DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

HG nr. 1086/2008, hotarare privind stabilirea tarifelor pentru operatiunile efectuate de Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor contra cost si pentru aprobarea Normelor metodologice privind nivelul de constituire, conditiile de repartizare si de utilizare a fondului de stimulente pentru personalul Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor

[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 700 din 15/10/2008

. In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si avand in vedere prevederile art. 137 alin. (5) si (6) si ale art. 138 alin. (2) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare, Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.


Capitolul I - Dispozitii generale


Art. 1
Operatiunile contra cost efectuate de Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor sunt urmatoarele:
a) inregistrarea in registrele nationale si in alte evidente nationale specifice organizate si administrate de Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor;
b) expertize cu privire la caracterul original al produselor purtatoare de drepturi de autor sau de drepturi conexe;
c) activitati de instruire;
d) eliberarea marcajelor holografice utilizabile, in conditiile legii, in domeniul drepturilor de autor si al drepturilor conexe.

Art. 2
(1) Pentru operatiunile prevazute la art. 1 Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor practica tarifele stabilite prin prezenta hotarare.
(2) Tarifele prevazute la alin. (1) se actualizeaza, de regula, anual, prin ordin al ministrului coordonator.

Art. 3
(1) Tarifele stabilite prin prezenta hotarare se platesc de persoanele fizice autorizate sau de persoanele juridice care solicita Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor efectuarea uneia dintre operatiunile prevazute in prezenta hotarare.
(2) Dovada platii tarifelor se depune odata cu cererea-tip si cu documentele corespunzatoare.
(3) Plata tarifelor poate fi efectuata in numerar la casieria Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor sau prin ordin de plata.
(4) In scopul colectarii tarifelor prevazute la alin. (3), pe numele Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor se deschide la Trezoreria Statului, sectorul 1, contul 50.32 "Disponibil din sume colectate pentru bugetul de stat". Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor va comunica deponentilor codul IBAN aferent acestui cont.

Art. 4
Se aproba Normele metodologice privind nivelul de constituire, conditiile de repartizare si de utilizare a fondului de stimulente pentru personalul Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 5
(1) Sumele reprezentand tarife incasate in contul 50.32 "Disponibil din sume colectate pentru bugetul de stat" se vireaza de Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor in maximum doua zile lucratoare de la incasare in contul corespunzator de venituri al bugetului de stat, cu exceptia sumelor rezultate prin aplicarea coeficientilor prevazuti la art. 1 din anexa, care se vireaza in acelasi termen in contul 50.01 "Disponibil din fonduri cu destinatie speciala ale ministerelor si institutiilor subordonate", deschis pe numele Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor la Trezoreria Statului, sectorul 1.
(2) Sumele reprezentand tarife incasate in numerar la casieria Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor se depun direct in contul corespunzator de venituri al bugetului de stat si in contul 50.01 "Disponibil din fonduri cu destinatie speciala ale ministerelor si institutiilor subordonate", deschise la Trezoreria Statului, sectorul 1, dupa caz, in prima zi lucratoare de la incasare.
(3) Cheltuielile curente si de capital ale Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor se finanteaza integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii si Cultelor.
(4) Fondurile de stimulente se gestioneaza in regim extrabugetar, conform prevederilor legale.


Capitolul II - Tarife pentru inregistrarea si inscrierea in registrele nationale si in alte evidente nationale administrate de Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor


SECTIUNEA 1 - Registrul national al fonogramelor


Art. 6
Tarifele practicate de Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor pentru inregistrarea in Registrul national al fonogramelor sunt urmatoarele:
a) inregistrarea pentru activitatile de producere, import, distribuire, comercializare - 50 lei/activitate;
b) eliberarea unui nou certificat de inregistrare ca urmare a expirarii duratei de valabilitate a certificatului anterior - 25 lei/activitate;
c) preschimbarea certificatului de inregistrare ca urmare a modificarii datelor de identificare a operatorului economic - 50 lei; in cazul in care se solicita inregistrarea unei noi activitati se adauga si tariful prevazut la lit. a);
d) inregistrarea punctelor de lucru si a spatiilor de depozitare - 20 lei/punct de lucru sau spatiu de depozitare.

Art. 7
(1) Tariful practicat de Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor pentru inscrierea in Registrul National al Fonogramelor a fonogramelor produse pe teritoriul Romaniei este de 50 lei/titlu fonograma.
(2) Tarifele practicate de Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor pentru inscrierea in Registrul National al Fonogramelor a fonogramelor importate sau introduse in circuitul comercial pe teritoriul Romaniei sunt urmatoarele:
a) pana la 20 de titluri de fonograme inclusiv - 50 lei;
b) intre 21 si 50 de titluri de fonograme inclusiv - 75 lei;
c) intre 51 si 100 de titluri de fonograme inclusiv - 100 lei;
d) peste 100 de titluri de fonograme - 150 lei.
(3) Tarifele se platesc in functie de numarul de titluri de fonograme pentru care s-a solicitat inscrierea.

Sectiunea 2 - Registrul national al programelor pentru calculator


Art. 8
Tarifele practicate de Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor pentru inregistrarea in Registrul national al programelor pentru calculator sunt urmatoarele:
a) inregistrarea activitatilor de producere, import, inchiriere, distribuire, comercializare - 50 lei/activitate;
b) eliberarea unui nou certificat de inregistrare ca urmare a expirarii duratei de valabilitate a certificatului anterior - 25 lei/activitate;
c) preschimbarea certificatului de inregistrare ca urmare a modificarii datelor de identificare a operatorului economic - 50 lei; in cazul in care se solicita inregistrarea unei noi activitati se adauga si tariful prevazut la lit. a);
d) inregistrarea punctelor de lucru si a spatiilor de depozitare - 20 lei/punct de lucru sau spatiu de depozitare.

Art. 9
(1) Tarifele practicate de Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor pentru inscrierea in Registrul national al programelor pentru calculator sunt urmatoarele:
a) inscrierea programelor pentru calculator produse pe teritoriul Romaniei - 100 lei/titlu de program;
b) inscrierea programelor inchiriate, distribuite si/sau comercializate - 50 lei/anexa titluri de programe (toate titlurile mentionate intr-o cerere de inscriere).
(2) Tarifele practicate de Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor pentru inscrierea in Registrul national al programelor pentru calculator a programelor pentru calculator introduse in circuitul comercial pe teritoriul Romaniei sunt urmatoarele:
a) pana la 20 de titluri de programe inclusiv - 50 lei/cerere;
b) intre 21 si 50 de titluri de programe inclusiv - 75 lei/cerere;
c) intre 51 si 100 de titluri de programe inclusiv - 100 lei/cerere;
d) peste 100 de titluri de programe - 150 lei/cerere.

Sectiunea 3 - Registrul national al videogramelor


Art. 10
(1) Tarifele practicate de Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor pentru inscrierea in Registrul national al videogramelor:
a) inscrierea videogramelor continand filme cinematografice - 50 lei/cerere;
b) inscrierea videogramelor, altele decat cele prevazute la lit. a), produse pe teritoriul Romaniei - 100 lei/videograma.
(2) Tarifele practicate de Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor pentru inscrierea in Registrul national al videogramelor a videogramelor, altele decat cele prevazute la alin. (1) lit. a), importate pe teritoriul Romaniei, sunt urmatoarele:
a) pana la 20 de videograme inclusiv - 75 lei/cerere;
b) intre 21 si 50 de videograme inclusiv - 100 lei/cerere;
c) intre 51 si 100 de videograme inclusiv - 125 lei/cerere;
d) peste 100 de videograme - 150 lei/cerere.
(3) Tarifele se platesc in functie de numarul de titluri de videograme pentru care s-a solicitat inscrierea.

Sectiunea 4 - Registrul national al multiplicatorilor de discuri optice, casete audio si casete video


Art. 11
Tarifele practicate de Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor pentru inregistrarea si inscrierea in Registrul national al multiplicatorilor de discuri optice, casete audio si casete video sunt urmatoarele:
a) eliberarea autorizatiei de inregistrare a multiplicatorilor de discuri optice - 500 lei;
b) eliberarea autorizatiei de inregistrare a multiplicatorilor de casete audio si casete video - 350 lei;
c) eliberarea autorizatiei de inregistrare a operatorilor economici care intermediaza servicii de multiplicare de discuri optice, casete audio si casete video - 350 lei;
d) eliberarea unei noi autorizatii de inregistrare ca urmare a expirarii duratei de valabilitate a autorizatiei anterioare - 200 lei;
e) preschimbarea autorizatiei de inregistrare ca urmare a modificarii datelor de identificare a operatorului economic - 50 lei;
f) inregistrarea punctelor de lucru si a spatiilor de depozitare - 50 lei/punct de lucru sau spatiu de depozitare;
g) inscrierea echipamentelor industriale - 20 lei/echipament.

Sectiunea 5 - Registrul national al copiei private


Art. 12
Tarifele practicate de Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor pentru inregistrarea in Registrul national al copiei private sunt urmatoarele:
a) eliberarea certificatului de inregistrare a persoanelor fizice autorizate sau a persoanelor juridice - 100 lei;
b) preschimbarea certificatului de inregistrare ca urmare a modificarii datelor de identificare a operatorului economic - 25 lei.

Sectiunea 6 - Registrul national de opere


Art. 13
Tarifele practicate de Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor pentru inregistrarea in Registrul national de opere sunt urmatoarele:
a) inscrierea operelor - 100 lei/opera;
b) rectificarea datelor de inscriere a operelor - 50 lei/cerere.

Sectiunea 7 - Dispozitii comune


Art. 14
(1) Nedepunerea dovezii de plata impreuna cu cererea pentru operatiunile prevazute in prezentul capitol are drept consecinta respingerea dosarului.
(2) In situatia in care dosarele depuse sunt incomplete, acestea vor fi respinse, iar documentele lipsa sau dovada platii vor fi trimise la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor insotite de o cerere de completare.
(3) Pentru cererile de completare se incaseaza un tarif suplimentar de 10 lei.

Art. 15
Operatiunile prevazute in prezentul capitol, cu exceptia celor prevazute la sectiunea a 4-a, pot fi realizate in regim de urgenta de cel mult doua zile lucratoare, in urma unei cereri in acest sens, contra unui tarif suplimentar de 300 lei.

Art. 16
Pretul marcajelor holografice utilizabile in conditiile legii in domeniul dreptului de autor si a drepturilor conexe se stabileste prin decizie a directorului general al Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor.


Capitolul III - Tarifele pentru operatiunile de constatare tehnico-stiintifica, expertize si programe de instruire efectuate de Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor


SECTIUNEA 1 - Constatari tehnico-stiintifice


Art. 17
(1) Specialistii Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor efectueaza contra cost, pe cheltuiala inculpatilor, in cazul in care s-a dovedit vinovatia, constatari tehnico-stiintifice cu privire la caracterul original al produselor purtatoare de drepturi de autor sau de drepturi conexe, la solicitarea organelor de cercetare penala. Tarifele practicate de Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor pentru operatiunile de constatare tehnico-stiintifica sunt urmatoarele:
a) disc optic (CD, DVD si alte suporturi similare) - 2,5 lei/bucata;
b) caseta audio - 1,5 lei/bucata;
c) caseta video - 2 lei/bucata;
d) coperta (fonograma, videograma sau program pentru calculator) - 1 leu/bucata;
e) hard disc - 500 lei/bucata;
f) mediu de stocare date portabil (flash drive, carduri memorie si alte produse similare) - 300 lei/bucata;
g) programe pentru calculator - 1.000 lei/bucata;
h) produse continand opere fixate pe suport hartie sau asemanator (cu exceptia programelor pentru calculator) - 2 lei/pagina;
i) ziare, reviste si alte periodice, interfata pagini web - 100 lei/pagina;
j) produse continand opere fotografice, precum si orice alte opere exprimate printr-un procedeu analog fotografiei, indiferent de suport - 150 lei/fotografie;
k) plansele, lucrarile grafice si machetele ce formeaza proiecte de arhitectura - 200 lei/pagina, respectiv bucata;
l) hartile si desenele din domeniul topografiei, geografiei si stiintei in general, indiferent de suport - 300 lei/bucata;
m) dispozitive de control al accesului - 250 lei/bucata.
(2) Orice alte produse purtatoare de drepturi de autor nespecificate la alin. (1) se asimileaza cu una dintre categoriile prevazute la alin. (1), in functie de caracteristicile asemanatoare.
(3) Operatiunile de constatari tehnico-stiintifice se efectueaza la sediul Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor. La solicitarea organelor de urmarire penala ori a instantelor de judecata constatarile tehnico-stiintifice pot fi efectuate si in alte locatii decat sediul Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor, in orice localitate din tara, iar tarifele sunt cele prevazute la alin. (1).

Sectiunea 2 - Expertize


Art. 18
(1) Specialistii Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor efectueaza la cerere expertize contra cost, pe cheltuiala partilor interesate, in limita posibilitatilor tehnice detinute. Tarifele practicate de Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor pentru expertizele tehnico-stiintifice sunt urmatoarele:
a) disc optic (CD, DVD si alte suporturi similare) - 5 lei/bucata;
b) caseta audio - 3 lei/bucata;
c) caseta video - 4 lei/bucata;
d) coperta (fonograma, videograma sau produs soft) - 2 lei/bucata;
e) hard disc - 500 lei/bucata;
f) mediu de stocare date portabil (flash drive, carduri memorie si alte produse similare) - 300 lei/bucata;
g) programe pentru calculator - 1.000 lei/bucata;
h) opere scrise pe suport hartie (cu exceptia programelor pentru calculator) - 4 lei/pagina;
i) ziare, reviste si alte periodice, pagini de internet - 200 lei/pagina;
j) opere fotografice, precum si orice alte opere exprimate printr-un procedeu analog fotografiei, indiferent de suport - 150 lei/fotografie;
k) opere muzicale cu sau fara text - 300 lei/bucata;
l) opere dramatice, dramatico-muzicale, opere coregrafice si pantonime - 500 lei/bucata;
m) opere cinematografice, precum si orice alte opere audiovizuale - 350 lei/bucata;
n) opere de arta grafica sau plastica - 400 lei/bucata;
o) opere de arhitectura - 1.000 lei/bucata;
p) planse, lucrari grafice si machete ce formeaza lucrari de arhitectura - 200 lei/pagina, respectiv bucata;
q) harti si desene din domeniul topografiei, geografiei si stiintei in general, indiferent de suport - 300 lei/bucata;
r) dispozitive de control al accesului - 250 lei/bucata.
(2) Orice alte produse purtatoare de drepturi de autor nespecificate la alin. (1) se asimileaza cu una dintre categoriile prevazute la alin. (1), in functie de caracteristicile asemanatoare.
(3) Expertizele se efectueaza la sediul Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor. La solicitarea partilor interesate, expertizele pot fi efectuate si in alte locatii decat sediul Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor, in orice localitate din tara, situatie in care la costul expertizelor se adauga cheltuielile legale aferente deplasarii.

Sectiunea 3 - Programe de instruire


Art. 19
Tarifele practicate de Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor pentru programele de instruire sunt urmatoarele:
a) pentru cursuri de instruire cu tema stabilita de Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor - 10 lei/ora/persoana;
b) pentru cursuri de instruire cu tema solicitata de persoanele interesate - 20 lei/ora/persoana;
c) pentru cursuri de instruire la distanta - 200 lei/curs/persoana.


Capitolul IV - Dispozitii finale


Art. 20
(1) Prezenta hotarare intra in vigoare la 30 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(2) Modalitatea de calcul al tarifelor se stabileste prin norme metodologice, aprobate prin ordin al ministrului coordonator, in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei hotarari.
Art. 1
(1) Fondul de stimulente se constituie, potrivit art. 137 alin.(5) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare, din urmatoarele surse:
a) prin aplicarea unui coeficient de 10% din veniturile realizate pe baza tarifelor prevazute in cap. II din hotarare;
b) prin aplicarea unui coeficient de 10% din veniturile realizate pe baza tarifelor prevazute in cap. III sectiunea a 2-a din hotarare;
c) prin aplicarea unui coeficient de 10% din veniturile realizate pe baza tarifelor prevazute in cap. III sectiunea a 3-a din hotarare;
d) prin aplicarea unui coeficient de 5% din veniturile realizate prin practicarea pretului de vanzare stabilit in conformitate cu prevederile art. 16 din hotarare.

Art. 2
(1) Sumele constituind fondul de stimulente vor fi repartizate personalului din cadrul Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor cu aprobarea directorului general, la propunerea directorilor, directorilor adjuncti si sefilor de serviciu, avandu-se in vedere urmatoarele criterii:
a) participarea efectiva la realizarea operatiunilor in urma carora au fost incasate tarifele;
b) competenta profesionala dovedita in indeplinirea atributiilor;
c) conduita in timpul serviciului;
d) indeplinirea conforma si la termen a activitatilor programate, calitatea serviciului efectuat si conducerea corecta si la zi a evidentelor;
e) asumarea responsabilitatii si eficienta in indeplinirea sarcinilor de serviciu;
f) disponibilitatea pentru realizarea unor activitati suplimentare datorate unor situatii neprevazute, de urgenta sau cu un grad crescut de dificultate;
g) spiritul de initiativa si capacitatea de a implementa solutii noi;
h) adaptabilitatea, flexibilitatea si capacitatea de solutionare a problemelor din sfera de competenta; i) contributia la buna organizare si functionare a activitatii Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor.
(2) Cuantumul lunar al stimulentelor individuale acordate personalului din cadrul Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor poate fi de cel mult doua salarii de baza.

Art. 3
(1) Plata stimulentelor aprobate se face, de regula, daca exista fonduri suficiente, o data pe luna, in cursul lunii curente pentru luna precedenta.
(2) Stimulentele acordatate personalului din cadrul Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor nu fac parte din salariul de baza, nu se suporta din fondul de salarii aprobat prin buget, iar contributiile sociale se calculeaza conform legii.
(3) Stimulentele acordatate personalului se impoziteaza, conform legii.
(4) Soldul reprezentand fondul de stimulente ramas neutilizat la sfarsitul lunii, respectiv al anului, se reporteaza lunar si anual, urmand a fi utilizat cu aceeasi destinatie.
(5) Evidentierea in contabilitate a operatiunilor de constituire si utilizare a fondurilor de stimulente se efectueaza potrivit Instructiunilor privind aplicarea planului de conturi pentru institutiile publice.
(6) Personalul cu atributii privind exercitarea controlului financiar preventiv din cadrul Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor are obligatia sa verifice corecta constituire si utilizare a fondului de stimulente si sa nu permita constituirea si, dupa caz, plata sumelor incasate cu incalcarea prevederilor prezentelor norme metodologice.Poate fi de interes si:
Legea 218/2016 pentru modificarea art. 3 alin. (1) din Legea nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masa
Legea 173/2015 privind aprobarea OG 8/2014 pentru modificarea unor termene prevazute in OUG 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanta
HG 23/2015 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masa. Hotararea 23/2015
Legea 64/1991 privind brevetele de inventie, republicata 2014
Legea 94/2014 pentru aprobarea OUG 8/2009 privind acordarea tichetelor de vacanta. Lege nr. 94/2014
Ordin 745/C/2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Autoritatii Nationale pentru Cetatenie
Legea 144/2000 privind acordarea de facilitati persoanelor care au domiciliul in localitatile rurale aflate in zonele montane, republicata 2014
Legea 211/2013 privind acordarea unor drepturi persoanelor care nu mai au cetatenia romana, dar care au fost persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constit
Ordin 3281/2013 pentru modificarea Metodologiei si a criteriilor privind acordarea gradatiei de merit in invatamantul preuniversitar
Ordin 3155/2013 pentru modificarea si completarea Metodologiei si a criteriilor privind acordarea gradatiei de merit in invatamantul preuniversitar
Ordinul M.132/2012 privind acordarea gradelor si inaintarea in gradul urmator, pe timp de pace, a cadrelor militare in rezerva si in retragere, avansarea in grad a veteranilor de razboi, precum si inaintarea in gradul urmator a fostelor cadre militar
Ordin nr. 1532/2012 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea de catre Agentia pentru implementarea Proiectelor si Programelor pentru IMM a prevederilor art. 18 din OUG 117/2006 privind procedurile nationale in domeniul ajutorului de s
OUG 124/2011 pentru modificarea si completarea unor acte normative care reglementeaza acordarea de beneficii de asistenta sociala
Hotararea nr. 8/2011 privind acordarea treptelor de competenta profesionala asistentilor sociali
Legea 285/2010 privind salarizarea in anul 2011 a personalului platit din fonduri publice. Lege nr. 285/2010
HG 303/2010 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 238/2001 privind conditiile de acordare a licentei si brevetului de turism
OUG 5/2010 pentru infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Cetatenie
Lege nr. 381/2009 privind introducerea concordatului preventiv si mandatului ad-hoc. Legea 381/2009
Lege 354/2009 privind aprobarea OUG nr. 36/2009 pentru modificarea si completarea Legii cetateniei romane nr. 21/1991. Legea nr. 354/2009
Decizie nr. 117/2009 pentru constituirea Comisiei de negociere a Metodologiei privind comunicarea publica a operelor muzicale in concerte si spectacole
Curierul Judiciar, Nr. 1/2015
Editura C.H. Beck

Pret: 41.9 lei
35.62 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
53 useri online

Useri autentificati: