DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

HG 706/2014 pentru stabilirea masurilor pentru buna organizare si desfasurare a alegerilor pentru Presedintele Romaniei din anul 2014. Hotararea 706/2014Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 641 din 1 septembrie 2014

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 65 alin. (1) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Presedintelui Romaniei, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Art. 1
(1) Pentru coordonarea si urmarirea indeplinirii sarcinilor prevazute de legislatia in vigoare privind alegerea Presedintelui Romaniei, care revin ministerelor si celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si institutiilor prefectului, se constituie Comisia tehnica centrala, fara personalitate juridica, in componenta prevazuta in anexa nr. 1.
(2) Componenta nominala a Comisiei tehnice centrale se stabileste, prin ordin al viceprim-ministrului pentru securitate nationala, ministrul afacerilor interne, in termen de 3 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, pe baza propunerilor formulate de conducatorii ministerelor si ai celorlalte institutii/societati prevazute in anexa nr. 1.
(3) La sedintele Comisiei tehnice centrale pot participa, in calitate de invitati, reprezentanti ai partidelor politice parlamentare, ai Clubului Roman de Presa, ai altor institutii ale administratiei publice centrale interesate, ai unor operatori economici care presteaza servicii de interes public, precum si ai organizatiilor neguvernamentale.

Art. 2
(1) Ministerul Afacerilor Interne dispune masuri pentru mentinerea si asigurarea ordinii si linistii publice in localitatile tarii, pe intreaga perioada electorala si, in mod deosebit, in ziua votarii, precum si in zilele care premerg si succeda acestei zile.
(2) Ministerul Afacerilor Interne asigura ordinea publica in zona sectiilor de votare si securitatea dosrelor intocmite de birourile electorale, pe timpul transportului acestora la birourile electorale, respectiv la Biroul Electoral Central, precum si securitatea pe timpul tiparirii, transportului si depozitarii buletinelor de vot si a celorlalte materiale necesare votarii.
(3) Personalul Ministerului Afacerilor Interne asigura paza sediilor Biroului Electoral Central, birourilor electorale judetene, birourilor electorale pentru sectiile de votare din strainatate si ale birourilor electorale ale sectiilor de votare din tara.

Art. 3
(1) Primarii asigura intocmirea si tiparirea listelor electorale permanente si a copiilor de pe listele electorale permanente, potrivit legii.
(2) Materialele consumabile necesare tiparirii listelor electorale permanente si a copiilor de pe listele electorale permanente se asigura de catre institutiile prefectului.
(3) Institutiile prefectului asigura achizitionarea tusului, tusierelor si a celorlalte materiale necesare votarii.

Art. 4
(1) Institutul National de Statistica asigura numarul necesar de statisticieni, informaticieni si personal tehnic auxiliar, dotarea necesara cu echipamente si tehnica de calcul, precum si sistemul informational utilizat in monitorizarea si desfasurarea operatiunilor tehnice de constatare a rezultatelor alegerilor si a prezentei la vot in ziua votarii.
(2) Institutul National de Statistica asigura instruirea personalului implicat in efectuarea operatiunilor tehnice pentru stabilirea rezultatelor alegerilor.

Art. 5
(1) Autoritatile administratiei publice centrale iau masurile necesare pentru a pune la dispozitia autoritatilor administratiei publice locale spatii corespunzatoare in unitatile din subordine, in vederea organizarii de sectii de votare, precum si pentru sprijinirea cu personal a operatiunilor tehnice la sectiile de votare.
(2) Spatiile puse la dispozitia autoritatilor administratiei publice locale in conformitate cu alin. (1) nu vor face parte din unitatile de asistenta medicala cu paturi sau de asistenta medicala primara si ambulatorie de specialitate.

Art. 6
Ministerul Sanatatii va lua masurile necesare pentru asigurarea asistentei medicale la sectiile de votare.

Art. 7
(1) Ministerul Afacerilor Externe face propuneri Autoritatii Electorale Permanente pentru acreditarea observatorilor externi, precum si a reprezentantilor externi ai mass-media.
(2) Ministerul Afacerilor Externe va lua masurile necesare pentru organizarea si dotarea sectiilor de votare din strainatate, precum si pentru functionarea biroului electoral pentru sectiile de votare din strainatate.
(3) Materialele consumabile necesare tiparirii tabelelor electorale utilizate in sectiile de votare din strainatate se asigura de catre Ministerul Afacerilor Externe.

Art. 8
(1) In termen de 3 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se constituie comisiile tehnice judetene si Comisia tehnica a municipiului Bucuresti, fara personalitate juridica, in componenta prevazuta in anexa nr. 2, cu atributii in coordonarea si urmarirea indeplinirii sarcinilor ce revin autoritatilor administratiei publice locale si serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, prevazute in legislatia in vigoare, in domeniul alegerii Presedintelui Romaniei.

(2) Componenta nominala a comisiei tehnice judetene sau a municipiului Bucuresti se stabileste de prefect, prin ordin, pe baza propunerilor formulate de conducatorii institutiilor/societatilor prevazute in anexa nr. 2.
(3) La sedintele comisiilor tehnice judetene si ale Comisiei tehnice a municipiului Bucuresti pot participa, in calitate de invitati, reprezentanti ai partidelor politice parlamentare, ai Clubului Roman de Presa, ai unor operatori economici care presteaza servicii de interes publice, precum si ai organizatiilor neguvernamentale.
(4) Pentru urmarirea si solutionarea operativa a problemelor curente din judete, respectiv din municipiul Bucuresti, pe langa comisia tehnica se constituie un grup tehnic de lucru, fara personalitate juridica, condus de subprefect, format din functionari publici desemnati de conducatorii serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, organizate la nivelul judetului, respectiv al municipiului Bucuresti. Din grupul tehnic de lucru vor face parte si 2-3 functionari publici din aparatul de specialitate al consiliilor judetene, respectiv al Consiliului General al Municipiului Bucuresti.
(5) In perioada in care isi desfasoara activitatea in cadrul grupului tehnic de lucru membrii acestuia sunt degrevati de sarcinile de serviciu.
(6) Conditiile materiale necesare functionarii grupului tehnic de lucru se asigura prin grija prefectului. Salariile si celelalte drepturi banesti cuvenite personalului care isi desfasoara activitatea in grupul tehnic de lucru se achita de catre unitatile de la care acestia provin.


Art. 9
(1) Ministerul Afacerilor Interne, cu sprijinul Autoritatii Electorale Permanente, organizeaza, in termen de cel mult 5 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, instruirea prefectilor si a subprefectilor cu privire la organizarea si desfasurarea alegerilor pentru Presedintele Romaniei in anul 2014.
(2) Prefectii, cu sprijinul filialelor Autoritatii Electorale Permanente, organizeaza in cel mai scurt timp instruirea primarilor si a secretarilor comunelor, oraselor si municipiilor cu privire la sarcinile ce le revin in vederea organizarii si desfasurarii in bune conditii a alegerii Presedintelui Romaniei.
(3) Prefectii stabilesc un grafic de distribuire a biletinelor de vot primite de la Ministerul Afacerilor Interne, precum si a celorlalte materiale necesare desfasurarii procesului electoral, in functie de asigurarea conditiilor de pastrare in siguranta a acestora, cu respectarea prevederilor legale.
(4) In situatia in care prefectul este in imposibilitate de a-si exercita atributiile, precum si in cazurile in care aceasta functie este vacanta, indeplinirea sarcinilor ce ii revin prefectului, potrivit legii, este asigurata de subprefect.
(5) In perioada electorala, Ministerul Afacerilor Interne si Autoritatea Electorala Permanenta vor acorda sprijin de specialitate prefectilor si primarilor, in vederea realizarii la termen si in conditii corespunzatoare a sarcinilor ce le revin in organizarea si desfasurarea alegerilor pentru Presedintele Romaniei din anul 2014.

Art. 10
(1) Sediul Biroului Electoral Central se asigura de catre Guvern, cel al biroului electoral pentru sectiile de votare din strainatate, de cate Ministerul Afacerilor Externe, sediile birourilor electorale judetene se asigura de catre prefecti si de presedintii consiliilor judetene, iar ale birourilor electorale de sector, precum si ale birourilor electorale ale sectiilor de votare, de catre primari, impreuna cu prefectii, iar sediile birourilor electorale ale sectiilor de votare din strainatate, de catre Ministerul Afacerilor Externe.
(2) Dotarea tehnica si materiala a Biroului Electoral Central se asigura de catre Autoritatea Electorala Permanenta.
(3) Prefectii, presedintii consiliilor judetene si primarii asigura conditiile corespunzatoare pentru functionarea birourilor electorale judetene si a birourilor electorale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, dupa caz.
(4) Pentru reducerea cheltuielilor necesare in vederea desfasurarii procesului electoral, primarii vor utiliza bunurile materiale recuperate de la alegerile anterioare si aflate in stare buna. Acolo unde bunurile materiale necesare amenajarii si dotarii materiale corespunzatoare a sectiilor de votare nu se pot recupera, se vor achizitiona unele noi de catre institutiile prefectului, in baza centralizarii necesarului si in limita fondurilor alocate.

Art. 11
(1) Autoritatea Electorala Permanenta ia masuri pentru informarea si/sau instruirea membrilor birourilor electorale si a celorlalti participanti la procesul electoral, prin realizarea, distribuirea si/sau difuzarea de publicatii, ghiduri, brosuri, pliante, productii audiovideo.
(2) In scopul asigurarii instruirii si indrumarii eficiente a prefectilor, primarilor, secretarilor unitatilor administrativ-teritoriale, a membrilor birourilor electorale si a celorlalti participanti la procesul electoral, publicatiile vor cuprinde variante actualizate ale reglementarilor legale privind alegerile pentru Presedintele Romaniei din anul 2014.
(3) Autoritatile administratiei publice locale vor sprijini Autoritatea Electorala Permanenta in distribuirea si/sau difuzarea materialelor de informare prevazute la alin. (1) si (2).
(4) Autoritatea Electorala Permanenta isi desemneaza reprezentantii in birourile electorale si sprijina asigurarea personalului tehnic auxiliar al acestora, potrivit legii si in limita personalului disponibil.
(5) Autoritatea Electorala Permanenta pune la dispozitia primarilor, conform legii, datele din Registrul electoral privind cetatenii cu drept de vot.
(6) In termen de 5 zile de la intrarea in vigoare a prezentei hotarari, Autoritatea Electorala Permanenta stabileste procedura de eliberare a adeverintelor prin care se adesta indeplinirea conditiilor prevazute la art. 47 alin. (7) si (8) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Presedintelui Romaniei, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si procedura de acreditare a observatorilor externi si a reprezentantilor externi ai mass-media.

Art. 12
(1) Ministerul Afacerilor Interne, prin Administratia Nationala a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale, asigura achizitionarea hartiei necesare pentru tiparirea buletinelor de vot la alegerile pentru Presedintele Romaniei din anul 2014.
(2) Cantitatea de hartie aflata in ambalaje originale intacte, ramasa neutilizata, se restituie unitatii Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale, de unde a fost ridicata, in termen de 10 zile de la publicarea rezultatelor alegerilor, pe baza de proces-verbal de predare-primire.
(3) Plata hartiei efectiv consumate, dupa restituirea prevazuta la alin. (2), facturata la pretul de inregistrare in contabilitate, se face de catre Ministerul Afacerilor Interne in termen de 30 de zile de la publicarea rezultatelor alegerilor.

Art. 13
Regia Autonoma "Monitorul Oficial" asigura editarea si tiparirea de brosuri cuprinzand variante actualizate ale reglementarilor legale privind alegerile prezidentiale, tranducerea acestora in limbile engleza, franceza si maghiara, precum si editarea si tiparirea altor materiale de informare realiate de Autoritatea Electorala Permanenta.

Art. 14
(1) Prefectii sprijina, potrivit legii, instantele judecatoresti, respectiv Curtea Constitutionala, in topirea buletinelor de vot intrebuintate sau neintrebuintate, a celor nule, a proceselor-verbale si a stampilelor necesare votarii, a celorlalte materiale utilizate in procesul electoral, precum si a listelor de sustinatori.
(2) Secretariatul General al Guvernului pune la dispozitia Autoritatii Electorale Permanente un spatiu pentru depozitarea copiilor de pe listele electorale permanente si a tabelelor utilizate la sectiile de votare, precum si a celorlalte materiale rezultate din procesul electoral care se pastreaza in arhiva acesteia.
(3) Autoritatea Electorala Permanenta asigura arhivarea electronica a documentelor primite de la Biroul Electoral Central, de catre un furnizor de servicii de arhivare electronica, conform Legii nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor in forma electronica, republicata, apoi preda spre topire materialele si documentele primite de la Biroul Electoral Central operatorilor economici specializati.

Art. 15
(1) Comisiile tehnice judetene si Comisia tehnica a municipiului Bucuresti vor informa saptamanal Comisia tehnica centrala in legatura cu stadiul pregatirii si organizarii alegerilor pentru Presedintele Romaniei din anul 2014.
(2) Comisia tehnica centrala va informa saptamanal Guvernul in legatura cu stadiul indeplinirii actiunilor privind pregatirea si organizarea alegerilor pentru Presedintele Romaniei din anul 2014.

Art. 16
Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 17
Prezenta hotarare intra in vigoare la 3 zile de la data intrarii in vigoare a Hotararii Guvernului nr. 520/2014 privind stabilirea datei alegerilor pentru Presedintele Romaniei din anul 2014.


ANEXA Nr. 1 - COMPONENTA Comisiei tehnice centrale


Presedinte:
Viceprim-ministru pentru securitate nationala, ministrul afacerilor interne

Membri:
- Secretar de stat pentru ordine publica din Ministerul Afacerilor Interne;
- Secretar de stat din Ministerul Afacerilor Interne
a) Reprezentanti, la nivel de secretar de stat sau secretar general, ai:
- Secretariatului General al Guvernului;
- Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice;
- Ministerului Finantelor Publice;
- Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice;
- Ministerului Afacerilor Externe;
- Ministerului Educatiei Nationale;
- Ministerului Sanatatii;
- Autoritatii Electorale Permanente;
- Institutului National de Statistica;
- Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale.
b) Reprezentanti ai:
- Serviciului de Telecomunicatii Speciale;
- Agentiei Nationale de Presa AGERPRES;
- Societatii Comerciale de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" S.A.;
- Societatii Romane de Televiziune;
- Societatii Romane de Radiodifuziune.

NOTA:
Lucrarile de secretariat tehnic ale Comisiei tehnice centrale sunt asigurate de Ministerul Afacerilor Interne.


ANEXA Nr. 2 - COMPONENTA Comisiei tehnice judetene sau a municipiului Bucuresti


- Prefectul judetului, respectiv al municipiului Bucuresti;
- Subprefectul;
- Secretarul judetului, respectiv secretarul general al municipiului Bucuresti;
- Directorul executiv al directiei regionale/judetene de statistica;
- Directorul general al directiei generale a finantelor publice a judetului, respectiv a municipiului Bucuresti;
- Inspectorul-sef al inspectoratului judetean de politie, respectiv directorul general al Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti;
- Inspectorul-sef al inspectoratului pentru situatii de urgenta judetean, respectiv inspectorul-sef al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta al Municipiului Bucuresti;
- Seful structurii judetene de administrare a bazelor de date de evidenta a persoanelor, respectiv a municipiului Bucuresti;
- Seful serviciului public comunitar judetean de evidenta a persoanelor;
- Inspectorul-sef al inspectoratului de jandarmi judetean, respectiv directorul general al Directiei Generale de Jandarmi a Municipiului Bucuresti;
- Inspectorul general al inspectoratului scolar judetean, respectiv al municipiului Bucuresti;
- Directorul directiei de sanatate publica a judetului, respectiv al Directiei de Sanatate Publica a Municipiului Bucuresti;
- Reprezentantul teritorial al Serviciului de Telecomunicatii Speciale;
- Reprezentantul Autoritatii Electorale Permanente;
- Reprezentantul teritorial al Societatii Comerciale de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" S.A.;
- Corespondentul teritorial al Agentiei Nationale de Presa AGERPRES.

NOTA:
Lucrarile de secretariat tehnic ale Comisiei tehnice judetene sunt asigurate de personalul din cadrul institutiei prefectului.
Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
Legea 3/2016 pentru aprobarea OUG 43/2015 privind unele masuri pentru asigurarea mijloacelor de transport destinate activitatii de curierat a materialelor clasificate si pentru modificarea si completarea unor acte normative
Hotarare CSM 1049/2014 pentru modificarea si completarea Regulamentului de ordine interioara al instantelor judecatoresti, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005
Hotarare 1/2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a birourilor electorale constituite pentru alegerea Presedintelui Romaniei din anul 2014 si a aparatului de lucru al acestora
Ordin 1839/2014 privind stabilirea sectiilor de votare din strainatate pentru organizarea si desfasurarea alegerii Presedintelui Romaniei in anul 2014
Decizie CNA nr. 528/2014 privind regulile de desfasurare in audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Presedintelui Romaniei
OUG 45/2014 privind modificarea si completarea Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Presedintelui Romaniei. Ordonanta de Urgenta 45/2014
Legea 172/2013 privind aprobarea OUG 72/2011 pentru modificarea Legii nr. 356/2003 privind infiintarea, organizarea si functionarea Institutului Cultural Roman
OUG 48/2013 pentru completarea art. 53 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor. Ordonanta de urgenta nr. 48/2013
Legea 55/2013 pentru aprobarea OUG 27/2012 privind unele masuri in domeniul cultural. Lege nr. 55/2013
Legea 131/2012 pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 3/2000 privind organizarea si desfasurarea referendumului
OUG 27/2012 privind unele masuri in domeniul cultural. Ordonanta de urgenta nr. 27/2012
Legea 74/2012 pentru completarea art. 21 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001. Lege nr. 74/2012
Legea 62/2012 privind aprobarea OUG 103/2009 pentru modificarea si completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea si desfasurarea referendumului. Lege nr. 62/2012
Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Presedintelui Romaniei. Legea pentru alegerea Presedintelui Romaniei, republicata 2011
Legea 98/2011 pentru aprobarea OUG 95/2009 privind modificarea si completarea Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Presedintelui Romaniei. Lege nr. 98/2011
Hotarare nr. 12/2009 pentru desemnarea reprezentantilor Autoritatii Electorale Permanente in birourile electorale judetene, in birourile electorale ale sectoarelor municipiului Bucuresti si in biroul electoral pentru sectiile de votare din strainatat
HG 985/2009 privind stabilirea datei alegerilor pentru Presedintele Romaniei din anul 2009. Hotarare nr. 985/2009
Hotarare nr. 1/2009 privind completarea Statutului Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti
Hotarare nr. 632/2009 pentru modificarea si completarea Regulamentului privind concediile judecatorilor si procurorilor, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 325/2005
Lege nr. 2/2008 privind modificarea Legii invatamantului nr. 84/1995, republicata
Noul Cod civil. Comentariu pe articole. Editia 2. Editie de colectie
Coordonatori: Flavius-Antoniu Baias, Eugen Chelaru, Rodica Constantino

Pret: 739 lei

COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
102 useri online

Useri autentificati: