DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

HG nr. 545/2008 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piata a produselor biocide, hotarare nr. 545/2008[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 416 din 03/06/2008

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Art. I
Hotararea Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piata a produselor biocide, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 852 si nr. 852 bis din 21 septembrie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. Articolul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 2. - Autoritatea competenta pentru reglementarea regimului produselor biocide si aplicarea Regulamentului Comisiei nr. 1.451/2007/CE din 4 decembrie 2007 privind a doua etapa a programului de lucru de 10 ani prevazut la art. 16 alin. (2) din Directiva Parlamentului European si a Consiliului 98/8/CE privind introducerea pe piata a produselor biocide este Ministerul Sanatatii Publice, denumit in continuare autoritatea competenta."
2. Articolul 7 se abroga.
3. Articolul 8 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Se excepteaza de la prevederile prezentei hotarari substantele si produsele chimice care intra in domeniul de aplicare al urmatoarelor reglementari:"
a) titlul XVII "Medicamentul" din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) Legea nr. 176/2000 privind dispozitivele medicale, republicata;
c) Legea nr. 178/2000 privind produsele cosmetice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
d) Hotararea Guvernului nr. 344/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata si/sau de punere in functiune a dispozitivelor medicale implantabile active, cu modificarile ulterioare;
e) Hotararea Guvernului nr. 1.559/2004 privind procedura de omologare a produselor de protectie a plantelor in vederea plasarii pe piata si a utilizarii lor pe teritoriul Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare;
f) Hotararea Guvernului nr. 798/2003 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata si de utilizare a dispozitivelor medicale pentru diagnostic in vitro, cu modificarile si completarile ulterioare;
g) Hotararea Guvernului nr. 1.197/2002 pentru aprobarea Normelor privind materialele si obiectele care vin in contact cu alimentele, cu modificarile si completarile ulterioare;
h) Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 187/2007 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind Codul produselor medicinale veterinare;
i) Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 197/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare ce stabileste conditiile care reglementeaza prepararea, punerea pe piata si utilizarea furajelor medicamentate in Comunitate;
j) Ordinul ministrului agriculturii, padurilor, apelor si mediului nr. 507/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind circulatia si utilizarea materiilor prime furajere;
k) Ordinul ministrului sanatatii si al familiei si al ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 438/295/2002 pentru aprobarea Normelor privind aditivii alimentari destinati utilizarii in produsele alimentare pentru consum uman, cu modificarile ulterioare;
l) Ordinul ministrului sanatatii nr. 975/1998 privind aprobarea Normelor igienico-sanitare pentru alimente, cu modificarile ulterioare;
m) Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului nr. 726/2004/CE de stabilire a procedurilor comunitare privind autorizarea si supravegherea medicamentelor de uz uman si veterinar si de instituire a unei Agentii europene pentru medicamente, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 136 din 30 aprilie 2004;
n) Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului nr. 853/2004/CE de stabilire a unor norme specifice de igiena care se aplica alimentelor de origine animala, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 139 din 30 aprilie 2004;
o) Regulamentul Parlamentului si al Consiliului Uniunii Europene nr. 2.065/2003/CE privind aromele de fum utilizate sau care urmeaza a fi utilizate in/pe alimente, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 309 din 26 noiembrie 2003;
p) Regulamentul Parlamentului si al Consiliului Uniunii Europene nr. 1.565/2000/CE privind stabilirea masurilor necesare pentru adoptarea unui program de evaluare in aplicarea Regulamentului nr. 2.232/1996, publicat in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene nr. L 180 din 19 iulie 2000, si a Regulamentului Comisiei Europene nr. 622/2002/CE din 11 aprilie 2002 privind stabilirea termenelor pentru depunerea informatiilor pentru evaluarea substantelor aromatizante utilizate in sau pe alimente, publicat in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene nr. L 095 din 12 aprilie 2002;
q) Regulamentul Parlamentului si al Consiliului Uniunii Europene nr. 2.232/1996/CE stabilind o procedura a Comunitatii pentru substantele aromatizante utilizate sau care urmeaza a fi utilizate in sau pe alimente, publicat in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene nr. L 299 din 23 noiembrie 1996;
4. La articolul 9, litera c) de se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"c) Regulamentul Parlamentului si al Consiliului Uniunii Europene nr. 304/2003/CE privind exportul si importul produsilor chimici periculosi (procedura PIC)."
5. La articolul 10, literele a) si b) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"a) substanta - conform definitiei prevazute la art. 3 alin. (1) al Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului nr. 1.907/2006/CE din 19 decembrie 2006 privind inregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor chimice (REACH), de infiintare a Agentiei Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1.999/45/CE si de abrogare a Regulamentului Consiliului nr. 793/93/CEE si a Regulamentului Comisiei nr. 1.488/94/CE, precum si a Directivei Consiliului nr. 76/659/CEE, a directivelor 91/199/CEE si 93/57/CEE ale Consiliului si a directivelor 93/105/CE si 2000/21/CE ale Comisiei;
b) preparat - conform definitiei prevazute la art. 3 alin. (2) al Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului nr. 1.907/2006/CE (REACH)."
6. La articolul 14, alineatele (2) si (3) se abroga.
7. Dupa articolul 32 se introduce un nou articol, articolul 321, cu urmatorul cuprins:
"Art. 321. - (1) In cazul in care autoritatea competenta are motive intemeiate sa considere ca un produs biocid care este sau urmeaza a fi autorizat sau inregistrat, in conformitate cu art. 12-23, prezinta un risc inacceptabil pentru sanatatea oamenilor sau animalelor sau pentru mediu, poate sa restrictioneze sau sa interzica provizoriu utilizarea sau vanzarea produsului pe teritoriul Romaniei.
(2) Autoritatea competenta informeaza imediat Comisia Europeana si celelalte state membre ale Uniunii Europene si motiveaza asupra deciziei prevazute la alin. (1)."
8. Dupa articolul 69 se introduce un nou articol, articolul 691, cu urmatorul cuprins:
"Art. 691. - Daca un produs biocid identificat ca insecticid, acaricid, rodenticid, avicid sau moluscocid este autorizat conform prezentei hotarari si totodata face obiectul Hotararii Guvernului nr. 490/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a reglementarilor comunitare privind clasificarea, ambalarea si etichetarea preparatelor periculoase, autoritatea competenta permite modificari de ambalare si etichetare a produsului, cu conditia ca acesta sa nu contravina cerintelor de autorizare."
9. Articolul 73 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 73. - Responsabilii de plasarea pe piata a produsului biocid furnizeaza utilizatorilor profesionali, industriali, precum si altor utilizatori fisa cu date de securitate, conform prevederilor art. 31 din Regulamentul Parlamentului si al Consiliului nr. 1.907/2006/CE."
10. Capitolul XIX se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"CAPITOLUL XIX
Tarife

Art. 76. - Tarifele pentru plasarea pe piata a produselor biocide si pentru solicitarea privind inscrierea substantelor active in anexa nr. I, IA sau IB din Ordinul ministrului sanatatii publice, al ministrului mediului si gospodaririi apelor si al presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 1.321/280/90/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Hotararii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piata a produselor biocide, cu modificarile si completarile ulterioare, se stabilesc prin ordin comun al ministrului sanatatii publice, al ministrului mediului si dezvoltarii durabile si al presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, cu avizul Ministerului Economiei si Finantelor."
11. La articolul 85, alineatele (1) si (2) se abroga.
12. La articolul 85, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Autoritatea competenta intocmeste si administreaza baza de date electronica pentru Registrul national al produselor biocide."
13. Articolele 86, 87, articolul 88 alineatele (1)-(3), articolul 89 alineatul (1) si articolul 90 alineatul (1) se abroga.
14. Articolul 92 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 92. - (1) Dupa includerea unei substante active in anexele nr. I, IA sau IB la anexa la Ordinul ministrului sanatatii publice, al ministrului mediului si gospodaririi apelor si al presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 1.321/280/90/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, sau ca urmare a publicarii deciziei de neincludere in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, autoritatea competenta trebuie sa revizuiasca, sa modifice sau sa anuleze actele administrative de plasare pe piata a produselor biocide.
(2) Prin exceptie de la prevederile art. 12, art. 24 alin. (1) si art. 35 si prin derogare de la art. 2 din Ordinul ministrului sanatatii publice, al ministrului mediului si gospodaririi apelor si al presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 1.321/280/90/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si fara a aduce atingere prevederilor alin. (1), autoritatea competenta aplica procedura de avizare a produselor biocide care sunt plasate pe piata pe teritoriul Romaniei si a caror substante active nu sunt cuprinse in anexele nr. I, IA sau IB la anexa la Ordinul ministrului sanatatii publice, al ministrului mediului si gospodaririi apelor si al presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 1.321/280/90/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, corespunzatoare respectivului tip de produs.
(3) Procedura de avizare prevazuta la alin. (2) se aplica cu respectarea prevederilor din Regulamentul nr. 1.451/2007/CE al Comisiei din 4 decembrie 2007 privind a doua etapa a programului de lucru de 10 ani prevazut la art. 16 alin. (2) din Directiva 98/8/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind introducerea pe piata a produselor biocide si se reglementeaza prin ordin comun al ministrului sanatatii publice, al ministrului mediului si dezvoltarii durabile si al presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor.
(4) Legislatia nationala care reglementeaza procedura de avizare prevazuta la alin. (2) se notifica la Comisia Europeana, in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 1.016/2004 privind masurile pentru organizarea si realizarea schimbului de informatii in domeniul standardelor si reglementarilor tehnice, precum si al regulilor referitoare la serviciile societatii informationale intre Romania si statele membre ale Uniunii Europene, precum si Comisia Europeana."
15. Anexele nr. 1, 3, 4 si 5 se abroga.
16. In cuprinsul prezentei hotarari:
a) "Lista substantelor active aprobate de Comunitatea Europeana, admise in componenta produselor biocide" se completeaza cu urmatorul text: "prevazuta in anexa nr. I la Ordinul ministrului sanatatii publice, al ministrului mediului si gospodaririi apelor si al presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 1.321/280/90/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Hotararii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piata a produselor biocide, cu modificarile si completarile ulterioare";
b) "Lista substantelor active aprobate de Comunitatea Europeana, admise in componenta produselor biocide cu risc scazut" se completeaza cu urmatorul text: "prevazuta in anexa nr. IA la Ordinul ministrului sanatatii publice, al ministrului mediului si gospodaririi apelor si al presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 1.321/280/90/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Hotararii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piata a produselor biocide, cu modificarile si completarile ulterioare";
c) "Lista substantelor de baza aprobate de Comunitatea Europeana" se completeaza cu urmatorul text: "prevazuta in anexa nr. IB la Ordinul ministrului sanatatii publice, al ministrului mediului si gospodaririi apelor si al presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 1.321/280/90/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Hotararii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piata a produselor biocide, cu modificarile si completarile ulterioare".

Art. II
(1) In termen de 6 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, se infiinteaza Centrul de Informare Toxicologica, fara personalitate juridica, aflat in subordinea Institutului de Sanatate Publica Bucuresti, centru specializat pentru primirea informatiilor referitoare la produsele biocide plasate pe piata, inclusiv a informatiilor privind compozitia chimica a acestor produse. Aceste informatii se pun la dispozitie in cazul suspiciunii de intoxicare cu un produs biocid si sunt utilizate numai in scop medical pentru masuri preventive si curative, in special in urgente. In termen de 30 de zile de la infiintarea Centrului de Informare Toxicologica, se aproba prin ordin al ministrului sanatatii publice Regulamentul de organizare si functionare al Centrului de Informare Toxicologica.
(2) Centrul de Informare Toxicologica ia masuri ca aceste informatii sa isi mentina caracterul confidential si sa nu fie utilizate in alte scopuri.

Art. III
Prezenta hotarare intra in vigoare la data publicarii, cu exceptia prevederilor art. I pct. 3 cu referire la prevederile art. 8 lit. f) din Hotararea Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piata a produselor biocide, cu modificarile si completarile ulterioare, care vor intra in vigoare la data de 21 martie 2010.

Art. IV
Hotararea Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piata a produselor biocide, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 852 si 852 bis din 21 septembrie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta hotarare, se va republica, dandu-se textelor o noua numerotare.
***
Prezenta hotarare transpune prevederile art. 16(1), 20(4), 25 si 32 din Directiva Comisiei 98/8/CE privind plasarea pe piata a produselor biocide, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene nr. L 123 din 24 aprilie 1998, astfel cum a fost modificata prin Regulamentul nr. 1.882/2003, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 284 din 31 octombrie 2003, si ale art. 3 al Directivei Parlamentului European si a Consiliului 2007/47/CE din 5 septembrie 2007 de modificare a Directivei 90/385/CEE a Consiliului privind apropierea legislatiilor statelor membre referitoare la dispozitivele medicale active implantabile, a Directivei 93/42/CEE a Consiliului privind dispozitivele medicale si a Directivei 98/8/CE privind plasarea pe piata a produselor biocide, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 247 din 21 septembrie 2007.

-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------Poate fi de interes si:
Legea 101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionare
OG 40/2015 pentru modificarea si completarea OUG 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule. Ordonanta nr. 40/2015
OUG 85/2014 pentru aprobarea unor masuri de eficientizare a sistemului de gestionare a instrumentelor structurale. Ordonanta de Urgenta 85/2014
HG 859/2014 privind aprobarea Strategiei guvernamentale pentru dezvoltarea sectorului intreprinderilor mici si mijlocii si imbunatatirea mediului de afaceri din Romania ? Orizont 2020. Hotararea 859/2014
OUG 56/2014 privind trecerea Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura din subordinea Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice in subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale. Ordonanta de Urgenta 56/2014
Ordin 1442/2014 privind aprobarea Procedurii referitoare la selectarea metodelor de estimare si a factorilor de emisie necesari estimarii nivelului emisiilor de gaze cu efect de sera
Ordin nr. 212/361/2014 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale si al ministrului mediului si padurilor nr. 30/147/2010 pentru aprobarea bunelor conditii agricole si de mediu in Romania
Legea 101/2011 pentru prevenirea si sanctionarea unor fapte privind degradarea mediului republicata 2014
Legea 37/2014 pentru aprobarea OUG nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule. Lege nr. 37/2014
Legea 139/2000 privind activitatea de meteorologie republicata 2014
Ordin 12/2014 privind stabilirea cotei obligatorii de achizitie de certificate verzi aferenta anului 2013
Ordin 141/2014 pentru aprobarea Ghidului de finantare a Programului vizand educatia si constientizarea publicului privind protectia mediului
Legea 289/2002 privind perdelele forestiere de protectie, republicata 2014
HG 1168/2013 pentru modificarea si completarea HG 788/2007 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului (CE) nr. 1.013/2006 privind transferul de deseuri. Hotararea 1168/2013
Legea 2/2014 pentru aprobarea OUG 64/2013 privind infiintarea si acreditarea fondurilor mutuale pentru gestionarea riscurilor in agricultura si acordarea de compensatii financiare membrilor pentru pierderile economice cauzate de boli ale animalelor,
HG 1121/2013 pentru modificarea si completarea HG 935/2011 privind promovarea utilizarii biocarburantilor si a biolichidelor, precum si pentru modificarea si completarea HG 928/2012 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a benzinei si
Legea 384/2013 privind aprobarea OG 31/2013 pentru modificarea si completarea OUG 196/2005 privind Fondul pentru mediu. Lege nr. 384/2013
Legea 334/2013 pentru aprobarea OG 15/2013 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corectiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislatia din domeniul ac
Legea 278/2013 privind emisiile industriale. Lege nr. 278/2013
Ordin 2366/2013 pentru aprobarea Ghidului de finantare a Programului de promovare a vehiculelor de transport rutier nepoluante si eficiente din punct de vedere energetic
Impactul coruptiei si al fraudei din achizitiile publice asupra absorbtiei fondurilor europene
Florin Gheorghe Bene, Mihaela Bene

Pret: 54 lei
46 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:
Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
54 useri online

Useri autentificati: