DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Certificat de conformitate eliberat de Ministerul Sanatatii pentru recunoasterea titlurilor de calificare
Material preluat de la Primaria Orasului Torino: http://www.comune.torino.itMinisterul Sanatatii Publice anunta pe toti cei interesati ca, incepand cu data de 15.01.2007, se elibereaza certificatele si adeverintele necesare recunoasterii in celelalte state membre UE, a titlurilor de calificare dobandite in Romania in profesiile de medic, medic dentist, farmacist, asistent medical generalist si moasa.

Aceste documente se elibereaza numai pentru titularii care intrunesc conditiile de cetatenie, afiliatiune, convietuire si rezidenta prevazute de Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii si respectiv nr.307/2004 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist si a profesiei de moasa , precum si organizarea si functionarea Ordinului asistentilor medicali si moaselor din Romania.

Incepand cu data de 15.01.2007 se vor elibera urmatoarele certificate si adeverinte:


I) Certificate prin care se atesta ca formarea in profesiile de medic, asistent medical generalist si moasa , este conforma prevederilor de directive, pentru:


Diploma de Licenta de doctor medic;
Diploma de absolvire de asistent medical generalist cu studii superioare de scurta durata si Diploma de Licenta de asistent medical generalist cu studii superioare de lunga durata;
Diploma de Licenta de moasa;
Adeverinta/Certificat de medic specialist in una din specialitatile medicale obtinut ca urmare a pregatirii in specialitate prin secundariat/ rezidentiat cu durata prevazuta de DC.93/16 CE cu modificarile si completarile ulterioare.

Documentele necesare eliberarii acestora sunt:
 • copia actului de identitate;
 • dupa caz, copie dupa : diploma de licenta de doctor medic, diploma de absolvire de asistent medical generalist cu studii superioare de scurta durata /diploma de licenta de asistent medical generalist cu studii superioare de lunga durata, dupa diploma de licenta de moasa si copia foii matricole;
 • in cazul medicilor specialisti, copie dupa adeverinta/certificatul de medic specialist
 • adeverinta eliberata de Centrul National de Perfectionare in Domeniul Sanitar din care sa rezulte ordinul de confirmare ca rezident, durata de pregatire in rezidentiat si, dupa caz, stagiile de specialitate efectuate intr-un stat membru UE sau intr-un stat tert, recunoscute de MSP;
 • cerere in care se va preciza adresa, nr.telefon de contact.


  II) Certificate prin care se atesta asimilarea cu titlul de calificare prevazut de directive pentru Romania, a titlurilor de calificare in profesia de medic, care respecta criteriile de formare prevazute normele comunitare, dar care, in decursul timpului, au suferit modificari de denumire


  Acestea se vor elibera in cazul:
 • Diplomei de doctor medic- specializarea medicina generala
 • adeverintelor/certificatelor de medic specialist in specialitatile medicale care in prezent figureaza cu alta denumire si care sunt recunoscute automat in celelalte state membre UE in cazul in care formarea prin secundariat/rezidentiat intruneste conditiile prevazute de directivele UE.

  Pentru eliberarea acestora sunt necesare aceleasi documente ca si pentru cele prevazute la punctul I.


  III) Certificate care atesta drepturile castigate de:


  1.-Titularii Diplomei de Doctor-medic specializarea pediatrie
  - Titularii de Adeverinta/Certificat de medic specialist in una din specialitatile medicale listate de directiva pentru Romania pentru care formarea in specialitate nu intruneste durata de pregatire prevazuta de DC.93/16 CE cu modificarile si completarile ulterioare.

  Documentele necesare eliberarii sunt:
 • copia actului de identitate ;
 • copia diplomei de Doctor-medic si a foii matricole;
 • adeverinta din care sa rezulte continuitatea vechimii de medic, respectiv de medic specialist in Romania, pe o durata de minim 3 ani din ultimii 5 ani, eliberata de unitatea sanitara in care interesatul isi desfasoara activitatea cu norma intreaga;
 • adeverinta eliberata de Colegiul Medicilor din Romania din care sa rezulte ca pe aceasta perioada posesorul a exercitat efectiv si legal profesia de medic.
 • cerere in care se va preciza adresa, nr.telefon de contact.

  2.-medicii de medicina generala cu drept de libera practica si medicii titulari ai adeverintei /certificatului de medic specialist medicina generala/medicina de familie obtinut prin examen sustinut pe baza de experienta profesionala de medic de 6-8 ani, stabiliti pe teritoriul Romani la data de 1.01.2007 si care aceasta data se aflau in relatii contractuale cu CAS.

  Certificatul se elibereaza in baza urmatoarelor documente:
 • copia actului de identitate ;
 • copia diplomei de medic si a foii matricole;
 • copia Certificatului de membru al Colegiului Medicilor din Romania vizat in conformitate cu prevederile Titlului XII din Legea nr.95/2006;
 • adeverinta eliberata de CAS din care sa rezulte relatiile contractuale la data de 1.01.2007.
 • cerere in care se va preciza adresa, nr.telefon de contact.

  3- absolventii facultatilor de farmacie , promotii anterioare anului 2008.

  Certificatul se va elibera in baza urmatoarelor documente:
 • copia actului de identitate ;
 • copia diplomei de farmacist si a foii matricole;
 • adeverinta din care sa rezulte continuitatea vechimii de farmacist in Romania, pe o perioada de minim 3 ani din ultimii 5 ani, eliberata de unitatea sanitara in care interesatul isi desfasoara activitatea cu norma intreaga;
 • adeverinta eliberata de Colegiul Farmacistilor din Romania din care sa rezulte ca pe aceasta perioada posesorul a exercitat efectiv si legal profesia de fa
 • cerere in care se va preciza adresa, nr.telefon de contact.


  IV) Adeverinte de recunoastere a dreptului de acces la activitatile profesionale si exercitarea acestora pe teritoriul Romaniei in baza titlului de calificare dobandit


  Pentru titularii de titluri romanesti de calificare in profesiile amintite, nelistate de directive pentru Romania dar prevazute de legislatia in vigoare pentru exercitarea profesiei respective, precum si in cazul celor care nu intrunesc conditiile de practica profesionala efectiva si legala pentru certificarea drepturilor castigate.
  Documentele necesare eliberarii sunt:
 • copia actului de identitate;
 • copia titlului (titlurilor) de calificare romanesti in profesiile de medic, medic dentist, farmacist, asistent medical generalist si moasa si copia foii maticole a titlului care atesta formarea de baza ;
 • copia certificatului de membru dupa caz al CMR;CMDR;CFR avizat conform legii, respectiv copia autorizatiei de libera practica pentru asistentii medicali generalisti si moase.
 • cerere in care se va preciza adresa, nr.telefon de contact.

  Incepand cu data de 1.09.2007, se vor elibera Certificate care atesta drepturile castigate de medicii dentisti titulari ai Diplomei de doctor-medic/Diplomei de licenta de doctor medic eliberata de facultatile de stomatologie/medicina dentara.
  Documentele necesare sunt:
 • copia actului de identitate ;
 • copia diplomei de medic stomatolog si a foii matricole;
 • adeverinta din care sa rezulte continuitatea vechimii de medic dentist in Romania incepand cu luna sept.2004, eliberata de unitatea sanitara in care interesatul isi desfasoara activitatea cu norma intreaga;
 • adeverinta eliberata de Colegiul Medicilor Dentisti din Romania din care sa rezulte ca pe aceasta perioada posesorul a exercitat efectiv, legal si principal activitatile de medic dentist prevazute de directiva si ca acesta este autorizat sa exercite aceste activitati in aceleasi conditii ca si titularii diplomei de medic dentist.
 • cerere in care se va preciza adresa, nr.telefon de contact.

  Cererile se pot depune la Registratura Generala a MSP, de luni pana vineri, sau se pot transmite prin posta, pe adresa: Ministerul Sanatatii Publice, str. Cristian Popisteanu nr. 1-3, sector 1, cod 010024, Bucuresti.  Pentru relatii suplimentare:
  Directia Generala Organizare, Resurse Umane, Dezvoltare Profesionala si Salarizare: 021-30.72.598 sau 021-30.72.618., Relatii cu publicul: 021-30.72.675.

  Poate fi de interes si:
 • Certificatul de cutuma
 • Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 129/1992 privind protectia desenelor si modelelor industriale, legea nr. 280/2007
 • Codul Familiei, actualizat 2009
 • Ordin pentru aprobarea modelului si continutului formularului "Certificat de atestare a calitatii de persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA", ordin nr. 273/2007
 • Ordin pentru aprobarea Normelor privind atestarea profesionala a conducatorilor auto care efectueaza transport de persoane in regim de taxi sau transport in regim de inchiriere si agrearea autovehiculelor care efectueaza transport in regim de taxi, o
 • Legea adoptiei, legea nr. 273/2004 privind regimul juridic al adoptiei, republicata 2012
 • Ordin privind procedurile de lucru pentru derularea operatiunilor cu certificate de depozit emise de Banca Nationala a Romaniei, ordin nr. 7/2006
 • Lege nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor, republicata 2008
 • Ordin nr. 4872/2008 privind aprobarea Certificatului de absolvire a Departamentului pentru pregatirea personalului didactic
 • Ordin nr. 1303/2008 pentru aprobarea Normelor privind obtinerea specializarilor de catre asistentii medicali generalisti si asistentii medicali de pediatrie, a Listei specializarilor pentru care se organizeaza programe de formare pentru asistentii me
 • Incheierea casatoriei unui cetatean roman in strainatate
 • OUG nr. 214/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii
 • Ordin nr. 673/2009 pentru modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 752/2006 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscala pentru persoane juridice si fizice, a certificatului de obligatii bugetare, pre
 • Lege nr. 201/2009 pentru modificarea si completarea Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila
 • Ordin nr. 715/2009 privind aprobarea cuantumului taxei pentru efectuarea pregatirii in vederea obtinerii celei de-a doua specialitati de catre posesorii certificatului de specialist
 • Decizie nr. 134/2009 pentru modificarea si completarea Deciziei presedintelui Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale nr. 36/2008 privind comisionul si tarifele care se percep de catre Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi
 • Ordin nr. 370/2009 privind modificarea anexei nr. 3 la Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 763/2008 pentru aprobarea continutului, modelului si procedurii de inscriere in Registrul national al asociatiilor de proprietari de pad
 • HG 956/2009 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilare acestora, precum si amenzile aplicabile incepand cu anul fiscal 2010. Hotararea nr 956/2009
 • Legea 119/1996 cu privire la actele de stare civila, republicata 2012
 • HG 133/2010 pentru modificarea si completarea HG nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera. Hotararea nr. 133/2010
 • Ordin 108/2010 pentru aprobarea Procedurilor de suspendare a dreptului de utilizare a unui autovehicul prin retinerea certificatului de inmatriculare si a placutelor cu numarul de inmatriculare
 • Ordin 1889/2010 pentru modificarea Normelor privind procedura de acordare a certificatului de amanare de la plata in vama a taxei pe valoarea adaugata si de eliberare a garantiei pentru importurile de bunuri, aprobate prin Ordinul ministrului finante
 • Ordin 2568/2010 pentru modificarea si completarea Ordinului nr. 2520/2010 privind depunerea declaratiilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanta de catre contribuabilii mari si mijlocii
 • Ordinul 230/2010 pentru modificarea si completarea Procedurilor de suspendare a dreptului de utilizare a unui autovehicul prin retinerea certificatului de inmatriculare si a placutelor cu numarul de inmatriculare. Ordinul 949/2010
 • Legea 236/2010 pentru modificarea alin. (5) al art. 44 din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila. Lege nr. 236/2010
 • Ordin nr. 81/C/2011 privind completarea Regulamentului de punere in aplicare a Legii notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995, adoptat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 710/C/1995
 • HG 113/2011 pentru modificarea si completarea unor acte normative si stabilirea unor masuri in domeniul protectiei sociale. Hotararea 113/2011
 • Ordinul 2230/2011 privind modificarea si completarea Instructiunilor de aplicare a scutirii de TVA pentru operatiunile prevazute la art. 143 alin. (1) lit. a)i), art. 143 alin. (2) si art. 144^1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modifi
 • OUG 80/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila. Ordonanta de Urgenta nr. 80/2011
 • OUG 88/2011 privind modificarea si completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie. Ordonanta de urgenta 88/2011
 • Legea 190/2011 pentru completarea art. 12 din Legea nr. 137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii
 • OUG 115/2011 privind stabilirea cadrului institutional si autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finantelor Publice, de a scoate la licitatie certificatele de emisii de gaze cu efect de sera atribuite Romaniei la nivelul Uniunii Europene
 • Ordinul ANAF 78 din 26 ianuarie 2012 pentru modificarea pct. 8 din anexa nr. 1 la Ordinul ANAF 2112/2010 privind aprobarea Procedurii de solicitare si eliberare a certificatului pentru spatiul cu destinatie de sediu social si de inregistrare a docume
 • Ordin nr. 108/2012 pentru modificarea Ordinului ANAF nr. 2112/2010 pentru aprobarea Procedurii de solicitare si eliberare a certificatului pentru spatiul cu destinatie de sediu social si de inregistrare a documentului care atesta dreptul de folosinta
 • Ordin nr. 5/2012 privind stabilirea cotei obligatorii de achizitie de certificate verzi, aferenta anului 2011
 • Legea 60/2012 privind aprobarea OUG 79/2011 pentru reglementarea unor masuri necesare intrarii in vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil. Lege nr. 60/2012
 • Ordinul 518/2012 pentru modificarea unor ordine ale ministrului finantelor publice. Ordin nr. 518/2012
 • Legea 126/2012 privind aprobarea OG 29/2011 pentru modificarea si completarea OG nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala. Lege nr. 126/2012
 • Ordin 234/2012 privind procedura de verificare a declaratiilor de sustinere a propunerilor de initiativa cetateneasca si de eliberare a certificatului de confirmare a numarului de declaratii de sustinere valabile pentru Romania
 • Legea 162/2012 privind aprobarea OG 2/2012 pentru modificarea si completarea OG 92/2003 privind Codul de procedura fiscala
 • Legea 167/2012 pentru modificarea legii nr. 297/2004 privind piata de capital. Lege nr. 167/2012
 • Legea 180/2012 privind modificarea OG 41/2007 pentru comercializarea produselor de protectie a plantelor, precum si pentru modificarea si abrogarea unor acte normative din domeniul fitosanitar
 • Ordin nr. 230/2013 pentru aprobarea Procedurii de accesare a informatiilor cuprinse in dosarul fiscal, puse la dispozitia contribuabililor pe pagina de internet a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, in spatiul privat al contribuabilului
 • Ordin 10/2013 privind actualizarea valorilor-limita de tranzactionare a certificatelor verzi si a contravalorii unui certificat verde neachizitionat, aplicabile pentru anul 2013
 • Ordin nr. 393/2013 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 752/2006 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscala pentru pesoane juridice si fizice, a certificatului de obligatii
 • Ordin nr. 765/C/2013 pentru modificarea Ordinului 1417/C/2006 privind accesul la Registrul national al persoanelor juridice fara scop patrimonial
 • OUG 57/2013 privind modificarea si completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
 • Legea 167/2013 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor. Lege nr. 167/2013
 • Legea 213/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila
 • OUG 70/2013 pentru modificarea si completarea OUG 115/2011 privind stabilirea cadrului institutional si autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finantelor Publice, de a scoate la licitatie certificatele de emisii de gaze cu efect de sera atribuite Ro
 • Legea 235/2013 privind aprobarea OUG 82/2012 pentru modificarea si completarea unor acte normative privind evidenta persoanelor, actele de identitate ale cetatenilor romani, precum si actele de rezidenta ale cetatenilor statelor membre ale Uniunii Eu
 • Legea 226/2013 privind aprobarea OUG 164/2008 pentru modificarea si completarea OUG 195/2005 privind protectia mediului. Lege nr. 226/2013
 • HG 727/2013 privind aplicarea Normelor metodologice de punere in aplicare a prevederilor Conventiei nr. 16 a Comisiei Internationale de Stare Civila referitoare la eliberarea extraselor multilingve ale actelor de stare civila, semnata la Viena la 8 s
 • Ordin 12/2014 privind stabilirea cotei obligatorii de achizitie de certificate verzi aferenta anului 2013
 • Ordin nr. 14/2014 privind actualizarea valorilor-limita de tranzactionare a certificatelor verzi si a contravalorii unui certificat verde neachizitionat, aplicabile pentru anul 2014
 • Ordin 745/C/2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Autoritatii Nationale pentru Cetatenie
 • Ordin pentru aprobarea formei si continutului certificatului medical eliberat de medicul de familie, care urmeaza sa fie prezentat de tineri la comisia locala de recrutare-incorporare pe timpul starii de asediu, al mobilizarii si al starii de razboi.
 • HG 224/2014 pentru aprobarea cotei de energie electrica produsa din surse regenerabile de energie care beneficiaza de sistemul de promovare prin certificate verzi pentru anul 2014. Hotarare 224/2014
 • OUG 22/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii. Ordonanta de urgenta 22/2014
 • Ordin 826/2014 privind aprobarea Normativului cu tarifele pentru plata prestarilor de servicii efectuate in domeniile de activitate ale Inspectiei Muncii
 • Legea 101/2014 privind masuri de reglementare a depozitarii semintelor de consum si a regimului certificatelor de depozit pentru acestea. Lege nr. 101/2014
 • Ordin 657/2014 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii in sistemul de invatamant superior
 • Legea 167/2014 privind exercitarea profesiei de bona. Profesia de bona
 • OUG 94/2014 privind modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011, precum si modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitatii educatiei
 • OG 1/2015 pentru modificarea si completarea Legii recunostintei pentru victoria Revolutiei Romane din Decembrie 1989 si pentru revolta muncitoreasca anticomunista de la Brasov din noiembrie 1987 nr. 341/2004
 • HG 99/2015 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii recunostintei fata de eroii-martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din decembrie 1989 nr. 341/2004, aprobate prin HG 1.412/2004
 • Legea 122/2015 pentru aprobarea unor masuri in domeniul promovarii producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie si privind modificarea si completarea unor acte normative
 • Legea 8/2016 privind infiintarea mecanismelor prevazute de Conventia privind drepturile persoanelor cu dizabilitati. Lege nr. 8/2016
 • Ordin 400/2016 privind modalitatile tehnice de prestare a serviciilor consulare si controlul incasarilor rezultate din aceste servicii la misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei in strainatate
 • Legea 87/2016 privind modificarea si completarea Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pietei produselor din sectorul agricol
 • Legea 14/2018 privind aprobarea OUG 33/2016 pentru modificarea si completarea unor acte normative privind actele de stare civila si actele de identitate ale cetatenilor romani. Lege nr 14/2018


  ---------------------------------------
  Material preluat de pe site-ul oficial al Primariei Orasului Torino: http://www.comune.torino.it, document valabil in data de 29.08.2007
  ---------------------------------------


  Alte resurse

  Termeni juridici, grupare tematica
 • Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

  Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobile  Coordonator
  Magdalena Popeanga

  Website administrat de
  Alioth Software
  Politica de securitate
  Termeni si conditii
   RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
  76 useri online

  Useri autentificati: