DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

HG 27/2015 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Cercetare Stiintifica si Inovare. Hotarare 27/2015Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 56 din 23 ianuarie 2015

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 4 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 86/2014 privind stabilirea unor masuri de reorganizare la nivelul administratiei publice centrale si pentru modificarea si completarea unor acte normative,
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Art. 1
(1)Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica si Inovare, denumita in continuare ANCSI, cu sediul in municipiul Bucuresti, str. D. I. Mendeleev nr. 21-25, sectorul 1, este organul de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Ministerului Educatiei si Cercetarii Stiintifice, prin care acesta isi realizeaza atributiile in domeniul cercetarii stiintifice, dezvoltarii tehnologice si inovarii.
(2)ANCSI este institutie publica, finantata integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educatiei si Cercetarii Stiintifice.

Art. 2
ANCSI isi desfasoara activitatea in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernuluinr. 57/2002privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, aprobata cu modificari si completari prin Legeanr. 324/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu prevederile altor acte normative, in vigoare, incidente in domeniu.

Art. 3
Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice, prin ANCSI, are rol de sinteza si coordonare in aplicarea Strategiei si Programului de guvernare in domeniul cercetarii stiintifice, dezvoltarii tehnologice si inovarii.

Art. 4
(1)Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice, prin ANCSI, conduce sistemul national de cercetare stiintifica, dezvoltare tehnologica si inovare, exercitandu-si atributiile stabilite prin legi si prin alte acte normative din sfera sa de activitate, si realizeaza, dupa caz, impreuna cu ministerele de resort politica guvernamentala in domeniul sau de activitate.
(2)Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice, prin ANCSI, are drept de initiativa si de executie in domeniul politicii financiare si al resurselor umane din sfera cercetarii stiintifice, dezvoltarii tehnologice si inovarii.
(3)Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice, in calitatea sa de autoritate de stat pentru cercetare-dezvoltare si inovare, poate delega ANCSI alte competente ce deriva din acte normative, prin ordin al ministrului educatiei si cercetarii stiintifice.

Art. 5
Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice, prin ANCSI, are rolul si responsabilitatea:

a)de a defini obiectivele strategice;
b)de a defini, aplica, monitoriza si de a evalua politicile necesare in vederea realizarii obiectivelor prevazute la lit. a);
c)de a asigura planificarea activitatilor, conform obiectivelor stabilite;
d)de a defini cadrul normativ-metodologic, functional, operational si financiar necesar in vederea aplicarii politicilor;

e)de a asigura comunicarea cu celelalte autoritati publice pentru a realiza coerenta politicilor guvernamentale;
f)de a asigura comunicarea cu structurile societatii civile si cu cetatenii;
g)de a defini, finanta, aplica, monitoriza si de a evalua programe, in scopul atingerii obiectivelor stabilite;
h)de a stimula dezvoltarea parteneriatului international.

Art. 6
Pentru a-si realiza rolul si obiectivele strategice in domeniul cercetarii stiintifice, dezvoltarii tehnologice si inovarii, Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice, prin ANCSI, indeplineste urmatoarele functii:
a)de strategie, prin care se asigura elaborarea Strategiei de punere in aplicare a Programului de guvernare in domeniul cercetarii stiintifice, dezvoltarii tehnologice si inovarii;
b)de administrare, prin care aloca, monitorizeaza si evalueaza utilizarea resurselor pentru implementarea politicilor in domeniul sau de activitate;
c)de elaborare, coordonare, control si evaluare a realizarii politicilor in domeniul cercetarii stiintifice, dezvoltarii tehnologice si inovarii;
d)de sinteza, prin care se asigura elaborarea cadrului normativ metodologic, functional, operational, institutional si financiar necesar pentru realizarea obiectivelor strategice din domeniul sau de activitate;
e)de reprezentare, prin care asigura in numele Guvernului reprezentarea in organismele/institutiile si in organizatiile nationale, regionale si internationale, ca autoritate de stat pentru domeniul sau de activitate;
f)de comunicare cu celelalte structuri ale administratiei publice centrale si locale si cu societatea civila;
g)de cooperare internationala, prin care asigura aplicarea acordurilor internationale in domeniul sau de activitate si promovarea de noi acorduri;
h)de absorbtie a fondurilor acordate de Uniunea Europeana, de alte state si de organisme internationale prin acorduri bilaterale in domeniul sau de activitate.

Art. 7
(1)In vederea indeplinirii rolului sau, Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice exercita, prin intermediul ANCSI, urmatoarele atributii:
a)fundamenteaza, elaboreaza si actualizeaza periodic politicile si strategiile sale in domeniu;
b)disemineaza informatii in domeniul cercetarii, dezvoltarii tehnologice si inovarii;
c)stimuleaza, in randul operatorilor economici si in economie in general, dezvoltarea activitatilor de cercetare stiintifica, dezvoltare tehnologica si inovare, precum si transferul tehnologic si valorificarea rezultatelor de cercetare, prin absorbtia si difuzia acestora;
d)participa la cofinantarea temelor care asigura parteneriate intre unitati de cercetare si operatori economici;
e)organizeaza actiuni promotionale de imagine si diseminare de informatii, traduceri, precum si altele asemenea in domeniul sau de activitate;
f)stimuleaza si, dupa caz, asigura editarea, tiparirea si difuzarea de publicatii sau de materiale specifice domeniului sau de competenta; publicarea de rapoarte, studii si altele asemenea;
g)urmareste armonizarea politicilor proprii cu cele din domeniul industriei, comertului, mediului, sanatatii, muncii, precum si din alte domenii;
h)elaboreaza propuneri de acte normative si de reglementari in domeniu si asigura crearea si dezvoltarea cadrului institutional aferent;
i)avizeaza proiectele de acte normative care contin prevederi ce intra in domeniul sau de competenta, initiate de alte autoritati ale administratiei publice;
j)monitorizeaza aplicarea normelor legale in vigoare;
k)elaboreaza politici privind dezvoltarea resurselor umane pentru si prin cercetare;
l)stimuleaza si monitorizeaza participarea Romaniei la programe si proiecte internationale, europene si bilaterale in domeniu;
m)asigura atragerea, utilizarea, monitorizarea si evaluarea asistentei tehnice si a consultantei interne si internationale pentru domeniul sau specific de competenta;
n)asigura dezvoltarea institutionala a institutelor si unitatilor de cercetare aflate in subordine, coordonare si sub autoritate;
o)stimuleaza dezvoltarea regionala si locala, prin programe si proiecte de dezvoltare a cercetarii stiintifice, dezvoltarii tehnologice si inovarii, prin infiintarea si initierea infiintarii, in conditiile legii, de entitati de inovare si transfer tehnologic si de parcuri stiintifice si tehnologice;
p)sprijina transferul tehnologic al rezultatelor cercetarii catre intreprinderile mici si mijlocii, in colaborare cu ministerele de resort, in baza unor programe aprobate de Guvern;
q)stimuleaza si sustine dialogul dintre comunitatea stiintifica si alte structuri ale societatii civile;
r)defineste procedurile specifice de analiza, de monitorizare si de evaluare a sistemului cercetarii stiintifice, dezvoltarii tehnologice si inovarii;
s)elaboreaza Planul national de cercetare-dezvoltare si inovare pe perioade multianuale, pe baza evaluarii resurselor necesare;
s)realizeaza studii, analize si monitorizari, evaluari si alte activitati similare in domeniul cercetarii stiintifice, dezvoltarii tehnologice si inovarii, pentru monitorizarea si evaluarea Planului national de cercetare-dezvoltare si inovare, si in acest scop poate sa contracteze servicii de consultanta, expertiza, asistenta tehnica si altele asemenea;
t)stabileste si actualizeaza obiectivele strategiei urmarite prin Planul national de cercetare-dezvoltare si inovare, in concordanta cu prioritatile politicilor economice si sociale ale Guvernului;
t)evalueaza programele cuprinse in Planul national de cercetare-dezvoltare si inovare si detalierea lor anuala;
u)aproba structura anuala a Planului national de cercetare-dezvoltare si inovare si informeaza Guvernul asupra realizarii acestora;
v)conduce, finanteaza si monitorizeaza programe/proiecte de cercetare-dezvoltare, inginerie tehnologica si de stimulare a inovarii;
w)atribuie proiecte prioritare operatorilor economici, institutiilor publice, institutiilor si unitatilor cu profil de cercetare-dezvoltare si inovare, organizatiilor neguvernamentale cu activitate de profil, in sistem competitional sau in mod direct, potrivit reglementarilor in vigoare;
x)prognozeaza, planifica si programeaza, dupa caz, bugetul aferent cercetarii, cuprins in bugetul de stat, si resursele financiare necesare realizarii politicilor in domeniul sau de competenta;
y)stabileste fondurile destinate finantarii din Planul national de cercetare-dezvoltare si inovare si programele de finantare institutionala;
z)coordoneaza activitatile de participare a Romaniei la targuri, expozitii si la alte asemenea manifestari interne si internationale cu caracter tehnico-stiintific;
aa)elaboreaza planul sectorial de cercetare-dezvoltare propriu si avizeaza planurile sectoriale de cercetare-dezvoltare ale celorlalte autoritati;
bb)stabileste fondurile destinate finantarii pentru subventionarea literaturii tehnico-stiintifice;
cc)stabileste si repartizeaza fondurile de finantare a programelor proprii de cercetare-dezvoltare ale institutelor si unitatilor de cercetare-dezvoltare;
dd)stabileste fondurile destinate finantarii investitiilor institutelor din coordonare;
ee)stabileste fondurile destinate finantarii instalatiilor si obiectivelor de interes national;
ff)exercita atributiile ce ii revin, potrivit legii, ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, privind functionarea unitatilor aflate in subordinea sau coordonarea sa;
gg)monitorizeaza si evalueaza unitatile de cercetare, dezvoltare si inovare, in conformitate cu legislatia in vigoare.
(2)ANCSI indeplineste orice alte atributii stabilite prin acte normative pentru domeniul sau de activitate.
(3)ANCSI, corespunzator obiectului sau de activitate, exercita drepturile si indeplineste obligatiile Ministerului Educatiei si Cercetarii Stiintifice ce decurg din raporturile juridice ale acestuia cu tertii.

Art. 8
(1)Regulamentul de organizare si functionare al ANCSI se aproba prin ordin al ministrului educatiei si cercetarii stiintifice.
(2)In structura organizatorica a ANCSI functioneaza directii generale, directii, servicii si birouri, in conformitate cu prevederile Legiinr. 161/2003privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3)Structura organizatorica a ANCSI este prevazuta in anexanr. 1. In cadrul acesteia, prin decizie a presedintelui, pot fi organizate servicii, birouri, compartimente, colective temporare de lucru, in conditiile legii.
(4)ANCSI poate constitui si alte structuri organizatorice necesare in vederea realizarii reformei cercetarii stiintifice, dezvoltarii tehnologice si inovarii, in conformitate cu Programul de guvernare, cu obligatiile asumate prin acorduri cu organismele internationale si prin programele europene.

Art. 9
(1)In cadrul ANCSI functioneaza, la nivel de directie generala, Organismul intermediar in cadrul Programului operational Cresterea competitivitatii economice, care va prelua si rolul de organism intermediar in cadrul Programului operational Competitivitate, denumit in continuare Organism intermediar pentru cercetare.
(2)Organismul intermediar pentru cercetare indeplineste atributiile delegate de Autoritatea de management pentru Programul operational Cresterea competitivitatii economice si pentru Programul operational Competitivitate prin acordul partilor implicate.
(3)Organismul intermediar pentru cercetare functioneaza cu un numar de 59 de posturi.
(4)Numarul de posturi cu care functioneaza Organismul intermediar pentru cercetare este cuprins in numarul maxim de posturi aprobat pentru functionarea ANCSI.

Art. 10
(1)Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei hotarari trec in subordinea ori coordonarea ANCSI entitatile, organizate, dupa caz, preluate de la Ministerul Educatiei Nationale, in calitate de autoritate de stat pentru cercetare- dezvoltare, prin ministrul delegat pentru invatamantul superior, cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica, conform art. 5alin. (4)din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale si pentru modificarea unor acte normative, aprobata cu modificari si completari prin Legeanr. 71/2013, cu modificarile si completarile ulterioare, prevazute in anexele nr. 2, 3a si 3b.
(2)Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei hotarari trec sub autoritatea ANCSI entitatile preluate conform art. 5alin. (4)din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 96/2012, aprobata cu modificari si completari prin Legeanr. 71/2013, cu modificarile si completarile ulterioare, organizate ca societati comerciale, prevazute in anexanr. 4.
(3)Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei hotarari trece sub autoritatea ANCSI Societatea Comerciala "Institutul de Cercetare-Proiectare Rulmenti si Organe de Asamblare - ICPROA" - S.A. Brasov, preluata conform Hotararii Guvernuluinr. 820/2002privind transferul actiunilor detinute de stat la Societatea Comerciala "Institutul de Cercetare-Proiectare Rulmenti si Organe de Asamblare - ICPROA" - S.A. Brasov din administrarea Autoritatii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului in administrarea Ministerului Educatiei si Cercetarii, in temeiul prevederilorart. 19din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 2/2001 pentru stabilirea unor masuri privind infiintarea, organizarea/reorganizarea sau functionarea, dupa caz, a unor ministere, organe de specialitate ale administratiei publice centrale si institutii publice, aprobata cu modificari prin Legeanr. 233/2001, cu modificarile ulterioare, prevazut in anexanr. 4.
(4)Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice, in calitate de autoritate de stat pentru cercetare-dezvoltare, exercita atributiile specifice ale organelor administratiei publice centrale din subordinea/coordonarea sau sub autoritatea carora s-au aflat entitatile prevazute in anexele nr. 3a-3b si anexanr. 4, ce decurg din actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea acestora, prin ANCSI.

Art. 11
(1)Numarul maxim de posturi pentru ANCSI este de 141, exclusiv presedintele si vicepresedintele.
(2)Regulamentul de organizare si functionare si statul de functii se aproba prin ordin al ministrului educatiei si cercetarii stiintifice, la propunerea presedintelui ANCSI.

Art. 12
(1)ANCSI este condusa de un presedinte cu rang de secretar de stat, ajutat de un vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, numiti prin decizie a prim-ministrului, la propunerea ministrului educatiei si cercetarii stiintifice.
(2)Salarizarea presedintelui si a vicepresedintelui ANCSI se face conform prevederilor legale aplicabile persoanelor care ocupa functii de demnitate publica.

Art. 13
(1)Presedintele ANCSI are urmatoarele atributii principale:
a)asigura conducerea operativa a ANCSI;
b)reprezinta ANCSI in relatia cu tertii si semneaza actele ce o angajeaza fata de acestia, in conditiile legii;
c)angajeaza si concediaza personalul unitatii, in conditiile legii;
d)incheie contracte individuale de munca si dispune masuri cu privire la modificarea, executarea, suspendarea si incetarea acestora, cu respectarea legislatiei in vigoare;
e)exercita orice atributii care ii revin conform prevederilor legale si regulamentului de organizare si functionare.
(2)In exercitarea atributiilor sale, presedintele emite decizii si instructiuni, in conditiile legii.
(3)Pentru fondurile primite de la bugetul de stat, presedintele este ordonator secundar de credite.
(4)Presedintele poate delega dreptul de semnatura vicepresedintelui sau unuia dintre conducatorii compartimentelor functionale.

Art. 14
Presedintele ANCSI reprezinta institutia in raporturile cu celelalte autoritati publice, cu persoanele juridice si fizice din tara si din strainatate, precum si in justitie.

Art. 15
Atributiile vicepresedintelui se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare.

Art. 16
Pentru exercitarea atributiilor sale, ANCSI este sprijinita de Colegiul consultativ pentru cercetare-dezvoltare si inovare, care se constituie si functioneaza conform prevederilorart. 44din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002, aprobata cu modificari si completari prin Legeanr. 324/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si de catre Consiliul National al Cercetarii Stiintifice.

Art. 17
(1)Pentru desfasurarea activitatii, ANCSI preia in administrare de la Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice unele bunuri mobile aflate in patrimoniul acestuia, aferent activitatii preluate.
(2)Preluarea imobilului in care isi desfasoara activitatea ANCSI se va realiza in conditiile legii.
(3)Predarea-preluarea bunurilor prevazute la alin. (1) se face prin protocol incheiat intre partile interesate, in termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
(4)ANCSI are in dotare pentru activitatile specifice un parc auto, stabilit potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernuluinr. 80/2001privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritatile administratiei publice si institutiile publice, aprobata cu modificari prin Legeanr. 247/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 18
(1)Structurile organizatorice, statele de functii si regulamentele de organizare si functionare pentru entitatile subordonate se stabilesc prin decizie a presedintelui ANCSI, la propunerea directorului general sau, dupa caz, a directorului entitatii.
(2)Numirea si eliberarea directorilor sau, dupa caz, a directorilor generali ai entitatilor aflate in subordinea ANCSI, prevazute in anexanr. 2, se fac prin decizie a presedintelui ANCSI.
(3)Numirea si eliberarea directorilor sau, dupa caz, a directorilor generali, precum si a membrilor consiliilor de administratie din cadrul entitatilor aflate, dupa caz, in coordonarea sau sub autoritatea ANCSI, prevazute in anexelenr. 3asi3bsi in anexanr. 4, se fac prin ordin al ministrului educatiei si cercetarii stiintifice.

Art. 19
Personalul ANCSI se constituie din functionari publici si personal contractual preluat sau, dupa caz, transferat de la Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice, care isi pastreaza drepturile salariale, in conditiile legii.

Art. 20
Preluarea posturilor, precum si a personalului din aparatul propriu al Ministerului Educatiei si Cercetarii Stiintifice aferent activitatii pentru cercetare stiintifica se face pe baza de protocol de predare-preluare, cu respectarea regimului juridic aplicabil fiecarei categorii de personal si fara afectarea drepturilor salariale.

Art. 21
Incadrarea in numarul de posturi si in noua structura organizatorica se face in termenele si cu procedura aplicabila fiecarei categorii de personal, in termen de maximum 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.

Art. 22
ANCSI poate sa incheie contracte sau conventii cu alte organisme si cu operatorii economici din tara si din strainatate, in vederea colaborarii si cooperarii pe plan national ori international in domeniul sau de activitate, in conditiile legii.

Art. 23
Anexele nr. 1, 2, 3a, 3b si 4 fac parte integranta din prezenta hotarare.


Anexa nr. 1 - STRUCTURA ORGANIZATORICA a Autoritatii Nationale pentru Cercetare Stiintifica si Inovare


(organigrama nu este inclusa in prezentul material)

Numarul total de posturi:
141, exclusiv presedintele si vicepresedintele


Anexa nr. 2 - INSTITUTIILE SI UNITATILE de cercetare stiintifica, dezvoltare tehnologica si inovare care functioneaza in subordinea Autoritatii Nationale pentru Cercetare Stiintifica si Inovare

Nr. crt.  Denumirea unitatii    Sursa de finantare
1.  Agentia Spatiala Romana    Venituri proprii
2.  Institutul de Fizica Atomica  Venituri propriiAnexa nr. 3a - INSTITUTIILE SI UNITATILE de cercetare stiintifica, dezvoltare tehnologica si inovare care functioneaza in coordonarea Autoritatii Nationale pentru Cercetare Stiintifica si Inovare

Nr. crt.  Denumirea unitatii                         Sursa de finantare
1.  Institutul de Cercetari si Amenajari Silvice Bucuresti          Venituri proprii
2.  Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Plantelor Bucuresti  Venituri propriiAnexa nr. 3b - INSITUTELE NATIONALE DE CERCETARE-DEZVOLTARE care functioneaza in coordonarea Autoritatii Nationale pentru Cercetare Stiintifica si Inovare


Nr. crt. Denumirea unitatii Sursa de finantare
0 1 2
1. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronica INOE 2000 Bucuresti Conform Ordonantei Guvernului nrl 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvotlarea tehnologica, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 324/2003, cu modificarile si completarile ulterioare
2. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Turbomotoare COMOTI Bucuresti Conform Ordonantei Guvernului nr. 57/2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 324/2003, cu modificarile si completarile ulterioare
3. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Domeniul Geologiei, Geofizicii, Geochimiei si Teledetectiei IGR Bucuresti Conform Ordonantei Guvernului nr. 57/2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 324/2003, cu modificarile si completarile ulterioare
4. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Textile si Pielarie INCDTP Bucuresti Conform Ordonantei Guvernului nr. 57/2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 324/2003, cu modificarile si completarile ulterioare
5. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Masini Agricole si Instalatii Destinate Agriculturii si Industriei Alimentare INMA Bucuresti Conform Ordonantei Guvernului nr. 57/2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 324/2003, cu modificarile si completarile ulterioare
6. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica si Inginerie Nucleara "Horia Hulubei" IFIN-HH Bucuresti Conform Ordonantei Guvernului nr. 57/2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 324/2003, cu modificarile si completarile ulterioare
7. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei si Radiatiei INFLPR Bucuresti Conform Ordonantei Guvernului nr. 57/2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 324/2003, cu modificarile si completarile ulterioare
8. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Tehnica IFT Iasi Conform Ordonantei Guvernului nr. 57/2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 324/2003, cu modificarile si completarile ulterioare
9. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor INCDFM Bucuresti Conform Ordonantei Guvernului nr. 57/2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 324/2003, cu modificarile si completarile ulterioare
10. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului INCDFP Bucuresti Conform Ordonantei Guvernului nr. 57/2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 324/2003, cu modificarile si completarile ulterioare
11. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Chimico-Farmaceutica ICCF Bucuresti Conform Ordonantei Guvernului nr. 57/2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 324/2003, cu modificarile si completarile ulterioare
12. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Electrochimie si Materie Condensata INCEMC Timisoara Conform Ordonantei Guvernului nr. 57/2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 324/2003, cu modificarile si completarile ulterioare
13. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Geologie si Geoecologie Marina CEOECOMAR Bucuresti Conform Ordonantei Guvernului nr. 57/2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 324/2003, cu modificarile si completarile ulterioare
14. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Stiinte Biologice INCDSB Bucuresti Conform Ordonantei Guvernului nr. 57/2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 324/2003, cu modificarile si completarile ulterioare
15. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie IMT Bucuresti Conform Ordonantei Guvernului nr. 57/2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 324/2003, cu modificarile si completarile ulterioare
16. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice si Izotopice ICSI Ramnicu Valcea Conform Ordonantei Guvernului nr. 57/2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 324/2003, cu modificarile si completarile ulterioare
17. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice si Moleculare INCDTIM Cluj-Napoca Conform Ordonantei Guvernului nr. 57/2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 324/2003, cu modificarile si completarile ulterioare
18. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrica Cercetari Avansate ICPE-CA Bucuresti Conform Ordonantei Guvernului nr. 57/2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 324/2003, cu modificarile si completarile ulterioare
19. Institutul National de Cercetare-Dezvolare Aerospatiala "Elie Carafoli" I.N.C.A.S. Conform Ordonantei Guvernului nr. 57/2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 324/2003, cu modificarile si completarile ulterioare
20. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Mecatronica si Tehnica Masurarii INCDMTM Bucuresti Conform Ordonantei Guvernului nr. 57/2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 324/2003, cu modificarile si completarile ulterioare
21. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare si Incercari pentru Electrotehnica ICMET Craiova Conform Ordonantei Guvernului nr. 57/2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 324/2003, cu modificarile si completarile ulterioare
22. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Industriala ECOIND Bucuresti Conform Ordonantei Guvernului nr. 57/2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 324/2003, cu modificarile si completarile ulterioare
23. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Utilaj Petrolier IPCUP Ploiesti Conform Ordonantei Guvernului nr. 57/2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 324/2003, cu modificarile si completarile ulterioare
24. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Sudura si Incercari de Materiale ISIM Timisoara Conform Ordonantei Guvernului nr. 57/2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 324/2003, cu modificarile si completarile ulterioare
25. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale si Resurse Radioactive ICPMRR Bucuresti Conform Ordonantei Guvernului nr. 57/2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 324/2003, cu modificarile si completarile ulterioare
26. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie si Petrochimie - ICECHIM Bucuresti Conform Ordonantei Guvernului nr. 57/2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 324/2003, cu modificarile si completarile ulterioare
27. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale Neferoase si Rare INMR Bucuresti Conform Ordonantei Guvernului nr. 57/2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 324/2003, cu modificarile si completarile ulterioare
28. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Securitate Miniera si Protectie Antiexploziva INSEMEX S.A. Petrosani Conform Ordonantei Guvernului nr. 57/2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 324/2003, cu modificarile si completarile ulterioare
29. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Energie ICEMENERG Bucuresti Conform Ordonantei Guvernului nr. 57/2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 324/2003, cu modificarile si completarile ulterioare
30. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Constructii si Urbanism si Dezvoltare Teritoriala Durabila URBAN-INCERC Conform Ordonantei Guvernului nr. 57/2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 324/2003, cu modificarile si completarile ulterioare
31. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Comunicatii Bucuresti INSCC Bucuresti Conform Ordonantei Guvernului nr. 57/2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 324/2003, cu modificarile si completarile ulterioare
32. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Muncii "Alexandru Darabont" INCDPM Bucuresti Conform Ordonantei Guvernului nr. 57/2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 324/2003, cu modificarile si completarile ulterioare
33. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Domeniul Muncii si Protectiei sociale INCSMPS Bucuresti Conform Ordonantei Guvernului nr. 57/2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 324/2003, cu modificarile si completarile ulterioare
34. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Mediului Bucuresti Conform Ordonantei Guvernului nr. 57/2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 324/2003, cu modificarile si completarile ulterioare
35. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Domeniul Patologiei si Stiintelor Biomedicale "Victor Babes" Bucuresti Conform Ordonantei Guvernului nr. 57/2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 324/2003, cu modificarile si completarile ulterioare
36. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare IBA Bucuresti Conform Ordonantei Guvernului nr. 57/2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 324/2003, cu modificarile si completarile ulterioare
37. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie si Protectia Mediului ICPA Bucuresti Conform Ordonantei Guvernului nr. 57/2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 324/2003, cu modificarile si completarile ulterioare
38. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Agricola Fundulea Conform Ordonantei Guvernului nr. 57/2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 324/2003, cu modificarile si completarile ulterioare
39. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Biotehnologii in Horticultura Stefanesti, Arges Conform Ordonantei Guvernului nr. 57/2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 324/2003, cu modificarile si completarile ulterioare
40. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Biologie si Nutritie Animala IBNA Balotesti Conform Ordonantei Guvernului nr. 57/2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 324/2003, cu modificarile si completarile ulterioare
41. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof si Sfecla de Zahar Brasov Conform Ordonantei Guvernului nr. 57/2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 324/2003, cu modificarile si completarile ulterioare
42. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Turism INCDT Conform Ordonantei Guvernului nr. 57/2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 324/2003, cu modificarile si completarile ulterioare
43. Institutul National de Cercetare-Dezvolare Microbiologie si Imunologie "Cantacuzino" INCDMIC Bucuresti Conform Ordonantei Guvernului nr. 57/2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 324/2003, cu modificarile si completarile ulterioare


Anexa nr. 4 - INSTITUTIILE SI UNITATILE de cercetare stiintifica, dezvoltare tehnologica si inovare care functioneaza sub autoritatea Autoritatii Nationale pentru Cercetare Stiintifica si Inovare

Nr. crt.  Denumirea unitatii                                  Sursa de finantare
1.  Societatea Comerciala "Institutul de Cercetari in Transporturi INCERTRANS" S.A.     Venituri proprii
2.  Institutul de Cercetare-Proiectare Rulmenti si Organe de Asamblare ICPROA S.A. Brasov Venituri proprii