DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

HG 102/2014 privind stabilirea masurilor pentru buna organizare si desfasurare a alegerilor pentru membrii din Romania in Parlamentul European din anul 2014. Hotararea 102/2014Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 130 din 24 februarie 2014

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 66 alin. (1) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea si desfasurarea alegerilor pentru Parlamentul European, republicata, cu modificarile ulterioare,
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Art. 1
(1) Pentru coordonarea si urmarirea indeplinirii sarcinilor prevazute de legislatia in vigoare in domeniul alegerii membrilor din Romania in Parlamentul European, pentru ministere si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si pentru institutiile prefectului se constituie Comisia tehnica centrala, in componenta prevazuta la anexa nr. 1.
(2) Componenta nominala a Comisiei tehnice centrale se stabileste prin ordin al ministrului afacerilor interne pe baza propunerilor formulate de conducatorii ministerelor si ai celorlalte institutii/societati mentionate.
(3) La sedintele Comisiei tehnice centrale pot participa, in calitate de invitati, reprezentanti ai partidelor politice parlamentare, ai Clubului Roman de Presa, ai altor institutii ale administratiei publice centrale interesate, ai unor operatori economici care presteaza servicii de interes public, precum si ai organizatiilor neguvernamentale.

Art. 2
Prefectii si presedintii tribunalelor iau masurile necesare pentru intocmirea listelor cuprinzand persoanele care pot fi desemnate, potrivit legii, presedinti ai birourilor electorale si loctiitori ai acestora.


Art. 3
(1) Ministerul Afacerilor Interne dispune masuri pentru mentinerea si asigurarea ordinii si linistii publice in localitatile tarii, pe intreaga perioada electorala si, in mod deosebit, in ziua votarii, precum si in zilele ce premerg si succeda acestei zile.
(2) Ministerul Afacerilor Interne asigura ordinea publica in zona sectiilor de votare si securitatea dosarelor intocmite de birourile electorale pe timpul transportului acestora la birourile electorale, precum si securitatea pe timpul tiparirii, transportului si depozitarii buletinelor de vot si a celorlalte materiale necesare votarii.

Art. 4
Primarii asigura intocmirea si tiparirea listelor electorale permanente si a copiilor de pe listele electorale permanente, potrivit legii.

Art. 5
(1) Autoritatile administratiei publice centrale iau masurile necesare pentru a pune la dispozitia autoritatilor administratiei publice locale spatii corespunzatoare in unitatile din subordine, in vederea organizarii de sectii de votare, precum si pentru sprijinirea cu personal a operatiunilor tehnice la sectiile de votare.
(2) Spatiile puse la dispozitia autoritatilor administratiei publice locale in conformitate cu alin. (1) nu vor face parte din unitatile de asistenta medicala cu paturi sau de asistenta medicala primara si ambulatorie de specialitate.

Art. 6
Ministerul Sanatatii va lua masurile necesare pentru asigurarea asistentei medicale la sectiile de votare.


Art. 7
Ministerul Afacerilor Externe va lua masurile necesare pentru organizarea si dotarea sectiilor de votare din strainatate, precum si pentru functionarea biroului electoral pentru sectiile de votare din strainatate.

Art. 8
(1) In termen de 3 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se constituie comisiile tehnice judetene si comisia tehnica a municipiului Bucuresti, in componenta prevazuta la anexa nr. 2, cu atributii in coordonarea si urmarirea indeplinirii sarcinilor ce revin autoritatilor administratiei publice locale si serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, prevazute de legislatia in vigoare, in domeniul alegerilor membrilor din Romania in Parlamentul European.
(2) Componenta nominala a comisiei tehnice judetene sau a municipiului Bucuresti se stabileste de prefect, prin ordin.
(3) La sedintele comisiilor tehnice pot participa, in calitate de invitati, reprezentanti ai partidelor politice parlamentare, ai Clubului Roman de Presa, ai unor operatori economici care presteaza servicii de interes public, precum si ai organizatiilor neguvernamentale.
(4) Pentru urmarirea si solutionarea operativa a problemelor curente din judete, respectiv din municipiul Bucuresti, pe langa comisia tehnica se constituie un grup tehnic de lucru, condus de subprefect, format din functionari publici desemnati de conducatorii serviciior publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, organizate la nivelul judetului, respectiv al municipiului Bucuresti. Din grupul tehnic de lucru vor face parte si 2-3 functionari publici din aparatul de specialitate al consiliilor judetene, respectiv al Consiliului General al Municipiului Bucuresti.
(5) In perioada in care isi desfasoara activitatea in cadrul grupului tehnic de lucru membrii acestuia sunt degrevati de sarcinile de serviciu.
(6) Conditiile materiale necesare functionarii grupului tehnic de lucru se asigura prin grija prefectului. Salariile si celelalte drepturi banesti cuvenite personalului care isi desfasoara activitatea in grupul tehnic de lucru se achita de unitatile de la care acestia provin.

Art. 9
(1) Ministerul Afacerilor Interne, cu sprijinul Autoritatii Electorale Permanente, organizeaza, in termen de cel mult 5 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, instruirea prefectilor si subprefectilor, cu privire la organizarea si desfasurarea alegerilor pentru membrii din Romania in Parlamentul European.
(2) Prefectii, cu sprijinul filialelor Autoritatii Electorale Permanente, organizeaza in cel mai scurt timp instruirea primarilor si a secretarilor comunelor, oraselor si municipiilor cu privire la sarcinile ce le revin in vederea organizarii si desfasurarii in bune conditii a alegerilor pentru membrii din Romania in Parlamentul European.
(3) Prefectii stabilesc un grafic de distrubuire a buletinelor de vot, precum si a celorlalte materiale necesare desfasurarii procesului electoral, in functie de asigurarea conditiilor de pastrare in siguranta a acestora, cu respectarea prevederilor legale.
(4) In situatia in care prefectul este in imposibilitatea de a-si exercita atributiile, precum si in cazurile in care aceasta functie este vacanta, indeplinirea sarcinilor cei ii revin prefectului, potrivit legii, este asigurata de subprefect.
(5) In perioada electorala, Ministerul Afacerilor Interne si Autoritatea Electorala Permanenta vor acorda sprijin de specialitate prefectilor si primarilor, in vederea realizarii la termen si in conditii corespunzatoare a sarcinilor ce le revin in organizarea si desfasurarea alegerilor membrilor din Romania in Parlamentul European.

Art. 10
(1) Sediul Biroului Eletoral Central se asigura de Secretariatul General al Guvernului, cel al biroului electoral pentru sectiile de votare din strainatate de catre Ministerul Afacerilor Externe, sediile birourilor electorale judetene se asigura de catre prefecti si de presedintii consiliilor judetene, iar ale birourilor electorale de sector, precum si ale birourilor electorale ale sectiilor de votare, de catre primari, impreuna cu prefectii.
(2) Dotarea tehnica si materiala a Biroului Electoral Central se asigura de catre Autoritatea Electorala Permanenta.
(3) Prefectii, presedintii consiliilor judetene si primarii asigura conditiile corespunzatoare pentru functionarea birourilor electorale jduetene si a birourilor electorale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, dupa caz.

Art. 11
(1) Autoritatea Electorala Permanenta ia masuri pentru informarea si/sau instruirea membrilor birourilor electorale si a celorlalti participanti la procesul electoral, prin realizarea, distribuirea si/sau difuzarea de publicatii, ghiduri, borsuri, pliante, productii audiovideo. Materialele de informare destinate cetatenilor altor state membre ale Uniunii Europene si cetatenilor romani care apartin minoritatilor nationale pot fi realizate in alte limbi decat cea romana.
(2) In scopul asigurarii instruirii si indrumarii eficiente a prefectilor, primarilor, secretarilor unitatilor administrativ-teritoriale, a membrilor birourilor electorale si a celorlalti participanti la procesul electoral, publicatiile vor cuprinde variante actualizate ale reglementarilor legale privind alegerile pentru membrii din Romania in Parlamentul European din anul 2014.
(3) Autoritatile administratiei publice locale vor sprijini Autoritatea Electorala Permanenta in distribuirea si/sau difuzarea materialelor de informare prevazute la alin. (1) si (2).
(4) Autoritatea Electorala Permanenta isi desemneaza reprezentantii in birourile electorale si sprijina asigurarea personalului tehnic auxiliar al acestora, potrivit legii si in limita personalului disponibil.
(5) Autoritatea Electorala Permanenta realizeaza schimbul de informatii privind drepturile electorale ale cetatenilor romani si ale celorlalti cetateni europeni cu autoritatile cu responsabilitati similare din statele membre ale Uniunii Europene. Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Afacerilor Interne asigura, potrivit competentelor, datele si informatiile inregistrate in Registrul national de evidenta a persoanelor necesare pentru indeplinirea acestei sarcini de catre Autoritatea Electorala Permanenta.
(6) Autoritatea Electorala Permanenta centralizeaza datele privind cetatenii romani care isi exercita dreptul de vot la alegerile pentru Parlamentul European din alt stat membru al Uniunii Europene, precum si alegatorii comunitari inscrisi in listele electorale speciale pe care le comunica birourilor electorale, in conditiile legii.
(7) Autoritatea Electorala Permanenta pune la dispozitia primarilor, conform legii, datele din Registrul electoral privind cetatenii cu drept de vot.

Art. 12
Secretariatul General al Guvernului pune la dispozitia Autoritatii Electorale Permanente spatii pentru arhivarea materialelor primite de la Biroul Electoral Central si a listelor electorale utilizate in sectiile de votare.

Art. 13
(1) Comisiile tehnice judetene si comisia tehnica a municipiului Bucuresti vor informa saptamanal Comisia tehnica centrala in legatura cu stadiul pregatirii si organizarii alegerilor pentru membrii din Romania in Parlamentul European din anul 2014.
(2) Comisia tehnica centrala va informa saptamanal Guvernul in legatura cu stadiul indeplinirii actiunilor privind pregatirea si organizarea alegerilor pentru membrii din Romania in Parlamentul European din anul 2014.

Art. 14
Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.


ANEXA Nr. 1 - COMPONENTA Comisiei tehnice centrale


Presedinte:
 • ministrul afacerilor interne

  Membri:
 • secretar de stat din Ministerul Afacerilor Externe;
 • secretar de stat pentru ordine publica din Ministerul Afacerilor Interne.
  a) Reprezentanti, la nivel de secretar de stat sau secretar general, ai:
 • Secretariatului General al Guvernului;
 • Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice;
 • Ministerului Finantelor Publice;
 • Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice;
 • Ministerului Afacerilor Externe;
 • Ministerului Justitiei;
 • Ministerului Educatiei Nationale;
 • Ministerului Culturii;
 • Ministerului Sanatatii;
 • Autoritatii Electorale Permanente;
 • Institutului National de Statistica;
 • Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat si Probleme speciale.

  b) Reprezentanti ai:
 • Serviciului de Telecomunicatii Speciale;
 • Agentiei Nationale de Presa AGERPRES;
 • Societatii Comerciale "Electrica" S.A.;
 • Societatii Romane de Televiziune;
 • Societatii Romane de Radiodifuziune.

  NOTA:
 • Lucrarile de secretariat tehnic ale Comisiei tehnice centrale sunt asigurate de Ministerul Afacerilor Interne.


  ANEXA Nr. 2 - COMPONENTA comisiei tehnice judetene sau a municipiului Bucuresti
 • prefectul judetului, respectiv al municipiului Bucuresti;
 • subprefectul;
 • secretarul judetului, respectiv secretarul general al municipiului Bucuresti;
 • directorul directiei regionale/judetene de statistica;
 • directorul general al directiei generale a finantelor publice a judetului, respectiv a municipiului Bucuresti;
 • inspectorul-sef al inspectoratului judetean de politie, respectiv directorul general al Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti;
 • inspectorul-sef al inspectoratului pentru situatii de urgenta judetean, respectiv inspectorul-sef al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta al Municipiului Bucuresti;
 • seful structurii judetene de administrare a bazelor de date de evidenta a persoanelor, respectiv a municipiului Bucuresti;
 • seful serviciului public comunitar judetean de evidenta a persoanelor;
 • inspectorul-sef al inspectoratului de jandarmi judetean, respectiv directorul general al Directiei Generale de Jandarmi a Municipiului Bucuresti;
 • inspectorul general al inspectoratului scolar judetean, respectiv al municipiului Bucuresti;
 • directorul directiei de sanatate publica a judetului, respectiv al Directiei de Sanatate Publica a Municipiului Bucuresti;
 • reprezentantul teritorial al Serviciului de Telecomunicatii Speciale;
 • reprezentantul teritorial al Autoritatii Electorale Permanente*);
 • reprezentantul teritorial al Societatii Comerciale "Electrica" S.A.;
 • corespondentul teritorial al Agentiei Nationale de Presa AGERPRES.
  ----------
  *) In judetele in care isi au sediul filialele regionale ale Autoritatii Electorale Permanente

  NOTA:
 • Lucrarile de secretariat tehnic ale comisiei tehnice judetene sunt asigurate de personalul din cadrul institutiei prefectului.
  Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

  Poate fi de interes si:
  Ordin 500/2016 privind documentele care atesta resedinta in strainatate in vederea exercitarii dreptului de vot la alegerile parlamentare din anul 2016
  HG 51/2016 privind stabilirea datei alegerilor locale din anul 2016. Hotarare nr. 51/2016
  Legea 288/2015 privind votul prin corespondenta, precum si modificarea si completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului si a Camerei Deputatilor, precum si pentru organizarea si functionarea Autoritatii Electorale Permanente
  Legea 115/2015 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali
  Ordin 1839/2014 privind stabilirea sectiilor de votare din strainatate pentru organizarea si desfasurarea alegerii Presedintelui Romaniei in anul 2014
  Decizie CNA nr. 528/2014 privind regulile de desfasurare in audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Presedintelui Romaniei
  HG 706/2014 pentru stabilirea masurilor pentru buna organizare si desfasurare a alegerilor pentru Presedintele Romaniei din anul 2014. Hotararea 706/2014
  OUG 55/2014 pentru reglementarea unor masuri privind administratia publica locala. Ordonanta de urgenta nr. 55/2014
  OUG 45/2014 privind modificarea si completarea Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Presedintelui Romaniei. Ordonanta de Urgenta 45/2014
  OUG 12/2014 privind modificarea Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputatilor si Senatului si pentru modificarea si completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, a Legii administratiei publice loca
  Hotarare 1H/2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a birourilor electorale constituite pentru alegerea membrilor din Romania in Parlamentul European din anul 2014
  HG 79/2014 privind stabilirea zilei de referinta pentru alegerea membrilor din Romania in Parlamentul European din anul 2014. Hotararea nr. 79/2014
  OUG 4/2014 privind operationalizarea Registrului electoral si pentru modificarea Legii nr. 33/2007 privind organizarea si desfasurarea alegerilor pentru Parlamentul European, precum si unele masuri pentru buna organizare si desfasurare a alegerilor p
  Hotarare 1/2013 pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Autoritatii Electorale Permanente
  OUG 67/2012 privind modificarea art. 55 din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului si pentru modificarea si completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, a Legii administratie
  HG 888/2012 privind stabilirea datei de desfasurare a alegerilor pentru Camera Deputatilor si Senat din anul 2012. Hotararea nr. 888/2012
  Hotararea 1/2012 privind interpretarea sintagmei de jurist prevazute de art. 24 alin. (5) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale
  HG 144/2012 privind stabilirea masurilor pentru organizarea si desfasurarea alegerilor pentru autoritatile administratiei publice locale din anul 2012. Hotararea 144/2012
  HG 140/2012 privind stabilirea datei de desfasurare a alegerilor pentru autoritatile administratiei publice locale din anul 2012
  OUG 3/2012 privind unele masuri pentru organizarea si desfasurarea alegerilor pentru autoritatile administratiei publice locale din anul 2012
  Noul Cod de procedura fiscala. Cod 577. Actualizat la 01.08.2015
  Editura C.H. Beck

  Pret: 14.9 lei
  12.7 lei
  COMANDA ACUM

  Cautare legislatie:  -------------
  Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
  -------------


  Alte reglementari
  Termeni juridici, grupare tematica
 • Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

  Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobile  Coordonator
  Magdalena Popeanga

  Website administrat de
  Alioth Software
  Politica de securitate
  Termeni si conditii
   RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
  73 useri online

  Useri autentificati: