DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Hotarare nr. 742/2008 privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 31/2003[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 541 din 17/07/2008

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Articol unic
Normele metodologice pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 31/2003, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 92 din 14 februarie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 2, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(4) Prin organ fiscal competent se intelege unitatile teritoriale competente definite la art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare."
2. La articolul 3, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Cererea de eliberare a certificatului de cazier fiscal va fi insotita de dovada platii taxei, prevazuta de lege."
3. La articolul 13 alineatul (2), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"b) listele primite de la serviciul/biroul care se ocupa de Registrul contribuabililor, care cuprind persoanele radiate, respectiv decedate, dupa caz;".
4. La articolul 13, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:
"(4) Fisele de actualizare se intocmesc in termen de 5 zile de la data primirii documentelor justificative."
5. Anexa se modifica si se inlocuieste cu anexa la prezenta hotarare.


ANEXA - FAPTELE care se inscriu in cazierul fiscal al contribuabililor, potrivit legislatiei in vigoare
  
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦                          A. Fapte care, potrivit legii, constituie infractiuni                           ¦
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦Codul ¦         Descrierea faptei         ¦Actul normativ care prevede fapta¦Actul normativ care prevede sanctiunea¦ Sanctiunea prevazuta de ¦
¦faptei¦                          ¦                 ¦                   ¦      lege      ¦
+------+---------------------------------------------------+---------------------------------+--------------------------------------+--------------------------¦
¦ 1.01 ¦Fapta contribuabilului care, cu intentie, nu reface¦Art. 3 din Legea nr. 241/2005  ¦Art. 3 din Legea nr. 241/2005 pentru ¦Amenda de la 5.000 lei la ¦
¦   ¦documentele de evidenta contabila distruse, in   ¦pentru prevenirea si combaterea ¦prevenirea si combaterea evaziunii  ¦30.000 lei        ¦
¦   ¦termenul inscris in documentele de control, desi  ¦evaziunii fiscale        ¦fiscale                ¦             ¦
¦   ¦acesta putea sa o faca               ¦                 ¦                   ¦             ¦
+------+---------------------------------------------------+---------------------------------+--------------------------------------+--------------------------¦
¦ 1.02 ¦Refuzul nejustificat al unei persoane de a prezenta¦Art. 4 din Legea nr. 241/2005  ¦Art. 4 din Legea nr. 241/2005 pentru ¦Inchisoare de la 6 luni  ¦
¦   ¦organelor competente, dupa ce a fost somata de 3  ¦pentru prevenirea si combaterea ¦prevenirea si combaterea evaziunii  ¦la 3 ani sau amenda    ¦
¦   ¦ori, documentele legale si bunurile din patrimoniu,¦evaziunii fiscale        ¦fiscale                ¦             ¦
¦   ¦in scopul impiedicarii verificarilor financiare,  ¦                 ¦                   ¦             ¦
¦   ¦fiscale sau vamale                 ¦                 ¦                   ¦             ¦
+------+---------------------------------------------------+---------------------------------+--------------------------------------+--------------------------¦
¦ 1.03 ¦Impiedicarea, sub orice forma, a organelor     ¦Art. 5 din Legea nr. 241/2005  ¦Art. 5 din Legea nr. 241/2005 pentru ¦Inchisoare de la 6 luni  ¦
¦   ¦competente de a intra, in conditiile prevazute de ¦pentru prevenirea si combaterea ¦prevenirea si combaterea evaziunii  ¦la 3 ani sau amenda    ¦
¦   ¦lege, in sedii, incinte ori pe terenuri, cu scopul ¦evaziunii fiscale        ¦fiscale                ¦             ¦
¦   ¦efectuarii verificarilor financiare, fiscale sau  ¦                 ¦                   ¦             ¦
¦   ¦vamale                       ¦                 ¦                   ¦             ¦
+------+---------------------------------------------------+---------------------------------+--------------------------------------+--------------------------¦
¦ 1.04 ¦Retinerea si nevarsarea, cu intentie, in cel mult ¦Art. 6 din Legea nr. 241/2005  ¦Art. 6 din Legea nr. 241/2005     ¦Inchisoare de la un an  ¦
¦   ¦30 de zile de la scadenta, a sumelor reprezentand ¦pentru prevenirea si combaterea ¦pentru prevenirea si combaterea    ¦la 3 ani sau amenda    ¦
¦   ¦impozite sau contributii cu retinere la sursa   ¦evaziunii fiscale        ¦evaziunii fiscale           ¦             ¦
+------+---------------------------------------------------+---------------------------------+--------------------------------------+--------------------------¦
¦ 1.05 ¦Punerea in circulatie, fara drept, a timbrelor,  ¦Art. 7 alin. (1) din Legea nr.  ¦Art. 7 alin. (1) din Legea nr.    ¦Inchisoare de la 2 ani  ¦
¦   ¦banderolelor sau formularelor tipizate, utilizate ¦241/2005 pentru prevenirea si  ¦241/2005 pentru prevenirea si     ¦la 7 ani si interzicerea ¦
¦   ¦in domeniul fiscal, cu regim special        ¦combaterea evaziunii fiscale   ¦combaterea evaziunii fiscale     ¦unor drepturi       ¦
+------+---------------------------------------------------+---------------------------------+--------------------------------------+--------------------------¦
¦ 1.06 ¦Tiparirea sau punerea in circulatie, cu stiinta, de¦Art. 7 alin. (2) din Legea nr.  ¦Art. 7 alin. (2) din Legea nr.    ¦Inchisoare de la 3 la 12 ¦
¦   ¦timbre, banderole sau formulare tipizate, utilizate¦241/2005 pentru prevenirea si  ¦241/2005 pentru prevenirea si     ¦ani si interzicerea unor ¦
¦   ¦in domeniul fiscal, cu regim special, falsificate ¦combaterea evaziunii fiscale   ¦combaterea evaziunii fiscale     ¦drepturi         ¦
+------+---------------------------------------------------+---------------------------------+--------------------------------------+--------------------------¦
¦ 1.07 ¦Stabilirea cu rea-credinta de catre contribuabil a ¦Art. 8 alin. (1) din Legea nr.  ¦Art. 8 alin. (1) din Legea nr.    ¦Inchisoare de la 3 ani la ¦
¦   ¦impozitelor, taxelor sau contributiilor, avand ca ¦241/2005 pentru prevenirea si  ¦241/2005 pentru prevenirea si     ¦10 ani si interzicerea  ¦
¦   ¦rezultat obtinerea, fara drept, a unor sume de bani¦combaterea evaziunii fiscale   ¦combaterea evaziunii fiscale     ¦unor drepturi       ¦
¦   ¦cu titlu de rambursari sau restituiri de la bugetul¦                 ¦                   ¦             ¦
¦   ¦general consolidat ori compensari datorate     ¦                 ¦                   ¦             ¦
¦   ¦bugetului general consolidat            ¦                 ¦                   ¦             ¦
+------+---------------------------------------------------+---------------------------------+--------------------------------------+--------------------------¦
¦ 1.08 ¦Asocierea in vederea savarsirii faptei prevazute de¦Art. 8 alin. (2) din Legea nr.  ¦Art. 8 alin. (2) din Legea nr.    ¦Inchisoare de la 5 ani la ¦
¦   ¦art. 8 alin. (1) din Legea nr. 241/2005 pentru   ¦241/2005 pentru prevenirea si  ¦241/2005 pentru prevenirea si     ¦15 ani si interzicerea  ¦
¦   ¦prevenirea si combaterea evaziunii fiscale     ¦combaterea evaziunii fiscale   ¦combaterea evaziunii fiscale     ¦unor drepturi       ¦
+------+---------------------------------------------------+---------------------------------+--------------------------------------+--------------------------¦
¦ 1.09 ¦Tentativa la infractiunile prevazute la pct. 1.07 ¦Art. 8 alin. (3) din Legea nr  ¦Art. 8 alin. (3) din Legea nr.    ¦Se pedepseste conform   ¦
¦   ¦si 1.08 din prezenta anexa             ¦241/2005 pentru prevenirea si  ¦241/2005 pentru prevenirea si     ¦legii.          ¦
¦   ¦                          ¦combaterea evaziunii fiscale   ¦combaterea evaziunii fiscale     ¦             ¦
+------+---------------------------------------------------+---------------------------------+--------------------------------------+--------------------------¦
¦ 1.10 ¦Ascunderea bunului ori a sursei impozabile sau   ¦Art. 9 alin. (1) lit. a) din   ¦Art. 9 alin. (1), (2) si (3) din   ¦Inchisoare de la 2 ani  ¦
¦   ¦taxabile in scopul sustragerii de la indeplinirea ¦Legea nr. 241/2005 pentru    ¦Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea ¦la 8 ani si interzicerea ¦
¦   ¦obligatiilor fiscale                ¦prevenirea si combaterea     ¦si combaterea evaziunii fiscale    ¦unor drepturi. Daca prin ¦
¦   ¦                          ¦evaziunii fiscale        ¦                   ¦fapta s-a produs un    ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦prejudiciu mai mare de  ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦100.000 euro, in     ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦echivalentul monedei   ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦nationale, limita minima ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦a pedepsei prevazute de  ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦lege si limita maxima a  ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦acesteia se majoreaza   ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦cu 2 ani. Daca prin fapta ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦s-a produs un prejudiciu ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦mai mare de 500.000    ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦euro, in echivalentul   ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦monedei nationale, limita ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦minima a pedepsei     ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦prevazute de lege si   ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦limita maxima a acesteia ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦se majoreaza cu 3 ani   ¦
+------+---------------------------------------------------+---------------------------------+--------------------------------------+--------------------------¦
¦ 1.11 ¦Omisiunea, in tot sau in parte, a evidentierii, in ¦Art. 9 alin. (1) lit. b) din   ¦Art. 9 alin. (1), (2) si (3) din   ¦Inchisoare de la 2 ani  ¦
¦   ¦actele contabile ori in alte documente legale, a  ¦Legea nr. 241/2005 pentru    ¦Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea ¦la 8 ani si interzicerea ¦
¦   ¦operatiunilor comerciale efectuate sau a      ¦prevenirea si combaterea     ¦si combaterea evaziunii fiscale    ¦unor drepturi. Daca prin ¦
¦   ¦veniturilor realizate in scopul sustragerii de la ¦evaziunii fiscale        ¦                   ¦fapta s-a produs un    ¦
¦   ¦indeplinirea obligatiilor fiscale         ¦                 ¦                   ¦prejudiciu mai mare    ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦de 100.000 euro, in    ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦echivalentul monedei   ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦nationale, limita minima ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦a pedepsei prevazute de  ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦lege si limita maxima a  ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦acesteia se majoreaza cu ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦2 ani. Daca prin fapta  ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦s-a produs un prejudiciu ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦mai mare de 500.000    ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦euro, in echivalentul   ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦monedei nationale, limita ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦minima a pedepsei     ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦prevazute de lege si   ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦limita maxima a      ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦acesteia se majoreaza   ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦cu 3 ani         ¦
+------+---------------------------------------------------+---------------------------------+--------------------------------------+--------------------------¦
¦ 1.12 ¦Evidentierea, in actele contabile sau in alte   ¦Art. 9 alin. (1) lit. c) din   ¦Art. 9 alin. (1), (2) si (3) din   ¦Inchisoare de la 2 ani  ¦
¦   ¦documente legale, a cheltuielilor care nu au la  ¦Legea nr. 241/2005 pentru    ¦Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea ¦la 8 ani si interzicerea ¦
¦   ¦baza operatiuni reale ori evidentierea altor    ¦prevenirea si combaterea     ¦si combaterea evaziunii fiscale    ¦unor drepturi. Daca prin ¦
¦   ¦operatiuni fictive in scopul sustragerii de la   ¦evaziunii fiscale        ¦                   ¦fapta s-a produs un    ¦
¦   ¦indeplinirea obligatiilor fiscale         ¦                 ¦                   ¦prejudiciu mai mare de  ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦100.000 euro, in     ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦echivalentul monedei   ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦nationale, limita minima ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦a pedepsei prevazute de  ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦lege si limita maxima a  ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦acesteia se majoreaza   ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦cu 2 ani. Daca prin fapta ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦s-a produs un prejudiciu ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦mai mare de 500.000    ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦euro, in echivalentul   ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦monedei nationale, limita ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦minima a pedepsei     ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦prevazute de lege si   ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦limita maxima a acesteia ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦se majoreaza cu 3 ani   ¦
+------+---------------------------------------------------+---------------------------------+--------------------------------------+--------------------------¦
¦ 1.13 ¦Alterarea, distrugerea sau ascunderea de acte   ¦Art. 9 alin. (1) lit. d) din   ¦Art. 9 alin. (1), (2) si (3) din   ¦Inchisoare de la 2 ani  ¦
¦   ¦contabile, memorii ale aparatelor de taxat sau de ¦Legea nr. 241/2005 pentru    ¦Legea nr. 241/2005 pentru       ¦la 8 ani si interzicerea ¦
¦   ¦marcat electronice fiscale sau de alte mijloace de ¦prevenirea si combaterea     ¦prevenirea si combaterea evaziunii  ¦unor drepturi. Daca prin ¦
¦   ¦stocare a datelor in scopul sustragerii de la   ¦evaziunii fiscale        ¦fiscale                ¦fapta s-a produs un    ¦
¦   ¦indeplinirea obligatiilor fiscale         ¦                 ¦                   ¦prejudiciu mai mare de  ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦100.000 euro, in     ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦echivalentul monedei   ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦nationale, limita minima ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦a pedepsei prevazute de  ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦lege si limita maxima a  ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦acesteia se majoreaza cu ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦2 ani. Daca prin fapta  ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦s-a produs un prejudiciu ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦mai mare de 500.000    ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦euro, in echivalentul   ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦monedei nationale,    ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦limita minima a pedepsei ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦prevazute de lege si   ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦limita maxima a acesteia ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦se majoreaza cu 3 ani   ¦
+------+---------------------------------------------------+---------------------------------+--------------------------------------+--------------------------¦
¦ 1.14 ¦Executarea de evidente contabile duble,      ¦Art. 9 alin. (1) lit. e) din   ¦Art. 9 alin. (1), (2) si (3) din   ¦Inchisoare de la 2 ani  ¦
¦   ¦folosindu-se inscrisuri sau alte mijloace de    ¦Legea nr. 241/2005 pentru    ¦Legea nr. 241/2005 pentru       ¦la 8 ani si interzicerea ¦
¦   ¦stocare a datelor in scopul sustragerii de la   ¦prevenirea si combaterea     ¦prevenirea si combaterea       ¦unor drepturi. Daca prin ¦
¦   ¦indeplinirea obligatiilor fiscale         ¦evaziunii fiscale        ¦evaziunii fiscale           ¦fapta s-a produs un    ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦prejudiciu mai mare de  ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦100.000 euro, in     ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦echivalentul monedei   ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦nationale, limita minima ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦a pedepsei prevazute de  ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦lege si limita maxima a  ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦acesteia se majoreaza cu ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦2 ani. Daca prin fapta  ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦s-a produs un prejudiciu ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦mai mare de 500.000    ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦euro, in echivalentul   ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦monedei nationale,    ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦limita minima a pedepsei ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦prevazute de lege si   ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦limita maxima a acesteia ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦se majoreaza cu 3 ani   ¦
+------+---------------------------------------------------+---------------------------------+--------------------------------------+--------------------------¦
¦ 1.15 ¦Sustragerea de la efectuarea verificarilor     ¦Art. 9 alin. (1) lit. f) din   ¦Art. 9 alin. (1), (2) si (3) din   ¦Inchisoare de la 2 ani la ¦
¦   ¦financiare, fiscale sau vamale, prin nedeclararea, ¦Legea nr. 241/2005 pentru    ¦Legea nr. 241/2005 pentru       ¦8 ani si interzicerea   ¦
¦   ¦declararea fictiva ori declararea inexacta cu   ¦prevenirea si combaterea     ¦prevenirea si combaterea evaziunii  ¦unor drepturi. Daca prin ¦
¦   ¦privire la sediile principale sau secundare ale  ¦evaziunii fiscale        ¦fiscale                ¦fapta s-a produs un    ¦
¦   ¦persoanelor verificate in scopul sustragerii de la ¦                 ¦                   ¦prejudiciu mai mare de  ¦
¦   ¦indeplinirea obligatiilor fiscale         ¦                 ¦                   ¦100.000 euro, in     ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦echivalentul monedei   ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦nationale, limita minima ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦a pedepsei prevazute de  ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦lege si limita maxima a  ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦acesteia se majoreaza cu ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦2 ani. Daca prin fapta  ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦s-a produs un prejudiciu ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦mai mare de 500.000 euro, ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦in echivalentul monedei  ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦nationale, limita minima ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦a pedepsei prevazute de  ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦lege si limita maxima a  ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦acesteia se majoreaza cu ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦3 ani.          ¦
+------+---------------------------------------------------+---------------------------------+--------------------------------------+--------------------------¦
¦ 1.16 ¦Substituirea, degradarea sau instrainarea de catre ¦Art. 9 alin. (1) lit. g) din   ¦Art. 9 alin. (1), (2) si (3) din   ¦Inchisoare de la 2 ani la ¦
¦   ¦debitor sau de catre terte persoane a bunurilor  ¦Legea nr. 241/2005 pentru    ¦Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea ¦8 ani si interzicerea   ¦
¦   ¦sechestrate in conformitate cu prevederile Codului ¦prevenirea si combaterea     ¦si combaterea evaziunii fiscale    ¦unor drepturi. Daca prin ¦
¦   ¦de procedura fiscala si ale Codului de procedura  ¦evaziunii fiscale        ¦                   ¦fapta s-a produs un    ¦
¦   ¦penala, in scopul sustragerii de la indeplinirea  ¦                 ¦                   ¦prejudiciu mai mare de  ¦
¦   ¦obligatiilor fiscale                ¦                 ¦                   ¦100.000 euro, in     ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦echivalentul monedei   ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦nationale, limita minima ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦a pedepsei prevazute de  ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦lege si limita maxima a  ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦acesteia se majoreaza cu ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦2 ani. Daca prin fapta  ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦s-a produs un prejudiciu ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦mai mare de 500.000 euro, ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦in echivalentul monedei  ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦nationale, limita minima ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦a pedepsei prevazute de  ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦lege si limita maxima a  ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦acesteia se majoreaza cu ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦3 ani.          ¦
+------+---------------------------------------------------+---------------------------------+--------------------------------------+--------------------------¦
¦ 1.17 ¦Producerea de produse accizabile ce intra sub   ¦Art. 2961 alin. (1) lit. b) din ¦Art. 2961 alin. (2) lit. b) din Legea ¦Inchisoare de la 2 ani  ¦
¦   ¦incidenta sistemului de antrepozitare fiscala in  ¦Legea nr. 571/2003 privind Codul ¦nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu ¦la 7 ani         ¦
¦   ¦afara unui antrepozit fiscal autorizat de catre  ¦fiscal, cu modificarile si    ¦modificarile si completarile     ¦             ¦
¦   ¦autoritatea fiscala competenta           ¦completarile ulterioare     ¦ulterioare              ¦             ¦
+------+---------------------------------------------------+---------------------------------+--------------------------------------+--------------------------¦
¦ 1.18 ¦Achizitionarea de alcool etilic si de distilate de ¦Art. 2961 alin. (1) lit. c) din ¦Art. 2961 alin. (2) lit. a) si alin. ¦Inchisoare de la 1    ¦
¦   ¦la alti furnizori decat antrepozitarii autorizati ¦Legea nr. 571/2003 privind Codul ¦(3) din Legea nr. 571/2003 privind  ¦an la 3 ani. Dupa     ¦
¦   ¦pentru productie sau importatorii autorizati de  ¦fiscal, cu modificarile si    ¦Codul fiscal, cu modificarile si   ¦constatarea faptei,    ¦
¦   ¦astfel de produse, potrivit titlului VII din Legea ¦completarile ulterioare     ¦completarile ulterioare        ¦organul de control    ¦
¦   ¦nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile ¦                 ¦                   ¦competent dispune     ¦
¦   ¦si completarile ulterioare             ¦                 ¦                   ¦oprirea          ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦activitatii,       ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦sigilarea         ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦instalatiei si      ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦inainteaza actul de    ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦control autoritatii    ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦fiscale care a emis    ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦autorizatia, cu      ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦propunerea de       ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦suspendare a       ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦autorizatiei de      ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦antrepozit fiscal.    ¦
+------+---------------------------------------------------+---------------------------------+--------------------------------------+--------------------------¦
¦ 1.19 ¦Utilizarea alcoolului brut, alcoolului etilic de  ¦Art. 2961 alin. (1) lit. d) din ¦Art. 2961 alin. (2) lit. a) si alin. ¦Inchisoare de la 1 an   ¦
¦   ¦sinteza si a alcoolului tehnic ca materie prima  ¦Legea nr. 571/2003 privind Codul ¦(3) din Legea nr. 571/2003 privind  ¦la 3 ani. Dupa      ¦
¦   ¦pentru fabricarea bauturilor alcoolice de orice  ¦fiscal, cu modificarile si    ¦Codul fiscal, cu modificarile si   ¦constatarea faptei,    ¦
¦   ¦fel                        ¦completarile ulterioare     ¦completarile ulterioare        ¦organul de control    ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦competent dispune     ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦oprirea activitatii,   ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦sigilarea instalatiei   ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦si inainteaza actul de  ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦control autoritatii    ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦fiscale care a emis    ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦autorizatia, cu      ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦propunerea de       ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦suspendare a       ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦autorizatiei de      ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦antrepozit fiscal.    ¦
+------+---------------------------------------------------+---------------------------------+--------------------------------------+--------------------------¦
¦ 1.20 ¦Achizitionarea de uleiuri minerale rezultate din  ¦Art. 2961 alin. (1) lit. e) din ¦Art. 2961 alin. (2) lit. a) si alin. ¦Inchisoare de la 1 an   ¦
¦   ¦prelucrarea titeiului sau a altor materii prime,  ¦Legea nr. 571/2003 privind Codul ¦(3) din Legea nr. 571/2003 privind  ¦la 3 ani. Dupa      ¦
¦   ¦care provin pe circuitul economic de la alti    ¦fiscal, cu modificarile si    ¦Codul fiscal, cu modificarile si   ¦constatarea faptei,    ¦
¦   ¦furnizori decat antrepozitarii autorizati pentru  ¦completarile ulterioare     ¦completarile ulterioare        ¦organul de control    ¦
¦   ¦productie sau importatorii autorizati potrivit   ¦                 ¦                   ¦competent dispune     ¦
¦   ¦titlului VII din Legea nr. 571/2003 privind Codul ¦                 ¦                   ¦oprirea activitatii,   ¦
¦   ¦fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare ¦                 ¦                   ¦sigilarea instalatiei   ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦si inainteaza actul de  ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦control autoritatii    ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦fiscale care a emis    ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦autorizatia, cu      ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦propunerea de       ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦suspendare a       ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦autorizatiei de      ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦antrepozit fiscal.    ¦
+------+---------------------------------------------------+---------------------------------+--------------------------------------+--------------------------¦
¦ 1.21 ¦Livrarea de uleiuri minerale de catre       ¦Art. 2961 alin. (1) lit. f) din ¦Art. 2961 alin. (2) lit. b) si alin. ¦Inchisoare de la 2    ¦
¦   ¦antrepozitarii autorizati pentru productie fara  ¦Legea nr. 571/2003 privind Codul ¦(3) din Legea nr. 571/2003 privind  ¦ani la 7 ani. Dupa    ¦
¦   ¦prezentarea de catre cumparator, persoana juridica,¦fiscal, cu modificarile si    ¦Codul fiscal, cu modificarile si   ¦constatarea faptei,    ¦
¦   ¦a documentului de plata care sa ateste virarea la ¦completarile ulterioare     ¦completarile ulterioare        ¦organul de control    ¦
¦   ¦bugetul de stat a valorii accizelor aferente    ¦                 ¦                   ¦competent dispune     ¦
¦   ¦cantitatii ce urmeaza a fi facturate        ¦                 ¦                   ¦oprirea          ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦activitatii,       ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦sigilarea         ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦instalatiei si      ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦inainteaza actul de    ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦control autoritatii    ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦fiscale care a emis    ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦autorizatia, cu      ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦propunerea de       ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦suspendare a       ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦autorizatiei de      ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦antrepozit fiscal.    ¦
+------+---------------------------------------------------+---------------------------------+--------------------------------------+--------------------------¦
¦ 1.22 ¦Comercializarea uleiurilor minerale neaccizabile, ¦Art. 2961 alin. (1) lit. g) din ¦Art. 2961 alin. (2) lit. a) si alin. ¦Inchisoare de la 1 an   ¦
¦   ¦rezultate din prelucrarea titeiului sau a altor  ¦Legea nr. 571/2003 privind Codul ¦(3) din Legea nr. 571/2003 privind  ¦la 3 ani. Dupa      ¦
¦   ¦materii prime, care au punctul de inflamabilitate ¦fiscal, cu modificarile si    ¦Codul fiscal, cu modificarile si   ¦constatarea faptei,    ¦
¦   ¦sub 85?C, altfel decat direct catre utilizatorii  ¦completarile ulterioare     ¦completarile ulterioare        ¦organul de control    ¦
¦   ¦finali care folosesc aceste produse in scop    ¦                 ¦                   ¦competent dispune     ¦
¦   ¦industrial                     ¦                 ¦                   ¦oprirea activitatii,   ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦sigilarea instalatiei   ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦si inainteaza actul de  ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦control autoritatii    ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦fiscale care a emis    ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦autorizatia, cu      ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦propunerea de       ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦suspendare a       ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦autorizatiei de      ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦antrepozit fiscal.    ¦
+------+---------------------------------------------------+---------------------------------+--------------------------------------+--------------------------¦
¦ 1.23 ¦Marcarea cu marcaje false a produselor accizabile ¦Art. 2961 alin. (1) lit. h) din ¦Art. 2961 alin. (2) lit. b) si alin. ¦Inchisoare de la 2 ani  ¦
¦   ¦supuse marcarii ori detinerea in antrepozitul   ¦Legea nr. 571/2003 privind Codul ¦(3) din Legea nr. 571/2003 privind  ¦la 7 ani. Dupa      ¦
¦   ¦fiscal a produselor marcate in acest fel      ¦fiscal, cu modificarile si    ¦Codul fiscal, cu modificarile si   ¦constatarea faptei,    ¦
¦   ¦                          ¦completarile ulterioare     ¦completarile ulterioare        ¦organul de control    ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦competent dispune     ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦oprirea activitatii,   ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦sigilarea instalatiei si ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦inainteaza actul de    ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦control autoritatii    ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦fiscale care a emis    ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦autorizatia, cu      ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦propunerea de suspendare ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦a autorizatiei de     ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦antrepozit fiscal.    ¦
+------+---------------------------------------------------+---------------------------------+--------------------------------------+--------------------------¦
¦ 1.24 ¦Impiedicarea sub orice forma a organului de    ¦Art. 2961 alin. (1) lit. i) din ¦Art. 2961 alin. (2) lit. a) si alin. ¦Inchisoare de la 1 an   ¦
¦   ¦control de a efectua verificari inopinate in    ¦Legea nr. 571/2003 privind Codul ¦(3) din Legea nr. 571/2003 privind  ¦la 3 ani. Dupa      ¦
¦   ¦antrepozitele fiscale               ¦fiscal, cu modificarile si    ¦Codul fiscal, cu modificarile si   ¦constatarea faptei,    ¦
¦   ¦                          ¦completarile ulterioare.     ¦completarile ulterioare        ¦organul de control    ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦competent dispune     ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦oprirea activitatii,   ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦sigilarea instalatiei   ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦si inainteaza actul de  ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦control autoritatii    ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦fiscale care a emis    ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦autorizatia, cu      ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦propunerea de       ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦suspendare a       ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦autorizatiei de      ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦antrepozit fiscal.    ¦
+------+---------------------------------------------------+---------------------------------+--------------------------------------+--------------------------¦
¦ 1.25 ¦Livrarea reziduurilor de uleiuri minerale catre  ¦Art. 2961 alin. (1) lit. j) din ¦Art. 2961 alin. (2) lit. c) din    ¦Inchisoare de la 6 luni  ¦
¦   ¦alti clienti decat antrepozitele fiscale de    ¦Legea nr. 571/2003 privind Codul ¦Legea nr. 571/2003 privind Codul   ¦la 2 ani         ¦
¦   ¦productie, autorizate sa le colecteze si sa le   ¦fiscal, cu modificarile si    ¦fiscal, cu modificarile si      ¦             ¦
¦   ¦prelucreze, ori fara viza reprezentantului     ¦completarile ulterioare     ¦completarile ulterioare        ¦             ¦
¦   ¦organului fiscal teritorial aplicata pe documentul ¦                 ¦                   ¦             ¦
¦   ¦de livrare                     ¦                 ¦                   ¦             ¦
+------+---------------------------------------------------+---------------------------------+--------------------------------------+--------------------------¦
¦ 1.26 ¦Achizitionarea de catre antrepozitele fiscale de  ¦Art. 2961 alin. (1) lit. k) din ¦Art. 2961 alin. (2) lit. c) si alin. ¦Inchisoare de la 6    ¦
¦   ¦productie a reziduurilor de uleiuri minerale de la ¦Legea nr. 571/2003 privind Codul ¦(3) din Legea nr. 571/2003 privind  ¦luni la 2 ani. Dupa    ¦
¦   ¦alti furnizori decat unitatile care le obtin din  ¦fiscal, cu modificarile si    ¦Codul fiscal, cu modificarile si   ¦constatarea faptei,    ¦
¦   ¦exploatare ori fara viza reprezentantului     ¦completarile ulterioare     ¦completarile ulterioare        ¦organul de control    ¦
¦   ¦organului fiscal teritorial aplicata pe documentul ¦                 ¦                   ¦competent dispune     ¦
¦   ¦de livrare                     ¦                 ¦                   ¦oprirea activitatii,   ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦sigilarea instalatiei   ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦si inainteaza actul de  ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦control autoritatii    ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦fiscale care a emis    ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦autorizatia, cu      ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦propunerea de       ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦suspendare a       ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦autorizatiei de      ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦antrepozit fiscal.    ¦
+------+---------------------------------------------------+---------------------------------+--------------------------------------+--------------------------¦
¦ 1.27 ¦Fapta persoanei care falsifica, sustrage sau    ¦Art. 143 alin. (2) lit. a) din  ¦Art. 143 alin. (2) din Legea nr.   ¦Inchisoare de la 6 luni  ¦
¦   ¦distruge evidentele debitorului ori ascunde o parte¦Legea nr. 85/2006 privind    ¦85/2006 privind procedura insolventei,¦la 5 ani         ¦
¦   ¦din activul averii acestuia            ¦procedura insolventei, cu    ¦cu modificarile si completarile    ¦             ¦
¦   ¦                          ¦modificarile si completarile   ¦ulterioare              ¦             ¦
¦   ¦                          ¦ulterioare            ¦                   ¦             ¦
+------+---------------------------------------------------+---------------------------------+--------------------------------------+--------------------------¦
¦ 1.28 ¦Fapta persoanei care infatiseaza datorii      ¦Art. 143 alin. (2) lit. b) din  ¦Art. 143 alin. (2) din Legea nr.   ¦Inchisoare de la 6 luni  ¦
¦   ¦inexistente sau prezinta in registrele       ¦Legea nr. 85/2006 privind    ¦85/2006 privind procedura insolventei,¦la 5 ani         ¦
¦   ¦debitorului, in alt act sau in situatia financiara ¦procedura insolventei, cu    ¦cu modificarile si completarile    ¦             ¦
¦   ¦sume nedatorate, fiecare dintre aceste fapte fiind ¦modificarile si completarile   ¦ulterioare              ¦             ¦
¦   ¦savarsite in frauda creditorilor          ¦ulterioare            ¦                   ¦             ¦
+------+---------------------------------------------------+---------------------------------+--------------------------------------+--------------------------¦
¦ 1.29 ¦Fapta persoanei care instraineaza, in frauda    ¦Art. 143 alin. (2) lit. c) din  ¦Art. 143 alin. (2) din Legea nr.   ¦Inchisoare de la 6 luni  ¦
¦   ¦creditorilor, in caz de insolventa a debitorului, o¦Legea nr. 85/2006 privind    ¦85/2006 privind procedura       ¦la 5 ani         ¦
¦   ¦parte din active                  ¦procedura insolventei, cu    ¦insolventei, cu modificarile si    ¦             ¦
¦   ¦                          ¦modificarile si completarile   ¦completarile ulterioare        ¦             ¦
¦   ¦                          ¦ulterioare            ¦                   ¦             ¦
+------+---------------------------------------------------+---------------------------------+--------------------------------------+--------------------------¦
¦ 1.30 ¦Fapta persoanei care, cu rea-credinta, a facut   ¦Art. 48 alin. (1) din Legea   ¦Art. 48 alin. (1) din Legea nr.    ¦Inchisoare de la 3    ¦
¦   ¦declaratii inexacte, in baza carora s-a operat o  ¦nr. 26/1990 privind registrul  ¦26/1990 privind registrul       ¦luni la 2 ani sau     ¦
¦   ¦inmatriculare ori s-a facut o mentiune in registrul¦comertului, republicata, cu   ¦comertului, republicata, cu      ¦amenda de la 100 lei   ¦
¦   ¦comertului                     ¦modificarile si completarile   ¦modificarile si completarile     ¦la 500 lei, daca,     ¦
¦   ¦                          ¦ulterioare            ¦ulterioare              ¦potrivit legii,      ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦fapta nu constituie    ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦infractiune mai      ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦grava           ¦
+------+---------------------------------------------------+---------------------------------+--------------------------------------+--------------------------¦
¦ 1.31 ¦Introducerea in sau scoaterea din tara, prin orice ¦Art. 270 din Legea nr. 86/2006  ¦Art. 270 din Legea nr. 86/2006    ¦Inchisoare de la 2 ani la ¦
¦   ¦mijloace, a bunurilor sau marfurilor, prin alte  ¦privind Codul vamal al Romaniei ¦privind Codul vamal al Romaniei    ¦7 ani si interzicerea   ¦
¦   ¦locuri decat cele stabilite pentru control vamal  ¦                 ¦                   ¦unor drepturi       ¦
+------+---------------------------------------------------+---------------------------------+--------------------------------------+--------------------------¦
¦ 1.32 ¦Introducerea in sau scoaterea din tara, fara    ¦Art. 271 din Legea nr. 86/2006  ¦Art. 271 din Legea nr. 86/2006    ¦Inchisoare de la 3    ¦
¦   ¦drept, de arme, munitii, materiale explozibile,  ¦privind Codul vamal al Romaniei ¦privind Codul vamal al Romaniei    ¦ani la 12 ani si     ¦
¦   ¦droguri, precursori, materiale nucleare sau alte  ¦                 ¦                   ¦interzicerea unor     ¦
¦   ¦substante radioactive, substante toxice,      ¦                 ¦                   ¦drepturi, daca      ¦
¦   ¦deseuri, reziduuri ori materiale chimice      ¦                 ¦                   ¦legea penala nu      ¦
¦   ¦periculoase                    ¦                 ¦                   ¦prevede o pedeapsa    ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦mai mare         ¦
+------+---------------------------------------------------+---------------------------------+--------------------------------------+--------------------------¦
¦ 1.33 ¦Folosirea, la autoritatea vamala, a documentelor  ¦Art. 272 din Legea nr. 86/2006  ¦Art. 272 din Legea nr. 86/2006    ¦Inchisoare de la 2 ani  ¦
¦   ¦vamale de transport sau comerciale care se refera ¦privind Codul vamal al Romaniei ¦privind Codul vamal al Romaniei    ¦la 7 ani si interzicerea ¦
¦   ¦la alte marfuri sau bunuri ori la alte cantitati de¦                 ¦                   ¦unor drepturi       ¦
¦   ¦marfuri sau bunuri decat cele prezentate in vama  ¦                 ¦                   ¦             ¦
+------+---------------------------------------------------+---------------------------------+--------------------------------------+--------------------------¦
¦ 1.34 ¦Folosirea, la autoritatea vamala, a documentelor  ¦Art. 273 din Legea nr. 86/2006  ¦Art. 273 din Legea nr. 86/2006    ¦Inchisoare de la 3 ani la ¦
¦   ¦vamale de transport sau comerciale falsificate   ¦privind Codul vamal al Romaniei ¦privind Codul vamal al Romaniei    ¦10 ani si interzicerea  ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦unor drepturi       ¦
+------+---------------------------------------------------+---------------------------------+--------------------------------------+--------------------------¦
¦ 1.35 ¦Faptele prevazute la art. 270-273 din Legea nr.  ¦Art. 274 din Legea nr. 86/2006  ¦Art. 274 din Legea nr. 86/2006    ¦Inchisoare de la 5 ani  ¦
¦   ¦86/2006 privind Codul vamal al Romaniei, savarsite ¦privind Codul vamal al Romaniei ¦privind Codul vamal al Romaniei    ¦la 15 ani si       ¦
¦   ¦de una sau mai multe persoane inarmate ori de doua ¦                 ¦                   ¦interzicerea unor     ¦
¦   ¦sau mai multe persoane impreuna          ¦                 ¦                   ¦drepturi         ¦
+------+---------------------------------------------------+---------------------------------+--------------------------------------+--------------------------¦
¦ 1.36 ¦Tentativa la infractiunile prevazute la art.    ¦Art. 275 din Legea nr. 86/2006  ¦Art. 275 din Legea nr. 86/2006    ¦Se pedepseste conform   ¦
¦   ¦270-274 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal ¦privind Codul vamal al Romaniei ¦privind Codul vamal al Romaniei    ¦legii.          ¦
¦   ¦al Romaniei                    ¦                 ¦                   ¦             ¦
+------+---------------------------------------------------+---------------------------------+--------------------------------------+--------------------------¦
¦ 1.37 ¦Daca faptele prevazute la art. 270-274 din Legea  ¦Art. 276 din Legea nr. 86/2006  ¦Art. 276 din Legea nr. 86/2006    ¦Se poate aplica si    ¦
¦   ¦nr. 86/2006 privind Codul vamal al Romaniei sunt  ¦privind Codul vamal al Romaniei ¦privind Codul vamal al Romaniei    ¦interzicerea unor     ¦
¦   ¦savarsite de angajati sau reprezentanti ai unor  ¦                 ¦                   ¦drepturi, potrivit    ¦
¦   ¦persoane juridice care au ca obiect de activitate ¦                 ¦                   ¦art. 64 lit. c) din    ¦
¦   ¦operatiuni de import-export ori in folosul acestor ¦                 ¦                   ¦Codul penal.       ¦
¦   ¦persoane juridice                 ¦                 ¦                   ¦             ¦
+------+---------------------------------------------------+---------------------------------+--------------------------------------+--------------------------¦
¦ 1.38 ¦Efectuarea cu stiinta de inregistrari inexacte,  ¦Art. 43 din Legea contabilitatii ¦Art. 43 din Legea contabilitatii nr. ¦Se pedepseste conform   ¦
¦   ¦precum si omisiunea cu stiinta a inregistrarilor  ¦nr. 82/1991, republicata, cu   ¦82/1991, republicata, cu modificarile ¦legii.          ¦
¦   ¦in contabilitate, avand drept consecinta      ¦modificarile si completarile   ¦si completarile ulterioare      ¦             ¦
¦   ¦denaturarea veniturilor, cheltuielilor,      ¦ulterioare            ¦                   ¦             ¦
¦   ¦rezultatelor financiare, precum si a elementelor  ¦                 ¦                   ¦             ¦
¦   ¦de activ si de pasiv ce se reflecta in bilant   ¦                 ¦                   ¦             ¦
+------+---------------------------------------------------+---------------------------------+--------------------------------------+--------------------------¦
¦ 1.39 ¦Schimbarea sau transferul de bunuri, cunoscand ca ¦Art. 23 alin. (1) lit. a) din  ¦Art. 23 alin. (1) din Legea nr.    ¦Inchisoare de la 3 ani la ¦
¦   ¦provin din savarsirea de infractiuni, in scopul  ¦Legea nr. 656/2002 pentru    ¦656/2002 pentru prevenirea si     ¦12 ani          ¦
¦   ¦ascunderii sau al disimularii originii ilicite a  ¦prevenirea si sanctionarea    ¦sanctionarea spalarii banilor,    ¦             ¦
¦   ¦acestor bunuri sau in scopul de a ajuta persoana  ¦spalarii banilor, precum si   ¦precum si pentru instituirea unor   ¦             ¦
¦   ¦care a savarsit infractiunea din care provin    ¦pentru instituirea unor masuri de¦masuri de prevenire si combatere a  ¦             ¦
¦   ¦bunurile sa se sustraga de la urmarire, judecata  ¦prevenire si combatere a     ¦finantarii actelor de terorism, cu  ¦             ¦
¦   ¦sau executarea pedepsei              ¦finantarii actelor de terorism, ¦modificarile si completarile     ¦             ¦
¦   ¦                          ¦cu modificarile si completarile ¦ulterioare              ¦             ¦
¦   ¦                          ¦ulterioare            ¦                   ¦             ¦
+------+---------------------------------------------------+---------------------------------+--------------------------------------+--------------------------¦
¦ 1.40 ¦Ascunderea sau disimularea adevaratei naturi a   ¦Art. 23 alin. (1) lit. b) din  ¦Art. 23 alin. (1) din Legea nr.    ¦Inchisoare de la 3 ani  ¦
¦   ¦provenientei, a situarii, a dispozitiei, a     ¦Legea nr. 656/2002 pentru    ¦656/2002 pentru prevenirea si     ¦la 12 ani         ¦
¦   ¦circulatiei sau a proprietatii bunurilor ori a   ¦prevenirea si sanctionarea    ¦sanctionarea spalarii banilor,    ¦             ¦
¦   ¦drepturilor asupra acestora, cunoscand ca bunurile ¦spalarii banilor, precum si   ¦precum si pentru instituirea unor   ¦             ¦
¦   ¦provin din savarsirea de infractiuni        ¦pentru instituirea unor masuri de¦masuri de prevenire si combatere a  ¦             ¦
¦   ¦                          ¦prevenire si combatere a     ¦finantarii actelor de terorism, cu  ¦             ¦
¦   ¦                          ¦finantarii actelor de terorism, ¦modificarile si completarile     ¦             ¦
¦   ¦                          ¦cu modificarile si completarile ¦ulterioare              ¦             ¦
¦   ¦                          ¦ulterioare            ¦                   ¦             ¦
+------+---------------------------------------------------+---------------------------------+--------------------------------------+--------------------------¦
¦ 1.41 ¦Dobandirea, detinerea sau folosirea de bunuri,   ¦Art. 23 alin. (1) lit. c) din  ¦Art. 23 alin. (1) din Legea nr.    ¦Inchisoare de la 3 ani  ¦
¦   ¦cunoscand ca acestea provin din savarsirea de   ¦Legea nr. 656/2002 pentru    ¦656/2002 pentru prevenirea si     ¦la 12 ani         ¦
¦   ¦infractiuni                    ¦prevenirea si sanctionarea    ¦sanctionarea spalarii banilor,    ¦             ¦
¦   ¦                          ¦spalarii banilor, precum si   ¦precum si pentru instituirea     ¦             ¦
¦   ¦                          ¦pentru instituirea unor masuri  ¦unor masuri de prevenire si      ¦             ¦
¦   ¦                          ¦de prevenire si combatere a   ¦combatere a finantarii actelor    ¦             ¦
¦   ¦                          ¦finantarii actelor de terorism, ¦de terorism, cu modificarile si    ¦             ¦
¦   ¦                          ¦cu modificarile si completarile ¦completarile ulterioare        ¦             ¦
¦   ¦                          ¦ulterioare            ¦                   ¦             ¦
+------+---------------------------------------------------+---------------------------------+--------------------------------------+--------------------------¦
¦ 1.42 ¦Tentativa la infractiunile prevazute la art. 23  ¦Art. 23 alin. (3) din Legea   ¦Art. 23 alin. (3) din Legea nr.    ¦Se pedepseste conform   ¦
¦   ¦alin. (1) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea ¦nr. 656/2002 pentru prevenirea  ¦656/2002 pentru prevenirea si     ¦legii.          ¦
¦   ¦si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru ¦si sanctionarea spalarii     ¦sanctionarea spalarii banilor, precum ¦             ¦
¦   ¦instituirea unor masuri de prevenire si combatere a¦banilor, precum si pentru    ¦si pentru instituirea unor masuri de ¦             ¦
¦   ¦finantarii actelor de terorism, cu modificarile si ¦instituirea unor masuri de    ¦prevenire si combatere a finantarii  ¦             ¦
¦   ¦completarile ulterioare              ¦prevenire si combatere a     ¦actelor de terorism, cu modificarile ¦             ¦
¦   ¦                          ¦finantarii actelor de      ¦si completarile ulterioare      ¦             ¦
¦   ¦                          ¦terorism, cu modificarile si   ¦                   ¦             ¦
¦   ¦                          ¦completarile ulterioare     ¦                   ¦             ¦
+------+---------------------------------------------------+---------------------------------+--------------------------------------+--------------------------¦
¦ 1.43 ¦Desfasurarea fara licenta a oricareia dintre    ¦Art. 9 alin. (1) din Ordonanta  ¦Art. 9 alin. (1) si (2) din      ¦Inchisoare de la 6    ¦
¦   ¦activitatile din domeniul jocurilor de noroc    ¦de urgenta a Guvernului     ¦Ordonanta de urgenta a        ¦luni la 4 ani sau     ¦
¦   ¦                          ¦nr. 69/1998 privind       ¦Guvernului nr. 69/1998 privind    ¦amenda. Bunurile si    ¦
¦   ¦                          ¦regimul de autorizare a     ¦regimul de autorizare a        ¦valorile care au     ¦
¦   ¦                          ¦activitatilor din domeniul    ¦activitatilor din domeniul      ¦servit la savarsirea   ¦
¦   ¦                          ¦jocurilor de noroc,       ¦jocurilor de noroc, aprobata     ¦sau care rezulta din   ¦
¦   ¦                          ¦aprobata cu modificari      ¦cu modificari prin Legea nr.     ¦exercitarea        ¦
¦   ¦                          ¦prin Legea nr. 166/1999,     ¦166/1999, cu modificarile si     ¦activitatilor ilicite   ¦
¦   ¦                          ¦cu modificarile si        ¦completarile ulterioare        ¦prevazute la acest    ¦
¦   ¦                          ¦completarile ulterioare     ¦                   ¦punct se confisca.    ¦
+------+---------------------------------------------------+---------------------------------+--------------------------------------+--------------------------¦
¦ 1.44 ¦Retinerea de catre angajator de la salariati a   ¦Art. 112 din Legea nr. 76/2002  ¦Art. 112 din Legea nr. 76/2002 privind¦Se pedepseste cu     ¦
¦   ¦contributiilor datorate bugetului asigurarilor   ¦privind sistemul asigurarilor  ¦sistemul asigurarilor pentru somaj si ¦inchisoare de la 3    ¦
¦   ¦pentru somaj si nevirarea acestora in termen de 15 ¦pentru somaj si stimularea    ¦stimularea ocuparii fortei de munca, ¦luni la 6 luni sau cu   ¦
¦   ¦zile in conturile stabilite potrivit        ¦ocuparii fortei de munca, cu   ¦cu modificarile si completarile    ¦amenda.          ¦
¦   ¦reglementarilor in vigoare             ¦modificarile si completarile   ¦ulterioare              ¦             ¦
¦   ¦                          ¦ulterioare            ¦                   ¦             ¦
+------+---------------------------------------------------+---------------------------------+--------------------------------------+--------------------------¦
¦ 1.45 ¦Fapta persoanei care dispune utilizarea in alte  ¦Art. 303 din Legea nr. 95/2006  ¦Codul penal              ¦Se pedepseste conform   ¦
¦   ¦scopuri sau nevirarea la fond a contributiei    ¦privind reforma in domeniul   ¦                   ¦legii.          ¦
¦   ¦retinute de la asigurati              ¦sanatatii, cu modificarile si  ¦                   ¦             ¦
¦   ¦                          ¦completarile ulterioare     ¦                   ¦             ¦
+------+---------------------------------------------------+---------------------------------+--------------------------------------+--------------------------¦
¦ 1.46 ¦Completarea declaratiei prevazute la art. 215   ¦Art. 304 din Legea nr. 95/2006  ¦Codul penal              ¦Se pedepseste conform   ¦
¦   ¦alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma  ¦privind reforma in domeniul   ¦                   ¦legii.          ¦
¦   ¦in domeniul sanatatii, cu modificarile si     ¦sanatatii, cu modificarile si  ¦                   ¦             ¦
¦   ¦completarile ulterioare, cu date nereale, avand  ¦completarile ulterioare     ¦                   ¦             ¦
¦   ¦ca efect denaturarea evidentelor privind      ¦                 ¦                   ¦             ¦
¦   ¦asiguratii, stadiul de cotizare sau contributiile ¦                 ¦                   ¦             ¦
¦   ¦fata de fond                    ¦                 ¦                   ¦             ¦
+------+---------------------------------------------------+---------------------------------+--------------------------------------+--------------------------¦
¦ 1.47 ¦Fapta persoanei care utilizeaza sumele destinate  ¦Art. 122 din Legea nr. 346/2002 ¦Art. 122 din Legea nr.        ¦Inchisoare de la 6 luni  ¦
¦   ¦asigurarii pentru accidente de munca si boli    ¦privind asigurarea pentru    ¦346/2002 privind           ¦la 2 ani sau amenda    ¦
¦   ¦profesionale in alte scopuri decat cele prevazute ¦accidente de munca si boli    ¦asigurarea pentru           ¦             ¦
¦   ¦de lege                      ¦profesionale, cu modificarile si ¦accidente de munca si boli      ¦             ¦
¦   ¦                          ¦completarile ulterioare     ¦profesionale, cu           ¦             ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦modificarile si            ¦             ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦completarile ulterioare        ¦             ¦
+------+---------------------------------------------------+---------------------------------+--------------------------------------+--------------------------¦
¦ 1.48 ¦Alte fapte savarsite in domeniul financiar, vamal ¦                 ¦                   ¦Se pedepsesc conform   ¦
¦   ¦si care privesc disciplina financiara, sanctionate ¦                 ¦                   ¦normelor in vigoare.   ¦
¦   ¦potrivit legislatiei penale            ¦                 ¦                   ¦             ¦
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦                          B. Fapte care, potrivit legii, constituie contraventii                          ¦
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦ 2.01 ¦Nerespectarea de catre banci a obligatiilor    ¦Art. 219 alin. (1) lit. j) din  ¦Art. 219 alin. (2) lit. d) din    ¦Amenda de la 500 lei   ¦
¦   ¦privind furnizarea informatiilor si a       ¦Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 ¦Ordonanta Guvernului nr. 92/2003   ¦la 1.000 lei, pentru   ¦
¦   ¦obligatiilor de decontare prevazute de Ordonanta  ¦privind Codul de procedura    ¦privind Codul de procedura fiscala,  ¦persoanele fizice, si   ¦
¦   ¦Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura ¦fiscala, republicata, cu     ¦republicata, cu modificarile si    ¦amenda de la 1.000 lei  ¦
¦   ¦fiscala, republicata, cu modificarile si      ¦modificarile si completarile   ¦completarile ulterioare        ¦la 5.000 lei, pentru   ¦
¦   ¦completarile ulterioare              ¦ulterioare            ¦                   ¦persoanele juridice    ¦
+------+---------------------------------------------------+---------------------------------+--------------------------------------+--------------------------¦
¦ 2.02 ¦Nerespectarea obligatiilor ce-i revin tertului   ¦Art. 219 alin. (1) lit. k) din  ¦Art. 219 alin. (2) lit. d) din    ¦Amenda de la 500 lei   ¦
¦   ¦poprit, potrivit Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 ¦Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 ¦Ordonanta Guvernului nr. 92/2003   ¦la 1.000 lei, pentru   ¦
¦   ¦privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu¦privind Codul de procedura    ¦privind Codul de procedura fiscala,  ¦persoanele fizice, si   ¦
¦   ¦modificarile si completarile ulterioare      ¦fiscala, republicata, cu     ¦republicata, cu modificarile si    ¦amenda de la 1.000 lei  ¦
¦   ¦                          ¦modificarile si completarile   ¦completarile ulterioare        ¦la 5.000 lei, pentru   ¦
¦   ¦                          ¦ulterioare            ¦                   ¦persoanele juridice    ¦
+------+---------------------------------------------------+---------------------------------+--------------------------------------+--------------------------¦
¦ 2.03 ¦Refuzul debitorului supus executarii silite de a  ¦Art. 219 alin. (1) lit. m) din  ¦Art. 219 alin. (2) lit. d) din    ¦Amenda de la 500 lei   ¦
¦   ¦preda bunurile organului de executare spre a fi  ¦Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 ¦Ordonanta Guvernului nr. 92/2003   ¦la 1.000 lei, pentru   ¦
¦   ¦sechestrate sau de a le pune la dispozitie acestuia¦privind Codul de procedura    ¦privind Codul de procedura fiscala,  ¦persoanele fizice,    ¦
¦   ¦pentru a fi identificate si evaluate        ¦fiscala, republicata, cu     ¦republicata, cu modificarile si    ¦si amenda de la      ¦
¦   ¦                          ¦modificarile si completarile   ¦completarile ulterioare        ¦1.000 lei la 5.000    ¦
¦   ¦                          ¦ulterioare            ¦                   ¦lei, pentru        ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦persoanele juridice    ¦
+------+---------------------------------------------------+---------------------------------+--------------------------------------+--------------------------¦
¦ 2.04 ¦Detinerea de produse accizabile in afara regimului ¦Art. 220 alin. (1) lit. a) din  ¦Art. 220 alin. (2) lit. a) din    ¦Amenda de la 20.000    ¦
¦   ¦suspensiv, care nu au fost introduse in sistemul de¦Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 ¦Ordonanta Guvernului nr. 92/2003   ¦lei la 100.000 lei,    ¦
¦   ¦accizare conform titlului VII din Codul fiscal   ¦privind Codul de procedura    ¦privind Codul de procedura fiscala,  ¦precum si confiscarea   ¦
¦   ¦                          ¦fiscala, republicata, cu     ¦republicata, cu modificarile si    ¦produselor, iar in    ¦
¦   ¦                          ¦modificarile si completarile   ¦completarile ulterioare        ¦situatia in care     ¦
¦   ¦                          ¦ulterioare            ¦                   ¦acestea au fost      ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦vandute, confiscarea   ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦sumelor rezultate din   ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦aceasta vanzare      ¦
+------+---------------------------------------------------+---------------------------------+--------------------------------------+--------------------------¦
¦ 2.05 ¦Neanuntarea autoritatii fiscale competente, in   ¦Art. 220 alin. (1) lit. b) din  ¦Art. 220 alin. (2) din Ordonanta   ¦Amenda de la 20.000 lei  ¦
¦   ¦termenul legal, despre modificarile aduse datelor ¦Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 ¦Guvernului nr. 92/2003 privind Codul ¦la 100.000 lei      ¦
¦   ¦initiale avute in vedere la eliberarea autorizatiei¦privind Codul de procedura    ¦de procedura fiscala, republicata, cu ¦             ¦
¦   ¦                          ¦fiscala, republicata, cu     ¦modificarile si completarile     ¦             ¦
¦   ¦                          ¦modificarile si completarile   ¦ulterioare              ¦             ¦
¦   ¦                          ¦ulterioare.           ¦                   ¦             ¦
+------+---------------------------------------------------+---------------------------------+--------------------------------------+--------------------------¦
¦ 2.06 ¦Detinerea in afara antrepozitului fiscal sau    ¦Art. 220 alin. (1) lit. c) din  ¦Art. 220 alin. (2) lit. a) si c) din ¦Amenda de la 20.000    ¦
¦   ¦comercializarea pe teritoriul Romaniei a      ¦Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 ¦Ordonanta Guvernului nr. 92/2003   ¦lei la 100.000 lei,    ¦
¦   ¦produselor accizabile supuse marcarii, potrivit  ¦privind Codul de procedura    ¦privind Codul de procedura fiscala,  ¦precum si:        ¦
¦   ¦titlului VII din Codul fiscal, fara a fi marcate  ¦fiscala, republicata, cu     ¦republicata, cu modificarile si    ¦- confiscarea produselor, ¦
¦   ¦sau marcate necorespunzator ori cu marcaje false  ¦modificarile si completarile   ¦completarile ulterioare        ¦iar in situatia in care  ¦
¦   ¦                          ¦ulterioare            ¦                   ¦acestea au fost vandute, ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦confiscarea sumelor    ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦rezultate din aceasta   ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦vanzare;         ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦- oprirea activitatii de ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦comercializare a     ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦produselor accizabile   ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦pe o perioada de 1-3   ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦luni, in cazul      ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦comerciantilor in sistem ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦angro sau cu amanuntul.  ¦
+------+---------------------------------------------------+---------------------------------+--------------------------------------+--------------------------¦
¦ 2.07 ¦Nerespectarea programului de lucru al       ¦Art. 220 alin. (1) lit. d) din  ¦Art. 220 alin. (2) lit. d) si alin.  ¦Amenda de la 20.000    ¦
¦   ¦antrepozitului fiscal, asa cum a fost aprobat de  ¦Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 ¦(3) din Ordonanta Guvernului nr.   ¦lei la 100.000 lei,    ¦
¦   ¦autoritatea fiscala competenta           ¦privind Codul de procedura    ¦92/2003 privind Codul de procedura  ¦precum si:        ¦
¦   ¦                          ¦fiscala, republicata, cu     ¦fiscala, republicata, cu       ¦- oprirea activitatii   ¦
¦   ¦                          ¦modificarile si completarile   ¦modificarile si completarile     ¦de productie a      ¦
¦   ¦                          ¦ulterioare            ¦ulterioare              ¦produselor accizabile   ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦prin sigilarea      ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦instalatiei, in cazul   ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦producatorilor;      ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦- suspendarea autorizatiei¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦de antrepozit fiscal de  ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦catre autoritatea     ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦fiscala competenta, la  ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦propunerea organului   ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦de control.        ¦
+------+---------------------------------------------------+---------------------------------+--------------------------------------+--------------------------¦
¦ 2.08 ¦Practicarea, de catre producatori sau de catre   ¦Art. 220 alin. (1) lit. e) din  ¦Art. 220 alin. (2) din Ordonanta   ¦Amenda de la 20.000 lei  ¦
¦   ¦importatori, de preturi de vanzare mai mici decat ¦Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 ¦Guvernului nr. 92/2003 privind Codul ¦la 100.000 lei      ¦
¦   ¦costurile ocazionate de producerea sau importul  ¦privind Codul de procedura    ¦de procedura fiscala, republicata,  ¦             ¦
¦   ¦produselor accizabile vandute, la care se adauga  ¦fiscala, republicata, cu     ¦cu modificarile si completarile    ¦             ¦
¦   ¦acciza si taxa pe valoarea adaugata        ¦modificarile si completarile   ¦ulterioare              ¦             ¦
¦   ¦                          ¦ulterioare            ¦                   ¦             ¦
+------+---------------------------------------------------+---------------------------------+--------------------------------------+--------------------------¦
¦ 2.09 ¦Neinscrierea distincta in facturi a valorii    ¦Art. 220 alin. (1) lit. f) din  ¦Art. 220 alin. (2) din Ordonanta   ¦Amenda de la 20.000 lei  ¦
¦   ¦accizelor sau a impozitului la titeiul si gazele  ¦Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 ¦Guvernului nr. 92/2003 privind Codul ¦la 100.000 lei      ¦
¦   ¦naturale din productia interna, in cazurile    ¦privind Codul de procedura    ¦de procedura fiscala, republicata,  ¦             ¦
¦   ¦prevazute la titlul VII din Codul fiscal      ¦fiscala, republicata, cu     ¦cu modificarile si completarile    ¦             ¦
¦   ¦                          ¦modificarile si completarile   ¦ulterioare              ¦             ¦
¦   ¦                          ¦ulterioare            ¦                   ¦             ¦
+------+---------------------------------------------------+---------------------------------+--------------------------------------+--------------------------¦
¦ 2.10 ¦Neutilizarea documentelor fiscale prevazute de   ¦Art. 220 alin. (1) lit. g) din  ¦Art. 220 alin. (2) din Ordonanta   ¦Amenda de la 20.000 lei  ¦
¦   ¦titlul VII din Codul fiscal            ¦Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 ¦Guvernului nr. 92/2003 privind Codul ¦la 100.000 lei      ¦
¦   ¦                          ¦privind Codul de procedura    ¦de procedura fiscala, republicata,  ¦             ¦
¦   ¦                          ¦fiscala, republicata, cu     ¦cu modificarile si completarile    ¦             ¦
¦   ¦                          ¦modificarile si completarile   ¦ulterioare              ¦             ¦
¦   ¦                          ¦ulterioare            ¦                   ¦             ¦
+------+---------------------------------------------------+---------------------------------+--------------------------------------+--------------------------¦
¦ 2.11 ¦Neefectuarea, prin unitati bancare, a decontarilor ¦Art. 220 alin. (1) lit. h) din  ¦Art. 220 alin. (2) din Ordonanta   ¦Amenda de la 20.000 lei  ¦
¦   ¦intre furnizori si cumparatori, ca persoane    ¦Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 ¦Guvernului nr. 92/2003 privind    ¦la 100.000 lei      ¦
¦   ¦juridice, de produse accizabile          ¦privind Codul de procedura    ¦Codul de procedura fiscala,      ¦             ¦
¦   ¦                          ¦fiscala, republicata, cu     ¦republicata, cu modificarile si    ¦             ¦
¦   ¦                          ¦modificarile si completarile   ¦completarile ulterioare        ¦             ¦
¦   ¦                          ¦ulterioare            ¦                   ¦             ¦
+------+---------------------------------------------------+---------------------------------+--------------------------------------+--------------------------¦
¦ 2.12 ¦Amplasarea mijloacelor de masurare a productiei si ¦Art. 220 alin. (1) lit. i) din  ¦Art. 220 alin. (2) lit. d) si alin.  ¦Amenda de la 20.000    ¦
¦   ¦a concentratiei de alcool si distilate in alte   ¦Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 ¦(3) din Ordonanta Guvernului nr.   ¦lei la 100.000 lei,    ¦
¦   ¦locuri decat cele prevazute expres in titlul VIII ¦privind Codul de procedura    ¦92/2003 privind Codul de procedura  ¦precum si:        ¦
¦   ¦din Codul fiscal sau deteriorarea sigiliilor    ¦fiscala, republicata, cu     ¦fiscala, republicata, cu modificarile ¦- oprirea activitatii   ¦
¦   ¦aplicate de catre supraveghetorul fiscal si    ¦modificarile si completarile   ¦si completarile ulterioare      ¦de productie a      ¦
¦   ¦nesesizarea organului fiscal in cazul deteriorarii ¦ulterioare.           ¦                   ¦produselor accizabile   ¦
¦   ¦lor                        ¦                 ¦                   ¦prin sigilarea      ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦instalatiei, in cazul   ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦producatorilor;      ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦- suspendarea       ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦autorizatiei de      ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦antrepozit fiscal     ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦de catre autoritatea   ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦fiscala competenta,    ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦la propunerea       ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦organului de control.   ¦
+------+---------------------------------------------------+---------------------------------+--------------------------------------+--------------------------¦
¦ 2.13 ¦Nesolicitarea desemnarii supraveghetorului fiscal ¦Art. 220 alin. (1) lit. j) din  ¦Art. 220 alin. (2) din Ordonanta   ¦Amenda de la 20.000 lei  ¦
¦   ¦in vederea desigilarii cisternelor sau       ¦Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 ¦Guvernului nr. 92/2003 privind Codul ¦la 100.000 lei      ¦
¦   ¦recipientelor in care se transporta alcoolul si  ¦privind Codul de procedura    ¦de procedura fiscala, republicata, cu ¦             ¦
¦   ¦distilatele in vrac                ¦fiscala, republicata, cu     ¦modificarile si completarile     ¦             ¦
¦   ¦                          ¦modificarile si completarile   ¦ulterioare              ¦             ¦
¦   ¦                          ¦ulterioare            ¦                   ¦             ¦
+------+---------------------------------------------------+---------------------------------+--------------------------------------+--------------------------¦
¦ 2.14 ¦Transportul de produse accizabile care nu sunt   ¦Art. 220 alin. (1) lit. k) din  ¦Art. 220 alin. (2) lit. a) si b) din ¦Amenda de la 20.000    ¦
¦   ¦insotite de documentul administrativ de insotire a ¦Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 ¦Ordonanta Guvernului nr. 92/2003   ¦lei la 100.000 lei,    ¦
¦   ¦marfii - DAI - prevazut la titlul VII din Codul  ¦privind Codul de procedura    ¦privind Codul de procedura fiscala,  ¦precum si:        ¦
¦   ¦fiscal sau pentru care documentul este completat cu¦fiscala, republicata, cu     ¦republicata, cu modificarile si    ¦- confiscarea produselor, ¦
¦   ¦date incorecte ori incomplete referitoare la    ¦modificarile si completarile   ¦completarile ulterioare        ¦iar in situatia in care  ¦
¦   ¦cantitate, cod NC sau mijlocul de transport, precum¦ulterioare            ¦                   ¦acestea au fost vandute, ¦
¦   ¦si transportul de produse accizabile efectuat prin ¦                 ¦                   ¦confiscarea sumelor    ¦
¦   ¦cisterne ori recipiente care nu poarta sigiliile  ¦                 ¦                   ¦rezultate din aceasta   ¦
¦   ¦supraveghetorului fiscal ori au sigilii deteriorate¦                 ¦                   ¦vanzare;         ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦- confiscarea cisternelor,¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦recipientelor si a    ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦mijloacelor de transport ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦utilizate in transportul ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦produselor accizabile.  ¦
+------+---------------------------------------------------+---------------------------------+--------------------------------------+--------------------------¦
¦ 2.15 ¦Fabricarea de alcool sanitar de catre alte     ¦Art. 220 alin. (1) lit. l) din  ¦Art. 220 alin. (2) lit. a) si d) din ¦Amenda de la 20.000 lei  ¦
¦   ¦persoane decat antrepozitarii autorizati pentru  ¦Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 ¦Ordonanta Guvernului nr. 92/2003   ¦la 100.000 lei,      ¦
¦   ¦productie de alcool etilic             ¦privind Codul de procedura    ¦privind Codul de procedura fiscala,  ¦precum si:        ¦
¦   ¦                          ¦fiscala, republicata, cu     ¦republicata, cu modificarile si    ¦- confiscarea produselor, ¦
¦   ¦                          ¦modificarile si completarile   ¦completarile ulterioare        ¦iar in situatia in care  ¦
¦   ¦                          ¦ulterioare            ¦                   ¦acestea au fost vandute, ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦confiscarea sumelor    ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦rezultate din aceasta   ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦vanzare;         ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦- oprirea activitatii de ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦productie a produselor  ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦accizabile prin sigilarea ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦instalatiei, in cazul   ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦producatorilor.      ¦
+------+---------------------------------------------------+---------------------------------+--------------------------------------+--------------------------¦
¦ 2.16 ¦Comercializarea in vrac, pe piata interna, a    ¦Art. 220 alin. (1) lit. m) din  ¦Art. 220 alin. (2) lit. a) si c) si  ¦Amenda de la 20.000    ¦
¦   ¦alcoolului sanitar                 ¦Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 ¦alin. (3) din Ordonanta Guvernului  ¦lei la 100.000 lei,    ¦
¦   ¦                          ¦privind Codul de procedura    ¦nr. 92/2003 privind Codul de     ¦precum si:        ¦
¦   ¦                          ¦fiscala, republicata, cu     ¦procedura fiscala, republicata, cu  ¦- confiscarea       ¦
¦   ¦                          ¦modificarile si completarile   ¦modificarile si completarile     ¦produselor, iar in    ¦
¦   ¦                          ¦ulterioare            ¦ulterioare              ¦situatia in care     ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦acestea au fost      ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦vandute, confiscarea   ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦sumelor rezultate     ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦din aceasta vanzare;   ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦- oprirea activitatii   ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦de comercializare a    ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦produselor accizabile   ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦pe o perioada de 1-3   ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦luni, in cazul      ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦comerciantilor in     ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦sistem angro sau     ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦cu amanuntul;       ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦- suspendarea       ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦autorizatiei de      ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦antrepozit fiscal     ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦de catre autoritatea   ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦fiscala competenta,    ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦la propunerea       ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦organului de control.   ¦
+------+---------------------------------------------------+---------------------------------+--------------------------------------+--------------------------¦
¦ 2.17 ¦Circulatia si comercializarea in vrac a alcoolului ¦Art. 220 alin. (1) lit. n) din  ¦Art. 220 alin. (2) lit. a) si d) si  ¦Amenda de la 20.000    ¦
¦   ¦etilic rafinat si a distilatelor in alte scopuri  ¦Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 ¦alin. (3) din Ordonanta Guvernului  ¦lei la 100.000 lei,    ¦
¦   ¦decat cele expres prevazute in titlul VIII din   ¦privind Codul de procedura    ¦nr. 92/2003 privind Codul de     ¦precum si:        ¦
¦   ¦Codul fiscal                    ¦fiscala, republicata, cu     ¦procedura fiscala, republicata, cu  ¦- confiscarea produselor, ¦
¦   ¦                          ¦modificarile si completarile   ¦modificarile si completarile     ¦iar in situatia in care  ¦
¦   ¦                          ¦ulterioare            ¦ulterioare              ¦acestea au fost vandute, ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦confiscarea sumelor    ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦rezultate din aceasta   ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦vanzare;         ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦- oprirea activitatii   ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦de productie a      ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦produselor accizabile   ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦prin sigilarea      ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦instalatiei in cazul   ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦producatorilor;      ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦- suspendarea       ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦autorizatiei de      ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦antrepozit fiscal     ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦de catre autoritatea   ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦fiscala competenta,    ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦la propunerea       ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦organului de control.   ¦
+------+---------------------------------------------------+---------------------------------+--------------------------------------+--------------------------¦
¦ 2.18 ¦Neevidentierea corecta in registrul special a   ¦Art. 220 alin. (1) lit. o) din  ¦Art. 220 alin. (2) din Ordonanta   ¦Amenda de la 20.000    ¦
¦   ¦cantitatilor de alcool si distilate importate in  ¦Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 ¦Guvernului nr. 92/2003 privind    ¦lei la 100.000 lei    ¦
¦   ¦vrac                        ¦privind Codul de procedura    ¦Codul de procedura fiscala,      ¦             ¦
¦   ¦                          ¦fiscala, republicata, cu     ¦republicata, cu modificarile si    ¦             ¦
¦   ¦                          ¦modificarile si completarile   ¦completarile ulterioare        ¦             ¦
¦   ¦                          ¦ulterioare            ¦                   ¦             ¦
+------+---------------------------------------------------+---------------------------------+--------------------------------------+--------------------------¦
¦ 2.19 ¦Neevidentierea la organele fiscale teritoriale a  ¦Art. 220 alin. (1) lit. p) din  ¦Art. 220 alin. (2) din Ordonanta   ¦Amenda de la 20.000 lei  ¦
¦   ¦situatiilor privind modul de valorificare a    ¦Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 ¦Guvernului nr. 92/2003 privind Codul ¦la 100.000 lei      ¦
¦   ¦alcoolului si distilatelor             ¦privind Codul de procedura    ¦de procedura fiscala, republicata,  ¦             ¦
¦   ¦                          ¦fiscala, republicata, cu     ¦cu modificarile si completarile    ¦             ¦
¦   ¦                          ¦modificarile si completarile   ¦ulterioare              ¦             ¦
¦   ¦                          ¦ulterioare            ¦                   ¦             ¦
+------+---------------------------------------------------+---------------------------------+--------------------------------------+--------------------------¦
¦ 2.20 ¦Nesolicitarea organului fiscal teritorial in    ¦Art. 220 alin. (1) lit. q) din  ¦Art. 220 alin. (2) din Ordonanta   ¦Amenda de la 20.000 lei  ¦
¦   ¦vederea desigilarii instalatiilor de fabricatie,  ¦Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 ¦Guvernului nr. 92/2003 privind Codul ¦la 100.000 lei      ¦
¦   ¦precum si neevidentierea in registrul destinat   ¦privind Codul de procedura    ¦de procedura fiscala, republicata, cu ¦             ¦
¦   ¦acestui scop a informatiilor privind capacitatile ¦fiscala, republicata, cu     ¦modificarile si completarile     ¦             ¦
¦   ¦reale de distilare, data si ora sigilarii si    ¦modificarile si completarile   ¦ulterioare              ¦             ¦
¦   ¦desigilarii cazanelor sau a celorlalte instalatii ¦ulterioare            ¦                   ¦             ¦
¦   ¦de fabricatie a tuicii si a rachiurilor de fructe ¦                 ¦                   ¦             ¦
+------+---------------------------------------------------+---------------------------------+--------------------------------------+--------------------------¦
¦ 2.21 ¦Comercializarea, la preturi mai mari decat     ¦Art. 220 alin. (1) lit. r) din  ¦Art. 220 alin. (2) din Ordonanta   ¦Amenda de la 20.000 lei  ¦
¦   ¦preturile maxime de vanzare cu amanuntul declarate,¦Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 ¦Guvernului nr. 92/2003 privind Codul ¦la 100.000 lei      ¦
¦   ¦a produselor pentru care s-au stabilit astfel de  ¦privind Codul de procedura    ¦de procedura fiscala, republicata,  ¦             ¦
¦   ¦preturi                      ¦fiscala, republicata, cu     ¦cu modificarile si completarile    ¦             ¦
¦   ¦                          ¦modificarile si completarile   ¦ulterioare              ¦             ¦
¦   ¦                          ¦ulterioare            ¦                   ¦             ¦
+------+---------------------------------------------------+---------------------------------+--------------------------------------+--------------------------¦
¦ 2.22 ¦Comercializarea produselor ce nu se regasesc in  ¦Art. 220 alin. (1) lit. s) din  ¦Art. 220 alin. (2) din Ordonanta   ¦Amenda de la 20.000 lei  ¦
¦   ¦listele cuprinzand preturile maxime de vanzare cu ¦Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 ¦Guvernului nr. 92/2003 privind Codul ¦la 100.000 lei      ¦
¦   ¦amanuntul declarate de catre operatorii economici ¦privind Codul de procedura    ¦de procedura fiscala, republicata, cu ¦             ¦
¦   ¦producatori si importatori             ¦fiscala, republicata, cu     ¦modificarile si completarile     ¦             ¦
¦   ¦                          ¦modificarile si completarile   ¦ulterioare              ¦             ¦
¦   ¦                          ¦ulterioare            ¦                   ¦             ¦
+------+---------------------------------------------------+---------------------------------+--------------------------------------+--------------------------¦
¦ 2.23 ¦Refuzul operatorilor economici producatori de   ¦Art. 220 alin. (1) lit. s) din  ¦Art. 220 alin. (2) din Ordonanta   ¦Amenda de la 20.000 lei  ¦
¦   ¦tigarete de a prelua si de a distruge, in     ¦Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 ¦Guvernului nr. 92/2003 privind Codul ¦la 100.000 lei      ¦
¦   ¦conditiile prevazute de lege, cantitatile de    ¦privind Codul de procedura    ¦de procedura fiscala, republicata, cu ¦             ¦
¦   ¦produse de tutun confiscate            ¦fiscala, republicata, cu     ¦modificarile si completarile     ¦             ¦
¦   ¦                          ¦modificarile si completarile   ¦ulterioare              ¦             ¦
¦   ¦                          ¦ulterioare            ¦                   ¦             ¦
+------+---------------------------------------------------+---------------------------------+--------------------------------------+--------------------------¦
¦ 2.24 ¦Folosirea conductelor mobile, a furtunurilor    ¦Art. 220 alin. (1) lit. t) din  ¦Art. 220 alin. (2) si (3) din     ¦Amenda de la 20.000    ¦
¦   ¦elastice sau a altor conducte de acest fel,    ¦Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 ¦Ordonanta Guvernului nr. 92/2003   ¦lei la 100.000 lei,    ¦
¦   ¦utilizarea rezervoarelor necalibrate, precum si  ¦privind Codul de procedura    ¦privind Codul de procedura fiscala,  ¦precum si         ¦
¦   ¦amplasarea inaintea contoarelor a unor canele sau ¦fiscala, republicata, cu     ¦republicata, cu modificarile si    ¦suspendarea        ¦
¦   ¦robinete prin care se pot extrage cantitati de   ¦modificarile si completarile   ¦completarile ulterioare        ¦autorizatiei de      ¦
¦   ¦alcool sau distilate necontorizate         ¦ulterioare            ¦                   ¦antrepozit fiscal     ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦de catre         ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦autoritatea fiscala    ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦competenta, la      ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦propunerea        ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦organului de       ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦control          ¦
+------+---------------------------------------------------+---------------------------------+--------------------------------------+--------------------------¦
¦ 2.25 ¦Comercializarea in vrac si utilizarea ca materie  ¦Art. 220 alin. (1) lit. t) din  ¦Art. 220 alin. (2) din Ordonanta   ¦Amenda de la 20.000 lei  ¦
¦   ¦prima, pentru fabricarea bauturilor alcoolice, a  ¦Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 ¦Guvernului nr. 92/2003 privind Codul ¦la 100.000 lei      ¦
¦   ¦alcoolului etilic si a distilatelor cu concentratia¦privind Codul de procedura    ¦de procedura fiscala, republicata,  ¦             ¦
¦   ¦alcoolica sub 96,0% in volum            ¦fiscala, republicata, cu     ¦cu modificarile si completarile    ¦             ¦
¦   ¦                          ¦modificarile si completarile   ¦ulterioare              ¦             ¦
¦   ¦                          ¦ulterioare            ¦                   ¦             ¦
+------+---------------------------------------------------+---------------------------------+--------------------------------------+--------------------------¦
¦ 2.26 ¦Desfasurarea activitatilor de distribuire si    ¦Art. 220 alin. (1) lit. u) din  ¦Art. 220 alin. (2) lit. c) din    ¦Amenda de la 20.000    ¦
¦   ¦comercializare angro a bauturilor alcoolice si a  ¦Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 ¦Ordonanta Guvernului nr. 92/2003   ¦lei la 100.000 lei,    ¦
¦   ¦produselor din tutun fara indeplinirea conditiilor ¦privind Codul de procedura    ¦privind Codul de procedura fiscala,  ¦precum si oprirea     ¦
¦   ¦prevazute de art. 2441 alin. (1) din Legea nr.   ¦fiscala, republicata, cu     ¦republicata, cu modificarile si    ¦activitatii de      ¦
¦   ¦571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si ¦modificarile si completarile   ¦completarile ulterioare        ¦comercializare a     ¦
¦   ¦completarile ulterioare              ¦ulterioare            ¦                   ¦produselor        ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦accizabile pe o      ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦perioada de 1-3      ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦luni, in cazul      ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦comerciantilor in     ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦sistem angro sau cu    ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦amanuntul         ¦
+------+---------------------------------------------------+---------------------------------+--------------------------------------+--------------------------¦
¦ 2.27 ¦Comercializarea, prin pompele statiilor de     ¦Art. 220 alin. (1) lit. v) din  ¦Art. 220 alin. (2) lit. a) si c) din ¦Amenda de la 20.000    ¦
¦   ¦distributie, a altor uleiuri minerale decat cele  ¦Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 ¦Ordonanta Guvernului nr. 92/2003   ¦lei la 100.000 lei,    ¦
¦   ¦din categoria gazelor petroliere lichefiate,    ¦privind Codul de procedura    ¦privind Codul de procedura fiscala,  ¦precum si:        ¦
¦   ¦benzinelor si motorinelor auto, precum si a    ¦fiscala, republicata, cu     ¦republicata, cu modificarile si    ¦- confiscarea       ¦
¦   ¦petrolului lampant, care corespund standardelor  ¦modificarile si completarile   ¦completarile ulterioare        ¦produselor, iar in    ¦
¦   ¦nationale de calitate               ¦ulterioare            ¦                   ¦situatia in care     ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦acestea au fost vandute, ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦confiscarea sumelor    ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦rezultate din aceasta   ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦vanzare;         ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦- oprirea activitatii   ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦de comercializare a    ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦produselor accizabile   ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦pe o perioada de     ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦1-3 luni, in cazul    ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦comerciantilor in sistem ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦angro sau cu amanuntul.  ¦
+------+---------------------------------------------------+---------------------------------+--------------------------------------+--------------------------¦
¦ 2.28 ¦Functionarea instalatiilor de producere alcool   ¦Art. 220 alin. (1) lit. x) din  ¦Art. 220 alin. (2) lit. a) si d) si  ¦Amenda de la 20.000    ¦
¦   ¦etilic si de distilate, fara program aprobat    ¦Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 ¦alin. (3) din Ordonanta Guvernului  ¦lei la 100.000 lei,    ¦
¦   ¦                          ¦privind Codul de procedura    ¦nr. 92/2003 privind Codul de     ¦precum si:        ¦
¦   ¦                          ¦fiscala, republicata, cu     ¦procedura fiscala, republicata, cu  ¦- confiscarea       ¦
¦   ¦                          ¦modificarile si completarile   ¦modificarile si completarile     ¦produselor, iar in    ¦
¦   ¦                          ¦ulterioare            ¦ulterioare              ¦situatia in care     ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦acestea au fost vandute, ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦confiscarea sumelor    ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦rezultate din aceasta   ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦vanzare;         ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦- oprirea activitatii   ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦de productie a produselor ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦accizabile prin sigilarea ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦instalatiei, in cazul   ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦producatorilor;      ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦- suspendarea autorizatiei¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦de antrepozit fiscal de  ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦catre autoritatea fiscala ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦competenta, la      ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦propunerea organului   ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦de control.        ¦
+------+---------------------------------------------------+---------------------------------+--------------------------------------+--------------------------¦
¦ 2.29 ¦Comercializarea produselor accizabile intr-un   ¦Art. 220 alin. (1) lit. y) din  ¦Art. 220 alin. (2) lit. a) din    ¦Amenda de la 20.000    ¦
¦   ¦antrepozit fiscal in perioada in care autorizatia ¦Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 ¦Ordonanta Guvernului nr. 92/2003   ¦lei la 100.000 lei,    ¦
¦   ¦a fost suspendata, revocata sau anulata, fara   ¦privind Codul de procedura    ¦privind Codul de procedura fiscala,  ¦precum si         ¦
¦   ¦acordul autoritatii fiscale competente pentru   ¦fiscala, republicata, cu     ¦republicata, cu modificarile si    ¦confiscarea        ¦
¦   ¦valorificarea stocurilor de produse, acordat in  ¦modificarile si completarile   ¦completarile ulterioare        ¦produselor, iar in    ¦
¦   ¦conditiile prevazute de lege, precum si      ¦ulterioare            ¦                   ¦situatia in care     ¦
¦   ¦nerespectarea prevederilor art. 178 alin. (3) din ¦                 ¦                   ¦acestea au fost      ¦
¦   ¦Codul fiscal                    ¦                 ¦                   ¦vandute,         ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦confiscarea sumelor    ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦rezultate din       ¦
¦   ¦                          ¦                 ¦                   ¦aceasta vanzare      ¦
+------+---------------------------------------------------+---------------------------------+--------------------------------------+--------------------------¦
¦ 2.30 ¦Netransmiterea in termenul legal a documentului  ¦Art. 220 alin. (21) lit. a) din ¦Art. 220 alin. (21) din Ordonanta   ¦Amenda de la 1.000 lei  ¦
¦   ¦administrativ de insotire a marfii catre      ¦Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 ¦Guvernului nr. 92/2003 privind Codul ¦la 5.000 lei       ¦
¦   ¦autoritatea fiscala competenta, la momentul    ¦privind Codul de procedura    ¦de procedura fiscala, republicata, cu ¦             ¦
¦   ¦expedierii produselor accizabile in regim     ¦fiscala, republicata, cu     ¦modificarile si completarile     ¦             ¦
¦   ¦suspensiv                     ¦modificarile si completarile   ¦ulterioare              ¦             ¦
¦   ¦                          ¦ulterioare            ¦                   ¦             ¦
+------+---------------------------------------------------+---------------------------------+--------------------------------------+--------------------------¦
¦ 2.31 ¦Primirea produselor accizabile fara prezentarea  ¦Art. 220 alin. (21) lit. b) din ¦Art. 220 alin. (21) din Ordonanta   ¦Amenda de la 1.000 lei  ¦
¦   ¦documentului administrativ de insotire a marfii la ¦Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 ¦Guvernului nr. 92/2003 privind Codul ¦la 5.000 lei       ¦
¦   ¦destinatie, cu exceptia cazului in care prin lege ¦privind Codul de procedura    ¦de procedura fiscala, republicata,  ¦             ¦
¦   ¦se prevede altfel                 ¦fiscala, republicata, cu     ¦cu modificarile si completarile    ¦             ¦
¦   ¦                          ¦modificarile si completarile   ¦ulterioare              ¦             ¦
¦   ¦                          ¦ulterioare            ¦                   ¦             ¦
+------+---------------------------------------------------+---------------------------------+--------------------------------------+--------------------------¦
¦ 2.32 ¦Detinerea, cu orice titlu, de bunuri materiale,  ¦Art. 41 pct. 1 din Legea     ¦Art. 42 alin. (1) din Legea      ¦Amenda de la 1.000 lei  ¦
¦   ¦titluri de valoare, numerar si alte drepturi si  ¦contabilitatii nr. 82/1991,   ¦contabilitatii nr. 82/1991,      ¦la 10.000 lei       ¦
¦   ¦obligatii, precum si efectuarea de operatiuni   ¦republicata, cu modificarile si ¦republicata, cu modificarile si    ¦             ¦
¦   ¦economice, fara sa fie inregistrate in       ¦completarile ulterioare     ¦completarile ulterioare        ¦             ¦
¦   ¦contabilitate                   ¦                 ¦                   ¦             ¦
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Poate fi de interes si:
Legea 1/2017 privind eliminarea unor taxe si tarife, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative
OG 1/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar. Ordonanta 1/2016
HG 1000/2015 privind faptele pentru care se inscriu informatii in cazierul fiscal al contribuabililor, potrivit legislatiei in vigoare. Hotarare nr. 1000/2015
OG 39/2015 privind cazierul fiscal. Ordonanta nr. 39/2015
OG 25/2011 pentru modificarea art. 7 din Ordonanta Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal
Ordin nr. 2943/2009 pentru modificarea si completarea Ordinului nr. 260/2007 privind aprobarea modelului si continutului formularisticii necesare pentru solicitarea si comunicarea datelor inscrise in cazierul fiscal
OUG nr. 46/2009 privind imbunatatirea procedurilor fiscale si diminuarea evaziunii fiscale. Ordonanta de urgenta 46/2009
Legea nr. 172/2009 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 216/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar
OUG nr. 216/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, Ordonanta de urgenta nr. 216/2008
Lege nr. 202/2005 pentru modificarea art. 21 alin. (2) din Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar
Lege pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal, legea nr. 91/2007
Lege pentru modificarea alin. (1 1) al art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal, lege nr. 72/2008
Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar
OG nr. 75/2001, republicat 2004, ordonanta privind organizarea si functionarea cazierului fiscal
Curierul Fiscal, Nr. 11/2014
Editura C.H. Beck

Pret: 28.9 lei
24.57 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
87 useri online

Useri autentificati: