DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Hotarare nr. 23/2008 pentru aprobarea Normei nr. 11/2008 privind colectarea contributiilor individuale ale participantilor la fondurile de pensii administrate privat

[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 340 din 02/05/2008

In temeiul dispozitiilor art. 23 lit. f) si ale art. 24 lit. c) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2005 privind infiintarea, organizarea si functionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 313/2005, conform Hotararii Parlamentului Romaniei nr. 24/2006 privind numirea presedintelui, a vicepresedintelui si a celorlalti membri ai Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, avand in vedere prevederile art. 41 lit. f) si ale art. 46 alin. (1) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, prevederile art. 131 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, in baza hotararii luate in sedinta Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private din data de 15 aprilie 2008, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private emite urmatoarea hotarare:

Art. 1
Se aproba Norma nr. 11/2008 privind colectarea contributiilor individuale ale participantilor la fondurile de pensii administrate privat, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2
Prezenta hotarare si norma mentionata la art. 1 se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si pe site-ul Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (www.csspp.ro).

Art. 3
Directia Reglementare impreuna cu Directia secretariat si cu directorul general vor urmari ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari.


Norma nr. 11/2008 privind colectarea contributiilor individuale ale participantilor la fondurile de pensii administrate privat


Avand in vedere prevederile art. 41 lit. f) si ale art. 46 alin. (1) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, prevederile art. 131 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, in temeiul dispozitiilor art. 23 lit. f) si ale art. 24 lit. c) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2005 privind infiintarea, organizarea si functionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 313/2005, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, denumita in continuare Comisie, emite prezenta norma.


Capitolul I - Dispozitii generale


Art. 1
Prezenta norma reglementeaza:
a) modalitatile de colectare a contributiilor participantilor la fondurile de pensii administrate privat;
b) procedurile de prelucrare a declaratiilor, de calcul, evidenta si virare a contributiilor individuale catre fondurile de pensii administrate privat;
c) modalitatile si procedurile de transmitere a informatiilor intre entitatile implicate in procesul de colectare si virare a contributiilor la fondurile de pensii.

Art. 2
(1) Termenii si expresiile utilizate in prezenta norma au semnificatiile prevazute la art. 2 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Lege.
(2) De asemenea, termenii de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) Legea pensiilor publice - Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) Norma de aplicare a Legii pensiilor publice - Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului muncii si solidaritatii sociale nr. 340/2001, cu modificarile si completarile ulterioare;
c) declaratie nominala - declaratia privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor sociale de stat, initiala, prevazuta de art. 6 din Legea pensiilor publice, asa cum este descrisa in anexa nr. 1 la Norma de aplicare a Legii pensiilor publice;
d) declaratie rectificativa - declaratia care modifica declaratia nominala initiala;
e) declaratie de asigurare - declaratia de asigurare depusa de persoanele prevazute la art. 5 alin. (1) pct. IV si V din Legea pensiilor publice, asa cum este descrisa in anexa nr. 4 la Norma de aplicare a Legii pensiilor publice;
f) contract de asigurare - contractul de asigurare sociala prevazut la art. 5 alin. (2) din Legea pensiilor publice, asa cum este descris in anexa nr. 3 la Norma de aplicare a Legii pensiilor publice;
g) validare declaratie - procesul de inregistrare in sistemul public de pensii a unei declaratii nominale, declaratii de asigurare sau a unui contract de asigurare, corecte si intocmite conform prevederilor Normei de aplicare a Legii pensiilor publice;
h) luna si anul de referinta - luna si anul pentru care se depun declaratiile nominale initiale;
i) Tabel electronic al contributiilor - TEC - tabelul electronic de evidenta a contributiilor la fondurile de pensii.
(3) In procedurile de colectare, calcul, evidenta si virare a contributiilor individuale sunt implicate urmatoarele entitati:
a) participantii la fondurile private de pensii administrate privat;
b) platitorii - persoanele fizice sau juridice care platesc ori, dupa caz, retin si vireaza la bugetul asigurarilor sociale de stat contributia individuala de asigurari sociale datorata conform prevederilor Legii pensiilor publice;
c) ANAF - institutia de colectare, respectiv Agentia Nationala de Administrare Fiscala;
d) CNPAS - institutia de evidenta, respectiv Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale;
e) administratori - administratorii fondurilor de pensii;
f) fond de pensii - fondul de pensii administrat privat;
g) depozitari - depozitarii activelor fondurilor de pensii.
(4) Evidenta participantilor, precum si viramentele catre fondurile de pensii administrate privat se realizeaza pe baza codului numeric personal.


Capitolul II - Contributiile la un fond de pensii administrat privat


SECTIUNEA 1 - Colectarea contributiei la fondurile de pensii administrate privat


Art. 3
(1) Contributia la fondul de pensii administrat privat este parte din contributia individuala datorata de asigurat la sistemul public de pensii si se vireaza de catre platitor in aceleasi conditii si la aceleasi termene cu cele stabilite pentru contributia de asigurari sociale.
(2) Contributia la fondul de pensii administrat privat se deduce din veniturile brute lunare care reprezinta baza de calcul pentru contributia individuala de asigurari sociale, impreuna si prin aceeasi modalitate de calcul cu contributia obligatorie datorata conform prevederilor Legii pensiilor publice.
(3) Baza de calcul a contributiei individuale la fondurile de pensii este aceeasi cu cea stabilita pentru contributia individuala de asigurari sociale prevazuta de Legea pensiilor publice.

Art. 4
(1) Din momentul inceperii activitatii de colectare, cota de contributie la fondul de pensii administrat privat este de 2% din baza de calcul.
(2) In termen de 8 ani de la inceperea activitatii de colectare, cota de contributie la fondul de pensii administrat privat se majoreaza la 6%, cu o crestere de 0,5 puncte procentuale pe an, incepand cu data de 1 ianuarie a fiecarui an.

Art. 5
(1) ANAF are atributii privind declararea, constatarea, controlul, colectarea si solutionarea contestatiilor pentru contributia de asigurari sociale datorata de persoanele juridice si persoanele fizice care au calitatea de angajator sau entitatile asimilate angajatorului, potrivit prevederilor legale.
(2) CNPAS, prin structurile sale teritoriale, efectueaza activitatile de constatare, control, colectare si solutionare a contestatiilor pentru contributia de asigurari sociale platita de asiguratii prevazuti la art. 5 alin. (1) pct. IV si V si alin. (2) din Legea pensiilor publice.
(3) Pentru neachitarea de catre debitor la termenul de scadenta a obligatiilor de plata reprezentand contributii de asigurari sociale, acesta datoreaza majorari de intarziere.
(4) In cazul neachitarii la termen de catre platitori, potrivit legii, a contributiei de asigurari sociale datorate pentru persoanele prevazute la art. 5 alin. (1) pct. I, II si III din Legea pensiilor publice, ANAF, prin structurile sale teritoriale, procedeaza la aplicarea masurilor de executare silita in vederea incasarii sumelor cuvenite, conform dispozitiilor legale privind executarea creantelor bugetare.
(5) In cazul neachitarii la termen, potrivit legii, a contributiei de asigurari sociale datorate de asiguratii individuali prevazuti la art. 5 alin. (1) pct. IV si V si alin. (2) din Legea pensiilor publice, casele teritoriale de pensii procedeaza la aplicarea masurilor de executare silita pentru incasarea sumelor cuvenite, conform dispozitiilor legale privind executarea creantelor bugetare.
(6) Majorarile de intarziere calculate pentru neachitarea la termen a obligatiilor de plata reprezentand contributie de asigurari sociale se fac venit la bugetul asigurarilor sociale de stat.

Sectiunea 2 - Declararea contributiilor la fondurile de pensii administrate privat


Art. 6
(1) In scopul determinarii cuantumului contributiilor datorate fondurilor de pensii, CNPAS utilizeaza informatiile inscrise in registrul participantilor, declaratiile nominale, declaratiile de asigurare, precum si, dupa caz, informatiile inscrise in contractele de asigurare.
(2) La depunerea declaratiilor nominale, casele judetene de pensii procedeaza la verificarea acestora din punctul de vedere al intocmirii corecte, solicitand totodata persoanelor juridice sau persoanelor fizice care au calitatea de angajator ori entitatilor asimilate angajatorului corectarea eventualelor erori semnalate in cuprinsul acestora si retransmiterea declaratiilor corectate pana la termenul legal de depunere prevazut de lege.
(3) Declaratiile nominale corecte depuse in termenul prevazut de lege, precum si cele corectate, retransmise in acelasi termen, se prelucreaza si se valideaza de casele judetene de pensii pana la termenul prevazut la art. 7 alin. (1).
(4) Declaratiile nominale corecte depuse peste termenul prevazut de lege, precum si cele corectate, retransmise peste termen, se prelucreaza si se valideaza de casele judetene de pensii pana la urmatoarele termene prevazute la art. 7 alin. (1), in functie de data depunerii acestor declaratii.
(5) Transmiterea prin posta a declaratiilor nominale se face cu scrisoare recomandata, cu confirmare de primire. Data depunerii declaratiei nominale este data confirmarii de primire.
(6) Declaratiile nominale primite prin posta sunt prelucrate conform prevederilor alin. (2), (3) si (4).

Art. 7
(1) Pe data de intai a fiecarei luni urmatoare celei in care au fost depuse declaratiile nominale, casele judetene de pensii transmit la CNPAS informatiile aferente declaratiilor nominale validate, insotite de un inventar al acestora.
(2) In acelasi termen prevazut la alin. (1), casele judetene de pensii transmit la CNPAS declaratiile de asigurare si contractele de asigurare aflate in evidenta, insotite de un inventar al acestora, platile reprezentand contributia de asigurari sociale luate in considerare la stabilirea stagiului de cotizare pentru luna de referinta fiind platile inregistrate la nivelul caselor judetene de pensii sau, dupa caz, a Casei de Pensii a Municipiului Bucuresti, pana la data inventarului.
(3) In situatia declaratiilor de asigurare si a contractelor de asigurare pentru care plata contributiei de asigurari sociale a fost efectuata dupa data inventarului, aceasta este luata in considerare la urmatorul termen prevazut la alin. (1).
(4) Modalitatile concrete de transmitere de la casele judetene de pensii la CNPAS, precum si formatele informatiilor prevazute la alin. (1) si (2), inclusiv continutul si formatul inventarelor, sunt stabilite prin norme interne de lucru ale CNPAS, aprobate prin decizie a presedintelui CNPAS.

Art. 8
(1) In situatia depunerii, in conformitate cu prevederile Legii pensiilor publice si ale Normei de aplicare a Legii pensiilor publice, a unor declaratii rectificative, precum si in situatia modificarilor venitului asigurat, intervenite in declaratiile de asigurare sau in contractele de asigurare, CNPAS procedeaza la efectuarea eventualelor regularizari catre fondurile de pensii, fara a depasi termenul maxim de 6 luni de la data constatarii acestor situatii.
(2) Procedurile de regularizare prevazute la alin. (1) se stabilesc prin ordin comun al ministrului muncii, familiei si egalitatii de sanse si al ministrului economiei si finantelor.

Sectiunea 3 - Calculul si evidenta contributiilor la fondurile de pensii administrate privat


Art. 9
(1) Pana pe data de 12 a lunii urmatoare celei in care au fost depuse declaratiile nominale sau in prima zi lucratoare urmatoare, in cazul in care data de 12 nu este o zi lucratoare, CNPAS actualizeaza Registrul participantilor, aplicand urmatoarele proceduri:
a) procedura de aderare continua prevazuta de Norma nr. 18/2007 privind aderarea initiala si evidenta participantilor la fondurile de pensii administrate privat, aprobata prin Hotararea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 46/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Norma nr. 18/2007;
b) procedura de aplicare a deciziilor Comisiei privind apartenenta unor persoane la un anumit fond de pensii, ca urmare a analizarii unor contestatii depuse de participanti sau a controalelor efectuate de Comisie (comenzi Comisie), prevazuta de Norma nr. 18/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, sau orice alte decizii ale Comisiei;
c) procedura de efectuare a transferului participantilor intre fondurile de pensii, prevazuta de Norma nr. 3/2008 privind transferul participantilor intre fondurile de pensii administrate privat, aprobata prin Hotararea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 4/2008;
d) procedura de actualizare in baza declaratiilor nominale, declaratiilor de asigurare sau, dupa caz, a contractelor de asigurare prevazute la art. 7;
e) procedura de repartizare aleatorie lunara, prevazuta de Norma nr. 18/2007, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Procedura tehnica de corectare a codului numeric personal si/sau numelui/prenumelui participantului se stabileste prin act aditional la protocolul incheiat intre CNPAS si Comisie.

Art. 10
(1) Procedura prevazuta la art. 9 lit. e) se efectueaza de catre CNPAS lunar, in perioada 10-12 a lunii urmatoare celei in care au fost depuse declaratiile nominale.
(2) CNPAS aplica procedurile prevazute de Norma nr. 18/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, referitoare la repartizarea aleatorie a persoanelor eligibile obligate sa adere la un fond de pensii administrat privat, care, in ultimele 4 luni anterioare lunii in care se efectueaza repartizarea aleatorie, nu au fost comunicate de fondurile de pensii ca au indeplinit procedura de aderare, dar ale caror date figureaza in declaratiile nominale sau in declaratiile de asigurare aflate in evidenta CNPAS cu obligatii de plata.

Art. 11
(1) Lunar, in perioada 13-18 a lunii urmatoare celei in care au fost depuse declaratiile nominale, in vederea indeplinirii obligatiilor prevazute de art. 431 alin. (7) din Lege, CNPAS actualizeaza TEC.
(2) TEC cuprinde urmatoarele informatii:
a) anul bugetar;
b) codul numeric personal al participantului;
c) codul unic de identificare al angajatorului - CUI;
d) codul fondului de pensii - primele 3 caractere din seria actelor de aderare alocate de Comisie fiecarui fond de pensii;
e) numele si prenumele participantului;
f) luna pentru care se datoreaza contributia la fondul de pensii;
g) informatii aferente lunii pentru care se datoreaza contributia la fondul de pensii:
 • venitul asigurat in luna;
 • cuantumul contributiei lunare datorate la fondul de pensii in luna;
 • cuantumul contributiei lunare virate efectiv la fondul de pensii in luna;
 • suma restanta/de retinut datorata (suma cu semn);
 • suma totala virata/retinuta in luna (suma cu semn).
  (3) Baza de calcul a contributiei la un fond de pensii administrat privat este aceeasi ca si in cazul contributiei de asigurari sociale datorate sistemului public de pensii.
  (4) Cuantumul contributiei lunare datorate la fondul de pensii administrat privat se calculeaza prin aplicarea cotei de contributie prevazute la art. 4 asupra bazei de calcul prevazute la alin. (3).
  (5) Sumele rezultate potrivit prevederilor alin. (4) se rotunjesc la un leu pentru fractiunile de peste 50 de bani inclusiv, fractiunile de pana la 49 de bani inclusiv neglijandu-se.

  Art. 12
  (1) Procedura de actualizare prevazuta la art. 11 alin. (1) se efectueaza pe baza datelor din Registrul participantilor si a celor inscrise in declaratiile prevazute la art. 7.
  (2) In situatia in care persoanele care au indeplinit procedura de aderare se afla inregistrate in declaratiile nominale depuse in termenul legal, CNPAS calculeaza sumele prevazute la art. 11 lit. g) si le inregistreaza in TEC.
  (3) In situatia in care persoanele au indeplinit procedura de aderare si in acelasi timp au realizat stagii de cotizare in sistemul public de pensii pe baza de declaratie/contract de asigurare, CNPAS calculeaza sumele prevazute la art. 11 lit. g) si le inregistreaza in TEC.
  (4) In situatia in care persoanele care au indeplinit procedura de aderare se afla inregistrate in declaratiile nominale rectificative sau isi modifica venitul asigurat inscris in declaratia de asigurare, prin comunicari de modificare, aferente unei perioade anterioare, CNPAS calculeaza sumele prevazute la art. 11 lit. g) si le inregistreaza in TEC. Sumele restante calculate pot fi pozitive sau negative, in functie de sumele inscrise in TEC ca fiind achitate efectiv la fondurile de pensii, pentru lunile care au facut obiectul rectificarilor.
  (5) In situatia in care persoanele care au indeplinit procedura de aderare isi modifica venitul asigurat inscris in contractul de asigurare, prin act aditional, CNPAS calculeaza sumele prevazute la art. 11 lit. g) datorate de participantul la fondul de pensii, incepand cu luna de la care acest act produce efecte pentru viitor. Sumele astfel recalculate le inregistreaza in TEC.
  (6) In situatia in care persoanele care au indeplinit procedura de aderare nu se afla inregistrate in declaratiile nominale prevazute la art. 7 sau, dupa caz, nu au realizat stagii de cotizare in luna de referinta ori figureaza ca debitori in cazul declaratiilor sau contractelor de asigurare, CNPAS va inscrie in TEC cifra "0" in rubricile aferente obligatiilor lunare.
  (7) In cazul asiguratilor pentru care CNPAS a procedat, conform normelor in vigoare, la repartizarea aleatorie, sumele prevazute la art. 11 lit. g) se calculeaza si se inregistreaza in TEC luandu-se in considerare si lunile anterioare din intervalul legal in care persoana eligibila si obligata sa contribuie avea posibilitatea sa adere voluntar la un fond de pensii.


  Capitolul III - Modalitatea de virare a contributiilor in sistemul pensiilor private


  SECTIUNEA 1 - Intocmirea listelor nominale de virare a contributiei la fondurile de pensii administrate privat


  Art. 13
  (1) Lunar, pana cel tarziu in data de 18 a lunii urmatoare celei in care au fost depuse declaratiile nominale, pe baza sumelor inscrise in TEC, CNPAS intocmeste listele nominale de viramente, distinct pentru fiecare fond de pensii.
  (2) Listele nominale de viramente prevazute la alin. (1) contin urmatoarele informatii:
  a) anul si luna pentru care se datoreaza contributia la fondul de pensii administrat privat;
  b) codul de inscriere in Registrul Comisiei al administratorului fondului de pensii administrat privat;
  c) codul de inscriere in Registrul Comisiei al fondului de pensii administrat privat la care se efectueaza plata;
  d) codul de inscriere in Registrul Comisiei al depozitarului;
  e) pentru fiecare participant:
 • codul numeric personal al participantului;
 • numele si prenumele participantului;
 • suma totala virata la fondul de pensii administrat privat;
 • codul unic de identificare (CUI) al angajatorului.
  (3) Participantii pentru care nu urmeaza a se efectua nicio plata sunt inscrisi in listele nominale de viramente, avand inscrisa cifra "0" in campul "suma totala virata la fondul de pensii".
  (4) Participantii pentru care sumele sunt negative sunt inscrisi in listele nominale de viramente, avand inscrisa cifra negativa in campul "suma totala virata la fondul de pensii".
  (5) Suma totala ce urmeaza a fi virata pentru fiecare fond de pensii se obtine prin insumarea aritmetica a campului "suma totala virata la fondul de pensii".
  (6) Listele nominale de viramente se transmit fiecarui administrator de fond de pensii in format electronic, in termenul prevazut la alin. (1), prin fisiere semnate cu semnatura electronica extinsa emisa de un furnizor autorizat, in conditiile prevazute de Legea nr. 455/2001 privind semnatura electronica.
  (7) Fiecare administrator de fond de pensii administrat privat va lua masuri de arhivare a tuturor fisierelor prevazute la alin. (4) si (5).

  Art. 14
  (1) Listele nominale de viramente vor cuprinde si o recapitulatie avand urmatorul continut:
  a) luna si anul pentru care se efectueaza plata contributiei la fondul de pensii administrat privat;
  b) codul de inscriere in Registrul Comisiei al administratorului fondului de pensii administrat privat catre care se efectueaza plata;
  c) codul de inscriere in Registrul Comisiei al fondului de pensii administrat privat la care se efectueaza plata;
  d) codul de inscriere in Registrul Comisiei al depozitarului la care se vireaza sumele;
  e) numarul total al participantilor pentru care se efectueaza plata contributiei la respectivul fond de pensii;
  f) suma totala virata de CNPAS la fondul de pensii in luna.
  (2) Recapitulatia prevazuta la alin. (1) se intocmeste pe suport hartie si in format electronic, semnate cu semnatura electronica extinsa in 4 exemplare de persoanele imputernicite in acest scop de catre presedintele CNPAS, exemplarele avand urmatoarele destinatii si distribuindu-se dupa cum urmeaza:
  a) un exemplar ramane la CNPAS;
  b) un exemplar se transmite la Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti impreuna cu documentele de plata;
  c) un exemplar se transmite administratorului fondului de pensii administrat privat la care se efectueaza plata;
  d) un exemplar se transmite depozitarului la care se vireaza sumele.

  Sectiunea 2 - Virarea contributiilor in sistemul pensiilor private


  Art. 15
  (1) Lunar, pana cel tarziu la data de 20 a lunii urmatoare celei in care au fost depuse declaratiile nominale, CNPAS vireaza, pentru fiecare fond de pensii, de la bugetul asigurarilor sociale de stat suma reprezentand contributiile la fondurile de pensii, calculata conform prevederilor art. 13.
  (2) Virarea contributiilor pentru fondurile de pensii se face de catre CNPAS, cu ordin de plata, prin diminuarea conturilor de venituri ale bugetului asigurarilor sociale de stat, pe baza documentelor prevazute la art. 14.

  Art. 16
  (1) Lunar, pana cel tarziu la data de 25 a lunii urmatoare celei in care au fost depuse declaratiile nominale, CNPAS transmite la ANAF anexele A1.2 (prevazute de Norma de aplicare a Legii pensiilor publice) aferente declaratiilor nominale prevazute la art. 6, precum si listele nominale, intocmite la nivel de angajator, cuprinzand viramentele efectuate catre fondurile de pensii.
  (2) Organele fiscale subordonate ANAF, pe baza informatiilor prevazute la alin. (1), identifica situatiile in care angajatorii nu au respectat prevederile legale privind declararea si plata contributiilor de asigurari sociale, dispunand masurile prevazute de lege.
  (3) Casele teritoriale de pensii, prin organele proprii, procedeaza la executarea creantelor bugetare reprezentand contributii de asigurari sociale datorate si neachitate de catre asiguratii sistemului public pe baza de declaratie de asigurare sau pe baza de contract de asigurare.


  Capitolul IV - Dispozitii finale


  Art. 17
  (1) Colectarea contributiilor datorate fondurilor de pensii administrate privat incepe odata cu declararea contributiilor de asigurari sociale datorate pentru luna de referinta martie 2008.
  (2) Termenul-limita de efectuare a primelor viramente catre fondurile de pensii, aferente lunii martie 2008, este 20 mai 2008.
  (3) Comisia va comunica CNPAS lunar, pana cel tarziu la data de 15 a fiecarei luni, prin documente semnate cu semnatura electronica extinsa, urmatoarele informatii:
  a) denumirea fondului de pensii administrat privat;
  b) codul fondului administrat privat din Registrul Comisiei;
  c) denumirea depozitarului la care se vor vira contributiile;
  d) codul depozitarului din Registrul Comisiei;
  e) codul IBAN al depozitarului.

  Art. 18
  (1) Termenele prevazute de prezenta norma, care expira intr-o zi de sarbatoare legala sau intr-o zi nelucratoare, se prelungesc pana la sfarsitul urmatoarei zile lucratoare.
  (2) Decalarea oricarui termen prevazut in prezenta norma, ca urmare a existentei unor zile nelucratoare, atrage decalarea corespunzatoare a celorlalte termene, asigurandu-se insa cel putin o zi bancara intre data de finalizare a activitatilor prevazute la art. 13 si data prevazuta la art. 15.

  Art. 19
  Incalcarea prevederilor prezentei norme se sanctioneaza conform prevederilor legale in vigoare.  Poate fi de interes si:
  Legea 39/2020 privind sistemul de pensii si alte drepturi de asigurari sociale al notarilor publici din Romania. Lege nr 39/2020
  Legea 2/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal si pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii
  OUG 2/2017 privind unele masuri fiscal-bugetare, precum si modificarea si completarea unor acte normative. Ordonanta de urgenta nr. 2/2017
  Legea 186/2016 privind unele masuri in domeniul asigurarii unor categorii de persoane in sistemul public de pensii. Lege nr. 186/2016
  Legea 155/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
  Legea 142/2016 pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
  HG 144/2016 privind atributiile, organizarea si functionarea caselor de pensii sectoriale din Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Afacerilor Interne si Serviciul Roman de Informatii. Hotararea 144/2016
  Legea 223/2015 privind pensiile militare de stat. Pensiile militare de stat
  Legea 215/2015 privind modificarea si completarea Legii nr. 7/2006 privind statutul functionarului public parlamentar
  Legea 83/2015 pentru completarea Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviatia civila din Romania. Lege nr. 83/2015
  Legea 154/2014 pentru modificarea art. 184 alin. (6) si (11) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii. Lege nr. 154/2014
  Ordin 3093/2014 pentru aprobarea Procedurii privind certificarea modului de indeplinire de catre contribuabili, persoane fizice, obligate sa se asigure in sistemul public de pensii, potrivit prevederilor cap. II din titlul IX^2 al Legii nr. 571/2003
  Amnistia fiscala pentru pensionari. Legea 125/2014 privind scutirea de la plata a unor debite provenite din pensii. Lege nr. 125/2014
  Legea 118/2014 pentru completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor. Lege nr. 118/2014
  Decizie nr. 1/2014 privind comisionul si tariful care se percep de catre Casa Nationala de Pensii Publice si de catre casele teritoriale de pensii la efectuarea unor operatiuni care nu sunt legate de stabilirea si de plata pensiilor si a altor dreptu
  HG 51/2014 privind acordarea prestatiilor sub forma biletelor de tratament balnear, pentru anul 2014, prin sistemul organizat si administrat de Casa Nationala de Pensii Publice. Hotararea nr. 51/2014 cesare sigurantei pasagerilor
  Legea 380/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Lege nr. 380/2013
  Legea 327/2013 pentru completarea art. 86 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare. Lege nr. 327/2013
  Ordin nr. 2272/2013 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a prevederilor art. 42 din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, coroborate cu cele ale art. 77 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unit
  HG 854/2013 privind aprobarea Aranajamentului administrativ, semnat la Bucuresti la 3 septembrie 2013, pentru aplicarea Acordului dintre Romania si Statul Israel in domeniul securitatii sociale, semnat la Ierusalim la 28 februarie 2011
  Cumulul pensiei cu venitul profesional. Cazul judecatorilor Curtii Constitutionale. Editia 2
  Vlasceanu Ana-Maria,Athanasiu Alexandru

  Pret: 19.9 lei
  16.91 lei
  COMANDA ACUM

  Cautare legislatie:  -------------
  Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
  -------------


  Alte reglementari
  Termeni juridici, grupare tematica
 • Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

  Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobile  Coordonator
  Magdalena Popeanga

  Website administrat de
  Alioth Software
  Politica de securitate
  Termeni si conditii
   RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
  89 useri online

  Useri autentificati: