DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Hotarare nr. 547/2008 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 64/1991 privind brevetele de inventieText preluat din Indaco Lege

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 456 din 18/06/2008

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. II alin. (2) din Legea nr. 28/2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 64/1991 privind brevetele de inventie, republicata, Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Art. 1
Se aproba Regulamentul de aplicare a Legii nr. 64/1991 privind brevetele de inventie, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 541 din 8 august 2007, prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2
La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 499/2003 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 64/1991 privind brevetele de inventie, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 348 din 22 mai 2003.


Regulament de aplicare a Legii nr. 64/1991 privind brevetele de inventie 2008Capitolul I - Procedura de depunere a cererilor de brevet de inventie


Sectiunea 1 - Dispozitii generale


Articolul 1 - Protectia inventiilor prin brevet
Brevetarea inventiilor se face conform dispozitiilor Legii nr. 64/1991 privind brevetele de inventie, republicata, cu respectarea conventiilor, tratatelor si acordurilor la care Romania este parte.

Articolul 2 - Definitii
(1) In sensul prezentului regulament, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) lege - Legea nr. 64/1991 privind brevetele de inventie, republicata;
b) Birou International - Biroul International al Organizatiei Mondiale a Proprietatii Intelectuale;
c) BOPI - Buletinul Oficial de Proprietate Industriala - Sectiunea inventii;
d) Aranjamentul de la Strasbourg - Aranjamentul de la Strasbourg privind clasificarea internationala a brevetelor de inventie din 26 martie 1971, modificat la 28 septembrie 1979, la care Romania a aderat prin Legea nr. 3/1998, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 10 din 14 ianuarie 1998;
e) Tratatul de la Budapesta - Tratatul de la Budapesta privind recunoasterea internationala a depozitului de microorganisme in scopul procedurii de brevetare, semnat la 28 aprilie 1977 si modificat la 26 septembrie 1980, la care Romania a aderat prin Legea nr. 75/1999;
f) Tratatul de cooperare in domeniul brevetelor - Tratatul de cooperare in domeniul brevetelor, adoptat la Conferinta diplomatica de la Washington la 19 iunie 1970, ratificat de Romania prin Decretul nr. 81/1979;
g) examinator de stat in domeniul proprietatii industriale - specialistul din cadrul Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci, denumit in continuare OSIM, avand ca atributie de baza examinarea cererilor de acordare a titlurilor de protectie.
(2) In cuprinsul prezentului regulament, termenii si expresiile definite in lege au acelasi inteles.

Articolul 3 - Termene
(1) Termenele sunt stabilite pe zile, luni sau ani.
(2) Termenul stabilit pe zile nu ia in calcul nici ziua cand a inceput sa curga si nici ziua cand el se sfarseste.
(3) Termenul stabilit pe luni sau ani se implineste in ziua lunii sau anului corespunzatoare zilei de plecare.
(4) Termenul care, incepand la 29, 30 sau 31 ale lunii, se sfarseste intr-o luna care nu are o asemenea zi, se socoteste implinit in cea din urma zi a lunii; termenul care expira intr-o zi de sarbatoare legala sau cand serviciul este inchis pentru public se va prelungi pana la sfarsitul primei zile de lucru urmatoare.
(5) Termenul de raspuns acordat in notificarile OSIM transmise prin posta se calculeaza incepand cu ziua a 8-a de la data comunicarii, considerata ca fiind data la care notificarea a ajuns la destinatar.
(6) In cazul in care persoana interesata aduce dovezi ca documentul OSIM a fost primit dupa mai mult de 8 zile de la data comunicarii, termenul prevazut la alin. (5) se prelungeste cu durata intarzierii, dar nu mai mult de 3 luni.
(7) Comunicarile trimise prin posta la OSIM se considera primite in termen daca au fost predate la oficiul postal inainte de data implinirii termenului.
(8) Prelungirea de termen acordata de OSIM conform prevederilor art. 27 alin. (2) din lege este acceptata daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
a) printr-o cerere semnata de solicitant sau de titular si transmisa, dupa caz, de mandatar se solicita motivat, inainte de expirarea termenului, o prelungire a acestuia de cel putin doua luni;
b) dovada de plata a taxei legale este depusa odata cu inregistrarea cererii la OSIM.
(9) OSIM notifica solicitantului, titularului sau reprezentantului acestuia acceptarea sau respingerea cererii de prelungire a termenului.
(10) Cererea de prelungire, conform prevederilor alin. (8), nu poate fi respinsa inainte de a se notifica solicitantului, titularului sau, dupa caz, mandatarului autorizat motivele respingerii si de a se acorda un termen de maximum doua luni pentru a trimite observatiile sale.

Sectiunea 2 - Depozitul cererii de brevet de inventie


Articolul 4 - Depunerea cererii de brevet de inventie
(1) Depunerea unei cereri de brevet de inventie se poate face de catre orice persoana:
a) pe suport hartie, direct la Registratura generala a OSIM, ori prin posta; sau
b) prin mijloace electronice, cu respectarea prevederilor art. 5.
(2) OSIM inscrie in cerere data depunerii, numarul de inregistrare si numele persoanei care a facut depunerea si confirma primirea cererii depuse, potrivit prevederilor alin. (1), si documentele primite; un exemplar al formularului cererii completat se returneaza solicitantului sau, dupa caz, mandatarului autorizat, pe suport hartie.
(3) Depunerea cererilor de brevet de inventie din domeniul apararii si sigurantei nationale, create pe teritoriul Romaniei, se face cu respectarea prevederilor legii speciale si ale art. 7.
(4) Daca sunt indeplinite conditiile prevazute la art. 15 alin. (1) sau (8) din lege, cererii de brevet de inventie i se aloca un numar la care se asociaza data de depozit; numarul alocat in ordine succesiva si data de depozit sunt inscrise in Registrul national al cererilor de brevet de inventie depuse si ambele se inscriu pe formularul cererii de brevet de inventie si pe fiecare pagina a descrierii, precum si a revendicarilor si desenelor, chiar daca acestea sunt depuse ulterior.
(5) Numarul din Registrul national al cererilor de brevet de inventie depuse va fi folosit in toate notificarile OSIM si in comunicarile solicitantului sau ale persoanei interesate, legate de procedurile pe care le urmeaza cererea de brevet de inventie.
(6) Taxa de inregistrare a cererii de brevet de inventie este datorata de solicitant odata cu depunerea cererii de brevet de inventie la OSIM; daca solicitantul a platit taxa de inregistrare inainte de depunerea cererii de brevet de inventie, el va preciza aceasta in cerere, anexand o copie a documentului de plata.
(7) Daca la depunerea cererii de brevet de inventie solicitantul nu a platit taxa de inregistrare, aceasta taxa poate fi platita in termen de 3 luni de la data de depozit; in caz contrar, cererea de brevet de inventie este declarata ca fiind considerata retrasa conform prevederilor art. 28 alin. (4) lit. f) din lege.
(8) Orice comunicare sau document de plata primit la OSIM trebuie sa mentioneze datele de identificare ale petentului pentru corespondenta, precum si numarul cererii sau al brevetului de inventie; in cazul in care OSIM nu poate identifica cererea sau brevetul, documentele se claseaza ca exemplar-martor, iar suma se restituie, cu diminuarea costului serviciului bancar sau postal, numai in cazul in care platitorul poate fi identificat.

Articolul 5 - Inregistrarea cererilor de brevet de inventie depuse prin mijloace electronice si procesarea acestora
(1) Cerintele referitoare la inregistrarea cererilor depuse prin mijloace electronice si procesarea acestora vor fi stabilite prin instructiuni emise de directorul general al OSIM, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(2) Instructiunile vor stabili conditiile referitoare la inregistrarea cererilor depuse prin mijloace electronice si procesarea acestora, cum ar fi:
a) conditii materiale privind prezentarea partilor componente ale cererii de brevet de inventie potrivit prevederilor art. 20;
b) mijloace de autentificare a documentelor si a identitatii partilor care comunica cu OSIM;
c) confirmarea primirii.
(3) Atunci cand prin Tratatul de cooperare in domeniul brevetelor si prin regulamentul de aplicare a acestuia, prin Conventia Brevetului European sau prin instructiuni se prevede ca documente, notificari, comunicari sau corespondenta sa fie transmise in format electronic catre si de la OSIM la un alt oficiu national ori la o organizatie interguvernamentala, acest mod de transmitere va fi agreat de ambele parti.
(4) In cazul in care cererea sau alte documente privind cererea sunt inregistrate pe suport hartie, OSIM poate accepta ca o copie a acestora sa fie transmisa de catre solicitant si in format electronic.

Articolul 6 - Limba oficiala
(1) Limba oficiala de lucru in cadrul OSIM este limba romana.
(2) Cererea de brevet de inventie, precum si rezumatul se depun la OSIM in limba oficiala, care este limba in care se desfasoara toate procedurile privind cererea sau brevetul de inventie.
(3) In situatia in care OSIM are calitatea de oficiu receptor, in intelesul Tratatului de cooperare in domeniul brevetelor, se aplica prevederile art. 29 alin. (5).
(4) Documentele si materialele depuse, conform prevederilor art. 27 alin. (4) si, respectiv, art. 53 si 54 din lege, in procedurile in fata OSIM, constand in general din publicatii, pot fi inregistrate in orice limba, caz in care OSIM poate cere depunerea traducerii acestora in limba romana.
(5) Cand un nume, o denumire, o adresa sau un sediu sunt scrise in formularul cererii cu alte caractere decat cele ale alfabetului latin, acestea trebuie sa fie, de asemenea, indicate cu litere ale alfabetului latin, fie prin transliterare, fie prin traducere in limba romana; solicitantul, titularul sau orice persoana interesata va decide ce cuvinte vor fi transliterate si ce cuvinte vor fi traduse.

Articolul 7 - Inventia ca informatie sau ca informatie clasificata
(1) Informatiile referitoare la sau in legatura cu inventii create de cetateni romani ori de persoane fizice avand domiciliul pe teritoriul Romaniei si inregistrate la OSIM ca cereri de brevet de inventie, pe cale nationala sau ca cereri internationale, in baza prevederilor Tratatului de cooperare in domeniul brevetelor, nu sunt publice pana la data publicarii in BOPI sau pana la data prevazuta in tratat.
(2) La depunerea la OSIM a unei cereri de brevet pentru inventiile create de persoane fizice romane pe teritoriul Romaniei, solicitantul va face o declaratie pe propria raspundere privind folosirea in documentatia cererii a unor informatii clasificate.
(3) In conformitate cu prevederile art. 40 alin. (2) din lege, sarcina atribuirii caracterului de secret de stat informatiilor continute in documentele privind inventiile din domeniul apararii sau sigurantei nationale, pentru care Ministerul Apararii, Ministerul Internelor si Reformei Administrative si Serviciul Roman de Informatii si-au manifestat interesul, revine acestora, in termen de 60 de zile de la data de depozit a cererii de brevet.
(4) La recomandarea reprezentantilor Ministerului Apararii, Ministerului Internelor si Reformei Administrative sau ai Serviciului Roman de Informatii privind atribuirea caracterului de secret de stat unor cereri de brevet care nu intra in domeniul apararii sau sigurantei nationale, OSIM va invita reprezentantii institutiilor in drept sa se pronunte asupra caracterului informatiilor din cererea de brevet. In situatia in care, in termen de 30 de zile de la data expedierii invitatiei, reprezentantii institutiilor in drept nu se pronunta, se va considera ca aceste informatii nu sunt clasificate.
(5) In cazul in care informatiile referitoare la o inventie sunt clasificate de catre institutiile abilitate, cererea de brevet de inventie este supusa procedurilor prevazute de lege, cu respectarea prevederilor dispozitiilor legale privind informatiile clasificate.
(6) Reprezentantii Ministerului Apararii, Ministerului Internelor si Reformei Administrative, Serviciului Roman de Informatii sau ai altor institutii in drept au obligatia sa asigure transmiterea, transportul si stocarea documentelor care cuprind astfel de informatii, in baza angajamentelor semnate cu OSIM si a dispozitiilor legale privind informatiile clasificate.
(7) Informatiile clasificate ca secrete de stat, referitoare la sau in legatura cu cereri de brevet depuse la OSIM, vor fi protejate conform nivelului de secretizare atribuit de catre emitent, acesta fiind obligat sa notifice la OSIM orice modificare a nivelului de clasificare si a duratei pentru care acestea au fost clasificate.
(8) Institutia care a clasificat ca secret de stat informatiile referitoare la sau in legatura cu inventia, in termen de 60 de zile de la data atribuirii nivelului de secretizare, va plati in contul OSIM taxa anuala de mentinere a cererii de brevet de inventie la nivelul de secretizare atribuit si, in acelasi termen, va notifica solicitantului nivelul de secretizare atribuit si durata pentru care acestea au fost clasificate; solicitantul poate face contestatie la autoritatea care a clasificat informatiile respective. Hotararea privind contestatia va fi comunicata OSIM de catre persoana interesata, in termen de 30 de zile de la luarea hotararii.
(9) Ministerul Apararii, Ministerul Internelor si Reformei Administrative, Serviciul Roman de Informatii si alte institutii in drept vor putea pastra exemplarul din descrierea, revendicarile si desenele cererii de brevet de inventie anexat notificarii pe care OSIM, ca urmare a clasificarii informatiilor, conform prevederilor alin. (8), l-a transmis, pe intreaga perioada pentru care au achitat taxa anuala corespunzatoare mentinerii informatiilor din inventie in clasa "secret de stat".
(10) Institutia in drept care a clasificat informatiile referitoare la sau in legatura cu inventia notifica la OSIM declasificarea ori trecerea la un nivel inferior de secretizare, iar OSIM va trata inventia conform noului nivel de secretizare sau, dupa caz, ca informatie neclasificata.
(11) In conformitate cu prevederile art. 40 alin. (2) din lege, Ministerul Apararii, Ministerul Internelor si Reformei Administrative, Serviciul Roman de Informatii sau o alta institutie in drept trebuie sa acorde o compensatie materiala echitabila solicitantului cererii sau titularului brevetului care contine informatii clasificate la nivel de secret de stat, stabilita prin contract, pe toata perioada mentinerii ei in aceasta categorie; orice litigiu privind contractul se solutioneaza de catre instantele judecatoresti.
(12) In cazul inventiilor proprii, Ministerul Apararii, Ministerul Internelor si Reformei Administrative, Serviciul Roman de Informatii sau o alta institutie in drept, in calitate de solicitant, va clasifica informatiile referitoare la sau in legatura cu inventia inainte de transmiterea si inregistrarea cererii de brevet de inventie la OSIM.
(13) OSIM va asigura conditiile necesare pentru evidenta, pastrarea, manipularea si multiplicarea informatiilor clasificate ca secrete de stat, continute intr-o inventie, sau a celor care fac referire la ele, in functie de nivelul de secretizare atribuit, in conformitate cu prevederile reglementarilor speciale.
(14) In cazul in care o cerere de brevet de inventie din domeniul biotehnologiei contine informatii clasificate ca secret de stat, acelasi nivel de secretizare il va avea si microorganismul aferent, aflat la o autoritate de depozit internationala, in vederea indeplinirii cerintei prevazute la art. 18 alin. (2) din lege.
(15) In vederea clasificarii ca secret de stat a informatiilor cuprinse intr-o inventie obiect al unei cereri de brevet inregistrate la OSIM, declasificarii ori trecerii la un nivel de clasificare inferior, reprezentantii institutiilor abilitate au acces la toate informatiile privind inventia, iar in situatia unei inventii din domeniul biotehnologiei au acces si la microorganismul sau la esantionul din microorganismul respectiv, depus la o autoritate de depozit internationala.
(16) Oricarei persoane din cadrul OSIM care are cunostinta despre informatii care au fost clasificate conform prevederilor art. 40 alin. (2) din lege sau care efectueaza lucrari folosind aceste informatii trebuie sa i se aduca la cunostinta nivelul de secretizare atribuit.
(17) Daca solicitantul declara, potrivit prevederilor art. 27, ca divulgarea inventiei care face obiectul cererii de brevet de inventie a avut loc in conditiile prevederilor art. 11 din lege, iar informatiile referitoare la sau in legatura cu inventia sunt clasificate, OSIM notifica emitentului si solicitantului in legatura cu necesitatea declasificarii informatiilor.
(18) Daca informatiile clasificate ca secret de stat din cererea de brevet de inventie nu au fost declasificate cu respectarea prevederilor art. 25 alin. (2) din lege, cererea de brevet de inventie este declarata ca fiind considerata retrasa, conform prevederilor art. 28 alin. (4) lit. f) din lege.
(19) Atunci cand informatiile referitoare la sau in legatura cu inventia care face obiectul unei cereri de brevet de inventie au fost clasificate ca secret de serviciu, conducatorul persoanei juridice care are calitatea de solicitant, in vederea publicarii cererii, va declasifica informatiile si va solicita in scris la OSIM publicarea.
(20) In lipsa declasificarii informatiilor prevazute la alin. (19), cererea de brevet de inventie este declarata ca fiind considerata retrasa, iar informatiile vor fi mentinute la OSIM ca fiind clasificate "secret de serviciu" pana la declasificarea lor de catre emitent.

Articolul 8 - Data de depozit
(1) In vederea acordarii datei de depozit, in aplicarea prevederilor art. 15 alin. (1) din lege, partea cererii prevazuta la lit. c) a acestui alineat este inregistrata in limba romana sau intr-o limba straina, in conditiile prevazute de art. 16 alin. (1) din lege.
(2) Descrierea conform prevederilor art. 15 alin. (1) lit. c) din lege poate fi si o referire in limba romana la o cerere de brevet depusa anterior la un oficiu si aceasta referire trebuie sa cuprinda:
a) numarul cererii depuse anterior;
b) denumirea oficiului la care a fost depusa cererea;
c) data de depozit a cererii.
(3) In cazul in care conform prevederilor art. 15 alin. (1) lit. b) din lege este posibila contactarea de catre OSIM a solicitantului, dar documentele prevazute la art. 15 alin. (1) lit. a) si/sau c) din lege nu au fost inregistrate, OSIM notifica solicitantului lipsurile constatate si acorda pentru depunerea documentelor lipsa un termen de doua luni de la data la care cel putin unul din aceste documente a fost inregistrat.
(4) In situatia prevazuta la alin. (3) data de depozit a cererii de brevet de inventie este data la care sunt depuse la OSIM documentele solicitate in notificare.
(5) Daca in termenul acordat in notificarea prevazuta la alin. (3) documentele lipsa nu au fost depuse, cererea de brevet de inventie este considerata a nu fi fost depusa si se notifica despre aceasta persoanei care a depus documentele, indicand si motivele pentru care cererea este astfel tratata.
(6) In situatia prevazuta la alin. (5) OSIM restituie documentatia, pastrand o copie de pe aceasta, considerata exemplar martor, care nu se publica si poate fi consultata la sediul OSIM de persoana care a depus documentele, in urma unei solicitari scrise.
(7) In cazul in care la stabilirea datei de depozit OSIM constata lipsa unei parti din descriere, conform prevederilor art. 15 alin. (2) din lege, se notifica solicitantului aceasta, cerandu-i sa depuna partea lipsa in termen de doua luni de la data expedierii notificarii, dar nu mai mult de 4 luni de la data la care cel putin un document dintre cele prevazute la art. 15 alin. (1) din lege a fost inregistrat la OSIM.
(8) Partea lipsa din descriere poate fi depusa la OSIM si din proprie initiativa de catre solicitant, intr-un termen de 4 luni de la data la care cel putin un document dintre cele prevazute la art. 15 alin. (1) din lege a fost inregistrat la OSIM.
(9) Daca solicitantul depune partea lipsa in limba romana in termenul prevazut la alin. (7) sau (8), OSIM o considera inclusa in descriere; data de depozit a cererii va fi data inregistrarii partii lipsa, iar aceasta se notifica solicitantului.
(10) In cazul in care este revendicata o prioritate a unei cereri anterioare, iar partea lipsa este cuprinsa in cererea anterioara a carei prioritate este revendicata, in scopul acordarii datei de depozit, solicitantul trebuie sa depuna:
a) partea lipsa, in limba romana, in termen de 4 luni de la data la care cel putin un document dintre cele prevazute la art. 15 alin. (1) din lege a fost inregistrat la OSIM;
b) o copie a cererii de brevet de inventie anterioare, continand partea lipsa, cu indicarea precisa a acesteia, in termenul prevazut la lit. a);
c) o copie a cererii anterioare, certificata de oficiul la care a fost depusa cererea, si data de depozit a cererii a carei prioritate este revendicata, in termen de 4 luni de la notificare, dar nu mai mult de 16 luni de la data de prioritate revendicata;
d) o traducere in limba romana a cererii anterioare, daca aceasta nu este depusa in limba romana.
(11) In aplicarea prevederilor alin. (10) se vor respecta urmatoarele:
a) partea lipsa din descriere trebuie sa se regaseasca integral in cererea anterioara;
b) atunci cand cererea anterioara a fost deja inregistrata la OSIM, solicitantul va inregistra numai partea lipsa, in termenul prevazut la alin. (10) lit. a);
c) documentele prevazute la art. 15 alin. (1) din lege trebuie sa contina referiri exprese la cererea anterioara a carei prioritate a fost revendicata in cererea de brevet de inventie.
(12) In conditiile in care sunt indeplinite cerintele prevazute la alin. (10), data de depozit a cererii este data stabilita conform prevederilor art. 15 alin. (1) din lege.
(13) Daca partea lipsa a descrierii a fost inregistrata in termenele prevazute la alin. (7) sau (8), dar OSIM constata ca aceasta nu face parte din cererea de brevet de inventie anterioara, a carei prioritate este revendicata, data de depozit a cererii va fi data la care a fost inregistrata partea lipsa si notifica solicitantului aceasta, cu indicarea motivelor.
(14) Daca in termen de o luna de la data notificarii privind atribuirea datei de depozit, conform prevederilor alin. (9) sau (13), solicitantul comunica la OSIM ca doreste retragerea partii care a fost considerata a lipsi initial, data de depozit a cererii va fi data la care erau indeplinite cerintele prevazute la art. 15 alin. (1) din lege.
(15) Copia cererii anterioare prevazuta la alin. (10) lit. b) trebuie sa contina: descrierea, revendicarile si, daca este cazul, desenele; in situatia in care cererea anterioara nu contine revendicari si desene, acestea trebuie depuse in termenul prevazut la alin. (10) lit. a).
(16) Cererea de depunere a partii lipsa sau de retragere a partii lipsa inregistrate este considerata a fi inregistrata numai dupa plata taxei de depunere a partii lipsa a descrierii inventiei in scopul stabilirii datei de depozit sau, dupa caz, a taxei de retragere a partii lipsa depuse.
(17) Data de depozit a unei cereri de brevet, rezultata in urma divizarii unei cereri initiale, este aceeasi cu data de depozit a cererii initiale.
(18) In cazul in care se aplica prevederile art. 66 alin. (2) lit. b) din lege, noua cerere de brevet de inventie va avea aceeasi data de depozit cu cea a cererii initiale.

Articolul 9 - Depozitul national reglementar
(1) Toate documentele prevazute la art. 14 alin. (1), depuse la OSIM, constituie depozitul national reglementar al cererii de brevet.
(2) Depozitul cererii prevazut la alin. (1) produce efectele unui depozit national reglementar, prevazut la art. 4 din Conventia de la Paris.
(3) In cazul in care sunt indeplinite cerintele prevazute la art. 15 alin. (1) din lege si sunt depuse documentele prevazute la art. 14 alin. (1) lit. d) si e) din lege, OSIM notifica solicitantului ca depozitul cererii produce efectele unui depozit national reglementar.
(4) Prevederile alin. (1) si (2) se aplica si cererilor de brevet de inventie care au rezultat in urma divizarii unei cereri ce nu respecta dispozitiile art. 19 alin. (1) din lege.
(5) In cazul solicitantilor straini care depun, conform prevederilor art. 16 alin. (1), descrierea, revendicarile si/sau desenele intr-o limba straina, depozitul cererii produce de la data de depozit efectele unui depozit national reglementar, cu conditia ca, in termen de doua luni de la aceasta data, sa fie depusa in 3 exemplare si traducerea conforma in limba romana a documentelor respective; in cazul nedepunerii traducerii sau neplatii taxei de depunere a acesteia, cererea se respinge, conform prevederilor art. 28 alin. (2) lit. a) din lege.
(6) In aplicarea prevederilor art. 15 alin. (7) din lege, daca la data de depozit nu au fost depuse revendicarile si, daca este cazul, desenele, acestea pot fi inregistrate la OSIM in termen de doua luni de la aceasta data, cu plata taxei legale, caz in care depozitul cererii produce efectele unui depozit national reglementar de la data de depozit.
(7) Daca revendicarile nu sunt depuse in termenul prevazut la art. 15 alin. (7) din lege, cererea este declarata ca fiind considerata retrasa, potrivit prevederilor art. 28 alin. (4) lit. e) din lege.
(8) In cazul in care in descrierea inventiei si in revendicari se face referire la desene, dar acestea nu au fost depuse la OSIM la data de depozit sau in termenul prevazut la alin. (6), OSIM notifica solicitantului, cerandu-i ca:
a) orice referire din descriere si din revendicari, cu privire la desene, sa fie considerata ca fiind eliminata, cu conditia sa inregistreze la OSIM, in termen de doua luni de la notificare, dar nu mai mult de 4 luni de la data de depozit, descrierea si revendicarile din care au fost eliminate referirile la desene; sau
b) OSIM sa dea curs procedurii de examinare numai pentru acele parti din descriere in care nu se face referire la desene, caz in care, in aceleasi termene prevazute la lit. a), solicitantul va inregistra la OSIM descrierea si revendicarile modificate.
(9) Daca solicitantul nu raspunde in termenul acordat la notificarea prevazuta la alin. (8), cererea de brevet este declarata ca fiind considerata retrasa.

Articolul 10 - Prioritatea conventionala si revendicarea acesteia
(1) Conditiile si efectele revendicarii unei prioritati sunt cele prevazute de Conventia de la Paris.
(2) Prin declaratia prevazuta la art. 20 alin. (4) din lege se revendica prioritatea uneia sau mai multor cereri anterioare nationale, regionale sau internationale, inregistrate in sau pentru orice stat parte la Conventia de la Paris ori pentru orice stat membru al Organizatiei Mondiale a Comertului.
(3) Declaratia prevazuta la alin. (2) trebuie sa indice:
a) data la care a fost depusa cererea anterioara;
b) numarul cererii anterioare;
c) in cazul in care cererea anterioara este o cerere nationala, denumirea statului parte la Conventia de la Paris sau a statului membru al Organizatiei Mondiale a Comertului in care cererea anterioara a fost depusa;
d) in cazul in care cererea anterioara este o cerere regionala, denumirea autoritatii care acorda brevetul regional, in conformitate cu prevederile tratatului de brevet regional;
e) in cazul in care cererea anterioara este o cerere internationala, denumirea oficiului receptor la care a fost depusa.
(4) In situatia in care cererea anterioara, conform prevederilor alin. (2), este o cerere regionala sau o cerere internationala, revendicarea prioritatii poate sa indice si unul sau mai multe state parti la Conventia de la Paris pentru care a fost depusa cererea anterioara.
(5) In situatia in care cererea anterioara depusa in baza unei conventii de brevet regional provine dintr-un stat care nu este nici parte la Conventia de la Paris si nici membru al Organizatiei Mondiale a Comertului, revendicarea prioritatii trebuie sa cuprinda cel putin un stat parte la Conventia de la Paris sau un stat membru al Organizatiei Mondiale a Comertului pentru care a fost depusa cererea anterioara.
(6) Intr-o cerere de brevet de inventie pot fi revendicate mai multe prioritati ale unor cereri anterioare, care pot proveni si din tari diferite, cu respectarea prevederilor art. 20 alin. (5) din lege.
(7) Taxa pentru revendicarea fiecarei prioritati trebuie platita:
a) in termen de 4 luni de la data de depozit a cererii, daca revendicarea prioritatii a fost facuta la aceasta data; sau
b) odata cu deschiderea fazei nationale.
(8) Neplata taxei pentru revendicarea unei prioritati, in cuantumul legal si in termenul prevazut la alin. (7), conduce la nerecunoasterea prioritatii.
(9) Intr-o cerere de brevet de inventie care revendica una sau mai multe prioritati ale unor cereri anterioare, conform prevederilor alin. (1) sau (6), revendicarea oricareia dintre aceste prioritati este recunoscuta si in conditiile in care cererea contine una sau mai multe caracteristici care nu erau cuprinse in cererea sau in cererile a caror prioritate este revendicata, cu conditia sa existe o unitate a inventiei, conform prevederilor art. 19 alin. (1) din lege.
(10) Cand intr-o cerere sunt revendicate una sau mai multe prioritati, recunoasterea se face conform prevederilor alin. (9) numai pentru acea parte din depozitul cererii ulterioare continute in depozitul primei cereri sau in cele ale primelor cereri; pentru partile care nu sunt cuprinse in cererea sau cererile a caror prioritate este revendicata, depozitul cererii ulterioare da nastere unui drept de prioritate in conditiile legii.
(11) In situatia in care unele caracteristici ale inventiei dintr-o cerere ulterioara in care este revendicata o prioritate nu figureaza in nicio revendicare formulata in cererea anterioara, prioritatea poate fi totusi recunoscuta daca din ansamblul cererii anterioare rezulta evident aceste caracteristici.
(12) Solicitantul cererii se poate prevala de dreptul de prioritate nascut dintr-un prim depozit al unei cereri de brevet neunitare, indiferent daca cererea a fost sau nu divizata in tara de origine.
(13) Solicitantul unei cereri de brevet rezultate in urma divizarii unei cereri beneficiaza de dreptul de prioritate revendicat in cererea care a fost divizata.
(14) Revendicarea mai multor prioritati in cascada nu este recunoscuta.
(15) Datele din declaratia prevazuta la alin. (2) pot fi corectate doar in situatia in care:
a) o cerere semnata de solicitant sau de mandatarul autorizat, prin care se solicita in mod expres corectarea datelor, este depusa in termen de doua luni de la expirarea termenului de 12 luni de la data prioritatii;
b) taxa de publicare a corectarii datelor referitoare la revendicarea prioritatii este platita in termen de 4 luni de la data depunerii cererii de brevet de inventie sau a deschiderii fazei nationale.
(16) Intr-o cerere de brevet de inventie cu data de depozit cuprinsa in termenul de 12 luni de la data la care ar fi putut fi revendicata prioritatea unei cereri anterioare, conform prevederilor art. 22 alin. (1) din lege, aceasta prioritate poate fi revendicata in termen de doua luni de la expirarea termenului de 12 luni calculat de la data de depozit a cererii celei mai vechi a carei prioritate a fost revendicata.
(17) Prioritatea revendicata in conditiile prevederilor alin. (16) poate fi recunoscuta doar in situatia in care:
a) o cerere semnata de solicitant sau de mandatar, prin care se solicita expres adaugarea revendicarii prioritatii, este depusa cel mai tarziu in termen de doua luni de la expirarea termenului de 12 luni;
b) odata cu revendicarea prioritatii este platita si taxa pentru revendicarea prioritatii dupa data inregistrarii cererii de brevet.
(18) In aplicarea prevederilor art. 20 alin. (7) din lege, prioritatea poate fi recunoscuta doar in situatia in care:
a) exista o cerere semnata de solicitant sau de mandatarul autorizat, prin care se solicita expres repunerea in situatia anterioara; atunci cand la data de depozit nu s-a revendicat prioritatea cererii anterioare, cererea va fi insotita de documentele privind revendicarea prioritatii;
b) cererea prevazuta la lit. a) este depusa in termen de doua luni de la expirarea termenului de prioritate;
c) cererea prevazuta la lit. a) prezinta motivele pentru care cererea de brevet de inventie nu s-a depus in termenul de prioritate si o declaratie sau o alta dovada poate fi anexata pentru sustinerea motivelor;
d) este platita taxa de revendicare a unei prioritati odata cu depunerea cererii prevazute la lit. a).
(19) Prevederile alin. (17) sau (18) se aplica daca cererea prevazuta la alin. (17) lit. a) sau la alin. (18) lit. a) este inregistrata inainte ca solicitantul sa ceara publicarea cererii, conform art. 23 alin. (3) din lege, sau inainte ca OSIM sa dea curs unei cereri de retragere ori sa ia o hotarare de respingere.
(20) Daca nu sunt indeplinite conditiile prevazute la alin. (18), OSIM hotaraste nerecunoasterea prioritatii conform prevederilor art. 22 alin. (4) din lege.

Articolul 11 - Prioritatea interna
(1) Solicitantul cererii de brevet ulterioare trebuie sa depuna la OSIM actul de prioritate interna in termen de 12 luni de la data de depozit a cererii.
(2) La cererea solicitantului si cu plata taxei de eliberare a unui certificat de prioritate, actul de prioritate interna este emis si anexat de OSIM la cererea de brevet ulterioara in care este revendicata prioritatea interna a cererii anterioare.
(3) Taxa pentru revendicarea prioritatii interne trebuie platita in termen de 4 luni de la data de depozit a cererii ulterioare.
(4) Nerevendicarea prioritatii interne in cererea ulterioara, nedepunerea actului de prioritate sau neachitarea taxei pentru revendicarea prioritatii interne conduce la nerecunoasterea prioritatii revendicate.

Sectiunea 3 - Obiectul inventiei


Articolul 12 - Produsul
(1) Produsul este obiect al unei inventii, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din lege, in masura in care constituie solutia tehnica a unei probleme.
(2) Produsul reprezinta un obiect cu caracteristici determinate, definite tehnic prin partile sale constructive si, dupa caz, constitutive, prin elementele de legatura dintre acestea, prin forma sa constructiva sau a partilor constitutive, prin materialele din care este realizat, prin relatiile constructive, de pozitie si functionare dintre partile constitutive sau prin rolul functional al acestora.
(3) Produse in sensul prevederilor alin. (1) si (2) pot fi:
a) dispozitive, instalatii, echipamente, masini-unelte, aparate sau ansambluri de aparate care functioneaza impreuna sau care se refera la mijloace de lucru pentru realizarea unui procedeu de fabricatie ori de lucru;
b) circuite electrice, pneumatice sau hidraulice;
c) substante chimice, inclusiv produse intermediare, definite prin elementele componente si legaturile dintre ele, simbolizate prin formule chimice, semnificatia radicalilor substituenti, structura moleculara, izometrie sterica, greutate moleculara sau prin alte caracteristici care le individualizeaza sau le identifica;
d) mijloace sau agenti, substante chimice carora li se indica scopul pentru care sunt utilizate; sau
e) amestecuri fizice sau fizico-chimice definite prin elementele componente, raportul cantitativ dintre acestea, structura, proprietatile fizico-chimice sau alte proprietati care le individualizeaza si care le fac aplicabile pentru rezolvarea unei probleme tehnice.
(4) In situatia in care produsul nu poate fi definit conform prevederilor alin. (2), acesta poate fi definit prin procedeul sau de fabricatie.
(5) Produsul prevazut la art. 7 alin. (1) din lege, obiect al unei inventii biotehnologice, este definit la art. 68 alin. (2) si (7).
(6) Produsul ca obiect al unei inventii in legatura cu calculatorul este definit in prevederile art. 44 alin. (12).

Articolul 13 - Procedeul
(1) Procedeul este obiect al unei inventii, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din lege, in masura in care constituie solutia tehnica a unei probleme.
(2) Procedeul, conform prevederilor alin. (1), reprezinta o succesiune logica de etape, faze sau pasi, definite prin ordinea de desfasurare, prin conditii initiale, cum ar fi materia prima aleasa, prin parametri, prin conditii tehnice de desfasurare si/sau mijloace tehnice utilizate.
(3) Procedeul, potrivit prevederilor alin. (1), consta in:
a) o activitate tehnologica de natura mecanica, fizica, chimica, care are ca efect obtinerea sau modificarea unui produs;
b) o metoda de lucru caracterizata prin etape de operare; sau
c) o noua utilizare a unui produs sau procedeu cunoscut.
(4) Procedeul prevazut la art. 7 alin. (1) din lege, obiect al unei inventii biotehnologice, este definit in art. 68 alin. (3).

Sectiunea 4 - Cererea de brevet


Articolul 14 - Partile componente ale cererii de brevet de inventie
(1) In aplicarea prevederilor art. 14 alin. (1) din lege, cererea de brevet de inventie cuprinde un formular de solicitare a acordarii unui brevet de inventie insotit de o descriere a inventiei, una sau mai multe revendicari si, dupa caz, desenele la care se face referire in descriere si/sau revendicari.
(2) Cererea de brevet va fi insotita de alte documente: rezumatul cererii, procura de desemnare a mandatarului autorizat, actul de prioritate, autorizatia privind transmiterea drepturilor de prioritate, documentul de certificare a depunerii materialului biologic la o autoritate de depozit internationala, documentul privind desemnarea inventatorilor, actul de transmitere a dreptului la acordarea brevetului de inventie, certificatul de expozitie.

Articolul 15 - Formularul cererii de brevet
(1) In aplicarea prevederilor art. 14 alin. (1) lit. a) din lege, solicitarea acordarii unui brevet se poate face la OSIM pe un formular imprimat care cuprinde:
a) solicitarea explicita a acordarii unui brevet de inventie;
b) titlul inventiei, intr-o formulare clara si concisa a obiectului inventiei;
c) toate indicatiile necesare pentru stabilirea identitatii solicitantului sau, dupa caz, a solicitantilor;
d) desemnarea inventatorului, daca acesta nu este acelasi cu solicitantul, cu indicarea locului sau de munca la data realizarii inventiei.
(2) Formularul prevazut la alin. (1) va contine o lista indicand:
a) numarul sau total de pagini si numarul de pagini anexate ale descrierii, revendicarilor, desenelor si rezumatului, precum si numarul de revendicari;
b) denumirea altor documente anexate formularului, cum ar fi: procura in original sau o copie a unei procuri generale, acte de prioritate, lista de secvente de nucleotide, prezentata intr-un format care poate fi citit cu ajutorul unui calculator, documentul referitor la plata taxelor, actul referitor la depozitul microorganismului sau altui material biologic, documentul prin care solicitantul desemneaza inventatorii, documentul prin care solicitantul dovedeste ca este indreptatit la inregistrarea cererii si la acordarea brevetului de inventie, autorizatia privind transmiterea dreptului de prioritate, precum si numarul de pagini al fiecarui document;
c) numarul figurii din desene, indicata de solicitant sa insoteasca rezumatul la publicare; motivat, solicitantul poate cere sa se publice doua figuri, caz in care va indica numerele acestora.
(3) Lista prevazuta la alin. (2) este completata de catre solicitant, iar OSIM verifica si consemneaza prezenta documentelor declarate ca fiind depuse.
(4) Formularul prevazut la alin. (1) este redactat in limba romana si se completeaza in 3 exemplare, prin imprimare, dactilografiere sau de mana.
(5) Indicatiile la care fac referire prevederile alin. (1) lit. c) sunt:
a) in cazul in care solicitantul este o persoana fizica, numele, prenumele, domiciliul si statul al carui cetatean este;
b) in cazul in care solicitantul este o persoana juridica, denumirea oficiala completa, sediul acesteia, statul a carui nationalitate o are, precum si alte date oficiale privind existenta legala a persoanei juridice.
(6) Daca sunt mai multi solicitanti, iar acestia nu sunt reprezentati in fata OSIM printr-un mandatar, in cerere se va indica unul dintre solicitanti, care este desemnat pentru corespondenta cu OSIM; in caz contrar, OSIM va purta corespondenta cu primul solicitant inscris in formular.
(7) La cererea solicitantului, corespondenta poate fi expediata de OSIM la o alta adresa indicata de catre acesta.
(8) In continutul formularului prevazut la alin. (1) mai pot fi incluse, dupa caz:
a) datele de identificare a mandatarului autorizat;
b) revendicarea unei prioritati, conform prevederilor art. 10;
c) o referire, in limba romana, la o cerere de brevet depusa anterior la un oficiu, conform prevederilor art. 8 alin. (2);
d) indicarea procedurilor pe care solicitantul doreste sa le urmeze cererea, dintre care, in mod expres: publicarea cererii de brevet conform prevederilor art. 23 alin. (3) din lege, intocmirea unui raport de documentare conform prevederilor art. 24 alin. (1) din lege, examinarea de fond conform prevederilor art. 25 din lege;
e) indicarea numarului si datei de depozit ale cererii initiale din care cererea a rezultat prin divizare.
(9) Identificarea prin domiciliu sau sediu conform prevederilor alin. (5), (6) si alin. (8) lit. a) trebuie sa satisfaca cerintele obisnuite pentru livrarea prin posta; pentru comunicare rapida, este recomandabil sa fie indicate in plus si numarul de telefon, fax sau datele necesare altor tipuri de comunicare.
(10) Formularul prevazut la alin. (1) trebuie semnat de catre solicitant sau de mandatarul autorizat desemnat de acesta; in situatia mai multor solicitanti, formularul va fi semnat de cel putin unul dintre acestia, cu acordul celorlalti.
(11) Daca formularul nu este semnat conform prevederilor alin. (10), un exemplar din cele aflate la OSIM va fi returnat cu o notificare solicitantului sau, dupa caz, mandatarului autorizat, pentru ca acesta, in termen de doua luni de la data de depozit, sa returneze la OSIM formularul semnat; in caz contrar, cererea nu va fi tratata ca o cerere de brevet de inventie si se aplica prevederile art. 8 alin. (5).

Articolul 16 - Descrierea inventiei
(1) Descrierea inventiei, conform prevederilor art. 14 alin. (1) lit. c) din lege, va contine urmatoarele:
a) titlul inventiei, asa cum acesta a fost indicat in cererea de brevet de inventie, intr-o formulare clara si concisa a inventiei revendicate, fara sa o divulge si fara a contine denumiri fanteziste;
b) precizarea domeniului tehnic la care se refera inventia;
c) prezentarea stadiului tehnicii, considerat de solicitant a fi necesar pentru intelegerea, cercetarea documentara si examinarea cererii de brevet, cu indicarea documentelor care il fundamenteaza; se prezinta cel putin o solutie considerata cea mai apropiata de inventia revendicata; in situatia in care stadiul tehnicii cuprinde si cunostinte traditionale, acestea vor fi indicate explicit in descriere, inclusiv sursa acestora, daca este cunoscuta;
d) prezentarea problemei tehnice pe care solicitantul si-a propus sa o rezolve inventia; problema tehnica consta in formularea obiectivului prin a carui solutionare se obtine un succes in domeniul tehnic la care se refera inventia;
e) expunerea inventiei, asa cum este revendicata, astfel incat problema tehnica, chiar daca nu este prezentata explicit, si mijloacele prin care aceasta a fost rezolvata sa poata fi intelese de catre o persoana de specialitate in domeniu; in cazul in care descrierea cuprinde un grup de inventii care respecta conditia de unitate a inventiei, expunerea fiecarei inventii din grup se efectueaza in mod distinct;
f) prezentarea avantajelor inventiei in raport cu stadiul tehnicii;
g) prezentarea, pe scurt, a figurilor din desene, daca acestea exista;
h) prezentarea in detaliu a cel putin unui mod de realizare a inventiei revendicate, utilizand exemple acolo unde este cazul si cu referire la desene, daca acestea exista; in cazul unor variante de realizare, se prezinta cel putin un exemplu de realizare pentru fiecare varianta;
i) indicarea, daca nu rezulta in mod evident din prezentarea in detaliu conform lit. h) sau din natura inventiei, a modului in care inventia este susceptibila a fi aplicata industrial.
(2) In descrierea conform prevederilor alin. (1) pot fi prezentate modele si formule chimice, fizice ori matematice, algoritmi, linii de programe, subrutine sau programe de calculator, tabele, fara ca prezentarea obiectului inventiei, in exemplul de realizare, sa se bazeze exclusiv pe acestea.
(3) Descrierea va fi prezentata in maniera si cu succesiunea capitolelor prevazute la alin. (1), exceptand situatiile in care, prin natura inventiei, o prezentare diferita ar conduce la o mai buna intelegere a inventiei.
(4) Descrierea inventiei, conform prevederilor alin. (1), trebuie sa contina termenii tehnici din limba romana; in cazul in care in limba romana nu exista termeni echivalenti, pot fi utilizati termeni tehnici uzuali intr-o limba straina, in special din domeniul prelucrarii datelor.

Articolul 17 - Descrierea unei inventii din domeniul programelor de calculator
(1) Descrierea inventiei din domeniul programelor de calculator respecta prevederile art. 16.
(2) Pentru mai buna intelegere a inventiei, descrierea, potrivit prevederilor alin. (1), poate sa fie insotita de reprezentari grafice care sa prezinte etapele sau pasii operationali ai procesarii datelor, cum ar fi organigrame, grafuri sau altele asemenea.
(3) In cadrul descrierii se pot prezenta intr-un limbaj de programare uzual scurte fragmente dintr-un program pentru unitatile de procesare a datelor, daca ele clarifica modul de realizare a inventiei.

Articolul 18 - Revendicarile
(1) In aplicarea prevederilor art. 14 alin. (1) lit. d) din lege, revendicarile trebuie sa defineasca obiectul pentru care se solicita protectie prin caracteristicile tehnice ale inventiei.
(2) Revendicarile, potrivit prevederilor alin. (1), trebuie sa fie clare si concise, atat individual, cat si in ansamblul lor, si sa se bazeze pe descrierea conform prevederilor art. 16.
(3) Revendicarile, potrivit prevederilor alin. (1), se redacteaza, de regula, in doua parti si vor contine:
a) un preambul desemnand obiectul inventiei si caracteristicile tehnice care sunt necesare pentru definirea sa si care, combinate intre ele, fac parte din stadiul tehnicii; si
b) o parte caracteristica, precedata de expresia "caracterizat(a) prin aceea ca", in care sunt expuse acele caracteristici tehnice care, in combinatie cu caracteristicile prezentate in preambul, definesc protectia solicitata.
(4) Totusi, revendicarile pot fi redactate si intr-o singura parte, care contine prezentarea unei caracteristici tehnice sau a unei combinatii de mai multe caracteristici tehnice care defineste obiectul pentru care se solicita protectia.
(5) O cerere de brevet de inventie poate contine una sau mai multe revendicari independente, in functie de caracteristicile tehnice esentiale ale inventiei; o astfel de revendicare poate fi urmata de una sau mai multe revendicari dependente subordonate.
(6) Revendicarea independenta, potrivit prevederilor alin. (5), va preciza in mod clar toate caracteristicile tehnice esentiale necesare pentru definirea obiectului inventiei.
(7) Revendicarea dependenta, potrivit prevederilor alin. (5), va contine in mod implicit toate caracteristicile revendicarii independente careia i se subordoneaza si, dupa caz:
a) dezvolta sau expliciteaza caracteristicile tehnice esentiale ale inventiei care au fost deja enuntate in revendicarea independenta; sau
b) se refera la exemple particulare de realizare a inventiei; sau
c) contine si alte caracteristici tehnice decat cele din revendicarea independenta, dar care nu reprezinta caracteristici esentiale pentru definirea obiectului protectiei solicitate.
(8) Revendicarea dependenta, potrivit prevederilor alin. (5), va cuprinde o trimitere la revendicarea careia i se subordoneaza, fara ca la inceputul acesteia sa se faca o referire la stadiul tehnicii.
(9) Revendicarile dependente, potrivit prevederilor alin. (5), pot fi urmate de una sau mai multe revendicari dependente subordonate acestora si reprezinta revendicari cu dependenta multipla.
(10) Revendicarile dependente, potrivit prevederilor alin. (5) sau (9), subordonate uneia sau mai multor revendicari anterioare trebuie sa fie grupate si plasate in cel mai potrivit mod posibil.
(11) Numarul revendicarilor, potrivit prevederilor alin. (1), va fi rezonabil, luand in considerare natura inventiei revendicate, numerotarea fiind facuta cu cifre arabe consecutive.
(12) Cererea de brevet care se refera la un grup de inventii care formeaza un singur concept inventiv general trebuie sa contina cel putin o revendicare independenta, potrivit prevederilor alin. (5), pentru fiecare inventie.
(13) Fara a aduce atingere prevederilor art. 19 din lege, o cerere de brevet de inventie poate sa contina mai mult de o revendicare independenta de aceeasi categorie (produs, procedeu, instalatie sau utilizare) doar daca obiectul cererii de brevet se refera la:
a) mai multe produse interdependente; sau
b) diferite utilizari ale unui produs ori ale unei instalatii; sau
c) solutii alternative pentru o anumita problema cand acestea nu pot fi cuprinse intr-o singura revendicare.
(14) Pentru redactarea revendicarilor, conform prevederilor alin. (1) se mai au in vedere urmatoarele:
a) denumirile caracteristicilor tehnice din revendicari si semnele de referinta vor corespunde celor din descriere si, respectiv, din desene;
b) redactarea se face intr-o singura fraza;
c) daca cererea de brevet de inventie contine desene, caracteristicile tehnice mentionate in revendicari, in masura in care acest lucru usureaza intelegerea revendicarii, vor fi urmate de semnele de referinta ale acestor caracteristici, indicate intre paranteze; semnele de referinta nu vor fi interpretate ca o limitare a revendicarii;
d) revendicarile nu vor contine desene ori grafice, linii de program, subrutine sau programe de calculator, dar pot contine formule chimice ori matematice sau tabele, daca acestea sunt esentiale pentru definirea obiectului protectiei solicitate;
e) revendicarile nu vor contine trimiteri ca, de exemplu, "asa cum este prezentat in ... din descriere" sau "asa cum este ilustrat in fig. ..."; totusi, in cazurile in care este absolut necesar, revendicarea poate face trimitere, in ceea ce priveste caracteristicile tehnice ale inventiei, la descriere sau desene.
(15) Revendicarile in cazul inventiilor din domeniul programelor de calculator se redacteaza astfel incat:
a) noile caracteristici ale unui produs pot fi realizate cu ajutorul unui program de calculator intr-un sistem care cuprinde mijloace adaptate sa realizeze un procedeu echivalent;
b) procedeul poate fi realizat intr-un sistem daca programul care determina realizarea procedeului poate fi rulat intr-un sistem.

Articolul 19 - Desenele
(1) Desenele, conform prevederilor art. 14 alin. (1) lit. e) din lege, sunt necesare in masura in care contribuie la intelegerea inventiei si a caracteristicilor tehnice ale acesteia.
(2) Desenele, conform prevederilor alin. (1), vor contine semne de referinta, constand in cifre si/sau litere care sa indice elementele componente ale figurii pe care o reprezinta, corespunzatoare prezentarii din descrierea prevazuta la art. 16.
(3) O fila cu desene, conform prevederilor alin. (1), poate sa includa mai multe figuri, realizate conform normelor de desen tehnic.
(4) Fila cu desene, conform prevederilor alin. (3), este de format A4 sau, in cazuri exceptionale, A3 si poate fi din calc, carton alb sau alt suport, cu conditia ca desenul sa aiba contrastul necesar pentru reproducerea prin metode electrostatice; filele nu vor avea chenar sau alte linii care sa delimiteze desenele; marginile minime libere ale filelor trebuie sa fie pe fiecare latura de 2,5 cm.
(5) Sunt considerate desene, conform prevederilor alin. (1), schemele si diagramele, dar nu si tabelele.
(6) Desenele, conform prevederilor alin. (1), nu vor contine texte, cu exceptia unui cuvant sau a unor cuvinte izolate, strict necesare, cum sunt: "apa", "abur", "deschis", "inchis", iar pentru schemele si diagramele ce ilustreaza etapele unui procedeu, cuvinte-cheie absolut necesare intelegerii acestora.
(7) Semnele de referinta, conform prevederilor alin. (2), vor corespunde celor mentionate in descriere si revendicari si invers.

Articolul 20 - Conditii materiale privind modul de prezentare a partilor componente ale cererii de brevet de inventie
(1) Formularul de cerere, descrierea, revendicarile si desenele care constituie partile componente ale cererii de brevet, conform prevederilor art. 14 alin. (1) din lege, se vor prezenta pe hartie alba, neteda, mata, tare, subtire si durabila, de format A4, fiecare fila fiind utilizata astfel incat laturile mici sa fie pozitionate sus si jos, si se depun la OSIM in 3 exemplare, conform prevederilor art. 4.
(2) Unul dintre cele 3 exemplare de descriere, revendicari si desene depuse conform prevederilor alin. (1) va fi semnat, pe fiecare fila, de catre solicitant sau, dupa caz, de mandatarul autorizat si reprezinta exemplarul original.
(3) Toate filele cererii de brevet de inventie vor fi completate pe o singura fata a filei si in asa fel incat sa poata fi separate in vederea reproducerii lor intr-un numar nelimitat de exemplare; filele nu vor fi rupte, incretite sau indoite.
(4) Filele fiecarui document al cererii de brevet se numeroteaza cu cifre arabe, in ordine crescatoare, pozitionate in partea superioara, la mijlocul filei.
(5) Descrierea si revendicarile vor fi tehnoredactate sau dactilografiate la 1,5-2 randuri, iar marginile libere ale fiecarei file trebuie sa fie pe fiecare latura de 2,5 cm.
(6) Simbolurile si caracterele grafice, precum si formulele chimice sau matematice din cererea de brevet pot fi scrise si de mana sau desenate.
(7) Filele descrierii si revendicarilor nu vor contine desene.
(8) Pe filele cererii de brevet de inventie nu se admit stersaturi, corecturi, cuvinte scrise deasupra sau randuri intercalate; daca totusi acestea exista, solicitantul va semna in dreptul modificarii facute, pe exemplarul original.
(9) Fiecare parte componenta a cererii de brevet va incepe pe o noua fila, iar filele vor fi legate in asa fel incat sa permita usor identificarea, rasfoirea, separarea si reunirea lor.
(10) In cererea de brevet se vor utiliza termeni, semne si simboluri tehnice, acceptate in domeniul de aplicare al inventiei.
(11) Unitatile de masura trebuie sa fie exprimate, de regula, in sistemul de unitati international.
(12) Terminologia si semnele de referinta din descriere, revendicari si desene trebuie sa fie folosite uniform pe tot cuprinsul acestora.
(13) Nu pot face parte din depozitul unei cereri de brevet de inventie si se restituie solicitantului urmatoarele: produsul realizat conform inventiei, machetele, proiectele de executie privind inventia, alte suporturi decat hartia care contin partile componente ale cererii si altele asemenea.
(14) Depozitul unei cereri de brevet de inventie pe baza descrierii, revendicarilor si desenelor depuse in forma electronica sau prin mijloace electronice se face numai dupa aplicarea prevederilor art. 5 alin. (1); documentele depuse inainte de aceasta data pe alt suport decat hartia se restituie solicitantului.
(15) Titlul si revendicarile nu vor contine denumiri comerciale, marci de produs, denumiri fanteziste sau altele asemenea.

Articolul 21 - Rezumatul cererii de brevet de inventie
(1) In aplicarea prevederilor art. 14 alin. (8) din lege, rezumatul serveste atat ca mijloc de selectie a informatiilor tehnice pentru specialisti, cat si la luarea unei decizii privind necesitatea consultarii cererii de brevet de inventie.
(2) Rezumatul, conform prevederilor art. 14 alin. (7) din lege, care insoteste cererea de brevet se redacteaza utilizand aproximativ 150 de cuvinte:
a) va indica titlul inventiei si domeniul tehnic caruia ii apartine inventia sau grupul de inventii;
b) va contine o scurta prezentare a inventiei, dezvaluita in cerere, care sa permita intelegerea problemei tehnice, esenta solutiei de rezolvare a problemei si utilizarea principala a inventiei, iar acolo unde este cazul, acea formula chimica aleasa dintre formulele continute in cererea de brevet, ce caracterizeaza cel mai bine inventia;
c) nu va contine consideratii asupra unor pretinse merite sau aprecieri ale inventiei ori ale unor aplicari speculative;
d) va fi insotit de o indicare a figurii sau in mod exceptional a figurilor din desenele propuse spre publicare.
(3) OSIM poate hotari publicarea impreuna cu rezumatul prevazut la alin. (2) a unei alte figuri sau a unor alte figuri din cererea de brevet de inventie, in cazul in care considera ca aceasta sau acestea caracterizeaza mai bine inventia; fiecare dintre caracteristicile principale mentionate in rezumat si ilustrate prin desen va fi urmata de un semn de referinta pus intre paranteze.

Articolul 22 - Procura
(1) Desemnarea mandatarului autorizat care il reprezinta pe solicitant, titular, cesionar sau orice alta persoana se face printr-o procura care se depune la OSIM odata cu cererea de brevet de inventie si va contine numele si semnatura persoanei reprezentate.
(2) Daca procura, conform prevederilor alin. (1), nu este depusa la data de depozit a cererii de brevet sau la data deschiderii fazei nationale, aceasta poate fi inregistrata in termen de doua luni de la data la care OSIM notifica solicitantului cu privire la remedierea lipsei acesteia ori in termen de 4 luni de la data de depozit sau de la data la care a fost deschisa faza nationala, luandu-se in considerare data care expira cel mai tarziu.
(3) In cazul in care solicitantul nu are domiciliul sau sediul pe teritoriul Romaniei si nu a fost indeplinita cerinta prevazuta la alin. (2), cererea de brevet de inventie se respinge.
(4) In cazul in care persoana reprezentata are domiciliul sau sediul pe teritoriul Romaniei si nu a fost indeplinita cerinta prevazuta la alin. (2), OSIM nu inscrie in registre mandatarul autorizat.
(5) O procura care se refera la proceduri corespunzatoare mai multor cereri de brevet de inventie sau brevete ale aceleiasi persoane reprezentate, numita procura generala, se inscrie in registrul procurilor generale tinut la OSIM, cu conditia ca:
a) toate cererile de brevet de inventie sau brevetele de inventie sa fie identificabile in cuprinsul procurii sau, dupa caz, sa se specifice cele pentru care nu se face reprezentarea;
b) sa se inregistreze la OSIM pentru fiecare cerere de brevet de inventie si brevet de inventie o copie a procurii certificate de OSIM cu numarul acesteia din registrul procurilor generale si semnatura mandatarului autorizat; si
c) sa fie achitata taxa pentru certificarea si eliberarea copiei procurii.
(6) Daca procura nu este redactata in limba romana, aceasta va fi insotita de o traducere conforma cu originalul documentului.

Articolul 23 - Actul de prioritate
(1) In aplicarea prevederilor art. 20 alin. (4) din lege, solicitantul care revendica o prioritate a unei cereri de brevet anterioare va depune la OSIM, in termen de 16 luni de la data prioritatii revendicate, o copie a cererii anterioare, impreuna cu data sa de depozit certificata de autoritatea la care a fost depusa cererea anterioara si care reprezinta actul de prioritate.
(2) In cazul cererilor internationale, pentru care a fost deschisa faza nationala, o copie de pe actul de prioritate este ceruta de OSIM de la Biroul International.
(3) Cand intr-o cerere internationala este revendicata prioritatea unei cereri anterioare si a fost deschisa faza nationala, iar actul de prioritate nu a fost depus la Biroul International in termenul prevazut de Regula 17 din Regulamentul de aplicare a Tratatului de cooperare in domeniul brevetelor, acesta poate fi depus, in vederea recunoasterii prioritatii revendicate, la OSIM:
a) in termen de 4 luni de la data de deschidere a fazei nationale, daca se aplica prevederile art. 30 alin. (3); sau
b) in termen de 2 luni de la data de deschidere a fazei nationale, daca se aplica prevederile art. 30 alin. (4).
(4) La cererea solicitantului, OSIM poate obtine actul de prioritate in forma electronica dintr-o biblioteca digitala a unui stat parte la Conventia de la Paris sau a unui stat membru al Organizatiei Mondiale a Comertului, in conditiile prevazute de art. 5 alin. (3).
(5) OSIM nu recunoaste prioritatea in urmatoarele situatii:
a) nedepunerea actului de prioritate, neinregistrarea unei cereri la OSIM, conform prevederilor alin. (4); sau
b) neplata taxei pentru revendicarea unei prioritati.
(6) Actul de prioritate poate confirma depozitul cererii anterioare de brevet de inventie sau cel al cererii de inregistrare a unui model de utilitate.
(7) In aplicarea prevederilor art. 22 alin. (3) din lege, OSIM poate cere prin notificare solicitantului depunerea unei traduceri conforme in limba romana a actului de prioritate, in vederea recunoasterii prioritatii revendicate. Nedepunerea la OSIM a traducerii actului de prioritate in termenul acordat, care nu poate depasi doua luni de la data notificarii, conduce la nerecunoasterea prioritatii revendicate.
(8) Atunci cand se revendica una sau mai multe prioritati si OSIM solicita, printr-o notificare, traducerea actelor de prioritate, solicitantul sau succesorul sau in drepturi va indica si pasajele din descriere, revendicari si, daca este cazul, desenul ori desenele care corespund fiecarui act de prioritate.
(9) Persoana care a depus o cerere de brevet sau de model de utilitate in strainatate si are dreptul sa revendice in acea cerere prioritatea unei cereri anterioare depuse in Romania poate solicita eliberarea actului de prioritate care confirma depozitul cererii din Romania.
(10) OSIM elibereaza persoanei indreptatite la revendicarea prioritatii actul de prioritate solicitat conform prevederilor alin. (9), cu conditia depunerii la OSIM a unei copii de pe cererea de protectie depusa in strainatate si a platii taxei legale.

Articolul 24 - Autorizatia privind transmiterea drepturilor de prioritate
(1) Autorizatia la care se face referire in prevederile art. 20 alin. (8) si (9) din lege se depune la OSIM de catre cesionarul dreptului de prioritate si va mentiona dreptul acestuia de a revendica prioritatea primului depozit.
(2) Termenul de inregistrare la OSIM a autorizatiei in cazurile revendicarii prioritatii prevazute la art. 20 alin. (1) sau (7) din lege este de maximum 17 luni de la data prioritatii; in caz contrar, [conform prevederilor art. 22 alin. (4) din lege], OSIM hotaraste nerecunoasterea prioritatii revendicate.
(3) Daca in intervalul de prioritate au avut loc transmiteri prin cesiuni succesive ale dreptului de prioritate, acestea trebuie inregistrate la OSIM in termenul prevazut la alin. (2).
(4) In cazul in care se aplica prevederile alin. (2) sau ale art. 30 alin. (13), autorizatia se inregistreaza la OSIM in termen de 3 luni de la data deschiderii fazei nationale; in caz contrar, in termen de 6 luni de la data deschiderii fazei nationale, OSIM hotaraste nerecunoasterea prioritatii revendicate.

Articolul 25 - Documentul de certificare a depunerii materialului biologic la o autoritate de depozit internationala
(1) Documentul prevazut la art. 18 alin. (2) din lege se depune la OSIM in termenul prevazut la art. 73 alin. (3) si va contine:
a) denumirea materialului biologic;
b) denumirea si sediul autoritatii de depozit internationale la care a fost constituit depozitul de material biologic;
c) numarul de ordine atribuit depozitului;
d) data de depozit a materialului biologic la autoritatea de depozit.
(2) Din documentul la care se face referire la prevederile alin. (1) trebuie sa rezulte ca materialul biologic a fost depus la autoritatea de depozit internationala la o data anterioara datei de depozit sau datei prioritatii recunoscute a cererii de brevet de inventie.
(3) Daca inventia din cererea de brevet se refera la un microorganism, in lipsa documentului de certificare mentionat la alin. (1) cererea se respinge.

Articolul 26 - Documentul privind desemnarea inventatorilor
(1) In aplicarea prevederilor art. 14 alin. (2) din lege, daca solicitantul nu este acelasi cu inventatorul sau nu este singurul inventator, desemnarea inventatorului va fi efectuata pe un document separat, anexat cererii de brevet.
(2) Documentul de desemnare, conform prevederilor alin. (1), va stabili numele, prenumele si adresa completa a inventatorului; aceste date trebuie sa fie identice cu cele care sunt continute in documentul din care reiese ca solicitantul a dobandit dreptul la acordarea brevetului.
(3) OSIM nu verifica exactitatea desemnarii inventatorului.
(4) Daca solicitantul nu are si calitatea de inventator sau nu este singurul inventator, OSIM publica datele cu privire la inventatorul desemnat conform prevederilor alin. (2) impreuna cu alte date prevazute la art. 35 pentru publicarea cererii de brevet.
(5) Solicitantul si inventatorul nu pot invoca omisiunea unei notificari privind prevederile alin. (3), cu referire la erorile continute in documentul in care este desemnat inventatorul.
(6) In aplicarea prevederilor art. 35 alin. (3) din lege, in cazul in care inventatorul renunta in scris la dreptul sau de a fi mentionat, inventatorul trebuie sa inregistreze la OSIM o declaratie cel mai tarziu cu o luna inainte de data publicarii cererii de brevet.
(7) In situatia in care o persoana interesata inregistreaza la OSIM o hotarare definitiva si irevocabila prin care se stabileste, conform prevederilor art. 63 din lege, ca are calitatea de inventator, aceasta va depune la OSIM actul prin care transmite solicitantului dreptul la acordarea brevetului. In caz contrar, cererea de brevet se respinge conform prevederilor art. 28 alin. (2) lit. g) din lege.
(8) In cazul in care desemnarea prevazuta la alin. (1) contine erori, rectificarea acestora se face la cerere, motivat si numai cu consimtamantul persoanei desemnate.
(9) Daca cererea de rectificare a datelor privind desemnarea inventatorului este inregistrata de un tert, este necesar si consimtamantul solicitantului cererii de brevet.
(10) In cazul in care desemnarea inventatorului este inregistrata incorect in Registrul national al cererilor de brevet de inventie depuse si, dupa caz, s-a publicat in BOPI, rectificarea sau anularea acesteia se va inregistra, de asemenea, in registru si, dupa caz, se va publica in BOPI.
(11) In cazul in care, in baza prevederilor art. 35 alin. (3), numele inventatorului nu se publica, precum si in cazul inregistrarii unei cereri de rectificare sau de anulare a mentiunii privind desemnarea inventatorului, solicitantul sau, dupa caz, titularul brevetului de inventie datoreaza la OSIM taxa de nepublicare a numelui inventatorului si, respectiv, taxa de modificare a situatiei juridice.
(12) Daca inventatorii nu au fost desemnati, la depunerea cererii de brevet, solicitantul este obligat sa ii declare in termenul prevazut de art. 28 alin. (4) lit. a) din lege; in cazul cererilor de brevet de inventie care se incadreaza in prevederile art. 40 alin. (2) din lege, desemnarea inventatorilor se va face pana la declasificarea informatiilor in vederea publicarii sau pana la luarea unei hotarari cu privire la cerere.
(13) In cazul in care solicitantul este notificat de OSIM cu privire la desemnarea inventatorilor in termenele prevazute anterior si nu raspunde la notificare, cererea de brevet de inventie este declarata ca fiind considerata retrasa, conform prevederilor art. 28 alin. (4) lit. a) din lege.
(14) In cazul in care solicitantul sau titularul cere la OSIM modificarea colectivului de inventatori, acesta trebuie sa depuna o declaratie autentificata, din care sa rezulte acordul inventatorilor desemnati. In situatia includerii unor inventatori, declaratia trebuie sa contina si acordul lor pentru transmiterea drepturilor catre solicitant.
(15) In situatiile prevazute la alin. (14) se da curs solicitarii numai daca sunt achitate taxele legale pentru modificarea colectivului de inventatori si pentru transmiterea de drepturi.
(16) Depunerea la OSIM a declaratiei conform prevederilor alin. (14) poate fi facuta cel mai tarziu pana la luarea hotararii de acordare a brevetului de inventie; in caz contrar, OSIM nu ia in considerare cererea solicitantului de modificare a colectivului de inventatori.

Articolul 27 - Actul de transmitere a dreptului la acordarea brevetului de inventie
(1) In aplicarea prevederilor art. 14 alin. (2) din lege, daca inventatorul ori inventatorii a/au cedat dreptul la brevetul de inventie unei persoane fizice sau juridice inainte de depunerea cererii de brevet de inventie, solicitantul va depune la OSIM actul din care rezulta aceasta transmitere, pentru a face dovada ca este persoana indreptatita la acordarea brevetului.
(2) Actul prevazut la alin. (1) in original sau in copie autentificata, va putea fi inregistrat la OSIM pana la luarea unei hotarari cu privire la cererea de brevet de inventie.
(3) In cazul in care din cererea de brevet de inventie nu rezulta ca solicitantul este indreptatit la acordarea brevetului de inventie, OSIM il va notifica, cerand depunerea actului prevazut la alin. (1).
(4) Daca solicitantul nu a depus actul prevazut la alin. (2) pana la data luarii unei hotarari cu privire la cererea de brevet de inventie, OSIM ii va acorda un termen de 6 luni pentru a-l depune; nedepunerea actului conduce la respingerea cererii de brevet de inventie conform prevederilor art. 28 alin. (2) lit. g) din lege.
(5) Daca dupa data de depozit se transmite dreptul la acordarea brevetului de inventie, actul de transmitere trebuie depus, in original sau in copie autentificata, si taxa aferenta va fi platita pana la luarea unei hotarari de catre OSIM; in caz contrar, brevetul de inventie se acorda pe numele solicitantului.

Articolul 28 - Certificatul de expozitie
(1) In termen de 4 luni de la data de depozit a cererii de brevet, solicitantul va depune la OSIM certificatul de expozitie, care constituie documentul la care se face referire in prevederile art. 11 alin. (2) din lege si care va cuprinde:
a) denumirea si sediul administratiei responsabile pentru protectia proprietatii industriale la expozitia in care a fost expusa inventia si care a emis certificatul;
b) denumirea expozitiei, locul unde s-a desfasurat si data deschiderii acesteia;
c) numele si adresa persoanei fizice, respectiv denumirea si sediul persoanei juridice care a depus obiectul inventiei la administratia expozitiei si care il expune;
d) constatarea ca inventia a fost in fapt expusa in expozitie;
e) data la care a fost facuta prima divulgare a inventiei;
f) numarul si data eliberarii certificatului;
g) o copie a descrierii obiectului expus, redactata in limba romana, certificata de catre administratia prevazuta la lit. a), din care sa rezulte ca obiectul expus este identic cu cel descris.
(2) In situatia prevazuta la alin. (1) lit. e), atunci cand prima divulgare a inventiei este ulterioara datei deschiderii expozitiei, certificatul va mentiona data cand a avut loc prima divulgare.
(3) Certificatul poate fi insotit de un document privind identificarea inventatorului, autentificat de administratia prevazuta la alin. (1) lit. a) privind identificarea inventatorului.
(4) In cazul in care certificatul prevazut la alin. (1) nu este depus in limba romana, in urma notificarii OSIM, solicitantul va depune o traducere conforma a acestuia.

Sectiunea 5 - Cereri internationale depuse la OSIM


Articolul 29 - Primirea si prelucrarea cererilor internationale
(1) OSIM este oficiul receptor pentru cererile internationale ale solicitantilor romani, persoane fizice sau juridice, ale solicitantilor rezidenti in Romania sau care au intreprinderi industriale ori comerciale, reale si serioase in Romania, astfel cum este prevazut la art. 3 din Conventia de la Paris.
(2) Daca o cerere internationala este depusa de mai multi solicitanti, este suficient ca unul dintre acestia sa indeplineasca prevederile alin. (1).
(3) In calitate de oficiu receptor, OSIM primeste, verifica si transmite la Biroul International cererile internationale conform Tratatului de cooperare in domeniul brevetelor si regulamentului de aplicare a acestuia.
(4) Cererea internationala se intocmeste de solicitant in 3 exemplare si va respecta conditiile prevazute de Tratatul de cooperare in domeniul brevetelor si regulamentul de aplicare a acestuia, formularul cererii fiind cel elaborat de Biroul International.
(5) Descrierea, revendicarile si rezumatul vor fi redactate in una dintre limbile romana, franceza, engleza, germana sau rusa, la alegerea solicitantului.
(6) In cazul in care descrierea, revendicarile si rezumatul sunt redactate in limba romana, solicitantul va folosi un formular de cerere internationala redactat in una dintre celelalte limbi indicate la alin. (5).
(7) Solicitantul poate alege ca autoritate de cercetare documentara internationala unul dintre oficiile desemnate in conformitate cu prevederile art. 16 din Tratatul de cooperare in domeniul brevetelor.
(8) Daca descrierea, revendicarile si desenele au fost depuse intr-o alta limba decat una dintre limbile acceptate de autoritatea de cercetare documentara internationala care a fost aleasa de solicitant, acesta trebuie sa depuna, in termen de o luna de la data de inregistrare a cererii, o traducere a documentelor in limba acceptata.
(9) In cazul in care nu sunt indeplinite prevederile alin. (1), (2) sau (4), cererea internationala se considera ca fiind primita de OSIM in numele Biroului International, ca oficiu receptor, si intreaga documentatie se va transmite la Biroul International, cu conditia achitarii de catre solicitant, in beneficiul OSIM, a unei taxe avand cuantumul taxei de transmitere.
(10) Solicitantul va plati urmatoarele taxe la OSIM, in calitate de oficiu receptor:
a) taxa de transmitere la Biroul International datorata OSIM, ca oficiu receptor, la care face referire regula 14 din Regulamentul de aplicare a Tratatului de cooperare in domeniul brevetelor;
b) taxa de inregistrare internationala la care face referire regula 15 din acelasi regulament;
c) taxa de documentare internationala la care face referire regula 16 alin. (1) din acelasi regulament.
(11) Taxele prevazute la alin. (10) lit. b) si c) sunt incasate de OSIM in beneficiul Biroului International si in cel al autoritatii de documentare internationala si sunt transmise acestora.
(12) Daca una dintre taxele prevazute la alin. (10) nu a fost platita in termen sau a fost platita partial pana la expirarea termenului-limita, se aplica regula 16 bis din Regulamentul de aplicare a Tratatului de cooperare in domeniul brevetelor.
(13) Dovada de plata a taxelor prevazute la alin. (10) si (12) se depune de catre solicitant la OSIM imediat dupa efectuarea platii.
(14) Daca traducerea nu a fost depusa in termenul prevazut la alin. (8), aceasta poate fi depusa intr-un termen de o luna de la notificare, dar nu mai tarziu de doua luni de la inregistrarea cererii internationale, cu plata taxei de depunere ulterioara a traducerii cererii internationale.
(15) In cazul in care cererea internationala indeplineste conditiile prevazute de Tratatul de cooperare in domeniul brevetelor si de regulamentul de aplicare a acestuia, OSIM, in calitate de oficiu receptor, acorda data de depozit international.
(16) Un exemplar al cererii internationale inregistrate la OSIM este pastrat ca martor si nu este facut accesibil publicului.
(17) In cazul in care, la data depunerii, cererea internationala contine informatii clasificate "secret de stat" sau ulterior informatiile referitoare la sau in legatura cu inventia sunt clasificate "secret de stat", conform prevederilor art. 41 alin. (2) din lege, de institutiile in drept pentru apararea nationala si pentru pastrarea sigurantei nationale, OSIM, in calitate de oficiu receptor, nu trateaza cererea ca fiind o cerere internationala si, in consecinta, nu transmite cererea la Biroul International si la autoritatea de documentare internationala si returneaza taxele prevazute la alin. (10) incasate.
(18) O cerere internationala pentru care OSIM are calitatea de oficiu receptor este declarata ca fiind considerata retrasa in conditiile prevazute de Tratatul de cooperare in domeniul brevetelor.
(19) Daca intr-o cerere internationala este revendicata prioritatea unei cereri avand data de depozit anterioara termenului de prioritate, solicitantul poate depune, cu plata unei taxe in cuantum egal cu cel al taxei de inregistrare a unei cereri de repunere in termen, o cerere in conformitate cu regula 26 bis. 3 din Regulamentul de aplicare a Tratatului de cooperare in domeniul brevetelor.
(20) OSIM ia o hotarare de admitere a cererii prevazute la alin. (19) in cazul in care constata ca solicitantul a depus toate diligentele pentru depunerea cererii internationale in termenul de prioritate sau ca depasirea termenului de prioritate nu s-a produs cu intentie.

Articolul 30 - Proceduri ale cererilor internationale in faza nationala
(1) Prevederile acestui articol se aplica cererilor internationale in care Romania este stat desemnat si, dupa caz, ales, in conformitate cu Tratatul de cooperare in domeniul brevetelor.
(2) O cerere internationala care a primit data de depozit international la un oficiu receptor va avea acelasi efect ca o cerere de brevet de inventie depusa in Romania la aceeasi data.
(3) Daca solicitantul doreste sa continue cererea internationala in Romania, in termen de 30 de luni de la data de depozit international sau, daca o prioritate a fost revendicata, de la data prioritatii, va deschide faza nationala in Romania.
(4) Prevederile alin. (3) se aplica si in cazul in care solicitantul, din motive justificate, deschide faza nationala in termen de doua luni de la data expirarii termenului de 30 de luni, cu plata unei taxe intr-un cuantum egal cu cel al taxei pentru inregistrarea unei cereri de repunere in termen.
(5) Pentru deschiderea fazei nationale in Romania, solicitantul va plati la OSIM taxa de inregistrare a cererii de brevet si, daca este cazul, taxa de revendicare a unei prioritati si va depune o cerere care sa contina solicitarea explicita sau implicita a deschiderii fazei nationale si 3 exemplare ale traducerii conforme in limba romana a descrierii, revendicarilor, desenelor si rezumatului cererii internationale.
(6) In intelesul prevederilor alin. (5), solicitarea explicita de deschidere a fazei nationale se face prin depunerea formularului de deschidere a fazei nationale, publicat in Ghidul depozantului Tratatului de cooperare in domeniul brevetelor de catre Biroul International.
(7) Cererile internationale pentru care s-a deschis faza nationala se inscriu in Registrul national al cererilor de brevet de inventie depuse.
(8) Dupa deschiderea fazei nationale cererea internationala este supusa procedurilor prevazute de lege si de prezentul regulament.
(9) Daca solicitantul a achitat taxele prevazute la alin. (5) si a justificat depunerea descrierii, revendicarilor, desenelor si a rezumatului cererii internationale intr-o limba straina, traducerea conforma in limba romana a acestora poate fi depusa in termen de doua luni de la data deschiderii fazei nationale, cu plata taxei legale.
(10) OSIM accepta, la cererea solicitantului, ca numai o parte a cererii internationale sa fie continuata in Romania, caz in care acesta va depune traducerea numai a acelei parti si va face o declaratie din care sa reiasa partile cererii internationale neincluse in traducere si motivul renuntarii la acestea.
(11) In cazul in care solicitantul a solicitat deschiderea fazei nationale ulterior termenelor prevazute la alin. (3) sau (4), OSIM hotaraste respingerea cererii de brevet.
(12) Daca autoritatea de documentare internationala a supus documentarii internationale numai o parte a cererii internationale care se refera la doua sau mai multe inventii care formeaza un singur concept inventiv general, solicitantul poate continua cererea internationala in Romania pentru toate inventiile continute in aceasta sau conform prevederilor alin. (10).
(13) In cazul in care solicitantul nu a depus la Biroul International in termenul prevazut de art. 22 sau 39 din Tratatul de cooperare in domeniul brevetelor declaratiile mentionate in regula 4.17 din regulamentul de aplicare a acestuia, oricare dintre aceste declaratii poate fi depusa la OSIM in conditiile prevazute la art. 24 si 27.
(14) Depunerea oricaruia dintre documentele prevazute la art. 24 si 27 este insotita de dovada platii unei taxe intr-un cuantum egal cu cel al taxei de completare a cererii de brevet de inventie prin depunerea partii lipsa a descrierii inventiei.
(15) In cazul in care OSIM considera ca pentru derularea procedurilor la care este supusa o cerere internationala intrata in faza nationala sunt necesare copii ale documentelor in legatura cu respectiva cerere, depuse sau emise conform prevederilor Tratatului de cooperare in domeniul brevetelor si ale regulamentului de aplicare a acestuia, solicita aceste copii de la Biroul International.
(16) Traducerea prevazuta la alin. (5) poate fi traducerea descrierii, revendicarilor si desenelor depuse de solicitant la data de depozit a cererii internationale sau orice traducere conforma a descrierii sau revendicarilor modificate in timpul procedurilor pe care le urmeaza cererea in faza internationala.
(17) Pentru cererea internationala intrata in faza nationala, solicitantul poate transmite la OSIM oricare dintre traducerile conforme ale descrierii sau revendicarilor amendate in timpul procedurilor pe care le urmeaza cererea in faza internationala; amendamentele nu trebuie sa depaseasca limitele dezvaluirii inventiei din cererea internationala, asa cum a fost ea depusa la oficiul receptor.
(18) Cand solicitantul nu remite traducerea revendicarilor depuse initial, OSIM ii notifica sa depuna traducerea in termen de 90 de zile, iar in cazul in care in termenul fixat in notificare nu a fost primita traducerea care lipseste, OSIM deruleaza procedurile pe baza revendicarilor traduse depuse.
(19) Daca solicitantul a deschis faza nationala, conform prevederilor art. 22 din Tratatul de cooperare in domeniul brevetelor, chiar daca Romania este si stat ales, el nu mai poate deschide faza nationala in baza prevederilor art. 39 din acelasi tratat.
(20) Daca solicitantul, in conditiile prevazute de Tratatul de cooperare in domeniul brevetelor, retrage cererea de examinare preliminara internationala sau retrage alegerea Romaniei, atunci Romania ramane stat desemnat.
(21) Descrierea, revendicarile si desenele cererii internationale pentru care s-a deschis faza nationala in Romania, traduse in limba romana, vor fi publicate imediat dupa expirarea unui termen de 6 luni de la data deschiderii fazei nationale, in conformitate cu prevederile art. 23 din lege.
(22) Totusi, publicarea cererii nu poate fi facuta inainte de 20 de luni de la data de depozit sau de la data prioritatii revendicate fara consimtamantul solicitantului.
(23) In cazul in care se solicita efectuarea unui raport de documentare conform prevederilor art. 24 din lege, acesta se va intocmi pe baza traducerii descrierii, revendicarilor si desenelor indicate de catre solicitant.
(24) Procedura de examinare a cererii internationale intrate in faza nationala va incepe dupa expirarea termenului prevazut la alin. (3) si numai la cererea expresa a solicitantului formulata inainte de acest termen.
(25) In cazul in care exista depuse la OSIM atat revendicari initiale, cat si amendate, la cererea solicitantului vor fi supuse procedurii de examinare revendicarile initiale sau cele amendate; solicitantul are posibilitatea ca in faza nationala sa amendeze descrierea, revendicarile si desenele, in termenele prevazute de lege si de prezentul regulament.
(26) O cerere internationala nu are efecte in Romania daca solicitantul a retras cererea internationala sau desemnarea Romaniei ori atunci cand cererea se afla in una dintre situatiile prevazute la art. 12 alin. (3), art. 4 alin. (1) lit. b), art. 14 alin. (3) sau (4) din Tratatul de cooperare in domeniul brevetelor, nu a fost deschisa faza nationala, nu a fost deschisa faza regionala la Oficiul European de Brevete sau a fost deschisa faza regionala la Oficiul European de Brevete, dar Romania nu este stat desemnat.
(27) In termen de 4 luni de la deschiderea fazei nationale, solicitantul poate corecta, cu plata taxei legale, deficientele din revendicarea de prioritate semnalate in procedura din faza internationala.
(28) OSIM recunoaste prioritatea revendicata intr-o cerere internationala avand data de depozit ulterioara termenului de prioritate daca solicitantul cere, in termen de 2 luni de la deschiderea fazei nationale, cu plata taxei legale, repunerea in dreptul de prioritate in conditiile prevazute la art. 20 alin. (7) din lege si la art. 10 alin. (18).

Articolul 31 - Revizuirea de catre OSIM a cererilor internationale
(1) Prevederile prezentului articol se aplica cererilor internationale in care Romania a fost stat desemnat.
(2) In cazul in care un oficiu receptor a refuzat sa acorde data de depozit unei cereri internationale sau a decis ca cererea ori desemnarea Romaniei este considerata retrasa, OSIM, la cererea solicitantului, analizeaza hotararea pentru a stabili daca aceasta este justificata, in vederea derularii procedurilor pe cale nationala si, daca este cazul, o revizuieste.
(3) Prevederile alin. (2) pot fi aplicate in urma oricarei notificari a Biroului International, conform careia o cerere este considerata retrasa.
(4) O cerere de revizuire va fi prezentata de solicitant la Biroul International inainte de expirarea termenului prevazut de regula 51.1 din Regulamentul de aplicare a Tratatului de cooperare in domeniul brevetelor, in vederea transmiterii de catre Biroul International la OSIM a unei copii de pe toate documentele anexate la cererea internationala; pentru ca OSIM sa dea curs cererii de revizuire inainte de expirarea termenului, solicitantul va depune o traducere a cererii la OSIM si va plati o taxa in cuantum egal cu cel al taxei pentru inregistrarea unei contestatii.
(5) Daca OSIM stabileste ca decizia oficiului receptor sau a Biroului International nu a fost justificata, cererea va fi supusa procedurilor prevazute in lege si in prezentul regulament.
(6) Daca nu s-a acordat data de depozit international de catre oficiul receptor, cererea va avea ca data de depozit data la care OSIM considera ca ar fi trebuit acordata data de depozit.
(7) Daca cererea internationala indeplineste cerintele referitoare la forma si continut, prevazute de Tratatul de cooperare in domeniul brevetelor, aceasta va avea efectele unei cereri nationale in Romania, de la data de depozit.

Sectiunea 6 - Cererea de brevet european care desemneaza Romania si brevetul european cu efecte in Romania


Articolul 32 - Cererea de brevet european si brevetul european Cererile de brevet european si brevetele europene cu efecte in Romania vor fi tratate de catre OSIM potrivit legislatiei in vigoare.


Capitolul II - Examinarea cererilor de brevet de inventie


Sectiunea 1 - Procedura de examinare preliminara


Articolul 33 - Examinarea depozitului national reglementar
(1) Dupa primirea cererii de brevet, OSIM verifica indeplinirea conditiilor legale privind atribuirea datei de depozit si, totodata, indica, impreuna cu termenul de remediere, eventualele nereguli constatate, cum ar fi:
a) nedepunerea formularului conform prevederilor art. 14;
b) lipsa de pe formular a semnaturii solicitantului sau a mandatarului autorizat;
c) lipsa scrierii cu caractere latine a datelor de identificare a solicitantului sau a mandatarului autorizat conform prevederilor art. 6 alin. (5);
d) lipsa de pe formular a titlului inventiei;
e) lipsa traducerii in limba romana a descrierii, revendicarilor si desenelor cuprinse in cererea de brevet de inventie;
f) lipsa dovezii de plata a taxelor legale privind depunerea ulterioara a traducerii in limba romana a descrierii, revendicarilor si desenelor sau, dupa caz, a revendicarilor si/sau desenelor;
g) lipsa procurii mandatarului autorizat, in cazul in care solicitantul a indicat in cerere ca este reprezentat;
h) neindicarea dispozitiilor legale in temeiul carora solicitantul este indreptatit la acordarea brevetului, inclusiv lipsa actului care confirma acest lucru;
i) lipsa revendicarilor si/sau a desenelor;
j) lipsa rezumatului.
(2) In situatia prevazuta la alin. (1) lit. b), un exemplar din formularul de cerere este transmis pentru semnare solicitantului sau, dupa caz, mandatarului autorizat. Lipsa de pe formular a semnaturilor tuturor solicitantilor trebuie motivata, in caz contrar cererea se respinge.
(3) Daca sunt indeplinite cerintele prevederilor art. 14 alin. (1) sau art. 16 alin. (1) din lege, OSIM acorda data de depozit, notifica solicitantului numarul si data depozitului, iar cererea de brevet de inventie continua procedura de examinare preliminara, in cadrul careia se analizeaza:
a) dreptul solicitantului la acordarea brevetului de inventie, in cazul in care acesta este o alta persoana decat inventatorul;
b) dreptul mandatarului autorizat de a reprezenta solicitantul in fata OSIM;
c) daca sunt declarati inventatorii;
d) daca prioritatea conventionala este corect revendicata si sustinuta prin acte de prioritate depuse la OSIM;
e) daca taxele au fost platite in cuantumul si la termenele corespunzatoare procedurilor solicitate in cererea de brevet de inventie;
f) indeplinirea conditiilor materiale privind cererea de brevet de inventie, conform prevederilor art. 20;
g) daca inventia se incadreaza in mod evident in prevederile art. 8 alin. (1) sau in cele ale art. 9 lit. b)-d) din lege;
h) daca inventia se incadreaza in mod evident in prevederile art. 9 lit. a) din lege;
i) daca cererea rezulta din divizarea unei cereri anterioare, in cazul in care este mentionat in cerere acest lucru;
j) indeplinirea conditiilor privind redactarea descrierii, revendicarilor si desenelor, astfel incat la prima vedere inventia sa fie dezvaluita in cadrul cererii de brevet in conformitate cu prevederile art. 18 din lege;
k) indeplinirea conditiilor prevazute la art. 24 privind actul de certificare a depunerii materialului biologic la o autoritate de depozit internationala;
l) daca cererea de brevet de inventie care cuprinde un grup de inventii respecta, la prima vedere, unitatea inventiei, conform prevederilor art. 19 alin. (1) din lege.
(4) In urma examinarii, conform prevederilor alin. (3), notifica solicitantului rezultatul analizei si, dupa caz, acorda un termen de raspuns.
(5) Ca urmare a notificarii trimise conform prevederilor alin. (4) sau din proprie initiativa, solicitantul poate comunica la OSIM descrierea, revendicarile si, daca este cazul, desenele modificate, cu respectarea prevederilor art. 27 alin. (5) din lege si art. 37.
(6) Comisia de examinare preliminara ia hotarari in cadrul procedurii de examinare preliminara in conformitate cu prevederile art. 28 alin. (2), lit. a), c), d), f), g) si h) din lege.

Articolul 34 - Clasificarea cererii de brevet de inventie
(1) OSIM clasifica cererea de brevet conform editiei in vigoare a clasificarii internationale a brevetelor stabilita prin Aranjamentul de la Strasbourg, atribuind indici de clasificare care sa permita identificarea inventiei revendicate si a informatiei suplimentare continute in cererea de brevet.
(2) Dupa verificarea indeplinirii cerintelor prevederilor art. 14 alin. (1) sau, dupa caz, ale art. 16 alin. (1) din lege, cererea de brevet, asa cum a fost inregistrata, este clasificata initial in procedura de examinare preliminara, pe baza revendicarilor.
(3) Clasificarea cererilor de brevet care nu respecta prevederile art. 18 din lege privind dezvaluirea suficient de clara si completa si care urmeaza a fi publicate se va baza pe ceea ce pare a fi inventia, in masura in care aceasta poate fi inteleasa.
(4) In cazul in care se constata ca cererea de brevet nu indeplineste in mod evident conditia prevazuta la art. 19 alin. (1) din lege, in vederea publicarii se vor clasifica toate inventiile revendicate.
(5) Clasificarea initiala conform prevederilor alin. (2) este confirmata, completata sau modificata in cursul procedurilor de documentare si examinare a cererii de brevet conform prevederilor art. 26 din lege.
(6) Clasificarea poate suferi modificari si ca urmare a limitarii conform prevederilor art. 51 alin. (2) din lege a brevetului acordat.

Sectiunea 2 - Publicarea cererii de brevet de inventie


Articolul 35 - Conditii de publicare
(1) Cererea de brevet de inventie care indeplineste prevederile art. 14 alin. (1) sau art. 16 alin. (1) din lege, pentru care s-au achitat taxele de inregistrare sau de deschidere a fazei nationale si de publicare, in conformitate cu prevederile art. 43 alin. (1) din lege, si pentru care, cu o luna inainte de data publicarii, nu a fost luata o hotarare de respingere, nu s-a luat act de retragerea cererii sau aceasta nu a fost declarata ca fiind considerata retrasa, conform prevederilor art. 28 din lege, se publica, cu respectarea termenelor prevazute la art. 23 alin. (1)-(5) din lege.
(2) In cazurile prevazute la art. 23 alin. (1), (2), (4) si (5) din lege, daca nu a fost solicitata in scris, in mod expres, publicarea cererii, dar este facuta dovada platii taxei de publicare in cuantumul si termenele legale, se considera ca solicitantul si-a dat acordul pentru publicare.
(3) Publicarea cererii poate fi ceruta numai de catre solicitant sau, dupa caz, de mandatarul autorizat, care datoreaza si taxa de publicare.
(4) Daca o alta persoana decat solicitantul sau mandatarul autorizat a solicitat publicarea si/sau a achitat taxa de publicare, OSIM nu va da curs procedurii de publicare; totusi, in cazul in care solicitantul sau, dupa caz, mandatarul autorizat este de acord cu plata taxei de publicare de catre o alta persoana, acesta comunica acordul sau la OSIM, care da curs publicarii cererii.
(5) In lipsa acordului prevazut la alin. (4), suma platita se considera ca fiind necuvenita si se inapoiaza persoanei care a platit, in conditiile prevazute la art. 4. alin. (9).
(6) Atunci cand sunt indeplinite conditiile legale privind publicarea cererii de brevet de inventie, se notifica solicitantului data publicarii cererii si faptul ca taxa de publicare nu se returneaza, oricare ar fi soarta ulterioara a acestei cereri.
(7) Daca termenele de plata si cuantumul taxei de publicare nu au fost respectate, OSIM declara cererea ca fiind considerata retrasa in conformitate cu prevederile art. 28 alin. (4) lit. f) din lege.
(8) Pentru cererile de brevet de inventie aflate in situatia prevazuta la art. 23 alin. (4) din lege, taxa de publicare a cererii se considera a fi inclusa in cuantumul taxei de examinare.
(9) Daca solicitantul sau, dupa caz, mandatarul autorizat a cerut examinarea cererii de brevet de inventie ulterior datei de depozit si a platit taxa de examinare a cererii, fara sa plateasca si taxa de publicare a acesteia, OSIM nu va da curs procedurii de examinare in fond si va notifica solicitantului, acordandu-i un nou termen de doua luni, in care acesta trebuie sa comunice la OSIM optiunea sa privind alegerea uneia dintre urmatoarele variante:
a) sa plateasca taxa de publicare;
b) sa comunice acordul sau privind retinerea de catre OSIM a cuantumului taxei de publicare din taxa de examinare platita, urmand ca in termenul acordat sa faca dovada platii diferentei pentru completarea cuantumului legal al taxei de examinare.
(10) Daca in termenul acordat de OSIM, conform prevederilor alin. (9), solicitantul sau, dupa caz, mandatarul autorizat nu da curs niciuneia dintre variantele prevazute la lit. a) sau b), OSIM declara cererea ca fiind considerata retrasa, in conformitate cu prevederile art. 28 alin. (4) lit. f) din lege, iar taxa de examinare se returneaza.
(11) Publicarea cererii de brevet de inventie in conformitate cu prevederile art. 23 alin. (3) din lege se face nu mai devreme de 4 luni de la data de depozit sau de la data deschiderii fazei nationale ori, daca o prioritate conventionala a fost recunoscuta, nu mai devreme de 4 luni de la data de depozit sau de 16 luni de la data prioritatii revendicate.
(12) In aplicarea prevederilor art. 23 alin. (7) din lege, publicarea cererii de brevet de inventie se face prin punerea la dispozitia publicului, la sediul OSIM, a descrierii, revendicarilor si, daca este cazul, desenelor, a cererii de la data de depozit, iar data publicarii este data aparitiei BOPI in care a fost mentionata publicarea cererii.
(13) Prin publicarea cererii se pun la dispozitia publicului urmatoarele date:
a) numarul si data de depozit ale cererii;
b) indicele de clasificare internationala conform prevederilor art. 34;
c) codul standard pentru identificarea diferitelor tipuri de documente de brevet;
d) titlul inventiei;
e) datele de identificare a solicitantului;
f) datele de identificare a mandatarului autorizat desemnat de catre solicitant;
g) datele de identificare a inventatorului;
h) data, numarul si statul unde a fost inregistrata cererea anterioara a carei prioritate este revendicata;
i) numarul si data de depozit a cererii internationale;
j) numarul si data de publicare internationala a cererii internationale;
k) data publicarii cererii;
l) rezumatul cererii acceptat sub semnatura de catre solicitant;
m) numarul revendicarilor si al figurilor din cererea de brevet;
n) figura sau figurile indicate de catre solicitant pentru a fi publicate.
(14) Mentiunea publicarii cererii de brevet de inventie in BOPI, conform prevederilor art. 23 alin. (7) din lege, cuprinde cel putin indicatiile prevazute la alin. (13) lit. a)-k).
(15) Daca in urma examinarii preliminare a cererii, conform prevederilor art. 33 alin. (3) lit. l), OSIM constata ca cererea de brevet de inventie este evident neunitara, notifica aceasta solicitantului, precum si faptul ca acesta are posibilitatea de a diviza cererea, cel mai tarziu cu doua luni inainte de data publicarii acesteia.
(16) In cazul in care solicitantul, ca urmare a notificarii sau din proprie initiativa, a divizat cererea de brevet de inventie in termenul prevazut la alin. (15), OSIM publica descrierea, revendicarile si, daca este cazul, desenele initiale si revendicarile inventiei sau grupului de inventii care au ramas in urma divizarii in aceasta cerere.
(17) Daca solicitantul nu divizeaza cererea de brevet de inventie in termenul prevazut la alin. (15), OSIM o publica in forma neunitara.
(18) Cererea rezultata in urma divizarii unei cereri de brevet de inventie initiale se publica in termen de 3 luni de la data depunerii la OSIM, dar nu mai devreme de 18 luni de la data de depozit a cererii de baza sau, daca a fost revendicata o prioritate, de la data de prioritate a acesteia.
(19) In situatia prevazuta la alin. (18) se publica in partea editata de OSIM numarul si data de depozit ale cererii de baza din care aceasta a rezultat prin divizare.
(20) OSIM publica odata cu cererea si ultima modificare adusa acesteia, in urmatoarele conditii:
a) este efectuata in urma notificarii OSIM conform prevederilor art. 33 alin. (4) sau in urma raportului de documentare, conform prevederilor art. 24 din lege sau in urma notificarii prevazute la art. 43 alin. (2), si respecta prevederile art. 27 alin. (5) din lege si ale art. 37;
b) sunt indeplinite prevederile alin. (3) sau (4);
c) documentele prevazute la lit. a) au fost depuse cu cel putin doua luni inainte de data publicarii; si
d) a fost platita taxa de publicare a modificarilor.
(21) In cazul in care publicarea cererii de brevet de inventie este facuta conform prevederilor art. 23 alin. (4) din lege, OSIM publica descrierea, revendicarile si, dupa caz, desenele care constituie depozitul national reglementar, precum si, daca este cazul, revendicarile modificate, care au fost supuse procedurii de examinare de fond.
(22) Daca revendicarile au fost inregistrate la OSIM ulterior datei de depozit a cererii, acest lucru se mentioneaza odata cu publicarea. Daca revendicarile au fost modificate inainte de terminarea pregatirilor tehnice legate de publicarea cererii, noile revendicari modificate vor fi incluse in cererea publicata, alaturi de revendicarile initiale, sub rezerva indeplinirii prevederilor art. 27 alin. (5) din lege.
(23) Dupa publicarea cererii de brevet de inventie, OSIM publica, cu respectarea prevederilor legale, toate modificarile intervenite in situatia juridica a cererii de brevet de inventie dupa data de depozit, cum ar fi: modificarea persoanei care are dreptul la acordarea brevetului sau cea a inventatorului, conform prevederilor art. 66 alin. (2) lit. a) din lege, mentiunea hotararii de acordare sau de respingere a cererii, conform prevederilor art. 28 alin. (1) ori (2) si art. 66 alin. (2) lit. c) din lege, sau mentiunea ca cererea a fost retrasa ori este declarata ca fiind considerata retrasa conform prevederilor art. 28 alin. (3) sau (4) din lege.
(24) In cazul in care o hotarare de respingere a ramas definitiva si irevocabila sau cererea de brevet a fost retrasa ori declarata considerata retrasa, solicitantul nu beneficiaza de prevederile art. 33 din lege.

Articolul 36 - Elemente care nu se publica
(1) Cererea de brevet pusa la dispozitia publicului nu va contine:
a) texte si/sau desene contrare ordinii publice ori bunelor moravuri;
b) declaratii denigratoare privind produse, procedee sau aprecieri ale valorii cererilor de brevet ori brevetelor tertilor;
c) elemente vadit irelevante sau inutile in raport cu dezvaluirea inventiei.
(2) Simpla comparare a inventiei revendicate cu stadiul tehnicii, facuta de solicitant, nu este considerata denigratoare prin ea insasi.
(3) In cazul in care cererea de brevet contine elemente de natura celor prevazute la alin. (1), OSIM le omite de la publicare, indicand locul acestora in documentatia depusa si numarul de cuvinte si/sau de desene nepublicate.
(4) OSIM notifica solicitantului ori, dupa caz, mandatarului autorizat cu privire la elementele omise de la publicare si ii transmite o copie a cererii de brevet, care va fi pusa la dispozitia publicului.
(5) Modificarile aduse la cererea de brevet din proprie initiativa sau ca urmare a unei notificari a OSIM si care nu respecta prevederile art. 27 alin. (5) din lege nu sunt puse la dispozitia publicului.
(6) Documente anexate la cererea de brevet, care nu sunt puse la dispozitia publicului la sau dupa data publicarii cererii:
a) documentele interne ale OSIM;
b) documente cu privire la inventatorul care a solicitat sa nu i se faca publica identitatea;
c) orice alt document care nu corespunde scopului informarii publicului cu privire la cerere sau la brevet.

Sectiunea 3 - Examinarea de fond


Articolul 37 - Dezvaluirea inventiei
(1) O inventie se considera ca indeplineste prevederile art. 18 alin. (1) din lege daca cererea de brevet contine suficienta informatie tehnica pentru a permite unei persoane de specialitate in domeniu ca, fara niciun aport inventiv, sa realizeze inventia asa cum a fost ea revendicata si daca permite tertilor sa inteleaga contributia pe care inventia revendicata o aduce la stadiul tehnicii.
(2) In aplicarea prevederilor art. 18 alin. (1) din lege, dezvaluirea clara si completa a inventiei va avea in vedere cererea de brevet considerata in totalitatea sa, incluzand descriere, revendicari si, dupa caz, desene.
(3) Dezvaluirea inventiei in sensul prevederilor art. 18 alin. (1) din lege trebuie facuta de solicitant la data de depozit a cererii de brevet.
(4) Daca OSIM apreciaza ca nu sunt indeplinite prevederile alin. (1)-(3), aceasta se notifica solicitantului.
(5) Ca urmare a notificarii trimise conform prevederilor alin. (4), solicitantul ori, dupa caz, mandatarul autorizat poate modifica cererea de brevet de inventie, cu respectarea prevederilor art. 27 alin. (5) din lege.
(6) Modificarile aduse de solicitant sau, dupa caz, de mandatarul autorizat in examinarea preliminara ori de fond sunt admise de OSIM daca:
a) se refera la caracteristici existente in descrierea si desenele din depozitul national reglementar si contin precizari si explicatii cu privire la acestea;
b) se refera la continutul revendicarilor, dar se bazeaza pe caracteristici existente in descrierea si desenele din depozitul national reglementar;
c) se refera la desene, dar se bazeaza pe caracteristici existente in descriere sau, dupa caz, se refera la descriere, dar se bazeaza pe caracteristici existente in desene;
d) sunt destinate unei mai bune intelegeri a inventiei, desi nu sunt continute in depozitul national reglementar al cererii de brevet si nu fac obiectul unor noi revendicari sau nu introduc caracteristici noi in revendicarile initiale.
(7) Modificarile efectuate conform prevederilor alin. (6) trebuie sa fie indicate in mod vizibil pe descrierea initiala sau sa fie cuprinse intr-o descriere unde ele sunt de asemenea marcate. Filele care contin aceste modificari vor fi de format A4, iar textul va fi tehnoredactat pe imprimanta de calculator sau pe masina de scris; in caz contrar corespondenta se ataseaza la dosarul cererii de brevet de inventie, dar nu se ia in considerare la examinarea acesteia.
(8) Descrierea, revendicarile si, daca este cazul, desenele modificate trebuie inregistrate la OSIM fie sub forma paginilor redactilografiate sau, dupa caz, a figurilor refacute, fie sub forma modificata in intregime; toate paginile, inclusiv cele care contin figurile, vor fi semnate de solicitant si vor fi supuse procedurilor pe care le urmeaza cererea, cu conditia indeplinirii prevederilor art. 27 alin. (5) din lege.
(9) Daca modificarile aduse nu pot fi admise deoarece nu respecta prevederile art. 27 alin. (5) din lege, OSIM notifica acest lucru solicitantului, aratand ca ele nu vor fi supuse procedurilor pe care le urmeaza cererea si acorda un termen de raspuns.
(10) Daca in urma analizarii modificarilor aduse se constata ca acestea indeplinesc conditiile prevederilor art. 27 alin. (5) din lege, se continua procedura de examinare cu analizarea indeplinirii conditiilor de brevetabilitate, luandu-se in considerare inclusiv modificarile admise.
(11) Daca solicitantul sau, dupa caz, mandatarul autorizat nu raspunde la notificarea prevazuta la alin. (4) sau alin. (8) ori nu aduce argumente care sa sustina admiterea modificarilor, se considera ca prevederile art. 18 alin. (1) din lege nu sunt indeplinite si cererea de brevet se respinge sau, dupa caz, se admite in parte.

Articolul 38 - Stadiul tehnicii
(1) In aplicarea prevederilor art. 10 alin. (2) si (3) din lege, data de depozit a cererii de brevet de inventie se interpreteaza, dupa caz, ca fiind data de prioritate a cererii.
(2) In aplicarea prevederilor art. 10 alin. (2) din lege, cunostinte accesibile publicului inseamna informatiile la care publicul are acces, oriunde in lume, prin:
a) prezentarea pe diferite suporturi sau pe diferite canale informationale a unor documente de brevet ori a altor informatii;
b) descrierea orala de informatii care nu au fost supuse niciunei restrictii de confidentialitate privind utilizarea sau diseminarea acestor informatii.
(3) Data la care cunostintele conform prevederilor alin. (2) au devenit accesibile publicului trebuie sa fie identificabila.
(4) In cazul in care informatiile disponibile conform prevederilor alin. (2) cuprind indicatii privind numai luna dintr-un anumit an sau numai anul, se considera ca aceste informatii au devenit accesibile publicului in ultima zi a lunii, respectiv in ultima zi a anului.
(5) Accesibil publicului in sensul prevederilor alin. (2) inseamna si faptul ca documentul cuprinzand informatiile sau prezentarea publica a acestora pe cale orala se afla intr-o biblioteca publica cu acces neingradit.
(6) Prin public, in sensul prevederilor art. 10 alin. (2) din lege, se intelege una sau mai multe persoane neconstranse la confidentialitate si care ar putea difuza informatii; publicul poate fi orice persoana si nu neaparat o persoana de specialitate.
(7) Descrierea orala, in sensul prevederilor art. 10 alin. (2) din lege, poate consta intr-o prezentare la o conferinta, in emisiuni de radiodifuziune, in inregistrari pe echipamente pentru redarea sunetului, cum ar fi benzi, discuri sau altele asemenea.
(8) Informatiile sunt considerate ca au devenit accesibile publicului prin folosire, in sensul prevederilor art. 10 alin. (2) din lege, daca la data relevanta orice persoana putea intra in posesia acestora prin expunere sau folosire. Daca o persoana vinde unui tert un obiect fara niciun fel de ingradiri, restrictii sau obligatii privind confidentialitatea, atunci obiectul este considerat ca a fost facut accesibil publicului.
(9) Cunostintele care au devenit accesibile publicului pe cale orala, prin folosire sau in orice alt mod, sunt considerate ca facand parte din stadiul tehnicii numai daca sunt confirmate printr-un document care sa le contina si care sa demonstreze data la care au devenit accesibile publicului si care reprezinta data relevanta a documentului.
(10) Prin continut al cererilor, in sensul prevederilor art. 10 alin. (3) din lege, se intelege dezvaluirea inventiei in descriere, revendicari si desene, inclusiv stadiul tehnicii prezentat in mod explicit.
(11) De asemenea, fac parte din stadiul tehnicii si cererile prevazute la art. 31 alin. (6) si (7), cu conditia ca acestea sa fie accesibile publicului conform prevederilor art. 23 din lege.
(12) Daca o cerere de brevet de inventie a fost respinsa sau retrasa inainte de publicarea ei, nu a servit ca baza pentru revendicarea unui drept de prioritate si nu a lasat sa subziste drepturi, aceasta nu este considerata ca facand parte din stadiul tehnicii.

Articolul 39 - Unitatea inventiei
(1) In aplicarea prevederilor art. 19 alin. (1) din lege, conditia ca cererea de brevet de inventie sa se refere la o singura inventie este indeplinita daca problema tehnica care sta la baza inventiei revendicate este unitara si toate caracteristicile sale tehnice esentiale sunt necesare sau cel putin adecvate pentru rezolvarea acestei probleme.
(2) In cazul in care in cererea de brevet de inventie se revendica un grup de inventii, conditia prevazuta la art. 19 alin. (1) din lege privind unitatea inventiei este indeplinita numai daca intre aceste inventii exista o relatie tehnica ce poarta asupra uneia sau mai multor caracteristici tehnice speciale identice ori corespondente; prin expresia caracteristici tehnice speciale se intelege acele caracteristici tehnice care determina o contributie la stadiul tehnicii a fiecareia dintre inventiile revendicate, considerate ca un intreg.
(3) Determinarea existentei unui singur concept inventiv general, in cazul unui grup de inventii, trebuie efectuata independent de faptul ca fiecare inventie face obiectul unor revendicari distincte sau ca alternative in cadrul unei singure revendicari.
(4) Concept inventiv general, in interpretarea prevederilor alin. (3), poate consta in:
a) solutii ale mai multor probleme tehnice, daca, pe baza interdependentei tehnice dintre acestea, ele se subsumeaza unei singure probleme generale unitare;
b) solutii tehnice de sine statatoare, daca problema tehnica rezolvata este noua sau, desi nu este noua, ea este rezolvata pentru prima data;
c) solutii tehnologice inrudite ale unei singure probleme tehnice;
d) efectul unitar pe care il obtin mai multe inventii; sau
e) revendicari de diverse categorii, daca prezinta o relatie tehnica de interdependenta.
(5) In sensul prevederilor alin. (4), in aceeasi cerere de brevet de inventie va fi permisa oricare dintre urmatoarele combinatii de revendicari independente de categorii diferite:
a) in plus fata de o revendicare independenta pentru un produs dat, o revendicare independenta pentru un procedeu special adaptat pentru fabricarea produsului si o revendicare independenta pentru utilizarea produsului respectiv;
b) in plus fata de o revendicare independenta pentru un procedeu dat, o revendicare independenta pentru un dispozitiv sau un mijloc special conceput pentru aplicarea procedeului respectiv; sau
c) in plus fata de o revendicare independenta pentru un produs dat, o revendicare independenta pentru un procedeu special adaptat pentru fabricarea produsului si o revendicare independenta pentru un dispozitiv sau un mijloc special conceput pentru aplicarea procedeului.
(6) Lista combinatiilor de revendicari independente prevazuta la alin. (5) nu este exhaustiva, fiind permise totusi si alte combinatii, cu respectarea prevederilor alin. (2).
(7) In sensul prevederilor alin. (5), un procedeu este special adaptat pentru fabricarea produsului, daca acel procedeu conduce in mod nemijlocit la obtinerea produsului revendicat; de asemenea, un dispozitiv sau un mijloc este special conceput pentru realizarea procedeului daca dispozitivul ori mijlocul este adecvat realizarii procedeului, existand si o relatie tehnica definita conform prevederilor alin. (2) intre dispozitivul sau mijlocul revendicat si procedeul revendicat.
(8) Daca o cerere de brevet de inventie nu indeplineste prevederile art. 19 alin. (1) din lege, ea este considerata neunitara si pentru protectia tuturor inventiilor revendicate este necesara divizarea cererii.
(9) In aplicarea prevederilor art. 19 alin. (2) din lege, in cazul in care se constata ca cererea de brevet de inventie este neunitara, OSIM notifica aceasta solicitantului sau, dupa caz, mandatarului autorizat, invitandu-l sa depuna o optiune scrisa privind divizarea cererii.
(10) Solicitantul sau, dupa caz, mandatarul autorizat are posibilitatea sa divizeze cererea, depunand la OSIM cate o cerere de brevet de inventie divizionara pentru fiecare inventie sau grup de inventii care respecta conditia unitatii inventiei.
(11) In aplicarea prevederilor art. 19 alin. (3) din lege, in cazul in care in cererea de brevet de inventie initiala au fost invocate prioritati multiple, solicitantul trebuie sa indice in fiecare cerere divizionara prioritatea corespunzatoare.
(12) Daca in urma notificarii prevazute la alin. (9) solicitantul sau, dupa caz, mandatarul autorizat nu isi exprima optiunea cu privire la divizarea cererii, OSIM examineaza cererea de brevet, considerand ca are ca obiect prima inventie sau primul grup de inventii revendicat care respecta conditia unitatii.
(13) In cazul in care pana la luarea unei hotarari asupra cererii initiale solicitantul nu a depus cereri de brevet pentru inventiile care nu respecta conditia unitatii inventiei, acestea raman in descriere, fara sa faca obiectul revendicarilor.
(14) In cazul in care solicitantul sau, dupa caz, mandatarul autorizat nu a depus cereri divizionare si OSIM a examinat cererea de brevet avand ca obiect prima inventie sau primul grup de inventii care indeplineste conditia unitatii, pentru celelalte inventii revendicate cuprinse in cererea initiala, care este cerere de baza, se considera ca nu a fost solicitata protectia prin brevet.
(15) Lipsa unitatii unei cereri de brevet nu poate fi invocata in cadrul actiunilor de revocare sau de anulare a unui brevet de inventie, conform prevederilor art. 52 si 54 din lege.

Articolul 40 - Intocmirea si publicarea raportului de documentare
(1) Raportul de documentare, potrivit prevederilor art. 24 din lege, furnizeaza atat solicitantului cererii de brevet de inventie, cat si tertilor, dupa publicarea sa, informatii privitoare la stadiul tehnicii relevant fata de inventia din revendicarile cererii.
(2) OSIM procedeaza la intocmirea si publicarea raportului de documentare potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din lege, daca solicitantul depune o cerere si dovada de plata a taxei legale.
(3) Pentru ca OSIM sa intocmeasca un raport de documentare pentru o cerere nationala pana la expirarea unui termen de 10 luni de la data de depozit, solicitantul va depune cererea conform prevederilor alin. (2) in termen de maximum 3 luni de la data de depozit.
(4) In situatia in care taxa pentru intocmirea si publicarea raportului de documentare este inclusa in taxa de examinare, prin achitarea in termenul legal a acesteia se considera a fi indeplinite cerintele prevazute la alin. (2).
(5) Cererea de brevet poate fi supusa procedurii de intocmire si publicare a raportului de documentare cu sau fara opinie scrisa daca data solicitarii in scris este pana in luna a 20-a de la data de depozit a cererii sau de deschidere a fazei nationale.
(6) Publicarea raportului de documentare potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din lege se face odata cu publicarea cererii, imediat dupa expirarea unui termen de 18 luni de la data de depozit a cererii sau ulterior publicarii cererii.
(7) OSIM intocmeste raportul de documentare pe baza depozitului national reglementar, constituit conform prevederilor art. 16 alin. (4) din lege.
(8) Solicitantul poate cere ca raportul de documentare sa fie intocmit pe baza descrierii, revendicarilor si, daca este cazul, a desenelor modificate din proprie initiativa sau ca urmare a unei notificari OSIM, cu conditia ca acestea sa respecte prevederile art. 27 alin. (5) din lege.
(9) In situatia prevazuta la alin. (7) solicitantul trebuie sa achite si taxa de publicare a modificarilor aduse la o cerere de brevet de inventie daca solicitarea efectuarii raportului de documentare a fost facuta inainte de incheierea pregatirilor pentru publicarea cererii.
(10) OSIM notifica solicitantul ca raportul de documentare nu poate fi intocmit in urmatoarele situatii:
a) cererea de efectuare a raportului de documentare a fost depusa dupa termenul prevazut la alin. (5);
b) taxa legala nu a fost platita in cuantumul si la termenele legale;
c) inventia care face obiectul cererii de brevet de inventie se incadreaza in prevederile art. 9 sau ale art. 8 alin. (1) din lege ori nu respecta prevederile art. 18 sau ale art. 7 alin. (2) din lege;
d) OSIM a luat o hotarare de respingere a cererii de brevet, a luat act de retragerea cererii sau a declarat cererea ca fiind considerata retrasa inainte de data solicitarii raportului de documentare;
e) cererea de brevet se incadreaza in prevederile art. 40 alin. (2) din lege;
f) sunt indeplinite conditiile legale pentru publicarea cererii conform prevederilor art. 23 alin. (4) din lege;
g) depozitul cererii nu produce efectele unui depozit national reglementar.
(11) In situatia prevazuta la alin. (10) lit. a), d), e), f) si g) taxa de intocmire a raportului de documentare se returneaza.
(12) In situatia prevazuta la alin. (10) lit. c) OSIM publica mentiunea faptului ca raportul de documentare nu a putut fi intocmit.
(13) Daca in procedura de intocmire a raportului de documentare se constata ca cererea de brevet de inventie contine doua sau mai multe inventii care nu respecta conditia de unitate a inventiei, conform prevederilor art. 19 alin. (1) din lege, lipsa unitatii inventiei se notifica si se cere solicitantului:
a) sa indice acea inventie sau grup de inventii din depozit pentru care raportul de documentare poate fi intocmit in baza taxei platite; sau
b) plata taxei pentru intocmirea raportului de documentare si pentru celelalte inventii.
(14) Daca in termenul acordat de OSIM solicitantul nu a transmis indicatia prevazuta la alin. (13) lit. a) sau nu a platit taxa prevazuta la alin. (13) lit. b), raportul de documentare se va intocmi pentru prima inventie sau grup de inventii unitar, revendicat.
(15) Raportul de documentare conform prevederilor art. 24 din lege se notifica solicitantului impreuna cu copiile partilor relevante din documentele citate, pe suport hartie, pe suport magnetic sau, dupa caz, in forma electronica. In cazul copiilor pe suport hartie se achita contravaloarea copiei.
(16) Daca raportul de documentare este insotit de o opinie scrisa, conform prevederilor art. 41 alin. (8), aceasta va fi notificata solicitantului, iar OSIM nu face publica opinia scrisa.
(17) Publicarea raportului de documentare se face dupa expirarea termenului de raspuns acordat in notificarea prevazuta la alin. (13).
(18) Publicarea raportului de documentare, conform prevederilor art. 24 din lege, se face prin punerea la dispozitia publicului, la sediul OSIM, la data publicarii in BOPI, a mentiunii intocmirii acestuia.
(19) In situatia in care solicitantul, in urma raportului de documentare, transmite la OSIM revendicari modificate care se incadreaza in prevederile art. 27 alin. (5) din lege, in cadrul procedurii de examinare de fond se intocmeste un supliment al raportului de documentare pentru elementele noi introduse in revendicari.

Articolul 41 - Continutul raportului de documentare
(1) In scopul determinarii stadiului tehnicii relevant pentru o cerere de brevet de inventie, OSIM stabileste, pe baza revendicarilor, descrierii si desenelor, documentele relevante care sunt citate intr-un raport de documentare.
(2) In raportul de documentare se citeaza documentele din stadiul tehnicii definit conform prevederilor art. 38, accesibile la data intocmirii acestuia, care pot fi luate in considerare pentru aprecierea noutatii si a activitatii inventive, indicandu-se, pentru fiecare citare, revendicarea din cererea de brevet de inventie la care se refera; se indica gradul de relevanta al acestora, folosindu-se simbolurile consacrate pe plan international, precum si, daca este cazul, partile relevante ale documentelor citate.
(3) Raportul de documentare nu trebuie sa contina niciun fel de aprecieri referitoare la indeplinirea sau neindeplinirea conditiilor de brevetabilitate, in afara celor prevazute la alin. (2).
(4) In raportul de documentare se inscriu indicii de clasificare internationala a brevetelor de inventie atribuiti obiectului cererii de brevet de inventie.
(5) In raportul de documentare se face distinctie intre documentele citate, publicate inainte de data prioritatii revendicate, intre data de prioritate si data de depozit, la sau dupa data de depozit.
(6) Daca in urma analizarii cererii de brevet OSIM considera ca aceasta nu indeplineste conditiile care sa permita efectuarea unei documentari in stadiul tehnicii, pe baza tuturor sau numai a unor revendicari, fie declara ca documentarea nu este posibila, situatie in care taxa nu se returneaza, fie, dupa caz, intocmeste un raport partial de documentare; declaratia si raportul partial vor fi luate in considerare in cadrul procedurilor ulterioare la care este supusa cererea de brevet de inventie.
(7) Raportul de documentare, conform prevederilor art. 24 alin. (1) din lege, se comunica solicitantului intr-un termen care sa permita acestuia sa raspunda pana la incheierea pregatirilor in vederea publicarii.
(8) Opinia scrisa contine observatii cu privire la indeplinirea conditiilor prevazute la art. 18 din lege.
(9) Opinia scrisa care insoteste raportul de documentare, potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din lege, contine o apreciere concisa cu privire la noutatea, activitatea inventiva si aplicabilitatea industriala a fiecarei revendicari din cererea de brevet, precum si explicatii privind relevanta documentelor citate si raport fata de revendicarile corespunzatoare.
(10) La opinia scrisa solicitantul poate transmite punctul sau de vedere insotit, dupa caz, de modificarea cererii, cu respectarea prevederilor art. 27 alin. (5) din lege, pana la incheierea pregatirilor in vederea publicarii.

Articolul 42 - Conditii de incepere a procedurii de examinare de fond
(1) Procedura de examinare de fond a cererilor de brevet incepe numai dupa achitarea taxei corespunzatoare, in cuantumul si la termenele stabilite de lege.
(2) Taxa de examinare a cererii de brevet de inventie poate fi platita in cuantumul legal, fara a se depasi un termen de 3 luni de la solicitarea in scris a examinarii, solicitare care poate fi facuta pana in luna a 30-a de la data de depozit.
(3) Daca taxa prevazuta la alin. (2) a fost platita, examinarea de fond a cererii de brevet de inventie va fi efectuata numai daca a fost platita si taxa de publicare a cererii; in caz contrar se aplica prevederile art. 35 alin. (9).
(4) In cazul in care cererea de brevet de inventie a fost publicata, orice persoana poate cere examinarea de fond si poate plati taxa, comunicand la OSIM numarul si data de depozit ale cererii, precum si numele solicitantului, OSIM notifica solicitantului faptul ca taxa de examinare a fost achitata si da curs procedurii de examinare de fond a cererii.
(5) Daca taxa de examinare a unei cereri nationale se achita in 3 luni de la data de depozit a cererii, in cuantumul stabilit de lege, se considera ca taxa pentru intocmirea si publicarea unui raport de documentare este inclusa in aceasta, iar publicarea raportului se va face odata cu publicarea cererii de brevet.
(6) In situatia prevazuta la alin. (5), daca solicitantul cere intocmirea si publicarea unui raport de documentare si plateste taxa legala, aceasta va fi returnata solicitantului.
(7) In situatia in care se solicita efectuarea unui raport de documentare cu opinie scrisa privind brevetabilitatea si se achita taxa legala corespunzatoare, taxa de examinare a cererii in termen de 18 luni de la data de depozit se va plati in cuantum redus cu valoarea taxei de intocmire a raportului cu opinia scrisa.
(8) Examinarea de fond a cererii de brevet de inventie va incepe dupa:
a) primirea raspunsului solicitantului; sau
b) expirarea perioadei de raspuns la opinia scrisa transmisa si va avea in vedere aprecierile din raportul de documentare.

Articolul 43 - Procedura de examinare de fond
(1) OSIM efectueaza examinarea de fond a cererilor, in ordinea datei de depozit, din fiecare domeniu de specialitate, sub conditia platii taxei de examinare.
(2) Procedura de examinare de fond se considera ca fiind inceputa daca OSIM a transmis solicitantului cel putin o notificare in conformitate cu prevederile art. 26 B lit. a), b) si c) din lege.
(3) Orice notificare conform prevederilor alin. (2) va contine motivele de limitare sau de respingere a brevetului si temeiul lor legal.
(4) In cazul notificarilor referitoare la indeplinirea conditiilor de brevetabilitate in sensul prevederilor art. 26 B lit. c) din lege, OSIM transmite solicitantului sau, dupa caz, mandatarului autorizat, odata cu notificarea, si copia partii din documentul pertinent la care se face referire concreta in continutul notificarii.
(5) La cerere si cu plata taxei corespunzatoare, OSIM transmite solicitantului sau, dupa caz, mandatarului autorizat copii ale materialului documentar in extenso conform prevederilor alin. (4), sau ale documentelor din referintele bibliografice indicate de acesta.
(6) Examinarea va avea in vedere modificarile transmise ca urmare a notificarii prevazute la alin. (2) si care respecta prevederile art. 27 alin. (5) din lege.
(7) In aplicarea prevederilor art. 26 B din lege, examinarea de fond a unei cereri de brevet va urmari in ordine succesiva indeplinirea conditiilor prevazute la art. 7 alin. (1) din lege, astfel:
a) existenta unei inventii apartinand oricarui domeniu tehnologic;
b) daca inventia este susceptibila de aplicare industriala;
c) daca inventia este noua;
d) daca inventia implica o activitate inventiva.
(8) In aplicarea prevederilor alin. (7), inventia trebuie sa aiba caracter tehnic si sa poata fi realizata de o persoana de specialitate, potrivit prevederilor art. 18 alin. (1) sau (2) din lege.
(9) Caracterul tehnic al unei inventii, potrivit prevederilor alin. (8), poate fi dat de faptul ca inventia:
a) se refera la un domeniu tehnic, potrivit prevederilor art. 16 alin. (1) lit. b);
b) se refera la o problema tehnica, potrivit prevederilor art. 16 alin. (1) lit. d);
c) prezinta cel putin o caracteristica tehnica esentiala care sa defineasca in revendicari obiectul pentru care se solicita protectie.
(10) Obiectul unei cereri de brevet indeplineste conditia prevazuta la alin. (7) lit. a) daca, considerat in sine, nu este exclus de la brevetare in intelesul prevederilor art. (8) alin. (1) din lege si daca, indiferent de forma sau tipul revendicarilor cererii de brevet, el prezinta un caracter tehnic conform prevederilor alin. (9).

Articolul 44 - Excluderile si exceptiile de la brevetare
(1) In aplicarea prevederilor art. 8 alin. (2) din lege, obiectele sau activitatile revendicate in cererea de brevet sunt brevetabile daca au un caracter tehnic, potrivit prevederilor art. 43 alin. (8).
(2) In aplicarea prevederilor art. 8 alin. (1) lit. a) din lege:
a) descoperirea in sine a unei substante sau a unui obiect aflat liber in natura ori simpla descoperire a unei noi proprietati a unui material cunoscut nu este brevetabila;
b) o teorie stiintifica in sine, precum si o teorie care explica sau fundamenteaza practici executate empiric anterior nu sunt brevetabile;
c) metodele matematice sunt considerate cazuri particulare ale metodelor in exercitarea de activitati mentale, conform prevederilor art. 8 alin. (1) lit. c) din lege.
(3) Creatia estetica, in sensul prevederilor art. 8 alin. (1) lit. b) din lege, se refera prin definitie la un produs care nu prezinta caracteristici tehnice. Efectul estetic in sine nu este brevetabil nici ca produs, nici ca procedeu.
(4) Totusi, sunt brevetabile mijloacele tehnice, produsele sau procedeele de obtinere a unui efect estetic.
(5) In aplicarea prevederilor art. 8 alin. (1) lit. c) din lege, nu sunt considerate inventii in sensul prevederilor art. 7 din lege, in special, planurile de constructie, tiparele pentru confectionarea articolelor de imbracaminte, metodele de instruire pentru oameni sau animale, partiturile muzicale, sistemele de stenodactilografie, sistemele de contabilitate, de finantare, de conducere a afacerilor, de reclama, regulile pentru practicarea diferitelor jocuri, simpla posologie a unui medicament si altele asemenea.
(6) In aplicarea prevederilor art. 8 alin. (1) lit. d) din lege, prezentarea de informatii in sine, caracterizata numai prin continutul acestora, nu este brevetabila, dar purtatorul de informatii sau procedeul de transmitere a acestora poate fi brevetabil.
(7) In aplicarea prevederilor art. 8 alin. (1) lit. c) din lege, programele de calculator in sine nu sunt considerate inventii in sensul prevederilor art. 7 alin. (1) din lege.
(8) Totusi, sunt brevetabile inventiile a caror realizare implica utilizarea unui calculator, a unei retele de calculatoare sau a altor aparate programabile, in care, la prima vedere, una sau mai multe caracteristici ale inventiei revendicate este/sunt realizata/realizate, in tot sau in parte, cu ajutorul unuia sau mai multor programe de calculator.
(9) In cazul in care un program de calculator, care constituie obiectul inventiei, ruleaza sau este incarcat pe un calculator, determina ori este in masura sa determine un efect tehnic ulterior care reprezinta mai mult decat simpla interactiune fizica normala intre program si calculatorul pe care este executat, inventia este brevetabila.
(10) Inventiile din domeniul programelor de calculator sunt considerate ca apartin unui domeniu tehnologic si pentru a fi brevetabile trebuie sa indeplineasca conditiile de brevetabilitate prevazute la art. 7 din lege si la art. 47 alin. (11)-(13).
(11) Inventiile din domeniul programelor de calculator, conform prevederilor alin. (10), pot avea ca obiect un produs sau un procedeu.
(12) In sensul prevederilor alin. (11), produsul poate fi un calculator programat, o retea de calculatoare programate sau de alte aparate, iar procedeul poate fi realizat cu ajutorul unui astfel de calculator, unei retele de calculatoare ori de aparate prin executarea unuia sau a mai multor programe de calculator.
(13) In sensul prevederilor alin. (7)-(12), produsul poate fi sub forma unui program de calculator.
(14) In sensul prevederilor art. 9 alin (2) din lege, poate fi acordat brevet pentru inventii avand ca obiect:
a) produse, in special substante sau compozitii, pentru utilizare in oricare dintre metodele prevazute la art. 9 alin. (1) lit. d) din lege;
b) instrumente sau aparate chirurgicale, terapeutice ori de diagnosticare utilizate in metodele prevazute la art. 9 alin. (1) lit. d) din lege;
c) metodele prevazute la art. 9 alin. (1) lit. d) din lege, practicate pe corpul uman sau animal, care nu este viu.
(15) In aplicarea dispozitiilor art. 9 alin. (1) lit. a) din lege, cu referire la inventiile biotehnologice se au in vedere exceptiile de la brevetabilitate prevazute la art. 71 si 72.

Articolul 45 - Noutatea inventiei
(1) Noutatea, in sensul prevederilor art. 10 din lege, se determina in raport cu continutul revendicarilor pe baza caracteristicilor esentiale necesare pentru definirea inventiei revendicate si cu stadiul tehnicii definit la art. 38.
(2) In aplicarea alin. (1), la determinarea noutatii problema tehnica pe care o rezolva inventia nu este luata in considerare.
(3) In aplicarea prevederilor alin. (1), la determinarea noutatii se va lua in considerare, de regula, un singur document din stadiul tehnicii, si anume, cel considerat a fi cel mai apropiat de inventia revendicata. In acest sens, nu vor fi permise combinarea a doua elemente separate apartinand stadiului tehnicii si nici combinarea a doua elemente separate din doua variante diferite descrise in cadrul aceluiasi document, decat daca aceasta combinare a fost in mod explicit sugerata.
(4) Totusi, daca documentul conform prevederilor alin. (3), denumit document primar, se refera in mod explicit la un alt document accesibil publicului la data publicarii documentului primar, acesta din urma se considera a fi incorporat in documentul primar.
(5) In cazul unei cereri care respecta conditia unitatii, pentru fiecare inventie din grupul prevazut la art. 19 alin. (1) din lege se aplica prevederile alin. (3) si (4).
(6) La determinarea noutatii, un document anterior va fi luat in considerare in raport de data sa relevanta, care este fie data sa de publicare, in cazul unui document publicat anterior, fie data de depozit sau, dupa caz, data de prioritate, in cazul documentelor conform prevederilor art. 10 alin. (3) din lege.
(7) Sunt considerate documente relevante si sunt analizate in raportul de examinare prevazut la art. 50 acele documente din stadiul tehnicii al caror continut acopera, partial sau total, obiectul protectiei solicitate.
(8) Examinarea noutatii se face prin compararea caracteristicilor din revendicari cu cele din documentul conform prevederilor alin. (3) si care a fost selectat in acest scop in raportul de examinare.
(9) Se considera ca inventia revendicata indeplineste conditia noutatii daca difera prin cel putin o caracteristica tehnica esentiala de solutia tehnica din documentul selectat, conform prevederilor alin. (8).
(10) Sunt considerate caracteristici tehnice esentiale, conform prevederilor alin. (9), toate acele caracteristici care definesc inventia revendicata, in masura in care nu sunt subintelese de termenii generici utilizati.
(11) Inventia revendicata este noua si daca se refera la:
a) un exemplu specific, iar documentul din stadiul tehnicii are in vedere o dezvaluire generala care include exemplul specific; sau
b) un subdomeniu selectat dintr-un domeniu dezvaluit intr-un document din stadiul tehnicii, cu conditia ca subdomeniul sa fie ingust, sa nu fie apropiat de valori cunoscute si sa aiba un efect tehnic diferit; sau
c) un element sau un numar limitat de elemente, selectate dintr-o clasa mai larga, cunoscuta.
(12) O inventie conform unei revendicari generice nu prezinta noutate daca documentul din stadiul tehnicii cuprinde un exemplu specific, iar revendicarea respectiva se refera la o dezvaluire generala care include si acel exemplu specific.
(13) La examinarea noutatii nu se iau in considerare echivalentele tehnice ale caracteristicilor inventiei revendicate.

Articolul 46 - Divulgarea neopozabila a inventiei
(1) In aplicarea prevederilor art. 11 alin. (1) lit. a) din lege, constituie abuz evident impotriva persoanelor prevazute la art. 11 alin. (1) lit. a) din lege divulgarea inventiei de catre un tert:
a) care a sustras inventia de la oricare dintre aceste persoane; sau
b) caruia inventatorul i-a comunicat-o sub conditia ca acesta sa nu o faca publica.
(2) Abuzul, in intelesul prevederilor alin. (1), trebuie sa fie cu intentie si poate fi invocat de solicitant, chiar daca abuzul nu s-a produs cu privire la acesta, ci s-a produs in raport cu inventatorul care a cedat drepturile sale asupra inventiei sau in raport cu primul solicitant care a cedat drepturile.
(3) In aplicarea prevederilor art. 11 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din lege, cererea de brevet de inventie se va inregistra in maximum 6 luni de la data expunerii inventiei in expozitie in conditiile prevazute la art. 27.

Articolul 47 - Activitatea inventiva a inventiei
(1) In aplicarea prevederilor art. 12 din lege, activitatea inventiva a unei inventii se apreciaza in raport cu problema tehnica pe care ea o rezolva si cu inventia revendicata luata ca un tot, prin compararea acesteia cu stadiul tehnicii definit conform art. 10 alin. (2) din lege si art. 38. Analiza activitatii inventive se face numai pentru revendicarile care indeplinesc conditia de noutate.
(2) Inventia revendicata, luata ca un tot, este considerata ca fiind evidenta in sensul prevederilor art. 12 alin. (1) din lege daca, plecand de la una sau mai multe caracteristici ale stadiului tehnicii, utilizarea cunostintelor generale ale persoanei de specialitate in domeniu ar fi permis acesteia, la data de depozit sau, dupa caz, de prioritate a cererii, sa ajunga la inventia revendicata.
(3) Persoana de specialitate in domeniu, in sensul prevederilor alin. (2), reprezinta persoana considerata a avea acces la intregul stadiu al tehnicii, avand aptitudini obisnuite si cunostinte generale in domeniul tehnicii in care se pune problema tehnica rezolvata in inventie la data relevanta.
(4) Pentru aprecierea activitatii inventive, se pot combina in sistem mozaic fie mai multe documente, fie parti din mai multe documente, fie parti diferite ale aceluiasi document apartinand stadiului tehnicii si compararea lor cu inventia revendicata, cu conditia ca aceasta combinatie sa fie evidenta pentru o persoana de specialitate.
(5) Aprecierea activitatii inventive se poate efectua, prin abordarea de tip problema-solutie, luandu-se in considerare stadiul tehnicii cel mai apropiat.
(6) Pentru aprecierea activitatii inventive prin abordarea de tip problema-solutie, potrivit prevederilor alin. (5), se efectueaza urmatoarele etape:
a) determinarea stadiului tehnicii cel mai apropiat;
b) stabilirea problemei tehnice obiective de rezolvat;
c) aprecierea masurii in care inventia revendicata, pornind de la stadiul tehnicii cel mai apropiat si de la problema tehnica obiectiva, ar fi fost evidenta pentru persoana de specialitate in domeniu la data relevanta.
(7) Stadiul tehnicii cel mai apropiat, conform prevederilor alin. (6), este acea combinatie de caracteristici care este dezvaluita intr-o singura referinta a stadiului tehnicii si constituie cea mai buna baza pentru aprecierea evidentei.
(8) Problema tehnica obiectiva de rezolvat, conform prevederilor alin. (6) lit. b), reprezinta obiectivul propus de a modifica sau de a adapta stadiul tehnicii cel mai apropiat pentru a obtine efectele tehnice pe care inventia le are fata de acest stadiu al tehnicii. Ea poate fi diferita de problema tehnica prezentata de solicitant in descrierea cererii conform prevederilor art. 16 alin. (1) lit. d), daca stadiul tehnicii determinat de oficiu in procedura de examinare impune modificarea in sensul obiectivarii sale.
(9) In aplicarea prevederilor alin. (1), se considera ca o inventie implica o activitate inventiva daca se afla, in special, in una dintre situatiile urmatoare:
a) folosirea neevidenta de mijloace cunoscute, intr-un alt scop si cu obtinerea unor efecte noi, surprinzatoare;
b) o noua utilizare a unui dispozitiv ori a unui material cunoscut care elimina dificultati tehnice imposibil de depasit in mod cunoscut;
c) o combinatie de caracteristici noi sau cunoscute realizata in asa fel incat acestea sa isi potenteze reciproc efectele si sa se obtina un rezultat tehnic nou;
d) o selectie, in cadrul unui procedeu, a acelor parametri tehnici cuprinsi intr-un interval cunoscut care produc efecte neasteptate asupra desfasurarii procedeului ori asupra proprietatilor produsului obtinut;
e) o selectie, in cadrul unui grup foarte larg de compusi ori de combinatii chimice cunoscute, a acelora care prezinta avantaje neasteptate;
f) folosirea mijloacelor tehnice ale inventiei revendicate pentru rezolvarea problemei tehnice pe alta cale decat cea care rezulta din documentele din stadiul tehnicii analizate de persoana de specialitate.
(10) In aplicarea prevederilor alin. (2), se considera ca o inventie nu implica o activitate inventiva daca se afla, in special, in una dintre situatiile urmatoare:
a) inventia reprezinta cel putin una dintre solutiile posibile, care decurge in mod evident pentru o persoana de specialitate in domeniu, pentru completarea unei lacune existente in stadiul tehnicii;
b) inventia nu difera de stadiul cunoscut al tehnicii decat prin utilizarea unor mijloace echivalente mecanice, electrice sau chimice bine cunoscute;
c) inventia consta doar intr-o noua utilizare folosind proprietatile cunoscute ale unui mijloc cunoscut;
d) inventia consta intr-o inlocuire, intr-un dispozitiv cunoscut, a unui material cu un alt material recent descoperit si ale carui proprietati il fac adecvat pentru aceasta utilizare, denumita inlocuire analoaga;
e) inventia consta doar in utilizarea unei tehnici cunoscute intr-o situatie similara, denumita utilizare analoaga;
f) inventia consta in juxtapunerea ori asocierea unor dispozitive sau procedee cunoscute, fiecare functionand ori desfasurandu-se in modul cunoscut, fara a rezulta o interdependenta intre acestea;
g) inventia consta doar in alegerea unei solutii dintr-un anumit numar de posibilitati adecvate;
h) inventia consta in alegerea anumitor dimensiuni, intervale de temperatura sau parametri dintr-un domeniu limitat, care ar fi putut fi obtinuti prin incercari succesive sau prin folosirea metodelor cunoscute de proiectare;
i) inventia se obtine doar printr-o simpla extrapolare rezultata in mod direct din stadiul tehnicii.
(11) Pentru inventiile din domeniul programelor de calculator se considera indeplinita conditia activitatii inventive, conform prevederilor art. 12 din lege, daca inventia are o contributie tehnica, prin aceasta intelegandu-se un aport la stadiul tehnicii intr-un domeniu tehnic.
(12) Contributia tehnica se determina prin luarea in considerare a diferentei dintre inventia revendicata, considerata ca un tot, si stadiul tehnicii definit la art. 10 alin. (2) din lege si la art. 38 din prezentul regulament.
(13) In aplicarea prevederilor alin. (12), inventia revendicata poate cuprinde elemente care contin, pe langa caracteristici tehnice, si caracteristici netehnice.

Articolul 48 - Aplicabilitatea industriala a inventiei
(1) In aplicarea prevederilor art. 13 din lege, o inventie este susceptibila de aplicare industriala daca prezinta utilitate tehnica sau este in mod obiectiv realizabila.
(2) Nu este susceptibila de aplicare industriala inventia revendicata avand ca obiect un dispozitiv sau un procedeu a carui functionare, respectiv utilizare, este in mod evident contrara legilor fizicii, asa cum este cazul mecanismelor de tip perpetuum mobile.
(3) In aplicarea prevederilor alin. (2), in situatia in care revendicarile cererii de brevet avand ca obiect un astfel de dispozitiv specific functiei pe care se pretinde ca o indeplineste, cat si constructia acestuia, se apreciaza ca inventia nu este susceptibila de aplicare industriala.
(4) Totusi, in situatia in care dispozitivul prevazut la alin. (2) este revendicat ca un produs avand o anumita constructie, se pot ridica obiectii in legatura cu insuficienta dezvaluire a inventiei, in sensul prevazut la art. 18 alin. (1) din lege.
(5) Aplicabilitatea industriala a unei inventii se prezuma, cu exceptia situatiilor in care utilizarea ei tehnica nu transpare si este necesara indicarea in mod explicit.

Articolul 49 - Notificarile OSIM
(1) Notificarile prevazute in procedurile legale in fata OSIM se prezinta fie sub forma unui document original, semnat, stampilat si inregistrat, fie a unei copii a acestuia, conforma cu originalul. Copiile documentelor care provin chiar de la parti nu necesita o astfel de certificare.
(2) Notificarile se transmit fie:
a) prin posta;
b) prin mijloace tehnice de comunicatie;
c) prin remitere la sediul OSIM;
d) prin publicare.
(3) Transmiterea notificarilor potrivit prevederilor alin. (1) se face dupa cum urmeaza:
a) in situatia in care solicitantul cererii de brevet de inventie nu este acelasi cu inventatorul si nu a fost desemnat un mandatar, notificarea se adreseaza exclusiv solicitantului;
b) in situatia in care solicitantul a desemnat un mandatar, notificarea se adreseaza exclusiv acestuia.
(4) Hotararile, precum si documentele stabilite prin ordin al directorului general al OSIM se notifica prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire; celelalte notificari se comunica prin scrisoare recomandata.
(5) Notificarile transmise prin posta se considera ca au fost remise destinatarului in termenul prevazut la art. 3 alin. (5).
(6) Notificarea poate fi inmanata la sediul OSIM direct destinatarului, care confirma primirea sub semnatura pe copia documentului care ramane la OSIM. Prin acest mod de transmitere pot fi inmanate destinatarului si minutele incheiate cu examinatorul la sediul OSIM, validate prin semnaturile partilor si inregistrate.
(7) In cazul in care adresa destinatarului nu poate fi cunoscuta sau notificarea nu poate fi remisa destinatarului nici chiar dupa a doua incercare din partea OSIM, se poate proceda la publicarea notificarii.
Directorul general al OSIM dispune prin acelasi ordin ca la alin. (4) modalitatile de publicare, precum si momentul de la care curge termenul de o luna, la expirarea caruia documentul se considera a fi fost notificat.
(8) Notificarea isi produce efectele chiar daca destinatarul refuza sa accepte documentul de notificat sau sa recunoasca primirea acestuia.
(9) In aplicarea prevederilor alin. (3) lit. b), in cazul in care pentru o singura parte interesata au fost desemnati mai multi mandatari, este suficient daca notificarea este adresata unuia dintre acestia, iar in cazul in care mai multe parti interesate au un mandatar autorizat comun, este suficient ca notificarea sa fie adresata mandatarului autorizat comun.
(10) In notificarile transmise solicitantului sau, dupa caz, mandatarului autorizat, OSIM indica termenul de raspuns; solicitantul, pentru motive justificate, poate solicita prelungirea termenului de raspuns in conditiile prevederilor art. 3 alin. (8).
(11) OSIM nu poate lua hotarari inainte de expirarea termenului acordat pentru raspuns.
(12) Daca in termenul fixat solicitantul sau, dupa caz, mandatarul autorizat nu a raspuns si nici nu a cerut o prelungire a termenului de raspuns, decizia privind cererea de brevet se ia de catre OSIM pe baza documentelor existente.
(13) In situatia in care in urma examinarii de fond a unei cereri de brevet se constata ca inventia avand ca obiect un produs, conform prevederilor art. 12, nu implica o activitate inventiva in sensul prevederilor art. 12 din lege, OSIM nu poate lua o hotarare de respingere a cererii inainte de a se fi transmis solicitantului o notificare privind posibilitatea transformarii cererii de brevet de inventie in cerere de model de utilitate si de a fi trecut termenul de raspuns la aceasta notificare.

Articolul 50 - Raportul de examinare a cererii de brevet
(1) Raportul de examinare a cererii de brevet potrivit prevederilor art. 28 alin. (1) din lege este actul cu care se incheie procedura de examinare a unei cereri de brevet, in conformitate cu prevederile art. 26 din lege, si este intocmit si semnat de examinatorul care instrumenteaza dosarul cererii.
(2) Raportul de examinare potrivit prevederilor alin. (1) contine:
a) mentionarea datelor bibliografice ale cererii de brevet publicate;
b) o succinta prezentare a obiectului sau obiectelor cererii;
c) mentionarea procedurilor la care a fost supusa cererea ca urmare a achitarii taxelor;
d) analiza inventiei din punctul de vedere al suficientei dezvaluirii in cererea de brevet, al apartenentei la categoriile excluse sau exceptate de la brevetare, urmata, dupa caz, de analiza indeplinirii conditiilor de brevetabilitate pe baza documentelor relevante selectate din stadiul tehnicii;
e) propunerea examinatorului adresata comisiei de examinare privind acordarea brevetului de inventie sau respingerea cererii de brevet, cu invocarea motivelor de drept care stau la baza acesteia.

Sectiunea 4 - Comisia de examinare


Articolul 51 - Competenta comisiei de examinare. Componenta si hotarari
(1) In procedura de examinare a cererii de brevet de inventie examinatorul de stat in domeniul proprietatii industriale redacteaza raportul de examinare, conform prevederilor art. 50, pe baza caruia o comisie de examinare de specialitate din cadrul OSIM ia hotararea de acordare a brevetului de inventie sau de respingere a cererii, potrivit prevederilor art. 28 alin (1) din lege; Comisia de examinare ia act de retragerea cererii de brevet de inventie in cazul in care solicitantul cere retragerea in scris sau declara ca fiind considerate retrase cererile de brevet aflate in una dintre situatiile prevazute la art. 28 alin. (4) din lege.
(2) Comisiile de examinare de specialitate din cadrul OSIM sunt constituite pe domenii tehnice sau pe procedura de examinare.
(3) Comisia de examinare este formata din:
a) presedinte, desemnat de directorul general al OSIM;
b) examinatorul de stat in domeniul proprietatii industriale, care a efectuat examinarea cererii si a redactat raportul de examinare;
c) un al doilea examinator, desemnat de presedinte.
Pentru inventii de complexitate deosebita, comisia de examinare poate fi extinsa, la propunerea presedintelui, cu inca 2 examinatori.
(4) Dupa incheierea procedurii de examinare de fond a cererii de brevet, OSIM notifica solicitantului sau, dupa caz, mandatarului autorizat ca urmeaza sa ia hotararea de acordare a brevetului de inventie si sa i-o comunice, iar in scopul eliberarii brevetului, trebuie sa plateasca taxa pentru publicarea, tiparirea si eliberarea brevetului, in termenul prevazut de lege. Notificarea este insotita de documentatia continand descrierea, revendicarile si desenele, pe baza careia comisia de examinare va hotari acordarea brevetului.
(5) Pana la luarea hotararii, in termenul acordat de OSIM, solicitantul poate cere in scris la OSIM eliminarea unor eventuale erori materiale sau alte modificari ale documentatiei.
(6) In cazul in care comisia de examinare nu este de acord cu modificarile sau cu corecturile prevazute la alin (5), solicitantului i se va acorda un nou termen pentru transmiterea observatiilor sale. In lipsa raspunsului acestuia, in termenul acordat, hotararea de acordare va fi luata pe baza ultimei forme a documentatiei transmise la solicitant sau, dupa caz, la mandatarul autorizat.
(7) Operarea oricaror modificari solicitate dupa comunicarea hotararii de acordare se va face doar pe calea contestarii acesteia, conform prevederilor art. 51 din lege, si cu plata taxei legale.
(8) Hotararile luate de comisia de examinare se motiveaza si se inscriu in Registrul comisiilor de examinare din serviciul de specialitate, precum si in Registrul national al cererilor de brevet depuse; in aceleasi registre se inscriu si mentiunile privind cererile de brevet de inventie retrase de catre solicitant sau mentiunile privind declararea cererilor ca fiind considerate retrase.
(9) Hotararile luate de comisiile de examinare, precum si mentiunile prevazute la alin. (8) se comunica solicitantului sau, dupa caz, mandatarului autorizat, in termen de o luna de la data luarii hotararii ori de la data la care s-a luat act de retragerea cererii sau la care cererea a fost declarata ca fiind considerata retrasa.
(10) Pentru toate cererile de brevet pentru care a fost platita taxa de publicare, tiparire si eliberare a brevetului, mentiunea hotararii de acordare a brevetului de inventie se publica in primul numar al BOPI ce urmeaza dupa expirarea termenului legal pentru introducerea unei contestatii. De asemenea, mentiunile privind hotararile de respingere a cererii de brevet se publica in primul numar al BOPI ce urmeaza dupa expirarea termenului legal pentru introducerea unei contestatii.
(11) In cazul depunerii unei contestatii, publicarea mentiunii hotararii conform prevederilor alin. (10) se face in termenul de o luna de la data la care a fost comunicata contestatia.
(12) Publicarea mentiunii hotararii de acordare conform prevederilor alin. (10) se poate efectua inainte de termenul prevazut la art. 28 alin. (6) din lege, cu conditia achitarii taxei de publicare, tiparire si eliberare a brevetului, dar nu mai devreme de o luna de la data comunicarii hotararii.
(13) Inventiile pentru care a fost acordat brevet se publica prin punerea la dispozitia publicului, la sediul OSIM, a descrierii, revendicarilor si desenelor incepand de la data publicarii in BOPI a mentiunilor privind hotararile de acordare, conform prevederilor alin. (10) si (11).
(14) In aplicarea prevederilor art. 28 alin (9) din lege, efectul legal al brevetului de inventie, conform prevederilor art. 32 din lege, se produce de la data publicarii hotararii de acordare in BOPI. Termenul de revocare a brevetului conform prevederilor art. 52 din lege incepe sa curga de la publicarea mentiunii hotararii de acordare. In aplicarea aceluiasi articol, hotararea de respingere a cererii de brevet produce efecte de la data publicarii in BOPI.

Articolul 52 - Suspendarea procedurilor in fata OSIM
(1) In aplicarea prevederilor art. 28 alin. (11) din lege, succesorul in drepturi al solicitantului sau, dupa caz, mandatarul autorizat trebuie:
a) sa depuna la OSIM o cerere in care sa solicite in mod expres suspendarea procedurii in care se afla cererea de brevet de inventie;
b) sa achite o taxa de prelungire a termenului de procedura; si
c) sa depuna la OSIM copii certificate de pe documentele care justifica cererea de suspendare.
(2) Reluarea procedurii se face la cererea expresa a succesorului in drepturi sau, dupa caz, a mandatarului autorizat, inregistrata la OSIM, la care se anexeaza documentele care atesta calitatea de succesor in drepturi; OSIM notifica partilor interesate data la care se reiau procedurile.
(3) In situatia suspendarii datorate decesului mandatarului autorizat si numirii unui nou mandatar, OSIM va relua procedurile numai dupa ce acesta depune procura de reprezentare a solicitantului; in caz contrar, cererea de brevet de inventie se respinge sau, dupa caz, procedurile sunt reluate considerand ca solicitantul nu este reprezentat de mandatar.
(4) In situatia prevazuta la art. 28 alin. (12) din lege, OSIM notifica partii interesate data de la care procedura este suspendata.
(5) In vederea reluarii procedurii suspendate, conform prevederilor alin. (4), daca sunt aplicabile prevederile art. 66 alin. (1) din lege, partea interesata trebuie:
a) sa solicite reluarea procedurii in termen de 30 de zile de la data la care aceasta a ramas definitiva si irevocabila;
b) sa plateasca taxa privind inregistrarea de modificari cu privire la situatia juridica a brevetului.
(6) In vederea reluarii procedurii suspendate, conform prevederilor alin. (4), daca sunt aplicate prevederile art. 66 alin. (2) din lege, partea interesata trebuie:
a) sa comunice la OSIM hotararea judecatoreasca in termen de 3 luni de la data la care aceasta a ramas definitiva si irevocabila, investita cu formula executorie de catre instanta;
b) sa comunice in scris la OSIM in acelasi termen optiunea sa cu privire la alegerea uneia dintre variantele cuprinse in prevederile art. 66 alin. (2) lit. a)-c) din lege.
(7) In cazul in care din comunicarea facuta conform prevederilor alin. (6) lit. b) reiese ca persoana careia i-a fost recunoscut dreptul la brevet doreste sa continue procedura in locul solicitantului, conform prevederilor art. 66 alin. (2) lit. a) din lege, si plateste taxa privind inregistrarea de modificari cu privire la regimul juridic al cererii de brevet de inventie, OSIM publica in BOPI mentiunea modificarii persoanei indreptatite la eliberarea brevetului.
(8) In situatia in care din comunicarea facuta conform prevederilor alin. (6) lit. b) reiese ca persoana careia i-a fost recunoscut dreptul la brevet va depune o noua cerere de brevet pentru inventia pentru care i-a fost recunoscut dreptul, conform prevederilor art. 66 alin. (2) lit. b) din lege, cererea trebuie:
a) sa fie facuta in cadrul termenului prevazut la alin. (6) lit. a);
b) sa cuprinda o referire in limba romana la cererea initiala sau sa cuprinda descrierea, revendicarile si desenele inventiei pentru care i-a fost recunoscut dreptul la brevet;
c) sa fie insotita de dovada platii taxei legale;
d) sa fie insotita de o copie a hotararii judecatoresti definitive si irevocabile.
(9) Data de depozit a cererii de brevet de inventie prevazute la alin. (8) este aceeasi cu data de depozit a cererii initiale si noua cerere beneficiaza de dreptul de prioritate revendicat in cererea initiala.
(10) Dupa indeplinirea prevederilor alin. (8), OSIM declara ca cererea initiala este considerata ca fiind retrasa incepand cu data de depozit.
(11) In cazul in care din comunicarea facuta conform prevederilor alin. (6) lit. b) reiese ca persoana careia i s-a recunoscut dreptul la brevet solicita respingerea cererii initiale, conform prevederilor art. 66 alin. (2) lit. c) din lege, si este indeplinita cerinta prevazuta la alin. (6) lit. a), OSIM ia hotararea de respingere a cererii initiale, publica mentiunea acesteia in BOPI si comunica hotararea partilor interesate.
(12) Suspendarea procedurii nu poate interveni inainte de publicarea cererii de brevet de inventie conform prevederilor art. 23 alin. (1)-(5) din lege.

Articolul 53 - Repunerea in situatia anterioara
(1) Atunci cand solicitantul sau titularul nu s-a incadrat intr-un termen pentru o actiune intr-o procedura in fata OSIM avand ca efect pierderea drepturilor cu privire la cererea de brevet sau la brevetul de inventie, OSIM il poate repune in situatia anterioara, la cererea acestuia, intr-un termen de doua luni de la incetarea cauzei, dar nu mai mult de un an de la expirarea termenului nerespectat, cu conditia indeplinirii cumulative a urmatoarelor cerinte:
a) solicitantul, titularul sau, dupa caz, mandatarul autorizat cere in mod expres repunerea in situatia anterioara;
b) cererea este formulata in termen;
c) cererea este motivata; si
d) taxa legala platita odata cu inregistrarea cererii este cea prevazuta la art. 44 alin. (4) din lege.
(2) Dispozitiile art. 44 alin. (4) din lege se aplica cererilor conform prevederilor art. 28 alin. (4) lit. b) din lege, pentru care forma descrierii si desenelor a fost admisa in concordanta cu continutul revendicarilor admise si termenul prevazut la art. 28 alin. (2) lit. e) din lege nu a expirat.
(3) Cererea depusa conform prevederilor alin. (1) lit. a) nu poate fi respinsa, in tot sau in parte, inainte ca OSIM sa notifice solicitantului, titularului sau, dupa caz, mandatarului autorizat motivele respingerii si de a i se acorda un termen de maximum doua luni pentru a trimite observatiile sale.
(4) OSIM hotaraste respingerea cererii de repunere in situatia anterioara, daca aceasta se refera la una dintre situatiile prevazute la art. 44 alin. (2) si (3) din lege, precum si la art. 20 alin. (7) din lege.
(5) Hotararea de admitere sau de respingere a cererii de repunere in situatia anterioara se comunica solicitantului, titularului sau, dupa caz, mandatarului autorizat.

Articolul 54 - Revocarea din oficiu
(1) Hotararile comisiei de examinare, privind cererile de brevet de inventie pot fi revocate din oficiu, in temeiul art. 29 alin. (1) din lege, daca in perioada de revocare, la OSIM sunt identificate documente de natura sa modifice aceste hotarari.
(2) Revocarea din oficiu conform prevederilor art. 29 din lege se face de catre comisia de examinare care a luat hotararea.
(3) Daca se constata ca hotararile comisiei de examinare contin erori materiale sau omisiuni, in special privind datele de identificare a inventatorului, solicitantului sau titularului, comisia de examinare va dispune indreptarea acestora, fara revocarea hotararii.
(4) Mentiunea revocarii din oficiu a hotararii se inscrie in Registrul comisiilor de examinare din serviciul in care s-a luat hotararea.
(5) Motivarea revocarii din oficiu se consemneaza de catre presedintele comisiei de examinare intr-un proces-verbal care se ataseaza la dosarul cererii de brevet.
(6) Dupa revocarea hotararii conform prevederilor alin. (1), comisia de examinare va lua o noua hotarare privind cererea de brevet imediat dupa solutionarea cauzelor care au determinat revocarea hotararii.

Sectiunea 5 - Apararea drepturilor privind inventiile


Articolul 55 - Pregatirea sedintei comisiei de reexaminare
(1) In aplicarea prevederilor art. 53 din lege, contestatiile, inclusiv cele avand ca obiect limitarea brevetului, formulate in baza prevederilor art. 51 din lege, precum si cererile de revocare, formulate in baza prevederilor art. 52 din lege, sunt solutionate de comisia de reexaminare alcatuita din:
a) presedinte;
b) unul sau 3 examinatori cu minimum 5 ani vechime in examinare; si
c) un consilier juridic din cadrul Departamentului apeluri.
(2) Presedintele il va desemna ca raportor al cauzei pe examinator, in cazul comisiilor formate din 3 membri, sau pe unul dintre cei 3 examinatori, in cazul comisiilor formate din 5 membri.
(3) Presedintele comisiei de reexaminare este directorul general al OSIM sau, prin delegarea de competenta, seful Departamentului apeluri; secretariatul comisiei de reexaminare este asigurat de o persoana din cadrul acestui departament.
(4) Membrii comisiilor de reexaminare nu pot lua parte la solutionarea niciunei contestatii sau cereri de revocare daca au un interes personal in contestatia dezbatuta sau daca au participat, ca examinatori sau membri ai comisiei de examinare, la examinarea cererii de brevet de inventie la care se refera contestatia.
(5) Raportorul, in urma studierii documentatiei cererii de brevet de inventie si a dosarului, va intocmi un studiu preliminar al cazului, in care va evidentia argumentele formulate de parti si va mentiona probele cele mai relevante invocate.
(6) Raportorul va analiza si punctul de vedere transmis de examinatorul dosarului, exprimat in situatia in care, in raport cu elementele avute in vedere la luarea hotararii contestate, au aparut alte documente. Punctul de vedere al examinatorului va fi solicitat odata cu instiintarea partilor.
(7) Sedinta de solutionare a cauzei se desfasoara cu ascultarea partilor; desfasurarea procedurilor orale, precum si depunerea de probe vor fi consemnate de catre secretar intr-o condica de sedinta.
(8) In solutionarea cazului, comisia de reexaminare va da posibilitatea partilor sa-si prezinte si sa isi sustina punctul de vedere pe baza materialelor probatorii depuse in dosar, fie personal, fie prin mandatar autorizat sau avocat, pe baza imputernicirii avocatiale.
(9) Cand comisia de reexaminare constand din 3 membri considera ca natura contestatiei sau a cererii de revocare necesita ca respectiva comisie sa fie constituita din 3 membri examinatori, un presedinte si un jurist, decizia de largire a comisiei va fi luata cel mai tarziu la primul termen stabilit pentru solutionarea cazului.

Articolul 56 - Competente ale comisiei de reexaminare in cazul hotararilor luate in examinarea preliminara
(1) Contestatiile privind hotararile luate in examinarea preliminara referitoare la:
a) cererile de brevet de inventie;
b) cererile de acordare a protectiei tranzitorii;
c) prioritatea revendicata;
d) repuneri in situatia anterioara;
e) revalidarea brevetelor de inventie;
f) inscrieri de transmiteri de drepturi, se solutioneaza de catre o comisie de reexaminare formata din 3 membri, dintre care 2 juristi din cadrul Directiei contencios, cooperare internationala, si un examinator din cadrul Serviciului examinare preliminara; presedintele comisiei se deleaga de catre directorul general al OSIM, iar secretariatul acesteia se asigura de catre o persoana din cadrul Directiei contencios, cooperare internationala.
(2) In timpul sedintei de solutionare a contestatiei comisia de reexaminare poate sa solicite orice lamuriri sau documente care sunt necesare pentru solutionarea contestatiilor.
(3) Comisia de reexaminare hotaraste admiterea sau respingerea contestatiei.

Articolul 57 - Contestatia si cererea de revocare
(1) Contestatia prin care va fi sesizata comisia de reexaminare se va face in scris si va contine urmatoarele elemente:
a) numele si domiciliul sau denumirea si sediul persoanei care a formulat contestatia;
b) obiectul contestatiei;
c) motivele in fapt si temeiurile in drept pe care se bazeaza contestatia;
d) prezentarea dovezilor pe care se sprijina contestatia;
e) semnatura persoanei care a formulat contestatia.
(2) Contestatia se va raporta la motivele pe care se intemeiaza hotararea contestata si va fi insotita de dovezile in sustinerea acesteia si de dovada achitarii taxei de contestatie.
(3) Cand dovezile constau in inscrisuri, se vor prezenta copii de pe aceste acte. Daca inscrisurile sunt redactate intr-o limba straina, se vor depune traduceri ale acestora in limba romana, certificate de partea care le depune.
(4) Contestatia avand ca obiect limitarea brevetului conform prevederilor art. 51 alin. (2) din lege va contine motivele pentru care acesta doreste restrangerea intinderii protectiei acordate.
(5) Cererea de revocare a brevetului se va face in scris si va contine aceleasi elemente ca si contestatia. Titularul brevetului de inventie in cauza va putea depune un raspuns la cererea de revocare cu cel putin 5 zile inainte de primul termen stabilit pentru sedinta de solutionare a cererii.
(6) Contestatia, precum si inscrisurile insotitoare se depun in doua exemplare, iar cererea de revocare si eventualul raspuns, precum si inscrisurile insotitoare vor fi depuse in atatea copii cate parti sunt plus doua copii pentru comisia de reexaminare si, respectiv, comisia de examinare.
(7) Cu cel putin 5 zile inainte de primul termen stabilit pentru sedinta de solutionare a cauzei, comisia de examinare poate depune la dosar punctul de vedere conform prevederilor art. 55 alin. (6).

Articolul 58 - Procedura de solutionare a contestatiilor si cererilor de revocare
(1) Cererea de revocare se comunica de secretarul comisiei de reexaminare titularului brevetului in cauza, care poate depune in termenul acordat de comisie un raspuns si eventuale documente pentru sustinere. Un exemplar se comunica si comisiei de examinare.
(2) Raspunsul dat conform prevederilor alin. (1) se notifica persoanei care a formulat cererea de revocare de catre secretarul comisiei de reexaminare.
(3) Contestatia si cererea de revocare se comunica de secretarul comisiei de reexaminare si Directiei brevete de inventie din cadrul OSIM pentru luarea la cunostinta si, dupa caz, pentru formularea unui punct de vedere.
(4) Cu cel putin 14 zile inainte de termenul fixat pentru solutionarea cazului, secretarul comisiei de reexaminare trimite invitatii partilor sau, dupa caz, reprezentantilor acestora, prin posta, cu confirmare de primire, pentru participare la sedinta. Listele de sedinte aprobate de directorul general al OSIM vor fi comunicate Directiei brevete de inventie si vor fi publicate pe internet cu cel putin 3 zile inainte de data sedintei.
(5) In situatia in care comisia de reexaminare constata ca solutionarea unui caz depinde de existenta sau inexistenta unui drept care face obiectul unei judecati sau cand a inceput urmarirea penala pentru o infractiune care ar avea implicatii asupra hotararii comisiei, aceasta poate suspenda solutionarea cazului pana la ramanerea definitiva a hotararii din procesul penal.
(6) La luarea hotararii asupra cazului, raportorul isi va exprima primul opinia, urmat de cel mai nou membru in functie al comisiei de reexaminare, ultimul pronuntandu-se presedintele.
(7) La luarea hotararii presedintele rezuma optiunile posibile in legatura cu hotararea si le supune la vot; voturile vor fi exprimate in ordinea prevazuta la alin. (6), in prezenta tuturor membrilor.
(8) Hotararea comisiei de reexaminare va fi adoptata cu voturile majoritatii membrilor acesteia; opiniiile divergente vor fi mentionate in finalul hotararii.

Articolul 59 - Hotararile comisiei de reexaminare
(1) In cazul contestatiilor, comisia de reexaminare poate hotari:
a) admiterea, in parte sau in tot, a contestatiei, modificarea hotararii de respingere, respectiv desfiintarea acesteia si trimiterea cazului in examinarea de fond pentru continuarea procedurii de examinare, in limitele de competenta precizate in hotararea comisiei de reexaminare;
b) admiterea contestatiei, desfiintarea hotararii de acordare si trimiterea cazului in examinarea de fond pentru continuarea procedurii de examinare, in limitele de competenta precizate in hotararea comisiei de reexaminare;
c) admiterea contestatiei si a modificarilor solicitate de contestator in procedura de contestatie, modificarea hotararii de acordare si transmiterea spre publicare a brevetului cu modificarile admise de comisia de reexaminare;
d) respingerea contestatiei si mentinerea hotararii contestate.
(2) In cazul contestatiei avand ca obiect limitarea brevetului, comisia de reexaminare poate hotari:
a) admiterea contestatiei in baza revendicarilor amendate de solicitant, modificarea hotararii de acordare a comisiei de examinare si transmiterea spre publicare a brevetului cu modificarile admise de comisia de reexaminare;
b) respingerea contestatiei si transmiterea spre publicare a brevetului de inventie in forma acordata de comisia de examinare.
(3) In cazul cererilor de revocare, comisia de reexaminare poate hotari:
a) admiterea cererii in tot si revocarea brevetului de inventie;
b) admiterea cererii de revocare in parte si a revendicarilor amendate de titular in cadrul procedurii de revocare, mentinerea brevetului de inventie in forma modificata de titular in procedura de revocare si transmiterea spre republicare a brevetului;
c) admiterea in parte a cererii, mentinerea brevetului in forma modificata in urma hotararii comisiei de reexaminare si transmiterea spre publicare a brevetului;
d) respingerea cererii de revocare si mentinerea brevetului de inventie in forma modificata de titular in procedura de revocare si transmiterea spre republicare a brevetului;
e) respingerea cererii de revocare si mentinerea brevetului de inventie in forma acordata de comisia de examinare.
(4) Dupa pronuntare, se redacteaza hotararea, care se semneaza de catre presedinte si membri.
(5) Hotararile comisiei de reexaminare se vor comunica partilor in copie conforma cu originalul; hotararea, intocmita intr-un singur exemplar original, se depune de catre secretar la dosarul de hotarari ale comisiei si se inscrie in condica de sedinte.
(6) Dispozitiile prezentului regulament referitoare la procedura de solutionare a contestatiilor si cererile de revocare, precum si cele referitoare la hotararile comisiei de reexaminare se completeaza in mod corespunzator cu dispozitiile Codului de procedura civila.

Sectiunea 6 - Eliberarea brevetului de inventie


Articolul 60 - Conditii pentru eliberarea brevetului de inventie
(1) In aplicarea prevederilor art. 30 alin. (1) si (2) din lege, OSIM elibereaza brevetul de inventie titularului, dupa achitarea taxei de publicare, tiparire si eliberare a acestuia, conform prevederilor art. 28 alin. (7) din lege.
(2) Brevetul de inventie este insotit de o notificare privind publicarea mentiunii hotararii de acordare a acestuia conform prevederilor art. 28 alin. (9) din lege, precum si de descrierea, revendicarile si desenele pe baza carora s-a luat hotararea. OSIM notifica titularului cu privire la elementele prevazute in art. 36 alin. (1) care nu se publica si transmite o copie a descrierii si revendicarilor care urmeaza a fi publicate.
(3) In cazul in care brevetul de inventie este in regim de coproprietate, in conformitate cu prevederile art. 84, acesta se elibereaza cotitularului desemnat sau, in lipsa acestuia, primului cotitular mentionat, iar celorlalti cotitulari li se elibereaza cate un duplicat cu mentiunea "cotitular al brevetului de inventie nr. ..."; acest duplicat se elibereaza fara plata unei taxe.
(4) In situatia pierderii sau distrugerii originalului brevetului eliberat, titularului i se poate elibera un duplicat al brevetului, la cerere, cu plata taxei legale si dupa publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a, a mentiunii pierderii sau distrugerii.
(5) In aplicarea prevederilor art. 35 alin. (2) din lege, eliberarea duplicatului pentru inventatorul care nu este titular al brevetului nu este supusa platii taxelor.
(6) Totusi, in situatia pierderii sau distrugerii duplicatului, conform prevederilor alin. (5), inventatorului i se poate elibera, la cerere, un nou duplicat, numai dupa achitarea taxei legale.
(7) Pentru brevetele de inventie revocate sau anulate in parte in baza prevederilor art. 52 alin. (2) si art. 54 alin. (2) din lege, dupa achitarea taxei conform prevederilor alin. (1), OSIM elibereaza un brevet de inventie, in conformitate cu hotararea comisiei de reexaminare sau, dupa caz, cu hotararea definitiva si irevocabila a instantei, si publica in BOPI mentiunea eliberarii brevetului.

Sectiunea 7 - Mentinerea in vigoare a brevetului de inventie


Articolul 61 - Mentinerea in vigoare a brevetului de inventie in perioada de protectie
(1) In aplicarea prevederilor art. 43 alin. (2) din lege, pentru mentinerea in vigoare a brevetului de inventie, taxa pentru un an de protectie devine scadenta in prima zi a anului de protectie respectiv, cu urmatoarele exceptii:
a) pentru primii 2 ani de protectie, in care titularul nu datoreaza aceste taxe;
b) pentru perioada cuprinzand anii de protectie urmatori primilor 2 ani, inclusiv anul urmator anului in care s-a publicat mentiunea de acordare a brevetului de inventie, cand taxa se plateste in termen de 12 luni de la data publicarii in BOPI a mentiunii acordarii brevetului.
(2) Conform prevederilor art. 43 alin. (3) din lege, plata anticipata pentru o perioada de pana la 4 ani include si plata pentru anul de protectie pentru care trebuia sa se faca aceasta plata.
(3) In cazul in care taxa este platita anticipat, conform prevederilor alin. (2), aceasta plata este considerata ca fiind valabila, chiar daca in perioada pentru care au fost platite taxele cuantumul acestora a fost actualizat.
(4) Daca in perioada pentru care taxa a fost platita anticipat cu reducere este inregistrata o transmitere de drepturi conform prevederilor art. 45 din lege, odata cu transmiterea de drepturi se va plati diferenta pana la nivelul cuantumului legal pentru anul de protectie urmator celui in care este publicata mentiunea inregistrarii acestei transmiteri.
(5) Daca plata diferentei de taxa prevazute la alin. (4) nu a fost facuta odata cu inregistrarea la OSIM a actului de transmitere a dreptului, printr-o notificare se acorda titularului un termen de doua luni pentru ca acesta sa plateasca diferenta pana la cuantumul taxei care trebuie achitata; in caz contrar titularul decade din drepturi.
(6) De indata ce sunt indeplinite conditiile legale pentru mentinerea in vigoare a brevetului de inventie, OSIM notifica aceasta titularului sau mandatarului autorizat, precum si faptul ca taxa de mentinere in vigoare nu se returneaza, indiferent de modificarile intervenite ulterior cu privire la regimul juridic al brevetului.
(7) In cazul in care, ca urmare a notificarii faptului ca urmeaza sa se ia o hotarare de acordare a brevetului de inventie, solicitantul cere, din motive de incapacitate de plata a taxelor de publicare, tiparire si eliberare si, respectiv, de mentinere in vigoare, o prelungire a termenului de luare a hotararii, se va notifica acordul privind aceasta cerere; prelungirea termenului de luare a hotararii nu poate fi mai mare de 12 luni de la data comunicarii acordului si se acorda o singura data.
(8) Taxa pentru mentinerea in vigoare a brevetului de inventie pentru un an de protectie, care nu a fost platita in conditiile prevazute la alin. (1), poate fi platita cu o majorare de 50% pana la sfarsitul unui termen de 6 luni de la data scadenta.
(9) In cazul prevazut la alin. (1) lit. b) termenul de 6 luni mentionat la alin. (8) curge de la data la care s-a sfarsit termenul de 12 luni calculat de la data publicarii mentiunii acordarii si eliberarii brevetului de inventie.
(10) Neplata taxei pentru mentinerea in vigoare a brevetului de inventie pentru un an de protectie, dupa expirarea termenului prevazut la alin. (8) sau (9), atrage, conform prevederilor art. 43 alin. (3) din lege, decaderea titularului din drepturile conferite de brevet.
(11) In aplicarea prevederilor art. 39 alin. (3) din lege, plata poate fi facuta de catre orice persoana, cu conditia indicarii datelor de identificare a acesteia si a titularului, a numarului brevetului de inventie, a titlului inventiei care face obiectul protectiei prin brevet, a anului sau a perioadei pentru care se face plata taxei si a inregistrarii la OSIM a unei copii a documentului de plata si a actelor prin care sa se dovedeasca, daca este cazul, indeplinirea de catre titular a conditiilor de acordare a reducerii cuantumului.
(12) Daca titularul sau mandatarul autorizat nu a achitat taxa de mentinere in vigoare pana la sfarsitul termenului prevazut la alin. (8) sau (9), iar plata a fost efectuata de catre o alta persoana, conform prevederilor art. 39 alin. (3) din lege, atunci sunt indeplinite conditiile legale pentru mentinerea in vigoare a brevetului si OSIM notifica in conformitate cu prevederile alin. (6).
(13) In cazul in care titularul decazut din drepturile conferite de brevetul de inventie cere la OSIM revalidarea acestuia si sunt indeplinite cerintele art. 38 din lege, inclusiv este platita taxa pentru mentinerea in vigoare datorata pentru perioada pentru care nu s-a facut plata, OSIM hotaraste printr-o comisie din cadrul Directiei brevete de inventie asupra cererii de revalidare.
(14) Hotararea privind revalidarea se inscrie in Registrul national al brevetelor de inventie, prevazut la art. 67 alin. (9), se comunica titularului si se publica in BOPI in termenul prevazut la art. 37 din lege.
(15) Titularul poate contesta, conform prevederilor art. 51 alin. (1) din lege, hotararea privind cererea de revalidare a brevetului.

Articolul 62 - Procedura la OSIM in cazul anularii brevetului cand o alta persoana decat cea care figureaza pe brevet este indreptatita la acordare
(1) In aplicarea prevederilor art. 66 alin. (1) din lege, in situatia in care in urma unei actiuni in anulare a brevetului, conform prevederilor art. 54 alin. (1) lit. e) din lege, OSIM elibereaza brevetul persoanei indreptatite in urmatoarele conditii:
a) persoana indreptatita comunica la OSIM hotararea definitiva si irevocabila pentru a fi publicata in BOPI;
b) persoana indreptatita achita taxa de modificare a situatiei juridice a brevetului, taxa de tiparire, publicare si eliberare a acestuia, precum si taxa de mentinere in vigoare la zi a brevetului.
(2) OSIM publica in BOPI hotararea judecatoreasca definitiva si irevocabila, mentiunea eliberarii brevetului si inscrie aceste date in Registrul national al brevetelor de inventie.

Articolul 63 - Renuntarea titularului la drepturi
(1) Renuntarea de catre titular la drepturile conferite de un brevet, care este in perioada de valabilitate, conform prevederii art. 38 alin. (1) din lege, se face prin inregistrarea la OSIM a unei cereri; OSIM ia act de renuntarea titularului daca:
a) cererea este expresa, mentioneaza daca renuntarea se face in tot sau in parte si, dupa caz, precizeaza revendicarile la care se face referire;
b) cererea este depusa dupa data la care mentiunea hotararii de acordare a brevetului de inventie a fost publicata in BOPI;
c) cererea este semnata de titular sau, in situatia in care brevetul are mai multi cotitulari, cererea va fi semnata de fiecare dintre acestia;
d) titularul face dovada ca au fost respectate prevederile art. 38 alin. (2), (3) sau (5) din lege.
(2) Mentiunea renuntarii la brevet se inscrie in Registrul national al brevetelor de inventie si se publica in BOPI in termen de 60 de zile de la data la care aceasta a fost inregistrata la OSIM.
(3) La cererea inventatorului, conform prevederilor art. 38 alin. (2) din lege, titularul transmite acestuia dreptul asupra brevetului in tot sau in parte, iar inventatorul sau inventatorii trebuie sa inregistreze la OSIM o cerere semnata, pentru preluarea dreptului asupra brevetului, a actelor de renuntare si de transmitere a dreptului la brevet in tot sau in parte, in original sau in copie autentificata, precum si dovada de plata a taxei de modificare cu privire la regimul juridic al brevetului; OSIM inscrie transmiterea de drepturi in Registrul national al brevetelor de inventie si publica in BOPI mentiunea acesteia, conform prevederilor art. 45 alin. (3) din lege.

Sectiunea 8 - Intinderea protectiei conferite de brevetul de inventie


Articolul 64 - Interpretarea revendicarilor
(1) Dispozitiile art. 32 alin. (3) din lege nu trebuie interpretate ca semnificand faptul ca:
a) intinderea protectiei conferite de brevetul de inventie este determinata in sensul strict si literal al textului revendicarilor, descrierea si desenele servind numai in scopul eliminarii ambiguitatilor asupra revendicarilor;
b) revendicarile servesc numai ca linii directoare si ca protectia se extinde si la ceea ce, dupa opinia unei persoane de specialitate care a analizat descrierea si desenele, titularul brevetului a dorit sa protejeze.
(2) Dispozitiile art. 32 alin. (3) din lege trebuie, dimpotriva, interpretate ca definind o pozitie intre aceste extreme, care sa asigure in acelasi timp o protectie echitabila titularului si un grad rezonabil de certitudine tertilor.
(3) In aplicarea prevederilor art. 32 alin. (3) din lege, caracteristicile utilizate in revendicari se considera in sensul si sfera pe care acestea le au in mod normal in domeniul stadiului tehnicii relevant, cu exceptia cazurilor in care descrierea prevede un alt inteles dat al acestor caracteristici.
(4) In situatia in care o revendicare defineste un produs prin procedeul sau de fabricatie, acea revendicare va fi interpretata ca definind produsul in sine, cu caracteristicile conferite de procedeul de fabricatie.
(5) In situatia in care o revendicare defineste un produs pentru o utilizare specifica, revendicarea va fi interpretata ca definind produsul limitat exclusiv la acea utilizare.
(6) In aplicarea prevederilor art. 33 alin. (6) din lege, un element este considerat echivalent unui element specificat in revendicari, daca pentru o persoana de specialitate in domeniu este evident ca prin utilizarea acestuia se obtine in mod esential acelasi rezultat ca si cel care se obtine prin elementul specificat in revendicari.
(7) La stabilirea intinderii protectiei trebuie sa fie avuta in vedere orice precizare care o limiteaza in raport cu continutul revendicarilor, facuta de solicitant sau de titularul brevetului in timpul procedurilor referitoare la acordarea sau la validitatea brevetului.

Articolul 65 - Intinderea protectiei in functie de categoriile de brevete
(1) In aplicarea prevederilor art. 32 alin. (2) din lege, brevetul de inventie avand ca obiect un produs confera o protectie absoluta, care cuprinde toate functiile, efectele, utilizarile si avantajele produsului ca obiect al inventiei, chiar daca acestea nu au fost indicate in descrierea de brevet.
(2) Protectia prin brevetul avand ca obiect un produs cuprinde produsul ca atare, independent de calea sau de modul de fabricatie, astfel incat indicarea intr-un exemplu de realizare a unei cai sau a unui proces de fabricatie nu semnifica faptul ca protectia conferita de brevet se extinde doar la produsul astfel fabricat.
(3) In cazul in care produsul se defineste prin procedeul sau de fabricatie, potrivit prevederilor art. 12 alin. (4), intinderea protectiei este cea pentru produs, conform prevederilor alin. (1), valabila insa numai pentru acele produse astfel definite.
(4) Pentru brevetul care are ca obiect un produs revendicat a fi limitat la un anumit scop cum ar fi dispozitive, mijloace etc, protectia conferita se limiteaza numai la realizarea acelui scop.
(5) In aplicarea prevederilor art. 32 alin. (2) din lege, brevetul de inventie avand ca obiect un procedeu confera o protectie absoluta fata de orice utilizare sau oferire spre utilizare a procedeului brevetat, cuprinzand toate scopurile realizabile cu procedeul brevetat, chiar daca acestea nu au fost indicate in descrierea de brevet.
(6) In aplicarea prevederilor alin. (5), daca esenta inventiei avand ca obiect procedeul brevetat se refera la o utilizare intr-un anumit scop a unui produs, intinderea protectiei prin brevet este limitata doar la utilizarea in scopul mentionat.

Sectiunea 9 - Reprezentarea prin mandatar


Articolul 66 - Reprezentarea in procedurile in fata OSIM
(1) Solicitantul, titularul, cesionarul sau alta persoana interesata poate fi reprezentata pentru orice procedura privind o cerere de brevet de inventie sau un brevet de inventie printr-un mandatar autorizat exercitand profesia de consilier in proprietate industriala, fie independent, fie in cadrul unei forme de angajare prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 66/2000 privind exercitarea profesiei de consilier in proprietate industriala, republicata.
(2) Cand OSIM constata ca un mandatar autorizat a fost desemnat pentru o cerere de brevet sau un brevet de inventie, verifica daca acesta figureaza in listele publicate in BOPI si inscrie in Registrul national al cererilor de brevet de inventie depuse sau, dupa caz, in Registrul national al brevetelor de inventie mentiunile referitoare la desemnare.
(3) Orice mentiune referitoare la desemnarea unui mandatar, precum si modificarile cu privire la regimul juridic al acestuia ori la renuntarea la mandatul de reprezentare sunt inscrise, dupa caz, in unul dintre registrele prevazute la alin. (2), la cererea scrisa si semnata de catre solicitant, titular, cesionar sau alta persoana interesata.
(4) Inscrierea de catre OSIM a unei schimbari a mandatarului autorizat, desemnat intr-o cerere de brevet de inventie sau pentru un brevet de inventie, ori a unei modificari a adresei acestuia este facuta sub conditia platii taxei prevazute de lege.
(5) Inscrierea mandatarului autorizat este radiata din oficiu de catre OSIM daca un nou mandatar autorizat este desemnat sau in cazul in care o schimbare de titular a fost inscrisa fara ca noul titular sa isi desemneze un mandatar autorizat.
(6) Cand o cerere de brevet de inventie a fost depusa la OSIM in mod direct de catre solicitant, OSIM va notifica acestuia o lista a consilierilor in proprietate industriala, precum si posibilitatea de a desemna o persoana din lista comunicata.
(7) In situatia in care, desi a fost desemnat un mandatar autorizat, una dintre procedurile prevazute la art. 39 alin. (2) din lege a fost indeplinita direct de solicitant, titular, cesionar sau alta persoana interesata, OSIM notifica mandatarului autorizat despre actele efectuate de catre aceasta persoana; de asemenea, OSIM comunica persoanei care a indeplinit actele respective despre notificarea facuta mandatarului autorizat.

Sectiunea 10 - Registre nationale


Articolul 67 - Registrul national al cererilor de brevet de inventie depuse si Registrul national al brevetelor de inventie
(1) Registrul national al cererilor de brevet de inventie depuse si Registrul national al brevetelor de inventie, conform prevederilor art. 69 alin. (1) lit. c) din lege se formeaza si se gestioneaza la OSIM.
(2) Registrele, conform prevederilor alin. (1), sunt mentinute pe suport hartie sau partial ori in totalitate in format electronic.
(3) In cazurile in care prevederile legale privind forma ori continutul unui document, din care trebuie inscrise date in registre, sau plata taxelor, in cuantumul si la termenele legale, nu sunt respectate ori solicitarea din document nu este facuta de catre persoana in drept, asa cum este aceasta mentionata in registre, datele nu se inregistreaza, despre aceasta se notifica solicitantului, titularului sau persoanei interesate.
(4) In aplicarea prevederilor art. 15 alin. (6) din lege, cererile de brevet de inventie care indeplinesc prevederile art. 15 alin. (1) din lege sunt inscrise in Registrul national al cererilor de brevet de inventie depuse, in ordinea crescatoare a numarului la care este asociata data de depozit.
(5) Pentru inscrierea datelor in Registrul national al cererilor de brevet de inventie depuse, se preiau datele numai din documente originale sau avand valoare de original si se transcriu intocmai.
(6) OSIM elibereaza, in conditiile legii si ale prezentului regulament, la cererea oricarei persoane, orice document solicitat, in copie sau, dupa caz, un extras al unei inscrieri din Registrul national al cererilor de brevet de inventie depuse, daca a fost platita taxa de certificare si eliberare a unui document oficial.
(7) Datele care se inscriu in Registrul national al cererilor de brevet de inventie depuse sunt urmatoarele:
a) numarul cererii de brevet de inventie si data de depozit;
b) data inregistrarii la OSIM a unei cereri de brevet inregistrate pe cale nationala, daca aceasta este diferita de data de depozit;
c) numarul si data de depozit ale cererii internationale si data deschiderii fazei nationale, pentru o cerere internationala pentru care s-a deschis faza nationala;
d) daca cererea de brevet a rezultat in urma revizuirii unei cereri internationale, conform prevederilor art. 31, datele referitoare la cererea internationala care a fost revizuita;
e) daca cererea de brevet a rezultat din transformarea unei cereri de brevet european in cerere de brevet national, numarul cererii de brevet national si numarul cererii de brevet european, data de depozit, conform Conventiei brevetului european, si data la care s-a produs transformarea cererii;
f) titlul inventiei;
g) codul de clasificare atribuit, conform sistemului international de clasificare a brevetelor;
h) datele de identificare a solicitantului, conform prevederilor art. 14 alin. (1) lit. b) din lege;
i) datele de identificare a inventatorului si, daca este cazul, alte date pe care acesta le declara;
j) adresa pentru corespondenta indicata de solicitant;
k) datele de identificare a mandatarului autorizat desemnat de catre solicitant;
l) daca este revendicata o prioritate, data, numarul si statul in care a fost inregistrata cererea anterioara a carei prioritate este revendicata;
m) daca cererea a rezultat prin divizare, numarul si data de depozit ale cererii din care a rezultat aceasta;
n) data publicarii cererii si temeiul legal in baza caruia s-a facut publicarea;
o) numarul, data si felul hotararilor luate cu privire la cerere in cadrul OSIM;
p) date privind actul de certificare a depunerii materialului biologic la autoritatea de depozit internationala, conform prevederilor art. 18 alin. (2) din lege;
r) transmiterile de drepturi inregistrate, conform prevederilor art. 45 si art. 46 alin. (1) din lege;
s) alte modificari inregistrate in situatia juridica a cererii de brevet;
t) inregistrarea unei contestatii sau cereri de revocare;
u) datele privind depunerea certificatului de expozitie conform prevederilor art. 28 alin. (1);
v) datele privind intreruperea sau suspendarea procedurii ori a unei prelungiri de termen.
(8) Datele privind cererile de brevet de inventie inscrise in Registrul national al cererilor de brevet de inventie depuse devin accesibile publicului de la data publicarii cererii conform prevederilor art. 23 din lege si pot fi consultate la sediul OSIM.
(9) Registrul national al brevetelor de inventie, conform prevederilor alin. (1), are o sectiune pentru brevetele de inventie acordate pe cale nationala, o sectiune pentru brevete europene cu efecte in Romania si o sectiune pentru brevetele care confera protectie tranzitorie.
(10) In Registrul national al brevetelor de inventie - Sectiunea pentru brevete de inventie acordate pe cale nationala se inscriu urmatoarele:
a) numarul brevetului de inventie, numarul si data de depozit ale cererii de brevet de inventie pe baza careia s-a acordat brevetul;
b) in cazul in care brevetul este acordat in baza unei cereri inregistrate pe cale nationala, data depunerii la OSIM a cererii de brevet, daca aceasta este diferita de data de depozit;
c) in cazul in care brevetul este acordat in baza unei cereri internationale pentru care s-a deschis faza nationala, numarul si data de depozit ale cererii internationale si data deschiderii fazei nationale;
d) in cazul in care brevetul este acordat in baza unei cereri de brevet european transformate in cerere de brevet national, numarul cererii de brevet european, data de depozit, conform Conventiei brevetului european si data la care cererea de brevet european s-a transformat in cerere de brevet nationala;
e) titlul inventiei;
f) indicele de clasificare atribuit, conform sistemului international de clasificare a brevetelor;
g) datele de identificare a inventatorului si titularului de brevet;
h) adresa pentru corespondenta indicata de titular;
i) datele de identificare a mandatarului autorizat desemnat de catre titular;
j) daca este revendicata o prioritate, data, numarul si statul sau organizatia unde a fost inregistrata cererea anterioara a carei prioritate este revendicata;
k) data publicarii cererii si temeiul legal in baza caruia s-a facut publicarea;
l) mentiunea hotararii de acordare a brevetului, conform prevederilor art. 28 alin. (1) din lege;
m) mentiunea numarului revendicarilor si a celui al figurilor din brevetul de inventie;
n) mentiunea hotararii judecatoresti, ramasa definitiva si irevocabila, referitoare la persoana care are dreptul la brevet;
o) data eliberarii brevetului de inventie, conform prevederilor art. 30 alin. (2) din lege;
p) documentele de plata a taxelor de tiparire si de mentinere in vigoare si cuantumul acestora;
q) mentiunea decaderii din drepturi a titularului prin neplata taxelor si data publicarii acesteia;
r) mentiunea hotararii de revalidare a brevetului, ramasa definitiva si irevocabila, conform prevederilor art. 37 din lege;
s) mentiunea renuntarii, in tot sau in parte, la dreptul la brevet, conform prevederilor art. 38 alin. (6) din lege;
s) mentiunea hotararii definitive si irevocabile de anulare in tot sau in parte a brevetului de inventie, conform prevederilor art. 54 alin. (3) din lege;
t) clasificarea informatiilor referitoare sau in legatura cu inventia care face obiectul brevetului de inventie, conform prevederilor art. 40 alin. (2) si (3) din lege si ale art. 7;
t) repunerea in situatia anterioara, conform prevederilor art. 44 din lege;
u) transmiterea in tot sau in parte a dreptului la brevet sau a drepturilor care decurg din brevet, conform prevederilor art. 45 din lege;
v) licentele obligatorii, conform prevederilor art. 50 din lege;
w) mentiunile hotararilor definitive si irevocabile, conform prevederilor art. 57 alin. (4) din lege;
x) modificarile dintr-o hotarare definitiva si irevocabila referitoare la calitatea de inventator, de titular de brevet sau la alte drepturi nascute din brevetul de inventie si data publicarii mentiunii hotararii;
y) mentiunea hotararii definitive si irevocabile, referitoare la faptul ca o alta persoana decat titularul din brevetul de inventie este indreptatita la acordarea brevetului, conform prevederilor art. 66 alin. (1) din lege si data publicarii mentiunii hotararii.
(11) In Registrul national al brevetelor de inventie - Sectiunea pentru brevete europene cu efecte in Romania se inscriu datele cu privire la situatia juridica a acestora.
(12) La data primirii unui exemplar dintr-o hotarare luata cu privire la o cerere de brevet de inventie sau la un brevet de inventie, mentiunea acesteia se inscrie in registre sau, dupa caz, se face rectificarea corespunzatoare in datele din registre; despre rectificarea facuta se va face referire in orice document eliberat care este copia sau extrasul unei inscrieri in registre.
(13) Registrele reprezinta dovada oricarei date inscrise in acestea.
(14) Orice persoana interesata poate cere indreptarea unor erori materiale sau omisiuni in inscrierile din Registrul national al cererilor de brevet de inventie depuse sau, dupa caz, Registrul national al brevetelor de inventie.
(15) Dupa inregistrarea cererii privind indreptarea si pana la solutionarea acesteia, OSIM nu elibereaza niciun document care este o copie sau un extras al unei inscrieri in Registrul national al cererilor de brevet de inventie depuse sau, dupa caz, Registrul national al brevetelor de inventie.
(16) OSIM poate sa solicite orice lamuriri sau documente care sunt necesare in sustinerea cererii prevazute la alin. (15).
(17) In cazul in care au existat indreptari ale unor erori sau omisiuni in inscrierile din Registrul national al cererilor de brevet de inventie depuse sau, dupa caz, Registrul national al brevetelor de inventie, acestea vor fi evidentiate in orice document eliberat care reprezinta copia sau extrasul unei inscrieri din registru.


Capitolul III - Inventii biotehnologice


Sectiunea 1 - Generalitati


Articolul 68 - Definitii
(1) Inventiile biotehnologice, potrivit prevederilor art. 7 alin. (2) lit. a), b) si c) din lege, sunt inventiile care se refera la un produs care consta din sau care contine material biologic ori care se refera la un procedeu prin care este obtinut, prelucrat sau utilizat materialul biologic.
(2) Material biologic, potrivit prevederilor art. 7 alin. (2) lit. a) din lege, inseamna orice material care contine informatia genetica si care este autoreproductibil sau reproductibil intr-un sistem biologic.
(3) Procedeu microbiologic, potrivit prevederilor art. 7 alin. (2) lit. c) din lege, este orice procedeu prin care se obtine un material microbiologic, in care se utilizeaza un material microbiologic, sau care implica o interventie asupra unui material microbiologic.
(4) Prin autoritate de depozit internationala, la care se face referire in prevederile art. 18 alin. (2) din lege, se intelege o institutie de depozit care asigura primirea, acceptarea, conservarea microorganismelor si remiterea de esantioane ale acestora, si care a dobandit statutul de autoritate internationala de depozit conform prevederilor art. 7 din Tratatul de la Budapesta.
(5) Soiul de plante, in intelesul prevederilor art. 7 alin. (2) lit. b) din lege, reprezinta orice grup de plante apartinand unui taxon botanic avand cel mai scazut rang cunoscut care, independent de indeplinirea conditiilor pentru acordarea unui brevet de soi, poate fi:
a) definit prin expresia caracterelor, rezultand dintr-un anumit genotip sau dintr-o anumita combinare de genotipuri;
b) distinct fata de orice alt grup de plante, prin expresia a cel putin unuia dintre caracterele prevazute la lit. a);
c) considerat ca o entitate, cu privire la capacitatea sa de a fi reprodus ca atare; este considerat soi si hibridul cu formele parentale.
(6) Rasa de animale, in intelesul prevederilor art. 7 alin. (2) lit. b) din lege, reprezinta un grup de indivizi din cadrul unei specii de animale cu caractere biochimice, fiziologice si ecologice comune, stabile, fixate ereditar si care se disting clar de alte grupe de indivizi din cadrul aceleiasi specii.
(7) Plantele sau animalele modificate genetic in intelesul prevederilor art. 7 alin. (2) lit. b) din lege se definesc prin cel putin o gena functionala care a fost introdusa in genomul acestora si/sau prin caracteristicile noi dobandite si nu prin genom in totalitatea lui.
(8) Un procedeu de obtinere a plantelor sau animalelor este esential biologic daca se refera in intregime la fenomene naturale, asa cum sunt incrucisarea sau selectia.

Sectiunea 2 - Brevetabilitate


Articolul 69 - Obiectul inventiilor biotehnologice
(1) Inventiile biotehnologice pot avea ca obiect un produs sau un procedeu, in conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1) din lege.
(2) Produsele pot fi materiale biologice definite la art. 68 alin. (2) si plante sau animale modificate genetic, definite la art. 68 alin. (7).
(3) Materialele biologice prevazute la alin. (2) cuprind:
a) microorganisme care sunt izolate din mediul lor natural sau obtinute prin procedee ce induc mutatii ori modificate genetic la nivelul genotipului si care se caracterizeaza prin incadrare taxonomica, precum si prin trasaturi morfologice si biochimice, termenul "microorganisme" cuprinzand bacterii si alte organisme in general unicelulare, cu dimensiuni microscopice, care pot fi manipulate si inmultite in laborator, virusuri si plasmide, fungi unicelulari, inclusiv drojdii, alge, protozoare, precum si celule umane, animale si vegetale;
b) gene sau vectori, care se caracterizeaza prin succesiunea de nucleotide sau cu trimitere la procedeul lor de obtinere, la o figura cum este harta de restrictie, respectiv la un numar de depozit al unei linii de celule-gazda care le contine; sau
c) proteine sau anticorpi monoclonali, care se caracterizeaza prin succesiunea de aminoacizi ori printr-o combinatie de parametri, cum ar fi: sursa de obtinere, greutatea moleculara si o proprietate functionala.
(4) Procedeele microbiologice definite conform prevederilor art. 68 alin. (3) se caracterizeaza prin:
a) materii prime, etape si conditii de lucru, incadrare taxonomica, trasaturi morfologice si biochimice ale noului material microbiologic rezultat, in cazul obtinerii unui material microbiologic; sau
b) materii prime, etape si conditii de lucru, incadrare taxonomica, trasaturi morfologice si biochimice ale materialului microbiologic utilizat, in cazul in care materialul biologic serveste ca mijloc de realizare a procedeului sau ca materie prima.

Articolul 70 - Inventii biotehnologice brevetabile
(1) Sunt brevetabile, in conformitate cu prevederile art. 7 alin. (2) lit. a) din lege, inventiile care au ca obiect un material biologic, definit la art. 68 alin. (2).
(2) Materialul biologic prevazut la alin. (1) poate fi izolat din mediul natural si utilizat in scopuri practice sau poate fi produs prin orice procedeu tehnic.
(3) Sunt brevetabile, in conformitate cu prevederile art. 7 alin. (2) lit. b) din lege, inventiile care se refera la plante sau animale, daca posibilitatea tehnica de realizare a inventiei nu se limiteaza la un anumit soi de plante sau la o anumita rasa de animale, definite la art. 68 alin. (5) si (6).
(4) Sunt brevetabile, in conformitate cu prevederile art. 7 alin. (2) lit. c) din lege, inventiile care se refera la un procedeu microbiologic definit la art. 68 alin. (3) sau la un alt procedeu tehnic ori un produs obtinut prin intermediul unui astfel de procedeu, produsul fiind altul decat soiul de plante sau rasa de animale obtinute pe aceasta cale.

Articolul 71 - Exceptii de la brevetabilitate
(1) In aplicarea prevederilor art. 9 alin. (1) lit. a) din lege, nu se acorda brevet de inventie, in special pentru inventiile biotehnologice care au ca obiect:
a) procedee de clonare a fiintei umane;
b) procedee de modificare a identitatii genetice a unei linii germinale a fiintei umane;
c) utilizari de embrioni umani in scopuri industriale ori comerciale; sau
d) procedee de modificare a identitatii genetice a animalelor, de natura sa le provoace suferinte fara niciun beneficiu medical substantial pentru om sau animal, precum si pentru animalele rezultate din astfel de procedee.
(2) Exceptia prevazuta la alin. (1) lit. c) nu se refera la inventiile cu scop terapeutic sau de diagnostic care se aplica embrionului uman daca sunt utile acestuia.
(3) Nu se acorda brevet de inventie, in conformitate cu prevederile art. 9 lit. b) din lege, pentru soiuri de plante si rase de animale definite la art. 68 alin. (5) si (6) sau pentru procedee esential biologice, definite la art. 68 alin. (8), pentru obtinerea plantelor sau animalelor.
(4) In aplicarea prevederilor art. 9 alin. (1) lit. b) din lege, nu se acorda protectie prin brevet de inventie pentru soiuri de plante sau rase de animale, chiar daca soiurile de plante sau rasele de animale sunt obtinute prin intermediul procedeelor microbiologice.

Articolul 72 - Inventii avand ca obiect corpul uman si elementele sale
(1) Un element izolat al corpului uman sau produs in alt mod printr-un procedeu tehnic, inclusiv secventa sau secventa partiala a unei gene, potrivit prevederilor art. 7 alin. (2) lit. d) din lege, poate constitui o inventie brevetabila chiar daca structura acelui element este identica cu structura unui element natural.
(2) Corpul uman in diferitele stadii ale formarii si dezvoltarii sale, precum si simpla descoperire a unuia dintre elementele sale, inclusiv secventa sau secventa partiala a unei gene, potrivit prevederilor art. 9 alin. (1) lit. c) din lege, nu pot constitui inventii brevetabile.
(3) In aplicarea prevederilor art. 13 alin. (2) din lege, aplicabilitatea industriala a unei secvente sau a unei secvente partiale a unei gene se va expune in mod concret in cererea de brevet de inventie, prin indicarea functiei specifice a secventei sau secventei partiale.

Sectiunea 3 - Depozit de material biologic


Articolul 73 - Conditii pentru inventii care se refera la un material biologic
(1) Daca o inventie se refera la un material biologic sau la utilizarea unui material biologic, la care publicul nu a avut acces si care nu poate fi descris in cererea de brevet de inventie intr-un mod care sa permita unei persoane de specialitate in domeniu sa realizeze inventia, aceasta poate fi considerata ca fiind dezvaluita, conform prevederilor art. 18 alin. (1) din lege, numai daca:
a) un esantion de material biologic a fost depus anterior datei de depozit a cererii sau a prioritatii recunoscute, la o autoritate de depozit internationala;
b) cererea de brevet de inventie, asa cum a fost inregistrata, contine informatiile relevante de care dispune solicitantul cu privire la caracteristicile materialului biologic;
c) in cererea de brevet de inventie se indica autoritatea de depozit internationala si numarul de ordine al materialului biologic depus.
(2) Daca materialul biologic a fost depus de catre o alta persoana decat solicitantul, in cererea de brevet de inventie trebuie sa fie mentionate numele si adresa deponentului, iar la OSIM este necesar sa se depuna un document care sa dovedeasca faptul ca deponentul l-a autorizat pe solicitant sa se refere in cerere la materialul biologic depus si sa dovedeasca faptul ca a consimtit fara rezerve si irevocabil sa puna la dispozitia publicului materialul depus, in conformitate cu prevederile art. 74.
(3) Informatiile prevazute la alin. (1) lit. c) si, dupa caz, la alin. (2) pot fi comunicate:
a) intr-un termen de 16 luni de la data de depozit sau, daca o prioritate este revendicata, de la data prioritatii, termenul fiind considerat respectat daca informatiile sunt comunicate pana la incheierea pregatirilor tehnice in vederea publicarii cererii de brevet de inventie;
b) pana la data prezentarii solicitarii de publicare a cererii de brevet de inventie, in conformitate cu prevederile art. 23 alin. (3) din lege;
c) este aplicabil acel termen care expira primul.
(4) Dupa comunicarea acestor informatii se considera ca solicitantul consimte fara rezerve si in mod irevocabil sa puna la dispozitia publicului materialul biologic depus, in conformitate cu prevederile art. 74.

Articolul 74 - Accesibilitatea depozitului de material biologic
(1) Incepand de la data publicarii cererii de brevet de inventie, materialul biologic depus conform prevederilor art. 73 este accesibil, pe baza unei cereri, oricarei persoane, accesibilitatea fiind indeplinita, sub rezerva art. 75, prin remiterea unui esantion de material biologic depus persoanei interesate.
(2) Remiterea esantionului de material biologic depus, prevazuta la alin. (1), se face numai in cazul in care persoana interesata se angajeaza, in fata solicitantului sau a titularului de brevet, sa nu puna la dispozitia tertilor materialul biologic sau un material biologic derivat si sa nu utilizeze acest material biologic decat in scopuri experimentale pana la data la care cererea de brevet de inventie este, dupa caz, respinsa, retrasa sau considerata ca fiind retrasa, cu exceptia cazului in care solicitantul sau titularul de brevet renunta in mod expres la un astfel de angajament.
(3) Angajamentul de a nu utiliza materialul biologic decat in scopuri experimentale nu este aplicabil in cazul in care solicitantul utilizeaza acest material pentru o exploatare care rezulta dintr-o licenta obligatorie.
(4) Expresia licenta obligatorie prevazuta la alin. (3) include licentele din oficiu si orice drept de utilizare in interesul publicului a unei inventii brevetate.
(5) Prin material biologic derivat, in intelesul prevederilor alin. (2), se intelege orice material care prezinta caracteristicile esentiale ale materialului depus pentru realizarea inventiei.
(6) Cererea prevazuta la alin. (1), insotita de dovada platii taxei de certificare a unui document oficial, este adresata OSIM, care certifica atat inregistrarea unei cereri de brevet de inventie referitoare la un depozit de material biologic, cat si faptul ca persoana interesata sau expertul desemnat de catre aceasta in conformitate cu prevederile art. 75 este indreptatit pentru remiterea unui esantion din acest material.
(7) Cererea prevazuta la alin. (1) poate fi adresata OSIM si dupa acordarea brevetului de inventie.
(8) OSIM transmite atat autoritatii de depozit internationale, cat si solicitantului sau titularului de brevet o copie a cererii prevazute la alin. (1), insotita de certificarea prevazuta la alin. (6).

Articolul 75 - Desemnarea unui expert
(1) Pana la terminarea pregatirilor tehnice in vederea publicarii cererii de brevet, solicitantul cererii de brevet poate informa OSIM ca:
a) pana la publicarea mentiunii hotararii de acordare a brevetului de inventie, in conformitate cu prevederile art. 23 alin. (4) din lege; sau, dupa caz,
b) pe o durata de 20 de ani incepand de la data de depozit a cererii de brevet de inventie, daca aceasta este respinsa, retrasa sau considerata retrasa, accesul prevazut la art. 74 nu poate fi realizat decat prin remiterea unui esantion de material biologic unui expert desemnat de catre persoana interesata.
(2) Ca expert poate fi desemnata:
a) orice persoana fizica, cu conditia ca persoana interesata, conform prevederilor alin. (1), sa faca dovada ca, la data inregistrarii cererii pentru remiterea esantionului, desemnarea expertului are acordul solicitantului cererii de brevet de inventie;
b) orice persoana fizica, care este recunoscuta ca expert de catre OSIM.
(3) Desemnarea prevazuta la alin. (2) este insotita de o declaratie a expertului prin care acesta isi asuma angajamentul fata de solicitant in conformitate cu prevederile art. 74, si ca, fie pana la data la care brevetul de inventie expira, fie pana la data prevazuta la alin. (1) lit. b), cererea de brevet de inventie poate fi respinsa, retrasa sau considerata retrasa, persoana interesata fiind considerata ca un tert.

Articolul 76 - Nou depozit de material biologic
Daca materialul biologic depus in conformitate cu prevederile art. 73 alin. (1) nu mai este accesibil la autoritatea de depozit internationala recunoscuta, nu se considera ca s-a produs o intrerupere a disponibilitatii sale daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
a) se constituie un nou depozit in conformitate cu Tratatul de la Budapesta; si
b) este transmisa la OSIM, intr-un termen de 4 luni de la data noului depozit, o copie a documentului emisa de autoritatea de depozit internationala, prin care se confirma primirea noului depozit si in care este mentionat numarul cererii sau al brevetului de inventie.

Articolul 77 - Continutul descrierii
Continutul descrierii unei inventii din domeniul biotehnologiei se incadreaza in prevederile incluse la art. 16 si art. 73 alin. (1).

Articolul 78 - Descrierea inventiei referitoare la microorganisme
(1) Daca obiectul inventiei se refera la o noua tulpina de microorganism, descrierea inventiei trebuie sa contina, in cadrul exemplului de realizare a inventiei, pe langa trasaturile morfologice si biochimice ale microorganismului si cel putin un procedeu de obtinere a acestui microorganism; de asemenea, in descriere trebuie indicate: incadrarea taxonomica a microorganismului, numarul de ordine si data de inregistrare a microorganismului la autoritatea de depozit internationala, precum si denumirea autoritatii de depozit internationale la care a fost depus microorganismul.
(2) Daca obiectul inventiei se refera la un produs care contine un microorganism sau este obtinut printr-un procedeu in care intervine un microorganism ori la un procedeu in care intervine un microorganism, descrierea inventiei trebuie sa contina in exemplul de realizare incadrarea taxonomica, trasaturile morfologice si biochimice ale microorganismului, denumirea microorganismului, numarul de ordine si data de inregistrare a microorganismului la autoritatea de depozit internationala, precum si denumirea autoritatii de depozit internationale la care a fost depus microorganismul folosit.

Articolul 79 - Descrierea inventiei referitoare la secvente de aminoacizi sau nucleotide
(1) Daca obiectul inventiei se refera la secvente de aminoacizi sau nucleotide, descrierea, dupa prezentarea exemplelor de realizare a inventiei, trebuie sa contina o lista de secvente conform unei reprezentari standardizate a secventelor de aminoacizi sau nucleotide.
(2) OSIM poate solicita, pe langa documentele scrise ale cererii de brevet de inventie, lista de secvente prevazute la alin. (1), pe un suport de date care poate fi citit prin intermediul unui calculator, lista care trebuie sa fie insotita de o declaratie din care sa reiasa ca informatia inregistrata pe acest suport este identica cu lista de secvente scrisa din cadrul descrierii.
(3) Daca o lista de secvente este inregistrata sau corectata dupa data de inregistrare, solicitantul cererii de brevet trebuie sa depuna o declaratie ca lista de secvente inregistrata sau corectata nu depaseste depozitul initial.
(4) O lista de secvente de aminoacizi sau nucleotide depusa dupa data de depozit poate constitui partea lipsa a descrierii, caz in care OSIM va acorda o noua data de depozit in conformitate cu prevederile art. 8 alin. (9).


Capitolul IV - Drepturi


Articolul 80 - Exceptii privind incalcarea drepturilor
In aplicarea prevederilor art. 34 alin. (1) lit. e) din lege, nu constituie incalcarea drepturilor prevazute la art. 32 si 33 din lege:
a) desfasurarea testelor si studiilor necesare in scopul obtinerii autorizatiei de punere pe piata a unui medicament, precum si cerintele practice care rezulta din acestea;
b) folosirea in invatamant a informatiei continute in brevet;
c) actele privitoare la cercetarea si dezvoltarea informatiei continute in brevet, cu conditia ca acestea sa fie destinate exclusiv experimentelor sau studiilor ce urmaresc evaluarea datelor tehnice din brevet.

Sectiunea 1 - Transmiterea drepturilor


Articolul 81 - Cesiunea si licenta
(1) In aplicarea prevederilor art. 45 alin. (1) din lege, cesiunea este totala daca poarta asupra totalitatii drepturilor de exploatare conferit de brevet totalitatea inventiei brevetate. Cesiunea este partiala daca este limitata numai la anumite drepturi conferite de brevet ori numai la o anumita parte a inventiei protejata prin brevet.
(2) Dreptul de prioritate poate fi transmis prin cesiune numai cu acordul partilor.
(3) Cesiunea poate fi limitata in timp.
(4) Cesiunea partiala conduce la un regim de coproprietate asupra brevetului de inventie.
(5) Licenta este exclusiva cand licentiatorul se obliga sa nu mai transmita drepturile cu privire la exploatarea inventiei si altor persoane.
(6) In cazul licentei exclusive, daca nu se prevede altfel, licentiatorul isi conserva dreptul de exploatare a inventiei.
(7) Licenta este neexclusiva daca licentiatorul isi rezerva posibilitatea de a acorda dreptul la exploatarea inventiei si altor persoane.
(8) In aplicarea prevederilor art. 45 alin. (1) din lege licenta este totala daca poarta asupra totalitatii drepturilor de exploatare, totalitatii inventiei brevetate si intregului teritoriu; licenta poate fi limitata la o durata mai mica decat durata de protectie a brevetului de inventie.
(9) Licentiatul poate acorda sublicente numai cu consimtamantul licentiatorului.
(10) Daca in contractul de licenta nu este stipulat altfel, licentiatul nu poate introduce in justitie o actiune in contrafacere fara consimtamantul titularului brevetului.
(11) Prin exceptie de la prevederile alin. (10) beneficiarul unei licente exclusive poate introduce o actiune in contrafacere, daca, dupa ce a notificat titularului brevetului actele in contrafacere de care a luat cunostinta, acesta nu a actionat in termenul solicitat de licentiat.
(12) Daca titularul brevetului nu exploateaza inventia sau daca aceasta exploatare nu este suficienta pe teritoriul Romaniei, importul obiectului brevetului de catre titular este considerat ca o exploatare a brevetului in Romania.
(13) In cazul transmiterilor de drepturi inregistrate de catre un solicitant sau titular strain, OSIM poate cere, dupa caz, o traducere in limba romana a exemplarului original ori a copiei autentificate a contractului de transmitere de drepturi.

Articolul 82 - Licente obligatorii
(1) Tribunalul Bucuresti poate acorda o licenta obligatorie in conditiile prevazute la art. 46 din lege.
(2) In situatii de urgenta nationala sau in alte situatii de extrema urgenta, in vederea acordarii unei licente obligatorii nu este necesar ca persoana interesata care solicita instituirea licentei obligatorii sa faca dovada faptului ca s-a incercat obtinerea unei licente contractuale.
(3) O persoana interesata poate solicita instituirea unei licente obligatorii numai daca la data cererii in justitie exista o cerere de brevet de inventie publicata si pentru care OSIM nu a luat o hotarare de respingere ori nu a fost retrasa sau considerata ca fiind retrasa ori exista un brevet de inventie in vigoare pe teritoriul Romaniei.
(4) Beneficiarul licentei obligatorii nu are calitatea de a intenta o actiune in contrafacere.
(5) Tribunalul Bucuresti decide si cu privire la retragerea, intinderea, durata licentei obligatorii, precum si la remuneratia cuvenita titularului.
(6) In cazul in care inventia din cererea de brevet de inventie sau din brevetul de inventie, pentru care s-a acordat o licenta obligatorie, contine informatii clasificate, conform prevederilor art. 40 din lege, acestea isi vor mentine in continuare caracterul atribuit.
(7) Obiectul unei licente obligatorii il constituie numai informatia continuta in cererea de brevet de inventie sau in brevetul de inventie.
(8) In cazul in care titularul nu achita taxele anuale, pentru a mentine in vigoare brevetul, taxele vor fi achitate de beneficiarul licentei obligatorii.
(9) Este asimilata unei transmiteri inregistrarea schimbarii de titular rezultata din absorbtia, fuziunea, divizarea sau dizolvarea unei persoane juridice.

Articolul 83 - Licente obligatorii acordate in cazul brevetelor dependente
(1) In cazul unei licente obligatorii autorizate in conditiile prevederilor art. 46 alin. (7) din lege titularul brevetului anterior are dreptul la o licenta de exploatare a brevetului acordat in baza cererii ulterioare.
(2) In cazul in care un brevet nu poate fi exploatat fara sa aduca atingere drepturilor conferite de un alt brevet acordat pentru o cerere de brevet a carei data de depozit este anterioara, referirea prevazuta la art. 46 alin. (7) lit. c) din lege priveste faptul ca utilizarea autorizata in raport cu brevetul anterior este neintrerupta, cu exceptia cazului in care dreptul la brevetul ulterior este cedat.
(3) O licenta obligatorie pentru un brevet poate fi exploatata fara sa aduca atingere drepturilor conferite de un alt brevet acordat in baza unei cereri a carei data de depozit este anterioara celei in baza careia a fost acordat brevetul care face obiectul licentei; licenta obligatorie poate fi ceruta cu respectarea conditiilor prevazute la art. 46 alin. (1) din lege, in acest caz fiind aplicabile si prevederile art. 82 alin. (9).
(4) In scopul inscrierii in Registrul national al brevetelor de inventie si publicarii in BOPI, persoana interesata va comunica la OSIM decizia Tribunalului Bucuresti cu privire la licenta obligatorie.

Articolul 84 - Coproprietatea asupra unei cereri sau a unui brevet de inventie
(1) In situatia in care un brevet apartine in comun mai multor titulari, fiecare dintre acestia este coproprietar si, in aceasta situatie, exploatarea inventiei poate fi facuta in baza unui acord scris al coproprietarilor privind modul de exploatare.
(2) Daca nu exista un acord scris al coproprietarilor privind modul de exploatare a inventiei, fiecare dintre coproprietari poate exploata inventia in propriul sau profit, sub rezerva de a-i despagubi in mod echitabil pe ceilalti coproprietari care nu exploateaza in mod personal inventia sau care nu au acordat licente de exploatare; in lipsa unui acord, despagubirea este stabilita de instanta, potrivit dreptului comun.
(3) Fiecare dintre coproprietari poate actiona in contrafacere in propriul sau profit; coproprietarul care actioneaza in contrafacere trebuie sa notifice actiunea celorlalti coproprietari.
(4) Fiecare dintre coproprietari poate sa acorde unui tert o licenta de exploatare neexclusiva, in profitul sau, sub rezerva de a-i despagubi in mod echitabil pe ceilalti coproprietari care nu exploateaza in mod personal inventia sau care nu au acordat licenta de exploatare; in lipsa unui acord, aceasta despagubire este stabilita de instanta, potrivit dreptului comun.
(5) O licenta de exploatare exclusiva nu poate fi acordata decat cu acordul tuturor coproprietarilor sau in baza unei sentinte judecatoresti definitive si irevocabile.
(6) Fiecare coproprietar poate, in orice moment, sa cedeze cota sa parte din proprietatea asupra brevetului.
(7) Coproprietarii dispun de un drept de preferinta, ce trebuie exercitat intr-un termen de 3 luni cu incepere de la notificarea intentiei de cedare a brevetului; in lipsa unui acord cu privire la pretul asupra cotei-parti cesionate, pretul va fi stabilit de instanta judecatoreasca, potrivit dreptului comun.
(8) Coproprietarul unui brevet poate sa notifice celorlalti coproprietari ca renunta, in beneficiul celorlalti, la cota sa parte; cu incepere de la data inscrierii renuntarii in Registrul national al brevetelor de inventie, respectivul coproprietar nu mai are nicio obligatie fata de ceilalti coproprietari; in urma renuntarii, ceilalti coproprietari isi repartizeaza cota-parte asupra careia s-a renuntat, in afara de situatia in care partile au convenit altfel.
(9) Dispozitiile alin. (1)-(8) se aplica prin asimilare si in cazul coproprietatii asupra unei cereri de brevet de inventie.

Sectiunea 2 - Inscrieri de drepturi


Articolul 85 - Inscrierea in Registrul national al brevetelor de inventie a schimbarii solicitantului sau titularului
(1) Inscrierea schimbarii solicitantului sau a titularului in Registrul national al brevetelor de inventie se face pe baza unei cereri scrise, depuse la OSIM, de catre titularul anterior, noul titular sau, dupa caz, mandatarul autorizat.
(2) Cand schimbarea titularului rezulta dintr-un contract, cererea va fi insotita de o copie a contractului sau a unui extras din acesta, certificata pentru conformitate cu originalul de catre un notar public.
(3) Cand schimbarea titularului rezulta prin absorbtia, fuziunea, divizarea sau dizolvarea unei persoane juridice, cererea va fi insotita de o copie a documentului facand aceasta dovada si care este certificata pentru conformitate cu originalul de catre un notar public.
(4) In situatiile prevazute la alin. (2) si (3), daca schimbarea vizeaza numai pe unul sau o parte din cotitulari si nu pe toti cotitularii, la cerere se va anexa un document semnat de ceilalti cotitulari, care sa contina acordul expres al acestora cu privire la noul titular.
(5) Cand schimbarea titularului s-a produs prin efectul legii sau in baza unei hotarari judecatoresti, cererea va indica acest lucru si va fi insotita de documentul care dovedeste aceasta schimbare.
(6) Cererea este considerata a fi depusa numai dupa plata taxei prevazute de lege.
(7) O singura cerere este suficienta chiar daca schimbarea se refera la mai multe cereri sau brevete ale aceleiasi persoane, daca:
a) schimbarea solicitantului sau titularului este aceeasi pentru toate cererile si toate brevetele;
b) numerele cererilor si brevetelor sunt indicate in cerere;
c) taxele legale au fost achitate pentru fiecare cerere de brevet de inventie indicata sau pentru brevetele acordate.
(8) OSIM poate solicita dovezi suplimentare atunci cand nu exista certitudine privind veridicitatea indicatiilor din cerere sau din orice document privind inscrierea titularului ori a corectitudinii oricarei traduceri necesare inscrierii.
(9) OSIM examineaza, pe baza documentelor depuse, indeplinirea conditiilor legale privind cererea de inscriere si hotaraste, dupa caz, admiterea sau respingerea acesteia, in termen de 30 de zile de la depunerea cererii la OSIM; termenul de 30 de zile poate fi prelungit in mod corespunzator de OSIM atunci cand se apreciaza ca fiind necesara depunerea de alte documente sau informatii.
(10) Inscrierea schimbarii solicitantului sau titularului se inregistreaza, dupa caz, in Registrul national al cererilor de brevet de inventie depuse sau in Registrul national al brevetelor de inventie si se publica in BOPI in luna imediat urmatoare celei in care a fost facuta inscrierea.
(11) Dispozitile prezentei reguli sunt aplicabile prin asimilare si in cazul inscrierii unei schimbari a solicitantului unei cereri de brevet de inventie.

Articolul 86 - Inscrierea de licente sau de constituire a unor garantii reale
(1) Cererea de inscriere a unei licente se prezinta in scris, sub semnatura, de catre titular sau beneficiarul licentei si va contine urmatoarele elemente:
a) o solicitare expresa de inscriere a licentei;
b) numarul brevetului sau al brevetelor la care se refera licenta;
c) numele si adresa titularului;
d) numele si adresa beneficiarului licentei;
e) indicarea caracterului exclusiv sau neexclusiv al licentei ori alte indicatii cu privire la tipul licentei;
f) denumirea statului in care beneficiarul licentei are o intreprindere industriala sau comerciala reala si serioasa, asa cum este prevazut la art. 3 din Conventia de la Paris;
g) data acordarii si durata licentei.
(2) Cererea este considerata a fi depusa numai dupa plata taxei prevazute de lege.
(3) Dispozitiile alin. (1) si (2) sunt aplicabile prin asimilare, dupa cum urmeaza:
a) cererilor de inscriere a constituirii unei garantii reale purtand asupra unei cereri de brevet de inventie sau brevet;
b) cererilor de radiere a inscrierii unei licente sau a constituirii unei garantii reale purtand asupra unei cereri de brevet de inventie sau brevet.
(4) Cererea de inscriere a licentei va fi insotita de copia contractului de licenta sau copia unui extras al acestuia, certificata pentru conformitate cu originalul de catre un notar public.
(5) Cand licenta este acordata in baza unei hotarari judecatoresti sau rezulta prin efectul legii, cererea de inscriere a licentei va fi insotita de hotararea ramasa definitiva si irevocabila.
(6) In cazul constituirii unei garantii reale cererea de inscriere va fi insotita de copia legalizata a actului de constituire a garantiei.
(7) Taxa pentru inscrierea unei garantii reale este aceeasi din punctul de vedere al cuantumului si al termenului cu taxa perceputa pentru inscrierea licentelor.
(8) Cererea de licenta obligatorie, formulata in temeiul prevederilor art. 46 alin. (1) si (2) din lege, va fi insotita de justificarea faptului ca solicitantul licentei nu a putut obtine de la proprietarul brevetului o licenta de exploatare si ca este capabil sa exploateze inventia de o maniera serioasa si efectiva.
(9) Dispozitiile art. 85 alin (8)-(10) sunt aplicabile prin asimilare si in cazul inscrierii licentelor si constituirii garantiilor reale.
(10) La cererea uneia dintre parti licentele, sublicentele, constituirea unei garantii reale, precum si masurile de executare silita se inscriu, dupa caz, in Registrul national al cererilor de brevet de inventie depuse sau in Registrul national al brevetelor de inventie si se publica in BOPI in luna imediat urmatoare celei in care a fost facuta inscrierea.
(11) Dispozitiile prezentei reguli sunt aplicabile si inscrierii licentelor si constituirii de garantii reale privind cererile de brevet de inventie.

Articolul 87 - Anularea inscrierilor din registrele nationale OSIM
(1) Inscrierea unei cesiuni, licente, sublicente sau inscrierea constituirii unei garantii reale poate fi anulata din Registrul national al cererilor de brevet de inventie depuse sau, dupa caz, din Registrul national al brevetelor de inventie la solicitarea scrisa a uneia dintre persoanele interesate.
(2) Cererea de anulare a inscrierii din registru va contine:
a) numele si adresa solicitantului anularii inscrierii;
b) elementele de identificare a cererii de brevet de inventie sau a brevetului la care se refera cererea de anulare a inscrierii unui drept conform prevederilor art. 85 si 86;
c) precizari asupra dreptului a carui inscriere se solicita a fi anulata.
(3) Cererea va fi insotita de documentele care dovedesc incetarea dreptului inscris sau de o declaratie din care sa rezulte ca beneficiarul dreptului inscris si titularul dreptului sunt de acord cu anularea inscrierii.
(4) Cererea este considerata ca fiind depusa numai dupa plata unei taxe al carei cuantum este egal cu cel prevazut pentru inregistrarea unei modificari referitoare la transmiteri de drepturi.


Capitolul V - Inventiile salariatilor


Articolul 88 - Dreptul salariatului la brevet de inventie
(1) In conformitate cu prevederile art. 3 din lege, dreptul la brevet de inventie apartine inventatorului sau succesorului sau in drepturi.
(2) In cazul in care inventatorul este salariat, in baza prevederilor art. 5 din lege, dreptul la brevetul de inventie apartine acestuia in urmatoarele situatii:
a) inventia a fost creata in conditiile prevederilor art. 5 alin. (1) lit. a) din lege si exista o clauza contractuala prin care dreptul la brevet de inventie apartine salariatului;
b) inventia a fost creata in conditiile prevederilor art. 5 alin. (1) lit. b) din lege si nu exista o clauza contrara intr-un contract privind inventiile salariatului;
c) inventia realizata de salariat in timpul contractului individual de munca nu este in legatura cu activitatea unitatii, nu a fost creata prin exercitarea functiei acestuia, nici prin cunoasterea sau folosirea tehnicii ori mijloacelor specifice sau a datelor existente in unitate si nici nu a fost creata cu ajutorul material al unitatii;
d) inventia a fost creata in conditiile prevederilor art. 5 alin. (2) din lege si exista o clauza prin care dreptul la brevetul de inventie apartine inventatorului;
e) inventia se incadreaza in una dintre situatiile prevazute la art. 5 alin. (5) din lege si salariatul a informat in scris unitatea, conform prevederilor art. 91, dar unitatea nu a depus cererea de brevet la OSIM in termen de 60 de zile de la data informarii si nu exista o alta conventie intre parti.

Articolul 89 - Dreptul unitatii la brevet de inventie
In cazul in care inventatorul este salariat, in baza prevederilor art. 5 din lege dreptul la brevet de inventie apartine unitatii in urmatoarele situatii:
a) inventia a fost creata in conditiile prevederilor art. 5 alin. (1) lit. a) din lege in cadrul unui contract cu misiune inventiva si nu exista o prevedere contractuala care sa dea inventatorului dreptul la brevet de inventie, contractul cu misiune inventiva fiind un contract individual de munca incheiat la angajare, un contract de munca reinnoit, care prevede o misiune inventiva sau un act aditional la contractul de munca individual existent, daca intervine o misiune inventiva; misiunea inventiva va face obiectul unei clauze distincte a contractului, prin care se stabilesc, in mod explicit, domeniul tehnic, problema sau problemele tehnice pentru a caror rezolvare salariatul se angajeaza sa le solutioneze cu aport creativ corespunzator functiei sale;
b) inventia a fost creata in conformitate cu prevederile art. 5 alin. (2) din lege si nu exista o clauza contrara prin care inventatorul are drept la brevet de inventie in cadrul unui contract de cercetare, acesta putand prevedea o clauza prin care dreptul la eliberarea brevetului de inventie apartine fie unitatii care a comandat cercetarea, fie unitatii de cercetare, fie ambelor unitati; daca in contractul de cercetare nu este prevazuta o asemenea clauza, dreptul la brevet de inventie apartine unitatii care a comandat cercetarea;
c) inventia a fost creata in conditiile prevederilor art. 5 alin. (1) lit. b) din lege si exista, intr-un contract incheiat cu salariatul, o clauza prin care dreptul la brevet de inventie apartine unitatii.

Articolul 90 - Relatiile dintre salariatii inventatori si unitatea in care lucreaza
(1) Salariatul autor al unei inventii trebuie sa informeze in scris conducatorul unitatii in care lucreaza asupra inventiei create in conditiile prevazute la art. 5 alin. (3) din lege.
(2) In cazul in care inventia a fost creata de mai multi inventatori, informarea va fi facuta in comun de toti inventatorii sau de imputernicitul acestora.
(3) Informarea va contine suficiente date pentru a permite unitatii sa aprecieze incadrarea inventiei in una dintre categoriile prevazute la art. 5 din lege si la prezentul articol.
(4) Informarea va contine:
a) obiectul inventiei si domeniul de aplicare;
b) conditiile in care a fost creata inventia;
c) incadrarea inventiei in prevederile art. 5 din lege, facuta de salariatul inventator.
(5) Informarea trebuie insotita de o descriere a inventiei, in cazul in care unitatea are dreptul la brevetul de inventie; descrierea va expune inventia revendicata, tinandu-se cont de stadiul tehnicii, solutia propusa si un exemplu de realizare.
(6) Informarea cu privire la inventie se face personal, cu numar de inregistrare la unitate, prin scrisoare recomandata, astfel incat sa poata constitui un mijloc de proba al informarii unitatii, cu respectarea prevederilor legii speciale.
(7) Termenul de 60 de zile prevazut la art. 5 alin. (5) din lege incepe sa curga de la data inregistrarii informarii insotite de descriere.
(8) Daca unitatea si salariatul nu au ajuns la o intelegere privind dreptul la brevet de inventie, litigiul este de competenta instantelor judecatoresti, conform prevederilor art. 63 alin. (1) din lege; in acest caz, in vederea asigurarii protectiei inventiei, cererea de brevet de inventie va fi depusa la OSIM de catre inventator inainte sau dupa sesizarea instantei judecatoresti, cu obligatia acestuia de a informa unitatea.
(9) Incalcarea, in toate cazurile, a obligatiei de informare reciproca atrage raspunderea potrivit dreptului comun pentru prejudiciile cauzate, conform prevederilor art. 5 alin. (4) din lege.
(10) Unitatea si salariatul, pe tot parcursul procedurii pana la publicarea cererii de brevet de inventie, se vor abtine de la orice divulgare a inventiei.
(11) In cazul unei inventii create in conditiile prevederilor art. 5 alin. (1) lit. b) din lege, pentru care dreptul la brevet de inventie apartine salariatului, acesta are obligatia sa faca, conform prevederilor art. 5 alin. (6) din lege, prima oferta de licenta sau cesiune unitatii al carei angajat este.
(12) Unitatea, ca urmare a ofertei, trebuie sa isi manifeste interesul pentru preluarea de drepturi in termen de 3 luni de la oferta, in cadrul unui contract incheiat cu salariatul sau.
(13) Daca in acest interval unitatea nu si-a exprimat interesul, inventatorul, titular al brevetului, are dreptul de a exploata inventia sa pe baza de contract cu orice tert.
(14) Daca unitatea si-a manifestat interesul, dar nu s-a ajuns la o intelegere privind pretul contractului, litigiul se solutioneaza de instantele judecatoresti potrivit prevederilor art. 5 alin. (6) din lege.
(15) Ministerul Apararii, Ministerul Internelor si Reformei Administrative si Serviciul Roman de Informatii pot emite instructiuni interne referitoare la proceduri privind aplicarea legii si prezentului regulament pentru inventiile create in domeniul lor de activitate.

Articolul 91 - Drepturile banesti ale inventatorilor salariati
(1) In cazul inventiilor pentru care dreptul la brevet apartine unitatii, conform prevederilor art. 5 alin. (1) lit. a) din lege inventatorul salariat are dreptul la o remuneratie suplimentara independenta de salariul de incadrare, remuneratie stabilita prin contractul cu misiune inventiva sau intr-un act aditional la contractul individual de munca.
(2) In cazul in care inventia a fost creata in cadrul unui contract de cercetare, remuneratia suplimentara cuvenita salariatului inventator se va negocia cu unitatea al carei angajat este, prin act aditional la contractul individual de munca, potrivit prevederilor art. 5 alin. (2) din lege.
(3) Drepturile patrimoniale ale inventatorului salariat, potrivit prevederilor art. 36 din lege, se stabilesc pe baza de contract si se acorda in functie de efectele economice si/sau sociale rezultate in perioada de valabilitate a brevetului din exploatarea brevetului sau in functie de aportul economic al inventiei si numai pentru perioada de exploatare a acesteia.
(4) La negocierea clauzelor contractului prevazut la art. 36 din lege se vor avea in vedere, in special, urmatoarele:
a) drepturile banesti corespunzand efectelor economice, inclusiv cele derivand din efectele sociale pe perioada de calcul al profitului, nu pot fi inferioare valorilor din urmatorul tabel:
+------------------------------------------------------------------------------+
   Efectele economice/ sociale (E)        Drepturi banesti     
        
(lei)
(lei) +-------------------------------------------+---------------------------------- E <= 40.000 E x 15%, dar nu mai putin de 2.000 +-------------------------------------------+---------------------------------- 40.000 < E <= 200.000 6.000 + E x 10% +-------------------------------------------+---------------------------------- 200.000 < E <= 400.000 26.000 + E x 8% +-------------------------------------------+---------------------------------- 400.000 < E <= 800.000 58.000 + E x 6% +-------------------------------------------+---------------------------------- E > 800.000 106.000 + E x 4% +------------------------------------------------------------------------------+


b) restituirea cheltuielilor, direct catre inventator, pentru toate documentatiile tehnice sau economice, proiecte, studii, cercetari cu prototipuri, daca acestea au fost efectuate de inventator pentru aplicarea inventiei;
c) indexarea drepturilor banesti cu indicele de inflatie oficial intre data efectuarii platii si data finalizarii negocierii.
(5) La stabilirea efectelor economice se vor avea in vedere si diferenta de costuri, eliminarea sau reducerea importurilor, reducerea costului investitiilor.
(6) La evaluarea avantajelor sociale se vor avea in vedere si reducerea toxicitatii locului de munca, reducerea poluarii mediului inconjurator, reducerea efortului fizic al personalului de exploatare, disponibilizarea in alte scopuri a unor utilaje importante si altele asemenea, cum ar fi diferenta de costuri, eliminarea sau reducerea importurilor.
(7) Drepturile banesti se stabilesc pentru fiecare inventie brevetata si se repartizeaza pe inventatori corespunzator intelegerii autentificate dintre acestia.
(8) Daca partile nu ajung la o intelegere in urma negocierilor, litigiul este de competenta instantelor judecatoresti.

Articolul 92 - Depozitarea in regim nepublic a unor documente
(1) In conformitate cu prevederile art. 69 lit. f) din lege, OSIM efectueaza servicii de depozitare in regim nepublic a unor documente care reprezinta creatii intelectuale. Documentul poate contine informatii privind in special creatii care se incadreaza in prevederile art. 8 alin. (1) din lege.
(2) Documentul conform prevederilor alin. (1) se depune la OSIM intr-un plic inchis si poate reprezenta o modalitate pentru a proba data la care autorul creatiei intelectuale a depozitat documentul care cuprinde descrierea creatiei sale.
(3) Pe baza documentului continut in plic nu este acordat un titlu de proprietate industriala.
(4) Modalitatea de depunere a plicului la OSIM, inscrierea in Registrul de evidenta a documentelor in regim nepublic si pastrarea depozitului se vor face in baza instructiunilor emise de directorul general si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Articolul 93 - Dispozitii tranzitorii si finale
(1) In aplicarea prezentului regulament directorul general al OSIM emite instructiuni care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(2) Cererile de brevet de inventie depuse la OSIM in conditiile Legii nr. 64/1991 privind brevetele de inventie, republicata, pentru care nu a fost luata o hotarare de acordare sau de respingere, se solutioneaza potrivit noilor reglementari.

Nu este


Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica

Coordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
49 useri online

Useri autentificati: