu sunt cunoscute in acest stadiu, se mentioneaza ca vor fi furnizate in momentul depunerii declaratiei vamale).
Ne asumam raspunderea, potrivit legii penale, ca informatiile furnizate corespund realitatii si documentele prezentate in copie sunt conforme cu originalul.
Reprezentant legal, Data .............
.............................
(numele, semnatura si stampila)


ANEXA Nr. 6 la regulament

Denumirea operatorului: .............................................. 
Posesor Autorizatie/Inregistrare/Declaratie a locatiilor (selectati documentul) nr.: ............................................................... 
  Principalele operatiuni desfasurate cu precursori (comercializare si/sau utilizare): ........................................................... 


  RAPORTARE PENTRU ANUL PRECEDENT
(productie/procurare) 
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦     ¦                     ¦         ¦         ¦ Cantitatea achizitionata (in anul pentru care se face  ¦
¦     ¦                     ¦ Stoc inceput de ¦         ¦            raportarea)            ¦
¦     ¦                     ¦perioada (la data¦  Cantitatea  +----------------------------------------------------------¦
¦     ¦     Substanta clasificata     ¦ de 1 ianuarie a ¦produsa/fabricata¦Procurare din tara si ¦       Importuri       ¦
¦     ¦                     ¦ anului pentru ¦ (in anul pentru ¦   Comunitate   ¦                  ¦
¦     ¦                     ¦ care se face  ¦ care se face  +----------------------+-----------------------------------¦
¦     ¦                     ¦  raportarea)  ¦  raportarea)  ¦     ¦ Tara de ¦     ¦ Tara de ¦ Numarul  ¦
¦     ¦                     ¦         ¦         ¦Cantitatea¦provenienta¦Cantitatea¦provenienta¦autorizatiei¦
¦     ¦                     ¦         ¦         ¦     ¦      ¦     ¦      ¦ de import ¦
+---------+-----------------------------------------+-----------------+-----------------+----------+-----------+----------+-----------+------------¦
¦  1  ¦          2          ¦    3    ¦    4    ¦  5   ¦   6   ¦  7   ¦   8   ¦   9   ¦
+---------+-----------------------------------------+-----------------+-----------------+----------+-----------+----------+-----------+------------¦
¦Categoria¦Fenil - 1 propanona - 2 (in litri)    ¦         ¦         ¦     ¦      ¦     ¦      ¦      ¦
¦  1  +-----------------------------------------+-----------------+-----------------+----------+-----------+----------+-----------+------------¦
¦     ¦Acid N-acetilantranilic (in kilograme)  ¦         ¦         ¦     ¦      ¦     ¦      ¦      ¦
¦     +-----------------------------------------+-----------------+-----------------+----------+-----------+----------+-----------+------------¦
¦     ¦Isosafrol (cis+trans) (in litri)     ¦         ¦         ¦     ¦      ¦     ¦      ¦      ¦
¦     +-----------------------------------------+-----------------+-----------------+----------+-----------+----------+-----------+------------¦
¦     ¦3,4-Metilendioxifenil propanona- 2    ¦         ¦         ¦     ¦      ¦     ¦      ¦      ¦
¦     ¦(in litri)                ¦         ¦         ¦     ¦      ¦     ¦      ¦      ¦
¦     +-----------------------------------------+-----------------+-----------------+----------+-----------+----------+-----------+------------¦
¦     ¦Piperonal (in kilograme)         ¦         ¦         ¦     ¦      ¦     ¦      ¦      ¦
¦     +-----------------------------------------+-----------------+-----------------+----------+-----------+----------+-----------+------------¦
¦     ¦Safrol (in litri)            ¦         ¦         ¦     ¦      ¦     ¦      ¦      ¦
¦     +-----------------------------------------+-----------------+-----------------+----------+-----------+----------+-----------+------------¦
¦     ¦Efedrina si saruri (in kilograme)    ¦         ¦         ¦     ¦      ¦     ¦      ¦      ¦
¦     +-----------------------------------------+-----------------+-----------------+----------+-----------+----------+-----------+------------¦
¦     ¦Pseudoefedrina (in kilograme)      ¦         ¦         ¦     ¦      ¦     ¦      ¦      ¦
¦     +-----------------------------------------+-----------------+-----------------+----------+-----------+----------+-----------+------------¦
¦     ¦Norefedrina (in kilograme)        ¦         ¦         ¦     ¦      ¦     ¦      ¦      ¦
¦     +-----------------------------------------+-----------------+-----------------+----------+-----------+----------+-----------+------------¦
¦     ¦Ergometrina (in grame)          ¦         ¦         ¦     ¦      ¦     ¦      ¦      ¦
¦     +-----------------------------------------+-----------------+-----------------+----------+-----------+----------+-----------+------------¦
¦     ¦Ergotamina (in grame)          ¦         ¦         ¦     ¦      ¦     ¦      ¦      ¦
¦     +-----------------------------------------+-----------------+-----------------+----------+-----------+----------+-----------+------------¦
¦     ¦Acid lisergic (in grame)         ¦         ¦         ¦     ¦      ¦     ¦      ¦      ¦
+---------+-----------------------------------------+-----------------+-----------------+----------+-----------+----------+-----------+------------¦
¦Categoria¦Anhidrida acetica (in litri)       ¦         ¦         ¦     ¦      ¦     ¦      ¦      ¦
¦  2  +-----------------------------------------+-----------------+-----------------+----------+-----------+----------+-----------+------------¦
¦     ¦Acid fenilacetic si saruri (in kilograme)¦         ¦         ¦     ¦      ¦     ¦      ¦      ¦
¦     +-----------------------------------------+-----------------+-----------------+----------+-----------+----------+-----------+------------¦
¦     ¦Acid antranilic si saruri (in kilograme) ¦         ¦         ¦     ¦      ¦     ¦      ¦      ¦
¦     +-----------------------------------------+-----------------+-----------------+----------+-----------+----------+-----------+------------¦
¦     ¦Piperidina si saruri (in kilograme)   ¦         ¦         ¦     ¦      ¦     ¦      ¦      ¦
¦     +-----------------------------------------+-----------------+-----------------+----------+-----------+----------+-----------+------------¦
¦     ¦Permanganat de potasiu (in kilograme)  ¦         ¦         ¦     ¦      ¦     ¦      ¦      ¦
+---------+-----------------------------------------+-----------------+-----------------+----------+-----------+----------+-----------+------------¦
¦Categoria¦Acetona (in litri)            ¦         ¦         ¦     ¦      ¦     ¦      ¦      ¦
¦  3  +-----------------------------------------+-----------------+-----------------+----------+-----------+----------+-----------+------------¦
¦     ¦Eter etilic (in litri)          ¦         ¦         ¦     ¦      ¦     ¦      ¦      ¦
¦     +-----------------------------------------+-----------------+-----------------+----------+-----------+----------+-----------+------------¦
¦     ¦Metiletilcetona (in litri)        ¦         ¦         ¦     ¦      ¦     ¦      ¦      ¦
¦     +-----------------------------------------+-----------------+-----------------+----------+-----------+----------+-----------+------------¦
¦     ¦Toluen (in litri)            ¦         ¦         ¦     ¦      ¦     ¦      ¦      ¦
¦     +-----------------------------------------+-----------------+-----------------+----------+-----------+----------+-----------+------------¦
¦     ¦Acid sulfuric (in litri)         ¦         ¦         ¦     ¦      ¦     ¦      ¦      ¦
¦     +-----------------------------------------+-----------------+-----------------+----------+-----------+----------+-----------+------------¦
¦     ¦Acid clorhidric (in litri)        ¦         ¦         ¦     ¦      ¦     ¦      ¦      ¦
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 

 

  Denumirea operatorului: .................................................... .............................................................. 
  Posesor Autorizatie/Inregistrare/Declaratie a locatiilor (selectati documentul) nr.: .......................... 
  Principalele operatiuni desfasurate cu precursori (comercializare si/sau utilizare): ......................... 


  RAPORTARE PENTRU ANUL PRECEDENT (consum/comercializare)/ESTIMARE NECESAR PENTRU ANUL IN CURS 

+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦     ¦              ¦       ¦ Cantitatea comercializata (in anul pentru care se face ¦Stoc sfarsit¦      ¦
¦     ¦              ¦ Cantitatea ¦            raportarea)            ¦de perioada ¦      ¦
¦     ¦              ¦ utilizata/ +---------------------------------------------------------¦(la data de ¦ Estimarea ¦
¦     ¦              ¦consumata (in¦Comercializare in tara¦      Exporturi       ¦31 decembrie¦necesarului¦
¦     ¦  Substanta clasificata  ¦ anul pentru ¦  si in Comunitate  ¦                 ¦ a anului ¦pentru anul¦
¦     ¦              ¦care se face +----------------------+----------------------------------¦pentru care ¦ in curs ¦
¦     ¦              ¦ raportarea) ¦     ¦ Tara de ¦     ¦ Tara de ¦ Numarul  ¦ se face  ¦      ¦
¦     ¦              ¦       ¦Cantitatea¦destinatie ¦Cantitatea¦destinatie¦autorizatiei¦raportarea) ¦      ¦
¦     ¦              ¦       ¦     ¦      ¦     ¦     ¦ de export ¦      ¦      ¦
+---------+----------------------------+-------------+----------+-----------+----------+----------+------------+------------+-----------¦
¦  1  ¦       2       ¦   10   ¦  11  ¦  12   ¦  13  ¦  14  ¦   15   ¦   16   ¦  17   ¦
+---------+----------------------------+-------------+----------+-----------+----------+----------+------------+------------+-----------¦
¦Categoria¦Fenil - 1 propanona - 2   ¦       ¦     ¦      ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦
¦  1  ¦(in litri)         ¦       ¦     ¦      ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦
¦     +----------------------------+-------------+----------+-----------+----------+----------+------------+------------+-----------¦
¦     ¦Acid N-acetilantranilic   ¦       ¦     ¦      ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦
¦     ¦(in kilograme)       ¦       ¦     ¦      ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦
¦     +----------------------------+-------------+----------+-----------+----------+----------+------------+------------+-----------¦
¦     ¦Isosafrol (cis+trans)    ¦       ¦     ¦      ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦
¦     ¦(in litri)         ¦       ¦     ¦      ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦
¦     +----------------------------+-------------+----------+-----------+----------+----------+------------+------------+-----------¦
¦     ¦3,4-Metilendioxifenil    ¦       ¦     ¦      ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦
¦     ¦propanona -2 (in litri)   ¦       ¦     ¦      ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦
¦     +----------------------------+-------------+----------+-----------+----------+----------+------------+------------+-----------¦
¦     ¦Piperonal (in kilograme)  ¦       ¦     ¦      ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦
¦     +----------------------------+-------------+----------+-----------+----------+----------+------------+------------+-----------¦
¦     ¦Safrol (in litri)      ¦       ¦     ¦      ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦
¦     +----------------------------+-------------+----------+-----------+----------+----------+------------+------------+-----------¦
¦     ¦Efedrina si saruri     ¦       ¦     ¦      ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦
¦     ¦(in kilograme)       ¦       ¦     ¦      ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦
¦     +----------------------------+-------------+----------+-----------+----------+----------+------------+------------+-----------¦
¦     ¦Pseudoefedrina       ¦       ¦     ¦      ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦
¦     ¦(in kilograme)       ¦       ¦     ¦      ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦
¦     +----------------------------+-------------+----------+-----------+----------+----------+------------+------------+-----------¦
¦     ¦Norefedrina (in kilograme) ¦       ¦     ¦      ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦
¦     +----------------------------+-------------+----------+-----------+----------+----------+------------+------------+-----------¦
¦     ¦Ergometrina (in grame)   ¦       ¦     ¦      ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦
¦     +----------------------------+-------------+----------+-----------+----------+----------+------------+------------+-----------¦
¦     ¦Ergotamina (in grame)    ¦       ¦     ¦      ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦
¦     +----------------------------+-------------+----------+-----------+----------+----------+------------+------------+-----------¦
¦     ¦Acid lisergic (in grame)  ¦       ¦     ¦      ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦
+---------+----------------------------+-------------+----------+-----------+----------+----------+------------+------------+-----------¦
¦Categoria¦Anhidrida acetica (in litri)¦       ¦     ¦      ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦
¦  2  +----------------------------+-------------+----------+-----------+----------+----------+------------+------------+-----------¦
¦     ¦Acid fenilacetic si saruri ¦       ¦     ¦      ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦
¦     ¦(in kilograme)       ¦       ¦     ¦      ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦
¦     +----------------------------+-------------+----------+-----------+----------+----------+------------+------------+-----------¦
¦     ¦Acid antranilic si saruri  ¦       ¦     ¦      ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦
¦     ¦(in kilograme)       ¦       ¦     ¦      ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦
¦     +----------------------------+-------------+----------+-----------+----------+----------+------------+------------+-----------¦
¦     ¦Piperidina si saruri    ¦       ¦     ¦      ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦
¦     ¦(in kilograme)       ¦       ¦     ¦      ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦
¦     +----------------------------+-------------+----------+-----------+----------+----------+------------+------------+-----------¦
¦     ¦Permanganat de potasiu   ¦       ¦     ¦      ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦
¦     ¦(in kilograme)       ¦       ¦     ¦      ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦
+---------+----------------------------+-------------+----------+-----------+----------+----------+------------+------------+-----------¦
¦Categoria¦Acetona (in litri)     ¦       ¦     ¦      ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦
¦  3  +----------------------------+-------------+----------+-----------+----------+----------+------------+------------+-----------¦
¦     ¦Eter etilic (in litri)   ¦       ¦     ¦      ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦
¦     +----------------------------+-------------+----------+-----------+----------+----------+------------+------------+-----------¦
¦     ¦Metiletilcetona (in litri) ¦       ¦     ¦      ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦
¦     +----------------------------+-------------+----------+-----------+----------+----------+------------+------------+-----------¦
¦     ¦Toluen (in litri)      ¦       ¦     ¦      ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦
¦     +----------------------------+-------------+----------+-----------+----------+----------+------------+------------+-----------¦
¦     ¦Acid sulfuric (in litri)  ¦       ¦     ¦      ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦
¦     +----------------------------+-------------+----------+-----------+----------+----------+------------+------------+-----------¦
¦     ¦Acid clorhidric (in litri) ¦       ¦     ¦      ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 

 

Denumirea operatorului: ..................................................... ........................................................... 
Posesor Autorizatie/Inregistrare/Declaratie a locatiilor (selectati documentul) nr.: .............................. 
Principalele operatiuni desfasurate cu precursori (comercializare si/sau utilizare): ............................. 


  ESTIMAREA NECESARULUI PENTRU ANUL URMATOR 
+----------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦      ¦                       ¦   Estimarea pentru anul urmator   ¦
¦      ¦                       +-----------------------------------------¦
¦      ¦      Substanta clasificata       ¦         ¦ Estimare procurare ¦
¦      ¦                       ¦Estimare productie+----------------------¦
¦      ¦                       ¦         ¦Intracomunitara¦Import¦
+-----------+----------------------------------------------+------------------+---------------+------¦
¦   1   ¦           2            ¦    18    ¦   19    ¦ 20 ¦
+-----------+----------------------------------------------+------------------+---------------+------¦
¦Categoria 1¦Fenil - 1 propanona - 2 (in litri)      ¦         ¦        ¦   ¦
¦      +----------------------------------------------+------------------+---------------+------¦
¦      ¦Acid N-acetilantranilic (in kilograme)    ¦         ¦        ¦   ¦
¦      +----------------------------------------------+------------------+---------------+------¦
¦      ¦Isosafrol (cis+trans) (in litri)       ¦         ¦        ¦   ¦
¦      +----------------------------------------------+------------------+---------------+------¦
¦      ¦3,4-Metilendioxifenil propanona - 2 (in litri)¦         ¦        ¦   ¦
¦      +----------------------------------------------+------------------+---------------+------¦
¦      ¦Piperonal (in kilograme)           ¦         ¦        ¦   ¦
¦      +----------------------------------------------+------------------+---------------+------¦
¦      ¦Safrol (in litri)               ¦         ¦        ¦   ¦
¦      +----------------------------------------------+------------------+---------------+------¦
¦      ¦Efedrina si saruri (in kilograme)       ¦         ¦        ¦   ¦
¦      +----------------------------------------------+------------------+---------------+------¦
¦      ¦Pseudoefedrina (in kilograme)         ¦         ¦        ¦   ¦
¦      +----------------------------------------------+------------------+---------------+------¦
¦      ¦Norefedrina (in kilograme)          ¦         ¦        ¦   ¦
¦      +----------------------------------------------+------------------+---------------+------¦
¦      ¦Ergometrina (in grame)            ¦         ¦        ¦   ¦
¦      +----------------------------------------------+------------------+---------------+------¦
¦      ¦Ergotamina (in grame)             ¦         ¦        ¦   ¦
¦      +----------------------------------------------+------------------+---------------+------¦
¦      ¦Acid lisergic (in grame)           ¦         ¦        ¦   ¦
+-----------+----------------------------------------------+------------------+---------------+------¦
¦Categoria 2¦Anhidrida acetica (in litri)         ¦         ¦        ¦   ¦
¦      +----------------------------------------------+------------------+---------------+------¦
¦      ¦Acid fenilacetic si saruri (in kilograme)   ¦         ¦        ¦   ¦
¦      +----------------------------------------------+------------------+---------------+------¦
¦      ¦Acid antranilic si saruri (in kilograme)   ¦         ¦        ¦   ¦
¦      +----------------------------------------------+------------------+---------------+------¦
¦      ¦Piperidina si saruri (in kilograme)      ¦         ¦        ¦   ¦
¦      +----------------------------------------------+------------------+---------------+------¦
¦      ¦Permanganat de potasiu (in kilograme)     ¦         ¦        ¦   ¦
+-----------+----------------------------------------------+------------------+---------------+------¦
¦Categoria 3¦Acetona (in litri)              ¦         ¦        ¦   ¦
¦      +----------------------------------------------+------------------+---------------+------¦
¦      ¦Eter etilic (in litri)            ¦         ¦        ¦   ¦
¦      +----------------------------------------------+------------------+---------------+------¦
¦      ¦Metiletilcetona (in litri)          ¦         ¦        ¦   ¦
¦      +----------------------------------------------+------------------+---------------+------¦
¦      ¦Toluen (in litri)               ¦         ¦        ¦   ¦
¦      +----------------------------------------------+------------------+---------------+------¦
¦      ¦Acid sulfuric (in litri)           ¦         ¦        ¦   ¦
¦      +----------------------------------------------+------------------+---------------+------¦
¦      ¦Acid clorhidric (in litri)          ¦         ¦        ¦   ¦
+----------------------------------------------------------------------------------------------------+ 

Nu este


Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica

Coordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
72 useri online

Useri autentificati: