DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Hotarare nr. 6/2008 pentru modificarea si completarea Statutului profesiei de Avocat, Congresul Avocatilor, Costinesti iunie 2008Materialul de fata a fost preluat de pe site-ul oficial al Uniunii Nationale a Barourilor din Romania


UNIUNEA NATIONALA A BAROURILOR DIN ROMANIA
CONGRESUL AVOCATILOR – COSTINESTI – 21 IUNIE 2008


In conformitate cu dispozitiilor art. 61 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, avand in vedere proiectul intocmit de Consiliul Uniunii Nationale a Barourilor din Romania din data de 19 iunie 2008, Congresul Avocatilor in sedinta din 21 iunie 2008 a adoptat urmatoarea

HOTARARE pentru modificarea si completarea Statutului profesiei de avocat:


Art. I
Statutul profesiei de avocat adoptat in sedinta Consiliului Uniunii Nationale a Barourilor din Romania din 25 septembrie 2004 si publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 45 din 13 ianuarie 2005, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza, dupa cum urmeaza:

1. Articolul 15 alin. (2) lit. e) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"e) certificat eliberat de baroul competent in care solicitantul a mai fost inscris in profesie, care sa ateste cauzele incetarii calitatii de avocat ori, daca este cazul, motivele respingerii unei cereri anterioare de primire in profesie"

2. Articolul 16 alin. (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Perioada de 10 ani prevazuta de art.16, alin. (2), lit. b) din Lege se refera la ultimii 10 ani de activitate neintrerupta, calculati retroactiv de la momentul inregistrarii cererii de primire in profesie".

3. Articolul 33 alin. (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins :
"Consiliul UNBR asigura caracterul unitar al examenului de primire in profesie prin stabilirea, in colaborare cu INPPA a tematicii, bibliografiei, a unor subiecte unice de examen pentru probele scrise si a metodologiei de examinare. Examinarea se face la 5 materii de examen, din care cel putin la trei materii, examinarea se face in scris."

4. Articolul 68 alin. (1) si (6) se modifica si vor avea urmatorul cuprins :
"(1) Adunarea generala este legal constituita cu participarea majoritatii avocatilor care au dreptul de a participa la adunarea generala."

"(6) Cu cel putin 60 zile anterior datei desfasurarii alegerilor, consiliile barourilor vor adopta regulamentul pentru organizarea alegerilor organelor baroului. Regulamentul va ramane definitiv in termen de 15 de zile de la data afisarii sale la secretariatul baroului sau/si pe site-ul baroului."

5. Articolul 217 alin. (1) se completeaza astfel:
“Refuzul nejustificat de a acorda asistenta juridica gratuita constituie abatere disciplinara, comisia de disciplina urmand a fi sesizata in conditiile dispozitiilor art. 264 - 274 din Statut".

6. Articolul 222 alin. (4) se modifica si se completeaza, astfel:
"(4) Depasirea termenului de plata a contributiilor prevazute in prezentul articol atrage suspendarea calitatii de avocat in conditiile legii".
(5) distinct de masura suspendarii calitatii de avocat, depasirea termenului de plata a contributiilor prevazute de prezentul articol atrage obligatia de plata a majorarilor de intarziere in cuantum de 0,15% pentru fiecare zi de intarziere, aplicat la suma datorata"

7. Articolul 281 alin. (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Persoana care anterior primirii in profesie a fost definitivata in functia juridica pe care a exercitat-o inainte de primirea in profesia de avocat sau a promovat examen de definitivare in acesta functie, dobandeste, potrivit art.19,al.2 si 3 din Lege, calitatea de avocat definitiv, cu exceptia cazurilor in care primirea in profesie s-a facut prin examen, in conditiile disp.art.16 alin. (1) din Lege".

8. Articolul 287 se completeaza astfel:
“(31) Dosarul de inscriere la examenul de definitivare in profesie va contine, in mod obligatoriu: raportul intocmit de avocatul indrumator cu privire la activitatea desfasurata de avocatul stagiar, raportul avocatului coordonator al stagiului profesional, cu privire la participarea la dezbaterea temelor si lucrarile proprii realizate".

9. Articolul 288 alin. (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“Pot asigura indrumarea profesionala a avocatului stagiar doar avocatii care indeplinesc cerintele impuse de art.18 din Lege, care au achitat la zi taxele si impozitele catre barou si Casa de Asigurari a Avocatilor, care sunt titulari ai unui contract de asigurare profesionala, precum si conditiile stabilite prin hotararea consiliului baroului si sunt titulari ai formelor de exercitare a profesiei".

10. Dupa art. 3144 se introduce un nou capitol, Capitolul VI2, cu urmatorul cuprins:
"CAPITOLUL VI2. Activitati economice si contabilitate

Art. 3145
(1). Barourile si U.N.B.R. organizeaza contabilitatea in conformitate cu Reglementarile contabile pentru persoanele juridice fara scop patrimonial, in vigoare.
(2) Barourile pot infiinta prin decizie, un departament economic si financiar, condus de un director economic.
(3) Calitatea de director economic detinuta in cadrul unui barou sau la Uniunea Nationala a Barourilor din Romania este incompatibila cu o functie asemanatoare detinuta in sistemul Casei de Asigurari a Avocatilor, daca prin decizia prevazuta la alineatul (2) nu se prevede altfel.
(4) Activitatea de contabilitate a barourilor si a U.N.B.R. poate fi externalizata, in conditiile legii.

Art. 3146
Evidenta contabila a barourilor si a U.N.B.R. poate fi tinuta si in format electronic, printr-un program soft, compatibil cu cel folosit de sistemul Casei de Asigurari a Avocatilor.

Art. 3147
(1) In aplicarea dispozitiilor art. 48 alin. (4) si ale art. 57 alin. (3) din Lege, fiecare barou si U.N.B.R. isi constituie si pot folosi patrimoniul propriu, reflectand in contabilitate urmatoarele venituri:
a). Venituri din activitatile fara scop patrimonial:
 • venituri din contributiile banesti si taxele achitate de avocati pentru formarea bugetului baroului si a bugetului U.N.B.R., ori pentru constituirea fondurilor cu destinatie speciala, hotarate de organele profesiei, in conditiile legii (fonduri pentru formarea profesionala initiala, fonduri pentru formarea profesionala continua, fonduri pentru ajutorarea avocatilor tineri etc.);
 • venituri din taxele de inregistrare sau de modificare a actelor privind formele de exercitare a profesiei;
 • venituri din donatii si sume sau bunuri primite prin sponsorizare;
 • venituri din dobanzile si dividendele obtinute din plasarea disponibilitatilor rezultate din activitatile fara scop patrimonial;
 • resurse obtinute de la bugetul de stat si/sau de la bugetele locale si subventii pentru venituri;
 • venituri din actiuni ocazionale, utilizate in scop social sau profesional, potrivit Legii si prezentului Statut;
 • venituri rezultate din cedarea folosintei activelor corporale aflate in proprietatea barourilor sau a U.N.B.R., altele decat cele care sunt sau au fost folosite in activitatea economica;
 • ajutoare si imprumuturi nerambursabile din tara si din strainatate si subventii pentru realizarea de venituri;
 • venituri din despagubiri de asigurare - pagube si din subventii pentru evenimente extraordinare si altele similare;
 • venituri din diferente de curs valutar rezultate din activitatile fara scop patrimonial;
 • veniturile obtinute din reclama si publicitate, potrivit legislatiei in vigoare;
 • alte venituri din activitatile fara scop patrimonial.
  b). Venituri din activitati economice:
 • venituri din prestarea de servicii realizate pentru avocati, parti sau alte entitati;
 • venituri din imobilizari financiare;
 • venituri din investitii pe termen scurt;
 • venituri din creante imobilizate;
 • venituri din investitii financiare cedate;
 • venituri din diferente de curs valutar;
 • venituri din dobanzi;
 • alte venituri financiare;
 • venituri rezultate din compensatiile primite pentru cheltuieli sau pierderi din calamitati sau alte evenimente extraordinare;
  (2) Veniturile din prestari de servicii se inregistreaza in contabilitate pe masura efectuarii acestora.
  (3) Veniturile din dobanzi, redevente si dividende se recunosc astfel:
  a) dobanzile se recunosc periodic, in mod proportional, pe masura generarii venitului respectiv, pe baza contabilitatii de angajamente;
  b) redeventele se recunosc pe baza contabilitatii de angajamente, conform contractului;
  c) dividendele se recunosc atunci cand este stabilit dreptul actionarului de a le incasa.

  Art. 3148
  (1) Cheltuielile fiecarui barou si ale U.N.B.R. reprezinta valorile platite sau de platit, aferente activitatilor fara scop patrimonial, activitatilor cu destinatie speciala, potrivit legii si activitatilor economice, pentru:
 • lucrari executate si servicii prestate de care beneficiaza entitatea;
 • cheltuieli cu personalul;
 • executarea unor obligatii legale sau contractuale etc. (2) In cadrul cheltuielilor exercitiului financiar se cuprind, de asemenea, provizioanele, amortizarile si ajustarile pentru depreciere sau pierdere de valoare reflectate. (3) Contabilitatea cheltuielilor barourilor si ale U.N.B.R. se tine pe feluri de cheltuieli, dupa natura lor. Cheltuielile efectuate de barouri si de U.N.B.R. cuprind:
 • cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile; costul de achizitie al obiectelor de inventar consumate; costul de achizitie al materialelor nestocate, trecute direct asupra cheltuielilor; contravaloarea energiei si apei consumate;
 • cheltuieli cu lucrarile si serviciile executate de terti, redevente, locatii de gestiune si chirii; prime de asigurare; studii si cercetari; cheltuieli cu alte servicii executate de terti (colaboratori); comisioane si onorarii; cheltuieli de protocol, reclama si publicitate; transportul de bunuri si personal; deplasari, detasari si transferari; cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii, servicii bancare si altele;
 • cheltuieli cu personalul (salariile, asigurarile si protectia sociala si alte cheltuieli cu personalul, suportate de angajator);
 • alte cheltuieli de exploatare (pierderi din creante si debitori diversi; despagubiri, amenzi si penalitati; donatii si alte cheltuieli similare; ajutoare si imprumuturi nerambursabile; cheltuieli privind activele cedate si alte operatii de capital etc.);
 • cheltuieli financiare: pierderi din creante legate de participatii; cheltuieli privind investitiile financiare cedate; diferentele nefavorabile de curs valutar; dobanzile privind exercitiul financiar in curs; pierderi din creante de natura financiara si altele;
 • cheltuieli extraordinare (calamitati si alte evenimente extraordinare);
 • cheltuieli cu provizioanele, amortizarile si ajustarile pentru depreciere sau pierdere de valoare, precum si cheltuielile cu impozitul pe profit si alte impozite, calculate potrivit legii.
  (4) In cadrul categoriilor de cheltuieli dupa natura lor, conturile de cheltuieli se dezvolta obligatoriu in analitice distincte pe feluri de activitati, respectiv activitati fara scop patrimonial si activitati economice, iar in continuare se pot dezvolta in analitic in functie de necesitatile impuse de reglementari speciale sau potrivit necesitatilor proprii ale persoanei juridice;
  (5) Conturile de venituri se pot dezvolta in conturi analitice, in functie de necesitatile impuse de anumite reglementari sau potrivit necesitatilor proprii ale fiecarui barou sau ale U.N.B.R.

  Art. II
  Prezenta Hotarare intra in vigoare de la data adoptarii, conform art. 61 alin. (2) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat si va fi adusa la cunostinta avocatilor prin publicarea ei pe site-ul www.unbr.ro si prin grija barourilor.

  Art. III
  Statutul profesiei de avocat, cu modificarile ulterioare, va fi republicat, dandu-se textelor o noua numerotare.


  Pagina Comunitatii
  Nu este


  Cautare legislatie:  Termeni juridici, grupare tematica

 • Coordonator
  Magdalena Popeanga

  Website administrat de
  Alioth Software
  Politica de securitate
  Termeni si conditii
   RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
  37 useri online

  Useri autentificati: