DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Hotarare nr. 2/2008 privind adoptarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 18 din 09/01/2009

Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitatii

Avand in vedere extrasul Procesului-verbal nr. CSC/590 din data de 18 decembrie 2008, in temeiul art. 24 lit. c), coroborat cu art. 39 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea Securitatii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 293/2008,

Colegiul Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii emite prezenta hotarare.

Art. 1
Se adopta cu unanimitate de voturi Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii, cuprins in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2
Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii, adoptat prin Hotararea Colegiului Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii nr. 1/2008, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 305 din 18 aprilie 2008.


ANEXA - Regulament de organizare si functionare al Consiliului National pentru Studierea Arhivelor SecuritatiiCapitolul I - Dispozitii generale


Art. 1
Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitatii se organizeaza si functioneaza in baza prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea Securitatii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 293/2008, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 182 din 10 martie 2008, si ale prezentului regulament, emis potrivit prevederilor acestei ordonante.

Art. 2
(1) Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitatii, denumit in continuare CNSAS, este autoritate administrativa autonoma cu personalitate juridica, sub controlul Parlamentului Romaniei, avand sediul in municipiul Bucuresti.
(2) Sediul administrativ al CNSAS, din municipiul Bucuresti, str. Matei Basarab nr. 55-57, sectorul 3, precum si depozitul de arhiva, din orasul Popesti-Leordeni nr. 114, judetul Ilfov, beneficiaza de paza permanenta, in conditiile legii, asigurata de Comandamentul Trupelor de Jandarmi.

Art. 3
Prezentul regulament stabileste reguli de functionare privind structura organizatorica, atributiile, procedura de desfasurare a activitatilor, statutul personalului de specialitate si administrativ din cadrul compartimentelor CNSAS, precum si reguli de disciplina si raspundere disciplinara.

Art. 4
Dispozitiile prezentului regulament se interpreteaza in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/2008, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 293/2008, precum si ale celorlalte dispozitii legale aplicabile functionarilor publici si personalului contractual.


Capitolul II - Atributiile CNSAS


Art. 5
CNSAS exercita urmatoarele atributii principale:
a) asigura exercitarea dreptului de acces la propriul dosar, constand in studierea nemijlocita a dosarului, eliberarea de copii ale actelor dosarului si ale altor inscrisuri care privesc propria persoana;
b) comunica, la cererea persoanelor indreptatite, identitatea lucratorilor Securitatii si a colaboratorilor acesteia care au contribuit cu informatii la completarea dosarului, in conditiile legii si ale prezentului regulament;
c) transmite, in vederea publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a, hotararile judecatoresti irevocabile prin care s-a constatat calitatea de lucrator sau colaborator al Securitatii si le pune la dispozitia mass-mediei;
d) asigura exercitarea dreptului de acces la informatiile de interes public cetatenilor romani cu domiciliul in tara si in strainatate, precum si presei scrise si audiovizuale, partidelor politice, organizatiilor neguvernamentale legal constituite, autoritatilor si institutiilor publice, in conformitate cu prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare;
e) verifica, din oficiu, persoanele care candideaza, au fost alese sau au fost numite in demnitatile ori in functiile prevazute la art. 3 lit. a)-h1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2008, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 293/2008, precum si persoanele aflate in exercitiul respectivelor demnitati sau functii la data intrarii in vigoare a ordonantei;
f) da publicitatii, pe pagina de internet a CNSAS si prin alte mijloace - carti, studii, expozitii etc. -, informatiile si documentele cu privire la activitatea, structura si componenta Securitatii, care atesta implicarea Securitatii si a altor structuri politice si represive ale regimului totalitar comunist in savarsirea unor fapte impotriva vietii, integritatii fizice sau psihice, a drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului, precum si in savarsirea unor acte de tradare a intereselor nationale, cu respectarea legislatiei privind protejarea informatiilor care privesc siguranta nationala; procedura urmata in vederea publicarii numelor celor implicati in savarsirea acestor fapte este aceeasi ca si pentru lucratorii Securitatii, identificati in urma verificarilor din oficiu prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2008, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 293/2008;
g) organizeaza si desfasoara activitati formativ-educative si sprijina cercetarile, prin conferinte si expozitii, in vederea consemnarii istorice a activitatilor represive ale regimului comunist, precum si prin editarea de studii stiintifice si documentare;
h) da publicitatii documente cu privire la cazurile neelucidate de decese sau de disparitii care s-au produs in legatura cu activitatea Securitatii si sesizeaza organele de cercetare penala, daca este cazul;
i) pune la dispozitia cercetatorilor acreditati de Colegiul CNSAS documente si informatii detinute cu privire la structura, componenta, metodele si activitatile Securitatii, in conditiile legii si ale prezentului regulament;
j) pune la dispozitia Comisiei pentru constatarea calitatii de luptator in rezistenta anticomunista din cadrul Ministerului Justitiei copii certificate de pe documentele identificate in dosarele existente in arhiva CNSAS, care fac obiectul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 214/1999 privind acordarea calitatii de luptator in rezistenta anticomunista persoanelor condamnate pentru infractiuni savarsite din motive politice, persoanelor impotriva carora au fost dispuse, din motive politice, masuri administrative abuzive, precum si persoanelor care au participat la actiuni de impotrivire cu arme si de rasturnare prin forta a regimului comunist instaurat in Romania, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 568/2001, cu modificarile si completarile ulterioare;
k) pune la dispozitia persoanelor interesate copii certificate de pe documentele identificate in dosarele existente in arhiva CNSAS, care fac obiectul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 103/2000 privind decoratia "Crucea Comemorativa a Rezistentei Anticomuniste", aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 767/2001, in vederea acordarii decoratiei "Crucea Comemorativa a Rezistentei Anticomuniste";
l) continua sa preia in gestiune toate documentele privitoare la exercitarea drepturilor prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2008, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 293/2008, precum: acte, dosare, registre, inregistrari foto, video, audio si informatice, baze de date, dosarele de cadre ale ofiterilor si subofiterilor de Securitate, inclusiv acoperiti, identificati cu activitati prin care au fost suprimate sau ingradite drepturi si libertati fundamentale ale omului, in scopul sustinerii puterii totalitare comuniste.

Art. 6
Bugetul CNSAS se prevede distinct in bugetul de stat, pe baza proiectului elaborat si inaintat Guvernului, in conditiile legislatiei privind finantele publice.

Art. 7
(1) In vederea indeplinirii atributiilor care ii revin, CNSAS se poate adresa autoritatilor prevazute la art. 31 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2008, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 293/2008, precum si oricaror institutii publice sau entitati private, autoritati si persoane, solicitandu-le informatii, documente sau acte in legatura cu domeniul sau de activitate.
(2) CNSAS poate utiliza, in vederea indeplinirii atributiilor sale, si alte categorii de surse, precum arhive straine sau documente puse la dispozitie de cetateni romani si straini.


Capitolul III - Structura CNSAS


Art. 8
CNSAS este condus de Colegiu. Structura organizatorica, infiintarea si desfiintarea unor compartimente din structura se aproba de Colegiul CNSAS.

Art. 9
(1) Personalul CNSAS este alcatuit din functionari publici si personal contractual, care se supun prevederilor legale specifice.
(2) Din CNSAS nu pot face parte lucratorii Securitatii sau colaboratorii acesteia, astfel cum sunt definiti prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2008, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 293/2008, cei ai altor servicii de informatii straine si ai altor structuri informative interne si straine.
(3) De asemenea, nu pot face parte din CNSAS persoanele care au suferit condamnari pentru infractiuni de drept comun, chiar daca au fost amnistiate.

Art. 10
Pot avea calitatea de angajat al CNSAS persoanele care au cetatenia romana si domiciliul in tara si care nu fac parte din partidele politice.

Art. 11
(1) Personalul de specialitate este angajat in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare aplicabile functionarilor publici sau personalului contractual. Numirea personalului CNSAS se face prin ordin al presedintelui Colegiului CNSAS, cu informarea Colegiului.
(2) La angajare, candidatii depun o declaratie pe propria raspundere in care mentioneaza ca nu sunt fosti lucratori sau colaboratori ai Securitatii si ca nu au savarsit infractiuni de drept comun, chiar daca au fost amnistiate.
(3) Personalul CNSAS este obligat sa respecte normele de confidentialitate si dupa pierderea calitatii de angajat.
(4) Angajatii CNSAS sunt obligati sa informeze in scris Colegiul CNSAS despre orice modificari intervenite in statutul profesional, care privesc regimul incompatibilitatilor si al conflictelor de interese.


Capitolul IV - Colegiul CNSAS


Art. 12
CNSAS este condus de un Colegiu, compus din 11 membri numiti de Parlamentul Romaniei pentru un mandat de 6 ani.

Art. 13
(1) Colegiul CNSAS functioneaza dupa principiul egalitatii membrilor sai. In termen de 5 zile de la constituire, acestia aleg, prin vot, presedintele, vicepresedintele si secretarul, care vor forma Biroul de coordonare al Colegiului.
(2) De asemenea, dintre membrii Colegiului, se va alege seful Structurii de Securitate, care are atributii conform legislatiei in vigoare.

Art. 14
(1) Pentru functia de presedinte, vicepresedinte sau de secretar al Colegiului poate candida orice membru al Colegiului, numit in conditiile legii.
(2) Candidaturile se depun in termen de o saptamana de la data vacantarii functiilor.

Art. 15
Alegerea candidatului pentru oricare dintre functiile prevazute la art. 14 se face prin vot secret, in conditiile prevazute de lege.

Art. 16
(1) Biroul de coordonare al Colegiului CNSAS conduce activitatea curenta a institutiei si informeaza, la prima sedinta, membrii Colegiului despre masurile luate. In acest scop, Biroul de coordonare se intalneste ori de cate ori este nevoie. Deciziile in Biroul de coordonare se iau cu majoritate de voturi.
(2) Presedintele Colegiului CNSAS este ordonator principal de credite si asigura gestionarea mijloacelor materiale si banesti ale institutiei. In exercitarea atributiilor sale administrative interne, presedintele Colegiului CNSAS emite ordine.
(3) Presedintele convoaca si conduce sedintele Colegiului CNSAS.
(4) In absenta presedintelui, atributiile sale se exercita de drept de catre vicepresedinte.

Art. 17
(1) Presedintele Colegiului CNSAS reprezinta si angajeaza CNSAS in raporturile cu celelalte autoritati publice si organizatii din tara, precum si in relatiile internationale, in baza mandatului stabilit de Colegiul CNSAS.
(2) Prin ordin, presedintele Colegiului CNSAS numeste si elibereaza din functie personalul aparatului tehnic de specialitate al CNSAS, in temeiul si in conditiile stabilite de lege, cu informarea Colegiului.

Art. 18
(1) Colegiul CNSAS raspunde pentru actele sau masurile intreprinse. Fiecare membru al Colegiului CNSAS este raspunzator pentru propria activitate si raspunde individual pentru declaratiile facute in legatura cu subiectele dezbatute in sedinte.
(2) Colegiul CNSAS in intregul sau si fiecare dintre membrii sai raspund in fata Parlamentului Romaniei pentru modul de indeplinire a atributiilor ce le revin.
(3) Pentru membrii Colegiului CNSAS, activitatea in cadrul institutiei se considera vechime in specialitate.
(4) Membrii Colegiului CNSAS sunt obligati sa respecte normele de confidentialitate si dupa pierderea calitatii de membru.

Art. 19
Potrivit legii, Colegiului CNSAS ii revin urmatoarele atributii:
a) adopta, prin hotarare, Regulamentul de organizare si functionare al CNSAS, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I;
b) primeste in gestiune toate documentele referitoare la exercitarea atributiilor prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2008, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 293/2008;
c) aproba sau infirma notele de constatare cu privire la existenta sau inexistenta calitatii de lucrator al Securitatii ori de colaborator al acesteia, precum si notele de constatare a identitatii colaboratorilor si lucratorilor Securitatii care au contribuit cu informatii la completarea si instrumentarea dosarelor persoanelor urmarite si emite adeverinte, conform procedurii stabilite de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2008, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 293/2008, si de prezentul regulament;
d) coordoneaza activitatile educationale si de cercetare desfasurate de CNSAS;
e) acrediteaza cercetatori, carora le pune la dispozitie documente si informatii complete cu privire la structura, componenta, metodele si activitatile Securitatii, in scopul stabilirii adevarului istoric asupra perioadei dictaturii comuniste;
f) analizeaza oportunitatea participarii la activitatile si manifestarile ce au loc in tara si in strainatate, aproba punctul de vedere sau pozitia oficiala a institutiei si desemneaza reprezentanti la aceste manifestari;
g) asigura colaborarea si cooperarea stiintifica dintre CNSAS si institutiile similare din Europa Centrala si de Est, precum si cu orice alte institutii interesate in cercetarea activitatilor represive ale regimului comunist;
h) urmareste respectarea termenelor prevazute in procedurile de verificare;
i) adopta raportul anual de activitate, care urmeaza a fi prezentat Parlamentului;
j) stabileste structura organizatorica a aparatului propriu al CNSAS, infiintarea si desfiintarea unor compartimente din structura acestuia, precum si organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor din organigrama.

Art. 20
(1) In exercitarea atributiilor sale legale, Colegiul CNSAS adopta note de constatare si adeverinte.
(2) Toate actele Colegiului CNSAS trebuie sa fie motivate in fapt si in drept si se comunica persoanelor interesate.


Capitolul V - Proceduri de functionare


Sectiunea 1 - Dezbaterile in plenul Colegiului CNSAS


Art. 21
(1) Colegiul CNSAS se intruneste in plen cel putin de doua ori pe saptamana, la convocarea presedintelui sau la cererea a cel putin 4 dintre membrii sai.
(2) Sedintele Colegiului CNSAS sunt pregatite de secretarul acestuia. Ordinea de zi va fi stabilita cu 7 zile inainte de data desfasurarii sedintei la care se refera si se va posta pe pagina de internet a CNSAS cu 24 de ore inainte de data sedintei.
(3) Colegiul CNSAS lucreaza in prezenta a cel putin 8 membri.
(4) Dezbaterile Colegiului CNSAS sunt publice, cu exceptia situatiilor in care se decide cu minimum 6 voturi ca sedinta sa fie secreta.
(5) Actele Colegiului CNSAS se adopta cu majoritate simpla, adica jumatate plus unu dintre membrii prezenti. Votul este nominal si public, cu exceptia votului privind alegerea Biroului de coordonare.
(6) La sedintele Colegiului CNSAS pot participa, in calitate de invitati, in functie de subiectul dezbaterilor, conducatorii compartimentelor de specialitate. In cazul in care se dezbate un material propus de unul dintre compartimentele CNSAS, va participa in mod obligatoriu conducatorul compartimentului sau un inlocuitor al acestuia. Sedintele Colegiului CNSAS sunt conduse de presedinte sau vicepresedinte ori, prin delegare, de oricare dintre membrii Colegiului CNSAS.
(7) Presedintele de sedinta va solicita membrilor Colegiului CNSAS sa isi exprime opiniile in legatura cu problemele dezbatute, asigurand conditiile optime de exprimare a acestora.
(8) Membrii Colegiului CNSAS voteaza prin DA sau NU, iar actul final va fi motivat in fapt si in drept.
(9) In cazul in care nu se intruneste numarul de voturi prevazut la alin. (5), votul se reia in sedinta urmatoare.
(10) Dezbaterile Colegiului CNSAS si modul de adoptare a actelor, precum si a altor masuri se consemneaza in procesulverbal si in stenograma de sedinta. Acestea vor fi redactate in termen de 5 zile lucratoare de la data sedintei. La cerere, se va consemna si opinia separata cu privire la vreuna dintre problemele supuse deliberarii, care se depune cel mai tarziu la data semnarii procesului-verbal. Procesul-verbal va fi semnat, in termen de 48 de ore de la redactare, de catre membrii Colegiului CNSAS prezenti la sedinta.
(11) Procesul-verbal si stenograma continand dezbaterile Colegiului CNSAS asupra notelor de constatare devin publice in momentul introducerii actiunii in constatare la Sectia de contencios administrativ si fiscal a Curtii de Apel Bucuresti, cu anonimizarea informatiilor prevazute la art. 1 alin. (11) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2008, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 293/2008.

Sectiunea 2 - Proceduri de analiza si investigatii


1. Accesul la propriul dosar

Art. 22
(1) Pentru exercitarea dreptului de acces la propriul dosar, persoana indreptatita conform art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2008, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 293/2008, se adreseaza CNSAS printr-o cerere. In termen de 30 de zile, petentul va fi informat, prin intermediul Directiei comunicare, in legatura cu demersurile pe care CNSAS le realizeaza in urma cererii sale.
(2) In cerere, petitionarul mentioneaza in mod obligatoriu numele si prenumele, inclusiv schimbarile anterioare ale numelui, data si locul nasterii, numele si prenumele parintilor, domiciliul, precum si adresele anterioare.
(3) Daca petitionarul actioneaza in nume propriu, la depunerea cererii la CNSAS isi dovedeste identitatea si prezinta documentul care ii atesta cetatenia, conform art. 1 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2008, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 293/2008. Daca la data depunerii cererii petitionarul nu mai este cetatean roman si nici nu are cetatenia unui stat membru UE sau NATO, acesta va anexa la cerere o copie legalizata de pe actul doveditor al statutului sau de cetatean roman dupa anul 1945.
(4) Daca petitionarul este persoana indreptatita conform art. 1 alin. (8) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2008, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 293/2008, acesta va anexa la cerere date despre decedat si actele doveditoare care il indreptatesc sa consulte dosarul persoanei decedate.

Art. 23
(1) Cererea care nu contine datele prevazute la art. 22 alin. (3) si (4) se restituie in vederea completarii, in termen de maximum 15 zile lucratoare de la inregistrare, petitionarul fiind instiintat in scris asupra datelor care lipsesc din cerere.
(2) Cererea care nu contine domiciliul sau alte date de contact se claseaza.

Art. 24
(1) Pe baza cererilor depuse de petitionar, Directia comunicare verifica in evidentele proprii, precum si la institutiile detinatoare de arhiva, dupa caz, daca pe numele persoanei s-au identificat dosare sau documente intocmite de Securitate. Daca persoana este necunoscuta, transmite in scris petentului acest lucru, potrivit legii. Daca pe numele persoanei au fost identificate dosare sau documente, instiinteaza petentul in scris, stabilind data programarii acestuia la sala de lectura. Accesul petentilor la propriul dosar este permis ori de cate ori se solicita acest lucru, in urma unei programari prealabile. In raspunsul scris, Directia comunicare informeaza petitionarul:
a) daca in evidentele informatizate ale CNSAS, precum si in cele ale celorlalte institutii detinatoare ale arhivelor fostei Securitati se regasesc mentiuni referitoare la existenta/ inexistenta unor documente care se refera la persoana petentului, in masura in care acestea sunt culese sau exploatate de Securitate;
b) data si locul unde pot fi consultate documentele;
c) date despre existenta anterioara a documentelor, in cazul in care acestea nu s-au pastrat.
(2) Directia comunicare transmite Directiei investigatii, cu 5 zile lucratoare inaintea datei programarii, lista persoanelor care urmeaza sa isi exercite dreptul de acces la dosar, datele de identificare ale acestora si cotele dosarelor care urmeaza sa fie studiate. Daca din raspunsul detinatorilor rezulta ca petentul figureaza intr-un dosar de grup si este necesara selectia documentelor privitoare la persoana sa, acest fapt se comunica in scris Directiei investigatii.
(3) Directia investigatii acorda asistenta persoanelor programate la sala de studiu, furnizand informatiile necesare intelegerii documentelor studiate, precum si orice alte informatii privind aplicarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/2008, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 293/2008.

Art. 25
(1) CNSAS elibereaza petitionarului indreptatit, la cererea acestuia, copii certificate de pe toate tipurile de informatii, indiferent de suportul pe care se afla acestea.
(2) Directia arhiva centrala remite Directiei investigatii copiile solicitate in urma accesului, pentru prelucrare in vederea protejarii tertelor persoane.
(3) Nu se elibereaza copii de pe acele inscrisuri al caror continut poate afecta o terta persoana decat asigurand o copie care nu cuprinde informatii referitoare la o persoana fizica ce poate fi identificata, direct sau indirect, in mod particular prin referire la un numar de identificare ori la unul sau la mai multi factori specifici identitatii sale.
(4) Pentru eliberarea copiei, CNSAS percepe o taxa, care se constituie venit la bugetul de stat.

Art. 26
(1) Titularul dreptului de acces poate solicita, printr-o cerere scrisa, restituirea obiectelor si/sau a inscrisurilor personale originale, identificate cu ocazia studierii dosarului, retinute de Securitate in urma unor actiuni de represiune.
(2) In termen de 60 de zile de la inregistrarea cererii, CNSAS procedeaza la restituirea inscrisului original, la dosar pastrandu-se o fotocopie conforma cu originalul. In cazul restituirii, predareaprimirea se consemneaza intr-un proces-verbal, intocmit in doua exemplare originale. Procesul-verbal se arhiveaza in locul inscrisului sau obiectului restituit.

Art. 27
(1) Petitionarul indreptatit, luand cunostinta de continutul dosarului, poate solicita in scris CNSAS demararea procedurilor pentru a afla identitatea lucratorilor Securitatii si a colaboratorilor acesteia care au contribuit cu informatii la completarea dosarului si poate solicita verificarea calitatii de lucrator al Securitatii pentru ofiterii sau subofiterii care au contribuit la instrumentarea dosarului.
(2) CNSAS comunica petitionarului indreptatit identitatea lucratorilor Securitatii si a colaboratorilor acesteia care au contribuit cu informatii la completarea dosarului, numai daca aceasta poate fi stabilita cu certitudine.
(3) Pe baza cererii prin care se solicita stabilirea identitatii lucratorilor Securitatii si a colaboratorilor acesteia, depusa la Directia comunicare, Directia investigatii intocmeste o nota de constatare a identitatii lucratorilor sau colaboratorilor Securitatii. Nota de constatare a identitatii va contine atat numele real si celelalte date de identitate, cat si numele conspirativ, acolo unde este cazul. Daca lucratorul sau colaboratorul Securitatii a detinut mai multe nume conspirative, nota de constatare a identitatii va consemna distinct fiecare situatie in parte. De asemenea, se vor consemna documentele si informatiile identificate in cursul desfasurarii investigatiilor, care au condus la stabilirea identitatii persoanei.
(4) Nota de constatare a identitatii se inainteaza Colegiului CNSAS, prin secretarul acestuia. Colegiul CNSAS, in maximum 15 zile de la inregistrarea la Secretariat, ia in discutie nota de constatare a identitatii si, dupa caz:
a) aproba nota de constatare si dispune Directiei comunicare redactarea, in termen de 15 zile lucratoare, a unei comunicari catre petitionarul indreptatit, prin care i se transmit datele de identitate ale colaboratorului sau lucratorului Securitatii, precum si numele conspirative, acolo unde este cazul;
b) infirma nota de constatare si dispune Directiei investigatii reluarea procedurilor specifice de investigare a fondului arhivistic si/sau a corespondentei cu fostii detinatori de arhiva si cu Inspectoratul National pentru Evidenta Persoanelor, pentru identificarea documentelor si informatiilor necesare solutionarii cererii.
(5) Verificarea existentei sau inexistentei calitatii de lucrator al Securitatii pentru ofiterii sau subofiterii care au contribuit la instrumentarea dosarului se face la cerere, remisa in copie Directiei investigatii, care demareaza verificarile specifice la institutiile detinatoare de arhiva si in fondul arhivistic propriu. La finalizarea acestora, Directia investigatii intocmeste nota de constatare cu privire la existenta sau inexistenta calitatii de lucrator al Securitatii. In cazul acelor lucratori ai Securitatii decedati, Directia comunicare va informa petentul despre imposibilitatea stabilirii calitatii de lucrator, comunicandu-i-se totodata ca activitatea acestuia va fi prezentata prin publicarea pe pagina de internet a institutiei a documentelor si informatiilor regasite in arhiva CNSAS.
(6) In cazul in care, pentru un ofiter sau subofiter al Securitatii care face obiectul unei cereri privind verificarea calitatii de lucrator al Securitatii, s-au intreprins verificari anterioare finalizate prin publicarea numelui in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a, compartimentul de specialitate din cadrul Directiei investigatii remite Directiei comunicare, printr-o nota, situatia completa a respectivei verificari, pentru a fi comunicata petitionarului indreptatit.

Art. 28
Prevederile art. 22-27 se aplica si lucratorilor Securitatii, precum si colaboratorilor acesteia, in urmatoarele conditii:
a) petitionarului indreptatit i se va raspunde in scris ca a fost luat in evidentele Securitatii in una dintre aceste doua categorii, precum si daca dosarul s-a pastrat;
b) interesele persoanelor afectate sau ale tertilor primeaza atat in ceea ce priveste accesul la documente, cat si in privinta eliberarii unor copii, la cerere.

Art. 29
(1) In cazurile neelucidate de decese sau de disparitii care s-au produs in legatura cu activitatea organelor de securitate, CNSAS ofera informatii din proprie initiativa ori pe baza unei cereri scrise din partea mostenitorilor prezumtivi ai celor disparuti sau ai succesorilor celor decedati si sesizeaza organele de cercetare penala.
(2) In situatiile prevazute la alin. (1), Directia de investigatii va intocmi, pe baza procedurilor interne, studii de caz, care sa ateste implicarea celor ce faceau parte din aparatul Securitatii sau al altor structuri cu caracter represiv in savarsirea unor fapte impotriva vietii, a integritatii fizice ori psihice sau a drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului.

2. Dreptul de acces la informatiile de interes public

Art. 30
In vederea exercitarii dreptului de acces la informatiile de interes public privind persoanele care ocupa sau care candideaza pentru a fi alese ori numite in demnitatile sau in functiile prevazute la art. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2008, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 293/2008, CNSAS face verificari in legatura cu existenta ori inexistenta calitatii de lucrator al Securitatii sau de colaborator al acesteia.

Art. 31
(1) CNSAS verifica din oficiu persoanele care candideaza sau care au fost alese ori numite in demnitatile ori in functiile prevazute la art. 3 lit. a) - h1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2008, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 293/2008, cu exceptia celor care la data de 22 decembrie 1989 nu implinisera varsta de 16 ani, inclusiv pe cele aflate in exercitiul respectivelor demnitati sau functii la data intrarii in vigoare a ordonantei, in cazul in care verificarea nu s-a facut in timpul candidaturii.
(2) La cererea persoanelor fizice sau juridice indreptatite, in exercitarea dreptului de acces la informatiile de interes public, in legatura cu existenta ori inexistenta calitatii de lucrator sau de colaborator al Securitatii a persoanelor prevazute la art. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2008, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 293/2008, CNSAS declanseaza procedurile de verificare stabilite de lege.

Art. 32
(1) In vederea verificarii candidatilor la alegerile prezidentiale, Biroul Electoral Central transmite catre CNSAS, in termen de 24 de ore de la data depunerii candidaturilor, declaratiile pe propria raspundere ale candidatilor, in sensul ca au avut sau nu calitatea de lucrator al Securitatii ori de colaborator al acesteia.
(2) In termen de 7 zile de la primirea declaratiilor, CNSAS va declansa procedura de verificare conform legii, urmand a comunica in termen de 48 de ore de la emitere, prin scrisoare recomandata, nota de constatare sau adeverinta candidatului verificat. Adeverinta se va publica pe pagina proprie de internet a CNSAS, iar impotriva acesteia orice persoana interesata va putea depune contestatie.
(3) Actiunea in constatarea calitatii de lucrator al Securitatii sau de colaborator al acesteia ori contestatia impotriva adeverintei prevazute se introduce in cel mult 48 de ore de la aprobarea notei de contestare, respectiv de la publicarea pe internet a adeverintei, la Sectia de contencios administrativ si fiscal a Curtii de Apel Bucuresti. Aceasta se pronunta in termen de 48 de ore, iar hotararea pronuntata se ataca cu recurs in termen de 24 de ore. Recursul se solutioneaza in termen de 48 de ore. Hotararea instantei, ramasa irevocabila, se publica de indata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a.

Art. 33
(1) In vederea verificarii din oficiu, autoritatile la care persoanele prevazute la art. 3 lit. b) - h1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2008, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 293/2008, depun declaratiile pe propria raspundere sunt obligate sa trimita CNSAS, in termen de 30 de zile de la data alegerii sau numirii in functie, listele insotite de declaratiile pe propria raspundere. Listele vor fi intocmite conform prevederilor art. 5 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2008, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 293/2008.
(2) CNSAS efectueaza verificarile in ordinea stabilita la art. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2008, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 293/2008, conform procedurilor prevazute de prezentul regulament. Se verifica cu prioritate persoanele care candideaza, sunt alese sau numite in demnitati ori functii la nivel national.

Art. 34
Orice alte cereri, cu exceptia celor prevazute la art. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2008, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 293/2008, si care se refera la solicitarea de informatii de interes public, se solutioneaza conform Legii nr. 544/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.

3. Procedura comuna de analiza si investigatii

Art. 35
(1) Pentru exercitarea dreptului de acces la informatiile de interes public, persoanele indreptatite potrivit art. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2008, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 293/2008, se adreseaza CNSAS printr-o cerere. Aceasta trebuie sa contina, in afara de datele de identificare ale solicitantului, numele si prenumele persoanei verificate, functia/demnitatea publica detinuta sau pentru care candideaza persoana verificata si, daca este posibil, alte date de identitate (data si locul nasterii, prenumele parintilor, nume anterioare, daca este cazul).
(2) CNSAS instiinteaza persoana verificata in temeiul art. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2008, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 293/2008, cu privire la demararea procedurilor de verificare, in legatura cu existenta ori inexistenta calitatii de lucrator al Securitatii sau de colaborator al acesteia. De asemenea, i se solicita persoanei verificate copie de pe cartea de identitate, un curriculum vitae amanuntit, precum si o copie certificata de pe carnetul de munca.
(3) Pe baza intregii documentatii, Directia investigatii intocmeste o nota de constatare a existentei ori inexistentei calitatii de lucrator al Securitatii sau de colaborator al acesteia. Aceasta nota va contine cel putin urmatoarele date:
a) rezultatul verificarii documentelor si informatiilor detinute in arhiva CNSAS, in sensul existentei sau inexistentei calitatii de lucrator al Securitati sau colaborator al acesteia;
b) numele, prenumele, numele conspirative, acolo unde exista, ale persoanei verificate, perioada activitatii in cadrul Securitatii sau a colaborarii cu aceasta, in sensul prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/2008, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 293/2008, precum si lista documentelor care probeaza concluzia de la lit. a).
(4) Ori de cate ori sunt aplicabile prevederile art. 33 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2008, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 293/2008, Directia investigatii, in cazul lucratorilor, si Directia comunicare, in cazul colaboratorilor, vor solicita Inspectoratului National pentru Evidenta Persoanelor sa comunice daca intre timp au intervenit modificari ale datelor de stare civila, in sensul pierderii capacitatii de folosinta a persoanelor verificate.
(5) Directia investigatii si Directia comunicare, la finalizarea verificarilor, inainteaza intreaga documentatie Directiei juridice, in vederea emiterii unui aviz scris si motivat in fapt si in drept. Directia juridica inainteaza Colegiului CNSAS, prin secretarul acestuia, nota de constatare cu privire la existenta ori inexistenta calitatii de lucrator al Securitatii sau de colaborator al acesteia si avizul intocmit impreuna cu materialele care au stat la baza intocmirii lor. Colegiul CNSAS, in maximum 15 zile lucratoare de la inregistrarea la Secretariat, va lua in discutie nota de constatare si, dupa caz:
a) aproba nota de constatare si dispune Directiei juridice introducerea unei actiuni in constatare a calitatii de colaborator sau lucrator al Securitatii;
b) infirma nota de constatare si dispune Directiei juridice eliberarea unei adeverinte din care sa rezulte ca persoana verificata nu a avut calitatea de colaborator sau lucrator al Securitatii;
c) dispune eliberarea unei adeverinte in cazul in care din nota de constatare rezulta ca nu exista date sau documente privind calitatea de colaborator sau lucrator al Securitatii.

Art. 36
(1) Notele de constatare se comunica, prin intermediul Directiei juridice, iar adeverintele se comunica, prin intermediul Directiei comunicare, persoanelor verificate, precum si persoanelor care au solicitat verificarea - in cazul verificarii la cerere, cu respectarea confidentialitatii informatiilor privind tertele persoane. Comunicarea notelor de constatare se face dupa introducerea actiunii in constatare la instanta competenta.
(2) Adeverintele, prin care s-a constatat fie ca persoana verificata nu a avut calitatea de lucrator al Securitatii ori de colaborator al acesteia, in sensul legii, fie ca nu exista date sau documente privind aceasta calitate, se publica de indata pe pagina proprie de internet a CNSAS si pot fi contestate la Sectia de contencios administrativ si fiscal a Curtii de Apel Bucuresti de catre orice persoana interesata, in termen de 30 de zile de la publicarea lor.
(3) Daca in urma verificarilor intreprinse in temeiul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/2008, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 293/2008, se constata existenta unei decizii emise anterior intrarii in vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/2008, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 293/2008, iar Directia investigatii confirma faptul ca nu exista documente noi, care sa nu fi fost avute in vedere la emiterea deciziei initiale, Directia juridica transmite o copie certificata de pe aceasta solicitantului si o copie in vederea publicarii pe pagina proprie de internet a institutiei.

Art. 37
(1) Pentru categoriile de persoane precizate la art. 3 lit. b)-z) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2008, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 293/2008, actiunea in constatare a calitatii de lucrator al Securitatii sau de colaborator al acesteia se introduce la Sectia de contencios administrativ si fiscal a Curtii de Apel Bucuresti, in termen de 30 de zile lucratoare de la data adoptarii notei de constatare, fiind scutita de taxa de timbru. Hotararea Curtii de Apel Bucuresti poate fi atacata cu recurs, in conditiile legii.
(2) La dosarul cauzei se depun copii certificate de pe documentele aflate in arhiva CNSAS, documentele originale putand fi consultate la sediul CNSAS de catre partile in proces.
(3) Hotararea judecatoreasca irevocabila se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a, si se pune la dispozitia mijloacelor de informare in masa de catre CNSAS. Publicarea se va face cu respectarea confidentialitatii informatiilor privind tertele persoane.

4. Cercetarea stiintifica si valorificarea patrimoniului arhivistic

Art. 38
(1) CNSAS, prin directia de specialitate, elaboreaza, publica si tipareste in regie proprie si in colaborare lucrari stiintifice (monografii, editii de documente, studii, brosuri), conform planului de cercetare aprobat anual de Colegiul CNSAS.
(2) CNSAS da publicitatii, prin publicatiile proprii sau realizate in colaborare cu alte institutii de cercetare si prin punerea la dispozitia cercetatorilor acreditati, informatiile si documentele care atesta implicarea organelor de securitate si a altor structuri politice si represive ale regimului totalitar comunist in savarsirea unor fapte grave impotriva vietii, integritatii fizice sau psihice si a libertatii persoanelor, precum si a unor acte de tradare a intereselor nationale.
(3) CNSAS, prin directia de specialitate, aduce la cunostinta opiniei publice, prin publicatiile proprii sau realizate in colaborare cu alte institutii de cercetare si prin punerea la dispozitia cercetatorilor acreditati, documentele cu privire la cazurile neelucidate de decese sau de disparitii care s-au produs ca urmare a activitatii organelor de represiune.
(4) Directia de specialitate din cadrul CNSAS elaboreaza si realizeaza proiecte de cercetare, educationale si expozitii si participa la astfel de manifestari, in parteneriat cu alte institutii publice, organizatii culturale, organizatii neguvernamentale, muzee, universitati, institute si centre de cercetare, memoriale ale victimelor represiunii comuniste din tara si din strainatate, cu privire la cunoasterea trecutului Romaniei in perioada 19451989.

Art. 39
(1) In scopul stabilirii adevarului istoric asupra perioadei dictaturii comuniste, Colegiul CNSAS acrediteaza, pe baza unei cereri mentionand caracterul cercetarii - studiu istoric, politologic, psihologic, sociologic, precum si forma de valorificare - carte, articol, conferinta, tema de cercetare, cercetatori, inclusiv din cadrul CNSAS, carora le pune la dispozitie documente si informatii complete cu privire la structura, metodele si activitatile Securitatii.
(2) Cercetatorii acreditati pot solicita accesul la dosare/documente din arhiva CNSAS, pe baza unei cereri. In cuprinsul acesteia trebuie sa se mentioneze caracterul cercetarii (studiu istoric, politologic, psihologic, sociologic), precum si forma de valorificare (articol, studiu, teza de licenta, teza de doctorat).
(3) Cercetatorii acreditati au acces la dosare/documente, indiferent de tipul de suport pe care se afla acestea, din toate categoriile de fonduri existente in arhiva CNSAS, dupa cum urmeaza:
a) dosare de problema;
b) documente referitoare la personalitati care au jucat un rol in istoria tarii (perioada 1945-1989);
c) documente referitoare la lucratori, colaboratori ai Securitatii.
(4) CNSAS pune la dispozitia cercetatorilor acreditati, in termen de 30 de zile de la data solicitarii, documentele si informatiile cu privire la tema de cercetare mentionata.
(5) In activitatea de documentare, cercetatorii acreditati au obligatia sa respecte si sa ocroteasca viata intima, familiala si privata a celor care au fost persecutati de organele securitatii statului, cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare.
(6) Cercetatorii care au consultat documente aflate in arhiva CNSAS pot solicita copii de pe acestea. Se vor elibera, in termen de 60 de zile de la data solicitarii, numai copiile realizate de pe documentele referitoare la tema de cercetare pentru care s-a acordat acreditarea, cu anonimizarea pasajelor continand informatii ce pot aduce atingere vietii intime, familiale si private a persoanelor mentionate in documentele consultate.
(7) Colegiul CNSAS poate retrage acreditarea cercetatorilor care utilizeaza documentele puse la dispozitie in alte scopuri decat cele exclusiv stiintifice. Hotararea Colegiului CNSAS poate fi atacata la instanta competenta, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 40
(1) CNSAS organizeaza si desfasoara activitati formativ-educative privind functionarea si implicarea structurilor represive in mentinerea regimului totalitar comunist, precum si pentru conservarea si cinstirea memoriei victimelor acestuia, prin organizarea de conferinte, expozitii si programe educative in scoli, publicarea de studii stiintifice, documente, realizarea de filme documentare.
(2) CNSAS realizeaza, in colaborare cu institutii legal abilitate, proiecte de cercetare si educationale care sa vizeze cunoasterea trecutului Romaniei in perioada 1945-1989.
(3) Veniturile obtinute din eliberarea de copii, precum si cele realizate prin valorificarea produselor editoriale si pe suport audio-video editate de CNSAS sau la care acesta a colaborat se constituie venituri la bugetul de stat.


Capitolul VI - Raspunderi si sanctiuni


Art. 41
Nerespectarea prevederilor prezentului regulament de catre membrii Colegiului CNSAS si de angajatii CNSAS atrage raspunderea disciplinara a acestora, distinct de raspunderea contraventionala, civila si penala, prevazuta la art. 30 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2008, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 293/2008.

Art. 42
(1) Pentru angajatii CNSAS urmatoarele fapte constituie abateri disciplinare si atrag sanctionarea disciplinara a acestora, daca nu sunt aplicabile prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/2008, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 293/2008:
a) intarzierea sistematica in efectuarea lucrarilor;
b) neglijenta repetata in rezolvarea lucrarilor;
c) absente nemotivate de la serviciu;
d) nerespectarea in mod repetat a programului de lucru;
e) interventiile sau staruintele pentru solutionarea unor cereri in afara cadrului legal;
f) nerespectarea secretului profesional sau a confidentialitatii lucrarilor cu acest caracter;
g) manifestari care aduc atingere prestigiului autoritatii sau institutiei publice in care isi desfasoara activitatea;
h) desfasurarea in timpul programului de lucru a unor activitati cu caracter politic;
i) refuzul de a indeplini atributiile de serviciu;
j) incalcarea prevederilor legale referitoare la indatoriri, incompatibilitati, conflicte de interese si interdictii stabilite prin lege pentru functionarii publici.
(2) Sanctiunile disciplinare sunt cele prevazute in Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv in Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare, si se aplica in conformitate cu dispozitiile acestor acte normative.

Art. 43
(1) In cazul savarsirii de abateri disciplinare, personalul contractual este cercetat de catre conducatorul compartimentului, care se poate sesiza din oficiu sau la plangerea oricarei persoane interesate.
(2) Sub sanctiunea nulitatii absolute, nicio masura nu poate fi dispusa mai inainte de efectuarea unei cercetari disciplinare prealabile.
(3) In vederea desfasurarii cercetarii disciplinare prealabile, angajatul contractual va fi convocat in scris de catre conducatorul compartimentului, precizandu-se obiectul, data, ora si locul intrevederii.
(4) Neprezentarea angajatului la convocarea facuta in conditiile prevazute la alin. (3) fara un motiv obiectiv da dreptul conducatorului compartimentului sa inainteze Colegiului CNSAS o nota de constatare a abaterii. Refuzul persoanei de a se prezenta la audiere se consemneaza intr-un proces-verbal.
(5) In cursul cercetarii disciplinare prealabile, angajatul contractual are dreptul sa formuleze si sa sustina toate apararile pe care le considera necesare in favoarea sa. De asemenea, are dreptul sa fie asistat, la cerere, de catre un reprezentant al sindicatului al carui membru este.
(6) Colegiul CNSAS, analizand nota conducatorului departamentului, va dispune constituirea unei comisii de disciplina, pentru solutionarea cauzelor avand ca obiect abaterile disciplinare prevazute de prezentul regulament. Comisia va fi alcatuita din 3 persoane, dintre care cel putin o persoana de la Directia juridica.

Art. 44
In cazul in care abaterile disciplinare sunt savarsite de un functionar public, raspunderea disciplinara se angajeaza in conditiile legislatiei in materie.

Art. 45
Angajatul nemultumit de sanctiunea aplicata poate ataca cu plangere actul pronuntat de Colegiul CNSAS la Sectia de contencios administrativ si fiscal a Curtii de Apel Bucuresti, pentru anularea sau modificarea, dupa caz, a dispozitiei de sanctionare.


Capitolul VII - Dispozitii finale


Art. 46
In vederea realizarii atributiilor prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2008, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 293/2008, si de prezentul regulament, compartimentele de specialitate din cadrul CNSAS vor tine evidenta documentelor, intocmind registre, in conformitate cu legislatia in vigoare.

Art. 47
Prezentul regulament se completeaza cu prevederile legislatiei in vigoare.

Art. 48
Orice modificare legislativa in materie determina in mod obligatoriu adaptarea corespunzatoare a prezentului regulament.

-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------Poate fi de interes si:
Legea 140/2015 pentru modificarea Legii nr. 56/2012 privind organizarea si functionarea Academiei de Stiinte Militare. Academia de Stiinte ale Securitatii Nationale
Legea 142/2015 pentru aprobarea OG 27/2014 privind finantarea institutiilor de invatamant superior militar, de informatii, de ordine publica si de securitate nationala
OG 27/2014 privind finantarea institutiilor de invatamant superior militar, de informatii, de ordine publica si de securitate nationala. Ordonanta 27/2014
Legea 51/1991 privind securitatea nationala a Romaniei, republicata 2014. Lege nr. 51/1991
Ordin 1547/2013 privind delegarea de competenta si desemnarea Regiei Autonome Autoritatea Aeronautica Civila Romana ca organism tehnic specializat pentru exercitarea unor atributii ce revin autoritatii competente in domeniul securitatii aviatiei civi
HG 6/2014 privind infiintarea, organizarea si functionarea Comitetului Tehnic de Securitate Aeronautica. Hotarare 6/2014
HG 854/2013 privind aprobarea Aranajamentului administrativ, semnat la Bucuresti la 3 septembrie 2013, pentru aplicarea Acordului dintre Romania si Statul Israel in domeniul securitatii sociale, semnat la Ierusalim la 28 februarie 2011
Ordin 86/2013 pentru aprobarea Directivei privind structurile cu responsabilitati in domeniul INFOSEC INFOSEC 1
Decizie nr. 512/2013 privind stabilirea masurilor minime de securitate ce trebuie luate de catre furnizorii de retele publice de comunicatii electronice sau de servicii de comunicatii electronice destinate publicului si raportarea incidentelor cu imp
Legea 75/2014 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Cabinetul de Ministri al Ucrainei privind protectia reciproca a informatiilor clasificate, semnat la Bucuresti la 22 octombrie 2013
Legea 195/2012 pentru aprobarea OUG 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achizitii publice in domeniile apararii si securitatii. Lege nr. 195/2012
Ordin M125/2012 pentru stabilirea unor masuri in domeniul activitatii oficiale de criptologie. Ordin nr. 174/2012
Legea 149/2012 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 17/2011 privind controlul calitatii in securitatea aviatiei civile. Lege nr. 149/2012
OG 17/2011 privind controlul calitatii in securitatea aviatiei civile. Ordonanta nr. 17/2011
Legea 130/2011 pentru ratificarea Acordului dintre Romania si Republica Moldova in domeniul securitatii sociale. Lege nr. 130/2011
OUG 67/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive. Ordonanta de urgenta 67/2010
Reflectii inutile - viata de avocat
Ordin nr. 34/2009 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind regulile generale de biosecuritate in exploatatiile de crestere a bovinelor
Legea nr. 94/2009 privind auditul de securitate in domeniul aviatiei civile
Lege nr. 293/2008 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea Securitatii
Securitatea statelor
Jura Cristian

Pret: 29.9 lei
25.41 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:
Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
71 useri online

Useri autentificati: