DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

HG nr. 1113/2008, hotarare pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 1.211/2001 privind infiintarea Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 670 din 29/09/2008

Guvernul Romaniei

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Art. I
Hotararea Guvernului nr. 1.211/2001 privind infiintarea Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 132 din 13 februarie 2006, cu modificarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
1. In titlu si in cuprinsul hotararii denumirea "Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii" se inlocuieste cu denumirea "Fondul National pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii S.A. - IFN".
2. La articolul 2, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
"Art. 2

(1) Fondul are ca activitate principala emiterea de garantii, contragarantarea garantiilor, cu exceptia contragarantarii propriilor garantii, si asumarea de angajamente pentru garantarea creditelor si a altor instrumente de finantare care pot fi obtinute de intreprinderile mici si mijlocii, definite potrivit legii, de la banci sau din alte surse, clasa CAEN 6499 - ŤAlte intermedieri financiare n.c.ať. Masurile de natura celor mentionate anterior se acorda potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile nationale in domeniul ajutorului de stat, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 137/2007."
3. Anexa ''Act constitutiv al Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii - S.A.'' se modifica si se inlocuieste cu anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. II
Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, in cuprinsul actelor normative in vigoare referirea la "Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii" se considera a fi facuta la "Fondul National pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii S.A. - IFN".

Art. III
Hotararea Guvernului nr. 1.211/2001 privind infiintarea Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 132 din 13 februarie 2006, cu modificarile ulterioare, precum si cu modificarile aduse prin prezenta hotarare, se va republica, dandu-se textelor o noua numerotare.


ANEXA - ACT CONSTITUTIV al Fondului National pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii S.A. - IFNCapitolul I - Denumirea, forma juridica, sediul si durata societatii


Art. 1
(1) Denumirea societatii este Fondul National pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii S.A. - IFN, denumit in continuare F.N.I.M.M. S.A. - IFN.
(2) In toate documentele oficiale emise de F.N.I.M.M. S.A. IFN vor fi mentionate, conform legii, denumirea, forma juridica, capitalul social subscris si varsat, sediul social, numarul de inmatriculare in registrul comertului, codul unic de inregistrare si emblema. Aceste informatii vor fi publicate si pe pagina de internet a F.N.I.M.M. S.A. - IFN.

Art. 2
F.N.I.M.M. S.A. - IFN este institutie financiara nebancara, cu capital de risc, persoana juridica romana de drept privat, organizata ca societate comerciala pe actiuni, avand ca actionar initial unic statul roman, reprezentat prin Ministerul pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale, care isi desfasoara activitatea in conformitate cu:
a) prevederile cap. IV din Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) dispozitiile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
c) prevederile titlului I al partii I din Ordonanta Guvernului nr. 28/2006 privind reglementarea unor masuri financiar-fiscale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 266/2006;
d) dispozitiile Hotararii Guvernului nr. 1.211/2001, republicata, cu modificarile ulterioare, si ale anexei la aceasta;
e) prevederile Regulamentului de organizare si functionare al F.N.I.M.M. S.A. - IFN;
f) celelalte reglementari legale in vigoare.

Art. 3
(1) Sediul social al F.N.I.M.M. S.A. - IFN este in Romania, municipiul Bucuresti, str. Stefan Iulian nr. 38, sectorul 1 si va putea fi mutat cu aprobarea actionarului, la propunerea consiliului de administratie.
(2) F.N.I.M.M. S.A. - IFN poate avea filiale si unitati teritoriale fara personalitate juridica, infiintate in conformitate cu prevederile legale in vigoare si ale prezentului act constitutiv.

Art. 4
Durata de functionare a F.N.I.M.M. S.A. - IFN este nelimitata.

Art. 5
Banca Nationala a Romaniei monitorizeaza/ supravegheaza prudential, dupa caz, activitatea F.N.I.M.M. S.A. - IFN, potrivit legislatiei referitoare la institutiile financiare nebancare.


Capitolul II - Obiectul de activitate si misiunea F.N.I.M.M. S.A. - IFN


Art. 6
(1) Domeniul principal de activitate al F.N.I.M.M. S.A. - IFN este CAEN 649 - "Alte activitati de intermedieri financiare, exclusiv activitati de asigurari si fonduri de pensii".
(2) Obiectul principal de activitate este emiterea de garantii, contragarantarea garantiilor, cu exceptia contragarantarii propriilor garantii, si asumarea de angajamente pentru garantarea creditelor si a altor instrumente de finantare care pot fi obtinute de intreprinderile mici si mijlocii, definite potrivit legii, de la banci sau din alte surse, clasa CAEN 6499 - "Alte intermedieri financiare n.c.a".
(3) F.N.I.M.M. S.A. - IFN poate desfasura si urmatoarele activitati secundare:
a) finantarea tranzactiilor comerciale incheiate de intreprinderile mici si mijlocii pentru realizarea obiectului lor de activitate, clasa CAEN 6492 - "Alte activitati de creditare";
b) acordarea de credite imobiliare, cu exceptia creditelor ipotecare, clasa CAEN 6492 - "Alte activitati de creditare";
c) acordarea de microcredite, activitate ce nu se deruleaza in baza Legii nr. 240/2005 privind societatile de microfinantare, clasa CAEN 6492 - "Alte activitati de creditare";
d) activitati de factoring, clasa CAEN 6499 - "Alte intermedieri financiare n.c.a";
e) cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii, in scopul indeplinirii obiectului de activitate, clasa CAEN 6810 - "Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii";
f) inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate; subinchirierea bunurilor imobile inchiriate va fi efectuata numai ocazional, in situatia existentei unor spatii excedentare in vederea administrarii eficiente a bunurilor inchiriate necesare derularii activitatii, clasa CAEN 6820 - "Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate";
g) prelucrarea datelor si activitati conexe, constand in actionarea ca operator al Arhivei Electronice de Garantii Reale Mobiliare in legatura cu activitatea de inregistrare a avizelor de garantie in arhiva, precum si prelucrarea datelor aferenta acestor activitati si a altor date aferente activitatilor legate de domeniul principal de activitate, clasa CAEN 6311 - "Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe";
h) operatiuni de mandat in relatia cu alte institutii financiare nebancare si/sau institutii de credit legate de activitatea de creditare desfasurata de acestea, constand in: preluare de documente de la clienti, marketingul produselor, prezentare de produse, clasa CAEN 6619 - "Activitati auxiliare intermedierilor financiare, exclusiv activitati de asigurari si fonduri de pensii"; i) servicii de informare si consultanta pentru intreprinderile mici si mijlocii, legate de realizarea activitatilor de creditare, clasa CAEN 7022 - "Activitati de consultanta pentru afaceri si management"; j) activitati ale agentilor si brokerilor de asigurari, in calitate de agent de asigurare subordonat - bancassurance, clasa CAEN 6622 - "Activitati ale agentilor si brokerilor de asigurari".
(4) Activitatile secundare prevazute la alin. (3) lit. e)-j) vor fi efectuate numai in masura in care sunt legate de activitatile de creditare.

Art. 7
(1) Misiunea F.N.I.M.M. S.A. - IFN consta in sustinerea accesului la finantarea intreprinderilor mici si mijlocii.
(2) Pentru realizarea misiunii prevazute la alin. (1), F.N.I.M.M. S.A. - IFN va actiona in conformitate cu prevederile legale in vigoare, cu strategia si normele metodologice proprii si cu cerintele prudentiale in activitatea sa, respectand principiul gestiunii diligente a resurselor financiare.

Art. 8
F.N.I.M.M. S.A. - IFN poate acorda garantii reale, garantii personale, precum si cogarantii sau contragarantii ale garantiilor, cu exceptia contragarantiilor propriilor garantii, in conditiile prevazute de normele si procedurile interne de lucru si in conformitate cu prevederile legale incidente.

Art. 9
Pentru indeplinirea obiectului de activitate si in conformitate cu atributiile stabilite, F.N.I.M.M. S.A. - IFN utilizeaza sursele de finantare constituite conform legii.


Capitolul III - Capitalul social


Art. 10
(1) Capitalul social este de 261.412.300 lei, fiind impartit in 2.614.123 de actiuni nominative si indivizibile, fiecare actiune avand o valoare nominala de 100 lei.
(2) La capitalul social al F.N.I.M.M. S.A. - IFN pot participa numai autoritatile publice si institutiile financiare interne si internationale.

Art. 11
(1) Calitatea actuala de actionar confera statului, reprezentat prin Ministerul pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale, prerogativa de a exercita toate drepturile si de a executa toate obligatiile care decurg din aceasta calitate.
(2) Actiunile sunt purtatoare de dividende, care se distribuie actionarului in conditiile legii.
(3) Patrimoniul F.N.I.M.M. S.A. - IFN nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligatii ale actionarilor.
(4) Actiunile nominative emise de F.N.I.M.M. S.A. - IFN sunt in forma dematerializata, prin inscriere in cont.
(5) Evidenta actiunilor se tine intr-un registru numerotat, sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie, care se pastreaza la sediul F.N.I.M.M. S.A. - IFN, sub ingrijirea secretarului consiliului de administratie. In situatia tranzactionarii pe o piata reglementata a actiunilor emise de F.N.I.M.M. S.A. - IFN, evidenta acestora se va tine in conformitate cu reglementarile pietei de capital de catre depozitarul central.
(6) Modificarile care se opereaza in registru vor respecta prevederile legislatiei in vigoare.
(7) Transmiterea partiala sau totala a actiunilor catre terti se efectueaza in conditiile si cu procedura prevazute de lege.
(8) Obligatiile F.N.I.M.M. S.A. - IFN sunt garantate cu patrimoniul social al acesteia.

Art. 12
(1) Majorarea capitalului social se poate face in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si in conformitate cu actele normative incidente.
(2) Actiunile ce vor fi emise in cadrul procedurilor de majorare a capitalului social vor putea fi detinute de autoritati publice si institutii financiare interne si internationale.
(3) Actiunile sunt indivizibile, iar F.N.I.M.M. S.A. - IFN nu recunoaste decat un singur proprietar pe fiecare actiune.
(4) Daca sunt mai multi proprietari indivizi asupra unei actiuni, acestia vor trebui sa delege o singura persoana pentru a exercita dreptul derivand din proprietatea ei.
(5) F.N.I.M.M. S.A. - IFN va evidentia in registrul actionarilor, dupa caz, denumirea sau sediul actionarilor cu actiuni nominative si va elibera certificate de proprietate sub semnatura a 2 membri ai consiliului de administratie.

Art. 13
F.N.I.M.M. S.A. - IFN este autorizat sa emita obligatiuni in conditiile legii.

Art. 14
Acoperirea riscurilor financiare care decurg din contragarantarea garantiilor, garantarea creditelor/altor instrumente de finantare obtinute de intreprinderile mici si mijlocii de la institutiile de credit sau din alte surse se face din fondurile F.N.I.M.M. S.A. - IFN, compuse din: comisioane de garantare, venituri financiare, penalitati contractuale, alte venituri si capitaluri proprii.


Capitolul IV - Conducere si administrare


SECTIUNEA 1 - Adunarea generala a actionarilor


Art. 15
(1) Statul, reprezentat conform art. 11 alin. (1) din prezentul act constitutiv, este actionarul actual al F.N.I.M.M. S.A. - IFN.
(2) In aceasta calitate, statul, prin reprezentantii numiti de Ministerul pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale, exercita atributiile adunarii generale a actionarilor pe toata perioada in care statul are calitatea de actionar unic.
(3) Reprezentantii Ministerului pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale sunt in numar de 5. Acestia sunt numiti si revocati prin ordin al ministrului pentru intreprinderi mici si mijlocii, comert, turism si profesii liberale pe o perioada de 4 ani, care poate fi reinnoita. Procedura de intrunire a reprezentantilor statului, precum si modalitatea de adoptare a hotararilor vor fi stabilite prin regulamentul de organizare si functionare, aprobat prin ordin al ministrului pentru intreprinderi mici si mijlocii, comert, turism si profesii liberale.

Art. 16
Adunarea generala reprezinta organul de conducere al societatii care ia decizii cu privire la activitatea sa comerciala, financiara si legala. Adunarile generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare.

Art. 17
Adunarea generala ordinara a actionarilor are urmatoarele competente:
a) de a discuta, aproba sau modifica situatiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administratie, respectiv de catre auditorul financiar si de a stabili dividendele;
b) de a alege si revoca membrii consiliului de administratie, respectiv de a numi si demite auditorul financiar si de a stabili durata minima a contractului de audit financiar;
c) de a schimba sistemul de administrare al F.N.I.M.M. S.A. - IFN;
d) de a numi si revoca auditorul intern;
e) de a stabili limitele generale ale remuneratiilor anuale si alte avantaje ale membrilor consiliului de administratie;
f) de a da descarcare de gestiune membrilor consiliului de administratie;
g) de a stabili bugetul de venituri si cheltuieli, care include nivelul maxim estimat al pierderilor din activitatea de garantare si finantare si, dupa caz, programul de activitate si programul de investitii pentru urmatorul an financiar; h) de a decide cu privire la inchirierea sau desfiintarea uneia ori a mai multor unitati ale F.N.I.M.M. S.A. - IFN; i) de a stabili semnaturile autorizate la banca in numele F.N.I.M.M. S.A. - IFN, inclusiv ordinea prioritatii semnaturilor si limitele; j) de a initia actiunea in raspundere impotriva membrilor consiliului de administratie si auditorilor financiari; k) de a aproba repartizarea profitului; l) de a numi consiliul de administratie, format din 3 persoane fizice, desemnate de persoana juridica selectata in conditiile art. 22 alin. (1), precum si de a numi, dintre membrii consiliului de administratie, presedintele consiliului de administratie.

Art. 18
Adunarea generala extraordinara are in principal urmatoarele competente:
a) modificarea formei juridice a societatii;
b) mutarea sediului societatii;
c) modificarea obiectului de activitate al societatii;
d) infiintarea si desfiintarea de unitati teritoriale;
e) modificarea nivelului capitalului social;
f) aprobarea dizolvarii (inclusiv a dizolvarii anticipate), a divizarii, a fuziunii cu alte societati comerciale, institutii de credit ori institutii financiare nebancare sau lichidarea, in conditiile legii;
g) aprobarea incheierii de catre consiliul de administratie a documentelor legale ce au ca obiect achizitia, instrainarea, inchirierea, modificarea sau depunerea de garantii reale, bunuri apartinand activelor societatii a caror valoare depaseste jumatate din valoarea contabila a activelor F.N.I.M.M. S.A. - IFN la momentul incheierii documentului legal; h) aproba politica de risc si cerintele prudentiale in activitatea F.N.I.M.M. S.A. - IFN, in conformitate cu legislatia speciala in domeniu; i) aproba strategia si planificarea investitiilor, respectiv programul de investitii; j) aproba planul de afaceri al F.N.I.M.M. S.A. - IFN; k) stabileste criteriile si conditiile generale privind acordarea garantiilor sau contragarantiilor si realizarea finantarilor; l) aproba principiile pentru coinvestitii; m) aproba politica de plasamente a F.N.I.M.M. S.A. - IFN si stabileste limitele globale de expunere fata de societatile bancare si societatile de asigurare-reasigurare; n) aproba politica de acordare de garantii sau contragarantii si finantari si stabileste competentele de acordare a garantiilor sau contragarantiilor si finantarilor pe diferitele niveluri de structuri organizatorice; o) dezbate si aproba normele metodologice de reglementare a domeniilor de activitate, in care sunt cuprinse principiile generale, regulile si procedurile de baza ale domeniilor respective; p) aproba structura organizatorica a F.N.I.M.M. S.A. - IFN si a unitatilor teritoriale, numarul de posturi si sistemul de salarizare; q) aproba Regulamentul de organizare si functionare a F.N.I.M.M. S.A. - IFN, care detaliaza atributiile si competentele structurilor organizatorice prevazute in organigrama aprobata, inclusiv cele cu competenta in acordarea de garantii/finantari, precum si relatiile dintre acestea; r) aproba contractul colectiv de munca, dupa negocierea acestuia conform legii si prezentului act constitutiv; s) orice alta modificare adusa actului constitutiv sau orice alta hotarare pentru care este necesara aprobarea adunarii generale extraordinare.

Art. 19
(1) Adunarile generale ordinare ale actionarilor sunt convocate cel putin o data pe trimestru.
(2) Adunarile generale extraordinare sunt convocate oricand este necesara luarea unei hotarari ce intra in competentele lor.
(3) Adunarile generale sunt convocate de catre consiliul de administratie.
(4) Consiliul de administratie are obligatia de a convoca adunarea generala imediat, la cererea actionarilor reprezentand, individual sau in solidar, cel putin 5% din capitalul social, daca acestia solicita solutionarea unor probleme ce intra in competenta adunarii generale.
(5) Termenul adunarii nu poate fi mai scurt de 30 de zile de la publicarea convocarii sedintei.
(6) Convocatorul va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea IV, si intr-un ziar de larga circulatie din localitatea unde se afla sediul social al societatii sau din cea mai apropiata localitate. Convocatorul va cuprinde locul, ora si data la care este convocata adunarea, precum si ordinea de zi, indicand in mod explicit toate punctele de pe ordinea de zi.
(7) In cazul in care ordinea de zi contine propuneri cu privire la numirea membrilor consiliului de administratie, convocatorul va mentiona faptul ca o lista cu informatii privind denumirea, sediul si experienta relevanta se afla la dispozitia actionarilor spre revizuire si completare.
(8) In cazul in care ordinea de zi a adunarii contine propuneri cu privire la modificari ale actului constitutiv, convocatorul va contine textul integral al acestor propuneri. Primul convocator poate cuprinde data si ora celei de-a doua convocari, in cazul in care cerintele de cvorum pentru prima convocare nu sunt indeplinite. In cazul in care convocatorul nu specifica o data pentru cea de-a doua convocare, termenul va fi de 8 zile calendaristice de la data primei convocari.
(9) Actionarii, reprezentand individual sau in comun cel putin 5% din capitalul social, pot face in scris propuneri adresate consiliului de administratie pentru suplimentarea ordinii de zi, in termen de maximum 15 zile de la publicarea convocatorului, pentru ca acestea sa poata fi publicate si aduse la cunostinta celorlalti actionari. Ordinea de zi suplimentata cu punctele propuse de actionari, ulterior convocarii, trebuie publicata cu respectarea cerintelor prevazute de lege si/sau de actul constitutiv privind convocarea adunarii generale, cu cel putin 10 zile anterior adunarii generale, a carei data este mentionata in convocatorul initial.
(10) Situatiile financiare anuale, rapoartele anuale ale consiliului de administratie, precum si propunerea privind distribuirea dividendelor vor fi puse la dispozitia actionarilor la sediul societatii, incepand cu data convocarii adunarii generale. Actionarilor le vor fi furnizate copii ale documentelor mai sus mentionate, la cererea lor expresa.
(11) Actionarii reprezentand capitalul social integral pot decide ca adunarile generale sa aiba loc si pot adopta hotarari de competenta adunarii, fara respectarea formalitatilor de convocare mentionate mai sus, cu conditia respectarii unanimitatii.

Art. 20
(1) Adunarea generala a actionarilor este prezidata de catre un reprezentant desemnat de catre adunarea generala, in acest scop, in calitate de presedinte al adunarii generale a actionarilor.
(2) Presedintele adunarii generale va numi dintre actionarii prezenti un secretar insarcinat cu verificarea listei de prezenta a actionarilor si cu redactarea procesului-verbal de sedinta. Procesul-verbal va constata indeplinirea formalitatilor de convocare, data si locul adunarii, actionarii prezenti, numarul de actiuni detinute de fiecare dintre ei, un rezumat al dezbaterilor, hotararile luate si, la cererea actionarilor, declaratiile lor din timpul sedintei.
(3) Presedintele adunarii generale va numi unul sau mai multi secretari tehnici, alesi dintre functionarii societatii, pentru a indeplini sarcinile de mai sus. Procesul-verbal va fi inscris in registrul sedintelor si dezbaterilor adunarii generale a actionarilor. Documentele referitoare la convocare, precum si lista de prezenta a actionarilor vor fi atasate la procesul-verbal. Procesul-verbal va fi semnat de presedintele adunarii si de secretar. O copie a procesului-verbal va fi oferita, la cerere, oricarui actionar.
(4) In cadrul adunarilor generale ordinare si extraordinare care au ca obiect dezbaterea problemelor legate de relatiile de munca cu personalul societatii, reprezentantii acestora pot participa.
(5) Pentru validarea deliberarilor adunarii generale ordinare este necesara, la prima convocare, prezenta actionarilor care sa detina cel putin o patrime din numarul total de drepturi de vot, iar la convocarile ulterioare adunarea poate lua hotarari privind punctele de pe ordinea de zi indiferent de cvorumul realizat. Hotararile adunarii generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate.
(6) Pentru validarea deliberarilor adunarii generale extraordinare este necesara, la prima convocare, prezenta actionarilor care sa detina cel putin o patrime din numarul total de drepturi de vot, iar la convocarile ulterioare, prezenta actionarilor care sa detina cel putin o cincime din numarul total de drepturi de vot. Hotararile adunarii generale extraordinare se iau cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.
(7) Hotararea privind modificarea obiectului de activitate principal al societatii, reducerea sau majorarea capitalului social, modificarea formei juridice, fuziunea, divizarea sau dizolvarea societatii este luata cu o majoritate de cel putin doua treimi din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

Art. 21
(1) Actionarii pot exercita dreptul de vot in adunarea generala, prin reprezentantii lor legali, proportional cu cota din capitalul social si cu numarul de actiuni detinute.
(2) Actionarii sunt reprezentati in adunarile generale de reprezentantii lor legali, care la randul lor pot acorda o procura speciala altor actionari, precum si altor persoane in afara actionarilor.
(3) Procura speciala nu trebuie sa fie acordata in forma autentica.
(4) Procurile vor fi depuse in original, cu cel putin doua zile inainte de data adunarii generale in cauza sau la data sedintelor adunarii generale cel tarziu. Cat despre procurile emise in alta limba, atat versiunea in limba straina, cat si traducerea in limba romana legalizata de un notar public vor fi depuse, ambele, in original.
(5) Procurile vor fi retinute de societate si se va face o mentiune in aceasta privinta in procesul-verbal.

SECTIUNEA 2 - Administrarea societatii


Art. 22
(1) Administrarea societatii este asigurata de o persoana juridica, selectata in conditiile prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Consiliul de administratie al F.N.I.M.M. S.A. - IFN este format din 3 persoane fizice, desemnate de persoana juridica selectata in conditiile alin. (1).
(3) Adunarea generala ordinara a actionarilor va negocia si incheia contractul de administrare cu persoana juridica selectata in conditiile alin. (1), care va cuprinde cel putin urmatoarele elemente:
a) drepturile si obligatiile administratorului;
b) obiectivele activitatii F.N.I.M.M. S.A. - IFN;
c) obiectivele de performanta ale administratorului;
d) reguli privind efectuarea de plasamente eficiente si prudente;
e) cheltuielile de operare;
f) conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca persoanele fizice membre ale consiliului de administratie al F.N.I.M.M. S.A. - IFN, conform cerintelor Bancii Nationale a Romaniei si actelor normative incidente.
(4) Mandatul membrilor consiliului de administratie va avea o durata de 4 ani, cu posibilitatea reinnoirii. Cheltuielile pentru remunerarea consiliului de administratie sunt incluse in cheltuielile de operare prevazute la alin. (3) lit. e).

Art. 23
(1) Pana la data transferului administrarii catre consiliul de administratie selectat in conformitate cu art. 22 alin. (2), structura, precum si atributiile consiliului de administratie actual vor fi mentinute.
(2) In vederea acoperirii eventualelor daune suferite de F.N.I.M.M. S.A. - IFN in cursul executarii mandatului incredintat administratorilor, acestia vor incheia, in beneficiul F.N.I.M.M. S.A. - IFN, o asigurare de raspundere profesionala, in conditiile dispuse prin hotarare a adunarii generale ordinare.

Art. 24
(1) Consiliul de administratie va decide asupra tuturor operatiunilor desfasurate de F.N.I.M.M. S.A. - IFN si va avea urmatoarele atributii:
(i) propune modificarea si/sau completarea actului constitutiv al F.N.I.M.M. S.A. - IFN si le inainteaza adunarii generale a actionarilor spre a fi supuse aprobarii Guvernului;
(ii) aproba, in limita a jumatate din valoarea contabila a activelor F.N.I.M.M. S.A. - IFN la data incheierii actului si in conditiile contractului de administrare, incheierea de acte juridice prin care acesta sa dobandeasca bunuri, sa instraineze, sa inchirieze, sa schimbe sau sa constituie in garantie bunuri aflate in patrimoniul F.N.I.M.M. S.A. - IFN;
(iii) supune aprobarii adunarii generale a actionarilor situatiile financiare anuale, impreuna cu raportul administratorilor si raportul de audit financiar;
(iv) supune aprobarii adunarii generale a actionarilor strategia, bugetul de venituri si cheltuieli, programul de activitate si programul de investitii pentru exercitiul financiar urmator;
(v) aproba afilierea F.N.I.M.M. S.A. - IFN la organisme financiare internationale, precum si acordurile de colaborare cu aceste institutii;
(vi) aproba nivelul comisioanelor si dobanzilor practicate de F.N.I.M.M. S.A. - IFN;
(vii) aproba incheierea de conventii privitoare la acordarea de garantii, contragarantii si/sau cofinantari;
(viii) supune spre aprobare adunarii generale a actionarilor incheierea de contracte de asociere intre F.N.I.M.M. S.A. - IFN si alte persoane juridice sau fizice, participarea la capitalul social al altor persoane juridice, in conditiile legii;
(ix) propune spre aprobare adunarii generale a actionarilor emiterea de actiuni si/sau obligatiuni, in conditiile legii;
(x) propune adunarii generale a actionarilor modificarea capitalului social al F.N.I.M.M. S.A. - IFN;
(xi) supune spre aprobare adunarii generale a actionarilor modalitatea de constituire si utilizare a fondului de rezerva;
(xii) supune spre aprobare adunarii generale a actionarilor cerintele prudentiale in activitatea F.N.I.M.M. S.A. - IFN, potrivit legii;
(xiii) aproba componenta comitetului de audit si a comitetului de administrare a riscurilor si stabileste limitele de competenta ale acestora, in conditiile legii;
(xiv) decide in orice alte probleme referitoare la F.N.I.M.M. S.A. - IFN, cu exceptia celor date in competenta adunarii generale a actionarilor, conform legii si prezentului act constitutiv;
(xv) propune estimarea anuala a costurilor;
(xvi) monitorizeaza cu regularitate performanta F.N.I.M.M. S.A. - IFN si indeplinirea obiectivelor F.N.I.M.M. S.A. - IFN;
(xvii) emite recomandari in ceea ce priveste dezvoltarea ulterioara a activitatilor F.N.I.M.M. S.A. - IFN.
(2) Consiliul de administratie este responsabil cu implementarea hotararilor actionarului.

Art. 25
(1) Consiliul de administratie se intruneste cel putin trimestrial la sediul F.N.I.M.M. S.A. - IFN sau ori de cate ori este necesar, la convocarea presedintelui ori la cererea motivata a cel putin 2 dintre membrii sai.
(2) La sedintele consiliului de administratie, daca problemele aflate pe ordinea de zi o impun, pot fi convocati directorul general, directorii executivi si auditorii interni.
(3) Consiliul de administratie isi desfasoara activitatea in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare, prevederile actului constitutiv si ale Regulamentului de organizare si functionare a F.N.I.M.M. S.A. - IFN. Consiliul de administratie poate adopta un regulament propriu de organizare si functionare, conform legii si prezentului act constitutiv.
(4) Consiliul de administratie este prezidat de presedinte. Daca acesta nu poate sau ii este interzis sa participe la vot, ceilalti membri ai consiliului de administratie vor alege un presedinte de sedinta, avand aceleasi drepturi ca presedintele in functie.
(5) Presedintele numeste un secretar fie dintre membrii consiliului de administratie, fie dintre salariatii F.N.I.M.M. S.A. - IFN.
(6) Pentru validitatea deciziilor consiliului de administratie este necesara prezenta tuturor administratorilor, prin reprezentantii persoane fizice, iar hotararile se iau cu votul majoritatii membrilor prezenti. In caz de paritate de voturi, propunerea supusa votului se considera respinsa.
(7) Membrii consiliului de administratie pot fi reprezentati la intrunirile acestui organ doar de catre alti membri ai acestuia. Un membru prezent poate reprezenta un singur membru absent.
(8) Sedintele consiliului de administratie se desfasoara conform ordinii de zi stabilite si comunicate de presedinte cu cel putin 5 zile inainte de data intrunirii. In situatia dezbaterii unor actiuni urgente, temeinic motivate, termenul de 5 zile poate fi redus, iar convocarea consiliului de administratie se poate face si verbal. Dezbaterile se consemneaza in procesul-verbal al sedintei, care va fi inscris intr-un registru sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie. Procesul-verbal va cuprinde numele participantilor, ordinea deliberarilor, deciziile luate, numarul de voturi intrunite si opiniile separate.
(9) Procesul-verbal se semneaza de toti administratorii prezenti si de secretar.
(10) Pentru deciziile luate in sedintele la care administratorul nu a participat, el ramane raspunzator daca in termen de o luna de cand a luat cunostinta de procesul-verbal nu si-a manifestat opinia contrara in registrul proceselor-verbale si nu i-a incunostintat despre aceasta in scris pe auditorii interni.
(11) Consiliul de administratie emite dupa fiecare sedinta hotararea consiliului de administratie, cu semnatura presedintelui de sedinta si a secretarului consiliului de administratie.
(12) Hotararile consiliului de administratie sunt puse in aplicare de catre conducerea executiva.

Art. 26
(1) Participarea la sedintele consiliului de administratie poate avea loc si prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanta, respectiv a internetului, cu conditia ca acestea sa asigure identificarea participantilor, participarea efectiva a administratorilor la sedinta Consiliului si retransmiterea deliberarilor in mod continuu.
(2) In cazuri exceptionale, justificate prin urgenta situatiei si interesul societatii, hotararile consiliului de administratie pot fi luate prin votul unanim exprimat in scris al membrilor, fara a mai fi necesara o intrunire a acestuia. Aceasta procedura nu poate fi utilizata pentru adoptarea hotararilor privind situatiile financiare anuale.

Art. 27
F.N.I.M.M. S.A. - IFN nu acorda garantii pentru niciun fel de instrumente financiare contractate de administratori sau conducatori de la institutii financiar-bancare ori din alte surse.

Art. 28
Presedintele consiliului de administratie este obligat sa puna la dispozitia oricarui reprezentant al actionarului, la cererea acestuia, toate documentele prevazute de lege.

Art. 29
(1) Nu poate fi administrator, director general sau director al societatii persoana care se afla in oricare dintre situatiile de incompatibilitate prevazute de legislatia speciala aplicabila sau de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Directorul general si directorul general adjunct nu pot fi, fara autorizarea adunarii generale, administratori, membri ai consiliului de supraveghere, cenzori ori asociati cu raspundere nelimitata in alte societati concurente sau avand acelasi obiect de activitate, sub sanctiunea revocarii si a raspunderii pentru daune.

Art. 30
Presedintele consiliului de administratie are urmatoarele atributii:
a) convoaca consiliul de administratie, stabileste ordinea de zi, prezideaza intrunirea si vegheaza asupra informarii adecvate a membrilor consiliului de administratie cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi;
b) coordoneaza activitatea consiliului de administratie si raporteaza cu privire la aceasta reprezentantului actionarului;
c) vegheaza la buna functionare a activitatii F.N.I.M.M. S.A. - IFN;
d) indeplineste orice alte atributii date in competenta sa de catre lege, actul constitutiv sau hotarate de actionar ori de consiliul de administratie, conform legii.

SECTIUNEA 3 - Conducatorii societatii


Art. 31
(1) Membrii consiliului de administratie vor desemna 2 conducatori, care vor fi aprobati anterior desemnarii de catre adunarea generala ordinara. Cei 2 conducatori desemnati de membrii consiliului de administratie vor purta titulatura de director general si director general adjunct, vor avea calitatea de conducatori in sensul legislatiei privind institutiile financiare nebancare si vor indeplini toate cerintele legale aferente acestei calitati. Cei 2 conducatori nu pot fi in acelasi timp si membri ai consiliului de administratie.
(2) Conducerea activitatii curente a F.N.I.M.M. S.A. - IFN este asigurata de directorul general si directorul general adjunct, care sunt insarcinati cu indeplinirea tuturor actelor necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al F.N.I.M.M. S.A. - IFN, cu exceptia celor rezervate prin lege si prezentul act constitutiv consiliului de administratie, respectiv reprezentantilor actionarului.
(3) In relatiile cu tertii, F.N.I.M.M. S.A. - IFN este reprezentata de directorul general, iar in absenta acestuia, de directorul general adjunct sau de persoanele desemnate de acestia.
(4) Consiliul de administratie inregistreaza in registrul comertului numele persoanelor prevazute la alin. (1). Acestea depun la registrul comertului specimenele de semnatura.

Art. 32
Directorul general are urmatoarele atributii:
a) aproba incheierea de contracte in limitele mandatului primit din partea consiliului de administratie;
b) angajeaza cheltuielile F.N.I.M.M. S.A. - IFN in cadrul bugetului de venituri si cheltuieli aprobat;
c) incheie, modifica si desface contractele individuale de munca ale salariatilor F.N.I.M.M. S.A. - IFN;
d) negociaza contractul colectiv de munca cu salariatii, reprezentati conform legii;
e) prezinta consiliului de administratie rapoarte si alte informatii solicitate, referitoare la activitatea F.N.I.M.M. S.A. - IFN;
f) supune deciziei consiliului de administratie situatiile financiare anuale ale F.N.I.M.M. S.A. - IFN, precum si proiectele strategiei, bugetului de venituri si cheltuieli, programului anual de investitii si programului anual de activitate;
g) indeplineste orice alte atributii date in competenta sa de catre consiliul de administratie sau decurgand din regulamentul de organizare si functionare.

Art. 33
Directorul general adjunct are urmatoarele atributii:
a) este inlocuitorul de drept al directorului general;
b) conduce si coordoneaza structurile interne ale F.N.I.M.M. S.A. - IFN date in responsabilitatea sa prin Regulamentul de organizare si functionare, analizeaza lucrarile elaborate in cadrul acestora si urmareste realizarea in termen a sarcinilor primite de personalul din subordine, in stricta concordanta cu reglementarile in vigoare si normele interne;
c) propune masuri de organizare eficienta a muncii in cadrul F.N.I.M.M. S.A. - IFN;
d) coordoneaza, impreuna cu directorul general, activitatea conducatorilor unitatilor teritoriale;
e) prezinta consiliului de administratie rapoarte si alte informatii solicitate, referitoare la activitatea F.N.I.M.M. S.A. - IFN;
f) indeplineste orice alte atributii date in competenta sa de catre consiliul de administratie sau decurgand din regulamentul de organizare si functionare.


Capitolul V - Auditul financiar si auditul intern


Art. 34
(1) Situatiile financiare ale societatii vor fi auditate exclusiv de auditori financiari, persoane juridice, agreati de Banca Nationala a Romaniei, conform legii.
(2) Raportul de audit financiar va fi prezentat reprezentantilor actionarului si va fi publicat impreuna cu situatiile financiare anuale, conform legii.

Art. 35
Auditorul financiar are urmatoarele atributii:
a) intocmeste un raport anual, impreuna cu opinia sa, din care sa rezulte daca situatiile financiare prezinta o imagine fidela a pozitiei financiare, a performantei financiare si a fluxurilor de trezorerie ale societatii si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata, conform standardelor profesionale publicate de Camera Auditorilor Financiari din Romania;
b) analizeaza practicile si procedurile controlului si auditului intern si, daca considera ca acestea nu sunt corespunzatoare, face recomandari pentru remedierea lor;
c) furnizeaza, conform legii, orice detalii, clarificari, explicatii referitoare la datele cuprinse in situatiile financiare ale societatii;
d) alte atributii prevazute de lege.

Art. 36
F.N.I.M.M. S.A. - IFN va organiza auditul intern, potrivit prevederilor legale incidente.


Capitolul VI - Dispozitii finale


Art. 37
F.N.I.M.M. S.A. - IFN poate edita publicatii necesare activitatii proprii.

Art. 38
Unitatile teritoriale ale F.N.I.M.M. S.A. - IFN isi desfasoara activitatea pe baza mandatelor, a Regulamentului de organizare si functionare a acestuia, a normelor metodologice si a celorlalte acte interne date in aplicarea acestora.

Art. 39
Directorii unitatilor teritoriale reprezinta F.N.I.M.M. S.A. - IFN in relatiile cu tertii, in legatura cu activitatea unitatilor pe care le conduc si in limitele competentelor care le sunt atribuite prin regulamentul de organizare si functionare sau prin mandate.

Art. 40
(1) Personalul F.N.I.M.M. S.A. - IFN va pastra confidentialitatea asupra faptelor, datelor si informatiilor referitoare la activitatea desfasurata care, potrivit normelor interne, nu sunt destinate publicitatii, precum si asupra oricaror fapte, date sau informatii aflate la dispozitia sa, care sunt calificate de legislatia aplicabila institutiilor de credit drept confidentiale ori cu caracter de secret profesional.
(2) Orice membru al consiliului de administratie, angajatii F.N.I.M.M. S.A. - IFN si orice persoana care, sub o forma sau alta, participa la conducerea, administrarea ori la activitatea F.N.I.M.M. S.A. - IFN au obligatia sa pastreze secretul profesional asupra oricaror fapte, date sau informatii la care se refera alin. (1), de care au luat cunostinta in cursul desfasurarii activitatii lor profesionale.
(3) Persoanele prevazute la alin. (2) nu au dreptul de a folosi sau de a dezvalui, nici in timpul activitatii si nici dupa incetarea acesteia, fapte sau date care, daca ar deveni publice, ar dauna intereselor ori prestigiului F.N.I.M.M. S.A. - IFN sau unui client al sau.
(4) Persoanele prevazute la alin. (2) nu pot utiliza in folos personal sau in folosul altuia, direct ori indirect, informatii de natura celor prevazute la alin. (1), pe care le detin ori de care au luat cunostinta in orice mod.
(5) Prevederile alin. (1)-(3) se aplica si persoanelor care obtin informatii de natura celor aratate din rapoarte ori din alte documente ale F.N.I.M.M. S.A. - IFN.

Art. 41
(1) Obligatia de pastrare a secretului profesional asupra faptelor, datelor si informatiilor referitoare la activitatea desfasurata de F.N..I.M.M. S.A. - IFN nu poate fi opusa autoritatii competente in exercitarea atributiilor sale prevazute de lege.
(2) Informatii de natura secretului profesional pot fi furnizate, in masura in care acestea sunt justificate de scopul pentru care sunt cerute ori furnizate, in urmatoarele situatii:
a) in cazul in care F.N.I.M.M. S.A. - IFN justifica un interes legitim;
b) la solicitarea scrisa a unor autoritati sau institutii, daca prin lege speciala sunt prevazute autoritatile ori institutiile care sunt indrituite sa solicite si/sau sa primeasca astfel de informatii si sunt identificate clar informatiile care pot fi furnizate de catre F.N.I.M.M. S.A. - IFN in scopul indeplinirii atributiilor specifice ale acestor autoritati sau institutii.
(3) Nu se considera incalcari ale obligatiei de pastrare a secretului profesional furnizarea de date agregate astfel incat identitatea si informatiile privind activitatea fiecarei intreprinderi mici si mijlocii care beneficiaza de serviciile F.N.I.M.M.- S.A. - IFN nu pot fi identificate, precum si furnizarea de date auditorului financiar.

Art. 42
(1) Litigiile de orice fel aparute intre F.N.I.M.M. S.A. - IFN si persoane fizice sau juridice romane ori straine sunt de competenta instantelor judecatoresti de drept comun.
(2) Litigiile nascute din raporturile contractuale dintre F.N.I.M.M. S.A. - IFN si persoane juridice romane si straine pot fi solutionate si prin arbitraj, potrivit legii.

Art. 43
Prezentul act constitutiv se completeaza cu dispozitiile corespunzatoare din legislatia in vigoare si poate fi modificat sau completat expres, in conditiile legii.
Poate fi de interes si:
OUG 10/2017 pentru stimularea infiintarii de noi intreprinderi mici si mijlocii. Ordonanta de urgenta nr. 10/2017
OUG 3/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Ordonanta de urgenta nr 3/2017
Legea 182/2016 pentru aprobarea OUG 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale. Legea 182/2016
OUG 50/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal si a Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala. Ordonanta de urgenta nr. 50/2015
Legea 219/2015 privind economia sociala. Economia sociala
HG 859/2014 privind aprobarea Strategiei guvernamentale pentru dezvoltarea sectorului intreprinderilor mici si mijlocii si imbunatatirea mediului de afaceri din Romania ? Orizont 2020. Hotararea 859/2014
Legea 97/2014 privind modificarea si completarea OUG 6/2011 pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii tineri. Lege nr. 97/2014
Legea 62/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii IMM. Lege nr. 62/2014
Legea 8/2014 pentru aprobarea OUG 92/2013 privind Programul de garantare a creditelor pentru intreprinderi mici si mijlocii. Lege nr. 8/2014
Ordin 2503/2014 pentru modificarea si completarea unor ordine ale ministrului economiei si finantelor
Ordin 9/2014 privind stabilirea nivelului primei de garantare datorate Ministerului Finantelor Publice si Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii, de catre un IMM in cadrul Programului de garantare a credit
Legea 4/2014 pentru completarea OUG 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale. Lege nr. 4/2014
OUG 92/2013 privind Programul de garantare a creditelor pentru intreprinderi mici si mijlocii. Ordonanta de urgenta nr. 92/2013
HG 623/2013 pentru modificarea HG 274/2013 privind acordarea ajutorarelor de minimis pentru investitiile realizate de intreprinderile mici si mijlocii. Hotarare nr. 623/2013
OG privind completarea art. 9 din OUG 6/2011 pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii tineri. Ordonanta nr. 11/2013
OUG 50/2013 privind reglementarea unor masuri fiscale. Ordonanta de urgenta nr. 50/2013
HG 186/2013 privind modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a OUG 6/2011 pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii tineri, aprobate prin HG 96/2011. Hotararea nr. 186/2013
Legea 218/2012 pentru aprobarea OUG 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Kogalniceanu pentru intreprinderi mici si mijlocii. Lege nr. 218/2012
Ordin nr. 1532/2012 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea de catre Agentia pentru implementarea Proiectelor si Programelor pentru IMM a prevederilor art. 18 din OUG 117/2006 privind procedurile nationale in domeniul ajutorului de s
Legea 301/2011 privind aprobarea OUG nr. 6/2011 pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii tineri
Curierul Fiscal, Nr. 12/2014
Editura C.H. Beck

Pret: 28.9 lei
24.57 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
59 useri online

Useri autentificati: