DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Codul deontologic al profesiei de asistent social, codul nr. 1/2008[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 173 din 06/03/2008

Colegiul National al Asistentilor Sociali

In temeiul dispozitiilor art. 27 lit. a) din Legea nr. 466/2004 privind Statutul asistentului social si ale art. 7 alin. (2) lit. g) din Regulamentul de organizare si functionare al Colegiului National al Asistentilor Sociali, Consiliul national al Colegiului National al Asistentilor Sociali a adoptat prezentul cod deontologic al profesiei de asistent social.


Capitolul I - Dispozitii generale


Art. 1
(1) Codul deontologic al profesiei de asistent social, denumit in continuare cod, stabileste normele obligatorii de conduita profesionala a asistentilor sociali, respectiv a membrilor Colegiului National al Asistentilor Sociali din Romania, denumit in continuare Colegiu.
(2) Codul are ca scop reglementarea principiilor si regulilor de conduita a asistentilor sociali pentru a preveni aparitia unor situatii care ar putea afecta reputatia si buna practica a acestora, dezvoltarea si consolidarea Colegiului, precum si imaginea corpului profesional al asistentilor sociali in general.

Art. 2
Codul reglementeaza relatiile profesionale ale asistentilor sociali si stabileste standardele de conduita a acestora in relatiile cu beneficiarii, membrii corpului profesional, precum si cu alte categorii de profesionisti.

Art. 3
(1) Respectarea intocmai a prevederilor prezentului cod constituie o obligatie profesionala pentru fiecare asistent social.
(2) Desfasurarea activitatilor de asistenta sociala se va realiza numai in conditiile prezentului cod si ale legislatiei in vigoare.

Art. 4
(1) Colegiul poate actiona pentru tragerea la raspundere disciplinara a asistentilor sociali care incalca normele imperative privind cadrul legal al exercitarii profesiei de asistent social, precum si pentru tragerea la raspundere penala, civila, administrativa sau de alta natura, dupa caz.
(2) Colegiul poate sesiza organele in drept cu privire la practicarea profesiei de asistent social de catre o persoana care nu a obtinut titlul profesional de asistent social, in conditiile legii.


Capitolul II - Principii generale profesionale


Art. 5
Asistentul social are obligatia de a-si exercita profesia potrivit prevederilor legale in vigoare privind exercitarea profesiei de asistent social, precum si ale normelor profesionale specifice din domeniul asistentei sociale.

Art. 6
Asistentul social este obligat sa promoveze si sa respecte valorile profesiei, metodologia exercitarii profesiei, precum si ghidurile de buna practica in domeniu, aprobate de Colegiu, asigurand in acest mod realizarea calitatii actului profesional.

Art. 7
Asistentul social trebuie sa isi imbogateasca permanent cunostintele profesionale si sa caute in mod consecvent sa isi ridice standardele de calitate ale exercitarii profesiei, precum si in domeniul cercetarii, semnaland autoritatii profesionale practicile ilicite in domeniu, precum si pe cele care incalca dispozitiile prezentului cod.


Capitolul III - Independenta profesionala si responsabilitatea asistentului social


Art. 8
(1) Asistentul social isi desfasoara activitatea pe baza principiului independentei profesionale, care ii confera dreptul de initiativa si decizie in exercitarea actului profesional, cu asumarea deplina a raspunderii pentru calitatea acestuia.
(2) Independenta asistentului social nu poate prejudicia in niciun fel interesele beneficiarului serviciului profesional.

Art. 9
Asistentul social pledeaza pentru conditii de viata care sa conduca la satisfacerea nevoilor umane de baza si promoveaza valorile sociale, economice, politice si culturale, compatibile cu principiile justitiei sociale.

Art. 10
Asistentul social este obligat sa isi exercite profesiunea cu responsabilitate, in conformitate cu competentele corespunzatoare treptelor de competenta profesionala dobandite, prevazute in anexa nr. 1, care face parte integranta din prezentul cod.

Art. 11
Actul profesional al asistentului social se exercita in mod obligatoriu olograf, cu precizarea numelui, prenumelui si codului alocat din Registrul National al Asistentilor Sociali, Partea I, precum si prin aplicarea parafei profesionale individuale.

Art. 12
Asistentul social presteaza numai categoriile de servicii de asistenta sociala specifice tipului de interventie si beneficiarului serviciilor, potrivit ghidurilor de buna practica in domeniul asistentei sociale, precum si normelor metodologice privind exercitarea profesiei de asistent social, aprobate de Colegiu, in conditiile legii.

Art. 13
Pentru serviciile de asistenta sociala prestate in relatiile contractuale stabilite cu beneficiarul acestora, asistentul social, indiferent de forma de exercitare a profesiei, beneficiaza de un salariu sau onorariu negociat in mod liber cu beneficiarii serviciilor prestate sau cu furnizorii de servicii de asistenta sociala ori cu alta entitate angajatoare in cadrul carora activeaza, dupa caz.

Art. 14
(1) Asistentul social are urmatoarele responsabilitati sociale:
a) sa pledeze pentru imbunatatirea conditiilor sociale in vederea satisfacerii nevoilor umane de baza si promovarii justitiei sociale;
b) sa actioneze pentru a facilita accesul la servicii specifice si posibilitatea de a alege pentru persoanele vulnerabile, dezavantajate sau aflate in dificultate;
c) sa promoveze conditiile care incurajeaza respectarea diversitatii sociale si culturale;
d) sa promoveze politicile si practicile care incurajeaza constientizarea si respectarea diversitatii umane;
e) sa faciliteze si sa informeze publicul in legatura cu participarea la viata comunitara si schimbarile sociale care intervin;
f) sa asigure servicii profesionale in situatii de urgenta, in conditiile legii si ale normelor privind exercitarea profesiei de asistent social;
g) sa recunoasca importanta fundamentala a relatiilor interumane si sa le promoveze in practica profesionala, incurajand relatiile dintre persoane cu scopul de a promova, reface, mentine si/sau imbunatati calitatea vietii;
h) sa se asigure de respectarea drepturilor fundamentale ale omului si de aplicarea legislatiei internationale la care Romania a aderat.
(2) Asistentul social trateaza toate cazurile date spre asistare, in functie de concluziile evaluarii riscului, nevoilor si resurselor.
(3) Asistentul social va trata cu prioritate cazurile minorilor aflati in dificultate, fiind activat in mod automat principiul interesului superior al acestora, in conditiile Conventiei ONU cu privire la drepturile copilului, in acest sens avand obligatia de a se autosesiza.
(4) Asistentii sociali vor avea in vedere intotdeauna ca propriul lor comportament reprezinta un model pentru membrii comunitatii, actionand in consecinta.


Capitolul IV - Obligatii fata de profesia de asistent social


Art. 15
Asistentul social contribuie la promovarea profesiei de asistent social, precum si la sustinerea spiritului de breasla.

Art. 16
In vederea asigurarii standardelor de integritate profesionala, asistentul social este obligat:
a) sa promoveze si sa mentina standardele de calitate in practica profesionala;
b) sa promoveze si sa dezvolte valorile si etica profesionala, baza de cunostinte si misiunea profesiei de asistent social;
c) sa protejeze integritatea profesionala a asistentilor sociali prin conferinte, studii, cercetare, analiza, activitati de predare, consultanta, expuneri in cadrul comunitatilor, prin participarea activa in cadrul organizatiei profesionale, precum si prin alte actiuni de eficientizare a activitatii profesionale.

Art. 17
In spiritul promovarii demnitatii profesiei, asistentul social se va preocupa permanent ca partenerii, asociatii si/sau angajatii sai sa nu lezeze drepturile persoanelor cu care interactioneaza in actul profesional, sa nu diminueze increderea publica in profesionalismul, onestitatea si responsabilitatea membrilor Colegiului, precum si pentru a preveni si elimina practicarea ilegala a profesiei de asistent social, sesizand in acest sens Colegiul.


Capitolul V - Obligatii fata de beneficiari


Art. 18
(1) Relatiile asistentului social cu beneficiarii serviciilor sale profesionale se bazeaza pe onestitate si confidentialitate, asistentul social avand obligatia de a informa beneficiarii asupra problemelor specifice si cheltuielilor probabile pe care le implica prestarea serviciilor de asistenta sociala.
(2) Asistentul social are obligatia de a informa beneficiarul - persoana fizica sau persoana juridica - in timp util asupra oricaror modificari intervenite in legatura cu prestatia sa, care ar putea influenta calitatea, costurile sau termenele de prestare a serviciilor.
(3) Asistentul social intreprinde toate masurile care sa ii permita intreruperea, la nevoie, a relatiilor contractuale cu acei beneficiari sau cu acei angajatori care, prin cerintele sau atitudinea lor pe parcursul desfasurarii activitatilor contractate, genereaza situatii incompatibile.

Art. 19
(1) Respectarea principiului autodeterminarii obliga asistentul social sa nu decida in numele beneficiarului.
(2) Asistentul social sprijina beneficiarii pentru identificarea si dezvoltarea resurselor in vederea alegerii celei mai bune optiuni si acorda toata atentia necesara intereselor celorlalte parti implicate in activitatea de asistenta sociala.
(3) Asistentul social poate limita drepturile beneficiarilor la autodeterminare atunci cand acesta considera ca actiunile prezente si/sau viitoare ale beneficiarilor prezinta un risc pentru ei insisi si/sau pentru alte persoane.

Art. 20
(1) Asistentul social va furniza serviciile de asistenta sociala beneficiarilor numai in contextul unei relatii profesionale contractuale si al consimtamantului informat al beneficiarului, dupa caz.
(2) In cazul in care beneficiarii serviciilor de asistenta sociala nu au capacitatea de a-si exprima in scris consimtamantul sau de a contracta, asistentul social trebuie sa protejeze interesele beneficiarului serviciului sau, urmarind obtinerea consimtamantului scris al reprezentantului legal al acestuia, dupa caz.

Art. 21
(1) Asistentul social utilizeaza un limbaj clar si adecvat pentru a informa beneficiarii serviciilor de asistenta sociala despre scopul, riscurile si limitele serviciilor, costurile legate de serviciul respectiv, alternativele existente, dreptul beneficiarilor de a refuza sau de a rezilia relatiile contractuale stabilite, precum si despre perioada pentru care sunt incheiate raporturile contractuale de asistenta sociala.
(2) In situatiile in care beneficiarul serviciilor de asistenta sociala nu intelege sau are dificultati in a intelege limbajul utilizat in practica, asistentul social trebuie sa se asigure ca acesta a inteles conditiile prezentate, in acest sens asigurand beneficiarului o explicatie detaliata, direct sau prin intermediul unui translator/interpret, dupa caz.

Art. 22
Asistentul social informeaza beneficiarii serviciilor de asistenta sociala cu privire la limitele si riscurile furnizarii de servicii prin intermediul tehnicii de calcul si de comunicare moderne, solicitand acordul scris al acestora pentru orice inregistrare audio si video, precum si pentru prezenta unei terte persoane, in calitate de observator sau supervizor.

Art. 23
Pentru a asigura o interventie competenta, asistentul social are dreptul si obligatia de a asigura si de a utiliza servicii si tehnici specializate de interventie, in conditiile respectarii obligatiei de formare profesionala continua, potrivit legii.

Art. 24
(1) Asistentul social presteaza serviciile profesionale in concordanta cu specificul cultural al beneficiarilor, adaptandu-se diversitatii culturale prin cunoasterea, intelegerea, acceptarea si valorizarea modelelor culturale existente.
(2) Asistentul social trebuie sa detina cunostinte de baza despre mediul cultural si caracteristicile grupului sau comunitatii din care fac parte beneficiarii serviciilor de asistenta sociala.
(3) Formarea profesionala a asistentului social ii permite acestuia intelegerea diversitatii sociale si culturale privind etnia, religia, sexul si/sau orientarea sexuala, varsta, statutul marital, convingerile politice si religioase sau dizabilitatile mentale ori fizice ale beneficiarului.

Art. 25
(1) Asistentul social evita conflictele de interese in exercitarea profesiei si promoveaza o abordare impartiala a situatiilor profesionale.
(2) Asistentul social informeaza beneficiarul despre posibilele conflicte de interese si intervine, dupa caz, in prevenirea sau rezolvarea acestora.
(3) In anumite cazuri, protejarea beneficiarului poate conduce la incheierea relatiei profesionale si orientarea clientului catre un alt profesionist sau catre un alt serviciu care sa corespunda nevoii acestuia.
(4) Asistentul social nu foloseste relatia profesionala cu beneficiarul serviciilor sale profesionale pentru obtinerea de avantaje sau alte beneficii de orice natura in interes personal.
(5) Asistentul social este obligat sa atenueze sau sa previna conflictele de interese existente sau posibile.

Art. 26
(1) Asistentul social se bazeaza in activitatea profesionala pe principiile respectarii si apararii intimitatii beneficiarului, confidentialitatii acestuia, precum si pe principiul utilizarii responsabile a informatiilor obtinute in timpul exercitarii profesiei sau in legatura cu aceasta.
(2) Asistentul social nu poate solicita informatii despre viata privata a beneficiarului serviciilor sale, decat in cazul in care acestea sunt relevante pentru interventie, asistentul social avand obligatia pastrarii confidentialitatii in privinta acestora.
(3) In anumite situatii, asistentul social poate dezvalui informatii confidentiale, cu acordul beneficiarilor sau ai reprezentantilor legali ai acestora, dupa caz.
(4) Asistentii sociali pot dezvalui informatii confidentiale fara acordul beneficiarilor, in conditiile legii si ale actelor normative adoptate in vederea executarii acesteia sau atunci cand nedezvaluirea acestora ar pune in pericol viata, integritatea fizica a beneficiarilor sau a altor persoane.
(5) Asistentul social informeaza beneficiarii serviciilor de asistenta sociala despre incalcarea confidentialitatii informatiilor pe care le detin in legatura cu acestia, motivatia avuta in vedere, precum si despre posibilele consecinte, in conditiile legii.
(6) Asistentul social trebuie sa pastreze confidentialitatea asupra identitatii beneficiarilor, atunci cand acesta prezinta informatii in mass-media, in conditiile legii.

Art. 27
In cazul in care autoritatile publice competente solicita, pe cale legala, informatii despre un anumit caz sau atunci cand sunt puse in pericol interesele legitime, viata ori integritatea beneficiarilor, asistentul social poate dezvalui informatiile cerute, in conditiile legii.

Art. 28
(1) Accesul la documentele beneficiarilor si transferul acestora se realizeaza astfel incat sa se asigure protectia deplina a informatiilor confidentiale continute.
(2) Accesul la documentele beneficiarilor este permis profesionistilor care lucreaza in echipa pluridisciplinara, supervizorilor sau coordonatorilor activitatii profesionale de asistenta sociala, precum si altor persoane autorizate in conditiile legii.
(3) La cerere, beneficiarii au acces la informatii din propriile dosare, in masura in care asistentul social apreciaza ca acestea servesc intereselor lor si nu prejudiciaza alte persoane.
(4) La incheierea serviciilor, asistentul social are responsabilitatea de a arhiva dosarele clientilor pentru a asigura accesul la informatie in viitor si protectia informatiilor confidentiale.

Art. 29
(1) Contactele fizice intre asistentii sociali si beneficiarii serviciilor de asistenta sociala trebuie evitate in cazul in care se constata ca acest lucru ii prejudiciaza in vreun fel pe acestia.
(2) Asistentul social care se angajeaza in contacte fizice cu beneficiarii trebuie sa aiba responsabilitatea de a stabili limite adecvate diferentelor culturale, in conditiile legii.
(3) Asistentul social nu poate intretine relatii sexuale cu beneficiarii serviciilor de asistenta sociala sau cu rudele acestuia, pe toata durata prestarii serviciilor profesionale catre acestia.
(4) Asistentul social nu manifesta fata de beneficiarii actului sau profesional comportamente verbale sau fizice de natura sexuala, menite a fi intelese ca avansuri sexuale sau solicitari de favoruri sexuale.

Art. 30
Asistentul social foloseste un limbaj adecvat si respectuos fata de client si evita folosirea termenilor care pot aduce prejudicii persoanelor, grupurilor sau comunitatilor.

Art. 31
(1) Asistentul social va asigura continuitatea serviciilor in cazul in care acestea sunt intrerupte de factori cum ar fi: transferul, boala, indisponibilitatea temporara etc.
(2) Asistentul social poate finaliza relatia profesionala cu beneficiarii, precum si serviciile oferite acestora atunci cand acestea nu mai raspund nevoilor si intereselor acestora.
(3) Asistentul social se asigura ca finalizarea relatiei profesionale cu beneficiarii si a serviciilor oferite este un proces planificat, asupra caruia beneficiarii detin toate informatiile necesare.


Capitolul VI - Obligatii fata de membrii corpului profesional


Art. 32
(1) Relatiile dintre asistentii sociali se bazeaza intotdeauna, indiferent de interesele personale sau ale persoanelor pe care le asista, pe respect profesional reciproc.
(2) Asistentul social isi construieste reputatia profesionala numai pe baza competentei sale profesionale, fara a folosi mijloace de reclama sau alte mijloace comerciale, altele decat cele prevazute de lege.

Art. 33
(1) Concurenta profesionala intre asistentii sociali se bazeaza numai pe competenta si calitatea serviciilor profesionale oferite beneficiarilor.
(2) Sunt interzise si sunt considerate acte de concurenta profesionala neloiala urmatoarele actiuni:
a) tentativa sau actiunea de denigrare sau de discreditare a asistentilor sociali in scopul atragerii beneficiarilor de servicii de asistenta sociala;
b) practicarea profesiei sub standardele de calitate stabilite prin ghidurile de buna practica in domeniu sau prin normele privind exercitarea profesiei de asistent social, precum si prin stabilirea unor onorarii derizorii avand ca scop atragerea beneficiarilor serviciilor de asistenta sociala;
c) utilizarea unor mijloace de presiune sau a functiei detinute in vederea atragerii beneficiarilor serviciilor psihologice sau in alt scop personal;
d) utilizarea oricaror informatii de specialitate nepublicate sau neoficiale, la care asistentul social a avut acces pe diferite cai, in scopul obtinerii de avantaje personale.

Art. 34
(1) Orice litigiu intre asistenti sociali cu privire la exercitarea profesiunii de asistent social trebuie comunicat imediat pentru conciliere Colegiului.
(2) Comisia de deontologie profesionala are competenta analizarii situatiei de litigiu create, precum si desfasurarii tuturor actelor necesare concilierii, inainte de sesizarea altor instante.


Capitolul VII - Obligatiile asistentului social in relatiile cu institutiile publice


Art. 35
Asistentul social, salariat sau membru al unor comisii sau organisme de specialitate ale unor institutii publice, nu va divulga si nu va folosi in scopul obtinerii de avantaje materiale personale, familiale sau de grup informatii de specialitate care nu au fost facute publice.

Art. 36
Asistentul social, salariat sau membru al unor comisii ori organisme publice sau tehnice de analiza ori decizie, nu se poate pronunta asupra unor acte sau documentatii la a caror realizare este implicat personal.

Art. 37
Asistentul social nu va oferi avantaje materiale sau de orice alta natura unui functionar public, cu intentia de a influenta o decizie de care este interesat.

Art. 38
Asistentul social care isi desfasoara activitatea in cadrul unei institutii a administratiei publice, in invatamant sau participa in diverse foruri decizionale ori de jurizare nu va accepta avantaje materiale sau de orice natura oferite pentru a influenta decizia sa.


Capitolul VIII - Sanctiunile disciplinare


Art. 39
(1) Incalcarea de catre asistentii sociali a dispozitiilor prevazute in prezentul cod constituie abatere disciplinara.
(2) In urma realizarii cercetarii disciplinare, Comisia de deontologie profesionala si organele de conducere ale Colegiului, dupa caz, apreciaza gravitatea fiecarui caz de incalcare a dispozitiilor prezentului cod.
(3) Sanctiunile disciplinare aplicabile asistentilor sociali sunt prevazute in art. 20 alin. (2) lit. a)-d) din Regulamentul de organizare si functionare al Colegiului National al Asistentilor Sociali.


Capitolul IX - Dispozitii finale si tranzitorii


Art. 40
(1) De la data adoptarii prezentului cod se abroga orice alta dispozitie contrara, in conditiile legii.
(2) De la data adoptarii prezentului cod autoritatile publice, alte persoane juridice sau entitati specializate care au incadrati asistenti sociali vor aduce la cunostinta acestora prevederile prezentului cod.
(3) Prezentul cod a fost adoptat in executarea Legii nr. 466/2004 privind Statutul asistentului social, pentru detalierea si aplicarea unitara a dispozitiilor legale privind deontologia profesiei de asistent social.

Art. 41
Punerea in aplicare a prezentului cod se realizeaza sub aspect procedural potrivit dispozitiilor procedurale prevazute in anexa nr. 2, care face parte integranta din prezentul cod.

Art. 42
Prezentul cod se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


ANEXA Nr. 1 - TREPTELE DE COMPETENTA PROFESIONALA ale profesiei de asistent social


In conformitate cu dispozitiile art. 25 alin. (1) din Legea nr. 466/2004 privind Statutul asistentului social si ale actelor cu caracter normativ aprobate de catre Colegiul National al Asistentilor Sociali in aplicarea unitara si detalierea dispozitiilor legii, pentru punerea in executare a acesteia, treptele de competenta profesionala sunt:
a) asistent social debutant;
b) asistent social practicant;
c) asistent social specialist;
d) asistent social principal.


ANEXA Nr. 2 - DISPOZITII PROCEDURALE


Art. 1
(1) Procedura raspunderii disciplinare si deontologice a asistentului social are la baza prevederile Legii nr. 466/2004 privind Statutul asistentului social, denumita in continuare lege, si ale art. 20 si 21 din Regulamentul de organizare si functionare al Colegiului National al Asistentilor Sociali.
(2) Plangerile si reclamatiile privind incalcarea Codului deontologic al profesiei de asistent social, precum si a dispozitiilor legale privind exercitarea profesiei de asistent social vor fi adresate presedintelui Colegiului National al Asistentilor Sociali, denumit in continuare Colegiu, care va lua masurile necesare in vederea inceperii cercetarii disciplinare.
(3) Cercetarea disciplinara este o cercetare profesionala realizata in scopul analizarii si solutionarii actelor de sesizare privind incalcarea de catre asistentii sociali a normelor deontologice ale profesiei, precum si a altor aspecte privind conditiile prestarii serviciilor de asistenta sociala.

Art. 2
Responsabilitatea analizarii pe fond a sesizarilor primite apartine Comisiei de deontologie profesionala a Colegiului.

Art. 3
(1) Dupa inregistrarea sesizarii, in termen de maximum 15 zile de la data primirii sesizarii, presedintele Colegiului convoaca prin decizie Comisia de deontologie profesionala a Colegiului, pentru analizarea si solutionarea actului de sesizare inregistrat, fixand data si locul sedintei.
(2) La data stabilita prin convocator, Comisia de deontologie profesionala analizeaza actul de sesizare primit si in functie de continutul acesteia propune Biroului executiv solutionarea acesteia sau punerea in miscare a procedurii cercetarii disciplinare prealabile.

Art. 4
(1) Procedura cercetarii disciplinare prealabile urmareste obtinerea tuturor datelor necesare in vederea solutionarii pertinente a sesizarii primite.
(2) Comisia de deontologie profesionala poate convoca si audia persoanele care au legatura cu faptele sesizate, poate adresa cereri catre autoritatile responsabile sau poate solicita avizul celorlalte comisii operative ale Biroului executiv.
(3) Comisia de deontologie profesionala poate solicita avizul consilierului juridic, in legatura cu interpretarea si aplicarea actelor normative incidente in cauza.
(4) Comisia de deontologie profesionala poate hotari deplasarea unei comisii de control profesional constituite din asistenti sociali principali, in vederea cercetarii faptelor care au fost deduse judecatii.

Art. 5
(1) Cercetarea disciplinara prealabila nu poate depasi in niciun caz 15 zile de la data stabilirii primei sedinte a Comisiei de deontologie profesionala.
(2) Cercetarea disciplinara prealabila va contine in mod obligatoriu audierea asistentului social sau a asistentilor sociali care formeaza obiectul sesizarii.
(3) In cazul existentei unor motive intemeiate pentru care nu este posibila audierea asistentilor sociali care formeaza obiectul sesizarii, Comisia de deontologie profesionala va solicita acestora un punct de vedere asupra faptelor sesizate, in baza unui chestionar anteformulat de catre membrii comisiei operative.
(4) Rezultatele obtinute in urma realizarii cercetarii disciplinare prealabile vor fi anexate la propunerea de solutionare aprobata de catre Comisia de deontologie profesionala, ce va fi inaintata Biroului executiv, in vederea aprobarii.

Art. 6
(1) Biroul executiv aproba prin hotarare propunerea de solutionare a cazului sesizat si dispune comunicarea hotararii catre reclamant, persoanele sanctionate si autoritatile competente, dupa caz.
(2) In cazuri exceptionale, Biroul executiv poate mandata presedintele Colegiului pentru aprobarea propunerii inaintate de catre Comisia de deontologie profesionala.
(3) In cazul in care anumite persoane sunt nemultumite de solutia data prin hotararea aprobata de Biroul executiv, acestea pot utiliza caile de atac prevazute la art. 20 din Regulamentul de organizare si functionare al Colegiului National al Asistentilor Sociali, in termen de 15 zile de la data comunicarii hotararii.
(4) Hotararea Biroului executiv ramane definitiva in cazul necontestarii acesteia in termen de 15 zile de la comunicare, precum si in cazul in care aceasta este confirmata de hotararea Consiliului national, adoptata in conditiile legii si ale Regulamentului de organizare si functionare al Colegiului National al Asistentilor Sociali.

Art. 7
Autoritatile publice sau alte persoane juridice care au incadrati asistenti sociali vor sesiza Colegiului orice fapta a acestora prin care sunt incalcate dispozitiile Codului deontologic al profesiei de asistent social, precum si alte dispozitii obligatorii in exercitarea profesiei de asistent social.Poate fi de interes si:
OUG 18/2017 privind asistenta medicala comunitara. Ordonanta de urgenta nr 18/2017
OUG 4/2017 privind prorogarea termenului prevazut la art. IV din OUG 51/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor silvice, precum si pentru stabilirea de masuri in acordarea unor bene
OUG 2/2017 privind unele masuri fiscal-bugetare, precum si modificarea si completarea unor acte normative. Ordonanta de urgenta nr. 2/2017
Legea 52/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului. Lege nr. 52/2016
Legea 197/2015 privind aprobarea OUG 8/2014 pentru modificarea si completarea unor acte normative si alte masuri fiscal-bugetare. Lege nr. 197/2015
Legea 185/2015 pentru aprobarea OUG 70/2014 privind salarizarea personalului din cadrul sistemului public sanitar si sistemului public de asistenta sociala in anul 2015
Legea 184/2015 pentru aprobarea OUG 77/2011 privind stabilirea unor contributii pentru finantarea unor cheltuieli in domeniul sanatatii, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii
Legea nr. 189/2003 privind asistenta judiciara internationala in materie civila si comerciala, republicata 2009
Legea 61/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 189/2003 privind asistenta judiciara internationala in materie civila si comerciala. Lege nr. 61/2015
Legea 39/2015 privind aprobarea OG 16/2014 pentru modificarea si completarea OG 25/2001 privind infiintarea Companiei Nationale de Investitii C.N.I. ? S.A. Lege nr. 39/2015
Ordin M7/2015 pentru modificarea si completarea Instructiunilor privind asistenta psihologica in Armata Romaniei, aprobate prin Ordinul ministrului apararii nationale nr. M.105/2014
HG 1103/2014 pentru aprobarea metodologiei privind realizarea obligatiilor ce revin autoritatilor administratiei publice locale, institutiilor si profesionistilor implicati in prevenirea si interventia in cazurile de copii aflati in situatie de risc
Hotarare CSM 1255/2014 pentru modificarea si completarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante de magistrat-asistent la ICCJ
Ordin nr. 1098/1553/2014 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 2.116/2007 privind aprobarea cheltuielilor eligibile pentru Programul operational Asistenta tehnica
OUG 70/2014 privind salarizarea personalului din cadrul sistemului public sanitar si sistemului public de asistenta sociala in anul 2015. Ordonanta de urgenta nr. 70/2014
OUG 68/2014 privind modificarea si completarea unor acte normative. Ordonanta de urgenta nr. 68/2014
Legea 149/2014 privind unele masuri referitoare la veniturile medicilor de familie care asigura continuitatea asistentei medicale in centrele de permanenta
Ordin nr. M105/2014 pentru aprobarea Instructiunilor privind asistenta psihologica in Armata Romaniei
HG 846/2014 pentru modificarea si completarea HG 1996/2004 privind conditiile de acordare in mod gratuit a asistentei medicale si psihologice, a medicamentelor si protezelor pentru functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei pe
Ordin 1838/2014 privind aprobarea liniilor de subventionare prioritare in domeniul asistentei sociale pentru anul 2015, respectiv unitatile de asistenta sociala si capitolele de cheltuieli pentru care asociatiile si fundatiile pot solicita subventii
Institutii financiar-bancare internationale
Sorin Gabriel Anton,Sorin Gabriel Anton

Pret: 44.9 lei
38.17 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
68 useri online

Useri autentificati: