DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Hotarare 16/2014 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea si functionarea curtilor de arbitraj de pe langa Camerele Notarilor Publici din RomaniaPublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 277 din 15 aprilie 2014

UNIUNEA NATIONALA A NOTARILOR PUBLICI

Avand in vedere proiectul Regulamentului-cadru privind organizarea si functionarea curtilor de arbitraj de pe langa Camerele Notarilor Publici din Romania, in urma discutiilor care au avut loc in sedinta Consiliului Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania din data de 14 martie 2014,
in conformitate cu prevederile art. 48 din Legea notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
in temeiul art. 20 alin. (3) din Statutul Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania, republicat,
Consiliul Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania adopta prezenta hotarare.

Art. 1
(1) Se aproba Regulamentul-cadru privind organizarea si functionarea curtilor de arbitraj de pe langa Camerele Notarilor Publici din Romania, prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
(2) Prezenta hotarare se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si intra in vigoare la data publicarii.

Art. 2
Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta Camerelor Notarilor Publici, in vederea indeplinirii obligatiilor ce le revin.

Art. 3
Compartimentele de specialitate din cadrul Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania vor urmari ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari.


ANEXA - REGULAMENT-CADRU privind organizarea si functionarea curtilor de arbitraj de pe langa Camerele Notarilor Publici din Romania


Art. 1
(1) Pe langa Camerele Notarilor Publici, denumite in continuare Camere, se pot constitui si functiona curti de arbitraj, in conformitate cu art. 48 din Legea notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Curtea de arbitraj este o institutie permanenta de arbitraj, neguvernamentala, fara personalitate juridica, independenta in exercitarea atributiilor ce ii revin, care functioneaza pe langa Camera si care isi desfasoara activitatea in conditiile legii.
(3) Curtea de arbitraj poate solutiona numai litigii izvorate din actele si procedurile notariale.
(4) Regulamentul de organizare si functionare al Curtii de arbitraj, precum si organele de conducere ale acesteia se aproba de Camere, pe baza prezentului regulament-cadru, aprobat de Consiliul Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania, denumit in continuare Consiliul Uniunii.
(5) Activitatea curtilor de arbitraj de pe langa Camere se desfasoara conform prevederilor Legii nr. 36/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Regulamentului de aplicare a Legii notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995, aprobat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 2.333/C/2013, ale Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Codul de procedura civila, ale prezentului regulament-cadru si ale regulilor de procedura arbitrala din Regulamentul de organizare si functionare de la nivelul fiecarei Camere, stabilit pe baza prezentului regulament-cadru aprobat de Consiliul Uniunii.

Art. 2
Activitatea Curtii de arbitraj este coordonata de catre Consiliul de conducere al Curtii de arbitraj, denumit in continuare Consiliul.


Art. 3
(1) Consiliul este format din presedinte, vicepresedinte, un secretar si 2 membri propusi de presedintele Camerei si aprobati de catre Colegiul director al Camerei, pe langa care functioneaza Curtea de arbitraj.
(2) Presedintele Consiliului este si presedintele Curtii de arbitraj, pe care o va reprezenta in relatiile interne si internationale.
(3) In cazuri exceptionale, presedintele Curtii de arbitraj poate delega atributiile sale catre un alt membru al Consiliului.
(4) Membrii Consiliului isi exercita functia pe un mandat de 4 ani, care poate fi reinnoit.
(5) Consiliul isi desfasoara activitatea in baza unui regulament propriu de organizare si functionare.

Art. 4
Membrii Consiliului pot primi o indemnizatie lunara.

Art. 5
Curtea de arbitraj indeplineste urmatoarele atributii:
a) solutioneaza litigiile izvorate din actele si procedurile notariale, indeplinite de notarii publici care isi desfasoara activitatea in circumscriptia Camerei respective, in conditiile prevazute de prezentul regulament, de Codul de procedura civila, de regulile de procedura arbitrala stabilite de catre Camere, precum si de legile speciale in domeniu si de conventiile internationale la care Romania este parte;
b) organizeaza si administreaza activitatea de arbitraj;
c) elaboreaza modele de conventii arbitrale;
d) identifica si dezbate aspectele de drept ivite in procedura arbitrajului;
e) colaboreaza cu celelalte institutii cu competente similare, in vederea desfasurarii unor actiuni comune de promovare a arbitrajului, in general, si ale arbitrajului notarial, in special;
f) tine evidenta documentelor privind practica arbitrala notariala, intocmeste culegeri de practica arbitrala si asigura documentarea necesara in domeniul arbitrajului notarial;
g) face propuneri privind imbunatatirea organizarii si desfasurarii arbitrajului notarial;
h) colaboreaza cu alte institutii de arbitraj din strainatate si urmareste evolutia arbitrajului in Uniunea Europeana si pe plan international;
i) indeplineste orice alte atributii necesare bunei desfasurari a arbitrajului, in conformitate cu dispozitiile legale.

Art. 6
Regulile de procedura arbitrala ale Curtii de arbitraj se aproba de catre Consiliu, la propunerea presedintelui Curtii. Acestea se publica pe pagina de internet a Camerei, precum si a Curtii de arbitraj. La stabilirea regulilor de procedura se va tine seama de dispozitiile referitoare la arbitrajul institutionalizat din Codul de procedura civila (art. 616-621) si de prevederile art. 48 alin. (8) din Legea nr. 36/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 7
Camerele pun la dispozitia curtilor de arbitraj baza materiala necesara inceperii desfasurarii activitatii de arbitraj.

Art. 8
(1) Presedintele Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania poate desemna o persoana din cadrul Consiliului Uniunii sau al Biroului executiv care sa coordoneze activitatea de infiintare si functionare a curtilor de arbitraj de pe langa Camere.
(2) Presedintele Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania sau reprezentantul desemnat de acesta in conditiile alin. (1) poate participa la sedintele Consiliului oricarei Curti de arbitraj care functioneaza pe langa Camere.
(3) Presedintele Camerei sau persoana desemnata de acesta din Colegiul director al Camerei raspunde de colaborarea intre Colegiul director al acesteia si Curtea de arbitraj.

Art. 9
(1) Consiliul se intruneste in sedinte lunare sau ori de cate ori este necesar, la propunerea presedintelui Consiliului sau a presedintelui Camerei ori a Colegiului director al acesteia.
(2) La sedintele Consiliului poate participa presedintele Camerei sau un alt reprezentant al Colegiului director, fara dret de vot.

Art. 10
Curtea de arbitraj de la nivelul fiecarei Camere are un secretariat propriu.

Art. 11
(1) La nivelul Curtii de arbitraj din fiecare Camera se instituie un fond constituit dintr-o cota de 10% din onorariile arbitrilor, fond destinat platii indemnizatiilor prevazute la art. 4, precum si pentru acoperirea altor cheltuieli.
(2) Taxele arbitrale vor fi folosite in scopul sustinerii cheltuielilor legate de activitatea de solutionare a litigiilor, plata cheltuielilor de secretariat, onorariile arbitrilor si documentarea acestora, precum si orice cheltuiala necesara functionarii Curtii de arbitraj de la nivelul Camerei respective.

Art. 12
(1) Normele cu privire la onorariile arbitrilor si la taxele arbitrale se aproba de catre Colegiul director al Camerei.
(2) Taxele de arbitraj sunt aprobate de Colegiul director al Camerei la propunerea Consiliului.

Art. 13
Curtea de arbitraj se compune din arbitri aprobati de catre Colegiul director al Camerei, la propunerea presedintelui Camerei sau a Consiliului, dintre persoanele care indeplinesc conditiile prevazute de prezentul regulament.

Art. 14
Poate fi arbitru persoana care indeplineste urmatoarele conditii:
a) are capacitatea deplina de exercitiu;
b) este cetatean roman sau cetatean al unui stat apartinand Spatiului Economic European sau cetatean al Confederatiei Elvetiene;
c) cunoaste limba romana;
d) este licentiat in drept;
e) are o vechime in specialitatea studiilor de minimum 5 ani;
f) se bucura de o buna reputatie profesionala;
g) este apt din punct de vedere medical, fizic si psihologic, pentru exercitarea functiei.

Art. 15
(1) Inscrierea in Tabloul de arbitri se face in urmatoarele conditii:
a) formularea unei cereri scrise;
b) o adeverinta sau diploma de studii din care sa rezulte dovada licentierii in drept ori, in cazul obtinerii acestora in alta tara, echivalate sau recunoscute de autoritatile romane;
c) curriculum vitae;
d) adeverinta din care sa reiasa vechimea in specialitatea studiilor;
e) recomandare de la ultimul loc de munca sau de la o persoana cu o reputatie profesionala recunoscuta;
f) declaratie pe propria raspundere din care sa reiasa ca a luat cunostinta de regulile de procedura arbitrala ale Curtii de arbitraj privind raspunderea arbitrilor.
(2) Dosarul care cuprinde actele de inscriere se depune fie la Secretariatul Curtii de arbitraj, fie la Secretariatul Camerei. Dosarul complet se avizeaza de catre presedintele Camerei si se inainteaza Colegiului director al acesteia, spre aprobare.

Art. 16
Membrii Curtii de arbitraj au obligatia de a respecta confidentialitatea activitatii de arbitraj, neavand dreptul a publica sau divulga informatiile de care au luat cunostinta in indeplinirea atributiilor ce le revin. Aceeasi obligatie revine si personalului din cadrul secretariatului.

Art. 17
(1) Tabloul de arbitri se publica atat pe pagina de internet a Camerei, cat si pe pagina de internet a Curtii de arbitraj organizata la nivelul acesteia.
(2) Nominalizarea ca arbitru se face cu respectarea conditiilor prevazute in Codul de procedura civila, in Regulamentul de organizare si functionare stabilit de catre Camere in baza prezentului regulament-cadru aprobat de Consiliul Uniunii.

Art. 18
(1) Suspendarea sau excluderea, dupa caz, a arbitrilor din Tabloul de arbitri se face de catre Colegiul director al Camerei, pe baza unui raport al presedintelui Camerei sau pe baza unui raport intocmit de catre Consiliu.
(2) Decizia Colegiului director al Camerei privind masura excluderii din Tabloul de arbitri este definitiva.

Art. 19
Incetarea calitatii de arbitru si, respectiv, radierea din Tabloul de arbitri se face in urmatoarele conditii:
a) la cererea scrisa a arbitrului in cauza;
b) prin sanctionarea cu excluderea, ca urmare a savarsirii unor fapte grave de catre arbitru, in intelesul art. 20 din prezentul regulament-cadru.

Art. 20
Prin fapte grave in intelesul art. 19 lit. b) se intelege:
a) incalcarea principiului impartialitatii dovedita prin orice mijloace de proba admise de lege, exercitarea arbitrajului cu rea-credinta sau grava neglijenta;
b) nerespectarea caracterului confidential al arbitrajului, publicand sau divulgand date de care au luat cunostinta in calitate de arbitri, fara a avea autorizarea partilor;
c) atingerea adusa onoarei ori reputatiei unui arbitru inscris in Tabloul de arbitri al Curtii de arbitraj ori unui membru al Colegiului director al Camerei prin afirmatii, verbale ori scrise, ce imputa fapte care, daca ar fi adevarate, ar expune persoana dispretului public.
Nu este


Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica

Coordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
25 useri online

Useri autentificati: