DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

HG nr. 1457/2008 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 350/2007 privind modelele de utilitate[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 814 din 04/12/2008

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata si al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 350/2007 privind modelele de utilitate,

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Articol unic
Se aproba Regulamentul de aplicare a Legii nr. 350/2007 privind modelele de utilitate, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 851 din 12 decembrie 2007, prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.


ANEXA - REGULAMENT de aplicare a Legii nr. 350/2007 privind modelele de utilitateCapitolul I - Dispozitii generale


Articolul 1 - Protectia inventiilor prin model de utilitate
Protectia inventiilor prin model de utilitate se face conform dispozitiilor Legii nr. 350/2007 privind modelele de utilitate, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 851 din 12 decembrie 2007, cu respectarea conventiilor, tratatelor si acordurilor la care Romania este parte.

Articolul 2 - Definitii
(1) In sensul prezentului regulament, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele intelesuri:
a) lege - Legea nr. 350/2007 privind modelele de utilitate;
b) art. din lege - articol din Legea nr. 350/2007;
c) art. - articol din regulament;
d) BOPI - Buletinul Oficial de Proprietate Industriala sectiunea modele de utilitate.
(2) In cuprinsul prezentului regulament, termenii si expresiile din lege au acelasi inteles.


Capitolul II - Cererea de model de utilitate


Articolul 3 - Generalitati
Cererile de model de utilitate urmeaza procedurile conform legii si prevederilor prezentului regulament.

Articolul 4 - Produsul-obiect al cererii de model de utilitate
(1) Produsul este obiect al unei inventii, conform art. 1 alin. (1) din lege, in masura in care constituie solutia tehnica a unei probleme.
(2) Produsul reprezinta un obiect cu caracteristici determinate, definite tehnic prin partile sale constructive si/sau constitutive, prin elementele de legatura dintre acestea, prin forma sa constructiva si/sau a partilor constitutive, prin materialele din care este realizat, prin relatiile constructive, de pozitie si functionare dintre partile constitutive sau prin rolul functional al acestora.
(3) Produse in sensul prevederilor alin. (2) pot fi, de exemplu:
a) dispozitive, instalatii, echipamente, masini-unelte, aparate sau subansambluri ale acestora pentru realizarea unui procedeu de fabricatie ori de lucru;
b) circuite electrice, pneumatice sau hidraulice;
c) amestecuri fizice definite prin elementele componente, raportul cantitativ dintre acestea sau alte proprietati care le individualizeaza si care le fac aplicabile pentru rezolvarea unei probleme tehnice.

Articolul 5 - Cererea de model de utilitate pentru inventii din domeniul programelor de calculator
(1) Produsele ca obiect al cererii de model de utilitate din domeniul programelor de calculator il pot constitui aparatele programabile in care, la prima vedere, caracteristica tehnica a inventiei este realizata cu ajutorul unui program de calculator, precum si produsele-program de calculator pentru sistemele de procesare a datelor exprimate prin derularea logica a acestora.
(2) Descrierea din cererea de model de utilitate poate fi insotita de reprezentari grafice care prezinta etapele sau pasii operationali ai procesarii datelor, cum ar fi organigrame, grafuri sau altele asemenea.

Articolul 6 - Cererea de model de utilitate rezultata din transformarea cererii de brevet
(1) Cererea de transformare depusa in conditiile prevazute la art. 14 alin. (1) si (3) din lege trebuie sa contina:
a) solicitarea explicita a transformarii in vederea inregistrarii modelului de utilitate pentru inventia care face obiectul cererii de brevet;
b) numarul si data de depozit ale cererii de brevet cu valoare de depozit national reglementar, a carei transformare se solicita;
c) datele de identificare a solicitantului.
(2) Pot fi transformate in cereri de model de utilitate cererile de brevet de inventie al caror obiect este definit la art. 4 sau art. 5 alin. (1).
(3) Pot fi, de asemenea, transformate in cereri de model de utilitate cererile rezultate din divizarea unei cereri de brevet de inventie care are ca obiect un produs si un procedeu. In aceasta situatie, solicitantul va cere transformarea in cerere de model de utilitate pentru cererile de brevet de inventie rezultate din divizare si care au ca obiect produsul.
(4) Daca sunt indeplinite cerintele prevazute la alin. (1), O.S.I.M. efectueaza copii de pe descrierea, revendicarile si, daca este cazul, desenele care constituie depozitul national al cererii de brevet care constituie baza transformarii, inscrie cererea de model de utilitate in Registrul national al cererilor de model de utilitate depuse si notifica solicitantului numarul cererii de model de utilitate rezultate din transformare.
(5) Daca taxa legala de transformare nu a fost achitata odata cu depunerea cererii prevazute la alin. (1), aceasta poate fi achitata si in termen de doua luni de la data depunerii.
(6) In situatia neplatii taxei legale de transformare potrivit prevederilor alin. (5), cererea de model de utilitate rezultata din transformare este declarata ca fiind considerata retrasa potrivit prevederilor art. 19 alin. (5) lit. e) din lege.
(7) In cazul prevazut la art. 14 alin. (1) lit. b) din lege, titularul brevetului anulat trebuie sa depuna, odata cu cererea de transformare, o copie a hotararii de anulare definitive si irevocabile, insotita de copia revendicarilor anulate pe motivul lipsei de activitate inventiva.
(8) O cerere de brevet de inventie poate fi transformata in cerere de model de utilitate numai o singura data.
(9) O cerere internationala pentru care a fost deschisa faza nationala in vederea acordarii unui brevet de inventie nu mai poate fi transformata in cerere de model de utilitate.
(10) In vederea inregistrarii ca model de utilitate, cererea rezultata din transformarea unei cereri de brevet de inventie este supusa procedurilor din lege si din prezentul regulament.
(11) In aplicarea prevederilor art. 18 alin. (3) din lege, dupa depunerea cererii de model de utilitate rezultate dintr-o transformare, O.S.I.M. publica raportul de documentare intocmit pentru cererea de brevet, daca acesta nu a fost facut public pana la data cererii de transformare.
(12) Revendicarile amendate in urma efectuarii raportului de documentare pentru o cerere de brevet de inventie pot fi depuse odata cu cererea de transformare.
(13) Data de depozit la care se refera art. 9 alin. (4) din lege este data de depozit a cererii de brevet de inventie pentru situatia prevazuta la lit. a) si, respectiv, data de depozit a cererii modelului de utilitate pentru situatia prevazuta la lit. b).
(14) In aplicarea prevederilor art. 9 alin. (4) din lege modelul de utilitate este considerat a nu avea efect retroactiv de la data de depozit, conform prevederilor alin. (13), in masura in care, la data publicarii mentiunii eliberarii brevetului, protejeaza aceeasi inventie si are acelasi titular ca si brevetul de inventie. Daca pentru cererea de model de utilitate are loc o transmitere prin licenta, iar in baza cererii de brevet de inventie este eliberat brevetul de inventie, efectele transmiterii inceteaza de la data de depozit a cererii de brevet de inventie.
(15) Solicitantul unei cereri de brevet de inventie poate, inainte de luarea unei hotarari de acordare a brevetului de inventie:
a) sa solicite retragerea cererii de brevet de inventie; sau
b) sa renunte la dreptul conferit de modelul de utilitate inregistrat, daca are calitatea de titular al acestui drept.
(16) Daca in cererea de brevet de inventie transformata in cerere de model de utilitate a fost revendicata si recunoscuta o prioritate, aceasta va fi considerata ca fiind revendicata si recunoscuta si in cererea de model de utilitate.
(17) O cerere de brevet de inventie cu valoare de primdepozit national reglementar, din care a rezultat prin transformare o cerere de model de utilitate, naste un drept de prioritate conventionala daca in termen de 12 luni de la data de depozit ea nu a fost respinsa, retrasa sau considerata retrasa.
(18) Daca cererea de brevet de inventie a fost respinsa, retrasa sau considerata retrasa in termenul prevazut la alin. (17), cererea de model de utilitate rezultata din transformarea cererii de brevet va naste un drept de prioritate conventionala.
(19) O.S.I.M. notifica solicitantului ca cererea de brevet de inventie nu se transforma in cerere de model de utilitate in situatia prevazuta la alin. (9) sau in situatia nerespectarii prevederilor art. 14 alin. (1) ori (3) din lege.
(20) Cererea de brevet de inventie nationala rezultata din transformarea unei cereri de brevet european poate fi transformata in cerere de model de utilitate daca:
a) documentatia cererii de brevet european transformate a fost primita la O.S.I.M. in termen de 20 de luni de la data depunerii cererii de brevet european sau, daca este revendicata o prioritate, de la data prioritatii si contine solicitarea de transformare in cerere nationala in Romania;
b) in termen de doua luni de la primirea la O.S.I.M. a documentatiei prevazute la lit. a), solicitantul depune la O.S.I.M. traducerea descrierii, a revendicarilor si, daca este cazul, a desenelor din documentatie, pentru care doreste derularea procedurilor in vederea obtinerii protectiei prin model de utilitate, insotita de solicitarea explicita de transformare in cerere de model de utilitate.
(21) In cazul nerespectarii prevederilor alin. (20), O.S.I.M. notifica solicitantului ca cererea de brevet nationala rezultata din transformarea cererii de brevet european nu se transforma in cerere de model de utilitate.

Articolul 7 - Conversia unei cereri de model de utilitate in cerere de brevet de inventie
(1) Cererea de conversie depusa cu respectarea prevederilor art. 15 alin. (1) sau (3) din lege trebuie sa contina:
a) solicitarea explicita a conversiei pentru inventia care face obiectul cererii de model de utilitate;
b) numarul si data de depozit ale cererii de model de utilitate cu valoare de depozit national reglementar a carei conversie se solicita;
c) datele de identificare a solicitantului.
(2) Daca sunt indeplinite cerintele prevazute la alin. (1), O.S.I.M. efectueaza copii de pe descrierea, revendicarile si, daca este cazul, desenele care constituie depozitul national al cererii de model de utilitate, inscrie cererea de brevet in Registrul national al cererilor de brevet depuse si notifica solicitantului numarul cererii de brevet rezultate din conversie.
(3) Pentru cererea de brevet rezultata din cererea de model de utilitate este necesara achitarea taxei legale de conversie, conform nr. crt. 4 din anexa nr. 2 la Ordonanta Guvernului nr. 41/1998 privind taxele in domeniul protectiei proprietatii industriale si regimul de utilizare a acestora, republicata, cu modificarile ulterioare. Daca taxa de conversie nu a fost achitata odata cu depunerea cererii prevazute la alin. (1), ea poate fi achitata si in termen de doua luni de la data depunerii cererii.
(4) Daca in cererea de model de utilitate a fost revendicata si recunoscuta o prioritate a unei cereri anterioare, atunci si cererea de brevet de inventie rezultata prin conversia cererii de model de utilitate va beneficia de revendicarea acestei prioritati.
(5) O cerere de model de utilitate cu valoare de prim-depozit national reglementar din care a rezultat prin conversie o cerere de brevet de inventie naste un drept de prioritate conventionala daca in termen de 12 luni de la data de depozit ea nu a fost respinsa, retrasa sau considerata retrasa.
(6) Daca cererea de model de utilitate a fost respinsa, retrasa sau considerata retrasa in termenul prevazut la alin. (5), cererea de brevet rezultata din conversia cererii de model de utilitate va naste un drept de prioritate conventionala.
(7) Pentru cererea de model de utilitate din care a rezultat prin conversie o cerere de brevet se continua procedura de inregistrare potrivit legii si prezentului regulament, daca solicitantul nu cere in mod expres retragerea cererii de model de utilitate.
(8) Dintr-o cerere de model de utilitate poate rezulta prin conversie o cerere de brevet de inventie doar o singura data.
(9) Dintr-o cerere internationala pentru care a fost deschisa faza nationala in vederea obtinerii protectiei prin model de utilitate nu mai poate rezulta o cerere de brevet de inventie.
(10) Cererea de brevet de inventie rezultata din conversie este supusa procedurilor prevazute in Legea nr. 64/1991 privind brevetele de inventie, republicata*), si in Regulamentul de aplicare a Legii nr. 64/1991 privind brevetele de inventie, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 547/2008.
(11) Daca pentru cererea de model de utilitate solicitantul a declarat inventatorii si/sau a facut dovada ca este persoana indreptatita la inregistrarea modelului de utilitate, se considera a fi indeplinite aceste cerinte si pentru cererea de brevet de inventie.
(12) In cazul nerespectarii prevederilor alin. (1), O.S.I.M. notifica solicitantului ca din cererea de model de utilitate nu a rezultat prin conversie o cerere de brevet de inventie.
___________
*) A se vedea si rectificarea publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 638 din 18 septembrie 2007.


Capitolul III - Procedura de inregistrare a modelelor de utilitate


Articolul 8 - Examinarea cererii
(1) Procedura de inregistrare a modelului de utilitate se desfasoara in conformitate cu prevederile art. 17-19 din lege.
(2) Cererea de model de utilitate depusa pe suport hartie va fi tehnoredactata in format A4, pe imprimanta de calculator sau pe masina de scris. In caz contrar, cererea de model de utilitate este considerata ca fiind nedepusa, iar documentatia se restituie solicitantului.
(3) O.S.I.M. examineaza daca:
a) cererea de model de utilitate indeplineste prevederile art. 10 din lege;
b) inventia se incadreaza in prevederile art. 1 alin. (2) din lege si, ca urmare, nu prezinta caracter tehnic;
c) inventia nu se incadreaza in prevederile art. 1 alin. (4) din lege;
d) cererea de model de utilitate se refera la o singura inventie, conform art. 16 alin. (1) din lege;
e) in cererea de model de utilitate inventia este dezvaluita in conformitate cu dispozitiile art. 11 din lege.
(4) O.S.I.M. notifica solicitantului lipsurile documentatiei cererii rezultate in urma examinarii conform dispozitiilor alin. (3) si acorda un termen de raspuns.
(5) Modificarile efectuate ca urmare a notificarii prevazute la alin. (4) trebuie sa fie indicate in mod vizibil pe textul initial. Odata cu modificarile astfel redactate, solicitantul trebuie sa depuna doua exemplare ale descrierii, revendicarilor si desenelor cu textul refacut in urma modificarii.
(6) Documentele refacute conform dispozitiilor alin. (5) vor fi de format A4, iar textul va fi tehnoredactat pe imprimanta de calculator sau pe masina de scris. In caz contrar, documentatia modificata nu se ia in considerare, fapt care se notifica solicitantului.
(7) Unul dintre exemplarele documentatiei modificate potrivit alin. (6) va fi semnat pe fiecare fila de catre solicitant.

Articolul 9 - Caracterul tehnic al inventiei
(1) In aplicarea dispozitiilor art. 1 alin. (1) din lege, caracterul tehnic al unei inventii poate fi dat de faptul ca inventia apartine unui domeniu tehnic, rezolva o problema tehnica sau prezinta cel putin o caracteristica tehnica esentiala care sa defineasca in revendicari obiectul pentru care se solicita protectie.
(2) Caracterul tehnic al unei inventii din domeniul programelor de calculator se bazeaza pe faptul ca, la rularea sau incarcarea unui program pe un calculator, programul determina sau este in masura sa determine un efect tehnic ulterior care depaseste simpla interactiune normala intre program si calculator.

Articolul 10 - Dezvaluirea inventiei
(1) O inventie se considera ca indeplineste prevederile art. 11 din lege daca cererea de model de utilitate contine suficienta informatie tehnica pentru a permite unei persoane de specialitate in domeniu ca, fara niciun aport inventiv, sa realizeze inventia asa cum a fost ea revendicata si sa rezolve problema propusa si daca permite tertilor sa inteleaga contributia pe care inventia revendicata o aduce la stadiul tehnicii.
(2) In aplicarea dispozitiilor art. 11 din lege, dezvaluirea clara si completa a inventiei are in vedere cererea de model de utilitate considerata in totalitatea sa, incluzand descrierea, revendicarile si, dupa caz, desenele.
(3) Dezvaluirea inventiei, in sensul dispozitiilor art. 11 din lege, trebuie sa existe la data de depozit a cererii de model de utilitate.

Articolul 11 - Divulgarea neopozabila
(1) In aplicarea dispozitiilor art. 3 alin. (4) lit. a) din lege, cererea de model de utilitate se depune la O.S.I.M. in maximum 6 luni de la data la care inventia a devenit accesibila publicului in sensul prevederilor art. 3 alin. (2) din lege.
(2) In aplicarea dispozitiilor art. 3 alin. (4) lit. b) din lege, constituie abuz evident impotriva solicitantului sau predecesorului sau in drepturi divulgarea de catre un tert:
a) care a sustras inventia de la oricare dintre aceste persoane; sau
b) caruia una dintre aceste persoane i-a comunicat-o, sub conditia ca acesta sa nu o faca publica.
(3) Abuzul in intelesul dispozitiilor alin. (2) trebuie sa fie cu intentie si poate fi invocat de solicitant, chiar daca abuzul nu s-a produs cu privire la acesta, ci cu privire la predecesorul sau in drepturi.

Articolul 12 - Depasirea nivelului simplei indemanari profesionale
(1) In sensul dispozitiilor art. 1 alin. (1) din lege, o inventie depaseste nivelul simplei indemanari profesionale daca, comparativ cu stadiul tehnicii, potrivit prevederilor art. 3 din lege, aceasta prezinta un avantaj, ca rezultat al rezolvarii problemei tehnice.
(2) Avantajul prevazut la alin. (1) poate fi unul tehnic sau practic, in realizarea ori utilizarea unui produs, sau un avantaj pentru utilizator, cum ar fi unul obtinut in domeniul educatiei ori al divertismentului.
(3) Cererile de model de utilitate si cererile de brevet de inventie, prevazute la art. 3 alin. (3) din lege, desi fac parte din stadiul tehnicii, nu sunt luate in considerare in aprecierea depasirii nivelului simplei indemnari profesionale, conform prevederilor alin. (1).

Articolul 13 - Intocmirea raportului de documentare
(1) Raportul de documentare, conform dispozitiilor art. 18 din lege, furnizeaza solicitantului cererii de model de utilitate informatii privitoare la stadiul tehnicii, relevant fata de inventia din revendicarile cererii, in raport cu care sa isi poata exercita drepturile exclusive, in conformitate cu dispozitiile art. 20 din lege.
(2) Raportul de documentare furnizeaza tertilor, dupa publicarea sa, informatii referitoare la stadiul tehnicii relevant fata de inventia din revendicarile cererii.
(3) O.S.I.M. intocmeste raportul de documentare pe baza depozitului national reglementar constituit conform dispozitiilor art. 13 din lege.
(4) Raportul de documentare nu poate fi intocmit in urmatoarele situatii:
a) inventia care face obiectul cererii de model de utilitate nu are caracter tehnic, in sensul dispozitiilor art. 1 din lege sau este exclusa ori exceptata de la protectie potrivit dispozitiilor art. 1 alin. (2) sau (4) din lege ori nu sunt indeplinite dispozitiile art. 11 din lege privitor la dezvaluirea inventiei; si
b) nu au fost achitate taxele de intocmire a raportului de documentare.
(5) In aplicarea dispozitiilor art. 16 alin. (2) si (3) din lege, in situatia in care O.S.I.M. constata ca cererea contine doua sau mai multe inventii, notifica solicitantului sa depuna revendicarile corespunzatoare inventiei pentru care se va intocmi raportul de documentare.
(6) Conform dispozitiilor art. 18 din lege, raportul de documentare se transmite solicitantului, care poate comunica la O.S.I.M., in termenul acordat, daca doreste publicarea acestuia odata cu publicarea mentiunii hotararii de inregistrare.
(7) In aplicarea dispozitiilor art. 18 alin. (7) din lege, in situatia in care raportul de documentare nu se publica odata cu publicarea mentiunii hotararii de inregistrare, acesta se publica ulterior, la cererea titularului sau a tertilor.
(8) Solicitarea publicarii trebuie depusa in scris la O.S.I.M. cel mai tarziu cu 4 luni inainte de implinirea termenului de 6 ani de la data de depozit.
(9) In situatia in care publicarea raportului de documentare nu a fost solicitata conform prevederilor alin. (8), O.S.I.M. publica raportul inainte de implinirea termenului de 6 ani de la data de depozit.
(10) In aplicarea dispozitiilor art. 19 alin. (9) din lege:
a) raportul de documentare poate fi solicitat in scris de catre un tert cel mai tarziu cu 6 luni inainte de incheierea primilor 6 ani de protectie;
b) in situatia in care un tert a solicitat la OSIM efectuarea unui raport de documentare pe baza revendicarilor amendate, OSIM publica raportul de documentare efectuat initial pentru solicitant, iar cel de al doilea raport de documentare se publica imediat dupa intocmirea si transmiterea sa la titular si tert.

Articolul 14 - Modificari ale revendicarilor
(1) Procedura de inregistrare a modelului de utilitate se bazeaza pe depozitul national reglementar al cererii, modificarea revendicarilor de catre solicitant, in conformitate cu dispozitiile art. 18 alin. (5) din lege, fiind admisa numai ca urmare a primirii raportului de documentare intocmit de O.S.I.M.
(2) Daca revendicarile modificate conform art. 18 alin. (5) din lege se depun ulterior termenului prevazut la art. 18 alin. (4) din lege acestea nu se publica si se restituie solicitantului.
(3) In aplicarea prevederilor art. 19 alin. (10) din lege, Comisia nu examineaza revendicarile modificate depuse conform art. 18 alin. (5) din lege.
(4) Revendicarile modificate conform art. 18 alin. (5) din lege confera titularului dreptul de exploatare prevazut la art. 5 din lege si determina intinderea protectiei conferite de modelul de utilitate inregistrat.
(5) Totusi, revendicarile modificate nu trebuie sa extinda obiectul cererii de model de utilitate de la data de depozit. Analizarea revendicarilor modificate se efectueaza in procedura de anulare, potrivit prevederilor art. 23 alin. (1) lit. e) din lege.

Articolul 15 - Raportul de examinare a cererii de model de utilitate
(1) Raportul de examinare a cererii de model de utilitate, potrivit dispozitiilor art. 19 alin. (1) din lege, este actul intocmit si semnat de examinatorul care instrumenteaza dosarul cererii, pe baza caruia Comisia de examinare ia hotararea.
(2) Raportul de examinare prevazut la alin. (1) contine:
a) datele bibliografice ale cererii de model de utilitate;
b) expunerea, pe scurt, a obiectului inventiei pentru care se solicita inregistrarea modelului de utilitate;
c) enumerarea procedurilor la care a fost supusa cererea, ca urmare a achitarii taxelor, precum si a documentelor analizate;
d) precizari privind indeplinirea conditiilor prevazute la art. 17 alin. (1) si (2) din lege;
e) propunerea examinatorului privind inregistrarea modelului de utilitate sau respingerea cererii, cu precizarea motivelor de drept care stau la baza acesteia.

Articolul 16 - Comisia de examinare
(1) Comisia de examinare are urmatoarele competente:
a) ia hotarari privind inregistrarea modelului de utilitate sau respingerea cererii;
b) declara ca fiind considerate retrase cererile de model de utilitate aflate in una dintre situatiile prevazute la art. 18 alin. (6) si art. 19 alin. (5) din lege; sau
c) ia act de retragerea cererii de model de utilitate, la cererea explicita a solicitantului.
(2) Comisia de examinare este formata din:
a) presedinte, desemnat de directorul general al O.S.I.M.;
b) examinatorul de stat in domeniul proprietatii industriale, care a redactat raportul de examinare;
c) un al doilea examinator, desemnat de presedinte.
(3) Hotararile luate de Comisia de examinare se motiveaza, iar mentiunea lor se inscrie in Registrul national al cererilor de model de utilitate modelelor de utilitate, unde se inscriu si mentiunile privind declararea cererilor ca fiind considerate retrase, precum si mentiunile privind cererile de model de utilitate retrase.
(4) Mentiunile hotararilor de inregistrare a modelului de utilitate se inscriu si in Registrul national al modelelor de utilitate inregistrate.
(5) Hotararile luate de comisiile de examinare, actul privind retragerea cererii de model de utilitate sau declararea cererii ca fiind considerata retrasa se comunica solicitantului sau, dupa caz, mandatarului autorizat, in termen de o luna de la data luarii hotararii ori de la data emiterii actului privitor la retragere.
(6) In aplicarea dispozitiilor art. 19 alin. (3) din lege, O.S.I.M. amana luarea hotararii privind inregistrarea modelului de utilitate, daca solicitantul depune o cerere motivata si achita taxa pentru prelungirea termenului de procedura, incepand cu luna a 7-a de la data de depozit; in caz contrar, O.S.I.M. continua procedura de inregistrare.
(7) In aplicarea dispozitiilor art. 19 alin. (7) din lege, in cazul depunerii unei contestatii, publicarea mentiunii hotararii se face in termen de o luna de la data la care a fost solutionata contestatia.

Articolul 17 - Publicarea inregistrarii modelului de utilitate
(1) In aplicarea dispozitiilor art. 19 alin. (8) din lege, publicarea inregistrarii modelului de utilitate se face prin punerea la dispozitia publicului, la sediul O.S.I.M., si incepand cu data publicarii in BOPI a mentiunii privind hotararea de inregistrare, a descrierii revendicarilor si desenelor cuprinse in depozitul national reglementar si, dupa caz, a revendicarilor modificate; publicarea raportului de documentare se face, de asemenea, prin punerea la dispozitia publicului la sediul O.S.I.M.
(2) Publicarea, conform dispozitiilor alin. (1), include o prima pagina care cuprinde cel putin urmatoarele elemente:
a) numarul si data de depozit ale cererii;
b) indicele clasificarii internationale;
c) codul standard pentru identificarea diferitelor tipuri de documente de model de utilitate;
d) titlul inventiei;
e) datele de identificare a titularului;
f) datele de identificare a mandatarului autorizat desemnat de catre solicitant;
g) datele de identificare a inventatorului;
h) prioritatile revendicate;
i) rezumatul inventiei si figura indicata de solicitant pentru publicare;
j) numarul revendicarilor si al figurilor din cererea de model de utilitate;
k) mentiunea publicarii raportului de documentare, dupa caz.
(3) Hotararile privind modelele de utilitate produc efecte pentru terti de la data publicarii in BOPI a mentiunii acestora.
(4) Odata cu publicarea prevazuta la alin. (1) se publica si modificarile in situatia juridica inscrise la O.S.I.M. pana la data incheierii pregatirilor de publicare a modelului de utilitate.

Articolul 18 - Reinnoirea protectiei
(1) O.S.I.M. inscrie in Registrul national al modelelor de utilitate inregistrate si publica in BOPI mentiunea reinnoirii protectiei, imediat dupa expirarea duratei de protectie prevazute la art. 7 alin. (1) si (2) din lege, daca:
a) titularul a solicitat in scris reinnoirea protectiei in termenele prevazute la art. 7 alin. (2) sau (3) din lege; si
b) este depusa dovada de plata a taxei de reinnoire, conform art. 7 alin. (5) sau (6) din lege.
(2) O.S.I.M. nu inscrie mentiunea reinnoirii prevazuta la alin. (1), daca pana la data expirarii duratei de protectie a fost luata o hotarare definitiva si irevocabila de anulare a certificatului de inregistrare sau titularul a renuntat la drepturile conferite de inregistrarea modelului de utilitate.
(3) De indata ce sunt indeplinite conditiile legale pentru reinnoirea protectiei prin model de utilitate, O.S.I.M. elibereaza titularului certificatul de reinnoire si publica in BOPI mentiunea reinnoirii.
(4) Taxa de reinnoire poate fi platita de orice persoana, daca titularul nu a renuntat la modelul de utilitate, cu conditia indicarii datelor de identificare a acesteia, a titularului, a numarului certificatului de model de utilitate, a titlului inventiei care face obiectul protectiei prin model de utilitate, a perioadei pentru care se face plata taxei si a inregistrarii la O.S.I.M. a unei copii a documentului de plata.
(5) Daca titularul sau mandatarul autorizat nu a achitat taxa de reinnoire pana la sfarsitul termenului prevazut la art. 7 alin. (5) din lege, dar plata a fost efectuata de catre o alta persoana, atunci sunt indeplinite conditiile legale pentru reinnoirea protectiei prin model de utilitate si O.S.I.M. notifica aceasta titularului sau, dupa caz, mandatarului autorizat.
(6) In cazul incetarii protectiei ca urmare a neachitarii taxei de reinnoire conform dispozitiilor art. 7 alin. (5) sau (6) din lege, titularul poate solicita la O.S.I.M. revalidarea inregistrarii pentru motive justificate, in maximum doua luni de la incheierea termenului prevazut la art. 7 alin. (5) din lege; O.S.I.M. hotaraste asupra cererii de revalidare, sub conditia platii taxei legale, prevazuta la art. 1 pct. 22 din anexa nr. 1 la Ordonanta Guvernului nr. 41/1998, republicata, cu modificarile ulterioare, precum si a taxei de reinnoire.
(7) Mentiunea revalidarii inregistrarii modelului de utilitate se publica in BOPI in termen de 30 de zile de la comunicarea hotararii conform prevederilor alin. (6).
(8) In situatia prevazuta la art. 14 alin. (1) lit. b) din lege, in cazul in care O.S.I.M. ia o hotarare de inregistrare a modelului de utilitate, dupa expirarea unui termen de 6 ani de la data de depozit a modelului de utilitate, titularul trebuie sa achite si taxele de reinnoire prevazute la art. 7 alin. (5) si, dupa caz, alin. (6) din lege.

Articolul 19 - Procedura de anulare a certificatului de model de utilitate
(1) In cazul anularii inregistrarii unui model de utilitate pentru motivul prevazut la art. 23 alin. (1) lit. d) din lege, O.S.I.M. elibereaza certificatul persoanei indreptatite, cu conditia ca aceasta sa achite o taxa corespunzatoare celei prevazute de lege pentru inregistrarea de modificari in situatia juridica a unui brevet de inventie.
(2) Persoana indreptatita la eliberarea certificatului va depune in scopul publicarii in BOPI dovada platii taxei prevazute la alin. (1) si, dupa caz, hotararea definitiva si irevocabila prin care s-a stabilit noul titular.


Capitolul IV - Dispozitii tranzitorii si finale


Articolul 20 - Aplicarea prin analogie a unor prevederi ale Regulamentului de aplicare a Legii nr. 64/1991 privind brevetele de inventie, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 547/2008
In aplicarea art. 28 din lege, urmatoarele prevederi ale Regulamentului de aplicare a Legii nr. 64/1991 privind brevetele de inventie, republicata, se aplica prin analogie: art. 2-10, art. 14-16, art. 18, cu exceptia alin. (15), art. 19-24, art. 2631, art. 33-34, art. 38, art. 44-46, art. 48, cu exceptia alin. (2), art. 49, art. 52-54, art. 55 in care se va inlocui expresia "cererea de revocare" cu expresia "cererea de anulare", art. 56, cu exceptia alin. (1) lit. b), art. 57, cu exceptia alin. (4), si in care se va inlocui expresia "cererea de revocare" cu expresia "cererea de anulare", art. 58 in care se va inlocui expresia "cererea de revocare" cu expresia "cererea de anulare", art. 59, cu exceptia alin. (2), si in care se va inlocui expresia "cererea de revocare" cu expresia "cererea de anulare", art. 60, art. 63, art. 64, cu exceptia alin. (4), art. 65, cu exceptia alin. (3), (5) si (6), art. 80, cu exceptia lit. a), art. 81, cu exceptia alin. (13), art. 82 si art. 84-91.

Articolul 21
In aplicarea prezentului regulament, directorul general al O.S.I.M. poate emite instructiuni care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Poate fi de interes si:
Legea 64/1991 privind brevetele de inventie, republicata 2014
Legea 84/1998 privind marcile si indicatiile geografice, republicata 2014
HG 1134/2010 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 84/1998 privind marcile si indicatiile geografice. Hotararea 1134/2010
Legea 66/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 84/1998 privind marcile si indicatiile geografice
Ordin 113/2009 pentru modificarea Instructiunilor Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci nr. 108/2002 de aplicare a OG 66/2000 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier in proprietate industriala
Lege privind modelele de utilitate, legea nr. 350/2007
Protectia programelor pentru calculator
Ordonanta privind intarirea capacitatii administrative a Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor, ordonanta nr 25/2006
Oferta Avocat pentru Societati Comerciale
Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 129/1992 privind protectia desenelor si modelelor industriale, legea nr. 280/2007
Legea privind protectia desenelor si modelelor, legea nr. 129/1992, republicata in 2007
Regulament de aplicare a Legii nr. 129/1992 privind protectia desenelor si modelelor, hotarare nr. 211/2008
Hotarare nr. 547/2008 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 64/1991 privind brevetele de inventie
Ordin nr. 63/2008 pentru aprobarea Instructiunilor privind instituirea serviciului Plicul cu idei
Dictionar enciclopedic de comunicare si termeni asociati
Coord. Marian Petcu

Pret: 99 lei
84.15 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
53 useri online

Useri autentificati: