DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

HG nr. 1224/2008, hotarare pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea procedurilor pentru valorificarea bunurilor aflate in administrarea Serviciului de Telecomunicatii Speciale

[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 696 din 13/10/2008

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 1 lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 95/1999 cu privire la valorificarea bunurilor scoase din functiune, aflate in administrarea institutiilor publice de aparare, ordine publica si siguranta nationala, aprobata cu modificari prin Legea nr. 28/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Art. 1
Se aproba Regulamentul privind organizarea si desfasurarea procedurilor pentru valorificarea bunurilor aflate in administrarea Serviciului de Telecomunicatii Speciale, prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2
Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 981/2001 pentru aprobarea Regulamentului privind valorificarea prin licitatie a bunurilor aflate in administrarea Serviciului de Telecomunicatii Speciale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 657 din 19 octombrie 2001.


ANEXA - privind organizarea si desfasurarea procedurilor pentru valorificarea bunurilor aflate in administrarea Serviciului de Telecomunicatii SpecialeCapitolul I - Dispozitii generale


Art. 1
Bunurile aflate in administrarea Serviciului de Telecomunicatii Speciale, scoase din functiune potrivit reglementarilor in vigoare, se valorifica in starea fizica in care se afla sau ca materiale si piese rezultate in urma dezmembrarii lor.

Art. 2
Valorificarea bunurilor aflate in administrarea Serviciului de Telecomunicatii Speciale se efectueaza la propunerile unitatilor militare detinatoare si se aproba de organele competente, potrivit legii.

Art. 3
In sensul prezentului regulament, prin notiunea bunuri se intelege produsele, echipamentele si orice ale obiecte, de orice fel si cu orice fel de descriere, cu exceptia celor care apartin domeniului public al statului, precum si cu exceptia cladirilor si terenurilor.

Art. 4
(1) Fac obiectul valorificarii:
a) activele fixe scoase din functiune, materialele de natura obiectelor de inventar si materialele declasate, precum si materialele si piesele rezultate in urma casarii sau demolarii;
b) bunurile care nu au putut fi improspatate, a caror pastrare in depozite ar duce la deprecieri ori stari periculoase de orice fel, stabilite prin analize si incercari in laboratoare si poligoane specializate, potrivit normelor de specialitate in vigoare;
c) tehnica, utilajele, loturile de piese de schimb, scule si accesorii, piesele de schimb, agregatele, ansamblele, subansamblele si materialele de orice fel, precum si echipamentele si utilajele achizitionate aferente obiectivelor de investitii nefinalizate din unitatile militare, in starea in care se afla si daca indeplinesc cel putin una dintre urmatoarele conditii:
(i) nu mai sunt necesare;
(ii) au devenit excedentare;
(iii) nu mai sunt prevazute in normele de inzestrare ale Serviciului de Telecomunicatii Speciale;
(iv) nu se mai fabrica;
(v) nu mai corespund destinatiei sau fac obiectul inlocuirii cu altele performante de acelasi tip, datorita uzurii morale ori fizice avansate;
d) alte bunuri aflate in administrare, indiferent de starea acestora, in scopul rezolvarii unor nevoi ale Serviciului de Telecomunicatii Speciale.
(2) Bunurile care pot fi folosite in mod curent in alte sectoare de activitate se valorifica la persoane fizice si/sau juridice, in conformitate cu prevederile prezentului regulament.
(3) Bunurile care implica apararea tarii, ordinea publica si siguranta nationala, definite conform prevederilor legale in vigoare, se valorifica catre:
a) operatorii economici producatori de astfel de bunuri, in starea in care se afla ori demilitarizate;
b) operatorii economici specializati si autorizati in comercializarea acestora ori care au in obiectul de activitate valorificarea deseurilor de acest tip, dar numai dupa scoaterea din functiune.
(4) Bunurile prevazute la alin. (3) se valorifica, cu aprobarea ordonatorului principal de credite, numai dupa scoaterea din functiune si efectuarea operatiunilor de demilitarizare si catre persoane juridice care au prevazuta in obiectul de activitate realizarea de productii cinematografice, la cererea expresa a acestora.
(5) Operatiunile de demilitarizare a bunurilor prevazute la alin. (4) se executa de unitati specializate din sistemul de aparare, ordine publica si securitate nationala sau acreditate sa execute astfel de operatiuni, dupa achitarea contravalorii totale a contractului de vanzare-cumparare, iar costurile aferente acestora se suporta de catre beneficiar.
(6) Bunurile valorificate catre persoane juridice care au ca obiect de activitate realizarea de productii cinematografice se vor utiliza exclusiv pentru realizarea scopului pentru care au fost cerute.

Art. 5
(1) Nu fac obiectul valorificarii:
a) aparatura de comunicatii si tehnologia informatiei, aparatura de secretizare, mediile de stocare sau componentele speciale care, prin procedura de valorificare, ar conduce la transmiterea de informatii si date cu caracter clasificat. Acestea se scot din functiune sau se declaseaza, dupa caz, si se caseaza potrivit normelor in vigoare;
b) tehnica militara de transmisiuni, precum si ansamblele, subansamblele si piesele de schimb specifice acesteia;
c) bunurile materiale de resortul sanitar care sunt atipice, interzise la comercializare si/sau utilizare de catre organele acreditate in acest sens din Romania sau care prezinta uzura fizica avansata ce pericliteaza viata bolnavilor ori a utilizatorilor;
d) deseurile nerefolosibile care se distrug.
(2) Nu se valorifica catre persoanele fizice si operatorii economici neautorizati bunurile care, prin utilizarea ulterioara, pot afecta securitatea nationala si individuala sau colectiva.

Art. 6
Bunurile se valorifica in starea tehnica in care se gasesc la data transmiterii documentelor pentru aprobarea valorificarii, dupa parcurgerea operatiunilor de scoatere din functiune.

Art. 7
(1) Pentru bunurile aprobate la valorificare se interzice efectuarea oricaror lucrari care necesita manopera si materiale din fondurile Serviciului de Telecomunicatii Speciale pentru schimbarea starii tehnice, cu exceptia situatiilor stabilite prin instructiunile de aplicare a prezentului regulament, aprobate prin ordin al directorului Serviciului de Telecomunicatii Speciale, denumite in continuare instructiuni.
(2) Bunurile aprobate la valorificare se pastreaza in starea tehnica si de completare in administrarea unitatilor gestionare, potrivit documentelor de evaluare, pana la finalizarea procedurii de valorificare si predare la cumparator.

Art. 8
Competentele de stabilire a bunurilor supuse valorificarii se reglementeaza prin instructiuni.

Art. 9
(1) Bunurile aflate in administrarea Serviciului de Telecomunicatii Speciale se valorifica prin:
a) licitatie;
b) selectie de oferte de pret sau negociere directa;
c) valorificare directa fara organizare de licitatie;
d) transmitere fara plata la alte institutii publice, in conditiile prezentului regulament.
(2) Prin procedura prevazuta la alin. (1) lit. a) se valorifica:
a) tehnica de lupta care devine comuna cu cea din alte sectoare de activitate, dupa dezafectarea de dotarea specific militara, precum si bunurile, inclusiv cele demilitarizate, care pot fi folosite in mod curent in alte sectoare de activitate, in starea in care se afla ori in stare dezmembrata/partial dezmembrata, cat si busolele, lunetele, binoclurile, precum si deseurile feroase, neferoase, de metale pretioase si de aliaje ale acestora. La licitatie pot participa atat persoane fizice, cat si juridice;
b) armamentul si tehnica de lupta demilitarizate. La licitatie pot participa numai operatori economici specializati si autorizati care au in domeniul de activitate fabricarea, modernizarea, repararea si/sau comercializarea bunurilor identice ori de acelasi gen si/sau valorificarea deseurilor feroase si neferoase;
c) armamentul si tehnica de lupta demilitarizate, prevazute la lit. b), care au ramas neadjudecate, inclusiv bunurile cu uzura morala si fizica avansata, la preturi de deseuri in stare nedezmembrata. La licitatie pot participa numai operatori economici specializati si autorizati, care au in domeniul de activitate fabricarea, modernizarea, repararea bunurilor identice sau de acelasi gen si/sau valorificarea deseurilor feroase si neferoase si care se obliga sa le dezmembreze la sediul unitatilor militare centrale, ca si organe de inzestrare.
(3) Prin procedura prevazuta la alin. (1) lit. b) se valorifica:
a) bunurile care implica apararea tarii, ordinea publica si siguranta nationala, de natura armamentului, munitiei, tehnicii de lupta, mijloacelor si instalatiilor speciale, in starea in care se afla. La procedura pot participa numai operatori economici de profil din industria de aparare;
b) materialele de resortul hranirii si cele de constructii si cazare, echipamentul, animalele, ambalajele si deseurile de sticla, cauciuc, textile, lemn, hartie, carton, plastic, feroase si neferoase;
c) armamentul usor de infanterie, care nu a fost adjudecat prin procedura de licitatie prevazuta la alin. (2), precum si munitia care trebuie delaborata. La procedura de valorificare pot participa numai operatori economici de profil din industria de aparare.
(4) Prin procedura prevazuta la alin. (1) lit. c) se valorifica bunuri, in cazul in care producatorul sau alt ofertant accepta schimbarea bunurilor cu alte bunuri noi, similare, avand cel putin aceiasi parametri, necesare Serviciului de Telecomunicatii Speciale, inclusiv bunuri contra servicii oferite de operatorii economici de profil din industria de aparare, ori in cazul vanzarii cu amanuntul a obiectelor de inventar, a materialelor de constructii-cazare sau de resortul hranirii, a echipamentului si a ambalajelor, potrivit metodologiei stabilite prin instructiuni, sau in alte situatii aprobate de ordonatorul principal de credite, la propunerea transmisa pe cale ierarhica de unitatea centrala, organ de inzestrare. Modalitatea de compensare valorica se stabileste prin instructiuni, plecand de la preturile reciproc convenite in cazul schimbarii bunurilor cu alte bunuri, respectiv pe baza preturilor de productie si/sau servicii practicate de operatorii economici, la data acceptarii, in situatia schimbarii bunurilor contra servicii.
(5) Prin procedura prevazuta la alin. (1) lit. d) se valorifica bunurile care au parcurs procedurile prevazute la alin. (1) lit. a)-c) si care nu s-au valorificat prin aceste proceduri, dar numai dupa scoaterea din functiune si demilitarizare, dupa caz.


Capitolul II - Evaluarea bunurilor


Art. 10
(1) Estimarea valorii bunurilor propuse pentru valorificare se face de catre comisia ordonatorului de credite in a carui administrare nemijlocita se afla acestea, potrivit metodologiei stabilite prin instructiuni. In documentele de valorificare unitatile militare gestionare vor preciza bunurile cu uzura morala si fizica avansata care se valorifica, prin licitatie, in starea in care se afla, la preturi de deseuri nedezmembrate. In documentele de valorificare se vor mentiona conditiile care au generat asemenea situatie si se vor anexa copii ale actelor din care rezulta ca bunurile se pot valorifica in acest mod.
(2) Stabilirea preturilor initiale de vanzare se face de catre unitatile centrale, organe de inzestrare, potrivit metodologiei stabilite prin instructiuni, printr-o comisie de evaluare numita prin ordin al sefului unitatii centrale, formata din 3-9 membri. Pentru identificarea starii tehnice si de completare a bunurilor din unitati, comisia, prin cel putin 2 membri, va face evaluarea la fata locului, prilej cu care se vor stabili si bunurile cu uzura morala si fizica avansata care se valorifica, prin licitatie, in starea in care se afla, la preturi de deseuri in stare nedezmembrata.
(3) Preturile initiale de vanzare pentru tehnica de lupta dezafectata din dotarea specific militara si bunurile comune cu alte sectoare de activitate, care au o uzura morala si fizica avansata si care se valorifica, prin licitatie, in starea in care se afla, la preturi de deseuri in stare nedezmembrata, nu vor fi mai mici decat contravaloarea deseurilor ce ar rezulta in urma casarii acestora.

Art. 11
(1) Comisia intocmeste un raport de evaluare a bunurilor care urmeaza sa fie valorificate. Pretul initial de vanzare, structura acestuia si, dupa caz, pretul diminuat se aproba conform competentelor stabilite prin instructiuni.
(2) La evaluarea bunurilor se vor avea in vedere procedurile si criteriile stabilite prin instructiuni, precum si pretul pietei la bunuri de acelasi fel.


Capitolul III - Valorificarea bunurilor


SECTIUNEA 1 - Organizarea si desfasurarea procedurii de valorificare a bunurilor prin licitatie


Art. 12
Licitatia se organizeaza de catre unitatile centrale, organe de inzestrare, pentru bunurile de resortul lor aprobate sa fie valorificate prin vanzare.

Art. 13
La licitatii pot participa persoanele fizice si/sau juridice prevazute la art. 9 alin. (2), care prezinta pana la data tinerii sedintei de licitatie urmatoarele:
a) documentul din care sa rezulte constituirea garantiei de participare;
b) copie de pe certificatul unic de inregistrare, pentru persoanele juridice, sau copie de pe actul de identitate, pentru persoanele fizice;
c) chitanta de achitare a contravalorii caietului de sarcini si a taxei de participare, eliberata de casieria organizatorului licitatiei, sau ordinul de plata emis de institutiile abilitate;
d) declaratia de acceptare a proiectului de contract de vanzare-cumparare prevazut in caietul de sarcini;
e) alte documente prevazute de legislatia in vigoare si solicitate de organizatorul licitatiei.

Art. 14
(1) Seful unitatii organizatoare numeste, cu cel putin 30 de zile inainte de data tinerii licitatiei, comisia de licitatie, formata din 3-9 membri, in urmatoarea componenta:
a) presedinte, din partea organizatorului licitatiei;
b) secretar al comisiei de licitatie, din partea unitatii detinatoare a bunului;
c) membri, specialisti (experti) cu experienta profesionala in domeniu din cadrul unor compartimente din unitatea organizatoare sau din alte unitati ale Serviciului de Telecomunicatii Speciale.
(2) Nu pot face parte din comisia de licitatie membrii comisiilor de evaluare.

Art. 15
(1) Nu pot participa la licitatie in calitate de cumparatori membrii comisiilor de evaluare si ai celor de licitatie si nici sotul/sotia sau rudele ori afinii pana la gradul al patrulea inclusiv.
(2) Membrii comisiilor de licitatie au obligatia de a semna pe propria raspundere o declaratie de confidentialitate si impartialitate, dupa modelul stabilit prin instructiuni.

Art. 16
(1) Garantia de participare la licitatie reprezinta 10% din valoarea pretului initial de vanzare stabilit in caietul de sarcini pentru bunurile care se valorifica. Depunerea garantiei se face in contul unitatii organizatoare a licitatiei pana la termenul-limita prevazut in caietul de sarcini.
(2) Garantia de participare la licitatie se va returna, incepand cu cea de-a treia zi lucratoare de la data inchiderii licitatiei, celor declarati necastigatori, respectiv celor declarati castigatori, dupa achitarea si ridicarea integrala a bunurilor adjudecate, prin ordin de plata sau in numerar.

Art. 17
Organizatorul licitatiei intocmeste urmatoarele documente:
a) caietul de sarcini;
b) anuntul publicitar;
c) tabelul cuprinzand persoanele care participa la licitatie.

Art. 18
(1) Caietul de sarcini se intocmeste in baza informatiilor transmise de unitatile militare detinatoare ale bunurilor si cuprinde cel putin urmatoarele elemente:
a) obiectul licitatiei;
b) cantitatea de bunuri oferita si locul de depozitare sau de pastrare;
c) pretul de incepere a licitatiei, precum si valoarea salturilor de supralicitare;
d) modalitatile de plata;
e) termenul-limita de prezentare a documentelor de catre licitator;
f) data si locul de desfasurare a licitatiei;
g) modul de desfasurare a licitatiei;
h) valoarea taxei de participare, cuantumul si modul de constituire a garantiei care trebuie sa fie depusa de catre solicitanti pentru a fi admisi la licitatie, locul si data depunerii;
i) proiectul de contract de vanzare-cumparare;
j) modelul declaratiei licitatorului de acceptare a proiectului de contract de vanzare-cumparare;
k) clauzele asiguratorii privind pierderea garantiei de participare la licitatie, in cazul in care castigatorul licitatiei renunta la cumpararea bunului si refuza semnarea contractului de vanzare-cumparare, precum si in situatia in care la licitatie fiind acceptati minimum 2 participanti acestia nu ofera preturile de pornire a licitatiei;
l) precizarea de neadmitere la licitatie a persoanelor care nu prezinta toate documentele sau care prezinta documente incomplete ori incorect intocmite;
m) alte conditii si precizari pe care comisia de licitatie le considera necesare.
(2) Caietul de sarcini se aproba de seful unitatii militare organizatoare.

Art. 19
(1) Caietul de sarcini se pune la dispozitia solicitantilor cu cel putin 10 zile lucratoare inainte de data desfasurarii licitatiei si se poate analiza, respectiv achizitiona de la sediul unitatii militare organizatoare.
(2) Pretul caietului de sarcini nu va depasi contravaloarea intocmirii, redactarii si multiplicarii acestuia.
(3) Fisele tehnice se pun la dispozitia solicitantilor numai pentru analiza si numai la sediul unitatii militare organizatoare.

Art. 20
(1) Anuntul publicitar se face intr-o publicatie cu circulatie la nivel national. In scopul asigurarii unei transparente maxime, anuntul publicitar se face si pe pagina de internet a Serviciului de Telecomunicatii Speciale (www. stsnet. ro) sau prin alte mijloace de informare, cu cel putin 15 zile lucratoare inainte de data stabilita pentru licitatie.
(2) Anuntul privind vanzarea prin licitatie contine urmatoarele informatii:
a) denumirea si adresa organizatorului licitatiei;
b) obiectul licitatiei;
c) locul, data si ora inceperii licitatiei;
d) locul si data la care se poate obtine caietul de sarcini;
e) numarul de fax sau adresa de e-mail la care se pot obtine informatii suplimentare;
f) pretul de pornire al licitatiei.

Art. 21
(1) Persoana care a achizitionat caietul de sarcini are dreptul sa examineze conditiile, formularele, termenii si specificatiile din documentele licitatiei, iar in cazul in care are nevoie de informatii suplimentare in legatura cu acestea, le solicita in scris organizatorului licitatiei.
(2) Organizatorul licitatiei raspunde in scris la toate solicitarile primite, inainte de termenul-limita de depunere a documentelor de catre licitatori.

Art. 22
(1) Organizatorul licitatiei poate modifica documentele licitatiei din proprie initiativa sau ca urmare a solicitarii licitatorilor.
(2) Modificarile aduse documentelor licitatiei se notifica tuturor licitatorilor in scris, prin fax, prin posta electronica, cu cel putin 3 zile lucratoare inainte de termenul-limita de depunere a ofertei. In situatia in care se descopera vicii de forma si erori aritmetice ale unor documente ale licitatiei, care ar putea prejudicia patrimoniul unitatii detinatoare a bunului, modificarile vor fi aduse la cunostinta tuturor licitatorilor, la inceperea sedintei de licitatie, pe baza documentului oficial si a procesului-verbal intocmit de unitatea militara organizatoare si semnat de toti licitatorii acceptati.
(3) Omiterea vreunei informatii in documentele de participare la licitatie sau prezentarea unor documente necorespunzatoare fata de cele stabilite prin caietul de sarcini determina descalificarea licitatorului respectiv.
(4) Organizatorul licitatiei va anula procedura de licitatie in situatia in care constata existenta unor omisiuni sau erori in documentatia de licitatie, de natura sa prejudicieze drepturile licitatorilor. In acest caz, garantiile de participare la licitatie se restituie licitatorilor.

Art. 23
(1) Taxa de participare la licitatie se determina in functie de cheltuielile de organizare si desfasurare a licitatiei si se achita la termenul prevazut in caietul de sarcini.
(2) Contravaloarea caietului de sarcini, a taxei de participare, respectiv a garantiei de participare la licitatie se poate achita atat la sediul unitatii militare organizatoare, cat si prin ordin de plata in contul de virament al acesteia, care este prevazut in caietul de sarcini.
(3) Licitatorilor care nu participa la licitatie li se va restitui, la cerere, taxa de participare.

Art. 24
(1) Solicitantilor care prezinta unitatilor militare chitanta sau ordinul de plata privind achitarea contravalorii taxei de participare la licitatie li se pun la dispozitie, pentru consultare si luare la cunostinta sub semnatura, fisele tehnice si inventarele bunurilor si li se permite examinarea acestora la locul in care se afla depozitate ori pastrate, fara punerea in functiune si fara efectuarea altor probe.
(2) Renuntarea participantilor la licitatie la dreptul de a inspecta bunurile licitate nu constituie temei pentru nulitatea totala sau partiala a contractului de vanzare-cumparare.

Art. 25
(1) Comisia de licitatie analizeaza documentele prezentate de licitatori cu cel putin doua zile lucratoare inainte de inceperea licitatiei si intocmeste lista cuprinzand ofertantii acceptati, excluzandu-i de la participare pe cei care nu au indeplinit conditiile sau care nu au prezentat, in totalitate si la termenul stabilit, documentele cerute prin caietul de sarcini.
(2) Cu aceasta ocazie, comisia de licitatie verifica:
a) dosarul cu documentele de organizare a licitatiei;
b) daca publicitatea s-a facut conform prevederilor prezentului regulament;
c) documentele privind calificarea participantilor la licitatie.

Art. 26
(1) Licitatia se desfasoara in prezenta tuturor membrilor comisiei de licitatie, iar sedinta este condusa de catre presedintele comisiei.
(2) La data si ora stabilite pentru inceperea licitatiei, in cazul in care sunt cel putin 2 participanti, presedintele comisiei de licitatie anunta obiectul licitatiei, face prezenta participantilor si constata daca sunt indeplinite conditiile legale pentru desfasurarea acesteia.
(3) Desfasurarea in continuare a licitatiei se face astfel:
a) presedintele anunta pretul initial de vanzare de la care se porneste, cu precizarea salturilor de supralicitare stabilite;
b) participantii la licitatie prezinta oferta de pret. Oferta trebuie sa respecte conditiile de salt precizate la deschiderea licitatiei;
c) presedintele comisiei de licitatie anunta cu glas tare si clar suma oferita de licitator;
d) daca la a treia ofertare nu se ofera o suma mai mare, presedintele comisiei de licitatie anunta adjudecarea licitatiei in favoarea participantului care a oferit ultima suma;
e) licitatia se declara inchisa dupa anuntarea verbala a castigatorului de catre presedintele comisiei de licitatie si dupa intocmirea procesului-verbal care se semneaza de catre membrii comisiei de licitatie si de catre participantii la licitatie.
(4) Procesul-verbal al procedurii de valorificare impreuna cu documentele privind organizarea si desfasurarea acesteia se arhiveaza la sediul organizatorului licitatiei si constituie baza legala a incheierii contractului de vanzare-cumparare.

Art. 27
(1) Pentru bunurile care fac obiectul valorificarii in conditiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 95/1999 cu privire la valorificarea bunurilor scoase din functiune, aflate in administrarea institutiilor publice de aparare, ordine publica si siguranta nationala, aprobata cu modificari prin Legea nr. 28/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, in situatia in care se prezinta un singur participant, comisia de licitatie negociaza pretul de vanzare pornind de la pretul initial al licitatiei.
(2) Rezultatul negocierii se inscrie intr-un proces-verbal de negociere semnat de ambele parti, care constituie temei legal pentru incheierea contractului de vanzare-cumparare.
(3) Pretul rezultat din negociere nu poate fi mai mic decat cel stabilit ca pret de pornire la procedura prin licitatie.

Art. 28
(1) Participantii la licitatie pot formula contestatii in cazul in care considera ca nu s-au respectat dispozitiile legale si precizarile din caietul de sarcini referitoare la organizarea si desfasurarea licitatiei.
(2) Contestatiile se depun la sediul organizatorului licitatiei in termen de 24 de ore de la incheierea acesteia.

Art. 29
Organizatorul licitatiei este obligat sa solutioneze contestatia si sa comunice rezultatul in scris tuturor participantilor, in termen de 5 zile lucratoare de la depunerea acesteia. In acest sens va fi numita o comisie formata din 3-5 membri, altii decat cei care au facut parte din comisia de licitatie.

Art. 30
(1) In termen de 10 zile lucratoare de la termenul-limita prevazut in caietul de sarcini pentru semnarea contractului de vanzare-cumparare, persoana careia i s-a adjudecat bunul este obligata sa ia, pe baza de semnatura, de la unitatea centrala, organ de inzestrare, exemplarul nr. 1 al facturii si numai in baza ei sa achite contravaloarea totala a acestora. Cumparatorul va intra in posesia bunurilor in momentul achitarii integrale a contravalorii bunurilor adjudecate si a taxei pe valoarea adaugata.
(2) Daca persoana care si-a adjudecat bunul renunta la cumpararea acestuia sau nu indeplineste conditiile prevazute la alin. (1), pierde garantia depusa.
(3) Pentru bunul adjudecat la care persoana castigatoare renunta la cumparare, se va relua procedura de valorificare prin licitatie.
(4) Bunurile adjudecate si achitate integral vor putea fi ridicate de cumparator in termenul si in conditiile prevazute in contractul de vanzare-cumparare.
(5) Pentru bunurile adjudecate si achitate integral, care nu se preiau de catre cumparator in maximum 60 de zile de la data achitarii lor, cumparatorul este obligat sa plateasca penalitatile percepute conform contractului de vanzare-cumparare.

Art. 31
(1) Organizatorul licitatiei va anula licitatia pana la inchiderea acesteia in una dintre situatiile urmatoare:
a) nu a fost asigurat un nivel corespunzator al concurentei la licitatiile organizate pentru bunurile prevazute la art. 27 alin. (1);
b) niciunul dintre ofertanti nu a indeplinit conditiile de calificare;
c) au fost prezentate numai oferte necorespunzatoare.
(2) Decizia de anulare a licitatiei creeaza pentru organizatorul acesteia obligatia de a comunica in scris tuturor participantilor la licitatie atat incetarea obligatiilor pe care acestia si le-au asumat prin depunerea de oferte, cat si motivul anularii, precum si obligatia de a returna garantia de participare.

Art. 32
In situatia in care bunul nu a fost adjudecat sau nu s-a prezentat niciun participant, organizatorul licitatiei informeaza in scris unitatea centrala, organ de inzestrare, pentru ca aceasta sa dispuna masuri de valorificare prin celelalte proceduri prevazute la art. 9 ori casarea, dupa caz.

SECTIUNEA 2 - Organizarea si desfasurarea procedurii de valorificare a bunurilor prin selectie de oferte de pret sau negociere directa


Art. 33
(1) Valorificarea bunurilor care se gasesc in situatia prevazuta la art. 32 se face prin organizarea selectiei de oferte de pret/negocierii directe, pe baza preturilor care pot fi majorate, mentinute sau diminuate in functie de modul de desfasurare a licitatiei si care se aproba conform competentelor stabilite prin instructiuni.
(2) Daca bunurile nominalizate in instructiuni, care pot intra in competenta de valorificare a unitatilor militare gestionare, potrivit prevederilor art. 2, nu se valorifica dupa desfasurarea procedurii de valorificare prin selectie de oferte de pret/negociere directa, in termen de 45 de zile de la data desfasurarii procedurii de valorificare prin licitatie, acestea se vand, in starea in care se afla, numai operatorilor specializati si autorizati in valorificarea deseurilor sau, dupa caz, se caseaza si se valorifica deseurile rezultate.

Art. 34
Numirea comisiei unitatii militare organizatoare se face conform regulilor stabilite la art. 14.

Art. 35
(1) Selectia de oferte de pret/negocierea directa pentru bunurile care se gasesc in situatia prevazuta la art. 32 se face pe baza anuntului publicitar care se da cu ocazia organizarii licitatiei si a extrasului din caietul de sarcini de la licitatie, in care se includ bunurile neadjudecate la licitatie, la noile preturi de valorificare, precum si precizarile strict necesare, inclusiv proiectul contractului de vanzare-cumparare.
(2) Dupa depunerea cererilor de cumparare si a garantiei de participare in cuantum de 10% din valoarea pretului initial de valorificare, solicitantilor li se trimit invitatii de participare, in care li se precizeaza si alte detalii legate de desfasurarea selectiei de oferte de pret/negocierii directe.
(3) Fiecare ofertant are voie sa faca o singura oferta de pret pe care nu o poate schimba.
(4) Ofertele de pret se depun sau se transmit la sediul organizatorului procedurii de valorificare, in plic inchis si sigilat, pana la data si ora precizate in extrasul din caietul de sarcini de la licitatie, semnate de ofertantul interesat. Ofertele sunt analizate in prezenta membrilor comisiei. Rezultatul analizei ofertelor de pret se consemneaza intr-un proces-verbal.
(5) Contractul de vanzare-cumparare se incheie cu persoana care a oferit pretul cel mai mare.
(6) Daca un singur ofertant a raspuns la solicitare, bunurile se valorifica catre acesta prin negociere directa.
(7) Procedurile de valorificare pentru bunurile si deseurile prevazute la art. 9 alin. (3) lit. b) se efectueaza potrivit metodologiei stabilite prin instructiuni.

Art. 36
(1) Procedura de valorificare a bunurilor prin negociere directa presupune negocierea, cu un singur cumparator, a clauzelor contractuale, inclusiv pretul de valorificare.
(2) Rezultatele negocierii se consemneaza intr-un procesverbal semnat de ambele parti, care constituie baza legala a contractului de vanzare-cumparare.

Art. 37
Pretul minim de valorificare al bunurilor prevazute la art. 9 alin. (3) lit. b) si c) acopera contravaloarea deseurilor ce ar rezulta in urma dezmembrarii acestora, precum si contravaloarea operatiunilor de demilitarizare ce se efectueaza prin grija unor unitati specializate.

SECTIUNEA 3 - Organizarea si desfasurarea procedurii de valorificare a bunurilor prin transmiterea fara plata


Art. 38
(1) Bunurile materiale scoase din functiune se pot transmite fara plata catre alte institutii publice dupa desfasurarea procedurilor prevazute la art. 9 alin. (1) lit. a)-c).
(2) Bunurile materiale, aflate in stare de functionare, indiferent de durata de folosinta, daca nu mai sunt necesare Serviciului de Telecomunicatii Speciale, pot fi transmise fara plata catre alte institutii publice fara parcurgerea procedurilor prevazute la art. 9 alin. (1) lit. a)-c).

Art. 39
(1) Listele cu bunurile ce urmeaza sa fie valorificate prin transmitere fara plata se comunica de catre unitatile militare detinatoare institutiilor publice interesate.
(2) Cererile privind transmiterea fara plata a bunurilor se adreseaza unitatilor militare detinatoare.


Capitolul IV - Dispozitii finale


Art. 40
Organizarea si exercitarea controlului financiar preventiv, precum si inregistrarile contabile si documentele justificative ale modificarilor de patrimoniu determinate de procesul valorificarii bunurilor se efectueaza potrivit legii.

Art. 41
Sumele incasate din valorificarea bunurilor constituie venituri bugetare si se vireaza la bugetul de stat in termen de 3 zile lucratoare de la incasare.

Art. 42
In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentului regulament se aproba, prin ordin al directorului Serviciului de Telecomunicatii Speciale, instructiuni de aplicare a acestuia, precum si reguli privind comportamentul personalului participant la procedurile de valorificare, care sa conduca la fluidizarea procesului de valorificare a bunurilor si la prevenirea actelor de coruptie.Poate fi de interes si:
Niciun link inscris in sistemul contextual


Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
96 useri online

Useri autentificati: