DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Acord privind cooperarea intre Romania si Eurojust, 2005[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 300 din 04/04/2006

Romania si Eurojust, denumite in continuare partile, tinand cont de Decizia Consiliului din 28 februarie 2002 privind infiintarea Eurojust in vederea intaririi luptei impotriva formelor grave ale criminalitatii si, in special, de art. 27 alin. 1 si 3, luand in considerare atat interesele Romaniei, cat si ale Eurojust pentru dezvoltarea unei cooperari dinamice si stranse pentru a face fata provocarilor actuale si viitoare ale formelor grave ale criminalitatii si infractiunilor comise adesea de organizatii transnationale, avand in vedere necesitatea imbunatatirii cooperarii in domeniul judiciar dintre Romania si Eurojust pentru facilitarea coordonarii cercetarii si urmaririi penale a faptelor care implica teritoriul Romaniei si cel al unuia sau mai multor state membre ale Uniunii Europene, tinand cont ca Romania a ratificat Conventia europeana privind protectia persoanelor in legatura cu procesarea automatizata a datelor personale, adoptata la Strasbourg la 28 ianuarie 1981, care joaca un rol fundamental in sistemul de protectie a datelor din cadrul Eurojust, luand in considerare nivelul inalt de protectie a datelor cu caracter personal din Uniunea Europeana, in special prelucrarea datelor cu caracter personal, in conformitate cu Decizia Consiliului din 28 februarie 2002 privind infiintarea Eurojust si combaterea formelor grave ale criminalitatii, cu Regulile de procedura ale Eurojust privind protectia datelor si cu alte reglementari aplicabile, avand in vedere obiectivul integrarii Romaniei in Uniunea Europeana in 2007, respectand drepturile fundamentale si principiile Conventiei europene privind drepturile omului si libertatile fundamentale, reflectate si in Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, au convenit urmatoarele:

Articolul 1 - Definitii
In scopul prezentului acord:

a) Decizia Eurojust inseamna Decizia Consiliului din 28 februarie 2002 privind infiintarea Eurojust in vederea intaririi luptei impotriva formelor grave ale criminalitatii, astfel cum a fost modificata prin Decizia Consiliului din 18 iunie 2003;

b) statele membre inseamna statele membre ale Uniunii Europene;

c) Colegiul inseamna Colegiul Eurojust, astfel cum este prevazut in art. 10 din Decizia Eurojust;

d) membrul national inseamna membrul national numit la Eurojust de fiecare stat membru al Uniunii Europene, astfel cum este prevazut in art. 2 alin. 1 din Decizia Eurojust;

e) Regulile de procedura ale Eurojust privind protectia datelor inseamna regulile de procedura pentru procesarea si protectia datelor personale, aprobate de Consiliul Uniunii Europene la 24 februarie 2005;

f) asistent inseamna persoana care il poate asista pe membrul national, astfel cum este prevazut in art. 2 alin. 2 din Decizia Eurojust, daca nu este definit altfel in prezentul acord;

g) director administrativ inseamna directorul administrativ astfel cum este prevazut in art. 29 din Decizia Eurojust;

h) personalul Eurojust inseamna personalul la care se face referire in art. 30 din Decizia Eurojust;

i) datele personale inseamna orice informatie cu privire la o persoana fizica identificata sau identificabila (subiect). O persoana identificabila este una care poate fi identificata direct sau indirect, in special prin referirea la un numar de identificare ori la unul sau mai multi factori specifici identitatii sale fizice, psihologice, mentale, economice, culturale sau sociale;

j) procesarea de date personale inseamna orice operatiune sau set de operatiuni care sunt desfasurate asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau prin dosare manual structurate, precum strangerea, inregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea sau prelucrarea, recuperarea, consultarea, folosirea, divulgarea prin transmitere, diseminare ori a face accesibile insiruiri sau combinatii de coduri, codarea, stergerea sau distrugerea.

Articolul 2 - Scopul acordului
Scopul prezentului acord este intarirea cooperarii intre Romania si Eurojust in vederea combaterii infractiunilor grave cu caracter international.

Articolul 3 - Domenii de cooperare
Romania si Eurojust coopereaza in domeniile de activitate prevazute in art. 6 si 7 din Decizia Eurojust, in cadrul competentelor Eurojust mentionate la art. 4 din Decizia Eurojust.

Articolul 4 - Autoritatea competenta
Autoritatea competenta din Romania pentru indeplinirea obiectivelor prezentului acord este Ministerul Public roman, reprezentat de Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.

Articolul 5 - Magistratul de legatura la Eurojust
(1) In vederea facilitarii cooperarii stabilite de prezentul acord si in conformitate cu prevederile art. 27 alin. 3 din Decizia Eurojust, Romania poate desemna un magistrat de legatura la Eurojust.

(2) Magistratul de legatura este un procuror, in conformitate cu legea romana. Durata mandatului este determinata de Romania.

(3) Magistratul de legatura poate avea un asistent, care il poate inlocui atunci cand este necesar.

(4) Romania informeaza Eurojust asupra naturii si duratei competentelor judiciare ale magistratului de legatura pe teritoriul national, in vederea indeplinirii sarcinilor sale in concordanta cu scopul prezentului acord. Romania stabileste competentele magistratului de legatura pentru a-si desfasura activitatea in contactul cu autoritatile straine. Eurojust intreprinde masurile necesare pentru promovarea acceptarii si recunoasterea prerogativelor astfel conferite.

(5) Magistratul de legatura are acces la informatiile continute in cazierul judiciar sau in orice alt registru roman similar, in acelasi fel ca si in cazul competentelor prevazute de legea romana pentru un procuror sau pentru o persoana asimilata acestuia.

(6) Magistratul de legatura poate contacta direct parchetele din Romania.

(7) Eurojust pune la dispozitie facilitati suficiente de legatura, care includ uzul spatiului si serviciilor de telecomunicatii, tinand cont de limitele infrastructurii si bugetului Eurojust. Eurojust poate solicita rambursarea unora sau a tuturor dintre cheltuielile pe care le face prin punerea la dispozitie a acestor facilitati.

(8) Documentele de serviciu ale magistratului de legatura sunt inviolabile de catre Eurojust.

Articolul 6 - Punctul de contact pentru Eurojust
(1) Romania desemneaza sau numeste cel putin un punct de contact pentru Eurojust, din cadrul autoritatii romane competente.

(2) Romania desemneaza unul dintre punctele sale de contact drept corespondent roman national pe probleme legate de terorism, criminalitate organizata, precum si pentru toate aspectele cu caracter penal prevazute de art. 12 din Decizia Eurojust.

Articolul 7 - Consultari periodice
Partile se consulta periodic, cel putin o data pe an, in vederea analizarii aplicarii prezentului acord. In particular au loc schimburi de opinii cu privire la implementarea si la directiile de urmat in domeniul protectiei si securitatii datelor.

Articolul 8 - Intalnirile operationale si strategice
(1) Magistratul de legatura, asistentul acestuia si alte persoane din cadrul parchetelor romane, inclusiv punctul de contact cu Eurojust, pot participa la intalniri operationale si strategice, la invitatia presedintelui Colegiului si cu aprobarea membrilor nationali in cauza.

(2) Membrii nationali, asistentii lor, directorul administrativ si personalul Eurojust pot, de asemenea, sa participe la intalnirile organizate de magistratul de legatura sau de parchetele din Romania, inclusiv de punctul de contact cu Eurojust.

Articolul 9 - Schimbul de informatii
(1) Partile pot schimba informatiile necesare relevante, dar nu excesive, pentru scopul si in concordanta cu prezentul acord, in vederea indeplinirii scopului aratat la art. 2.

(2) Toate informatiile schimbate intre parti sunt comunicate prin intermediul punctului de contact cu Eurojust si al membrilor nationali implicati. Odata cu numirea magistratului de legatura, toate informatiile sunt comunicate prin intermediul magistratului de legatura.

(3) Romania se asigura ca punctul de contact cu Eurojust si magistratul de legatura sunt, potrivit nivelului lor national, competenti sa gestioneze acest tip de informatii.

Articolul 10 - Transferul de informatii catre Eurojust
(1) Romania notifica Eurojust cel mai tarziu in momentul transferului de informatii in scopul furnizarii informatiei, precum si eventualele restrictii pentru folosirea ei. Aceasta poate include posibile restrictii de acces, restrictii asupra transmiterii catre autoritatile competente ale statelor membre si conditii de stergere sau distrugere. Notificarea poate, de asemenea, sa fie facuta si intr-o etapa ulterioara, cand dupa efectuarea transferului apare necesitatea instituirii unor restrictii.

(2) Eurojust nu comunica nici o informatie furnizata de Romania vreunui stat tert sau organism fara obtinerea consimtamantului Romaniei si fara a lua masurile de siguranta care se impun.

(3) Eurojust pastreaza un registru al datelor care ii sunt comunicate din Romania in baza prezentului acord.

Articolul 11 - Transferul de informatii catre Romania
(1) Eurojust notifica Romaniei, la momentul transferului de informatii sau inainte, de scopul furnizarii informatiei si de orice restrictie pentru folosirea ei. Aceasta include, de asemenea, restrictii de acces, restrictii de transmitere catre autoritatile competente din statele membre si conditiile pentru stergere sau distrugere. Notificarea poate fi facuta, de asemenea, intr-o etapa ulterioara cand dupa efectuarea transferului apare necesitatea instituirii unor restrictii.

(2) Romania nu comunica nici o informatie furnizata de Eurojust vreunui alt stat tert sau organism fara obtinerea consimtamantului membrilor nationali in cauza si fara a lua masurile de siguranta care se impun.

(3) Romania pastreaza un registru al datelor comunicate de Eurojust in baza prezentului acord.

Articolul 12 - Procesarea datelor personale furnizate de Romania
(1) Eurojust garanteaza pentru datele cu caracter personal furnizate de Romania un nivel de protectie cel putin echivalent cu nivelul rezultat din aplicarea principiilor Conventiei Consiliului Europei din 28 ianuarie 1981 si a modificarilor ulterioare.

(2) Principiile si regulile privind protectia informatiilor prevazute in Decizia Eurojust, in special de art. 17, si Regulile de procedura ale Eurojust privind protectia datelor se vor aplica pentru procesarea datelor cu caracter personal furnizate de Romania.

Articolul 13 - Procesarea de date personale furnizate de Eurojust
(1) Romania garanteaza un nivel de protectie pentru datele cu caracter personal furnizate de Eurojust cel putin echivalent cu nivelul rezultat din aplicarea principiilor Conventiei Consiliului Europei din 28 ianuarie 1981 si a modificarilor ulterioare.

(2) Romania aplica pentru procesarea si protectia datelor cu caracter personal furnizate de Eurojust principii cel putin echivalente cu principiile prevazute in Decizia Eurojust si in Regulile de procedura ale Eurojust privind protectia datelor.

Articolul 14 - Securitatea datelor
(1) Eurojust se asigura ca datele cu caracter personal primite sunt protejate impotriva distrugerii accidentale sau nelegale, pierderii accidentale ori dezvaluirii neautorizate, modificarii si accesului sau oricarei alte forme neautorizate de procesare, in conformitate cu art. 22 din Decizia Eurojust. Masurile tehnice si aranjamentele organizatorice prevazute de Regulile de procedura ale Eurojust privind protectia datelor si de orice alt document relevant se aplica informatiilor furnizate de Romania.

(2) Romania se asigura ca datele cu caracter personal primite sunt protejate impotriva distrugerii accidentale sau nelegale, pierderii accidentale ori dezvaluirii neautorizate, modificarii si accesului sau oricarei alte forme neautorizate de procesare, in conformitate cu art. 22 din Decizia Eurojust. Romania ia masurile tehnice si organizatorice in vederea protejarii datelor cel putin la un nivel echivalent cu cel asigurat de Eurojust.

Articolul 15 - Drepturile subiectilor
Subiectii au dreptul de acces, dreptul de a solicita corectarea, codarea si stergerea datelor cu caracter personal care ii privesc, procesate de Eurojust, in conformitate cu principiile si regulile Deciziei Eurojust.

Articolul 16 - Corectarea si stergerea datelor cu caracter personal
(1) La cererea punctului de contact pentru Eurojust sau a magistratului de legatura si sub responsabilitatea sa, Eurojust, in conformitate cu Decizia Eurojust si Regulile de procedura ale Eurojust privind protectia datelor, corecteaza, blocheaza sau sterge datele personale furnizate de Romania, daca ele sunt incorecte ori incomplete sau utilizarea ori depozitarea lor contravine prezentului acord. Eurojust confirma Romaniei corectarea, codarea sau stergerea datelor.

(2) Cand Eurojust constata ca datele cu caracter personal transmise Romaniei sunt incorecte sau incomplete sau daca utilizarea ori depozitarea lor contravine prezentului acord ori Deciziei Eurojust, solicita punctului de contact cu Eurojust sau magistratului de legatura sa ia masurile necesare pentru a corecta, coda sau sterge informatiile. Romania confirma Eurojust corectarea, codarea si stergerea acestora.

(3) In cazurile prevazute la paragrafele (1) si (2), toti furnizorii si destinatarii unor astfel de informatii sunt notificati imediat. In conformitate cu regulile aplicabile acestora, destinatarii corecteaza, codeaza sau sterg astfel informatiile in propriile lor sisteme.

(4) Romania aplica principiile pentru corectarea, codarea si stergerea datelor cu caracter personal furnizate de Eurojust cel putin echivalente principiilor stipulate in art. 20 din Decizia Eurojust si in Regulile de procedura ale Eurojust privind protectia datelor.

(5) Cand Colegiul proceseaza date ale unor persoane care cad sub jurisdictie romana, in conformitate cu prevederile art. 17 alin. (4) din Decizia Eurojust, magistratul de legatura sau alte parchete romane, inclusiv punctul de contact pentru Eurojust pot participa la sedinta Colegiului.

Articolul 17 - Raspunderea
(1) Romania raspunde in conformitate cu legea nationala de prejudiciile cauzate unei persoane ca urmare a unor erori de fapt sau judiciare in schimbul de date cu Eurojust. Romania nu invoca in apararea sa faptul ca Eurojust a transmis datele in mod inadecvat, in scopul inlaturarii raspunderii sale, in conformitate cu legislatia nationala, in raport cu o parte prejudiciata.

(2) Fara a aduce atingere art. 24 din Decizia Eurojust, daca apar erori de fapt sau judiciare ca urmare a unor date comunicate eronat ori ca urmare a neindeplinirii obligatiilor din culpa Eurojust sau a unui stat membru al Uniunii Europene ori a unui alt stat tert sau organism, Eurojust este tinut sa acopere, la cerere, sumele platite ca daune, in baza paragrafului (1), cu exceptia cazului cand datele au fost folosite cu incalcarea prezentului acord. Prevederile acestui paragraf se aplica si in cazul in care survin erori de fapt sau judiciare din partea Eurojust sau a unui stat membru al Uniunii Europene ori a altui stat tert sau organism care nu si-a respectat obligatiile.

(3) In cazurile in care Eurojust este tinut sa plateasca statelor membre ale Uniunii Europene sau altui stat tert ori organism sume de bani ca daune pentru prejudiciile cauzate unei parti, iar prejudiciul se datoreaza Romaniei, atunci aceasta din urma este tinuta sa returneze Eurojust sumele de bani platite unui stat membru sau unui stat tert ori organism, pentru a acoperi sumele platite cu titlu de daune.

(4) Partile nu-si solicita una alteia plata de daune pentru prejudiciile cauzate in conformitate cu paragrafele (2) si (3) sub rezerva ca daunele respective au fost instituite ca masura punitiva, marite sau noncuantificabile.

Articolul 18 - Solutionarea neintelegerilor
(1) Orice neintelegere intre parti privind interpretarea ori aplicarea prezentului acord sau orice aspect care ar putea afecta relatia dintre parti, care nu este solutionat pe cale amiabila, va fi deferit unui tribunal arbitral alcatuit din 3 arbitri, la cererea oricareia dintre parti. Fiecare parte va numi cate un arbitru. Cel de-al treilea, care este si presedintele tribunalului, este ales de catre cei 2 arbitri.

(2) Daca partile nu stabilesc altfel, tribunalul isi determina propriile reguli de procedura.

(3) Tribunalul adopta o decizie cu majoritatea voturilor. Presedintele are dreptul de vot decisiv. Decizia este definitiva si executorie pentru partile in litigiu.

(4) Fiecare parte isi rezerva dreptul sa suspende indeplinirea obligatiilor sale rezultate in baza prezentului acord, atunci cand se aplica sau este aplicabila procedura prevazuta in acest articol, in concordanta cu paragraful (1) sau in orice alta situatie cand o parte este de parere ca obligatiile ce incumba celeilalte parti, rezultate in baza prezentului acord, nu au fost indeplinite.

Articolul 19 - Incetarea acordului
(1) Prezentul acord poate fi denuntat de oricare dintre parti cu o notificare prealabila de 3 luni.

(2) In cazul denuntarii, partile se inteleg pentru folosirea in continuare si stocarea informatiilor care au fost deja comunicate intre ele. Daca nu se ajunge la nici un acord, oricare dintre cele doua parti este indreptatita sa ceara stergerea informatiilor comunicate.

(3) In orice caz, prezentul acord inceteaza de drept, fara interventia partilor, din ziua ce urmeaza datei aderarii Romaniei la Uniunea Europeana.

Articolul 20 - Modificarea acordului
(1) Prezentul acord poate fi modificat oricand prin consensul partilor, in conformitate cu formalitatile interne ale fiecareia.

(2) Partile se consulta cu privire la modificarea prezentului acord, la cererea oricareia dintre ele.

Articolul 21 - Intrarea in vigoare
Prezentul acord intra in vigoare la data la care partile isi notifica in scris una alteia indeplinirea cerintelor legale necesare.

Semnat la Bruxelles la 2 decembrie 2005, in doua exemplare originale, in limbile romana si engleza, toate textele fiind egal autentice.
Poate fi de interes si:
Codul de Procedura Civila republicat 2015. Legea 134/2010 privind Codul de procedura Civila republicat
Hotarare CSM 1255/2014 pentru modificarea si completarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante de magistrat-asistent la ICCJ
Legea 159/2014 pentru abrogarea art. 276 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal. Legea nr. 159/2014 abroga infractiunea de presiuni asupra justitiei
Hotararea 1174/2014 pentru modificarea Regulamentului de ordine interioara al instantelor judecatoresti, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005
Ordin nr. 60/2014 pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Inspectiei Judiciare, aprobat prin Ordinul inspectorului-sef al Inspectiei Judiciare nr. 24/2012
OUG 71/2014 privind modificarea art. X alin. (2) din OUG 65/2014 pentru modificarea si completarea unor acte normative. Ordonanta de urgenta nr. 71/2014
HG 819/2014 privind prorogarea unor termene prevazute in HG 1079/2013 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispozitiilor Legii nr. 252/2013 privind organizarea si functionarea sistemului de probatiune
Legea 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi republicata 2014. Lege nr. 94/1992 republicata 2014
HG 137/2014 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei
Ordin 142/C/2014 pentru modificarea Regulamentului de organizare si functionare a Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, aprobat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 1.226/C/2009
HG 56/2014 privind stabilirea numarului maxim de posturi pentru Inalta Curte de Casatie si Justitie. Hotararea 56/2014
Hotarare CSM 129/2014 pentru modificarea Regulamentului privind transferul si detasarea judecatorilor si procurorilor, delegarea judecatorilor, numirea judecatorilor si procurorilor in alte functii de conducere, precum si numirea judecatorilor in fun
Codul de procedura penala. Legea nr. 135/2010 privind noul Cod de Procedura Penala
Ordin 142/C/2014 pentru modificarea Regulamentului de organizare si functionare a Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, aprobat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 1.226/C/2009
Hotararea CSM nr. 89/2014 pentru aprobarea Regulamentului de organizare a activitatii judecatorului de supraveghere a privarii de libertate
HG 1079/2013 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispozitiilor Legii nr. 252/2013 privind organizarea si functionarea sistemului de probatiune. Hotararea 1079/2013
Ordin 3309C/2013 pentru modificarea Regulamentului privind raspunderea disciplinara a personalului de specialitate juridica asimilat judecatorilor si procurorilor din cadrul Ministerului Justitiei si al Institutului National de Crimonologie, aprobat
Ordin nr. 3568C/2013 privind stabilirea datei punerii in functiune a Tribunalului Specializat Bucuresti
Hotarare nr. 60/2013 cu privire la propunerea de Regulament al Consiliului de instituire a Parchetului European COM (2013) 534 final
HG 791/2013 privind stabilirea numarului maxim de posturi pentru Inalta Curte de Casatie si Justitie
Desenul comunitar
Alina Mihaela Conea

Pret: 39.9 lei
33.92 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
86 useri online

Useri autentificati: