DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Decizie privind continuarea activitatii medicale peste varsta legala de pensionare, decizie nr. 4/2008

[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 215 din 20/03/2008

Colegiul medicilor din Romania

In temeiul art. 385, art. 404 alin. (2) si al art. 406 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, Consiliul national al Colegiului Medicilor din Romania d e c i d e:

Art. 1
(1) Medicii se pensioneaza la varsta de 65 de ani, indiferent de sex.
(2) La cerere, pot continua activitatea medicala pana la implinirea varstei de 70 de ani de medicii care:
a) detin titlul de membru titular sau membru corespondent al Academiei Romane si al Academiei de Stiinte Medicale;
b) detin titlul de profesor universitar;
c) detin titlul de cercetator stiintific gradul I;
d) detin titlul de doctor in stiinte medicale;
e) au fost detinuti sau internati din motive politice, aflati in situatiile prevazute la art. 1 alin. (1) si (2) din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare;
f) din motive politice, au fost obligati sa isi intrerupa studiile o anumita perioada, obtinandu-si licenta cu intarziere, ori celor care au fost impiedicati sa isi reia activitatea profesionala.
(3) Medicii care se incadreaza in una dintre categoriile prevazute la alin. (2) vor prezenta dovada situatiei in care se incadreaza cu ocazia avizarii anuale prevazute la art. 384 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 2
La cerere, cu aviz anual eliberat de Ministerul Sanatatii Publice si de Colegiul Medicilor din Romania, pe baza certificatului de sanatate, pot exercita profesia de medic pana la varsta de 70 de ani si medicii de familie care au domiciliul in mediul rural si care isi exercita profesia in localitatea de resedinta sau in localitati din mediul rural limitrofe.

Art. 3
(1) Prin exceptie de la prevederile art. 1 alin. (1), medicii isi pot continua activitatea medicala peste varsta de pensionare daca aceasta se desfasoara in unitati sanitare private.
(2) Continuarea activitatii se face in baza certificatului de membru si a avizului anual al Colegiului Medicilor din Romania, eliberat pe baza urmatoarelor documente:
a) cererea medicului, cu mentionarea expresa a faptului ca activitatea cu caracter medical urmeaza sa se desfasoare exclusiv in unitati medicale private;
b) copie a actului de identitate;
c) certificatul de sanatate care va contine si viza de la medicul psihiatru;
d) copia asigurarii de raspundere civila, pentru greseli in activitatea profesionala, incheiata pentru anul respectiv;
e) dovada efectuarii a minimum 40 de ore de educatie medicala continua in ultimele 12 luni.
(3) Eliberarea avizului se face de colegiul teritorial unde este inregistrat medicul.

Art. 4
(1) In unitatile sanitare publice, inclusiv in cadrul liniilor de garda, continuarea activitatii peste varsta legala de pensionare poate avea loc numai in situatii exceptionale, respectiv deficit de personal medical si numai pe perioada in care postul urmeaza sa fie scos la concurs.
(2) Continuarea activitatii se face cu aprobarea Ministerului Sanatatii Publice si cu avizul Colegiului Medicilor din Romania, aviz eliberat de colegiul teritorial in care functioneaza unitatea medicala in baza urmatoarelor documente:
a) cererea medicului, cu mentionarea expresa a faptului ca este de acord sa desfasoare activitate medicala peste varsta de pensionare in unitatea medicala respectiva;
b) copie a actului de identitate;
c) certificatul de sanatate care va contine si viza de la medicul psihiatru;
d) copia asigurarii de raspundere civila, pentru greseli in activitatea profesionala, incheiata pentru anul respectiv;
e) dovada efectuarii a minimum 40 de ore de educatie medicala continua in ultimele 12 luni;
f) un referat al autoritatii de sanatate publica, prin care sa fie certificat deficitul de personal la nivelul unitatii medicale respective, inclusiv, daca este cazul, pentru linia de garda, si care sa aiba anexat dovada scoaterii postului la concurs, precum si precizarea datei urmatoare in care postul urmeaza sa fie din nou scos la concurs.
(3) Nu se va mai acorda avizul prevazut la alin. (2) in situatia in care unitatea medicala nu va organiza un nou concurs pentru ocuparea postului la termenul precizat la obtinerea pentru prima data a avizului de continuare a activitatii cu caracter medical.

Art. 5
Avizul anual pentru continuarea activitatii peste varsta de pensionare de catre medicii de familie care au domiciliul in mediul rural si care isi exercita profesia in localitatea de resedinta sau in localitati din mediul rural limitrofe se acorda de colegiul teritorial la care este inregistrat medicul respectiv in baza urmatoarelor documente:
a) cererea medicului;
b) copie a actului de identitate;
c) copia certificatului de inregistrare a cabinetelor medicale sau a unitatii medicale in care va continua desfasurarea activitatii;
d) certificatul de sanatate care va contine si viza de la medicul psihiatru;
e) copia asigurarii de raspundere civila, pentru greseli in activitatea profesionala, incheiata pentru anul respectiv;
f) dovada efectuarii a minimum 40 de ore de educatie medicala continua in ultimele 12 luni.

Art. 6
(1) In spitalele clinice, profesorii universitari pot ocupa functia de sef de sectie pana la varsta de 70 de ani, cu avizul Colegiului Medicilor din Romania si cu aprobarea ministrului sanatatii publice.
(2) Avizul pentru ocuparea functiei de sef de sectie se acorda anual de Colegiul Medicilor din Romania incepand cu varsta de 65 de ani a medicului, in baza urmatoarelor documente:
a) cererea medicului, cu precizarea expresa a faptului ca doreste sa ocupe functia de sef de sectie in unitatea medicala respectiva;
b) copie a actului de identitate;
c) copia certificatului de membru al Colegiului Medicilor din Romania;
d) un referat al autoritatii de sanatate publica in raza careia functioneaza unitatea medicala, in care sa fie confirmat statutul de spital clinic al unitatii medicale respective si sa fie fundamentat;
e) certificatul de sanatate care va contine si viza de la medicul psihiatru;
f) copia asigurarii de raspundere civila, pentru greseli in activitatea profesionala, incheiata pentru anul respectiv;
g) dovada efectuarii a minimum 40 de ore de educatie medicala continua in ultimele 12 luni;
h) o adresa a colegiului teritorial la care este inregistrat medicul cu privire la sanctiunile aplicate acestuia in ultimele 12 luni sau inexistenta acestora;
i) dovada calitatii de profesor universitar titular sau asociat.

Art. 7
Toate documentele depuse in copie vor fi certificate de titular ca sunt conforme cu originalul, prin inscrierea mentiunii "conforme cu originalul", datare, parafare si semnare.

Art. 8
(1) Impotriva deciziilor colegiilor teritoriale prin care se refuza acordarea avizului pentru continuarea activitatii se poate face contestatie. Contestatia se depune la colegiul teritorial care a emis decizia si se solutioneaza de catre Consiliul national al Colegiului Medicilor din Romania.
(2) In termen de maximum 3 zile de la primirea contestatiei, colegiile teritoriale o vor transmite la Colegiul Medicilor din Romania impreuna cu intreaga documentatie care a stat la baza emiterii deciziei.

Art. 9
Prezenta decizie se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.Poate fi de interes si:
Hotararea 24/2020 privind aprobarea instituirii starii de alerta la nivel national si a masurilor de prevenire si control a infectiilor, in contextul situatiei epidemiologice generate de virusul SARSCoV-2
OUG 18/2017 privind asistenta medicala comunitara. Ordonanta de urgenta nr 18/2017
Legea 50/2016 pentru modificarea art. 12 din Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003
Legea 9/2016 pentru ratificarea Protocolului aditional la Conventia europeana pentru protectia drepturilor omului si a demnitatii fiintei umane fata de aplicatiile biologiei si medicinei, referitor la transplantul de organe si tesuturi de origine uma
Ordin 1255/2015 pentru modificarea si completarea Normelor minime privind aptitudinile fizice si mentale necesare pentru conducerea unui autovehicul, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii nr. 1.162/2010
HG 49/2015 pentru modificarea si completarea HG 900/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la cardul national de asigurari sociale de sanatate din titlul IX Cardul european si cardul national de asigurari s
HG 34/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea de utilizare si completare a dosarului electronic de sanatate al pacientului. Hotararea 34/2015
Legea 166/2014 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Moldova privind ajutorul reciproc pentru interventiile transfrontaliere in caz de urgente medicale, semnat la Chisinau la 21 februarie 2014
Legea 154/2014 pentru modificarea art. 184 alin. (6) si (11) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii. Lege nr. 154/2014
OUG 70/2014 privind salarizarea personalului din cadrul sistemului public sanitar si sistemului public de asistenta sociala in anul 2015. Ordonanta de urgenta nr. 70/2014
OUG 68/2014 privind modificarea si completarea unor acte normative. Ordonanta de urgenta nr. 68/2014
Legea 149/2014 privind unele masuri referitoare la veniturile medicilor de familie care asigura continuitatea asistentei medicale in centrele de permanenta
HG 846/2014 pentru modificarea si completarea HG 1996/2004 privind conditiile de acordare in mod gratuit a asistentei medicale si psihologice, a medicamentelor si protezelor pentru functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei pe
Legea 132/2014 privind aprobarea OUG 2/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative. Lege nr. 132/2014
Legea 113/2014 privind aprobarea OUG nr. 35/2012 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul sanitar. Lege nr. 113/2014
Ordin nr. 620/362/2014 privind aprobarea criteriilor ce stau la baza indeplinirii atributiilor comisiilor constituite in baza prevederilor Hotararii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglemen
OUG 23/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii si pentru modificarea unor acte normative in domeniul sanatatii. Ordonanta de Urgenta nr. 23/2014
Legea 65/2014 privind modificarea OG 14/2007 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, precum si pentru stabilirea altor masuri. Lege nr. 65/2014
Legea 104/2003 privind manipularea cadavrelor umane si prelevarea organelor si tesuturilor de la cadavre in vederea transplantului republicata 2014. Lege nr. 104/2003 republicata 2014
Legea 282/2005 privind organizarea activitatii de transfuzie sanguina, donarea de sange si componente sanguine de origine umana, precum si asigurarea calitatii si securitatii sanitare, in vederea utilizarii lor terapeutice, republicata 2014. Lege nr.
Legislatia succesiunilor. Cod 572. Actualizat la 5.06.2015
Editura C.H. Beck

Pret: 13.9 lei
11.9 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
59 useri online

Useri autentificati: