DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

PROTOCOL privind stabilirea onorariilor pentru avocatii care acorda asistenta juridica in materie penalaSursa: Uniunea Nationala a Barourilor din Romania

Avand in vedere dispozitiile art. 5 din Hotararea Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 132 din 11 februarie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si prevederile art. 159 din Statutul profesiei de avocat, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei Partea I, nr. 45 din 13 ianuarie 2005,
Tinand seama de prevederile art. 26 alin. (1) lit. a) si alin. (2) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, publicata in Monitorul Oficial al Hornaniei, Partea I, nr. 173 din 29 iulie 1997, cu modificarile si completarile ulterioare,
Ministerul Justitiei si Uniunea Natorala a Barourilor din Romania incheie prezentul protocol

Art. 1
In cazurile in care, potrivit legii, asistenta juridica a faptuitorului, invinuitului, inculpatului sau a condamnatului este obligatorie, in situatia in care organul de urmarire penala sau instanta apreciaza ca invinuitul, inculpatul, partea vatarmata, partea civila sau partea responsabila civilmente nu si-ar putea face singura apararea, precum si in alte cazuri prevazute de lege in care se impune desemnarea unui avocat din oficiu, Ministerul Justitiei va asigura in bugetul sau de venituri si cheltuieli sumele necesare platii onorariilor pentru avocati.

Art. 2
(1) Onorariile care se cuvin avocatilor pentru acordarea asistentei juridice potrivit art.1 , sunt urmatoarele:
a) 200 lei pentru fiecare faptutor, invinuit sau inculpat, asistat in cursul urmaririi penale sau in cursul judecatii;
b) 300 lei pentru fiecare faptuitor, invinuit sau inculpat, asistat in cursul urmaririi penale sau in cursul judecatii, atunci cand cel putin doua persoane au calitatea de faptuitor, invinuit sau inculpat in cauza;
c) 400 lei pentru fiecare faptuitor, invinuit sau inculpat, asistat in cursul urmaririi penale sau in cursul judecatii, atunci cand cel putin cinci persoane au calitatea de faptuitor, invinuit sau inculpat in cauza:
d) 100 lei pentru asistenta juridica acordata pentru fiecare invinuit sau inculpat in cazul luarii, inlocuirii, revocarii, incetarii, prelungirii sau mentinerii masurilor preventive;
e) 150 lei pentru asistenta juridica gratuita acordata, in cursul urmaririi penale sau in cursul judecatii, partii vatamate, partii civile sau partii responsabile civilmente. Acest onorariu se acorda pentru fiecare parte vatamata, parte civila sau parte responsabila civilmente, in cazul in care una sau mai multe persoane au calitatea de parte vatamata , parte civila sau parte responsabila civilmente;
f) 200 lei pentru asistenta juridica acordata in caile extraordinare de atac;
g) 100 lei pentru asistenta juridica acordata in cazul cererii de revocare a suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere, a contestatiei la executare, a cererilor de intrerupere sau amanare a executarii pedepsei inchisorii sau detentiunii pe viata, inlocuirii tratamentului medical, mentinerii, inlocuirii sau incetarii masurii internarii medicale, precum si in celelalte cazuri prevazute in Titlul III si Titlul IV din Partea speciala a Codului de procedura penala;
h) 100 lei pentru asistenta juridica acordata in cauzele intemeiate pe prevederile Legii nr. 275/2006 privind executarea pedepselor si a masurilor dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal;
i) 150 lei pentru asistenta juridica acordata in procedura plangerii in fata judecatorului impotriva rezolutiilor sau ordonantelor procurorului de netrimitere in judecata, formulate in temeiul prevederilor art. 2781 din Codului de procedura penala.
(2) Onorariile cuvenite avocatilor pentru asistenta juridica acordata, potrivit prevederilor alin. (1), in cursul urmaririi penale se acorda o singura data pentru intreaga durata a urmaririi penale, iar, in cursul judecatii, separat pentru fiecare grad de jurisdictie.
(3) Onorariile prevazute la alin.(1) se majoreaza cu 100% in cazurile in care asistenta juridica din oficiu este asiqurata intre orele 20.00-08.00 ori in zilele nelucratoare.

Art. 3
In cazul in care delegatia aparatorului desemnat din oficiu inceteaza, potrivit art. 171 alin . (5) din Codului de procedura penala: la prezentarea aparatorului ales, procurorul prin ordonanta sau, dupa caz, instanta prin incheiere, va dispune plata onorariului cuvenit aparatorului desemnat din oficiu pentru prestatiile efectuate pana la data incetarii insarcinarii, tinandu-se cont de timpul necesar studierii dosarului, complexitatea cauzei, durata si numarul actelor de urmarire penala la care aparatorul a luat parte sau numarul de termene la care a fost prezent in fata instantei. Onorariul astfel stabilit nu poate fi mai mic de 25% din valoarea onorariului ce ar fi fost cuvenit daca prestatia avocatiala din oficiu ar fi fost finalizata.

Art. 4
(1) Plata onorariului pentru asistenta juridica acordata in faza de urmarire penala, cand aceasta faza se termina prin trimiterea in judecata a inculpatului, se face pe baza incheierii instantei legal sesizate, la primul termen de judecata cu procedura completa. Incheierea instantei in care se stabileste cuantumul onorariului datorat, potrivit criteriilor stabilite la art. 2 si, dupa caz, art. 3, constituie document justificativ pentru decontarea acestuia de catre departamentul economico-financiar si administrativ al tribunalului.
(2) In situatiile in care procurorul a solutionat cauza, dispunand prin ordonanta scoaterea de sub urmarire penala sau incetarea urmaririi penale impotriva invinuitului sau inculpatului, plata onorariului pentru asistenta juridica acordata in cursul urmaririi penale se face pe baza ordonantei respective, care constituie document justificativ pentru decontarea acestuia de catre departamentul economico-financiar si administrativ al tribunalului.
(3) Dispozitiile alin. (2) se aplica si in cazul in care ordonanta de scoatere de sub urmarire penala sau incetare a urmaririi penale a fost emisa de procurorul militar din cadrul parchetului militar al carul sediu se afla in circumscripta tribunalului.
(4) Plata onorariului cuvenit pentru asistenta juridica acordata din oficiu, in faza de judecata, se dispune, potrivit criteriilor stabilite la art. 2 si, dupa caz, art. 3, prin hotararea instantei de judecata

Art. 5
(1) Referatul care atesta prestatia avocatiala efectiva, confirmat de organul judiciar, insotit de documentele justificative, cum sunt incheierile, ordonantele si minutele, se inanteaza baroului de catre avocat in termen de cel mult 5 zile de la data emiterii documentului justificativ, in vederea verificarii, atestarii si centralizarii referatelor.
(2) Dupa verificarea si atestarea referatelor de catre barou, acesta le centralizeaza si le inainteaza departamentului economico-financiar si administrativ al tribunalului.
(3) Plata onorariilor stabilite conform prezentului protocol se va face in cursul lunii calendaristice in care referatele au fost depuse de catre barou la departamentul economico-financiar si administrativ al tribunalului, daca referatele in cauza au fost depuse pana la data de 20 a lunii respective.

Art. 6
(1) Prezentul protocol intra in vigoare la data de 1 octombrie 2008 si se va derula in limita sumelor prevazute in bugetul de venituri si cheltuieli al Ministerului Justitiei pentru finantarea sistemului de asistenta juridica
(2) La data intrarii in vigoare a prezentului protocol se abroga Protocolul nr. 61.475/450 din 23 iunie 2005 incheiat intre Ministerul Justitiei si Uniunea Nationala a Barourilor din Romania privind stabilirea onorariilor pentru avocautii care acorda asistenta juridica din oficiu sau asistenta juridica gratuita la cerere, cu exceptia prevederilor art. 5, precum si a dispozitiilor art. 6 referitoare la plata onorariilor pentru asistenta judiciara acordata in cauzele civile, care se abroga la data intrarii in vigoare a protocolului privind stabilirea onorariilor pentru acordarea asistentei de catre avocat, incheiat in temeiul prevederilor art. 38 alin. (3) lit. c) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar in materie civila.


Pagina Comunitatii
Poate fi de interes si:
Legea 25/2017 privind modificarea si completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat. Lege nr. 25/2017
Legea 142/2016 pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
Legea 181/20114 privind aprobarea OUG 48/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea si functionarea institutiei Avocatul Poporului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative
Ordin nr. 1407/1917/2014 privind aprobarea Procedurii de predare-primire a informatiilor transmise de catre unitatea administrativ-teritoriala beneficiara a sumelor incasate in contul 21.03.02.17 "Impozit pe onorariul avocatilor si notarilor publici"
OUG 48/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea si functionarea institutiei Avocatul Poporului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative. Ordonanta de urgenta nr. 48/2014
Legea 77/2014 pentru modificarea alin. (4) al art. 251 din Legea nr. 53/2003 ? Codul muncii
Hotarare nr 17/2014 pentru numirea in functie a Avocatului Poporului
Legea 22/2014 pentru modificarea si completarea OG 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii. Legea nr. 22/2014
otararea UNBR 852/2013 privind modificarea si completarea Statutului profesiei de avocat
Legea 255/2013 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala si pentru modificarea si completarea unor acte normative care cuprind dispozitii procesual penale. Lege nr. 255/2013
Hotarare nr. 769/2013 privind modificarea si completarea Statutului profesiei de avocat, adoptat prin Hotararea Consiliului Uniunii Nationale a Barourilor din Romania nr. 64/201
Legea nr. 214/2013 pentru aprobarea OUG 4/2013 privind modificarea Legii nr. 76/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative conexe. Lege nr. 2
Hotararea 3/2012 privind modificarea art. 7 din Regulamentul de organizare si functionare a institutiei Avocatul Poporului
Hotararea 781/2012 pentru completarea Regulamentului de ordine interioara al instantelor judecatoresti
OUG 44/2012 pentru modificarea art. 81 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila. Ordonanta de urgenta nr. 44/2012
Hotararea nr. 15/2011 pentru modificarea si completarea Statutului profesiei de avocat
Admitere Avocatura 2011 Bucuresti. Examenul de primire in profesia de avocat octombrie 2011, Baroul Bucuresti
Mediere pentru divort. Mediator divort
OUG 10/2011 privind abrogarea alin. (8) al art. 39 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat. Ordonanta de urgenta nr. 10/2011
Legea 270/2010 privind modificarea si completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat. Lege nr. 270/2010
Legea medierii. Comentarii si explicatii. Editia 3
Flavius Pancescu

Pret: 39.9 lei
33.92 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
67 useri online

Useri autentificati: