DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Legea nr. 356/2005 pentru ratificarea Acordului european asupra transmiterii cererilor de asistenta judiciara, adoptat la Strasbourg la 27 ianuarie 1977
Acord european asupra transmiterii cererilor de asistenta judiciara[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 1103 din 07/12/2005


Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Articol unic
(1) Se ratifica Acordul european asupra transmiterii cererilor de asistenta judiciara, adoptat la Strasbourg la 27 ianuarie 1977, intrat in vigoare la 28 februarie 1977 si semnat de Romania la Moscova, la 4 octombrie 2001, denumit in continuare Acord european.
(2) Cu ocazia depunerii instrumentului de ratificare se vor formula urmatoarele declaratii:
a) potrivit dispozitiilor art. 2 din Acordul european, se desemneaza Ministerul Justitiei ca autoritate centrala expeditoare si autoritate centrala primitoare;
b) potrivit dispozitiilor art. 13 paragraful 1 din Acordul european, se exclude in intregime aplicarea dispozitiilor art. 6 paragraful 1 lit. b).

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.ACORD EUROPEAN asupra transmiterii cererilor de asistenta judiciara


Statele membre ale Consiliului Europei, semnatare ale prezentului acord, considerand ca scopul Consiliului Europei este de a realiza o uniune mai stransa intre membrii sai, apreciind ca este de dorit sa se elimine obstacolele economice care impiedica accesul la justitie in materie civila si sa se permita persoanelor defavorizate din punct de vedere financiar o mai buna valorificare a drepturilor lor in statele membre, convinse ca instaurarea unui sistem de transmitere a cererilor de asistenta judiciara adecvat ar contribui la atingerea acestui scop, au convenit urmatoarele:

Articolul 1 Orice persoana avand resedinta obisnuita pe teritoriul uneia dintre partile contractante, care doreste sa solicite asistenta judiciara in materie civila, comerciala sau administrativa pe teritoriul unei alte parti contractante, poate prezenta cererea sa in statul resedintei sale obisnuite. Acest stat este obligat sa transmita cererea celuilalt stat.

Articolul 2
1. Fiecare parte contractanta desemneaza una sau mai multe autoritati expeditoare care sa transmita direct cererile de asistenta judiciara autoritatii straine desemnate, dupa cum urmeaza.
2. Fiecare parte contractanta desemneaza, de asemenea, o autoritate centrala primitoare, insarcinata sa primeasca cereri de asistenta judiciara provenind de la o alta parte contractanta si sa le dea curs.
Statele federale si statele in care sunt in vigoare mai multe sisteme de drept au posibilitatea de a desemna mai multe autoritati centrale.

Articolul 3
1. Autoritatea expeditoare il asista pe solicitant pentru ca toate documentele care, in opinia acestei autoritati, sunt necesare evaluarii cererii sa fie anexate la aceasta. De asemenea, autoritatea expeditoare il asista pe solicitant pentru traducerea eventual necesara a documentelor. Autoritatea expeditoare poate refuza transmiterea cererii in cazul in care aceasta i se pare in mod evident abuziva.
2. Autoritatea centrala primitoare transmite dosarul autoritatii competente pentru a decide asupra cererii. Ea informeaza autoritatea expeditoare asupra tuturor dificultatilor referitoare la examinarea cererii, precum si asupra deciziei luate de autoritatea competenta.

Articolul 4
Documentele transmise conform prezentului acord sunt scutite de legalizare si de orice alta formalitate similara.

Articolul 5
Partile contractante nu pot percepe nici o remuneratie pentru serviciile aduse conform prezentului acord.

Articolul 6
1. Sub rezerva altor intelegeri incheiate intre autoritatile interesate ale partilor contractante si a dispozitiilor art. 13 si 14:
a) cererea de asistenta judiciara si documentele anexate, precum si orice alta comunicare sunt redactate in limba sau in una dintre limbile oficiale ale autoritatii primitoare ori sunt insotite de o traducere in aceasta limba;
b) fiecare parte contractanta trebuie totusi sa accepte cererea de asistenta judiciara si documentele anexate, precum si orice comunicare, daca acestea sunt redactate in limbile engleza sau franceza ori daca sunt insotite de o traducere in una dintre aceste limbi.
2. Comunicarile ce provin din statul autoritatii primitoare pot fi redactate in limba sau in una dintre limbile oficiale ale acestui stat ori in limba engleza sau franceza.

Articolul 7
In scopul facilitarii aplicarii prezentului acord, autoritatile centrale ale partilor contractante se informeaza reciproc asupra dreptului intern in materie de asistenta judiciara.

Articolul 8
Autoritatile prevazute la art. 2 sunt desemnate prin intermediul unei declaratii adresate secretarului general al Consiliului Europei in momentul in care statul respectiv devine parte la prezentul acord, conform dispozitiilor art. 9 si 11. Orice schimbare in privinta competentei acestor autoritati va face, de asemenea, obiectul unei declaratii adresate secretarului general al Consiliului Europei.

Articolul 9
1. Prezentul acord este deschis semnarii statelor membre ale Consiliului Europei, care pot deveni parti prin:
a) semnarea fara rezerva ratificarii, acceptarii sau aprobarii;
b) semnarea sub rezerva ratificarii, acceptarii sau aprobarii, urmata de ratificare, acceptare ori aprobare.
2. Instrumentele de ratificare, de acceptare sau de aprobare vor fi depuse la secretarul general al Consiliului Europei.

Articolul 10
1. Prezentul acord va intra in vigoare la o luna dupa data la care doua state membre ale Consiliului Europei vor deveni parti la acesta conform dispozitiilor art. 9.
2. Pentru orice stat membru care il va semna ulterior fara rezerva ratificarii, acceptarii sau aprobarii ori il va ratifica, il va accepta sau il va aproba, prezentul acord va intra in vigoare la o luna dupa data semnarii ori a depunerii instrumentului de ratificare, de acceptare sau de aprobare.

Articolul 11
1. Dupa intrarea in vigoare a prezentului acord, Comitetul Ministrilor Consiliului Europei va putea invita orice stat nemembru al Consiliului Europei sa adere la acesta.
2. Aderarea se va face prin depunerea, la secretarul general al Consiliului Europei, a unui instrument de aderare care va deveni efectiv la o luna dupa data depunerii sale.

Articolul 12
1. Orice stat poate, in momentul semnarii sau in momentul depunerii instrumentului sau de ratificare, de acceptare, de aprobare ori de aderare, sa indice teritoriul sau teritoriile in care se va aplica prezentul acord.
2. Orice stat poate, in momentul depunerii instrumentului sau de ratificare, de acceptare, de aprobare ori de aderare sau in oricare alt moment ulterior, sa extinda aplicarea prezentului acord, prin declaratie adresata secretarului general al Consiliului Europei, la orice alt teritoriu indicat in declaratie si pentru care asigura relatiile internationale sau este abilitat sa dispuna. Extinderea devine efectiva la o luna dupa data primirii declaratiei.
3. Orice declaratie facuta conform paragrafului precedent va putea fi retrasa, in ceea ce priveste orice teritoriu indicat in aceasta declaratie, prin notificare adresata secretarului general al Consiliului Europei. Retragerea va deveni efectiva la 6 luni dupa data primirii notificarii de catre secretarul general al Consiliului Europei.

Articolul 13
1. Orice stat poate, in momentul semnarii sau in momentul depunerii instrumentului sau de ratificare, de acceptare, de aprobare ori de aderare, sa declare excluderea aplicarii in intregime sau partial a dispozitiilor art. 6 paragraful 1 lit. b). Nici o alta rezerva nu este admisa la prezentul acord.
2. Orice parte contractanta poate retrage in intregime sau partial rezerva pe care a facut-o, prin intermediul unei declaratii adresate secretarului general al Consiliului Europei. Efectul rezervei va inceta la data primirii declaratiei.
3. Atunci cand o parte contractanta prezinta o rezerva, orice alta parte poate aplica aceeasi rezerva in privinta acestei parti.

Articolul 14
1. Orice parte contractanta avand mai multe limbi oficiale poate, in vederea aplicarii art. 6 paragraful 1 lit. a), sa faca cunoscuta, prin intermediul unei declaratii, limba in care cererea si documentele anexate trebuie sa fie redactate sau traduse in vederea transmiterii lor in acele parti ale teritoriului sau pe care le-a stabilit.
2. Declaratia prevazuta la paragraful precedent va fi adresata secretarului general al Consiliului Europei in momentul semnarii prezentului acord de statul interesat sau in momentul depunerii instrumentului sau de ratificare, de acceptare, de aprobare ori de aderare. Declaratia poate fi retrasa sau modificata in orice moment ulterior, conform aceleiasi proceduri.

Articolul 15
1. Orice parte contractanta va putea, in ceea ce o priveste, sa denunte prezentul acord adresand o notificare secretarului general al Consiliului Europei.
2. Denuntarea va deveni efectiva la 6 luni dupa data primirii notificarii de catre secretarul general.

Articolul 16
Secretarul general al Consiliului Europei va notifica statelor membre ale Consiliului Europei si oricarui stat care a aderat la prezentul acord:
a) orice semnatura fara rezerva ratificarii, acceptarii sau aprobarii;
b) orice semnatura sub rezerva ratificarii, acceptarii sau aprobarii;
c) depunerea oricarui instrument de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare;
d) orice declaratie primita privind aplicarea dispozitiilor art. 8;
e) orice data de intrare in vigoare a prezentului acord, conform art. 10;
f) orice declaratie primita privind aplicarea dispozitiilor paragrafelor 2 si 3 ale art. 12;
g) orice rezerva facuta privind aplicarea dispozitiilor paragrafului 1 al art. 13;
h) retragerea oricarei rezerve efectuate privind aplicarea dispozitiilor paragrafului 2 al art. 13;
i) orice declaratie primita privind aplicarea dispozitiilor art. 14;
j) orice notificare primita in aplicarea dispozitiilor art. 15 si data la care denuntarea va deveni efectiva.
Drept care subsemnatii, autorizati in acest scop, am semnat prezentul acord.

Adoptat la Strasbourg la 27 ianuarie 1977, in limbile franceza si engleza, ambele texte avand aceeasi valoare, intr-un singur exemplar care va fi depus la arhiva Consiliului Europei. Secretarul general al Consiliului Europei va transmite copia conforma fiecaruia dintre statele semnatare sau care au aderat.