DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

HG nr. 718/2008, hotarare privind aprobarea schemei de ajutor de stat orizontal pentru dezvoltarea regionala durabila si reducerea emisiilor[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 529 din 14/07/2008

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, al art. 3 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile nationale in domeniul ajutorului de stat, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 137/2007, si al art. 72 din Legea energiei electrice nr. 13/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, avand in vedere art. 2 din Hotararea Guvernului nr. 651/2006 privind aprobarea Politicii in domeniul ajutorului de stat pentru perioada 2006-2013,

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Articol unic
(1) Se aproba schema de ajutor de stat orizontal pentru dezvoltarea regionala durabila si reducerea emisiilor, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

(2) Acordarea ajutorului de stat in conformitate cu schema de ajutor de stat prevazuta la alin. (1) se face cu respectarea criteriilor privind ajutorul de stat stipulate in Regulamentul CE nr. 1.628/2006 al Comisiei pentru aplicarea art. 87 si 88 din Tratat la ajutorul investitional national regional.


ANEXA - SCHEMA DE AJUTOR DE STAT ORIZONTAL pentru dezvoltarea regionala durabila si reducerea emisiilor


I. Introducere

Art. 1
Prezentul act instituie o schema transparenta de ajutor de stat regional pentru investitii, denumita in continuare schema, prin care se urmareste realizarea coeziunii economice si sociale intre Romania si Uniunea Europeana si imbunatatirea calitatii vietii locuitorilor prin promovarea dezvoltarii durabile si a investitiilor in regiunile din Romania.

Art. 2
(1) Acordarea ajutoarelor de stat regionale pentru investitii potrivit prezentei scheme se face cu respectarea criteriilor privind ajutorul de stat stipulate in Regulamentul (CE) al Comisiei nr. 1.628/20061) pentru aplicarea art. 87 si 88 din Tratat privind ajutorul national regional pentru investitii, denumit in continuare Regulament.
(2) Prezenta schema este elaborata in conformitate cu urmatoarele:
a) Programul operational sectorial "Cresterea competitivitatii economice" 2);
b) Harta nationala a ajutoarelor de stat regionale pentru perioada 2007-20133);
c) Tratatul dintre Regatul Belgiei, Republica Ceha, Regatul Danemarcei, Republica Federala Germania, Republica Estonia, Republica Elena, Regatul Spaniei, Republica Franceza, Irlanda, Republica Italiana, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungara, Republica Malta, Regatul Tarilor de Jos, Republica Austria, Republica Polona, Republica Portugheza, Republica Slovenia, Republica Slovaca, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) si Republica Bulgaria si Romania privind aderarea Republicii Bulgaria si a Romaniei la Uniunea Europeana4), ratificat prin Legea nr. 157/2005, denumit in continuare Tratat de aderare.
(3) Schema contribuie, de asemenea, la implementarea prevederilor specifice din urmatoarele reglementari comunitare si nationale, precum si strategii si politici nationale:
a) Directiva CE/32/2006 a Parlamentului European si a Consiliului privind eficienta energetica la utilizatorii finali si serviciile energetice5);
b) Legea energiei electrice nr. 13/2007, cu modificarile si completarile ulterioare6);
c) Legea nr. 199/2000 privind utilizarea eficienta a energiei,7) republicata;
d) Hotararea Guvernului nr. 1.069/2007 privind aprobarea Strategiei energetice a Romaniei pentru perioada 2007-20208);
e) Hotararea Guvernului nr. 163/2004 privind aprobarea Strategiei nationale in domeniul eficientei energetice9);
f) Hotararea Guvernului nr. 541/2003 privind stabilirea unor masuri pentru limitarea emisiilor in aer ale anumitor poluanti proveniti din instalatii mari de ardere, cu modificarile si completarile ulterioare10);
g) Hotararea Guvernului nr. 1.879/2006 pentru aprobarea Programului national de reducere progresiva a emisiilor de dioxid de sulf, oxizi de azot, compusi organici volatili si amoniac11);
h) Hotararea Guvernului nr. 1.877/2005 pentru aprobarea Planului national de actiune privind schimbarile climatice (PNASC)12);
i) Hotararea Guvernului nr. 60/2008 pentru aprobarea Planului national de alocare privind certificatele de emisii de gaze cu efect de sera pentru perioadele 2007 si 2008-201213);
j) Directiva CE/2001/80 a Parlamentului European si a Consiliului privind limitarea emisiilor in aer ale anumitor poluanti proveniti din instalatii mari de ardere14).
___________
1) Regulamentul (CE) al Comisiei nr. 1.628/2006, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 302/2006.
2) Programul operational sectorial "Cresterea competitivitatii economice", aprobat prin Decizia Comisiei C (2007) 3.472/2007.
3) Harta nationala a ajutoarelor de stat regionale pentru perioada 2007-2013, aprobata prin Decizia N 2/07, publicata in J.O. C 73 din 30 martie 2007.
4) Tratatul de aderare a Romaniei la Uniunea Europeana, publicat in J.O. L 157 din 21 iunie 2005 si in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 465 din 1 iunie 2005.
5) Directiva CE/32/2006, publicata in J.O. L 114 din 27 aprilie 2007.
6) Legea nr. 13/2007, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 51 din 23 ianuarie 2007.
7) Legea nr. 199/2000, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 954 din 27 noiembrie 2006.
8) Hotararea Guvernului nr. 1.069/2007, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 781 din 19 noiembrie 2007.
9) Hotararea Guvernului nr. 163/2004, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 160 si 160 bis din 24 februarie 2004.
10) Hotararea Guvernului nr. 541/2003, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 365 din 29 mai 2003.
11) Hotararea Guvernului nr. 1.879/2006, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 27 din 16 ianuarie 2007.
12) Hotararea Guvernului nr. 1.877/2005, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 110 din 6 februarie 2006.
13) Hotararea Guvernului nr. 60/2008, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 126 si 126 bis din 18 februarie 2008.
14) Directiva CE/2001/80, publicata in J.O. L 309 din 27 noiembrie 2001; prezenta directiva este transpusa in legislatia romaneasca prin Hotararea Guvernului nr. 541/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.

II. Obiectivul schemei

Art. 3
(1) Sprijinul financiar acordat operatorilor economici in cadrul prezentei scheme vizeaza realizarea de investitii initiale in toate sectoarele industriale si in sectorul energetic, cu privire la activitatile de consum, respectiv producere a energiei electrice si termice, ceea ce contribuie la stimularea dezvoltarii economice si cresterea coeziunii sociale a regiunilor in care sunt implementate. In conformitate cu Harta nationala a ajutoarelor de stat regionale pentru perioada 2007-2013, intregul teritoriu al Romaniei este eligibil pentru ajutor de stat regional in baza art. 87 alin. (3) lit. a) din Tratatul de instituire a Comunitatii Europene.
(2) Realizarea investitiilor prevazute de prezenta schema contribuie la atingerea obiectivelor asumate de Romania in cadrul axei prioritare 4 "Cresterea eficientei energetice si a securitatii furnizarii in contextul combaterii schimbarilor climatice" a Programului operational sectorial "Cresterea competitivitatii economice" si in cadrul Strategiei energetice a Romaniei pentru perioada 2007-2020: reducerea intensitatii energetice primare cu 40% pana in anul 2015 fata de anul 2001 si reducerea emisiilor de poluanti din aer cu 30% pana in anul 2015.
(3) Ajutorul de stat se acorda operatorilor economici, fara a aduce atingere realizarii masurilor la termenele prevazute in actele de reglementare emise de autoritatile competente pentru protectia mediului;
(4) Prin prezenta schema se urmareste indeplinirea urmatoarelor obiective orizontale:
a) crearea si mentinerea locurilor de munca;
b) incurajarea inventiilor si inovatiilor in domeniul tehnologiilor de producere si de consum al energiei electrice, precum si achizitionarea de echipamente specifice inovative;
c) reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera si limitarea impactului acestora asupra dezvoltarii durabile.

III. Necesitatea implementarii schemei

Art. 4
(1) Prezenta schema se inscrie in contextul integrarii politicilor de mediu in elaborarea si aplicarea politicilor regionale si energetice si al fundamentarii unei strategii de dezvoltare durabila. Obiectivele acesteia sunt in concordanta cu Strategia Lisabona, Carta verde pentru "Strategia europeana pentru energie durabila, competitiva si sigura", cu documentul "An Energy Policy for Europe", Protocolul de la Kyoto la Conventia-cadru a Natiunilor Unite asupra Schimbarilor Climatice (UNFCCC), Protocolul de la Goteborg, precum si cu documentele prevazute la art. 2 alin. (3).
(2) Dezvoltarea regionala durabila se va realiza prin sprijinirea investitiilor pentru imbunatatirea eficientei energetice la operatorii economici din toate sectoarele industriale, cu exceptia celor exclusi de Regulament, respectiv pentru reducerea emisiilor de dioxid de sulf, oxizi de azot si pulberi generate de instalatiile mari de ardere din centralele electrice, in conformitate cu prevederile domeniului major de interventie 1 - operatiunile a) si c) din cadrul axei prioritare 4 "Cresterea eficientei energetice si a securitatii furnizarii in contextul combaterii schimbarilor climatice" a Programului operational sectorial "Cresterea competitivitatii economice".
(3) Imbunatatirea eficientei energetice la consumatorii industriali si reducerea emisiilor poluante provenite de la instalatiile mari de ardere reprezinta o prioritate a politicii energetice nationale si a politicii de mediu si contribuie la realizarea a 3 deziderate: dezvoltarea durabila a regiunilor Romaniei, cu impact asupra cresterii competitivitatii si eficientei economice a consumatorilor industriali, reducerea la nivel local a impactului negativ asupra mediului, precum si interventia asupra cauzelor si nu a efectelor poluarii. De asemenea, aceasta conduce la economisirea resurselor energetice fosile si constituie o masura eficace si efectiva in ameliorarea schimbarilor climatice datorate emisiilor poluante.
(4) Avand in vedere ca dezvoltarea durabila si cresterea competitivitatii economice se bazeaza in mare masura pe consumul eficient de resurse energetice si de energie electrica, precum si pe reducerea poluarii, realizarea investitiilor finantate in cadrul prezentei scheme va contribui la o diminuare a discrepantelor fata de regiunile mai dezvoltate din cadrul Uniunii Europene. Reducerea consumului de energie la consumatorii industriali, ca urmare a utilizarii unor echipamente si instalatii mai eficiente energetic, va conduce la reducerea costurilor aferente alimentarii cu energie necesara si, implicit, la reducerea consumului final de energie, precum si a consumului de resurse primare de energie la nivel national, contribuind astfel la reducerea importurilor de energie si la diminuarea poluarii. In contextul scaderii rezervelor nationale si mondiale de energie primara si a cresterii tarifelor pentru energie, energia disponibila este un factor determinant care influenteaza dezvoltarea durabila a unei tari.

Art. 5
(1) Implementarea prezentei scheme de ajutor de stat va conduce la reducerea intensitatii energetice a Romaniei si la indeplinirea obligatiilor de mediu asumate in Tratatul de aderare.
(2) Romania este caracterizata printr-o intensitate energetica primara si finala extrem de ridicata comparativ cu media UE 25 (aproximativ de 3 ori mai ridicata in 2004 in comparatie cu media comunitara). Acest decalaj poate constitui un handicap important pentru competitivitatea economiei nationale, in special in sectorul industrial, mai ales in perspectiva cresterii treptate a preturilor la energie si alinierea acestora la nivelurile europene.

Art. 6
(1) In conformitate cu angajamentele asumate prin Tratatul de aderare, Romania trebuie sa realizeze investitii semnificative pentru reducerea emisiilor de gaze provenite de la instalatiile mari de ardere, care au perioade de tranzitie, pentru alinierea la standardele comunitare prevazute in Directiva CE/2001/80.
(2) Multe dintre instalatiile mari de ardere sunt situate in centrale termoelectrice de baza ale Sistemului Electroenergetic National, care functioneaza in cea mai mare parte a anului si furnizeaza, in principal, energie electrica, dar si abur tehnologic consumatorilor industriali si apa calda menajera sau pentru incalzire centralizata urbana. Nerealizarea acestor investitii va determina inchiderea capacitatilor de producere a energiei, cu urmatoarele consecinte majore: periclitarea functionarii in siguranta a Sistemului Electroenergetic National, reducerea drastica a competitivitatii sectorului energetic, importul masiv de energie electrica in regim de baza, cresterea pretului produselor si serviciilor industriale si comunale si disponibilizarea masiva de personal, cu impact social negativ.
(3) Majoritatea instalatiilor mari de ardere sunt localizate in regiuni monoindustriale cu risc de somaj ridicat si furnizeaza energie unui segment semnificativ de populatie din orase importante, producand aproximativ 50% din productia de energie electrica a Romaniei.

Art. 7
(1) De asemenea, prin implementarea prezentei scheme se estimeaza crearea a aproximativ 100 de noi locuri de munca, concomitent cu mentinerea a cel putin 1.400 de locuri de munca. Totodata, infiintarea de filiale/puncte de lucru ale contractorilor si subcontractorilor pe perioada derularii investitiilor va atrage crearea de noi locuri de munca temporare in regiunile respective.
(2) Aplicarea schemei va avea ca efect imbunatatirea standardului de viata al locuitorilor din regiunile in care vor fi realizate investitiile, cresterea gradului de sanatate al populatiei si va crea conditii favorabile pentru dezvoltarea mediului de afaceri, incurajarea investitiilor in zona, in special in ceea ce priveste turismul, agricultura, industria agroalimentara si altele asemenea. Astfel se pun bazele dezvoltarii socioeconomice durabile si se creeaza un echilibru intre cresterea economica, protectia mediului si accesul echitabil la resurse intre generatii.

IV. Domeniul de aplicare

Art. 8
Schema de ajutor de stat se adreseaza operatorilor economici care realizeaza investitii initiale in oricare dintre cele 8 regiuni de dezvoltare ale Romaniei, care activeaza in toate sectoarele industriale si in sectorul producerii energiei electrice si termice, cu exceptia situatiilor prevazute in art. 9.

Art. 9
(1) In cadrul acestei scheme nu se acorda sprijin financiar pentru urmatoarele sectoare:
a) sectorul pescuitului si acvaculturii;
b) sectorul constructiei de nave;
c) industria carbonifera;
d) industria siderurgica;
e) sectorul fibrelor sintetice;
f) activitatile legate de productia primara a produselor agricole prevazute in anexa nr. 1 la Tratatul instituind Comunitatea Europeana;
g) procesarea si marketingul produselor agricole, inclusiv a celor care imita sau substituie laptele, ori produselor din lapte, in conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 1.898/8715).
(2) In cadrul acestei scheme nu se acorda sprijin financiar pentru urmatoarele obiective:
a) sustinerea financiara a activitatilor de export catre tari terte sau catre state membre, legata direct de cantitatile exportate, de crearea si functionarea unei retele de distributie ori pentru alte cheltuieli curente legate de activitatea de export;
b) utilizarea preferentiala a produselor nationale in detrimentul produselor importate;
c) achizitionarea de echipamente de transport in sectorul transportului.
___________
15) Regulamentul (CEE) nr. 1.898/87, publicat in J.O. L 182 din 3 iulie 1987.

V. Definitii

Art. 10
In sensul prezentei scheme urmatorii termeni se definesc astfel:
a) intreprinderile mici si mijlocii (IMM, inclusiv microintreprinderi) - se incadreaza in definitia IMM-urilor conform anexei I la Regulamentul (CE) al Comisiei nr. 70/200116), cu modificarile si completarile ulterioare, si Legii nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) intreprindere mare - orice intreprindere care nu se incadreaza in definitia IMM-urilor, in sensul art. 10 lit. a);
c) investitie initiala - o investitie in active corporale si necorporale legata de crearea unei noi unitati, extinderea unei unitati existente, diversificarea productiei unei unitati prin realizarea de produse noi, suplimentarea, schimbarea fundamentala a procesului global de productie a unei unitati existente. Achizitionarea de actiuni sau parti sociale emise de catre o intreprindere nu constituie investitie initiala;
d) inceperea lucrarilor - fie inceperea lucrarilor de constructii, fie primul angajament care creeaza obligatii juridice de comanda a echipamentelor, daca acesta este anterior, excluzand studiile de fezabilitate preliminare, in conformitate cu prevederile cuprinse in Regulament;
e) costuri eligibile - costurile legate de investitia initiala, respectiv costurile cu active corporale si active necorporale;
f) active corporale - constructii, echipamente, instalatii si utilaje;
g) active necorporale - transferul de tehnologie prin achizitionarea de patente, licente, know-how sau informatii tehnice nepatentate;
h) intensitatea ajutorului de stat in echivalent subventie bruta - valoarea actualizata a ajutorului, exprimata ca procent din valoarea actualizata a costurilor eligibile ale investitiilor17);
i) rata de actualizare - rata de referinta stabilita de Comisia Europeana pentru Romania pe baza unor criterii obiective si publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene si pe internet la adresa http://ec.europa.eu/comm/competition/ state_aid/legislation/ reference_rates.html;
j) instalatii mari de ardere - orice echipament tehnic in care combustibilii sunt oxidati in scopul utilizarii energiei termice astfel produse, a carui putere termica nominala este egala cu sau mai mare de 50 MW, aflate in proprietatea societatilor din coordonarea autoritatilor publice centrale;
k) administrator al schemei - Ministerul Economiei si Finantelor, prin Directia generala politica energetica, in calitate de organism intermediar pentru axa prioritara 4 "Cresterea eficientei energetice si a securitatii furnizarii, in contextul combaterii schimbarilor climatice" din Programul operational sectorial "Cresterea competitivitatii economice";
l) furnizor de ajutor de stat - Ministerul Economiei si Finantelor, prin Autoritatea de management a Programului operational sectorial "Cresterea competitivitatii economice".
___________
16) Regulamentul (CE) al Comisiei nr. 70/2001, publicat in J.O. L 10 din 13 ianuarie 2001.
17) Intensitatea se calculeaza tinandu-se cont de valoarea totala a sprijinului financiar public acordat pentru realizarea proiectului care se poate acorda din surse comunitare, nationale sau locale. Toate cifrele utilizate vor fi cele carora nu li s-au aplicat deduceri fiscale sau alte taxe.

VI. Beneficiarii

Art. 11
Potentialii beneficiari pot fi intreprinderi mari, mijlocii sau mici, inclusiv microintreprinderile.

Art. 12
Beneficiarii pot depune proiecte individual.

Art. 13
Criteriile de eligibilitate a beneficiarului sunt urmatoarele:
1. este inregistrat ca societate comerciala in Romania, conform legislatiei nationale in vigoare;
2. isi desfasoara activitatea in orice sector industrial sau in sectorul producerii de energie electrica si termica, cu exceptia sectoarelor si obiectivelor prevazute in art. 9;
3. nu are datorii la stat privind plata taxelor si altor contributii la bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugete speciale si bugete locale, inclusiv obligatiile de plata privind reesalonarile, conform legislatiei nationale in vigoare;
4. nu se afla in dificultate, in conformitate cu Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea intreprinderilor in dificultate18);
5. nu are restrictii in activitatile comerciale, in conformitate cu legea;
6. demonstreaza ca detine resursele financiare necesare pentru implementarea proiectului;
7. are capacitatea de implementare a proiectului in ceea ce priveste resursele umane necesare;
8. are capacitatea de a asigura operarea si intretinerea infrastructurii dupa implementarea proiectului (resurse umane si financiare);
9. in cazul in care acesta este/a fost subiectul unui ordin de recuperare a unui ajutor de stat ca urmare a unei decizii a Consiliului Concurentei sau a CE, ramasa definitiva si irevocabila, ajutorul ilegal si/sau utilizat abuziv trebuie sa fi fost recuperat integral, in conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) al Consiliului nr. 659/199919) si ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 117/200620) privind procedurile nationale in domeniul ajutorului de stat, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 137/200721);
10. sa justifice necesitatea finantarii proiectului din ajutor de stat. Evaluarea necesitatii acordarii finantarii cade in sarcina autoritatii responsabile cu administrarea schemei;
11. indeplineste si alte conditii specificate in cererea de propuneri de proiecte si Ghidul solicitantului, care nu aduc atingere prevederilor in materie de ajutor de stat.
___________
18) Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea si
restructurarea intreprinderilor in dificultate, publicate in J.O. nr. C 244 din 1 octombrie 2004.
19) Regulamentul (CE) al Consiliului nr. 659/1999, stabilind regulile de aplicare a art. 93 din Tratatul C.E., publicat in J.O. L 083 din 27 martie 1999.
20) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 117/2006, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.042 din 28 decembrie 2006.
21) Legea nr. 137/2007, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 354 din 24 mai 2007. (cu efect asupra consumului de energie), sau prin investitii in cogenerare, acolo unde aceasta solutie se impune;

Art. 14
Numarul maxim estimat de beneficiari este de 200.

VII. Conditii de eligibilitate a proiectelor

Art. 15
(1) In cadrul schemei pot fi finantate exclusiv proiectele care prevad realizarea de investitii initiale. Nu se accepta proiecte care reprezinta, in fapt, simple investitii de inlocuire sau reabilitare a unor instalatii, echipamente si utilaje existente.
(2) Conditiile de eligibilitate a proiectelor sunt urmatoarele:
1. Prin implementarea proiectului trebuie realizate unul dintre urmatoarele obiective:
a) se va realiza o economie de energie minima specificata in cererea de propuneri de proiecte, in conformitate cu bilantul energetic intocmit conform Legii nr. 199/2000, republicata;
b) emisiile de SO2, NO(x) si pulberi se vor incadra in sau vor fi sub valorile-limita prevazute in Hotararea Guvernului nr. 541/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
2. Proiectul este implementat pe teritoriul Romaniei.
3. Proiectul trebuie sa vizeze unul dintre urmatoarele obiective:
a) imbunatatirea eficientei energetice la operatorii industriali, realizata prin investitii in instalatii si echipamente, care sa conduca la economii de energie bazate pe un bilant energetic
b) investitii in instalatii de desulfurare, in instalatii de reducere a oxizilor de azot din gazele de ardere si filtre pentru instalatiile mari de ardere cu perioada de tranzitie, prevazute la art. 10 lit. j), in conformitate cu Tratatul de aderare, intr-un grup retehnologizat/modernizat, care sa poata functiona cel putin 15 ani sau cel putin 100.000 ore din momentul finalizarii proiectului.
4. Proiectul are toate acordurile/autorizatiile/avizele necesare pentru realizarea acestuia, prevazute in cererea de propuneri de proiecte.
5. Proiectul respecta reglementarile nationale si comunitare privind protectia mediului, achizitiile publice si informarea si publicitatea.
6. Proiectul asigura resursele materiale, financiare si umane necesare implementarii, operarii si mentinerii investitiei timp de 5 ani dupa punerea in functiune, in cazul intreprinderilor mari, respectiv 3 ani, in cazul IMM. Mentinerea in functiune a investitiei trebuie sa se realizeze in conformitate cu parametrii considerati in studiul de fezabilitate si asumati prin contractul de finantare.
7. Activitatile proiectului nu au fost finantate si nu sunt finantate in prezent din alte fonduri publice, cu exceptia studiilor preliminare (studiu de prefezabilitate, analiza geotopografica, studiu de fezabilitate, proiect tehnic/detalii de executie si altele asemenea).
8. In cadrul proiectului sa nu se fi efectuat activitati care sa semnifice "inceperea lucrarilor", in conformitate cu prevederile art. 10 lit. d).
9. Proiectul indeplineste si alte conditii specificate in cererea de propuneri de proiecte si Ghidul solicitantului, care nu aduc atingere prevederilor in materie de ajutor de stat.

VIII. Durata

Art. 16
Prezenta schema intra in vigoare la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si se aplica pana la data de 31 decembrie 2013.

IX. Bugetul schemei

Art. 17
(1) Bugetul total estimat alocat al schemei este de 318.800.000 euro, din care 287.300.000 euro, echivalent in lei, reprezinta fonduri europene nerambursabile asigurate prin Fondul European de Dezvoltare Regionala si 31.500.000 euro, echivalent in lei, reprezinta fonduri de cofinantare publica asigurate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei si Finantelor, si este defalcat estimativ pe ani astfel:
                               - milioane euro -
+------------------------------------------------------------------------------+
¦         Anul          ¦Total (fonduri comunitare si fonduri¦
¦                     ¦     publice nationale)     ¦
+-----------------------------------------+------------------------------------¦
¦         2008          ¦        33,3        ¦
+-----------------------------------------+------------------------------------¦
¦         2009          ¦        48,8        ¦
+-----------------------------------------+------------------------------------¦
¦         2010          ¦        63,3        ¦
+-----------------------------------------+------------------------------------¦
¦         2011          ¦        65,9        ¦
+-----------------------------------------+------------------------------------¦
¦         2012          ¦        57,1        ¦
+-----------------------------------------+------------------------------------¦
¦         2013          ¦        50,4        ¦
+------------------------------------------------------------------------------+ 


(2) Derularea operatiunilor financiare determinate de utilizarea fondurilor prevazute la alin. (1) se face potrivit prevederilor Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 80/2008 pentru aprobarea Instructiunilor privind deschiderea si functionarea conturilor pentru gestionarea asistentei financiare nerambursabile si a fondurilor de la bugetul de stat, in cadrul obiectivului convergenta.

X. Modalitatea de acordare a ajutorului de stat

Art. 18
Masurile de sprijin acordate intreprinderilor pentru realizarea de investitii initiale constau in alocarea unor sume nerambursabile din fonduri comunitare si nationale.

Art. 19
Sumele vor fi acordate in mai multe transe in conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului si vor fi actualizate la valoarea lor din momentul acordarii ajutorului. Actualizarea se va face utilizand rata de referinta aplicabila la data acordarii ajutorului. Data acordarii ajutorului este data semnarii contractului de finantare de catre ambele parti.

XI. Valoarea maxima a finantarii nerambursabile (intensitatea ajutorului de stat)

Art. 20
Intensitatea ajutorului de stat acordat nu poate depasi:
a) 40% din totalul cheltuielilor eligibile, in regiunea Bucuresti Ilfov;
b) 50% din totalul cheltuielilor eligibile, in celelalte 7 regiuni de dezvoltare.

Art. 21
Aceste intensitati se majoreaza cu 20% in cazul intreprinderilor mici, inclusiv al microintreprinderilor, si cu 10% in cazul intreprinderilor mijlocii.

Art. 22
Diferenta pana la valoarea totala a proiectului se acopera de catre beneficiar. Acesta trebuie sa aduca o contributie financiara de cel putin 30% din costurile eligibile, fie resurse personale, fie surse atrase, sub o forma care sa nu faca obiectul niciunui ajutor public22).

Art. 23
Prezenta schema de ajutor de stat nu se aplica proiectelor mari de investitii ale caror costuri eligibile depasesc 50 milioane euro23).
___________
22) Exemplu de ajutor public: imprumuturi in conditii preferentiale, bonificatii de dobanda, participari de capital din partea unei institutii publice care nu indeplinesc criteriul investitorului in economia de piata, garantii publice care contin elemente de ajutor de stat, ajutoare de minimis.
23) Un proiect mare de investitii va fi considerat ca un singur proiect de investitii atunci cand investitia initiala este realizata, in cursul unei perioade de 3 ani, de catre una si aceea si intreprindere si este constituita dintr-o combinatie economica indivizibila de elemente de capital fix.

XII. Cheltuielile eligibile

Art. 24
Prevederilor prezentului capitol li se aplica dispozitiile Hotararii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul operatiunilor finantate prin programele operationale, cu modificarile si completarile ulterioare24), in masura in care acestea din urma sunt mai restrictive decat prevederile specifice ajutorului de stat.

Art. 25
Sunt considerate cheltuieli eligibile urmatoarele categorii de cheltuieli cu investitia initiala:
a) costul investitiilor in active corporale - considerate integral, atat pentru intreprinderi mari, cat si pentru IMM;
b) costul investitiilor in active necorporale. In cazul IMM se ia in considerare costul integral al acestor investitii, iar in cazul intreprinderilor mari aceste costuri nu pot fi admise decat pana la o limita de 50% din cheltuielile eligibile totale ale proiectului.

Art. 26
(1) In sensul prezentei scheme, investitiile in active corporale privesc exclusiv constructii, echipamente, instalatii si utilaje.
(2) Valoarea activelor corporale se stabileste la costul de achizitie pentru bunurile procurate cu titlu oneros, in conformitate cu legislatia nationala in domeniu.

Art. 27
Activele achizitionate trebuie sa fie noi.

Art. 28
Cheltuielile privind achizitia de active corporale si necorporale prin leasing nu sunt eligibile.

Art. 29
Pentru a fi incluse in investitia intiala, activele necorporale trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
a) sa fie utilizate in exclusivitate in locatia care a beneficiat de ajutor de stat regional;
b) sa fie considerate active amortizabile;
c) sa fi fost achizitionate de la un tert, in conditii de piata;
d) sa fie incluse in categoria activelor proprii firmei si sa ramana in locatia care a beneficiat de ajutor de stat regional pentru cel putin 5 ani pentru intreprinderi mari sau 3 ani pentru IMM.

Art. 30
(1) Toate costurile aferente investitiei initiale vor fi considerate fara TVA.
(2) Ulterior incheierii contractului de finantare, beneficiarul nu va mai putea primi finantari din alte surse publice pentru aceleasi cheltuieli eligibile ale proiectului sub sanctiunea rezilierii contractului de finantare si a returnarii sumelor rambursate.
___________
24) Hotararea Guvernului nr. 759/2007, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 517 din 1 august 2007.

XIII. Necesitatea ajutorului de stat si a mentinerii investitiei

Art. 31
(1) Ajutorul de stat regional pentru investitii nu poate fi acordat in cadrul prezentei scheme decat daca, inaintea inceperii lucrarilor, beneficiarul a prezentat o cerere in acest scop si daca autoritatea responsabila de administrarea schemei a confirmat ulterior in scris ca, sub rezerva unei verificari mai detaliate, proiectul indeplineste in principiu conditiile de eligibilitate stabilite in schema inaintea inceperii lucrarilor25).
(2) Daca lucrarile incep anterior indeplinirii conditiilor prevazute in alin. (1), intregul proiect nu va mai fi eligibil pentru ajutor.

Art. 32
Investitia realizata cu sprijin financiar in cadrul schemei de ajutor de stat trebuie mentinuta in regiunea beneficiara pentru o perioada de cel putin 5 ani de la data finalizarii lucrarilor pentru intreprinderi mari sau 3 ani pentru IMM. Aceasta regula nu impiedica inlocuirea instalatiilor sau echipamentelor uzate moral in decursul acestei perioade de 5 ani (respectiv 3 ani) datorita schimbarilor tehnologice rapide, cu conditia ca activitatea economica sa se desfasoare in continuare in regiunea in cauza pe o durata egala cu perioada minima prevazuta26).
___________
25) In conformitate cu art. 5 alin. (1) din Regulamentul (CE) al Comisiei nr. 1.628/2006.
26) In conformitate cu art. 4 alin. (2) din Regulamentul (CE) al Comisiei nr. 1.628/2006.

XIV. Reguli privind cumulul ajutoarelor de stat

Art. 33
Pentru acelasi beneficiar, plafonul maxim al intensitatii ajutorului de stat stabilit prin prezenta schema trebuie respectat cand, pentru aceleasi costuri eligibile, ajutorul se acorda in cadrul mai multor scheme sau in combinatie cu un ajutor ad-hoc, indiferent de faptul ca finantarea provine din surse locale, regionale, nationale ori comunitare.

Art. 34
Ajutorul de stat acordat in cadrul schemei nu poate fi cumulat cu un ajutor de minimis acordat in baza legislatiei privind ajutorul de minimis in vigoare la momentul acordarii acestuia, raportat la aceleasi costuri eligibile, daca un astfel de cumul genereaza o intensitate a ajutorului de stat care depaseste intensitatea bruta maxima admisibila prevazuta in prezenta schema.

XV. Modalitatea de derulare a schemei

Art. 35
Ministerul Economiei si Finantelor, in calitate de organism intermediar pentru axa prioritara 4 din Programul operational sectorial "Cresterea competitivitatii economice", este autoritatea responsabila de administrarea prezentei scheme, sub coordonarea Autoritatii de management a aceluiasi program, in calitate de furnizor de ajutor de stat, urmand sa asigure derularea acesteia si fiind raspunzator pentru buna ei desfasurare.

Art. 36
(1) Procedura de implementare si derularea schemei se desfasoara dupa cum urmeaza:
1. lansarea cererii de propuneri de proiecte;
2. primirea si inregistrarea cererii de finantare;
3. verificarea conformitatii administrative a cererii de finantare si a existentei documentelor insotitoare: numai propunerile de proiecte care trec de aceasta etapa vor putea face obiectul etapei urmatoare;
4. verificarea eligibilitatii propunerilor de proiecte si a beneficiarilor: numai propunerile de proiecte care trec de aceasta etapa vor putea face obiectul etapei urmatoare; transmiterea catre beneficiar a acordului de principiu ca sunt indeplinite conditiile de eligibilitate a schemei, potrivit art. 31 alin. (1);
5. evaluarea tehnica si financiara a proiectelor;
6. selectia proiectelor;
7. intocmirea si semnarea contractului de finantare;
8. derularea proiectelor si rambursarea cheltuielilor: platile se efectueaza de catre Unitatea de plata a Programului operational sectorial "Cresterea competitivitatii economice" numai pe baza de documente justificative, dupa aprobarea cererii de rambursare;
9. efectuarea monitorizarii pe durata derularii proiectelor;
10. finalizarea proiectelor: plata finala se face in baza documentatiei prezentate in conformitate cu prevederile contractuale;
11. efectuarea monitorizarii dupa implementarea proiectelor, pe o perioada de 5 ani in cazul intreprinderilor mari si pe o perioada de 3 ani in cazul IMM.
(2) Pentru a beneficia de ajutorul acordat conform prezentei scheme, operatorul economic va depune la Ministerul Economiei si Finantelor, adresata Organismului Intermediar pentru Energie, o cerere de finantare corespunzatoare fiecarei operatiuni mentionate la art. 4 alin. (2), insotita de documentele necesare solicitate in cererea de propuneri de proiecte si Ghidul solicitantului.
(3) Continutul cererii si al documentelor insotitoare, descrierea detaliata a etapelor prevazute in alin. (2), criteriile de selectie, precum si celelalte conditii necesare pentru implementarea schemei sunt stabilite in cererea de propuneri de proiecte si Ghidul solicitantului corespunzatoare fiecarei operatiuni in conformitate cu art. 4 alin. (2). Cererea de propuneri de proiecte si Ghidul solicitantului corespunzatoare fiecarei operatiuni vor fi publicate pe pagina de web a Ministerului Economiei si Finantelor, http://oie.minind.ro si http://amposcce.minind.ro

Art. 37
Data de la care se pot depune cererile de finantare si documentele justificative la Ministerul Economiei si Finantelor va fi anuntata la lansarea cererii de propuneri de proiecte, pe pagina oficiala de web a Ministerului Economiei si Finantelor: Organismul Intermediar pentru Energie: http://oie.minind.ro

XVI. Reguli privind raportarea si monitorizarea ajutoarelor de stat

Art. 38
In vederea asigurarii transparentei si a unui control eficient al ajutoarelor de stat in conformitate cu art. 3 din Regulamentul (CE) al Consiliului nr. 994/199827), furnizorul de ajutor de stat aplica prevederile referitoare la procedura de pregatire a notificarii si informarii prevazute in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 117/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 137/2007.

Art. 39
Textul schemei, precum si textul actului normativ pentru aprobarea schemei se publica integral pe pagina oficiala de web a Ministerului Economiei si Finantelor, la adresele http://amposcce.minind.ro si http://oie.minind.ro

Art. 40
Furnizorul de ajutor de stat transmite Consiliului Concurentei un rezumat al informatiilor referitoare la prezenta schema, in forma prevazuta la anexa nr. 1 la Regulament, in vederea transmiterii la Comisia Europeana in maximum 20 de zile lucratoare de la implementarea schemei. Aceste informatii se publica in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Art. 41
Furnizorul de ajutor de stat monitorizeaza respectarea conditiilor si criteriilor de eligibilitate prevazute in prezenta schema pe toata durata de derulare a acesteia si are obligatia de a supraveghea permanent ajutoarele acordate, aflate in derulare si de a dispune masurile care se impun.

Art. 42
Beneficiarii sunt obligati sa raporteze in conformitate cu prevederile contractului de finantare stadiul realizarii lucrarilor de investitii pana la finalizarea proiectului, precum si sa furnizeze alte informatii suplimentare, la cererea Organismului Intermediar pentru Energie, prin transmiterea catre acesta a formularului de raportare prevazut in anexa la Ghidul solicitantului.

Art. 43
(1) Furnizorul de ajutor de stat se asigura ca investitiile vor fi mentinute in regiune pe o perioada de 5 ani de la finalizarea acestora, in cazul intreprinderilor mari, sau 3 ani, in cazul IMM.
(2) In situatia in care constata nerespectarea conditiei prevazute la alin. (1), precum si a tuturor celorlalte conditii prevazute in prezenta schema, furnizorul de ajutor de stat va intreprinde toate demersurile necesare pentru recuperarea ajutorului acordat, inclusiv a dobanzilor aferente, calculate conform prevederilor comunitare si nationale in vigoare.

Art. 44
(1) Furnizorul de ajutor de stat si administratorul schemei sunt obligati sa pastreze toate informatiile referitoare la ajutoarele acordate in cadrul acesteia (documentele justificative aferente ajutorului de stat acordat), pentru o perioada de 10 ani incepand de la data acordarii ultimului ajutor28), dar nu mai putin de 3 ani de la inchiderea oficiala sau partiala a Programului operational sectorial "Cresterea competitivitatii economice", pentru a stabili daca sunt respectate toate conditiile de exceptare prevazute de Regulament.
(2) Beneficiarii ajutorului de stat sunt obligati sa pastreze, pentru o perioada de 10 ani incepand de la data ultimului ajutor acordat in cadrul schemei29), toate documentele necesare si sa tina o evidenta specifica a ajutoarelor de care au beneficiat conform prezentei scheme, unor scheme de minimis sau alte ajutoare de stat prin care s-a finantat investitia in cauza, din care sa reiasa suma totala a ajutoarelor de stat si a ajutoarelor de minimis primite, defalcate pe ani, pe furnizori, pe obiective, informatii privind forma ajutoarelor (de minimis, scheme de ajutor de stat, ajutoare de stat individuale), precum si baza legala prin care acestea au fost acordate.

Art. 45
Furnizorul de ajutor de stat va transmite Consiliului Concurentei orice informatie solicitata cu privire la prezenta schema de ajutor de stat.

Art. 46
Furnizorul de ajutor de stat va transmite Consiliului Concurentei o raportare anuala cu privire la implementarea schemei in conformitate cu Regulamentul Consiliului Concurentei privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus in aplicare prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 175/200730) pentru punerea in aplicare a Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, si cu Regulamentul (CE) al Comisiei nr. 794/200431) cu privire la implementarea Regulamentului (CE) al Consiliului nr. 659/1999 referitor la aplicarea art. 93 al Tratatului CE.

Art. 47
Administratorul prezentei scheme are obligatia de a pune la dispozitia furnizorului de ajutor de stat, in formatul si in termenul solicitat de catre acesta, toate datele si informatiile necesare in vederea indeplinirii procedurilor de raportare si monitorizare ce cad in sarcina furnizorului conform art. 41, 43, 45 si 46.
___________
27) Regulamentul (CE) al Consiliului nr. 994/1998 cu privire la aplicarea art. 92 si 93 din Tratatul de instituire a Comunitatii Europene pentru anumite categorii de ajutoare orizontale, publicat in J.O. L 142 din 14 mai 1998.
28) Data acordarii ultimului ajutor in cadrul schemei va fi publicata pe site-ul Ministerului Economiei si Finantelor.
29) Data acordarii ultimului ajutor in cadrul schemei va fi publicata pe site-ul Ministerului Economiei si Finantelor.
30) Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 175/2007, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 436 din 28 iunie 2007.
31) Regulamentul (CE) al Comisiei nr. 794/2004, publicat in J.O. L 140 din 30 aprilie 2004.Poate fi de interes si:
Legea 35/2020 privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bona. Lege nr 35/2020
HG 214/2016 pentru modificarea si completarea HG 1179/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat in sectorul cresterii animalelor. Hotararea 214/2016
Legea 296/2015 pentru completarea OUG 70/2011 privind masurile de protectie sociala in perioada sezonului rece
Legea 20/2015 pentru aprobarea OUG 77/2014 privind procedurile nationale in domeniul ajutorului de stat, precum si pentru modificarea si completarea Legii concurentei nr. 21/1996
Ordin 108/2014 privind masurile de sprijin acordate personalului militar incadrat intr-un grad de invaliditate sau clasat apt limitat pentru serviciul militar si familiilor acestora, precum si familiilor personalului militar decedat
OUG 44/2014 pentru reglementarea unor masuri privind recuperarea debitelor pentru beneficiile de asistenta sociala, precum si pentru modificarea art. 101 din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. Ordo
HG 517/2014 privind intensitatea maxima a ajutorului de stat regional in perioada 2014-2020 pentru investitii initiale. Hotarare nr. 517/2014
Ordin nr. 578/2014 privind modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 431/2014 pentru aprobarea cantitatilor de motorina aferente trimestrului IV ? 2013, ce beneficiaza de ajutor de stat acordat sub
OUG 7/2014 pentru stabilirea mecanismului financiar necesar punerii in aplicare a Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistenta tehnica si financiara in baza unui ajutor financiar ner
Ordin 2506/2013 privind instituirea schemelor de ajutor de minimis pentru actiunile din Programul de promovare a exportului
Ordin 2503/2014 pentru modificarea si completarea unor ordine ale ministrului economiei si finantelor
Ordin 2502/2013 pentru modificarea unor acte privind ajutorul de minimis
HG 959/2013 privind prorogarea termenelor de aplicare a unor ajutoare de stat, precum si pentru aprobarea ajutoarelor de stat care se acorda producatorilor agricoli pentru anul 2014 si a sumei totale alocate acestor ajutoare de stat. Hotararea 959/20
HG 956/2013 privind modificarea HG 1680/2008 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind asigurarea dezvoltarii economice durabile. Hotararea 956/2013
HG 955/2013 pentru modificarea si completarea HG 797/2012 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investitiilor care promoveaza dezvoltarea regionala prin utilizarea tehnologiilor noi si crearea de locuri de munca. Hotara
HG 762/2013 privind stabilirea pentru anul 2013 a cuantumului platilor directe unice pe suprafata, platilor separate pentru zahar si platilor specifice pentru orez, care se acorda in agricultura in sectorul vegetal. Hotarare nr. 762/2013
Ordin nr. 169/2013 privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului national multianual pentru sustinerea mestesugurilor si artizanatului
OG 27/2013 pentru modificarea si completarea OUG 70/2011 privind masurile de protectie sociala in perioada sezonului rece. Ordonanta 27/2013
HG 653/2013 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 122/2006 privind azilul in Romania, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1251/2006. Hotarare nr. 653/2013
HG 623/2013 pentru modificarea HG 274/2013 privind acordarea ajutorarelor de minimis pentru investitiile realizate de intreprinderile mici si mijlocii. Hotarare nr. 623/2013
Pachet LaZi fiscal
Editie coordonata si prefatata de Bragaru Mihai

Pret: 84.8 lei
72.08 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
74 useri online

Useri autentificati: