DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

HG nr. 112/2009 privind organizarea si functionarea Garzii Nationale de Mediu. Hotarare privind Garda Nationala de MediuPublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 121 / 27 februarie 2009

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, al art. 2 alin. 1 si art. 12 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 17/2005 pentru stabilirea unor masuri organizatorice la nivelul administratiei publice centrale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 198/2005, precum si al Legii nr. 235/2008 pentru respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 107/2007 privind modificarea alin. 1 al art. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 17/2005 pentru stabilirea unor masuri organizatorice la nivelul administratiei publice centrale, Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.


Capitolul I - Dispozitii generale


Art. 1

(1) Garda Nationala de Mediu denumita in continuare GNM este institutie publica de inspectie si control, cu statut specific si functioneaza ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, finantata integral de la bugetul de stat, in subordinea Autoritatii Publice Centrale pentru Protectia Mediului.
(2) GNM este un corp specializat de inspectie si control, iar comisarii sunt functionari publici cu statut specific care pot lua masuri de sanctionare, de suspendare/sistare a activitatii ca urmare a poluarii si deteriorarii mediului, sau pentru nerespectarea conditiilor impuse prin actele de reglementare si a masurilor stabilite in notele de constatare si in rapoartele de inspectie si control.
(3) Personalul GNM cu atributii de control, este investit cu autoritatea publica a statului, pe timpul si in legatura cu indeplinirea atributiilor precum si a obligatiilor de serviciu.

Art. 2

(1) GNM este responsabila de asigurarea controlului implementarii efective, profesioniste, uniforme si integrate a politicii Guvernului, de aplicare a legislatiei nationale armonizata cu cea comunitara in domeniul protectiei mediului.
(2) GNM are atributii in aplicarea politicii Guvernului in materia prevenirii, constatarii si sanctionarii incalcarii prevederilor legale privind protectia mediului, inclusiv a nerespectarii reglementarilor prevazute in legile specifice domeniului controlului poluarii industriale si managementului riscului, substantelor si preparatelor periculoase, biodiversitatii si ariilor naturale protejate, fondului de mediu si altor domenii prevazute de legislatia specifica in vigoare.

Art. 3

(1) GNM indeplineste un rol activ pentru asigurarea securitatii mediului prin actiuni de prevenire a riscurilor si limitarea amenintarilor de ordin ecologic, respectiv poluarea resurselor de apa, a aerului, diminuarea fertilitatii solului, poluarea transfrontaliera si altele.
(2) Pentru identificarea amenintarilor si riscurilor la adresa securitatii ecologice, GNM dezvolta cooperarea transfrontaliera la toate nivelurile, in scopul adoptarii masurilor comune privind prevenirea si diminuarea impactului in cazul accidentelor majore si situatiilor exceptionale, precum si informarea si atragerea publicului in rezolvarea problemelor ce tin de amenintarile securitatii ecologice.
(3) GNM participa activ impreuna cu celelalte autoritati ale statului, dupa caz, la educarea populatiei pentru o protectie activa si responsabila a mediului, desfasoara activitati de informare, consiliere si educare a cetatenilor, editeaza publicatii de specialitate in domeniul protectiei mediului.
(4) GNM sprijina asociatiile/organizatiile de protectia mediului in actiunea de infiintare si functionare a centrelor de consultanta, informare si educare a cetatenilor.

Art. 4

(1) In exercitarea atributiilor sale, GNM coopereaza cu autoritatile administratiei publice centrale si locale, cu institutiile publice, cu reprezentanti ai societatii civile, cu persoane juridice si fizice, in limitele legii si isi desfasoara activitatea in mod independent sau in colaborare si cooperare cu acestea pe baza protocoalelor incheiate.
(2) GNM coopereaza cu institutii din alte state cu atributii similare pe baza tratatelor internationale la care Romania este parte, a protocoalelor incheiate sau pe baza de reciprocitate, precum si cu organisme internationale de drept public si privat din cadrul Uniunii Europene in cauzele de interes comun sau in ceea ce priveste derularea proiectelor/programelor internationale.

Art. 5

(1) Comisarul este functionar public cu statut specific, ce poarta de regula uniforma si exercita atributiile stabilite pentru GNM .
(2) Comisarul isi desfasoara activitatea profesionala in interesul si in scopul protectiei mediului exclusiv pe baza si in aplicarea prevederilor legale in domeniu, cu respectarea principiilor impartialitatii, nediscriminarii, proportionalitatii si gradualitatii.


Capitolul II - Organizarea GNM


Art. 6

(1) Numarul de posturi existent pentru aparatul propriu si structurile teritoriale ale GNM este de 828 de posturi, exclusiv demnitarul si posturile aferente cabinetului acestuia, finantate integral de la bugetul de stat.
(2) Posturile prevazute la alin.
(1) se repartizeaza prin decizie a comisarului general al GNM, pentru aparatul central si pentru fiecare structura teritoriala din subordine.

Sectiunea I - Comisariatul General


Art. 7

(1) GNM are sediul in municipiul Bucuresti, Bd. Unirii nr. 78, bl. J2, sector 3, sediu in care functioneaza aparatul central al acesteia, denumit Comisariat General, cu structura organizatorica prevazuta in anexa nr. 1.
(2) Comisariatul General al GNM, are in structura si Comisariatul Rezervatiei Biosferei “Delta Dunarii”.
(3) Comisariatul General al GNM, indruma si controleaza activitatea tuturor comisariatelor teritoriale si desfasoara actiuni operative pe intreg teritoriul tarii, in baza sarcinilor si atributiilor stabilite de Comisarul General.
(4) Comisariatul General elaboreaza si asigura realizarea strategiei de inspectie si control, urmareste indeplinirea atributiilor incredintate comisariatelor regionale si judetene.
(5) Comisariatul General prin conducerea si structurile sale, urmareste modul de realizare a atributiilor incredintate comisariatelor regionale si judetene si stabileste toate masurile operative pentru optimizarea activitatii de control.
(6) Comisarii din cadrul directiilor tehnice de specialitate din Comisariatul General si conducatorii acestora au atributii de inspectie si control precum si de constatare si sanctionare a contraventiilor in domeniul de activitate, pe intreg teritoriul tarii.

Art. 8

(1) GNM este condusa de un comisar general, cu rang de Secretar de Stat, numit prin decizie a primului ministru, la propunerea conducatorului autoritatii publice centrale pentru protectia mediului.
(2) Comisarul general are calitatea de ordonator secundar de credite si exercita atributiile legale in aceasta calitate pentru GNM.
(3) Comisarul general reprezinta GNM in relatiile cu tertii.
(4) In exercitarea atributiilor, comisarul general emite decizii, aproba instructiuni, regulamente, norme de lucru si proceduri pentru personalul GNM.
(5) Structura organizatorica, statul de functii si Regulamentul de organizare si functionare al GNM se aproba de catre conducatorul autoritatii publice centrale pentru protectia mediului, la propunerea Comisarului General.
(6) Comisarul general al GNM are in subordine trei comisari generali adjuncti, functii contractuale, asimilati ca salarizare secretarului general . (7) Domeniile de responsabilitate ale comisarilor generali adjuncti se stabilesc prin decizie a Comisarului General. (8) Comisarii generali adjuncti, comisarii regionali si comisarii sefi sunt numiti si revocati din functie de comisarul general, in conditiile legii.

Art. 9

(1) In cadrul structurii organizatorice a Comisariatului General al GNM, se infiinteaza Centrul de perfectionare a personalului din Garda Nationala de Mediu, iar sediul acesteia va fi stabilit prin decizie a Comisarului General.
(2) Centrul de perfectionare elaboreaza si deruleaza programe de perfectionare profesionala a personalului din cadrul GNM la nivel central si la nivelul structurilor teritoriale si nu are functia sa califice angajatii, ci doar sa-i perfectioneze.

Sectiunea II - Comisariatele Regionale si Judetene

Art. 10

(1) Comisariatul General al GNM, are in subordine 8 comisariate regionale organizate ca directii generale, institutii cu personalitate juridica, a caror structura organizatorica include in total 41 comisariate judetene si Comisariatul Municipiului Bucuresti.
(2) Comisariatele judetene si Comisariatul Municipiului Bucuresti, sunt institutii fara personalitate juridica in cadrul comisariatelor regionale de care apartin.

Art. 11

(1) Comisariatele regionale ale GNM sunt organizate ca structuri zonale la nivel de directii generale, cu competente limitate teritorial, care coordoneaza si supravegheaza activitatea comisariatelor judetene din structura lor si sunt conduse de un comisar regional.
(2) Comisarul Regional are atributii de inspectie si control precum si de constatare si sanctionare a contraventiilor in domeniul de activitate pe intreg teritoriul regiunii.
(3) Comisarii regionali sunt numiti si revocati din functie de catre Comisarul General in conditiile legii.
(4) Comisariatele din structura fiecarui comisariat regional sunt prevazute in anexa nr. 2.
(5) Comisarii regionali sunt ordonatori tertiari de credite si indeplinesc in aceasta calitate toate atributiile legale care le revin pentru comisariatul regional respectiv.
(6) Comisarii din cadrul comisariatelor regionale au atributii de inspectie si control precum si de constatare si sanctionare a contraventiilor in domeniul de activitate pe intreg teritoriul regiunii, respectiv pe teritoriul fiecarui comisariat judetean din structura sa.

Art. 12

(1) Comisarii din cadrul comisariatelor judetene, al municipiului Bucuresti si al Rezervatiei Biosferei “Delta Dunarii” au atributii de inspectie si control precum si de constatare si sanctionare a contraventiilor in domeniul de activitate, pe teritoriul judetului in care functioneaza, al municipiului Bucuresti respectiv, pe teritoriul Rezervatiei Biosferei “Delta Dunarii”.
(2) Comisariatele judetene, al municipiului Bucuresti si respectiv, al Rezervatiei Biosferei “Delta Dunarii”, sunt conduse de un comisar sef.
(3) Comisarii sefi au atributii de inspectie si control precum si de constatare si sanctionare a contraventiilor in domeniul de activitate, pe teritoriul de responsabilitate al comisariatului pe care il conduc.
(4) Comisarii sefi sunt numiti si revocati din functie de catre Comisarul General in conditiile legii.

Art. 13

(1) Spatiile necesare desfasurarii activitatii structurilor , respectiv, sediul central al GNM si sediile comisariatelor regionale, comisariatelor judetene, comisariatul Municipiului Bucuresti si comisariatului Rezervatiei Biosferei “Delta Dunarii”, se preiau in administrare in conditiile legii, pe baza de hotarare de guvern sau ordin de ministru, prin protocol de predare - preluare de la institutiile publice, de la administratiile publice centrale sau locale, care le au in proprietate ori administrare, sau se inchiriaza in conditiile legii.
(2) GNM, in limitele bugetului aprobat pentru fiecare exercitiu financiar, poate achizitiona, amenaja sau construi spatiile si utilitatile necesare desfasurarii activitatii, cu respectarea prevederilor legale si in limita prevederilor bugetare.


Capitolul III - Atributiile GNM, respectiv ale Comisariatului General si ale structurilor teritoriale subordonate


Art. 14

(1) GNM are urmatoarele atributii principale:
a) elaboreaza, promoveaza si reactualizeaza periodic, impreuna cu autoritatea publica centrala pentru protectia mediului, dupa caz, reglementari, ghiduri si norme tehnice privind activitatea de control si inspectie;
b) elaboreaza planul anual de activitati prin stabilirea obiectivelor, sarcinilor si modalitatilor concrete de actiune;
c) constata faptele ce constituie contraventii si aplica sanctiunile in domeniul protectiei mediului, sesizeaza organele de cercetare penala si colaboreaza cu acestea la constatarea faptelor care, potrivit legislatiei de mediu, constituie infractiuni;
d) organizeaza, coordoneaza si participa in mod direct la actiuni de prevenire si combatere a faptelor de natura infractionala, in domeniul sau de activitate, impreuna cu organele competente, prin personalul imputernicit in acest sens in baza protocoalelor de colaborare incheiate;
e) controleaza respectarea cerintelor legale in emiterea actelor de reglementare, avize, acorduri, autorizatii de mediu/autorizatii integrate de mediu si are acces la intreaga documentatie care a stat la baza emiterii acestora, la solicitarea conducatorului autoritatii publice centrale pentru protectia mediului;
f) propune organului emitent, suspendarea si/sau anularea acordului/avizului/autorizatiei/ autorizatiei integrate de mediu, dupa caz, emise cu nerespectarea prevederilor legale;
g) indeplineste un rol activ in cadrul retelelor de inspectie europene si internationale, coopereaza cu celelalte autoritati si organisme internationale si participa la proiecte si programe derulate in domeniul protectiei mediului;
h) verifica depunerea de catre persoanele fizice si juridice, la Administratia Fondului pentru Mediu a declaratiilor privind obligatiile la Fondul pentru Mediu;
i) coordoneaza Corpul Voluntarilor de Mediu si elaboreaza, impreuna cu alte organe de specialitate ale administratiei publice, proceduri privind obiectivele, conditiile si modul de colaborare in desfasurarea activitatii de protectia mediului;
j) dezvolta reteaua de voluntari de mediu;
k) verifica sesizarile cu privire la incalcarea actelor normative in domeniu;
l) controleaza aplicarea reglementarilor privind comercializarea si/sau utilizarea ingrasamintelor chimice si produsele de protectie a plantelor pentru evitarea poluarii mediului de catre acestea;
m) verifica la detinatorii cu orice titlu/administratorii de terenuri, obligatiile stabilite de legislatia in vigoare, privind intretinerea perdelelor forestiere si aliniamentelor de protectie, spatiilor verzi, parcurilor si gardurilor vii si aplica sanctiunile corespunzatoare;
n) controleaza investitiile care necesita aviz/acord de mediu in toate fazele de executie, avand acces la intreaga documentatie care a stat la baza emiterii avizului/acordului de mediu, monitorizandu-le pana la definitivarea acestora, inclusiv lucrarile cu impact asupra zonelor de habitat natural, de conservare a ecosistemelor, a florei, faunei salbatice si acvaculturii;
o) controleaza respectarea prevederilor legale privind gestionarea, depozitarea si valorificarea deseurilor provenite in urma activitatii de crestere si ingrasare a animalelor si pasarilor, de prelucrare si industrializare a produselor animaliere si cerealiere, cat si activitatea de neutralizare a deseurilor de origine animaliera;
p) controleaza masurile luate de operatorii economici privind prevenirea poluarilor accidentale;
q) constata prejudiciul asupra mediului, eventualele amenintari iminente cu un astfel de prejudiciu si identifica operatorul responsabil;
r) solicita date si documente, persoanelor angajate in unitatea controlata, care prin natura atributiilor au tangenta cu obiectul controlului, din care sa rezulte modul de respectare a normelor legale in vigoare;
s) stabileste masuri si termene, in conformitate cu dispozitiile legale, obligatorii pentru unitatile controlate, in vederea inlaturarii deficientelor constatate si urmareste modul in care aceste masuri si termene au fost indeplinite sau respectate;
t) propune/participa la elaborarea de proiecte de acte normative in domeniul protectiei mediului;
u) raspunde la solicitarea expresa de instruire a personalului de specialitate al administratiei publice centrale si locale in domeniul sau de competenta, colaboreaza cu institutiile de specialitate in activitatile de pregatire a specialistilor in domeniul protectiei mediului;
v) participa la schimbul rapid de informatii cu institutiile si organele competente, nationale si internationale, privind produsele, substantele, tehnologiile care reprezinta risc pentru sanatatea si securitatea cetatenilor si a mediului;
w) fundamenteaza si propune in proiectul de buget resursele financiare necesare in vederea realizarii politicilor in domeniul sau de competenta;
x) efectueaza controale tematice dispuse de conducerea GNM;
y) organizeaza actiuni de promovare catre populatie a legislatiei de mediu din domeniul sau de activitate;
z) indeplineste orice alte atributii de inspectie si control prevazute de lege si aplica masurile corespunzatoare.
(2) GNM are urmatoarele atributii specifice:

A. In domeniul controlului poluarii:
a) controleaza activitatile cu impact asupra mediului si aplica dupa caz sanctiuni contraventionale persoanelor fizice sau juridice care le desfasoara;
b) controleaza modul in care sunt respectate prevederile actelor de reglementare privind protectia mediului si verifica masurile stabilite prin programele de conformare sau planurile de actiuni pentru activitatile economico-sociale;
c) exercita controlul activitatilor care prezinta pericole de accidente majore si/sau impact semnificativ transfrontalier asupra mediului, in vederea prevenirii si limitarii riscurilor de poluare, impreuna cu organele competente, dupa caz si ia masurile corespunzatoare, potrivit legii;
d) participa la stabilirea cauzelor poluarii asupra factorilor de mediu si aplica sanctiunile prevazute de lege, inclusiv incetarea si/sau suspendarea unor activitati pe perioade determinate de timp in cazul in care este pusa in pericol sanatatea populatiei sau in cazul in care se constata depasirea concentratiilor poluantilor peste limitele admise de legislatia in vigoare;
e) controleaza realizarea importului, exportului si tranzitului de deseuri in conformitate cu prevederile legislatiei specifice in vigoare, referitoare la transportul peste frontiera al deseurilor si cu cele ale conventiilor internationale din acest domeniu la care Romania este parte;
f) controleaza realizarea importului, exportului si tranzitului de substante si preparate periculoase, in conformitate cu prevederile legislatiei specifice in vigoare si cu cele ale conventiilor internationale din acest domeniu la care Romania este parte;
g) controleaza pe intreg teritoriul tarii respectarea de catre persoanele juridice sau fizice a legilor si reglementarilor in vigoare din domeniul gospodaririi calitative si cantitative a apelor;
h) controleaza modul in care lucrarile construite sau in curs de executie pe ape sau avand legatura cu apele, sunt realizate, exploatate si intretinute, in conformitate cu prevederile avizelor si autorizatiilor de gospodarire a apelor si a celorlalte reglementari din domeniul apelor;
i) controleaza respectarea dispozitiilor legale in activitatea de exploatare a materialelor din albiile minore si majore ale cursurilor de apa;
j) controleaza operatorii economici sau persoanele fizice in ceea ce priveste folosirea, transportul, manipularea sau depozitarea de materiale sau substante de orice fel, antrenabile in apele de suprafata sau subterane;
k) controleaza modul in care utilizatorii de apa isi indeplinesc obligatiile legale privind modificarea tehnologiilor de fabricare, in vederea reducerii consumului de apa si volumului de ape uzate, micsorarii nocivitatii acestora si recuperarii substantelor utile pe care le contine;
l) controleaza modul de functionare a statiilor de epurare si respectarea conditiilor de calitate a apelor uzate evacuate in emisari, potrivit reglementarilor in vigoare; m) dispune, in conditiile prevazute de lege, incetarea activitatii unitatilor sau instalatiilor, in caz de poluare a factorilor de mediu si/sau in cazul producerii de disconfort populatiei.

B. In domeniul substantelor si preparatelor periculoase:
a) solicita si primeste informatii despre proprietatile substantelor sau ale preparatelor periculoase, inclusiv despre compozitia chimica a acestora;
b) monitorizeaza producatorii, importatorii si distribuitorii de substante si preparate periculoase;
c) efectueaza controlul desfasurarii operatiunilor cu substantele care sunt folosite in mod frecvent la fabricarea ilicita a drogurilor-precursori din categoria III;
d) efectueaza controlul respectarii cerintelor speciale in vederea comercializarii substantelor, ca atare, in preparat sau in articol;
e) constata si sanctioneaza incalcarea prevederilor reglementarilor in domeniul substantelor si al preparatelor periculoase si stabileste masurile de remediere si termenele pentru indeplinirea acestora;
f) verifica respectarea obligatiei de inregistrare a substantelor ca atare sau in compozitia preparatelor si de notificare a substantelor aflate in compozitia articolelor, precum si de preinregistrare a substantelor care beneficiaza de un regim tranzitoriu;
g) verifica conformitatea fiselor cu date de securitate;
h) verifica respectarea obligatiilor utilizatorilor din aval de a comunica informatii referitoare la utilizarea speciala a unei substante deja inregistrate de un operator din amontele lantului de aprovizionare;
i) verifica respectarea conditiilor specifice din autorizatiile eliberate de Agentia Europeana pentru Produse Chimice pentru substantele incluse in anexa XIV la Regulamentul (CE) nr. 1.907/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind inregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor chimice (REACH), de infiintare a Agentiei Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului si a Regulamentului (CE) nr. 1.488/94 al Comisiei, precum si a Directivei 76/769/CEE a Consiliului si a directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE si 2000/21/CE ale Comisiei;
j) verifica respectarea prevederilor privind restrictiile la producerea, introducerea pe piata si utilizarea anumitor substante periculoase ca atare in compozitia unor preparate sau articole;
k) verifica respectarea prevederilor privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor periculoase;
l) verifica respectarea obligatiilor referitoare la comunicarea informatiilor necesare elaborarii inventarului clasificarii si etichetarii;
m) verifica respectarea prevederilor privind limitarea emisiilor de compusi organici volatili datorate utilizarii solventilor organici in anumite vopsele, lacuri si in produsele de refinisare a suprafetelor vehiculelor;
n) verifica respectarea prevederilor privind limitarea utilizarii anumitor substante periculoase in echipamentele electrice si electronice;
o) verifica transmiterea de catre operatorii economici a datelor si informatiilor conform Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului din 23 martie 1993 privind evaluarea si controlul riscurilor prezentate de substantele existente si conform Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006;
p) controleaza existenta si respectarea limitei de gudron si monoxid de carbon, inscrisa pe ambalajul produselor din tutun, conform legislatiei in domeniu;
q) controleaza respectarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 648/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 31 martie 2004 privind detergentii;
r) controleaza respectarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 304/2003 al Parlamentului European si al Consiliului din 28 ianuarie 2003 privind exportul si importul de produse periculoase;
s) controleaza respectarea prevederilor legislatiei specifice privind substantele care epuizeaza stratul de ozon;
t) verifica respectarea prevederilor legale referitoare la aplicarea „principiilor de buna practica de laborator”.

C. In domeniul controlului biodiversitatii si ariilor naturale protejate:
a) verifica respectarea regimului de administrare a retelei nationale de arii naturale protejate precum si a prevederilor din regulamentele si planurile de management ale acestora;
b) controleaza respectarea prevederilor legislatiei specifice privind ariile naturale protejate, parcurile si rezervatiile naturale, organizand actiuni comune impreuna cu reprezentantii acestora in vederea protejarii habitatelor naturale;
c) controleaza modul de respectare a legislatiei privind ariile naturale protejate, siturile Natura 2000, conservarea habitatelor naturale, a florei, faunei salbatice si acvaculturii;
d) asigura controlul si inspectia activitatilor care implica organisme vii modificate genetic, obtinute prin tehnicile biotehnologiei moderne, respectiv: utilizarea in conditii de izolare a microorganismelor modificate genetic, introducerea deliberata in mediu si pe piata a organismelor vii modificate genetic, importul si exportul organismelor vii / microorganismelor modificate genetic, precum si activitatile de testare, cultivare, comercializare, transport, import-export, depozitare de plante superioare modificate genetic;
e) controleaza autorizatiile si modul de desfasurare a activitatii de pescuit si protectie a fondului piscicol din apele naturale ce apartin domeniului public;
f) verifica respectarea de catre cultivatorii de plante superioare modificate genetic, a prevederilor din autoriztiile obtinute si a cerintelor legale privind inregistrarea activitatilor la directiile agricole, trasabilitatea si etichetarea organismelor modificate genetic;
g) controleaza respectarea reglementarilor privind importul/exportul de plante si animale din flora si fauna salbatica;
h) controleaza respectarea masurilor de conservare, cu scopul mentinerii sau refacerii ecologice a suprafetelor terestre si acvatice aflate intr-o arie naturala protejata;
i) controleaza activitatile de recoltare, capturare si/sau de achizitie si comercializare pe piata interna a plantelor si animalelor din flora si fauna salbatica, terestra si acvatica, sau a unor parti ori produse ale acestora, in stare vie, proaspata ori semiprelucrata;
j) controleaza legalitatea detinerii in captivitate a animalelor salbatice, de catre persoane fizice sau juridice, precum si conditiile de viata asigurate acestora;
k) controleaza modul de valorificare a resurselor biologice de flora si fauna salbatica, a fondului piscicol din apele naturale si a animalelor salbatice de interes vanatoresc;
l) controleaza respectarea masurilor de prevenire si combatere a unor actiuni de distrugere a habitatelor naturale prin arderea miristilor, stufului sau vegetatiei forestiere, prin desecari sau devieri ale cursurilor de apa, sau activitati de turism necontrolat si neorganizat, actiuni care au ca efect distrugerea conditiilor de conservare a florei si faunei salbatice;
m) controleaza respectarea prevederilor legale privind gestionarea, depozitarea si valorificarea deseurilor provenite in urma prelucrarii materialului lemnos;
n) controleaza respectarea masurilor de mentinere si ameliorare a fondului peisagistic natural si antropic in elaborarea planurilor de urbanism si amenajarea teritoriului;
o) exercita controlul privind modul de administrare a substantelor toxice daunatoare florei, faunei si sectorului piscicol, precum si modul de recoltare a plantelor din sectorul agricol;
p) colaboreaza in baza protocoalelor incheiate cu autoritatile din domeniu la actiunile de verificare a starii de fapt a vegetatiei si faunei salbatice de interes national;
q) controleaza respectarea obligatiilor ce revin proprietarilor si detinatorilor de terenuri cu/sau fara titlu, de a proteja flora si fauna salbatica existente pe acestea, in scopul mentinerii echilibrului ecologic si conservarii biodiversitatii;
r) mentine legatura permanent cu fundatiile care au ca obiect de activitate ocrotirea florei si faunei salbatice;


Capitolul IV - Drepturile si obligatiile comisarilor si ale personalului GNM


Art. 15

(1) Personalul GNM beneficiaza de protectia legii si este aparat de orice ingerinta sau amestec in activitatea sa de natura sa ii influenteze libertatea de apreciere, de executie, de decizie sau de control.
(2) Comisarii si personalul cu alte atributii din GNM , dupa caz, au urmatoarele drepturi:
a) salariu lunar care este compus din salariul de baza, indemnizatii, sporuri, premii si prime ale caror cuantumuri sunt stabilite prin actele normative in vigoare, asistenta medicala si psihologica;
b) pentru indeplinirea cu rezultate foarte bune a atributiilor de serviciu comisarilor si personalului GNM, li se pot acorda recompense in bani sub forma de premieri si stimulente.
(3) In indeplinirea atributiilor ce ii revin, personalul cu atributii de control din cadrul GNM are urmatoarele drepturi:
a. uniforma si echipament specific;
b. sa aiba acces deplin, in conditiile legii, in orice situatie, in amplasamentele si incintele in care se desfasoara sau se prezuma ca se desfasoara o activitate generatoare de impact negativ asupra mediului;
c. sa legitimeze in vederea stabilirii identitatii persoanele care incalca sau sunt suspecte ca au incalcat dispozitiile legale din domeniile de competenta ale GNM;
d. sa conduca, numai impreuna cu cadrele de politie sau jandarmi, la sediul organelor de politie, persoanele a caror identitate nu a putut fi stabilita, care au savarsit sau sunt suspecte de savarsirea unor fapte ilegale din domeniul de competenta al GNM;
e. sa efectueze, singuri sau impreuna cu organele de politie, dupa caz, controale ale mijloacelor de transport, cand exista indicii cu privire la savarsirea unor contraventii sau infractiuni in domeniul protectiei mediului;
f. sa participe impreuna cu organele de politie, in vederea efectuarii primelor cercetari ale persoanelor suspecte de savarsirea unor infractiuni prevazute in legislatia de mediu;
g. sa retina, in vederea confiscarii, pe baza constatarilor efectuate, bunurile si mijloacele de transport folosite, destinate sau rezultate in urma savarsirii faptelor ilegale;
h. sa participe, dupa caz, impreuna cu organele competente, la controlul specific in punctele de trecere a frontierei;
i. sa fie insotit obligatoriu, la actiunile de inspectie si control cu grad sporit de periculozitate, de cadre specializate apartinand structurilor Ministerului Administratiei si Internelor, conform protocoalelor incheiate in acest sens sau de membrii ai subunitatilor specializate de interventie rapida ale politiei, sau de jandarmi, dupa caz;
j. sa dispuna masuri cu privire la confiscarea in conditiile legii a bunurilor a caror fabricatie, depozitare, transport, desfacere sau dobandire este ilicita si au legatura cu protectia mediului;
k. sa solicite in conditiile si potrivit Codului de Procedura Penala, efectuarea de catre organele abilitate de lege a perchezitiilor in locurile publice sau particulare daca exista indicii ca in aceste locuri se afla bunuri si/sau marfuri sau se desfasoara activitati care aduc atingere protectiei mediului;

Art. 16
Comisarul si personalul cu alte atributii din GNM, dupa caz, au urmatoarele obligatii:
a) sa respecte Constitutia si legile tarii, juramantul depus in calitatea de functionar public, prevederile regulamentelor de organizare si functionare si a celor interne si sa indeplineasca dispozitiile legale ale sefilor ierarhici privind activitatea sa profesionala.
b) sa fie loial institutiei din care face parte;
c) sa indeplineasca cu competenta, integritate, corectitudine si constiinciozitate indatoririle de serviciu;
d) sa isi perfectioneze continuu nivelul de pregatire profesionala;
e) sa fie disciplinat si sa dovedeasca probitate profesionala si morala in intreaga activitate;
f) sa fie respectuos, corect si cuviincios fata de sefi, colegi si subalterni;
g) sa raspunda, in conditiile legii pentru modul in care isi exercita si indeplineste atributiile de serviciu;
h) sa acorde sprijin colegilor in executarea atributiilor de serviciu;
i) sa se arate demn de consideratia, increderea si calitatea de comisar;
j) Personalul GNM nu are dreptul sa-si exercite autoritatea in interes personal, sau in cazuri de conflict de interese asa cum sunt ele prevazute in lege.
k) sa pastreze confidentialitatea datelor dobandite in timpul desfasurarii activitatii in conditiile legii, cu exceptia cazurilor prevazute de lege;
l) sa nu fructifice datele confidentiale obtinute in calitatea sa oficiala, in interes personal;
m) sa asigure informarea corecta a cetatenilor in probleme de mediu;
n) sa aiba o conduita corecta, sa nu abuzeze de calitatea sa oficiala si sa nu compromita, prin activitatea sa publica ori privata, prestigiul functiei sau al institutiei din care face parte;
o) la orice actiune de control participa minim doi comisari;
p) sa respecte prevederile stabilite in protocoalele de colaborare si cooperare cu celelalte institutii, conform legii.

Art. 17
Comisarului si personalului cu alte atributii din GNM, le este interzis:
a) sa primeasca, sa solicite, sa accepte, direct sau indirect pentru sine sau pentru altii, in considerarea calitatii sale oficiale, daruri sau alte avantaje;
b) sa rezolve cereri care nu sunt de competenta sa ori care nu i-au fost repartizate de sefii ierarhici sau sa intervina pentru solutionarea unor asemenea cereri, in scopul obtinerii de foloase necuvenite.


Capitolul VI - Dispozitii finale


Art. 18

(1) Comisarii GNM, in exercitarea atributiilor proprii, incheie acte de control operativ si inopinat, constata prin proces-verbal contraventiile savarsite si aplica sanctiunile legale.
(2) Impotriva procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor, prevazute in anexa 3, se poate formula plangere potrivit prevederilor legale in vigoare.
(3) Bunurile provenite din confiscarile efectuate de GNM, ca urmare a activitatii specifice se valorifica potrivit prevederilor legale in vigoare.
(4) Pentru indeplinirea atributiilor de serviciu, comisarii si personalul GNM, folosesc autovehicule, ambarcatiuni si elicoptere, dupa caz, dotate corespunzator in conditiile legii.
(5) Normele de dotare, insemnele distinctive, modelele de uniforma ale comisarilor , sunt prevazute in anexele nr. 4-10.
(6) Mijloacele tehnice si echipamentele de comunicare, de transport si de protectie cu care sunt dotate structurile GNM sunt prevazute in anexa nr.11.

Art. 19
Fondul de stimulare al comisarilor si personalului GNM, functionari publici si personal contractual, in conformitate cu normele metodologice privind constituirea si utilizarea fondului destinat stimularii personalului din Garda Nationala de Mediu, respectiv din aparatul central si din comisariatele regionale, judetene, al Municipiului Bucuresti si al Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii, este prevazut in anexa nr. 12.

Art. 20
Regulamentul de organizare si functionare, al institutiilor subordonate Comisariatului General se revizuieste si se aproba in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentului act normativ.

Art. 21
Incadrarea, salarizarea si acordarea altor drepturi, inclusiv premieri si stimulente, comisarilor si personalului GNM, functionari publici si personal contractual, se fac in conformitate cu prevederile dispozitiilor legale aplicabile personalului din institutiile publice centrale si structurilor subordonate acestora, precum si a prezentului act normativ, fara discriminari sau alte criterii de acordare, decat cele prevazute de Constitutia Romaniei si actele normative in vigoare.

Art. 22

(1) Numarul maxim al mijloacelor de transport si consumul normat de carburanti pentru activitatile GNM, sunt prevazute in anexa nr.13.
(2) Mijloacele de transport si de interventie terestre, navale si aeriene din dotarea GNM pot fi prevazute cu insemne si dispozitive de avertizare acustica si luminoasa, sisteme de avertizare vocala, care sunt utilizate numai in situatiile care impun acest lucru.
(3) Modelul legitimatiei speciale de control este prevazut in anexa 14.

Art. 23

(1) Normele tehnice privind organizarea si desfasurarea activitatilor de control si inspectie in domeniul protectiei mediului, prin care se transpune Recomandarea 2001/331/ CE, se aproba prin Ordin de ministru in maxim 60 zile de la aprobarea prezentei hotarari.
(2) Anexele nr.1 – 14 fac parte integranta din prezentul act normativ.

Art. 24
La data intrarii in vigoare a prezentului act normativ, se abroga Hotararea Guvernului 1224/2007 pentru oragnizarea si functionarea Garzii Nationale de Mediu publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 743 din 01 noiembrie 2007,cu modificarile ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare.
-------------------------

NN: Anexele nu fac parte din prezentul material. Pentru consultarea lor va recomandam consultarea site-ului oficial: http://www.gnm.ro

-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------Nu este


Cautare legislatie:
Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica

Coordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
32 useri online

Useri autentificati: