DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

HG 247/2011 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje. Hotararea 247/2011Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 265 din 14 aprilie 2011

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Art. I
Hotararea Guvernului nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 639 din 20 iulie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 10, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 10
(1) Operatorii economici care produc ambalaje reutilizabile sunt obligati sa respecte, la fabricarea de ambalaje, cerintele esentiale privind caracterul reutilizabil al unui ambalaj prevazute la pct. 2 din anexa nr. 2, astfel incat acestea sa corespunda unor reutilizari multiple."

2. La articolul 10, dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu urmatorul cuprins:
"(6) Circulatia ambalajelor reutilizabile, paleti, navete si ambalaje primare reutilizabile, intre operatorii economici se face cu respectarea prevederilor Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, si ale Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare."

3. La articolul 14, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:
"(2) Etapizarea obiectivelor de valorificare sau incinerare in instalatii de incinerare cu recuperare de energie si de valorificare prin reciclare, globale si pe tip de material de ambalare, la nivel national, pentru perioada 20072012 si incepand cu anul 2013, este prevazuta in anexa nr. 4."

4. Articolul 16 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 16
(1) Operatorii economici, persoane juridice romane, sunt responsabili pentru intreaga cantitate de deseuri generate de ambalajele pe care le introduc pe piata nationala, dupa cum urmeaza:
a) operatorii economici care introduc pe piata produse ambalate sunt responsabili pentru deseurile generate de ambalajele primare, secundare si tertiare folosite pentru ambalarea produselor lor, cu exceptia ambalajelor de desfacere care sunt folosite pentru ambalarea, la locul de vanzare, a produselor pe care acestia le introduc pe piata nationala;
b) operatorii economici care supraambaleaza produse ambalate individual in vederea revanzarii/redistribuirii sunt responsabili pentru deseurile generate de ambalajele secundare si tertiare pe care le introduc pe piata;
c) operatorii economici care introduc pe piata ambalaje de desfacere sunt responsabili pentru deseurile generate de respectivele ambalaje.
(2) Responsabilitatile operatorilor economici prevazute la alin. (1) se pot realiza: a) individual, pentru deseurile de ambalaje rezultate de la propriile produse pe care le introduc pe piata nationala;
b) prin intermediul unui operator economic autorizat de catre o comisie constituita la nivelul autoritatii publice centrale pentru protectia mediului.
(3) Administratia Fondului pentru Mediu face publica pe propriul site lista operatorilor economici prevazuti la alin. (1).
(4) Operatorii economici prevazuti la alin. (2) sunt obligati sa indeplineasca cel putin obiectivele prevazute in anexa nr. 3 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 105/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, aplicate la deseurile de ambalaje rezultate de la ambalajele introduse pe piata nationala/preluate pe baza de contract cu asigurarea trasabilitatii acestora.
(5) Procedura, criteriile de autorizare, reautorizare, revizuire, avizare anuala si anulare a licentei de operare, precum si procentajul minim de valorificare a deseurilor de ambalaje preluate de la populatie pentru operatorii economici prevazuti la alin. (2) lit. b), componenta si atributiile comisiei de autorizare se stabilesc prin ordin comun al ministrului mediului si padurilor, al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri si al ministrului administratiei si internelor.
(6) Operatorii economici care achizitioneaza direct produse ambalate si/sau ambalaje de la operatorii economici prevazuti la alin. (1), precum si operatorii economici care comercializeaza produse in structuri de vanzare cu suprafata mare, prevazute la art. 4 lit. n) din Ordonanta Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, au obligatia sa se asigure ca operatorii economici care introduc pe piata nationala produsele comercializate sunt inclusi in lista prevazuta la alin. (3).
(7) Operatorii economici care comercializeaza catre consumatorii/utilizatorii finali produse in structuri de vanzare cu suprafata medie si mare, prevazute la art. 4 lit. m) si n) din Ordonanta Guvernului nr. 99/2000, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, au obligatia sa asigure pentru acestia posibilitatea de a se debarasa de ambalajele produselor cumparate, fara a le solicita plata.
(8) Se interzice conditionarea, sub orice forma, a drepturilor legale ale consumatorilor referitoare la produsul cumparat de pastrare a ambalajului.
(9) Operatorii economici detinatori de deseuri de ambalaje cod 15.01, prevazut in Hotararea Guvernului nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase, cu completarile ulterioare, rezultate din activitatea lor comerciala, industriala sau de productie au obligatia valorificarii/incredintarii acestora catre un operator economic autorizat de catre autoritatea competenta pentru protectia mediului pentru valorificarea deseurilor de ambalaje sau incinerarea acestora in instalatii de incinerare a deseurilor cu recuperare de energie.
(10) Obligatia prevazuta la alin. (9) nu se aplica in cazul returnarii ambalajelor catre furnizor.
(11) Autoritatile deliberative ale unitatilor administrativteritoriale au obligatia sa organizeze, sa gestioneze si sa coordoneze activitatea de colectare selectiva a deseurilor de ambalaje de la populatie, inclusiv a deseurilor periculoase de ambalaje, potrivit dispozitiilor Legii serviciului de salubrizare a localitatilor nr. 101/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel incat sa se obtina cel putin 3 fractii, respectiv hartie/carton, plastic si metal, sticla, in vederea indeplinirii prevederilor din planul judetean de gestionare a deseurilor, prin:
a) serviciul public de salubrizare;
b) colectarea in vederea valorificarii a deseurilor de ambalaje municipale, care nu fac obiectul colectarii prin serviciul de salubrizare, de catre un operator economic colector autorizat, in conditiile legii.
(12) Prevederile din planul judetean de gestionare a deseurilor referitoare la gestionarea deseurilor de ambalaje se considera indeplinite pentru cantitatile de deseuri de ambalaje gestionate in colaborare cu un operator economic prevazut la alin. (2) lit. b).
(13) Operatorii economici prevazuti la alin. (2) lit. b) au obligatia sa incheie contracte/parteneriate sau alte forme de colaborare, in conditiile legii, la cererea autoritatilor executive ale unitatilor administrativ-teritoriale, cu acestea, pentru a asigura valorificarea deseurilor de ambalaje colectate de la populatie, in limita cantitatilor de ambalaje primare preluate prin contract.
(14) Gestionarea ambalajelor si deseurilor de ambalaje trebuie sa fie astfel organizata incat sa nu introduca bariere in calea comertului.
(15) Se interzic amestecarea deseurilor de ambalaje colectate selectiv, precum si incredintarea, respectiv primirea, in vederea eliminarii prin depozitare finala, a deseurilor de ambalaje, cu exceptia celor rezultate din colectarea selectiva ori din procesele de sortare, care nu sunt valorificabile sau care nu pot fi incinerate in instalatii de incinerare cu recuperare de energie.
(16) Pana la sfarsitul anului 2011, ambalajele din lemn introduse pe piata pot fi excluse din calcul la stabilirea obiectivului global de valorificare prin reciclare, daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
a) minimum 60% din intreaga cantitate de deseuri de ambalaje din lemn este valorificata, inclusiv prin utilizare sau incredintare spre utilizare drept combustibil alternativ celui fosil ori lemnelor pentru foc;
b) minimum 15% din intreaga cantitate de deseuri de ambalaje din lemn este valorificata prin reciclare;
c) obiectivul anual de valorificare prevazut in anexa nr. 3 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 196/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 105/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, calculat pentru cantitatea de ambalaje introduse pe piata, altele decat cele din lemn, este indeplinit exclusiv prin reciclare."

5. La articolul 17, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 17
(1) Operatorii economici care isi indeplinesc responsabilitatile potrivit prevederilor art. 16 alin. (2) lit. a), operatorii economici autorizati potrivit art. 16 alin. (2) lit. b), autoritatile si institutiile publice locale si operatorii economici care preiau deseurile de ambalaje in vederea valorificarii au obligatia sa furnizeze anual Ministerului Mediului si Padurilor informatii privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje.
(2) Operatorii economici autorizati potrivit art. 16 alin. (2) lit. b) au obligatia sa furnizeze anual Ministerului Mediului si Padurilor, pe langa informatiile prevazute la alin. (1), si informatii privind cantitatile de ambalaje, respectiv cantitatile de deseuri de ambalaje pentru care au preluat responsabilitatea de la fiecare operator economic."

6. Articolul 18 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 18
(1) Procedura de raportare, tipul datelor si informatiilor privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje, furnizate potrivit art. 17 alin. (1), (2) si (5), se stabilesc prin ordin al ministrului mediului si padurilor.
(2) Informatiile raportate se constituie intr-o baza de date gestionata de Agentia Nationala pentru Protectia Mediului.
(3) Operatorii economici autorizati care valorifica deseuri de ambalaje sau le incinereaza in instalatii de incinerare a deseurilor cu recuperare de energie se inscriu la Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, iar lista acestora se face publica pe site-ul ministerului."

7. La articolul 19, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 19
(1) Autoritatile executive ale unitatilor administrativ-teritoriale au obligatia sa comunice agentiei judetene pentru protectia mediului sau agentiei regionale pentru protectia mediului, dupa caz, in cel mult 10 zile de la data adoptarii actului normativ de catre autoritatile deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale, modalitatea stabilita potrivit art. 16 alin. (11) pentru colectarea selectiva a deseurilor de ambalaje de la populatie si data la care aceasta va fi functionala."

8. La articolul 19, alineatul (2) se abroga.

9. Articolul 20 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 20
Persoanele fizice si persoanele juridice care genereaza deseuri de ambalaje din alte activitati decat cele comerciale, industriale sau de productie au obligatia sa depuna deseurile de ambalaje ale produselor cumparate in spatiile indicate potrivit dispozitiilor art. 16 alin. (7) sau sa le incredinteze sistemului de colectare stabilit de catre autoritatile deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale potrivit prevederilor art. 16 alin. (11)."

10. Articolul 21 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 21
Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului, prin unitatile subordonate, precum si autoritatile executive ale unitatilor administrativ-teritoriale promoveaza campanii de informare si educare a publicului si a operatorilor economici privind:
a) sistemele de returnare, colectare si valorificare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje care le sunt disponibile;
b) contributia lor la refolosirea, valorificarea si reciclarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje;
c) sensul marcajelor de pe ambalajele existente pe piata;
d) elementele corespunzatoare ale planurilor de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje prevazute la art. 23."

11. Articolul 26 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 26
(1) Constituie contraventii si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
a) nerespectarea prevederilor art. 20, cu amenda de la 600 lei la 1.000 lei pentru persoane fizice, respectiv cu amenda de la 10.000 lei la 20.000 lei pentru operatori economici;
b) nerespectarea prevederilor art. 10 alin. (5), art. 11 si 12, cu amenda de la 2.000 lei la 4.000 lei;
c) nerespectarea prevederilor art. 9 alin. (1), art. 10 alin. (1) si (3), cu amenda de la 4.000 lei la 8.000 lei;
d) nerespectarea prevederilor art. 13 alin. (1), cu amenda de la 8.000 lei la 15.000 lei;
e) nerespectarea prevederilor art. 17 alin. (1)(3) si ale art. 18 alin. (3), cu amenda de la 10.000 lei la 20.000 lei;
f) nerespectarea prevederilor art. 5, art. 8 alin. (1), art. 10 alin. (2), art. 16 alin. (6)(9), (11), (13) si (15) si ale art. 19 alin. (1), cu amenda de la 15.000 lei la 25.000 lei.
(2) Contravenientul poate achita pe loc sau in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia jumatate din minimul amenzii prevazute la alin. (1), agentul constatator facand mentiune despre aceasta posibilitate in procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei.
(3) Operatorii economici care, intr-un an, nu isi indeplinesc in mod individual cel putin obiectivele prevazute la art. 16 alin. (4) sunt obligati sa isi indeplineasca responsabilitatile prin intermediul unui operator economic prevazut la art. 16 alin. (2) lit. b).
(4) Licenta de operare acordata operatorilor economici prevazuti la art. 16 alin. (2) lit. b) se anuleaza in cazul in care, in 2 ani consecutivi, acestia nu indeplinesc cel putin obiectivele prevazute la art. 16 alin. (4) sau obligatiile stabilite prin ordinul prevazut la art. 16 alin. (5)."

12. Articolul 27 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 27
(1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se realizeaza:
a) de comisari din cadrul Garzii Nationale de Mediu pentru art. 5, art. 8 alin. (1), art. 9 alin. (1), art. 10 alin. (1)(3), art. 16 alin. (6), (7), (9), (11), (13) si (15), art. 17 alin. (1)(3) si art. 19 alin. (1);
b) de catre personalul imputernicit al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor pentru art. 10 alin. (5), art. 11, 12, art. 13 alin. (1) si art. 16 alin. (8);
c) de catre personalul imputernicit al Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri si al Garzii Nationale de Mediu pentru art. 18 alin. (3);
d) de reprezentantii imputerniciti ai autoritatilor executive ale unitatilor administrativ-teritoriale pentru art. 20.
(2) Constatarea realizarii obiectivelor de catre operatorii economici prevazuti la art. 16 alin. (1) si de catre operatorii economici autorizati potrivit art. 16 alin. (2) lit. b) se realizeaza de catre persoane imputernicite din cadrul Administratiei Fondului pentru Mediu."

13. Articolul 31 se abroga.

14. La anexa nr. 1 punctul 1, litera w) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"w) sistem-depozit sistem prin care cumparatorul, la achizitionarea unui produs ambalat, plateste vanzatorului o suma de bani care ii este rambursata atunci cand ambalajul este returnat;".

15. La anexa nr. 1 punctul 1, dupa litera y) se introduc doua noi litere, literele z) si a^1), cu urmatorul cuprins:
"z) trasabilitate caracteristica unui sistem de a permite regasirea istoricului, a utilizarii sau a localizarii unui deseu prin identificari inregistrate;
a^1) introducere pe piata nationala a unui produs actiunea de a face disponibil pe piata, pentru prima data, contra cost sau gratuit, un produs, in vederea distribuirii si/sau utilizarii. Produsele fabricate exclusiv pentru un operator economic care isi aplica denumirea, marca sau un alt semn distinctiv pe produs se considera a fi introduse pe piata nationala de catre acesta. Ambalajele produselor importate/achizitionate din tari ale Uniunii Europene de catre operatorii economici, inclusiv ambalajele produselor destinate utilizarii/consumului propriu, se considera a fi introduse pe piata nationala la momentul importului."

16. In cuprinsul textului art. 25 si in anexa nr. 2, termenii "recuperare" si "recuperabil" se inlocuiesc cu termenii "valorificare", respectiv "valorificabil".

17. Anexa nr. 4 se modifica si se inlocuieste cu anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. II
Licentele de operare emise anterior intrarii in vigoare a prezentei hotarari pentru operatorii economici autorizati in baza Ordinului ministrului mediului si gospodaririi apelor, al ministrului economiei si comertului si al ministrului administratiei si internelor nr. 1.229/731/1.095/2005 pentru aprobarea Procedurii si criteriilor de autorizare a operatorilor economici in vederea preluarii responsabilitatii privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje, cu modificarile si completarile ulterioare, raman valabile pe perioada pentru care au fost emise.

Art. III
Ordinul comun al ministrului mediului si padurilor, al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri si al ministrului administratiei si internelor privind procedura, criteriile de autorizare, reautorizare, revizuire, avizare anuala si anulare a licentei de operare, precum si procentajul minim de valorificare a deseurilor de ambalaje preluate de la populatie pentru operatorii economici prevazuti la art. 16 alin. (2) lit. b) din Hotararea Guvernului nr. 621/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, componenta si atributiile comisiei de autorizare, prevazut la art. 16 alin. (5) din aceeasi hotarare, se elaboreaza in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.

Art. IV
Prezenta hotarare intra in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, cu exceptia pct. 11 si 12 ale art. I, care intra in vigoare la 30 de zile de la aceasta data.


ANEXA (Anexa nr. 4 la Hotararea Guvernului nr. 621/2005 ) - Etapizarea obiectivelor de valorificare sau incinerare in instalatii de incinerare cu recuperare de energie si de valorificare prin reciclare, globale si pe tip de material de ambalare, la nivel national, pentru perioada 20072012 si incepand cu anul 2013


    Obiectivul minim de valorificare prin reciclare/tip de material

ANUL Hartie si carton Plastic Sticla  Metale  Lemn   Obiectivul global   Obiectivul global
     (%)       (%)   (%)    (%)  (%)    de valorificare   de valorificare 
                               prin reciclare*)   sau incinerare 
                                 (%)       in instalatii
                                          de incinerare
                                          a deseurilor
                                          cu recuperare
                                          de energie **)
                                            (%)
2007   15        10   22     15   5      28          34
2008   60        11   32     50   7      33          40
2009   60        12   38     50   9      38          45
2010   60        14   44     50   12      42          48
2011   60        16   48     50   15      46          53
2012   60        18   54     50   15      50          57
2013   60        22,5  60     50   15      55          60*) Procentajul minim din greutatea totala a materialelor de ambalaj continute in deseurile de ambalaje.
**) Procentajul minim din greutatea deseurilor de ambalaje.


NOTA:
Ambalajele compozite se incadreaza in functie de materialul preponderent.
Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
Legea 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare
Legea 211/2011 privind regimul deseurilor, republicata 2014. Lege nr. 211/2011 republicata 2014
Legea 38/2014 pentru modificarea si completarea OUG 31/2011 privind interzicerea achizitionarii de la persoane fizice a metalelor feroase si neferoase si a aliajelor acestora utilizate in activitatea feroviara. Lege nr. 38/2014
HG 1168/2013 pentru modificarea si completarea HG 788/2007 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului (CE) nr. 1.013/2006 privind transferul de deseuri. Hotararea 1168/2013
Legea 384/2013 privind aprobarea OG 31/2013 pentru modificarea si completarea OUG 196/2005 privind Fondul pentru mediu. Lege nr. 384/2013
Legea 278/2013 privind emisiile industriale. Lege nr. 278/2013
Legea 132/2010 privind colectarea selectiva a deseurilor in institutiile publice. Lege nr. 132/2010
Ordin nr. 613/2009 privind aprobarea Metodologiei de evaluare a autovehiculelor utilizate pentru transportul deseurilor periculoase rezultate din activitatea medicala
HG nr. 1132/2008, hotarare privind regimul bateriilor si acumulatorilor si al deseurilor de baterii si acumulatori
Hotarare nr. 856/2008 privind gestionarea deseurilor din industriile extractive
Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 61/2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor, legea nr. 27/2007
Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor, oug nr. 61/2006
Training, coaching, mentoring. Metode si modele
Nicoleta-Valentina Florea

Pret: 29.9 lei
25.41 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
109 useri online

Useri autentificati: