DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Hotarare nr. 139/2008 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii-cadru a descentralizarii nr. 195/2006[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 132 din 20/02/2008

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 34 din Legea-cadru a descentralizarii nr. 195/2006, Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Art. 1
Se aproba Normele metodologice de aplicare a Legii-cadru a descentralizarii nr. 195/2006, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2
La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 2.201/2004 privind functionarea si atributiile Comitetului tehnic interministerial si a grupurilor de lucru organizate in conformitate cu dispozitiile Legii-cadru privind descentralizarea nr. 339/2004, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.277 din 30 decembrie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare.

Norma metodologica de aplicare a Legii-cadru a descentralizarii nr. 195/2006, 2008[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 132 din 20/02/2008
Capitolul I - Structurile tehnice ale procesului de descentralizare


Sectiunea 1 - Comitetul tehnic interministerial pentru descentralizare


Art. 1
(1) Comitetul tehnic interministerial pentru descentralizare este structura cu rol consultativ si cu caracter permanent, infiintat in conformitate cu art. 18 alin. (1) din Legea-cadru a descentralizarii nr. 195/2006.
(2) Comitetul tehnic interministerial pentru descentralizare functioneaza in subordinea Consiliului interministerial pentru administratie si functie publica, descentralizare, comunitati locale, prevazut la art. 1 lit. e) din Hotararea Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente.
(3) Comitetul tehnic interministerial pentru descentralizare este compus din urmatorii membri:
a) ministrul internelor si reformei administrative, presedinte;
b) secretarul de stat pentru reforma in administratia publica din cadrul Ministerului Internelor si Reformei Administrative, vicepresedinte;
c) un secretar de stat din cadrul Ministerului Economiei si Finantelor;
d) secretarul de stat responsabil pentru coordonarea Directiei de politici publice din cadrul Secretariatului General al Guvernului;
e) cate un secretar de stat din partea ministerelor si conducatorii altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale;
f) un consilier al primului-ministru;
g) presedintele Asociatiei Municipiilor din Romania;
h) presedintele Asociatiei Oraselor din Romania;
i) presedintele Asociatiei Comunelor din Romania;
j) presedintele Uniunii Nationale a Consiliilor Judetene din Romania.
(4) Nominalizarea membrilor Comitetului tehnic interministerial pentru descentralizare, prevazuti la alin. (3) lit. b)-f), se face de catre conducatorii organelor de specialitate ale administratiei publice centrale, de catre primul-ministru, dupa caz, prin acte administrative cu caracter individual, in termen de 15 zile de la intrarea in vigoare a prezentei hotarari.
(5) La sedintele Comitetului tehnic interministerial pentru descentralizare pot participa, in calitate de invitati, fara drept de vot, reprezentanti ai altor autoritati ale administratiei publice centrale si locale, reprezentanti ai societatii civile, ai mediului academic, experti, in functie de problemele incluse pe ordinea de zi.

Art. 2
(1) Comitetul tehnic interministerial pentru descentralizare se intruneste in sedinte trimestrial sau ori de cate ori este necesar, la convocarea presedintelui.
(2) Sedintele Comitetului tehnic interministerial pentru descentralizare se desfasoara regulamentar in prezenta majoritatii membrilor acestuia.
(3) Sedintele Comitetului tehnic interministerial pentru descentralizare sunt conduse de catre presedintele acestuia sau, in lipsa acestuia, de catre vicepresedinte.
(4) Deciziile Comitetului tehnic interministerial pentru descentralizare se iau prin consens.
(5) In cazul in care nu se ajunge la consens in luarea unei decizii, presedintele sau vicepresedintele Comitetului tehnic interministerial pentru descentralizare, dupa caz, desemneaza membrii care sa propuna solutii alternative, decizia finala fiind amanata pentru sedinta urmatoare.
(6) Luarea unei decizii nu poate fi amanata mai mult de doua ori, in caz contrar, decizia finala va fi luata in prima sedinta a Consiliului interministerial pentru administratie si functie publica, descentralizare, comunitati locale.
(7) Comitetul tehnic interministerial pentru descentralizare emite avize sau recomandari privind fundamentarea si implementarea politicilor de descentralizare.

Art. 3
Comitetul tehnic interministerial pentru descentralizare are urmatoarele atributii:
a) avizeaza proiectul strategiei de descentralizare elaborat de catre Ministerul Internelor si Reformei Administrative;
b) propune solutii cu privire la procesul de descentralizare sectoriala sau cu privire la necesitatea imbunatatirii modului de exercitare a competentelor descentralizate, dupa caz;
c) avizeaza proiectele strategiilor de descentralizare sectoriala si proiectele strategiilor sectoriale pentru imbunatatirea modului de exercitare a competentelor descentralizate, propuse de ministere sau de alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale;
d) avizeaza standardele de calitate si de cost propuse de catre ministere sau de alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, care ulterior se aproba prin hotarare de Guvern;
e) aproba rapoartele de monitorizare si evaluare privind stadiul de implementare a strategiilor de descentralizare sectoriala si a strategiilor sectoriale pentru imbunatatirea modului de exercitare a competentelor descentralizate;
f) stabileste calendarul actiunilor privind derularea procesului de descentralizare;
g) prezinta Consiliului interministerial pentru administratie si functie publica, descentralizare, comunitati locale rapoarte anuale privind stadiul implementarii procesului de descentralizare;
h) aproba minutele sedintelor intocmite de catre secretariatul tehnic.

Art. 4
Secretariatul tehnic al Comitetului tehnic interministerial pentru descentralizare este asigurat de catre Unitatea centrala pentru reforma administratiei publice din cadrul Ministerului Internelor si Reformei Administrative impreuna cu reprezentanti din cadrul Ministerului Economiei si Finantelor nominalizati prin ordin al ministrului.

Sectiunea 2 - Grupurile de lucru pentru descentralizarea competentelor


Art. 5
Grupurile de lucru pentru descentralizarea competentelor, denumite in continuare grupuri de lucru, constituite conform prevederilor art. 18 alin. (2) din Legea-cadru a descentralizarii nr. 195/2006, functioneaza in coordonarea Comitetului tehnic interministerial pentru descentralizare.

Art. 6
(1) Grupul de lucru se constituie din specialisti din cadrul ministerului sau al altui organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu atributii in urmatoarele domenii: politici publice, buget, finante, juridic, resurse umane, precum si alti specialisti care au atributii in domeniile vizate de procesul de descentralizare.
(2) Grupul de lucru are in componenta si cate un reprezentant al Unitatii centrale pentru reforma administratiei publice din cadrul Ministerului Internelor si Reformei Administrative, al Ministerului Economiei si Finantelor, al Uniunii Nationale a Consiliilor Judetene din Romania, al Asociatiei Municipiilor din Romania, al Asociatiei Oraselor din Romania si al Asociatiei Comunelor din Romania.
(3) Grupul de lucru este condus de catre secretarul general sau de catre secretarul general adjunct al ministerului sau al altui organ de specialitate al administratiei publice centrale, dupa caz. Grupul de lucru din cadrul organului de specialitate al administratiei publice centrale care nu are prevazut in structura organizatorica postul de secretar general va fi condus de catre persoana nominalizata de conducatorul acestuia.
(4) Fisele de post ale specialistilor din cadrul ministerului sau al organului de specialitate al administratiei publice centrale, desemnati in grupul de lucru, se modifica si se completeaza in conformitate cu noile responsabilitati ce le revin conform prevederilor art. 8.

Art. 7
(1) Componenta grupurilor de lucru se stabileste prin ordin al ministrului, respectiv al conducatorului organului de specialitate al administratiei publice centrale, dupa caz, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
(2) Ministrul internelor si reformei administrative si ministrul economiei si finantelor desemneaza prin ordin reprezentantii care vor face parte din grupurile de lucru din cadrul ministerelor si al altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale, in termen de 20 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
(3) Uniunea Nationala a Consiliilor Judetene din Romania, Asociatia Municipiilor din Romania, Asociatia Oraselor din Romania si Asociatia Comunelor din Romania desemneaza reprezentantii in cadrul grupurilor de lucru din cadrul ministerelor si al altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale, in termen de 20 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
(4) Actele de desemnare a reprezentantilor Ministerului Internelor si Reformei Administrative, Ministerului Economiei si Finantelor, Uniunii Nationale a Consiliilor Judetene din Romania, Asociatiei Municipiilor din Romania, Asociatiei Oraselor din Romania, Asociatiei Comunelor din Romania in grupurile de lucru de la nivelul ministerelor si al altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale se transmit conducatorilor acestora, in termen de 3 zile de la data la care au fost emise.
(5) Ordinele de constituire a grupurilor de lucru, respectiv actele de desemnare a reprezentantilor Ministerului Economiei si Finantelor, Uniunii Nationale a Consiliilor Judetene din Romania, Asociatiei Municipiilor din Romania, Asociatiei Oraselor din Romania si Asociatiei Comunelor din Romania se transmit Unitatii centrale pentru reforma administratiei publice in termen de 3 zile de la data la care au fost emise.

Art. 8
Grupurile de lucru au urmatoarele atributii:
a) elaboreaza analiza stadiului procesului de descentralizare la nivel sectorial, conform anexei nr. 1;
b) elaboreaza proiectul strategiei sectoriale de descentralizare sau a strategiei sectoriale pentru imbunatatirea modului de exercitare a competentelor descentralizate, dupa caz, conform anexei nr. 2;
c) asigura corelarea strategiei sectoriale de descentralizare sau a strategiei sectoriale pentru imbunatatirea modului de exercitare a competentelor descentralizate, dupa caz, cu alte documente strategice ale ministerelor sau a altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale, in cazul descentralizarii unor competente cu caracter intersectorial;
d) transmit Ministerului Economiei si Finantelor proiectul strategiei sectoriale de descentralizare sau proiectul strategiei sectoriale pentru imbunatatirea modului de exercitare a competentelor descentralizate, dupa caz, pentru formularea punctului de vedere cu privire la implicatiile financiare ale acestuia;
e) propun Comitetului tehnic interministerial pentru descentralizare spre dezbatere si avizare proiectul strategiei sectoriale de descentralizare sau proiectul strategiei sectoriale pentru imbunatatirea modului de exercitare a competentelor descentralizate, dupa caz;
f) organizeaza procesul de consultare publica a proiectului strategiei sectoriale de descentralizare sau a proiectului strategiei sectoriale pentru imbunatatirea modului de exercitare a competentelor descentralizate, dupa caz, avizat de Comitetul tehnic interministerial pentru descentralizare;
g) elaboreaza forma finala a proiectului strategiei sectoriale de descentralizare sau a proiectului strategiei sectoriale pentru imbunatatirea modului de exercitare a competentelor descentralizate, dupa caz, ca urmare a incheierii procesului de consultare;
h) intreprind demersurile necesare adoptarii de catre Guvern a strategiei sectoriale de descentralizare sau a strategiei sectoriale pentru imbunatatirea modului de exercitare a competentelor descentralizate, dupa caz;
i) participa la activitatile privind initierea, modificarea si completarea legislatiei sectoriale necesare implementarii strategiei sectoriale de descentralizare sau a strategiei sectoriale pentru imbunatatirea modului de exercitare a competentelor descentralizate, dupa caz;
j) elaboreaza, analizeaza si actualizeaza standardele de calitate si de cost, in conditiile legii;
k) elaboreaza criterii pentru evaluarea capacitatii administrative a unitatilor administrativ-teritoriale, dupa caz;
l) organizeaza si gestioneaza fazele-pilot in vederea testarii si evaluarii impactului solutiilor propuse pentru descentralizarea competentelor;
m) elaboreaza rapoarte de monitorizare si evaluare cu privire la fazele-pilot, pe care le inainteaza Comitetului tehnic interministerial pentru descentralizare, prin Unitatea centrala pentru reforma administratiei publice;
n) elaboreaza si implementeaza sistemul de monitorizare si evaluare a strategiei sectoriale de descentralizare sau a strategiei sectoriale pentru imbunatatirea modului de exercitare a competentelor descentralizate, dupa caz, conform anexei nr. 3;
o) elaboreaza rapoarte de monitorizare si evaluare a modului de implementare a strategiei sectoriale de descentralizare sau a strategiei sectoriale pentru imbunatatirea modului de exercitare a competentelor descentralizate, dupa caz, pe care le inainteaza Comitetului tehnic interministerial pentru descentralizare, prin Unitatea centrala pentru reforma administratiei publice;
p) elaboreaza alte documente privind procesul de descentralizare sectoriala.

Sectiunea 3 - Atributii exercitate de Ministerul Internelor si Reformei Administrative si de Ministerul Economiei si Finantelor


Art. 9
Ministerul Internelor si Reformei Administrative, prin structurile de specialitate, asigura aplicarea prevederilor art. 15 alin. (1) lit. a), b), d), f) si g) din Legea-cadru a descentralizarii nr. 195/2006, prin urmatoarele activitati:
a) elaboreaza sistemul de monitorizare a procesului de descentralizare;
b) acorda asistenta tehnica in elaborarea, implementarea si monitorizarea strategiilor sectoriale de descentralizare sau a strategiilor sectoriale pentru imbunatatirea modului de exercitare a competentelor descentralizate, dupa caz, ministerelor, altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si autoritatilor administratiei publice locale;
c) identifica si implementeaza noi instrumente pentru exercitarea eficienta de catre autoritatile administratiei publice locale a competentelor descentralizate;
d) acorda asistenta ministerelor si celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale in procesul de evaluare a capacitatii administrative a unitatilor administrativ-teritoriale;
e) elaboreaza si implementeaza sistemul de monitorizare a indeplinirii de catre autoritatile administratiei publice locale a standardelor de calitate in furnizarea serviciilor publice si de utilitate publica.

Art. 10
Ministerul Internelor si Reformei Administrative impreuna cu Ministerul Economiei si Finantelor, prin structurile de specialitate, asigura aplicarea prevederilor art. 15 alin. (1) lit. c) si e) din Legea-cadru a descentralizarii nr. 195/2006, prin urmatoarele activitati:
a) acorda asistenta tehnica grupurilor de lucru in elaborarea strategiilor sectoriale de descentralizare sau a strategiilor sectoriale pentru imbunatatirea modului de exercitare a competentelor descentralizate, dupa caz, conform domeniului sau de competenta;
b) analizeaza proiectele strategiilor sectoriale de descentralizare sau ale strategiei sectoriale pentru imbunatatirea modului de exercitare a competentelor descentralizate, dupa caz, si formuleaza puncte de vedere cu privire la implicatiile financiare ale acestora;
c) elaboreaza rapoarte anuale privind stadiul procesului de descentralizare financiara si fiscala;
d) furnizeaza grupurilor de lucru datele financiare necesare elaborarii standardelor de cost si de calitate;
e) colaboreaza cu ministerele sau cu celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale in vederea identificarii surselor de finantare, a mecanismelor si metodelor necesare organizarii si derularii fazelor-pilot.


Capitolul II - Fazele-pilot in vederea testarii si evaluarii impactului solutiilor propuse pentru descentralizarea competentelor


Art. 11
Faza-pilot reprezinta etapa preliminara implementarii strategiei de descentralizare sectoriala, pe care ministerele sau celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale o organizeaza pe durata determinata, in vederea testarii deciziilor cu privire la descentralizarea anumitor competente de la nivel central la nivel local, inainte de generalizarea acestora la nivel national.

Art. 12
Grupurile de lucru din cadrul ministerelor sau al altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale propun spre aprobare ministrului criteriile de selectie si unitatile administrativ-teritoriale in care se testeaza competentele propuse a fi transferate autoritatilor administratiei publice locale, dupa consultarea structurilor asociative ale administratiei publice locale.

Art. 13
(1) Ministerele sau celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale incheie cu autoritatile administratiei publice locale selectate protocoale de colaborare in vederea testarii prin faze-pilot a deciziilor cu privire la descentralizarea anumitor competente de la nivel central la nivel local.
(2) Protocoalele contin prevederi cu privire la: partile semnatare si responsabilitatile acestora, perioada de derulare a fazei-pilot, modul de monitorizare si evaluare a fazei-pilot, orice alte elemente specifice domeniului de activitate pentru care se va derula faza-pilot.
(3) Fiecare protocol de colaborare in vederea testarii deciziilor cu privire la descentralizarea anumitor competente de la nivel central la nivel local este insotit de planul de actiune pentru implementarea fazei-pilot, ca parte integranta a acestuia.
(4) Pentru elaborarea planului de actiune grupurile de lucru din cadrul ministerelor sau al altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale, impreuna cu Ministerul Economiei si Finantelor, identifica sursele de finantare, precum si mecanismele, metodele si instrumentele legale necesare organizarii si derularii fazelor-pilot.

Art. 14
Comitetul tehnic interministerial pentru descentralizare, pe baza raportului final de evaluare cu privire la derularea fazei-pilot, elaborat de catre grupul de lucru, formuleaza recomandari cu privire la etapele pe care ministerul sau alt organ de specialitate al administratiei publice centrale trebuie sa le parcurga in ceea ce priveste procesul de descentralizare sectoriala.


Capitolul III - Evaluarea capacitatii administrative a unitatilor administrativ-teritoriale


Art. 15
Ministerele sau celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, in situatia in care decid sa clasifice unitatile administrativ-teritoriale in categoria I sau categoria a II-a, conform prevederilor art. 10 alin. (1) si (2) din Legea-cadru a descentralizarii nr. 195/2006, prevad in proiectele strategiilor sectoriale de descentralizare evaluarea capacitatii administrative a comunelor si oraselor.

Art. 16
Evaluarea capacitatii administrative a unitatii administrativ-teritoriale se realizeaza pe baza urmatoarelor criterii generale:
a) capacitatea autoritatilor administratiei publice locale de a planifica strategic;
b) capacitatea autoritatilor administratiei publice locale in ceea ce priveste managementul financiar;
c) capacitatea autoritatilor administratiei publice locale in ceea ce priveste managementul resurselor umane;
d) capacitatea autoritatilor administratiei publice locale in ceea ce priveste managementul proiectelor;
e) concordanta actelor adoptate si emise de catre autoritatile administratiei publice locale cu reglementarile in vigoare.

Art. 17
Pentru determinarea criteriului general prevazut la art. 16 lit. a), criteriul specific este: abilitatea autoritatilor administratiei publice locale de a elabora si adopta strategii privind dezvoltarea economica, sociala si de mediu a unitatilor administrativ-teritoriale, conform prevederilor art. 36 alin. (4) lit. e) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata.

Art. 18
(1) Pentru determinarea criteriului general prevazut la art. 16 lit. b), criteriile specifice sunt:
a) capacitatea autoritatilor administratiei publice locale de a colecta venituri proprii, determinata prin aplicarea urmatoarei formule de calcul:
realizari venituri proprii (fara cote defalcate din impozitul pe venit)----------------------------------------------------------------------- x 100 program venituri proprii (fara cote defalcate din impozitul pe venit)

b) capacitatea autoritatilor administratiei publice locale de a genera venituri, determinata prin aplicarea urmatoarei formule de calcul:
realizari venituri proprii (fara cote defalcate din impozitul pe venit)
-----------------------------------------------------------------------
x 100 total realizari venituri (fara cote defalcate din impozitul pe venit)
(2) Perioada de referinta pentru a calcula formulele prevazute la alin. (1) lit. a) si b) este anul bugetar anterior celui in care se face evaluarea.

Art. 19
(1) Pentru determinarea criteriului general prevazut la art. 16 lit. c), criteriile specifice sunt:
a) nivelul de instruire a personalului din aparatul de specialitate al primarului, pentru anul anterior efectuarii evaluarii, determinat prin aplicarea urmatoarei formule de calcul:
numarul total al personalului care a absolvit cursuri de perfectionare profesionala
-----------------------------------------------------------------------------------
x 100 numar total de personal

b) performantele profesionale ale personalului din aparatul de specialitate al primarului, atat cel cu statut de functionar public, cat si personalul contractual, pentru anul anterior efectuarii evaluarii, determinat prin aplicarea urmatoarei formule de calcul:
numarul personalului evaluat cu calificative "bine" si "foarte bine"
--------------------------------------------------------------------
x 100 numarul total al personalului evaluat
(2) Pentru a determina nivelul de instruire a personalului din aparatul de specialitate al primarului se va avea in vedere orice forma de perfectionare profesionala la care au participat functionarii publici, in conditiile Legii nr. 188/1999 privind statutul functionarilor publici, republicata, si personalul contractual, pentru care au primit documente care atesta absolvirea acestora.

Art. 20
Pentru determinarea criteriului general prevazut la art. 16 lit. d), criteriile specifice sunt:
a) capacitatea autoritatilor administratiei publice locale de a atrage surse de finantare pentru implementarea proiectelor de interes local in ultimii 4 ani anteriori efectuarii evaluarii, determinata prin aplicarea urmatoarei formule de calcul:
valoarea surselor atrase -
-----------------------------------------
x 100valoarea proiectelor depuse spre finantare

b) capacitatea autoritatilor administratiei publice locale de a cheltui resursele financiare atrase pentru proiectele de interes local, implementate in ultimii 4 ani anteriori efectuarii evaluarii, determinata prin aplicarea urmatoarei formule de calcul:
totalul cheltuielilor efectuate din surse atrase
------------------------------------------------
x 100 valoarea totala a surselor atrase

Art. 21
(1) Pentru determinarea criteriului general prevazut la art. 16 lit. e), criteriile specifice sunt:
a) legalitatea actelor adoptate de consiliul local, determinata prin aplicarea urmatoarei formule de calcul:
numarul hotararilor adoptate de consiliul local, desfiintate prin hotarari judecatoresti definitive si irevocabile
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
x 100 numarul total al hotararilor adoptate de consiliul local

b) legalitatea actelor emise de primar, determinata prin aplicarea urmatoarei formule de calcul:
numarul dispozitiilor emise de primar, desfiintate prin hotarari judecatoresti definitive si irevocabile
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
x 100 numarul total al dispozitiilor emise de primar
(2) Perioada de referinta pentru a calcula formulele prevazute la alin. (1) este anul anterior efectuarii evaluarii.

Art. 22
Punctajul pentru evaluarea capacitatii administrative a unitatilor administrativ-teritoriale se stabileste dupa cum urmeaza: fiecarui criteriu general i se atribuie 20 de puncte, obtinandu-se un punctaj maxim total de 100 de puncte.

Art. 23
Pentru fiecare criteriu general care se determina pe baza mai multor criterii specifice, cele 20 de puncte se divid la numarul total de criterii specifice.

Art. 24
Pentru criteriul specific prevazut la art. 17, in cazul in care raspunsul este afirmativ, se acorda 20 de puncte, iar in cazul in care raspunsul este negativ, nu se acorda niciun punct.

Art. 25
Pentru criteriile specifice prevazute la art. 18 alin. (1), art. 19 alin. (1) si art. 20 se acorda punctele stabilite in urma divizarii prevazute la art. 23, daca rezultatul formulei de calcul este mai mare sau egal cu 50%. In cazul in care rezultatul formulei de calcul este mai mic de 50%, nu se acorda niciun punct.

Art. 26
Pentru criteriile specifice prevazute la art. 21 alin. (1) se acorda punctele stabilite in urma divizarii prevazute la art. 23, daca rezultatul formulei de calcul este mai mic sau egal cu 5%. In cazul in care rezultatul formulei de calcul este mai mare de 5%, nu se acorda niciun punct.

Art. 27
(1) Pentru a calcula punctajul total obtinut de unitatea administrativ-teritoriala se insumeaza punctele obtinute pentru fiecare criteriu general.
(2) Incadrarea unitatii administrativ-teritoriale in categoria I se face daca punctajul total este mai mare sau egal cu 50. Daca punctajul total este mai mic de 50, unitatea administrativ-teritoriala va fi incadrata in categoria a II-a.

Art. 28
(1) Ministerele sau celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale prevad in cadrul legislatiei sectoriale aferente strategiei de descentralizare lista de incadrare a unitatilor administrativ-teritoriale in categoria I si a II-a, rezultata in urma evaluarii capacitatii administrative.
(2) Ministerele sau celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale prevad in cadrul legislatiei sectoriale aferente strategiei de descentralizare data la care va avea loc reevaluarea capacitatii administrative a unitatilor administrativ-teritoriale incadrate in categoria a II-a.

Art. 29
Ministerele sau celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale impreuna cu Ministerul Internelor si Reformei Administrative si cu structurile asociative ale autoritatilor administratiei publice locale pot stabili, in conditiile art. 11 din Legea-cadru a descentralizarii nr. 195/2006, si alte criterii de evaluare a capacitatii administrative, cu respectarea prevederilor art. 22, 23, 27 si 28.

Art. 30
Anexele nr. 1-3 fac parte integranta din prezentele norme metodologice.


ANEXA Nr. 1 la normele metodologice - METODOLOGIE privind analiza stadiului procesului de descentralizare la nivel sectorial


In elaborarea analizei stadiului procesului de descentralizare la nivel sectorial se vor avea in vedere urmatoarele aspecte:
1. Scurta descriere a evolutiei procesului de descentralizare sectoriala.
2. Identificarea competentelor exercitate in prezent:
2.1. enumerarea competentelor exercitate de administratia publica centrala, inclusiv serviciile publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe ale administratiei publice centrale din subordinea Guvernului, organizate la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale;
2.2. pentru fiecare dintre competentele identificate se vor preciza: sursele de finantare (de exemplu, bugetul de stat, bugetele unitatilor administrativ-teritoriale, alte surse), resursele umane, materiale si patrimoniale utilizate in vederea exercitarii acestor competente.
3. Identificarea competentelor descentralizate catre autoritatile administratiei publice locale:
3.1. enumerarea competentelor transferate catre autoritatile administratiei publice locale (exclusive, partajate, delegate);
3.2. pentru fiecare dintre competentele enumerate la pct. 3.1 descrieti aspectele legate de autoritatea responsabila cu reglementarea competentei, autoritatea responsabila de finantare si sursele de finantare ale competentei, autoritatea responsabila de implementarea competentei, autoritatea care detine proprietatea asupra patrimoniului. O atentie sporita trebuie acordata competentelor partajate intre mai multe niveluri administrative; in aceste cazuri, descrierea competentelor trebuie facuta in detaliu, cu specificarea clara a responsabilitatilor fiecarui actor implicat.
4. Descrierea provocarilor, a problemelor majore din punct de vedere financiar si administrativ pentru autoritatea administratiei publice centrale (minister), serviciul public deconcentrat, in exercitarea competentelor identificate. Prezentati aspectele pozitive si negative constatate in procesul de exercitare a acestor competente, precum si aspectele care pericliteaza exercitarea lor in conditii de eficienta.
5. Analiza trebuie sa cuprinda si informatii cu privire la standardele de cost pentru finantarea unor servicii publice si de utilitate publica descentralizate si cu privire la standardele de calitate aferente asigurarii furnizarii acestora.
6. Analiza trebuie sa cuprinda si informatii privind sistemele de monitorizare si evaluare a modului in care autoritatile administratiei publice centrale si locale furnizeaza serviciile publice si de utilitate publica descentralizate.
7. Identificarea legislatiei care reglementeaza modul de exercitare a competentelor identificate.
8. Formularea de concluzii si recomandari cu privire la procesul de descentralizare sectoriala.
9. Alte informatii pe care le considerati relevante.


ANEXA Nr. 2 la normele metodologice - METODOLOGIE privind structura strategiei sectoriale de descentralizare sau a strategiei sectoriale pentru imbunatatirea modului de exercitare a competentelor descentralizate


1. Introducere (informatii generale relevante, prioritati, politici si cadru juridic existent)
1.1. Premisele elaborarii strategiei de descentralizare sau a strategiei sectoriale pentru imbunatatirea modului de exercitare a competentelor descentralizate
1.2. Planificarea in timp - perioada de implementare a strategiei (termen mediu sau lung)
1.3. Partile implicate in elaborarea strategiei
1.4. Modul de lucru (ateliere, seminarii, sesiuni, grupuri de lucru etc.)
1.5. Tendintele Uniunii Europene in sectorul supus descentralizarii, documentele strategice de impact national, programul de guvernare, cadrul legal general si sectorial etc.
1.6. Principii generale si specifice ale strategiei de descentralizare/strategiei sectoriale pentru imbunatatirea modului de exercitare a competentelor descentralizate.
2. Definirea problemelor
In procesul de definire a problemelor se vor avea in vedere urmatoarele etape:
2.1. prezentarea concluziilor analizei stadiului procesului de descentralizare la nivel sectorial;
2.2. listarea problemelor identificate.
De exemplu:
a) exercitarea unor competente de catre administratia centrala, care ar putea fi descentralizate;
b) mandate incomplete atat in ceea ce priveste resursele financiare, cat si drepturile de decizie manageriala;
c) necorelari cu principiile ariei beneficiarilor si economiilor de scara;
d) alocari neclare/confuze ale responsabilitatilor catre fiecare actor implicat in furnizarea serviciului public in cauza;
e) lipsa unor sisteme de monitorizare si evaluare relevante in ceea ce priveste furnizarea serviciilor publice descentralizate/deconcentrate;
f) deficiente in pregatirea profesionala sau de alta natura a personalului;
g) suprapunerea in exercitarea anumitor competente intre diferite niveluri ale administratiei publice locale sau intre acestea si serviciile publice deconcentrate;
h) lipsa standardelor de calitate si de cost aferente competentelor descentralizate;
i) altele.
3. Obiectivele1) strategiei sectoriale de descentralizare sau ale strategiei sectoriale pentru imbunatatirea modului de exercitare a competentelor descentralizate:
3.1. obiectivul general al strategiei de descentralizare sectoriala sau al strategiei sectoriale pentru imbunatatirea modului de exercitare a competentelor descentralizate;
3.2. obiectivele specifice care sa vizeze solutionarea problemelor identificate.
___________
1) Obiectivele strategiei trebuie sa fie SMART (specifice, masurabile, realizabile, reale, limitate in timp) si sa fie asumate de catre toti actorii implicati in elaborarea, implementarea si monitorizarea acesteia.

4. Evaluarea capacitatii administrative a comunelor si oraselor in conditiile art. 10 si 11 din Legea-cadru a descentralizarii nr. 195/2006 si ale prevederilor cap. III din normele metodologice
5. Activitati
In functie de obiectivele specifice stabilite vor fi indicate activitatile care vor conduce la realizarea acestora.
Urmatoarele elemente vor fi avute in vedere:
a) identificarea competentelor exercitate de catre autoritatea administratiei publice centrale (minister, alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, dupa caz), servicii publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe ale administratiei publice centrale din subordinea Guvernului, organizate la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale, care vor fi transferate autoritatilor administratiei publice locale;
b) identificarea tuturor factorilor implicati in procesul de descentralizare (de exemplu, cetateni, ONG-uri, autoritati locale, autoritati centrale etc.);
c) identificarea criteriilor de determinare a capacitatii administrative a unitatilor administrativ-teritoriale, dupa caz;
d) identificarea ariei geografice a beneficiarilor in vederea efectuarii transferului de competente. Se va respecta criteriul potrivit caruia descentralizarea competentelor privind furnizarea unui serviciu public se face catre acel nivel al administratiei publice locale care corespunde cel mai bine ariei geografice a beneficiarilor;
e) identificarea posibilitatilor de realizare a economiilor de scara in procesul de furnizare a serviciului public, daca este cazul;
f) identificarea resurselor necesare (materiale, umane, financiare si informationale) si a posibilitatilor de alocare eficienta a acestora in procesul de exercitare a competentelor supuse descentralizarii;
g) identificarea posibilitatilor de stabilire a standardelor de cost pentru finantarea serviciilor publice si de utilitate publica propuse a fi descentralizate si a standardelor de calitate aferente asigurarii furnizarii acestora2);
h) organizarea unor faze-pilot in vederea testarii si evaluarii impactului solutiilor propuse pentru descentralizarea competentelor;
i) altele.
___________
2) In conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare.

6. Rezultatele strategiei sectoriale de descentralizare sau ale strategiei sectoriale pentru imbunatatirea modului de exercitare a competentelor descentralizate
Pentru obiectivele specifice ale strategiei stabiliti rezultatele asteptate. Rezultatele asteptate trebuie sa fie masurabile. Stabilirea rezultatelor asteptate constituie o etapa deosebit de importanta in cadrul procesului de monitorizare.
7. Planul de actiune al strategiei sectoriale de decentralizare sau al strategiei sectoriale pentru imbunatatirea modului de exercitare a competentelor descentralizate
In elaborarea planului de actiune al strategiei sectoriale de decentralizare sau al strategiei sectoriale pentru imbunatatirea modului de exercitare a competentelor descentralizate se foloseste urmatorul model:
+------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Obiectiv general:                                           ¦
¦enuntati obiectivul general al strategiei                               ¦
+------------------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦Obiectiv specific 1:    ¦    Rezultatul asteptat    ¦  Indicator-cheie de performanta   ¦
¦enuntati obiectivul specific¦ aferent obiectivului specific 1 ¦  aferent obiectivului specific 1  ¦
+----------------------------+-------------------------------------------------------------------------¦
¦    Activitate 1.1    ¦   Resurse necesare   ¦Responsabili¦Termene¦Rezultatul ¦Indicatori de¦
¦
(enuntati activitatea) ¦ ¦ ¦ ¦activitatii¦ performanta ¦ +----------------------------+--------------------------+------------+-------+-----------+-------------¦ ¦ ¦Umane¦Financiare¦Materiale¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-----+----------+---------+------------+-------+-----------+-------------¦ ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-----+----------+---------+------------+-------+-----------+-------------¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-----+----------+---------+------------+-------+-----------+-------------¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-------------------------------------------------------------------------¦ ¦Obiectiv specific 2: ¦ Rezultatul asteptat ¦ Indicator-cheie de performanta ¦ ¦ ¦ aferent obiectivului specific 2 ¦ aferent obiectivului specific 1 ¦ +----------------------------+-------------------------------------------------------------------------¦ ¦ Activitate 2.1 ¦ Resurse necesare ¦Responsabili¦Termene¦Rezultatul ¦Indicatori de¦ ¦
(enuntati activitatea) ¦ ¦ ¦ ¦activitatii¦ performanta ¦ +----------------------------+--------------------------+------------+-------+-----------+-------------¦ ¦ ¦Umane¦Financiare¦Materiale¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-----+----------+---------+------------+-------+-----------+-------------¦ ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-----+----------+---------+------------+-------+-----------+-------------¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-----+----------+---------+------------+-------+-----------+-------------¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-------------------------------------------------------------------------¦ ¦Obiectiv specific 3 ¦Indicator-cheie de performanta aferent obiectivului specific 3 ¦ +------------------------------------------------------------------------------------------------------+ANEXA Nr. 3 la normele metodologice - METODOLOGIE privind elaborarea sistemului de monitorizare si evaluare a strategiei sectoriale de descentralizare sau a strategiei sectoriale pentru imbunatatirea modului de exercitare a competentelor descentralizate


Monitorizarea reprezinta procesul de colectare, procesare, analiza si raportare a datelor privind implementarea strategiilor sectoriale de descentralizare/strategiilor sectoriale pentru imbunatatirea modului de exercitare a competentelor descentralizate, in vederea masurarii progresului si reorientarii sau redefinirii activitatilor, in cazul in care acestea nu conduc la atingerea rezultatelor.
Crearea sistemului de monitorizare consta in parcurgerea urmatoarelor etape:
1. Indicatorii-cheie de performanta stabiliti pentru fiecare obiectiv specific constituie punctul de plecare in procesul de monitorizare. Fiecare indicator-cheie de performanta trebuie sa fie definit cu claritate, sa fie exprimat printr-o formula. Indicatorul va include si unitatea de masura. De asemenea, se recomanda ca definirea indicatorului sa cuprinda suficiente detalii, pentru ca orice persoana insarcinata cu colectarea datelor, indiferent de perioada de colectare, sa fie capabila sa colecteze, pentru acelasi indicator, acelasi tip de date.
2. Colectarea datelor. Pentru fiecare indicator de performanta aferent fiecarei activitati se identifica datele necesare a fi colectate, sursa datelor, factorii responsabili de colectarea si transmiterea acestora, frecventa colectarii datelor.
a) Sursa este acea entitate de la care sunt obtinute datele in mod constant. Este recomandat sa se foloseasca aceeasi sursa de date pentru acelasi indicator de performanta, pentru a se evita ca in timp sa se produca interpretari eronate sau lipsite de consistenta.
b) Factorii responsabili de colectarea si transmiterea datelor. Fiecare minister sau organ de specialitate al administratiei publice centrale, dupa caz, isi stabileste propriile metode de colectare a datelor necesare monitorizarii. In vederea colectarii datelor, ministerele sau organele de specialitate ale administratiei publice centrale, dupa caz, pot implica urmatorii factori de interes: institutia prefectului, serviciile publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe ale administratiei publice centrale din subordinea Guvernului, organizate la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale, fiecare autoritate a administratiei publice locale, structurile asociative ale autoritatilor administratiei publice locale. De asemenea, se poate apela si la alte surse de date ale altor organisme si institutii.
c) Frecventa colectarii datelor (calendarul colectarii datelor). Sistemul de monitorizare trebuie sa se bazeze pe strangerea de date comparabile, colectate cu o anumita periodicitate, pentru a se putea masura progresul. In functie de tipul indicatorului de performanta colectarea datelor se poate face lunar, trimestrial, semestrial sau anual, dupa caz.
3. Procesarea si analiza datelor. Dupa terminarea colectarii datelor se trece la procesarea acestora, prin aplicarea formulei stabilite pentru fiecare indicator de performanta. Procesarea va fi efectuata de catre grupul de lucru pentru descentralizarea competentelor din cadrul ministerelor sau al altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale, dupa caz.
4. Raportul de monitorizare.
Pe baza datelor procesate, grupul de lucru pentru descentralizarea competentelor din cadrul ministerelor sau al altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale, dupa caz, elaboreaza raportul de monitorizare. Raportul de monitorizare se elaboreaza semestrial si se inainteaza Comitetului tehnic interministerial pentru descentralizare, prin Unitatea centrala pentru reforma administratiei publice din cadrul Ministerului Internelor si Reformei Administrative. Raportul semestrial de monitorizare trebuie sa contina si informatii privind masurile pe care ministerul sau alt organ de specialitate al administratiei publice centrale, dupa caz, le are in vedere pentru redefinirea actiunilor in cazul in care acestea nu conduc la atingerea rezultatelor asteptate. Pe baza acestor rapoarte de monitorizare sectoriale, Comitetul tehnic interministerial pentru descentralizare stabileste masurile care se impun in ceea ce priveste procesul de descentralizare.
5. Raportul de evaluare. Pe baza rapoartelor semestriale de monitorizare, grupul de lucru pentru descentralizarea competentelor din cadrul ministerelor sau al altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale, dupa caz, elaboreaza raportul de evaluare inaintat Comitetului tehnic interministerial pentru descentralizare, prin Unitatea centrala pentru reforma administratiei publice din cadrul Ministerului Internelor si Reformei Administrative. Rapoartele de evaluare stau la baza fundamentarii politicii de descentralizare.

Poate fi de interes si:
OUG 7/2015 privind stabilirea destinatiei unor bunuri imobile confiscate. Ordonanta de urgenta nr. 7/2015
Legea 29/2015 pentru aprobarea OUG 113/2013 privind unele masuri bugetare si pentru modificarea si completarea OUG 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului. Lege nr. 29/2015
Legea 185/2014 privind aprobarea OUG 68/2013 pentru modificarea si completarea OUG 189/2008 privind managementul institutiilor publice de cultura. Lege 185/2014
Ordin 1341/2014 privind modificarea si completarea Normelor metodologice privind executia bugetelor de venituri si cheltuieli ale institutiilor publice autonome, institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii si activitatil
OUG 48/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea si functionarea institutiei Avocatul Poporului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative. Ordonanta de urgenta nr. 48/2014
OUG 49/2014 privind instituirea unor masuri in domeniul educatiei, cercetarii stiintifice si pentru modificarea unor acte normative. Ordonanta de Urgenta nr. 49/2014
Legea consortiilor universitare nr. 287/2004 republicata 2014
HG 811/2013 pentru modificarea si completarea HG 831/2010 privind aprobarea strategiei de privatizare prin oferta publica a Societatii Nationale de Gaze Naturale Romgaz – S.A. Medias si a mandatului institutiei publice implicate in derularea acestui
Legea 191/2013 privind aprobarea OUG 133/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, in vederea eficientizarii unor institutii si activitati in acest domeniu
OUG 76/2013 pentru modificarea si completarea OUG 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta. Ordonanta de urgenta nr. 76/2013
OUG 68/2013 pentru modificarea si completarea OUG nr. 189/2008 privind managementul institutiilor publice de cultura. Ordonanta de urgenta nr. 68/2013
OUG 77/2013 pentru stabilirea unor masuri privind asigurarea functionalitatii administratiei publice locale, a numarului de posturi si reducerea cheltuielilor la institutiile si autoritatile publice din subordinea, sub autoritatea sau in coordonarea
Legea 180/2013 privind aprobarea OUG 73/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii. Lege nr. 180/2013
HG 130/2013 pentru modificarea si completarea unor acte normative privind drepturile de transport ale politistilor, elevilor si studentilor din institutiile de invatamant pentru formarea politistilor. Hotararea 130/2013
HG 1203/2013 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru autoritatile si institutiile publice din administratia publica centrala pentru anul 2012. Hotarare nr. 1203/2012
Legea 197/2012 privind asigurarea calitatii in domeniul serviciilor sociale. Lege nr. 197/2012
Hotararea 3/2012 privind modificarea art. 7 din Regulamentul de organizare si functionare a institutiei Avocatul Poporului
OG 26/2012 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 9/1996 privind imbunatatirea sistemului de finantare a institutiilor publice de cultura finantate din venituri extrabugetare si alocatii de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, a sistem
Comunicat nr. 1/2012 privind lista institutiilor de credit participante la Fondul de garantare a depozitelor in sistemul bancar ai caror deponenti beneficiaza de garantarea, prin plata de compensatii, a depozitelor constituite de acestea
Legea 287/2011 privind unele masuri referitoare la organizarea activitatii de punere in executare a creantelor apartinand institutiilor de credit si institutiilor financiare nebancare. Legea 287/2011
Legislatia contabilitatii. Cod 560. Actualizat la 15.02.2015
Editura C.H. Beck

Pret: 22.9 lei
19.5 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
79 useri online

Useri autentificati: