DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Hotarare pentru aprobarea Regulamentului privind accesul la profesia de expert contabil si de contabil autorizat, hotarare nr. 227/2008[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 187 din 11/03/2008

Modificare, completare
 • HG nr. 1648/2008 pentru modificarea si completarea Regulamentului privind accesul la profesia de expert contabil si de contabil autorizat, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 227/2008

  In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 3 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activitatii de expertiza contabila si a contabililor autorizati, republicata, Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

  Art. 1
  Se aproba Regulamentul privind accesul la profesia de expert contabil si de contabil autorizat, prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

  Art. 2
  Reglementarile privind stagiul si examenul de aptitudini pentru obtinerea calitatii de expert contabil si de contabil autorizat se elaboreaza de Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, cu avizul Ministerului Economiei si Finantelor, si se aproba de Consiliul superior al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, urmarindu-se armonizarea cu prevederile directivelor europene in domeniu.

  Art. 3
  Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 562/2000 pentru aprobarea Regulamentului privind accesul la profesia de expert contabil si de contabil autorizat, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 332 din 17 iulie 2000.


  Regulament privind accesul la profesia de expert contabil si de contabil autorizat, 2008

  Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 187 din 11/03/2008


  Capitolul I - Dispozitii generale


  Art. 1
  (1) Examenul de admitere la stagiu in vederea obtinerii calitatii de expert contabil si de contabil autorizat se organizeaza de Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, denumit in continuare Corpul, potrivit prezentului regulament.
  (2) Examenul de admitere se organizeaza in centrele de examen stabilite de Corp, de regula, o data pe an. In cazuri exceptionale, Corpul poate organiza examenul de admitere si de doua ori pe an.

  Art. 2
  Programele de examen de admitere la stagiu pentru obtinerea calitatii de expert contabil si de contabil autorizat, precum si reglementarile privind stagiul si examenul de aptitudini se elaboreaza de Corp, cu avizul Ministerului Economiei si Finantelor, si se aproba de Consiliul superior al Corpului, urmarindu-se armonizarea cu prevederile directivelor europene in domeniu.


  Capitolul II - Accesul la profesia de expert contabil si de contabil autorizat


  Sectiunea 1 - Comisiile de examinare


  Art. 3
  Comisia centrala de stabilire a subiectelor de examen, denumita in continuare comisia centrala, se stabileste prin ordin comun al ministrului economiei si finantelor si al ministrului educatiei, cercetarii si tineretului, iar comisiile de examinare se stabilesc prin hotarare a Consiliului superior al Corpului, in calitatea sa de organizator al examenului, conform art. 20 lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activitatii de expertiza contabila si a contabililor autorizati, republicata.

  Art. 4
  In comisiile de examinare vor fi numite cadre universitare, experti contabili, cate un reprezentant al Ministerului Economiei si Finantelor si Ministerului Justitiei, specialisti in domeniul disciplinelor de examen si directorul executiv al filialei Corpului din judetul si, respectiv, din municipiul Bucuresti, in a carei raza teritoriala se organizeaza examenul de admitere.

  Art. 5
  In vederea numirii comisiilor de examinare potrivit art. 3 si 4, Corpul va solicita Ministerului Economiei si Finantelor si Ministerului Justitiei sa isi desemneze reprezentantul, cu 30 de zile inainte de data examenului de admitere; ministerele respective vor raspunde solicitarilor Corpului cu cel putin 15 zile inainte de data examenului de admitere.

  Sectiunea 2 - Inscrierea candidatilor


  Art. 6
  Se pot prezenta la examenul de admitere la stagiu in vederea obtinerii calitatii de expert contabil sau de contabil autorizat persoanele care indeplinesc conditiile prevazute la art. 4 si 5 din Ordonanta Guvernului nr. 65/1994, republicata.

  Art. 7
  (1) Inscrierea la examenul de admitere la stagiu in vederea obtinerii calitatii de expert contabil sau de contabil autorizat se face pe baza unei cereri, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 1, care se depune la sediul filialei Corpului in a carei raza teritoriala isi are domiciliul candidatul.
  (2) In cererea de inscriere candidatul isi va exprima optiunea pentru un centru de examen dintre cele stabilite de Corp si afisate in loc vizibil la sediul tuturor filialelor.
  (3) Pentru sustinerea examenului de admitere la stagiu in vederea obtinerii calitatii de expert contabil, cererea de inscriere este insotita de:
  a) certificatul medical din care sa rezulte ca solicitantul are capacitate de exercitiu deplina;
  b) curriculum vitae, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 2, completat si semnat pe propria raspundere de catre solicitant;
  c) copie legalizata de pe actul de studii, din care sa rezulte ca solicitantul are studii economice superioare, cu diploma recunoscuta de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului;
  d) certificat de cazier judiciar, cu termenul de valabilitate neexpirat.
  (4) Pentru sustinerea examenului de admitere la stagiu in vederea obtinerii calitatii de contabil autorizat, cererea de inscriere este insotita de:
  a) certificatul medical din care sa rezulte ca solicitantul are capacitate de exercitiu deplina;
  b) curriculum vitae, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 2, completat si semnat pe propria raspundere de catre solicitant;
  c) copie legalizata de pe actul de studii, din care sa rezulte ca solicitantul are studii medii, cu diploma recunoscuta de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului;
  d) certificat de cazier judiciar, cu termenul de valabilitate neexpirat.

  Art. 8
  Inscrierea candidatilor in catalog se face de catre directorii executivi ai filialelor, care sunt si secretarii comisiilor de examinare, pe baza cererii si, respectiv, a tabelelor transmise cu cel putin 5 zile inainte de data la care se organizeaza examenul de admitere de catre directorii executivi ai filialelor de la care provin candidatii.

  Art. 9
  Catalogul se intocmeste pe judete, in ordine alfabetica, si cuprinde rubricile: numar curent, numarul legitimatiei, numele si prenumele candidatilor, disciplinele de examen si notele obtinute.

  Art. 10
  (1) Ca urmare a inscrierii, candidatii primesc legitimatii cu fotografia personala, cuprinzand numele si prenumele, numarul din catalog, judetul din care provin si profesia pentru care opteaza. (2) Locul pe care il ocupa fiecare candidat in sala de examen se marcheaza prin aplicarea pe banca a unei legitimatii similare celei prevazute la alin. (1).

  Art. 11
  Accesul in sala de examen se face numai pe baza legitimatiei si a buletinului/cartii de identitate, atunci cand se face si prezenta.

  Sectiunea 3 - Disciplinele examenului de admitere


  Art. 12
  Disciplinele examenului de admitere la stagiu in vederea obtinerii calitatii de expert contabil si de contabil autorizat, dupa caz, sunt:
  a) pentru admiterea la stagiu in vederea obtinerii calitatii de expert contabil: contabilitate, fiscalitate, drept, evaluare economica si financiara a intreprinderilor, audit, expertiza contabila si doctrina si deontologia profesiei contabile;
  b) pentru admiterea la stagiu in vederea obtinerii calitatii de contabil autorizat: contabilitate, fiscalitate si drept.

  Art. 13
  Tematica si bibliografia pe baza carora se pregatesc candidatii se stabilesc de Corp, cu avizul Ministerului Economiei si Finantelor, pentru fiecare disciplina. Acestea vor fi actualizate permanent, vor fi publicate in revista editata de Corp si vor fi afisate la sediul fiecarei filiale cu cel putin 60 de zile inainte de fiecare sesiune de examen.

  Sectiunea 4 - Probele de examen


  Art. 14
  Verificarea nivelului de pregatire teoretica a candidatilor se face prin examen scris, diferentiat in functie de profesia pentru care a optat candidatul, expert contabil sau contabil autorizat.

  Art. 15
  Pentru admiterea la stagiu in vederea obtinerii calitatii de expert contabil, examenul de admitere consta in sustinerea a doua probe scrise, cuprinzand subiecte din disciplinele:
  a) contabilitate, fiscalitate, drept, cu o durata de 3 ore pentru elaborarea raspunsurilor;
  b) evaluare economica si financiara a intreprinderilor, audit, expertiza contabila si doctrina si deontologia profesiei contabile, cu o durata de 3 ore pentru elaborarea raspunsurilor.

  Art. 16
  Pentru admiterea la stagiu in vederea obtinerii calitatii de contabil autorizat, examenul de admitere consta in sustinerea unei probe scrise, cuprinzand subiecte din disciplinele: contabilitate, fiscalitate si drept, cu o durata de 3 ore pentru elaborarea raspunsurilor.

  Art. 17
  Aprecierea raspunsurilor candidatilor se face cu note de la 1 la 10, la fiecare disciplina, conform grilei stabilite de comisia centrala numita potrivit art. 3.

  Art. 18
  Se declara admisi candidatii care obtin cel putin media 7 si minimum nota 6 la fiecare disciplina. Rezultatele se afiseaza in cel mult 20 de zile de la sustinerea examenului.

  Art. 19
  Pe baza notelor inscrise in catalogul examenului de admitere, semnat de toti membrii comisiei de examinare, presedintele si secretarul acesteia intocmesc procesul-verbal de stabilire a rezultatului examenului de admitere in 3 exemplare, din care: originalul se transmite departamentului de specialitate din cadrul Corpului, un exemplar se afiseaza la sediul filialei din judetul, respectiv din municipiul Bucuresti, la care s-a organizat examenul de admitere si un exemplar se arhiveaza la aceeasi filiala.

  Art. 20
  Impotriva rezultatului obtinut candidatii pot face contestatii, in termen de 24 de ore de la afisarea rezultatelor, pe care le depun la presedintele comisiei de examinare. Presedintele comisiei de examinare si membrii examinatori la disciplinele contestate vor reexamina lucrarile si vor comunica celor in cauza rezultatul, in termen de 48 de ore de la depunerea contestatiilor, facand mentiune despre aceasta in procesul-verbal de stabilire a rezultatului examenului de admitere. Hotararile stabilite in aceste conditii raman definitive.

  Art. 21
  Secretarul comisiei de examinare are obligatia ca, in termen de 20 de zile de la data la care comisia de examinare si-a incetat activitatea, sa comunice filialei la care s-au inscris candidatii rezultatele obtinute de acestia, pe baza procesuluiverbal.

  Art. 22
  (1) Candidatilor declarati admisi de catre comisiile de examinare li se elibereaza certificate de promovare a examenului, in termen de 30 de zile, de la filiala unde au sustinut examenul de admitere in vederea obtinerii calitatii de expert contabil si, respectiv, de contabil autorizat.
  (2) In baza certificatului de promovare a examenului de admitere, candidatul poate sa se inscrie in evidenta filialei, sa efectueze stagiul de 3 ani si sa sustina examenul de aptitudini in vederea accesului la profesia de expert contabil si, respectiv, de contabil autorizat.

  Art. 23
  (1) Certificatele de promovare a examenului de admitere la stagiu in vederea obtinerii calitatii de expert contabil sau de contabil autorizat se tiparesc si se numeroteaza in regim special, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 3. Organizarea evidentei si a gestionarii acestora se face de departamentul de specialitate si de directorii executivi ai filialelor, potrivit normelor aprobate de Consiliul superior al Corpului.
  (2) Certificatele completate corespunzator si semnate de presedintele si de secretarul comisiei de examinare se elibereaza titularilor sub semnatura.


  Capitolul III - Stabilirea subiectelor pentru examenul de admitere


  Art. 24
  Subiectele pentru examenul de admitere se stabilesc pentru fiecare sesiune de catre o comisie centrala numita in conditiile art. 3. Persoanele care fac parte din comisia centrala de stabilire a subiectelor de examen nu vor face parte din comisiile de examinare.

  Art. 25
  Subiectele pentru disciplinele care fac obiectul probelor scrise sunt unice pe tara si se elaboreaza in cel putin 30 de variante care sa acopere tematica si bibliografia obligatorii, valabile pentru sesiunea respectiva, stabilite conform art. 13.

  Art. 26
  Presedintele comisiei centrale extrage cel putin 15 variante cuprinzand subiectele elaborate pentru fiecare proba scrisa si le multiplica intr-un numar egal cu numarul de candidati rezultat prin raportarea numarului total de candidati la nivelul tarii la numarul de variante retinute de comisia centrala pentru sesiunea respectiva.

  Art. 27
  Subiectele se sigileaza in plicuri separate, pe variante, asigurandu-se confidentialitatea. Plicurile se predau sub semnatura fiecarui presedinte al comisiei de examinare, cu cel mult 48 de ore inaintea datei de organizare a examenului de admitere; plicurile cuprinzand subiectele la probele scrise se desigileaza in prezenta comisiei de examinare si a candidatilor.


  Capitolul IV - Dispozitii finale


  Art. 28
  Remunerarea membrilor comisiei centrale si ai comisiilor de examinare, cheltuielile de transport, cazare si diurna, in conditiile legii, se suporta de Corp din sumele incasate drept taxa de participare la examenul de admitere.

  Art. 29
  Examenul de admitere la stagiu in vederea obtinerii calitatii de expert contabil sau contabil autorizat este nul de drept, daca este organizat in alte conditii decat cele prevazute in prezentul regulament.

  Art. 30
  Prezentul regulament se va completa cu Metodologia privind recunoasterea diplomelor si calificarilor profesionale ale cetatenilor straini din Uniunea Europeana, care se va elabora de Biroul permanent al Consiliului superior al Corpului in termen de maximum 30 de zile de la aprobarea prezentului regulament.

  Art. 31
  Anexele nr. 1-3 fac parte integranta din prezentul regulament.


  ANEXA Nr. 1 la regulament


  CORPUL EXPERTILOR CONTABILI
  SI CONTABILILOR AUTORIZATI DIN ROMÂNIA
  Filiala .........................................

  CERERE DE INSCRIERE

  Subsemnatul/subsemnata ..................................., nascut/nascuta la data de ........./........../............ in localitatea ......................, judetul .............., domiciliat/domiciliata in localitatea ................., str. ................................ nr. ........, judetul ..................., telefon: acasa ........................ serviciu: ............................., posesor/posesoare al/a buletinului/cartii de identitate seria .................. nr. ..............., cod numeric personal .....................................,
  absolvent/absolventa al/a
  [] Facultatii ..................................,
  specializarea ................................
  [] Liceului .....................................
  [] Scolii tehnice ..............................,
  solicit inscrierea la examenul de admitere la stagiu in vederea obtinerii calitatii de:
  [] expert contabil
  [] contabil autorizat cu studii medii/studii superioare,
  care se organizeaza in perioada ...................
  la Centrul de examen ............................... .

  Declar pe propria raspundere ca datele mentionate mai sus corespund realitatii, ca nu am suferit nicio condamnare penala si ca nici nu sunt implicat in calitate de inculpat in vreun proces cu caracter penal.
  Inscrierea de date nereale atrage pierderea examenului de admitere, anularea certificatului de promovare a examenului de admitere la stagiu in vederea obtinerii calitatii de expert contabil/contabil autorizat, radierea din Tabloul Corpului si raspunderea penala, dupa caz.

  Semnatura
  ..........................


  Data ........./........../.........


  ANEXA Nr. 2 la regulament


  CURRICULUM VITAE
  Numele: .....................................................................
  Prenumele: ..................................................................
  Domiciliat/Domiciliata: .....................................................
  Studii: .....................................................................
  - Liceul ....................................................................
  - Facultatea ................................................................
  - Specialitatea .............................................................
  Profesia: ...................................................................
  Locul de munca: .............................................................
  Functia ocupata: ............................................................
  Perioada: ...................................................................
  Activitatea stiintifica: ....................................................
  Cursuri de perfectionare absolvite: .........................................
  Limbi straine cunoscute: ....................................................

  Semnatura
  .........................
  Data ........./........../.........


  ANEXA Nr. 3 la regulament

              CORPUL EXPERTILOR CONTABILI SI     ¦        CORPUL EXPERTILOR CONTABILI SI
             CONTABILILOR AUTORIZATI DIN ROMÂNIA    ¦           CONTABILILOR AUTORIZATI DIN ROMÂNIA
                                  ¦
                CERTIFICAT DE PROMOVARE       ¦              CERTIFICAT DE PROMOVARE
           A EXAMENULUI DE ADMITERE LA STAGIU IN VEDEREA ¦        A EXAMENULUI DE ADMITERE LA STAGIU IN VEDEREA
          ATRIBUIRII CALITATII DE EXPERT CONTABIL/CONTABIL ¦       ATRIBUIRII CALITATII DE EXPERT CONTABIL/CONTABIL
                    AUTORIZAT          ¦                 AUTORIZAT
                                  ¦
         Seria ............. Nr. .............       ¦       Seria ............. Nr. .............
                                  ¦
  Numele si prenumele (cu initiala tatalui) titularului ..........¦Numele si prenumele (cu initiala tatalui) titularului ..........
  ................................................................¦................................................................
  Locul si data nasterii: localitatea ............................¦Locul si data nasterii: localitatea ............................
  judetul .........................                ¦judetul .........................
  Codul numeric personal .........................................¦Codul numeric personal .........................................
  Domiciliul stabil al titularului: localitatea .................,¦Domiciliul stabil al titularului: localitatea .................,
  judetul/sectorul ........... str. ................. nr. ........¦judetul/sectorul ........... str. ................. nr. ........
  blocul ......... scara ....... etajul ..... apartamentul .......¦blocul ......... scara ....... etajul ..... apartamentul .......
  Numele si prenumele secretarului comisiei de examinare .........¦Numele si prenumele secretarului comisiei de examinare .........
  ................................................................¦................................................................
  Centrul si sesiunea la care titularul a sustinut examenul si a ¦Centrul si sesiunea la care titularul a sustinut examenul si a
  fost declarat admis ............................................¦fost declarat admis ............................................
  Prezentul certificat atesta promovarea examenului de admitere  ¦Prezentul certificat atesta promovarea examenului de admitere
  si da numai dreptul de inscriere a titularului pentru efectuarea¦si da numai dreptul de inscriere a titularului pentru efectuarea
  stagiului de practica de trei ani.               ¦stagiului de practica de trei ani.
  Centrul ................. ziua ...... luna ....... anul ........¦Centrul ................. ziua ...... luna ....... anul ........
  Eliberat la data: ziua .......... luna ........... anul ........¦Eliberat la data: ziua .......... luna ........... anul ........
                                  ¦
      Presedintele            Secretarul      ¦    Presedintele            Secretarul
    comisiei de examinare,      comisiei de examinare,   ¦  comisiei de examinare,      comisiei de examinare,
                                  ¦
     L.S.                            ¦   L.S.
                                  ¦
  MATCA                              ¦ORIGINAL
   
  

  Poate fi de interes si:
  Legea 121/2015 privind aprobarea OUG 79/2014 pentru modificarea si completarea Legii contabilitatii nr. 82/1991
  Ordin 170/2015 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind contabilitatea in partida simpla
  OUG 79/2014 pentru modificarea si completarea Legii contabilitatii nr. 82/1991. Ordonanta de urgenta nr. 79/2014
  Ordin 496/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind dobandirea si retragerea certificatului de atestare a cunostintelor dobandite in domeniul Sistemului european de conturi
  Hotarare 13/294/2013 privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, aprobat prin Hotararea Conferintei nationale a expertilor contabili si contabi
  Legea 270/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 500/2002 privind finantele publice. Lege nr. 270/2013
  Legea 149/2013 privind aprobarea OG 23/2012 pentru modificarea si completarea OUG 90/2008 privind auditul statutar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale consolidate si a Ordonantei Guvernului nr. 65/1994 privind organiz
  Ordin 512/2013 privind aprobarea Procedurii de compensare conform art. VI din OUG 12/2013 pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale si prorogarea unor termene
  Ordin 213/2013 privind completarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara, aplicabile societatilor comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata
  Ordin 1286/2012 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de raportare financiara, aplicabile societatilor comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata
  OG 23/2012 pentru modificarea si completarea OUG 90/2008 privind auditul statutar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale consolidate si a OG 65/1994 privind organizarea activitatii de expertiza contabila si a contabililo
  OG 15/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal. Ordonanta nr. 15/2012
  OUG 12/2012 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 119/2010 privind regimul de control al operatiunilor cu produse cu dubla utilizare
  Ordinul 27/2011 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene
  Ordinul 2382/2011 pentru completarea unor reglementari contabile. Reglementari grupuri de interes economic
  Ordin 2239/2011 pentru aprobarea Sistemului simplificat de contabilitate. Sistemul simplificat de contabilitate
  OUG 37/2011 pentru modificarea si completarea Legii contabilitatii nr. 82/1991 si pentru modificarea altor acte normative incidente. Ordonanta de urgenta 37/2011
  Hotararea 171/2010 privind aprobarea Regulilor de organizare si desfasurare a testului de verificare a cunostintelor in domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu in activitatea de audit financiar
  Ordinul 1990/2010 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 2219/2008 privind stabilirea personalului imputernicit sa constate contraventii si sa aplice amenzile prevazute de Legea contabilitatii nr. 82/1991
  Legea 26/2010 pentru modificarea si completarea OUG nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar. Lege nr. 26/2010
  Curierul Fiscal, Nr. 3/2015
  Editura C.H. Beck

  Pret: 31.9 lei
  27.2 lei
  COMANDA ACUM

  Cautare legislatie:  -------------
  Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
  -------------


  Alte reglementari
  Termeni juridici, grupare tematica
 • Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

  Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobile  Coordonator
  Magdalena Popeanga

  Website administrat de
  Alioth Software
  Politica de securitate
  Termeni si conditii
   RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
  55 useri online

  Useri autentificati: