DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

HG 421/2014 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004. Hotararea 421/2014Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 384 din 23 mai 2014

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Art. I
Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 112 din 6 februarie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

A. Titlul II – Impozitul pe profit

1. Punctele 17^1-17^4 se abroga.

2. Dupa punctul 17^5 se introduc sase noi punte, punctele 17^6-17^11, cu urmatorul cuprins:

"17^6. Contribuabilii care aplica reglementarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara si care la momentul retratarii utilizeaza valoarea justa drept cost presupus vor avea in vedere urmatoarele reguli:
a) valoarea fiscala a mijloacelor fixe amortizabile si a terenurilor este cea stabilita potrivit prevederilor art. 7 alin. (1) pct. 33 din Codul fiscal;
b) regimul fiscal al rezervelor din reevaluarea mijloacelor fixe amortizabile si a terenurilor este prevazut la art. 22 alin. (5) si (5^1) din Codul fiscal;
c) transferul sumelor aferente reevaluarii din contul 105 «Rezerve din reevaluae» in contul 1178 «Rezultatul reportat provenit din utilizarea, la data rreRezultatul reportat provenit din utilizarea, la data trecerii la aplicarea IFRS, a valorii juste drept cost presupus» , respectiv al sumelor reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare din contul 1065 in contul 1175 «Rezultatul reportat reprezentand surplusul relizat din rezerve din reevaluare» ca urmare a retratarii in cofnormitate cu IFRS nu se impoziteaza, cu conditia evidentierii si mentinerii sumelor respective in soldul creditor al conturilor «11787», respectiv «1175», analitice distincte. In situatia in care sumele respective nu sunt mentinute in soldul creditor al conturilor «1178», respectiv «1175», analitice distincte, acestea se impoziteaza astfel:
1. sumele care au fost anterior deduse si care nu au fost impozitate potrivit art. 22 alin. (5) din Codul fiscal se impoziteaza la momentul utilizarii potrivit art. 22 alin. (5); diminuarea soldului creditor al conturilor de rezultat reportat, analitice distincte, se considera utilizare a rezervei;
2. sumele care sunt deduse ulterior prin intermediul amortizarii fiscale sau al cheltuielilor privind activele cedate si/sau casate se impoziteaza concomitent cu deducerea amortizarii fiscale, respectiv la momentul scaderii din gestiune a mijloacelor fixe si terenurilor, dupa caz.
Contribuabilii care aplica reglementarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara utilizeaza referintele pentru simbolul si denumirea conturilor corespunzator reglementarilor contabile aplicabile.

Codul fiscal:
Scutirea de impozit a profitului reinvestit Art. 19^4
(1) Profitul investit in echipamente tehnologice – masini, utilaje si instalatii de lucru – astfel cum sunt prevazute in subgrupa 2.1 din Catalogul privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, folosite in scopul desfasurarii activitatii economice, este scutit de impozit.
(2) Profitul investit potrivit alin. (1) reprezinta soldul contului de profit si pierdere, respectiv profitul contabil brut cumulat de la inceputul anului, in anul punerii in functiune a echipamentelor tehnologice respective. Scutirea de impozit pe profit aferenta investitiilor realizate se acorda in limita impozitului pe profit datorat pentru perioada respectiva.
(3) Pentru perioada 1 iulie – 31 decembrie 2014, in aplicarea facilitatii se ia in considerare profitul contabil brut inregistrat incepand cu data de 1 iulie 2014 si investit in activele mentionate la alin. (1) produse si/sau achizitionate si puse in functiune dupa aceeasi data.
[...]

(6) Scutirea se calculeaza trimestrial sau anual, dupa caz. Suma profitului pentru care s-a beneficiat de scutirea pe impozit pe profit, mai putin partea aferenta rezervei legale, se repartizeaza la sfarsitul exercitiului financiar, cu prioritate pentru constituirea rezervelor, pana la concurenta profitului contabil inregistrat la sfarsitul exercitiului financiar. In cazul in care la sfarsitul exerciciului financiar se realizeaza pierdere contabila nu se efectueaza recalcularea impozitului pe profit aferent profitului investit, iar contribuabilul nu repartizeaza la rezerve suma profitului investit.
(7) Pentru echipamentele tehnologice prevazute la alin. (1), care se realizeaza pe parcursul mai multor ani consecutivi, facilitatea se acorda pentru investitiile puse in functiune partial in anul respectiv, in baza unor situatii partiale pe lucrari.
(8) Prevederile alin. (1) se aplica pentru echipamentele tehnologice considerate noi, potrivit normelor d eaplicare.
[...]

Norme metodologice:
17^7. In sensul prevederilor art. 19^4 din Codul fiscal, prin productie de echipamente tehnologice se intelege realizarea acestora in regie proprie.

17^8. In aplicarea prevederilor art. 19^4 alin. (2) din Codul fiscal, profitul contabil brut cumulat de la inceputul anului este profitul contabil la care se adauga cheltuielile cu impozitul pe profit, inregistrat in trimestrul/anul punerii in functiune a echipamentelor tehnologice respective, fara a lua in considerare sursele proprii sau atrase de finantare a activelor mentionate la art. 19^4 alin. (1) din Codul fiscal.
Pentru echipamentele tehnologice luate in folosinta in baza contractelor de leasing financiar si puse in functiune in perioada 1 iulie 2014-31 decembrie 2016 inclusiv, scutirea de impozit pe profit se aplica de catre utilizator, cu conditia respectarii prevederilor art. 19^4 alin. (9) din Codul fiscal.

17^9. Determinarea scutirii de impozit pe profit - exemple de calcul:

Exemplul I - Calculul scutirii de impozit pentru profitul reinvestit de catre contribuabilii care aplica sistemul trimestrial de declarare si plata a impozitului pe profit
Societatea A achizitioneaza si pune in functiune in luna octombrie 2014 un echipament tehnologic in valoare de 70.000 lei. Profitul contabil brut aferent perioadei 1 ianuarie-31 decembrie 2014 este 500.000 lei, din care profitul contabil brut aferent perioadei 1 iulie-31 decembrie 2014 este 200.000 lei.
La sfarsitul anului 2014 societatea inregistreaza un profit impozabil in suma de 600.000 lei.
Pentru determinarea scutirii de impozit pe profit aferent profitului investit se parcurg urmatoarele etape:
- se calculeaza impozitul pe profit aferent anului 2014:
600.000 x 16% = 96.000 lei;
- se calculeaza impozitul pe profit aferent profitului investit: avand in vedere faptul ca profitul contabil aferent perioadei 1 iulie - 31 decembrie 2014 in suma de 200.000 lei acopera investitia realizata, impozitul pe profit scutit este:
70.000 x 16% = 11.200 lei; impozit pe profit scutit = 11.200 lei;
- repartizarea la rezerve a sumei profitului pentru care s-a beneficiat de scutire de impozit pe profit, mai putin partea aferenta rezervei legale:
a) determinarea sumei aferente rezervei legale, daca contribuabilul are obligatia constituirii acesteia potrivit legii. Presupunem, in acest caz, ca societatea A repartizeaza 5% din profitul contabil pentru constituirea rezervei legale, partea alocabila profitului investit fiind 3.500 lei;
b) determinarea sumei profitului scutit care va fi repartizat la rezerve:
70.000 - 3.500 = 66.500 lei.
Valoarea fiscala a echipamentului tehnologic este 70.000 lei care se amortizeaza linear sau degresiv potrivit art. 24 din Codul fiscal. Pentru acest echipament tehnologic contribuabilul nu poate opta pentru amortizarea accelerata.

Exemplul II - Calculul scutirii de impozit pentru profitul reinvestit de catre contribuabilii care aplica sistemul anual de declarare si plata a impozitului pe profit
La sfarsitul anului 2015 o societate inregistreaza un profit impozabil in suma de 2.500.000 lei. Profitul contabil brut aferent anului 2015 este de 1.900.000 lei. Societatea achizitioneaza si pune in functiune in luna martie 2015 un echipament tehnologic in valoare de 70.000 lei, in luna iulie un echipament tehnologic in valoare de 110.000 lei si in luna octombrie un echipament tehnologic in valoare de 90.000 lei.
Pentru determinarea scutirii de impozit pe profit aferent profitului investit se parcurg urmatoarele etape:
- se calculeaza impozitul pe profit aferent anului 2015:
2.500.000 x 16% = 400.000 lei;
- se determina valoarea totala a investitiilor realizate in echipamente tehnologice:
70.000 + 110.000 + 90.000 = 270.000 lei;
- avand in vedere faptul ca profitul contabil brut acopera investitiile realizate, impozitul pe profit aferent profitului investit este:
270.000 x 16% = 43.200 lei; impozit pe profit scutit = 43.200 lei;
- repartizarea la rezerve a sumei profitului pentru care s-a beneficiat de scutire de impozit pe profit, mai putin partea aferenta rezervei legale. Presupunem, in acest caz, ca societatea repartizeaza 5% din profitul contabil pentru constituirea rezervei legale, partea alocabila profitului investit fiind 13.500 lei;
- determinarea sumei profitului scutit care va fi repartizat la rezerve:
270.000 - 13.500 = 256.500 lei.
Valoarea fiscala a echipamentelor tehnologice respective se amortizeaza linear sau degresiv potrivit art. 24 din Codul fiscal. Pentru aceste echipamente tehnologice contribuabilul nu poate opta pentru amortizarea accelerata.

Exemplul III - Calculul scutirii de impozit pentru profitul reinvestit in echipamente tehnologice care se realizeaza pe parcursul mai multor ani consecutivi. Contribuabilul aplica sistemul trimestrial de declarare si plata a impozitului pe profit
In perioada 1 ianuarie 2016-31 martie 2016 o societate inregistreaza profit impozabil in suma de 2.000.000 lei. Profitul contabil brut aferent perioadei 1 ianuarie 2016-31 martie 2016 este de 600.000 lei.
Societatea efectueaza investitii intr-un echipament tehnologic care nu permite puneri in functiune partiale astfel: in luna septembrie 2014 in valoare de 50.000 lei, in luna ianuarie 2015 in valoare de 80.000 lei si in luna februarie 2016 in valoare de 90.000 lei, iar punerea in functiune a intregii investitii se realizeaza in luna martie 2016.
Pentru determinarea scutirii de impozit pe profit aferent profitului investit si a impozitului pe profit datorat dupa aplicarea facilitatii, se parcurg urmatoarele etape:
- se calculeaza impozitul pe profit aferent trimestrului I al anului 2016:
2.000.000 x 16% = 320.000 lei;
- se determina valoarea totala a investitiilor realizate in echipamente tehnologice:
50.000 + 80.000 + 90.000 = 220.000 lei;
- avand in vedere faptul ca profitul contabil brut din trimestrul punerii in functiune al investitiei acopera investitiile anuale realizate, impozitul pe profit aferent profitului investit este:
220.000 lei x 16% = 35.200 lei; impozit pe profit scutit = 35.200 lei;
- repartizarea la rezerve a sumei profitului pentru care s-a beneficiat de scutire de impozit pe profit, mai putin partea aferenta rezervei legale. Presupunem, in acest caz, ca la sfarsitul anului societatea repartizeaza 5% din profitul contabil pentru constituirea rezervei legale, partea alocabila profitului investit fiind 11.000 lei;
- determinarea sumei profitului scutit care va fi repartizat la rezerve:
220.000 -11.000 = 209.000 lei.
Valoarea fiscala a echipamentului tehnologic respectiv se amortizeaza linear sau degresiv potrivit art. 24 din Codul fiscal. Pentru acest echipament tehnologic contribuabilul nu poate opta pentru amortizarea accelerata.

17^10. In aplicarea prevederilor art. 19^4 alin. (7) din Codul fiscal, scutirea se acorda pentru valoarea echipamentelor tehnologice in curs de executie inregistrate in perioada 1 iulie 2014-31 decembrie 2016 si puse in functiune in aceeasi perioada. In cazul in care echipamentele tehnologice respective sunt inregistrate, partial in imobilizari corporale in curs de executie inainte de data de 1 iulie 2014 si partial dupa data de 1 iulie 2014, scutirea de impozit pe profit se aplica numai pentru partea inregistrata in imobilizari corporale in curs de executie incepand cu data de 1 iulie 2014 si care este cuprinsa in valoarea echipamentului tehnologic pus in functiune pana la data de 31 decembrie 2016 inclusiv.

17^11. In intelesul prevederilor art. 19^4 alin. (8) din Codul fiscal, echipamentele tehnologice considerate noi sunt cele care nu au fost utilizate anterior datei achizitiei."

B. Titlul V - Impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti si impozitul pe reprezentantele firmelor straine infiintate in Romania

1. Punctul 13^1 se abroga.

C. Titlul VI - Taxa pe valoarea adaugata

1. La punctul 82, alineatul (8) se abroga.

D. Titlul VII - Accize si alte taxe speciale

1. La punctul 85 alineatul (1^5), litera i) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(1^5)
[. . .]
i) antrepozitele fiscale de depozitare autorizate in exclusivitate pentru aprovizionarea aeronavelor si, respectiv, a navelor si ambarcatiunilor, cu produse energetice destinate utilizarii drept combustibil - 30 tone;".

2. La punctul 111, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Formula admisa a fi utilizata pentru denaturarea completa a alcoolului, in concentratie la hectolitru de alcool pur, este urmatoarea: izopropanol (nr. CAS 67-63-0) 3 litri (chimic pur), metiletilcetona (butanona) (nr. CAS 78-93-3) 3 litri (chimic pura) si benzoat de denatoniu (nr. CAS 3734-33-6) 1 gram (chimic pur)."

3. La punctul 113 subpunctul 113.10, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"113.10.
[. . .]
(2) Marcarea si colorarea motorinei si a kerosenului pe teritoriul Romaniei se realizeaza in antrepozite fiscale, cu exceptia antrepozitelor fiscale autorizate exclusiv pentru aprovizionarea navelor cu combustibil pentru navigatie. Marcarea si colorarea pe teritoriul Romaniei se realizeaza sub supraveghere fiscala, potrivit procedurii stabilite prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala."

4. La punctul 113 subpunctul 113.10, dupa alineatul (2) se introduc doua noi alineate, alineatele (2^1) si (2^2), cu urmatorul cuprins:
"113.10.
[. . .]
(2^1) Marcarea si colorarea motorinei si a kerosenului provenite din achizitii intracomunitare si destinate utilizarii intr-un scop scutit se realizeaza in statul membru de expeditie. Responsabilitatea marcarii si colorarii corespunzatoare potrivit alin. (1) revine antrepozitarului autorizat exclusiv pentru aprovizionarea navelor cu combustibil pentru navigatie sau destinatarului inregistrat din Romania.
(2^2) Marcarea si colorarea motorinei si kerosenului provenite din operatiuni de import si destinate plasarii in antrepozite fiscale de depozitare autorizate in exclusivitate pentru aprovizionarea aeronavelor, a navelor si ambarcatiunilor se face anterior punerii in libera circulatie, operatiunea putand fi realizata inclusiv intr-o tara terta. Responsabilitatea marcarii si colorarii corespunzatoare potrivit alin. (1) revine antrepozitarului autorizat exclusiv pentru aprovizionarea navelor cu combustibil pentru navigatie."

E. Dupa titlul IX^2 se introduce un nou titlu, titlul IX^3 - Impozitul pe constructii, cu urmatorul cuprins:
"TITLUL IX^3 Impozitul pe constructii
Codul fiscal:
Cota de impozitare si baza impozabila Art. 296^35. - (1) Impozitul pe constructii se calculeaza prin aplicarea unei cote de 1,5% asupra valorii constructiilor existente in patrimoniul contribuabililor la data de 31 decembrie a anului anterior, evidentiata contabil in soldul debitor al conturilor corespunzatoare constructiilor mentionate la art. 296^34, din care se scade:
a) valoarea cladirilor, inclusiv valoarea lucrarilor de reconstruire, modernizare, consolidare, modificare sau extindere pentru cladirile inchiriate, luate in concesiune, aflate in administrare ori in folosinta, pentru care se datoreaza impozit pe cladiri, potrivit prevederilor titlului IX, de catre contribuabil sau proprietar, dupa caz;
b) valoarea lucrarilor de reconstruire, modernizare, consolidare, modificare sau extindere pentru constructiile, aflate sau care urmeaza sa fie trecute in proprietatea statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale;
c) valoarea constructiilor din subgrupa 1.2.9 «Terase pe arabil, plantatii pomicole si viticole» din Catalogul privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 2.139/2004, cu modificarile ulterioare.
(2) Deducerea valorii lucrarilor de reconstruire, modernizare, consolidare, modificare sau extindere pentru cladirile inchiriate, luate in concesiune, aflate in administrare ori in folosinta, prevazuta la alin. (1) lit. a), se justifica cu documentatia corespunzatoare care atesta comunicarea acestei valori catre proprietar.

Norme metodologice:
1. In aplicarea prevederilor art. 296^35 alin. (1) din Codul fiscal, prin valoarea constructiilor existente in patrimoniul contribuabililor la data de 31 decembrie a anului anterior se intelege valoarea evidentiata contabil in soldul conturilor corespunzatoare constructiilor, fara a lua in considerare constructiile inregistrate in conturi in afara bilantului, conform reglementarilor contabile aplicabile.
2. Contribuabilii care aplica reglementarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara si care stabilesc pentru amortizarea mijloacelor fixe specifice activitatii de explorare si productie a resurselor de petrol si gaze si alte substante minerale politici contabile specifice domeniului de activitate, in concordanta cu cele mai recente norme ale altor organisme de normalizare care utilizeaza un cadru general conceptual similar pentru a elabora standarde de contabilitate, alte documente contabile si practicile acceptate ale domeniului de activitate, pentru determinarea bazei impozabile potrivit prevederilor art. 296^35 alin. (1) din Codul fiscal, nu includ valoarea constructiilor casate.
3. Pentru determinarea bazei impozabile stabilite prin prevederile art. 296^35 alin. (1) din Codul fiscal, contribuabilii nu includ valoarea imobilizarilor corporale in curs de executie evidentiate potrivit reglementarilor contabile aplicabile si nici valoarea aferenta unor constructii aflate in proprietatea statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale, inregistrate in conturi corespunzatoare constructiilor, potrivit legii.
4. Pentru determinarea bazei impozabile stabilite prin prevederile art. 296^35 alin. (1) din Codul fiscal, corelat cu reglementarile in vigoare pentru determinarea impozitului pe cladiri, potrivit prevederilor titlului IX al Codului fiscal, contribuabilii vor avea in vedere urmatoarele reguli:
a) din valoarea constructiilor existente in patrimoniul contribuabililor la data de 31 decembrie a anului anterior nu se scade valoarea cladirilor prevazute la art. 250 din Codul fiscal, cu exceptia celor aflate sau care urmeaza sa fie trecute in proprietatea statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale;
b) in cazul in care valoarea evidentiata contabil in soldul debitor al conturilor corespunzatoare constructiilor este diferita de valoarea care a reprezentat baza pentru determinarea impozitului pe cladiri potrivit prevederilor titlului IX din Codul fiscal, valoarea care se scade este valoarea evidentiata contabil in soldul debitor al conturilor corespunzatoare constructiilor;
c) valoarea lucrarilor de reconstruire, modernizare, consolidare, modificare sau extindere pentru cladirile inchiriate, luate in concesiune, aflate in administrare ori in folosinta este cea definita la pct. 54 alin. (1), (1^1) si (1^2) din Normele metodologice date in aplicarea art. 253 din Codul fiscal.

5. In aplicarea prevederilor art. 296^35 alin. (2) din Codul fiscal, deducerea valorii lucrarilor de reconstruire, modernizare, consolidare, modificare sau extindere se justifica in baza comunicarii catre locator potrivit pct. 54 alin. (1), (1^1) si (1^2) din Normele metodologice date in aplicarea art. 253 din Codul fiscal."

Art. II
Hotararea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 112 din 6 februarie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta hotarare, se va republica, dandu-se textelor o noua numerotare.