DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

HG 1490/2009 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea regulamentelor (CE) ale Comisiei nr. 1.275/2008, nr. 107/2009, nr. 244/2009, nr. 245/2009 si nr. 278/2009, prin care se implementeaza Directiva 2005/32/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 6 iulie 2005 de instituire a unui cadru pentru stabilirea cerintelor in materie de proiectare ecologica aplicabile produselor consumatoare de energie si de modificare a Directivei 92/42/CEE a Consiliului si a directivelor 96/57/CE si 2000/55/CE ale Parlamentului European si ale ConsiliuluiPublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 861 din 10 decembrie 2009

In scopul asigurarii aplicarii in Romania a prevederilor:
a) Regulamentului (CE) nr. 1.275/2008 al Comisiei din 17 decembrie 2008 de implementare a Directivei 2005/32/CE a Parlamentului European si a Consiliului in ceea ce priveste cerintele in materie de ecoproiectare pentru consumul de energie electrica in modul stand by si oprit al echipamentelor electrice si electronice de uz casnic si de birou;
b) Regulamentului (CE) nr. 107/2009 al Comisiei din 4 februarie 2009 de implementare a Directivei 2005/32/CE a Parlamentului European si a Consiliului in ceea ce priveste cerintele de proiectare ecologica pentru unitatile simple de conversie semnal;
c) Regulamentului (CE) nr. 244/2009 al Comisiei din 18 martie 2009 de implementare a Directivei 2005/32/CE a Parlamentului European si a Consiliului in ceea ce priveste cerintele de proiectare ecologica pentru lampi de uz casnic nondirectionale, modificat prin Regulamentul (CE) nr. 859/2009 al Comisiei din 18 septembrie 2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 244/2009 in ceea ce priveste cerintele de proiectare ecologica referitoare la radiatia ultravioleta a lampilor de uz casnic nondirectionale;
d) Regulamentului (CE) nr. 245/2009 al Comisiei din 18 martie 2009 de implementare a Directivei 2005/32/CE a Parlamentului European si a Consiliului in ceea ce priveste cerintele de proiectare ecologica aplicabile lampilor fluorescente fara balast incorporat, lampilor cu descarcare de intensitate ridicata, precum si balasturilor si corpurilor de iluminat compatibile cu aceste lampi si de abrogare a Directivei 2000/55/CE a Parlamentului European si a Consiliului;
e) Regulamentului (CE) nr. 278/2009 al Comisiei din 6 aprilie 2009 de punere in aplicare a Directivei 2005/32/CE a Parlamentului European si a Consiliului in ceea ce priveste cerintele in materie de proiectare ecologica pentru puterea absorbita in regim fara sarcina si pentru randamentul mediu in regim activ al surselor externe de alimentare, in temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Art. 1
Prezenta hotarare stabileste cadrul legal si institutional necesar aplicarii directe a:
a) Regulamentului (CE) nr. 1.275/2008 al Comisiei din 17 decembrie 2008 de implementare a Directivei 2005/32/CE a Parlamentului European si a Consiliului in ceea ce priveste cerintele in materie de ecoproiectare pentru consumul de energie electrica in modul stand by si oprit al echipamentelor electrice si electronice de uz casnic si de birou, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L nr. 339 din 18 decembrie 2008;
b) Regulamentului (CE) nr. 107/2009 al Comisiei din 4 februarie 2009 de implementare a Directivei 2005/32/CE a Parlamentului European si a Consiliului in ceea ce priveste cerintele de proiectare ecologica pentru unitatile simple de conversie semnal, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L nr. 36 din 5 februarie 2009;
c) Regulamentului (CE) nr. 244/2009 al Comisiei din 18 martie 2009 de implementare a Directivei 2005/32/CE a Parlamentului European si a Consiliului in ceea ce priveste cerintele de proiectare ecologica pentru lampi de uz casnic nondirectionale, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L nr. 76 din 24 martie 2009, modificat prin Regulamentul (CE) nr. 859/2009 al Comisiei din 18 septembrie 2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 244/2009 in ceea ce priveste cerintele de proiectare ecologica referitoare la radiatia ultravioleta a lampilor de uz casnic nondirectionale, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L nr. 247 din 19 septembrie 2009;
d) Regulamentului (CE) nr. 245/2009 al Comisiei din 18 martie 2009 de implementare a Directivei 2005/32/CE a Parlamentului European si a Consiliului in ceea ce priveste cerintele de proiectare ecologica aplicabile lampilor fluorescente fara balast incorporat, lampilor cu descarcare de intensitate ridicata, precum si balasturilor si corpurilor de iluminat compatibile cu aceste lampi si de abrogare a Directivei 2000/55/CE a Parlamentului European si a Consiliului, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L nr. 76 din 24 martie 2009;
e) Regulamentului (CE) nr. 278/2009 al Comisiei din 6 aprilie 2009 de punere in aplicare a Directivei 2005/32/CE a Parlamentului European si a Consiliului in ceea ce priveste cerintele in materie de proiectare ecologica pentru puterea absorbita in regim fara sarcina si pentru randamentul mediu in regim activ al surselor externe de alimentare, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L nr. 93 din 7 aprilie 2009.

Art. 2
Se desemneaza Ministerul Economiei ca autoritate nationala competenta pentru coordonarea aplicarii dispozitiilor regulamentelor Comisiei prevazute la art. 1.

Art. 3
Se desemneaza Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor ca autoritate nationala competenta pentru supravegherea pietei, pentru categoriile de produse care fac obiectul dispozitiilor regulamentelor Comisiei prevazute la art. 1.

Art. 4
Resursele financiare necesare pentru exercitarea activitatii de supraveghere a pietei se suporta de catre Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor in limitele fondurilor alocate anual de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Intreprinderilor Mici si Mijlocii, Comertului si Mediului de Afaceri.

Art. 5
Informatiile care trebuie furnizate de producatori in scopul evaluarii conformitatii si/sau al informarii consumatorilor, prevazute la pct. 4 din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1.275/2008, la pct. 6 si 7 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 107/2009, la art. 3 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 244/2009, cu modificarile ulterioare, si la pct. 3 din anexa II la acesta, precum si la pct. 1.3, 2.2 si 3.2 din anexa III la Regulamentul (CE) nr. 245/2009, trebuie sa fie disponibile in limba romana.

Art. 6
(1) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 30.000 lei la 50.000 lei si retragerea de pe piata sau interzicerea introducerii pe piata a produselor neconforme savarsirea de catre persoanele juridice a urmatoarelor fapte:
a) nerespectarea prevederilor art. 4 din Regulamentul (CE) nr. 1.275/2008, precum si ale pct. 13 din anexa II la acest regulament;
b) nerespectarea prevederilor art. 5 din Regulamentul (CE) nr. 107/2009, precum si ale pct. 15 din anexa I la acest regulament;
c) nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 244/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale pct. 1 si 2 din anexa II la acest regulament;
d) nerespectarea prevederilor art. 4 paragraful 1 din Regulamentul (CE) nr. 245/2009, precum si ale pct. 1.1, 1.2, 2.1 si 3.1 din anexa III la acest regulament;
e) nerespectarea prevederilor art. 4 din Regulamentul (CE) nr. 278/2009, precum si ale pct. 1 si 2 din anexa I la acest regulament.
(2) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 10.000 lei la 20.000 lei si suspendarea comercializarii produselor neconforme savarsirea de catre persoanele juridice a urmatoarelor fapte:
a) nerespectarea prevederilor pct. 4 din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1.275/2008;
b) nerespectarea prevederilor pct. 6 si 7 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 107/2009;
c) nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (2) si ale art. 4 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 244/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale pct. 3 din anexa II la acest regulament;
d) nerespectarea prevederilor art. 4 paragraful 2 din Regulamentul (CE) nr. 245/2009, precum si ale pct. 1.3, 2.2 si 3.2 din anexa III la acest regulament;
e) nerespectarea prevederilor pct. 3 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 278/2009;
f) nerespectarea prevederilor art. 5.

Art. 7
Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 6 se fac de catre reprezentantii imputerniciti ai Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor.

Art. 8
(1) Contraventiilor prevazute la art. 6 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Contravenientul poate achita pe loc sau in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia jumatate din minimul amenzii prevazute la art. 6, agentul constatator facand mentiune despre aceasta posibilitate in procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei.

Art. 9
(1) Prezenta hotarare intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii.
(2) Prevederile art. 6 referitoare la contraventiile si sanctiunile pentru nerespectarea dispozitiilor comunitare din regulamentele prevazute la art. 1 care se aplica ulterior datei intrarii in vigoare a prezentei hotarari se aplica de la data la care aceste dispozitii devin aplicabile.

Art.10
Pe data de 13 aprilie 2010 se abroga Hotararea Guvernului nr. 1.160/2003 privind stabilirea cerintelor de eficienta energetica pentru introducerea pe piata a balasturilor pentru sursele de iluminat fluorescent, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 716 din 14 octombrie 2003, cu completarile ulterioare, prin care au fost transpuse in legislatia nationala prevederile Directivei 2000/55/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 18 septembrie 2000 de stabilire a cerintelor de randament energetic aplicabile balasturilor pentru iluminatul fluorescent si publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene, seria L nr. 279 din 1 noiembrie 2009.
Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
Legea 267/2015 privind aprobarea OUG 91/2014 pentru modificarea si completarea OUG 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
Legea 25/2015 privind aprobarea OUG 14/2011 pentru protectia consumatorilor la incheierea si executarea contractelor privind dobandirea dreptului de folosinta pe o perioada determinata a unuia sau a mai multor spatii de cazare, a contractelor pe term
Legea 33/2015 pentru modificarea Legii nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comerciantilor in relatia cu consumatorii si armonizarea reglementarilor cu legislatia europeana privind protectia consumatorilor, precum si pentru compl
HG 1104/2014 privind modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 495/2014 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind exceptarea unor categorii de consumatori finali de la aplicarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului
Legea 174/2014 privind aprobarea OUG 35/2014 pentru completarea Legii energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012
HG 816/2014 pentru modificarea anexei la HG 511/2014 privind stabilirea pretului de achizitie a gazelor naturale din productia interna pentru piata reglementata de gaze naturale. Hotararea 816/2014
Legea 127/2014 pentru modificarea si completarea Legii energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012 si a Legii petrolului nr. 238/2004. Lege nr. 127/2014
Ordin 64/2014 pentru aprobarea Regulamentului de furnizare a energiei electrice la clientii finali
OUG 34/2014 privind drepturile consumatorilor in cadrul contractelor incheiate cu profesionistii, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative. Ordonanta de urgenta 34/2014
Ordin nr. 8/2014 pentru modificarea Ordinului presedintelui ANPC 392/2013 privind stabilirea conditiilor pe care trebuie sa le indeplineasca operatorii economici care comercializeaza produse de panificatie pe teritoriul Romaniei
Legea 134/2013 privind aprobarea OUG 73/2012 pentru modificarea pct. II al anexei nr. 1 la OUG 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori. Lege nr. 134/2013
OUG 73/2012 pentru modificarea pct. II al anexei nr. 1 la OUG 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori. Ordonata de urgenta 73/2012
Legea 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele incheiate intre profesionisti si consumatori, republicata 2012
Legea 12/2012 pentru modificarea art. 3 din Legea gazelor nr. 351/2004. Lege nr. 12/2012
HG 1553/2004 republicata 2011 privind unele modalitati de incetare a practicilor ilicite in domeniul protectiei intereselor colective ale consumatorilor. Hoatararea 153/2004 republicata 2011
Legea 288/2010 pentru aprobarea OUG 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori. Lege nr. 288/2010
Legea 247/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 321/2009 privind comercializarea produselor alimentare. Lege nr. 247/2010
OUG 65/2009 pentru modificarea OG 85/2004 privind protectia consumatorilor la incheierea si executarea contractelor la distanta privind serviciile financiare
Legea 196/2010 pentru modificarea si completarea OG nr. 85/2004 privind protectia consumatorilor la incheierea si executarea contractelor la distanta privind serviciile financiare. Lege nr. 196/2010
Legea 161/2010 pentru modificarea art. 84 din Legea nr. 296/2004 privind Codul consumului si a Legii nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele incheiate intre comercianti si consumatori
Dreptul comertului international
Dumitrescu Aida Diana

Pret: 49.9 lei
42.42 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
83 useri online

Useri autentificati: