DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

HG nr. 1367/2009 privind infiintarea, organizarea si functionarea Directiei pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date. Hotararea 1367/2009Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 802 din 25 noiembrie 2009

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International,
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Art. 1
(1) Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date se organizeaza si functioneaza ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Ministerului Administratiei si Internelor, finantata integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administratiei si Internelor.
(2) Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date, denumita in continuare Directia, se infiinteaza prin comasarea prin fuziune a Inspectoratului National pentru Evidenta Persoanelor si Centrului National de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenta Persoanelor, care se desfiinteaza.
(3) Directia face parte din structurile de ordine si siguranta publica din subordinea Ministerului Administratiei si Internelor si este parte componenta a Departamentului de ordine si siguranta publica.
(4) Directia exercita atributiile care ii sunt date in competenta prin lege, cu privire la organizarea si coordonarea activitatii de evidenta a persoanelor, precum si la gestionarea si administrarea la nivel national a bazelor de date privind evidenta persoanelor, cartilor de identitate, pasapoartelor, permiselor de conducere, certificatelor de inmatriculare a vehiculelor si a altor documente necesare persoanelor in relatiile cu statul.
(5) Directia asigura punerea in aplicare, intr-o conceptie unitara, a legislatiei in vigoare in domeniul starii civile, al evidentei persoanelor si al programelor de reforma privind modernizarea relatiilor dintre administratia publica centrala si locala si cetatean.
(6) Directia are sediul in municipiul Bucuresti.

Art. 2
(1) Directia are urmatoarele atributii principale:
a) organizeaza, coordoneaza si urmareste modul de aplicare, in mod unitar, de catre serviciile publice comunitare de evidenta a persoanelor, a reglementarilor legale in domeniul evidentei persoanelor, al starii civile si al schimbarii pe cale administrativa a numelor persoanelor fizice;
b) elaboreaza normele si metodologiile de lucru utilizate de serviciile publice comunitare de evidenta a persoanelor;
c) actualizeaza, utilizeaza si valorifica datele din Registrul national de evidenta a persoanelor, potrivit legii;
d) furnizeaza, in conditiile legii, date de identificare a persoanei, solicitate de autoritati si institutii publice, operatori economici si de alte persoane juridice pentru derularea unor actiuni de interes general, reglementate prin acte normative;
e) solutioneaza cererile depuse de cetatenii romani care si-au stabilit domiciliul in strainatate anterior anului 1989 sau de reprezentantii lor legali privind comunicarea datelor de identificare cu care acestia figureaza inscrisi in evidente;
f) stabileste caracteristicile si elementele de securizare ale cartilor de identitate si ale cartilor de alegator;
g) gestioneaza si administreaza Sistemul national informatic de evidenta a populatiei;
h) raspunde de punerea in aplicare a reglementarilor privind confidentialitatea si protectia datelor referitoare la persoana, prelucrate la nivelul Directiei;
i) asigura dotarea serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor cu registre si certificate de stare civila, precum si cu materialele necesare producerii cartilor de identitate si a cartilor de alegator;
j) participa la activitatile de initiere, formare si perfectionare profesionala a personalului serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor;
k) colaboreaza cu celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale pentru constituirea unor registre permanente, potrivit legii.
(2) Directia indeplineste orice alte atributii prevazute de lege.

Art. 3
Pentru indeplinirea functiilor si atributiilor ce ii revin, Directia colaboreaza cu ministerele si cu alte institutii ale administratiei publice centrale si locale, potrivit prevederilor legale in vigoare.

Art. 4
In subordinea Directiei functioneaza structurile judetene de administrare a bazelor de date de evidenta a persoanelor, respectiv a municipiului Bucuresti.

Art. 5
(1) Organigrama, statul de organizare, numarul de posturi, precum si regulamentul de organizare si functionare a Directiei se aproba prin ordin al ministrului administratiei si internelor.
(2) Coordonarea Directiei in cadrul Ministerului Administratiei si Internelor se stabileste prin ordin al ministrului administratiei si internelor.
(3) Directia este condusa de un director, care are calitatea de ordonator de credite, ajutat de 2 directori adjuncti, numiti prin ordin al ministrului administratiei si internelor.

Art. 6
Directia preia patrimoniul institutiilor publice care se desfiinteaza, prevazute la art. 1 alin. (2), pe baza de protocol de predare-preluare, incheiat in termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, care cuprinde mentiunile prevazute la art. 8 alin. (5) din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International.

Art. 7
(1) Personalul Directiei se constituie din politisti si personal contractual.
(2) Personalul institutiilor publice care se desfiinteaza, prevazute la art. 1 alin. (2), se preia de catre Directie si se incadreaza in limita posturilor aprobate pentru aceasta institutie, in conditiile legii.
(3) Incadrarea personalului in numarul de posturi aprobat si pe noile functii, precum si stabilirea drepturilor salariale aferente, potrivit dispozitiilor art. 6 alin. (3) din Legea nr. 329/2009, se realizeaza in termen de maximum 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
(4) Incetarea raporturilor de munca sau de serviciu ale personalului prin emiterea de ordine si/sau decizii se face cu respectarea procedurilor legale aplicabile categoriei de personal din care face parte si a prevederilor legale privind protectia sociala, pe baza criteriilor stabilite potrivit art. 6 alin. (5) sau (6 din Legea nr. 329/2009, in termen de maximum 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.

Art. 8
Prezenta hotarare intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.