DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Hotarare nr. 546/2008 privind gestionarea calitatii apei de imbaiere[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 404 din 29/05/2008

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 15 alin. (31) din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.


Capitolul I - Dispozitii generale


Art. 1
Prezenta hotarare stabileste cadrul legal pentru:
a) monitorizarea si clasificarea calitatii apei de imbaiere;
b) managementul calitatii apei de imbaiere;
c) furnizarea catre public a informatiilor cu privire la calitatea apei de imbaiere.

Art. 2
Autoritatile competente in aplicarea prevederilor prezentei hotarari sunt:
a) Ministerul Sanatatii Publice, Institutul de Sanatate Publica Bucuresti, denumit in continuare ISPB, autoritatile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti;
b) Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile, Administratia Nationala "Apele Romane", denumita in continuare ANAR, prin directiile bazinale.

Art. 3
Prezenta hotarare are ca scop conservarea, protejarea si imbunatatirea calitatii mediului, precum si protejarea sanatatii oamenilor, in conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 4
Prezenta hotarare se aplica apelor de suprafata utilizate pentru imbaiere, pentru care autoritatile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti preconizeaza un numar mare de utilizatori si pentru care nu exista o interdictie sau recomandare permanenta impotriva imbaierii.

Art. 5
Prezenta hotarare nu se aplica:
a) bazinelor de inot si bazinelor cu apa din statiunile balneare si balneoclimatice;
b) apelor captate utilizate in scopuri terapeutice;
c) apelor captate in bazine amenajate, separate de apele de suprafata si de apele subterane.

Art. 6
In sensul prezentei hotarari, urmatorii termeni si expresii se definesc astfel:
a) ape de suprafata, ape subterane, ape interioare, ape de tranzitie, ape costiere si bazin hidrografic au intelesul definitiilor prevazute in Legea apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) autoritate competenta - autoritatea sau autoritatile desemnate pentru a asigura respectarea obligatiilor prevazute de prezenta hotarare sau orice alta autoritate ori organism caruia i-a fost delegat acest rol;
c) permanent - interdictia de a se imbaia sau recomandarea impotriva imbaierii pe o perioada echivalenta cu cel putin un intreg sezon de imbaiere;
d) numar mare - un numar de utilizatori de peste 150/zi in timpul sezonului de imbaiere, pe care autoritatile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti il preconizeza pe baza tendintelor trecute sau pe baza infrastructurii si a serviciilor asigurate ori a altor masuri luate pentru a incuraja imbaierea;
e) poluare - prezenta unei contaminari microbiologice sau a altor organisme ori deseuri care afecteaza calitatea apei de imbaiere si care prezinta un risc pentru sanatatea utilizatorilor, potrivit prevederilor art. 33-35 si, respectiv, prevederilor coloanei A din Anexa nr. 1 - Parametrii de calitate;
f) sezon de imbaiere - perioada cuprinsa intre datele de 1 iunie si 15 septembrie ale fiecarui an. In functie de conditiile locale, sezonul de imbaiere poate fi stabilit pentru o alta perioada de catre autoritatea de sanatate publica locala si se comunica ISPB inainte de data de 1 mai a fiecarui an;
g) masuri de management - masuri cu privire la apa de imbaiere, respectiv:
1. stabilirea si mentinerea profilului apei de imbaiere;
2. stabilirea unui calendar de monitorizare;
3. monitorizarea apei de imbaiere;
4. evaluarea calitatii apei de imbaiere;
5. clasificarea apei de imbaiere;
6. identificarea si evaluarea cauzelor de poluare care ar putea afecta apele de imbaiere si sanatatea utilizatorilor;
7. furnizarea de informatii catre public;
8. actiuni care sa previna expunerea utilizatorilor la poluare;
9. actiuni pentru reducerea riscului asociat poluarii;
h) poluare pe termen scurt - contaminarea microbiologica asa cum este prevazuta in coloana A din Anexa nr. 1 - Parametrii de calitate, care are cauze ce pot fi clar identificate si care in mod normal nu ar afecta calitatea apei de imbaiere pentru mai mult de 72 de ore din momentul debutului si pentru care ANAR, prin directiile bazinale, va include in programele de monitorizare a calitatii apelor de suprafata si monitorizarea evacuarilor de ape uzate ale folosintelor de apa, daca acestea pot influenta direct calitatea apei din zona natural amenajata pentru imbaiere pentru a stabili proceduri cu scopul de a prognoza si gestiona poluarea pe termen scurt, in conformitate cu prevederile anexei nr. 2 - Proceduri privind evaluarea si clasificarea apelor de imbaiere;
i) situatie anormala - un eveniment sau o combinatie de evenimente care are impact asupra calitatii apei de imbaiere dintr-o zona definita si care se produce, in medie, cel mult o data la 4 ani;
j) set de date privind calitatea apei de imbaiere - datele obtinute in conformitate cu prevederile cap. III;
k) evaluarea calitatii apei de imbaiere - procesul de apreciere a calitatii apei de imbaiere prevazut in Anexa nr. 2 - Proceduri privind evaluarea si clasificarea apelor de imbaiere;
l) proliferarea cianobacteriilor - dezvoltarea in masa a cianobacteriilor cu aspect de inflorire, covor sau spuma;
m) public interesat - public afectat sau care ar putea fi afectat ori care este interesat de procedurile de adoptare a deciziilor in domeniul mediului, in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 1.213/2006 privind stabilirea procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului pentru anumite proiecte publice si private.


Capitolul II - Calitatea si managementul apei de imbaiere


Art. 7
(1) ISPB si ANAR identifica anual toate apele de imbaiere, pana la data de 15 mai, prin autoritatile de sanatate publica si, respectiv, prin directiile bazinale.
(2) Autoritatile prevazute la alin. (1) comunica anual Ministerului Sanatatii Publice si Ministerului Mediului si Dezvoltarii Durabile lista cu apele de imbaiere identificate, pana la data de 25 mai.

Art. 8
Autoritatile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti asigura monitorizarea parametrilor prevazuti in coloana A din Anexa nr. 1 - Parametrii de calitate, in conformitate cu prevederile anexei nr. 4 - Monitorizarea apelor de imbaiere si pe baza metodologiei prevazute la art. 48.

Art. 9
Punctul de monitorizare reprezinta locul in care:
a) se estimeaza cel mai mare numar de utilizatori; sau
b) se prognozeaza cel mai mare risc de poluare, luandu-se in considerare profilul apei de imbaiere.

Art. 10
(1) Autoritatile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti stabilesc un program calendaristic de monitorizare pentru fiecare zona de imbaiere, inainte de inceperea fiecarui sezon de imbaiere, pe baza metodologiei prevazute la art. 48.
(2) Monitorizarea se realizeaza, pentru fiecare prelevare, intr-un termen de maximum 4 zile de la data specificata in programul calendaristic de monitorizare.
(3) Primul program calendaristic de monitorizare se va stabili incepand cu sezonul de imbaiere 2008.
(4) Autoritatile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti raporteaza ISPB la sfarsitul fiecarui sezon de imbaiere, pana la data de 15 octombrie a anului in curs, rezultatele monitorizarii prevazute la alin. (1).

Art. 11
Rezultatele monitorizarii in conformitate cu prevederile prezentei hotarari se utilizeaza pentru elaborarea setului de date pe 4 ani privind calitatea apei de imbaiere, prevazut la art. 19 alin. (2) lit. c).

Art. 12
Se admite ca probele prelevate in timpul poluarilor pe termen scurt sa nu fie luate in considerare. Acestea pot fi inlocuite cu probe prelevate in conformitate cu prevederile anexei nr. 4 - Monitorizarea apelor de imbaiere.

Art. 13
(1) In timpul situatiilor anormale, programul calendaristic de monitorizare prevazut la art. 10 alin. (1) poate fi suspendat de catre autoritatile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti.
(2) Programul prevazut la art. 10 alin. (1) este reluat de indata ce acest lucru este posibil, dupa incetarea situatiei anormale, si sunt prelevate noi probe, pentru a inlocui probele care lipsesc din cauza acestei situatii.
(3) Autoritatile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti au obligatia de a comunica suspendarea calendarului de monitorizare in raportarea anuala catre ISPB, prevazuta la art. 10 alin. (4).
(4) Situatiile anormale sunt declarate de ANAR si de alte institutii conform competentelor pe care le au.

Art. 14
Ministerul Sanatatii Publice, prin ISPB, informeaza Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile si Comisia Europeana despre orice suspendare a programului calendaristic de monitorizare, indicand motivele suspendarii, cel mai tarziu in urmatoarea raportare anuala, prevazuta la art. 43.

Art. 15
Ministerul Sanatatii Publice, prin ISPB si prin autoritatile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, se asigura ca analiza calitatii apei de imbaiere se efectueaza potrivit metodelor de referinta prevazute la Anexa nr. 1 - Parametrii de calitate si regulilor de prelevare a probelor pentru analize microbiologice prevazute in Anexa nr. 5 - Reguli de prelevare a probelor pentru analizele microbiologice.

Art. 16
Ministerul Sanatatii Publice, prin ISPB, poate autoriza utilizarea altor metode sau reguli alternative de analiza a calitatii apei de imbaiere, in cazul in care se demonstreaza ca rezultatele obtinute sunt echivalente cu cele obtinute potrivit prevederilor anexelor nr. 1 si 5.

Art. 17
Ministerul Sanatatii Publice, prin ISPB, in situatia prevazuta la art. 16, furnizeaza Comisiei Europene toate informatiile cu privire la metodele sau regulile utilizate si la echivalenta acestora.

Art. 18
ISPB centralizeaza seturile de date privind calitatea apei de imbaiere, rezultate din monitorizarea efectuata de catre autoritatile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti.

Art. 19
(1) Evaluarea calitatii apei de imbaiere se realizeaza de catre ISPB, pe baza datelor raportate la sfarsitul fiecarui sezon de imbaiere de catre autoritatile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti.
(2) Evaluarea se face dupa urmatoarele criterii:
a) pentru fiecare apa de imbaiere;
b) dupa sfarsitul fiecarui sezon de imbaiere;
c) pe baza setului de date privind calitatea apei de imbaiere din sezonul curent si 3 sezoane de imbaiere precedente;
d) in conformitate cu procedura privind evaluarea si clasificarea apelor de imbaiere prevazute in Anexa nr. 2 - Proceduri privind evaluarea si clasificarea apelor de imbaiere.

Art. 20
(1) Ministerul Sanatatii Publice, in colaborare cu ISPB, poate decide evaluarea apei de imbaiere numai pe baza datelor privind calitatea apelor de imbaiere obtinute in ultimele 3 sezoane, fara a lua in considerare rezultatele monitorizarii din sezonul curent.
(2) Inainte de a realiza evaluarea prevazuta la alin. (1), Ministerul Sanatatii Publice, prin ISPB, informeaza Comisia Europeana despre aceasta activitate.
(3) Comisia Europeana este informata si in cazul in care Ministerul Sanatatii Publice, in colaborare cu ISPB, decide sa reia evaluarea calitatii apelor de imbaiere pe baza a 4 sezoane de imbaiere;
(4) Durata perioadelor de evaluare se poate modifica numai o data la 5 ani, de catre Ministerul Sanatatii Publice, in colaborare cu ISPB.

Art. 21
(1) Seturile de date utilizate pentru evaluarea calitatii apei de imbaiere sunt compuse din cel putin 16 probe.
(2) Pentru circumstantele speciale prevazute la pct. 2 din Anexa nr. 4 - Monitorizarea apelor de imbaiere, seturile de date sunt compuse din 12 probe.

Art. 22
Prin exceptie de la prevederile art. 19 alin. (2) lit. c), evaluarea calitatii apei de imbaiere se poate realiza pe un set de date referitor la mai putin de 4 sezoane de imbaiere, daca sunt indeplinite conditiile prevazute la art. 21 sau daca setul de date privind apa de imbaiere cuprinde cel putin 8 probe, in cazul apelor de imbaiere pentru care sezonul de imbaiere nu depaseste 8 saptamani, in urmatoarele situatii:
a) apa de imbaiere a fost identificata recent;
b) au aparut schimbari care pot afecta clasificarea apei de imbaiere in conformitate cu prevederile art. 24, caz in care evaluarea se realizeaza pe baza unui set de date privind calitatea apei de imbaiere alcatuit exclusiv din rezultatele obtinute pentru probele prelevate din momentul aparitiei schimbarilor;
c) apa de imbaiere a facut deja obiectul unei evaluari in conformitate cu Normele de calitate pentru apa din zonele naturale amenajate pentru imbaiere, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 459/2002. In acest caz se echivaleaza parametrii Coliformi fecali/100 ml si Streptococi fecali/100 ml, colectati in conformitate cu Hotararea Guvernului nr. 459/2002, cu parametrii Escherichia coli/100 ml si, respectiv, Enterococi intestinali/100 ml din Anexa nr. 1 - Parametrii de calitate.

Art. 23
Apele de imbaiere existente se pot grupa sau diviza, in vederea evaluarii calitatii, numai in cazul in care:
a) sunt invecinate;
b) au facut obiectul unor evaluari similare in cei 4 ani precedenti in conformitate cu prevederile art. 19, 21 si ale art. 22 lit. c);
c) au profiluri de apa de imbaiere similare in ceea ce priveste prezenta sau absenta factorilor de risc.

Art. 24
(1) Pe baza rezultatelor evaluarii efectuate in conformitate cu prevederile art. 18-23, ISPB clasifica apele de imbaiere, conform dispozitiilor anexei nr. 2 - Proceduri privind evaluarea si clasificarea apelor de imbaiere, ca fiind de calitate:
a) nesatisfacatoare;
b) satisfacatoare;
c) buna;
d) excelenta.
(2) Prima clasificare efectuata in conformitate cu prevederile prezentei hotarari se realizeaza la sfarsitul sezonului de imbaiere 2015.

Art. 25
Pana la sfarsitul sezonului de imbaiere 2015, toate apele de imbaiere sunt cel putin de calitate "satisfacatoare", iar Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile ia masurile adecvate si necesare pentru cresterea numarului apelor de imbaiere a caror calitate sa fie "excelenta" sau "buna".

Art. 26
(1) Este permisa clasificarea temporara a unei ape de imbaiere ca fiind de calitate "nesatisfacatoare", fara a se aduce atingere obiectivelor prezentei hotarari, numai daca in sezonul de imbaiere care urmeaza sunt adoptate urmatoarele masuri:
a) masuri de management adecvate, inclusiv interzicerea imbaierii sau emiterea unei recomandari impotriva imbaierii, in vederea prevenirii expunerii la poluare a utilizatorilor;
b) identificarea cauzelor si motivelor pentru care nu a putut fi atinsa o calitate "satisfacatoare";
c) masuri de management adecvate pentru a preveni, reduce sau elimina cauzele poluarii;
d) avertizarea publicului prin semne si simboluri simple si clare, in conformitate cu prevederile art. 38, si informarea acestuia despre cauzele poluarii si despre masurile adoptate pe baza profilului apelor de imbaiere.
(2) In cazul in care apa de imbaiere este de calitate "nesatisfacatoare" timp de 5 ani consecutivi, se emite o interdictie permanenta de imbaiere sau o recomandare permanenta impotriva imbaierii, de catre autoritatile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti.
(3) Autoritatile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti pot introduce o interdictie permanenta a imbaierii sau o recomandare permanenta impotriva imbaierii inainte de sfarsitul perioadei de 5 ani, in cazul in care Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile si ANAR considera ca obtinerea calitatii "satisfacatoare" ar fi imposibila sau prea costisitoare.

Art. 27
(1) ISPB in colaborare cu ANAR elaboreaza profilul apelor de imbaiere in conformitate cu prevederile anexei nr. 3 - Profilul apelor de imbaiere.
(2) Fiecare profil de apa de imbaiere poate fi stabilit pentru una sau mai multe ape de imbaiere invecinate.
(3) Profilurile apelor de imbaiere se stabilesc pentru prima data pana cel tarziu la 24 martie 2011, pe baza metodologiei recomandate de Comisia Europeana.

Art. 28
Profilurile apelor de imbaiere se revizuiesc si se actualizeaza de catre ANAR si ISPB in conformitate cu prevederile anexei nr. 3 - Profilul apelor de imbaiere.

Art. 29
La stabilirea, revizuirea si actualizarea profilurilor apelor de imbaiere se utilizeaza in mod corespunzator datele care au fost obtinute prin monitorizarile si evaluarile efectuate in conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, si care sunt relevante in sensul prezentei hotarari.

Art. 30
(1) ANAR, prin directiile bazinale si autoritatile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, adopta in timp util masuri de management adecvate atunci cand are cunostinta sau cand se prognozeaza situatii neasteptate, care au ori se estimeaza ca pot avea consecinte negative asupra calitatii apei de imbaiere si asupra sanatatii utilizatorilor.
(2) In situatia prevazuta la alin. (1), autoritatile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, impreuna cu directiile bazinale ANAR si cu autoritatile publice locale, asigura informarea publicului si, dupa caz, interdictia temporara a imbaierii.

Art. 31
In situatia in care profilul apei de imbaiere indica un risc potential de proliferare a cianobacteriilor, autoritatile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti efectueaza o monitorizare adecvata pentru a permite identificarea in timp util a riscurilor pentru sanatate.

Art. 32
In caz de proliferare a cianobacteriilor si atunci cand a fost identificat un risc pentru sanatate sau se preconizeaza un asemenea risc, autoritatile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti si directiile bazinale ale ANAR, in colaborare cu autoritatile publice locale, adopta de urgenta masurile de management pentru a preveni expunerea utilizatorilor, inclusiv masuri pentru informarea publicului.

Art. 33
(1) In situatia in care profilul apei de imbaiere indica o tendinta de proliferare a algelor macroscopice si/sau a fitoplanctonului marin, ANAR, prin directiile bazinale si autoritatile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, efectueaza investigatii pentru a determina daca prezenta acestora este acceptabila si pentru a identifica riscurile pentru sanatate.
(2) In situatia prevazuta la alin. (1) autoritatile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti si ANAR, prin directiile bazinale, adopta masuri de management, inclusiv masuri pentru informarea publicului.

Art. 34
(1) Apele de imbaiere sunt supuse unui control vizual al poluarii de catre ANAR, prin directiile bazinale, control menit sa detecteze prezenta reziduurilor, spre exemplu de gudron, sticla, plastic, cauciuc sau a altor deseuri.
(2) In situatia in care se constata existenta unei poluari, autoritatile competente adopta masuri adecvate de management, inclusiv informarea publicului.

Art. 35
In situatia in care fenomenele de poluare sau meteo dintr-un bazin hidrografic au efecte transfrontiere asupra calitatii apei de imbaiere, Romania coopereaza cu statele membre, precum si cu alte state implicate, in vederea atingerii obiectivelor stabilite prin prezenta hotarare, inclusiv prin intermediul unui schimb adecvat de informatii si prin actiuni comune, menite sa controleze aceste efecte.


Capitolul III - Schimbul de informatii


Art. 36
Autoritatile competente incurajeaza participarea publicului la punerea in aplicare a prevederilor prezentei hotarari si se asigura ca publicul se poate informa asupra modalitatii de participare si poate formula sugestii, observatii sau reclamatii.

Art. 37
Prevederile art. 36 se aplica in special la stabilirea, revizuirea si actualizarea listelor cu apele de imbaiere in conformitate cu art. 7. Informatiile obtinute sunt luate in considerare de catre autoritati in mod corespunzator.

Art. 38
Autoritatile competente se asigura ca sunt difuzate activ si rapid pe toata perioada sezonului de imbaiere, intr-un loc usor accesibil, situat in imediata apropiere a fiecarei ape de imbaiere, informatii privind:
a) clasificarea curenta a apei de imbaiere, precum si orice interdictie a imbaierii sau recomandare impotriva imbaierii prin intermediul unui semn ori simbol simplu si clar;
b) o descriere generala a apei de imbaiere in termeni care sa nu fie tehnici, pe baza profilului apei de imbaiere stabilit in conformitate cu prevederile anexei nr. 3;
c) in cazul apelor de imbaiere expuse poluarii pe termen scurt:
(i) notificarea ca apa de imbaiere este supusa unei poluari pe termen scurt;
(ii) indicarea numarului de zile in care imbaierea a fost interzisa sau nu a fost recomandata in timpul sezonului de imbaiere precedent, ca urmare a unei poluari similare;
(iii) un avertisment, ori de cate ori se prognozeaza sau are loc o asemenea poluare;
d) informatii privind natura si durata prognozata a situatiilor anormale in cursul unor astfel de evenimente;
e) o nota de informare a publicului, care sa explice motivele pentru care imbaierea este interzisa sau nu este recomandata;
f) anuntul ca zona in cauza nu mai este o apa de imbaiere si motivele declasarii, in cazul in care este emisa o interdictie permanenta a imbaierii sau o recomandare permanenta impotriva imbaierii;
g) indicarea unor surse de informare mai complete, in conformitate cu prevederile art. 39.

Art. 39
Autoritatile competente utilizeaza mijloacele de comunicare si tehnologiile corespunzatoare, inclusiv internetul, pentru a difuza in mod activ si rapid informatiile referitoare la apele de imbaiere prevazute la art. 38, precum si urmatoarele informatii, cel putin in limbile romana si engleza:
a) o lista a apelor de imbaiere;
b) clasificarea fiecarei ape de imbaiere in cursul ultimilor 3 ani, precum si profilul acesteia, inclusiv rezultatele monitorizarii efectuate in conformitate cu prezenta hotarare, de la ultima clasificare;
c) in cazul apelor de imbaiere clasificate ca fiind de calitate "nesatisfacatoare", informatii privind cauzele poluarii si masurile adoptate in vederea prevenirii expunerii utilizatorilor la poluare si pentru solutionarea cauzelor, in conformitate cu prevederile art. 8;
d) in cazul apelor de imbaiere supuse poluarii pe termen scurt, informatii generale privind:
(i) conditiile susceptibile sa conduca la o poluare pe termen scurt;
(ii) probabilitatea producerii unei asemenea poluari si durata prognozata a acesteia;
(iii) cauzele poluarii si masurile adoptate in vederea prevenirii expunerii utilizatorilor la poluare si eliminarii cauzelor poluarii.

Art. 40
(1) Lista prevazuta la art. 39 lit. a) este disponibila in fiecare an inainte de inceperea sezonului de imbaiere.
(2) Rezultatele monitorizarilor prevazute la art. 39 lit. b) sunt disponibile pe site-ul autoritatilor competente dupa finalizarea analizei.

Art. 41
Informatiile prevazute la art. 37 si 38 sunt difuzate de indata ce sunt disponibile si sunt utilizate incepand cu anul 2012.

Art. 42
Autoritatile competente comunica publicului ori de cate ori este posibil informatii cu referinte geografice, intr-o maniera clara si coerenta, prin utilizarea semnelor si simbolurilor adoptate la nivel european.


Capitolul IV - Raportare


Art. 43
(1) Pentru fiecare apa de imbaiere, Ministerul Sanatatii Publice, prin ISPB, comunica Ministerului Mediului si Dezvoltarii Durabile si Comisiei Europene rezultatele monitorizarii si evaluarii calitatii apei de imbaiere, precum si o descriere a principalelor masuri de management care au fost adoptate.
(2) Informatiile prevazute la alin. (1) se comunica odata cu incheierea primei evaluari a calitatii apei de imbaiere, realizata pe baza seturilor de date obtinute prin monitorizarea prevazuta la art. 8.
(3) Comunicarea prevazuta la alin. (1) se realizeaza pana la 31 decembrie, pentru sezonul de imbaiere din anul respectiv.

Art. 44
(1) Ministerul Sanatatii Publice notifica anual Comisiei Europene, inainte de inceperea sezonului de imbaiere, toate apele identificate ca ape de imbaiere, inclusiv motivele oricarei modificari in raport cu anul precedent.
(2) Informatiile prevazute la alin. (1) se comunica pentru prima data inainte de inceperea sezonului de imbaiere 2008.

Art. 45
ISPB intocmeste anual raportul national privind calitatea apelor de imbaiere, pe care il transmite Ministerului Sanatatii Publice si Ministerului Mediului si Dezvoltarii Durabile pana la 31 decembrie.


Capitolul V - Dispozitii finale


Art. 46
(1) Pentru echivalenta metodelor de analiza microbiologica in sensul art. 15, se specifica standardul ISO 17994:2004.
(2) Masurile care trebuie adoptate in conformitate cu prevederile art. 38 lit. a) se elaboreaza de catre autoritatile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti si directiile bazinale ANAR si se implementeaza in colaborare cu reprezentantii autoritatilor publice locale, precum si cu celelalte parti interesate.

Art. 47
Romania poate transmite Comisiei Europene, pana la 31 decembrie 2014, observatii si propuneri la raportul realizat de aceasta in domeniul apelor de imbaiere in anul 2008.

Art. 48
(1) Metodologia de monitorizare si evaluare a zonelor de imbaiere se aproba prin ordin al ministrului sanatatii publice in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari si se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(2) In scopul informarii adecvate a publicului, in conformitate cu prevederile art. 38 alin. (1) lit. a) si cu prevederile art. 42, autoritatile competente vor elabora, pe baza recomandarilor Comisiei Europene, metodologii specifice care vor fi aprobate prin ordin al ministrului sanatatii publice.

Art. 49
(1) Anexele nr. 1-5 fac parte integranta din prezenta hotarare.
(2) Anexele nr. 1 si 5 vor fi actualizate prin ordin al ministrului sanatatii publice, ori de cate ori este necesar, in baza progresului tehnic si stiintific si a recomandarilor Comisiei Europene.
(3) Autoritatile competente vor elabora ghiduri metodologice pentru evaluarea probelor individuale.

Art. 50
Prezenta hotarare intra in vigoare la 3 zile de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, cu urmatoarele exceptii:
a) art. 27-29 si art. 31-33, care intra in vigoare la 1 ianuarie 2011;
b) art. 8, art. 15-17 si art. 46, care intra in vigoare la 1 ianuarie 2012;
c) art. 19-26 si art. 43, care intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2015.

Art. 51
(1) Pana la data intrarii in vigoare a prevederilor art. 8, monitorizarea apei de imbaiere se realizeaza pe baza parametrilor prevazuti in anexa la Normele de calitate pentru apa din zonele naturale amenajate pentru imbaiere, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 459/2002.
(2) Pana in anul 2014, raportarea anuala a calitatii apei de imbaiere se realizeaza in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 459/2002 si, respectiv, ale Normelor de supraveghere, inspectie sanitara si control al zonelor naturale utilizate pentru imbaiere, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 88/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Pentru anii 2012-2014, se vor realiza urmatoarele echivalari, in scopul raportarii:
a) parametrul Enterococi intestinali, monitorizat in conformitate cu Anexa nr. 1 - Parametrii de calitate, se va echivala cu parametrul Streptococi fecali, prevazut la pozitia 3 din anexa la Normele de calitate pentru apa din zonele naturale amenajate pentru imbaiere, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 459/2002;
b) parametrul Escherichia coli, monitorizat in conformitate cu Anexa nr. 1 - Parametrii de calitate, se va echivala cu parametrul Coliformi fecali, prevazut la pozitia 2 din anexa la Normele de calitate pentru apa din zonele naturale amenajate pentru imbaiere, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 459/2002.

Art. 52
(1) Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga art. 2, art. 7 alin. (1)-(3) si art. 11 alin. (1) si (2) din Normele de calitate pentru apa din zonele naturale amenajate pentru imbaiere, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 459/2002, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 350 din 27 mai 2002, precum si Anexa nr. 2 la Normele de supraveghere, inspectie sanitara si control al zonelor naturale utilizate pentru imbaiere, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 88/2004, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 133 din 13 februarie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare.
(2) Pe data de 31 decembrie 2014 se abroga integral prevederile Normelor de calitate pentru apa din zonele naturale amenajate pentru imbaiere, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 459/2002, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 350 din 27 mai 2002.

Art. 53
Prevederile prezentei hotarari se completeaza cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 88/2004 pentru aprobarea Normelor de supraveghere, inspectie sanitara si control al zonelor naturale utilizate pentru imbaiere, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 54
Autoritatile competente comunica Comisiei Europene textele principalelor dispozitii de drept intern pe care le adopta in domeniul reglementat de prezenta hotarare.

** *

Prezenta hotarare transpune Directiva 2006/7/CE privind managementul calitatii apei de imbaiere, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 64 din 4 martie 2006.


Anexa nr. 1 - PARAMETRII DE CALITATEA. Pentru apele interioare

+-----------------------------------------------------------------------------------+
¦     Parametrul     ¦Calitate ¦Calitate¦  Calitate  ¦Metode de referinta¦
¦               ¦excelenta¦ buna ¦satisfacatoare¦ pentru analiza  ¦
+-----------------------------+---------+--------+--------------+-------------------¦
¦       A       ¦  B  ¦  C  ¦   D    ¦     E     ¦
+-----------------------------+---------+--------+--------------+-------------------¦
¦Enterococi intestinali/100 ml¦  200*)¦  400*)¦    330**)¦ISO 7899-1 sau   ¦
¦               ¦     ¦    ¦       ¦ISO 7899-2     ¦
+-----------------------------+---------+--------+--------------+-------------------¦
¦Escherichia coli/100 ml   ¦  500*)¦ 1.000*)¦    900**)¦ISO 9308-3 sau   ¦
¦               ¦     ¦    ¦       ¦ISO 9308-1     ¦
+-----------------------------------------------------------------------------------+ 


*) Pe baza evaluarii percentilei 95; a se vedea Anexa nr. 2.
**) Pe baza evaluarii percentilei 90; a se vedea Anexa nr. 2.

B. Pentru apele costiere si apele de tranzitie

+-----------------------------------------------------------------------------------+
¦     Parametrul     ¦Calitate ¦Calitate¦  Calitate  ¦Metode de referinta¦
¦               ¦excelenta¦ buna ¦satisfacatoare¦ pentru analiza  ¦
+-----------------------------+---------+--------+--------------+-------------------¦
¦       A       ¦  B  ¦  C  ¦   D    ¦     E     ¦
+-----------------------------+---------+--------+--------------+-------------------¦
¦Enterococi intestinali/100 ml¦  100*)¦  200*)¦    185**)¦ISO 7899-1 sau ISO ¦
¦               ¦     ¦    ¦       ¦7899-2       ¦
+-----------------------------+---------+--------+--------------+-------------------¦
¦Escherichia coli/100 ml   ¦  250*)¦  500*)¦    500**)¦ISO 9308-3 sau ISO ¦
¦               ¦     ¦    ¦       ¦9308-1       ¦
+-----------------------------------------------------------------------------------+ *) Pe baza evaluarii percentilei 95; a se vedea Anexa nr. 2 - Proceduri privind evaluarea si clasificarea apelor de imbaiere.
**) Pe baza evaluarii percentilei 90; a se vedea Anexa nr. 2 - Proceduri privind evaluarea si clasificarea apelor de imbaiere.


Anexa nr. 2 - PROCEDURI PRIVIND EVALUAREA SI CLASIFICAREA APELOR DE IMBAIERE


1. Calitate nesatisfacatoare
Apele de imbaiere sunt clasificate ca fiind de calitate "nesatisfacatoare" in cazul in care, pe baza setului de date privind calitatea apei de imbaiere obtinut in cursul ultimei perioade de evaluare^a), valorile percentilei^b) pentru numaratorile microbiologice sunt mai rele^c) decat valorile de calitate "satisfacatoare" prevazute in coloana D din Anexa nr. 1 - Parametrii de calitate.

2. Calitate satisfacatoare
Apele de imbaiere trebuie clasificate ca fiind de calitate "satisfacatoare":
a) daca, pe baza setului de date privind calitatea apei de imbaiere obtinute in cursul ultimei perioade de evaluare, valorile percentilei pentru numaratorile microbiologice sunt egale sau mai bune decat valorile pentru calitate "satisfacatoare" prevazute in coloana D din Anexa nr. 1 - Parametrii de calitate; si
b) daca apa de imbaiere prezinta o poluare pe termen scurt, cu conditia ca:
(i) sa se adopte masuri de management adecvate, inclusiv controlul, sistemul de avertizare rapida si monitorizare, in scopul prevenirii expunerii la poluare a utilizatorilor, printr-un mijloc de avertizare sau, dupa caz, prin interzicerea imbaierii;
(ii) sa se adopte masuri de management adecvate pentru prevenirea, reducerea sau eliminarea cauzelor poluarii; si
(iii) numarul de probe care au fost eliminate in conformitate cu art. 12 din hotarare, ca urmare a unei poluari pe termen scurt in cursul ultimei perioade de evaluare, sa nu reprezinte mai mult de 15% din numarul total de probe prevazut in calendarele de monitorizare stabilite pentru perioada in cauza sau nu mai mult de o proba pe sezon de imbaiere, fiind consemnata valoarea cea mai mare.

3. Calitate buna
Apele de imbaiere trebuie sa fie clasificate ca fiind de calitate "buna":
a) daca, pe baza setului de date privind calitatea apei de imbaiere obtinute in cursul ultimei perioade de evaluare, valorile percentilei pentru numaratorile microbiologice sunt egale sau mai bune^d) decat valorile de calitate "buna" prevazute in Anexa nr. 1 coloana C; si
b) daca apa de imbaiere prezinta o poluare pe termen scurt, cu conditia ca:
(i) sa se adopte masuri de management adecvate, inclusiv controlul, sistemul de avertizare rapida si monitorizare, in scopul prevenirii expunerii la poluare a utilizatorilor, printr-un mijloc de avertizare sau, dupa caz, prin interzicerea imbaierii;
(ii) sa se adopte masuri de management adecvate pentru prevenirea, reducerea sau eliminarea cauzelor poluarii; si
(iii) numarul de probe care au fost eliminate in conformitate cu art. 12 din hotarare, ca urmare a unei poluari pe termen scurt in cursul ultimei perioade de evaluare, sa nu reprezinte mai mult de 15% din numarul total de probe prevazut in calendarele de monitorizare stabilite pentru perioada in cauza sau nu mai mult de o proba pe sezon de imbaiere, fiind consemnata valoarea cea mai mare.

4. Calitate excelenta
Apele de imbaiere trebuie sa fie clasificate ca fiind de calitate "excelenta":
a) daca, pe baza setului de date privind calitatea apei de imbaiere obtinute in cursul ultimei perioade de evaluare, valorile percentilei pentru numaratorile microbiologice sunt egale sau mai bune^d) decat valorile de calitate "excelenta" prevazute in Anexa nr. 1 coloana B; si
b) daca apa de imbaiere prezinta o poluare pe termen scurt, cu conditia ca:
(i) sa se adopte masuri de management adecvate, inclusiv controlul, sistemul de avertizare rapida si monitorizare, in scopul prevenirii expunerii la poluare a utilizatorilor, printr-un mijloc de avertizare sau, dupa caz, prin interzicerea imbaierii;
(ii) sa se adopte masuri de management adecvate pentru prevenirea, reducerea sau eliminarea cauzelor poluarii; si
(iii) numarul de probe care au fost eliminate in conformitate cu art. 12 din hotarare, ca urmare a unei poluari pe termen scurt in cursul ultimei perioade de evaluare, sa nu reprezinte mai mult de 15% din numarul total de probe prevazut in calendarele de monitorizare stabilite pentru perioada in cauza sau nu mai mult de o proba pe sezon de imbaiere, fiind consemnata valoarea cea mai mare.
___________
^a) Ultima perioada de evaluare inseamna ultimele 4 sezoane de imbaiere ori perioada prevazuta la art. 19 sau 22.
^b) Pe baza evaluarii percentilei log10 a functiei distributiei normale a probabilitatii densitatii datelor microbiologice obtinute pentru o anumita apa de imbaiere, valoarea percentilei se calculeaza in modul urmator:
(i) se ia valoarea log10 a tuturor numaratorilor bacteriene din secventa de date care trebuie evaluata (in cazul in care se obtine o valoare egala cu zero se ia valoarea log10 a limitei de detectie a metodei analitice utilizate);
(ii) se calculeaza media aritmetica a valorilor log10 (µ);
(iii) se calculeaza abaterea standard a valorilor log10 (sigma).
Valoarea superioara a percentilei 90 a probabilitatii functiei densitatii datelor se calculeaza pe baza ecuatiei:
Percentila superioara 90 = antilog (µ + 1,282 sigma)
Valoarea superioara a percentilei 95 a probabilitatii functiei densitatii datelor se calculeaza pe baza ecuatiei:
Percentila superioara 95 = antilog (µ + 1,65 sigma)
^c) Mai rele inseamna concentratii mai mari, exprimate in UFC/100 ml.
^d) Mai bune inseamna concentratii mai mici, exprimate in UFC/100 ml.


Anexa nr. 3 - PROFILUL APELOR DE IMBAIERE

1. Profilul apei de imbaiere prevazut la cap. II din hotarare consta in:
a) o descriere a caracteristicilor fizice, geografice si hidrologice ale apei de imbaiere, precum si ale altor ape de suprafata din bazinul hidrografic al apei de imbaiere in cauza, care ar putea fi o sursa de poluare si care sunt relevante in sensul scopului prezentei hotarari, in conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) o identificare si o evaluare a cauzelor poluarii care ar putea afecta apele de imbaiere si ar putea dauna sanatatii utilizatorilor;
c) o evaluare a potentialului de proliferare a cianobacteriilor;
d) o evaluare a potentialului de proliferare a algelor macroscopice si/sau fitoplanctonului;
e) daca evaluarea prevazuta la lit. b) arata ca exista un risc de poluare pe termen scurt, urmatoarele informatii vor fi colectate:
 • prognoza privind natura, frecventa si durata anticipata a poluarii pe termen scurt;
 • detalii ale tuturor cauzelor de poluare posibile, inclusiv masurile de management adoptate si calendarul pentru eliminarea acestora;
 • masurile de management adoptate pe durata poluarii pe termen scurt, precum si identitatea si datele de contact ale autoritatilor responsabile de adoptarea acestor masuri;
  f) amplasamentul punctului de monitorizare.
  2. In cazul apelor de imbaiere clasificate ca fiind de calitate "buna", "satisfacatoare" sau "nesatisfacatoare", profilul apei de imbaiere trebuie revizuit in mod regulat pentru a stabili daca unul dintre aspectele enumerate la pct. 1 s-a modificat. Dupa caz, profilul apei de imbaiere va fi actualizat. Frecventa si amploarea revizuirilor trebuie determinate pe baza naturii si gravitatii poluarii. Cu toate acestea, revizuirile trebuie sa fie in conformitate cel putin cu dispozitiile prevazute si sa fie efectuate cel putin cu frecventa specificata in tabelul urmator.
  +---------------------------------------------------------------------------------------------+
  ¦ Clasificarea apei de imbaiere ¦   "Buna"    ¦ "Satisfacatoare" ¦ "Nesatisfacatoare" ¦
  +--------------------------------+-------------------+-------------------+--------------------¦
  ¦Revizuirile trebuie sa fie   ¦4 ani       ¦3 ani       ¦2 ani        ¦
  ¦efectuate cel putin la fiecare ¦          ¦          ¦          ¦
  +--------------------------------+-------------------+-------------------+--------------------¦
  ¦Aspectele care trebuie revizuite¦de la a) pana la f)¦de la a) pana la f)¦de la a) pana la f) ¦
  ¦(lit. de la pct. 1)       ¦          ¦          ¦          ¦
  +---------------------------------------------------------------------------------------------+ 
  


  In cazul apelor de imbaiere clasificate anterior ca fiind de calitate "excelenta", profilul trebuie revizuit si, dupa caz, actualizat numai daca se inregistreaza o depreciere a calitatii la "buna", "satisfacatoare" sau "nesatisfacatoare". Revizuirea trebuie sa cuprinda toate aspectele mentionate la pct. 1.
  3. In cazul unor lucrari de construire sau al unor modificari semnificative in infrastructura apelor de imbaiere sau in vecinatatea acestora, profilul apelor de imbaiere trebuie actualizat inainte de inceperea urmatorului sezon de imbaiere.
  4. Informatiile prevazute la pct. 1 lit. a) si b) trebuie furnizate pe o harta detaliata, atunci cand acest lucru este posibil.
  5. Orice alta informatie relevanta poate fi adaugata sau inclusa in cazul in care autoritatea competenta considera ca acest lucru este necesar.


  Anexa nr. 4 - MONITORIZAREA APELOR DE IMBAIERE


  Monitorizarea apelor de imbaiere se realizeaza prin prelevarea de probe din aceste ape, astfel:
  1. se preleva o proba cu 5-15 zile inainte de inceperea fiecarui sezon de imbaiere. Luand in considerare aceasta proba suplimentara si in conformitate cu prevederile pct. 2, nu se pot preleva si analiza mai putin de 4 probe pe durata unui sezon de imbaiere;
  2. se preleva si se analizeaza numai 3 probe pe durata unui sezon de imbaiere in cazul unei ape de imbaiere:
  a) pentru care sezonul de imbaiere nu depaseste 8 saptamani; sau
  b) care este situata intr-o regiune supusa unor constrangeri geografice speciale;
  3. datele de prelevare a probelor se vor stabili pe durata intregului sezon de imbaiere, la intervale de timp care nu vor fi mai lungi de o luna;
  4. in cazul unei poluari pe termen scurt trebuie prelevata o proba suplimentara pentru a confirma sfarsitul incidentului. Aceasta proba nu trebuie sa faca parte din setul de date privind calitatea apei de imbaiere. In cazul in care se dovedeste necesara inlocuirea unei probe care nu a fost luata in considerare, se preleva o proba suplimentara dupa 7 zile de la terminarea poluarii pe termen scurt.


  Anexa nr. 5 - REGULI DE PRELEVARE A PROBELOR PENTRU ANALIZELE MICROBIOLOGICE


  1. Punctul de prelevare a probelor
  In cazul in care este posibil, prelevarile trebuie efectuate la 30 de centimetri sub suprafata apei si in ape care au o adancime de cel putin un metru.

  2. Sterilizarea recipientelor pentru prelevarea probelor
  Recipientele pentru prelevarea probelor trebuie:
 • sa fie supuse unei sterilizari prin autoclavare timp de cel putin 15 minute la o temperatura de 121?C; sau
 • sa fie supuse unei sterilizari uscate la o temperatura intre 160-170?C timp de cel putin o ora; sau
 • sa fie recipiente pentru prelevare sterilizate prin iradiere, obtinute direct de la producator.

  3. Conditii privind prelevarea probelor
  Volumul recipientului pentru prelevarea probelor depinde de cantitatea de apa necesara pentru fiecare parametru care trebuie testat, continutul minim este in general de 250 ml.
  Recipientele pentru prelevarea probelor trebuie sa fie din material transparent si incolor: sticla, polietilena sau polipropilena.
  Pentru prevenirea oricarei contaminari a probei, persoana care preleva proba trebuie sa foloseasca o tehnica aseptica pentru ca recipientele sa ramana sterile. Nu este necesar niciun alt echipament steril (manusi chirurgicale, clesti sau tije pentru prelevare de probe) in cazul in care procedura este facuta corect.
  Proba trebuie sa fie identificata in mod clar, prin inscriptionare cu cerneala permanenta pe recipient si pe formularul de prelevare al probei.

  4. Transportul si pastrarea probelor inaintea analizei
  In toate etapele transportului, probele de apa trebuie protejate de expunerea la lumina, in special cea provenind direct de la soare.
  Probele trebuie transportate la o temperatura de aproximativ 4?C, intr-o geanta frigorifica sau intr-un frigider pana la sosirea in laborator. In cazul in care transportul catre laborator dureaza mai mult de 4 ore, este obligatorie utilizarea unui frigider.
  Intervalul de timp intre prelevarea si analiza probei trebuie sa fie cat mai scurt posibil. Se recomanda ca probele sa fie analizate in aceeasi zi in care au fost prelevate. In cazul in care acest lucru nu este posibil din motive practice, probele trebuie analizate in termen de cel mult 24 de ore. In acest timp ele trebuie pastrate la intuneric si la o temperatura de 4? ± 3?C.

  Poate fi de interes si:
  Ordin nr. 331/2008 privind practicarea pescuitului recreativ/sportiv
  Ordin nr. 342/2008 privind dimensiunile minime individuale ale resurselor acvatice vii din domeniul public al statului, pe specii, care pot fi capturate din mediul acvatic


  Cautare legislatie:  -------------
  Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
  -------------  Alte reglementari
  Termeni juridici, grupare tematica
 • Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

  Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobile  Coordonator
  Magdalena Popeanga

  Website administrat de
  Alioth Software
  Politica de securitate
  Termeni si conditii
   RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
  96 useri online

  Useri autentificati: